Onsdag 27. mai 2020

Kinesiske selskaper ga Oslo smittevernutstyr — ville ha motytelser
Flere kinesiske selskaper har donert smittevernutstyr til Oslo kommune og uttrykt ønske om å få møte sentrale politikere og få oppmerksomhet. Det fikk de ikke.

Da teknologigiganten Huawei donerte smittevernutstyr til Oslo kommune, var det snakk om både møter med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og helsebyråd Robert Steen som det ikke ble noe av, ifølge Dagens Næringsliv. Da det i stedet ble til møte på kontoret til kommunaldirektør Svein Lyngroth, fikk Huawei beskjed om at Oslo kommune ikke ønsket noe presse rundt møtet.

Seniorforsker og leder for forskningsgruppen Sikkerhet og forsvar hos Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Karsten Friis har omtalt innsatsen fra Kina de siste månedene, der landet hjelper andre land rammet av koronavirus og posisjonerer seg i et nytt globalt marked, som «en form for påvirkningsoperasjon».

Erik Thomas Ganer, Huaweis kommunikasjonssjef i Norge, avviser at posisjonering var intensjonen bak å be om møter og å få tatt bilder.

— Vi var interessert i et møte for å høre om utstyret hadde gjort sin nytte, og om det var andre ting vi kunne bidra med i den nasjonale dugnaden, skriver Ganer i en epost til DN.

Kommunaldirektør Lyngroth sier det ikke er sendt noen pressemeldinger knyttet til donasjoner fra private givere fra Oslo kommune.

— Vi pleier ikke å ha presse til stede på møter hos kommunaldirektøren og så ikke noen grunn til å endre på det i dette tilfellet, sier han.

NTB

Onsdag 27. mai 2020

8.383 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 19
Det var ved midnatt registrert 8.383 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 19 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 31 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 37 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var tirsdag registrert 235 døde som følge av sykdommen.

NTB

Onsdag 27. mai 2020

Tromsø kommune tvunget til å ta imot atomubåter fra Nato
I strid med lokalpolitikernes ønske skal reaktordrevne ubåter fra Nato legge til kai i Tromsø kommunes havn. Forsvaret har solgt sine marinebaser i området.

— Dette er ikke en god løsning for oss. Vi skulle helst ha sett at denne havna ikke ble brukt til dette formålet, sier Jarle Heitmann, gruppeleder for Arbeiderpartiet og styreleder i Tromsø havn.

Det er Klassekampen som skriver om den midlertidige løsningen med amerikanske atomubåter ved den kommunale havna ved Grøtsund i Tromsø. Kommunen er bundet av havneloven, som sier at man har såkalt mottaksplikt for alle typer orlogsfartøy.

Ifølge avisa forhandler Forsvaret nå med de private eierne av Olavsvern, Forsvarets eneste marinebase i området, som ble lagt ned i 2009 og solgt som lager for motorsykler og bobiler i 2013.

Etter salget av Olavsvern har presset fra Nato økt om å få et nordligere anløpspunkt for reaktordrevne fartøy enn dagens eneste godkjente havn i Norge, som er Haakonsvern i Bergen.

NTB

Onsdag 27. mai 2020

Regjeringen foreslår enklere regler for gjeldstyngede småbedrifter
Regjeringen foreslår å gjøre rekonstruksjonsforhandlinger enklere og billigere for små foretak.

I mai trådte nye, midlertidige regler om rekonstruksjonsforhandlinger for bedrifter i kraft. Formålet med reglene er å forhindre konkurser i levedyktige virksomheter som nå rammes av akutt svikt i inntektene.

Nå ønsker regjeringen å gjøre rekonstruksjonsforhandlingene enda enklere for småbedrifter.

— Slike forhandlinger for å unngå konkurs kan være kostbare, særlig for små bedrifter. Det er derfor behov for enklere regler som igjen begrenser kostnadene. Reglene må på samme tid ivareta behovene til dem som bedriften skylder penger, og bedriftens ansatte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Forslaget til nye forskriftsregler ble sendt ut på høring tirsdag. Høringsfristen er 2. juni.

NTB

Onsdag 27. mai 2020

Jubel og gratulasjoner utenfor Stortinget etter bioteknologivedtaket
Partilederne i Ap, Frp og SV ble hyllet med jubel, blomster og Lollipop-is utenfor Stortinget etter gjennomslaget for endringer i bioteknologiloven.

På Løvebakken utenfor Stortinget hadde en rekke støttespillere møtt opp for å gratulere, deriblant ungdomspartilederne i de respektive partiene, representanter for ulike organisasjoner og vanlige folk.

Blant dem var Therese Corneliussen og sønnen Henrik August (3), som gratulerte Ap-leder Jonas Gahr Støre — og fikk en is i retur.

— Vi kom hit fordi politikerne skulle bestemme om man skal få lov til å få hjelp til å få barn i Norge. Vi har fått hjelp til det i Danmark for drøyt fire år siden. Han er 3,5 år gammel nå, sier hun.

Corneliussen er glad for at flere nå får den samme muligheten i Norge.

— I praksis så er det et skille på dem som har muligheten og de som ikke har muligheten. Og det går mye på økonomi. Det er ingen grunn til at alle som så sterkt ønsker barn, ikke skal få hjelp til å få barn. Når vi kan hjelpe, så skal vi hjelpe, sier småbarnsmoren.

For Corneliussens del handlet det om at hun hadde passert 40 og ikke ville forhaste seg med å finne en mann som kunne være far til barnet.

— Jeg tenkte at nå gjør jeg det på egen hånd, sier hun.

NTB

Onsdag 27. mai 2020

Nei til Nord-Norgebanen i Stortinget
Stortinget har stemt ned SV, Frp og Sp forslag om gjennomføring av Nord-Norgebanen. — Et historisk svik, mener SV.

— Da er det klart at Arbeiderpartiet svikter Nord-Norge i et prosjekt de lenge har lovet å gjennomføre. Jeg er skuffet over Arbeiderpartiet og Bjørnar Skjæran, som har holdt velgerne sine for narr, sier SVs stortingsrepresentant Katrine Boel Gregussen.

Hun kaller dette et historisk svik av Arbeiderpartiet.

— Det er trist at partiet ikke tar landsdelen på alvor, sier Gregussen.

Forslaget fra SV, Fremskrittspartiet og Senterpartiet går ut på å sette i gang arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen. Det er foreslått å bygge 375 kilometer jernbane videre fra Fauske i Nordland og til Tromsø. Prisen kan ende på over 100 milliarder kroner, ifølge en utredning fra Jernbanedirektoratet.

NTB

Onsdag 27. mai 2020

Ropstad om Moria-løsning: Viktig seier for KrF i regjering
KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad mener partiet har fått en viktig seier internt i regjeringen med løsningen for asylsøkere fra Moria-leiren som ble klar tirsdag.

— KrF har fått gjennomslag for en løsning i Moria-saken i regjering. Regjeringen forplikter seg nå til å delta i en felleseuropeisk løsning som også innebærer at Norge vil hente barn og familier til Norge, sier Ropstad til NTB.

— Dette er et viktig seier for KrF i regjering, mener han.

Saken har skapt trøbbel internt i regjeringen, hvor KrF og Venstre har stått mot Høyre i langtrukne forhandlinger.

— Det er viktig at Europa i fellesskap stiller opp og Norge bidrar med midler for å hjelpe Hellas og blant annet oppretter et eget mottak for 300 enslige mindreårige asylsøkere, sier Ropstad.

NTB

Tirsdag 26. mai 2020

8.364 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 12
Det var ved midnatt registrert 8.364 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 12 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 18 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 40 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var mandag registrert 235 døde som følge av sykdommen.

NTB

Tirsdag 26. mai 2020

Fetteren til Birgitte Tengs får ikke prøve saken på nytt
Fetteren til Birgitte Tengs får ikke prøvd saken på nytt etter at Agder lagmannsrett har nektet gjenåpning av dommen fra 1998, melder Stavanger Aftenblad.

Det er i en fersk kjennelse at lagmannsretten har nektet gjenåpning av dommen fra Gulating lagmannsrett i 1998, hvor Birgitte Tengs‘ fetter ble dømt til å betale 100.000 kroner i oppreisningserstatning til avdødes foreldre, skriver avisen.

Fetteren må dermed leve videre med den sivilrettslige dommen, hvor han måtte betale erstatning for et drap som han er frifunnet for.

Begjæringen om å gjenåpne saken ble framsatt i april, men ble avvist av en enstemmig rett.

Agder lagmannsrett bruker samme begrunnelse som ble gitt i Høyesterett i 2020 da retten kom fram til at begjæringen om gjenåpning var for sent framsatt.

Det er ikke fetterens forsvarer Arvid Sjødin enig i.

— Lagmannsrettens dom tar ikke opp i seg menneskerettighetsloven. Denne sier at Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen skal følges også der det er motstrid mellom norsk lov og EMK (Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen red.anm.), sier Sjødin til Aftenbladet.

NTB

Tirsdag 26. mai 2020

Asylsøkere tilsto falsk ID — får sakene sine gjenopptatt
To asylsøkere som er dømt for å ha oppgitt falsk ID da de kom til landet, får straffesakene gjenopptatt. Dommene kan være i strid med flyktningkonvensjonen.

— I disse to tilfellene har kommisjonen funnet at vilkårene for gjenopptakelse er til stede, idet man mener det kan være tvil om disse dommene er riktige, sier Siv Hallgren, leder for Gjenopptakelseskommisjonen, til NRK.

Avgjørelsene er i tråd med det Høyesterett fastslo allerede i 2014 — om at Norge tolket flyktningkonvensjonen feil.

Den norske praksisen med å straffeforfølge flyktninger som kom til Norge med falske dokumenter og ikke «straks» opplyste om dette, var i strid med flyktningkonvensjonen, fastslo Høyesterett.

Kan ikke straffes

Konvensjonen sier nemlig at det under visse vilkår er straffritt for flyktninger å bruke falske ID-papirer, så lenge de uten ugrunnet opphold dokumenterer hvem de er.

NTB

Mandag 25. mai 2020

8.352 registrerte koronatilfeller i Norge — opp 6
Det var ved midnatt registrert 8.352 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på seks tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 20 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 38 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var søndag registrert 235 døde som følge av sykdommen.

NTB

Mandag 25. mai 2020

Rødt-nei til kommersiell eggdonasjon
Ap, Frp og SV får langt på vei støtte fra MDG og Rødt for forslagene om å liberalisere bioteknologiloven. Men Rødt sier nei til forslaget om eggdonasjon.

— Vi sier ja til eggdonasjon, men bare av overskuddsegg. Vi vil derfor fremme et eget forslag på Stortinget om en frivillig ordning for donasjon av overskuddsegg etter prøverørsbehandling, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

— Det må da skje under den forutsetningen Bioteknologirådet tidligere har lagt til grunn, om at det ikke åpnes for eggdonasjon på kommersiell basis, understreker han.

Dette betyr i klartekst at Rødt kommer til å si nei til forslaget om eggdonasjon slik det er formulert fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og SV, understreker Moxnes.

MDG støtter pakken

Ap, Frp og SV er enige om flere lovendringer som vil gjøre bioteknologiloven mer liberal. Senterpartiet og regjeringspartiene går mot forslagene, som Stortinget tar stilling til tirsdag.

— Rødt støtter alle forslagene om tidligere undersøkelser av fostre. Det handler om kvinners rettigheter og mulighet til å ta informerte valg, sier Moxnes.

NTB

Mandag 25. mai 2020

Norges eldste person er død
110 år gamle Petra Høgetveit fra Brumunddal var Norges eldste person. Hun døde lørdag.

Det bekrefter hennes sønn Sveinung Høgetveit (86) overfor VG.

Petra ble født 3. april 1910 og vokste opp med fire søsken og foreldrene på Stange. 110-årsdagen ble feiret med kake og flagg.

— På 110-årsdagen hennes måtte vi improvisere på grunn av koronasituasjonen. Hun måtte sitte inne på sykehjemmet, men vi møtte opp med 20—25 familiemedlemmer og sang med flagg og bannere. Hun smilte fra andre siden av vinduet. Inne på hjemmet var det bløtkake, sier sønnen.

Petra Høgetveit overtok tittelen som Norges eldste i februar.

NTB

Søndag 24. mai 2020

8.346 registrerte koronatilfeller i Norge — 14 flere siste døgn
Det var ved midnatt registrert 8.346 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 14 tilfeller siste døgn. De to siste dagene er økningen på 37 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 35 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var lørdag registrert 235 døde som følge av sykdommen.

NTB

Søndag 24. mai 2020

13-åringer ringte på døra og løp - ble slått med balltre
Fire voksne er tiltalt for trusler og frihetsberøvelse mot tre 13 år gamle gutter som ringte på døren, og så løp sin vei.

De tiltalte er to menn og én kvinne i 20-årene og en mann i 50-årene. Tre av dem er i familie. En av dem, en mann i 20-årene, er i tillegg tiltalt for vold mot to av de tre 13-åringene. Begge ble ifølge tiltalen slått med balltre og en av guttene brakk armen, melder Romerikes Blad.

Frihetsberøvelsen skal ifølge tiltalen ha skjedd i Nannestad søndag 27. oktober i fjor og varte i om lag 45 minutter.

— De tre yngre guttene har opplyst at de har gått rundt i nabolaget, ringt på dører og så stukket av. Et av husene de har ringt på, var huset der de tiltalte oppholdt seg. Der har det utviklet seg til en situasjon der de tiltalte fulgte etter barna, sier politiadvokat Henrik Steenfeldt-Foss til Romerikes Blad.

— Voksne folk kan ikke løpe etter barn og holde dem igjen mot sin vilje, og det er alvorlig når dette varer i 45 minutter. En slik hendelse gjør inntrykk på barn, sier Steenfeldt-Foss.

Advokaten til den eldste av de tiltalte sier hans klient mener han ble utsatt for trakassering fra guttene og han kjenner seg ikke igjen i tiltalen. Advokaten til mannen som er tiltalt for vold sier hans klient angrer på det som er skjedd og at han vil erkjenne straffskyld for deler av tiltalen.

NTB

Søndag 24. mai 2020

Turister hadde englevakt da det gikk steinras ved Stalheimskleiva
De to norske parene som slo opp telt ved gamle E16 ved Stalheimskleiva fredag, hadde et utrolig hell. Et stort steinras stanset bare få meter fra teltene.

Fredag kveld advarte bonde Roald Jordalen teltturistene mot steinras i området der gamleveien over Stalheimskleiva møter E16 i Gudvangen i Vestland. — De sa de skulle være forsiktige, men det går ikke an å være forsiktige med et steinras, i hvert fall ikke når man sover, sier han til VG.

Politiet ble varslet om raset klokka 5.40 natt til lørdag. Ifølge de som ga beskjed, skal raset ha gått rundt en halv time over midnatt.

— Snakk om å ha is i magen. Selve raset skjedde om natten, men politiet ble ikke varslet før klokka 5.40. De største steinene er beskrevet som nesten like store som en bil, sa operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt til Bergensavisen , som omtalte saken først.

Da Jordalen kjørte forbi området lørdag morgen, så han at det hadde gått et ras.

— De har hatt veldig flaks. Det er helt utrolig at det kan stå to telt og to biler der, sier han.

Det var ifølge Jordalen kun den ene bilen som fikk skader.

— Det er i hvert fall ikke mer enn en meter fra nærmeste stein til bilen. Så nedslaget var grovt sett én meter fra hodene deres. De burde gått rett på butikken og kjøpt flakslodd, sier han.

Politiet opplyser at veien er stengt, og at det vil tas en ny vurdering på mandag.

NTB

Lørdag 23. mai 2020

10-åring fløyet til sykehus i Namsos etter båtulykke
En 10 år gammel gutt er fløyet med luftambulanse til Namsos sykehus etter en båtulykke i Rørvik kommune i Trøndelag.

Politiet opplyser at gutten var ved bevissthet og lå på land da nødetatene kom til stedet. Uhellet skjedde ved Kleiva camping.

— Det er en gjeng med guttunger som har vært ute og kjørt med båt. De har vært litt uoppmerksomme og kjørt inn et svaberg. Det er kun en som er skadd, og han ble tatt hånd om av de andre og fraktet inn til land, sier operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt til VG.

De andre barna skal ha opplyst at 10-åringen tidvis ikke var bevisst.

NTB

Lørdag 23. mai 2020

Slåsskamp i matbutikk i Fredrikstad fordi folk sto for nær hverandre
En mann er sendt til sykehus etter at to menn begynte å slåss i en matbutikk på Rolvsøy i Fredrikstad. Slåsskampen startet fordi de sto for nær hverandre.

En mann i 60-årene er sendt til sykehus med mulige bruddskader i en arm og et bein, opplyser operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til NTB.

Den andre involverte, en mann i 40-årene, er ikke skadd.

Slåsskampen fant sted på Meny Østfoldhallene i 12.40-tiden lørdag. Både politi og ambulanse rykket ut. Det er uklart hvem som startet slåssingen, men årsaken var at de sto for nær hverandre på butikken, ifølge politiet.

— Det var krangling i forkant, sier Samuelsen.

Regelen er at man skal holde en meters avstand til andre når man er på matbutikken.

Butikksjef Malin Iversen i Meny Østfoldhallene sier til NRK at de har videoopptak av hendelsen som nå skal gjennomgås sammen med politiet.

Hun var ikke selv på jobb, men ble oppringt av ansatte. Butikksjefen er ikke sikker på hendelsesforløpet, men vil få det avklart etter å ha sett bildene.

— En som satt i kassa fortalte at det oppsto en diskusjon mellom to personer i køen om avstand, hvor den ene mente at den andre ikke holdt avstand. Så har den ene blitt dyttet i gulvet, sier Iversen.

NTB

Lørdag 23. mai 2020

8.332 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 23
Det var ved midnatt registrert 8.332 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 23 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 41 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 41 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var fredag registrert 235 døde som følge av sykdommen.

NTB

Fredag 22. mai 2020

Høy alder og BMI blant risikofaktorene for å bli alvorlig koronasyk
Folkehelseinstituttets (FHI) oppdaterte oversikt over koronaforskning viser at høy alder og kroppsmasseindeks (BMI) kan påvirke hvor syk folk kan bli av korona.

— Etter forrige hurtigoppsummering ble BMI ført opp som en risikofaktor, og det bekreftes i forskningen vi nå har gjennomgått. På samme måte som alder, ser vi at risikoen øker ved økende BMI, sier avdelingsdirektør Kjetil Gundro Brurberg i Område for helsetjenester ved FHI til Dagens Medisin.

— Men så skal det legges til at det er plundrete å se på flere av disse faktorene enkeltvis. Høy BMI gir jo for eksempel større risiko for hjerte-kar-sykdom, sier han.

Den nye oppramsingen om risikofaktorer for alvorlig forløp av Covid-19 er FHIs tredje oppsummering av forskning på feltet. Blant de elleve studiene er fire fra USA, tre fra Kina, to fra Storbritannia, en fra Iran og en fra Brasil. Sju er ikke fagfellevurdert. Studiene er såkalt multivariate analyser, og vurderer dermed to eller flere faktorer.

Studiene gir ikke et entydig bilde av effektene av kjønn og etnisitet.

— Noen studier fra Storbritannia og USA finner assosiasjoner mellom etnisitet og risiko for alvorlig sykdom, men man skal være forsiktig med å legge stor vekt på demografiske faktorer som kan henge sammen med sosioøkonomiske faktorer, sier Brurberg.

Han understreker at den nye oversikten ikke danner grunnlag for å endre risikorådene.

NTB

Fredag 22. mai 2020

Kraftig økning i henvendelser til hjelpetelefoner under koronakrisen
Både Kirkens SOS og Mental Helse har opplevd stor pågang på sine telefonlinjer de siste to månedene, blant annet en dobling i samtaler om selvmord.

De siste to månedene har Kirkens SOS på det meste mottatt 900 anrop per dag, 300 flere anrop enn normalt, ifølge TV 2.

19 prosent av anropene som har blitt besvart, har handlet om selvmord. Det er dobbelt så mange som til vanlig.

Fagansvarlig Lene Hopland Bergset i Kirkens SOS sier at andelen samtaler hvor selvmord har vært tema, har holdt seg stabil i mange år på mellom 9 og 10 prosent.

— Av dem igjen har mellom 1,2-1,5 prosent blitt vurdert som akutte. Også her ser vi en fordobling nå, sier hun.

Fra koronatiltakene ble innført 12. mars til 10. mai har Kirkens SOS fått inn over 43.000 anrop. Per døgn har organisasjonen mottatt 600 til 900 anrop, mens det vanligvis er snakk om 500 til 600.

Også i Mental Helse er pågangen enorm. I mars og april i år fikk de 85 prosent flere henvendelser sammenlignet med samme periode i fjor. Også her er det flere som tar opp selvmord.

— Det er bekymringsfullt at det er så mange som har det sånn, at de går med slike tanker. Livet var nok vanskelig for veldig mange før koronatiltakene ble satt inn, og situasjonen gjør det ikke noe bedre, sier daglig leder Aslaug Timland Dale.

NTB

Fredag 22. mai 2020

Én av fire som jobber med koronapasienter, har symptomer på posttraumatisk stress
26 prosent av dem som har jobbet med koronapasienter under pandemien, svarer at de har hatt symptomer på posttraumatisk stress.

I en studie ledet av førsteamanuensis Sverre Urnes Johnson ved Universitetet i Oslo, er 1.778 sykepleiere, leger, helsearbeidere, psykologer og politikere spurt om graden av angst og posttraumatiske stress-symptomer under pandemien, melder NRK.

— Norske myndigheter må vedkjenne at pandemien kan føre til psykiske helseutfordringer, særlig hos utsatt personell. Det trengs tilstrekkelig med tiltak og finansiering slik at de får den hjelpen de trenger, sier han til kanalen.

I studien oppgir 28 prosent av de spurte at de har hatt vesentlige symptomer på posttraumatisk stress. Ifølge studien er det sykepleiere, sosialarbeidere og politikere som peker seg ut som mest sårbare.

Blant dem som har jobbet direkte med koronapasienter, svarer 36 prosent at de har hatt slike symptomer, mens 26 prosent svarer det samme blant dem som har jobbet indirekte med koronapasienter.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 31. mars til 7. april.

NTB

Fredag 22. mai 2020

Litauere ville smugle 50 kilo tørrfisk ut av Norge
To litauiske sesongarbeidere forsøkte i forrige uke å smugle med seg 50 kilo tørrfisk fra Nord-Norge over grensa til Finland ved Kilpisjärvi.

— Det var to mann fra Litauen, som hadde vært sesongarbeidere på Senja, som prøvde å komme seg ut med 50 kilo tørrfisk. Det har jeg aldri hørt om før. Jeg tror ikke vi har gjort et tørrfiskeslag før, sier områdesjef Tom Olsen i Tolletaten Område Nord til Nordlys.

Tørrfisken var gjemt i kofferter. Omregnet utgjør tørrfiskbeslaget 300—400 kilo fisk.

De hadde også med seg 44 kilo med filet. Den lovlige grensa er på 20 kilo. Litauerne ble fratatt både fileten og tørrfisken.

— De blir anmeldt og bøtelagt. De var innforstått med det, sier Olsen.

NTB

Fredag 22. mai 2020

8.309 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 18
Det var ved midnatt registrert 8.309 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 18 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 41 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 41 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var per onsdag registrert 234 døde som følge av sykdommen.

NTB

Fredag 22. mai 2020

FHI-direktøren advarer mot ny nedstengning av Norge
FHI-direktøren mener det faglige grunnlaget for nedstengning av Norge ikke var godt nok, og advarer mot ny stengning av landet — selv med oppblussing av smitte.

Spesielt mener direktør Camilla Stoltenberg at skoler og barnehager kanskje ikke hadde trengt å stenges.

— Vår vurdering nå, og det oppfatter jeg at det er bred enighet om i forbindelse med gjenåpningen, var at man kunne oppnå kanskje den samme effekten og unngå en del av de uheldige ringvirkningene ved å ikke stenge, men ved å holde åpent med smitteverntiltak, sier hun til NRK.

Stoltenberg påpeker at de rådene Folkehelseinstituttet kom med før nedstengningen var gode råd, men at de ikke var gjort på godt nok faglig grunnlag, og sier at kunnskapsgrunnlaget ikke var det samme som i dag.

NTB

Fredag 22. mai 2020

Økning i innførsel av hydroksyklorokin til Norge
Tolletaten ser en økning i ulovlig innførsel av legemidler, blant annet av malariamedisinen hydroksyklorokin som Donald Trump sier han bruker mot covid-19.

Tolletaten sier at de ikke har eksakte tall, men at de opplever en «vesentlig økning» i antall legemidler bestilt fra utlandet.

— Mye av det som kommer er skrevet på kinesisk, men vi klarer å oversette det bra nok til at vi ser at det er malariamedisinen som omtales som «Trump-medisinen». Det er også bredspektret antibiotika, og i ytterste grad HIV-medisin, sier kontorsjef Lars Teigen i Tolletaten på Østlandsterminalen til Adresseavisen.

Fordi import av legemidler til Norge er ulovlig, prøver Tolletaten å stoppe alt som kommer inn til landet.

NTB

Torsdag 21. mai 2020

Politiet ber om tips om kriminalitet mot fugl i Finnmark
Politiet i Finnmark er bekymret for at folk som ønsker å stjele fuglereir, egg eller fugleunger ikke får den straffen de fortjener. Nå ber de om tips.

— I Finnmark har vi mange sjeldne fuglearter som kun hekker her i nord. Finnmark er et fugleeldorado. Det lokker til seg mange som vil oppleve å se de vakre fuglene på nært hold. Dessverre har ikke alle ærlige hensikter. Dersom noen ønsker å stjele reir, egg eller fugleunger, er sjansen for å bli oppdaget liten, skriver Troms og Finnmark politidistrikt i en pressemelding torsdag.

Folk oppfordres derfor til å varsle politiet om observasjoner som kan virke underlige eller uærlige.

— Det kan være biler som står parkert, eller har stått parkert, over lengre tid i områder der du vet at sjeldne fugler hekker. Det kan være personer som oppfører seg annerledes enn det du synes er normalt. Det kan være at disse personene har med seg stiger eller annet klatreutstyr inn i det området du vet til at sjeldne fugler hekker i, skriver politiet videre.

NTB

Torsdag 21. mai 2020

Listhaug ut mot grønne toner fra Ap: — Russisk rulett
Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug mener det er utopisk å tro at dagens oljearbeidsplasser kan erstattes av grønn industri.

Mens Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik onsdag la nye klimakrav på bordet i forhandlingene på Stortinget om oljeskatt, brukte Listhaug dagen på bedriftsbesøk på Stord.

Og ifølge henne er det en annen virkelighet.

— Det som er konsekvensen for Stord hvis Stortinget tar feil beslutninger og investeringene uteblir, er at det blir masseledighet her, sier Listhaug på telefon til NTB.

— Stord er den kommunen i Norge som er mest avhengig av oljenæringen.

Grønn skattereform

Frp-nestlederen gir nå uttrykk for bekymring for de nye grønne tonene fra Arbeiderpartiet i diskusjonene på Stortinget om oljeskatt.

NTB

Torsdag 21. mai 2020

8.291 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 23
Det var ved midnatt registrert 8.291 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 23 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 34 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 51 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var onsdag registrert 234 døde som følge av sykdommen.

NTB

Torsdag 21. mai 2020

Digitaliseringsministeren bekymret over avsløringer om mobilsporing
Digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) vil ta avsløringen om at man kan kjøpe data om nordmenns bevegelser videre til ministernivå i EU.

NRK har avslørt at det er mulig å kjøpe posisjonsdata om nordmenn og avslørte hvordan tusenvis av nordmenn har blitt sporet av mobilen gjennom apper.

— Jeg vil sammen med mine kolleger følge opp arbeidet internasjonalt på ministernivå, og ikke minst gjennom EU-kommisjonen, sa Helleland under onsdagens spørretime i Stortinget.

Hun kalte avsløringen urovekkende.

NRK kunne også vise at over 8.300 mobiler har blitt sporet på sykehus og krisesentre. Dataene gjorde det også mulig å identifisere offiserer og soldater i Forsvaret.

Det var Arbeiderpartiet som krevde svar fra regjeringen i spørretimen. Leder for justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid, mener sporingen utgjør en nasjonal sikkerhetsrisiko.

— Det som bekymrer meg, og helt sikkert statsråden, er at salg av posisjonsdata på denne måten kan misbrukes av kriminelle og utgjør en nasjonal sikkerhetsrisiko, sa Lene Vågslid (Ap) fra talerstolen.

NTB

Torsdag 21. mai 2020

Frp vil senke terskelen for fengsling av barn
Å senke terskelen for fengsling som sanksjonsform for barn under 18 år er ett av ti forslag Frp fremmer i Stortinget for å komme gjengkriminalitet til livs.

Frps justispolitiske talsperson Per-Willy Amundsen mener det er et stort behov for sterkere sanksjonsmuligheter overfor unge som begår kriminalitet. Han vil derfor gi myndighetene «sterkere og mer effektive sanksjonsmuligheter» overfor unge kriminelle.

Et annet forslag er å opprette et lukket institusjonstilbud for barn under den strafferettslige lavalder som har begått kriminelle handlinger.

— Det er ikke aktuelt å fengsle barn under 15 år. Likevel er det behov for en sanksjonsform som er tilstrekkelig disiplinerende til at den kriminelle løpebanen brytes, skriver Amundsen i forslaget.

Også generell bevæpning av politiet, strengere straff for gjengangere, kutt i strafferabatt og redusert kriminell lavalder fra 15 til 14 år står på Frps tiltaksliste.

Samtidig vil partiet senke terskelen for å ilegge oppholds- og besøksforbud for kriminelle i områder hvor de tidligere har begått lovbrudd.

NTB

Torsdag 21. mai 2020

Fortsatt stor sannsynlighet for stor vårflom
Det er fortsatt stor sannsynlighet for stor vårflom både i sør og nord, ifølge NVEs analyse. Vannføringen i mindre bekker og elver vil nå øke.

De nærmeste dagene ventes det stigende temperatur i hele landet, og snøsmeltingen vil komme i gang mange steder, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Sannsynligheten for stor vårflom er stort sett uendret siden forrige analyse, som kom 14. mai.

Mer snø enn på over 60 år

Hovedgrunnen til at det mest sannsynlig blir slike flommer, er snømengdene. NVE har beregninger som strekker seg bakover til 1958. På landsbasis er 2020 så langt det mest snørike året siden da.

— Det er spesielt mye i Nord-Norge, men også i Trøndelag og i Sør-Norge er det uvanlig store snømengder mange steder, sier Inger Karin Engen, hydrolog ved flomvarslingstjenesten i NVE.

NTB

Torsdag 21. mai 2020

Bergen kommune vedtar databot etter sikkerhetsbrist i skoleapp
En svikt i skoleappen Vigilo gjorde personopplysninger tilgjengelig for uvedkommende. Nå har Bergen godtatt en millionbot fra Datatilsynet.

Boten på 3 millioner kroner er ifølge NRK det største overtredelsesgebyret som Datatilsynet har gitt en kommune noensinne.

Datatilsynet mener at kommunen ikke har gjennomført tekniske og organisatoriske tiltak for å gjøre portalen sikker nok, og at de ikke hadde etablert og kommunisert nødvendige retningslinjer for å sikre personopplysninger til barn og foreldre med hemmelig adresse før løsningen ble tatt i bruk.

Det var i oktober 2019 at Bergen kommune varslet Datatilsynet om avvik i kommunens nye digitale løsning for kommunikasjon mellom skolene og hjemmene. Løsningen Vigilo inneholder en modul hvor foresatte og skole kan kommunisere gjennom en portal eller en app.

I portalen ble personopplysninger som skulle ha vært skjermet, tilgjengelig for uvedkommende. I ett tilfelle ble en kontaktliste med opplysninger om «fortrolig adresse» distribuert til foresatte på et klassetrinn.

NTB

Onsdag 20. mai 2020

8.268 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 11
Det var ved midnatt registrert 8.268 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 11 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 19 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 51 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var tirsdag registrert 233 døde som følge av sykdommen.

NTB

Tirsdag 19. mai 2020

Hagen-saken: Politiet startet ikke krimtekniske undersøkelser før etter to dager
Politiet startet ikke med de kriminaltekniske undersøkelsene av boligen i Sloraveien 4 før to dager etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Det opplyser politiadvokat Haris Hrenovica i Øst politidistrikt til TV 2.

Politiet var inne i boligen samme dag som Anne-Elisabeth Hagen forsvant, men de startet altså ikke det krimtekniske arbeidet før to dager etter.

— Planlegging av grundige kriminaltekniske undersøkelser ble igangsatt umiddelbart 31. oktober, og arbeidet ble påbegynt 2. november, skriver Hrenovica i en epost til kanalen.

Tom Hagen skal ha ønsket at politiet skulle igangsette grundige kriminaltekniske undersøkelser med én gang kona forsvant, ifølge TV 2. Han skal også ha vært frustrert over at arbeidet ikke startet før to dager senere.

Politiet har gjennomført en rekke undersøkelser og ransakelser i boligen helt siden Tom Hagen ble pågrepet 28. april.

— Vi har gjort tekniske undersøkelser i boligen ved flere anledninger og har fremdeles behov for å gjøre undersøkelser der. Store og komplekse etterforskninger som denne gir oss ikke bare svar, men også nye spørsmål vi trenger å undersøke, opplyser Hrenovica.

NTB

Tirsdag 19. mai 2020

Lite radioaktivitet i lokalprodusert mat
Det er få funn av radioaktivitet over grenseverdiene i norsk lokalmat, selv om denne er produsert i områdene som ble hardest rammet etter Tsjernobyl-ulykken.

Det viser prøver Mattilsynet har tatt.

Mellom 2016 og 2018 er 2.169 matvareprøver analysert for radioaktivt cesium. Prøvene er tatt ut i hele landet, med flest fra områdene som ble berørt av radioaktivt nedfall etter Tsjernobyl-ulykken i 1986.

Flest prøver, om lag 1.700, ble tatt av kjøtt fra sau og tamrein. I tillegg er lokalbaserte melkeprodukter, som brunost, ferskvannsfisk, honning og grønnsaker, bær og syltetøy blant det som er analysert. I 31 prøver av sauekjøtt og fem prøver av brunost og dravle ble det funnet radioaktivt cesium over grenseverdiene. Ellers lå nivåene godt under.

— Dette er første gang vi har fått resultater fra ulike typer lokalmat produsert i områdene med radioaktiv forurensing. Det er svært lav helserisiko forbundet med å spise mat med de målte nivåene, sier seniorrådgiver Torild Agnalt Østmo i Mattilsynet.

Norge fikk betydelig nedfall etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Radioaktivt cesium har vært det største problemet på grunn av halveringstiden på 30 år, opplyser Mattilsynet.

Høyfjellsområdene i Gudbrandsdalen, Valdres, indre deler av Trøndelag, samt sør i Nordland var områdene som ble hardest rammet.

NTB

Tirsdag 19. mai 2020

8.257 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 8
Det var ved midnatt registrert 8.257 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 8 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 20 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 52 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var mandag registrert 233 døde som følge av sykdommen.

NTB

Tirsdag 19. mai 2020

Nå kan bedrifter med koronatap i april søke om tilskudd
Bedrifter med store omsetningstap i april på grunn av koronapandemien kan nå søke kontantstøtteordningen. Det er også gjort flere justeringer i ordningen.

For en måned siden åpnet nettportalen for kompensasjonsordningen for næringslivet. Fram til nå har ordningen behandlet søknader om tilskudd for kompensasjon av omsetningsfall i mars. I helgen åpnet ordningen for søknader for april.

— Vi har behandlet nærmere 30.000 søknader for mars, og nå står april for tur. Saksbehandlingen av søknadene starter i dag. Søknadsfristen for mars, april og mai er 30. juni, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Forskriften for ordningen justeres samtidig, slik at enda flere skal kunne få tilskudd. Endringene innebærer blant annet at egenandelen for bedriftene er redusert fra 10.000 til 5.000 kroner, og at konsern må utpeke et foretak som er skal opplyse om konsernets eierstruktur. Bedrifter som av hensyn til dyrevelferd må opprettholde en viss bemanning, kan nå også regne nødvendige kostnader til dyrefôr og veterinær som faste, uunngåelige kostnader.

