Greta Thunberg nektet å ta imot Nordisk råds miljøpris
Etterlyste handling

Den unge svensken etterlyste handling og gjorde det klart at klimabevegelsen ikke trenger flere priser, skryt og fine ord.

— Kløften mellom det forskningen sier og politikken som føres i de nordiske landene, er gigantisk, leste klimastreikerne.

I uttalelsen kritiserte 16-åringen også den norske regjeringen for nye konsesjoner for oljeleting og for det nye Johan Sverdrup-feltet som er ventet å produsere olje de neste 50 årene.

Verdensomspennende klimastreiker

Nordisk råds jury mener at den unge svensken, som i august 2018 for aller første gang satte seg utenfor Riksdagshuset med plakaten «Skolstrejk för klimaet», har bidratt til å gjøre flere mennesker bevisste på en måte som trolig allerede har begynt å påvirke menneskers forbruk og reisevaner.

Senere har klimastreikene spredt seg verden over under emneknaggene #FridaysForFuture, #Klimatstrejka og #ClimateStrike. Fridays for future har utviklet seg til en global ikkevoldsbevegelse, og fredag 15. mars 2019 klimastreiket skoleelever over hele verden, deriblant 40.000 i Norge.

Thunberg har besøkt og holdt tale under FNs klimatoppmøte i Katowice i Polen, under World Economic Forum i Davos, hun har møtt presidenter og mektige mennesker og talt til det britiske parlamentet, EU-parlamentet og sist til FNs hovedforsamling i september.

Ingen norske nominert

Temaet for Nordisk råds miljøpris i år var FNs bærekraftmål nummer 12 — bærekraftig forbruk og produksjon.

Sju forskjellige organisasjoner, personer og miljøprosjekter var nominert til prisen. Ingen av de nominerte var norske.

Både Norge og Sverige nominerte Greta Thunberg til prisen, men hun ønsker altså ikke å ta den imot.

NTB