Internasjonale organisasjoner sammen mot juks i idretten
Retningslinjer

Det ble under møtet lagt fram en rapport utarbeidet av IOC og FN som gir råd og retningslinjer idrettsorganisasjoner kan benytte for å motta og følge opp varsler om manipulering, trakassering, doping og andre uønskede forhold.

— Man kan ikke løse disse utfordringene alene. Et tett samarbeid mellom ulike interessenter, både nasjonalt og internasjonalt, er helt nødvendig for å jobbe målrettet og oppnå synlige resultater på disse problemområdene. IFSI-møtet i Lausanne er en av flere viktige møteplasser i vårt felles arbeid mot manipulering av idrettskonkurranser, sier Tord Jordet i pressemeldingen.

IOC og Europol undertegnet et dokument som skal styrke samarbeidet mellom organisasjonene i form av kompetanse- og kunnskapsdeling innen området manipulering av idrettskonkurranser.

Nettverk

Bach ønsket også lanseringen av et etterforskningsnettverk for idrett velkommen. Det består av over 200 kompetansepersoner fra nasjonale og internasjonale etterforskningsmiljøer, nasjonale olympiske komiteer og domsorganer i ulike idrettsorganisasjoner.

— Det er helt avgjørende for både myndighetsorganer og idrettsorganisasjoner å kunne identifisere og sanksjonere de som står bak manipulasjon av idrettskonkurranser så tidlig som mulig. Et slikt nettverk vil styrke vår innsats på dette feltet, sier Jordet, som oppfordrer alle i norsk idrett til å bidra til en kultur der det meldes fra ved kjennskap til kritikkverdige forhold.

Europarådets konvensjon for manipulering av idrettsarrangementer, som tidlig ble ratifisert av Norge, trådte for øvrig i kraft 1. september i år.

NTB