Navnedag: Fredag 15. november 2019

Oddfrid og Oddvar

Fredag 15. november 2019 ·•· Innenriks

MDG vil øke bensinavgiften med fem kroner literen
I sine alternative budsjett foreslår både Miljøpartiet De Grønne og Rødt å øke bensinavgiften. Samtidig vil begge partiene innføre klimabelønning.

Belønningen er noe MDG luftet allerede i 2016, og det skal gjøre miljøskatter lettere for folk flest å svelge, samtidig som det motiverer til mindre forbruk av bensin og diesel.

I MDGs budsjettforslag som legges fram neste torsdag, foreslår partiet å øke bensinavgiften med hele fem kroner per liter.

— Det viktigste er å få en solid miljøeffekt som får folk til å endre atferd. Vår modell er enkel, ubyråkratisk og omfordelende, sier nasjonal talsperson Arild Hermstad i MDG til Klassekampen.

Partiet ønsker også å bruke inntektene fra flypassasjeravgiften til klimabelønningspotten, noe som ifølge avisa gir en pott på 8,3 millioner kroner og kontantutbetalinger på i overkant av 1.500 kroner fordelt på alle — uansett inntekt.

MDG har også vedtatt at de som bor i distriktene, og som er avhengige av å kjøre bil, vil få mer.

Rødt, som legger fram sitt alternative budsjett fredag, foreslår å skru opp CO2-avgiften 50 prosent, noe som tilsvarer en økt bensinavgift på 80 øre per liter. Samtidig vil folk få tilbakebetalt de økte klimaavgiftene i form av kontantutbetalinger, avhengig av inntektsnivå, forteller Rødts leder Bjørnar Moxnes til Klassekampen.

Tidligere denne uken foreslo Ap en lignende klima- og avgiftspolitikk. Klimabelønning er ikke en del av SVs alternative budsjett som legges fram mandag.

NTB

Fredag 15. november 2019 ·•· Innenriks

«Ja, vi elsker» blir omsider Norges nasjonalsang
Stortinget vil gjøre «Ja, vi elsker» til Norges offisielle nasjonalsang, 150 år etter at den ble skrevet.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Torsdag ble det klart at en enstemmig familie- og kulturkomité på Stortinget støtter forslaget fra Frps Morten Wold om å gi Bjørnstjerne Bjørnsons fedrelandssang den offisielle statusen den ikke har hatt til nå. Det endelige vedtaket gjøres i Stortinget 11. desember.

— Jeg er glad for at alle partiene valgte å gå inn og støtte forslaget. «Ja, vi elsker» er en sang vi alle har et forhold til og det føles riktig å formalisere det ved at Stortinget vedtar den som nasjonalsang, sier Wold til NTB.

Han påpeker at mange land har vedtatt hva som skal være deres nasjonalsang, og mener det var på tide at Norge gjorde det samme.

— Da er det slått fast en gang for alle, sier Wold, som mener det nå heller ikke er nødvendig å debattere tekstens innhold mer.

Få har stilt spørsmål ved sangens status som uoffisiell nasjonalsang, men det har likevel vært debatt om teksten. En av strofene som trekkes fram er denne: «Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett». SV-veteran Oddny Miljeteig er blant dem som har omtalt sangen som kjønnsdiskriminerende og utdatert.

Bjørnstjerne Bjørnsons første versjon av teksten ble skrevet og publisert til Stortingets åpning i 1859, ifølge Store Norske Leksikon. Han gjorde flere endringer, og den endelige versjonen kom ti år senere. Melodien er skrevet av Rikard Nordraak.

NTB

Fredag 15. november 2019 ·•· Innenriks

Boken til Durek Verrett gis ut i Norge
Boken «Spirit Hacking», skrevet av den selverklærte sjamanen Durek Verrett, gis ut av Lille Måne Forlag, opplyser Dagbladet.

— Jeg tenker boka kan gi spirituelt påfyll til de som ønsker det, så får folk velge selv hva de vil være med på og ikke, sier forlegger Jan Mesicek i Lille Måne til Dagbladet.

Forlaget opplyser på sine nettsider at boka kommer ut 29. november, og den får på norsk tittelen «Sjamanens reise».

Cappelen Damm stoppet i oktober boka til den selverklærte sjamanen. Ifølge forlagssjef Knut Ola Ulvestad ble den stoppet på grunn av etiske vurderinger.

Cappelen Damm ble oppmerksom på problematiske passasjer i boka først etter mediestormen som oppsto da den ble utgitt i USA.

— Det var passasjer i den amerikanske versjonen som vi ikke trodde var med i den norske utgaven. Det viste seg imidlertid at bøkene var identiske, opplyste Ulvestad til NTB. Han understreker at det spesielt er avsnittene som handler om årsaker og behandlingsformer for kreft som er problematiske.

Verrett ble kjent for nordmenn i forbindelse med at han og prinsesse Märtha Louise i mai erklærte at de var et par. Dette var like før de startet foredragsturneen «The Princess and the Shaman». Märtha Louise fikk mye kritikk i forbindelse med turneen, som førte til at hun sluttet å bruke prinsessetittelen kommersielt.

NTB

Fredag 15. november 2019 ·•· Innenriks

Flest frykter å møte utenlandske vogntog i trafikken
En fersk undersøkelse viser at det norske bilister frykter mest i trafikken er møte med utenlandske vogntog.

55 prosent av de spurte trekker fram utenlandske vogntog som sin største frykt i en undersøkelse YouGov har utført for Frende Forsikring.

— Når vi ser at utenlandske vogntog kjører seg fast på fjellet med sommerdekk, stoppes i kontroller eller tar fyr i tunneler er det klart det setter spor hos folk, sier Roger Ytre-Hauge som er fagsjef på motor i Frende Forsikring.

Flere vogntog kjører med dekk som er uegnet for vinterføret i Norge. Dette gjør at mange havner i grøftekanten.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) varslet i oktober at kravene til tunge kjøretøy skal skjerpes fra vinteren. Dette går blant annet ut på økte midler til kontroller og økte krav til dekk og utstyr.

— Skjerpede krav til vinterdekk på vogntog og penger til flere kontroller er gode tiltak, sier Ytre-Hauge.

Tall fra Statens vegvesen viser at 18 prosent av dødsulykkene på norske veier i 2018 var kollisjoner mellom personbil og lastebil, buss eller vogntog. De to ulykkestypene som skjer oftest er møteulykker og utforkjøringer.

Videre på listen over hva de spurte bilistene frykter mest i trafikken er glatt føre og dyr i veibanen.

NTB

Fredag 15. november 2019 ·•· Innenriks

Oslo Ap vil tilbakebetale noe av bompengene til oslofolk
Arbeiderpartiet i Oslo foreslår å gjøre Oslo til prøveby for klimabelønning, som går ut på at økte miljøavgifter skal betales direkte tilbake til folket.

Belønningen skal gjøre det enklere for folk flest å svelge økte klimaavgifter, sier miljøpolitisk talsperson Andreas Halse i Oslo Arbeiderparti til Klassekampen.

— Fram til i dag har vi tatt inn bompenger fra bilistene og brukt dem på kollektivtilbud og sykkelveier. Det er aktverdig, men kanskje vi må se på måter som er mindre omstridt, sier han.

Tirsdag åpnet Ap-leder Jonas Gahr Støre for å gjøre klimaavgift til fordeling (KAF) til Ap-politikk. Ordningen som i fjor ble innført i Canada, har støtte hos blant andre Naturvernforbundet, SV, MDG og Rødt.

Senterpartiet har vært skeptiske til ordningen, som de mener kan slå skeivt ut for folk i distriktene som er avhengige av bil som fremkomstmiddel.

Halse i Oslo Ap utelukker ikke at debatten om tiltaket kan bli stor også internt i Arbeiderpartiet. Han mener ordningen først bør prøves ut i byene, før den eventuelt kan utvides til hele landet.

NTB

Torsdag 14. november 2019 ·•· Innenriks

Forbund mener voldsutsatte lærere står alene
Skolenes Landsforbund vil straffeforfølge arbeidsgivere som ikke tar vold mot skoleansatte på alvor, og de mener voldsutsatte lærere ofte står alene.

Forbundet viser til flere hendelser hvor både kommune og rektor ikke har ønsket å anmelde voldsovergrep, og overlatt det til den voldsutsatte ansatte.

— Det er arbeidsgiver som har ansvar for å anmelde, påpeker forbundssekretær Geir Allan Stava i Skolenes Landsforbund overfor Klassekampen.

Han mener læreren kan havne i en vanskelig situasjon om vedkommende må anmelde saken selv. Blant annet kan det ødelegge relasjonen med elever og foresatte, og det skaper en risiko for represalier, mener han.

14 prosent av grunnskolelærere i Norge ble i fjor utsatt for vold og trusler fra elever eller foresatte, ifølge Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse.

Skolenes Landsforbund ber nå sine tillitsvalgte om å politianmelde arbeidsgivere som ikke beskytter og følger opp lærere som utsettes for vold.

— En arbeidsgiver som løper fra ansvaret, bryter loven og risikerer straff, sier Stava.

Også Arbeidstilsynet sier at vold og trusler er et arbeidsmiljøproblem, og de anbefaler sterkt at arbeidsgiveren tar ansvar for anmeldelse — etter samtykke fra den ansatte.

NTB

Torsdag 14. november 2019 ·•· Innenriks

Nav skjerper sikkerhetsrutinene for sine ansatte
Nav tar grep og skjerper sine sikkerhetsrutiner for å hindre angrep på ansatte i forbindelse med trygdeskandalen.

— Når en sak som dette skjer, og det dekkes så stort i mediene, blir det voldsomt stort. Noen ganger kan det «blusse opp», det vet man aldri. Det behøver ikke være dem som er berørt av EØS-saker, men det kan smitte over på andre folk som er i en krevende livssituasjon, sier Navs HR-direktør Gunhild Løkkevold til Dagbladet.

Alle Navs enheter er bedt om å ta en ekstra gjennomgang av trusselutviklingen i sine enheter, i tillegg til at alle kontoransatte er bedt om å utvise ekstra årvåkenhet.

Et annet av tiltakene de gjør, er å ta en ekstra runde med sine ansatte om de allerede etablerte sikkerhetsrutinene, som blant annet krever at folk må legitimere seg hvis de skal komme i kontakt med Nav-ansatte.

I fjor ble det registrert 2.000 tilfeller hvor ansatte ble utsatt for vold, trusler eller sjikane. Det er så langt ikke registrert tilfeller av vold eller trusler knyttet til trygdesaken, men det har vært «noen få» tilfeller av uønskede hendelser mot ansatte etter at saken ble kjent.

Siden EUs nye trygderegler ble en del av norsk lov i 2012, har ikke Nav praktisert reglene om å ta med seg sykepenger, AAP og/eller pleiepenger til andre EØS-land riktig. Rundt 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg, og minst 48 mennesker er urettmessig dømt for trygdesvindel.

NTB

Onsdag 13. november 2019 ·•· Innenriks

Politiet leter etter tre gutter etter knivstikking i Oslo
En 23 år gammel mann ble onsdag kveld knivstukket i området Kværnerdalen i Oslo, melder politiet. De leter etter tre gutter etter hendelsen.

Mannen som ble knivstukket, meldte selv fra til politiet om hendelsen klokken 21.32.

Han ble først fraktet til legevakt med ambulanse, og det ble opplyst at han ikke er kritisk skadd. Senere, klokken 22.43, opplyser politiet på Twitter at mannen er kjørt videre til sykehus.

— Han hadde skader som gjorde at de ønsket å kjøre ham videre til sykehuset. Det skal ikke være kritisk, men han fremstår som moderat eller alvorlig skadd, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

Den fornærmede mannen har opplyst til politiet at det var tre gutter i 15-årsalderen som utsatte ham for vold.

— Vi pratet med ham på stedet, og vi har pratet med ham på telefon. Nå må han først og fremst få behandling, før vi så fort som mulig kan gjøre et avhør av ham for å få mer informasjon, sier operasjonslederen.

Til TV 2 bekrefter innsatsleder på stedet, Svein Bjelland, at det dreier seg om knivstikking. Politiet har foreløpig ikke gjort funn av kniven.

De mistenkte guttene skal ha vært mørke i huden og mørkkledde. De hadde stukket fra området da politiet ankom.

— Vi har gode beskrivelser av dem som er mistenkt i saken, og vi har jobbet på stedet for å sikre spor. Videre går vi dør til dør for å høre om noen har sett noe, sier Hekkelstrand.

Hendelsesforløpet er foreløpig ukjent. Det er heller ingenting som tyder på at de mistenkte og den fornærmede kjente hverandre fra før.

NTB

Onsdag 13. november 2019 ·•· Innenriks

Lørenskog-saken: Politiet kan sitte på DNA-profilen til gjerningsperson
Politiet har holdepunkter for at en ukjent DNA-profil som er avsatt sentralt på åstedet, kan knyttes til bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen, ifølge VG.

Ifølge avisa har politiet klart å gjenskape minst én DNA-profil i høst, og det kan bety at politiet kan sitte med DNA-profilen til en gjerningsperson som bortførte Anne-Elisabeth Hagen fra sitt hjem i Sloraveien på Lørenskog 31. oktober 2018.

Etterforskningsleder Tommy Brøske bekrefter overfor VG at politiet har gjort funn av DNA-spor.

— Ja, vi har sikret DNA som vi anser som interessant slik saken står nå. Det jobbes videre med få finne ut hvilken betydning disse sporene har for etterforskningen av vår sak, sier han.

Det er ikke kjent om DNA-profilen politiet sitter på, er en fullstendig eller ufullstendig profil. Fra tidligere er det kjent at politiet har kontaktet vitner i saken for å avgi DNA-prøve.

Det er nå over ett år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Lørenskog i Akershus. På sensommeren begynte politiet å gå ut med detaljert informasjon om funn de har gjort i det de betrakter som åstedet: familiens bolig på Fjellhamar. I august viste politiet fram en fritidssko av samme type som de tror gjerningspersonen har brukt, og som har avsatt avtrykk i huset.

I tillegg har politiet sendt ut bilder og omtalt strips, brevark og en konvolutt som er funnet i boligen, samt i hvilke forretninger de er solgt. Det er også gjort funn av andre personlige eiendeler som politiet ikke har opplyst om.

NTB

Onsdag 13. november 2019 ·•· Utenriks

Facebook: Har slettet milliarder av falske kontoer
Facebook sier de har slettet 5,4 milliarder falske kontoer så langt i år. Mange av kontoene ble slettet rett etter at de ble opprettet.

— Vi har forbedret vår evne til å oppdage og blokkere forsøk på å opprette falske kontoer, opplyser IT-giganten i en fersk rapport onsdag.

Der anslår Facebook at selskapet ved hjelp av sine nye systemer daglig klarer å stanse millioner av forsøk på å opprette falske kontoer.

I rapporten kommer det også fram at amerikanske myndigheters krav om å få tilgang til brukerinformasjon aldri har vært så høyt som nå.

NTB-AFP

Onsdag 13. november 2019 ·•· Utenriks

Ledende medlem av nynazistisk gruppe pågrepet for hærverk mot jødisk gravplass
To menn er pågrepet for helgens hærverk mot en jødisk kirkegård i Randers. En av dem er såkalt redeleder for Den nordiske motstandsbevegelsen i Danmark.

Mennene på 27 og 38 år er siktet for overtredelse av straffelovens såkalte rasismeparagraf og for hærverk.

Påtalemyndigheten vil onsdag be retten i Randers om at de to varetektsfengsles, opplyser Østjyllands politi onsdag. Begge nekter straffskyld.

Forstår hærverket

Mannen på 38 år er Jacob Vullum Andersen, en såkalt redeleder for Den nordiske motstandsbevegelsen i Danmark, ifølge nyhetsbyrået Ritzau. Han kommenterte nylig hærverket på kirkegården i Randers.

— Vi synes det er positivt at folk omsider har begynt å våkne opp til en erkjennelse av at jøder med makt, og jødisk infiltrasjon i samfunnet er ytterst skadelig og uønsket, sa han til TV 2 Østjylland.

Han påpeker samtidig at det ikke er organisasjonen som står bak hærverket.

NTB-RITZAU

Onsdag 13. november 2019 ·•· Innenriks

140 dødsulykker med vogntog gransket
Fra 2014 til 2018 var det 140 dødsulykker med tunge kjøretøy på norske veier. I tre av fire tilfeller var det andre enn vogntoget som forårsaket ulykken.

Det viser sammenstillingen Samferdselsdepartementet har laget med tall fra Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe (UAG) for perioden 2014 til 2018.

I 26 prosent av ulykkene var det vogntoget som var «utløsende enhet». I de aller fleste ulykkene var det andre trafikanter som forårsaket ulykken.

— Alle som er ute på veien, kan bidra til større sikkerhet. Men tallenes tale er klare. Norske vogntog forårsaker forholdsmessig få ulykker, men er involvert i mange fordi andre trafikanter forårsaker ulykken, sier leder Geir Mo i Norges Lastebileier-Forbund.

NTB

Onsdag 13. november 2019 ·•· Innenriks

Politiet tar beslag i millionformuen til draps- og terrorsiktede Philip Manshaus
Påtalemyndigheten har begjært heftelse i verdier som tilhører Philip Manshaus, for å sikre betaling av erstatning og oppreisning til etterlatte og ofre

22-åringen motsetter seg beslaget, og vil prøve saken for retten, skriver Nettavisen.

I eiendomsregisteret går det fram at Oslo politidistrikt har tatt heft i 22-åringens millionformue. Det betyr at politiet har kontroll over formuen hans, slik at han ikke kan disponere den selv.

Av dokumenter Nettavisen har fått tilgang til, går det fram at det gjelder en halvpart av en leilighet han eier i Oslo, og politiet har tatt heft i verdier på inntil fem millioner kroner. Ifølge eiendomsregisteret ble leiligheten kjøpt av Manshaus og et familiemedlem for 5,9 millioner kroner i november 2016.

— Min klient samtykker ikke til heftelsen fordi han ønsker å disponere over midlene sine selv. Han vil derfor ha en rettslig behandling av dette, sier forsvarer Unni Fries til Nettavisen.

Det var lørdag 10. august at moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum ble rammet av terror, men ingen personer ble alvorlig skadd. Kort tid før moskéangrepet drepte Manshaus sin 17-år gamle stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen.

NTB

Onsdag 13. november 2019 ·•· Innenriks

Solberg måtte svare for Grandes utspill om elbilmisunnelse
Ap-leder Jonas Gahr Støre vil vite om statsminister Erna Solberg (H) deler Venstre-lederens oppfatning om misunnelse i diskusjonen om prisen på elbiler.

Utgangspunktet er at Arbeiderpartiet i sitt alternative budsjett foreslår at de dyreste elbilene skal være momsfrie inntil 600.000, men ilegges moms for det beløpet som eventuelt overstiger dette.

— Arbeiderpartiet vil øke momsen på de dyreste elbilene — så da veit vi det: Misunnelsen er en større drivkraft enn ønske om en bilpark med nullutslippsbiler, skrev Venstre-leder Trine Skei Grande på Twitter.

Støre tok opp saken i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

— Det er fritt fram å kjøpe slike biler med både kvalitet og ekstrautstyr. Men i Ap mener vi det er rimelig at du betaler momsen selv på de dyreste bilene over 600.000 kroner, sa han.

— Partilederen i Venstre kaller dette et uttrykk for misunnelse. Er statsministeren enig med Trine Skei Grande? ville han vite.

NTB

Onsdag 13. november 2019 ·•· Innenriks

Ledigheten faller blant innvandrere i Norge
I alt 5,5 prosent av innvandrere i Norge var helt arbeidsledige i tredje kvartal. Det er en nedgang på 0,4 prosentpoeng fra samme periode i 2018.

Til sammenligning var ledigheten blant befolkningen for øvrig 1,7 prosent i tredje kvartal. Det er på samme nivå som i fjor.

Andelen arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak var 5,8 prosent blant innvandrermenn og 7,4 prosent blant kvinnene. Det er en nedgang på 0,5 prosent for menn og 0,7 prosent for kvinnene.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at 1.339 færre innvandrere var registrert ledige eller på tiltak i tredje kvartal 2019, målt mot samme periode i 2018. Til sammen er 31.142 innvandrere helt arbeidsledige og deltakere på tiltak ved utgangen av kvartalet, viser SSBs tall.

Høyest arbeidsledighet var det blant innvandrere fra Afrika, hvor 9,6 prosent var helt ledige. Blant innvandrere fra Asia var ledigheten 6,2 prosent. Lavest ledighet finner vi blant innvandrere fra Norden der 2,3 prosent er registrert helt ledige.

NTB

Onsdag 13. november 2019 ·•· Utenriks

Danske fremmedkrigeres barn blir ikke automatisk danske statsborgere
Danmarks regjering foreslår at danske barn, som blir født i områder der terrororganisasjoner deltar i væpnet konflikt, ikke lenger kan bli danske statsborgere.

Venstre har uttrykt støtte til forslaget, som dermed ligger an til å få flertall i Folketinget.

— Vi er umiddelbart positivt innstilt, sier partiets talsmann i asyl- og innvandringssaker, Morten Dahlin.

Forslaget er ute på høring, men mange instanser kritiserer at barn skal straffes for foreldrenes handlinger.

Lovutkastet er foreløpig siste trekk fra danske myndigheter i håndteringen av det problemkomplekset som fremmedkrigere utgjør.

Et flertall i Folketinget har allerede vedtatt et forslag som gjør det mulig å frata fremmedkrigere statsborgerskap gjennom et administrativt vedtak, uten at saken skal opp for en domstol.

Men med henvisning til konvensjoner Danmark har undertegnet, hevder flere i høringsrunden at en fremmedkriger ikke kan fratas sitt danske statsborgerskap, såfremt han ikke er borger av to land.

Institutt for menneskerettigheter mener at lovutkastet vil innføre en ordning som bryter med Danmarks internasjonale forpliktelser.

— Det er etter vår oppfatning i strid med en langvarig politisk og juridisk tradisjon og forpliktelse at man lar barnets statsborgerskap følge foreldrenes, sier direktør Jonas Christoffersen.

NTB-Ritzau

Onsdag 13. november 2019 ·•· Utenriks

USA holder tusenvis av barn innesperret på mottak
70.000 barn av asylsøkere har i år vært holdt innesperret i mottak i USA, viser tall fra myndighetene. Mange av barna får alvorlige traumer og skader for livet.

En tre år gammel jente var på vei nordover i flere uker, trygt passet på fanget til faren som ville søke asyl i USA. Nå vil hun ikke engang se på ham lenger.

På grensa til USA ble de to, som kommer fra Honduras, skilt med tvang. Deretter ble den lille jenta plassert i fosterhjem, misbrukt seksuelt og til slutt deportert til hjemlandet, sammen med faren.

I dag er jenta innesluttet, redd og sint, overbevist om at faren forlot henne. Han frykter at de nære båndene mellom dem er brutt for alltid.

— Jeg tenker på traumet hun har, for traumet forfølger også meg og har ikke blitt noe mindre, sier han, få dager at de to ble gjenforent.

NTB-AP

Onsdag 13. november 2019 ·•· Innenriks

Oslo vil plante 100.000 trær innen 2030
Oslo byråd inviterer til dugnad og ønsker å plante 100.000 nye trær i Oslo innen 2030.

— Kommunen skal ikke stå for all denne plantingen på egen hånd. Den skal gjennomføres i dialog med utbyggere og næringslivet og vi vil også se på ulike løsninger for hvordan innbyggerne kan bidra ved for eksempel å plante trær i hagene sine og andre steder, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG) til Dagsavisen.

Hun innrømmer at det er et hårete mål, men mener det er et trivselstiltak som vil gjøre byen hyggeligere.

De nye trærne skal plantes i byggesonen hvor det ifølge Plan- og bygningsetaten i dag er mellom 700.000 og 1,2 millioner trær.

Også i Bergen er det vedtatt en strategi om å øke antallet trær, mens det i Stavanger jobbes med en forvaltningsplan med samme mål.

NTB

Onsdag 13. november 2019 ·•· Utenriks

Thunberg tar katamaran til Spania
Klimaaktivisten Greta Thunberg skal seile fra Virginia på USAs østkyst til Spania med en 15 meter lang katamaran for å delta på klimatoppmøtet i desember.

Med seg på turen «over dammen» på La Vagabonde har hun den britiske seileren Nikki Henderson, faren sin Svante Thunberg, de australske båteierne Riley Whitelum og Elayna Carausu og deres sønn Lenny på 11 måneder.

Turen over Atlanterhavet starter fra Hampton onsdag, skriver 16-åringen på Twitter.

I likhet med hennes forrige seiltur, blir turen tilbake til Europa av den miljøvennlige sorten. La Vagabonde er utstyrt med solcellepanel og vannturbiner som sørger for strøm. Denne gangen vil det imidlertid være et toalett på fartøyet.

— Det uendelig mange rundt om i verden som ikke har tilgang til toalett. Det er ikke viktig, men det er fint å ha, sier Thunberg om oppgraderingen.

Det er ventet at turen kommer til å ta to til fire uker, men Thunberg satser på at hun rekker fram til Madrid før klimatoppmøtet i starten av desember.

Thunberg ba i starten av november om hjelp til å returnere til Europa i og med at klimakonferansen ble flyttet fra Chile til Spania. Båteierne Whitelum og Carausu kontaktet Thunberg for å tilby henne å sitte på. Australierne skal dokumentere reisen.

Thunberg, som ikke vil fly av miljøhensyn, har vært i Nord-Amerika siden hun i august krysset Atlanterhavet med seilbåten Malizia II.

NTB-TT-AP

Onsdag 13. november 2019 ·•· Innenriks

Norske vogntogsjåfører involvert i flest dødsulykker
Fra 2014 til 2018 var det 140 dødsulykker med tunge kjøretøy på norske veier. I 105 av ulykkene satt en nordmann bak rattet.

Det viser sammenstillingen Samferdselsdepartementet har laget med tall fra Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe (UAG) for perioden 2014 til 2018.

Til sammenligning var utenlandske sjåfører involvert i 34 av dem. I én dødsulykke er førerens nasjonalitet ikke oppgitt.

Norske sjåfører i seks dødsulykker årlig

Sammenstillingen viser også at det i tre av fire ulykker er andre kjøretøy, eller andre trafikanter, som har forårsaket ulykken der tunge kjøretøy er involvert.

Av de 37 dødsulykkene hvor tungbilen var utløsende for ulykken var ti av dem med utenlandske sjåfører. Utenlandske vogntogsjåfører har med andre ord vært fører av utløsende enhet i gjennomsnitt 2 dødsulykker per år de siste 5 årene.

For norske tungbilsjåfører viser tallene at de var involvert i om lag seks dødsulykker årlig.

NTB

Onsdag 13. november 2019 ·•· Innenriks

Ap og Sp reagerer på Bane Nors million-merkevarebygging
Flere reagerer etter at regjeringen har gitt Bane Nor et seks års budsjett på 54 millioner kroner øremerket design- og merkevaretjenester.

— Selvsagt skal man informere om aktiviteten sin, men å bygge en merkevare, det er jåleri og en sløsing med skattebetalernes penger. Dette er penger som i stedet burde vært brukt til å gjøre norsk jernbane bedre, sier Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik til Kampanje.

Han kaller budsjettmidlene for «et utslag av ukultur i staten», der det er en holdning at ulike enheter skal ha en egen merkevarestrategi.

Også Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson, Sverre Myrli, reagerer på pengebruken, og stempler den som «vanvittig».

— Jeg vil ikke kritisere Bane Nor, men regjeringen. Det er de som splitter opp jernbanen og lager alle disse mer eller mindre fristilte enhetene og foretakene, skriver han i en tekstmelding til bransjenettstedet.

Leder for merkevare og design i Bane Nor, Truels Brodtkorb, mener på sin side at Bane Nor har en jobb å gjøre for å synliggjøre samfunnsoppdraget.

— Vårt mandat er nedfelt, og vi har et oppdrag om å formidle overfor folk hva som er vårt oppdrag, rolle og ansvar, og det har så langt ikke vært tydelig nok kommunisert, sier han.

Totalt har regjeringen satt av 26,8 milliarder til jernbanen i neste års statsbudsjett.

NTB

Onsdag 13. november 2019 ·•· Innenriks

Stavanger-par risikerer fengsel for menneskehandel
Påtalemyndigheten mener en mann i 40-årene og hans kone i 30-årene utnyttet fire indiske kokker til tvangsarbeid i restauranten de drev i Stavanger.

I tingretten ble ekteparet i januar dømt til henholdsvis to år og to måneder og halvannet års fengsel for menneskehandel og tvangsarbeid, skriver Stavanger Aftenblad.

Dommen ble anket til Gulating lagmannsrett, hvor statsadvokat Tore Kulstad tirsdag la ned påstand om straffeutmåling tilnærmet lik dommene fra tingretten.

Ekteparet, som sammen drev en indisk restaurant, nekter for de alvorligste anklagene rettet mot dem.

Politiet begynte å spane på ekteparet i 2014 etter at tre ansatte kunne fortelle som alvorlige brudd på arbeids- og lønnsforhold. Få dager senere, 13. desember, gikk Arbeidstilsynet til aksjon og politiet pågrep ekteparet.

NTB

Onsdag 13. november 2019 ·•· Innenriks

Palestinske skolebøker forherliger martyrdød — stortingstopper vil revurdere norsk støtte
Tekster i nye palestinske skolebøker forherliger hellig krig og martyrdød. Norge støtter palestinske utdanningsmyndigheter med 55 millioner kroner årlig.

Anniken Huitfeldt ber nå om en redegjørelse fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) om hva regjeringen har gjort siden de ble kjent med innholdet i bøkene, ifølge Aftenposten.

— Vi må være sikre på at pengene blir brukt til å fremme fred og forsoning, ikke til å bygge opp motsetninger. Vi vil avvente spørsmål om bevilgninger til etter denne redegjørelsen, sier Huitfeldt.

Norge økte i år den årlige støtten til palestinske utdanningsmyndigheter fra 40 til 55 millioner kroner. Statssekretær Audun Halvorsen i UD presiserer at støtten ikke går til lønninger, driftsutgifter, trykking av bøker eller skolepensum, men i hovedsak til infrastruktur, som bygging og renovasjon av skoler.

I de nye bøkene er henvisninger til fredsprosesser de siste 25 årene fjernet. Martyrdød og hellig krig omtales som «det viktigste i livet», ifølge avisen.

EU og FN har kritisert bøkene, og EU skal granske innholdet i pensum.

Høyres Michael Tetzschner er bekymret over utviklingen hos palestinske selvstyremyndigheter.

— Jeg synes vi må ta en større debatt om norske skattebetalere skal bidra til at et regime som utvikler seg så dårlig. Før eller senere må vi sette ned foten, sier Tetzschner.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) har tatt til orde for å fryse støtten fram pensumet er endret tilstrekkelig, mens Frp foreslår å kutte støtten med 10 prosent.

NTB

Tirsdag 12. november 2019 ·•· Utenriks

Bergs advokat: Sannsynlig at Frode Berg benådes onsdag
Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes mener det er sannsynlig at den spiondømte nordmannen benådes onsdag.

— Det eneste formelle som gjenstår er at alle benådes, sier Risnes til NTB.

Litauens president Gitanas Nauseda undertegnet mandag en lov som kan gjøre det enklere å få spiondømte Frode Berg utvekslet fra russisk fangenskap.

— I og med at loven er vedtatt og at presidenten åpenbart er i landet siden han signerte loven i går, ser vi ikke noen grunn til at dette drar ut lenger, sier Risnes.

Enige om avtale

Den 16. oktober siterte det litauiske nyhetsbyrået BNS anonyme kilder på at Russland og Litauen er enige om å utveksle en spiondømt russer mot to litauere og en nordmann som er dømt i Russland.

BNS navngir ikke Frode Berg, men Berg (64) er den eneste nordmannen som soner en slik dom i Russland.

NTB

Tirsdag 12. november 2019 ·•· Innenriks

Syklist i lagmannsretten etter å ha syklet i kollektivfelt
Politiet mener en syklist har var til hinder for trafikken på E18. Han ble frifunnet i tingretten, men politiet anket. Tirsdag gikk ankesaken i lagmannsretten.

Det var på ettermiddagen 24. september i fjor at Ivar Grøneng syklet midt i kollektivfeltet på E18 Mosseveien ut av Oslo fra Ormsund mot Ulvøya. Det oppsto kø, og politiet stoppet ham fordi de mente han forstyrret trafikken unødig.

Han fikk et forelegg på 7.000 kroner for brudd på vegtrafikkloven, noe han ikke godtok.

I tingretten ble han frikjent under dissens. Fagdommer mente forholdet var straffbart, mens meddommerne mente han verken var en unødig hindring eller opptrådte uaktsomt. Meddommerne mente også at bilistene må tale en viss grad av forstyrrelse fra syklister, ettersom det er lovlig å sykle i kollektivfeltet.

Politiet anket imidlertid saken til lagmannsretten.

— Jeg er veldig kranglete, men noen plugg i trafikken har jeg ikke vært. Vi skal vise i retten at dette er en helt naturlig flyt. Å komme femten sekunder senere fram til køen foran deg, det er ikke noen plugg, sa Grøneng til NRK før saken startet tirsdag.

Politiet på sin side mener det er viktig å se på den konkrete situasjonen.

— Dette handler ikke om et generelt forbud mot bruk av kollektivfelt for syklister. Det er en vurdering av hva som er en hindring i den konkrete situasjonen, og påtalemyndigheten mener at dette har vært en unødig forstyrrelse, sier aktor Cristina Bonde til NRK.

Hun sier det finnes alternativ for syklister på det aktuelle stedet — både sykkelsti og en ordinær vei i nærheten.

NTB

Tirsdag 12. november 2019 ·•· Utenriks

Svensk politi bekymret over kriminelle barn
Politiet i Sverige er sterkt bekymret over økende voldskriminalitet blant barn helt ned i 11-12-årsalderen.

Politiregionen Midt-Sverige, som inkluderer de tre svenske fylkene Gävleborg, Västmanland og Uppsala, har hittil i år opplevd 44 skyteepisoder. Tre av dem har hatt dødelig utgang, og 18 personer er såret.

— Skyteepisodene begynte i storbyene, men har nå spredd seg til hele landet, sier politisjefen i regionen, Carin Götblad.

Regionen har også opplevd en rekke tilfeller der det har vært brukt sprengladninger og en generell økning i antallet grove forbrytelser det siste året.

Etter drapet på en 15-åring på en pizzarestaurant i Malmö lørdag, har svensk politi bestemt seg for å se hendelsene i sammenheng og dessuten trappe opp og koordinere sin innsats.

NTB-TT

Tirsdag 12. november 2019 ·•· Innenriks

Financial Times får sin første kvinnelige sjefredaktør
Roula Khalaf overtar som sjefredaktør i den britiske avisa Financial Times når mangeårig redaktør Lionel Barber går av som redaktør på nyåret.

Khalaf blir Financial Times‘ første kvinnelige sjefredaktør siden avisa ble grunnlagt i 1888.

Hun har jobbet 24 år i avisa og går fra rollen som Barbers nestkommanderende blant redaktørene — en rolle hun har hatt siden 2016, skriver avisa på sine nettsider. Khalaf er født i Beirut i Libanon og vokste opp i landet under borgerkrigen.

I en kommentar sier den nyansatte sjefredaktøren at hun er begeistret over å lede «verdens beste nyhetsorganisasjon».

Financial Times‘ sjefredaktør gjennom 14 år, Lionel Barber, informerte tirsdag de ansatte i en epost om at han forlater jobben 1. januar 2020.

— Da jeg tok over som redaktør, ønsket jeg å gjenskape gullstandarden i FTs journalistikk og meningsinnhold, og å hjelpe styret med byggingen av en bærekraftig og lønnsom forretningsmodell basert på den digitale transformasjonen, het det i eposten.

Det mener Barber nå at avisa som har passert én million betalende abonnenter i 2019, har klart.

NTB

Tirsdag 12. november 2019 ·•· Utenriks

Tre personer pågrepet for terrorplanlegging i Tyskland
Tyske myndigheter har pågrepet tre personer de mistenker er IS-tilhengere. De skal ha forberedt et angrep hvor de ville drepe «så mange ikke-troende som mulig».

Rundt 170 politifolk var involvert i pågripelsen, som skjedde i tre leiligheter utenfor byen Offenbach tirsdag, ifølge påtalemyndigheten i Frankfurt.

Påtaleansvarlig Nadja Niesen sier at den hovedmistenkte, en 24 år gammel tysk statsborger med makedonsk bakgrunn, allerede hadde skaffet seg materialene han trengte for å lage eksplosiver, og at han hadde søkt på skytevåpen på internett.

Politiet tok flere beslag i mannens leilighet.

De to andre mistenkte er en 21 år gammel og en 22 år gammel tyrkisk statsborger. Alle de tre som ble pågrepet, skal tidligere ha fortalt vitner at de støtter IS.

NTB-AP

Tirsdag 12. november 2019 ·•· Utenriks

Anti-jødisk hærverk i Norden kan være koordinert aksjon
Hærverket i Danmark, Norge, Sverige og Finland i forbindelse med krystallnatten var trolig koordinert og ment som en maktdemonstrasjon, tror terrorforsker.

— Med dette forsøker de å vise at de er sterke i alle land, at det fins handlingskraft og at det kan eskalere til ting som er mer voldsomme, sier den svenske terrorforskeren Magnus Ranstorp til den danske avisa Information.

Han tror Den nordiske motstandsbevegelsen, som selv omtaler seg som nasjonalsosialister, sto bak hærverket, og han advarer mot å ignorere gruppen.

I Randers i Danmark ble en jødisk gravlund vandalisert på årsdagen for krystallnatten, som i 1938 markerte starten på jødeforfølgelsen i Tyskland.

Det ble også begått hærverk mot jøders hjem, synagoger og andre bygninger i alle de nordiske landene, blant annet ved at vegger ble tagget.

NTB-Ritzau

Tirsdag 12. november 2019 ·•· Utenriks

51 skadd da mann angrep kinesiske barnehagebarn med lut
51 barn og tre barnehageansatte ble skadd da en mann brøt seg i en barnehage i Kina og sprayet rundt seg med lut.

Mannen mistenkt for å stå bak angrepet, klatret over en vegg for å komme inn i barnehagen hvor han sprayet ofrene med lut, opplyser myndighetene i byen Kaiyuan i Yunnan-provinsen sørvest i landet.

Politiet pågrep den 23 år gamle mannen mindre enn tre timer etter angrepet mandag morgen. Ifølge myndighetene skal mannen ha vært psykisk ustabil.

Totalt ble 54 personer skadd i angrepet. To skal ha «alvorlige symptomer».

Angrep mot skolebarn er ikke uvanlig i Kina. De siste årene har det vært flere alvorlige hendelser mot skoler og barnehager, hvor det ofte har blitt brukt kniv.

NTB-AFP

Tirsdag 12. november 2019 ·•· Innenriks

56.000 nye jobber det siste året
56.000 nye jobber er skapt i Norge fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år, en økning på 1,9 prosent.

Økningen følger av 810.000 nyansettelser og 754.000 avsluttede ansettelser, ifølge tall fra SSB.

I privat sektor og offentlig eide foretak økte antall jobber med 41.300, mens økningen i kommuneforvaltningen og statsforvaltningen lå på henholdsvis 11.900 og 2.700.

I årets tredje sektor var det i underkant av 2,7 millioner lønnstakere, en økning på 1,7 prosent. Også der er økningen størst i privat sektor.

Det er kvinner i privat sektor og offentlig eide foretak som har den relativt høyeste andelen innen både nyansettelser og avsluttede ansettelser, begge på rundt 30 prosent.

Årsveksten i gjennomsnittlig avtalt månedslønn var på 3,5 prosent. Veksten var sterkest i statsforvaltningen.

NTB

Tirsdag 12. november 2019 ·•· Innenriks

Bønder har mange innspill før gransking av Mattilsynet
Søndag utløp høringsfristen for innspill til den uavhengige granskingen av Mattilsynets tilsynsvirksomhet. Bønder og veterinærer har mye på hjertet.

En uavhengig gransking skal i høst undersøke Mattilsynets tilsynsvirksomhet i hele landet. Høringsfristen var søndag 10. november, og selve granskningsrapporten skal leveres innen 10. desember.

En arbeidsgruppe med representanter fra landbruksfeltet har ifølge Stavanger Aftenblad spilt inn sine synspunkter i høringen, etter et møte på Undheim i Time i Rogaland i august der mange luftet sin misnøye.

Krever tiltak

— Hvis Mattilsynet skal oppnå den troverdighet og seriøsitet man som tilsynsorgan skal og må ha, må tiltak iverksettes, sier stortingsrepresentant Margrete Dysjaland (Frp), som var initiativtaker til stormøtet på Undheim.

Arbeidsgruppa har spilt inn en rekke punkter til granskingen, som blant annet handler om oppførselen til Mattilsynets inspektører og hvordan avvik fremstilles i rapporter etter tilsyn.