Så langt har over 20.000 har fått innvilget tilskudd, og det er hittil utbetalt nærmere én milliard kroner. Rundt 8.500 har fått avslag.

NTB

Mandag 18. mai 2020

8.249 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 12
Det var ved midnatt registrert 8.249 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 12 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 28 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 52 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var fredag registrert 232 døde som følge av sykdommen.

NTB

Mandag 18. mai 2020

Hele landet sang nasjonalsangen samtidig
Nasjonalsangen «Ja, vi elsker dette landet» ble sunget over hele landet klokka 13 på årets 17. mai. Både statsministeren og kongefamilien deltok i syngingen.

Statsminister Erna Solberg (H) og hennes mann Sindre Finnes møtte opp i finstasen utenfor statsministerboligen for å synge nasjonalsangen sammen med hele landet.

På Slottsplassen kom hele kongefamilien ut for å synge like etter salutter på Forsvarets anlegg var over. Første, sjuende og åttende vers av nasjonalsangen ble sunget på Slottsplassen.

At nasjonalsangen skulle synges samtidig, ble presentert av regjeringen tidligere denne uken.

Koronapandemien har redusert årets 17. mai-feiring. I Oslo skal ingen skolekorps og skolebarn marsjere over Slottsplassen og vinke til kongefamilien i år. Barnetog over hele landet er avlyst.

NTB

Søndag 17. mai 2020

8.237 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 16
Det var ved midnatt registrert 8.237 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 16 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 40 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 52 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var fredag registrert 232 døde som følge av sykdommen.

NTB

Søndag 17. mai 2020

Mann skjøt mot politiet — funnet død like etter
En 26 år gammel mann er død etter en politijakt i Haugesund natt til lørdag. Det opplyser Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Politiet fikk klokken 2.10 melding om en bil med vinglete kjøreatferd øst for Haugesund, og en patrulje forsøkte like etterpå å stanse bilen.

— I den forbindelse oppsto det en forfølgelse av kjøretøyet. Etter kort tid stanset bilen, og politiet ble beskutt av fører av den aktuelle bilen. Skuddene traff politibilen, men førte ikke til personskade, sier operasjonsleder Toralv Skårland.

Bilen ble stående i veikanten, og politiet trakk seg tilbake.

Etter få minutter kom politipatruljen tilbake igjen. Da ble mannen konstatert død, og det framstår som han har tatt sitt eget liv, opplyser politiet.

— Selv om gjerningspersonen ikke lever lenger, vil politiet etterforske saken. Dette er en tragisk hendelse, og det er for tidlig å gi noe mer informasjon om dette nå, sier Skårland.

Mannens pårørende er varslet.

NTB

Søndag 17. mai 2020

Märtha Louise: — Pressens omtale en ekstra påkjenning etter Aris død
Prinsesse Märtha Louise sier hun er vant til å bli omtalt uten å ha blitt intervjuet, men at det har vært ekstra belastende etter eksmannens Ari Behns død.

— Dette er dessverre noe som skjer altfor ofte. Og særlig nå i denne sårbare tiden som jeg og hele min familie har vært i nå etter Aris død. Det har vært veldig mye, og det har vært en ekstra påkjenning. Det må jeg bare si, sier Märtha Louise i podkasten « Tut og mediekjør ».

I episoden diskuteres prinsessens forhold til pressen.

— Er det sånn at pressen bestemmer at de skal eie min historie, eller er det sånn at jeg eier min historie? spør hun.

— Her er det et etisk dilemma for meg. Jeg mener at jeg eier min historie. Jeg mener at jeg også eier rettigheten til å bestemme hvor jeg kommer med et intervju.

Utgangspunktet for intervjuet i podkasten en større sak i Dagbladet denne uken om henne og hennes kjæreste Durek Verrett, uten at hun selv medvirket i saken

Nyhetsredaktør Frode Hansen i Dagbladet sier i den samme podkasten at utgangspunktet deres er å få personene til å medvirke i sakene de skriver.

— Noen ganger ønsker ikke personene å bidra til saken. Da blir det en vurdering fra sak til sak hva man skal skrive, skal man publisere og så videre. I dette tilfellet der vi har en sak om Märtha Louise, så mener vi at de to og forholdet mellom de to er en sånn type sak der vi kan publisere uten at de medvirker, sier Hansen.

NTB

Lørdag 16. mai 2020

8.221 registrerte koronatilfeller i Norge — opp 24
Det var ved midnatt registrert 8.221 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 24 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 46 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 58 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var lørdag registrert 232 døde som følge av sykdommen.

NTB

Lørdag 16. mai 2020

Regjeringen vil utsette frister for årsregnskap og generalforsamlinger
På grunn av koronakrisen ønsker regjeringen å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning, generalforsamlinger og årsmøter.

— Vi har fått innspill fra en rekke aktører som gir uttrykk for at fristene er utfordrende for næringslivet på grunn av utbruddet av covid-19, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Regjeringen foreslår å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder. Den samme utsettelsen vil gjelde fristen for å holde ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte. Lovforslaget ble sendt på høring fredag.

— Forslaget som nå er sendt på høring, vil hjelpe næringslivet ytterligere til å håndtere utfordringer som følge av koronakrisen. Vi tar sikte på å fremme et lovforslag om utsettelse av fristene om kort tid, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Tirsdag la regjeringen fram forslag til midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møter i forbindelse ned generalforsamlinger og årsmøter, en videreføring av forskriftene som allerede er innført i koronaloven og som åpner for økt bruk av digitale møter. Unntakene skal gjelde fram til 31. oktober.

NTB

Lørdag 16. mai 2020

Ny merkevaremåling: NRK topper, TV 2 taper
NRK er for femte året på rad kåret til Norges sterkeste merkevare, foran Zalo og Norvegia. TV 2 faller til 24. plass på listen.

— Jeg er målløs og de som kjenner meg vet at det ikke ligger til meg å være akkurat det. Men vi merker at både mediene generelt, men også NRK spesielt, står veldig sterkt og særlig i tider som vi står i nå, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til Kampanje.

Det er femte året på rad at NRK topper Kantars liste, som domineres av produkter som mat, såpe og dagligvarekjedene. Oppvaskmiddelet Zalo, Tine-osten Norvegia, dopapirprodusenten Lambi og Wasa knekkebrød utgjør de resterende topp 5-plasseringene.

Kantars måling tar for seg nordmenns kjennskap og preferanse til forbruker- og medierelaterte merkevarer.

Vi må helt ned til 24. plass for å finne NRKs sterkeste konkurrent, TV 2. Sist TV 2 var høyt oppe på listen var i 2010 da kanalen lå på en tiendeplass. TV 2 har satt i gang en merkevarestrategi for å tydeliggjøre og fornye merkevaren.

— Vi kan jo ikke være skuffet over hovedfunnene her, som er at TV 2 fortsatt er en godt kjent merkevare. Samtidig hadde vi helst sett en høyere plassering, og har absolutt ambisjoner om å klatre oppover på listen, sier Willand.

NTB

Fredag 15. mai 2020

Slik blir 17. mai-feiringen landet rundt
Årets feiring av nasjonaldagen blir annerledes. I de største byene blir feiringen i all hovedsak digital, men med innslag av ulike kortesjer, salutt og sang.

Koronaviruset gjør at mange kommuner har avlyst sine tradisjonelle arrangementer, og at ikke mennesker kan samles slik de pleier på nasjonaldagen.

Felles for hele landet er at mye av feiringen vil bli strømmet digitalt i lokalaviser og på kommunenes nettsider, og at folk oppfordres til å ta del i grunnlovsfesten til tross for uvanlige omstendigheter, blant annet ved å stemme i «Ja, vi elsker» sammen med resten av landet klokka 13.

Retningslinjene fra helsemyndighetene tillater forsamlinger på inntil 20 personer å samles privat, mens 50 personer kan feire dagen sammen, der det er en ansvarlig arrangør.

NTB

Fredag 15. mai 2020

8.197 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 22
Det var ved midnatt registrert 8.197 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 22 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 39 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 61 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var fredag registrert 232 døde som følge av sykdommen.

NTB

Fredag 15. mai 2020

19.000 i Trøndelag kan være rammet av datalekkasje
Personlige data til opp mot 19.000 elever, lærere og ansatte i administrasjonen ved Trøndelag fylkeskommune kan være på avveie etter et sikkerhetsbrudd.

De tre fylkeskommunene Trøndelag, Agder og Innlandet er rammet av sikkerhetsbruddet hos Conexus. Selskapet leverer den skybaserte programvaren «Conexus Engage», skriver Adresseavisen.

En feil i en oppgradering 23. mars gjorde at det fram til 5. mai var mulig å hente ut personidentifiserbar informasjon fra systemet, opplyser fylkesrådmann Odd Inge Mjøen i Trøndelag fylkeskommune.

Han sier de fikk beskjed fra leverandøren fredag 8. mai.

— I Trøndelag er det snakk om mellom 18.000 og 19.000 personer som kan være rammet, sier Mjøen.

Til sammen inneholder skyløsningen persondata fra over 40 000 personer fra de tre fylkene.

Selskapet Conexus sier det jobber for å finne ut hvordan feilen skjedde.

— Vi ble kontaktet av en ukjent tredjepart som viste oss persondata fra en person, sier daglig leder Andreas Wisløff Samuelsen og legger til at de raskt meldte fra til Datatilsynet om innbruddet.

NTB

Torsdag 14. mai 2020

Politiet får fortsette ransakingen av Tom Hagens hus
Nedre Romerike tingrett gir politiet lov til å fortsette ransakingen av Tom Hagens bolig. Dermed får han ikke flytte hjem, men hytta hans frigis nå av politiet.

Siden Tom Hagen ble pågrepet 28. april har politiet holdt på huset og gjort en rekke ulike ransakinger og beslag.

Politiet har i løpet av hele den drøyt 18 måneder lange etterforskningen gjennomført jevnlige undersøkelser i boligen. Tingretten påpeker imidlertid at det nå er en helt ny type undersøkelser som foregår i Sloraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog.

— Retten legger til grunn at de ransakinger og undersøkelser som nå foretas, har en annen karakter og intensitet enn de ransakinger som er utført tidligere, og slik sett er det ikke avgjørende politiet har fått tilgang til boligen tidligere, heter det i tingrettens kjennelse.

NTB

Torsdag 14. mai 2020

VG: Tom Hagen fortalte tidlig politiet om krypto-ekspert
Dagen etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog, nevnte ektemannen Tom Hagen mannen som nå er siktet for frihetsberøvelse.

Ifølge VG skal Hagen ha forklart seg for politiet om en ung mann som hadde kunnskap om kryptovaluta. Denne mannen skal Hagen ha snakket med flere ganger, fortalte han politiet, men han husket ikke navnet på ham.

— Jeg vet ikke hvorfor han ikke husket navnet, men det jeg vet er at han på eget initiativ forteller om mannen og gir politiet mer en nok grunnlag til å identifisere personen han snakker om, sier Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, til avisen.

Et trusselbrev som ble funnet i hjemmet etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018 krevde Tom Hagen for ni millioner i kryptovalutaen Monero.

Holden sier til VG at den siste kontakten mellom mannen i 30-årene og Tom Hagen var «lenge før 31. oktober 2018».

Mannen ble forrige uke siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Han stiller seg uforstående til siktelsen og nekter straffskyld. Tom Hagen er siktet for drap eller medvirking til drap, og politiet kartlegger nå kontakten mellom de to.

NTB

Torsdag 14. mai 2020

8.175 registrerte koronatilfeller i Norge — opp 17
Det var ved midnatt registrert 8.175 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 17 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 40 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 61 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var torsdag registrert 229 døde som følge av sykdommen.

NTB

Torsdag 14. mai 2020

Koronasaker hemmeligholdes av regjeringen
Regjeringen unntar fra offentligheten flere viktige rapporter og notater som handler om håndteringen av koronakrisen.

Grunnloven slår fast at alle har rett til innsyn offentlige dokument, men mange av notatene fra regjeringens covid-19-utvalg og Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser er unntatt offentlighet, Aftenposten.

Det blir i de fleste tilfeller vist til «hensynet til intern saksbehandling».

— Jeg er veldig opptatt av at beredskapsutvalget faktisk fungerer som et beredskapsutvalg for å håndtere krisen. Det er vi helt avhengig av. Da vil det noen gang være den type vurderinger som er gjort, mens andre ganger blir det offentlig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Daglige statusrapporter, brev fra Folkehelseinstituttet (FHI) om smitterisikoen ved åpne videregående skoler, notat om kommunenes kapasitet til å håndtere viruset og FHIs redegjørelse for håndteringen av koronaviruset er noen av dokumentene som mediene er nektet innsyn i.

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening mener koronakrisen setter pressefriheten under press og at regjeringen driver med sensur av kilder.

«En rekke sentrale dokumenter, med viktige premisser for hvilke koronatiltak som skal iverksettes og virkningene av tiltakene — helt vital informasjon for publikum — unntas fra allmennhetens kunnskap», skriver han i en kronikk i Aftenposten.

NTB

Torsdag 14. mai 2020

Politiet: — Har et klart bilde av Tom Hagens motiv
Politiet har en klar formening om hva som skal være motivet for at Tom Hagen skal ha vært involvert i drapshandlingen mot kona.

Det bekrefter påtaleansvarlig Haris Hrenovica overfor TV 2.

— Vi har selvsagt gjort oss opp en mening knyttet til motiv, men det er noe som forblir i etterforskningen, sier Hrenovica, som sier politiet har et klart bilde av motivet.

Hva motivet skulle være, ønsker han ikke foreløpig å gå inn på.

I forrige uke ble det klart at lagmannsretten var uenig i politiets vurdering om at det er skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen for å være involvert i drapet på kona. Dermed ble han løslatt fra varetektsfengsel.

Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, har brakt politiets ransaking av Hagens hjem og det at de ikke ønsker å gi ham tilgang, inn for retten.

Det er ventet at Nedre Romerike tingrett vil avsi en kjennelse angående ransakingen torsdag morgen.

NTB

Torsdag 14. mai 2020

Manshaus‘ stemor: — Philip fikk sinnarynke
Stemoren til Philip Manshaus (22) fortalte retten onsdag om en stesønn som forandret seg og utviklet et sinne. — Han fikk en sinnarynke, sa hun.

Bare avbrutt av et kvarters pause, svarte hun i tre timer rolig og fattet på spørsmålene fra aktor, forsvarer og bistandsadvokat. Kun ved to anledninger fikk hun problemer.

— Jeg opplever at jeg ikke bare har mistet en datter, men også en sønn, sa hun og tok et lite øyeblikk til tårene.

Manshaus‘ forsvarer Unni Fries sier til NTB at det er interessant å få høre utviklingen til tiltalte og observasjonene stemoren har gjort i den sammenhengen.

— Det er en sterk vitneforklaring å høre på, men det er også relevant i forhold til selve straffesaken, sier hun.

Hun vil komme nærmere inn på 22-åringens holdning til rase og innvandring i sin prosedyre.

NTB

Torsdag 14. mai 2020

Fritt Ord-honnør for NRK-serien «22. juli»
Filmskaperne Sara Johnsen og Pål Sletaune får Fritt Ords honnør for TV-serien «22. juli».

— Filmskapernes blikk på institusjonenes betydning under ekstraordinære forhold, formidlet gjennom vanlige mennesker på jobb, gir innsikt i sider ved det norske systemet som også har fått ny aktualitet under koronakrisen i 2020, sier styreleder Grete Brochmann i Stiftelsen Fritt Ord i en pressemelding.

Ekteparet Sara Johnsen og Pål Sletaune skapte serien sammen, med Johnsen som hovedforfatter av manus og Sletaune som hovedansvarlig for regi.

De seks episodene i TV-serien «22. juli» ble vist på NRK i januar og februar i år.

NTB

Onsdag 13. mai 2020

Politiet: Ektepakten har vært tema i avhør
Ektepakten til Tom og Anne-Elisabeth Hagen har vært tema i avhør, bekrefter politiet. Ektepakten ville gitt Tom Hagen nesten alle verdiene ved en skilsmisse.

— Etter vårt skjønn er det i aller høyeste grad naturlig at ektepakten har vært tema i avhør, både da han hadde status som fornærmet og som siktet. Det er en sak som dreier seg om en ektefelle som er borte og den gjenværende er siktet for drap eller medvirkning til drap, sier politiadvokat Haris Hrenovica til Nettavisen.

Hrenovica sier at det har vært viktig å se nærmere på forholdet mellom de to ektefellene.

— Det er helt naturlig å gjøre. De har en relasjon, og det er viktig for politiet å gå nærmere i de detaljene der, sier han.

Paret giftet seg i 1979 og ifølge ektepakten, signert i 1987, eide Tom Hagen hovedvekten av eiendeler og formue som særeie. Alle Hagens firmaer og aksjeposter står i hans navn, ifølge NRK , VG og Dagens Næringsliv.

Kona skulle få en hyttetomt i tidligere Biri kommune, 200.000 kroner i gave fra Tom Hagen og en Citroën BX 14 RE, eller bil av tilsvarende standard. Ektepakten ble i 1993 endret slik at også parets enebolig tilhørte Tom Hagens særeie.

Tom Hagen var ifølge Kapital landets 164. rikeste person i fjor, med en formue på 1,9 milliarder kroner.

NTB

Onsdag 13. mai 2020

Sensitive personopplysninger lå åpent på UNNs nettside
Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) la personopplysninger som navn og fødselsnummer til pasienter og ansatte ut på internett.

Personopplysningene var synlige i postlisten for 7. mai i år, og flere av oppføringene i dokumentet handler om pasientskadeerstatning, skriver Nordlys.

Det er vanlig prosedyre at sensitive opplysninger blir sladdet før de legges ut i de offentlige postlistene.

UNN-direktør Anita Schumacher sier hun ser alvorlig på saken.

— Det som er veldig alvorlig er at det er identifiserbare personer her. Det handler om korrespondanse og det er på overskriftsnivå, men det er klart at når det står navn, personnummer og for eksempel «bekymringsmelding til barnevernet» eller «pasientskadeerstatning», er det bakgrunnen for at jeg sier at dette er svært alvorlig, sier Schumacher til avisen.

Hun sier det er snakk om 95 registrerte oppføringer som er lagt ut usladdet. Opplysningene var tilgjengelige i halvannet døgn.

Sykehuset har meldt fra til Datatilsynet om saken og viser til at årsaken er en kombinasjon av teknisk og menneskelig svikt.

NTB

Onsdag 13. mai 2020

8.158 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 23
Det var ved midnatt registrert 8.158 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 23 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 52 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 57 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var onsdag registrert 228 døde som følge av sykdommen.

NTB

Onsdag 13. mai 2020

Tre menn siktet for båtmotortyverier for 1,5 millioner kroner
Tre menn fra Øst-Europa er pågrepet og siktet for tyveri av 24 påhengsmotorer i bergensområdet denne måneden. De er også mistenkt for flere andre tyverier.

Politiet pågrep de tre på Askøy utenfor Bergen natt til tirsdag. Det ble da funnet fire påhengsmotorer i bilen deres. Ifølge Bergens Tidende ble disse stjålet på Askøy.

— Det har vært utført en rekke etterforskningsskritt gjennom dagen, og det er nå funnet ytterligere 20 påhengsmotorer som er antatt stjålet. Totalverdien på de 24 motorene er cirka 1,5 millioner kroner, opplyser lensmann Kjell Idar Vangberg i Nordhordland lensmannsdistrikt.

To av mennene ble pågrepet i bilen de satt i, mens den tredje ble pågrepet i sin bolig. De tre er foreløpig siktet for tyveri av 24 påhengsmotorer i perioden fra 4. mai og fram til pågripelsen.

Totalt er det blitt stjålet 50 påhengsmotorer i distriktet siden nyttår.

— Etterforskningen vil selvsagt også innebære at vi ser nærmere på tyveriene i januar og mars, sier Vangberg til NTB.

Verdien av de 50 motorene utgjør nærmere 4 millioner kroner.

De tre pågrepne er alle i 20-årene og vil bli framstilt for varetektsfengsling torsdag. Vangberg opplyser at politiet vil be om fire ukers varetekt.

Politiet har tidligere uttalt at de mener tyveriene er organiserte, og at påhengsmotorene er blitt fraktet ut av landet.

— Vi vil etterforske bredt og ser etter mulige forgreininger til andre tyverier. Vi vil selvsagt informere andre politidistrikter hvis vi får informasjon som vil være relevante for disse, understreker Vangberg.

NTB

Onsdag 13. mai 2020

Aksjonister i lenke fra Y-blokka til Stortinget
Aksjonister dannet tirsdag morgen en lenke av folk fra Y-blokka til Stortinget for å få politikerne til å redde bygningen som er vedtatt revet.

Med taktfaste rop om å «La Y stå», sluttet mellom 100 og 200 mennesker seg til lenken av folk som med behørig avstand klarte å sno seg bort til Stortinget fra regjeringskvartalet.

SVs stortingsrepresentant Petter Eide møtte demonstrantene med løfter om å forsøke å få politikerne til å stanse rivingen. Tirsdag formiddag legger han fram et forslag for Stortinget om at rivingen settes i bero til tingretten har behandlet saken på slutten av sommeren.

— Det er relativt meningsløst at de fortsetter å rive nå, sier Eide til NTB.

Behandles i august

Regjeringen besluttet i 2014 å rive bygningen, som ble skadd under bombeangrepet i 2011. Det endelige klarsignalet kom fra Oslo tingrett i april i år. Men beslutningen om å rive Y-blokka er samtidig stevnet inn for retten, og saken skal behandles først i august.

— Det handler også om respekten for domstolenes avgjørelse, sier Eide.

Dagens demonstrasjon gikk fredelig for seg, i motsetning til en demonstrasjon i slutten av april. Den endte med forelegg til flere personer som hadde lenket seg fast, og som nektet å fjerne seg da politiet kom.

Picasso

Y-blokka inneholder murarbeider utført av Carl Nesjar etter tegninger fra Pablo Picasso. Riksantikvaren la opprinnelig til rette for å frede både Y-blokka og Høyblokka, men disse planene ble endret etter 22. juli 2011. Høyblokka skal etter planen gjøres om, mens Y-blokka skal rives.

Det eksisterer nå andre planer for å ta vare på kunstverkene og integrere dem i det nye regjeringskvartalet.

NTB

Onsdag 13. mai 2020

Nær halvparten bryter fartsgrensen i tettbygde strøk
47 prosent av norske bilister oppgir at de ofte eller av og til bryter fartsgrensen i 50-sonene. Hele åtte av ti bryter fartsgrensen i 80-soner.

Det viser en ny landsdekkende undersøkelse fra Kantar utført på oppdrag fra Trygg Trafikk.

Også i 30-sonene kjører mange for fort. Tre av ti gjør det av og til eller oftere, ifølge undersøkelsen.

— Det er snakk om tettbygde strøk og boligstrøk med barn og myke trafikanter. Da er det ekstra viktig å holde farten nede og være årvåken. Vi i Trygg Trafikk ønsker også flere politikontroller i tettbygde områder, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen.

48 prosent av dem som kjører for fort, sier de gjør det fordi de glemmer seg, mens 37 prosent mener de kan kjøre for fort fordi veien er god nok.

Aller mest råkjøring er det likevel på landeveiene. I 80-sonene sier mer enn to av ti at de nesten alltid bryter fartsgrensen. Mer enn åtte av ti sier at de gjør det av og til eller ofte.

NTB

Onsdag 13. mai 2020

Røykere redde for å kaste sneiper i søpla
Røyk og snus er søppelet man finner klart mest av i Oslo. Mange røykere er redde for søppelbrann og kaster heller sneipene på bakken.

Mens sneiper utgjør 42,5 prosent av søppelet, utgjør snus 20,6 prosent av søppelet som er gjennomgått fra 16 områder i Oslo.

Det er Hold Norge Rent som på oppdrag for Oslo kommune har sett nærmere på hva folk kaster fra seg.

Sigarettsneiper er verdens største forsøplingsproblem, og tidligere undersøkelser viser at mange ikke ser på sneip og snus som forsøpling. Sneiper kan imidlertid føre til at giftstoffer og plast havner i naturen.

Bedre kunnskap om omfanget av forsøplingen gjør det lettere å sette inn effektive tiltak som askebegre, påpeker Hold Norge Rent.

Mens sneipene troner på avfallstoppen, utgjør plastemballasje fra godteri og snacks bare 4,2 prosent av oslosøppelet. Plast i størrelsen 2,5 til 50 centimeter utgjør 8,1 prosent, mens engangsbestikk utgjør 1,2 prosent av søppelet som ble undersøkt.

NTB

Onsdag 13. mai 2020

Bompengepartiene faller på ny Oslo-måling
Bompengemotstanderne i FNB samt bompengeforkjemperne i Miljøpartiet rykker begge tilbake i Oslo etter de gode valgresultatene fra i høst.

FNB faller mest og mister halvparten av velgerne sine fra i fjor høst, skriver Dagsavisen.

Partiet går tilbake 3,1 prosentpoeng til 2,7 prosent oppslutning på målingen, som har blitt gjennomført av Opinion på vegne av Fri Fagbevegelse, Dagsavisen og ANB.

MDG, som hadde hele 15,3 prosent oppslutning fra valget, faller med 3,5 prosentpoeng til 11,8 prosent.

Høyre tar et tydelig steg framover fra 25,4 prosent til 30 prosent, mens Arbeiderpartiet går forsiktig fram med 0,4 prosentpoeng til 20,4 prosent.

Partienes oppslutning i prosent (endring fra valgresultatet i parentes): Frp: 5,1 (-0,2), Sp: 1,9 (-0,3), SV: 10 (+0,9), V: 4,6 (-1,2), KrF: 4,3 (+2,6), R: 8,2 (+1) og andre: 0,9 (-1,3).

600 personer er intervjuet. Feilmarginen er mellom 1,7 og 4 prosent.

NTB

Onsdag 13. mai 2020

8.135 registrerte koronatilfeller i Norge — opp 29
Det var ved midnatt registrert 8.135 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 29 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 36 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 58 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var tirsdag registrert 224 døde som følge av sykdommen.

NTB

Tirsdag 12. mai 2020

Bonde i Froland fant over 1.000 år gammel båt
En bonde som utførte gravearbeider på eiendommen sin i Froland i Agder, gravde fram en stokkebåt som kan være opptil 1.400 år gammel,

Båten er faktisk den tredje av sitt slag som er funnet på samme sted. De to forrige ble funnet for 88 år siden og er mellom 1.000 og 1.370 år gamle, skriver Frolendingen.

— Da min oldefar fant to for 88 år siden, ble det senere vurdert til at de var over 1.000 år gamle. Hvor gammel denne er, har jeg ingen formening om. Den kan være yngre enn de forrige, eller eldre, sier Frode Øina Andreassen.

En stokkebåt er, som navnet sier, en båt som er laget av en uthult tømmerstokk, gjerne av furu eller eik. Båttypen blir gjerne omtalt som urbåten.

Andreassen gjorde funnet fredag, og mandag kom arkeologer fra Norsk Maritimt Museum og Fylkeskonservatoren i Agder på besøk. De kaller det et prakteksemplar av en båt.

— At detaljer som toften er bevart er helt spesielt, sier arkeolog Pål Nymoen ved Norsk Maritimt Museum til NRK. Båten er rundt tre meter lang og en halv meter bred.

Fylkeskonservator i Agder, Yvonne F. Willumsen, sier båten kan være like gammel som de to andre som er funnet på tomta.

Den eldste daterte stokkebåten ble funnet i Sørum i 1997. Den er cirka 2.200 år gammel.

NTB

Tirsdag 12. mai 2020

Landets yngste koronadødsfall registrert i Bjørnafjorden
Mannen fra Bjørnafjorden i Vestland som døde av koronaviruset lørdag, var bare 41 år gammel. Han er dermed den yngste som har dødd av koronaviruset i Norge.

Mannen døde på Haukeland universitetssjukehus i Bergen lørdag, og alderen hans ble først offentliggjort via Bergens Tidende.

Flere medier skriver mandag kveld at den avdøde mannen er seksbarnsfaren Alexander Heggland. Han ble lagt inn på sykehus for åtte uker siden.

— Han lå på sykehuset i nesten en uke før han ble lagt i respirator, sier hans søster Ann-Christin Heggland til NRK. Hun oppfordrer alle i risikogrupper til å være kjempeforsiktige og ber folk om å ta oppfordringene fra Folkehelseinstituttet på alvor.

41-åringen fikk en nyretransplantasjon for 15 år siden.

Ifølge Os- og Fusaposten startet venner av familien en innsamlingsaksjon på nettstedet Spleis natt til mandag for å hjelp familien. Til VG sier initiativtaker Linda Helen Lundekvam mandag kveld at det har kommet inn over 500.000 kroner på kontoen på under et døgn.

I aldersgruppen 40—49 år er dette det fjerde dødsfallet, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.

Dødsfallet er også det første koronadødsfallet i Bjørnafjorden kommune, som har i underkant av 26.000 innbyggere.

NTB

Mandag 11. mai 2020

Gjellestadskipet skal graves ut
For første gang på mer enn 100 år skal et vikingskip graves ut i Norge. Regjeringen bevilger 15,6 millioner kroner til utgravingen av Gjellestadskipet i Halden.

Det er i revidert nasjonalbudsjett at regjeringen bevilger 15,6 millioner kroner til arkeologisk utgraving av vikinggraven. Utgravingen starter allerede i juni.

— Det finnes svært få bevarte vikingskip i verden, og all ny kunnskap om disse bidrar til en utvidet forståelse av samfunnet i vikingtiden, sier direktør Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk museum i en pressemelding.

Prøveutgravingen i fjor viser at skipsgraven er svært utsatt for nedbrytning, og det har derfor vært viktig å komme i gang med utgravingen før det er for sent. Selve utgravingen er beregnet å ta fem måneder.

— Vi har lært mer om at det står dårlig til, og at vi har dårlig tid. Derfor bevilger vi disse pengene allerede nå, så vi kan redde mest mulig av skipet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Skipet ligger nedgravd på et jorde i Gjellestad i Halden kommune, der det ble funnet i 2018. Gjellestadskipet er omtrent like stort som Gokstadskipet og Osebergskipet.

— Funnet av Gjellestadskipet fra vikingtiden er viktig både nasjonalt og internasjonalt, sier Rotevatn, som mener det er viktig å ta vare på det som er igjen av skipet og sørge for at viktig kunnskap om vikingtiden blir tilgjengelig for allmennheten.

NTB

Mandag 11. mai 2020

Ungarn kalte Norges ambassadør inn på teppet
Norge, Sverige og Danmark kritiserer utviklingen i Ungarn, som mandag slo tilbake og kalte de tre nordiske landenes ambassadører inn på teppet.

De tre nordiske landene kritiserer i et felles brev de utvidede fullmaktene statsminister Viktor Orbán har sikret seg under koronautbruddet. De innebærer at han på ubestemt tid kan styre ved dekret, uten å måtte gå veien om nasjonalforsamlingen.

— Selv i en nødsituasjon må rettsstatens prinsipper råde, heter det i brevet.

De nordiske utenriksministrene stiller seg bak bekymringene Europarådet ga uttrykk for i et brev til Orbán i mars.

Proporsjonale og tidsbestemt

— Vi støtter også rådets påminnelse om at tiltak medlemslandene innfører i de rådende omstendighetene, må være i tråd med både nasjonale grunnlover og internasjonale standarder og oppfylle essensielle demokratiske prinsipper, heter det videre i det fellesnordiske brevet.

Ministrene skriver videre at tiltakene må være proporsjonale og tidsbestemt.

Noe av kritikken mot Orbáns utvidede fullmakter er nettopp at de ikke har noen utløpsdato, men de kan rett nok trekkes tilbake av nasjonalforsamlingen. Der har imidlertid Orbáns parti Fidesz og støttepartiet KDNP to tredels flertall.

NTB

Mandag 11. mai 2020

Tyverier for over 60 millioner kroner fra norske båteiere i fjor
Tyveri fra norske båteiere kostet forsikringsbransjen over 62 millioner kroner i fjor, ifølge nye tall.

Tall fra Finans Norge viser at det i fjor kom inn 1.189 meldinger om tyveri fra norske båteiere i fjor. Dette kostet forsikringsselskapene over 62 millioner kroner, skriver Frende forsikring i en pressemelding.

— Vi har allerede eksempler på omreisende tyver i Vestland nå i helgen. De har slått til i havner over et større område. Ikke nøyer de seg med å stjele alt som er løst, men har også kuttet løs store motorer, sier Edmond Wold Gaulen, som er fagsjef båt i Frende.

De fleste tyverier fra båt er av utstyr og løsøre.

— Små påhengsmotorer bør du ta med hjem, bensintanken også. Større motorer låser du med spesiallås. Ett tips kan også være å fjerne en motordel, som gjør den umulig å starte. Sørg også for at alle luker og dører er låst, og ikke la attraktivt utstyr ligge fremmes, sier Gaulen som et lite tips til båtfolket.

NTB

Mandag 11. mai 2020

8.106 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 7
Det var ved midnatt registrert 8.106 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 7 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 37 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 59 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var mandag registrert 219 døde som følge av sykdommen.

NTB

Mandag 11. mai 2020

Datatilsynet undersøker britisk IT-selskap etter NRK-sak
Datatilsynet har satt i gang gransking av et britisk selskap etter NRKs avsløringer om salg av posisjonsdata fra mobiltelefoner.

Det bekrefter seksjonssjef Tobias Judin i Datatilsynet overfor kanalen. Datatilsynet må ha hjelp av sine britiske kolleger.

— Vi velger å se på denne saken fordi vi mener den er svært alvorlig. Det som har skjedd her, virker svært grovt og er iallfall krenkende for den det gjelder, sier han.

NRK kjøpte posisjonsdata under dekke av å holde på med et journalistisk prosjekt om byplanlegging. Selv om informasjonen skulle være anonymisert, klarte journalistene å identifisere en rekke personer.

Kanalen oppgir å ha vært i hyppig dialog med det britiske selskapet, Tamoco, tidlig i prosessen. Men selskapet har ikke svart på de gjentatte henvendelsene etter at NRK opplyste at det dreide seg om en kritisk sak om datahåndtering.

NTB

Mandag 11. mai 2020

Rumensk vogntogsjåfør hadde over 2 i promille
En rumensk vogntogsjåfør ble stanset av politiet etter meldinger om vinglete kjøring på E6. Mannen ble stanset nord for Sarpsborg med over 2 i promille.

Politiet fikk ved 20-tiden søndag kveld tips fra en bilist om et vogntog som kjørte vinglete i nordgående retning mellom Svinesund og Sarpsborg, melder NRK.

— Meldingen gikk ut på at vogntoget brukte hele veibredden, det vil si begge felt på motorveien, og vinglet mellom disse, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt.

Vogntoget ble stanset av en politipatrulje ved Missingmyr i Råde, og det var tydelig at den rumenske sjåføren var beruset. Det viste seg at mannen hadde en promille på over 2, mer enn ti ganger lovlig verdi.

Fyllekjøreren mistet førerkortet, ble satt i arresten og må møte i retten.

NTB

Mandag 11. mai 2020

Larvik vil ha kunsten på Y-blokka dersom rivingen gjennomføres
I Larvik oppfordrer man regjeringen til å stanse rivingen av Y-blokka i Oslo, men ønsker å overta kunstverket «Fiskerne» dersom henvendelsen ikke tas til følge.

— Vi ber også om at premissene fra 2014 som ligger til grunn for nytt regjeringsbygg til erstatning for Y-blokka tas opp til ny vurdering. Y-blokka er hele folkets eiendom. Larvik har imidlertid en ekstra nær tilknytning til bygget både gjennom vår æresborger Carl Nesjar og arkitekt Erling Viksjøs sterke tilknytning til Larvik, skriver hovedutvalget for miljø, kultur og næring i Larvik i en pressemelding.

