Over 100 sjåfører fikk kjøreforbud i nasjonal tungbilkontroll
Får konsekvenser

Torsdag morgen deltok samferdselsminister Jon Georg Dale på felleskontrollen på Taraldrud trafikkstasjon på E6 utenfor Oslo.

— Slike kontroller gir resultater. For noen få år siden var det ikke krav til vinterdekk. Siden det er innført, vet førerne at det blir konsekvenser hvis de blir tatt for det. For eksempel ved at førere som blir ilagt kjøreforbud, faktisk ikke slipper ut på veien. Varene blir værende, og kjøretøyet må hentes med bilberging, sier Dale.

Det har blitt skrevet ca. 25 anmeldelser så langt, de fleste av disse på grunn av grove brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

— Det er viktig å kontrollere kjøre- og hviletid på grunn av forsøk på å jukse med registreringen. Det blir blant annet brukt magneter for å forstyrre signaler fra kjøretøyene. Dette gjør at det fremstår som om kjøretøyet står i ro selv om det er på veien. Derfor blir det gjort fysisk sjekk på digital forstyrring i kontrollen, sier Dale.

Strengere krav

Kravene til vinterdekk for tunge kjøretøy skjerpes inn. Fra neste vinter kan vogntog kun bruke dekk som er merket med «alpesymbolet».

De nye reglene trer i kraft 15. november 2020.

— Dette blir verdens strengeste krav. Dette fordi alle som transporterer skal ha en utrustning for å tåle de norske forholdene, sier Dale.

Bilistenes interesseorganisasjon NAF ønsker innstrammingen av regelverket velkommen, men har uttrykt at det er for lang tid til reglene skal tre i kraft.

— Jeg skulle gjerne sett at kravene ble innført tidligere, men det er ikke praktisk mulig. Transportbransjen må få tid til å omstille seg. Derfor blir det innført så fort bransjen kan få tak i dekk. Når innføringen skjer neste år, blir vi først i verden med disse kravene, sier statsråden.

NTB