Flere fartsbøter på norske veier i år — menn er verstingene
Flere fartskontroller

UP-sjef Steven Hasseldal tror noe av svaret ligger i at Utrykningspolitiet har spisset hvilke kontroller som gjennomføres. Farts- og ruskontroller er blitt prioritert spesielt høyt i 2019.

— Vi har hatt like mye kontrollvirksomhet totalt sett. Men vi har nok hatt flere fartskontroller. Vi jobber mer kunnskapsstyrt og velger ut stedene hvor vi erfaringsmessig vet at ulykker skjer og farten er høy, sier Hasseldal til NTB.

Han legger til at politiets kontroller langs veiene har en forebyggende effekt når det gjelder fart.

— Det at vi gjennomfører kontroller og er synlige — det vet vi virker, sier Hasseldal.

Flest menn kjører for fort

I 2018 var det flest menn i alderen 45—54 år som brøt fartsgrensen. Det viser en oversikt fra UP og politidistriktene over antall hastighetsovertredelser i 2018, registrert ved både trafikkontroller og fotobokser.

I Midt-Norge har UP skrevet ut 11.655 fartsbøter hittil i år. Det er flere enn i hele fjor, ifølge Adresseavisen.

I august ble en sjåfør tatt i 205 kilometer i timen i en 70-sone i Stjørdal, den høyeste farten målt siden 2015 i distriktet.

— Å kjøre så fort er en vanvittig risikofylt og farlig atferd. Man setter sitt eget og mange andres liv i fare, sier UP-sjef Anders Sjøtrø i Midt-Norge til avisen.

Fartsnivået blant unge fra 18 til 25 år har generelt gått ned, og Sjøtrø påpeker at verstingene nå er menn over 50 år.

UP i Midt-Norge har skjerpet håndhevelsen av fartsgrensene og skriver oftere ut bøter også for mildere overtredelser. I tillegg er UP oftere ute på kontroll.

NTB