— Dersom staten mot formodning ikke tar vår henvendelse om rivningsstans til følge, ber vi om å komme i dialog for å omplassere fasadeutsmykkingen «Fiskerne» til Carl Nesjars fødeby Larvik, skriver utvalget videre.

Begge Y-blokkas kunstverk «Fiskerne» og «Måken» av Pablo Picasso og Carl Nesjar, skal ifølge Statsbygg tas vare på og integreres i det nye regjeringskvartalet. Mens «Fiskerne» er sandblåst direkte inn på gavlveggen, finnes «Måken» i foajeen, laget med tilsvarende teknikk. Begge verkene er laget etter skisser av Pablo Picasso.

Mens Riksantikvaren i 2011 hadde lagt til rette for fredning av både Y-blokka og Høyblokka, endret terrorhandlingene 22. juli disse planene.

Beslutningen om å rive Y-blokka er stevnet inn for retten og skal behandles i august. Men Oslo tingrett ga allerede i begynnelsen av april klarsignal til at bygget kan rives.

NTB

Søndag 10. mai 2020

Mobilsporing viser at nordmenn respekterte hytteforbudet
Mobiltrafikken falt dramatisk i hyttekommunene under perioden med hytteforbud, viser tall fra Telenor.

Nedgangen i trafikk per 5. april var på hele 74 prosent i Trysil, 73 prosent i Vinje og Voss, og 72 prosent i Hol, målt opp mot normalen, skriver VG.

Telenor leverer en tjeneste til en rekke norske kommuner og byer som sier noe om bevegelse inn og ut av kommunene og antall mennesker som er der i ulike tidsintervaller. Dette gjøres gjennom å spore mobiltelefonenes bevegelse mellom basestasjoner.

Fra 19. mars til 19. april var det forbud mot overnatting på hytter utenfor egen hjemkommune.

NTB

Søndag 10. mai 2020

Kvinne dømt til ett års fengsel etter trusler mot myndighetspersoner
En 51 år gammel kvinne er i Nedre Telemark tingrett dømt til ett års ubetinget fengsel for drapstrusler, truende meldinger og flere andre forhold.

Kvinnen sendte truende meldinger til en barnevernsansatt i tre år og ble pågrepet da hun sendte en drapstrussel til en privatperson i februar i år, skriver Telemarksavisa.

I tillegg sto kvinnen tiltalt for kjøring i påvirket tilstand, narkotikasmugling, oppbevaring av narkotika og ulovlig våpenbesittelse. Kvinnen erkjente straffskyld for det meste, men nektet straffskyld for drapstrusselen i februar.

Da politiet aksjonerte mot leiligheten hennes i februar, fant de blant annet amfetamin og en hagle. I tillegg ble hun tatt med en rekke tabletter i kroppen på Torp Sandefjord lufthavn i mai 2019.

Kvinnen blir nå dømt til ett års ubetinget fengsel med 77 dagers fradrag for varetekt, samt at hun er fradømt retten til å føre motorvogn for alltid.

51-åringen er straffedømt sju ganger tidligere, deriblant for en drapstrussel, plagsom atferd og forulemping mot ulike barnevernsledere og saksbehandlere.

— Tidligere domfellelser har ikke hatt tilstrekkelig preventiv effekt i forhold til tiltalte, konstaterer retten.

NTB

Søndag 10. mai 2020

Tre innsatte i rømningsforsøk fra Kristiansand fengsel
Tre innsatte forsøkte å rømme fra niende etasje i Kristiansand fengsel lørdag kveld. Alle tre ble raskt pågrepet.

To av rømlingene ga raskt opp, mens den siste ble pågrepet på taket av Kristiansand tingrett etter at han hadde klatret ned seks etasjer, skriver Fædrelandsvennen.

Kristiansand fengsel ligger i åttende, niende og tiende etasje i samme bygg som Kristiansand politistasjon og tingrett. De tre innsatte kom seg ut fra lokalene i niende etasje.

Politiet ble varslet om rømningsforsøket klokka 18:50 lørdag kveld, og rykket ut med ti-tolv tjenestemenn. Klokka 19.07 ble den siste innsatte tatt.

De innsatte brukte en trebenk til å knuse et vindu i fellesområdet. Det var en alarm koblet til vinduet, som ble utløst med en gang.

NTB

Søndag 10. mai 2020

Oslo-kvinne tiltalt for å tagge rasistiske utsagn på eget vindu
En kvinne i 30-årene er tiltalt for å ha diktet opp straffbare handlinger, blant annet ved å tagge rasistiske utsagn på vinduet sitt og så politianmelde dette.

Kvinnen tagget ved sju anledninger rasistiske utsagn eller andre truende utsagn på vinduet sitt i borettslaget hvor hun bodde, ifølge tiltalen i Oslo tingrett.

Blant annet ble det tagget «du skal dø islamist» og tegnet et hakekors på vinduet. Det ble også tagget «vi vil ikke ha deg her!» på vinduet og ytterveggen i borettslaget.

I tillegg er kvinnen tiltalt for å to ganger starte tilløp til brann utenfor vinduet sitt. Ved den ene anledningen tente hun på avispapir i et bed utenfor, mens hun en annen gang tente på en flaske med brennbart materiale, ifølge tiltalen.

Kvinnen meldte fra til politiet om hendelsene og sa at hun trodde noen som var ute etter henne, sto bak handlingene. I avhør med politiet oppga hun en navngitt person som hun mistenkte å stå bak både taggingen og branntilløpene.

Alle hendelsene skal ha funnet sted mellom februar og desember 2018.

Det er satt av to dager til rettssaken, som starter mandag 11. mai.

NTB

Søndag 10. mai 2020

8.069 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 35
Det var ved midnatt registrert 8.069 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 35 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 74 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 61 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var lørdag registrert 218 døde som følge av sykdommen.

NTB

Søndag 10. mai 2020

Frp-smell på ny måling
For tredje måned på rad ser Frp røde tall på Klassekampen og Nationens meningsmåling, mens tidligere regjeringskollega Høyre er igjen Norges største parti.

Partiet går ned to prosentpoeng fra forrige måling til 9,1 prosents oppslutning. Bakgrunnstallene viser at partiet har en ekstremt lav lojalitet, skriver Klassekampen.

42 prosent av Frps velgere fra 2017 sier at de ville stemt på partiet igjen, Høyre forsyner seg av 18 prosent av de tidligere Frp-velgerne, mens 8 prosent går til Senterpartiet.

Høyre går fram én prosentpoeng til 26,9 prosent, og er for andre måned på rad det største partiet på Klassekampens måling. De to andre regjeringspartiene, KrF og Venstre, står på stedet hvil med henholdsvis 4,1 prosent og 3,3 prosent oppslutning.

Arbeiderpartiet går sammen med Rødt mest fram på målingen, med 1,8 prosentpoeng. Ap har en oppslutning på 25,1 prosent, mens Rødt går opp til 4,3.

Partienes oppslutning (endring i prosentpoeng fra mars i parentes): H: 26,9 (+1,0), Ap: 25,1 (+1,8), Sp: 13,5 (-1,2) Frp: 9,1 (-2,0), SV: 8,0 (-1,1), MDG: 4,4 (-0,6) KrF: 4,1 (0,0) V: 3,3 (0,0) og Rødt: 4,3 (+1,8).

Målingen er utført av Norfakta 5. og 6. mai og 1.000 personer er intervjuet. Feilmarginen for de største partiene ligger på mellom 2,2 og 2,7 prosentpoeng.

NTB

Lørdag 9. mai 2020

Tom Hagen løslatt — siktelsen opprettholdes
Drapssiktede Tom Hagen ble fredag ettermiddag løslatt fra Oslo fengsel. Siktelsen mot ham opprettholdes, og etterforskningen fortsetter, svarer politiet.

Rundt 17.30 fredag ettermiddag kjørte Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, ut fra Oslo fengsel. I baksetet, bak svarte vindusruter, satt Tom Hagen, som nå igjen er en fri mann.

Like før hadde Høyesterett gått gjennom Eidsivating lagmannsretts kjennelse fra torsdag, som innebar løslatelse av Tom Hagen. Påtalemyndigheten anket lagmannsrettens kjennelse, men den ble fredag forkastet i Høyesterett.

Dermed kunne Hagen gå ut av fengselsportene som en fri mann, drøye tre uker før fengslingsperioden gikk ut.

NTB

Fredag 8. mai 2020

Politiet etterforsker Innovasjon Norge
Innovasjon Norge etterforskes av politiet etter at en forretningsmann i Vadsø ble kredittsjekket uten hjemmel.

Gründer Ottar Zahl Jonassen anmeldte Innovasjon Norge for å få klarhet i hvorfor han er blitt kredittsjekket, skriver NRK. Innovasjon Norge opplyser til NTB at det dreier seg om en personlig kredittsjekk, tre av vedkommendes enkeltmannsforetak og seks kredittsjekker at et aksjeselskap.

— Det er bra de tar saken alvorlig, jeg setter stor pris på det. Jeg føler at jeg endelig blir tatt på alvor, sier forretningsmannen, som driver med utvikling av hotellprosjekter i Vadsø.

Jonassen sier han aldri har hatt noe kundeforhold til Innovasjon Norge.

Politiadvokat Marit Valen i Finnmark politidistrikt forteller at hun ikke kan si så mye da hun ennå ikke formelt har fått saken overført fra Økokrim.

— Sakene vil bli etterforsket på vanlig måte for å avdekke hvorvidt det er gjort noe straffbart, sier hun.

Innovasjon Norge sier de ønsker å bidra til å få saken belyst og har allerede kuttet de ansattes tilgang til å gjøre kredittvurderinger.

— Vi tar anmeldelsen til etterretning og har all interesse av å samarbeide med politiet, slik at vi får klarlagt alle forhold i saken, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Welle-Strand i Innovasjon Norge.

NTB

Fredag 8. mai 2020

Tom Hagen løslatt — siktelsen opprettholdes
Drapssiktede Tom Hagen ble fredag ettermiddag løslatt fra Oslo fengsel. Siktelsen mot ham opprettholdes, og etterforskningen fortsetter, svarer politiet.

Rundt 17.30 fredag ettermiddag kjørte Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, ut fra Oslo fengsel. I baksetet, bak svarte vindusruter, satt Tom Hagen, som nå igjen er en fri mann.

Like før hadde Høyesterett gått gjennom Eidsivating lagmannsretts kjennelse fra torsdag, som innebar løslatelse av Tom Hagen. Påtalemyndigheten anket lagmannsrettens kjennelse, men den ble fredag forkastet i Høyesterett.

Dermed kunne Hagen gå ut av fengselsportene som en fri mann, drøye tre uker før fengslingsperioden gikk ut.

NTB

Fredag 8. mai 2020

Pågrepet mann i Lørenskog-saken nekter straffskyld
Mannen i 30-årene som politiet pågrep for drap på Anne-Elisabeth Hagen, nekter straffskyld. Mannen har en relasjon til Tom Hagen og har kryptovalutakompetanse.

Mannen er bosatt på Romerike og ble pågrepet torsdag, opplyser Øst politidistrikt.

Den pågrepne mannen har en relasjon til Tom Hagen, og politiet opplyser at de «er kjent med mannens IT- og kryptovalutakompetanse».

Han er siktet etter straffelovens paragraf 275, for å ha tatt livet av Anne-Elisabeth Hagen eller medvirket til dette.

— Vi kan bekrefte at pågripelsen er fremskyndet på bakgrunn av lagmannsrettens kjennelse i går. Årsaken til fremskyndelsen er bevisforspillelsesfare, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica hos politiet på Romerike.

NTB

Fredag 8. mai 2020

Høyesterett: — Ikke sikkert at Hagen-anken blir behandlet fredag
Høyesterett har mottatt politiets anke på lagmannsrettens kjennelse om å løslate Tom Hagen. Det er likevel ikke sikkert at de rekker å behandle anken fredag.

— Politiets anke på kjennelsen er mottatt i Høyesterett, sier pressetalsperson Svein Tore Andersen i Høyesterett til NTB like før klokken 13 fredag.

Han sier at det likevel ikke er sikkert at Høyesterett rekker å behandle anken før kontortidens utløp klokken 16.

— Jeg vet ikke om den blir behandlet i dag. Den har prioritet, men dette er vanskelige problemstillinger, og det er bare kort tid igjen av arbeidsdagen, sier Andersen.

Dersom retten ikke rekker å behandle anken i løpet av fredag, vil mandag, som er neste arbeidsdag, være neste mulighet for behandling. Det betyr også at drapssiktede Tom Hagen kan måtte bli sittende i fengsel fram til mandag.

NTB

Fredag 8. mai 2020

Svensker topper listen over utlendinger som er sendt ut av norsk politi i år
I årets fire første måneder har politiet uttransportert 1.500 personer uten lovlig opphold fra Norge. Det er 13 prosent flere enn i samme periode i fjor.

Økningen skyldes koronakrisen og bortvisningsforskriften som ble introdusert 16. mars, og som åpnet for bortvisning av alle utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge.

I alt ble 792 personer uttransportert i mars og april. De aller fleste ble returnert til Sverige med hjemmel i bortvisningsforskriften, opplyser Politiets utlendingsenhet (PU).

I alt 321 av de 1.500 som er uttransportert av norsk politi i år, er straffet i Norge. Vel 40 prosent i denne gruppen kommer fra bare tre land: Romania, Polen og Litauen.

Flest har blitt sendt til Sverige (611), fulgt av Romania (83), Russland (80), Polen (61) og Italia (56).

Flest svenske borgere er sendt ut (223), fulgt av rumenere (114), russere (89), polakker (85) og ukrainere (73), viser tallene fra PU.

NTB

Fredag 8. mai 2020

Sju menn omkom drukningsulykker i april
Sju personer, samtlige menn, mistet livet i drukningsulykker i april. Til sammen er 17 menn og to kvinner døde av drukning så langt i år.

Dermed er det registrert to færre døde i drukningsulykker så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge månedsstatistikken til Redningsselskapet. Alle de 19 var personer over 20 år.

Av de sju registrerte drukningsdødsfallene i april, skjedde fire etter fall fra land. En person druknet fra en fritidsbåt, mens en annen falt mellom en taubåt og en lekter. Den siste ble funnet etter å ha gått gjennom isen i forbindelse med isfiske.

For to av ulykkene avventes obduksjonsrapporter for å slå fast om drukning var dødsårsaken.

I gjennomsnitt drukner det flere i mai enn i april, og Redningsselskapet ber folk passe på seg selv og andre. I forbindelse med koronapandemien har mange investert i kajakker og andre båter. Redningsskøytene har observert at flere enn vanlig bruker sjøen.

— Seks av ti drukningsulykker fra fritidsbåt skjer mellom mai og august. Følg sjøvettreglene, og sørg for at du har kompetansen og ferdighetene du trenger enten du er ny eller erfaren i båt, sier Tanja Krangnes, leder for fagområdet drukning i Redningsselskapet.

NTB

Fredag 8. mai 2020

8.034 registrerte koronatilfeller i Norge — opp 39
Det var ved midnatt registrert 8.034 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 39 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 59 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 63 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var fredag registrert 217 døde som følge av sykdommen.

NTB

Fredag 8. mai 2020

Bærprodusenter vurderer å chartre fly for å hente sesongarbeidere
Enkelte bærprodusenter vurderer å chartre et fly for å hente arbeiderne til jordbærsesongen starter. Men det haster med å arbeidskraften på plass.

Det er bare få uker til jordbærene begynner å bli modne for høsting, og for bærprodusentene haster det derfor med å få sesongarbeiderne på plass.

Nå vurderer flere utradisjonelle metoder for å løse problemet, skriver NRK.

— Noen har snakket om det å chartre et fly for å få sesongarbeiderne på plass i tide, sier Jørn Eugen Haslestad, sekretær i Norges Bærdyrkerlag.

Onsdag ble det klart at utenlandske sesongarbeidere fra land utenfor EØS kan reise inn i Norge for å jobbe.

Jordbærbonde Simen Myhrene fra Sylling, som etter planen skal leie inn 26 vietnamesere, tror uansett inntjeningen i år blir lavere enn normalt ettersom arbeiderne må i karantene, og smittevernet er krevende.

Det betyr økte kostnader for bonden, som igjen betyr dyrere bær.

— Jeg tror ikke vi kommer under 50 kroner kurven, sier Myhrene.

NTB

Fredag 8. mai 2020

17. mai: Regjeringen åpner for å bruke skolegårder til mindre arrangementer
Regjeringen åpner for at skoler og andre fellesarealer kan benyttes til fellesarrangementer med opp til 50 deltakere på 17. mai.

Også flaggheisinger og kransenedleggelser kan gjennomføres, men med mindre antall tilskuere.

— Det vil være lov med matservering dersom det er håndvask eller desinfeksjonsmiddel tilgjengelig, sa kulturminister Abid Raja (V) på regjeringens pressekonferanse torsdag.

Barnetog kan ikke gjennomføres, men korps og kor kan benyttes.

— For dem som planlegger 17. maifrokost, er det grupper på opp til 20 personer som gjelder.

NTB

Fredag 8. mai 2020

Lagmannsretten vil løslate Tom Hagen — avgjørelsen går til Høyesterett
Drapssiktede Tom Hagen skal løslates, har Eidsivating lagmannsrett besluttet, men han blir sittende i varetekt til saken er behandlet i Høyesterett.

— Lagmannsrettens flertall finner ikke at det foreligger skjellig grunn til mistanke, heter det i kjennelsen fra Eidsivating lagmannsrett.

Politiet har ifølge NRK anket kjennelsen, og Hagen blir dermed ikke løslatt før Høyesterett har fått siste ord i saken. Avgjørelsen i lagmannsretten ble fattet under dissens.

— Etter flertallets syn underbygger flere av de bevis som påtalemyndigheten har påberopt som grunnlag for mistanken, i liten grad siktelsen for drap eller medvirkning til drap, heter det i kjennelsen.

NTB

Fredag 8. mai 2020

Forsvaret identifiserer og avskjærer russiske fly daglig
Den siste tiden er russiske jagerfly daglig blitt observert i internasjonalt luftrom utenfor norskekysten.

Norske jagerfly har hver dag den siste uken rykket ut for å identifisere russiske jagerfly.

Major Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) sier til NRK at forklaringen på den økte russiske aktiviteten er at britene og amerikanernes flåtestyrke har øvelse i Barentshavet for tiden.

Det er første gang det amerikanske forsvaret er i området siden 1980-tallet. Nå er både jagerfly og maritime patruljefly fra Russland blitt identifisert av norske fly i området, skriver Forsvarets Forum.

— Våre fly er ute og viser tilstedeværelse og for å fortelle dem at vi følger med. Det er de også vant med at vi gjør, sier majoren.

NTB

Fredag 8. mai 2020

Fra 1. juli tillates assistert befruktning for enslige
Allerede til sommeren blir det gjort en rekke endringer i bioteknologiloven. Fra 1. juli tillates blodprøven NIPT for alle og assistert befruktning for enslige.

Bakgrunnen er en avtale mellom Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og SV på Stortinget.

De tre partiene ble allerede 17. april enige om en rekke endringer i bioteknologiloven, og torsdag ble detaljene presentert i avtalen «Bioteknologiforliket 2020».

Til sommeren tillattes assistert befruktning for enslige og NIPT for alle. Testen gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil som Downs syndrom.

1. juli åpnes det også for utvidet lagring av befruktede egg og lagring av kjønnsceller på ikke-medisinsk grunnlag.

Det blir også lovlig å bruke lagret sæd fra avdøde. Loven endres slik at helsepersonell kan utlevere nedfryst sæd til assistert befruktning dersom dette er i tråd med avdødes ønske, ifølge avtalen.

NTB

Fredag 8. mai 2020

Manshaus: All motstand er å regne som selvforsvar
Draps- og terrortiltalte Philip Manshaus (22) brukte sin forklaring i retten til å hevde at det pågår «et aktivt folkemord på den hvite rase».

Manshaus nektet straffskyld da rettssaken startet i Asker og Bærum tingrett torsdag. Han gjorde igjen OK-tegnet, et tegn som blir brukt av personer på ytre høyre-fløy.

Etter innledninger fra aktor og forsvarer tok han plass i vitneboksen.

— Hver anledning til å svartmale nasjonalsosialismen blir benyttet, sa Manshaus.

Han trakk fram holocaust som «kanskje den største løgnen» og bestred en rekke tall på døde blant annet i konsentrasjonsleirene.

— Da har retten oppfattet det, brøt tingrettsdommer Annika Lindström inn — før Manshaus rundet av denne delen av sin frie forklaring.

— Folkemord på den hvite rase

Han gikk videre med å ta avstand fra homofili, fri seksualitet og ikke-vestlig innvandring.

— Hvite europeere vil selv ende opp som minoritet i sine egne hjemland, sa han.

NTB

Torsdag 7. mai 2020

Norges Bank setter renta ned til 0 prosent for første gang i historien
Norges Bank setter ned styringsrenta til 0 prosent for første gang i historien. Der regner de med at den vil bli liggende i flere år fremover.

— Vi må tilbake til 1930-tallet for å finne et kraftigere økonomisk tilbakeslag i Norge i fredstid, skriver Norges Bank i en pengepolitisk oppdatering for mai 2020.

Torsdag formiddag ble det kjent at komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank enstemmig er enig om å sette styringsrenta ned fra 0,25 prosent til 0 prosent.

Norges Bank anslår at BNP for Fastlands-Norge i 2020 blir om lag 5 prosent lavere enn i 2019.

— Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. Vi ser ikke for oss at styringsrenten vil bli satt ytterligere ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

NTB

Torsdag 7. mai 2020

7.995 registrerte koronatilfeller i Norge — opp 20
Det var ved midnatt registrert 7.995 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 20 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 57 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 62 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var torsdag registrert 216 døde som følge av sykdommen.

NTB

Torsdag 7. mai 2020

Mann bøtelagt for hatefulle ytringer om samer
En mann fra Selbu har godtatt en bot på 13.000 kroner etter at han kom med hatefulle ytringer om samer på sosiale medier.

Mannen skulle egentlig møtt i retten tiltalt for å ha brutt forbudet om hatefulle ytringer etter at han i et innlegg på Facebook i fjor omtalte samer som «en pest» i forbindelse med stenging av scooterløyper Holtålen kommune under reindrift, skriver NRK.

Ettersom påtalemyndigheten ville be om kortere straff enn 45 dagers fengsel ble saken på grunn av koronautbruddet omgjort til bøtesak. Nå har den tiltalte mannen i stedet blitt ilagt en bot på 13.000 kroner.

— Mannen har godtatt boten, og dermed blir det ingen rettssak, sier politiadvokat Thomas Berg.

Mannens forsvarer, advokat Erik Vatne, sier klienten ikke har noen kommentar til sakens utfall.

Det er andre gang at noen i Norge er blitt bøtelagt for hatefulle ytringer om samer, skriver NRK.

NTB

Torsdag 7. mai 2020

Aftenposten: Bil rygget inn til Hagens bolig
Politiet har en video av at en bil rygger inntil Anne-Elisabeth Hagens bolig kort tid før hun forsvant, og videoen regnes som sentral i etterforskningen.

Det opplyser kilder tett på etterforskningsledelsen i Øst politidistrikt til Aftenposten.

Ifølge avisa viser videoen at bilen rygger opp på gangveien på baksiden av ekteparet Hagens bolig i Sloraveien i Lørenskog. Observasjonen av bilen skal være gjort klokka 9.05 på formiddagen 31. oktober 2018.

Ifølge påtaleansvarlig Haris Hrenovica er det «sikret relevant videomateriale fra det aktuelle området», men at dette er av dårlig kvalitet.

Tom Hagen (70) er siktet for drap eller medvirkning til drap på kona, som ikke er funnet. Han nekter for å ha noe med drapet å gjøre.

Hagen ble i Nedre Romerike tingrett varetektsfengslet i fire uker, men har anket avgjørelsen — og spørsmålet skal til behandling i Eidsivating lagmannsrett.

NTB

Torsdag 7. mai 2020

Alle utenlandske sesongarbeidere i landbruket får reise inn i Norge igjen
Regjeringen har besluttet at det skal åpnes for at alle utenlandske sesongarbeidere som skal arbeide i landbruket, kan reise inn i Norge.

— Jeg er glad for at vi nå vil få gjort endringer i regelverket som innebærer at sesongarbeidere fra land utenfor EØS som skal arbeide i landbruket, kan komme til Norge, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

— Dette er viktig for næringene våre. Det er mange produsenter som i mange år har benyttet seg av sesongarbeidere fra tredjeland. Nå åpner vi for at arbeidsgivere kan få den arbeidskraften de trenger, fortsetter hun.

Karanteneregler

Regjeringen understreker at sesongarbeiderne må overholde de til enhver tid gjeldende reglene om karantene etter ankomst fra utlandet.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) sier at det er viktig å åpne opp når smittesituasjonen tillater det.

— Derfor gjør vi det nå mulig for sesongarbeidere fra tredjeland å komme til Norge. Jeg må likevel minne arbeidsgiverne om at smittesituasjonen medfører praktiske utfordringer, sier Mæland.

Begrenset flytrafikk

Blant disse utfordringene er at de fleste av Norges visum-søknadssentre i utlandet inntil videre er stengt, og at det er begrenset flytrafikk.

— Regjeringen jobber kontinuerlig med å finne den riktige balansen mellom hensynet til smittevern og andre viktige samfunnshensyn, sier justisministeren.

Regjeringen åpner også for at familie, samboere og barn av EU- og EØS-borgere får komme inn i Norge.

NTB

Torsdag 7. mai 2020

Professor: — Norge fikk tilbud om utlevering av drapsmistenkte i Martine-saken
Norske myndigheter fikk i 2013 tilbud om utlevering av drapsmistenkte Farouk Abdulhak fra Jemen, men svarte aldri på tilbudet, melder NRK.

Farouk Abdulhak er mistenkt for å ha drept og voldtatt norske Martine Vik Magnussen i London i 2008, men rømte til hjemlandet, der det ikke har vært mulig å få tak i ham.

Til NRK sier professor i internasjonal politikk, Stig Jarle Hansen, at han i 2013 ble kontaktet av jemenittiske myndigheter med tilbud om å få utlevert Abdulhak.

— Jeg kontaktet UD telefonisk først og fikk til svar at dette var interessant, men hørte aldri noe mer. Det var svaret jeg fikk, sier Hansen.

Han sier at myndighetene i Jemen var interesserte i å komme i kontakt med norske myndigheter og jobbe videre med saken, og at han hadde møter med politikere i Justisdepartementet i Jemen.

Martines far, Odd Petter Magnussen, som tidligere har kritisert norske myndigheter for å være for passive i saken, sier at han både er lei seg og forbannet over at norske myndigheter ikke reagerte på tilbudet.

Norsk UD skriver i en epost til NRK at det er britiske myndigheter som har hatt ansvaret for å få i stand en utlevering, men at også Norge har tatt opp saken i ulike sammenhenger.

Det er nå 12 år siden den 23 år gamle norske studenten ble funnet drept i London 14. mars 2008. Senest i mars i år gikk britiske myndigheter ut og oppfordret Abdulhak om å returnere til Storbritannia for å få en avslutning på saken.

NTB

Onsdag 6. mai 2020

E-sporten velger utlandet
Norges e-sportforbundet har inngått en millionavtale med et utenlandsk spillselskap og vraker Norges idrettsforbund, melder VG.

— Vi vil gjerne ha et samarbeid med NIF, men de har lukket døren. Derfor måtte vi gjøre noe for å skaffe midler nok til å utvikle vår egen organisasjon, og ansette folk, sier generalsekretær Jack Holand i e-sportsforbundet til VG.

Det man blant annet ikke kan bli enige om er ifølge Holand hva slags dataspill den tradisjonelle idretten kan godta. Fotballspillet FIFA er greit, mens skytespill som Fortnite og Counter Strike har voldselementer som IOC ikke vil ha med.

Per Tøien, idrettspolitisk talsperson i idrettsforbundet, mener at Holand er unyansert. Prosessen med idrettsforbundet har ifølge Tøien handlet om helt andre saker enn hvilken type spill som skal inkluderes, og at NIF ikke har lukket døren for e-sport.

— Idrettsstyret har ikke vurdert om e-sportsforbundet bør tas opp som særforbund. Slike avgjørelser er det idrettstinget som må fatte, sier Tøien til avisen.

NTB

Onsdag 6. mai 2020

SV stiller spørsmål ved at regjeringen holdt igjen koronarapport om barn
Regjeringen ventet ni dager med å offentliggjøre en rapport som viser at overdrevne smitteverntiltak har rammet sårbare barn. SV reagerer kraftig.

— Jeg må si jeg ble opprørt når jeg så hvor lenge rapporten om svikt i tjenestetilbudet til sårbare barn ble liggende på regjeringens bord, før det passet å ta det ut i en pressekonferanse sier SV-leder Audun Lysbakken til NRK.

Rapporten er utarbeidet av en koordineringsgruppe bestående av en rekke etater. Regjeringen mottok rapporten 20. april, og den påpekte at tjenester til barn var blitt kraftig redusert, og at mange etater hadde satt i verk strengere smitteverntiltak enn nødvendig. Men rapporten ble først offentliggjort 29. april.

— Her teller hver eneste dag og vi kan ikke ha en kjempeviktig informasjon for allmennheten, for kommuner og for opposisjonen, ikke kommer ut før det passer med regjeringens kommunikasjonsstrategi, sier Lysbakken.

Regjeringen mottok en ny rapport fra koordineringsgruppa på mandag, der blant annet tiltak for å bøte på situasjonen for sårbare barn er tema. NTB ba om innsyn i denne samme dag.

— Barne- og familiedepartementet vil nå gå gjennom rapporten og forankre den sammen med de andre departementene før den offentliggjøres, lød svaret fra departementet.

NTB

Onsdag 6. mai 2020

Høyre klart største parti på ny meningsmåling
Høyre får en oppslutning på 26,5 prosent på maimålingen fra NRK og Aftenposten og er større enn Ap. Men det er likevel ikke borgerlig flertall på Stortinget.

Statsminister Erna Solberg og Høyre går fram med 1,6 prosentpoeng fra april. Hadde dette vært et stortingsvalgresultat ville Høyre vært større en Ap for første gang siden 1924, ifølge NRK.

Ap på sin side går tilbake med 1 prosentpoeng til en oppslutning på 24,7 prosent.

Høyres framgang er imidlertid ikke nok til å sikre et borgerlig flertall på Stortinget, ettersom den borgerlige siden på denne målingen kun oppnår 70 mandater. Det kreves 85 mandater for å få flertall.

Regjeringskollegene KrF og Venstre oppnår henholdsvis 3,2 prosent og 3,1 prosents oppslutning og begge er dermed under sperregrensen.

KrF går fram med marginale 0,4 prosentpoeng, mens Venstre går tilbake med 0,5. Tidligere regjeringspartner Frp går tilbake med 1,9 prosentpoeng og ender på 10,1 prosents oppslutning.

Velgerne er også spurt om hvem de foretrekker som statsminister. Her leder Erna Solberg suverent. I alt sier 54 prosent at de foretrekker Erna Solberg. 29 prosent vil ha Jonas Gahr Støre.

Erna Solberg er foretrukket som statsminister av velgerne til både Høyre, Frp, Venstre, KrF og Senterpartiet.

Resultatet for de andre partiene (med endring fra april i parentes): Rødt 3,3 (-0,4), SV 6,6 (-0,6), Sp 15,3 (-), MDG 5,2 (+1,5), Andre 1,8 (+0,7).

Undersøkelsen er tatt opp mellom 27. april og 4. mai. Feilmargin på målingen er mellom 1 og 3,2 prosentpoeng og størst for de største partiene.

NTB

Onsdag 6. mai 2020

7.954 registrerte koronatilfeller i Norge — opp 37
Det var ved midnatt registrert 7.954 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 37 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 93 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 71 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var onsdag registrert 215 døde som følge av sykdommen.

NTB

Tirsdag 5. mai 2020

Legemiddelfabrikk rammet av virus — får følger i Halden
Legemiddelfirmaet Fresenius Kabi er utsatt for et datavirusangrep, og dette fører til redusert produksjon ved selskapets fabrikk i Halden.

Ifølge Halden Arbeiderblad er det sendt et varsel til de ansatte der det bekreftes at selskapet har blitt utsatt for et løsepengevirus. Avisa erfarer at det dreier seg om et betydelig beløp.

— Jeg kan bekrefte at FreseniusŽ IT-avdeling har oppdaget et virus på bedriftens datamaskiner. Fabrikken i Halden fortsetter produksjonen med noen begrensninger, skriver kommunikasjonssjef Steffen Rinas ved det tyske legemiddelfirmaet i en epost til VG.

Den norske delen av selskapet har ifølge egne nettsider 600 medarbeidere, og i Halden produseres det vannbaserte legemidler til infusjon, injeksjon, skylling og desinfeksjon.

NTB

Tirsdag 5. mai 2020

Utenriksministeren frustrert over anklager mot EU
Desinformasjon og propaganda om EUs krisehåndtering florerer, advarer utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

— Desinformasjon og falske nyheter knyttet til pandemien florerer på nettet. Noe blir dessverre også gjengitt i etablerte medier, sa Eriksen Søreide i sin faste halvårige redegjørelse til Stortinget om europapolitikk.

Utenriksministeren trakk blant annet fram opplysninger fra Medietilsynet som viser at nær halvparten av alle nordmenn har lest falske nyheter om koronaviruset.

Samtidig har EUs utenrikstjeneste EEAS fått utarbeidet en undersøkelse der konklusjonen er at bevisst desinformasjon spres i sosiale medier, og at mye av dette er propaganda rettet mot EUs håndtering av krisen.

— I tillegg til konspirasjonsteorier og falske helseråd, er det særlig ett narrativ som går igjen: EU mislykkes i å håndtere pandemien, og EU er i ferd med å gå i oppløsning, sa Eriksen Søreide.

Ifølge henne kombineres dette gjerne med at det er Russland og Kina som er de ansvarlige aktørene, og at EU eller medlemslandene verken er handlekraftige eller viser solidaritet med hverandre.

— Det er med på å undergrave folks tillit både til europeiske institusjoner og nasjonale regjeringer, advarte Eriksen Søreide.

NTB

Tirsdag 5. mai 2020

Politiet har sperret av et større område rundt Tom Hagens hus
Politiet sperret tirsdag morgen av et stort område rundt drapssiktede Tom Hagens bolig i Lørenskog. Der søker de blant annet i en kum.

Politiet har blant annet satt opp et telt over en kum ved innkjørselen til den brosteinsbelagte plassen foran huset i Sloraveien 4.

Ifølge NRK skal kummen være tre til fire meter dyp. Den skal ikke ha vært i bruk de senere årene etter at huset til Hagen ble koblet på et annet kloakksystem.

Kommunikasjonsrådgiver Marianne Nordengen i Øst politidistrikt sier til VG at det ikke vil bli gitt noen opplysninger om de pågående undersøkelsene i Sloraveien.

Tom Hagen ble tirsdag i forrige uke siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen, som har vært savnet fra hjemmet i Lørenskog siden 31. oktober 2018.

Onsdag ble Tom Hagen varetektsfengslet i fire uker. Fengslingen er anket.

Anne-Elisabeth Hagen er ennå ikke funnet.

NTB

Tirsdag 5. mai 2020

Politiet har sperret av et større område rundt Tom Hagens hus
Politiet har tirsdag morgen sperret av et stort område rundt drapssiktede Tom Hagens bolig i Lørenskog.

Det skriver NRK.

VG skriver samtidig at politiet har satt opp et telt ved en kum ved den brosteinsbelagte innkjørselen til gårdsplassen utenfor huset.

Tom Hagen ble i forrige uke siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen som har vært savnet fra hjemmet i Lørenskog siden 31. oktober 2018.

Anne-Elisabeth Hagen er ennå ikke funnet.

