Lørdag 7. september 2019

Trafikkuhell sør for Skaret-tunnelen E16