Lesertallene synker på papir — øker digitalt
Leser mest på mobil

Hele 70 prosent av den digitale trafikken er nå på mobil (målt i brukersesjoner), viser undersøkelsen fra Kantar. Det er en økning på 10 prosentpoeng fra august 2018 til august 2019.

— Nordmenn vil ha norsk redaksjonelt innhold, og de vil ha det på mobilen. Lesertallene viser at den gode journalistikken som hver dag produseres i våre mediehus leses og brukes. Dette er gode tall, mener Øgrey.

VG på topp

VG er landets desidert største avis med 2.379.000 daglige brukere uavhengig av plattform. Dagbladet har 1.295.000 daglige brukere, mens 755.000 personer daglig bruker Aftenpostens produkter enten digitalt eller på papir.

Digitalt troner også VG på topp med 2,3 millioner daglige brukere, etterfulgt av Dagbladet (1,2 millioner), og NRK (1,1 millioner). TV 2 har også over 1 million brukere daglig.

Papiravisene minker

Samlet sett er det en tilbakegang på 8,1 prosent for de 162 papiravisene som er rapportert. 12 har fått flere lesere og 89 har fått færre lesere. Lokal- og regionsavisene går tilbake med 7,5 prosent på sine papirutgaver, mens nisjeavisene går tilbake med 1,7 prosent.

Lesing av e-aviser (papiraviser i digitalt format som for eksempel en pdf-fil) øker med 8 prosent. Rundt 6 prosent leser slike aviser daglig.

NTB