NTB

Tirsdag 5. mai 2020

Foreldre skal ikke få kikke i barnas psykologjournal
Foreldre skal ikke lenger få kikke i journalene til barn som går til psykolog eller psykiater. Et flertall i helsekomiteen vil sikre barnas privatliv.

— Å dele personlige og vonde hemmeligheter er vanskelig for alle. Det er nesten umulig å tørre å fortelle hvis informasjonen kan gå videre uten at man har kontroll, sier SVs helsepolitiske talsperson Nicholas Wilkinson.

Sammen med Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre ber SV om at det kommer på plass rutiner som sperrer innsyn i deler av barns journaler.

Forslaget er en del av sykehusplanen, der helsekomiteen på Stortinget tirsdag legger fram sin innstilling.

NTB

Tirsdag 5. mai 2020

7.903 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 56
Det var ved midnatt registrert 7.903 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 56 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 94 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 82 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var tirsdag registrert 214 døde som følge av sykdommen.

NTB

Tirsdag 5. mai 2020

Nettavisen: Manshaus vurderte angrep på Grønland
Terror- og drapstiltalte Philip Manshaus skal ha vurdert å kjøre i hjel folk på Grønland i Oslo sentrum med bil, ifølge hans egne notater.

Ifølge Nettavisen , som skal ha fått tilgang til over 100 sider med notater, legger både Politiets sikkerhetstjeneste og Oslo-politiet til grunn at notatene er den tiltaltes egne. De skal ha blitt funnet på sengen hans.

I notatene vurderes fordelene med et angrep på Grønland til at det er mange yngre mennesker der, samtidig som nærhet til politiet, økt stress og mindre tid trekkes fram i motsatt retning.

Verken politiet, statsadvokaten eller Manshaus‘ forsvarer ønsker å kommentere saken.

22-åringen har sittet varetektsfengslet siden han 10. august i fjor skjøt og drepte sin stesøster på Eiksmarka i Bærum og deretter angrep Al-Noor-moskeen på Skui. Han har erkjent handlingene han er tiltalt for, men nekter straffskyld og har påberopt seg nødrett.

Rettssaken mot ham starter i Asker og Bærum tingrett førstkommende torsdag.

NTB

Tirsdag 5. mai 2020

Helt i det blå når svenskegrensa åpner
Det kan gå både uker og måneder før regjeringen bestemmer seg for å lempe på grensekontrollen mot Sverige, sier helseminister Bent Høie (H).

— Dette er en av de vanskeligste tingene og veldig vanskelig å si noe om nå. Vi kommer ikke med noe svar i denne uken i alle fall, sier Høie til NTB.

— Det tryggeste er å planlegge for ferie i Norge, slår han fast.

Koronasituasjonen medfører at de fleste som krysser grensa fra Sverige, må i karantene i 14 dager. Hvor lang tid det kan gå før karanteneplikten oppheves, er umulig å si nå, sier Høie.

— Dette er også et spørsmål som landene må samarbeide om, framholder han.

Kampanje for oppmyking

Karanteneplikten ergrer mange av de rundt 12.000 nordmennene som har hytte i Sverige. Nå ber mange av dem om en oppmykning av reglene.

En underskriftskampanje om å tillate bruk av hytter i Sverige og Finland på visse betingelser har på kort tid samlet over 1.400 underskrifter, skriver NRK.

— Responsen har vært over all forventning, og fortsatt kommer det flere. Vi vil overlevere underskriftene til regjeringen og Folkehelseinstituttet mot slutten av uka, sier Siri Jetzel, som startet underskriftskampanjen.

Frankrike letter

Mandag ble det også kjent at Frankrike letter på karantenekravene fra innreisende fra EU, Schengen-landene og Storbritannia, og at Tyskland gradvis skal åpne grensen mot Danmark fra 15. mai.

Også i Norge gjøres det fortløpende vurderinger, ifølge Høie.

— Men slik situasjonen er nå, er det tryggest å planlegge norgesferie. Hvis man ønsker det svaret man helst vil høre, må man belage seg på å vente litt, sier helseministeren.

NTB

Mandag 4. mai 2020

Lagmannsretten behandler varetektsfengslingen av Tom Hagen
Drapssiktede Tom Hagen har anket fengslingskjennelsen fra Nedre Romerike tingrett. Hans forsvarer, advokat Svein Holden, sendte den sent søndag kveld.

Anken er sendt direkte til påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Haris Hrenovica i Øst politidistrikt.

— På grunn av lekkasjefare ble vi enige om at jeg sendte støtteskrivet til ham. Så skulle han videreformidle det til retten på en måte som gjorde at lekkasjefaren er liten, sier Holden til NTB mandag.

Tre lagdommere i Eidsivating lagmannsrett vil nå behandle anken. Som hovedregel avgjøres saken ut ifra saksdokumentene. I saker som kan føre til fengsel i mer enn seks år, kan anken vanligvis ikke nektes behandlet.

De vil vurdere kjennelsen fra tingretten opp mot Holdens støtteskriv, der han begrunner hvorfor hans klient ikke burde vært satt i varetekt. Det er vanlig at en ankebehandling i lagmannsretten bare tar et par dager.

Tom Hagen ble onsdag varetektsfengslet i fire uker, de to første i full isolasjon.

Holden sa før fengslingsmøtet at han mener politiets siktelse er tatt ut på et svært spinkelt grunnlag, og at han forventet at retten ville løslate Hagen.

Tom Hagen (70) ble pågrepet tirsdag i forrige uke Han er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra parets bolig i Lørenskog 31. oktober 2018. Han nekter straffskyld.

NTB

Mandag 4. mai 2020

Tesla stakk av fra politiet — ble målt til 221 kilometer i timen
Politiet i Bergen målte en Tesla til 221 kilometer i timen lørdag kveld. De jobber nå med å finne føreren av bilen.

Målingen skjedde da politiet lørdag kveld sto oppstilt på E39 ved avkjøringen til Tertnes, skriver Bergens Tidende.

— Klokken 22.24 kom en hvit Tesla mot sentrum. Den ble målt til 96 kilometer i timen i 80-sonen. Bilen stanset ikke, og en MC-patrulje fulgte etter, sier stasjonssjef Merethe Toppe ved Bergen nord politistasjon til avisen.

— Bilen har antakelig snudd på veien et sted mellom Norges Handelshøyskole og Gamle Bergen. For samme bil kom tilbake i retning Åsane. Klokken 22.27 ble den målt til 221 kilometer i timen, sier hun.

Bilen kjørte også forbi politiet en tredje gang lørdag kveld, men da ble ikke farten målt.

Politiet har registreringsnummeret på bilen og jobber nå med å finne føreren.

NTB

Mandag 4. mai 2020

Rapport: Overdrevne koronatiltak har rammet sårbare barn
Barn og unge lider av at mange offentlige tilbud har hatt strengere koronatiltak enn det helsemyndighetene har anbefalt, viser en rapport til regjeringen.

— Mange virksomheter, det handler om kommuner, sykehus, politi, ser ut til å ha overreagert samtidig for å begrense smitte uten å ha vurdert hvilke konsekvenser det får for barn og unge, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufdir) til NRK.

Direktoratet er representert i en koordineringsgruppe som regjeringen har satt ned for å se på følgene koronatiltakene har hatt for tjenestene til barn og unge, og som skal levere rapporter hver 14. dag.

— Det er ingen tvil om at tjenestene til barn og unge har blitt betydelig endret, heter det i rapporten som ble levert 20. april.

Trommald mener særlig bruk av hjemmekontor er problematisk og vil ha slutt på det så raskt som mulig.

Det er ikke bare smitteverntiltak som er årsaken til at tilbud er blitt redusert. I mange kommuner er helsepersonell som til vanlig jobber med barn og unge, blitt omplassert for å jobbe med pandeminrelaterte oppgaver i stedet.

— Rapporten bekrefter dessverre min bekymring om at koronatiltakene har hatt store negative konsekvenser for tjenestetilbudet til sårbare barn. Inngrep i barns rettigheter, enten det er helsehjelp eller utdanning, skal aldri gå lenger enn nødvendig, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) oppfordrer kommunene til å få tjenestene til barn og unge opp å stå igjen.

NTB

Mandag 4. mai 2020

Fagforbundet vil ha nasjonal produksjon av smittevernutstyr
Fagforbundet mener Norge både må produsere selv og ha beredskapslager av smittevernutstyr etter tilfeller i helsevesenet der ansatte har stått uten utstyr.

Fagforbundet er Norges største fagforbund og har med sine 395.000 medlemmer organiserte både i kommunale omsorgstjenester og helsevesenet, skriver Klassekampen.

Etter erfaringene fra koronautbruddet, hvor mange helsearbeidere har opplevd å måtte jobbe uten grunnleggende smittevernutstyr, mener leder Mette Nord at det trengs en ny nasjonal ordning hvor kritisk utstyr og medisiner må produseres og lagres.

— Det er ikke akseptabelt at folk må jobbe med livet som innsats. Selv om det ikke bedriftsøkonomisk sett er lønnsomt å ha ting på lager, kan vi ikke tenke slik når det gjelder samfunnet, sier hun til avisa.

Nord gir ikke uttrykt støtte til Rødt-leder Bjørnar Moxnes som i forrige uke tok til orde for at staten skulle ta tilbake Norsk Medisinaldepot, som ble privatisert i 2001, men sier det høres fornuftig ut.

— Det vi har sagt er at vi må ha nasjonal kontroll. Det er staten som har de nødvendige verktøyene for å kunne produsere og sikre at vi har det vi trenger, sier Nord.

NTB

Mandag 4. mai 2020

7.847 registrerte koronatilfeller i Norge — opp 38
Det var ved midnatt registrert 7.847 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 38 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 47 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 80 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var mandag registrert 211 døde som følge av sykdommen.

NTB

Mandag 4. mai 2020

Norge fortsatt det beste landet for journalister
Norge er fortsatt det landet i verden med størst pressefrihet, viser Reportere uten grensers (RSF) årlige pressefrihetsindeks.

Organisasjonen Reportere uten grenser (RSF) har siden 2002 årlig publisert World Press Freedom Index , som rangerer 180 land og regioner basert på journalisters frihet til å utøve sitt yrke.

Blant faktorene som evalueres, er mediemangfold, uavhengighet, lovverk og sikkerhet for journalister.

Søndag, 3. mai er pressefrihetens dag, men den årlige internasjonale markeringen er utsatt på grunn av koronakrisen.

I en kronikk i VG skriver stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) at «i år har Norge en ekstra grunn til å feire, for i 2020 er det 100 år siden pressen organiserte seg i sin egen forening på Stortinget — i Stortingets presselosje».

Videre skriver hun at demokratiet er avhengig av brysomme journalister.

«For oss er både ytrings- og trykkefriheten grunnleggende friheter, men i 23 land i verden er pressefriheten klassifisert som «very bad». I flere av landene som scorer dårligst på lista, finnes ikke koronaviruset».

Norge, Finland, Danmark, Sverige, Nederland, Jamaica, Costa Rica, Sveits, New Zealand og Portugal står øverst på lista i 2020.

På de 10 nederste plassene står i år Saudi-Arabia, Cuba, Laos, Iran, Syria, Vietnam, Djibouti, Kina, Eritrea, Turkmenistan og Nord-Korea.

NTB

Mandag 4. mai 2020

Mann målt til 124 km/t i 40-sone
En 20 år gammel mann risikerer ubetinget fengsel etter å ha blitt målt til 124 kilometer i timen i en 40-sone i Drammen natt til søndag.

20-åringen erkjenner ikke straffskyld og har ikke ønsket å avgi forklaring til politiet.

— Jeg mener målingen er feil inntil det motsatte er bevist. De kan rett og slett ha målt feil bil, sier mannen til DRM24.

Førerkortet til 20-åringen ble beslaglagt. Han ble stanset i Hauges gate sentralt i Drammen.

NTB

Mandag 4. mai 2020

Profesjonelle biltyverier endte i cyanid-jakt
Da de nå tiltalte polske biltyvene stjal en varebil med cyanid om bord, fattet politiet interesse. Etterforskningen avdekket 26 tyverier av Mercedes Sprinter.

To dager etter det som så ut som et ordinært biltyveri på Lørenskog 20. februar i fjor, slo politiet full alarm. Det viste seg at varebilen inneholdt medisiner. Blant dem en beholder med 25 gram av det svært giftige stoffet kaliumcyanid. Beholderen i bilen inneholdt nok cyanid til å drepe 125 mennesker.

Møkkakjeller

Jakten på de antatte gjerningsmennene endte i en møkkakjeller i Gjerdrum på Romerike. Politihunder hadde snust seg fram til de to som gjemte seg der. De to var tidligere på kvelden stanset i en rutinekontroll der de stakk av etter å ha rygget inn i politibilen som stanset dem.

Senere ble også en tredje mann pågrepet og tiltalt for grovt tyveri. Alle de tre er polske statsborgere og mennene er 53, 34 og 51 år.

NTB

Søndag 3. mai 2020

7.809 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 8
Det var ved midnatt registrert 7.809 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 8 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 32 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 85 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var søndag registrert 211 døde som følge av sykdommen.

NTB

Søndag 3. mai 2020

Forsvarergruppen advarer mot forhåndsdømming av Hagen
Forsvarergruppen i Advokatforeningen misliker måten drapssiktede Tom Hagen blir omtalt på i norske medier, og advarer mot forhåndsdømming.

— Man vet ikke hvem som har tatt livet av vedkommende, man vet ikke hvor eller når det har skjedd. Man vet ikke engang om det har vært en eller flere gjerningspersoner. Alt står åpent, sier Forsvarergruppen-leder Marius Dietrichson til TV 2.

Han mener mediene trekker fram alminnelige trekk hos et menneske og bruker særpregene til å forklare en påstått straffbar handling, som for eksempel at Hagen kjører en rimelig bil.

— Og da spekuleres det i om han er gjerrig og om han har drept kona fordi hun kan ha vært grådig etter penger, sier advokaten.

Tom Hagen (70) ble pågrepet av politiet tirsdag morgen. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra parets bolig på Lørenskog 31. oktober 2018.

Tom Hagen nekter straffskyld, og forsvareren hans, advokat Svein Holden, varslet torsdag at fengslingskjennelsen kommer til å bli anket.

NTB

Søndag 3. mai 2020

Arkeologer fant 1.700 år gammelt spill i gravhaug
I en gravrøys nær Alversund i Alver kommune har arkeologer funnet 13 hele og fem knuste spillbrikker og en nesten intakt terning, melder NRK.

Tidligere er det bare funnet rundt ti slike terninger, som er merket med tallsymboler i form av punktsirkler med verdiene null, tre, fire og fem.

Det sjeldne funnet ble gjort i forbindelse utbygging av tomter. Funnet stammer fra yngre romertid eller tidlig jernalder. Sammen med spillet ble det funnet levninger av det som trolig har vært en mektig person.

— Å finne et spill som er nesten to tusen år gammelt er utrolig fascinerende. Det sier oss at folkene da ikke var så veldig forskjellige fra oss, sier seksjonssjef Morten Ramstad ved fornminneseksjonen ved Universitetsmuseet i Bergen til NRK.

NTB

Søndag 3. mai 2020

Framgang for Høyre på TV 2-måling — Frp stuper
Statsminister Erna Solbergs (H) parti er størst på TV 2s mai-gallup. Også Arbeiderpartiet rykker fram, mens Frp faller helt ned på 8 prosent.

Om gallupen var valgresultatet, ville Høyre endt med 28 prosent oppslutning og 51 mandater på Stortinget. Det er en framgang på 3,4 prosentpoeng fra april, skriver TV 2.

— Jeg ser på meningsmålingene at vi gjør det bra for tiden. Jeg tror velgerne gir kred til de mange flinke statsrådene i regjeringen som har stått i denne stormen, og disse vanskelige beslutningene, sier statsministeren.

Langt verre har det gått for den tidligere regjeringspartneren i Fremskrittspartiet. Deres oppslutning faller med 4,3 prosentpoeng.

— Det er altfor dårlig, sier Frp-nestleder, Sylvi Listhaug.

Arbeiderpartiet går fram 2 prosentpoeng, men mister altså posisjonen som landets største parti. Også Rødt (fram 1,5) og Venstre (fram 1,1) har oppgang fra forrige gallup, mens det går verre for SV (tilbake 1,4) og KrF (tilbake 1,1). Ingen av Høyres regjeringspartnere er over sperregrensen, og regjeringspartiene blir stående med til sammen 55 mandater på denne målingen.

NTB

Lørdag 2. mai 2020

Over 160 tonn med ulovlig blyhagl avfyrt på norske skytebaner
Blyammunisjon for hagler har vært forbudt siden 2002, men Norges Skytterforbund vedgår at ammunisjonen har vært i hyppig bruk på deres skytebaner i ti år.

I en redegjørelse til Miljødirektoratet oppgir skytterforbundet at det er snakk om 16,8 tonn bly i året, det vil si 168 tonn over hele tiårsperioden, skriver NRK.

— Vi ser veldig alvorlig på de store mengdene som er brukt over den lange perioden, sier seksjonsleder Heidi Morka i Miljødirektoratet.

Hvor mye av det giftige tungmetallet som er spredt i naturen ved forbundets eget anlegg, Løvenskioldbanen i Bærum, har de ikke noe svar på. Eierne har fått pålegg om å sette inn strakstiltak for å stoppe bly fra å renne inn i et populært turområde.

NTB

Lørdag 2. mai 2020

7.783 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 13
Det var ved midnatt registrert 7.783 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 13 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 62 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 84 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var lørdag registrert 210 døde som følge av sykdommen.

NTB

Lørdag 2. mai 2020

Over 16.000 deltok i digitalt 1. mai-tog
For første gang i historien ble det arrangert et interaktivt 1. mai-tog flere steder i landet. I Oslo deltok over 9.000 på et virtuelt tog med taler og paroler.

Det er første gang siden andre verdenskrig det ikke har gått 1. mai-tog i hovedstaden fra Youngstorget, men deltakelsen på det virtuelle toget var overveldende.

— I Oslo er oppmøtet på 9.011 personer i år, noe som er høyere enn vi pleier ha i et år der det ikke er valg, og dårlig vær fra morgenen. Til sammenligning var antallet 10.600 i fjor på Youngstorget, og det var et rekordår, sier leder av LO i Oslo, Ingunn Gjerstad, i en pressemelding.

På nettet kunne deltakerne gå inn og velge hvilken parole eller fane de ville gå under, og deretter bivåne videoer med både politiske appeller og av kransenedleggelser. Når man hadde valgt seg en parole eller fane, ble man registrert som deltaker i toget.

Digitale 1. mai-tog ble arrangert flere steder i landet, blant annet i Tromsø, Kristiansand, Namsos, Stavanger, Fredrikstad og Trondheim, for å nevne noen.

I alt ble 15 av LOs lokalorganisasjoner med på ideen, og vel 16.000 gikk i digitalt tog på landsbasis. Tar man med fagforeninger, politiske partier, solidaritetsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og diverse aksjoner deltok i alt 110 ulike organisasjoner på den virtuelle feiringen.

— Det er godt å se at samholdet og engasjementet for våre krav og saker lever i beste velgående, selv under disse koronatider, sier Gjerstad.

NTB

Fredag 1. mai 2020

Hagen-barna reagerer på omstendighetene rundt pågripelsen
Barna til Tom Hagen er kritiske til måten deres far ble pågrepet på tirsdag morgen, opplyser bistandsadvokaten deres til Aftenposten.

Politiet fikk bistand fra beredskapstroppen under pågripelsen, noe Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, har vært kritisk til.

— I likhet med Holden reagerte vi på måten det ble gjort på. Jeg synes det er god grunn til å stille spørsmål ved om det ble gjort på denne måten for å skremme Hagen, sier de tre Hagen-barnas bistandsadvokat, Ståle Kihle, til avisa.

Barna er ifølge bistandsadvokaten samstemte i at faren deres ikke har noe å gjøre med saken.

Tom Hagen ble pågrepet av politiet tirsdag morgen. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra parets bolig på Lørenskog 31. oktober 2018.

NTB

Fredag 1. mai 2020

Støre holdt drive-in-tale i Lillestrøm
Etter suksessen med drive-in-konserter på parkeringsplassen ved Norges Varemesse i Lillestrøm, var det sceneskifte 1. mai. Da var det Jonas Gahr Støres tur.

Storskjermen fra drive-in-konsertene var beholdt, men på scenen var artister som OnklP og Staysman byttet ut med Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Akkurat som under konsertene satt de frammøtte i bilene sine og hørte talene og appellene fra scenen via bilradioen. Applausen ble erstattet med tuting.

Talen som Støre holdt på parkeringsplassen, var en av hans tre taler 1. mai. Han holdt først en digital tale via nettet, og besøkte også Rælingen der han holdt tale utenfor Løvenstadtunet sykehjem.

I tillegg til partilederen holdt også LO-sekretær Are Tomasgard og Aps fylkesrådsleder Tonje Brenna appeller under arrangementet.

NTB

Fredag 1. mai 2020

7.759 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 49
Det var ved midnatt registrert 7.759 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 49 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 92 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 98 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var fredag registrert 210 døde som følge av sykdommen.

NTB

Fredag 1. mai 2020

Politiet har fått flere Hagen-tips etter drapssiktelsen
Etterforskerne som jobber med å finne ut hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen, har fått nye tips etter at ektemannen Tom Hagen (70) ble siktet.

Onsdag ble den 70 år gamle milliardæren varetektsfengslet i fire uker.

— Vi har mottatt noen nye tips etter at Hagen ble siktet. Flere av tipsene undersøkes videre, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til NTB.

Tom Hagen, som ble pågrepet nær sitt hjem på Lørenskog tirsdag, er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen.

Politiet var torsdag på Tom Hagens hytte på Kvitfjell, men vil ikke si noe mer om det.

— Vi kan bekrefte at politiet har kontroll over Tom Hagens hytte, som et ledd i etterforskningen, sier Brøske.

Brøske sier det er planlagt flere avhør av Hagen i dagene fremover.

— Politiet er svært interessert i at Tom Hagen forklarer seg, og det er planlagt avhør fremover. Hagen avhøres i tråd med modellen for norsk politi, hvor både fri forklaring og konkrete spørsmål inngår, sier Brøske.

Tom Hagen nekter straffskyld, og forsvareren hans, advokat Svein Holden, varslet torsdag at fengslingskjennelsen kommer til å bli anket.

NTB

Fredag 1. mai 2020

Folk behøver ikke lenger holde to meters avstand
Rådet om å holde to meters avstand til andre personer endres torsdag til minst én meters avstand.

— Rådet gjelder både ute og inne, sa helseminister Bent Høie (H) på regjeringens daglige pressekonferanse.

— Smittespredningen i samfunnet er vesentlig redusert, og både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet mener en meter er tilstrekkelig for å redusere smitterisikoen vesentlig, opplyste helseministeren.

NTB

Fredag 1. mai 2020

Færre omkomne i trafikken i april, men ikke som følge av korona
I april har sju personer mistet livet i trafikken, seks færre enn i samme måned i fjor.

Så langt i år har 31 personer omkommet på norske veier, to flere enn samme periode i 2019, viser Statens vegvesens foreløpige gjennomgang av dødsulykker.

Nedgangen i april forbindes imidlertid ikke med effektene av koronatiltak.

— Det er vanskelig å se noen korona-effekt på ulykkestallene, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen Guro Ranes i en pressemelding.

Så langt har Viken fylke hatt flest omkomne i trafikken, med ni personer. Seks personer har omkommet i Vestfold og Telemark, fire personer i Nordland, tre personer i Innlandet og Trøndelag, samt to i Troms og Finnmark.

Agder, Oslo, Rogaland og Vestland har hver hatt ett dødsfall i trafikken.

Møre og Romsdal er eneste fylke uten dødsulykker.

NTB

Torsdag 30. april 2020

7.710 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 43
Det var ved midnatt registrert 7.710 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 43 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 105 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 114 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var onsdag registrert 207 døde som følge av sykdommen.

NTB

Torsdag 30. april 2020

Skade på konteiner utenfor Rogaland trolig årsak til plastutslippet i Oslofjorden
Forskningsselskapet Norner mener plastutslippet flere steder langs Oslofjorden fra 16. mars stammer fra en konteiner skadd på sjøen natt til 23. februar.

Det aktuelle skipet konteineren var om bord på, var lastet med blant annet 26 tonn polypropen og skulle fra Rotterdam i Nederland til Tananger i Rogaland. Skipet eies av Sea-Cargo og driftes av Seatrans Ship Management.

Det opplyser Norner i en epost. Norner har på oppdrag fra Oslofjordens Friluftsråd (OF) analysert plastpelletene som ble funnet først 16. mars ved Hankø, og der etter flere steder langs Oslofjorden.

— Det er svært sannsynlig at en skade på en konteiner under sjøtransport natt til 23. februar er årsak til disse funnene, sier Ole Sævild i Sea-Cargo.

NTB

Torsdag 30. april 2020

Norge kutter oljeproduksjonen med 13,4 prosent i juni og 7,2 prosent i andre halvår
Med kutt i oljeproduksjonen på 250.000 fat daglig i juni og 134.000 fat per dag i andre halvår håper Norge å stabilisere markedet.

— Det er stor ubalanse i markedet. Oljeprisen har falt 70 prosent siden starten av 2020. Vi er i en ekstraordinær situasjon, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) til TV 2.

I en pressemelding onsdag kveld redegjør hun for regjeringens grep.

— Den totale norske produksjonen i desember 2020 vil samlet være 300.000 fat per dag lavere enn det selskapene har planlagt for. Reguleringen vil opphøre ved utgangen av året, skriver Bru der.

I tillegg vil produksjonsstart på flere felt forsinkes til 2021.

Sikre norske interesser

NTB

Torsdag 30. april 2020

Bevæpnet politi rykket ut etter smell og skrik — fant barneselskap
Politiet i Oslo rykket torsdag kveld ut til Torshov etter meldinger om mange smell og kvinneskrik.

Politipatruljen som rykket ut ved 20-tiden, var bevæpnet og utstyrt med skjold, men det ble aldri nødvendig å trekke våpnene. Inne i en bakgård fant politiet et barneselskap.

— Vi fikk melding om seks til åtte smell fulgt av kvinneskrik og rykket ut. Det viste seg å være smell fra ballonger i et barneselskap, forteller operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt til NTB.

NTB

Onsdag 29. april 2020

Støre: — Vi var dårlig forberedt da krisen traff
Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener svak beredskap tvang regjeringen til å innføre mer inngripende krisetiltak.

Stortinget holdt onsdag sin første spontanspørretime etter at Norge stengte ned i begynnelsen av mars.

Støre benyttet anledningen til å utfordre helseminister Bent Høie (H) på regjeringens koronastrategi, der målet har vært å «slå ned» utbruddet.

— Vi var dårlig forberedt da krisen traff. Mangel på smittevernutstyr, legemiddelmangel, ikke god nok intensivkapasitet. Og valget av «slå ned-strategien» var delvis basert på den manglende beredskapen, sa Støre.

Han viste til at pandemitrusselen var godt kjent fra før.

— Dette var en varslet krise, fastholdt opposisjonslederen.

NTB

Onsdag 29. april 2020

Plastutslipp i Oslofjorden blir politianmeldt
I mars ble det oppdaget store mengder av plastpellet flere steder langs Oslofjorden. Det er ikke klart hvem som står bak utslippet, som nå politianmeldes.

Oslofjordens Friluftsråd (OF) og Naturvernforbundet har onsdag levert en anmeldelse av utslippet til Øst politidistrikt.

— Dette er miljøkriminalitet som er svært skadelig for miljøet og dyrelivet i Oslofjorden i lang tid fremover. Opprydding av utslippet er nærmest umulig, heter det i en pressemelding fra Oslofjordens Friluftsråd.

Analysen av plastpelletene viser at pelletene er fremstilt for ekstrudering, der typiske anvendelser er trykkløse rør som avløp og kloakkrør, ekstruderte plater og profiler.

Ifølge OF er det er svært få norske bedrifter som benytter denne typen, og det er sannsynlig at utslippet stammer fra et sted i Ytre Oslofjord, sannsynligvis på østsiden av fjorden. Utslippet har trolig skjedd på norsk side, da det ikke er meldt om lignende funn på svenskekysten.

Plastpelletene er funnet blant annet i Larvik, Fredrikstad, Asker, Hankø, Brunlanes og Tofte. Flere hundre kilo er plukket opp av frivillige.

NTB

Onsdag 29. april 2020

161 aviser har søkt om mediestøtte
Det er elleve nye aviser blant de 161 avisene som har søkt mediestøtte i år. Hvem som får støtte, vil først være klart til høsten.

De elleve avisene som har søkt støtte, men som ikke får støtte i dag, er Computerworld, Porten.no, Nett.no, Dagbladet Pluss, Bodø Nu, Rana No, Vefsn No, Medier24, Trav365, Karmøynytt og Stord24.

Dagbladet Pluss og Nett.no fikk avslag på sine søknader om støtte i fjor. Begge har klaget på vedtaket.

I 2020 skal totalt 358 millioner kroner fordeles til norske lokalaviser, ukeaviser og nasjonale nisjeaviser. For å få produksjonstilskudd må publikasjonene oppfylle en rekke krav, blant annet å ha som hovedformål å formidle nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten.

— Medietilsynet skal nå vurdere hver enkelt søker grundig opp mot de ulike kriteriene for å se om publikasjonen er kvalifisert til å få støtte, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

Produksjonstilskuddet er den største mediestøtteordningen. Ordningen skal hjelpe medier som er for små til å være bærekraftige og medier som er et alternativ til de ledende mediene i større markeder.

Ordningen er plattformnøytral og likestiller papir- og nettaviser.

NTB

Onsdag 29. april 2020

PSTs krypterte tipsløsning ennå ikke på plass
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har jobbet med en kryptert tipsfunksjon i flere år, men den er ikke klar ennå og det er usikkert når den vil være det.

— Det er tekniske detaljer som er vanskelige å forklare. Men vi jobber med en løsning. Det har tatt lang tid. Jeg tør ikke si noe om når den er på plass, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til Aldrimer.no.

Overfor nettstedet vil ikke Bernsen si noe direkte om tjenestens kildekontakt med etablerte kilder i terror- og spionasjesaker har skjedd på åpne kanaler, men PST-talsmannen understreker at det finnes andre måter å håndtere gradert informasjon uten å måtte bruke en tipsfunksjon.

— Det finnes selvsagt andre måter å nå tjenesten på. Vi oppfordrer jo ikke folk om å sende oss gradert informasjon. Men det er jo klart at det hadde vært bedre å ha en tipsfunksjon som var sikker, sier han.

NTB

Onsdag 29. april 2020

7.667 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 62
Det var ved midnatt registrert 7.667 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 62 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 134 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 119 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var tirsdag registrert 206 døde som følge av sykdommen.

NTB

Onsdag 29. april 2020

Lørenskog-etterforskningen har fått bistand fra utenlandsk politi
Etterforskningen av Lørenskog-forsvinningen har skjedd med løpende hjelp og råd fra utenlandsk politi, ifølge Dagbladet.

Både amerikanske FBI, britiske New Scotland Yard, tyske Bundeskriminalamt, kriminalpoliti fra Sverige og Danmark, samt flere andre europeiske politimyndigheter har vært delaktige i etterforskningen, skriver avisen.

Ifølge avisen har norsk politi også hatt direkte kontakt med politiet i et av landene rundt Middelhavet, hvor det er blitt foretatt konkrete etterforskningskritt mot et bestemt lokalt miljø.

Norske etterforskere har ved gjentatte anledninger vært i Sverige, og det er blitt foretatt en rekke etterforskningsmessige skritt i samarbeid med politiet der. Det er imidlertid ennå ikke kjent hvorvidt disse utenlandske operasjonene har ført til resultater.

68 år gamle Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Sloraveien 4 i Lørenskog den 31. oktober 2018. Tirsdag 28. april 2020 ble hennes ektemann Tom Hagen (70) pågrepet, siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone.

NTB

Tirsdag 28. april 2020

Ektepakten ville gitt Tom Hagen nesten alle verdiene
Tom Hagen ville sittet igjen med store verdier ved en skilsmisse fra kona Anne-Elisabeth Hagen, ifølge ektepakten.

Paret giftet seg i 1979 og ifølge ektepakten, signert i 1987, eide Tom Hagen hovedvekten av eiendeler og formue som særeie. Alle Hagens firmaer og aksjeposter står i hans navn, skriver NRK , VG og Dagens Næringsliv.

Kona skulle få en hyttetomt i tidligere Biri kommune, 200.000 kroner i gave fra Tom Hagen og en Citroën BX 14 RE, eller bil av tilsvarende standard. Ektepakten ble i 1993 endret slik at også parets enebolig tilhørte Tom Hagens særeie.

Tom Hagen var ifølge Kapital landets 164. rikeste person i fjor, med en formue på 1,9 milliarder kroner.

Ifølge advokat Mette Yvonne Larsen er ektepakten så urimelig at hun mener Anne-Elisabeth Hagen ville vunnet fram om hun hadde tatt den til retten, skriver VG.

— Flådd av en domstol

— Dersom hun har forsøkt å angripe denne ektepakten i forbindelse med at hun ønsket skilsmisse, så ville ektemannen blitt flådd av en domstol, sier Larsen til avisen.

Ifølge VG kan ektepakten være sentralt i politiets etterforskning i saken, og det skal ha vært et tema i etterforskningen om Anne-Elisabeth Hagen ville skilles, og dermed utfordre ektepakten.

Halvannet år etter at Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra familiens bolig i Sloraveien på Lørenskog 31. oktober 2018, gikk politiet tirsdag morgen til pågripelse av ektemannen Tom Hagen. Han er nå siktet for drap eller medvirkning til drap.

Anne-Elisabeth Hagen er fortsatt ikke funnet.

— Han fastholder med styrke at han ikke har noe med dette å gjøre, sier Hagens advokat Svein Holden.

NTB

Tirsdag 28. april 2020

Død mann funnet i hytte på Fauske
Liket av en mann som trolig har vært død i flere år, ble søndag funnet i en hytte på Fauske. Avdøde er trolig utlending, mener politiet.

Det var søndag at politiet ble varslet om likfunnet, av en hytteeier i området. Lensmann Ronny Borge i Fauske sier alt tyder på at liket har ligget der lenge.

— Det ser mumifisert ut. Klærne er intakt, men huden er skikkelig inntørket, forteller han til NRK.

Saken ble først omtalt i Saltenposten

I hytta er det funnet drikke og matvarer som gikk ut på dato for flere år siden. Noe hadde holdbarhetsdato helt tilbake i 2015

— Vi anser det som sannsynlig at han har ligget der i flere år, sier Borge.

Mannen hadde legitimasjon med bilde og navn.

— Om dette stemmer har han ingen tilknytning til hytta. Så langt kan vi heller ikke se at han har tilknytning til Fauske. Det er ikke snakk om en norsk borger, sier lensmannen.

Avdøde skal sendes til obduksjon ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø der de vil jobbe videre med identifisering.

NTB

Tirsdag 28. april 2020

Politiet utelukker ikke at flere kan være involvert i drapet på Anne-Elisabeth Hagen
Politiet har siktet Tom Hagen for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen og utelukker ikke at flere kan være involvert.

Hagen avviser enhver befatning med konas forsvinning.

— Han fastholder med styrke at han ikke har noe med dette å gjøre, sier Hagens advokat Svein Holden.

Halvannet år etter at Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra familiens bolig i Sloraveien på Lørenskog 31. oktober 2018, gikk politiet tirsdag morgen til pågripelse av ektemannen Tom Hagen. Han er nå siktet for drap eller medvirkning til drap.

Han ble stoppet av politiet da han var på vei fra huset ved Langvannet til arbeidsplassen i Futurum-bygget på Rasta i 8.30-tiden.

Hagen skal fremstilles for varetektsfengsling i Nedre Romerike tingrett klokken 12 onsdag.

Politiet vil be om fire ukers varetektsfengsling og begrunner det med faren for bevisforspillelse, opplyser politiadvokat Åse Kjustad Eriksson.

