Foreldre siktet for livstruende vold mot elleve uker gammelt barn
Kontaktforbud

Politiet har ikke gitt mange opplysninger om dem, utover at de er fra Hønefoss og at de regner dem som «et vanlig foreldrepar». Politiet ønsker heller ikke å si om det er flere barn i familien.

Paret er siktet etter straffelovens paragraf 274 , andre ledd, som omhandler grov kroppsskade mot en forsvarsløs person. De er ilagt kontaktforbud overfor barnet.

— De har fått noen unntak fra dette kontaktforbudet fordi skadene en periode var livstruende, og man trodde barnet skulle dø. Så de har hatt noe kontakt, med politiet til stede, sier politiinspektør Omholt.

Barnets bistandsadvokat Stian Hatleberg sier at et erstatningskrav vil bli vurdert ut fra barnets situasjon og utvikling og forholdene for øvrig.

— Eventuelt er det vanlig at man behandler erstatning i tilknytning til en straffesak, sier han.

Omdiskutert

Politiet jobber ut fra tre hypoteser, hvor den første er at skadene er påført barnet med vilje. Den andre hypotesen er at skadene er resultat av et uhell. Den tredje er at de alvorlige skadene har medisinske årsaker.

— Her kommer det med vannhode inn, noe som det er en del diskusjon om i fagmiljøene, sier Omholt.

Han trekker fram diskusjonen om den såkalte triaden, som består av blødninger under hjernens overflatehinne, blødninger i øyebunnen og hjerneskade — noe som har blitt brukt til slå fast om det er sannsynlig at barnet er utsatt for blant «shaken baby syndrom».

Forskere har en teori om at symptomene kan forveksles med medfødt vannhode.

NRK har fått opplyst at barnet ikke skal ha hatt noen synlige, ytre skader da det ble undersøkt av helsepersonell på stedet eller på Ullevål.

Ber om ekstern ekspertise

Advokat Sidsel Katralen er forsvarer for moren, som stiller seg uforstående til siktelsen.

— Hun er selvfølgelig opptatt av å finne årsaken til skadene og ønsker at politiet etterforsker saken objektivt, sier Katralen.

Moren ønsker blant annet objektive sakkyndige, gjerne fra utlandet, ifølge forsvareren.

Faren, som har fått oppnevnt advokat Jon Anders Hasle som forsvarer, ber også om at det hentes inn ekstern ekspertise.

— Han opplever det helt forferdelig å ha en siktelse mot seg. Det verste er at barnet er i den tilstanden det er i, sier forsvareren.

Foreldrene ønsker ifølge Hasle å være hos barnet hele tiden, men kontaktforbudet hindrer dette. Foreldrene har krevd forbudet opphevet, og retten skal behandle saken onsdag til uka, opplyser forsvareren.

NTB