Revisjons- og rådgivingsselskapet KPMG som står for granskingen, sier de ikke vil kommentere granskingen så lenge den pågår.

NTB

Tirsdag 12. november 2019 ·•· Innenriks

Melodi Grand Prix-finalen skal holdes i Trondheim
Neste års Melodi Grand Prix-finale skal gå i Trondheim Spektrum. Samtidig utvides konkurransen, og det skal holdes fem direktesendte landsdelsfinaler.

— Det er stor stas å ta MGP-finalen til Trondheim i forbindelse med musikkonkurransens 60-årsjubileum. Det er 31 år siden sist finalen ble arrangert utenfor Oslo, så dette blir en flott begivenhet. Vi håper Trondheim og resten av Norge er klare for å lage folkefest midt i landet vårt, sier prosjektleder Stig Karlsen i en pressemelding fra NRK.

Kun to ganger tidligere har Melodi Grand Prix-finalen blitt arrangert utenfor Oslo. Sist gang var i Stavanger i 1989.

I år skal det også holdes fem direktesendte landsdelsfinaler. Disse begynner lørdag 11. januar, og holdes deretter hver lørdag fram til finalen i Trondheim 15. februar. Én artist fra hver delfinale går videre til finalen, hvor de møter fem forhåndskvalifiserte artister.

De forhåndskvalifiserte artistene blir presentert 3. januar, mens de fire artistene i hver delfinale presenteres hver mandag i uken de er i delfinale fra 6. januar. Programledere for sendingene presenteres i begynnelsen av desember.

— Vi lover fantastiske låter og artister. Det blir pyro, konfetti, flotte programledere og alt annet som hører med når Norges største musikkfest inntar byen. Ikke minst blir det et helt spesielt gjensyn med fjorårets supersuksess Keiino og låten «Spirit in the Sky» sier Stig Karlsen.

Vinneren av årets Melodi Grand Prix går videre til Eurovision Song Contest i Rotterdam i mai.

NTB

Tirsdag 12. november 2019 ·•· Innenriks

Ny vurdering kan få Nav-skandalen til å vokse
Snart kommer Nav med en ny vurdering på om flere ytelser, eller saker fra før 2012, faller inn under trygdeskandalen. Det kan få skandalen til å vokse stort.

Det er snart to uker siden Riksadvokaten ba Nav sende en ny rettslig betenkning angående trygdeskandalen «så snart som mulig». Vurderingen skal se på om også saker fra før 2012 — og for andre trygdeytelser enn AAP, sykepenger og pleiepenger — kan falle inn under Nav-skandalen.

NTB har gjentatte ganger vært i kontakt med Nav, som foreløpig ikke har kunnet si om etaten har svart Riksadvokaten.

Klargjøring

Inntil nå er det kun slått fast at loven er blitt tolket feil i saker fra etter 2012 og for de nevnte tre ytelsene. I alle tilfellene dreier det seg om opphold i andre EØS-land mens man fikk utbetalinger fra Nav.

«Fra ulike hold er det reist spørsmål om holdbarheten av at skjæringspunktet fastsettes til omtalte tidspunkt», skrev nylig avgått riksadvokat Tor-Aksel Busch i sitt brev til Nav i slutten av forrige måned.

I brevet heter det også at Nav bes om å «klargjøre om andre sakstyper omfattes av forordningen og således kan være beheftet med tilsvarende feil. Av hensyn til de berørte er det også her viktig med en snarlig tilbakemelding.»

NTB

Tirsdag 12. november 2019 ·•· Utenriks

Kraftig skogbrann stenger flere hundre skoler i Australia
Mer enn 600 skoler holdes tirsdag stengt i New South Wales som følge av de kraftige skogbrannene i den australske delstaten.

Tirsdag er det ventet godt over 30 grader og kraftig vind flere steder i New South Wales. Brannvesenet frykter at ytterligere branner kan blusse opp eller at brannene sprer seg.

Som følge av de kraftige brannene, har skoleetaten i den mest befolkede delstaten i Australia besluttet å holde over 600 barne-, ungdoms- og videregående skoler rundt om i delstaten holdes stengt tirsdag.

3.000 brannmenn er satt inn i arbeidet med å slukke over 50 branner i New South Wales. De aller fleste av dem er nord i delstaten.

Mandag ble det erklært sju dagers unntakstilstand som følge av skogbrannene som herjer. I tillegg er det varslet «katastrofal» brannfare i Sydney, som er det høyeste nivået siden brannfareskalaen ble innført i 2009.

NTB-AP-DPA

Mandag 11. november 2019 ·•· Utenriks

En person såret i ny skyteepisode i Malmö
En person er funnet såret etter en ny skyteepisode i Malmö, opplyser svensk politi.

Politiet fikk melding i 18-tiden mandag og rykket ut med mannskaper til et område som heter Eriksfält. Her fant de en bil med kulehull, men ingen personer.

Om lag en halv time senere fant politiet en person med skuddskader, men det er foreløpig ikke kjent hvilken tilstand den sårede er i.

De antatte gjerningsmennene ble sett flyktende fra stedet i en bil og var ved 19.30-tiden fortsatt på frifot. Politiet opplyser at saken etterforskes som drapsforsøk.

Lørdag ble en 15 år gammel gutt drept mens en annen tenåring ligger kritisk såret på sykehus etter at ukjente gjerningspersoner skjøt inn i en pizzarestaurant i Malmö. Ingen er pågrepet i denne saken.

Det er foreløpig ikke kjent om mandagens skyteepisode har forbindelse til lørdagens drap og drapsforsøk.

Skyteepisodene ryster nok en gang Malmö, som har vært herjet av vold og kriminalitet i lang tid.

De to guttene som ble skutt, var kjenninger av politiet, opplyste Malmös politimester Stefan Sintéus på en pressekonferanse tidligere på mandag. Han sa at politiet nå vil gjøre visse omprioriteringer og jobbe mot det åpne hasjmarkedet i Malmö, samt mot konkrete kriminelle individer.

— Dette markedet er en av grunnene til det vi ser av sprenginger og skytinger i Malmö, sier politimesteren.

Politiet i Malmö får nå forsterkninger fra både regionalt og nasjonalt nivå.

NTB-TT

Mandag 11. november 2019 ·•· Innenriks

Hevingsarbeidet av bilen i Jølstravatnet er i gang
Arbeidet med å heve bilen som ble tatt av et ras i Jølster i Sogn og Fjordane i sommer, har startet. Mannen (54) som satt i bilen, er ennå ikke funnet.

— Det er godt å endelig komme i gang. Det har vært ei belastning å vente så lenge, sier Kjell Otto Gjesdal til NRK.

Han er talsperson for familien og svogeren til 54-åringen som omkom da et stort ras gikk over fylkesvei 451 30. juli. Politiet mener det er sannsynlig at mannen er inni bilen.

Arendalsfirmaet Norwegian Tunnel Inspection står for hevingsarbeidet. Prisen er nærmere en million kroner.

Ei flåte på vannet blir arbeidsplass i tiden det tar å få opp bilen. Dette kan ta rundt to uker. Først skal en undervannsrobot finne bilen, deretter skal bunnmasse rundt bilen ryddes vekk.

— Så skal vi prøve å feste løfteutstyr i kjøretøyet og heve bilen opp til overflaten, sier politioverbetjent Torbjørn Thue ved Førde lensmannskontor.

Den dårlige sikten på bunnen skaper utfordringer. I tillegg har bilen en mørk farge.

NTB

Mandag 11. november 2019 ·•· Regionalt

Politiet henlegger saken etter at far og sønn ble angrepet på Hønefoss
Politiet henlegger saken etter at en far og hans sønn ble angrepet på Hønefoss i oktober. Familien har også på nytt fått nei til opphold i Norge.

Den afghanske familien på fem har siden mars 2018 hatt tilhold i Hønefoss kirke. Lørdag 12. oktober ble familiefaren og hans sju år gamle sønn angrepet da de gikk tur i et friområde på Hønefoss.

Faren ble lettere skadd etter å ha blitt slått, mens sønnen ble dyttet over ende. I avhør har de fornærmede forklart at det ble fremsatt ytringer som kan tolkes som rasistiske under angrepet.

Til avisen Vårt Land bekrefter politiet mandag at saken er henlagt på grunn av mangel på gjerningspersoner. Det er heller ingen vitner som har meldt seg, opplyser politioverbetjent Lisbeth Edvardsen ved Hønefoss politistasjon.

Samtidig som politiet har ferdigstilt sine undersøkelser i straffesaken, har også UNE avsluttet sin behandling av familiens asylsak, og opprettholder siste avslagsvedtak

Familien på fem kom til Norge i november i 2015. De søkte beskyttelse fra forfølgelse i hjemlandet fordi de hadde innledet et hemmelig kjærlighetsforhold i strid med ønskene til kvinnens familie. Familien mener de vil bli drept av kvinnens bror dersom de reiser tilbake.

Norske utlendingsmyndigheter har flere ganger avslått søknaden, med begrunnelse i at det ikke er fare for forfølgelse eller andre overgrep.

Familien har også fått avslag på opphold på humanitært grunnlag fra både Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE).

NTB

Mandag 11. november 2019 ·•· Utenriks

Kampfiksing i Sverige: 19 kamper sannsynligvis avgjort med juks
Sveriges fotballforbund (SFF) har avdekket flere svært mistenkelige utfall i kamper denne sesongen. Politiet er koblet inn.

SFF har gransket 47 oppgjør fra i år ekstra nøye. 19 av disse anses som sannsynlig eller svært sannsynlig å ha blitt manipulert resultatmessig. Dette skal være gjort for å sikre gamblere «sikre» gevinster.

Omtrent 15 av kampene blir trolig gjenstand for etterforskning av politiet.

Kampene er fra nivå én til fire. — Dette er helt klart meget alvorlig. Dessverre skiller ikke dette året seg så mye ut fra andre. Det har ligget omkring disse nivåene de siste årene i svensk fotball, sier Johan Claesson i det svenske fotballforbundet til nyhetsbyrået TT.

— Det vi merker et at vi får flere tips og mer informasjon rundt dette.

I flesteparten av de aktuelle svenske kampene, skal det ha vært levert unormalt mange spill på at det skulle lages fire mål eller flere.

Fiksing av kamper innen idretten er ingen ny ting. Allerede i 1906 skal en kampserie i amerikansk fotball ha blitt rigget.

Mandag ble tolv personer anholdt i Bosnia. De er mistenkt for å stå bak kampfiksing i landets 1. divisjon i fotball.

NTB-TT

Mandag 11. november 2019 ·•· Innenriks

Mann og kvinne fengslet etter brann i Musikkens hus i Farsund
En mann og en kvinne er varetektsfengslet i fire uker etter en brann i Musikkens hus i Farsund i Vest-Agder fredag. Begge er tidligere dømt for brannstifting.

Kvinnen (31) erkjenner straffskyld og har samtykket til fengslingen, sier hennes forsvarer, advokat Olav Sylte til Fædrelandsvennen.

Mannen (35) nekter straffskyld.

— Han sier at han var i Farsund for å besøke en bekjent, sier mannens forsvarer, advokat Tone Skranefjell.

Musikkens hus ble totalskadd i brannen natt til fredag.

De to ble pågrepet i nærheten av brannstedet kort tid etter at brannen ble oppdaget og er siktet for grovt skadeverk.

I fjor ble de dømt til fengsel og til å betale til sammen 12,9 millioner kroner i erstatning til eiere av bygg og forsikringsselskap. Mannen slapp ut av soning i januar, mens kvinnen slapp ut fra fengsel i mai i år.

NTB

Mandag 11. november 2019 ·•· Innenriks

Våpen som skulle vært destruert av Forsvaret, er funnet hos kriminelle
Minst 20 våpen som er levert fra politiet til Forsvaret for destruksjon, er funnet i ulovlige våpensamlinger, opplyser politiet til VG.

Våpen som beslaglegges eller leveres til politiet av privatpersoner, skal destrueres av Forsvaret.

— Det er flere destruksjonsvåpen fra Kripos som er funnet igjen hos flere personer, på flere steder, sier politioverbetjent Skule Worpvik i Sørøst politidistrikt til VG.

Politidistriktet har funnet minst 124 våpen som står oppført som destruert i Forsvarets register. De frykter at dette gjelder langt flere våpen.

Søndag skrev VG at politiet mener at Forsvaret har mistet kontrollen på et parti med 1.600 Colt-pistoler.

— Så langt har vi funnet igjen over 120 pistoler og pistoldeler fra dette partiet, men hvor mange som reelt er borte av de 1.600, det vet vi ikke, sier Worpvik.

Forsvaret erkjenner at svikt og manglende kontroll på 2000-tallet fortsatt skaper problemer for det sivile samfunnet.

— Det viser tydelig at vi ikke har hatt gode nok rutiner på dette tidligere. Det er også snakk om et tillitsforhold mellom politiet og Forsvaret når vi gjør en jobb på vegne av politiet. Det skulle ikke ha skjedd, sier viseadmiral Elisabeth Natvig, som er sjef for Forsvarsstaben.

I 2009 ble det innført nye rutiner for våpendestruksjon. Blant annet er det alltid en tredjepart til stede når våpen destrueres.

NTB

Mandag 11. november 2019 ·•· Innenriks

Minst 80 graver på kirkegård i Bergen utsatt for hærverk
Lyng, lykter og blomster er slengt rundt på Slettebakken kirkegård i Bergen. Minst 80 graver er vandalisert, ifølge Bergens Tidende.

Diakon Bergfinn Sørlie sier til avisa at et stort antall lyngplanter, lykter og ferske roser er kastet rundt på gravplassen og utenfor gjerdet ned mot Tveitevannet. Sørlie mener hendelsen har skjedd natt til søndag. Det ble oppdaget mandag formiddag.

— Det var overnatting i kirken, og noen skal ha hørt støy utenfor midt på natten, sier han.

Skadeverket er anmeldt til politiet, som opplyser at det ikke meldt om skader på gravstøtter.

— Politiet foretar åstedsundersøkelse i forbindelse med melding om skadeverk på gravlys og blomster på kirkegården, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

NTB

Mandag 11. november 2019 ·•· Innenriks

163 studenter tapte mot staten i retten
163 psykologistudenter tapte rettssaken mot staten i spørsmålet om utdannelsen fra Ungarn skulle gi lisens og autorisasjon i Norge.

Dommen kom etter nesten tre uker med vurdering av bevisene i saken, skriver Khrono mandag.

Bakteppet er klager fra flere psykologistudenter som har fått avslag på søknaden i Norge om å få godkjent en mastergrad i klinisk helsepsykologi fra ELTE-universitetet i Ungarn, etter at Helsedirektoratet brått endret godkjenningspraksis i 2016.

Det sentrale rettslige spørsmålet var om ELTE-studentene har utdannet seg til samme yrke som en norsk psykolog. Statens klare holdning er at de har ikke det, og at avslagene på ELTE-studentens lisens- og autorisasjonssøknader er riktige og gyldige.

EFTAs overvåkingsorgan ESA åpnet i mai en sak mot Norge fordi de mener det er i strid med EØS-avtalen.

NTB

Mandag 11. november 2019 ·•· Utenriks

EU forlenger sanksjoner mot Venezuela
EU forlenger sanksjonene mot Venezuela, inkludert en våpenembargo, med ett år fram til 14 november 2020.

— I lys av den vedvarende politiske, økonomiske, sosiale og humanitære krisen i Venezuela, der demokratiet, rettsstaten og respekt for menneskerettigheten stadig undergraves, er det bestemt å forlenge restriksjonene overfor Venezuela med ett år, heter det i en pressemelding fra EU-rådet mandag formiddag.

I tillegg til våpenembargoen, er det forbud mot handel av utstyr som kan brukes til å undertrykke befolkningen i Venezuela. 25 tjenestemenn som EU mener har ansvar for menneskerettsbrudd og for å undergrave demokratiet og rettsstaten, er ilagt reiseforbud, og bankkontoene deres er sperret.

Målet med sanksjonene er å fremme demokratiske fellesløsninger for å oppnå politisk stabilitet i landet og gripe fatt i befolkningens prekære behov, skriver EU-rådet i pressemeldingen. Rådet sier sanksjonene er utformet slik at de ikke skal ramme folket i Venezuela.

Situasjonen i Venezuela er en av sakene som står på dagsordenen når EUs utenriksministre er samlet i Brussel mandag.

NTB

Mandag 11. november 2019 ·•· Utenriks

Tyrkia deporterer utenlandske IS-krigere
Tyrkia har begynt å deportere IS-krigere til hjemlandet, og den første er satt på et fly til USA, ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

President Recep Tayyip Erdogan opplyste i forrige uke at 1.149 tidligere IS-krigere sitter fengslet i Tyrkia, 737 av dem utenlandske statsborgere.

Innenriksminister Suleyman Soylu kunngjorde samtidig at Tyrkia ville deportere de utenlandske IS-krigerne til hjemlandet, og mandag meldte Anadolu at den første — en amerikansk statsborger — var satt på et fly til USA.

Sju tyske statsborgere vil bli sendt hjem tirsdag, opplyser en talsmann for det tyrkiske innenriksdepartementet.

— Det arbeides også med å få sendt hjem elleve utenlandske terrorister av fransk opprinnelse, som er tatt til fange i Syria, sier talsmannen Ismail Catakli til Anadolu.

Ifølge ham forbereder Tyrkia også deportasjonen av IS-krigere fra Irland og Danmark.

Soylu har kommet med krass kritikk av europeiske land som har trukket tilbake statsborgerskapet til IS-krigere og som derfor nekter å ta imot dem.

— Vi er ikke noe hotell for andres IS-krigere, sa han nylig.

NTB-DPA

Mandag 11. november 2019 ·•· Innenriks

Rapport: Pressestøtte til lokalaviser har ikke ønsket effekt
Pressestøtten til lokalaviser har ikke gitt bedre journalistisk dekning av lokalpolitikk, ifølge en ny studie.

Det er heller redaksjonens størrelse som avgjør i hvilken utstrekning lokalaviser dekker den lokale politikken, viser studien publisert av tidsskriftet Nordicom ved Göteborgs universitet.

Flere norske medieforskere har analysert til sammen 800.000 nyhetsartikler fra 2015 til 2017. De har konkludert med at pressestøtten ikke leder til bedre dekning av lokalpolitikk, selv om det er målet med støtten.

Studien peker imidlertid på at pressestøtten indirekte kan forbedre mengden av politisk rapportering, om den leder til at lokale redaksjoner blir større.

- Politisk dekning er et ressursspørsmål, og større redaksjoner har derfor mer lokalpolitikk i sin nyhetsdekning. Fordi større aviser også har høyere publiseringsfrekvens, med flere utgaver i uka, kan de også følge de lokalpolitiske prosessene nærmere, sier medieforsker Helle Sjøvaag i en kommentar til studien.

NTB

Mandag 11. november 2019 ·•· Innenriks

Snøvær på Østlandet: Vær forberedt på køkaos
Det snør tett på Østlandet mandag morgen. Veitrafikksentralen brøyter, innfører lavere hastighet og varsler kø. Rådet er: Ta deg ekstra tid.

— I dag vil det sannsynligvis bli kaos på veiene, så det er viktig å ta seg bedre tid enn vanlig og kjøre mer forsiktig når man skal kjøre til jobb, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB i 6.30-tiden.

Gjennom natten og i morgentimene har flere biler kjørt av veien på Østlandet som følge av det tette snøværet. En person er lettere skadd etter å ha kjørt av veien og inn i et tre i Nes kommune i Akershus.

Klokken 7.48 melder Øst politidistrikt også om at en passasjerbuss har veltet i Sørum kommune i Akershus. Det er foreløpig uvisst om det er personskader, men i tillegg til sjåføren skal det ha vært to passasjerer i bussen.

NTB

Mandag 11. november 2019 ·•· Innenriks

Rapport: Få tiltak får unge lovbrytere på rett spor
Ungdomsstraff skal gi unge lovbrytere oppfølging og hjelp, men en ny rapport viser at 30 prosent av dem som ble idømt slik straff, ble dømt for nye lovbrudd.

I en rapport omtalt i Aftenposten har Nordlandsforskning fulgt 20 ungdommer fra sakene deres kom til Konfliktrådet helt til de ble avsluttet. Forskerne har også kartlagt 1.700 saker som konfliktrådene i Norge har behandlet fra ungdomsstraff ble innført i 2014 og fram til 2018.

Ungdomsstraff , som fastsettes i Konfliktrådet, er et alternativ til fengsel for unge lovbrytere, der lovbryteren skal få hjelp og oppfølging, for eksempel med rus- og atferdsproblemer.

Rapporten viser at én av ti trekker samtykket til ungdomsstraff eller -oppfølging underveis, noen ganger også før oppstart. 30 prosent av ungdommene ble dømt for nye lovbrudd bare ett år etter at straffereaksjonen ble fullført.

Forsker Therese Andrews mener hjelpeapparatet ikke er godt nok rustet til å håndtere sakene. For eksempel får enkelte unge voldsutøvere tilbud om kurs i sinnemestring som er beregnet for voksne, når det kanskje ikke er sinnemestring de har behov for.

Forskerne sier de også har snakket med unge som ber om å få slippe avrusing som et av tiltakene i ungdomsstraffen, fordi de røyker hasj og ikke ser på seg selv som narkomane.

— Slike steder er for heroinister, sier de. Ungdommene er redde for å bli påvirket, sier Andrews.

— Tiltakene som settes inn i ungdomsstraffen, står ofte ikke i forhold til problemene ungdommene har, sier barneombud Inga Bejer Engh.

NTB

Mandag 11. november 2019 ·•· Regionalt

Hønefoss Sparebank lot kunde betale ned boliglån med kontanter i fem måneder
Finanstilsynet kritiserer Hønefoss Sparebank for ikke å varsle om «mistenkelig transaksjon» etter hvitvaskingsreglene, da en kunde nedbetalte lån med kontanter.

Det er Dagens Næringsliv som beskriver hvordan kunden i fem måneder slapp unna hvitvasksjekk, til tross for at det skal gjøres ved mistenkelig atferd i henhold til hvitvaskingsreglene. Kunden benyttet kun én tjeneste i banken — boliglånet — og betalte ned ved å levere inn store kontantsummer i bankens innskuddsautomat og overføre disse til brukskontoen og videre til nedbetaling på boliglån.

Hønefoss Sparebank reagerte ikke før Finanstilsynet kom på kontroll. Banksjef Per-Arne Hanssen bekrefter saken i en epost til DN.

Finanstilsynet kommer med sterk kritikk i en rapport og bruker saken som ett eksempel på at banken ikke har verken «rutiner, kompetanse eller systemer til å fange opp mistenkelig kundeatferd».

— Vi ser at vi dessverre har gjort for lite og kom for sent i gang med tiltak på hvitvaskingsområdet. Dette tar jeg selvkritikk på, skriver Hanssen.

NTB

Mandag 11. november 2019 ·•· Innenriks

Minst tre anmeldelser etter at jente ble overfalt i Sandnes
Politiet har mottatt tre anmeldelser og forventer en fjerde etter at en 13-årig jente ble banket opp på et ungdomstreff på Ganddal i Sandnes fredag kveld.

Like før klokken tre natt til lørdag meldte politiet at det hadde vært slagsmål mellom flere mindreårige jenter på arrangementet for ungdom på Ganddal like før klokken 23. 13-åringen fikk hjernerystelse etter å ha blitt slått og sparket, og ifølge Stavanger Aftenblad har flere vitner uttalt at det var ei jente som skulle tas.

— Saken vokser i omfang. I dag, søndag, har vi mottatt en tredje anmeldelse fra samme sted. Vi har også mottatt informasjon om ytterlige én episode, og sannsynligvis vil det komme en fjerde anmeldelse, sier etterforskningsleder Arne Sindre Gilje.

Jenta som ble slått ned, skal ifølge politiet ha forsøkt å gå mellom for å avverge slåsskamp mellom flere andre jenter. Ifølge politiet er det ting som tyder på at noe var planlagt, men det er usikker om slåssing var på agendaen.

— Det virker som det var meldt dårlig vær på den klubben. Trolig har det ulmet og skjedd ting i sosiale medier i forkant, sier Gilje.

Politiet ser alvorlig på at det var i alt fire saker på én kveld på klubben, slik det nå kan se ut til.

— Det er veldig alvorlig at ungdommer på 13 år går på en klubb og så blir resultatet at de blir truet og banket opp og ender med hjernerystelse. Det hører ikke hjemme noen plass, sier Gilje.

NTB

Mandag 11. november 2019 ·•· Innenriks

RBK-supportere forlot Lerkendal i protest etter pågripelse
Politiet slo til mot Rosenborg-supportere under eliteseriekampen mot Bodø/Glimt på Lerkendal søndag. Det førte til at hjemmefans gikk i protest.

Da de siste 45 minuttene ble sparket i gang i Trondheim var det merkbart færre RBK-fans på tribuneområdet der klubbens trofaste supportere i Kjernen alltid har tilhold.

Etter kampen kom forklaringen.

— Kjernen markerte i andre omgang av kampen i dag på grunn av en aksjon med sivilt politi tidlig i kampen og i pausen, da mistenkte for ulovlig pyro ble pågrepet og lagt i jern, sier leder i Kjernen Espen Viken til Adresseavisen.

Han opplyser videre til lokalavisen at flere sivilkledde polititjenestemenn skal ha dukket opp på tribunen.

Operasjonsleder hos politiet i Trøndelag, Svein Åkervik, sier én person er pågrepet.

— Vedkommende ble pågrepet på grunn av aggressiv opptreden overfor noen av de sivile vaktene. Det ble også brukt pyrolys inne på tribunen, sier han til Adresseavisen.

En av vaktene på Lerkendal skal ha blitt kjørt til legevakten for sjekk etter å ha fått noe i øyet som følge av fansens bruk av pyroteknikk.

Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug er ikke overrasket over at det ble aksjonert fra politiets side.

— Det eneste vi visste var at vi visste i forkant av kampen at det ville være ekstra fokus på bluss fra politiet. Det har vi hatt møter om, og det var begge klubbene informert om, så må jeg som sagt få oversikt over situasjonen, sier hun til VG.

Debatten rundt bruk av bluss og fyrverkeri på norske fotballtribuner har rast den siste tiden. Søndag ble det også brukt bluss i eliteseriekampen mellom Lillestrøm og Stabæk på Åråsen.

NTB

Mandag 11. november 2019 ·•· Regionalt

Ambulanse frontkolliderte med personbil på Hadeland
En ambulanse under utrykning frontkolliderte med en personbil på fylkesvei 34 i Gran på Hadeland søndag kveld. Ingen personer ble skadd i kollisjonen.

En annen ambulanse var også involvert i ulykken, opplyser Innlandet politidistrikt i en pressemelding. Den kjørte av veien og traff en telefonstolpe. Denne ambulansen hadde en pasient i bilen og var på vei til sykehus. Pasienten ble hentet av en annen ambulanse og fraktet videre til sykehus.

De øvrige personene som befant seg i ambulansene, ble kjørt til legesjekk på sykehuset i Gjøvik, tilsynelatende uskadd. Føreren av personbilen og en passasjer som satt i bilen, kom uskadd fra kollisjonen.

Ulykken skjedde klokken 20.08. Ingen av bilene var kjørbare etter kollisjonen og utforkjøringen.

NTB

Mandag 11. november 2019 ·•· Innenriks

Hevingen av bil i Jølstravatnet starter mandag
Arbeidet med å heve bilen som ble tatt av et ras i Jølster i Sogn og Fjordane i sommer, starter mandag.

En mann i 50-årene fra Jølster omkom i raset som gikk over fylkesvei 451 30. juli, men mannen er ikke funnet. Det er ikke klart om han er i bilen.

Bilen er lokalisert på 170 meters dyp, 660 meter ute i Jølstravatnet.

— Håper at vi finner ham

— Det er utrolig viktig for familien at han blir funnet, og det er motivasjonen for å heve bilen. Vi har ingen garanti for at vedkommende er inne i bilen, men vi håper det, sier Arne Johannessen, som leder politiet i Sogn og Fjordane, til NTB.

Vest politidistrikt har fått penger fra Politidirektoratet til å heve bilen, og etter en anbudsrunde er oppdraget gitt til Norwegian Tunnel Inspection. Prisen er nærmere en million kroner. Firmaet starter å rigge opp mandag.

Bygger flåte

— Det er snakk om at det skal bygges en flåte på vannet som skal være basen for å heve bilen. Det vil ta tid å bygge en flåte som tåler et så stort trykk som det vil være, sier Johannessen.

— Dette arbeidet kan ta inntil to uker, legger han til.

30. juli gikk det flere jordras i Jølster og Førde i Sogn og Fjordane etter et kraftig regnvær. Fem av rasene som gikk i Jølster kommune, var av større karakter, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Jordrasene førte til at folk mistet strømmen og ble isolert sånn at de måtte evakueres i båter. På et tidspunkt var rundt 150 personer evakuert.

NTB

Mandag 11. november 2019 ·•· Innenriks

Venstre vil ha gratis SFO for de fattigste fra 2021
Venstre håper innfasingen av gratis skolefritidsordning (SFO) for de barna som trenger det mest, kan starte allerede i 2021.

— Gratis SFO for barna som trenger det mest, er en hovedprioritet for Venstre i budsjettforhandlingene framover. Det bør være mulig å starte innfasingen allerede i 2021, sier partiets utdanningspolitiske talsperson Guri Melby til NTB.

Hun viser til 2020-budsjettet, hvor det heter at man skal «vurdere ordninger med gratis opphold på SFO for barn av foreldre med lav inntekt».

Og i stortingsmeldingen «Tett på», som ble lagt fram fredag, åpner regjeringen for å innføre en nasjonal ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier.

— Vi ønsker at flest mulig skal kunne gå på SFO, uavhengig av bakgrunn. Vi vil derfor gi tilbud om moderasjonsordninger, skriver regjeringen.

Melby mener gratis SFO for dem som har dårligst råd, er viktig for at flere skal benytte seg av tilbudet. At SFO blir billigere for 1.- og 2.-klassingene fra familier med lav inntekt neste år, er et viktig steg på veien mot en ordning som er tilgjengelig for alle, mener hun.

— Venstres mål har hele tiden vært å fjerne hele det økonomiske hinderet for deltakelse i SFO blant barna fra de minst ressurssterke familiene. Det åpnes det for i regjeringens nye stortingsmelding, sier Melby.

NTB

Søndag 10. november 2019 ·•· Innenriks

Telenor har stabilisert flere av tjenestene
Telenor melder om god stabilitet for de allerede friskmeldte kanalene. Selskapet fortsetter arbeidet med å sikre stabilitet for alle sine tjenester.

— Telenor kan bekrefte at de kanalene vi friskmeldte i går kveld, slik som Telenor.no, online.no, MittTelenor og MinBedrift, siden har vært stabile og fungerer som normalt, sier kommunikasjonssjef Fredrik Tangeraas i Telenor til NTB søndag kveld.

Tangeraas sier at de fortsetter arbeidet med å sikre fortsatt stabilitet for samtlige kanaler og tjenester.

— Vi beklager overfor de av våre kunder som ble rammet av feilsituasjonen, legger han til.

Fordi kundeservicenumrene var berørt, ga Telenor mange råd via Facebook-siden sin , der posten om problemene dro over 2.000 kommentarer. Flere skrev at de slet med nettilgang og stilte spørsmål ved Telenors utsagn om at bredbånd ikke var berørt. Andre reagerte på svært lang ventetid i telefonen.

— Det skal ikke være relatert til problemene med Telenors interne kontornett. Etter at vi fikk systemene våre i gang, har kunder kunnet logge seg på Mine Sider eller Mitt Telenor og kunnet hjelpe seg selv, sier Tangeraas i en kommentar.

NTB

Søndag 10. november 2019 ·•· Innenriks

Mistenkelig dødsfall i Sandviken i Bergen
Politiet sperret av et større område etter at en mann ble funnet død ved et idrettsanlegg i Sandviken i Bergen søndag. Mannens identitet er ikke kjent.

Mannen ble funnet i 11.30-tiden på Stemmemyren idrettsanlegg i Øyjorden. Det var en forbipasserende som meldte fra om funnet til politiet.

— Det har så langt ikke lyktes politiet å finne fram til ID på vedkommende. Dermed er ingen pårørende varslet, heter det i en pressemelding fra Vest politidistrikt.

Krimteknikere jobbet på stedet søndag ettermiddag. Ifølge politiet er det usikkert om dødsfallet skyldes en ulykke, sykdom eller en kriminell handling.

— Vi vet veldig lite foreløpig, så det er ikke så mye å si annet enn at vi sikrer spor og jobber med taktisk etterforskning, sier operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

Han opplyser at politiet anser dødsfallet som mistenkelig.

— Ja, vi gjør det i den forstand at vi ikke vet hvorfor vedkommende er død. Det er altfor tidlig å si noe om dødsårsak, sier Kolltveit.

Politiet har opprettet en tipstelefon dersom noen har informasjon om saken: Tlf. 476 96 060.

NTB

Søndag 10. november 2019 ·•· Utenriks

Jødiske gravsteiner utsatt for hærverk i Danmark
Dansk politi har åpnet etterforskning av hærverk mot 84 gravsteiner på en jødisk gravlund i Randers, vest i Danmark.

Gravsteinene er blitt innsmurt med grønn maling, og noen av dem er veltet.

Hærverket ved gravlunden, som ble anlagt på 1800-tallet, ble meldt inn lørdag, men det er uklart når det har skjedd.

Lørdag var årsdagen for krystallnatten, da jødiske forretninger ble angrepet og jøder drept i nabolandet Tyskland tilbake i 1938.

Randers-borgermester Torben Hansen sier hærverket er feigt og forkastelig.

— Det er skremmende, sett i et historisk perspektiv, og derfor var det viktig for meg å komme hit for å se hvor ille det sto til, sa Hansen til reportere på stedet.

NTB-Ritzau-DPA

Søndag 10. november 2019 ·•· Utenriks

Tenåring døde etter skyteepisode i Malmö
En tenåring døde og en annen er påført livstruende skader etter en skyteepisode på en pizzarestaurant i Malmö lørdag kveld. Ingen er pågrepet.

Politi og ambulanse rykket klokka 21.03 lørdag kveld ut til meldinger om skyting på en restaurant på Möllevångstorget i Malmö. I en pizzarestaurant på plassen fant de ett av skuddofrene liggende på gulvet.

Kort tid senere ankom et annet skuddoffer sykehusets akuttmottak med privatbil.

Ofrene, begge menn, er påført livstruende skader, opplyste sykehuset først. Begge er tenåringer mellom 15 og 18 år.

Region Skåne opplyste natt til søndag på sine nettsider at den ene av tenåringene er død av skadene.

— Vi kan bekrefte at en 15 år gammel gutt er død, sier pressetalsmann Patric Fors søndag formiddag.

Politiet vil ikke kommentere tilstanden til den andre, og henviser til sykehuset.

Skyteepisoden utløste en stor politiaksjon. Politiet sperret av flere områder, også deler av sykehusets akuttmottak, av sikkerhetsårsaker.

NTB-TT

Søndag 10. november 2019 ·•· Innenriks

Mandag kan planeten Merkur ses foran solen
11. november står jorden og Merkur på linje, og det er mulig å observere planetens ferd foran solen. En såkalt Merkur-passasje skjer 13 ganger hvert århundre.

I Norge kan man oppleve fenomenet fra klokken 13.35 og til solen går ned, ifølge Illustrert vitenskap.

Det kan gå mellom 3,5 til 13 år mellom hver gang fenomenet inntreffer. Sist var i mai 2016, da en sjelden og usedvanlig langvarig merkurpassasje fant sted. Det vil gå 125 år til vi kan oppleve en mer langvarig planetpassasje.

Går man glipp av hendelsen 11. november, blir det ingen ny mulighet før i november 2032.

Liten svart flekk

Ettersom Merkur ligger nær solen, er det ikke lett å se planeten fra jorden. Den kan være gjemt bak solen, eller den kan være vanskelig å se på grunn av de skarpe solstrålene. 11. november ligger imidlertid ting til rette for å observere planeten, og den vil kunne ses som en liten svart flekk på solskiven.

Ettersom Merkur er så liten, vil ikke beskyttelsesbriller alene være nok til å kunne få øye på det relativt sjeldne fenomenet, og man er avhengig av en kikkert eller et teleskop. Det er også viktig å beskytte øynene.

Kan ses i Oslo først

Ifølge Norsk Astronomisk Selskap vil passasjen først kunne ses i Oslo klokken 13.40, når solen står lavt i nordvest. Der vil den være synlig fram til solen går ned klokken 15. I Kristiansand står solen høyere på himmelen, og det vil derfor være mulig å se passasjen noe lenger, fram til solnedgang klokken 15.35.

I Bodø starter passasjen omtrent samtidig som solen går ned, og det vil derfor ikke være mulig å oppleve fenomenet så langt nord i landet.

NTB

Søndag 10. november 2019 ·•· Innenriks

Over tusen forsvarspistoler er ikke gjort rede for
Politiet mener Forsvaret ikke har kontroll på 1.600 Colt-pistoler. Flere av disse pistolene er funnet hos kriminelle eller i ulovlige våpensamlinger.

En pistol funnet hos en volds- og narkotikadømt mann i Telemark, ledet politiet til Forsvarets våpenregister. Dette viste at pistolen skulle ha vært destruert i 2008, skriver VG.

Politiet mener at pistolen er del av et større parti som forsvant da Kongsgårdsmoen militærleir ble lagt ned.

— Så langt har vi funnet igjen over 120 pistoler og pistoldeler fra dette partiet, men hvor mange som reelt er borte av de 1.600 vet vi ikke, sier etterforskningsleder Skule Worpvik i politiets operasjon Bonanza til avisa.

Flere personer er de siste årene siktet og dømt for å eie disse pistolene fra Forsvaret. Ingen er derimot straffet for å ha stjålet eller har lurt unna våpnene.

Forsvaret peker på at det ser alvorlig på funnene, men peker samtidig på at dette er forhold som ligger langt tilbake i tid og at det er innført strengere kontroll ved våpenlagre og destruksjon.

— Det gjøres funn nå, men vi må huske at dette ikke er noe som har skjedd de siste årene. Dette er noe som har skjedd over lang tid, sier viseadmiral Elisabeth Natvig til VG.

NTB

Søndag 10. november 2019 ·•· Utenriks

Tenåring døde etter skyteepisode i Malmö
En tenåring døde og en annen er påført livstruende skader etter en skyteepisode på en pizzarestaurant i Malmö lørdag kveld.

Politi og ambulanse rykket klokka 21.03 lørdag kveld ut til meldinger om skyting på en restaurant på Möllevångstorget i Malmö. I en pizzarestaurant på plassen fant de ett av skuddofrene liggende på gulvet.

Kort tid senere ankom et annet skuddoffer sykehusets akuttmottak med privatbil.

Ofrene, begge menn, er påført livstruende skader, opplyste sykehuset først. Begge er tenåringer mellom 15 og 18 år. Helseforetaket Region Skåne opplyser natt til søndag at den ene av tenåringene er død av skadene.

Skyteepisoden utløste en stor politiaksjon. Politiet sperret av flere områder, også deler av sykehusets akuttmottak, av sikkerhetsårsaker.

NTB-TT

Søndag 10. november 2019 ·•· Utenriks

Eksplosjon ved leilighetshus utenfor Stockholm
Enda en eksplosjon rystet Sverige lørdag kveld da en detonasjon ble utløst i forstadsområdet Rönninge sør for Stockholm.

Politiet ble varslet om eksplosjonen klokken 22.40 lørdag kveld. Den ble utløst like ved et leilighetsbygg i Rönninge og førte til skader på en balkong og noen glassruter som er knust.

Ingen personer skal ha kommet til skade.

— Vi er der og avhører vitner som har sett noe og forsøker å finne ut hva som har skjedd og hvorfor, sier pressetalsmann Mats Eriksson ved politiet i Stockholm.

Eksplosjonen i Rönninge er den tredje lørdag kveld i Sverige. Klokka 20.57 fikk politiet melding om en eksplosjon i Malmö og en times tid senere ble det også varslet om et høyt smell og funn av en brennende bil i Helsingborg.

— VI etterforsker nå om det er snakk om en eksplosjon eller en bilbrann, opplyser politiets pressetalsperson Katarina Rusin til TT.

Det svenske politiets nasjonale bombegruppe er koblet inn for å undersøke alle sakene.

NTB-TT

Søndag 10. november 2019 ·•· Innenriks

Seks ungdommer mistenkt for ran i Oslo
Politiet har kjørt seks ungdommer i alderen 14 til 15 år til Manglerud politistasjon etter et ran på Lambertseter lørdag kveld.

To 16-åringer ble truet til å gi fra seg penger og eiendeler. De to fornærmede skal ha blitt truet med knokejern, opplyste politiet ved 22.30-tiden lørdag kveld.