— Ingen bortføring

— Det har ikke skjedd en bortføring, ikke vært en reell forhandlingsmotpart eller reelle forhandlinger. Det bærer preg av en tydelig planlagt villedning, sa politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt på politiets pressekonferanse.

Han sier at mistanken mot Tom Hagen gradvis har blitt styrket etter hvert som politiet har etterforsket saken.

NTB

Tirsdag 28. april 2020

Snart må skattemeldingen leveres
Torsdag er siste frist for å levere skattemeldingen. 1,9 millioner nordmenn har allerede gjort det, og én av tre som skal ha penger tilbake har fått dem.

Ifølge Skatteetaten har ni av ti åpnet skattemeldingen, og 1,9 millioner har allerede levert den. Rundt 500.000 har ennå ikke åpnet meldingen.

— Det er viktig å sjekke mer enn bare om du har foreløpig skatt til gode eller skatt å betale. Er det noe du selv må fylle inn, som ekstra inntekter, eiendom eller annen formue du har i andre land? Sjekk også at du har fått med deg fradragene du har krav på, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten i en pressemelding.

Leverer du den nye skattemeldingen før 30. april, kan du få utbetalt skattepenger du har til gode tidligere enn før. Nesten 900.000 personer har allerede fått skatteoppgjøret sitt, og det er utbetalt 9,3 milliarder kroner i skatt til gode.

Leverer du skattemeldingen etter 30. april, kommer skatteoppgjøret først mellom juni og oktober.

På grunn av koronasituasjonen er Skatteetatens publikumskontorer stengt, men det er mulig å ta kontakt både på chat på etatens nettsider, på telefon eller på Facebook hvis man har spørsmål.

NTB

Tirsdag 28. april 2020

Anne-Elisabeth Hagens ektemann Tom Hagen er pågrepet
Anne-Elisabeth Hagens ektemann Tom Hagen er pågrepet i en politiaksjon i Lørenskog. Hans kone har vært savnet i halvannet år.

I 8.30-tiden tirsdag morgen stoppet politiet Tom Hagen da han var på vei fra boligen i Sloraveien til arbeidsplassen Futurum, melder VG.

Politiet sperret Nordahl Griegs gate i Lørenskog med flere biler. Der stanset de trafikken i begge retninger med blålys, før de raskt kjørte av gårde. Etterpå sto Hagens bil tom igjen i veikanten.

Øst politidistrikt holder pressekonferanse om saken klokka 10.30 på politidistriktets øvingssenter på Hvam i Viken.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. Politiet har omtalt det siste sikre livstegnet fra henne som en telefonsamtale med et familiemedlem om morgenen samme dag. På dette tidspunktet var ektemannen angivelig på jobb i Futurum næringspark i Lørenskog.

Fra forsvinning til drapsetterforskning

Politiet etterforsket først forsvinningen som en bortføring med økonomisk motiv, men i fjor sommer endret de hovedhypotese. De mente nå at det var mest sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen var blitt drept og at en eller flere gjerningspersoner hadde fordekt drapet som en økonomisk motivert kidnapping.

Det var sannsynlig at trusselbrevet som ble funnet på åstedet, var lagt igjen for å villede, mente politiet.

En sentral polititeori er ifølge avisas opplysninger at det er snakk om et drap som hadde vært planlagt i minst fem måneder.

Tom Hagen (70) har underveis i etterforskningen sendt flere eposter til politiet. Her har han gitt uttrykk for at han er opptatt av å finne løsninger og hjelpe politiet. Han skal ha formidlet en teori om at løsningen på saken har en lokal forankring.

Bilen er hentet

Politiet har sperret av eiendommen i Sloraveien og hentet Hagens bil. Politiet holder også vakthold ved boligen, får Romerikes Blad opplyst på stedet.

vaktsjef@ntb.no

NTB

Tirsdag 28. april 2020

7.605 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 72
Det var ved midnatt registrert 7.605 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 72 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 100 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 125 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var mandag registrert 205 døde som følge av sykdommen.

NTB

Tirsdag 28. april 2020

101 straffesaker registrert knyttet til korona og nye regler
Hele 46 av 101 straffesaker Politidirektoratet har merket som knyttet direkte til koronapandemien, er brudd på spesiallovene innført for koronautbruddet.

Det viser en oversikt fra direktoratet, som har sett gjennom lovbrudd mellom 9. mars og 12. april, ifølge Bergens Tidende. Koronasituasjonen kan ses på som utløsende faktor i 101 straffesaker.

46 av sakene er brudd på karantene, isolasjon og opphold på fritidseiendom, og dermed brudd på spesiallover som ble innført etter at pandemien brøt ut. Her er det flere som har dratt på fest, på hytta eller folk som har søkt kontakt med andre selv om de skulle ha vært i isolasjon etter å ha vært smittet.

14 av sakene omhandler trusler. En mann i Oslo ble for eksempel tiltalt for vold og trusler mot offentlig tjenestemann etter å ha spyttet på politibetjenter, samtidig som han ropte «korona». I Oslo tingrett ble han dømt til 75 dagers fengsel etter å ha fått saken behandlet i hurtigdomstolen.

Åtte saker gjelder hensynsløs atferd. For eksempel fikk to personer i Innlandet politidistrikt fikk hver sin bot på 20.000 kroner for å ha spyttet på eller hostet mot andre personer.

NTB

Tirsdag 28. april 2020

FHI-overlege: Vi må vente flere år på en koronavaksine
Det kommer en effektiv vaksine mot koronaviruset, men det kan ta flere år før den blir tilgjengelig for alle, tror FHI-overlege Preben Aavitsland.

— Jeg tror vi har en virksom vaksine om et års tid, men så skal den produseres i store nok mengder, altså hundrevis av millioner doser. Det blir en enorm flaskehals, skriver Aavitsland i en epost til Fædrelandsvennen.

Han tror ikke vi kan slutte å bekymre oss for viruset før vi har en effektiv vaksine som kan gis til alle som vil ha den.

— Det kan være i 2021 i beste fall, men mer sannsynlig noen år etter det. Når vi nå holder epidemien nede, er det så få som gjennomgår sykdommen at vi ikke får noen særlig hjelp av immuniteten i befolkningen, sier Aavitsland.

Vaksinekoalisjonen Cepi opplyste mandag at de framskriver sine mest optimistiske anslag for når en koronavaksine er klar. Håpet er å være i gang med produksjon i løpet av året.

NTB

Tirsdag 28. april 2020

Reglene for øvelseskjøring forenkles — inntil videre
Statens vegvesen forenkler reglene for å øvelseskjøre. Det er nå lov å øvelseskjøre selv om man ikke har gjennomgått førstehjelpsdelen av trafikalt grunnkurs.

Årsaken er at førstehjelp er den eneste delen av trafikalt grunnkurs som ikke kan gjennomføres på nett.

— Privat øvingskjøring er viktig for å gi ungdom mest mulig kjøreerfaring før de skal begynne å kjøre alene. Derfor reduserer vi på kravet til hvor stor del av trafikalt grunnkurs du må ha gjennomført, for å kunne øvelseskjøre, sier seksjonssjef Dag Terje Langnes i Statens vegvesen.

Regelendringen er kun foreløpig og gjelder så lenge koronatiltakene umuliggjør fysisk gjennomgang av førstehjelpsdelen.

NTB

Tirsdag 28. april 2020

Politihund som beit 10 år gammel jente avlives
Politihunden som beit en 10 år gammel jente i 2018, skal avlives. Trøndelag politidistrikt har omgjort sitt tidligere vedtak om å omplassere hunden.

Den 10. desember 2018 ble 10-åringen bitt i Åsmarka nord for Hamar. Innlandet politidistrikt kontaktet mandag jentas mor og varslet om at de ikke vil klage på vedtaket, skriver Politiforum.

Moren begjærte hunden avlivet etter at den beit barnet, men Trøndelag politidistrikt avgjorde i juni i fjor at den i stedet skulle omplasseres. Hun klaget på vedtaket, og torsdag 23. april omgjorde Trøndelag politidistrikt sin beslutning.

Til Politiforum opplyser Trøndelag politidistrikt at klagen på det opprinnelige vedtaket ble oversendt Politidirektoratet for avgjørelse.

«Saken kom i retur fra Politidirektoratet på grunn av nye opplysninger. Det medførte at Trøndelag politidistrikt omgjorde det opprinnelige vedtak og fattet nytt vedtak 23.4.20 om avlivning av hunden. Innlandet politidistrikt kan påklage vedtaket til Politidirektoratet», skriver politidistriktet i en epost.

I en e-postoppfølging skriver avdelingsdirektør for Forvaltningsenheten i Trøndelag politidistrikt, Siw Hind, at det har vært to nye episoder med hunden, der den har bitt to politibetjenter.

«Disse var av mindre alvorlig art, og ingen kom til skade», skriver Hind.

NTB

Mandag 27. april 2020

7.533 registrerte koronatilfeller i Norge — opp 28
Det var ved midnatt registrert 7.533 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 28 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 66 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 122 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var mandag registrert 201 døde som følge av sykdommen.

NTB

Mandag 27. april 2020

Fredag fikk Norge sin første drive-in-begravelse
Av hensyn til koronareglene måtte Knut Espelunds familie tenke nytt for at flest mulig skulle få komme i begravelsen hans. Han ble stedt til hvile med drive-in.

Da prest Runo Lilleaasen hadde foretatt jordpåkastelsen og klokkene i Øymark kirke i marker kommune i Viken hadde ringt fredag, oppfordret han alle de 73 frammøtte på parkeringsplassen til et felles farvel, ifølge Vårt Land.

— Siden vi i dag ­sitter i bilene, avslutter vi med å gi et felles hornsignal — som en siste avskjed, sa presten, før alle tutet samtidig i det som trolig var Norges første drive-in-begravelse.

— Den lyden hadde han likt, det var en avskjed som passet til min far, sier sønnen Per Arne Espelund, som kjørte båren de hundre meterne til gravstedet i sin egen 1953-modell Opel Blitz lastebil.

Ifølge familien var motordur og kreativitet noe av det som preget avdøde hele livet, og dermed passet fint til anledningen.

Med lydanlegg og podium ved parkeringsplassen ved kirken ble det sang og musikk. Alle frammøtte biler fikk utdelt program, og salmesangen lød fra åpne bil­vinduer.

NTB

Mandag 27. april 2020

Spedbarn har fått påvist koronasmitte i Trondheim
En to måneder gammel gutt i Trondheim har blitt smittet av koronaviruset.

Trondheim kommune opplyser at elleve personer fikk konstatert koronasmitte lørdag.

Den yngste er kun to måneder gammel. Spedbarnet har vært i nærkontakt til en annen smittet. Det er også ni av de ti andre smittede.

Alle de smittede har mildt sykdomsforløp.

Ifølge VGs oversikt har det vært ett koronarelatert dødsfall i Trondheim.

NTB

Mandag 27. april 2020

Vindkraftutbygging i urørt natur kan ha negativ klimaeffekt
Norsk natur inneholder hundre ganger mer karbon enn Norge slipper ut årlig. Grunn til å droppe vinkraftutbygging i urørt natur, mener naturvernorganisasjoner.

En rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) konkluderte blant annet med at det viktigste klimatiltaket som kan gjennomføres i Norge er å la norsk natur være mest mulig i fred, skriver Aftenposten.

— Det må bli slutt på den lange praksisen med å plassere vindkraftverk i verdifull og urørt natur, sier generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken i Norsk Ornitologisk Forening til avisen.

Denne nye kunnskapen må inn i den kommende stortingsmeldingen om vindkraft på land, mener Naturvernforbundet, WWF Verdens Naturfond, Den Norske Turistforening, Norsk Ornitologisk Forening, Sabima og Norges Jeger- og Fiskerforbund.

«Å bygge ut storskala vindkraft i viktige natur- og friluftsområder kan vise seg å være en dårlig klimaløsning», skriver de seks organisasjonene.

Leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet sier den nye NINA-rapporten viser at det å bevare naturen er viktig utover det å berge selve naturmangfoldet.

— Det er også viktig for å stoppe katastrofale klimaendringer. Vi må slutte å bygge ned den verdifulle naturen vår, og det gjelder også i vindkraftsaker, sier hun.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) har ikke vært tilgjengelig for kommentar. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier på generelt grunnlag at «det er ingen tvil om at vi må bygge ned mindre norsk natur».

NTB

Søndag 26. april 2020

7.505 registrerte koronatilfeller i Norge — opp 38
Det var ved midnatt registrert 7.505 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 38 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 97 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 120 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom, viser Helsedirektoratets tall fra fredag. Det var søndag morgen registrert 201 døde som følge av sykdommen.

NTB

Lørdag 25. april 2020

Solberg forsvarer deltakelse på lukkede arrangementer
Statsminister Erna Solberg (H) sier det ikke er noe i veien for at statsråder kan delta på private arrangement eller reiser som omfattes som luksuriøse.

Fredag kom det fram at Torbjørn Røe Isaksen (H) og hans følge brukte 250.000 kroner på USA-turen der statsråden deltok på luksusseminaret til påtroppende sjef i oljefondet Nicolai Tangen.

På seminaret ble deltakerne bedt om å ikke dele bilder og meningsytringer, og Isaksens deltakelse var heller ikke oppført i statsrådens kalender.

Solberg sier til VG at det alltid må gjøres en vurdering av om deltakelsen er viktig, interessant og nødvendig nok til at Norge skal være representert eller at en statsråd skal delta.

— Det finnes mange seminarer og reiser som helt sikker kan oppfattes som luksuriøse hvis du ser det utenfra, men hvor det faktisk også ivaretar nasjonale interesser at Norge deltar, sier statsministeren.

NTB

Lørdag 25. april 2020

7.467 registrerte koronatilfeller i Norge — opp 59
Det var ved midnatt registrert 7.467 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 59 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 122 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 120 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var fredag registrert 199 døde som følge av sykdommen.

NTB

Fredag 24. april 2020

Isaksen brukte 250.000 på USA-tur
Torbjørn Røe Isaksen (H) og hans følge brukte 250.000 kroner på USA-turen der statsråden deltok på luksusseminaret til Nicolai Tangen.

Det viser beregninger Børsen har gjort etter å ha fått innsyn i Isaksens reiseregninger fra turen i november i fjor.

Summen inkluderer reisekostnadene for Hannah Atic (H), som var statssekretær for Isaksen på dette tidspunktet. Også hun deltok på eliteseminaret, som ble arrangert i Philadelphia av finansmann og nå påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen.

Følget brukte 230.000 kroner på fly. I tillegg påløp hotell i Washington, togbilletter og utgifter til seminaret.

NTB

Fredag 24. april 2020

Folk strømmer til hyttene — dobbelt så mange mobiltelefoner i Hallingdal som vanlig
I løpet av fredag har det kommet 10.000 nye personer til Hallingdal. — Jeg er skikkelig bekymret, sier kommuneoverlege.

— Det har økt hele uken etter at hytteforbudet ble opphevet. Det har kommet 10.000 nye personer bare siden klokken 10 i formiddag, sa beredskapsrådgiver Espen Bille-Larsen i Hol kommune i Hallingdal til Aftenposten like før klokken 17 fredag.

Fredag klokken 17.15 var det registrert 10.793 mobiltelefoner i Hol kommune, som har 4.441 innbyggere.

Totalt ble det fredag ettermiddag registrert 43.000 mobiltelefoner i hallingdalskommunene Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nesbyen og Flå. Det er en økning fra 23.000—24.000 i påskeuken. Uten hyttefolk ville tallet vært 21.000.

Økningen kommer etter at hytteforbudet ble opphevet mandag.

Kommuneoverlege Geir Strømmen i Hol sier til Aftenposten at det ikke har vært noen nye smittetilfeller i kommunene i Hallingdal på tre uker. De har likevel forberedt seg på at det kunne komme en strøm av hyttefolk etter at forbudet ble opphevet.

Til Hallingdølen sier Strømmen at han fryktet en tilstrømming, men håpet på noe annet.

— Jeg er skikkelig bekymret. Nå håper jeg at folk passer på. At de for eksempel prøver å spre handling i butikker ut over hele dagen. At de virkelig er nøye med å holde avstand til hverandre og unngår store forsamlinger. Butikkene må sette opp plakater og gjøre tiltak slik at de får et begrenset antall mennesker inne til enhver tid. Det er helt avgjørende, sier kommuneoverlegen.

NTB

Fredag 24. april 2020

Nav har mottatt over 100 tips om trygdejuks
Nav har fra 12. mars fått inn 130 tips om bedrifter som har permittert de ansatte, men som fortsetter å gi dem oppdrag.

Det er Frifagbevegelse som skriver om det høye antallet med tips om trygdejuks etter at koronaviruset sendte svært mange arbeidstakere ut i permisjon.

110 av tipsene gjelder virksomheter som har permittert de ansatte, mens 20 av tipsene gjelder enkeltpersoner som er permittert, men som fortsetter å jobbe. Ifølge nettstedet gjelder flest tips varehandel (27) og bygg og anlegg (25).

— Hvis tipsene stemmer, er det svært alvorlig. Vi kommer naturligvis til å være årvåkne for denne typen misbruk. Vi kan følge opp dette både gjennom det ordinære kontrollarbeidet i Nav og gjennom stedlige kontroller, opplyser direktør i Nav kontroll, Ole Johan Heir, til Frifagbevegelse.

Han påpeker at tips bare er en indikasjon på mulig trygdesvindel, men at alle tips vurderes.

NTB

Fredag 24. april 2020

Tilliten til norsk økonomi på et rekordlavt nivå hos forbrukerne
Nordmenns vurdering av husholdningens økonomi og forventninger til landets økonomi er på et rekordlavt nivå, ifølge forbrukertillitsindeksen (CCI) for april.

Indeksen faller fra minus 10,4 poeng i mars til 13,3 poeng i april, og den er med det på sitt laveste nivå i Opinions tidsserie fra 2007.

— Nå som omfanget og konsekvensene av koronakrisen har sunket inn i befolkningen, er det indikatoren knyttet til egen økonomi som faller mest, sier seniorrådgiver Henrik Høidahl i Opinion.

Forbrukernes vurdering av husholdningens økonomi og sannsynligheten for kjøp av større forbruksvarer, som bil, bolig og oppussing, faller markant, og er på sitt laveste siden under finanskrisen i 2008.

CCI er gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av husholdningens økonomi nå og om tolv måneder, forventninger til landets økonomi nå og om tolv måneder, og husholdningenes kjøp av større forbruksgoder om tolv måneder.

NTB

Fredag 24. april 2020

7.408 registrerte koronatilfeller i Norge — opp 63
Det var ved midnatt registrert 7.408 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 63 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 158 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 123 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var fredag registrert 194 døde som følge av sykdommen.

NTB

Fredag 24. april 2020

Ap-politiker ble kalt «muslimludder» og «landssvikerhore» etter Moria-engasjement
Kommunalråd Julie Indstad Hole i Trondheim har fått en epost der hun blir grovt hetset etter at hun støttet et opprop om å evakuere flyktningbarn fra Moria.

— Debattklimaet er sånn nå. Er man på banen i innvandringssaker, får man eposter som hyller massemordere og drap på ungdommer, sier Julie Indstad Hole (Ap) til Adresseavisen.

Hun var en av politikerne som tirsdag stemte for at formannskapet i Trondheim skulle støtte et opprop der 19 tidligere statsråder ber regjeringen om at Norge tar imot barn fra flyktningleirene i Hellas. Det kommer i forbindelse med oppmerksomheten rundt forholdene i Moria-leiren på den greske øya Lesvos.

Etter avstemmingen mottok Hole en epost der avsenderen blant annet skriver at hun bør «legge seg på rygg» som «det simple marksistiske, sosialistiske muslimludder og landssvikerhora du er». Vedkommende skriver også at antallet drepte under 22. juli-massakren var for lavt.

Det var Nidaros som omtalte saken om eposten først.

Hole har lagt ut eposten på sin Facebook-side, men har sladdet navnet til avsenderen.

— Jeg la ikke ut eposten fordi det var så sjokkerende, tvert imot fordi det er så vanlig. Dette må en ung kvinne i politikken som mener noe i asyl og innvandringspolitikken forvente seg, dessverre. Debattklimaet er sånn nå. Er man på banen i innvandringssaker, får man eposter som hyller massemordere og drap på ungdommer. Kostnaden for å uttale seg er for høy, sier Hole.

Hun har nå oversendt eposten med hetsen til bystyresekretariatet som nå skal søke råd hos PST om saken skal forfølges eller anmeldes.

NTB

Torsdag 23. april 2020

Historiens første digitale 1. mai-feiring tar form
For første gang på 130 år blir det ikke hornmusikk, slagord og røde faner i gatene 1. mai. I stedet planlegger LO en digital storsatsing.

— Vi legger opp til en digital markering som nærmest vil minne om en slags TV-sending på nett, med en profesjonell produksjon og profesjonelle programledere, opplyser LO til NTB.

— Men med dagens situasjon er det klart at det ikke blir mulig å markere 1. mai slik vi har pleid. Det er likevel både høyst mulig og svært ønskelig å feire arbeidernes dag, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til FriFagbevegelse.

Siden 1890 har 1. mai vært feiret med demonstrasjonstog og folk på torg og i gatene. Med unntak av krigsårene er dette første gang folk blir bedt om å holde seg hjemme.

NTB

Torsdag 23. april 2020

Brannvesenet kritisk til filming av dødsbrann i Oslo
Brannvesenet i Oslo reagerer sterkt på at fredagens dødsbrann på Vålerenga i Oslo ble filmet med mobiler og spredt på sosiale medier.

En mann mistet livet fredag etter at han ble hentet livløs ut fra et brennende trehus i St. Halvards gate i Gamle Oslo. Allerede før brannvesenet var ankommet stedet lå bilder og film av brannen på nettet, spredt på sosiale medier.

— Vi undres over de prioriteringer som tas før nødetatene er på plass på skadestedet. Hva skjer egentlig i løpet av de kritiske minuttene før vår ankomst? Det som er sikkert, er at brannen filmes, og deles, med kommentar om at det trolig ikke er noen i huset som trenger hjelp. Det var det, skriver Oslo brann- og redningsetat på Facebook.

De presiserer at de ikke etterlyser hverdagshelter som skal kaste seg inn i brennende bygninger og risikere egen helse for å redde andre.

— Alle har en plikt til å vurdere om det er noe man kan bidra med på et brannsted. Filming må ikke være det første man tenker på. Det første man må tenke på, er om det er noe man kan gjøre uten at det går utover egen sikkerhet, sier brannsjef Jon Myroldhaug til TV 2.

I innlegget på Facebook skriver Myroldhaug at vi ikke må glemme vår plikt den dagen vi selv havner i en situasjon hvor noen er, eller kan være, i nød.

— Da håper vi du handler med tanke på å redde liv, ikke ut fra et behov for å dokumentere og dele flammene. Det siste redder ingen, skriver brannsjefen.

NTB

Torsdag 23. april 2020

Én av fire har blitt koronasvindlet
Hundretusener av nordmenn har blitt forsøkt koronasvindlet de siste ukene. For én av fire har svindelforsøkene fått konsekvenser, viser en fersk undersøkelse.

Undersøkelsen er gjennomført av NorSIS og Næringslivets Sikkerhetsråd (NRS).

— Det sier noe om behovet vi alle har for informasjon som hjelper oss å avdekke hva som er et svindelforsøk. Særlig siden denne typen svindel sannsynligvis vil øke i omfang fremover, sier seniorrådgiver Vidar Sandland i NorSIS.

De fleste svindelforsøkene skjer via epost eller SMS og har ofte som mål å lure folk til å gi ifra seg personlige opplysninger. Mange tilpasses koronasituasjonen, forklarer Sandland.

NTB

Torsdag 23. april 2020

Koronaviruset kan ha kommet for å bli
Koronaviruset kan komme tilbake som et sesongbasert virus, mener flere forskere. Men det kan bli mindre farlig i fremtiden.

— Jeg tror at det er rimelig utenkelig å tenke at koronaviruset forsvinner fullstendig i et internasjonalt perspektiv, sier Gunnveig Grødeland, seniorforsker ved instituttet for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo til NRK.

Når den grunnleggende immuniteten er etablert i befolkningen, kommer det tilbake som et mildere sesongvirus, mener hun.

— Siden dette viruset antas å bli påvirket av temperatur, vil en varm sommer kanskje føre til at vi ikke får det da. Men kanskje til høsten når det blir kaldere. På den måten kan du få etablert en sesongbasert utbruddsvariant, sier Grødeland.

Hun forklarer at om du allerede har hatt koronaviruset, har du opparbeidet deg en form for immunrespons mot det.

Hvis viruset kommer tilbake i mildere form, trenger vi ikke like strenge tiltak, mener direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet.

NTB

Torsdag 23. april 2020

MDG-drøm: 27.000 jobber i havvind på ti år
MDG-ledelsen ber partiets landsmøte vedta ekstra koronaskatt for de rikeste og en storsatsing på havvind for å skape titusener av nye jobber.

Forslagene er del av resolusjonen «Grønn politikk under koronakrisen», som er den eneste politiske saken til behandling på lørdagens sterkt nedskalerte, digitale landsmøte.

Den midlertidige koronaskatten skal skaffe 4—7 milliarder kroner til veie i statskassen. Den skal innføres for å sikre at krisen ikke skaper økte forskjeller og vil komme på 5 prosent på den delen av inntekten som er over 700.000 kroner.

Men hovedmålet for MDG-ledelsen er å unngå at offentlige penger blir brukt til ytterligere satsing på en kriserammet olje- og gassnæring.

NTB

Torsdag 23. april 2020

Kriselager kan brødfø færre enn 13.000 i én uke
Norges kriselager gir mat til under 13.000 innbyggere i en uke. Senterpartiet mener regjeringen har tegnet et galt bilde av matberedskapen.

I et skriftlig svar til Geir Pollestad (Sp) i Stortinget opplyser næringsminister Iselin Nybø (V) at det som er på lager av hermetisk eller frysetørret mat dekker kaloribehovet for om lag 30.000 personer i tre dager. Det tilsvarer mat til 12.857 personer i en uke, skriver Stavanger Aftenblad.

— Norge har et lager av litt smuler, og så gir de inntrykk av — og dette er det verste — av at det er beredskapslagre for mat til befolkningen. Dette er ille, sier Pollestad til avisen.

Han mener regjeringen må bygge opp igjen lagrene, men næringsministeren svarer at Pollestad har en for snever definisjon av matberedskap.

— Nødlagrene Pollestad etterspør, er av svært begrenset omfang og ment til å hjelpe i helt akutte problemer for spesielt utsatte deler av befolkningen, skriver Nybø i et svar til Aftenbladet.

Hun understreker at lageret ikke er representativt for matvareberedskapen i Norge.

— Det aller viktigste elementet i matvareberedskapen vår i dag er de velfungerende logistikksystemene i dagligvarebransjen som normalt sørger for varer og tjenester, sier hun.

NTB

Torsdag 23. april 2020

Rødt vil kaste Henrik Syse ut av Nobelkomiteen
Henrik Syses styreverv i Cayman Island-selskaper gjør at han bør ut av Nobelkomiteen, mener Rødt. Syse avviser at han har gjort noe som strider mot vervet.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det er åpenbart at Syse, som er nestleder i Nobelkomiteen, ikke bør gjenvelges for en ny periode i høst.

— Nobelkomiteen skal ikke være en slags bonuspost for samfunnseliten. At nestlederen i komiteen deltok på en smøretur til USA og lot seg påspandere en forholdsvis solid dose luksus, er problematisk, sier han til NTB.

— Det blir ikke bedre av at Syse har mottatt over én million kroner i styrehonorarer fra fond i skatteparadiset Cayman-øyene, som er svartelistet av EU, sier han.

Moxnes mener dette samlet sett bidrar til å undergrave tilliten til Syse som medlem av Nobelkomiteen.

NTB

Torsdag 23. april 2020

7.345 registrerte koronatilfeller i Norge — opp 95
Det var ved midnatt registrert 7.345 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 95 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 180 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 129 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var torsdag registrert 187 døde som følge av sykdommen.

NTB

Torsdag 23. april 2020

221 studenter utestengt fra høyere utdanning
Norske universiteter og høyskoler har per 1. april i år registrert 221 saker der studenter er utestengt for juks, usømmelighet og farlig atferd.

De viser tall fra Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, omtalt av Khrono.

Det er fleste utestengte studenter ved Universitetet i Oslo (UiO). Her er med 29 registrerte saker i registeret over utestengte studenter (RUST).

— På UiO ser vi svært alvorlig på fusk, og vi bruker betydelige ressurser på å avdekke slike forhold, sier Gro Bjørnerud Mo, prorektor for utdanning på Universitetet i Oslo.

Oslo Met er utdanningsinstitusjonen som nå har nest flest i registeret fram til april med 23 stykker, viser Khronos framstilling.

Blant høgskolene er det Høgskolen i Østfold som for tiden har fleste registrert i systemet, med 17 saker, mens 13 institusjoner for tiden ikke har noen utestengte studenter.

NTB

Torsdag 23. april 2020

Oslo snur — vil ikke rive Y-blokka
Et flertall i Oslo bystyre støtter et forslag om å utrede om hele eller deler av Y-blokka han bevares. Uaktuelt med en omkamp, svarer regjeringen.

Bystyret i hovedstaden gikk i forrige periode inn for riving. Den betente saken er igjen aktualisert fordi staten har bedt Oslo kommune uttale seg om noen endringer i planen for regjeringskvartalet, skriver NRK.

— Og da får de som svar at vi ikke støtter riving av Y-blokka, sier gruppeleder for Venstre Hallstein Bjercke til kanalen.

Han sier han forventer at regjeringen lytter, men kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) svarer at det ikke er aktuelt med en omkamp om Y-blokka.

Astrup sier Statsbygg har startet det forberedende arbeidet for å kunne rive bygget og at det slett ikke var Y-blokka de ønsket innspill på.

— Det vi i utgangspunktet har spurt Oslo kommune om nå er enkeltelementer i den reguleringsplanen som de tidligere har gitt støtte til. Deriblant den såkalte perimeter-sikringen på Youngstorget, sier han.

Kommunaldepartementet opplyser at planen er at de velkjente Picasso-kunstverkene vil bli tatt ned før sommeren og at rivingen vil starte etter dette.

NTB

Onsdag 22. april 2020

Anniken Hauglie ilegges karantene av Karantenenemnda
Tidligere arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie må vente til juli med å tiltre i jobben som administrerende direktør i Norsk olje og gass.

I slutten av mars ble det kjent at Anniken Hauglie hadde fått jobb som administrerende direktør i Norsk olje og gass, etter at hun gikk av som arbeids- og sosialminister i slutten av januar.

I begynnelsen av april bestemte Karantenenemnda at Hauglie ilegges en karantene på seks måneder fra hun gikk av som statsråd. Det betyr at hun ikke kan starte i jobben i Norsk olje og gass, eller ha kontakt med dem, før 24. juli.

Karantenenemnda har samtidig bestemt at Ingvil Smines Tybring-Gjedde, som var samfunnssikkerhetsminister for Frp fram til partiet gikk ut av regjeringen, ilegges saksforbud i sin nye jobb som spesialrådgiver i Innovasjon Norge. Et saksforbud er et forbud mot å involvere seg i bestemte saker eller saksområder.

— Du ilegges saksforbud i saker som sorterer under de områdene du hadde ansvaret for innenfor samfunnssikkerhet, herunder cybersikkerhet og saker som gjelder anskaffelser og byggeprosjekter innenfor Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde, skriver Karantenenemnda.

Saksforbudet varer i ett år fra Tybring-Gjedde gikk av som statsråd 24. januar.

NTB

Onsdag 22. april 2020

Genetisk viktig ulv har trolig etablert seg i ulvesonen
En finsk-russisk ulv har trolig etablert seg med en make i Deisjø-reviret i Innlandet. — Dette er gode nyheter, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

— Etter en langvarig vandring i og utenfor ulvesonen mener vi nå at ulven har etablert seg sammen med tispa i Deisjøreviret. Etablerte ulvepar blir som regel værende i reviret sitt, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet i en pressemelding.

I november i fjor ble ulven flyttet rundt 30 mil fra Engerdal til Kongsvinger med helikopter etter at den drepte flere reinsdyr i Engerdal. I forbindelse med dette ble det også satt et GPS-halsbånd på ulven.

— Sporingsdata fra GPS viser at ulven gikk inn i det vi kjenner som Deisjøreviret 19. mars, og den har ikke forlatt området siden. Det er sporet to ulver som går sammen i området. Innsamlede DNA-prøver bekrefter at den ene er den genetisk viktige hannulven, mens den andre er tispa som har tilhold i reviret, sier Vangen.

Deisjøreviret ligger helt nordvest i ulvesonen, og omfatter også noen arealer utenfor sonen, i Stor-Elvdal og Rendalen kommuner.

Ulven regnes som viktig fordi den er en finsk-russisk innvandrer som kan bidra med nye gener til den sterkt innavlede norske ulvestammen.

— Dette er gode nyheter, og det første steget med selve flyttingen av ulven har vært vellykket. Nå er det viktig at det blir født valper i det nye reviret. Det er først når valpene sprer genene sine videre at innavlssituasjonen vil bli bedre for ulvebestanden i Sør-Skandinavia, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding.

NTB

Onsdag 22. april 2020

Laveste strømpris på 20 år
Mandag ble den laveste dagprisen på strøm siden år 2000 registrert, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat.

Den gjennomsnittlige prisen var 2,68 øre per kilowatt, ifølge NVE.

Årsaken til den lave strømprisen er blant annet uvanlig høy vindkraftproduksjon og negative priser i flere land, noe som ga en uvanlig og stor kraftimport til Norge mandag.

Kraftproduksjonen i Norge minket med 4 prosent i uke 16 sammenlignet med uka før, til tross for en økning på 3 prosent i forbruket. Den gjennomsnittlige kraftprisen i Norge var 4,8 øre per kilowatt.

NTB

Onsdag 22. april 2020

7.250 registrerte koronatilfeller i Norge — opp 84
Det var ved midnatt registrert 7.250 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 84 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 137 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 144 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var tirsdag registrert 182 døde som følge av sykdommen.

NTB

Onsdag 22. april 2020

KS: Alvorlige mangler på smittevernutstyr
Flere storkommuner håndterer større utbrudd av koronavirus på omsorgsinstitusjonene, men de taper kampen om smittevernutstyret, hevder KS.

— Jeg ble overrasket da vi satte oss ned med storbyene så sent som på fredag og fikk høre at det fortsatt var så alvorlige mangler på smittevernutstyr, sier styreleder Bjørn Arild Gram i Kommunesektorens organisasjon KS til VG.

Over halvparten av alle koronarelaterte dødsfall skjer ved omsorgsinstitusjonene, som er kommunenes ansvar.

I Oslo, Bergen, Bærum, Drammen og Kristiansand er det ifølge KS‘ tall fra fredag 167 koronasmittede beboere på sykehjem. I tillegg får 50 personer oppfølging i eget hjem.

Til sammenligning var 144 koronapasienter mandag innlagt på sykehus, og 66 av disse ble behandlet på intensivenhet.

— Vi ser at mange flere dør av korona på sykehjem enn på sykehus. Smitteutbrudd på sykehjem er alvorlig, der helsen til de som bor der jevnt over er skral i utgangspunktet, sier Gram.

Helsedirektoratets fordelingsmodell gjør at sykehusene får 70 prosent av utstyret og kommunene får 20 prosent, men 10 prosent blir sendt til et nasjonalt reservelager. KS mener kommunene må få en større del av utstyret nå.

Fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet sier til VG at fordelingsmodellen er under konstant vurdering, og at den kan justeres ut fra hvor sykdomsbyrden er størst.

NTB

Onsdag 22. april 2020

MDG vil ha koronaskatt på høye inntekter
Miljøpartiet De Grønne vil innføre midlertidig koronaskatt på 5 prosent på inntekter over 700.000 kroner for å unngå at oljefondet tar hele støyten i krisen.

MDGs nasjonale talspersoner Arild Hermstad og Une Bastholm står bak forslaget, som trolig vedtas av landsmøtet i helgen, skriver Klassekampen.

