Undersøkelse retter søkelyset mot promillesykling
Fulle menn

Resultatene viste at de som sykler etter å ha konsumert alkohol, er oftere menn og bor i store norske byer, mens personer under 30 år har en mer tillatende holdning til det.

I 2014 ble 2.138 pasienter behandlet av Oslo skadelegevakt etter en sykkelskade. Nesten 10 prosent av pasientene var påvirket av alkohol eller annen rus i skadesituasjonen. Skader på syklister som er påvirket av alkohol, skjer særlig på kveld og natt.

Vanskelig med promillegrense

Det viser en rapport utarbeidet av Oslo skadelegevakt som på oppdrag fra Statens vegvesen og Helsedirektoratet kartla og registrerte alle pasienter med sykkelskader som oppsøkte Oslo skadelegevakt i 2014.

Seniorrådgiver Kurt Ottesen i Statens vegvesen sier i en pressemelding at man rent juridisk kunne ha valgt å ha en promillegrense også for sykkel.

— Regelen ville da vært klarere, men hva skulle grensen være? Ved å ha en eksakt grense vil man på den annen side ta fra muligheten for bruk av sykkel for dem som opplagt er i stand til å håndtere denne på en god måte, til tross for alkoholpåvirkning, mener han.

NTB