Seks ungdommer i 14—15-års alderen er mistenk i saken.

— De mistenkte blir kjørt til Manglerud politistasjon for videre oppfølging. Det ble utøvet både vold og trusler i forbindelse med ranet, melder politiet i Oslo klokken 23.04 lørdag kveld.

Fornærmede er uskadd, opplyser politiet.

NTB

Søndag 10. november 2019 ·•· Utenriks

Nesten 80.000 tilskuere så Englands fotballkvinner, ny tilskuerrekord
77.768 tilskuere inntok Wembley da Englands fotballkvinner møtte Tyskland til privatlandskamp lørdag. Det er ny rekord for en treningskamp for kvinner.

Tyske Klara Buhls 2-1 scoring på overtid sendte mesteparten av fansen skuffet hjem.

Phil Nevilles England fikk en fantastisk ramme rundt kampen mot Tyskland, men klarte ikke å dra nytte av hjelpen fra tilskuerne i det som ble det femte tapet på sju kamper.

Alexandra Popp ga Tyskland ledelsen med en heading etter kun ni minutter, men et nesten fullsatt Wembley kunne juble for England-mål da Ellen White utlignet rett før pause. Tyskland klarte likevel å dra i land seieren med 2-1 rett før slutt, til stor skuffelse for de mange fremmøte og målscorer White.

— Jeg er veldig lei meg for at vi ikke klarte å få med oss noe i dag, sa White til publikum rett etter kampen.

De kan likevel glede seg over publikumsinteressen i det som slo tilskuerrekorden for en treningskamp for kvinner. Tilskuerrekorden totalt er fortsatt VM-finalen mellom USA og Kina i 1999, da mer enn 90.000 var til stede.

NTB

Søndag 10. november 2019 ·•· Innenriks

Nylig løslatt etter brannstifting — siktet igjen
To personer som nylig ble løslatt fra fengsel etter å ha sonet dommer for brannstifting, er nå siktet for å ha satt fyr på Musikkens hus i Farsund.

En kvinne (31) og en mann (35) ble avhørt i saken lørdag, men politiet ønsker foreløpig ikke å si noe om hvorvidt de erkjenner straffskyld eller ikke, melder NRK.

— Vi vil begjære varetektsfengsling av begge de siktede på mandag, sier politiadvokat Kaja Michaelsen til kanalen.

Musikkens hus ble totalskadd i brannen natt til fredag. Kvinnens forsvarer Olav Sylte sier til NRK at hun nekter straffskyld i saken.

Etter det NRK erfarer, er de to siktede tidligere dømt til å betale 12,9 millioner kroner i erstatning for å ha tent på flere bygninger på Sørlandet. De slapp nylig ut av fengsel etter å ha sonet for brannstifting.

NTB

Lørdag 9. november 2019 ·•· Utenriks

Sjokolademur revet i Paris
En fransk sjokoladekunstner feiret 30-årsdagen for Berlinmurens fall ved å rive en sjokolademur og spandere bitene på jublende tilskuere.

Med 200 kilo sjokolade hadde Patrick Roger laget en minikopi av muren som delte Øst- og Vest-Tyskland. Ordene «Frihet» og «Jeg er en berliner» prydet skulpturen.

Akkurat som tyskere slo i stykker biter av betongmuren 9. november 1989, gikk Roger og hans assistent løs på sjokolademuren.

Etter noen slag med hammeren raste muren i flere hundre biter ned på fortauet foran Rogers sjokoladebutikk. Frydende tilskuere kastet seg over bitene, som forsvant på få minutter.

Blant pariserne og turistene som overvar stuntet, var Cecile Reveret, som bodde noen år i Øst-Tyskland før muren falt.

— Det er en praktfull idé. Det var derfor jeg kom. Nå har jeg biter av muren, sier Reveret.

— Jeg var ikke der da den falt i 1989. Men det var med hele mitt hjerte at jeg støttet gjenforeningen, og de østtyskerne som jeg fikk muligheten til å omgås, og som har tårer i øynene iblant når de nevner muren, sier Reveret.

Fjerningen av det forhatte byggverket i Berlin ble et symbol på kommunismens endelikt i Europa.

NTB-AP

Lørdag 9. november 2019 ·•· Innenriks

Ny metoo-undersøkelse i mediebransjen
To år etter at metoo-bølgen traff norske mediehus, samler presseorganisasjonene hele bransjen for en ny kartlegging av seksuell trakassering.

Resultatet av den nye kartleggingen kommer i januar, melder Medier24.

Den første metoo-undersøkelsen i mediebransjen ble presentert i desember 2017. Det kom 5.700 svar, og de viste at 11,1 prosent av unge kvinner mellom 18 og 30 år som hadde besvart undersøkelsen, sa de hadde blitt utsatt for seksuell trakassering det siste halve året.

— Norsk Journalistlag var tydelig på at vi ønsket en ny undersøkelse. Nå har vi brukt tiden på å finne ut hvem som skal være med, og hvordan undersøkelsen skal gjøres, sier leder Hege Iren Frantzen i Norsk Journalistlag til Medier24.

Alle organisasjonene som er medlem av Norsk Presseforbund, deltar i den nye undersøkelsen.

— Jeg er veldig glad for at en samlet mediebransje gjør dette sammen. Vi er alle enige om at vi har forsømt oss som bransje fram til 2017, sier assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening til Medier24.

Undersøkelsen vil bli sendt ut på samme tid som i 2017 — i slutten av november — med svarfrist i begynnelsen av desember.

NTB

Lørdag 9. november 2019 ·•· Innenriks

Telenor rammet av store tekniske problemer
En rekke av Telenors tjenester har vært utilgjengelige siden fredag. Feilen er lokalisert, men det er uvisst når den vil være rettet opp.

Siden fredag morgen har Telenor.no, «Mine sider», betaling med SMS, kundeservice-numre, noen av Telenor-appene og epost-tjenesten online.no vært nede for telling, ifølge VG. Telenor vet ikke når problemene vil være fikset.

— Jeg kan ikke si annet enn at vi har funnet et feilområde, og at arbeidet fortsetter. Derfor kan vi ikke anslå noe om når dette er løst. Men vi har egne ansatte og eksterne ressurser på plass som jobber døgnet rundt, sier informasjonssjef Magnus Line i Telenor.

På telenor.no kommer denne feilmeldingen opp: «Hei, Du har forsøkt å besøke Telenors nettside. Vi opplever for tiden tekniske problemer og jobber iherdig med å løse situasjonen. Takk for tålmodigheten».

Selv om Telenor ikke vet nøyaktig hva feilen skyldes, utelukkes det at de er utsatt for hacking.

— Vi kan avkrefte at det er snakk om hacking eller annen ondsinnet aktivitet, sier Line, som understreker at det ikke er problemer med bredbånd og den generelle telefondekningen.

På Telenors Facebook-side klager imidlertid flere frustrerte kunder over at de har problemer med blant annet bredbånd og TV-signaler, skriver Aftenposten.

— Hvis noen kunder opplever problemer med bredbånd eller TV-signaler, så har ikke det noen sammenheng med den interne nettfeilen Telenor har nå, sier informasjonssjefen.

NTB

Lørdag 9. november 2019 ·•· Utenriks

Merkel oppfordrer Europa til å forsvare demokrati og frihet
Angela Merkel oppfordret Europa til å forsvare demokrati og frihet da hun talte i forbindelse med at det er 30 år siden Berlinmurens fall.

Ledere fra Tyskland, Polen, Ungarn, Slovakia og Tsjekkia deltok lørdag på en seremoni i gaten Bernauer Strasse i Berlin, der en av de siste delene av Berlinmuren ligger.

Fjerningen av det forhatte byggverket ble et symbol på kommunismens endelikt i Europa.

I en tale ved et kapell i forbindelse med 30-årsmarkeringen hedret Tysklands statsminister Angela Merkel de som ble drept eller fengslet da de prøvde å flykte fra øst til vest. Hun fastslo at den globale kampen for frihet ikke er over.

— Berlinmuren, mine damer og herrer, er historie, og den lærer oss at ingen mur som holder folk ute og hindrer frihet, er så høy eller bred at den ikke kan bli brutt ned, sa Merkel og oppfordret Europa til å forsvare demokrati og frihet.

Hun viste også til krystallnatten i 1938, da forfølgelsen av jødene for alvor ble trappet opp, og trakk dette fram som en påminnelse om å stå opp mot rasisme og antisemittisme.

Berlinmuren ble satt opp i august 1961 og delte Øst- og Vest-Berlin.

NTB-AFP

Lørdag 9. november 2019 ·•· Innenriks

Mann må møte i lagmannsretten etter å ha syklet i kollektivfeltet
En syklist ble frifunnet i tingretten etter å ha stått tiltalt for å ha syklet i kollektivfeltet og dermed hindret trafikken. Tirsdag starter ankesaken.

Om ettermiddagen mandag 24. september i fjor syklet mannen midt i kollektivfeltet på E18 Mosseveien ut av Oslo fra Ormsund mot Ulvøya. Det oppsto kø bak syklisten, og politiet stoppet ham fordi de mente han forstyrret trafikken unødig.

Politiet ga mannen et forelegg på 7.000 kroner for brudd på vegtrafikkloven, noe han ikke godtok, og dermed havnet saken i retten.

Syklisten ble frikjent da saken ble behandlet i Oslo tingrett tidligere i år.

Dommen ble avsagt under dissens ettersom fagdommeren mente forholdet var straffbart. De to meddommerne mente imidlertid at syklisten ikke skapte en unødig hindring og heller ikke opptrådte uaktsomt. De mente at når det er lovlig å sykle i kollektivfelt, må bilistene tåle en viss grad av forstyrrelse av syklister.

Oslo statsadvokatembeter anket dommen, og tirsdag kommer saken opp for Borgarting lagmannsrett. Det er satt av én dag til saken.

NTB

Lørdag 9. november 2019 ·•· Innenriks

Mann ble frastjålet BankID — må betale 100.000 kroner
En mann ble utsatt for identitetstyveri, men må likevel dekke bankens tap på over 100.000 kroner for et forbrukslån, slår Agder lagmannsrett fast.

Våren 2017 reiste mannen på ferie, men BankID-brikken ble liggende igjen i skuffen på jobben. Da han kom tilbake, var den borte, skriver Finansavisen.

I en fersk dom fra Agder lagmannsrett er mannen dømt til å betale Easybanks tap på over 100.000 kroner på et forbrukslån en person tok opp i mannens navn ved hjelp av denne kodebrikken. Easybank tapte i forliksrådet, men fikk medhold i tingretten og nå også i lagmannsretten.

Et ektepar, der en av partene i en kort periode hadde adgang til mannens arbeidsplass, benyttet mannens BankID-brikke til å sende en elektronisk søknad om forbrukslån på 101.000 kroner hos Easybank. Paret ble dømt for dette høsten 2017.

For å få utbetalt et lån, er det i tillegg til BankID-brikken nødvendig å ha en personlig kode. Hvordan ekteparet har fått tak i mannens kode er ikke avklart gjennom rettssaken.

I dommen heter det at mannen ikke aktsomt har «etterlevd de reglene som gjelder for alle brukere av personlig BankID, verken når det gjelder den personlige BankID-koden eller når det gjelder den fysiske BankID-brikken».

NTB

Lørdag 9. november 2019 ·•· Utenriks

Portrett av Greta Thunberg skal pryde fasade i San Francisco
Et enormt veggmaleri av den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg skal pryde en stor fasade i San Francisco.

— Om vi kan forsterke hennes budskap og få flere mennesker til å engasjere seg og høre på hva hun har sagt, så har vi gjort noe bra, sier initiativtakeren Paul Scott fra den ideelle organisasjonen One Atmosphere, som finansierer prosjektet, til CNN.

Kunstverket, som er malt på en bygning ved Union Square, skal være ferdigstilt på tirsdag neste uke, ifølge kanalen.

Thunberg har vært i Nord-Amerika siden hun i august krysset Atlanterhavet seilbåten Malizia II og befinner seg for øyeblikket i den amerikanske delstaten North Carolina.

Planen hennes var å dra til Santiago i Chile for å delta på FNs klimakonferanse. Den ble imidlertid avlyst etter de voldsomme demonstrasjonene mot president Sebastián Piñera.

NTB-TT

Lørdag 9. november 2019 ·•· Innenriks

Jentegjeng overfalt tenåringsjente i Rogaland
En tenåringsjente har fått hjernerystelse og mulige bruddskader etter å ha blitt overfalt av en gruppe jevnaldrende jenter i Ganddal i Rogaland fredag kveld.

Like før klokken tre natt til lørdag meldte politiet at det tidligere fredag kveld hadde vært slagsmål mellom flere mindreårige jenter på et arrangement for ungdom på Ganddal i Sandnes. Hendelsen skjedde like før klokken 23.

— Politiet ble kontaktet av foreldrene til en ungdom som hadde vært på dette arrangementet. Datteren hadde forklart at hun var blitt slått ned av en gjeng andre jenter på Ganddal, sier operasjonsleder Jøran Solheim i Sørvest politidistrikt til NTB.

Jenta som ble slått ned skal, ifølge politiet, ha forsøkt å gå mellom for å avverge en slåsskamp mellom flere andre jenter, skriver Aftenposten.

En patrulje ble sendt til stedet og det er opprettet sak. Politiet har fått navnet på flere involverte, som er mellom 13 og 14 år gamle, og kommer til å følge opp saken lørdag.

— Vi skal se på hvordan vi følger opp saken og med hvilke etater vi gjør det, men det er helt klart at vil skal følge opp denne saken, sier Solheim.

Alderen til de involverte, måten det skjedde på og skadene den fornærmede ungdommen har fått, gjør at politiet ser alvorlig på saken.

— Vi er kjent med at det er en viss temperatur på Facebook etter det som skjedde, og vi følger med, sier operasjonslederen. Han ber personer som har informasjon eller video fra hendelsen, om å ta kontakt med politiet.

NTB

Lørdag 9. november 2019 ·•· Utenriks

Uenighet om hjemmebrent i EU
Hvor mye sprit kan man brygge hjemme uten å betale skatt for det? Den som tørster etter svar, må vente, siden EUs ledere ikke klarer å bli enige.

Kjernen er om det skal være et unntak fra skattekravet i de landene der produksjon av hjemmebrent faktisk er helt lovlig virksomhet. Og hvis svaret er ja, hvor går grensen for antall liter sprit man kan framstille uten at futen melder seg?

Romania og Ungarn er de fremste forsvarere av denne form for husflid. Tusenvis av bønder lager egen sprit av frukt som av en eller annen grunn ikke blir solgt, ofte plommer og aprikoser.

Minst 100 liter

De to landene vil at EUs skatteregler skal gi rom for å kunne brenne minst 100 liter i året av det til dels svært sterke rumenske plommebrennevinet tuica og det ungarske fruktbrennevinet palinka, med røtter tilbake til middelalderen, uten å måtte skatte.

NTB-TT

Lørdag 9. november 2019 ·•· Innenriks

Byrådet i Bergen vil prøve ut borgerlønn
Politikerne i Bergen er klare for å teste ut borgerlønn som sikrer innbyggerne penger, uten at staten krever noe tilbake.

Når og hvordan vet de ikke ennå, melder Bergens Tidende.

Det kommer fram i byrådsplattformen til Ap, Venstre, KrF og MDG, som ble presentert for to uker siden:

«Byrådet vil ta initiativ overfor statlige myndigheter om at et eventuelt prøveprosjekt om borgerlønn i Norge skal inkludere Bergen», heter det.

Borgerlønn betyr at man får utbetalt penger av myndighetene uten krav om gjenytelse. Det legges vanligvis til grunn at borgerlønnen skal gi en inntekt som er stor nok til å leve av.

Det var MDG som kjempet inn borgerlønn i plattformen. MDGs Mona Høgli satt selv i forhandlingene og hun mener dette er et godt og grønt tiltak.

Om det blir aktuelt i denne byråds­perioden, er hun ikke sikker på. Høgli erkjenner at dagens regjering sannsynligvis ikke kommer til å ta initiativ til dette med det første.

— Men vi tror på en ny regjering om to år, og vi ønsker å ligge i forkant. Bergen er en fremoverlent by, og bergenserne er nysgjerrige på nye ting, sier hun.

Lubna Jaffery (Ap), Bergens nye arbeids-, sosial- og boligbyråd, understreker at byrådet ikke har tatt stilling til om borgerlønn er bra eller dårlig, men om dette blir aktuelt i Norge, mener hun det er naturlig at Bergen blir med.

NTB

Lørdag 9. november 2019 ·•· Innenriks

Nær halvparten av norske elever vet om narkotikabruk i skolen
44 prosent av norske elever kjenner til at elever har brukt narkotika i skoletiden, viser en ny undersøkelse fra organisasjonen Actis.

Undersøkelsen er gjort blant ungdom i alderen 15 til 20 år. Seks prosent opplyser at de har følt seg utrygge på grunn av andre elevers rusbruk på skolen. Fire prosent svarer at de har opplevd at rusede elever forstyrrer undervisningen, skriver VG.

— Det er bekymringsfullt at mer enn fire av ti elever kjenner til at det foregår bruk av narkotika i skoletiden, sier generalsekretær Pernille Huseby i Actis, rusfeltets samarbeidsorgan.

Hun sier elever har krav på et rusfritt læringsmiljø.

— Tilsvarende rusbruk på en arbeidsplass for voksne ville vært helt uakseptabelt, sier Huseby til avisen

NTB

Lørdag 9. november 2019 ·•· Innenriks

Ap vil ha et tak på momsfritaket for elbiler
Det er store forskjeller i hvor mye elbileiere må betale i avgifter. Det vil Hadia Tajik i Arbeiderpartiet ha slutt på.

— Det er nok fordeler for de pengesterke nå, som til sammen har fått mer enn åtte milliarder i skattekutt siden 2013, sier Tajik til Dagens Næringsliv.

Hun mener det burde være en grense for hvor dyre biler staten subsidierer.

En oversikt fra Finansdepartementet viser at kjøpere av Tesla X må betale 7.770 kroner i avgifter, mens de som kjøper en fossildrevet VW Tourareg må ut med 569.000 kroner i statlige avgifter.

I det alternative budsjettet til Arbeiderpartiet blir et tak på momsfritaket foreslått innført. Det skal gjelde fra elbilene som koster mer enn 600.000 kroner, og momsen skal betales av beløpet over 600.000, skriver avisa.

— Klimaet bryr seg ikke om du kjører en Tesla Model 3, Volkswagen Gold eller en Jaguar. Tesla 3 og Golf havner under grensen, men om du skal ha en Jaguar må du legge i litt ekstra, sier Tajik.

Arbeiderpartiet har tidligere foreslått en øvre grense for momsfritak, og Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim avviser forslaget igjen. Han utelukker ikke at det kan komme avgifter på elbiler, men står fast på at elbilfordelene skal vare til 2021.

NTB

Lørdag 9. november 2019 ·•· Innenriks

Sp tar innpå Ap i ny rekordmåling
Senterpartiet går fram på nok en måling. Klassekampens novembermåling viser at Sp er nær ved å få like stor oppslutning som Arbeiderpartiet.

I målingen får Sp 19, 2 prosent, fram 2 prosentpoeng fra målingen i oktober. Ap gjør på sin side sin dårligste måling hos Klassekampen og ender på 22,3 prosent. Hadde det vært stortingsvalg nå, ville Ap fått 40 representanter og Sp 38 representanter.

Dette er den tredje målingen på kort tid der Sp gjør det sterkt. I en måling utført på vegne av Nettavisen og Amedia i starten av november, får Sp og Ap til sammen 83 representanter på Stortinget. Partiet fikk dessuten en oppslutning på 19,5 prosent på TV 2s novembermåling.

— Nå har vi fantastiske målinger, men vi kan ikkje forvente at det skal være slik for alltid. Vi må bare være tydelige på hva vi mener, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til Klassekampen.

Arbeiderpartiet har det siste året falt på avisens målinger. Partisekretær Kjersti Stenseng i Ap sier det viser den enorme jobben partiet har framfor seg for å vinne tilbake tilliten til velgerne som forlot dem ved høstens valg.

I den ferske målingen får Høyre 22,9 prosents oppslutning (fram 1,5 prosentpoeng), mens Frp går tilbake 2,1 poeng til 8,4 prosent. Oppslutningen til SV (7,1 prosent), MDG (6,1), Venstre (4,3), Rødt (4,1) og KrF (3,4) er mer eller mindre uendret fra forrige måling.

Feilmarginen varierer fra 2,6 og 1,1 og størst for de største partiene.

NTB

Lørdag 9. november 2019 ·•· Utenriks

FN sier «brutale» fengselsforhold bidro til Mursis død
FN-eksperter sier Egypts tidligere president Mohamed Mursi sonet under så brutale forhold i fengsel at det bidro til at han døde i varetekt.

De advarer også om at tusenvis av andre innsatte er i «alvorlig fare» som følge av «grove overtredelser» i egyptiske fengsler.

Mursi døde i juni, 67 år gammel, etter å ha falt om under et rettsmøte.

I en uttalelse fra FNs høykommissær for menneskerettigheter heter det at ekspertene konkluderte med at forholdene Mursi sonet under «kan være ensbetydende med et statsgodkjent drap».

FNs eksperter mener ekspresidenten satt på isolat 23 timer i døgnet, ble nektet medisinsk hjelp, mistet synet på ett øye og led av tilbakevendende diabetisk koma.

Mursi ble valgt til president i 2012 etter massedemonstrasjonene under den arabiske våren og ble med det Egypts første sivile og demokratisk valgte president.

Mindre enn ett år etter at Mursi ble president, brøt det ut nye massedemonstrasjoner, denne gangen i protest mot at Mursi førte landet i det mange mente var islamistisk retning.

Etter militærkuppet ble Det muslimske brorskapet forbudt, og både Mursi og titusener av andre opposisjonelle, både islamister og sekulære, ble dømt til lange fengselsstraffer.

Mursi selv ble dømt til både lange fengselsstraffer og døden, men dødsdommen ble opphevet i 2016.

NTB-AP

Lørdag 9. november 2019 ·•· Innenriks

Foreldre dømt for mishandling av datteren
Et foreldrepar i 50-årene er i Sør-Trøndelag tingrett dømt for grov vold og gjentatt mishandling av datteren gjennom hennes barndom.

Moren dømmes til ett år og seks måneders fengsel, mens faren dømmes til ett år og ni måneders fengsel. Foreldreparet dømmes videre til å betale datteren 250.000 kroner i oppreisningserstatning.

Straffen er lavere enn aktors påstand om tre års fengsel for moren og tre år og tre måneders fengsel for faren.

Foreldreparet er dømt for å ha utsatt datteren for grov vold gjentatte ganger over en periode på 13 år. Datteren har posttraumatisk stresslidelse og liten arbeidsevne som følge av mishandlingen hun har vært utsatt for.

Foreldreparet erkjente seg ikke skyldig i retten, men innrømmet lettere «oppdragervold» mot fornærmede.

NTB

Lørdag 9. november 2019 ·•· Utenriks

Australia herjes av flere skogbranner
Australske brannmannskaper kjemper mot flere titall skogbranner øst i landet og sier de aldri har vært i en lignende situasjon.

Om lag hundre skogbranner har oppstått i delstatene New South Wales og Queensland i Australia, og 17 av disse var fredag fortsatt regnet som farlige og ikke under kontroll.

— Vi har aldri sett så mange branner samtidig som det varsles om på krisenivå. Vi er i ukjent farvann, sier en talsmann for brannvesenet i New South Wales til den australske kringkasteren ABC.

Mindre buskbranner er vanlige i Australia, og brannmannskaper har i månedsvis slukket sporadiske småbranner før landets sommer nå er i ferd med å starte. Den nye bølgen med skogbranner er en tøff start på det forskere frykter blir en hard brannsesong.

Klimaendringer og uheldige værsykluser har bidratt til en kruttønne med kraftig vind, lav luftfuktighet og høye temperaturer.

Det er foreløpig ikke meldt om dødsfall som følge av brannene, men det har blitt meldt at bygninger har tatt fyr, og at folk har blitt sittende fast i boligene sine.

Skogbrannene er spredt på en om lag 1.000 kilometer strekning langs kysten, noe som gjør slukningsarbeidet vanskelig for redningsmannskapene.

Til tross for at det er benyttet rundt 70 fly og helikoptre, har brannene brutt igjennom brannsperringer, og tvunget myndighetene til å stenge motorveien som knytter storbyene Sydney og Brisbane sammen.

NTB-AFP

Lørdag 9. november 2019 ·•· Innenriks

Magnus Carlsen har meldt seg ut av Norges Sjakkforbund
Magnus Carlsen skal fortsatt representere Norge i internasjonale mesterskap og turneringer selv om han har meldt seg ut av Norges Sjakkforbund.

I en pressemelding sendt fredag skriver Norges Sjakkforbund (NSF) at forbundet 30. september mottok en melding fra Magnus Carlsens far Henrik Carlsen. Den inneholdt blant annet følgende:

«Som indikert allerede i sommer ønsker Magnus med dette å melde seg ut av Norges Sjakkforbund, og gjerne så raskt som det er mulig. Han vil benytte anledningen til fortsatt å representere Norge som avklart med Fide og NSF på ettersommeren.»

FIDE er Det internasjonale sjakkforbundet.

Carlsen var i møte med sentralstyret i NSF allerede 11. juli, noen dager etter kongressen i forbundet 7. juli. Ifølge NSF skal verdensmesteren allerede da ha signalisert at det var aktuelt å melde seg ut.

NTB

Lørdag 9. november 2019 ·•· Utenriks

Anonym forfatter av ny bok kaller Trump uberegnelig og udugelig
En anonym forfatter av en ny bok om president Donald Trump kaller ham uberegnelig og uegnet til å være USAs øverste militære sjef.

Utdrag fra boken «A Warning» ble torsdag trykt i The Washington Post. Forfatteren er identifisert som «en ledende tjenestemann i Trump-administrasjonen».

Boken gjengir påståtte utfall fra hverdagssituasjoner i Det hvite hus, der Trump lirer av seg rasistiske utfall og sterkt nedlatende beskrivelser av kvinner.

-Han stotrer, baktaler, blir forvirret og er oppfarende. Han har problemer med å trekke ut essensen i opplysninger han får seg presentert, heter det.

Pressetalskvinne i Det hvite hus, Stephanie Grisham, sier i en pressemelding at forfatteren ikke våger stå fram under fullt navn, da boken ikke er noen annet enn løgner. Hun oppfordrer pressen til å behandle boken som det den er; «et rent oppspinn».

Boken kommer ut 19. november. Forfatteren hevder at en gruppe ledende tjenestemenn vurderte å gå av samlet i fjor, som en advarsel om situasjonen. Men de kom angivelig til at en slik handling ville gjøre mer skade enn nytte.

Utgiver er det anerkjente forlaget Hachette, som har gjort det klart at forfatteren ikke vil bli ytterligere identifisert.

NTB-AP

Lørdag 9. november 2019 ·•· Regionalt

Norsk kunstner har lagd verdens vakreste frimerke
Kunstner Viggo Ree fra Åmot i Østerdalen har malt bildet på frimerket som er kåret til verdens vakreste.

I en internasjonal konkurranse har «Snøugla» av Viggo Ree blitt kåret til det vakreste frimerket som ble utgitt i fjor.

Konkurransen ble arrangert av det spanske frimerketidsskriftet El Eco.

- Det er svært hyggelig at våre frimerker oppnår gode resultater internasjonalt, og et klart bevis på norske frimerkers høye kvalitet, skriver konsernsjef Tone Wille i Posten i en pressemelding.

Snøugle-frimerket er trykket opp i et opplag på 6,5 millioner eksemplarer.

NTB

Lørdag 9. november 2019 ·•· Utenriks

Ofrene fra lastebilen i Essex bringes til Vietnam
Alle de 39 menneskene som ble funnet døde i en lastebil i Essex i Storbritannia, var vietnamesiske statsborgere. De bringes nå tilbake til hjemlandet.

Det opplyser myndighetene i Vietnam, ifølge lokale medier. Det er ventet at de omkomne vil ankomme landet med samme fly på lørdag eller søndag.

Landets statsminister Nguyen Xuan Phuc kondolerte torsdag de dødes familier, og rettet samtidig oppmerksomheten mot den ulovlige menneskesmuglingen.

Britisk politi har bekreftet at alle de omkomne var vietnamesiske statsborgere. De betegner identifiseringen som et viktig skritt i etterforskningen som gjør dem i stand til å hjelpe de pårørende. Ifølge lokale medier er det over 20 vietnamesiske familier som har tatt kontakt på jakt etter informasjon om savnede familiemedlemmer.

Det var 23. oktober at de 39 omkomne, blant dem åtte kvinner og 31 menn, ble funnet i en kjølekonteiner i en trailer i Grays i Essex. Lastebilen kom til Storbritannia med ferge fra Belgia.

I Vietnam er minst ti personer pågrepet for menneskesmugling etter tragedien. I Storbritannia ble lastebilsjåføren pågrepet kort tid etter funnet av de omkomne, og er siktet for 39 tilfeller av uaktsomt drap, samt menneskesmugling, hvitvasking av penger og organisert støtte til ulovlig innvandring.

NTB-DPA

Fredag 8. november 2019 ·•· Innenriks

Nav-ansatte sier tilliten til ledelsen er tynnslitt
Ansatte i Nav sier det er krevende å representere et system de opplever ikke virker. De varsler at tilliten til ledelsen er lav.

Marit S. Isaksen i Fellesorganisasjonen (FO) forteller til Dagsavisen at det er krevende tider for Nav-veilederne.

— De ønsker å opptre på en god måte. Men det er krevende å representere et system som ikke har vært bra nok. Det er veilederne som møter brukerne og får erfare ulike reaksjoner de har, og som må møte folks svekkede tillit til systemet og velferdstjenesten, sier Isaksen.

Fellesorganisasjonen representerer om lag 3.000 kommunalt og statlig ansatte i Nav.

Sigrun Vågeng skal ha hatt høy grad av tillit blant FO-medlemmene etter at hun overtok jobben som Nav-direktør i 2015. Nå er derimot tilliten tynnslitt på grunn av dårlig styring, både fra Nav og departementet, skriver Dagsavisen.

NTL Nav, som representerer 5.600 ansatte, mener det ikke er det rette tidspunktet for å vurdere tillit.

NTB

Fredag 8. november 2019 ·•· Innenriks

Prognose: Nordmenn vil bruke nærmere 100 milliarder kroner på julehandelen
Nordmenn vil til sammen punge ut 97 milliarder for årets julefeiring. Bare i desember bruker hver og en av oss 11.100 kroner på julemat og julegaver.

Det viser prognoser fra Oslo Handelsstands Forening (OHS), som regner med en vekst på 0,9 prosent fra fjoråret.

Desember er den viktigste måneden for handelsstanden, og det er ventet at omsetningen vil være om lag 28 prosent høyere enn resten av året. For enkelte bransjer er tallet mye høyere, som for eksempel hos leketøysbutikkene der omsetningen øker med over 200 prosent før jul.

— Julehandelen er kjempeviktig. Hadde man tatt bort november og desember, hadde det blitt mye røde tall, så vi er ekstremt avhengige av en vellykket julehandel, sier administrerende direktør Bjørn Næss i OHF til NTB.

For bokhandlere, gullsmeder og urmakere forventes det rundt 150 prosent økning i omsetningen.

NTB

Fredag 8. november 2019 ·•· Utenriks

30 år siden Berlinmurens fall
Denne helgen er det 30 år siden Berlinmuren falt. Fjerningen av det forhatte byggverket ble et symbol på kommunismens endelikt i Europa.

Muren falt da regimet i det daværende Øst-Tyskland bestemte seg for å åpne grenseovergangene i Berlin 9. november 1989. Men denne begivenheten hadde en lang forhistorie, som egentlig begynner med Tysklands deling etter nederlaget i andre verdenskrig.

Landsdelene som var okkupert av USA, Storbritannia og Frankrike, ble til Forbundsrepublikken Tyskland, til daglig kalt Vest-Tyskland. Den sovjetiske okkupasjonssonen ble til Den Tyske Demokratiske Republikk, Øst-Tyskland eller DDR.

Sperret inne

DDR ble styrt med hard hånd av kommunistpartiet SED, som imidlertid ikke greide å skape stor materiell velstand for befolkningen. Vesttyskerne opplevde på sin side et «Wirtschaftswunder», et «økonomisk mirakel», med raskt voksende levestandard på 1950-tallet.

Den uunngåelige følgen var at folk flyktet fra øst til vest. Denne flukten fikk etter hvert et slikt omfang at makthaverne i DDR bestemte seg for at den måtte stoppes med alle midler, og i Vest-Berlin skulle befolkningen bokstavelig talt mures inne.

Men offisielt kunne man jo ikke si noe slikt. Derfor brukte det østtyske regimet påskuddet om at muren egentlig skulle holde infiltrasjon fra de aggressive, nyfascistiske vestmaktene ute — og den ble da også offisielt kalt «den antifascistiske beskyttelsesmuren».

NTB-DPA-AFP

Fredag 8. november 2019 ·•· Innenriks

170.000 fartssyndere bøtelagt i fjor
De fleste bilistene som blir stanset i fartskontroll, har ingen unnskyldning, sier Utrykningspolitiet. 170.000 ble straffet for fartsbrudd i 2018.

101.000 av dem ble stoppet av politiet, mens de andre ble fanget opp av fotobokser og fikk bot tilsendt i posten, skriver Aftenposten.

— For noen blir det stusslig å holde fartsgrensen på en vei som er tilsynelatende enkel å kjøre på, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Foreleggene fra politiet lå i snitt på 4.531 kroner. Bilistene som ble tatt i automatisk trafikkontroll måtte i snitt ut med 2.896 kroner.

Fra nyttår ble det dyrere å kjøre for fort. Ligger du opp mot ti kilometer i timen over fartsgrensen, koster det deg 2.100 kroner. Å kjøre for fort på motorvei, kan koste deg opptil 10.650 kroner, viser politiets oversikt over bøtenivået.

Assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen sier de fleste ikke har noen god unnskyldning for fartsoverskridelsene.

— Noen skylder på at de ikke var klar over fartsgrensen på stedet, at de trodde de lå innenfor eller at de måtte gasse skikkelig på for å rekke forbi køen, sier Larsen.

Det var flest menn, 77 prosent, som ble tatt for å kjøre for fort, viser tall fra UP.

NTB

Fredag 8. november 2019 ·•· Utenriks

Store teltleire revet i Paris - mange av beboerne er unge afghanere
Fransk politi har revet to teltleire med over 1.600 flyktninger og migranter i Paris. Hundrevis av beboerne skal være unge afghanere som har bodd i Sverige.

Forholdene i leirene beskrives som svært dårlige, preget av rotter og narkotika. De har fungert som bosted for hundrevis av unge afghanere og afrikanere, mange av dem papirløse eller personer som har fått avslag på asylsøknaden sin i andre land.

15—20 prosent av beboerne er personer som allerede har fått asyl, men som ikke har greid å finne et annet sted å bo, ifølge Paris‘ viseborgermester Dominique Versini.

Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT kan hundrevis av beboerne i leiren ved Porte de la Chapelle nord i Paris, ha vært afghanere som tidligere har bodd i Sverige.

Etter å ha fått avslag på asylsøknaden har de reist til Frankrike for å slippe å bli utvist.

NTB-DPA-TT

Fredag 8. november 2019 ·•· Innenriks

TV 2: Havarikommisjonen peker ikke på én årsak til Helge Ingstad-ulykken
Havarikommisjonen kommer til å konkludere med at KNM Helge Ingstad-ulykken skyldtes en serie uheldige sammentreff, etter det TV 2 erfarer.

Fredag legger Havarikommisjonen fram sin rapport, på årsdagen etter at KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola utenfor Stureterminalen i Hordaland natt til 8. november i fjor.

Etter det TV 2 erfarer er hovedkonklusjonen at det skjedde en rekke sammenfallende uheldige omstendigheter.

Det var også konklusjonen i kommisjonens foreløpige analyse som kom i november i fjor.

Personer i Forsvaret opplyser i forkant til TV 2 at Havarikommisjonens rapport i stor grad samsvarer med Forsvarets egne funn.

Fregatten KNM Helge Ingstad ble totalskadd i kollisjonen. I sommer ble det kjent at fregatten ikke skal repareres. Kostnadene ved en reparasjon er anslått til mellom 12 og 14 milliarder kroner, mens kostnadene ved kjøp av et tilsvarende fartøy estimeres til 11 til 13 milliarder kroner.

NTB

Fredag 8. november 2019 ·•· Innenriks

Utvist mann dømt til sju år og fire måneders fengsel etter rekordstort pillebeslag
En 37 år gammel mann fra Algerie er dømt til fengsel i sju år og fire måneder etter å ha blitt funnet skyldig i å være bestyrer av et pilledepot på Oslos vest.

Dommen falt i Oslo tingrett torsdag 31. oktober. Bare tilfeldigheter gjorde at saken ble rullet opp, melder TV 2.

Mannen ble stanset av politiet i en kontroll på Skøyen 4. juli i fjor etter at han ble gjenkjent av en politibetjent. I en pose mannen hadde, fant politiet 9.000 tabletter.

37-åringen hadde også nøkler på seg, men svarte unnvikende på hvor han bodde. Etter at han var plassert i arresten, forøkte politiet å låse opp leiligheter i området og fant at nøklene passet til en leilighet i nærheten. Der fant politiet til sammen 379.515 tabletter Rivotril og Ksalol. Begge medikamentene er av typen benzodiazepiner, som gir en beroligende effekt.

— Dette er det største beslaget av narkotiske tabletter som noen gang er gjort i Norge, sier aktor, statsadvokat Stein Vale, til TV 2.

Mannen ble utvist fra Norge etter narkodommer både i 2012 og 2013, men kom likevel tilbake. Han hevdet å være flyktning fra Libya, men kommer opprinnelig fra Algerie.

Tiltalte erkjente seg skyldig i henhold til samtlige punkter i tiltalen da han møtte i Oslo tingrett 16. oktober.

Aktors påstand var ni års fengsel, og statsadvokat Vale sier at påtalemyndigheten vurderer å anke. Mannens forsvarer sier til TV 2 at hans klient er tilfreds med utfallet av saken.

NTB

Fredag 8. november 2019 ·•· Innenriks

Stortinget sier bestemt nei til kontant-krav
Stortinget vendte torsdag tommelen ned for Senterpartiets forslag om å slå fast retten til å betale med kontanter.

Representantforslaget innebærer ikke bare at forbrukerens rett til å betale med kontanter slås ettertrykkelig fast, men også at det knyttes en straffebestemmelse til plikten til å ta imot kontanter.

— Finansminister Siv Jensen (Frp) nektet i dagens debatt å svare på om Vys kontantfrie praksis er i tråd med gjeldende lov. Det er jo nettopp denne uklarheten som gjør Sps forslag så avgjørende viktig, sier Sps Sigbjørn Gjelsvik til NTB.

— Man hadde presisert hva som ligger i plikten man har til å ta imot kontanter og hvilke konsekvenser det vil kunne få å avvise, legger han til.

Forslaget ble fremmet som et tillegg til innstillingen om finansmarkedsmeldingen for 2019. Også i 2017 ble et lignende forslag fra Sp nedstemt.

NTB

Fredag 8. november 2019 ·•· Utenriks

Tysklands landslag i fotball skal ikke spille i land der kvinner nektes adgang til tribunene
Tysklands fotballforbund har vedtatt at landslagene ikke skal spille kamper i land der kvinner ikke har adgang til tribunene på linje med menn.

Det opplyser Tysklands nye fotballpresident Fritz Keller i en artikkel for avisen Die Welt. Han sier at han foreslo tiltaket overfor styret, som ga det sin oppslutning.

Keller sier at tysk fotball må ta stilling til aktuelle samfunnsspørsmål.

— Vi må gå i diskusjoner for å besvare sammensatte spørsmål, som «hvilke verdier kan vi ikke gå på akkord med?» Kvinners rettigheter er blant disse, mener DFB-presidenten.

Keller nevnte ingen land ved navn, men nylig fikk kvinner for første gang på nesten 40 år overvære en av Irans hjemmekamper i VM-kvalifiseringen. Det skjedde etter kraftig press fra FIFA. Kvinner fikk 4000 av 80.000 billetter, men de måtte oppholde seg på en egen tribuneseksjon.

Keller, som ble valgt til DFB-president i september, sa at han i sitt første styremøte som president la fram et forslag til vedtak om at «vi ikke lenger tillater våre landslag å spille kamper i land der kvinner ikke har adgang til tribunene eller andre idrettsfasiliteter på lik linje med menn og uten diskriminering».

Dette er nå vedtatt.

NTB-DPA

Fredag 8. november 2019 ·•· Innenriks

Ny avtale skal gi kvinnelige toppfotballspillere en lettere og tilpasset hverdag
Toppfotball Kvinner har inngått samarbeid med Høyskolen Kristiania. Målet er at det skal bli enklere å kombinere fotball og studier.