Hermstad vil da fremme skatteforslaget i Stortinget.

Skatten skal motvirke større ulikhet som en følge av koronakrisen og begrense utgiftene som må dekkes inn av oljefondet.

Finansdepartementet har beregnet at tiltakene samlet vil koste 140 milliarder kroner. Totalkostnaden øker til 200 milliarder kroner om man regner inn tapte skatteinntekter, samt merutgifter for å sikre arbeidsledige, permitterte og syke.

MDG har ikke beregnet hvor store inntektene vil bli fra skatteforslaget. De ønsker ikke å øremerke inntektene.

Hermstad mener at koronaskatten skal fungere på samme måte som dagens trinnskatter. Med en inntekt på 800.000 kroner vil man måtte betale 5.000 kroner ekstra i koronaskatt.

De har ikke tatt stilling til hvor lenge man skal betale ekstraskatten.

— Det har vi ikke tatt stilling til ennå, men poenget er at skatten skal være der fram til økonomien er i rute igjen, sier Hermstad.

Han bekrefter at det da kan være snakk om flere år med ekstra koronaskatt.

NTB

Onsdag 22. april 2020

Ap vil øke antall kvoteflyktninger til Norge i 2020
Arbeiderpartiet vil øke antall kvoteflyktninger til 3.500 i 2020 og i dialog med FN vurdere hvordan dette kan inkludere de mest sårbare fra leirene i Hellas.

Arbeiderpartiets stortingsgruppe har tirsdag vedtatt at de vil øke antall kvoteflyktninger fra 3.000 til 3.500 i 2020.

Ap ønsker at Norge og FN i samarbeid skal vurdere hvor de 500 ekstra kvoteflyktningene bør komme fra, ut fra hvem som er mest sårbare og har et reelt beskyttelsesbehov.

— Er de i Moria, så er vi positive til det, sier partiets innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani til NTB.

NTB

Tirsdag 21. april 2020

17. mai skal feires med biltog i Tromsø
Det tradisjonelle 17. mai-toget erstattes i år med bilkortesje i Tromsø.

— Det var en veteranbilklubb sørpå som syslet med planer om en bilkortesje på nasjonaldagen. Jeg luftet det for Amcar Tromsø. Nå blir det tog, sier Bjørn Thomassen, som sammen med Jørn Lorentzen står bak initiativet, til Nordlys.

Konseptet har blitt godt mottatt av den lokale 17. mai-komiteen.

— Bare de tilrettelegger og skaffer nødvendige tillatelser fra politiet, så blander ikke vi oss borti det, utover at vi har en formening om når det skal avvikles med tanke på øvrig program, sier leder i komiteen Eva Lockertsen Stensvold.

NTB

Tirsdag 21. april 2020

Kvinne siktet etter mulig angrep med avløpsåpner på mann i Vadsø
En kvinne i slutten av 50-årene er pågrepet etter å ha kastet det politiet mener er avløpsåpner i ansiktet på en mannlig butikkinnehaver i Vadsø i Finnmark.

— Mannen i 40-årene er innlagt på sykehus i Kirkenes, der han får behandling for skadene, opplyser operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen i Finnmark politidistrikt til NTB.

Væsken er sannsynligvis en type avløpsåpner, tvitrer politiet i Finnmark tirsdag kveld.

De opplyser at den siktede kvinnen også får legebehandling da hun selv har fått noe av væsken i et øye.

Vitner varslet politiet om hendelsen klokken 14.52 tirsdag, like etter at den fant sted. Kvinnen ble pågrepet og siktet kort tid etterpå.

Politiet har igangsatt taktiske og tekniske undersøkelser på stedet.

NTB

Tirsdag 21. april 2020

FHIs smitteapp klages inn for brudd på konkurranseregler
Folkehelseinstituttets (FHI) app Smittestopp klages inn til Klagenemda av organisasjonen NUUG fordi utviklingen av appen ikke ble lagt ut på anbud.

Den ideelle organisasjonen Norwegian UNIX user group (NUUG) står bak klagen, som er sendt til Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA), skriver Digi.no.

Mange aktører kunne konkurrert om å få utvikle appen, mener NUUG.

— FHI kan ikke bare tildele en kontrakt på 45 millioner kroner til hvem de vil uten å kjøre en konkurranse. De burde heller stimulert til økonomisk aktivitet i markedet i denne ekstraordinære situasjonen. Å droppe hele anbudsprosessen er alvorlig, sier advokat Kirill Miazine.

FHI sier at de tar klagen til etterretning, og at de kommer til å følge opp med nødvendig dokumentasjon dersom KOFA ber om det.

— Det var i denne situasjonen behov for å handle raskt. Folkehelseinstituttet og Simula har over en lengre periode hatt dialog. Simula skisserte raskt hvordan de kunne bidra med kompetanse og leveranser i dette prosjektet, sier fungerende assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i FHI.

NTB

Tirsdag 21. april 2020

Hver tredje familie sliter under koronakrisen
Én av tre familier opplever økt stress, krangling og utfordringer hjemme under koronakrisen. Det viser en ny undersøkelse.

En undersøkelse Opinion har gjennomført for Røde Kors, viser at hver tredje familie sliter under koronakrisen. Mange forteller at økt stress, krangling og utfordringer er noen av problemene som har oppstått på hjemmefronten.

Røde Kors mener at mange av barna som skal tilbake i barnehagene, kan ha kjent på dette de siste ukene og derfor trenger ekstra støtte.

— Noen barn kan ha vært vitne til vold, krangling eller misbruk hjemme, og kan bære preg av dette og trenge ekstra støtte. Andre kan ha blitt påvirket av økonomisk stress og bekymringer hjemme, mens noen kan ha opplevd å ha vært vitne til sykdom eller mistet noen de er glad i de siste ukene, sier Silje Lea i Rogaland Røde Kors. Hun er ansvarlig for Røde Kors’ førstehjelpsprogram for barnehagebarn.

— Barna takler uvante situasjoner så lenge de har kunnskap og får snakket om det med trygge voksne, understreker hun.

Koronasmitten kan skape usikkerhet hos barn og foreldre. Røde Kors har derfor laget noen enkle koronaråd for barnehageoppstarten og bruker førstehjelpsfiguren Henry til å trygge barnehagebarna på hvordan de skal håndtere den nye situasjonen.

— Hverdagen kommer ikke til å se lik ut som den gjorde før barnehagene stengte. Både barn og voksne kan oppleve usikkerhet. Derfor er det viktig å ruste barna til å møte dette med gode råd og samtaler, sier Lea i en pressemelding.

NTB

Tirsdag 21. april 2020

Vedum: Beredskapen var ikke god nok før koronapandemien
Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener landets beredskap var for dårlig i forkant av koronapandemien. — For tidlig å evaluere, svarer beredskapsministeren.

— Vi har ønsket ekstra kapasitet på sykehusene, bedre lokal beredskap, bedre planer for smittevern — bare i tilfelle. Regjeringen har sagt nei til dette, og det har gjort oss for dårlig forberedt på ei krise som denne, sier Vedum til Dagbladet.

Han mener at regjeringen har vært naive og peker på en rekke beredskapsforslag som Senterpartiet har fremmet på Stortinget de siste årene.

— Helt aktivt har de stemt mot forslag om å bedre matsikkerhet, bedre smittevern, sikre helikopterberedskap i Nord-Norge, og sette på plass en total beredskapskommisjon, sier Vedum.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) mener at det er for tidlig å evaluere situasjonen allerede nå.

— Mange vil nå evaluere koronaepidemien. Det skal vi gjøre grundig. Men å gjøre det midt i en krisehåndtering, er verken riktig eller mulig, sier Mæland.

Hun understreker at landet står overfor en helt ny situasjon, og at regjeringen lærer hele tiden.

— Vi kommer garantert til å finne forbedringspunkter og spørsmål der vi kunne prioritert annerledes. Men nå må vi først håndtere, sier hun.

NTB

Tirsdag 21. april 2020

7.166 registrerte koronatilfeller i Norge — opp 53
Det var ved midnatt registrert 7.166 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 53 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 98 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 160 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var mandag registrert 182 døde som følge av sykdommen.

NTB

Mandag 20. april 2020

FHI advarer mot falske SMSer fra Smittestopp-appen
NRK lagde et system for å sende falske varsler fra Smittestopp-appen på ti minutter. Folkehelseinstituttet advarer mot at appen kan misbrukes på denne måten.

I FHIs vurdering av personvernkonsekvenser står det at: «SMS-varslingen kan misbrukes ved å sende ut SMS til norske innbyggere med forfalsket avsendernummer,» skriver NRK.

Informasjonssikkerhetsleder Pål Solerød ved FHI oppgir at instituttet er kjent med problematikken, men likevel valgte å lansere appen med SMS som varslingskanal.

Selv var Solerød prøvekanin for en av NRKs falske SMS-er. Meldingen, der Helsedirektoratet var oppgitt som avsender, oppga at han hadde vært i nærkontakt med noen som hadde koronavirus og skulle logge inn på en nettadresse han ikke kjente igjen.

Solerød anbefaler brukere som er i tvil om en melding er ekte, å oppsøke helsenorge.no. Der har de en innsynsløsning man kan bruke for å sjekke om man faktisk har fått et varsel.

NTB

Mandag 20. april 2020

Norsk Donald-blad solgt for over 110.000 kroner
Et norsk Donald-blad fra 1948 ble i helgen solgt for over 110.000 kroner ved et norsk auksjonshus. Det er det nest dyreste norske Donald-bladet som er solgt.

Da det kom ut i 1948, kostet det 50 øre i butikkene. Dermed er det grunn til å tro at prisstigningen er såpass stor at også Onkel Skrue trekker på smilebåndet.

Kjøperen måtte ut med 110.725 kroner, ifølge TV 2.

Prisen bladet ble solgt for, er den nest høyeste summen som er betalt for et norsk Donald-blad. Rekorden ble satt i 2014 da et blad med den populære Andeby-figuren ble solgt på auksjon for 122.500 kroner, inkludert salær.

NTB

Mandag 20. april 2020

Barnehageportene åpnet etter flere uker med koronastengt
Etter fem uker med koronastengte dører fikk barnehagebarna mandag omsider vende tilbake.

Hverdagslivet til barn og foreldre ble snudd på hodet da regjeringen 12. mars kunngjorde at skoler og barnehager skulle stenges på grunn av koronautbruddet. Etter fem uker med stengte dører kan 275.000 barn nå vende tilbake til en mer normal hverdag.

Det blir dog en del begrensninger, både for barn og voksne. Barna blir delt i små grupper, og det blir blant annet endringer med levering og henting.

Nedstengningen var et av tiltakene myndighetene gjorde for å hindre virusspredning.

Neste mandag er det barneskolene sin tur til å åpne dørene. Da er det 1. til 4.-trinn som kan starte opp med undervisning ved pultene igjen.

NTB

Mandag 20. april 2020

Politiet: Flere tilfeller av «idiotkjøring» på E18
Flere ganger i helgen har politiet vært vitne til råkjøring på E18 i Vestfold. Politiet kaller det idioti og sier flere kan vente seg ubetinget fengsel.

Natt til mandag ble to biler stanset av politiet ved Sandefjord etter å ha kjørt om kapp på E18. De ble målt til henholdsvis 157 km/t og 158 km/t.

— Det er normalt 110 km/t på stedet, men på grunn av vedlikehold og rydding er det midlertidig satt ned til 70 km/t, skriver politiet i Sørøst på Twitter.

Det var en Audi og en Porsche som kjørte om kapp. Og førerne, menn i slutten av tenårene og i midten av 30-årene fra Vestfold og Oslo, fikk beslaglagt førerkort på stedet og blir anmeldt.

I løpet av helga har politiet stanset minst fem personer for råkjøring i samme område.

— Det har vært ekstremt i helgen, sier oppdragsleder Jan Tore Gregersen til NTB.

— Der har det endt med beslag og anmeldelse. Og det kan bli ubetinget fengsel på flere av dem.

Natt til søndag ble en mørk BMW målt til over 200 km/t i gjennomsnitt. Da politiet prøvde å innhente bilen, dro råkjøreren fra.

— Det er idiotkjøring å ligge over 200 kilometer i timen. Det er så fort at du ikke har sjans til se eller styre unna noe i veibanen. Det er livsfarlig, sier politiet.

NTB

Mandag 20. april 2020

7.113 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 45
Det var ved midnatt registrert 7.113 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 45 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 129 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 153 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var mandag registrert 165 døde som følge av sykdommen.

NTB

Mandag 20. april 2020

To av tre vil feire 17. mai hjemme
De fleste vil tilbringe årets 17. mai hjemme som følge av koronapandemien. Åtte av ti mener begrensninger på feiringen vil ha effekt for å hindre koronasmitte.

I en spørreundersøkelse fra Opinion svarer 66 prosent av de i all hovedsak blir hjemme på 17. mai. Mens 11 prosent svarer nei, er 24 prosent usikre.

— Så vel enslige som de med større familier legger opp til 17. mai-feiring hjemme. Ordet feiring er således kanskje ikke det mest presise å bruke, men hjemme blir vi i hvert fall, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim.

Barnetog over hele landet har allerede blitt avlyst, og korpsmusikanter må holde 2 meters avstand for å kunne opptre.

Effekt mot smittespredning

— Det er nå en måned igjen til nasjonaldagen. Selv om flertallet forventer å være hjemme i år, er mange usikre på hvordan årets 17. mai blir og hvor man havner, sier Askheim.

Samtidig mener 83 prosent at de tror begrensningene på 17. mai-feiringen har effekt på å begrense koronasmitte.

— Et solid flertall i Norge tror begrensningene har effekt. Det gjør det selvsagt enklere å forholde seg til nye retningslinjer. Hele ni av ti personer under 30 år tror begrensningene har effekt, og de unge fortjener respekt for sin moral i disse koronatider, sier han.

NTB

Mandag 20. april 2020

Nå oppheves hytteforbudet
Etter én måned med forbud kan samtlige fritidseiendommer inntas igjen fra mandag. Hytteforbudet har skapt store diskusjoner under koronapandemien.

Hytte-Norge ble snudd på hodet da pandemien stengte landet ned. Fra 19. mars ble det straffbart å overnatte på fritidseiendom i en annen kommune enn den man er folkeregistrert i.

Fra mandag 20. april er forbudet historie. Likevel opprettholdes rådet om å unngå unødvendige fritidsreiser utenfor egen bo- og arbeidsregion.

Norges Hytteforbund er blant dem som er tilfreds med at folk igjen kan tilbringe natten på fritidseiendommer utenfor hjemkommunen.

— Norges Hytteforbund er glade for at regjeringen har fulgt våre råd og lempet på hytteforbudet. Vi er også glade for at regjeringen er tydelig på at noen kommuner går altfor langt i sin iver etter å stenge sine innbyggere inne og hyttefolket ute, skriver forbundet på sitt nettsted.

NTB

Mandag 20. april 2020

Solberg: Regjeringsadvokaten er inhabil i saker som gjelder Tangen
Statsministeren sier at regjeringsadvokat Fredrik Sejersteds nære vennskap til Nikolai Tangen vil gjøre Sejersted inhabil i saker som gjelder Tangen.

Det skriver VG.

— Hans nære vennskap til Nikolai Tangen vil gjøre Sejerstad inhabil i saker som gjelder Tangen, sier statsminister Erna Solberg (H) i en uttalelse via Statsministerens kontor.

— Det er ikke anledning til å ta imot gaver, reiser, hotellopphold, bevertning eller andre fordeler som er egnet til, eller som av giveren er ment, å påvirke det vi gjør i jobbene våre, sier hun videre.

Tangen spanderte reisen da avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad deltok på Tangens USA-seminar i fjor, fem måneder før Tangen selv ble utnevnt til sjef i oljefondet. Nå vil Norges Bank undersøke om reisen Slyngstad var med på i november i fjor, var i tråd med bankens etiske regelverk.

Regjeringsadvokat Sejersted var også invitert til USA-seminaret.

NTB

Søndag 19. april 2020

Mæland: — Beredskapen i Norge har aldri vært bedre
Justis- og beredskapsminister Monica Mæland sier at Norge som nasjon aldri har hatt bedre beredskap, men mener det er for tidlig å gjøre en evaluering.

— Mange vil nå evaluere koronaepidemien. Det skal vi gjøre grundig. Men å gjøre det midt i en krisehåndtering, er verken riktig eller mulig. Den vurderes ut fra den beste kunnskapen vi har, sier Mæland til Vårt Land.

Hun fastslår at beredskapen vår som nasjon «aldri har vært bedre».

— Om den er god nok, skal jeg overlate til andre å evaluere. Men den må vurderes ut fra at vi har styrket alle våre ressurser på en rekke områder, sier hun til avisa.

NTB

Lørdag 18. april 2020

6.984 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 61
Det var ved midnatt registrert 6.984 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 61 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 161 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 165 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var lørdag morgen registrert 161 døde som følge av sykdommen.

NTB

Lørdag 18. april 2020

Epidemiolog frykter barnehageåpning vil føre til økt smitte
Epidemiolog Gunnar Kvåle mener det er for tidlig å åpne skoler og barnehager og frykter at åpning vil gjøre til at koronasmitten blusser opp.

Regjeringen har bestemt at barnehagene kan åpne igjen mandag, og at skolene kan følge opp om en uke. Kvåle mener det er risikofylt, og påpeker at man ikke vil kunne se effekten før det er for sent.

— Jeg synes at vi burde ha vært mer forsiktige enn vi er nå. Vi vet for lite om konsekvensene, og ett problem ved å evaluere effekten av åpningen er at det tar 14 dager før vi kan se resultatene, sier han til Klassekampen.

Kvåle støtter en forsiktig gjenåpning, men mener kommunene selv bør bestemme når og hvordan det skal skje.

Det er viktig å holde tilbake og sikre kontroll særlig i områdene med sterk smitte. Derfor synes jeg kommunene bør få bestemme over åpningen selv, sier han. Blant annet peker han på Oslo øst og Bergen som områder som kanskje bør vente med å åpne opp.

Kvåle er også redd for signaleffekten gjenåpning av barnehager og skoler vil ha.

— Jeg håper vi slipper å gjeninnføre strenge tiltak, men jeg er bekymret for hva signaleffekten ved å gradvis åpne samfunnet vil medføre. Hvis folk føler at vi begynner å nærme oss normaltilstand og oppføre seg deretter, kommer spredningen til å øke. Da må tiltakene strammes til på nytt, sier han.

NTB

Lørdag 18. april 2020

22-åring i retten for fire brudd på smittevernloven
En 22 år gammel mann bosatt i Oslo er tiltalt for å ha brutt karanteneplikten hele fire ganger etter at han kom tilbake fra en tur i Sverige

Fredag i neste uke må mannen, som politiet har omtalt som en kjenning, møte i Oslo tingrett tiltalt for omfattende brudd på karanteneplikten.

22-åringen kom til Norge fra Sverige onsdag 25. mars og ble da ilagt karantene på 14 dager. Men allerede natt til torsdag 26. mars ble han stanset av politiet på Økern. Da var han fører av en personbil med tre passasjerer.

Forelegg på 40.000

Tre dager senere, natt til søndag, ble han stanset i en bil på Tøyen sammen med fire andre personer. Og natt til mandag ble han stanset i en bil i Uelands gate sammen med en annen person.

Da besluttet politiet å pågripe 22-åringen, og han ble presentert for et forelegg på 40.000 kroner for tre brudd på karanteneplikten.

Politiadvokat Gina Salvesen i Oslo politidistrikt sa da til Dagbladet at mannen valgte å ta betenkningstid før han bestemte seg for om forelegget skulle vedtas.

Stoppet for fjerde gang

Pågripelsen og det saftige forelegget hadde ikke den ønskede effekten. Tre dager senere, torsdag 2. april på ettermiddagen, ble mannen stanset for fjerde gang. Da var han passasjer i en bil sammen med fire andre i Bærum.

Om han blir kjent skyldig i rettssaken 24. april, risikerer 22-åringen inntil et halvt års fengsel.

NTB

Lørdag 18. april 2020

Høie: Over 1 million nordmenn har lastet ned Smittestopp-appen
Ett døgn etter lanseringen har over 1 million nordmenn lastet ned Smittestopp-appen, opplyser helseminister Bent Høie (H).

Det utgjør 24 prosent av befolkningen i Norge som er over 16 år, ifølge helseministeren.

— Nå tør jeg nesten å drømme om at vi skal klare å komme betydelig over det i løpet av helgen. Jeg håper så mange som mulig vil laste ned Smittestopp. Så vet jeg at noen ikke vil gjøre det. Det er deres valg, og det skal vi alle også respektere, sa Høie på pressekonferansen fredag ettermiddag.

På grunn av stor pågang fikk mange problemer med å laste ned og aktivere appen torsdag ettermiddag og kveld, men nå skal problemene være løst.

— Jeg håper og tror at det går bedre nå. Tusen takk til alle dere som var tålmodige og som måtte prøve igjen og igjen før det lyktes. Jeg var selv en av dem, sa han.

I sosiale medier har flere også meldt om at appen trekker mye strøm fra mobiltelefonen. Helseministeren sa at dette er noe utviklerne jobber med å rette opp.

— Vi har fått tilbakemeldinger om at appen trekker mye strøm. Det er noe FHI jobber med, for å se hva som er årsaken, og om det kan gjøres mulige forbedringer.

Appen blir også videre kvalitetssikret og testet i noen utvalgte kommuner.

NTB

Lørdag 18. april 2020

Nå mister du sykepenger ved harryhandel — regjeringen endrer reglene
Personer som bryter myndighetenes reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, skal nektes sykepenger. Det vedtok regjeringen fredag.

— Det er urimelig at personer som bevisst bryter reiserådene fra myndighetene, skal få sykepenger mens de er i karantene. Vi endrer derfor reglene slik at man i denne situasjonen kan nektes sykepenger, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Endringen ble vedtatt av departementet fredag.

Flere har reagert etter at NRK onsdag skrev at over 2.000 personer er satt i karantene etter å ha påskehandlet i Sverige. Å krysse grensen utløser 14 dagers karantene, noe de handlende trolig var klar over.

— Alle må bidra i dugnaden. Dette er et tydelig signal til dem som spekulerer i dette. De kan ikke forvente å sitte hjemme med full lønn på statens regning når de med viten og vilje har brutt reiseråd, sier statsråden.

NTB

Lørdag 18. april 2020

Nesten 12.000 elg, hjort og rådyr påkjørt i trafikken i fjor
Foreløpige tall viser at 11.938 elg, hjort og rådyr er registrert påkjørt av motorkjøretøy i 2019. Hele 62 prosent av dyrene døde i eller etter påkjørselen.

De foreløpige tallene fra Hjorteviltregisteret viser at andelen dyr som ble registrert død etter påkjørsler var høyest blant rådyr med 69 prosent, mens tilsvarende tall for hjort var 54 prosent og for elg 45 prosent.

— Det er viktig at alle påkjørsler registreres, også hendelser hvor dyret ikke er drept. Dette bidrar med nyttige data for å kunne kartlegge hvilke veistrekninger som er mest utsatt for ulykker, og hvor det kan vurderes å sette inn tiltak for å redusere antall sammenstøt mellom motorkjøretøy og vilt, sier forsker Christer Moe Rolandsen i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Ifølge en rapport fra NINA økte risikoen for at elg og hjort skal bli påkjørt jo større andel det er av skog- og jordbruksareal rundt punktet der påkjørselen skjedde, mens andelen bebygd areal er en viktigere påvirkningsfaktor for påkjørsler av rådyr, som er mer stedbundne og tenderer til å oppholde seg nærmere mennesker for å utnytte matressurser enn de andre artene gjør.

NTB

Lørdag 18. april 2020

Regjeringen har sagt nei til 18 forslag til bedre beredskap på fem år
Regjeringen har vraket alle stortingsforslag fra opposisjonen, især Senterpartiet, om å styrke Norge på jordvern, matproduksjon, radio og legemidler.

De siste fem stortingsårene har statsminister Erna Solberg, Høyre og Frp og de ulike regjeringspartnerne hatt 18 ulike forslag for å bedre Norges sikkerhet, men alle er blitt stemt ned av den konservative regjeringen. Mens Ap sto for to av forslagene og Miljøpartiet De Grønne (MDG) ett, kom Sp med femten av dem.

Det viser en oversikt fra Vårt Land , som har gjennomgått såkalte representantforslag. Avisa har holdt forslag om ambulansetjenesten, norsk eierskap, kraftkabler, politireform og sykehusreformer utenom, men tatt med alt som går på bedring av samfunnsberedskap.

— Vi kommer nå til å fremme mange av disse på nytt, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

NTB

Lørdag 18. april 2020

NSM advarer mot spredning av falske nyheter
Å spre falske nyheter om koronaviruset på sosiale medier kan være en fare for det norske demokratiet. Det mener Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

I sin nye risikorapport for 2020 peker NSM på at å spre desinformasjon kan bidra til å destabilisere Norge i den sårbare situasjonen landet nå er i.

— Ikke tro på alt som blir delt i sosiale medier om covid-19-pandemien, og tenk deg om før du sprer ubekreftet informasjon videre, sier justisminister Monica Mæland (H) til NRK.

Mæland mener at koronapandemien kan bli utnyttet av såkalte påvirkningsoperasjoner som har som mål å undergrave tilliten til myndighetene, skape sterke motsetninger i befolkningen og prøve å påvirke nasjonale eller internasjonale avgjørelser.

NTB

Fredag 17. april 2020

Facebookgruppe for norgesferie slår an
«Tilbring sommeren i Norge» passerer trolig 200.000 medlemmer om kort tid, under en måned etter at den ble opprettet på Facebook.

Den åpne siden på sosiale medier ble opprettet av tre kamerater fra Kristiansand 20. mars, og natt til fredag nærmer har den 198.800 medlemmer.

— Tanken er at gruppens medlemmer skal inspirere hverandre til å feriere i Norge denne sommeren. Her kan medlemmene dele forslag til flotte reisemål i Norge eller egne ferieminner i form av tekst, bilder eller videoklipp, sier en av de tre bak «Tilbring sommeren i Norge», Didrik Hægg, til Fædrelandsvennen.

NTB

Fredag 17. april 2020

6.891 registrerte koronatilfeller i Norge — opp 100
Det var ved midnatt registrert 6.891 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 100 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 213 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 175 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var torsdag registrert 152 døde som følge av sykdommen.

NTB

Fredag 17. april 2020

Ulovlig genmodifisert godteri trekkes fra markedet
Et amerikansk godteri av merket «Nerds» med drue- og jordbærsmak trekkes fra norske butikker. Produktet inneholder ulovlige genmodifiserte ingredienser.

Produktet er innført fra Sverige og distribuert via en grossist til et utvalg butikker i Sør-Norge. Importøren har trukket tilbake produktet etter at Mattilsynet fant godteriet i en butikk, opplyser Mattilsynet på sine nettsider.

Varen er merket «Gotta-hav grape» og «Seriously strawberry». Virksomheten som trekker varene tilbake, er Godtesjuk AS.

Lignende produkter har tidligere blitt trukket tilbake av andre virksomheter. Personer som har kjøpt produktet og ikke ønsker å bruke dem, kan levere dem tilbake til butikken.

Ingrediensene som kan være genmodifisert i dette produktet, er dekstrose, sukker og maissirup. Ingen genmodifiserte næringsmidler er godkjent i Norge.

NTB

Fredag 17. april 2020

Flere stortingspolitikere vil ikke laste ned Smittestopp-appen
Stortingsrepresentantene Solveig Schytz (V) og Åshild Bruun-Gundersen (Frp) er ikke sikre på at personvernet er godt nok ivaretatt i Smittestopp-appen.

Schytz, som er regjeringspartiet Venstres justispolitiske talsperson, er kritisk til smittesporingsappen. Hun mener at appen burde hatt en åpen kildekode.

— Jeg forventer at man kontinuerlig fortsetter å forbedre personvernet og sikkerheten i appen. Ved behandling av dataene den samler inn, må det vurderes om kildekoden kan åpnes på et senere tidspunkt, og når og hvordan vi kan ta i bruk europeiske standarder og andre internasjonale løsninger som straks er klare, sier hun.

Hun uttalte seg om dette først til Aftenposten.

Frp-politikere advarer

Frps Christian Tybring-Gjedde er skeptisk til appen, og partiets helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen advarer folk mot å ta den i bruk.

— Når myndighetene i krisetider ber oss om å ofre deler av personvernet vårt, må vi være ekstremt forsiktige med hva vi godtar. Vi risikerer at politikk som blir vedtatt nå, blir med oss etter krisen, sier hun til TV 2.

Bruken av appen er frivillig. Alle persondata blir slettet etter 30 dager, og brukerne kan når som helst slette sine personopplysninger, de kan også slette selve appen, opplyser Folkehelseinstituttet.

NTB

Torsdag 16. april 2020

Harryhandlere risikerer å miste lønn og sykepenger
Nordmenn som pådrar seg koronakarantene med vilje, kan miste både lønn og sykepenger når en ny forskrift ligger klar om kort tid.

Arbeids- og velferdsdirektoratet leverte torsdag utkast til ny forskrift til Sosial- og Arbeidsdepartementet, skriver NRK.

— Den skal tydeliggjøre konsekvensene av å pådra seg karantene med vitende og vilje, for eksempel ved å reise til Sverige for å handle, sier fungerende Nav-direktør i Innlandet, Hans Petter Emilsen.

Flere har reagert etter at NRK onsdag skrev at over 2.000 personer er satt i karantene etter å ha påskehandlet i Sverige. Å krysse grensen utløser 14 dagers karantene, noe de handlende trolig var klar over.

Nå kan grensehandlere risikere å miste lønn, sykepenger eller dagpenger i karantenetiden.

— Den nye forskriften vil være på plass i løpet av kort tid, trolig innen noen få dager, sier Emilsen.

NTB

Torsdag 16. april 2020

Koronasmittet i Nordland får 20.000 kroner i bot for å ha brutt isolasjon
En koronasmittet person i Nordland er ilagt 20.000 kroner i bot for å ha brutt isolasjonen og forlatt egen bolig, ifølge politiet.

Personen har blant annet oppholdt seg i en bil sammen med en annen person, opplyser påtaleleder Stig Morten Løkkebakken i Nordland politidistrikt.

Vedkommende har ikke erkjent forholdet og har ikke vedtatt forelegget.

Politiet håper å unngå flere brudd på isolasjonsbestemmelsene.

— Det som for den enkelte kan virke ufarlig, vil ved smitteoverføring gi samfunnsmessig negative konsekvenser som er svært uheldige, og man skaper potensiell fare for sårbare personer, sier han.

NTB

Torsdag 16. april 2020

Rapport: Folk ble varslet for sent om p-hus-brannen på Sola
Brann­ve­se­nets rap­port om storbran­nen i parkeringshuset på Stavanger luft­havn slår blant an­net fast at 110-sen­tra­len burde varslet folk mye tidligere.

— Det er in­gen tvil om at vi bur­de vars­let tid­li­ge­re. Brann­ve­sen, po­li­ti og Sola kom­mu­ne had­de mu­lig­het til å sen­de ut et var­sel til be­folk­nin­gen, og vi er alle enige om at vi må få bedre ru­ti­ner for slike type vars­lin­ger, sier brann­sjef Nils-Erik Haa­genrud i Ro­ga­land brann og red­ning IKS til Stavanger Aftenblad.

Rapporten fra etaten foreligger nå om bran­nen i parkeringshuset på Stavanger luft­havn 7. januar.

Her framgår det at etaten kunne ha varslet mye tidligere, de burde ha gjort det, de vurderte å gjøre det, men det skjedde ikke.

Ar­gu­men­ta­sjo­nen mot var et øns­ke om å ikke ska­pe utrygg­het i be­folk­nin­gen. Beslutningstakerne trodde også den ster­ke vin­den ville tyn­ne ut røy­ken, men i stedet bi­dro vinden til å es­ka­le­re bran­nen.

Avi­nors rap­port og rap­por­ten fra Di­rek­to­ra­tet for sam­funns­sik­ker­het og be­red­skap (DSB) er ikke klare ennå.

NTB

Torsdag 16. april 2020

6.791 registrerte koronatilfeller i Norge — opp 113
Det var ved midnatt registrert 6.791 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 113 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 223 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 190 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var torsdag registrert 150 døde som følge av sykdommen.

NTB

Onsdag 15. april 2020

SSB: Skolestenging koster samfunnet 1,7 milliarder per dag
Barnas læringstap kombinert med foreldrenes produksjonstap er beregnet til å koste samfunnet om lag 1,7 milliarder kroner per skoledag, ifølge SSB.

Statistisk sentralbyrås rapport om dette ble publisert onsdag morgen.

Rapporten slår fast at skolestenging fører til redusert læring og humankapital for barnehagebarn og elever til og med videregående opplæring. Redusert læring fører også til lavere produktivitet og lønn senere i livet.

Selv om kostnadene av en enkelt tapt skoledag er små for den enkelte, blir tapene store når man summerer alle barn og unge i utdanningssektoren over flere dager.

— Store kostnader

— Selv med svært forsiktige antakelser om verdien av læring blir kostnadene av å stenge skoler veldig store, sier forsker Martin E. Andresen, en av de tre som står bak rapporten.

Rapporten anslår at den samlede nedgangen i fremtidige inntekter er på 1,4 milliarder kroner per skoledag.

Studentene innen høyere utdanning får forsinket framgang i undervisningen og vil dermed komme senere ut i arbeidslivet. Kostnaden dette utgjør er anslått til 2,2 milliarder for hele vårsemesteret.

I rapporten har man også sett på konsekvensene hjemmekontor får.

Hjemmekontor

— Når man må være hjemme og passe barna, får man ikke jobbet like effektivt som før, dette fører til en betydelig nedgang i samlet produksjon, sier Simon S. Bensnes, som sammen med Andresen og Sturla A. Løkken har utarbeidet rapporten.

Med konservative antakelser kommer forfatterne av rapporten fram til at reduksjonen i produktivitet med hjemmekontor beløper seg til 234 millioner per dag.

NTB

Onsdag 15. april 2020

Nå er det forbudt med bål i skogen fram til høsten
Det generelle forbudet mot åpen ild i skog og utmark over hele landet trådte i kraft onsdag. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild noen steder.

Forbudet gjelder mellom 15. april og 15. september. Det gjelder all utmark og omfatter både skog, lyng, gress, snaufjell, holmer og strandområder, men det gjøres unntak for godkjente bålplasser og steder der det åpenbart ikke kan medføre brann.

— Bålreglene åpner for bruk av skjønn. Du kan tenne opp bål i tilfeller hvor det ikke åpenbart kan medføre brannfare. Det kan for eksempel være der det fortsatt er mye snø, etter mye nedbør, eller på sand, i god avstand fra vegetasjon, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Mange steder i Sør-Norge er det allerede svært tørt etter en snøfattig vinter, og Meteorologisk institutt har utstedt farevarsel for skogbrannfare i de fleste områdene Østafjells.

På enkelte steder kan det bli aktuelt å innføre lokale totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. Dette er det kommuner og de lokale brannvesenene som avgjør.

NTB

Onsdag 15. april 2020

Fem hus evakuert etter jordras i Mo i Rana
Et 50 meter bredt jordras har gått nær et boligfelt i Mo i Rana. Fem hus er evakuert og boligfeltet er innesperret.

Jordraset har gått over en vei, og boligfeltet med 15—20 hus er innesperret. Det er ikke opplysninger om at noen er skadd som følge av raset.

— Det jobbes med å brøyte opp en gang- og sykkelsti slik at beboerne kan komme seg ut, sier operasjonsleder Ulf Slettan i Nordland politidistrikt til NTB.

De to nærmeste husene er evakuert av politiet, mens beboerne i tre andre hus også har valgt å forlate hjemmene sine.

— Det gjøres inntil videre, til vi får sjekket hvor sikkert det er her, sier Slettan.

I de to husene politiet har evakuert, er det fem beboere i hvert hus, ifølge Slettan. Han vet ikke hvor mange beboere det dreier seg om i de øvrige husene.

