Servitører betaler skatt av tips uten å få noe tilbake

Kommunikasjonssjef Helge Otto Mathisen i Color Line bekrefter at de har mottatt prosessvarsel fra LO, og sier de er i dialog med organisasjonen om saken, men vil ikke kommentere saken ytterligere.

Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet er uenig i at reglene er uklare, slik de ansatte hevder.

— Plikter knyttet til skatteplikt, rapporteringsplikt og arbeidsgiveravgift for tips er blitt avklart gjennom denne endringen. Samtidig må privatrettslige forhold og en tolkning av arbeidsgivers styringsrett i det enkelte tilfelle gjelde for forholdet mellom arbeidsgiver og ansatte, sier han.

Da endringen kom i januar om at arbeidsgiveren skulle stå for innrapporteringen av tipspenger de ansatte fikk fra gjestene, ble det uenighet. Color Line tok 12,36 prosent av tipset til å dekke den ekstra arbeidsgiveravgiften ordningen medførte. Dette reagerte de ansatte sterkt på.

Dette har Color Line nå gått tilbake på og vil fra november ikke lenger trekke dette fra de ansattes lønn. Men måten tipspengene rapporteres inn på, omfattes ikke av denne enigheten.

NTB