Avtalen innebærer at alle spillere i Toppserien og 1. divisjon får individuell studieveiledning og spesialpris på aktuelle nettstudier. I tillegg vil én heldig spiller i året få tilbud om en fullfinansiert studieplass.

— Motiverte fotballspillere som har valgt å satse på sin idrett skal ikke måtte legge skoene på hylla for å være sikret en interessant og trygg fremtid. Høyskolen Kristiania ønsker å bidra til at flest mulig, også idrettsutøvere, skal ta den utdanningen de ønsker. Med fleksible studietilbud på nett kan fotballspillerne ta utdanning parallelt med satsingen på sin idrett og ikke måtte velge bort en jobb- eller idrettskarriere, sier Heidi Åberg, avdelingsdirektør for arbeidsliv og innovasjon hos Høyskolen Kristiania, i en pressemelding.

Daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, er stolt over den nye avtalen.

— Vi er kjempeglade for å få på plass en så viktig avtale. Dette er en del av satsingen vi gjør for kvinnefotballen, som vi ønsker skal være en idrett hvor visjonen om en dobbel karriere kan bli en realitet i form av en lettere og mer tilpasset hverdag for spillerne, sier Jørgensen.

En av de største utfordringene til kvinnefotballen er at begrenset økonomi gjør det vanskelig for spillerne å satse på idretten sin. Bare de færreste kan leve av å spille fotball, og inntektene er sjeldent tilstrekkelig for å kunne ivareta utøvernes langsiktige behov for en finansiell og karrieremessig grunnmur.

— Vi er veldig stolte av at spillerne våre tar høyere utdanning ved siden av fotballen, men de trenger en bedre balanse slik at de kan satse mer på fotballen. Dette er et viktig steg på veien til ytterligere profesjonalisering av toppklubbene på kvinnesiden, mener Jørgensen.

NTB

Fredag 8. november 2019 ·•· Utenriks

Politimann tiltalt for drap av Aston Villa-spiller
En politimann er tiltalt for å ha drept den tidligere Aston Villa-spilleren Dalian Atkinson etter at det ble brukt elektrosjokk under en pågripelse i 2016.

48 år gamle Atkinson ble pågrepet utenfor farens hjem 15. august i 2016, og politiet måtte ta i bruk en elektrosjokkpistol. Han kom raskt under førstehjelpsbehandling i ambulansen, men døde på vei til sykehus.

Slektninger av Atkinson har opplyst at han hadde store helseplager og svakt hjerte i tiden etter at han la opp som fotballspiller. Elektrosjokket førte trolig til at Atkinson pådro seg et hjerteinfarkt og at livet ikke sto til å redde.

Den britiske påtalemyndigheten (Crown Prosecution Service) opplyste at polititjenestemannen måtte møte for retten i Birmingham torsdag sammen med en kollega som er tiltalt for et overgrep med kroppslig skade.

Atkinsons familie har støttet avgjørelsen om å få politiets opptreden opp for en jury, men har samtidig kritiserte myndighetene for at det har gått mer enn tre år siden Atkinson døde.

48-åringen spilte også for Ipswich og Sheffield Wednesday i løpet av karrieren.

NTB-AFP

Torsdag 7. november 2019 ·•· Utenriks

Russland advarer mot IS-krigeres slektninger
Rundt 2.000 slektninger av IS-krigere kan returnere til Russland og begå terrorhandlinger, advarer FSB-sjef Aleksandr Bortnikov.

— Det er nå rundt 2.000 kvinner og barn som vi har registrert som er slektninger av krigere som er russiske statsborgere, sa Bortnikov på en sikkerhetskonferanse i Usbekistans hovedstad Tasjkent, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. FSB er en av de russiske sikkerhetstjenestene.

FSB-sjefen fastslo at dette omfatter både familiemedlemmer som fortsatt er i Midtøsten, og de som har forlatt regionen. Bortnikov advarte om at noen av disse fortsatt har ekstreme holdninger og kan begå terrorhandlinger i Russland.

— Slike hjemvendte personer forfekter ofte en ekstrem religiøs ideologi, sa han.

Ifølge Bortnikov er det risiko for at ekstremistledere vil forsøke å presse familiemedlemmene til å bli selvmordsbombere, til rekruttering eller til å virke som agenter for terrornettverk.

I motsetning til flere andre land har Russland organisert hjemsendelse for barn og kvinner av IS-krigere, hovedsakelig til Kaukasus-området.

NTB-AFP

Torsdag 7. november 2019 ·•· Utenriks

Kina innfører restriksjoner på dataspill for unge
Kinesiske myndigheter har innført en rekke restriksjoner på dataspill på internett for personer under 18 år i håp om å dempe spillavhengigheten i landet.

Personer under 18 år får med de nye reglene ikke lov til å spille dataspill på internett mellom klokken 10 på kvelden og klokken 8 på morgenen.

Myndighetene har også satt en grense på bare 90 minutter per dag innenfor tiden det er lovlig å spille. I tillegg er det satt grense for hvor mye penger personer under 18 år kan bruke på dataspill i måneden.

Personer som er under 16 år, kan bare bruke up til 28 dollar i måneden, mens de mellom 16 år og 18 år kan bruke dobbelt så mye. Reglene innebærer også at alle må registrere seg med sitt ekte navn, telefonnummer og personnummer.

Kina er det største markedet for dataspill i verden, men myndighetene har den siste tiden innført flere restriktive tiltak som følge av bekymringer knyttet til helsekonsekvenser og avhengighet.

I fjor innførte Beijing restriksjoner på hvor mange spill som kan bli spilt på internett, begrenset nye slipp av dataspill og innførte restriksjoner for unge brukere.

I et innlegg som er blant de mest diskuterte på den kinesiske sosiale plattformen Weibo, hevder en bruker at de nye restriksjonene gjør at mange tenåringer ikke kan spille dataspill, fordi de er på skolen mellom klokken 6.30 på morgenen til 10 på kvelden.

NTB-AFP

Torsdag 7. november 2019 ·•· Utenriks

Russisk idrettsminister avviser juks med dopingmateriale
Russlands idrettsminister Pavel Kolobkov avviser at dopingmaterialet som ble overlevert til WADA i januar er blitt forfalsket eller manipulert.

— Eksperter har slått fast at det ikke er blitt fjernet noe fra dem, sier Kolobkov ifølge AFP.

I januar klarte Russland etter lengre tids tautrekning å overgi testdata fra det beryktede dopinglaboratoriet i Moskva. Det skal angivelig ha vært senteret for organisert statsdoping av russiske idrettsutøvere.

Verdens antidopingbyrå (WADA) kunne raskt konstatere at noen av dataene var manipulert med og har bedt den russiske regjeringen om en forklaring.

En uavhengig kommisjon vurderer samtidig om Det russiske antidopingbyrået (RUSADA) nok en gang skal utestenges fra samarbeidet med WADA.

Onsdag gikk den russiske antidopingsjefen Jurij Ganus ut mot de russiske myndighetene i Moskva. Han har beskyldt dem for å så bak juksingen med materialet til WADA. Det avviser Kolobov.

— Det er ikke manipulert med noe, som Jurij Ganus påstår, sier han.

Ganus mener at RUSADA nærmest er blitt tatt som gissel i den siste dopingskandalen.

— RUSADA har ikke noe å gjøre med databasen og overføringene til WADA, sa Ganus under WADAs kongress i Polen onsdag.

Han oppfordret WADA til å tenke seg godt om før de bestemte seg for eventuelle sanksjoner.

Ganus sa i oktober at han forventer at Russland blir utestengt fra OL i Tokyo neste år og vinterlekene i Beijing i 2022.

NTB-Ritzau-AFP

Torsdag 7. november 2019 ·•· Utenriks

Supertyfonen Halong i Stillehavet — en av tidenes kraftigste
Tyfonen Halong er liten, men var ekstremt tøff i trynet på sitt verste i Stillehavet. Vindstyrken på opp mot 85 sekundmeter er noe av det høyeste registrert.

Det er sesong for tropiske stormer på andre siden av jorda, og hittil i år har det vært 29 navngitte slike, ny rekord for det, og sesongen er ennå ikke over. Så langt er årets sesong den nest dyreste hva angår materielle kostnader etter ødeleggelser på grunn av stormenes herjinger og følger av flom og oversvømmelser.

Tyfonen Halong vil være nærmest puslete når den etter hvert treffer land, i nærheten av kystbyen Hoi An i Vietnam ifølge Washington Post , og godt er det, for på sitt verste var vindstyrken oppe i over 80 sekundmeter tirsdag, med vindkast over 98 sekundmeter og lufttrykket i stormens øye nede i 897 hektopascal. Et så lavt trykk løftet vannet under supertyfonen og formet 13—14 meter høye bølger.

Til sammenligning var lufttrykket 910 hektopascal i orkanen Dorian, da den hang over Bahamas og harvet opp land og eiendommer til det bare var pinneved og grus igjen.

Værnerder verden over har fulgt Halong den siste uka, fra tyfonen litt overraskende begynte å formes lørdag til den ble en av tidenes kraftigste, iallfall som er registrert siden satellittregistreringen begynte i 1979.

NTB

Torsdag 7. november 2019 ·•· Innenriks

Skeivt kristent nettverk reagerer på samlivsdokument
I et samlivsdokument fra Pinsebevegelsens teologiske refleksjonsgruppe står det at homofil orientering kan endres ved terapi.

— Jeg synes dette er horribelt. Internasjonalt finnes det tusenvis av mennesker som har opplevd at dette ikke fungerte, og som har blitt skadd av det. Da er det forkastelig at den formuleringen er med i dokumentet, sier leder Marit Liarbø i Skeivt kristent nettverk til Vårt Land.

Dokumentet tar for seg samlivsetiske spørsmål og ble publisert av Pinsebevegelsens teologiske refleksjonsgruppe i juni. I et kapittel om homofilt samliv blir såkalt konverteringsterapi omtalt. Denne omstridte formen for terapi har fått fornyet oppmerksomhet i kjølvannet av serien « Homoterapi » på VGTV.

«Vi har også sett at i en del tilfeller kan en homofil orientering endres ved terapi», står det i dokumentet, ifølge serien.

I en pressemelding fra Pinsebevegelsens teologiske refleksjonsgruppe understrekes det at Pinsebevegelsen består av 330 selvstendige kirker, og at form og kvalitet på håndtering av mennesker vil variere.

— Pinsebevegelsen har, så langt jeg kjenner til, ikke noe arbeid, verken nasjonalt eller lokalt, som er fokusert spesielt mot mennesker med homofil legning, heller ikke reorientering, sier leder Sigmund T. Kristoffersen i Pinsebevegelsens lederråd.

NTB

Torsdag 7. november 2019 ·•· Utenriks

Politi fant 15 mennesker gjemt i lastebil i England
Engelsk politi stanset onsdag kveld en lastebil med 15 personer skjult bak. En er overført til sykehus, mens de andre er tatt hånd om av politiet.

Politiet fikk melding om mistenkelig aktivitet knyttet til lastebilen like før 21.30 onsdag kveld, opplyser politiet i Wiltshire i en pressemelding sent onsdag kveld. Lastebilen befant seg på motorvei A350 i nærheten av Chippenham, 150 kilometer vest for London.

Politiet stanset lastebilen og oppdaget 15 personer bakerst i kjøretøyet, skriver TV 2, som omtalte saken først.

En mann i 50-årene er pågrepet, mistenkt for å ha deltatt i å smugle personer ulovlig inn i landet, melder avisa The Mirror.

Politiet opplyser at alle i lastebilen er over 16 år gamle. Én person ble sendt til sykehus for helsesjekk, mens de andre ble tatt hånd om av politiet.

For to uker siden ble 39 personer funnet døde i en annen lastebil i Essex. Så langt er ti personer pågrepet i Storbritannia og Vietnam etter denne tragedien.

NTB

Torsdag 7. november 2019 ·•· Utenriks

Tre siktet for spionasje mot Twitter-brukere kritiske til Saudi-Arabia
To tidligere ansatte i Twitter og en tredje person er siktet for å ha spionert på personer som har vært kritiske til kongefamilien i Saudi-Arabia.

Det er amerikanske myndigheter som har siktet to saudiarabiske og en amerikansk statsborger.

De tre skal ha samarbeidet om å avdekke personopplysninger fra Twitter-kontoer tilhørende dissidenter, på oppdrag fra regjeringen i Riyadh og kongefamilien i Saudi-Arabia, opplyser det amerikanske justisdepartementet.

En av de tre siktede har bånd til kongefamilien i Saudi-Arabia. De tre skal ifølge siktelsen ha hatt kontakt med en ikke navngitt saudiarabisk tjenestemann. Denne jobbet på oppdrag fra det som i rettsdokumentene omtales som «Kongefamiliemedlem-1». Ifølge avisa The Washington Post dreier dette seg om Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman.

— Den foreløpige siktelsen går ut på at saudiarabiske agenter har gått inn i Twitters interne systemer for å hente ut personlig informasjon om kjente saudiarabiske kritikere og tusenvis av andre Twitter-brukere,» sa den amerikanske statsadvokaten David Anderson.

NTB-AFP

Torsdag 7. november 2019 ·•· Innenriks

Olav Thon setter av en milliard til forskning på muskel- og skjelettlidelser
Milliardær Olav Thon har satt av en milliard kroner til en nyopprettet stiftelse som skal forske på muskel- og skjelettlidelser.

— Skal det være noe vits i dette her, så snakker vi om en milliard. Såpass må det være, sa Thon da han kom med nyheten under et intervju på NRK-programmet Torp onsdag kveld.

— Disse plagene som koster staten, og alle stater, milliarder av kroner i sykepenger og fravær i arbeidslivet, men er merkelig lite prioritert i det offentlige forskningsapparatet.

Det er deler av Thons egen formue som skal bidra til stiftelsen. Milliardæren overførte i 2013 aksjer for rundt 26 milliarder til Olav Thon Stiftelsen, og står i dag oppført med en formue på 2,3 milliarder i skattelistene.

Ifølge Thon selv vil det meste av stiftelsens penger bli investert i eiendom, og han håper dette vil gi en årlig avkastning på opp mot 100 millioner kroner i året. Det meste av dette skal deles ut til forskning, skriver NRK.

96-årige Thon er konsernsjef i Olav Thon Gruppen, som blant annet driver hoteller og kjøpesentre, og er også styreleder i stiftelsen med hans navn. Hvert år deler Olav Thon Stiftelsen ut rundt 50 millioner kroner til allmennyttige formål.

NTB

Torsdag 7. november 2019 ·•· Innenriks

Kraftig Ap-fall og nesten-dobling for Rødt i ny meningsmåling
Arbeiderpartiet faller fra 26,3 til 23 prosent i VGs partibarometer for november. De store vinnerne er Rødt og Senterpartiet.

Partibarometeret er utført av Respons Analyse mellom 31. oktober og 4. november.

Mens Ap synker, er Rødt nær å doble oppslutningen, og går fra 3,3 prosent til 6 prosent. Det er partiets beste stortingsmåling i VG

Samtidig vokser Senterpartiet stadig mer, på denne målingen fra 14,8 til 16,5 prosent.

— Dette er ren matematikk: Ap lekker, og de gjør det først og fremst til Senterpartiet og til venstresiden, spesielt til Rødt, sier daglig leder Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse til avisa.

For de resterende partiene er utviklingen slik: SV 6,5 prosent (-0,2), MDG 5,9 (-1), KrF 3,9 (-0,3), V 3,2 (+0,2), H 21,3 (+0,7) og Frp 11,4 (-0,5).

Målingen viser et klart rødgrønt flertall, der Ap, Sp og SV til sammen får 87 mandater, mens Rødt og MDG får ti mandater hver. Dagens sittende regjering ville endt med 62 mandater om målingen var valgresultat.

Feilmarginene er på mellom 1,1 og 2,6 prosent, og størst for partiene med høyest oppslutning. 1.003 respondenter er intervjuet.

NTB

Onsdag 6. november 2019 ·•· Utenriks

Enighet om antidopingkoden, sterke ord om Russland på WADAs verdenskonferanse
WADAs nye antidopingkode ble onsdag ferdig debattert under verdenskonferansen om doping i idretten, og torsdag vil den bli vedtatt av styret.

Antidopingkoden har de to siste årene vært gjenstand for en omfattende revisjonsprosess, der WADA har fått tusenvis av innspill. Norges idrettsforbund er blant dem som har bidratt flittig.

— Revisjonsprosessen har strukket seg over to tingperioder, og både det forrige og det sittende idrettsstyret har vært involvert i arbeidet. Det er særlig gledelig at også utøverne, gjennom NIFs utøverkomité, har vært engasjert i arbeidet med å gi innspill, sier generalsekretær Karen Kvalevåg i en pressemelding.

— Vi er glade for å registrere at det siste utkastet inneholder endringer som skal styrke utøvernes rettssikkerhet. WADA foreslår blant annet at høringer i dopingsaker skal være åpne dersom den som er anklaget for et regelbrudd krever det. Dette er et skritt i riktig retning og noe NIF har vært en pådriver for, sier NIF-visepresident Johann Olav Koss.

WADA-koden ble innført i 2003 og er tidligere revidert i 2009 og 2015.

— Dette er den sterkeste og mest robuste WADA-koden til nå, sier Lars Mortsiefer i det tyske antidopingbyrået. Torsdag morgen skal WADAs høyeste organ, Foundation Board, vedta koden slik at den kan innføres fra 2021.

NTB-DPA

Onsdag 6. november 2019 ·•· Innenriks

Farevarsel for snø på Østlandet — kan lokalt komme opptil 15 centimeter
Det ventes mye snø på Østlandet fra fredag formiddag til lørdag kveld. Lokalt kan det komme 10 til 15 centimeter med snø eller sludd.

Meteorologene har derfor sendt ut farevarsel på gult nivå for både Vestfold, Østfold, Buskerud, Oslo, Akershus og Hedmark.

Nedbøren kan komme som både sludd og snø, og kan by på konsekvenser for trafikantene.

— Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene, anbefaler meteorologene.

NTB

Onsdag 6. november 2019 ·•· Utenriks

Trumps sønn publiserte navnet på angivelig varsler
Donald Trumps sønn har lagt ut navnet på en person han mener er identisk med personen som varslet om Trumps telefonsamtale med Ukrainas president.

I samtalen forsøker Trump å få Ukraina til å innlede etterforskning av demokraten Joe Biden og hans sønn Hunter.

Varslersaken har ført til at demokratene i Representantenes hus har innledet en etterforskning av Trump med sikte på å stille ham for riksrett.

Å legge ut navnet på en varsler som ønsker å være anonym, er et alvorlig brudd på normene som skal beskytte personer som gir beskjed om kritikkverdige forhold i regjeringsapparatet.

Personen som Donald Trump junior nå har navngitt, er identisk med navnet på en CIA-analytiker hvis navn har sirkulert på nettet i ukevis.

Trumps sønn lenker også til en artikkel på det høyreorienterte nettstedet Breitbart, der personen blir fremstilt som en tilhenger av Demokratene og som motstander av Trump.

President Donald Trump har flere ganger bedt om at varslerens identitet må bli kjent.

Nyhetsbyrået AFP kan ikke bekrefte at personen som er navngitt, virkelig er varsleren og vil ikke publisere navnet.

Det hvite hus har gjort en rekke forsøk på å diskreditere riksrettsetterforskningen av Trump, som presidenten selv har kalt den verste heksejakten i amerikansk historie.

— Det finnes ingen varsler. Det er noen med en agenda mot Donald Trump, skrev presidenten på Twitter mandag.

NTB-AFP

Onsdag 6. november 2019 ·•· Innenriks

Høyesterett forkastet anke fra mor som la ut bilder av datteren på Facebook
Høyesterett forkaster anken fra en kvinne i slutten av 40-årene som tidligere i år ble dømt for å ha krenket og utlevert sin sju år gamle datter på Facebook.

Kvinnen ble først dømt i Nord-Troms tingrett høsten 2018. Deretter ble hun igjen dømt i Hålogaland lagmannsrett til å betale en bot på 12.000 kroner i april. Kvinnen ble også dømt for å ha brukt eller vært i besittelse av narkotika.

Bakgrunnen var en konflikt kvinnen var i med barnevernet, etter at barnevernet fattet vedtak om omsorgsovertakelse av datteren hennes.

NTB

Onsdag 6. november 2019 ·•· Innenriks

Tysker frifunnet for bæring av skrutrekker på offentlig sted
En tysk mann i 30-årene ble onsdag frifunnet av Oslo tingrett for å ha gått med en skrutrekker i lomma på Universitetet i Oslo.

Mannen ble 14. oktober i år funnet sovende utenfor en lesesal i en av Universitetet i Oslos bygninger i Forskningsparken med en flat skrutrekker i lomma.

Tyskeren sa til politiet at han hadde funnet skrutrekkeren, men svarte ikke direkte på spørsmål om hva han skulle med den.

Mannen ble tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 189, som innebærer å ha båret et skarpt redskap på offentlig sted som var egnet til å påføre noen en kroppskrenkelse.

Den tyske mannen møtte ikke selv i rettssaken i Oslo tingrett onsdag. Under rettssaken ble han frifunnet for å ha hatt skrutrekkeren fordi retten ikke fant det bevist at den ble båret uten aktverdig formål.

Han ble imidlertid dømt til å betale en bot på 5.000 kroner for å ha oppgitt falskt navn og fødselsdato til politiet på Jernbanetorget 14. september i år.

NTB

Onsdag 6. november 2019 ·•· Innenriks

Ny rekordmåling for Senterpartiet
Senterpartiet får nesten flertall sammen med Arbeiderpartiet i en fersk måling. Mandatberegningen gir Sp og Ap 83 representanter til sammen på Stortinget.

Senterpartiet får en oppslutning på 20 prosent i novembermålingen Sentio i har utført på vegne av Nettavisen og Amedia. Dette er partiets beste resultat noensinne på Sentios målinger.

Dette er også en dobling fra resultatet i stortingsvalget i 2017, og ville gitt Senterpartiet en kraftig økning i antall stortingsrepresentanter, fra 19 til 40. De ville dermed fått to flere representanter enn Høyre på Stortinget.

Dersom målingen hadde vært resultat i et stortingsvalg, ville Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ville fått et klart flertall med 97 mandater, opp fra 93 i oktober. Senterpartiet og Ap ville fått 83, to færre enn det som kreves for flertall.

Dagens regjeringspartier Høyre, Frp, Venstre og KrF ville fått 58 mandater, ned fra 61 i oktober. Både Venstre og KrF er under sperregrensen på målingen. Det samme er Rødt.

Partiene målte som følger i november (resultat fra oktober i parentes):

Arbeiderpartiet får 22,6 prosent (24,9), Frp 9,2 (9), Høyre 20,8 (20,9), KrF 3,1 (3,6), Rødt 3,9 (3,2), Sp 20 (17,6), SV 7,7 (6,4), Venstre 3,9 (4,1), MDG 6,3 (7,7) og andre 2,6 (2,7).

Målingen er gjennomført imellom 29. oktober til 2. november og har en feilmargin mellom 1,1 og 3 prosent.

NTB

Onsdag 6. november 2019 ·•· Innenriks

Norges F-35-fly er nå operative
Som siste steg i to år med testing ble F-35-flyene onsdag prøveflyttet fra Ørland til Luftforsvarets base på Rygge. Flyene er nå klare for sine første oppdrag.

Siden de tre første F-35-kampflyene landet på norsk jord i november 2017, har Luftforsvaret testet hvordan flyene takler særnorske forhold.

Det er blitt gjennomført vinteroperasjoner, operasjoner i nord, og samarbeidsoppdrag med landets hær-, sjø- og spesialstyrker, og den siste testen var flyttingen av flyene med tilhørende utstyr fra Ørland til Rygge, som ble ferdigstilt onsdag.

Flyttingen er kun midlertidig, og flyene skal tilbake til Ørland, der 15 av Norges til nå 22 F-35 skal operere fra. De andre flyene er utstasjonert i USA til utdanningsformål.

Forsvaret har dermed nådd sitt mål fra 2011 om å nå operativ evne med flyene innen slutten av 2019.

— Det er et resultat av et formidabelt arbeid over mange år i store deler av forsvarssektoren. Nå kan F-35 bidra til å løse nasjonale kriser og hindre at norsk suverenitet trues, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Det er snakk om en første operativ evne, på engelsk initial operational capability, forkortet IOC. Ifølge forsvarsdepartementet er Luftforsvaret nå i stand til å respondere raskt med F-35-flyene på hendelser og kriser i Norge, norsk territorialfarvann og nærliggende områder.

Norge har bestilt 52 kampfly av typen F-35. De kan utføre langt flere oppdrag uten støtte fra andre fly eller bakkestasjoner enn det F-16 kan.

Flyene vil være fullt operative fra 2025, opplyser Forsvarsdepartementet.

NTB

Onsdag 6. november 2019 ·•· Innenriks

Kampklar Eirik Jensen i ny runde i retten
Eirik Jensen nektet igjen straffskyld da den tredje og siste runden i rettsmaratonen mot ekspolitimannen startet i Borgarting lagmannsrett.

I rosa skjorte ankom den pensjonerte politimannen Oslo tinghus onsdag, vel vitende om at for ham står resten av livet på spill. Han risikerer 21 års fengsel for medvirkning til smugling av store mengder hasj under særdeles skjerpende omstendigheter og grov korrupsjon.

— Det er noe som ligger i bakhodet. At konsekvensene er ganske fatale hvis vi ikke når fram, sa Jensen til NRK før rettssaken startet.

Det er snart seks år siden han ble pågrepet i februar 2014.

Fri forklaring

Saken er beregnet å vare helt fram til slutten av mars neste år. Da rettssaken startet, erklærte Jensen som tidligere at han er uskyldig.

Jensen skal etter planen starte sin frie forklaring torsdag. Deretter vil påtalemyndigheten gå i gang med sin utspørring av den tidligere toppolitimannen.

I den første runden av ankesaken nektet Jensen å la seg utspørre før hans medtiltalte Gjermund Cappelen hadde holdt sin forklaring. Det vil ikke skje denne gangen, opplyser en av hans forsvarere, Sidsel Katralen, til NTB.

— Vi vet jo stort sett hva Cappelen vil si. Det er ikke noe drama rundt dette, sier Katralen.

NTB

Onsdag 6. november 2019 ·•· Innenriks

Kreml bekrefter at de har mottatt søknad om benådning av Frode Berg
President Vladimir Putins talsperson bekrefter at de vurderer en søknad om benådning fra spiondømte Frode Berg.

— Han soner en dom på 14 år i fengsel for spionasje og har sendt inn en søknad om benådning til Russlands president. Vi har mottatt søknaden og den blir behandlet etter det gjeldende regelverket, sa president Vladimir Putins pressetalsperson Dmitrij Peskov under en pressekonferanse onsdag ifølge nyhetsbyrået Ria.

Han kom ikke med noen opplysninger om når det vil bli tatt en avgjørelse om søknaden.

Bergs advokat Brynjulf Risnes bekreftet overfor NTB 17. oktober at de hadde sendt inn en søknad.

— Den ble sendt for en tid tilbake. En slik benådning er en ren formalitet, men det må foreligge en avtale mellom statene. Selve søknaden er en enkel prosess, men det er greit å ha den inne, sa Risnes.

I midten av oktober skrev det litauiske nyhetsbyrået BNS at Russland og Litauen er enige om å utveksle to russere mot to litauere og en ikke navngitt nordmann som er dømt i Russland. Frode Berg er den eneste nordmannen som soner en spiondom i Russland.

Noen dager senere opplyste menneskerettskommissær Tatjana Potjaeva i Moskva til Interfax at de har anbefalt president Vladimir Putin å benåde Frode Berg. Hun er medlem i kommisjonen.

— Dette bekrefter ytterligere at det foreligger en avtale, slik vi har hørt om den siste uka, sa Risnes til NTB etter nyheten om at Putin hadde blitt anbefalt en benådning var kjent.

NTB

Onsdag 6. november 2019 ·•· Utenriks

Svensk-iraker tiltalt for flyktningspionasje på iranere
En 46 år gammel mann med irakisk og svensk statsborgerskap er tiltalt for å ha spionert for Iran på iranske flyktninger i Sverige, Belgia og Nederland.

Mannen tiltales for å ha samlet inn personlige opplysninger om opposisjonelle iranere tilhørende den arabiske ahwaziminoriteten. Svensk påtalemyndighet mener at 46-åringen gjorde dette fra april 2015 til februar i år, skriver Aftonbladet.

— Jeg har tiltalt mannen for å ha utgitt seg for å representere en arabisk nettavis, som dekke for blant annet å ha fotografert og filmet ahwaziske konferansedeltakere og demonstranter i Belgia, Nederland og Sverige, sier påtaleansvarlig Hans-Jörgen Hanström ved Riksenheten för säkerhetsmål.

Påtalemyndigheten mener også at 46-åringen har infiltrert ahwaziske nettforum og fått tilgang på adresser og telefonnumre. Videre tiltales han for å ha tatt bilder av registreringsnummer på biler og innloggingsopplysninger.

En del av opplysningene ble gitt videre til representanter for iransk etterretning via internett eller ved personlige møter, blant annet i Teheran, står det i tiltalen. Etterforskningsmaterialet utgjør om lag 1.700 sider.

46-åringen benekter at han har gjort noe ulovlig.

— Å spionere på flyktninger er en svært alvorlig kriminell handling som betyr at folk som fra før er sårbare, ikke tør å benytte seg av sin grunnlovsfestede rett til å ytre seg fritt i Sverige, uttalte det svenske sikkerhetspolitiet (Säpo) tidligere i år.

Mannen ble pågrepet 27. februar.

NTB-AP

Onsdag 6. november 2019 ·•· Utenriks

IOC-presidenten foreslår gentesting av utøvere i Tokyo-OL
Gentester kan bli en realitet under OL i Tokyo neste år. Det foreslo IOC-president Thoms Bach under WADAs verdenskongress i polske Katowice.

Det er nettsiden Inside the Games som skriver om dette.

Testen er tenkt gjennomført sammen med annen type av blodtester der man anvender tørket blod — et nytt våpen i kampen mot doping.

— Denne nye strategien kan bli banebrytende for å oppdage bloddoping uker eller til og med måneder etter at den har skjedd, sa Bach.

Han la til at hvis metoden godkjennes av Verdens antidopingbyrå (WADA) så vil denne testmetoden bli tatt i bruk allerede i Tokyo.

Bach mener også at den den nye metoden vil ha en avskrekkende effekt.

— Vi vil at jukserne aldri skal føle seg sikre, uansett tid eller sted, sier han.

Selv om de nye metodene ikke skulle rekke å bli klare til OL, planlegger IOC å lagre tester fra lekene for å kunne analysere dem når systemet blir klart for det.

NTB-TT

Onsdag 6. november 2019 ·•· Innenriks

Fluor fra skismøring funnet i meitemark og klatremus
I området rundt skiløypene i Granåsen i Trondheim er det påvist høye nivåer av perfluorerte stoffer som brukes i skismøring, i jorda, mus og meitemark.

Doktorgradsstipendiat Randi Grønnestad ved Institutt for biologi ved NTNU har undersøkt nivåene av forskjellige perfluorerte stoffer — PFAS — i skiområdet Granåsen og sammenlignet med et referanseområde der det ikke drives med skiaktivitet, skriver Dagbladet.

— Jeg har funnet at det er signifikant høyere nivåer av de fleste PFAS-ene i mus fra disse skiområdene. Spesielt av de mer langkjedede stoffene, som man finner i skismøring, finner jeg betydelig høyere nivåer av i mus i skiområdene enn i mus i referanseområdet, forteller hun.

Grønnestad mener det er alarmerende at nivåene var så mye høyere i skiområdet — selv om prøvene var tatt om sommeren.

— Mange måneder etter at snøen har smeltet, så finner man disse nivåene i jord, meitemark og mus. Det viser at stoffene blir igjen i naturen og tas opp i dyrene. Så det er ikke bare i skisesongen at det er et problem, sier hun.

— Disse stoffene har vist seg å ha effekter på hormonsystemet, de kan føre til kreft, og de kan føre til ubalanse i mange ulike systemer i kroppen, sier hun.

En artikkel om Grønnestads doktorgradsarbeid publiseres nå i det amerikanske tidsskriftet Enviromental Science & Technology.

I 2015 viste en rapport fra Miljødirektoratet lignende funn for området rundt Holmenkollen i Oslo. Norges Skiforbund har innført forbud mot glidprodukter som inneholder fluor for skiløpere i barne- og ungdomsklassene under 16 år.

NTB

Onsdag 6. november 2019 ·•· Innenriks

Nytt olje- og gassfunn i Nordsjøen
— Vi har gjort et av årets største funn, opplyser Equinor, som sammen med tre partnere har funnet mellom 38 og 100 millioner fat oljeekvivalenter i Nordsjøen.

— Funnet er gjort i det aller mest modne området på norsk sokkel, ikke langt fra Troll-feltet. Det viser hvilke muligheter som fortsatt finnes for verdiskaping og inntekter fra denne næringen, sier letedirektør for norsk og britisk sokkel i Equinor , Nick Ashton.

Funnet ble gjort 3,2 kilometer sørvest for Fram-feltet på et sted hvor havdybden er 350 meter. Det vil trolig bli knyttet opp mot eksisterende infrastruktur.

— Etter mer enn femti år med geologiske undersøkelser på norsk sokkel så lærer vi stadig nye ting, og vi finner hydrokarboner hvor vi tidligere ikke trodde det fantes, sier Ashton.

Han har tro på at oljen og gassen i området kan utvinnes med god lønnsomhet og lav CO2-intensitet.

Equinor har en andel på 45 prosent av utvinningslisensen, mens partnerne ExxonMobil, Idemitsu Petroleum og Neptune Energy har henholdsvis 25 prosent, 15 prosent og 15 prosent.

NTB

Onsdag 6. november 2019 ·•· Innenriks

Nå kan du sjekke luftkvaliteten på Yr
Værvarslingstjenesten Yr utvider tilbudet og inkluderer luftkvalitet i varslene.

Det er forskere ved Meteorologisk institutt som har utviklet varslingsmodellen, som viser den lokale luftforurensingen i nåtid og 24 timer framover.

— Modellen kombinerer værvarselet og utslipp for å beregne luftkvaliteten. Slik kan vi dekke hele Norge, ned til et så lite område som 50 meter, sier seniorforsker Bruce Rolstad Denby ved Meteorologisk institutt.

Luftforurensing er et problem på vinteren, det er særlig svevestøv og nitrogendioksid som forurenser lokalt.

Varselet er utviklet med tanke på sårbare grupper som eldre, gravide, barn og de med astma og luftveisplager.

Tjenesten er i første omgang tilgjengelig på nett, opplyser Meteorologisk institutt.

NTB

Onsdag 6. november 2019 ·•· Innenriks

Svarte Natta nekter for «Giske-show»
Trond Giske er hovedtrekkplaster på mediekonferansen Svarte Natta. Styreleder Amund Trellevik tror det kan bli ubehagelig for Ap-politikeren.

— Som alle andre som deltar i debatter på Svarte Natta, kommer Trond Giske til å få meget velformulerte, kritiske og sikkert for hans del ubehagelige spørsmål, sier Trellevik til NTB.

Han nekter å være med på kritikken Svarte Natta har fått for å legge opp til en paneldebatt der det er Trond Giske som settes i rollen som «offer».

— Det er ikke slik at vi gir Trond Giske en scene der han skal sitte og renvaske seg.

Trakk seg i protest

Diskusjonen skjøt fart mandag denne uka da kommentator Hege Ulstein i Dagsavisen trakk seg fra debatten.

«Jeg ble invitert til og takket ja til en pressedebatt om metoo. Det har nå utviklet seg til noe som kan se ut som et Giske-show. Det takker jeg nei til», skriver Ulstein på Facebook.

Hun beskylder Svarte Natta for å ha endret premissene etter at hun sa ja, og for å legge opp til en debatt der det er Giske som framstår som offeret i stedet for kvinnene som varslet mot ham.

NTB

Onsdag 6. november 2019 ·•· Utenriks

Selvskryt og angrep preger Trumps Twitter-meldinger
En gjennomgang av Donald Trumps Twitter-bruk viser at han har publisert over 11.000 meldinger siden han ble president.

Det er The New York Times som har gjennomgått presidentens bruk av Twitter. Undersøkelsen viser at i begynnelsen av sin tid som president tvitret Trump rundt ni ganger per dag. De tre siste månedene er antallet tredoblet, og aller mest aktiv var han den andre uken i oktober. Da la han ut hele 271 meldinger.

Fra skepsis til entusiasme

I begynnelsen av Trumps tid som president, ønsket rådgivere å begrense bruken. Det ble til og med vurdert å be et selskap om å legge inn et kvarters forsinkelse på meldingene, skriver den amerikanske avisen.

Men 11.390 twitter-meldinger senere er Trumps besettelse med Twitter noe som omfavnes av mange amerikanske tjenestemenn og republikanske politikere. Nå samler de seg rundt Trumps pressesjef for selv å komme med forslag til hva han kan legge ut, ifølge New York Times.

NTB

Onsdag 6. november 2019 ·•· Utenriks

15 drept og to skadd i angrep sør i Thailand
15 personer er drept og to er skadd i angrep sør i Thailand, opplyser en talsperson for forsvarsmyndighetene i landet onsdag.

Ifølge talsperson Pramote Prom-in for militæret var det trolig muslimske opprørere som sto bak det som er det dødeligste angrepet på mange år i Thailand.

Et ukjent antall angripere skjøt mot sikkerhetskontroller sent tirsdag kveld.

— Tolv personer ble drept på stedet, ytterligere to døde på sykehuset og én døde denne morgenen, sier Pramote onsdag.

Områdene sør i Thailand, provinsene Pattani, Narathiwat og Yala, har de siste 15 årene vært preget av et opprør blant muslimer med tilknytning til Malaysia. Det har resultat i blodige sammenstøt og mer enn 7.000 dødsfall, der de fleste av de drepte er sivile.

Både opprørere og regjeringsstyrker beskyldes for menneskerettighetsbrudd.

NTB-AP-AFP

Onsdag 6. november 2019 ·•· Innenriks

Mediehøyskole reviderer omstridt verdidokument
NLA Mediehøgskolen på Gimlekollen i Kristiansand skal bytte ut et verdidokument som blant inneholder et omstridt punkt om homofili.

Dokumentet blir forelagt alle som søker jobb på den private høyskolen. I ett av punktene står det at «seksuelt samliv utenom det monogame ekteskap mellom kvinne og mann er i strid med Bibelens ord», skriver Fædrelandsvennen.

— Vi ønsker å ha et dokument som både i språkdrakt og innhold kan være et godt grunnlag for å kunne realisere formålet som NLA har forpliktet seg på, skriver NLA-rektor Erik Waaler i en epost til avisa.

Dokumentet har vært omstridt, ikke minst på grunn av synet på homofilt samliv. I 2005 brøt Fædrelandsvennen sitt samarbeid med medieutdanningen på grunn av dokumentet. Da Gimlekollen fusjonerte med NLA i 2013 ble dokumentet byttet ut med et nytt verdidokument. Fremdeles inneholdt det formuleringer om skilsmisse, abort og ekteskap.

Waaler sier at et nytt utkast allerede er lagt fram for avdelingslederne ved høyskolen, men han vil ikke si noe om innholdet.

Det nye dokumentet skal være mindre detaljert og ikke lenger inneholder formuleringer om samliv.

NTB

Onsdag 6. november 2019 ·•· Innenriks

Nær halvparten av kirkens medlemmer er for aktiv dødshjelp
En undersøkelse blant medlemmer i Den norske kirke viser at 46 prosent er for aktiv dødshjelp. Det får biskopene til å reagere.

— Vi skal ikke la oss styre av at kirkens medlemmer er uenige med oss. Vi som biskoper har gitt et løfte om at vi skal forkynne evangeliet og fremme kirkens tro og bekjennelse. Det er der vår lojalitet ligger, sier biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin til Vårt Land.

Den norske kirkes egen medlemsundersøkelse er utført av markedsanalysebyrået Opinion, og skal gjøre kirken bedre kjent med sine medlemmer. Den viser­ blant annet at 14 prosent av ­kirkens medlemmer sier de er helt uenige med kirken når den uttaler seg offentlig.

Enigheten er størst i saker om klima og fattigdom, men i spørsmål om aktiv dødshjelp står altså kirken og medlemmene langt fra hverandre.

— Det var det mest overraskende funnet for meg. Jeg vil tro ­biskopene har et restriktivt forhold til aktiv dødshjelp. Det er i alle fall min posisjon, selv om jeg ser at dette innebærer mange krevende avveininger, sier preses Helga Haugland Byfuglien, til avisen.

Nordhaug sier han er en «veldig tydelig motstander av å endre på lovverket vi har», men er som Byfuglien åpen for å ta opp spørsmålet på Kirkemøtet.

Aktiv dødshjelp var sist en sak på Kirke­møtet i 1998. Da ble det enstemmig avvist.