Politiet og kommunen er på plass, og en geolog er på vei for å vurdere rasstedet.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 4.54 av en beboer i området som oppdaget at det hadde gått et ras.

NTB

Onsdag 15. april 2020

6.678 registrerte koronatilfeller i Norge — opp 110
Det var ved midnatt registrert 6.678 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 110 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 190 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 201 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var onsdag registrert 139 døde som følge av sykdommen.

NTB

Onsdag 15. april 2020

Koronasvindel på data kommer i tre bølger
Datasikkerhetsselskapet CLTRe har identifisert tre bølger av svindelforsøk over internett i forbindelse med koronaepidemien. De er blitt gradvis mer avanserte.

— Flertallet av svindelforsøkene vi nå ser, tilhører den tredje bølgen, men svindelforsøkene i den første og den andre bølgen pågår også fortsatt. I tillegg skjer fortsatt mange svindelforsøk på epost som ikke er relatert til covid-19, så det er høy aktivitet blant svindlere for tiden, sier sikkerhetsekspert Kai Roer, som er daglig leder i CLTRe, i en pressemelding.

I den første bølgen var det såkalte phishingangrep som utga seg for å gi informasjon om pandemien, gjerne gjennom å oppgi Verdens helseorganisasjon (WHO) som avsender. Deretter kom en bølge som spenner fra tilbud om å kjøpe Antibac til eposter der avsenderen utgir seg for å være fra IT-avdelingen. I den tredje bølgen ser CLTRe og deres partnere at «gamle» svindel-eposter blir omskrevet til å handle om koronakrisen. Ofte legges ordene «COVID-19» eller «koronavirus» inn i emnefeltet.

— Budskapet tilpasses nå koronasituasjonen, for eksempel med beskjed i en møteinnkalling om at møtet er flyttet på grunn av covid-19. Det særegne er at de passer bedre nå, fordi mange bestiller mer på nettet og har digitale møter, forklarer Roer.

NTB

Tirsdag 14. april 2020

Over 30.000 kjøretøy mangler fremdeles forsikring
Over to år etter at gebyrene begynte å løpe for dem som ikke skaffer seg forsikring, er det fremdeles 30.636 uforsikrede kjøretøyer i Norge.

Stortingets strategi for å få alle kjøretøy forsikret fungerte tilsynelatende innledningsvis, da de 1. mars 2018 besluttet at Trafikkforsikringsforeningen skulle få sende ut gebyrer til eiere av kjøretøy uten forsikring. To måneder senere var antall uforsikrede redusert fra 111.000 til 69.000, ifølge Nationen , og ett år etter var antallet nede i 33.590. Så sa det nesten stopp.

Den 29. mars i år var det ennå 30.636 uforsikrede kjøretøyer i Norge, selv om det påløper et daglig gebyr for hver dag man kjører uten forsikring, på 50 kroner for moped og traktor, 150 kroner for bil og varebil 150 kroner eller 250 kroner for buss og lastebil. Inntektene fra gebyrene går til forsikringsselskaper som må betale dersom noen stikker av etter en ulykke.

Nesten halvparten av de uforsikrede kjøretøyene er personbiler, deretter følger mopeder, varebiler og traktorer. Prosentandelen er høyest i Troms og Finnmark, med 0,86 prosent av alle kjøretøy uforsikret, mens prosenten er lavest i Møre og Romsdal, der 0,59 prosent av kjøretøyene er uforsikret.

NTB

Tirsdag 14. april 2020

6.568 registrerte koronatilfeller i Norge — opp 80
Det var ved midnatt registrert 6.568 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 80 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 154 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 204 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var tirsdag morgen registrert 134 døde som følge av sykdommen.

NTB

Tirsdag 14. april 2020

Måling: Flere enn før tror koronaepidemien vil vare til jul
Nordmenn ser mørkere på hvor lenge koronakrisen vil vare i Norge, ifølge Nettavisens koronamåling. Flere tror den vil vare ut året.

I den ukentlige undersøkelsen til Nettavisen får rundt 3.000 personer spørsmålet «Hvor lenge tror du koronaepidemien vil vare i Norge?». Deretter har de fått svaralternativene «til påske», «til sommeren», «til jul», «flere år» eller «vet ikke».

Flere enn tidligere uker tror nå at koronapandemien vil vare til jul enn tidligere: Nesten halvparten av Norges befolkning (46 prosent) tror at den vil vare ut året.

For to uker siden var det til sammenligning 34 prosent som trodde pandemien ville vare til jul. Da trodde flertallet at pandemien ville vare til sommeren i Norge. Nå tror 25,9 prosent at den vil vare til sommeren, mot 43 prosent for to uker siden.

Det er uklart ut fra spørsmålsstillingen om folk som har svart, har tenkt på hvor lenge tiltakene vil vare eller når de tror epidemien er helt over i Norge, men professor og samfunnsforsker Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo mener de to kan henge sammen.

— Så lenge man har en pandemi, så er nok følelsen der at man må ta konsekvensene av det også, sier professoren.

Aardal mener resultatene tyder på at nordmenn har god kriseforståelse og er innforstått med at krisen er alvorlig og langvarig.

NTB

Tirsdag 14. april 2020

Hytteeiere trosset forbud og dro til sommerhyttene i påsken
I Lillesand på Sørlandet har det vært betydelig pågang av hyttegjester i påsken, til tross for hytteforbudet. De frykter storinnrykk når forbudet oppheves.

— Jeg har fått flere henvendelser i helgen fra folk som reagerer på at det er kommet en del hyttegjester. Det er på polet og i butikken man merker det, og det har vært så ille at folk vegrer seg for å gå i butikken, sier Lillesand-ordfører Einar Holmer-Hoven (H) til NRK.

I Lillesand er det 1.700 hytter, og ordføreren frykter opp mot 4.000 hyttegjester 1. mai-helgen. Mange av dem er fra området Viken og Oslo, som har vært området med flest smittetilfeller i Norge.

Holmer-Hoven presiserer at beredskapen er god i kommunen ettersom de kun har hatt sju tilfeller og i tillegg ligger nær sykehus i Kristiansand og Arendal. For mange gjester vil det også være mulig å dra hjem til Oslo ved smitte.

— Men jeg ser engstelsen som en del innbyggere hos oss har for smittefaren, sier Lillesand-ordføreren.

NRK har også vært i kontakt med kommunene Sirdal og Sauda, som ikke har sett samme pågang.

Fra 20. april fjernes hytteforbudet. Forbudet har vært begrunnet med hensyn til kommunehelsetjenestens kapasitet, ikke smittevernfaglige råd, ifølge Helsedirektoratet.

NTB

Mandag 13. april 2020

Skoleåpningen: Barneombudet ber koronabekymrede foreldre lytte til faglige råd
Barneombud Inga Bejer Engh mener at foreldre som vurderer å holde barna hjemme fra skole og barnehage, bør lytte til faglige råd.

Tirsdag forrige uke kunngjorde regjeringen at landets barnehager gjenåpnes igjen 20. april, mens skolene åpnes fra 27. april for 1.—4. klasse og SFO.

Mange foreldre er bekymret for om det er trygt å la barna gå på skolen. En undersøkelse i forrige uke viste at 38 prosent av foreldre synes det er utrygt å skulle sende barna tilbake.

— Jeg vil si til foreldre at nå er det veldig viktig at man lar seg styre av fakta, ikke frykt. Og at man holder hodet kaldt og lytter til de faglige rådene man får, sier barneombud Inga Bejer Engh i et intervju på NRK Dagsrevyen mandag kveld.

Hun viser til at et samstemt ekspertutvalg før påske anbefalte regjeringen å åpne barnehagen og hele barnetrinnet en uke etter påske. Regjeringen har valgt en mer forsiktig linje ved å bare åpne barnehage og 1.—4. trinn og vente to uker for skolen.

— Så mitt råd er lytt til fakta og ikke så mye til den frykten, sier Engh.

For familier med medlemmer som har en kroniske sykdom, sier barneombudet at en avgjørelse om å holde barn hjemme bør tas i samråd med lege.

Engasjementet rundt saken er stort. Mer enn 15.000 personer har i løpet av få dager meldt seg inn i Facebook-gruppen «Barnet mitt skal ikke være prøvekanin for covid-19», melder NRK.

Landets skoler har nå vært stengt i en måned. Regjeringen bestemte 12. mars å stenge dem for å begrense spredningen av koronaviruset.

NTB

Mandag 13. april 2020

Ekspert: Slutt å mate fuglene etter påske
I Sør-Norge bør man slutte å mate fuglene etter påske. Mates fuglene etter det, kan det gjøre mer skade enn godt, mener fugleekspert.

Problemet er at fuglene kan tro det er nok mat i naturen og begynner å hekke for tidlig, skriver NRK.

— Da kan de legge egg mye tidligere enn de bør, slik at når ungene klekker, er det snø, dårlig vær og ikke noe særlig larveutvikling, sier fugleekspert Trygve Slagsvold, professor emeritus ved Universitetet i Oslo.

— Vi må liksom ikke trigge fuglene til å starte før de egentlig finner på det selv. Ved å gi dem mat, bidrar vi til det, forklarer han.

Å mate fugler om vinteren er positivt, men så fort våren kommer, bør det stoppes, mener han. Derfor kan folk nord i landet fortsette noen uker til.

Det er imidlertid delte meninger om fuglemating. Organisasjonen Fuglehjelpen anbefaler at man mater fuglene hele året for å bidra til at de holder seg friske og sterkere.

— Mange er av den oppfatning at fugler må «lære seg å finne mat selv» når våren kommer, men dette er noe fuglene gjør uansett, skriver Fuglehjelpen på sine nettsider.

Foreningen mener det ikke er noen fare for at fuglene blir bortskjemte, og at ekstra mat fra mennesker tvert imot vil være en fordel. Særlig viser de til at trekkfugler kan være sultne og utmattede når de kommer tilbake til nordlige trakter om våren.

NTB

Mandag 13. april 2020

Kraftig vind på Østlandet — Oslo-politiet får mange henvendelser
Politiet får mange henvendelser om fallende trær og løse gjenstander som flyr av gårde som følge av det dårlige været i Oslo.

— Det har gått mye i type henvendelser som trær som enten har falt ned eller står i fare for å falle ned, presenninger som har løsnet og takplater som har løsnet, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB.

Mandag er det kraftig vind i Oslo. Det blåser frisk bris med fare for kraftige vindkast innimellom over 20 meter i sekundet. Meteorologisk institutt anbefaler folk å sikre løse gjenstander og unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

NTB

Mandag 13. april 2020

Flere fjelloverganger stengt i Sør-Norge
Sterk vind og snøfokk skaper problemer for trafikken i fjellet i Sør-Norge mandag ettermiddag.

Klokka 16.45 var riksvei 7 over Hardangervidda stengt, men det var fri ferdsel på E16 over Filefjell, E134 over Haukelifjell og riksvei 52 over Hemsedalsfjellet, opplyser Statens vegvesen.

E6 over Dovrefjell, fylkesvei 50 Hol-Aurland, riksvei 15 over Strynefjellet, fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet og fylkesvei 51 over Valdresflye er helt stengt, og de tre sistnevnte åpnes ikke mandag.

— Det er vind og snøfokk som skaper problemer, og noen steder snør det også, sier trafikkoperatør Mette Brunes til NTB.

NTB

Mandag 13. april 2020

Én av fire nordmenn sliter psykisk i koronahverdagen
25 prosent av de spurte i Norsk koronamonitor sier de opplever livssituasjonen og hverdagen sin som psykisk belastende på grunn av koronaviruset.

— Tross høye tall er dette lavere enn vi har målt flere ganger tidligere. Dette kan skyldes at enkelte begynner å venne seg til den nye koronahverdagen, og ikke minst at mange så fram til påske. Selv om påsken ikke ble optimal i år, har den nok snarere hjulpet enn svekket nasjonens psykiske helse, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

53 prosent av de spurte opplever ikke hverdagen som psykisk belastende, mens 22 prosent svarte verken eller.

På spørsmålet om hvorvidt totalsituasjonen er bra eller dårlig, svarer 70 prosent at den er bra. Kun 6 prosent svarer at det går dårlig.

NTB

Mandag 13. april 2020

Sykehusansatt brukte piratkopiert vernemaske — testet positivt for koronavirus
En ansatt ved intensivmedisinsk avdeling ved UNN i Tromsø har testet positivt for covid-19. Vedkommende brukte en vernemaske som var piratkopiert.

Vedkommende har blitt testet flere ganger etter at de falske maskene ble brukt. De første prøvene var negative, men for noen dager siden fikk den ansatte symptomer og har holdt seg hjemme etter dette. En ny test viste så at vedkommende er smittet av covid-19, opplyser Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i en pressemelding.

Sykehuset anser det ikke som sannsynlig at vedkommende kan ha smittet andre ettersom alle prøvene som ble tatt mens den ansatte var på jobb, var negative.

Totalt har 21 UNN-ansatte testet positivt for covid-19. Tre av disse er nå friskmeldt.

NTB

Mandag 13. april 2020

Flere fjelloverganger stengt også i Sør-Norge
Mandag morgen er det kun én fjellovergang der man kan kjøre fritt mellom Østlandet og Vestlandet. Sterk vind skaper problemer for trafikken.

Det er fri ferdsel på E16 over Filefjell. På E134 over Haukelifjell er det kolonnekjøring, og på Rv7 over Hardangervidda er det kolonnekjøring kun for tunge kjøretøyer, skriver Statens vegvesen.

E6 over Dovrefjell, Rv13 over Vikafjellet, Rv15 over Strynefjellet og Fv51 over Valdresflye er helt stengt, og de tre sistnevnte åpnes ikke mandag.

— Det er vind og snøfokk som skaper problemer, og noen steder snør det også, sier trafikkoperatør Mette Brunes til NTB.

NTB

Mandag 13. april 2020

6.489 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 74
Det var ved midnatt registrert 6.489 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 74 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 169 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 214 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var mandag morgen registrert 128 døde som følge av sykdommen.

NTB

Mandag 13. april 2020

Stor pågang hos Alarmtelefonen for barn og unge
Innen USAs president for første gang nevnte koronaviruset, kan det allerede ha vært for sent å hindre at det spredte seg i USA, ifølge nyhetsbyrået AP.

I et intervju i Davos 22. januar tonet Trump ned trusselen fra viruset som nettopp hadde vist seg for første gang i USA.

— Vi har det helt under kontroll. Det er en person som kommer fra Kina, og vi har det under kontroll, og alt kommer til å gå bare bra, sa han til CNBC.

I de elleve ukene som er gått siden det, har viruset spredt seg over hele verden. I USA er over en halv million mennesker smittet, og minst 22.000 er døde. Folk er i karantene, skoler er stengt, økonomien er stanset opp, og millioner av amerikanere er arbeidsløse.

Men da Trump uttalte seg i Davos, var advarslene for lengst kommet. Før han flere uker senere først brukte ordet krise, var viktige tiltak for å bremse epidemien ennå ikke iverksatt.

NTB

Mandag 13. april 2020

Koronasyk kvinne testet negativt — smitten satt dypt i lungene
Advokat Brynjar Meling er bekymret for mulla Krekar. Etter at Krekar ble utlevert til Italia, har verken advokaten eller familien hørt fra ham.

Søndag var det gått 15 dager siden Krekar ble hentet ut fra Oslo fengsel og satt på et privatfly til Italia, som hadde begjært ham utlevert på grunn av en terrordom. Ifølge Nettavisen har verken Krekars familie, Meling eller hans italienske advokat, Vittorio Plati, fått noen livstegn fra Krekar den siste tiden.

Det er antatt at Krekar sitter i et fengsel i Roma.

— Jeg er bekymret. Før han ble utlevert, varslet jeg også en bekymring til norske myndigheter, særlig knyttet til hans helsesituasjon. Han har diabetes og høyt blodtrykk, i tillegg er han i risikogruppen for koronasmitte på grunn av hans alder på 63 år. Jeg har ikke hørt noe fra ham siden utleveringen, sier Meling.

Justisminister Monica Mæland (H) sier hun har fått garantier fra italienske myndigheter om at Krekar vil bli godt ivaretatt.

— Jeg har ikke kunnskap om Krekar nå, han er i Italias varetekt, men vi har fått forsikringer om at han vil bli godt ivaretatt både med tanke på den helsetilstanden han har og hvis han skulle bli utsatt for smitte. Utover det har jeg verken kunnskap eller informasjon om saken, sier Mæland.

Krekar, som egentlig heter Najumuddin Faraj Ahmad, er dømt til 12 års fengsel av en domstol i Italia for terrorplanlegging. Italiensk politi mener Krekar har vært leder for Rawti Shax, som skal være et terrornettverk.

NTB

Søndag 12. april 2020

Et tut for Jesu oppstandelse
1. påskedag 2020 kan bli spesiell for kirkens historiebøker: For trolig første gang ble påskegudstjenesten holdt som drive-in en rekke steder i landet.

Kirkene holdt koronastengt påskemorgen. Men fra Bergen til Tananger kunne prestene likevel lyse velsignelsen over kirkelyden — som satt på trygg og smittefri avstand til hverandre i egne biler.

På parkeringsplassen utenfor Høvåg bedehus i Lillesand var det nesten fullt av biler søndag formiddag.

— Kristus er oppstanden. Det fortjener vel en tut i hornet? innledet prost Steinar Floberg med, og dermed ble det tutet over hele parkeringsplassen, skriver Agderposten.

I Skien holdt Skien Felleskirkelige Forum drive-in-gudstjeneste med over 150 biler på glattkjøringsbanen til NAF. Der formidlet prest Ida Krogstad Rød i Gjerpen kirke påskebudskapet via strømming og FM-bånd.

— Må tenke annerledes

NTB

Søndag 12. april 2020

erte koronatilfeller i Norge — opp 95
Det var ved midnatt registrert 6.415 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 95 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 172 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 214 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var lørdag registrert 119 døde som følge av sykdommen.

NTB

Søndag 12. april 2020

Nærmere sju av ti ønsker å fortsette med hjemmekontor etter påske
Alle som har mulighet til det, oppfordres til å ha hjemmekontor. I en undersøkelse svarer 67 prosent at de ønsker å fortsette med hjemmekontor etter påske.

Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos i perioden 8. til 9. april denne uken. Totalt 529 personer over 18 år deltok i webundersøkelsen.

33 prosent svarer at de ville gått tilbake på jobbkontoret etter påske dersom de kunne velge.

Denne uken varslet regjeringen at de letter på enkelte av koronatiltakene, som for eksempel åpning av barnehager og skoler. Men de gjentok oppfordringen om at alle som kan jobbe hjemmefra, fortsetter med det i tiden framover.

NTB

Søndag 12. april 2020

Våren er full av blomstrende koronaspråk
Språkvitere finner mange lyspunkter i en ellers vanskelig tid. Språket koronablomstrer.

Koronapandemien har mange konsekvenser. Noen er heldigvis mindre dramatiske og skumle — som de språklige.

Språkrådet er overveldet over den store mengden nyord som brukes for å beskrive ulike sider ved den helt nye situasjonen som nå preger landet.

Overraskende sammensetninger

Åse Wetås er direktør i Språkrådet. Hun sier at mange av nyordene er overraskende i seg selv, men gir mening i den situasjonen vi er i.

— Ta bare ordet hytteskam. Hvem skulle for bare en måned siden tenkt seg at skam og hytte kunne kobles. Nå skjønner alle hva det betyr, sier Wetås til NTB.

Det samme gjelder dorullskam og hosteskam.

NTB

Lørdag 11. april 2020

Frp-politiker trekker seg fra Stortinget
Etter 15 år på Stortinget trekker Fremskrittspartiets Kari Kjønaas Kjos (Frp) seg fra politikken.

Hun har sittet på Stortinget siden 2005, og nå trekker 58-åringen seg fra politikken, skriver Dagbladet. Hun sitter i dag innvalgt fra Akershus og er medlem av justiskomiteen på Stortinget.

Hun oppgir ingen grunn til at hun trekker seg, men sier til avisen at hun misliker debattutviklingen i sosiale medier og sier det skal det bli godt å bli kvitt hetsen i de betente sakene.

— Vi vet nå hvor ekstremt ødeleggende det er å bli mobbet som barn. Jeg har truffet så mange mennesker som forteller at hele livet ble lagt i grus fordi de ble trakassert i barndommen. Likevel sitter voksne folk på nettet og driver med sjikane, trusler og mobbing av verste sort. Så synes vi likevel at det er uforståelig at vi ikke får bukt med mobbingen av barn, sier Kari Kjønaas Kjos.

Siv Jensen kommenterer saken med at Kjønaas Kjos hele tiden har stått på for enkeltmennesker og gjort seg respektert på Stortinget som den lille mannens forsvarer.

NTB

Lørdag 11. april 2020

6.320 registrerte koronatilfeller i Norge — opp 76
Det var ved midnatt registrert 6.320 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 76 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 160 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 234 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var fredag registrert 113 døde som følge av sykdommen.

NTB

Fredag 10. april 2020

Fem nye koronadødsfall i Norge fredag
To virussmittede personer er døde i Vestland og tre i Viken langfredag. Dermed er totalt 113 personer i Norge døde med koronasmitte.

Tre av de smittede døde på sykehus, og to av dem døde på sykehjem.

I Viken er en eldre person bekreftet død ved Solgården bo- og omsorgssenter i Asker. En eldre person er også meldt død ved Bærum sykehus fredag. Personen døde torsdag.

En person ble bekreftet død ved Akershus universitetssykehus (Ahus) fredag, men ytterligere detaljer er ikke kjent. Det er det niende dødsfallet ved Ahus.

I Vestland er en person død ved Betanien rehabilitering og sykehjem.

En eldre koronasmittet person er også bekreftet død på Haukeland sykehus fredag, skriver Bergensavisen. Dødsfallet skjedde torsdag, ifølge VG.

NTB

Fredag 10. april 2020

Nær 40 prosent redde for å sende barna tilbake i barnehage og skole
Om et par uker gjenåpnes barnehagene og småskolen. Nær 40 prosent av foreldrene synes det er utrygt å skulle sende barna tilbake, viser en undersøkelse.

Undersøkelsen er utført av Kantar på oppdrag av TV 2.

Tirsdag denne uken kunngjorde regjeringen at landets barnehager gjenåpnes igjen 20. april, mens skolene åpnes fra 27. april for 1.—4. klasse og SFO.

38 prosent svarer at de ikke synes det er trygt å sende barna tilbake igjen.

— Uforsvarlig

I en fersk undersøkelse fra Ipsos svarer 29 prosent av de spurte at de synes det er uforsvarlig å gjenåpne barnehagene 20. april.

49 prosent mener det er forsvarlig, mens 22 prosent svarer at de ikke vet.

Når det gjelder gjenåpning av småskolen mener 28 prosent at det er uforsvarlig å gjenåpne 27. april, mens 52 prosent mener det er forsvarlig. 20 prosent vet ikke.

Lite smitte i barnehager

Kunnskapsminister Guri Melby (V) peker på at mange land har hatt barnehagene åpne og at det der har vært veldig lite smitte.

— Utfordringen med denne situasjonen her er at det er veldig lite vi kan si 100 prosent sikkert. Vi får ny kunnskap etter hvert som vi går, men har fått veldig klare råd fra helsemyndighetene, både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, om at det er forsvarlig å åpne barnehagene, sier hun til TV 2.

Regjeringen bestemte 12. mars å stenge ned landets skoler og barnehager for å hindre ytterligere smitte av koronaviruset.

NTB

Fredag 10. april 2020

Festing, råning og bålbrenning på starten av påskeferien
Inngangen til helligdagene i påsken ble preget av mange bråkete fester, råning av hissige bilførere og bålbrenning av folk som overnattet i skogen.

Politiet over hele landet hadde natt til langfredag hendene fulle med å stenge ned fester og dempe lydanlegg som var til plage og sjenanse for naboer som ville sove. I Oslo måtte politi og brannvesen rykke ut etter meldinger om mange bål på Grefsenkollen. Med farevarsel gult var brannvesenet redd for skogbrann og rykket ut.

— Det var mange som tente opp samtidig, men de dempet seg ganske fort etter at vi advarte om brannfaren. Det var nok mange friluftsfolk og familier som hadde dratt ut på overnattingstur og som ikke skulle sitte ute til langt på natt, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

— Skjerpings!

Andre steder i landet var preget av den årvisse rånerturen til Sverige var blitt avlyst som følge av koronautbruddet. I stedet meldte politiet på flere steder om samlinger av biler som skapte uro.

NTB

Fredag 10. april 2020

6.244 registrerte koronatilfeller i Norge — opp 84
Det var ved midnatt registrert 6.244 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 84 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 234 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 252 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var torsdag registrert 88 døde som følge av sykdommen.

NTB

Fredag 10. april 2020

Frp krever at Høie sikrer norsk legemiddelproduksjon
Regjeringen må instruere helsemyndighetene om å snakke med norske legemiddelselskaper for å sikre at vaksiner og medisiner kan produseres i Norge, mener Frp.

Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen og Tor André Johnsen, stortingsrepresentant for Frp, krever handling for at norske legemiddelselskaper kan bidra i kampen mot koronaviruset.

De viser spesielt til bedriften Curida, som ligger i Elverum i Johnsens hjemfylke Innlandet, og etterlyser en avtale mellom denne og helsemyndighetene.

— Alle gode krefter må forenes om vi skal slå dette viruset. Vi vil gjerne at helseminister Bent Høie instruerer helsemyndighetene til å raskt inngå samtaler med Curida og lignende bedrifter i et beredskapsøyemed, og for å vurdere mulighetene for produksjon av legemidler og vaksiner, sier de to.

Pandemien har vist at man ikke kan belage seg på utenlandsk legemiddelproduksjon, påpeker Frp. De to politikerne etterlyser et samarbeid, der de private produserer legemidler på bestilling fra offentlige myndigheter.

— Dette er et spørsmål om beredskap og nasjonal sikkerhet. Vi må ha avtaler med lokale produsenter, slik at vi har beredskapen vår i orden. Vi kan ikke belage oss på å få livsviktige medisiner og vaksiner fra det steinharde kommunistregimet i Kina. Vi må ha egne avtaler hjemme som sikrer norske interesser, sier Johnsen.

NTB

Torsdag 9. april 2020

Nesten ni av ti nordmenn mener det er greit med redusert påskeferie for å begrense koronasmitte
Vingeklippet påskeferie er en akseptabel pris å betale for å begrense faren for koronasmitte, mener nesten ni av ti nordmenn.

Det kommer fram i en måling gjort av Norsk koronamonitor , som ble gjennomført onsdag. I målingen aksepterer nordmenn flest at det blir en annerledes påske som følge av koronaviruset.

— Selv om årets påske ikke blir stående igjen som et høydepunkt og at fotoalbum fylles med bleke og desillusjonerte ansikter i sofaen, så har nordmenn falt til ro med at en skadelidende påske, tross alt, er en akseptabel pris å betale i dugnadens ånd, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion AS.

De aller fleste tror at begrensninger på nordmenns påskeferie er med å dempe spredningen av koronaviruset, ifølge målingen.

— En forutsetning for at nasjonale tiltak skal ha effekt, er at folk flest etterlever tiltakene. Og det gjør folk, hvis de tror tiltakene har effekt, sier Askheim.

NTB

Onsdag 8. april 2020

Forsker slår alarm om vektøkning blant unge jenter
Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) viser at midjemålet blant unge jenter har økt med 11 centimeter siden 1980-tallet.

— At en ikke klarer å stoppe denne utviklingen er jo litt alarmerende, sier NTNU-forsker Vegar Rangul ved HUNT-forskningssenter til NRK.

Under den første HUNT-undersøkelsen i 1984 var det gjennomsnittlige midjemålet for unge 75,8 centimeter for gutter og 70,6 centimeter for jenter. Nå ligger det på 81,6 centimeter blant jenter mot 79,6 blant gutter, viser undersøkelsen.

— Midjemålet sier noe om hvor fettet sitter. Det farligste sitter rundt midjen, og det blir en mer nøyaktig måling av fedme, sier Rangul.

NTB

Onsdag 8. april 2020

Forsker slår alarm om vektøkning blant unge jenter
Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) viser at midjemålet blant unge jenter har økt med 11 centimeter siden 1980-tallet.

— At en ikke klarer å stoppe denne utviklingen er jo litt alarmerende, sier NTNU-forsker Vegar Rangul ved HUNT-forskningssenter til NRK.

Under den første HUNT-undersøkelsen i 1984 var det gjennomsnittlige midjemålet for unge 75,8 centimeter for gutter og 70,6 centimeter for jenter. Nå ligger det på 81,6 centimeter blant jenter mot 79,6 blant gutter, viser undersøkelsen.

— Midjemålet sier noe om hvor fettet sitter. Det farligste sitter rundt midjen, og det blir en mer nøyaktig måling av fedme, sier Rangul.

NTB

Onsdag 8. april 2020

Sju mistet livet i drukningsulykker i mars
Seks menn og en kvinne omkom i drukningsulykker i mars. Det viser Redningsselskapets drukningsstatistikk.

To av ulykkene skjedde fra fritidsbåt. En mann i 20-årene døde i en kajakkulykke på Hamar-siden av Mjøsa, mens en eldre mann ble funnet død etter at båten hans kantret utenfor Lurøy i Nordland. De øvrige fem ble funnet omkommet etter at de havnet i vannet fra land.

Så langt i år har tolv personer druknet her i landet, ti av dem var menn. Til samme tid i fjor var tallet 16 omkomne.

NTB

Onsdag 8. april 2020

Lærere slitne etter tre uker med hjemmeskole
På ett døgns varsel måtte alle landets lærere hive seg rundt og bli digitale hjemmeundervisere. Erfaringen viser at mange jobber mye mer enn vanlig.

Mange lærere har jobbet mye mer enn ellers i de tre ukene skolene har vært stengt på grunn av virusutbruddet, skriver Klassekampen. Digital undervisning har medført at mange er koblet på langt ut over normal arbeidstid.

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet melder om samme tendens over hele landet. Lærerne i hjemmekontor jobber ekstremt mye og arbeidstid og fritid flyter sammen.

— Som mange andre yrkesgrupper er lærerne ekstra belastet i disse dager. De er litt slitne. Nå skal mange av dem ha velfortjent ferie, sier Handal.

NTB

Onsdag 8. april 2020

Norge åpnes gradvis opp
«Langsomt og varsomt» letter regjeringen opp på koronatiltakene. Barnehager og skoler åpnes, frisører får jobbe og hytteforbudet forsvinner.

Men de første lettelsene i tiltakene mot koronaviruset kommer først etter påske.

— Det skal gå langsomt og varsomt, sånn at vi kommer oss trygt hjem igjen, sa helseminister Bent Høie da han og regjeringen presenterte endringene i tiltakene. Dette er noen av hovedpunktene:

* Barnehagene åpner 20. april, mens skolene gjenåpner fra 27. april for 1.—4. klasse og SFO.

* Senest 27. april: Tjenester som frisører og hudpleiere, kan gjenåpne om de oppfyller krav om smitteverntiltak.

* Hytteforbudet blir opphevet 20. april.

* Større idretts- og kulturarrangementer forbys fram til 15. juni.

* Fysioterapeuter og psykologer kan begynne å jobbe igjen fra 20. april, men må følge nye smittevernstandarder.

NTB

Onsdag 8. april 2020

Nordmenn tar påskehandelen i Sverige tross påfølgende karantenekrav
Mange fortsetter å ta turen over svenskegrensa for å handle til tross for at det medfølger krav om 14 dagers karantene.

— De fleste sier at de er permitterte og er hjemme likevel. Og da er det ok, sier innsatsleder Frode Petersen i Øst politidistrikt til Dagbladet.

Likevel forteller han at det ikke sjelden forekommer brudd på koronareglene.

— Vi registrerer biler og personer som krysser grensa før de 14 dagene er gått. Det blir regnet som brudd på karantenebestemmelsen. Der har Riksadvokaten kommet med konkrete satser på forelegg for 15.000-20.000 kroner, sier han.

NTB

Onsdag 8. april 2020

Lørenskog-saken: Politiet tror blodspor kan gi svar
Politiet mener blodsporene etter Anne-Elisabeth Hagen kan gi svar på hva som skjedde med henne da hun forsvant, ifølge VG.

— Blodfunnet må settes i kontekst med øvrige spor, men politiet kan på ingen måte utelukke at blodspor funnet på åstedet har en tilknytning til den handlingen som etterforskes, opplyser etterforskningsleder Tommy Brøske til avisa.

Politiet gikk i fjor høst ut med funnet av blodsporet, men uttalte at funnet ikke nødvendigvis var noe oppsiktsvekkende.

Det jobbes ut fra hovedhypotesen om at Anne-Elisabeth Hagen er drept.

— Ut ifra en helhetsvurdering av etterforskningen så langt, vurderer vi fortsatt at det er gode muligheter for å løse saken, sier Brøske.

Politiinspektøren kan av hensyn til etterforskningen ikke utdype ytterligere, enn at de har fått svar på DNA-spor som vurderes som interessante og som undersøkes videre.

Snart halvannet år har gått siden Anne-Elisabeth Hagen (69) forsvant fra hjemmet sitt 31. oktober 2018. Verken familien eller politiet har mottatt livstegn fra kvinnen.

NTB

Onsdag 8. april 2020

Mann fikk justert smittebot på 40.000 kroner
En mann i 50-årene fra Kristiansund hadde vedtatt et forelegg på 40.000 kroner for to brudd på karantenebestemmelsene, men nå har saken tatt en ny vending.

To overtredelser er blitt til én, og politiet har justert forelegget. Mannen protesterte mot framstillingen av saken og fikk medhold.

Mannen kom hjem fra England 15. mars og skulle ha gått i karantene i 14 dager, men han møtte i stedet på arbeid allerede 21. mars, skrev politiet i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Noen dager etter hadde han influensasymptomer og møtte opp på et legesenter for testing av smitte. Testen skal i ettertid ha påvist SARS-CoV-2 og covid-19 symptomer. Politiet skrev også at en lege ble smittet.

Men mannen i 50-årene hadde ikke oppsøkt den smittede legen på legesenteret der han jobbet. Da han senere testet seg, skjedde det i tråd med retningslinjene fra helsemyndighetene, skriver politiet.

I tillegg skrev politiet først i pressemeldingen at mannen i avhør tirsdag hadde innrømmet straffskyld, og han vedtak forelegget. Noen timer senere kom beskjeden om at han ikke lenger godtar forelegget.

Han hevder at han ikke har gjort seg skyldig i to overtredelser av karantenebestemmelsene, men han erkjenner den ene. Nærmere undersøkelser bekrefter mannens versjon, skriver politiet.

— Det opprinnelige forelegget vil bli opphevet, og det vil bli utferdig et nytt forelegg for én overtredelse av karantenebestemmelsene, sier politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt.

NTB

Tirsdag 7. april 2020

5.863 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 105
Det var ved midnatt registrert 5.863 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 105 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 223 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 316 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var natt til tirsdag registrert 77 døde som følge av sykdommen.

NTB

Tirsdag 7. april 2020

Ny alarmtelefon for sårbare barn
Regjeringen vil forsterke arbeidet for sårbare barn med en 24-timers alarmtelefon og en ny ekspertgruppe som skal vurdere konsekvenser av smitteverntiltakene.

Alarmtelefonen åpnes tirsdag og skal være tilgjengelig gjennom hele påsken.

Den kan brukes både av barn og unge og nås på nummer 116 111, både som telefon og på sms.

— Min største bekymring har hele tiden vært hvordan de strenge smitteverntiltakene slår ut for barn og unge som har det vanskelig, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) på regjeringens pressekonferanse mandag.

Han fortalte også at det skal settes ned en gruppe av fageksperter for å vurdere konsekvensene for barn og unge av tiltakene som er satt i gang.

— For noen barn er det kanskje spennende å være hjemme fra skole og barnehage, for andre er det helt motsatt. Ukene som ligger foran, kan virke uoverkommelige, sa Ropstad.

Barne- og familieministeren benyttet samtidig anledningen til å be alle som er bekymret for et barn, om å foreta seg noe, enten det er å ringe, besøke dem eller ta kontakt på annen måte.

