Rapport: Mye av plastsøppelet i havet kommer trolig fra skip
Rundt 90 prosent av flaskene som ble funnet, hadde blitt produsert i løpet av de to siste årene, noe som utelukker at de kan ha blitt ført med havstrømmer fra Asia. Det tar normalt tre til fem år.

Siden antall asiatiske fiskefartøy har vært stabilt siden 1990-årene, mens antall asiatiske handelsskip, spesielt fra Kina, har økt kraftig i Atlanterhavet, har forskerne konkludert med at plastflaskene må komme fra handelsskip.

Etterlatte fiskegarn

Det finnes to typer av marin forsøpling. På den ene siden finner man søppel på strender rundt byområder. Dette er søppel fra kystområder og det består av flasker, vesker og emballasje. Men dette er søppel som i liten grad blir fraktet langt med havstrømmene.

Lenger ut i havene inneholder søppelet deler av gjenstander med ukjent opprinnelse, samt gjenstander som blir brukt av handelsskip og fiskefartøy, som garn, tau, bøyer og kasser.

— Det er en undervurdert årsak til forurensing, sier Ryan.

Halvparten av det enorme søppelområdet i Stillehavet består av fiskegarn, ifølge en rapport som ble publisert av Scientific Reports i fjor.

— Ikke sugerør og plastposer

Havforskeren Laurent Lebreton, en av forfatterne bak denne rapporten, sier at oppfatningen om at 80 prosent av plastsøppelet i havet kommer fra land, ikke stemmer når det gjelder åpent hav. Han sier at han har funnet store samlinger med garn nord i Stillehavet, og som er lagt ut av fiskefartøy for å skape oppsamlingsplasser for fisk.

— De blir ofte ikke trukket opp, og de forsvinner. Vi har funnet tonnevis av dem, sier Lebreton, som tilhører organisasjoner The Ocean Cleanup.

— Alle snakker om å redde havene ved å slutte å bruke plastposer, sugerør og engangsemballasje. Det er viktig, men når vi drar ut på havet, er det ikke nødvendigvis hva vi finner, sier han.

NTB-AFP