Onsdag 26. juni 2019

Utfordringer for tungtransport gjennom Hole