NTB

Onsdag 6. november 2019 ·•· Utenriks

Flere land bruker sosiale medier til påvirkning og overvåking
Stadig flere land bruker sosiale medier på internett til å overvåke og påvirke innbyggerne og til å manipulere valg, viser en ny undersøkelse.

Organisasjonen Freedom House skriver i sin årlige rapport at blant 65 land er det avdekket at det i minst 40 av dem er brukt avanserte overvåkingsprogrammer på sosiale medier.

— Mange regjeringer har oppdaget at propaganda virker bedre på sosiale medier enn sensur, sier president Mike Abramowitz i Freedom House.

For niende året på rad blir det organisasjonen kaller «global frihet» mindre på internett. I mange land kuttes rett og slett tilgangen til nettet, andre bruker propaganda og desinformasjon i stor skala.

NTB-AFP

Onsdag 6. november 2019 ·•· Utenriks

USA beskylder Iran for å drive atomutpressing
USA beskylder Iran for å drive «atomutpressing» etter at landet opplyste de ville starte anriking av uran som er i brudd med den internasjonale atomavtalen.

— Iran har ingen troverdig grunn for å utvide sitt program for anriking av uran, verken på Fordow-anlegget eller andre steder. Det er ikke noe annet enn et tydelig forsøk på atomutpressing som bare vil forsterke landets politiske og økonomiske isolasjon, sa en talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet tirsdag.

Tirsdag sa Irans president Hassan Rouhani i en tale på statlig TV at Iran fra onsdag vil begynne med å sprøyte urangass inn i 1.044 sentrifuger i det underjordiske Fordow-anlegget som ligger i nærheten av den hellige sjiamuslimske byen Qom. I henhold til den internasjonale avtalen om Irans atomprogram skal disse sentrifugene kun brukes uten injisering av gass.

Rouhani sa at Iran håper det varslede bruddet på avtalen kan innebære at noen av de økonomiske sanksjonene mot landet heves. Etter at USA trakk seg fra atomavtalen har landet hatt vanskeligheter med å selge oljen sin.

USA vil derimot ikke bøye av.

— Vil fortsette å øve maksimalt trykk på regimet til det gir opp sin destabiliserende atferd, svarer utenriksdepartementet.

NTB-AFP

Onsdag 6. november 2019 ·•· Innenriks

Coop felt for markedsføring mot barn
Coops bruk av konseptet «Barnas Uker» sammen med reklame for snacks og godteri bryter med retningslinjene i matbransjen, mener Matbransjens Faglige Utvalg.

Det var en kundeavis fra supermarkedkjeden som ble klaget inn. På en side i avisen der det ble reklamert for chips og godteri, var det også et banner med teksten «Barnas Uker» i barnslig utforming.

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) mener det appellerte klart til barn. Coop Obs peker på at kundeavisen ikke hovedsakelig retter seg mot barn.

— MFU mener imidlertid det må forventes at en profesjonell aktør som Coop, som bør være vel kjent med MFUs retningslinjer, ikke blander sammen konsepter som «Barnas Uker» med produkter som står på MFUs produktliste, skriver utvalget, som opplyser at klagen mot Coop Obs ble tatt til følge.

MFU regulerer markedsføringsaktiviteter for mat og drikke mot barn og unge.

NTB

Onsdag 6. november 2019 ·•· Innenriks

«Den norske los» blir digital
I over 100 år har Kartverket oppdatert bokverket «Den norske los», som alle registreringspliktige skip er pliktige å ha om bord. Nå blir det slutt på det.

— De åtte tykke bøkene blir nå erstattet av en digital løsning som gjør hverdagen enklere for alle sjøfarende, inkludert fritidsflåten, opplyser Kartverket i en pressemelding.

Statens kartverk har jobbet i to år med å digitalisere farvannsbeskrivelsen «Den norske los», som er et supplement til sjøkartene og gir brukerne utfyllende informasjon om havner og farvannet de skal inn i.

— Dette er et stort og viktig digitaliseringstiltak som kommer brukerne til gode med raskere oppdateringer, mer relevant innhold og høyere kvalitet på dataene. Det er også et eksempel på hvordan Kartverket, som en offentlig etat, rasjonaliserer og effektiviserer driften og dermed utnytter offentlige midler på en bedre måte, sier kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup.

Kartverket er norsk sjøkartmyndighet og skal gjennom denne rollen bidra til en mer effektiv og sikker seilas i norske farvann.

NTB

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Innenriks

Mann tiltalt for datainnbrudd hos Vegvesenet
En mann bosatt i Bergen, er tiltalt for å ha brutt seg inn i Statens vegvesens datasystem og stjålet personopplysninger til flere millioner brukere, skriver BA.

Den 33 år gamle utenlandske statsborgeren ble pågrepet i januar 2018 etter at Vegvesenet hadde anmeldt han til politiet.

Ifølge Bergensavisen ville mannen utvikle en app med informasjon om kjøretøy, og Statens vegvesen mistenkte at mannen på ulovlig vis hadde fått adgang til informasjon fra deres registre.

I tiltalen står det at mannen kjørte et skript som gjorde at han fikk tilgang til og kunne laste ned Statens vegvesens kunderegister, og at han skal ha gjort dette flere ganger i perioden desember 2017 til januar 2018.

Mannen har i avhør nektet straffskyld for datainnbrudd, men han har fortalt at han ville utvikle en app der informasjon om kjøretøy var sentralt, ifølge avisa.

33-åringen er tiltalt etter straffelovens paragraf 204, som har en strafferamme på inntil to års fengsel. I februar 2020 kommer saken opp for Bergen tingrett. Det er satt av to dager til saken.

NTB

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Utenriks

11.000 forskere erklærer klimakrise
Mer enn 11.000 forskere fra 153 land slår fast at verden er på vei inn i en klimakrise som kan føre med seg store lidelser hvis ikke det gripes raskt inn.

— Vitenskapsfolk har et moralsk ansvar for å gi menneskeheten et tydelig varsel om enhver stor, eksistensiell trussel, heter det i erklæringen som gruppen har undertegnet. Den er gjengitt i forskningstidsskriftet Bioscience Magazine tirsdag.

— Til tross for 40 år med globale klimaforhandlinger har vi med få unntak fortsatt som før, og vi har i grove trekk mislyktes i å ta tak i dette problemet, skriver alliansen av forskere, som er ledet av William Ripple og Christopher Wolf ved Oregon State University i USA.

— Klimakrisen er her, og utvikler seg raskere enn de fleste vitenskapsfolk hadde ventet.

De foreslår seks tiltak som kan dempe de verste effektene av den globale oppvarmingen. Det dreier seg om å erstatte fossilt drivstoff med fornybar energi, redusere utslippene av stoffer som metan, beskytte jordas økosystemer, endre matvanene i retning av mer plantebasert kost, skape en økonomi basert på reduserte utslipp og stabilisere befolkningstallet.

Vitenskapsfolkene understreker at de er oppmuntret av en bølge av omtanke for klimaet den siste tiden, blant annet i form av elevaksjoner og andre grasrotbevegelser.

Forskernes initiativ blir kjent dagen etter at USA varslet FN om at landet begynner prosessen med å trekke seg fra Parisavtalen.

NTB-DPA

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Innenriks

Politiet vurderer foretaksstraff for Forsvaret og Kystverket etter Helge Ingstad-ulykken
Etterforskningen av havariet til fregatten Helge Ingstad blir neppe avsluttet før nyttår. Politiet vurderer om Forsvaret og Kystverket skal gis foretaksstraff.

Det er for forhold knyttet til drift, rutiner, opplæring og risikovurdering politiet vurderer å straffeforfølge Kystverket og Forsvaret, melder VG.

— Foretakenes ansvar har vært tema under etterforskningen, men det er for tidlig å si hvordan vi konkluderer, sier påtaleansvarlig, politiadvokat Ole Bjørn Mevatne i Vest politidistrikt til avisa.

Han sier at foretaksstraff heller ikke er utelukket for det greske rederiet som eier tankskipet Sola TS.

For politiet gjenstår det flere avhør og undersøkelser før påtaleinnstillingen er klar. De avventer også granskningsrapporten til Havarikommisjonen, som skal legges fram på fredag.

Politiet har tidligere sagt at det er tre personer som har status som mistenkt i saken — losen på tankskipet Sola, vaktsjefen på KNM Helge Ingstad og operatøren ved trafikksentralen på Fedje.

Fregatten kolliderte med oljetankeren Sola TS fredag 8. november 2018 ved Stureterminalen i Øygarden i Hordaland. Skipet ble totalskadd i kollisjonen.

NTB

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Innenriks

Presseutvalg mener mediene må skjerpe seg
Norske journalister må bli flinkere i sin omgang med kilder for å sikre økt tillit til mediene, mener et utvalg som foreslår endringer i Vær varsom-plakaten.

Det er store variasjoner fra journalist til journalist, og fra redaksjon til redaksjon, i omgangen med kilder, konkluderer utvalget.

— Presseetikken er nærmest blitt individualisert, sa utvalgets leder Sven Egil Omdal da han la fram rapporten tirsdag.

Sammen med Anki Gerhardsen, Eva Sannum og Simen Sætre foreslår han flere endringer i Vær varsom-plakaten for å gjøre kjørereglene for norske journalister tydeligere.

Hjørnestein

— Tillit er hjørnesteinen som bærer all verdifull journalistikk, sa Omdal.

— En gjennomført høy etisk standard styrker den autoriteten mediene trenger for å kunne utføre sin samfunnsrolle. Det gjelder ikke minst når mektige personer eller institusjoner blir kritisert, sa han.

— I slike tilfeller vil pressens troverdighet veldig ofte bli forsøkt trukket i tvil. Journalistene vil bli tillagt skjulte motiver, arbeidsmetodene vil bli kritisert, sa Omdal.

NTB

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Innenriks

Sosialkomiteens leder mener Nav-ledelsen må gå av
Skremmende, sier sosialkomiteens leder Erlend Wiborg (Frp) om Navs håndtering av trygdeskandalen. Han mener etatens ledelse må gå av.

Nav burde reagert tidligere og har vært for passive, ifølge Wiborg.

— Mest graverende syns jeg det er at når Nav, når de blir gjort kjent med sakens alvor, ikke ser at her må vi gå tilbake å finne ut hvem som er utsatt for urett. Det syns jeg er skremmende, sier han til NTB.

Han viser til brevet Nav sendte til departementet der etaten ga uttrykk for at det ville være for tidkrevende å gå tilbake og finne ut hvem som er rammet av Nav-skandalen. Det gjør at han mener ledelsen må gå av.

— Det viser at de ikke nødvendigvis er de rette til å være de som skal lede Nav gjennom den oppryddingen som skal være, sier Wiborg.

NTB har bedt Nav-direktør Sigrun Vågeng om kommentar til uttalelsen. Hun er ikke tilgjengelig for intervju tirsdag, men har via Navs kommunikasjonsavdeling sendt en kommentar på epost. Der viser hun til arbeidet etaten har satt i gang for å rydde opp og rette opp feilene.

— Jeg følger dette arbeidet tett, skriver hun, og lover at «hver stein skal snus».

Vågeng sa til VG før helgen at hun planlegger å sitte ut åremålsperioden, som går ut i slutten av oktober neste år.

NTB

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Innenriks

Støre mener Hauglie har mottatt uromeldinger fra Nav uten å ta grep
Støre mener Anniken Hauglie må svare på hvorfor hun ikke sørget for at pågående saker ble stanset, straks hun ble orientert om mulige feil fra Nav.

— Det virker som om departementet i mange måneder passivt har mottatt urosignaler fra Nav. Hvorfor førte ikke dette til aktivitet fra departementet for å få klarhet i saken? sa han i Stortinget tirsdag.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie redegjorde da for Nav-skandalen.

— Når feilen ikke ble oppdaget tidligere, burde den i alle fall ha blitt oppdaget da, sa han.

Han rettet også kritikk mot Nav.

— Hva er det som gjør at Nav ikke er lydhør overfor trygderetten, når den sender ni saker tilbake til Nav i perioden 2017-2018? Hvordan kan Nav bare mene at domstolenes rettsanvendelse ikke er riktig og fortsette som før, spurte han.

Støre var imidlertid tydelig på at Hauglie har det øverste ansvaret.

— Dette er Navs ansvar og politisk er Nav arbeidsministerens ansvar, sa han.

Saken reiser åpenbare spørsmål om politisk ansvar, sier Støre, som også understreket at tidligere regjeringer også må granskes.

— Granskningen må gå så langt tilbake i tid som nødvendig. I denne saken må alle steiner snus, uavhengig av hvilke partier som har regjeringsmakt til hvilken tid, sa han.

Han mener det har sviktet i alle ledd.

— Det er nedslående og sannsynlig at det har sviktet hos alle statsmaktene — i regjering, storting og i domstolene.

NTB

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Innenriks

Hauglie ber Nav-ofrene om unnskyldning
— Jeg har fra første dag omtalt dette som en skandale. Det står jeg ved, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) om de uskyldig dømte Nav-ofrene.

Statsråden begynte sin redegjørelse om saken i Stortinget med å beklage overfor alle som er blitt rammet.

— På vegne av regjeringen vil jeg be de menneskene det gjelder og deres familier om unnskyldning for det de har blitt utsatt for. Staten skal gjøre opp for seg, sa Hauglie.

Hun viste til beregninger fra Nav om at 2.400 personer helt urettmessig har fått krav om å tilbakebetale penger etter opphold i utlandet mens de fikk ulike trygdeytelser.

— Det mest alvorlige i saken er at Nav etter 2012 har anmeldt i overkant av 100 personer for trygdesvindel for å ha oppgitt uriktige opplysninger, sa Hauglie.

NTB

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Innenriks

Presseutvalg vil ha slutt på omtrentlige sitater og lemfeldig bruk av anonyme kilder
Et utvalg nedsatt av Norsk Presseforbund foreslår flere endringer i Vær varsom-plakaten.

I kjølvannet av Bar Vulkan-saken tidligere i år oppnevnte Norsk Presseforbund et eget utvalg for å se nærmere på medienes forhold til kildene.

Nå har utvalget levert sin rapport. Der er hovedkonklusjonen at det i praksis ikke fins noen bransjestandard for dialogen med kildene. I stedet er presseetikken nærmest blitt individualisert, med store variasjoner fra journalist til journalist.

— Det var overraskende for oss at det var så store personlige variasjoner innad i hver enkelt redaksjon, sier utvalgets leder Sven Egil Omdal til NTB.

Dette er svært forvirrende for kildene fordi de ikke kan vite hvordan de vil bli behandlet, advarer han.

NTB

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Innenriks

Varehandelen omsatte for 1.740.048.700.000 kroner i 2018
Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå viser at varehandelen i Norge omsatte for 1.740 milliarder kroner i 2018.

Tallet tilsvarer en økning på 98 milliarder kroner sammenlignet med 2017.

Samtidig blir det fremdeles stadig flere som jobber i varehandelen. Fra 2017 til 2018 økte antallet sysselsatte i varehandelsnæringene med nærmere 6.000 til totalt 395.789 personer.

Det ble fra 2017 til 2018 også 419 færre foretak innen varehandelen.

NTB

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Innenriks

Minst 61 vådeskudd fra politifolk de siste fem årene
Politifolk har avfyrt minst 61 vådeskudd i løpet av de siste fem årene. En av fem er blitt straffet.

I tillegg har NRK funnet en sak som kun er sendt til Spesialenheten for politisaker. Politidirektoratet understreker at det kan være mørketall.

— Vi må ha en god dialog med Politihøgskolen når det gjelder opplæring, kultur og bevissthet om all håndtering av våpen, sier Elisabeth Rise i Politidirektoratet.

Det er fem år siden det først ble innført midlertidig bevæpning av politiet. Siden er sju blitt skadd av vådeskuddene.

Totalt elleve politibetjenter har fått bot for vådeskudd de siste fem årene. Spesialenheten etterforsker tre pågående saker.

Eirik Rosø, sjef for operativ seksjon ved Politihøgskolen, sier at tallene vekker bekymring.

— At såpass mange hendelser inntreffer, betyr at det er flere tjenestepersoner hos oss som ikke har den riktige mentale tilstedeværelsen når de behandler våpen. Det er svært bekymringsfullt, sier Rosø.

NTB

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Innenriks

Mohn tjente mest i fjor, mens Røkke har størst formue
Skattelistene viser at Trond Mohn tjente mest i fjor, nærmere bestemt 443 millioner kroner. På formuetoppen troner Kjell Inge Røkke med 18,6 milliarder kroner.

Skattelistene ble gjort offentlig tilgjengelig tirsdag klokka 7. En oversikt Dagens Næringsliv har laget viser at følgende fem er oppført med de høyeste formuene:

1. Kjell Inge Røkke: 18,6 milliarder kroner

2. Frederik Wilhelm Mohn: 6,5 milliarder kroner

3. Margaret Boel Garmann: 6,4 milliarder kroner

4. Odd Reitan: 6,0 milliarder kroner

5. Trond Mohn: 5,7 milliarder kroner

Sistnevnte er på topp på listen over de høyeste inntektene i 2018. Der ser topplisten slik ut, ifølge DN :

1. Trond Mohn: 443 millioner kroner

2. Bjørn Stray: 275 millioner kroner

3. Jan Tellef Thorleifsson: 258 millioner kroner

4 Torleif Ahlsand: 235 millioner kroner

5. Terje Tom Høili: 207 millioner kroner.

NTB

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Innenriks

Hauglie til kamp for sitt politiske liv
Stortinget vil sitte med ørene spisset og ha kvasse spørsmål når arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) kommer med sin redegjørelse om Nav-skandalen.

Klokka 10 tirsdag entrer Hauglie Stortingets talerstol for å forklare hvordan og ikke minst hvorfor EU-forordningen om trygderettigheter i årevis har blitt feiltolket av både Nav og myndighetene.

Feilen har sendt minst 36 uskyldige mottakere av syke-, pleie- eller arbeidsavklaringspenger i fengsel siden 2012. Andre har uriktig fått betingede dommer for trygdesvindel, mens tusenvis urettmessig har fått krav om tilbakebetaling fra Nav.

Kinkige spørsmål

Etter at trygdeskandalen sprakk i forrige uke, er det blitt klart at også rettsapparatet helt opp til Høyesterett har sviktet. Saken har dessuten vist at EUs trygdeforordning fra 2012 aldri er blitt tatt inn i den norske folketrygdloven, trass i at den har forrang. Det ville i tilfelle vært den rødgrønne regjeringens ansvar.

Men også Hauglie bør ha noen gode svar på en rekke kinkige spørsmål. SV og Rødt vurderer allerede mistillit mot ministeren, som har hatt posten siden desember 2015.

NTB

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Utenriks

Australia først i verden med likelønn for kvinner og menn på fotballandslag
Australia skal betale kvinnene som spiller på fotballandslaget det samme som mennene. Gutta drar inn mer penger, men jentene presterer bedre, påpekes det.

Det melder News.com.au , som opplyser at kvinnelandslaget «The Matildas» har fått samme lønnsavtale som sine mannlige kolleger på «The Socceroos». Alle penger som kommer inn fra sponsorer av landslagene skal fordeles likt mellom kvinne- og herrelandslagene, noe som innebærer at herrelandslaget har gått med på å «gi fra seg» en stor del av sponsormidlene det innbringer — alt for å sikre likelønn.

Det påpekes at mens fotballgutta i Australia drar inn mer penger i kassa enn jentene kommersielt sett, så oppnår de australske fotballjentene bedre internasjonale resultater — litt som i Norge.

Matildas har kommet til flere kvartfinaler i fotball-VM og har også gjort det bra i andre internasjonale mesterskap.

Ifølge The Daily Telegraph vil det australske fotballforbundet (FFA) og den australske spillerforeningen (PFA) kunngjøre avtalen innen kort tid.

Målet er at avtalen skal være sluttført før Matildas spiller mot Chile på hjemmebane lørdag.

NTB-Ritzau

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Innenriks

Fant nyfødt baby i konteiner i 1990 — nå er moren funnet
Med DNA-analyse og slektsforskning har TV 2-programmet Åsted Norge funnet den biologiske moren til en nyfødt jente som ble funnet i en konteiner i Oslo i 1990.

Lørdag 11. august for 29 år siden ble en nyfødt jentebaby funnet ved en tilfeldighet på Bjølsen i Oslo. Jenta ble etter hvert adoptert bort og fikk nytt navn.

I vinter ble TV 2-programmet Åsted Norge kontaktet av en bekjent av den nå 29 år gamle kvinnen, som ønsket å finne ut hvem som hadde lagt henne i konteineren.

Eksperter har jobbet med å finne 29-åringens biologiske mor, blant annet gjennom å finlese politiets etterforskningsdokumenter fra 1990, samt ved hjelp av DNA-analyse og slektsforskning.

Forrige uke ble mysteriet løst da en DNA-prøve kunne slå fast at en kvinne bosatt i nordlandsregionen hadde født «konteinerbabyen» for 29 år siden.

— Gjennom mine år som drapsetterforsker i Kripos har jeg aldri vært borte i en sak som har blitt løst på denne måten, sier «Åsted Norge»-ekspert og tidligere drapsetterforsker i Kripos, Asbjørn Hansen.

NTB

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Innenriks

Islamsk Råd foreslår muslimske barnevernsinstitusjoner
For å ivareta minoritetsbarns rett til å bevare sin kulturelle, religiøse og språklige bakgrunn, foreslår Islamsk Råd egne muslimske barnevernsinstitusjoner.

I Barne- og familiedepartementets forslag til ny barnevernlov foreslår de en ny overordnet bestemmelse som tydeliggjør at barnevernet i sitt arbeid skal ta hensyn til dette. Islamsk Råd Norge (IRN) mener formuleringen «hensyn» blir for svak, skriver Vårt Land.

Derfor foreslår paraplyorganisasjonen for 33 islamske trossamfunn og organisasjoner i Norge å opprette egne muslimske barnevernsinstitusjoner, som én av flere mulige løsninger.

Leder Abdirahman Diriye i Islamsk Råd Norge sier til avisa at det er en kjent sak at barnevernet har tillitsproblemer i innvandrermiljøer, blant annet på grunn av manglende kunnskap om miljøene.

— Å opprette muslimske barneverns­institusjoner vil kunne ­gjøre foreldre trygge på at barna får en oppdragelse i tråd med de verdier de selv står for, sier utdyper han.

Diriye understreker at institusjonene vil være akkurat som andre barnevernsinstitusjoner, men med ansatte som ivaretar barnas kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn.

NTB

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Utenriks

USA har innledet prosessen med å trekke landet fra klimaavtalen
Trump-administrasjonen har gitt FN formell beskjed om at USA har startet prosessen med å trekke landet fra klimaavtalen som ble inngått i Paris i 2015.

Utenriksminister Mike Pompeo ga mandag beskjed om at den formelle prosessen har startet, noe som innebærer at tilbaketrekkingen vil tre i kraft om ett år.

Pompeo gjentok samtidig president Donald Trumps argument om at avtalen er urettferdig fordi USA blir rammet hardere økonomisk enn andre land.

Trump har vært en iherdig motstander av klimaavtalen, også under valgkampen i 2016. Etter at han ble president, har han opphevet en rekke reguleringer som skulle beskytte miljøet og begrense den globale oppvarmingen. Han mener at reguleringene hemmer amerikansk næringsliv og gir andre land fordeler.

Parisavtalen ble inngått i desember 2015 og er signert av nesten alle verdens land. Med sin motstand har Trump havnet på kollisjonskurs med sine allierte og også USAs viktigste konkurrenter.

Trump selv har uttrykt skepsis til menneskeskapte klimaendringer.

Ettersom den formelle utmeldingen tar nøyaktig ett år, kommer den til å tre i kraft dagen etter presidentvalget høsten 2020.

NTB-AP

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Innenriks

Aftenposten: Ap-politiker har levert uriktige reiseregninger
Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal har levert uriktige reiseregninger til Stortinget i minst fire år, skriver Aftenposten.

Avisen har fått tilgang til reiseregningene Ap-politikeren har levert fra hun begynte på Stortinget i 2013 og fram til 2016, da Stortinget byttet reiseregningssystem. Gjennomgåelsen avdekker at hennes praksis med å rette ureglementerte reisekrav til Stortinget har hatt større omfang og pågått over lengre tid enn tidligere kjent, ifølge Aftenposten.

Avisen har funnet totalt 30 tilfeller der stortingsrepresentanten enten har levert falske reiseregninger, fått utbetalt diett/kjøregodtgjørelse hun ikke har hatt krav på eller krevd dekket utgifter som fremstår som private. I tillegg skal hun ved minst 16 anledninger ha krevd utbetalt for mye kjøregodtgjørelse ved å oppgi for lange avstander. De aktuelle reiseregningene utgjør et totalbeløp på rundt 100.000 kroner.

NTB

Mandag 4. november 2019 ·•· Innenriks

ESA krever svar om Nav-skandalen
I et brev til norske myndigheter ber EØS-tilsynet ESA om svar på elleve spørsmål i Nav-saken.

Brevet ble lagt ut i ESAs offentlige dokumentregister mandag og er signert indre marked-direktør Gunnar Thor Pétursson.

Det var Dagbladet som omtalte brevet først. Bakteppet er avsløringene om at norske myndigheter i en årrekke har feiltolket reglene for å ta med seg trygdeytelser, som sykepenger og arbeidsavklaringspenger, til andre EØS-land.

ESA ber Arbeids- og sosialdepartementet svare på spørsmålene innen 4. desember.

Spørsmål

Blant spørsmålene ESA vil ha svar på, er hva Norge har gjort for å sikre at EØS-regelverket blir fulgt framover.

I tillegg vil tilsynsorganet vite hvordan norske myndigheter arbeider for å finne fram til dem som er blitt rammet av skandalen, og hvordan disse menneskene skal følges opp.

Det blir også reist spørsmål ved om den norske praksisen kan ha vært feil når det gjelder andre ytelser enn sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger.

NTB

Mandag 4. november 2019 ·•· Utenriks

41 mennesker funnet i live i lastebil i Hellas
41 migranter er funnet i live i en kjøleconteiner i en lastebil nord i Hellas mandag, opplyser politiet. Sjåføren er pågrepet.

De overlevende er trolig av afghansk opprinnelse. Flesteparten av dem var i god behold. Sju av dem ble sendt til sykehus, opplyser gresk politi.

NTB-AFP

Mandag 4. november 2019 ·•· Innenriks

Dagbladet får ikke pressestøtte
Dagbladet har fått avslag fra Medietilsynet på søknaden om å få pressestøtte for den digitale abonnementstjenesten Dagbladet Pluss.

Det opplyser konsernsjef Dag Sørsdahl i Aller Media, som eier Dagbladet, til Dagens Næringsliv. Tidligere på dagen erfarte Medier24 det samme.

— Vi er overrasket over at Medietilsynet konkluderer som de gjør i denne saken. Vi kommer til å sette oss grundig inn i begrunnelsen for denne avgjørelsen, og deretter avgjøre hvordan vi tar denne saken videre, skriver Sørsdahl i en epost til avisen.

Siden potten for pressestøtte fordeles på en rekke forskjellige aktører, ville en tildeling til Dagbladet Pluss ha betydd at det ble mindre igjen til de andre.

NTB

Mandag 4. november 2019 ·•· Utenriks

Gorbatsjov: — Må ødelegge atomvåpen for å redde oss selv og planeten
Verden er i kolossal fare som følge av det dårlige forholdet mellom atomvåpenmaktene USA og Russland, mener Sovjetunionens siste leder Mikhail Gorbatsjov.

88-åringen får spørsmål om konfrontasjonen mellom stormaktene i et nytt intervju med den britiske kringkasteren BBC.

— Så lenge det finnes masseødeleggelsesvåpen, særlig atomvåpen, er faren kolossal, svarer Gorbatsjov.

Den tidligere lederen for supermakten Sovjet mener alle verdens land må erklære at alle atomvåpen skal ødelegges.

— For å redde oss selv og planeten vår, legger han til.

Gorbatsjov ledet Sovjetunionen da Berlinmuren falt for 30 år siden og den kalde krigen tok slutt. Både i Tyskland og andre østeuropeiske land kollapset kommunist-regimene uten at Sovjetunionen grep inn militært.

— Vi kunne ikke tillate blodsutgytelser som følge av en sak av slik betydning for Tyskland, Europa og for hele verden. Så vi erklærte at vi ikke ville gripe inn, forteller Gorbatsjov.

Under hans tid ved makten undertegnet Sovjetunionen flere viktige nedrustningsavtaler med USA. En av disse var INF-avtalen om mellomdistanseraketter.

Både USA og Russland trakk seg fra denne avtalen tidligere i år.

NTB

Mandag 4. november 2019 ·•· Utenriks

Åtte pågrepet i Vietnam etter lastebiltragedien i England
Vietnamesisk politi har pågrepet åtte personer i forbindelse med funnet av 39 døde mennesker i en lastebil nær London i slutten av oktober, melder Reuters.

— Basert på det vi har fått vite fra de mistenkte, iverksetter vi aktiv etterforskning for å bekjempe og utrydde disse menneskesmuglingsringene som frakter folk ulovlig til Storbritannia, sier Nghe An-provinsens politisjef Nguyen Huu Cau, ifølge det statlige vietnamesiske nyhetsbyrået VNA.

Det er uklart når de åtte ble pågrepet. Fredag opplyste politiet i Vietnam at to personer var pågrepet og flere andre kalt inn til avhør i forbindelse med lastebiltragedien.

Flere personer er pågrepet også i Storbritannia og Irland. Britisk politi trodde først at alle de 39 menneskene som ble funnet døde i lastebilen onsdag 23. oktober, var kinesere, men slo senere fast at det dreide seg om vietnamesiske statsborgere.

NTB

Mandag 4. november 2019 ·•· Utenriks

Forsker tror Ugland-kaprere har økonomisk motiv
Mye tyder på at økonomisk motiv ligger bak bortføringen av ni sjøfolk fra det norskeide lasteskipet Bonita ved Benin, ifølge seniorforsker Morten Bøås.

Skipet eies av Ugland Rederi som har base i Grimstad.

— Med den begrensede informasjonen jeg har, så er det mye som tyder på at dette er økonomisk motivert, skriver seniorforsker Morten Bøås ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) i en epost til NRK.

Han tror de ni filippinske gislene er tatt i land og skjules for å få på plass forhandlinger med rederiet etter at skipet ble bordet av pirater lørdag morgen.

Myndighetene i Benin ble varslet om hendelsen av gjenværende mannskap samme dag, og skipet fortsatte inn til havnebyen Cotonou i det vestafrikanske landet.

NTB

Mandag 4. november 2019 ·•· Utenriks

dnappet fra norsk skip utenfor Benin
Pirater har kidnappet ni sjøfolk fra lasteskipet Bonita utenfor det vestafrikanske landet Benin. Skipet tilhører det norske rederiet J.J. Ugland.

Til Dagens Næringsliv opplyser kommunikasjonsdirektør Christine Korme i Norsk Rederiforbund at alle de kidnappede er filippinske statsborgere.

— Vi har tett dialog med rederiet og henviser til deres hjemmeside, sier Korme til NTB.

På sine nettsider melder rederiet at skipet ble bordet av pirater tidlig lørdag morgen mens det lå til anker.

Kontakt med myndigheter

Rederiet er i kontakt med relevante myndigheter, heter det, og det vil holde familiene til mannskapet er informert.

— Utenriksdepartementet er kjent med hendelsen. Ingen norske borgere er involvert. Saken håndteres av rederiet, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet til NTB.

NTB

Mandag 4. november 2019 ·•· Innenriks

Forskere: Nordmenn vil kjøre mer bil i 2050
Folk i Norge kommer å kjøre mer bil i 2050, ikke mindre, ifølge transportforskere. Særlig er det lengre turer som ventes å få en økning.

Ifølge Aftenposten antas økningen i bilkjøring spesielt å gjelde avstander over 7 mil.

Samtidig ventes det å bli mindre sykling, gåing og bruk av buss, mens togandelen antas å være like stor som i dag. Opplysningene er hentet fra ferske forarbeider til Nasjonal transportplan for 2022—2033.

Det ventes å gå i motsatt retning med flytrafikken, der andelen av alle reiser over 7 mil antas å falle fra 30 prosent i 2018 til 24 prosent i 2050.

NTB

Mandag 4. november 2019 ·•· Utenriks

Kraftig uvær i Frankrike — 140.000 strømløse husstander
Stormen Amelie feide over Frankrike i helgen og førte med seg sterk vind og store nedbørsmengder. 140.000 husstander var uten strøm søndag.

Det er regionene Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, Auvergne og Occitanie vest og sørvest i Frankrike som ble verst rammet av uværet i helgen.

Det er ikke kommet meldinger om at noen har mistet livet, men ifølge lokale medier er flere mennesker skadd etter å ha blitt truffet av trær som veltet eller greiner som brakk. Avisen Nice Matin melder at en eldre kvinne er savnet etter at et jordskred gikk over deler av eiendommen hennes mens hun jobbet i hagen sin.

Søndag ble det målt 45 sekundmeter vind flere steder, og langs den franske atlanterhavskysten var myndighetene i høyeste beredskap.

Strømselskapet Enedis opplyste søndag at 140.000 kunder var uten strøm. Uværet førte også til store forsinkelser i tog- og veitrafikken.

NTB-AFP-DPA

Søndag 3. november 2019 ·•· Utenriks

Balotelli gikk av banen i sinne etter rasistiske tilrop
Den italienske fotballstjernen Mario Balotelli gikk av banen etter å ha blitt utsatt for rasisme i bortekampen mot Hellas Verona søndag.

Episoden skjedde etter 54 minutters spill. Balotelli hadde ballen nede ved cornerflagget da han plutselig tok ballen opp med hendene og sparket den opp mot tribunen. Spissen var fly forbannet, gikk av banen og mot spillertunnelen.

Rapporter i Italia, hos blant annet storavisen La Gazzetta dello Sport , melder at utbruddet skyldtes rasistiske tilrop fra tribunen.

29-åringen ble deretter overtalt av andre spillere til å forbli på banen og fortsette kampen. Fra speakeren på tribunen ble det deretter lest opp en melding om at kampen ville blitt avbrutt dersom ikke tilskuerne skjerpet seg.

Oppgjøret endte til slutt 2-1 til hjemmelaget Hellas Verona. Balotelli scoret gjestenes reduseringsmål fem minutter før slutt.

Rasisme på tribunen har vært en gjenganger denne høsten. I Italia har det vært flere episoder den siste tiden. Blant andre Romelu Lukaku fikk apelyder ropt mot seg da hans Inter spilte borte mot Cagliari tidligere i sesongen.

NTB-AP

Søndag 3. november 2019 ·•· Utenriks

En død og åtte innlagt grunnet salmonella-utbrudd i USA
En person er død og åtte andre er innlagt på sykehus etter alvorlig salmonella-utbrudd i USA. Kjøttdeig antas å være årsaken.

Totalt har ti personer i seks forskjellige delstater fått påvist sykdommen, ifølge ABC News.

Bakterien sies å være mer alvorlig enn typiske salmonella-utbrudd, hvor vanligvis kun 20 prosent av de smittede må innlegges på sykehus.

Ifølge amerikanske Centers for Disease Control and Prevention (CDC) skyldes smitten sannsynligvis kjøttdeig. Men de har foreløpig ikke klart å finne ut hvilken leverandør det stammer fra, da pasientene har oppgitt å ha spist storfekjøttdeig fra flere forskjellige merker.

Salmonella er en av de vanligste årsakene til smittsom mage- og tarminfeksjon. Smitten skjer vanligvis fra matvarer, ofte kjøttprodukter, og sykdommen gir som regel diaré og magebesvær.

Ifølge CDC tar det to til fire uker før man merker symptomene.

NTB

Søndag 3. november 2019 ·•· Utenriks

Framgang for brannvesenet i kampen mot California-skogbranner
Brannvesenet har kontroll på 30 prosent av skogbrannen i Ventura i California som så langt har rammet rundt 39.000 mål, ifølge lokale myndigheter.

Beboere fra det utenforliggende området Somis har fått flytte hjem, men fortsatt truer den voldsomme skogbrannen 2.500 hjem.

Ifølge myndighetene ventes det at luftfuktigheten i området vil forbli lav, men det antas at vinden vil bli mer fordelaktig for brannvesenet.

Den såkalte Maria-brannen brøt ut torsdag i Ventura fylke, som ligger 10,5 mil nordvest for Los Angeles.

I Sonoma fylke nord for San Francisco har brannvesenet kontroll på 74 prosent av det som har vært delstatens største brann denne sesongen.

Søndag forrige uke erklærte guvernør Gavin Newsom krise i California. Det ble også sendt ut et rødt farevarsel for Los Angeles-regionen, som torsdag ble opphevet.

Fjorårets skogbranner i Paradise nord i California kostet 86 mennesker livet. Året før omkom 44 personer som følge av skogbranner i området.

Ingen har så langt i år mistet livet.

NTB-AP-AFP

Søndag 3. november 2019 ·•· Innenriks

Stakk av med luksusbil under prøvekjøring — fire pågrepet
Fire personer er pågrepet av politiet etter at en Jaguar I-Pace ikke ble levert tilbake til en bilbutikk i Kristiansand etter prøvekjøring.

De fire personene løp fra stedet da bilen ble funnet, opplyser operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt til NTB.

— De pågrepne personene er i slutten av tenårene og begynnelsen av 20-årene. Noen av dem er hjemmehørende på Sørlandet, mens noen av er fra andre steder i landet, sier Repstad.

Han ønsker av etterforskningsmessige hensyn ikke å opplyse om de siktedes kjønn.

Politiet ble varslet om den forsvunne bilen ved 13.45-tiden lørdag ettermiddag da en bilbutikk ikke fikk tak i en kunde som prøvekjørte Jaguaren verdt 800.000 kroner.

Daglig leder ved forhandleren British Cars Kristiansand, Christian Austad, sier til Fædrelandsvennen at alt syntes å være i orden, helt til butikken ikke fikk tak i føreren.

— Vedkommende var innom butikken, utga seg for være interessert i bilen og ønsket å prøvekjøre. Vi fikk personalia av kunden, og han kjørte ut for en kort prøvekjøring men returnerte ikke til avtalt tid, sier han.

Klokka 20.50 lørdag meldte politiet at de hadde funnet bilen, som de betegner som stjålet, i Mosby i Kristiansand.

NTB

Søndag 3. november 2019 ·•· Innenriks

Jussprofessor mener trygdeskandalen svekker domstolenes tillit
Domstolene har ikke kontrollert forvaltningen godt nok, sier jussprofessor Mads Andenæs til TV 2. Han mener trygdeskandalen svekker tilliten.

Andenæs, som er professor i privatrett ved Universitetet i Oslo, sier til kanalen at jurister kan ha bidratt til systematiske overgrep mot de svakeste i samfunnet og at domstolene burde ha oppdaget feilene.

— Når domstolene ikke kontrollerer forvaltningen slik de har til oppgave, så legitimerer de lovbrudd og overgrep som i Nav-sakene, sier han.

Professoren peker også på at universitetene har et ansvar, og at det ikke er nok forskning på gjennomføringen av EØS-rett på trygdefeltet.

Så langt er det kjent at minst 48 personer er uskyldig dømt for trygdesvindel fordi de oppholdt seg i et annet EØS-land mens de mottok sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger, noe de altså etter reglene har rett til.

Minst 2.400 personer har urettmessig fått krav om tilbakebetaling.

NTB

Lørdag 2. november 2019 ·•· Innenriks

Amerikansk høyreekstremist pågrepet på arrangement i Oslo — motsetter seg utvisning
En amerikansk høyreekstremist ble lørdag pågrepet av politiet under et arrangement på Sinsen i Oslo. Amerikaneren motsetter seg utvisning.

Høyreekstremisten som er pågrepet, er ifølge Filter Nyheter Greg Johnson.

Han er blant mellom 50 og 100 personer som lørdag skulle delta i en konferanse arrangert av det høyreekstreme nettverket Scandza Forum.

Johnson har blant annet uttrykt støtte til Anders Behring Breiviks begrunnelse for 22-juli-terroren, og kalt terroren for «nødvendig».

Motsetter seg utvisning

— Den pågrepne forfekter og kommuniserer en høyreekstrem ideologi. Det er en fare for at den kan resultere i vold eller voldelige handlinger. Den pågrepne amerikanske statsborgeren blir derfor bortvist fra Norge, helst så fort som mulig, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NTB.

PST opplyser lørdag kveld til Dagbladet at Johnson sitter i politiets varetekt i påvente av effektuering av bortvisningsvedtak.

Amerikanerens forsvarer, advokat John Christian Elden, sier til avisa at Johnson motsetter seg utvisning.

— Min klient bestrider å være til fare for grunnleggende nasjonale interesser, og trodde han kom på besøk til et demokratisk land der han var invitert til å benytte sin ytringsfrihet, sier han.

