Studie: Handel med ville dyr er langt mer omfattende enn tidligere kjent
27 prosent av alle pattedyrarter er en del av dyrehandelen. Pattedyr selges som oftest for å bli brukt i produkter av ymse slag. Et eksempel er skjelldyr. Skjellene som dekker individene, er ettertraktet, i tillegg til at dyrene brukes i kjøttproduksjon.

Amfibier og reptiler selges som oftest til zoologiske hager eller omsettes som kjæledyr. 23 prosent av alle fuglearter kjøpes og selges, både til medisinsk bruk og som kjæledyr.

Flere arter vil bli truet

Dersom det ikke raskt tas grep for å stanse både tilbud og etterspørsel av ville dyr, er det en reell fare for at mange arter vil forsvinne, understreker Edwards.

I studien anslås det at ytterligere 3.000 dyrearter vil bli omsatt i framtiden, både lovlig og ulovlig, fordi de ligner dyr som allerede kjøpes og selges. Dette gjelder i hovedsak arter som allerede er truet eller sterkt truet.

Et eksempel på dette er afrikanske skjelldyr, som ble en del av den globale handelen etter at skjelldyr fra Asia ble vanskeligere å finne. Dyrene er i dag truet av utryddelse, ifølge Verdens naturvernunion (IUCN).

NTB-AFP