— Ring og spør hvordan det går, send en melding og spør om de har gjort noe morsomt i dag. Om du har mistanke om at noen har det vanskelig, så meld ifra, lød oppfordringen fra Ropstad.

NTB

Tirsdag 7. april 2020

Skatteetaten: — Sjekk skattemeldingen din grundig!
44 prosent av alle nordmenn sier at de bare tar en rask titt på skattemeldingen. Nå oppfordrer Skatteetaten alle til å ta en grundig sjekk.

— To av fem sjekker skattemeldingen nøye, og vi oppfordrer enda flere til å gjøre det samme. Husk at du kan gå glipp av fradrag du har rett på, hvis du ikke fyller inn korrekte opplysninger i skattemeldingen, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten i en pressemelding.

Man kan blant annet gå glipp av fradrag for reiseutgifter dersom man ikke sjekker.

En undersøkelse Opinion har laget for Skatteetaten viser at 38 prosent av befolkningen sjekker skattemeldingen grundig når de får den, mens 44 prosent svarer at de bare tar en rask titt.

— Ta den lille halvtimen du trenger for å kontrollere, sier Gjengedal.

Hun understreker at Skatteetaten ikke vet alt om alle.

— Det er du som kjenner din økonomi best. Du er selv ansvarlig for å oppgi fullstendige opplysninger som er grunnlaget for å beregne skatten din, sier Gjengedal.

NTB

Tirsdag 7. april 2020

En av tre opplever økt konfliktnivå hjemme under koronakrisen
Mange familier sliter hjemme under koronakrisen, ifølge Røde Kors. En av tre opplever økt konfliktnivå, stress eller negativ stemning, ifølge en undersøkelse.

— Denne undersøkelsen bekrefter det inntrykket vi allerede har gjennom samtaler med særlig barn og unge i hele Norge. Mange klarer seg fint, men noen har veldig tunge dager nå. Som samfunn må vi gjøre alt vi kan for å sikre dem, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Opinion har gjennomført undersøkelsen på oppdrag for Røde Kors. Over 1.000 personer med barn under 18 år er blitt spurt om hvordan hjemmesituasjonen er når barna ikke lenger går på skole og i barnehage.

31 prosent svarer at de opplever økt konfliktnivå, mens 39 prosent svarer at læringssituasjonen ikke er akseptabel for barna. Like mange svarer også at de opplever at de ikke strekker til med å bistå i hjemmeundervisningen.

Flere unge har dessuten tatt kontakt med hjelpetelefonen til Røde Kors den siste tiden og forteller om foreldre som drikker, om krangler hjemme og om emosjonell omsorgssvikt. På grunn av økt pågang holder hjelpelinjen åpent hver dag også i påskeuken.

— Det er viktig at helsemyndighetene også kjenner til utfordringene mange sliter med nå, sier Apeland.

Røde Kors ønsker å bidra med å finne løsninger for familiene som sliter mest, dersom skoler og barnehager fortsatt skal holde stengt.

NTB

Tirsdag 7. april 2020

Halvparten av alle nordmenn har endret sommerferieplanene
Koronautbruddet har gjort at halvparten av alle nordmenn har endret planene for sommerferien.

— Reiserestriksjoner og en endret økonomisk hverdag gjør at svært mange nå endrer ferieplanene sine, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, i en pressemelding.

En undersøkelse InFact har gjort på oppdrag fra NAF, viser at 12 prosent av de spurte har endret planene for sommerferien på grunn av at økonomien er påvirket av utbruddet, mens 35 prosent har endret planene på grunn av reiseforbudet.

27 prosent svarer nei på spørsmålet om ferieplanene er endret, mens 25 prosent foreløpig ikke vet.

NTB

Mandag 6. april 2020

5.758 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 118
Det var ved midnatt registrert 5.758 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 118 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 248 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 308 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom, ifølge VG. Det var natt til mandag registrert 71 døde som følge av sykdommen.

NTB

Søndag 5. april 2020

Snøskredfare over hele landet de neste dagene
Det er betydelig snøskredfare i fjellområder i store deler av landet de neste dagene, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

I store deler av Vestland og Møre og Romsdal fylker, samt Svartisen, Ofoten, Lofoten og Vesterålen, Tromsø og Lyngen er det varslet betydelig snøskredfare mandag. På Vestlandet er det snøskredfare på grunn av temperaturstigning med plussgrader høyt til fjells om kvelden.

— Faren for våte skred flytter seg oppover i fjellet. Vær også oppmerksom på skavler, lyder oppfordringen.

Nord i landet advarer NVE mot generelt ustabile forhold.

På grunn av koronasituasjonen oppfordres også folk til å velge en mer forsiktig tilnærming til aktiviteter i vinterfjellet.

NTB

Søndag 5. april 2020

Mange koronasmittede har ingen symptomer
Fire av fem som får påvist koronasmitte, har ingen symptomer, ifølge kinesiske helsemyndigheter. Det er i strid med hva WHO har antatt.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har til nå antatt at det er relativt uvanlig å ikke få symptomer dersom man smittes av koronaviruset.

Nye opplysninger fra Kina viser derimot at fire av fem som tester positivt, overhodet ikke viser tegn til å være syke.

Kina tester nå alle som ankommer landet, og alt den første dagen viste det seg at 130 av de 166 som fikk påvist smitte, var helt uten symptomer, ifølge det britiske legetidsskriftet BMJ.

Er over alt

Epidemiologen Tom Jefferson ved Centre for Evidence-Based Medicine ved universitetet i Oxford kaller de kinesiske funnene «svært, svært viktige».

— Selv om de bommer med 10 prosent, tyder dette på at viruset er overalt. Dersom, og jeg understreker dersom disse funnene er representative, så må vi spørre oss selv: Hvorfor i helvete stenger vi ned alt, spør han.

NTB

Søndag 5. april 2020

Minst sju biler brenner i Oslo
Det brenner søndag morgen i minst sju biler i Haugerudveien i Oslo. Ifølge politiet er brannene påsatt. De søker etter flere gjerningspersoner.

Den første meldingen gikk ut på at det brant i tre biler, men etter at brannvesenet ankom stedet, melder de at det brenner i åtte eller ni biler.

— Det er mye røyk i området. Folk bør lukke dører og vinder og skru av ventilasjonsanlegg dersom dette er mulig, skriver Oslo 110-sentral på Twitter.

Politiet har fått opplysninger om at bilbrannene er påsatt. De opplyser at det er om lag sju biler som står i brann, med fare for spredning til flere.

— Vi har vitner som har sett et antall personer tenne på bilene og løpe derifra, sier operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB like over klokken 6.

Politiet meldte om brannen på Twitter klokken 5.51.

NTB

Søndag 5. april 2020

Mann målt til 182 kilometer i timen på E6 i Viken
En mann i 20-årene mistet natt til søndag lappen etter å ha blitt målt til 182 kilometer i timen i en 100-sone på E6 på Hvam.

182 kilometer i timen var mannens gjennomsnittshastighet.

— Fører er anmeldt for forholdet, og førerkort ble beslaglagt, melder Øst politidistrikt på Twitter.

Mannen ble stoppet omtrent en halvtime etter midnatt.

Politiet i Øst målte også en annen bil til en snitthastighet på 139 kilometer i timen i en 80-sone på E6 på Taraldrud. Også der ble fører anmeldt mens førerkort ble beslaglagt.

Det er også meldt om grove fartsovertredelser andre steder i landet.

I Sørøst stoppet politiet like over midnatt en mann i 20-årene på E18 på Liertoppen. Han ble målt til 164 kilometer i timen i en 100-sone og fikk førerkortet beslaglagt på stedet.

Sent lørdag kveld ble en mann i 20-årene fratatt førerkortet etter å ha kjørt 76 kilometer i timen over fartsgrensen på E39 ved Sjølinjen i Bergen.

Patruljen til Utrykningspolitiet målte farten til 156 kilometer i timen, meldte Vest politidistrikt på Twitter.

NTB

Søndag 5. april 2020

Fredrikstad kommune ber om hjelp til å kartlegge funn av plastpellets i Oslofjorden
Etter store funn av plastpellets langs Fredrikstad-kysten ber nå kommunen om hjelp til å registrere funn i et digitalt kart for å spore utslippet.

I en pressemelding fra Fredrikstad kommune forteller de at store mengder plastpellets har kommet i land langs kysten. Første funn ble gjort mandag 16. mars. Samme type pellets har også blitt funnet over store deler av Oslofjorden, og nå jobbes det med å finne kilden til utslippet.

For å kartlegge omfanget ber kommunen om hjelp. De oppfordrer folk til å registrere funn på en digital kartløsning. Løsningen gjelder for hele Oslofjorden.

Plastpellets er svært små og brukes til å lage plastprodukter. De er små nok til at de kan bli spist av sjøfugl og dyr i havet.

NTB

Søndag 5. april 2020

Norske forskere har funnet metode for å mangedoble antall virustester
På en drøy uke har forskere på NTNU produsert 150.000 testsett for å påvise koronasmitte.

— Vi kan lage mye mer. Begrensingen i testkapasitet ligger ikke på avansert kjemisk prosessteknologi, den ligger i testpinner, små plastrør og ting vi aldri tenkte kunne bli mangelvare, sier NTNU-professor Magnar Bjørås til Teknisk Ukeblad.

Testen er utviklet av forskere på Institutt for klinisk og molekylær medisin på NTNU i samarbeid med St. Olavs hospital.

Den nye testmetoden har blitt testet på positive koronavirusprøver, og det ga 100 prosent samsvar.

— Vi har ikke funnet opp kruttet, men jeg er stolt av at vi har klart dette på godt og vel en uke. Det er testet og dokumentert. Selv om vi har en god metode på plass som vi mener er klar for å tas i bruk, så jobber vi videre med å forbedre deler av prosessen. Vi er i ferd med å gjøre den bedre enn testene som til nå er i salg, sier Bjørås.

NTB

Søndag 5. april 2020

Stor skogbrannfare på Østlandet — skogbrannfly på vingene for å overvåke
Faren for gress- og skogbrann tar seg opp der hvor snøen ikke ligger i Sør-Norge. Det er allerede meldt om flere branner, og brannflyet på Rygge er på vingene.

På Notodden ble det meldt om en gressbrann som var ute av kontroll lørdag ved 13-tiden. Den ble slukket etter relativt kort tid.

— I det tilfellet der blir det skrevet anmeldelse. Vedkommende har sagt seg villig til å vedta et forelegg, sier operasjonsleder Tore Grindem i Sørøst politidistrikt til NTB.

En times tid senere kom det melding om en bråtebrann ute av kontroll på Fenstad.

— Brannflyet er nå på vingene, overvåker den økende gress og skogbrann faren, tvitrer politiet i Sørøst.

I helgen er det lokalt stor skogbrannfare i områder hvor det ikke ligger snø Østafjells. Vegetasjonen kan lett ta fyr, og store områder kan bli berørt. Vær forsiktig med åpen ild, lyder oppfordringen fra meteorologen.

Operasjonsleder Grindem fraråder folk å gjøre opp ild.

— Nasjonale myndigheter har advart veldig mot å tenne opp ild. Det er tørt ute. Vi anbefaler at man ikke gjør det, man kan bli bøtelagt, sier han.

— Skal man rydde eller kvitte seg med noe, er det billigere å kjøre det på søppelplassen, fortsetter han.

NTB

Lørdag 4. april 2020

Økonominettverk foreslår 19.000 i borgerlønn til alle
Økonominettverket BIEN Norge mener alle norske borgere mellom 18 og 67 år skal få utbetalt 19.000 kroner i måneden under koronakrisen.

De forklarer beløpet med at den «representerer fattigdomsgrensen ut fra OECDs beregninger, som er 50 prosent av medianinntekten», skriver Dagsavisen.

OCED er Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling.

Forslaget gjelder ikke arbeidsledige som allerede får mer enn 19.000 kroner i dagpenger, men alle andre «som har mindre inntekt uavhengig av tilknytning til arbeidslivet» skal få hele beløpet.

— Pengene henter vi fra krisepakken som synes å vokse for hver dag som går. Det kan selvsagt se ut som om vi kaster rundt oss med penger, men da skal en huske at et overveldende flertall vil få dagpengeutbetalinger som er mye større enn dette, sier direktør Kjell Magne Fagerbakke til avisa.

BIEN er del av det globale nettverket Basic Income Earth Network.

NTB

Lørdag 4. april 2020

Produsenter frykter legemiddelmangel etter at India ble lukket
Norske legemiddelprodusenter er avhengige av råvaretilgang fra India. Etter at landet ba innbyggerne holde seg innendørs stanset eksporten.

Til sammen står India og Kina for produksjonen av 80 prosent av råstoffene til verdens legemiddelindustri.

Karita Bekkemellem, leder i bransjeforeningen Legemiddelindustrien, sier til NRK at norsk legemiddelproduksjon i verste fall kan stoppe opp.

— Det vil ikke hjelpe Norge å ha en god økonomi. Her vil alle land sørge for seg selv. Vi har gjort oss veldig sårbare for produksjon i Østen og India

Direktør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sier til kanalen at situasjonen ikke er kritisk, men poengterer at både vestlige land og India nå blir stengt. Samtidig er eksport av flere typer legemidler regulert.

— Det gjør situasjonen uklar og usikker fremover, sier han.

Han tror ikke legemiddelmangel vil bli en egen krise i krisen.

— Vi kan få noen problemer, ja, men det ser ut til at Kina kommer på beina igjen. Det er veldig viktig, sier Madsen.

NTB

Lørdag 4. april 2020

Forbrukertilsynet varsler bot på 250.000 for koronareklame
Helsekostbutikken altshop.no har fått varsel om bot på 250.000 kroner for å hevde i en reklame at produktene deres beskytter mot koronaviruset.

Forbrukertilsynet har utstedt bot til tre ulike aktører som har brukt frykt for viruset i markedsføringen sin. Det er like mange vedtak som de normalt gjør på et helt år, skriver TV 2.

Gebyrene ligger på mellom 40.000 og 250.000 kroner, hvorav det strengeste blir ilagt Altshop.no. Forbrukertilsynet sender ut et varsel om bot, som firmaet må svare på. Etter dette bestemmer tilsynet om boten blir stående, basert på tilsvaret de får.

— Det vi har sett den siste tiden er at noen prøver å utnytte frykten for koronaviruset til å tjene penger og markedsføre produkter og tjenester, sier juridisk direktør Frode Elton Haug i Forbrukertilsynet.

Eier av Altshop.no, Anders Dreyer, sier de har fjernet reklamen etter at Forbrukertilsynet tok kontakt.

— Det var aldri vårt ønske om å bruke korona som et salgstriks, forklarer eieren.

NTB

Lørdag 4. april 2020

Mann dømt for å ha spyttet på politiet og truet med koronasmitte
En mann er i Oslo tingrett dømt til fengsel i 75 dager for å ha spyttet på politiet og truet med koronasmitte.

Mannen må også betale sakskostnader. Saken ble behandlet i hurtigdomstolen, og dommen ble avsagt 30. mars, opplyser Oslo politidistrikt.

Retten mener at mannen viste en hensynsløs atferd i en tid med stor usikkerhet hos mange når det gjelder omfanget og alvoret av pandemien.

— Påtalemyndigheten er fornøyd med at retten har lagt vekt på at dersom det overfor samfunnskritisk personell ytres «korona» samtidig som man spytter eller truer med å spytte, så er det et forhold det reageres strengt mot, sier politiadvokat Karl Kristian Nordheim.

Han mener det samme vil gjelde oppførsel overfor annet samfunnskritisk personell, for eksempel personer i helsetjenesten.

NTB

Fredag 3. april 2020

Forsvarets fregatter angrepet av muggsopp
Forsvarets nye fregatter er under angrep av muggsopp som fører til helseplager store deler av besetningen.

Ifølge ABC-nyheter har problemene med muggsopp blitt så omfattende at hele 70 prosent av besetningen på KNM Fridtjof Nansen opplever til dels store helseplager.

Nettstedet skriver at oppblomstringen av muggsopp særlig har vært gjeldende på bo-, sanitær- og bysse-områder, men også lagerrom og vaskeri har fått påvist muggsoppforekomst. Det er også mistanke om muggsopp i ventilasjonsrørene.

Ifølge marinesjef Rune Andersen gjøres det nå tiltak, blant annet full rengjøring av lugarer og ventilasjonsanlegget.

Problemene kan spores tilbake til september 2016, ti år etter at de fem fregattene fra Spania ble levert.

NTB

Fredag 3. april 2020

Sykling i kollektivfelt til Høyesterett
Syklisten som nektet å betale en bot på 8.500 kroner for å lage kø i kollektivfeltet, får anken sin behandlet i Høyesterett.

Det melder nettstedet Rett24.

Syklisten Ivar Grøneng (54) har hele tiden hevdet at han ikke var til hinder for trafikken da han syklet midt i kollektivfeltet på E18 Mosseveien ut av Oslo mot Ulvøya høsten 2018.

Politiet stoppet ham da det ble kø og mente han forstyrret trafikken unødig. Grøneng fikk da et forelegg på 7.000 kroner for brudd på vegtrafikkloven, noe han ikke godtok.

— Jeg er veldig kranglete, men noen plugg i trafikken har jeg ikke vært, sa Grøneng til NRK før saken startet i lagmannsretten.

Mannen har hele veien fått støtte av Syklistenes Landsforening (SLF), som mener politiet ikke uten videre kan henvise syklister til gang- og sykkelvei, blant annet fordi man da må følge de gåendes premisser.

Grøneng ble først frikjent i Oslo tingrett, men saken ble anket til Borgarting lagmannsrett der han ble dømt til å betale en bot på 8.500 kroner.

Anken hans til Høyesterett er nå godtatt av Høyesteretts ankeutvalg. I Høyesterett vil han få støtte både fra SLF og Norges Cykleforbund, som har fått status som partshjelp.

Det sentrale spørsmålet i saken er om syklisten hindret flyt i trafikken da han syklet i kollektivfeltet.

NTB

Torsdag 2. april 2020

74 kommuner var uten fungerende smittevernplan uker før virusutbruddet
Den første uka i februar manglet 74 norske kommuner en smittevernplan eller hadde et utdatert planverk, melder Aftenposten.

Da koronavirusutbruddet ble erklært som en global folkehelsekrise 31. januar, ga Helsedirektoratet fylkesmennene i oppdrag å finne ut av hvilke kommuner som manglet eller hadde en utdatert smittevernplan.

En sammenstilling av rapportene fra fylkesmennene som Aftenposten har fått tilgang til, viser at 252 kommuner hadde en oppdatert og velfungerende smittevernplan, mens 74 kommuner manglet eller hadde et planverk som var utdatert eller som trengte oppfølging av andre årsaker.

— Alle kommuner burde hatt smittevernplan på det tidspunktet vi spurte, men enkelte hadde ikke det. Derfor var det viktig for oss å umiddelbart be disse kommunene oppdatere planene, slik at de var best mulig forberedt på det som kom, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til avisa.

Ifølge Helsedirektoratets sammenstilling manglet for eksempel over halvparten av kommunene i Nordland et velfungerende planverk, og i Trøndelag trengte 14 kommuner oppfølging på grunn av kommunesammenslåing.

På den andre siden hadde alle kommunene i Oslo, Viken, Vestland, Vestfold og Telemark planene sine i orden.

NTB

Torsdag 2. april 2020

Oslo-frisør tok imot kunder — fikk 20.000 i bot
I forrige uke ble politiet tipset om at en frisørsalong på Majorstuen i Oslo fremdeles tok imot kunder. Nå har en frisør i salongen fått 20.000 kroner i bot.

Regjeringen innførte strenge smitteverntiltak 12. mars, og da ble blant annet frisørsalonger pålagt å stenge dørene.

Frisørsalongen på Majorstuen er hittil den eneste i Norge som har fått bot for å ha fortsatt virksomheten, skriver NRK.

— Da vi kom dit, var det flere personer i lokalet. Det var en person som jobbet der, sier politiinspektør Morten Reppen i Oslo politidistrikt.

Frisøren viste forståelse for at politiet stanset virksomheten, og vedkommende har akseptert forelegget.

NTB

Torsdag 2. april 2020

Nordmenn synes regjeringens koronahåndtering er god
77 prosent av norske velgere synes Solberg-regjeringens koronahåndtering er god, og 74 prosent mener regjeringens krisetiltak er riktige, ifølge en ny måling.

I meningsmålingen, som er gjennomført av Respons Analyse for VG , svarer bare 6 prosent av respondentene at de mener regjeringens håndtering av koronakrisen har vært dårlig.

Ifølge tallene fra Respons Analyse er det også nokså tverrpolitisk enighet blant dem som har besvart undersøkelsen, om at krisehåndteringen har vært god. Ikke uventet er regjeringspartienes egne velgere mest fornøyd.

12. mars innførte regjeringen de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid. I meningsmålingen svarer hele 74 prosent at de mener tiltakene er riktige, mens 16 prosent mener tiltakene er for strenge.

Neste uke skal statsminister Erna Solberg (H) legge fram hvilke koronatiltak hun mener skal videreføres.

NTB

Torsdag 2. april 2020

Stor støtte til hytteforbudet i TV 2-måling
En måling Kantar har utført for TV 2 viser at 86,5 av de spurte støtter regjeringens forbud mot overnatting på fritidsboliger.

Støtten til hytteforbudet er like sterk blant kvinner og menn, uansett hvor i landet folk bor og like stor i alle aldersgrupper, skriver TV 2.

10,8 prosent sier at de er uenig i forbudet, mens 2,6 prosent ikke har noen mening.

— Det forteller meg at det norske folk er opptatt av at vi er solidariske i denne situasjonen og med de kommunene som har bedt oss om at denne påsken må vi dessverre holde oss hjemme. Så er vi hjertelig velkommen tilbake senere. Det har det norske folk forstått, og det er de helt enige i, sier helseminister Bent Høie (H) til TV 2.

NTB

Torsdag 2. april 2020

Kraftig økning i anmeldt hatkriminalitet i Norge
Norsk politi hadde i fjor en økning i antall anmeldelser som dreide seg om hatkriminalitet på 22 prosent. På fire år har økningen mer enn doblet seg.

Hatefulle ytringer, trusler og vold er noen av de ulike kategoriene som politiet har registrert blant de totalt 761 anmeldelsene som ble ansett som hatkriminalitet i fjor. Økningen fra 624 anmelder i 2018 utgjør 22 prosent, skriver Politidirektoratet i sin oppsummering av fjorårets straffesakstall.

Siden 2015 har antallet anmeldelser økt med 119 prosent.

De ulike hatmotivene som forekommer hyppigst er rase eller etnisitet, med nesten to tredeler av anmeldelsene, religion eller homofil orientering. Hatytringer om nedsatt funksjonsevne og antisemittisme er også registrert, men i et mindre antall.

— Hatkriminalitet er alvorlig både for dem som rammes direkte og for dem som rammes indirekte ved at det kan bidra til å skape frykt hos utsatte grupper. Det er sannsynlig at det er store mørketall innen dette kriminalitetsområdet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland, som derfor mener det er en ønsket utvikling med flere anmeldelser på dette området.

Hatefulle ytringer utgjør 40 prosent av anmeldelsene, mens 19 prosent omhandler kroppskrenkelse. I 8 prosent av anmeldelsene dreier det seg om trusler.

NTB

Torsdag 2. april 2020

Aftenposten: Regjeringen skal betale 70 prosent av bedrifters faste utgifter
Regjeringen jobber med en skisse som vil gi bedrifter som har mistet mye omsetning, inntil 70 prosent kompensasjon for faste utgifter, melder Aftenposten.

Ordningen vil omfatte bedrifter som har tapt minst 40 prosent av omsetningen som følge av koronakrisen, skriver avisa.

Husleie, strøm og forsikringer nevnes som eksempler på faste utgifter bedriftene ikke kommer seg unna selv om salg og inntekter uteblir.

Dette skal være konkretiseringen av den foreslåtte «kontantstøtten» til bedrifter som ble presentert av finansminister Jan Tore Sanner (H) sist fredag.

Ordningen skal i første omgang virke fra midten av mars og ut mai måned. Prisen er på 50 milliarder kroner, ifølge Aftenposten.

NTB

Torsdag 2. april 2020

Somaliere på topp blant utenlandsfødte smittede
Somaliere ligger klart øverst på oversikten over koronasmittede som er født i utlandet. Nå setter FHI inn tiltak for å nå flere i denne gruppen med informasjon.

Folkehelseinstituttet (FHI) har i sin dagsrapport for onsdag inkludert fordeling på fødeland. Av 4.655 smittede som bor i Norge, er fødeland kjent for nesten alle. Blant disse er 829 personer født utenfor Norge (18 prosent). Av disse er 201 født i Somalia.

— Vi ser at det er noen grupper som kan være overrepresentert. For å nå disse i enda større grad settes det i verk tiltak, blant annet på sosiale medier, sier avdelingsdirektør Line Vold ved FHI.

Den videre fordelingen på fødeland er Sverige (45), Pakistan (41), Irak (37), Iran (36), Filippinene (31) og Danmark (30).

Bekymret ordfører

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo opplyser til Aftenposten at kommunen blant annet bruker Facebook og WhatsApp og har mye kontakt med de religiøse miljøene.

— Det som bekymrer meg, er at en del i innvandrermiljøene har underliggende sykdommer, som diabetes 2, og dermed er veldig utsatt. Mitt inntrykk er at det er en økt bevissthet rundt dette. Vi får vi håpe vi greier å stoppe det, forteller ordføreren.

— En del sliter med språket

Avisen har også snakket med norsksomaliske Ubah Ismail, som bor på Linderud i Groruddalen.

— Jeg tror at det kommer av at mange med somalisk bakgrunn ikke tok dette på alvor i starten. Det er en del som sliter med språket. Det kan jo hende at de ikke fanget det opp med en gang. Og så liker jo vi å omgås hverandre, sier Ismail.

NTB

Torsdag 2. april 2020

Norge ble med i EUs felles innkjøpsordning for medisiner tre dager for sent
Norge ble hasteinnmeldt i EUs felles innkjøpsordning for legemidler tre dager for sent til å bli med på kjempebestillinger av smittevernutstyr og respiratorer.

Norge ble tilsluttet ordningen 20. mars. Tre dager tidligere hadde EU satt i gang to bestillinger av smittevernutstyr og respiratorer, som var åpen for land som hadde underskrevet avtalen innen denne datoen, opplyser en talsmann i EU-kommisjonen til Investigate Europe og Stavanger Aftenblad.

Han utelukker ikke at det kan bli satt i gang flere bestillinger, men foreløpig er det ingen planer om flere innkjøpsrunder.

Ordningen ble til i 2014. Allerede i 2017 slo EU fast at Norge kunne tiltre, ifølge dokumenter Investigate Europe har fått tilgang til.

27. februar i år gjenopptok den norske EU-delegasjonen prosessen for å bli med i innkjøpsordningen. Dagen før ble det første koronatilfellet registrert i Norge.

— Beklageligvis har prosessen vært forsinket fra vår side, men vi er nå klare til å starte prosessen igjen, het det i en melding fra Norge til sekretariatet for EUs felles innkjøp av medisiner og medisinsk utstyr.

— Saken har vært til vurdering i Norge og flere andre land som har tiltrådt etter hvert, og med koronapandemien er avtalen blitt ytterligere aktualisert, svarer statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet i en epost.

Fordelene med å kunne delta i felles innkjøp er «blitt tydeliggjort av det pågående utbruddet av covid-19», skriver hun.

NTB

Torsdag 2. april 2020

Legeforeningen støtter Sykepleierforbundet: — Dette er ikke respiratorer
Legeforeningen er enig med Norsk Sykepleierforbund i at nødrespiratorene som regjeringen har bestilt, ikke er egnet til intensivbehandling av koronapasienter.

— Dette er ikke respiratorer, slår president Marit Hermansen i Legeforeningen fast overfor NTB.

— Jeg råder myndighetene til å se godt på bruksområdet. Disse respiratorene kan ikke erstatte intensivbehandling, sier hun.

— Man må ikke selge skinnet før bjørnen er skutt, føyer hun til.

«Gladnyhet»

Statsminister Erna Solberg (H) presenterte tirsdag «gladnyheten» om at produksjon av såkalte nødrespiratorer skal settes i gang på rekordtid, i et samarbeid mellom Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og bedriftene Servi og Laerdal Medical, og at regjeringen allerede har bestilt 1.000 stykker.

Men allerede samme kveld slo leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund fast at nyheten er «kunnskapsløshet forkledd som handlekraft».

NTB

Torsdag 2. april 2020

Sju omkom i trafikken i mars
I mars mistet sju personer livet på norske veier. Det er like mange som i mars i fjor. Trygg Trafikk ser ingen «korona-effekt» som følge av mindre trafikk.

Fire mistet livet i møteulykker, mens tre døde i singelulykker. Alle var menn.

I løpet av årets første kvartal har til sammen 24 personer mistet livet langs norske veier. Det er åtte flere enn i samme periode i fjor.

— De alvorligste ulykkene har ofte sammenheng med høy fart, rus og manglende oppmerksomhet. Det kan faktisk hende at disse risikofaktorene blir mer fremtredende når trafikkmengden blir mindre, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

NTB

Torsdag 2. april 2020

Fornyet interesse for tro på jordens undergang
Trosretninger som forkynner tro på endetiden og Jesu gjenkomst, opplever pågang og spørsmål om koronaviruset er et tegn.

Allerede da koronatilfellene begynte å blusset opp i Norge begynte folk å henvende seg til Nettkirken og spørre om dette var uttrykk for Guds vrede, ifølge Vårt Land.

Nettkirken.no er kirkens digitale samtaletilbud, der man kan chatte med prester og diakoner.

Nå melder avisen at Høyskolen for ledelse og teologi (HLT), som er tilknyttet Pinsebevegelsen og Det Norske Baptistsamfunn, opplever en fornyet interesse for endetiden.

Der har det vært stille etter at mange trodde verden skulle gå under ved tusenårsskiftet, noe som ikke slo til. Nå vil dagens unge kristne vite mer om endetidsforkynnelse.

— Det oppleves som aktuelt. Vi får spørsmål fra studenter som gjerne vil lære mer om dette. Det er også menigheter som setter det på dagsorden, sier rektor Arne Mella ved HLT.

NTB

Torsdag 2. april 2020

Nær halvparten av befolkningen har lest falske nyheter om koronaviruset
Nærmere halvparten av befolkningen har lest falske nyheter om koronautbruddet, ifølge en undersøkelse. Medietilsynet ber folk være skeptiske og sjekke kilden.

Undersøkelsen er gjennomført av Kantar på vegne av Medietilsynet, i løpet av den første uken med de nasjonale koronatiltakene.

— Det oppstår et enormt informasjonsbehov under en slik krise, men dessverre er ikke all informasjon til å stole på. Derfor er det viktig å sjekke kildene, gå til offisielle nettsider og lese redaktørstyrte medier, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

45 prosent svarer at de har sett falske nyheter om koronautbruddet, mens 55 prosent svarer at de ikke har det eller at de ikke er sikre. Fire av ti sier at de støtte på de falske nyhetene gjennom sosiale medier.

Andelen som har sett falske nyheter er høyest blant gruppen under 45 år med høy utdanning, og det er en noe høyere andel i Oslo og omegn enn i andre områder.

Medietilsynet sier at det trolig er flere som har sett falske nyheter, de har bare ikke oppdaget at saken ikke var sann.

— Vårt råd er at folk bør være skeptiske til fengende overskrifter, og sjekke kilden dersom saken virker for utrolig. Det er også lurt å undersøke om saken er publisert flere steder, råder Velsand.

NTB

Onsdag 1. april 2020

4.656 registrerte koronatilfeller i Norge — opp 210
Det var ved midnatt registrert 4.656 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 210 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 429 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 318 koronapasienter var tirsdag innlagt på sykehus, tre færre enn mandag. 97 personer får intensivbehandling med respirator, som var uendret siden dagen før. Det var tirsdag registrert 39 døde som følge av sykdommen.

NTB

Onsdag 1. april 2020

Mye omtalt barnevernssak gjenåpnes av Høyesterett
Høyesterett skal behandle er barnevernssak der moren vant fram i Den europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. I 2012 ble anken avvist.

Den gangen ble anken avvist av ankeutvalget. Ankeutvalget avgjorde mandag at begjæringen om gjenåpning av den kjennelsen skal behandles av Høyesterett.

Den mye omtalte saken dreier seg om et barn som ble plassert i fosterhjem og senere adoptert av fosterfamilien, skriver Rett24.

I fjor høst var saken oppe i Den europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD), og der ble Norge felt for krenkelse av retten til familieliv etter Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 8.

Ikke sett sønnen siden 2012

Ifølge Dagbladet har moren ikke fått se sønnen siden tvangsadopsjonen i 2012, da han var tre år gammel.

Nylig var tre barnevernssaker oppe til felles behandling i Høyesterett, og avgjørelsene kom før helgen. I den ene saken ble lagmannsrettens avgjørelse om å nekte en anke fremmet opphevet, mens Høyesterett i en annen sak forkastet anken over lagmannsrettens ankenekt.

Stor interesse for sakene

I en tredje sak ble samværet mellom foreldre og barn økt fra fire til åtte ganger i året. Resten av anken i saken om omsorgsovertakelse ble forkastet.

Behandlingen skjedde i storkammer, som innebærer at det er elleve dommere istedenfor fem, som er det vanlige. Storkammer kan brukes i saker av «særlig viktighet». Det var også åpne dører, noe det ikke pleier å være i barnevernssaker — og retten begrunnet det med den store offentlige interessen.

NTB

Onsdag 1. april 2020

En person alvorlig skadd etter at hund angrep flere i Drammen
Fire personer ble skadd, én av dem alvorlig, etter at en hund gikk til angrep og beit rundt seg i Mjøndalen utenfor Drammen.

Personen som ble alvorlig skadd, skal ifølge politiet ha blitt bitt helt inn til beinet i armen.

Flere andre som var på stedet, løp ut i Drammenselva for å slippe unna da hunden angrep.

— En person lider av nedkjøling etter å ha vært i elva. To andre har foreløpig ukjent skadeomfang, forteller operasjonsleder Øystein Eikedalen til Drammens Tidende.

Eieren har nå samtykket til å avlive hunden.

NTB

Onsdag 1. april 2020

NSM frykter konkurser kan true Norges sikkerhet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) mener at det er grunn til å forvente at flere leverandører i sikkerhetsgraderte anskaffelser vil gå konkurs, melder DN.

Det skrev NSM i et brev til departementene og andre relevante oppdragsgivere i regjeringen 25. mars. Ifølge brevet kan konkurser blant leverandører i ytterste konsekvens ramme landets sikkerhet, skriver avisa.

Avdelingsdirektør Frode Skaarnes i Nasjonal sikkerhetsmyndighet opplyser at det foreløpig er snakk om to konkurser, men han kan ikke kommentere hvilke selskaper det er snakk om.

— Når en oppdragsgiver, enten det er offentlig eller privat, deler skjermingsverdige verdier med ulike leverandører, er det viktig at disse sikres ved en eventuell konkurs. Det er også viktig at man ser på alternativer når det gjelder leveranser som er helt avgjørende for virksomheten, ved å gå til andre leverandører eller prøve å identifisere nye, sier han til DN.

NTB

Onsdag 1. april 2020

Politiet behøver ikke å gi forelegg for narkotikabruk
Inntil 1. juni trenger ikke politiet å straffe folk for bruk og oppbevaring av mindre mengder narkotika.

Sakene kan hope seg opp og gi for mye arbeid for politi og påtalemyndighet, går det fram av et rundskriv fra Riksadvokaten mandag. Bestemmelsen er et av flere unntak fra gjeldende regler og er ment som en midlertidig ordning under koronakrisen.

Ordningen gjelder for tilfeller der det ellers bare ville blitt gitt en ubetydelig straff, skriver TV 2.

I samme rundskriv ber Riksadvokaten også om at politiet vurderer om en straffesak har potensial for å oppklares, eller om den kan henlegges.

NTB

MARS MÅNED 2020