NTB

Lørdag 2. november 2019 ·•· Innenriks

Økokrim tok millionbeslag hos kristen forening i aksjon på anmodning fra FBI
Økokrim tok i juni beslag i sølvmynter verdt 14 millioner kroner i en aksjon mot en kristen forening på Østlandet, ifølge ABC Nyheter.

Aksjonen 4. juni skjedde på anmodning fra amerikanske myndigheter, bekrefter politiadvokat Erlend Stenberg i Økokrim overfor avisen.

Tre utenlandske statsborgere bosatt i Norge er siktet for bedrageri og hvitvasking av minst 58 millioner kroner i USA. Ifølge FBI har personene, som er en del av et kristent nettverk, bedratt et ukjent antall personer som skal ha overført penger til to bankkontoer i Norge.

Økokrims beslag består av ting FBI og amerikanske skattemyndigheter (IRS) mener er relevant i saken, som blant annet dokumenter og elektroniske lagringsmedier, i tillegg til sølvmyntene, som utbyttet av de angivelige bedrageriene skal ha blitt investert i.

De siktede i saken nektet for å ha gjort noe ulovlig og har anket Økokrims avgjørelse om å ta beslag for både tingretten og lagmannsretten. Retten mener imidlertid at det fremstår mest sannsynlig at pengene uberettiget er brukt til personlig vinning for de siktede, og at det hele tiden har vært hensikten, ifølge en kjennelse, skriver ABC Nyheter.

De siktede har også varslet krav på til sammen rundt 1.000 milliarder kroner for en amerikansk domstol mot en rekke ansatte i politiet, Økokrim og tingretten for deres befatning med saken i Norge.

NTB

Lørdag 2. november 2019 ·•· Utenriks

Nordisk råd mener Kina er en trussel mot Norden
Kina er den nye trusselen mot Norden, mener avtroppende formann Hans Wallmark i Nordisk råd.

Wallmark mener han ser en økning i kinesiske påvirkningsoperasjoner, skriver Bergens Tidende.

— Russland er hovedtrusselen mot de nordiske landene. Men ut over den militære trusselen, må vi legge til den kinesiske økonomiske og industrielle trusselen. Vi ser økt aktivitet i påvirkningsoperasjoner fra Kina, sier formann Hans Wallmark i Nordisk råd.

Han mener Norden må styrke samarbeidet og bygge opp forsvaret mot cyberangrep, spredning av falske nyheter og kampanjer som forsøker å destabilisere og undergrave innbyggernes tiltro til de nordiske statene.

— Sikkerhet og fiendebilder er ikke lenger bare militært med bomber og granater, men også bruk av manipulasjon og trusler digitalt. De nordiske landene må bli bedre til å forsvare seg mot dette, sier han.

Wallmark viser blant annet til at kinesere har kjøpt en helsides politisk annonse i den svenske avisen Dagens Nyheter om opprørene i Hongkong. Videre har den kinesiske ambassadøren i Sverige deltatt aktivt i den politiske diskusjonen i landet.

NTB

Lørdag 2. november 2019 ·•· Utenriks

Tyrkia vil returnere IS-fanger til hjemlandene
Tyrkia vil sende utenlandske IS-krigere som sitter fanget i Syria, tilbake til hjemlandene, uansett om landene vil ta imot dem eller ikke.

— Vi kommer ikke til å holde på dem i evinnelighet. Vi er ikke et hotell for Daesh, sier den tyrkiske innenriksministeren Suleyman Soylu lørdag. Daesh er den arabiske betegnelsen på IS.

Han sier tyrkiske myndigheter kan holde utenlandske krigere fanget «i en viss tid», men at de deretter vil bli returnert tilbake til hjemlandene.

Mange land, deriblant europeiske land, har vist liten vilje til å hente tilbake sine statsborgere som har vært fremmedkrigere i Syria.

Vil ikke ta imot dem

Tyrkia har gjentatte ganger bedt europeiske land om å ta ansvar og hente hjem sine statsborgere, uten å ha fått gehør for det.

Soylu sier enkelte EU-land som Nederland og Storbritannia har fratatt statsborgerskapet til flere av fremmedkrigerne for å hindre at Tyrkia kan sende dem tilbake.

— De har funnet en enkel løsning. De sier til oss: «vi har tatt statsborgerskapet fra dem, det er deres problem nå». Men det er uakseptabelt og fullstendig uansvarlig, fortsetter ministeren.

Rømte fanger

Om lag 12.000 antatte IS-krigere ble holdt fanget av den kurdiskdominerte SDF-styrken i Nord-Syria. Mange av disse er fremmedkrigere fra andre land.

Men etter Tyrkias offensiv, er det ikke lenger kurdiske styrker som vokter dem, men tyrkiske styrker eller protyrkiske militsgrupper.

I tillegg har et ukjent antall IS-krigere rømt under kaoset som oppsto i forbindelse med offensiven.

NTB-AFP

Lørdag 2. november 2019 ·•· Utenriks

Halve USA gir Trump deler av æren for IS-lederens død
54 prosent av amerikanere syns presidenten bør få sin del av æren for at Abu Bakr al-Baghdadi er død. Mange flere ga Barack Obama æren for Osama bin Ladens død.

Det viser en undersøkelse gjennomført av Pew Research Center Polls for ABC News og Washington Post blant et representativt utvalg av voksne amerikanere i perioden 27. til 30. oktober. Det ble gjennomført 1.003 intervjuer.

Mens 22 prosent av de spurte syns president Donald Trump burde få mye av æren for at IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi er drept, mener 32 prosent han burde få noe av æren — til sammen 54 prosent. Over halvparten mener dermed at presidenten fortjener sin del av æren.

Etter at Osama bin Laden ble drept i mai 2011, under president Barack Obama, ble samme type meningsmåling gjennomført. Da svarte 35 prosent av de spurte at de syntes president Obama burde få mye av æren for at bin Laden ble drept, mens 41 prosent syntes Obama burde få noe av æren — til sammen 76 prosent. Over tre firedeler mente den gangen at presidenten fortjente sin del av æren for at en terroristleder var tatt av dage.

NTB

Lørdag 2. november 2019 ·•· Innenriks

Mann angrepet av ti ungdommer i Oslo
En mann ble fredag kveld angrepet av rundt ti ungdommer på Lambertseter i Oslo. Mannen ble slått og sparket og blir kjørt til sykehus.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 22.50.

Den skadde mannen blør litt fra hodet, melder politiet i Oslo. Han blir kjørt til Ullevål sykehus for videre sjekk, siden han har fått slag mot hodet.

Mannen ble frastjålet en jakke av en gjeng på rundt 10 gutter.

— Vi ble varslet av AMK. Vi vet ikke om det er en forbindelse mellom vedkommende og ungdommene, sier operasjonsleder Marianne Heidenstrøm i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet søker etter gjerningspersonene, blant annet med hundepatruljer.

NTB

Lørdag 2. november 2019 ·•· Innenriks

Stor pågang på ny vold- og overgrepstelefon
For én måned siden åpnet en ny hjelpelinje for voldsutsatte, og over 130 har til nå ringt inn. — Responsen har vært over all forventning, sier prosjektleder.

1. oktober åpnet volds- og overgrepslinjen 116 006 på bakgrunn av et behov for et lavterskeltilbud til voldsutsatte, som av ulike årsaker ikke tar kontakt med eksisterende hjelpeapparater.

I løpet av den første måneden har både pårørende og personer som selv er blitt utsatt for vold, ringt hjelpelinjen.

— Responsen har vært over all forventning. I løpet av en måned har allerede 130 personer tatt kontakt med hjelpelinjen. Flere av dem som ringer, forteller at de aldri har vært i kontakt med hjelpeapparatet før, sier prosjektleder Sara Bondø for Vold- og overgrepslinjen.

Bondø sier at mange kvier seg for å ta kontakt fordi de skammer seg. Mange har blitt overbevist av voldsutøver om at det er dem selv det er noe galt med. Mange voldsutsatte sier at «han er jo egentlig snill, og hadde ikke jeg provosert ham, så hadde han kanskje ikke slått meg», ifølge Bondø.

— Det er derfor veldig fint at de ringer til oss for en samtale, da kan vi få kommunisert at det er aldri er din feil, det er aldri for sent og det er alltid hjelp å få, sier hun.

Hjelpelinjen er finansiert av Finansdepartement og er en del av regjeringens nye handlingsplan mot voldtekt. Det er en døgnåpen, anonym og gratis tjeneste. Telefonnummeret er 116 006.

NTB

Lørdag 2. november 2019 ·•· Utenriks

Berømt Thailand-grotte åpen for turister
Grotten der en gruppe thailandske gutter satt innesperret i over to uker i fjor, har nå åpnet for turister.

Fredag hadde over 2.000 turister strømmet til Thamn Luang-grotten i håp om å bli de første til å ta seg inn i den dype grotten, melder Bangkok Post.

Etter en offisiell åpningsseremoni ble den første gruppen med turister sluppet inn i grottegangen.

Myndighetene har lagt opp til at grupper på maks 20 personer av gangen får lov til å ta seg inn til det første kammeret i grotten, som vil være åpen for turister i åtte timer hver dag.

Hele verden fulgte med på den spektakulære redningsaksjonen i 2018 for å få reddet ut de tolv guttene i fotballaget Wild Boars og treneren deres. I to og en halv uke satt de innesperret i et kammer flere kilometer inne i grotten før alle sammen ble reddet ut i live. Men en thailandsk dykker omkom i redningsaksjonen.

NTB

Lørdag 2. november 2019 ·•· Innenriks

Mulla Krekar anker avgjørelsen om utlevering til Italia
Oslo tingrett har besluttet at mulla Krekar kan utleveres til Italia, der han er dømt til tolv års fengsel for terrorforbund. Krekar anker avgjørelsen.

Avgjørelsen falt fredag.

Til TV 2 opplyser forsvareren, advokat Brynjar Meling, at den blir anket.

— Jeg er ikke overrasket, men det betyr ikke at jeg synes kjennelsen er riktig. Mulla Krekar kommer til å påanke mandag. Vi kommer bruke alle rettsmidler. Bakgrunnen for det er at mulla Krekar aldri har ledet noen terrororganisasjonene, inngått i terrorforbund, eller hatt noen forbindelser med Italia, sier forsvareren.

Valgkampløfte

Meling sier at tingretten har unnlatt å se på det han omtaler som det politiske spillet rundt Krekar, blant annet det årelange valgkampløftet fra Frp.

— Denne saken vil prøves i rettssystemet, også internasjonalt, og jeg håper dette ikke blir en skamplett for Norge, sier han.

Mulla Krekar møtte i begynnelsen av denne uka i Oslo tingrett. Han motsatte seg da utlevering til Italia.

— Saken er bare et politisk spill, sa Krekar i retten.

NTB

Lørdag 2. november 2019 ·•· Utenriks

Greta Thunberg ber om hjelp til å returnere til Europa
Klimaaktivisten Greta Thunberg ber om hjelp til å komme tilbake til Europa etter at FNs klimakonferanse flyttes fra Chile til Spania.

— Det viser seg at jeg har reist halve jorden rundt i feil retning, skriver hun på Twitter etter at det fredag ble kjent at FNs klimakonferanse i desember skal arrangeres i Madrid og ikke i Chiles hovedstad Santiago, slik opprinnelig planlagt.

— Nå trenger jeg hjelp til å krysse Atlanteren i november. Om noen kan hjelpe meg med transport, så blir jeg veldig takknemlig, skriver hun videre.

Thunberg, som ikke vil fly av miljøhensyn, har vært i Nord-Amerika siden hun i august krysset Atlanterhavet seilbåten Malizia II. Senere på fredag skulle hun delta i en stor klimademonstrasjon i Los Angeles.

Et av hovedmålene med Amerika-turen hennes var å delta på klimakonferansen i Chile.

Men landet trakk seg tidligere denne uken som arrangør på grunn av den omfattende uroen som har preget det søramerikanske landet den siste tiden.

Rundt 25.000 delegater er ventet til COP25 som arrangeres fra 2. til 13. desember. Det er FNs årlige klimakonferanse og inngår i innsatsen for å implementere målene fra Parisavtalen.

NTB-TT

Lørdag 2. november 2019 ·•· Utenriks

Flere pågripelser etter lastebiltragedien
Irsk og vietnamesisk politi har pågrepet flere personer i forbindelse med funnet av 39 døde mennesker i en lastebil utenfor London forrige uke.

To personer ble fredag pågrepet i Vietnam og siktet for menneskesmugling. Det mistenkes at mange av de døde som ble funnet en lastebil i Essex forrige onsdag, kom fra Vietnam.

En talsmann for vietnamesisk politi opplyser at de to som ble pågrepet fredag, mistenkes for å ha medvirket til å få vietnamesere smuglet inn til Storbritannia. Flere av dem som skal ha betal store summer til de to pågrepne, fryktes å være blant de døde.

Politiet sier at de to siktede har organisert menneskesmugling i flere år.

Fredag opplyste også irsk politi at en 22 år gammel mann fra Nord-Irland er pågrepet i Dublin og siktet i forbindelse med lastebiltragedien. Britisk politi har begjært å få ham utlevert til Storbritannia der han vil bli siktet for medvirkning til 39 drap.

Åtte kvinner og 31 menn ble funnet døde i Grays i Essex forrige onsdag i en kjølevogn som kom til Storbritannia på ei ferje fra Belgia.

Mange familier i Vietnam frykter at deres medlemmer er blant ofrene. DNA-prøver fra vietnamesere som savner slektninger, er samlet inn og skal brukes i identifiseringsarbeidet.

Lastebilføreren ble pågrepet kort tid etter funnet, siktet for 39 tilfeller av uaktsomt drap, samt menneskesmugling, hvitvasking av penger og organisert støtte til ulovlig immigrasjon.

Tre andre personer som ble pågrepet i forbindelse med etterforskningen er alle blitt løslatt på vilkår.

NTB-AFP-AP

Lørdag 2. november 2019 ·•· Innenriks

Årets oktober var den kaldeste på ti år
Frøs du i oktober? Kanskje ikke så rart, for årets oktober var den kaldeste på mange år. Vi må helt tilbake til 2009 og 2003 for å finne tilsvarende.

Ifølge Meteorologisk institutt lå månedstemperaturen for hele landet 1,4 grader under normalen.

— Relativt kaldest var det i Nord-Norge, særlig i Troms og Finnmark, der flere stasjoner hadde avvik fra 2 til nesten 4 grader under normalen. Et par stasjoner på Vestlandet hadde månedstemperaturer fra 0,1 til 0,5 grader over normalen, opplyser meteorologene.

Troms og Finnmark

Når det gjelder månedstemperatur, var den lavest på Sjufjellet i Balsfjord med 5,6 minusgrader. Så fulgte Sætertinden i Tjelsundet og Kistefjell i Lenvik med 5 minusgrader. Alle disse stasjonene ligger i Troms.

Deretter kom Sihccajavri og Suolovuopmi — Lulit i Kautokeino, samt Cuovddatmohkki i Karasjok, alle med 4,8 grader. Dette er mellom 2,3 og 2,9 grader under normalen. For de øvrige stasjonene er det ikke etablert en normal ennå.

NTB

Lørdag 2. november 2019 ·•· Utenriks

Putin strammer grepet om nettet
En kontroversiell ny lov som gir russiske myndigheter makt til å strupe trafikken fra internasjonale internettservere, har nå trådt i kraft.

Den nye loven ble undertegnet av president Vladimir Putin i mai og trådte i kraft fredag.

Loven pålegger russiske nettleverandører å installere tekniske enheter som tilhører myndighetene, og som muliggjør sentralisert kontroll med trafikken.

I tillegg innføres det nye filtre for å blokkere ulovlige nettsider.

Tilhengere av den nye loven sier målet er å sikre at russiske nettsider kan fortsette å fungere hvis kontakten til internasjonale servere brytes, eller hvis Russland utsettes for utenlandske cyberangrep.

Menneskerettighetsgrupper er derimot av en annen oppfatning og frykter sensur.

NTB-AFP

Lørdag 2. november 2019 ·•· Innenriks

Hundre eksplosjoner i Sverige hittil i år
Politiets bombegruppe har rykket ut på 100 eksplosjoner i Sverige så langt i år. — Helt utrolig at ingen har dødd, sier en av analytikerne.

Hele 30 eksplosjoner de siste to månedene og 100 eksplosjoner så langt i år. Det er status idet årets nest siste måned starter i Sverige.

Bare fra torsdag til fredag smalt det tre plasser. Først i Malmö, så i Växjö og bare noen timer senere i Landvetter utenfor Göteborg.

Antall hendelser så langt i år er dobbelt så høyt som i samme periode i fjor.

— Også når man sammenligner Sverige med andre land i Europa og verden som er på samme utviklingsnivå, skiller vi oss ut, sier Ylva Ehrlin, en av analytikerne i den nasjonale bombegruppen.

Hun kaller utviklingen et samfunnsproblem.

— Man kan ikke bare få bort sprengstoffene og verktøyene, man må også finne årsakene. Før har det vært skyteepisoder, nå er det eksplosjoner, sier Ehrlin.

Flere personer har fått alvorlige skader i eksplosjonene. Ehrlin frykter enda mer alvorlige hendelser framover.

— Risikoen er svært stor. Hittil har vi hatt utrolig flaks, men det kan simpelthen ikke vare, sier hun.

— Det er helt utrolig at ingen har dødd.

NTB-TT

Lørdag 2. november 2019 ·•· Innenriks

Dataangrep mot norske bedrifter hver dag
Digitale trusler mot norske bedrifter er overveldende, sier samfunnsikkerhetsministeren. Skatteetaten utsettes for 100.000 forsøk på dataangrep hver eneste dag.

Det sier Øyvind Haugmoen, som er ansvarlig for operativ sikkerhet i Skatteetaten.

Flere funksjoner i etaten kan nemlig være attraktive dersom noen ønsker å skape kaos i det norske samfunnet.

— Finansieringen av staten går jo gjennom oss. Flere milliarder kroner går gjennom Skatteetaten hver dag, sier Haugmoen til NTB.

Han deltok på åpningen av Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) fredag. Senteret er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

35 aktører fra næringslivet og offentlig sektor er med, deriblant Skatteetaten. Selv om det satses betydelig på digital sikkerhet i etaten, kan man aldri si aldri.

— De som drifter fly, sier jo at fly ikke skal falle ned. Men de gjør det jo likevel, sier Haugmoen.

NTB

Lørdag 2. november 2019 ·•· Innenriks

Norge åpner for dobbelt statsborgerskap fra nyttår
Fra 1. januar neste år kan nordmenn bli statsborgere i et annet land uten å miste sitt norske statsborgerskap.

Samtidig må ikke lenger utenlandske statsborgere si fra seg sitt opprinnelige statsborgerskap for å bli norske borgere.

— Når vi åpner for dobbelt statsborgerskap, sørger vi for at norsk lov følger utviklingen i en mer globalisert verden, der stadig flere har tilknytning til mer enn ett land, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Stortinget vedtok i fjor regjeringens forslag om å åpne for dobbelt statsborgerskap. I statsråd fredag ble det vedtatt at endringene i statsborgerloven trer i kraft 1. januar.

Norske borgere som har mistet det norske statsborgerskapet sitt da de fikk statsborgerskap i et annet land, kan nå på en enkel måte få tilbake det norske statsborgerskapet sitt.

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som skal behandle søknadene om norsk statsborgerskap fra utenlandske statsborgere og tidligere norske borgere, opplyser Kunnskapsdepartementet.

NTB

Fredag 1. november 2019 ·•· Innenriks

EØS-tilsyn vil be Norge om Nav-svar på mandag
Tilsynsorganet for EØS vil mandag be Norge redegjøre for Nav-skandalene og feiltolkningen av EØS-avtalen.

— Vi vil sende en forespørsel til Norge for å gå nærmere inn på det som er kommet fram i mediene. Etter det vil vi vurdere hvordan saken skal håndteres videre, sier informasjonsrådgiver Gunnar Gardarsson i tilsynsorganet ESA til NTB.

— Dette er en sak som angår borgeres rettigheter, og vi tar det meget alvorlig. Derfor vil vi ikke forsinke saken ytterligere, men sende vår forespørsel allerede på mandag, sier han.

Ifølge Gardarsson vil ESA gå bredt ut og «se på alt», men han kan ikke si om det inkluderer flere ytelser enn de som allerede er omtalt — arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger.

— Spørsmålene er ikke formulert ennå, så jeg kan foreløpig ikke si nøyaktig hva vil be om, sier Gardarsson.

NTB

Fredag 1. november 2019 ·•· Utenriks

Styrtregn og flom rammer over én million i Øst-Afrika
Over én million mennesker er rammet av flom i Sør-Sudan og Somalia. Unormalt vær fører til ekstremregn i Øst-Afrika, hvor det for et par år siden var tørke.

I Somalia er over 200.000 mennesker tvunget på flukt fra vannmassene, ifølge Redd Barna. Byen Beledweyne er nesten fullstendig oversvømt.

Samtidig anslås det at nærmere 1 million mennesker er rammet i fattige og krigsherjede Sør-Sudan.

— Dette er en katastrofe. Folk sitter igjen uten noen ting, sa Sør-Sudans minister for humanitære saker Hussein Mar Nyuot tidligere denne uka.

Han uttalte seg da regjeringen erklærte unntakstilstand som følge av flomkrisen. Både i Sør-Sudan, Somalia, Kenya, Etiopia og Tanzania har folk mistet livet i flom og jordskred.

NTB-AFP

Fredag 1. november 2019 ·•· Innenriks

Riksadvokaten stanser etterforskning av Nav-anmeldelser knyttet til EØS-opphold
Riksadvokat Tor-Aksel Busch har gitt politiet beskjed om inntil videre å stanse etterforskningen av alle anmeldelser fra Nav knyttet til utenlandsopphold i EØS.

Det melder Rett24 fredag.

— Etter vårt syn er situasjonen så vidt usikker rettslig sett at jeg mener det ikke er forsvarlig å trekke folk for retten med utgangspunkt i anmeldelser fra Nav knyttet til denne problematikken — uansett hvilket område vi snakker om, og uansett om det er før eller etter 2012, sier Busch til nettstedet.

— Dette må avklares, men vi trenger vesentlig mer materiale fra direktoratet for å gjøre en kvalifisert vurdering av om vi er enige med deres vurdering. Så nå settes alt på vent, sier riksadvokaten.

Brev til politiet

Han har formidlet sitt pålegg i et brev til alle landets politidistrikter.

Da Nav-saken ble kjent denne uken, var det saker om pleiepenger, arbeidsavklaringspenger og sykepenger som var tema. Saken var dessuten begrenset i tid tilbake til 2012. Men nå har Busch bedt om stans i etterforskningen av alle anmeldelser knyttet til utenlandsopphold i EØS, uansett tidspunkt og uansett ytelse.

Hvert år blir omkring 1.000 mennesker anmeldt for trygdesvindel her i landet, ifølge Navs nettsider.

Oppvask

Busch har nå takket av som riksadvokat, og fredag overtok Jørn Sigurd Maurud jobben.

Denne uken ble det kjent at minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem ble dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneders fengsel. 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg.

Det blir nå full oppvask, og tirsdag skal arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) redegjøre om saken i Stortinget.

NTB

Fredag 1. november 2019 ·•· Utenriks

Krisevarsel om 30.000 uidentifiserte ofre i Mexico
Over 30.000 døde mennesker ligger uidentifisert og uavhentet på likhus i Mexico, og tallet er økende, advarer landets nasjonale menneskerettskommisjon.

Likhusene mangler penger, personell og utstyr til å gjennomføre tilstrekkelige undersøkelser av de navnløse, ifølge kommisjonen. Det offentlige organet sier det pågår «en krise i arbeidet med rettsmedisinsk identifisering» i Mexico.

Den stadig voksende drapsbølgen i det mellomamerikanske landet det siste tiåret har også bidratt til et enormt etterslep i arbeidet med å obdusere og identifisere ofre.

Mange av levningene er blitt funnet i umerkede graver som kriminelle bander ofte bruker for å kvitte seg med sine drapsofre.

Menneskerettskommisjonen anbefaler at fotoalbum blir satt sammen når slike graver avdekkes, for å dokumentere klær, gjenstander eller andre ting som kan bidra i identifiseringen.

I 2018 varslet innbyggerne i byen Guadalajara vest i Mexico om lukten fra en kjølebil som viste seg å inneholde 273 uidentifiserte lik. Det lokale likhuset var så overfylt og dårlig drevet at noen av de døde ble liggende og råtne i to år før de ble obdusert.

Noen av landets likhus har gravlagt de døde, noe som i flere tilfeller har vakt kritikk fordi det ikke ble tatt vevsprøver av levningene, eller fordi gravene eller registrene over dem ikke er blitt godt nok bevart.

NTB-AP

Fredag 1. november 2019 ·•· Utenriks

En voldsom skogbrann herjer i Brasil
En voldsom skogbrann herjer våtmarkssystemet Pantanal sør i Brasil, et av områdene i verden med størst biologisk mangfold.

Så langt er over 50.000 hektar rammet.

Brannen er «større enn noe vi noen gang har sett i regionen tidligere», heter det i en uttalelse fra guvernøren i Grosso do Suls kontor.

Ifølge guvernørens kontor er situasjonen kritisk, med branner som herjer i tre byer i Pantanal, som har et av verdens rikeste dyre- og planteliv og er et populær reisemål for øko-turisme.

— Intense flammer og rødlig røyk har forstyrret trafikken på motorveiene, heter det i uttalelsen fra guvernøren.

Brannen kommer etter at andre skogbranner har ødelagt millioner av hektar i regnskogen Amazonas i august.

Satellittbilder fra Brasils romforskningssenter INPE viser at det har vært nesten 8.500 branner i Pantanal mellom januar og oktober i år. Det er det høyeste antallet siden 2007.

NTB-AFP

Fredag 1. november 2019 ·•· Innenriks

Terrorsiktet tobarnsmor vil til Norge — krav om pågripelse avvist
Den norske tobarnsmoren i al-Hol-leiren i Syria nådde heller ikke fram i lagmannsretten om å bli pågrepet og dermed utlevert. Advokaten hennes vurderer å anke.

— Vi er først og fremst skuffet over at påtalemyndigheten har motarbeidet ønsket til en siktet om å være med på å oppklare egen straffesak, sier kvinnens advokat, Nils Christian Nordhus, til VG , som skriver at advokaten vurderer å ta saken inn for Høyesterett.

Borgarting lagmannsrett gjorde som Oslo tingrett og avviste kvinnens begjæring om å bli pågrepet og dermed utlevert fra al-Hol-leiren i Syria til Norge.

Oslo tingrett viste til at påtalemyndigheten ikke har begjært henne fengslet, og lagmannsretten viste til samme konklusjon.

Lagmannsretten viser til at «en norsk pågripelsesbeslutning normalt måtte følge med en utleveringsbegjæring til annen stat». Det nasjonale statsadvokatembetet har fastslått at det ikke er aktuelt nå, skriver avisen.

— Dette betyr at hvis PST følger opp sin siktelse med en begjæring om pågripelse, så vil statsadvokaten måtte begjære kvinnen utlevert til Norge, sier Nordhus til VG.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har siktet kvinnen for deltakelse i terrororganisasjonen IS, men har altså ikke begjært henne pågrepet.

Tidligere denne uken ble det kjent at kvinnen også er siktet for deltakelse i Nusrafronten.

Hun har to barn, hvorav sønnen på snart fem år er alvorlig syk, ifølge hennes advokat.

NTB

Fredag 1. november 2019 ·•· Innenriks

Ap medgir at de kan ha medansvar for Nav-skandalen
Arbeidslivspolitisk talsperson Rigmor Aasrud går med på at Arbeiderpartiet kan ha et medansvar for feilen som har ført til Nav-skandalen.

Både Aasrud og SVs Audun Lysbakken satt i regjering da EUs trygderegler ble en del av norsk lov i 2012. EU-reglene skulle bety at det ble lov å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger selv om mottakeren oppholdt seg midlertidig i et annet EU-land. Men det er ikke slik Nav har praktisert reglene.

Dette ble de to opposisjonspolitikerne konfrontert med på NRKs Debatten torsdag kveld.

— Sånn som jeg har forstått det, ble den forordningen tatt inn i norsk rett på helt vanlig måte. Så får granskingen vise om det ble gjort riktig. Var det feil, må vi selvsagt ta medansvar for det, sa Aasrud.

Lysbakken, som deltok i samme debatt, sier det er viktig å finne ut hvor feilen stammer fra.

— Jeg er ikke i stand til nå å svare på hvor denne feilen oppsto, sa han.

Som barne- og likestillingsminister mottok Lysbakken i 2011 en utredning fra Brochmann-utvalget, der eksport av trygdeytelser innenfor EU var et sentralt tema. Det var imidlertid arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) som hadde ansvar for å følge opp utredningen.

NTB

Fredag 1. november 2019 ·•· Innenriks

Blodprøve ble fraktet med drone fra sykehuset i Førde
For første gang i norsk helsevesen er en blodprøve fraktet med drone. Den ble sendt fra Førde sentralsykehus til Sunnfjord hotell.

150 deltakere på helseinnnovasjonskonferansen fikk se den dronesendte blodprøven ankomme hotellet. Flere helseforetak går nå sammen med selskapet Airlift om å finne framtidens droneløsning for helsevesenet.

— Vi har en ferdig løsning. Helseforetakene ønsker nå å se på denne. Det vi ser, er starten. Innen tre år tror jeg at vi er i lufta, sier daglig leder Børre Eimhjellen i Airlift.

Årlig blir flere millioner blodprøver fraktet rundt i landet med alt fra post til fly. Selskapet vil bruke sykehuset i Førde og Sunnfjord hotell som testarena for droneprosjektet.

NTB

Fredag 1. november 2019 ·•· Innenriks

Fagforbundsleder ber Nav-sjef og statsråd vurdere stillingene sine
Nav-direktør Sigrun Vågeng og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) kan måtte vurdere sine stillinger, mener leder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

Til VG sier fagforbundslederen at det sannsynligvis dreier seg om «flere justismord enn det NAV-direktøren og arbeidsministeren har fingre å telle med».

— Dette er ikke greit. Statsråden er ansvarlig. Og om hennes forklaring til Stortinget stemmer overens med sakene mediene nå avdekker, må både hun og NAV-direktør Vågeng vurdere sine stillinger. Heller ikke statsråder kan sende uskyldige mennesker i fengsel uten at det får alvorlige konsekvenser, sier Eggum.

På vegne av statsråd Anniken Hauglie svarer statssekretær Vegard Einan (H) at de nå gjør alt i sin makt for å hindre at noe lignende skjer igjen og at staten skal rydde opp etter seg gjennom å gi oppreisning til dem som er urettmessig straffet eller har fått urettmessige krav. Han viser videre til den varslede eksterne granskingen og at det er viktig å få fakta på bordet.

Overfor VG svarer Nav-direktør Sigrun Vågeng slik:

— Det er ikke min oppgave å kommentere om jeg bør gå. Det jeg konsentrerer meg om nå, er å sørge for at vi får full oversikt over situasjonen og å rette opp i de sakene hvor vi har gjort feil. Det er min, og hele organisasjonens førsteprioritet.

Mandag opplyste Riksadvokaten at minst 48 personer er uriktig dømt for trygdesvindel i norske domstoler — 36 av dem er dømt til fengselsstraff. Torsdag ble det kjent at ytterligere minst ti saker er funnet ved tre domstoler.

NTB

Fredag 1. november 2019 ·•· Innenriks

Kronprins Haakon deltok i åpningen av Startup Campus
Kronprins Haakon var til stede ved åpningen av Startup Campus i Oslo i regi av Startup Norway torsdag.

Gründerne bak prosjektet, Maja Adriaensen Knut Wien og daglig leder Solveig Indregård, tok imot kronprinsen under åpningen torsdag. Forretningsgiganten Olav Thon var også på plass.

Startup Campus skal være en lærings- og utviklingsarena for oppstartsbedrifter og gründere. Der kan de blant annet delta på kurs og skape møteplasser for gründere.

Kronprins Haakon fikk en omvisning i de nye lokalene, før han plantet et flagg og erklærte med det huset for offisielt åpnet.

NTB

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Utenriks

IS truer med å hevne Baghdadis død
IS truer med hevnaksjoner etter å ha bekreftet at både IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi og hans antatte etterfølger Abu Hassan al-Muhajir er døde.

— Ikke gled dere, USA. Den nye utvalgte vil få dere til å glemme det fæle dere har sett og gjøre at det Baghdadi oppnådde i sin tid, vil smake søtere, heter det i den sju minutter lange lydopptaket på ekstremistgruppas propagandakanal Al Furqan torsdag.

I uttalelsen opplyses det at Abi Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi er utpekt til IS‘ nye leder. Ekstremistgruppa bekrefter samtidig at både Baghdadi og hans talsmann og antatte etterfølger Abu Hassan al-Muhajir er døde.

USAs president Donald Trump kunngjorde på en pressekonferanse i Det hvite hus søndag forrige uke at Baghdadi var død.

— Han døde som en hund. Han døde som en feiging, sa Trump blant annet om Baghdadi.

I IS-uttalelsen blir Trump omtalt som en «gal, gammel mann».

Baghdadi døde i en amerikansk spesialoperasjon i Syria lørdag 26. oktober. Han var IS‘ leder siden 2010, og i 2014 proklamerte han opprettelsen av IS-kalifatet i Syria og Irak.

USAs forsvarsdepartement offentliggjorde tidligere denne uken en video som viser deler av militæraksjonen der al-Baghdadi ble drept. I videoen, som ble lagt fram på en pressekonferanse onsdag, ser man amerikanske soldater som nærmer seg skjulestedet der Baghdadi oppholdt seg.

NTB-AFP

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Utenriks

Riksrettsprosessen mot Trump formaliseres
Representantenes hus har vedtatt å formalisere riksrettsprosessen mot Donald Trump. Presidenten svarer med å kalle det den største heksejakten i USAs historie.

Resolusjonen ble vedtatt med 232 mot 196 stemmer og fulgte i stor grad den partipolitiske skillelinjen der Demokratene stemte for og Republikanerne mot.

Torsdagens avstemning var egentlig en formalitet, men den var den første formelle i en prosess som kommer til å ta mange måneder og trolig vil vare et godt stykke inn i valgåret 2020.

Resolusjonen omhandler regler og forutsetninger for Kongressens videre arbeid i prosessen. Den åpner blant annet for at høringer av personer som er stevnet som vitner i granskningen, skal være offentlige.

NTB-AP

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Utenriks

Internasjonale organisasjoner sammen mot juks i idretten
Norges Idrettsforbund var representert ved advokat Tord Jordet da flere enn 100 personer denne uke møttes i Lausanne for å diskutere tiltak mot juks i idretten.

International Forum for Sports Integrity (IFSI) samlet deltakere fra blant annet den olympiske bevegelsen, Europarådet, FN, Interpol, Europol, nasjonale myndigheter og ulike forskningsmiljøer. Norges idrettsforbund var invitert av IOC og stilte med Jordet, som også er medlem av IOCs jussekspertgruppe for å motvirke manipulasjon av idrettskonkurranser.

— Manipulasjon og juks i idretten er en av vår tids største trusler. Derfor er det viktig at NIF bidrar internasjonalt i kampen for å sikre vilkårene for fair play i idretten. Vi ønsker å være til stede og bidra med vår fremste fagkompetanse, sier generalsekretær Karen Kvalevåg i en pressemelding fra idrettsforbundet.

IOC-president Thomas Bach understreket under møtet betydningen av samarbeid på tvers av ulike organisasjoner og fagmiljøer for å beskytte idretten mot manipulering og korrupsjon.

NTB

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Innenriks

Over 100 sjåfører fikk kjøreforbud i nasjonal tungbilkontroll
Foreløpig har 3.700 tungbiler blitt stoppet i storkontrollen som pågår denne uka. Over 100 førere er ilagt kjøreforbud og flere er blitt anmeldt.

Mandag startet den nasjonale felleskontrollen, og torsdag morgen var til sammen rundt 110 førere ilagt kjøreforbud. Årsaken var alt fra gjenstander i frontruta til grove feil på bremser. Overlast og dårlig lastsikring har ført til flest kjøreforbud.

De aller fleste av de 3.700 tungbilene som ble kontrollert, fikk imidlertid kjøre videre etter en kort sjekk.

Tunge kjøretøy

Statens vegvesen region øst står bak tiltaket, som gjennomføres fire steder på Østlandet. Rundt 70 kontrollører fra hele landet deltar. I tillegg deltar kontrollører fra Sverige, Danmark og Finland.

Hovedtemaet er teknisk kontroll av tunge kjøretøy. Videre er lastsikring, kjøre- og hviletid og kabotasje prioriterte temaer.

Kabotasje er transport mellom steder i et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme.

NTB

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Innenriks

BankID-problemer hos Telenor skaper trøbbel for nettbankene
I banker over hele landet har kunder problemer med å logge inn i nettbanken.

Sparebanken Vest opplyser til Bergensavisen at det er BankID som har problemer, og at det treffer alle bankene likt. Også DNB melder om tilsvarende trøbbel, men da kun på mobil.

— Det er tekniske problemer med BankID på mobil for Telenors kunder, og det jobbes med å få rettet opp feilen så raskt som mulig, sier kommunikasjonssjef Fredrik Tangeraas i Telenor.

NTB

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Innenriks

Politiet har liste over mistenkte i Hagen-saken
Politiet har en liste med navn på potensielle gjerningspersoner i forsvinningssaken på Lørenskog.

Gjennom etterforskningen er det også blitt pekt på personer som mistenkes å kunne ha noe med saken å gjøre. De har jobbet mot konkrete kriminelle miljøer i et forsøk på å få informasjon om saken, melder TV 2.

Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt bekrefter at de har utarbeidet en liste over potensielle gjerningspersoner:

— Det er en ganske vanlig prosedyre i så alvorlige saker, men jeg kan ikke kommentere dette ytterligere.

Han sier videre at politiet jobber kontinuerlig med å sjekke personer ut av saken.

I forrige uke skrev Dagbladet at politiet mener at forberedelsene til den kriminelle handlingen kan ha pågått i flere måneder.

— Vi har sett forberedelseshandlinger forut for oktober. Vi mener å kunne tolke at det har pågått forberedelser siden sommeren 2018, sier Brøske.

Torsdag er det ett år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Lørenskog utenfor Oslo. Verken familien eller politiet har mottatt livstegn fra 68-åringen.

Flere personer har vært inne til avhør. De har status som vitner, men flere av dem er samtidig blitt spurt om de har alibi for 31. oktober i fjor.

Brøske sier til NRK at det ikke er noen tvil om at det blir en videreføring av etterforskningen også inn i 2020, og at teorien om at det dreier seg om en fingert bortføring fortsatt står sterkt.

NTB

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Utenriks

Zuckerberg med brennende forsvar for politisk reklame
Facebook-sjef Mark Zuckerberg er dypt uenig med Twitters beslutning om å forby politisk reklame.

«I et demokrati syns jeg ikke det er riktig at private selskaper skal sensurere politikere eller nyhetene», skriver Zuckerberg i et engasjert innlegg på Facebook.

Der forklarer han hvorfor han mener det er riktig av Facebook å tillate politisk reklame, som nå forbys på Twitter.

Politisk reklame kan være en viktig del av stemmen til kandidater og interessegrupper som kanskje ikke når igjennom i ellers, påpeker han.

«Og det er vanskelig å avgjøre hvor vi skal sette strek. Skulle vi virkelig ha blokkert reklame for viktige politiske saker som klima eller kvinners rettigheter? Jeg mener en bedre tilnærming er å arbeide for å øke åpenheten i stedet», skriver Zuckerberg.

Politiske ytringer er viktige, og derfor må de høres, fastholder han.

NTB

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Innenriks

Dommer påpekte feil — fikk ikke svar fra Nav
Dommeren i Trygderetten mente Nav ikke hadde fulgt EØS-reglene og ba dem gjøre en ny vurdering av en sak i oktober 2017. Nav svarte ikke dommeren, skriver VG.

Saken dreide seg om en litauisk sjåfør som fikk foten knust i en trafikkulykke i Norge. Han fikk et krav fra Nav på 650.000 kroner fordi han hadde reist til hjemlandet etter ulykken. Dommer i Trygderetten Constanse Holtermann opphevet Navs beslutning, skriver VG.

I kjennelsen skriver Holtermann at hun kontaktet Nav og ba dem vurdere ankesaken opp mot EØS-reglene. De fikk en tidsfrist, men Nav svarte ikke innen fristen.

Dommeren skriver at i saker der EØS-reglene kommer i konflikt med norske lover, er det EØS-reglene som har forrang. Siden Nav ikke hadde vurdert saken opp mot EØS- reglene, ble vedtaket opphevet.

Denne kjennelsen blir senere vist til i et flertall av ankesaker hos Trygderetten.

LO-advokat Imran Haider, som har doktorgrad i trygderett, sier at når Trygderetten tar opp feil eller mangelfull lovforståelse med Nav, så får du ikke klarere foranledning til å gå gjennom sin egen lovforståelse enn det.

— De gangene dommeren sier noe om regelforståelse, må man være ekstra oppmerksom på det som sies, sier Haider.

Bakgrunnen er at Trygderetten skal være med på å forme praksis og lovforståelse.

NTB

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Innenriks

Skattesmell for pendlere over nyttår
1. januar kommer en endring som gjør at pendlere kan miste et årlig fradrag på over 30.000 kroner.

Fradrag for kost og losji for pendlere gis bare for en periode på 24 måneder fra det tidspunktet skattyter først ble gitt fradrag for merkostnadene, ifølge Skatteetaten. 24-månedersregelen trådte i kraft med virkning fra og med 1. januar 2018.

Det betyr at de som fortsatt pendler til samme kommune når året skifter til 2020, vil miste fradraget sitt.

Økonomirådgiver Espen Øren i HR-selskapet Infotjenester skisserer følgende regnestykke i en situasjon hvor en arbeidstaker bor på østlandsområdet og pendler inn til Oslo.

— En gjennomsnittlig leiepris for en 2-roms i Oslo er 13.000 kroner i måneden, ifølge Utleiemegleren. Det betyr at en pendlerbolig i snitt vil koste 156.000 kroner i året, og pendleren vil da fra 2020 miste 34.320 kroner i fradrag årlig, sier han til NTB.

— Denne 24-månedersregelen gjelder også kost, men det vil bare gjelde de som bor på hotell eller pensjonat. Det er lite sannsynlig at de som pendler over flere år, bor slik. De fleste vil nok da bo i boliger eller leiligheter, mener Øren.

Endringen kom i statsbudsjettet for 2018.

NTB

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Utenriks

50 Boeing-fly satt på bakken etter funn av sprekker
Kriserammede Boeing har satt rundt 50 737 NG-fly på bakken grunnet sikkerhetsbekymringer etter at det ble funnet sprekker ved flyets vinger.

Flyene er satt på bakken etter at USAs luftfartsmyndighet tidlig i oktober beordret at flyene skulle undersøkes grunnet funn av sprekker på fly i Kina.

Til nyhetsbyrået AFP opplyser en talsperson for Boeing at rundt 1.000 fly hittil har bestått inspeksjonen, med «funn» på mindre enn fem prosent, altså rundt 50 fly.

Flyene er en versjon av typen Boeing 737 kalt NG, som er forkortelse for neste generasjon. Boeing planlegger å erstatte NG med MAX-flyene, som alle for tiden er satt på bakken etter de to MAX 8-ulykkene i Indonesia i oktober i fjor og Etiopia i mars der til sammen 346 mennesker mistet livet.

NTB-AFP

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Utenriks

New Zealand forbyr videospill om moskéskyting
New Zealand forbyr det de beskriver som et «avskyelig» videospill som glorifiserer livestrømmingen av moskéangrepet i Christchurch i mars.

Ifølge NZ Herald går spilleren inn i rollen som en terrorist kalt «Brenton Torrent», altså kun få endringer fra etternavnet til Brenton Tarrant som er siktet for angrepet hvor 51 personer ble drept.

— Alle som ikke er en hvit heterofil mann er et mål, kun fordi de eksisterer, sier landets sensurleder David Shanks om spillet.

Han mener de fleste in New Zealand vil finne spillet avskyelig.

Landet har også forbudt manifestet som skal ha blitt skrevet av gjerningsmannen bak synagogeangrepet i Halle i Tyskland. To personer ble drept i dette angrepet tidligere denne måneden.

— Slike publikasjoner fremmer drap og terrorisme og har ingen positive formål, sier Shanks.

En 35 minutter lang livestrømming fra Halle-angrepet er allerede forbudt i New Zealand.

NTB-DPA

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Utenriks

Pentagon offentliggjør video av angrepet på al-Baghdadi
USAs forsvarsdepartement har offentliggjort en video som viser deler av militæraksjonen der IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi ble drept.

I videoen ser man amerikanske soldater som nærmer seg skjulestedet der Baghdadi oppholdt seg. IS-lederen ble drept i en militæraksjon i Idlib-provinsen nordvest i Syria lørdag.

Videoen ble lagt fram på en pressekonferanse i regi av departementet onsdag, der generalen Kenneth McKenzie, som er sjef for USAs sentralkommando, beskrev angrepet.

— Da militærstyrkene omringet skjulestedet, ba vi dem gjentatte ganger om å komme fredelig ut, sa McKenzie.

Videre beskrev han øyeblikket da Baghdadi tok sitt eget liv.

— Da pågripelsen var nært forestående, detonerte Baghdadi en bombe som tok livet av ham selv og to unge barn.

Han sier det ble tatt prøver av levningene etter Baghdadi, som matchet en DNA-prøve innhentet i en irakisk fangeleir i 2004.

McKenzie sier videre at levningene ble begravet på sjøen.

NTB

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Utenriks

Twitter forbyr politiske reklamer
Twitter forbyr all politisk reklame i sin tjeneste, tvitrer selskapets sjef Jack Dorsey.

Sosiale medieselskaper gir annonsører en urettferdig fordel gjennom å spre målrettede, villedende budskap, mener Dorsey.

Facebook har vært i hardt vær siden selskapet tidligere i oktober opplyste at de ikke kommer til å faktasjekke innlegg fra politikere eller deres valgkampapparat. Kritikere har påpekt at det gir politikere grønt lys til å lyve.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg sa i en høring i Kongressen forrige uke at politikere har rett til ytringsfrihet på Facebook.

Mesteparten av pengene som brukes på politisk reklame i USA, går til TV-stasjonene. Twitters nye retningslinjer vil gjelde globalt og trer i kraft fra 22. november.

NTB-AP-AFP

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Utenriks

Facebook stenger nettverk med russiske kontoer
Facebook har stengt tre russisk-støttede kontonettverk som har forsøkt å spre feilinformasjon i åtte afrikanske land, opplyser det amerikanske medieselskapet.

Kontoene brukte falske identiteter, men knyttes til den russiske forretningsmannen Jevgenij Prigozjin.

— Hver og en av disse operasjonene dannet nettverk med kontoer for å villede andre om hvem de var og hva de drev på med, sier Facebooks cybersikkerhetssjef Nathaniel Gleicher i en uttalelse onsdag.

— Vi har delt informasjon om våre funn med politimyndigheter, politikere og industripartnere, tilføyer han.

Prigozjin omtales som en alliert av president Vladimir Putin. Han er dessuten blant russerne som er tiltalt i USA for innblanding i presidentvalget i 2016, som brakte Donald Trump til makten.

De russisk-støttede nettverkene var ifølge selskapet rettet mot Facebook- og Instagram-brukere i Mosambik, Kamerun, Sudan, Libya, Kongo, Elfenbenskysten, Madagaskar og Den sentralafrikanske republikk.

Et av de tre nettverkene besto av 35 kontoer og 53 sider, opplyser Facebook. Kampanjen samlet totalt rundt 475.000 følgere og betalte 700.000 kroner til annonser om internasjonale og lokale politiske nyheter.

Stengningen av nettverkene er et ledd i en pågående innsats fra den amerikanske mediegiganten for å motvirke utenlandske forsøk på å skaffe seg innflytelse i USA og andre deler av verden.

NTB-AFP

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Innenriks

46 anmeldelser er under etterforskning eller påtalebehandling i trygdesaken
Riksadvokaten pålegger påtalemyndigheten og Nav en rekke tiltak i trygdesaken. 46 anmeldelser er for tiden under etterforskning eller påtalebehandling.

Disse sakene kommer i tillegg til de 48 sakene der personer feilaktig er dømt.

I et brev onsdag pålegger Riksadvokaten påtalemyndigheten og politiet tiltak for å rette opp feil.

«Politidistriktene må gjennomgå de oversendte listene fra Nav og foreta en selvstendig gjennomgang av saker i sitt distrikt for eventuelt å avdekke dommer eller anmeldelser som ikke er kommet med på oversikten fra Nav», heter det.

Særskilte team

— Situasjonen er alvorlig, og vi beklager sterkt det inntrufne på vegne av påtalemyndigheten og politiet, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Han pålegger politimestrene å opprette særskilte team for å sørge for at de uriktige dommene kan bli gjenopptatt og at det kan bli avsagt frifinnende dommer.

— Denne saken viser også hvor viktig det er at påtalemyndigheten foretar en selvstendig vurdering av alle spørsmål i straffesakene som anmeldes — inkludert de rettslige — uaktet om anmeldelsene kommer fra offentlige myndigheter, sier riksadvokat Busch.

Nav må klargjøre

Onsdag sendte Riksadvokaten også et brev Nav med beskjed om så snart som mulig å sende en «rettslig betenkning som underbygger at det oppgitte skjæringspunktet juni 2012 er avgjørende hva gjelder den omtalte feil og også klargjør om andre sakstyper omfattes av forordningen».

Nav bes også om å klargjøre overfor sin etat at påtalemyndighetens leder snarest skal informeres dersom det er tvil av faktisk eller rettslig karakter om holdbarheten av anmeldelser som er inngitt.

NTB

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Utenriks

12 personer funnet i kjølekonteiner ved motorvei i Belgia
12 menn fra Syria og Sudan er funnet i live i en kjølekonteiner i Belgia. Det var lastebilsjåføren som selv varslet politiet, melder nyhetsbyrået Reuters.

Sjåføren skulle frakte frukt og grønnsaker, men oppdaget altså en gruppe menn i lasten på en lastebilparkeringsplass nord i Belgia. Politiet tok mennene med til innvandringsmyndighetenes kontor i Antwerpen, skriver nyhetsbyrået.

Natt til onsdag i forrige uke ble 39 mennesker funnet døde i en kjølekonteiner sørøst i England. Konteineren hadde samme natt kommet til landet fra den belgiske havna Zeebrugge, og belgiske myndigheter bistår britisk politi i etterforskningen.

NTB

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Innenriks

38-åring dømt for trygdesvindel to uker etter at Hauglie (H) ble varslet om Nav-feil
17. september i år ble en 38-åring feilaktig dømt for trygdesvindel — trass i at Nav allerede da visste at grunnlaget for dommen var tvilsomt.

Drøyt to uker tidligere, 30. august, gjorde Nav arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) oppmerksom på at også lengre opphold i EØS-land er tillatt ifølge EU-forordningen fra 2012 om trygderettigheter.

38-åringen fra Austevoll ble dømt til 60 dagers fengsel for urettmessig å ha mottatt i alt 530.000 kroner fordi han fikk arbeidsavklaringspenger mens han var i Ungarn, noe Nav feilaktig mente ikke var lov, skriver VG.

Dommen falt åtte måneder etter at Nav først hadde gjort Arbeids- og sosialdepartementet oppmerksom på at Trygderetten hadde stilt spørsmål ved lovforståelsen når det gjelder retten til å ta med seg kontantytelser som sykepenger og arbeidsavklaringspenger ved opphold i andre EØS-land.

Ifølge EU-forordningen er dette er en rett borgerne har.

Først mandag, ti måneder etter den første kontakten mellom Nav og departementet, ble det kjent at Nav i sju år har tolket regelverket feil.

Ifølge Riksadvokaten har 48 mennesker blitt dømt for trygdesvindel på uriktig grunnlag siden 2012.

NTB

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Innenriks

PST får beskjed om å gjøre nye undersøkelser i saken mot Laila Anita Bertheussen
Det nasjonale statsadvokatembetet har sendt saken mot Laila Anita Bertheussen tilbake til PST for nye undersøkelser, melder Aftenposten.

I september bekreftet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at de hadde sendt sin innstilling om påtalespørsmålet i saken til statsadvokatembetet. Ifølge flere medier innstilte PST på å tiltale Bertheussen. Nå får PST saken i retur, skriver Aftenposten.

— Det vil bli gjennomført noen nye undersøkelser, sier statsadvokat Marit Formo til avisen.

— Klokt

Laila Anita Bertheussens advokat, John Christian Elden, mener det er riktig av statsadvokatene å be om flere undersøkelser.

— Det er klokt. Det er mange løse tråder her, og det Formo ber om, kan bidra til en avklaring og henleggelse på enkelte felter, sier Elden til NTB.

Formo kommenterer ikke hva slags undersøkelser det handler om, annet enn at det er undersøkelser som tidligere ikke er gjennomført. Det skal ikke gjennomføres nye avhør. Det er heller ikke klart hvor lang tid dette vil ta.

Nekter straffskyld

Laila Anita Bertheussen (54), samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, er siktet av PST for flere forhold, blant annet for å ha tent på parets egen bil ved boligen deres i Oslo i mars i år, samt andre hendelser ved parets bolig.

Wara trakk seg kort tid etter som justisminister.

Hun erkjenner ikke straffskyld for noen forhold. Elden har flere ganger uttalt at saken kun er bygd på indisier, og at han regner med at den blir henlagt.

Det er Riksadvokaten som skal ta endelig stilling til påtalespørsmålet i saken.

NTB

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Innenriks

Kvikksølv og andre ulovlige stoffer funnet i hudblekemidler
Da Mattilsynet undersøkte 53 typer hudblekemidler, ble det funnet ulovlige og mulig helseskadelige stoffer i over halvparten av produktene.

Mattilsynet advarer mot å bruke denne typen kosmetiske produkter. De farlige produktene er nå trukket fra markedet.

Av de 53 ulike hudkremene med påstått blekende effekt ble uorganisk kvikksølv, hydrokinon eller betametason (en steroidmedisin) påvist i 32 prøver. Disse stoffene er forbudt å tilsette i kosmetikk og kroppspleieprodukter, inkludert hudblekemidler, da de kan forårsake helseskade.

— Selv om det både er helsefarlig og ulovlig, tilsettes likevel uorganisk kvikksølv, hydrokinon eller glukokortikoider i mange hudblekeprodukter for å lysne huden, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

— Basert på våre funn fraråder vi alle å bruke slike hudblekningsprodukter, og særlig de som ikke har en innholdsdeklarasjon, sier hun.

Det ble påvist uorganisk kvikksølv i 28 produkter, fra lave og moderate mengder til svært høye konsentrasjoner. Uorganisk kvikksølv kan skade huden og gi helseskadelige effekter på nyrer og nervesystemet.

Hudblekemidlene som ble undersøkt, ble alle funnet i fysiske butikker rundt om i Norge. Mattilsynet samarbeider med Tollvesenet og Posten og kjenner til at importen av slike produkter har økt.

NTB

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Innenriks

Solberg om russiske ubåter: Russland tester hvor nøye Norge følger med
Statsminister Erna Solberg sier hun er informert om Russlands ubåtoperasjon i Barents- og Norskehavet. Hun mener russerne undersøker hvor godt Norge følger med.

— Vi er jo informert av e-tjenesten om den operasjonen som pågår, sier Solberg til Forsvarets Forum.

Statsministeren vil ikke si når hun ble informert.

Onsdag ble det kjent at de fleste ubåtene i den russiske Nordflåten den siste uka har forsøkt å seile ut fra sine baser på Kola, uten å bli oppdaget, og ut i Barents- og Norskehavet.

Målet er å vise at de er i stand til å forsvare sine baser og true USAs østkyst, opplyste Etteretningstjenesten til NRK.

Dette er den største russiske ubåtoperasjonen siden tidlig 90-tallet og den kalde krigens dager. Det er inntil ti russiske ubåter som nå deltar i operasjonen. Åtte av disse er atomdrevne. Målet for enkelte av ubåtene er å komme seg så langt ut i Atlanterhavet som mulig, uten å bli oppdaget.

— Dette viser bare at russerne har store kapasiteter, ikke minst til sjøs. Og så vet vi hvor viktig det er for russerne å sikre sjøveien inn mot Murmansk. Det dreier seg om store deler av norskekysten, sier Solberg til Forsvarets Forum.

Russland viser makt med operasjonen, mener statsministeren.

— De er selvsagt også interessert i sjekke hvor mye vi klarer å følge med på. Russerne viser også makt. De viser potensial og makt, sier Solberg.

NTB

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Innenriks

Verdens nest største fisk observert 43 ganger ved norskekysten
Havforskningsinstituttet har fått inn 43 meldinger om at folk har observert haien brugde langs norskekysten.

I vår ba forskerne om at folk som hadde observert brugde, meldte fra om det.

— Brugde er verdens nest største fisk, men vi vet dessverre altfor lite om denne haiarten, sier havforsker Claudia Junge ved Havforskningsinstituttet.

Instituttet har fått meldinger om 43 observasjoner. 28 av dem er gjort i år. Haien er observert både langs kysten og til havs, men de fleste meldinger gjelder observasjoner langs kysten.

Det er meldt om ni observasjoner i Nordland og Møre og Romsdal, mens det er fire meldinger fra Troms og to fra Hordaland, Trøndelag og Finnmark.

Mannskap på fartøy eller oljeplattformer har sett brugde til havs.

— Det kan hende at ei brugde som er observert i Nordsjøen eller Norskehavet også kan ha blitt sett ved kysten samme år. Likevel er alle meldingene svært nyttige, blant annet fordi de sier noe om vandringsmønsteret til brugda, sier hun.

Forskerne vet lite om hvordan brugda vandrer og lurer på om de som kommer til Norge i sommerhalvåret oppholder seg ved Storbritannia og Irland om vinteren.

Brugda (cetorhinus maximus) er den største haien som lever i norske farvann. Det er den nest største fisken i verden etter hvalhaien. Brugda kan bli inntil elleve meter lang og kan veie opptil sju tonn. Brugda er ufarlig for mennesker og spiser dyreplankton. Fiskens gap kan bli nesten én meter bredt og brukes til å filtrere sjøvann.

Det antas at brugda kan leve i omtrent 50 år.

NTB

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Innenriks

Undersøkelse retter søkelyset mot promillesykling
Åtte av ti har syklet under alkoholpåvirkning minst én gang i løpet av livet, viser en ny undersøkelse om nordmenns holdninger til sykling i beruset tilstand.

— Loven åpner for fortolkning. Det er ikke strengt forbudt, men det er heller ikke definert en helt tydelig grense for når det ikke er tillatt å sykle i alkoholpåvirket tilstand, sier Mathias Vestgård som står bak undersøkelsen. Den inngår i hans masteroppgave «Cycling under the influence — Who and why?».

Han har snakket med syklister både på puber, gaten og via spørreskjema for å finne ut mer om hvilke vurderinger de gjorde i forkant og etterkant. Åtte av ti hadde syklet under alkoholpåvirkning minst én gang i løpet av livet, og seks av ti hadde gjort det én eller flere ganger i løpet av det siste året.

NTB

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Utenriks

Tyrkia kaller USAs ambassadør inn på teppet
Tyrkia er i harnisk over en resolusjon der Representantenes hus i USA offisielt anerkjenner at armenerne ble utsatt for folkemord under første verdenskrig.

Det tyrkiske utenriksdepartementet reagerte onsdag på resolusjonen ved å kalle USAs ambassadør David Satterfield inn på teppet for å få en forklaring.

Resolusjonen i Kongressen ble dagen i forveien vedtatt med 405 mot 11 stemmer. Den slår fast at massedrapene på armenere under første verdenskrig var et folkemord, noe Tyrkia på det sterkeste bestrider.

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu var raskt ute med å fordømme resolusjonen, som han beskriver som «skammelig» og «ugyldig».

Rundt 30 land har tidligere anerkjent massedrapene på armenere som folkemord. Norge er ikke blant dem.

Tyrkia erkjenner at rundt 400.000 armenere mistet livet, men hevder at dette var som følge av sult, sykdom, strid og ikke som et resultat av systematisk forfølgelse og overgrep fra Det osmanske rikets side.

Ifølge uavhengige anslag døde opptil 1,5 millioner armenere da de ble tvangsdeportert fra dagens østlige Tyrkia til dagens Syria i årene 1915 til 1917.

Bakgrunnen for deportasjonen var at armenerne, som var kristne, ble ansett for å være femtekolonister under krigen mot Russland.

NTB-AFP

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Utenriks

Klimaendringene gjør kysten mer flomutsatt: 300 millioner i faresonen innen 2050
En ny studie viser at antall mennesker som bor i flomutsatte områder langs kysten, kan øke til 300 millioner innen 2050.

Forskerne har tatt i bruk kunstig intelligens for å gjøre de nye beregningene, som viser at langt flere mennesker bor i flomutsatte områder langs kysten enn tidligere antatt.

Det er asiatiske land som er mest sårbare, ifølge studien, som er publisert i forskningstidsskriftet Nature Communications. Mer enn to tredeler av den flomutsatte befolkningen bor i Kina, Bangladesh, India, Vietnam, Indonesia og Thailand.

Forskerne skriver at 100 millioner mennesker allerede i dag bor i områder som står i fare for å bli oversvømt.

Men global oppvarming i kombinasjon med befolkningsvekst gjør at tallet ligger an til å bli tredoblet innen 2050.

NTB-AFP

Onsdag 30. oktober 2019 ·•· Innenriks

Rødt gjør byks på måling
Rødt går mest fram på en måling for NRK og Aftenposten og er nå jevnstore med MDG. Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier partiet ikke skal i regjering i 2021.

Rødt er det eneste partiet som går fram utover feilmarginene på den siste målingen Norstat har gjort for NRK og Aftenposten. På målingen får Rødt en oppslutning på 6 prosent, en økning på 2,4 prosentpoeng fra forrige måling.

MDG går imidlertid tilbake 1,7 prosentpoeng og ender på 6,1 prosent.

I god tid før valget i 2021 sier Bjørnar Moxnes at Rødt ikke skal regjering. Han sier partiet skal bli «større og sterkere før det er aktuelt».

Moxnes sier til Aftenposten at han frykter partiet hadde blitt en dørmatte for Arbeiderpartiet.

— Jeg er redd vi ville blitt overkjørt av Ap når vi har så lite erfaring fra Stortinget og sånn, sier han, og viser til at partiet i 2021 ikke ville ha sittet mer enn én periode på Stortinget med en representant, ham selv.

Målingen gir et solid rødgrønt flertall, med 93 mandater fordelt på Ap, Sp og SV. Den sittende regjeringen får 56 mandater på målingen.

Arbeiderpartiet går tilbake 0,4 prosentpoeng fra forrige måling til 23,7 prosent. Senterpartiet går 1,1 prosentpoeng tilbake, men står likevel på sterke 17,5 prosent. SV vokser imidlertid med 0,8 prosentpoeng fram til 7,4 prosent.

Høyre er det partiet som går mest fram etter Rødt, med en økning på 2,1 prosentpoeng til 21,8.

Fordelingen de andre regjeringspartiene er: KrF 3,9 prosent (+0,2), Venstre 3,3 prosent (-0,1) og Frp 8,4 prosent (-0,2).

Nær 960 personer har deltatt i målingen. Feilmarginen er på 1—3,1 prosentpoeng.

NTB

Onsdag 30. oktober 2019 ·•· Utenriks

Dom i ankesaken i Marokko ventet onsdag
Dom i ankesaken mot de 24 mennene som er dømt i forbindelse med drapene på Maren Ueland og Louisa Jespersen, er ventet i Marokko onsdag.

Ankesaken har trukket ut i tid, med flere utsettelser, men nå opplyses det at anken kan ventes i retten i Salé i Marokko.

Overfor NTB bekrefter Ueland-familiens norske bistandsadvokat, Ragnar Falck Paulsen, at familien er informert om at det trolig faller dom i saken onsdag.

Norske Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember i fjor.

I alt 24 menn ble tiltalt, og i juli i år dømt, i forbindelse med drapene.

I en video har mennene sverget troskap til den ytterliggående islamistgruppen IS. Tre av mennene har innrømmet å ha deltatt i selve drapshandlingene, disse ble dømt til døden for drap. Én mann ble dømt til livstid i fengsel, mens 20 andre ble idømt fengselsstraffer på mellom 5 og 30 år. Samtlige anket dommen, og ankesaken startet 28. august.

Det har vært flere utsettelser, blant annet på grunn av mangel på tolk. Paulsen har tidligere sagt at det har vært en ubeskrivelig belastning for de pårørende at det ennå ikke har blitt en avslutning i rettssystemet.

— Samtidig har de hele tiden vært forberedt på at det kunne bli sånn, uttalte Paulsen tidligere i oktober.

Selv med en dom i ankesaken onsdag kan det trolig trekke ut enda lenger. Det er ventet at dommene også i ankesaken vil bli anket, og at saken vil gå helt til topps i det marokkanske rettssystemet.

NTB

Onsdag 30. oktober 2019 ·•· Innenriks

13 omkom i skredulykker i vinter
69 personer ble tatt av skred i vintersesongen 2018/2019. Totalt 13 personer omkom, noe som er det høyeste tallet på flere år.

Halvparten av de omkomne var utenlandske skiturister, skriver Nordlys , som siterer en rapport fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det har ikke vært så mange skreddødsfall siden sesongen 2010/2011, og NVE kaller fjorårets sesong «den verste snøskredsesongen på mange år».

Sju av de 13 dødsfallene skjedde i Troms.

Selv om antallet omkomne økte vesentlig, skriver NVE i rapporten at antallet skredtatte ikke øker.

— Det vil ofte være små marginer som avgjør om man overlever eller dør når man blir tatt av skred. Det er derfor vanskelig å si om vi ser en samlet økning i alvorlige ulykker eller om dette er tilfeldigheter, skriver NVE i rapporten, ifølge avisen.

Flertallet, 56 prosent, av de omkomne i ulykkene var skikjørere eller snøbrettkjørere. 18 prosent involverte snøscooterkjøring, og 13 prosent av ulykkene skyldtes skavlbrudd.

NTB

Onsdag 30. oktober 2019 ·•· Innenriks

Vinteren på Svalbard kan bli 20 grader varmere om 80 år
Svalbard kan snart ikke regnes som Arktis lenger, ifølge forskere. Innen år 2100 kan det lengst nord på øygruppa bli 20 grader varmere enn i dag.

Det kommer fram i en framtidsrapport fra Norsk Klimaservicesenter, skriver Klassekampen.

Innen år 2100 vil vinteren på øygruppa bli i gjennomsnitt ti grader varmere. Lengst nord, på Kvitøya, vil temperaturen om 80 år være 20 grader høyere enn i dag.

— Klimaendringene vil gjøre Svalbard mindre arktisk. Øygruppa vil få mer kystklima og bli mindre tørt og kaldt, sier klimaforsker Herdis Motrøen Gjelten ved Meteorologisk institutt til avisen.

Isbreene vil krympe og snøgrensa er ventet å krype oppover fjellet i takt med at temperaturen bli varmere. På slutten av århundret vil Svalbard ha 40 prosent mer nedbør enn i dag, ifølge Gjelten.

— Dersom CO2-utslippene globalt går ned, vil verden oppleve en økning på rundt én grad, mens Svalbard vil bli fire grader varmere, sier klimaforskeren.

I et scenario med middels CO2-utslipp vil temperaturen på Svalbard øke med 6—7 grader de kommende 80 årene. Med et høyt utslipps-scenario — at dagens utslipp fortsetter — vil årssnittet bli ti grader varmere innen 2100.

NTB

Onsdag 30. oktober 2019 ·•· Utenriks

Thunberg stjal showet under Nordisk råds prisutdeling — nektet å ta imot pris
Uten å være til stede klarte 16 år gamle Greta Thunberg å stjele showet da Nordisk råd delte ut sine fem årlige priser i Konserthuset i Stockholm.

Blant vinnerne under utdelingen av de prestisjetunge prisene tirsdag kveld var blant annet en norsk barnebok og en dansk bok og film, men det var svenske Thunberg som nok en gang fikk størst oppmerksomhet.

Klimaaktivisten som vant Nordisk råds miljøpris, befinner seg i disse dager i California og var ikke til stede under prisutdelingen.

I stedet hadde hun sendt de to skolestreikerne Sofia og Isabel Axelson med en beskjed til nordiske ministre og politikere i salen.

NTB

Tirsdag 29. oktober 2019 ·•· Utenriks

Facebook saksøker israelsk selskap for dataangrep
Facebook saksøker det israelske dataovervåkingsselskapet NSO Group og hevder at det tidligere i år hacket seg inn i meldingstjenesten WhatsApp.

Hackingen var ifølge søksmålet et forsøk fra NSO Group på å skaffe tilgang til meldinger sendt av journalister, diplomater, menneskerettsaktivister, offentlige tjenestemenn og andre.

Facebook krever at NSO Group utestenges fra deres plattformer, samt erstatning for hackingen som har funnet sted, ifølge Reuters.

NSO Group har ennå ikke kommentert anklagene i søksmålet fra Facebook-eide WhatsApp.

Ifølge søksmålet, som er fremmed ved District Court i San Francisco, utnyttet NSO Group også en mangel i WhatsApps teknologi for videosamtaler til å kapre mobiltelefoner, noe som ble kjent i mai.

Det har tidligere ikke vært kjent hvem som sto bak hackingen, men WhatsApp-sjefen Will Cathcart skriver tirsdag i et innlegg i Washington Post at det var israelske NSO Group.

— Etter måneder med etterforskning kan vi nå si hvem som sto bak dette angrepet. Vi har i dag fremmet et søksmål ved en føderal domstol som forklarer hva som skjedde og som utpeker det internasjonale teknologiselskapet NSO Group som ansvarlige, skriver han.

— Selv om angrepet deres var svært sofistikert, var ikke forsøket deres på å skjule sporene like vellykket, skriver Cathcart.

NTB

Tirsdag 29. oktober 2019 ·•· Utenriks

Greta Thunberg nektet å ta imot Nordisk råds miljøpris
Klimaaktivisten Greta Thunberg ble tildelt Nordisk råds miljøpris i Stockholm tirsdag kveld, men klimaaktivisten ville ikke ta den imot.

Thunberg befinner seg i California og var ikke til stede under prisutdelingen, men hadde sendt de to skolestreikerne Sofia og Isabel Axelson med en uttalelse fra henne.

— Vi er blant de landene som har mulighet til å gjøre mest, men vi gjør i prinsippet ingenting, sa skolestreikerne på vegne av Thunberg til nordiske ministre og politikere i salen i Konserthuset i Stockholm.

— Til dere begynner å agere vil verken jeg eller Fridays for future i Sverige ta imot Nordisk råds miljøpris, fortsatte de, og sa at klimaaktivisten heller ikke ønsker å ta imot de 350.000 danske kronene i prispenger.

NTB

Tirsdag 29. oktober 2019 ·•· Innenriks

Norsk kvinne siktet for deltakelse i to terrororganisasjoner
Den norske terrorsiktede tobarnsmoren i al-Hol-leiren i Syria er også siktet for deltakelse i Nusrafronten, melder NRK. Hun er fra før siktet for IS-deltakelse.

Den 29 år gamle norske kvinnen er nå formelt siktet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for deltakelse i to terrororganisasjoner, ifølge NRK.

I august ble hun siktet for deltakelse i IS.

Kvinnen har krevd å bli utlevert fra Syria til Norge, men Oslo tingrett avviste begjæringen i midten av oktober. Kvinnen anket saken til lagmannsretten.

Hun har to barn, hvorav sønnen på snart fem år er alvorlig syk, ifølge hennes advokat Nils Christian Nordhus. Hun ønsket at retten skulle kreve at hun blir pågrepet, slik at hun og barna skulle bli hentet til Norge.

PST anslår at omkring 20 voksne nordmenn fremdeles oppholder seg i Syria, men deres status er usikker. Det skal være ti kvinner blant disse.

35 barn med norsk tilknytning oppholder seg i Syria. PST har ikke gått ut med opplysninger om hvor mange av disse som oppholder seg i al-Hol.

NTB

Tirsdag 29. oktober 2019 ·•· Utenriks

50 år siden unnfangelsen av internett
Høsten 1969 ble datamaskiner ved fire universitets- og forskningsinstitusjoner på vestkysten av USA for første gang knyttet sammen via en datalinje.

Den 29. oktober 1969 klarte professor Leonard Kleinrock og forskere ved University of California i Los Angeles for første gang å få en datamaskin til å «snakke» med en annen i det som i dag er kjent som Silicon Valley.

Nettet, kalt Arpanet, vokste deretter raskt med stadig flere tilknytninger over hele USA. Arpa er forkortelse for «Advanced Research Projects Agency.» Prosjektet ble i starten finansiert av USAs forsvarsdepartement.

NTB-AFP

Tirsdag 29. oktober 2019 ·•· Innenriks

Nav-ansatte frykter heksejakt
Parat advarer mot hets og sjikanering av Nav-ansatte etter avdekkingen av trygdeskandalen og feiltolkningen av reglene.

— Dette er en alvorlig sak som berører svært mange mennesker, og det er ikke vanskelig å forstå reaksjoner som både sinne og frustrasjon. Samtidig er det ikke den enkelte ansatte i Nav som er ansvarlig for slike systemfeil, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen.

— Denne saken er alvorlig for alle. Først og fremst for dem som er direkte berørt, og som har fått en uriktig behandling. Her har vi alle et ansvar for å rydde opp så snart som mulig og gi dem oppreisning, sier tillitsvalgt for Nav, Agathe Osland Hellesen.

Både Olsen og Hellesen mener skandalen skyldes en feiltolkning av loven som Nav-ledelsen har ansvar for.

— Det er ikke enkeltpersoner og saksbehandlere i Nav som på eget initiativ tolker lovverket, sier Hellesen, som påpeker at tolkning av lovverk og saksbehandling gjennomføres etter en enhetlig og felles forståelse i hele Nav-systemet.

— Saksbehandlere i Nav kan i svært liten grad foreta egne tolkninger av lovverket eller basere saksbehandlingen på eget skjønn. Vår overordnede rolle og oppdrag er å påse at alle behandles likt i henhold til gjeldende regelverk og nødvendig dokumentasjon. Feil tolkning av lovverket skal avdekkes av egne jurister, gjennom klageinstanser og av domstolene, sier Hellesen.

NTB

Tirsdag 29. oktober 2019 ·•· Utenriks

WADA varsler Russland-avgjørelse i november, rapporter om hacking
Verdens antidopingbyrå ( WADA) regner med å ta en avgjørelse om mulig manipulasjon med russiske dopingopplysninger i slutten av november.

Det var i starten av september at WADA innledet undersøkelsen av en rekke uoverenstemmelser i dopingdata som de har mottatt fra Russland. Antidopingbyrået opplyste mandag at de har mottatt svar på en lang rekke detaljerte og tekniske spørsmål.

Russlands idrettsminister, Pavel Kolobkov, sa tidligere i oktober at de hadde avgitt sine svar til WADA.

WADA har advart om "hardest mulige sanksjoner" om det er blitt bedrevet manipulasjon av utlevert datamaterial. I verste fall risikerer Russland å bli utestengt fra neste års sommer-OL i Tokyo.

Tidligere i år mottok WADA tusenvis av dokumenter og prøver fra et laboratorium i Moskva der det angivelig skal ha funnet sted statsstøttet doping i en årrekke.

Fikk delta i Rio-OL i 2016

I 2015 ble Russland ekskludert av WADA etter at en rapport om doping i russisk friidrett hadde konkludert om systematisk og statsstøttet doping.

Likevel fikk Russland delta i Rio-OL i 2016, men i friidretten har Russland hatt karantene fra 2015. Heller ikke i årets friidretts-VM i Qatar fikk Russland delta. Kun enkelte russere fikk lov til å konkurrere under nøytralt flagg.

Det gjør det ikke lettere for Russland at New York Times skriver om at Microsoft har meldt om et nytt russisk dataangrep på en rekke internasjonale idretts- og antidopingorganisasjoner. Avisen skriver at angrepet startet 16. september, og at det er sporet tilbake til en hackergruppe som har gått under aliaset "Fancy Bear".

Travis Trygart, leder for USAs antidopingbyrå (USADA), sier at deres organisasjon opplevde forsøk på passordangrep tidligere denne måneden. Han sier at ingenting slapp igjennom.

NTB-AFP-Ritzau

Tirsdag 29. oktober 2019 ·•· Utenriks

Tyskland tiltaler to syrere for forbrytelser mot menneskeheten
Tysk påtalemyndighet har tiltalt to syrere for tortur, massevoldtekter og forbrytelser mot menneskeheten. Begge skal være tidligere etterretningsoffiserer.

De to mennene ble pågrepet i Tyskland i februar. Samtidig ble en tredje mistenkt pågrepet i Frankrike. Operasjonen var et samarbeid mellom fransk og tysk politi.

I flere europeiske land, blant annet Sverige, har syrere anmeldt landsmenn for krigsforbrytelser og mishandling av fanger.

Menneskerettighetsorganisasjoner håper at tidligere og nåværende medlemmer av president Bashar al-Assads hemmelige tjenester kan bli stilt for retten i europeiske land, tiltalt for krigsforbrytelser og andre brutale overgrep mot sivile under den åtte år lange borgerkrigen i landet.

NTB-AFP

Tirsdag 29. oktober 2019 ·•· Innenriks

Studie: Oljeutslipp i Norskehavet vil endre økosystemet for alltid
Oljeutslipp utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil endre økosystemet i Norskehavet og Barentshavet permanent, viser en ny studie fra Havforskningsinstituttet.

I fire år har en forskergruppe studert hvordan oljeutslipp vil virke på økosystemene i Norskehavet og Barentshavet, ifølge NRK.

— Vi ser helt klart at økosystemet ikke klarer å komme tilbake til den tilstanden det var i før et oljeutslipp, sier forskningssjef Erik Olsen i Havforskningsinstituttet.

Et større oljeutslipp utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) vil føre til varig endring i økosystemene.

— LoVeSe har et enormt biologisk mangfold. Det er helt unikt i verden, understreker Olsen., sier Olsen.

Havforskningsinstituttets råd er å unngå aktivitet som kan endre plante- og dyrelivet. Havforskningsinstituttet har laget en datamodell som simulerer følgene av et oljeutslipp. Konsekvensene var spesielt store for hyse og sild.

Norges Fiskarlag er bekymret over det som kommer fram i studien.

— Vi frykter for bestandene og levebrødet vårt. Det er urovekkende at vi får bevis på det vi kanskje har fryktet i lang tid, sier leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen.

Han mener myndighetene i større grad bør legge vekt på rådene fra forskerne.

Mandag ble det gitt grønt lyst til prøveboring ved Trænarevet på Helgeland, noe en rekke miljøorganisasjoner er sterkt kritiske til. De frykter blant annet at et eventuelt oljeutslipp vil drive inn i Lofoten. Bellona og Natur og Ungdom er på vei til Trænarevet for å aksjonere.

NTB

Tirsdag 29. oktober 2019 ·•· Innenriks

Ekspert: Flere tusen kan være rammet i trygdesaken
Langt flere personer enn det som hittil er kjent, kan være rammet av Navs feiltolkning av trygdereglene, ifølge trygdeekspert.

Mandag opplyste Nav og Arbeids- og sosialdepartementet at rundt 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg.

— Det kan være veldig mange saker hvor det ikke er blitt en straffesak, hvor man likevel har krevd penger tilbake urettmessig, og det vil dreie seg om flere tusen saker, sier trygdeekspert Olav Lægreid til Dagbladet.

Han mener 2.400 saker høres altfor lavt ut og antyder at vi foreløpig bare har sett toppen av et isfjell.

— Bare Trygderetten har behandlet 250 saker siden 2012, hvor en stor andel trolig kan spores tilbake til opphold i EØS-land. Da kan du si at det er ti ganger så mange i Nav klageinstans, og det er bare cirka 10 prosent som klager i utgangspunktet, forklarer Lægreid.

NTB

Tirsdag 29. oktober 2019 ·•· Innenriks

Åtte av ti har tillit til norske medier
Nordmenn mener norske medier i hovedsak er til å stole på, viser en undersøkelse fra Medietilsynet. NRK1 og region- og lokalaviser scorer høyest på tillit.

I undersøkelsen til Medietilsynet kommer det fram at 83 prosent av de spurte er enig eller litt enig i påstanden om at norske medier i hovedsak er til å stole på.

Når det gjelder de konkrete mediene, svarer 82 prosent av de har høy eller ganske høy tillit til NRK 1. Deretter kommer lokal- eller regionavisene til de spurte med 65 prosent og TV 2 med 61 prosent.

Document.no er det mediet med lavest tillit, med 5 prosent. Det er på nivå med folks tillit til Facebook, som er på 6 prosent.

— Redaktørstyrte medier distribuerer også sine nyheter på Facebook. Dette bidrar til økt distribusjon, men det er viktig å være oppmerksom på den lave tilliten befolkningen har til nyheter på Facebook, kan påvirke folks oppfatning av nyheter fra redaktørstyrte medier på plattformen, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

NTB

Tirsdag 29. oktober 2019 ·•· Utenriks

Kincade-brannen i California kan ta måneder å slukke
Skogbrannen nord i California har vokst enda mer det siste døgnet, og dekker nå over 300 kvadratkilometer. Brannvesenet tror det vil ta ti dager å få kontroll.

Mandag kveld kom en talsperson for Cal Fire, brannvesenet i California, med siste oppdatering på situasjonen i delstaten i USA. Skogbrannfaren er svært høy og en stor skogbrann herjer i vinregionen Sonoma. Den såkalte Kincade-brannen nord i California spredte seg mandag, tross innsatsen for å få bukt med flammene, og dekker nå over 300 kvadratkilometer, altså over 300.000 mål.

Andelen som er under kontroll har økt fra 5 til 15 prosent fra søndag kveld, men det er ventet kraftig vind tirsdag og onsdag. Brannvesenet tror de vil ha kontroll på spredningen av brannen rundt nesten fredag — om ti dager — og sier mandag kveld at det vil ta ukevis, om ikke måneder før de har klart å slukke brannen helt.

Det var noe bedrede vindforhold på dagen mandag som gjorde at mannskapene fikk litt mer kontroll, men dette er ventet å snu igjen tirsdag. Det er derfor utstedt nye evakueringsordrer for innbyggere øst i Sonoma, i tillegg til de som allerede er beordret til å forlate hjemmene sine.

Over 90.000 bygninger er fremdeles i fare, så langt er 123 bygninger, av dem 57 boliger, ødelagt i brannen, mens 20 bygg, av dem 12 boliger, har fått skader. Nærmere 4.400 brannfolk er i arbeid bare med denne ene brannen.

NTB-AP

Tirsdag 29. oktober 2019 ·•· Innenriks

To pågrepet etter å ha gått amok med pulverapparat i blokk i Oslo
20 leiligheter i en blokk i Parkveien i Oslo er ubeboelige etter at to menn tømte flere pulverapparater i gangene mandag kveld. To menn i 30-årene er pågrepet.

Politiet fikk i 23-tiden først melding om brann i en leiligheten, men da de kom på stedet, viste det seg at det var en krangel mellom noen personer og at pulverapparater var blitt utløst.

— Det har blitt tømt flere pulverapparat. 20 leiligheter er ubeboelige inntil de er rengjort. To personer er pågrepet og kjørt til arresten. De er blir anmeldt for skadeverk, melder politiet i Oslo.

En kvinne i 30-årene er fornærmet i saken, og hun skal ikke være skadd. De pågrepne er to menn i 30-årene, skriver VG.

Beboerne i de berørte leilighetene ble nødt til og ta inn på hotell, skriver NRK.

NTB

Tirsdag 29. oktober 2019 ·•· Innenriks

Stort våpenfunn i Bamble — to personer pågrepet
Politiet har pågrepet en mann i 70-årene i en bolig i Bamble i Telemark etter funn av store mengder våpen. I samme sak er en mann i 60-årene pågrepet i Asker.

Politiet meldte om aksjonen i Asker rett etter klokka 22 mandag, rundt ti timer etter at en aksjon i Bamble startet.

Bombegruppa er sent mandag kveld på vei til adressen i Asker hvor politiet gjør en ransakelse. De er på vei fra Bamble hvor de ble tilkalt etter våpenfunnene.

Mannen som er pågrepet i Asker er i 60-årene. Operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt sier til NTB at han ikke si noe om bakgrunnen for pågripelsen, utover at den har utgangspunkt i «opplysninger som politiet har framskaffet».

NTB

Tirsdag 29. oktober 2019 ·•· Utenriks

Ny forskning: Menneskehetens vugge var i Botswana
De første menneskene på jorda tok sine famlende steg nord i det afrikanske landet Botswana, viser ny forskning.

Det har lenge vært kjent at Homo sapiens så dagens lys på savannen i Afrika for mellom 200.000 og 150.000 år siden, for deretter å vandre ut av Afrika i grupper.

Akkurat hvor i Afrika de første moderne menneskene kom fra, har forskerne derimot vært uenige om.

Et internasjonalt forskerteam mener nå å ha funnet svaret, etter å ha tatt prøver av 200 kvinner og menn i khoisan-folket, en etnisk folkegruppe i det sørlige Afrika med en høy andel av DNA-grenen kjent som LOd.

Forskerne sammenholdt DNA-prøvene med data om klimaendringer, arkeologiske funn samt studier av språk ut fra etnografisk eller antropologisk synsvinkel.

På bakgrunn av dette har de kommet fram til en genom-tidslinje som tyder på en ubrutt linje som strekker seg 200.000 år tilbake i tid til regionen sør for Zambezi-elva i Botswana.

NTB

Tirsdag 29. oktober 2019 ·•· Innenriks

Nav-skandale sendte uskyldige i fengsel
Politikere, jurister og Nav-sjefen er forferdet over at minst 36 personer er stemplet som svindlere og dømt til fengsel fordi Nav har tolket trygdereglene feil.

— Det er grenseløst urettferdig og vondt. Dette burde ikke skje i Norge, og det er derfor vi skal gå grundig gjennom hvorfor det har skjedd, sier statsminister Erna Solberg (H) til TV 2.

— Først og fremst må vi nå rette opp overfor dem som har lidd overlast, fortsetter hun.

Mandag ble det kjent at minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem ble dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneders fengsel. 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg. Alt fordi Nav siden EUs nye trygderegler ble del av norsk lov i 2012, ikke har praktisert dem riktig.

Ofrene er folk som er bosatt i Norge og har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger mens de har oppholdt seg i andre europeiske land.

NTB

Tirsdag 29. oktober 2019 ·•· Utenriks

84 år gammel høyreekstremist angrep fransk moské
To menn i 70-årene er alvorlig såret etter at en høyreekstrem 84-åring avfyrte flere skudd mot en moské i Bayonne i Frankrike.

Ifølge en pressemelding fra myndighetene ble to menn på 74 og 78 år skutt da de overrasket gjerningsmannen som forsøkte å sette fyr på døra til moskeen.

Begge to ble sendt til sykehus, og tilstanden deres blir beskrevet som alvorlig.

Gjerningsmannen satte deretter fyr på en bil og forlot stedet. Han skal ha etterlatt gassflasker og en bensinkanne på stedet.

Aktiv i National Front

Ifølge fransk politi ble gjerningsmannen, 84 år gamle Claude Sinké, kort tid etter pågrepet ved hjemmet sitt i Saint-Martin-de-Seignanx i Landes.

Han har ifølge politiet erkjent at det var han som sto bak angrepet mot moskeen.

Sinké var i 2015 kandidat for Marine le Pens ytterliggående høyreparti Nasjonal front i regionvalget. Partiet har siden endret navn til Nasjonal samling.

Le Pen var raskt ute med å fordømme angrepet i en Twitter-melding.

— Angrepet på Bayonne-moskeen er en ubeskrivelig handling som er helt i strid med alle verdier i bevegelsen vår. Slike forbrytelser må behandles med største alvor, skriver hun.

Motbydelig

President Emmanuel Macron kaller angrepet mot moskeen i Bayonne for motbydelig.

— Republikken kommer aldri til å tolerere hat, tvitrer Macron mandag kveld.

— Alt kommer til å bli gjort for å straffe gjerningspersonene og beskytte våre muslimske landsmenn. Jeg forplikter meg til det, tilføyer presidenten.

Frankrikes innenriksminister Christophe Castaner tar også kraftig avstand fra angrepet og uttrykker «solidaritet og støtte til det muslimske samfunn».

NTB-AFP-DPA

Tirsdag 29. oktober 2019 ·•· Innenriks

22-åring ble Norges yngste ordfører
Et enstemmig kommunestyre i Sokndal valgte mandag kveld Jonas Andersen Sayed (KrF) til ordfører i kommunen. 22-åringen blir landets yngste ordfører noensinne.

— Dette blir en dag jeg aldri vil glemme. Det føles stort, litt skummelt, men også veldig spennende å få være ordfører i Norges beste kommune. Og det er lett å føle seg liten når oppdraget er så stort, sa han i sin takketale etter at han var blitt valgt.

KrF ble kommunens største parti med en oppslutning på 26 prosent, noe som sikret partiet fem kommunestyrerepresentanter.

Sayed var bare 17 år da han ble valgt inn i kommunestyret for første gang. Han var bosatt i Stavanger, der han studerte statsvitenskap, før han flyttet hjem til Sokndal for å bli ordfører.

Sayed sa i sin takketale at det har vært mye fokus på hans alder, men la til at det er et modig signal fra kommunens innbyggere å vise tillit til en så ung ordfører.

NTB

Tirsdag 29. oktober 2019 ·•· Utenriks

Danmark tar i bruk vakthunder for å hindre at ulv angriper beitedyr
I Danmark blir det iverksatt et pilotprosjekt hvor sertifiserte vakthunder skal beskytte beitedyr mot ulv, opplyser Danmarks miljøminister Lea Wermelin (S).

— Det er gode erfaringer med bruk av vakthunder i Tyskland, og derfor skal vi også prøve ordningen i Danmark, sier hun.

I første omgang gir den danske regjeringen tilskudd til tre pilotprosjekter. Er det vellykket, vil ordningen bli gjort permanent. Det er sauebønder i ulvesonene på Vest- og Midtjylland som kan søke den danske Miljøstyrelsen om tilskudd.

I 2018 ble det registrert 28 tilfeller der ulv gikk til angrep på beitedyr i Danmark.

For å hindre flere angrep har den danske miljøministeren Lea Wermelin også besluttet å opprette enda en ulvesone, som er områder det er mulig å søke om tilskudd til å bygge ulvesikre gjerder. Wermelin har også forhøyet tilskuddet til ulvesikre gjerder fra 80 til 100 prosent.

NTB-Ritzau

Tirsdag 29. oktober 2019 ·•· Innenriks

Nav: Rundt 2.400 saker eller personer har fått en tilbakekrevingssak som kan være feil
Rundt 2.400 saker eller personer har fått en tilbakekrevingssak som kan være feil, ifølge Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Til de som er berørt av saken, hadde hun følgende budskap:

— Dette er veldig leit, og jeg beklager det naturligvis på det sterkeste.

— Konklusjonen på gjennomgangen var at vår praksis hadde vært basert på en feil tolkning, sa Vågeng.

NTB

Tirsdag 29. oktober 2019 ·•· Innenriks

Retten til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land har vært praktisert for strengt
Retten til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land har vært praktisert feil, ifølge en melding fra regjeringen.

Etter det NTB forstår, har regelverket vært praktisert for strengt. Den gale praktiseringen skal ha fått store konsekvenser for enkeltpersoner, som i ytterste konsekvens har fått lønnstrekk eller blitt straffet på en måte de ikke skulle blitt.

Det som beskrives som en systemfeil, skal ha blitt avdekket internt. Planen mandag er å legge alle kort på bordet, informere om systemfeilen og endre praksis.

Helt siden 2012 har både Nav, påtalemyndighet og domstoler praktisert reglene feil, ifølge Rett24.

Uriktige dommer

Feilen skyldes ifølge nettstedet at en endring i EØS-forordningen om koordinering av trygdeytelser ikke ble fanget opp på riktig måte av Nav, som derfor skal ha politianmeldt trygdemottakere på bristende rettslig grunnlag.

— Verken påtalemyndighet eller domstoler har fanget opp feilen, med uriktige domfellelser som resultat, ifølge Rett24.

Sist uke ble Gjenopptakelseskommisjonen varslet om saken, opplyser kommisjonens leder Siv Hallgren til Rett24.

Pressekonferanse

Erlend Wiborg (Frp), som leder arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, ønsker ikke å kommentere saken overfor NTB.

Arbeids- og sosialdepartementet vil redegjøre om saken på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

På pressekonferansen vil både arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), Nav-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch delta.

NTB

Tirsdag 29. oktober 2019 ·•· Innenriks

VG: Mann pågrepet på Karl Johan med eksplosiver i sekken og falskt politiskilt
En tidligere straffedømt mann ble 8. september pågrepet i Oslo sentrum med det politiet omtaler som to bombelignende gjenstander i sekken, melder VG.

Politiet oppdaget mannen tidlig på morgenen, rundt klokken 6.20, da de mistenkte ham for narkohandel nederst på Karl Johans gate, ifølge VGs opplysninger.

— Han ble siktet for blant annet vold mot politiet og det var slik politiet ble oppmerksom på disse bombelignende gjenstandene, skriver politiadvokat Lene Risten til VG i en epost.

Politiet ble oppmerksomme på en lunte som hang ut av en Statoil-kopp. I koppen var det eksplosiver. De andre eksplosivene ble funnet i en mobiltelefoneske, ifølge VGs opplysninger. I tillegg hadde mannen en kniv og en dolk i sekken. Rundt halsen bar han et falskt politiskilt.

Han hadde også på seg mindre mengder amfetamin. Politiet ønsker ikke å kommentere gjenstandene, og har heller ikke besvart VGs spørsmål om hvorfor de valgte å ikke omtale saken offentlig.

Mannen er nå siktet for grov befatning med eksplosiver, bæring av kniv og befatning med narkotika. Han ble tirsdag i forrige uke varetektsfengslet i en uke til, etter at han angivelig skal ha sittet ulovlig isolert i seks uker siden pågripelsen.

Mannens tidligere ektefelle har ifølge fengslingskjennelsen forklart at han har nynazistiske holdninger.

— Han erkjenner ikke straffskyld. Han nekter også for å ha nynazistiske holdninger, sier forsvarer Jannike Kotai til VG.

NTB

Tirsdag 29. oktober 2019 ·•· Innenriks

Menneskerettighetsjurist vil ta statsstøtten fra alle trossamfunn
Menneskerettighetsekspert Njål Høstmælingen sier til Vårt Land at staten legitimerer krenkelser av menneskerettighetene ved å gi statsstøtte til trossamfunn.

Byrådet i Oslo skriver i sin ferske erklæring skriver at de vil jobbe for å ta statsstøtten fra trossamfunn som ikke fremmer likestilling og inkludering.

Høstmælingen sier han forstår motivasjonen bak å ønske strengere krav: Mange opplever statsstøtte som en legitimering av dem som får penger.

— Ideen er god, men jeg tror ikke de er helt klar over konsekvensene, sier Høstmælingen til Vårt Land.

Han mener det er bedre å ikke gi til noen, enn å stille strengere krav.

— Om du har forbud mot mørkhudede i menigheten, vil de fleste reagere på det. Det samme vil folk gjøre om kvinner eller homofile ikke får lov til å delta i den. Men om du sier «du kan delta, men ikke ha ledende verv eller religiøse stillinger …» da nærmer du deg det jeg vil kalle krenking, sier han.

— Slik situasjonen er nå, betaler staten for noen som motarbeider det samfunnet står for og ellers støtter.

Høstmælingen understreker at trossamfunn må ha rett til å utfordre menneskerettighetene og ha meninger som strider med samfunnsnormene.

2018 ble det utbetalt 6,1 milliarder i støtte til tros- og livssynssamfunn i Norge.

NTB

Tirsdag 29. oktober 2019 ·•· Innenriks

Norsk bomselskap sender persondata til Kina
Datatilsynet vil undersøke om bomselskapet Ferde har brutt loven ved å la et kinesisk selskap gå gjennom bilder for å kreve inn bompenger.

Ferde har brukt kinesisk arbeidskraft for å gå gjennom bilder av biler som har passert bomringen, melder NRK.

Det er i de tilfellene at bilenes nummerskilt ikke har blitt gjenkjent av datamaskinene at de må gjennomgås manuelt for å tyde bilskiltene og legge dem inn i systemet. Denne jobben blir hovedsakelig utført av kinesere i Kina, ifølge NRK.

Datatilsynet er skeptisk til at norske bilisters persondata er sendt til Kina.

— Vi ønsker å se nærmere på saken og undersøke hva som har skjedd. Vi kommer til å be om innhenting av dokumentasjon, og hva slags vurderinger som er tatt, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

I utgangspunktet er det ikke lov å sende personopplysninger ut av EU/EØS. Men det finnes unntak ved at bompengeselskapene og databehandlerne for eksempel inngår en egen standardavtale utarbeidet av EU-kommisjonen.

Ferde opplyser til NRK at de er i dialog med Datatilsynet og foreløpig ikke ønsker å gi noen ytterligere kommentarer.

NTB

Mandag 28. oktober 2019 ·•· Innenriks

Venstre stålsetter seg for måneder med lederjakt
Til våren kan det bli vinn eller forsvinn for Venstre-leder Trine Skei Grande. Nå kjemper partiet mot måneder med lederspekulasjoner og intriger.

En som er urolig, er Venstre-lederen selv.

— Det som bekymrer meg, er at dersom lederstøyen skal foregå i all offentlighet og ikke i de foraene der den bør skje, så vil den ta mye av fokuset fra de politiske sakene, sier Grande til NTB.

Ber om ro

Hun håper valgkomiteen nå får ro til å gjøre jobben sin.

— Men det er helt i orden at man diskuterer dette internt i partiet og i styrer rundt omkring, understreker Venstre-lederen, som selv stiller til gjenvalg etter å ha ledet partiet i snart ti år. Men flere lokallag, blant dem Bergen og Viken Venstre, samt Unge Venstre og Venstrekvinnelaget, ønsker et lederskifte.

NTB

Mandag 28. oktober 2019 ·•· Utenriks

Trump buet ut på hjemmebane
Da USAs presidentpar var på en baseballkamp søndag, snudde hyllest til amerikanske militærhelter seg til buing mot Trump da ansiktet hans kom på storskjermen.

Dette var første gang Trump-ekteparet har dristet seg til å gå på en baseballkamp på hjemmebane i svært så demokratiske Washington, til tross for at Nationals‘ hjemmebane ligger veldig nærme Det hvite hus.

Det ble ikke gjort noe stort nummer ut av at presidentparet skulle på kampen mellom Washington Nationals og Houston Astros på Nationals Park. Det kunne Det hvite hus godt ha gjort, sett i lys av at Donald Trump hadde gjort seg populær i USA da han bare timer i forveien hadde kunngjort at amerikanske styrker hadde angrepet skjulestedet til en av USA mest forhatte fiender. Det USA-ledede angrepet medførte at IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi tok sitt eget liv ved å utløse en bombevest da spesialstyrkene rykket inn i Idlib nordvest i Syria.

NTB-AP

Mandag 28. oktober 2019 ·•· Utenriks

Skogbrannkrise erklært i California, vind gjør alt verre
Guvernør Gavin Newsom har erklært krise i California, der Kinkade-brannen nå dekker et område på rundt 220 kvadratkilometer. Bare 5 prosent er under kontroll.

Det melder brannvesenet i California i en oppdatering søndag kveld.

Skogbrannen i vinregionen Sonoma nord i California, omtalt som Kinkade-brannen, ble tidligere opplyst å dekke et område på 120 kvadratkilometer, der 10 prosent var under kontroll, men søndag kveld er den nesten dobbelt så stor: 220 kvadratkilometer med kontrollen nede på 5 prosent.

94 bygg er så langt registrert totalødelagt og 17 bygg skadd. 79.575 bygninger er fremdeles i fare.

— To brannfolk har fått brannskader i dag, blir det opplyst på en pressekonferanse.

For øyeblikket er det utstedt rødt brannfarevarsel for 43 av Californias 58 fylker.

NTB-AP

Mandag 28. oktober 2019 ·•· Innenriks

Rapport: Ikke lønnsomt å bygge smal firefelts motorvei
Det vil koste fra 75 til 300 milliarder kroner ekstra å bygge smal firefelts motorvei i stedet for tofeltsvei med forbikjøringsfelt, ifølge en ny rapport.

Utredningen gjort av Statens vegvesen og Vegdirektoratet viser at det er langt rimeligere med såkalt to- og trefelts vei enn firefeltsvei når snittrafikken er opp til 20.000 biler i døgnet, skriver Dagens Næringsliv.

Det er Samferdselsdepartementet som i vår ga Vegvesenet i oppdrag å vurdere effektene av å bygge smale firefeltsveier i områder med snittrafikk på mellom 6.000 og 20.000 biler i døgnet. I analysen av effektene har Vegvesenet fått hjelp av Sintef i Trondheim og konsulentselskapet Cowi.

Seksjonsleder Gyda Grendstad i Vegdirektoratet sier til NRK at ut ifra deres case-studier er det ikke funnet at det er mer nyttig med firefeltsvei med fartsgrense på 110 kilometer i timen enn trefeltsvei med fartsgrense på 90 kilometer i timen.

Årsaken til at Vegvesenet og Vegdirektoratet konkluderer med at to- og trefeltsvei er det beste alternativet, er lavere kostnader, større samfunnsøkonomisk nytte og bedre trafikksikkerhet.

— Det er lavere fart, og det er midtdelere og gode kryss på nye to- og trefeltsveier, akkurat som på firefeltsveier. Dermed er det etter vår vurdering sikrest på to- og trefelts vei, sier Grendstad, men understreker at forskjellen mellom alternativene er minimal.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) skriver i en mail til DN at «Smal firefeltsvei vil være billigere enn full firefeltsvei, og selv om smal firefelts vei kan være dyrere enn to- og trefelts vei, vil nytten av høyere fartsgrense kunne oppveie for denne kostnadsforskjellen».

NTB

Mandag 28. oktober 2019 ·•· Innenriks

To gutter ringte på dør — slått med balltre
To gutter på 12 og 13 år endte med armbrudd og hoven arm etter at de ble slått med balltre av en mann i 20-årene på Nannestad i Akershus.

Hendelsen skjedde litt før klokken 17 søndag ettermiddag.

— To gutter er slått med balltre etter å ha ringt på en dør og stukket av. Brukket arm og hoven rygg på én, og hoven arm på nummer to. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet i saken, opplyser Øst politidistrikt på Twitter.

Hendelsen skjedde ved en skole på Nannestad. Mannen ble pågrepet senere på kvelden, skriver Aftenposten.

— En gruppe på mellom sju og åtte unge gutter hadde ringt på hos flere hus og løpt fra stedet, forteller operasjonsleder Karianne Knudsen til avisen.

Det var ved ett av husene at guttene ble møtt av en gruppe unge voksne, som ikke var fornøyd med guttenes oppførsel. Ifølge operasjonslederen la flere unge voksne på sprang etter guttene. Inne i et skogholt møtte guttene mannen i 20-årene som var utstyrt med balltre.

— Han skal ha fått tak i de to guttene og slått dem med balltreet, sier Knudsen.

Mens mannen er pågrepet av politiet, ble guttene kjørt til legevakt for behandling av skadene.

NTB

Mandag 28. oktober 2019 ·•· Innenriks

Ingen døde under ferdsel på isen sist vinter
Vintersesongen 2018/2019 er den første i nyere tid uten dødsulykker i forbindelse med ferdsel på isen i Norge, opplyser NVE til Nationen.

De siste 13 årene har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) registrert til sammen 366 ulykker med personer som har havnet i vannet etter å ha gått gjennom isen på islagte vann og sjøer. 48 av ulykkene endte med dødsfall.

Isvarsler og senioringeniør Ånund Sigurd Kvambekk i Hydrologisk avdeling i NVE sier til avisa at det de siste årene i snitt har omkommet fire personer i isulykker årlig.

Han mener at holdningsendringer, økt isvarsling og informasjon om sikkerhet på is er årsaken til at ingen omkom under ferdsel på isen i fjor.

— Litt har det med flaks å gjøre, men vi ser også en holdningsendring på isen. Stadig oftere treffer vi skøytere og isfiskere med sikkerhetsutstyr som ispigger, isstaver og kasteline. Dette er utstyr som redder liv, sier Kvambekk.

Femti prosent av dødstallene i forbindelse med isulykker de siste 13 årene har skjedd tidlig på vinteren på ny is. Isvarslene fra NVE starter i disse dager opp på nettsiden Iskart.no. Direktoratet anbefaler at det er 10 centimeter god is for trygg ferdsel.

NTB

Søndag 27. oktober 2019 ·•· Innenriks

Ny rettsrunde om Krekar-utlevering
Mandag og tirsdag skal Oslo tingrett ta stilling til om utleveringsvilkårene for mulla Krekar er oppfylt. Men veien til en eventuell utlevering er uansett lang.

Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, ble 15. juli pågrepet av politiet, etter at en italiensk domstol samme dag dømte ham til tolv års fengsel for terrorforbund. Den italienske dommen er ikke rettskraftig.

To dager senere ble han i Oslo tingrett varetektsfengslet i fire uker. Italia begjærte Krekar utlevert 18. juli, og det er grunnlaget for varetektsfengslingen, som senere er blitt forlenget til 8. desember.

Forkastet anke

Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling, anket 30. juli Oslo tingretts beslutning. Han mener det ikke er grunnlag for varetektsfengslingen.

Anken ble forkastet 8. august.

— Lagmannsretten er enig med tingretten i at det foreligger skjellig grunn til mistanke mot Ahmad for det forholdet utleveringsbegjæringen bygger på, het det i kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett.

NTB har søndag uten hell forsøkt å få kontakt med Meling. Justis- og beredskapsdepartementet og PST har ikke ønsket å kommentere saken.

Langdryg prosess

Etter den italienske utleveringsbegjæringen har påtalemyndigheten fremmet begjæring om prøving av utleveringsvilkårene. Om Oslo tingrett mandag og tirsdag denne uken finner at vilkårene er til stede, kan kjennelsen ankes til lagmannsretten og eventuelt Høyesterett.

Når retten til slutt har avgjort om utleveringsvilkårene er oppfylt, vil saken oversendes justisdepartementet, via Riksadvokaten.

Så vil departementet avgjøre om begjæringen skal etterkommes eller ikke. Om det vedtaket påklages, vil det være Kongen i statsråd som til slutt avgjør spørsmålet om utlevering, opplyser Justisdepartementet.

NTB

Søndag 27. oktober 2019 ·•· Utenriks

180.000 evakueres fra Californias vindistrikt i nord
En stor skogbrann sprer seg i Sonoma fylke nord i California. Søndag fikk 180.000 personer i området ordre om å evakuere.

Sonoma-området er et av USAs best kjente vindistrikter.

Skogbrannen, som nå omtales som Kinkade-brannen, dekker et område på 120 kvadratkilometer, og bare 10 prosent av den er under kontroll, opplyser brannmyndighetene i delstaten.

— Rundt 180.000 personer omfattes nå av evakueringsordren på grunn av Kinkade-brannen. Dette er den største evakueringen som noen av oss her på sheriffkontoret kan huske. Pass godt på hverandre, skriver politiet i Sonoma fylke i en Twitter-melding.

NTB-AFP

Søndag 27. oktober 2019 ·•· Utenriks

IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi er drept, bekrefter Trump
— Verdens fremste terroristleder har fått som fortjent, sier USAs president Donald Trump.

Søndag ettermiddag norsk tid kom Trump med bekreftelsen mange hadde ventet på:

— Abu Bakr al-Baghdadi er død, fastslo Trump på en pressekonferanse i Det hvite hus og la til at tester har bekreftet at det var ham.

IS-lederen ble drept av amerikanske spesialstyrker i et angrep lørdag i Idlib nordvest i Syria, ifølge presidenten.

— I går kveld sørget USA for at verdens fremste terroristleder fikk som fortjent, sier Trump.

Han opplyser at Baghdadi flyktet inn i en tunnel med tre av barna sine, der han utløste en selvmordsvest og tok med seg de tre i døden.

— Han var en syk og fordervet mann, og nå er han borte. Han døde som en hund. Han døde som en feiging. Verden er et mye tryggere sted. Gud velsigne USA, framholdt Trump.

Takker flere land

NTB-AP

Søndag 27. oktober 2019 ·•· Regionalt

Hønefoss BK vant toppkampen
Fløya ga fra seg poeng for første gang siden 25. august med 1-2 for Hønefoss BK i 1. divisjon kvinner i fotball for kvinner søndag.

Hønefoss BK tok ledelsen da Ingvill Hågensen scoret etter ett kvarter av andre omgang. Målet gjør at 24-åringen står med seks scoringer denne sesongen. Åtte minutter før slutt scoret innbytter Kristine Grønvold for Hønefoss BK. To minutter senere reduserte innbytter Mona Karin Ophus-Johannessen til 1-2 for Fløya. Hun ble byttet inn bare fem minutter før.

Før møtet med Hønefoss BK hadde Fløya vunnet fire kamper på rad.

Silje Bekkåsen Nyhagen (Hønefoss BK) og Amalie Kristine Lillevold Johnsen (Fløya) fikk begge gult kort.

150 tilskuere så toppkampen.

I neste runde skal Fløya møte Grand Bodø, og Hønefoss BK møter Gr

NTB

Søndag 27. oktober 2019 ·•· Utenriks

Britisk politi løslater tre mistenkte i lastebilsaken
Tre personer som er pågrepet i forbindelse med funnet av 39 døde mennesker i en kjølekonteiner i Essex, løslates mot kausjon, opplyser britisk politi.

Løslatelsen gjelder en mann og kvinne fra Warrington nordvest i England, begge 38 år, og en 45 år gammel mann fra Nord-Irland, opplyste britisk politi søndag.

Politiet i Essex sørøst i England siktet lørdag en 25 år gammel lastebilsjåfør fra Nord-Irland for blant annet uaktsomt drap og menneskesmugling. Han skal fremstilles for retten mandag.

Funnet av de 39 døde, hvorav flere antas å komme fra Vietnam, ble gjort på et industriområde sørøst i landet onsdag.

NTB-AP

Søndag 27. oktober 2019 ·•· Innenriks

Elkjøp vil stanse tyveri av elavfall — innfører 24 timers overvåking
Elektrokjeden Elkjøp ønsker å hindre at elektronisk avfall ved returmottak blir stjålet. Nå innfører de døgnkontinuerlig overvåking av returområdene.

— Vi har i mange år forsøkt å finne løsninger for å hindre tyveribandene som stjeler elavfall, men må konstatere at tiltakene ikke har hatt ønsket effekt. Nå går vi mer drastisk til verks, sier Elkjøp-sjef Fredrik Tønnesen i en pressemelding.

Nå skal returområdene overvåkes døgnet rundt ved hjelp av video- og sensorteknologi. Tiltaket skal hindre at gamle vaskemaskiner, komfyrer og lignende blir stjålet før det leveres videre til gjenvinningsanlegget.

— Vi ruller nå raskt ut et nytt og omfattende overvåkingssystem, som skal overvåke returområdene ved alle våre egne varehus når ansatte ikke er til stede. Overvåkingsenheten er fjernbemannet og tilbyr en enveiskommunikasjon som vi har hatt god erfaring fra et testprosjekt på Elkjøp Lørenskog, sier han.

Tiltakene er allerede blitt testet ut og har ifølge Tønnesen gitt lovende resultater. Den første helgen systemet ble testet, ble 35 tyverieravverget. Etter fem måneder var problemet nærmest eliminert, opplyser elektrokjeden.

NTB

Søndag 27. oktober 2019 ·•· Innenriks

Sterke følelser knyttet til norsk halloweenfeiring
Tullete, unødvendig og masete, sier mange om halloween. 52 prosent liker dårlig at det feires i Norge, bare 25 prosent liker det, ifølge en ny undersøkelse.

Nordmenns følelser rundt feiring av knask eller knep er langt mer negative enn positive, ifølge undersøkelsen, som er gjennomført av analyseinstituttet YouGov på oppdrag av Danske Bank i perioden 16. til 20. oktober. I alt ble det gjennomført intervjuer med 1.008 med personer over 18 år om deres forhold til halloweenfeiringen i Norge. Litt over halvparten sier de misliker feiringen, mens 25 prosent liker den. 76 prosent sier de ikke markerer dagen, mens 24 prosent sier de eller deres husstand feirer halloween — omtrent like mange som sier de liker at feiringen har fått fotfeste her til lands.

Hovedgrunnen til at folk misliker feiringen, som sju av ti trekker fram, er at det ikke er en norsk tradisjon. Seks av ti sier at alt sammen blir for kommersielt. Og når 40 prosent sier de opplever kjøpepress tilknyttet denne dagen, inkluderer jo det til og med folk som ikke markerer halloween. Hele 57 prosent synes det er mye mas rundt feiringen.

NTB

Søndag 27. oktober 2019 ·•· Innenriks

Insekter kravler seg sakte inn i kosten
Norges første larvebrød solgte over all forventning. Vafler med larvemel har fått tommel opp. Larver er utsolgt på Østlandet og spås å bli «den nye sushien».

Norges eneste produsent av insekter til menneskeføde, Larveriet på Voss, har i år testet flere produkter og har flere på vei.

— Samlet sett slo nok larvebrødet best an, og bredest, siden det er lavterskel for «insekt-debutanter» å smake når insektene er usynlige. Samtidig ble vi overrasket over at larvesnacks har vært så populært, sier larvegründer Marie Rødsten Sagen til NTB.

Butikkene på Østlandet er for tiden utsolgt for produktene de har i dag: Larvesnacks naturell, med chilismak og larver i løsvekt.

NTB

Søndag 27. oktober 2019 ·•· Utenriks

Reuters: Kilder i Syria har gitt Irak beskjed om at IS-leder er død
Gjennom målrettede oppringinger blir familiene til soldater på NATO-oppdrag i Baltikum trakassert. Oppringingene skal komme fra Russland.

Det danske forsvaret betrakter sjikaneringen av soldater og familiene deres som svært alvorlig, skriver Jyllands-Posten.

Soldatene er del av NATOs tiltak for kollektivt forsvar og avskrekking, Enhanced Forward Presence, i Estland, Latvia, Litauen og Polen.

Koner og kjærester av nederlandske kampflypiloter er blant dem som er blitt oppringt. Innringeren snakker engelsk med russisk aksent og spør om de vet hva partneren deres driver med, og om det ikke hadde vært bedre om partneren reiste hjem.

Oberst Jens Hvid Lønborg i det danske forsvaret sier hendelsene ses på med «stort alvor».

— Saken i Nederland er alvorlig fordi det er familiene som blir rammet, men også fordi vi ikke vet hvem familiene er, sier han til avisen.

Ifølge forsvarskommandoen har familiene til danske soldater i de baltiske landene enn så lenge ikke blitt utsatt for slik sjikane. Det har likevel vært tilfeller av cyberangrep mot danske soldater. Blant annet skal soldatenes private mobiler blitt hacket i forsøket på å hente ut personopplysninger.

Forsvarsminister Trine Bramsen omtaler hendelsene som kyniske og et brudd på alle avtaler som skal beskytte sivile, kvinner og barn. Hun varsler tiltak som kan beskytte danske familier bedre enn i dag.

— Det stiller helt nye krav til forsvaret, og at vi ikke kun har fokus på soldatene, men også på deres familier, sier hun til Jyllands-Posten.

Forsvarsalliansen NATO har styrket sin tilstedeværelse i den østlige delen av alliansen de senere årene, blant annet med soldater i Estland, Latvia, Litauen og Polen. Norge bidrar i 2019 med 13 soldater i Litauen.

NTB

Søndag 27. oktober 2019 ·•· Utenriks

NATO-soldater og familier utsettes for russisk telefonsjikane
Gjennom målrettede oppringinger blir familiene til soldater på NATO-oppdrag i Baltikum trakassert. Oppringingene skal komme fra Russland.

Det danske forsvaret betrakter sjikaneringen av soldater og familiene deres som svært alvorlig, skriver Jyllands-Posten.

Soldatene er del av NATOs tiltak for kollektivt forsvar og avskrekking, Enhanced Forward Presence, i Estland, Latvia, Litauen og Polen.

Koner og kjærester av nederlandske kampflypiloter er blant dem som er blitt oppringt. Innringeren snakker engelsk med russisk aksent og spør om de vet hva partneren deres driver med, og om det ikke hadde vært bedre om partneren reiste hjem.

Oberst Jens Hvid Lønborg i det danske forsvaret sier hendelsene ses på med «stort alvor».

— Saken i Nederland er alvorlig fordi det er familiene som blir rammet, men også fordi vi ikke vet hvem familiene er, sier han til avisen.

Ifølge forsvarskommandoen har familiene til danske soldater i de baltiske landene enn så lenge ikke blitt utsatt for slik sjikane. Det har likevel vært tilfeller av cyberangrep mot danske soldater. Blant annet skal soldatenes private mobiler blitt hacket i forsøket på å hente ut personopplysninger.

Forsvarsminister Trine Bramsen omtaler hendelsene som kyniske og et brudd på alle avtaler som skal beskytte sivile, kvinner og barn. Hun varsler tiltak som kan beskytte danske familier bedre enn i dag.

— Det stiller helt nye krav til forsvaret, og at vi ikke kun har fokus på soldatene, men også på deres familier, sier hun til Jyllands-Posten.

Forsvarsalliansen NATO har styrket sin tilstedeværelse i den østlige delen av alliansen de senere årene, blant annet med soldater i Estland, Latvia, Litauen og Polen. Norge bidrar i 2019 med 13 soldater i Litauen.

NTB-Ritzau

Søndag 27. oktober 2019 ·•· Innenriks

Fem pågrepet for vold og ran i Oslo
Fem personer er pågrepet etter at en person ble utsatt for vold og ran av en jakke på Økern i Oslo.

Politiet ble varslet om ranet ved 2.30-tiden natt til søndag. En person var blitt slått og fratatt en jakke av gjerningspersonene som kjørte vekk fra stedet på Økern i Oslo.

Etter kort tid stanset en patrulje en bil med fem personer i. Inne i bilen lå den stjålne jakken og alle i bilen ble pågrepet for ran.

— I forbindelse med ranet har det blitt utøvd vold mot flere andre personer. De mistenkte blir også anmeldt for kroppskrenking, opplyser politiet på Twitter.

NTB

Søndag 27. oktober 2019 ·•· Innenriks

Stavanger kommune stanser app-bruk i skoler og barnehager
Stavanger kommune frykter brudd på personvernlovgivningen i skoler og barnehager og har derfor stengt alle apper som brukes til kommunikasjon med foreldre.

— Vi har sendt ut en melding til skoler og barnehager, om at fra mandag stenger vi bruken av alle apper og meldingstjenester i skoler og barnehager, sier skolesjef i Jørn Pedersen i Stavanger kommune til Stavanger Aftenblad.

Bakgrunnen for appstansen er at kommunen i en gjennomgang har sett at sikringstiltak og rutiner for personvern i skolene og barnehagene i kommunen ikke er gode nok.

Skolesjefen opplyser at det ikke er grunn til å tro at det har skjedd brudd på personvernlovgivningen, men at de likevel velger å stenge bruken av appene midlertidig.

Stansen gjelder apper og meldingstjenester som IST Direkte, Mobilskole, Spond og Kidsmonitor, ifølge avisa. Dermed må skolene og barnehagene i Stavanger igjen ta i bruk gamle tjenester som mail, sms, penn og papir.

NTB

Lørdag 26. oktober 2019 ·•· Innenriks

Pro- og anti-tyrkiske demonstranter barket sammen i Oslo — politiet brukte tåregass
Etter en kaotisk lørdag ettermiddag med sammenstøt mellom pro- og anti-tyrkiske demonstranter tok politiet i bruk tåregass for å få kontroll over situasjonen.

Til sammen ble sju personer innbrakt til politiets arrest eller pågrepet i forbindelse med uroen. To personer ble brakt til legevakten for sjekk.

Politiet brukte ved én anledning tåregass for å få kontroll på demonstranter som hadde tatt seg inn i en butikk for å slåss.

Demonstranter barket sammen

Bråket begynte ved 15-tiden lørdag ettermiddag. I forbindelse med oppstarten av anti-tyrkiske demonstrasjoner ved Tyrkias ambassade, oppsto det slåsskamp mellom pro-kurdiske og pro-tyrkiske demonstranter, som kort tid tidligere hadde avsluttet en markering ved ambassaden på Frogner i Oslo.

NTB

Lørdag 26. oktober 2019 ·•· Innenriks

16-åring siktet for drapsforsøk på 18-åring i Haugesund
En 16 år gammel gutt er siktet for drapsforsøk etter at en 18 år gammel mann ble knivstukket i Haugesund fredag kveld.

Politiet meldte like før klokken 22 fredag kveld om at de hadde fått melding om knivstikking ved en adresse sentralt i Haugesund. På stedet var en privat fest med ungdom i tenårene. En av ungdommene ble stukket ned, og en gjerningsmann rømte fra stedet.

Offeret er en 18 år gammel mann. Han ble fraktet til sykehuset i Haugesund hvor han gjennom natten fikk intensiv behandling. Tilstanden var lørdag ettermiddag ikke kjent.

— Politiet har et håp om å få avhørt den fornærmede i løpet av dagen, sier påtaleansvarlig Lars Fredrik Bråten i Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Han opplyser at politiet umiddelbart iverksatte etterforskning. Det ble sikret bevis på åstedet, samt vitneforklaringer, og det ble startet søk etter gjerningsperson.

— Like etter klokken 4 natt til i dag ble en 16 år gammel gutt pågrepet og siktet for drapsforsøk. 16-åringen vil etter planen bli avhørt i løpet av dagen, opplyser Bråten.

Politiet foretar kriminaltekniske undersøkelser, og i tillegg vil politiet foreta flere vitneavhør i løpet av lørdagen.

— Det er kjent for politiet at det var mange personer til stede i tilknytning til festen. Flere av disse personene ønsker vi nå å snakke mer med, sier Bråten.

Han forteller videre at politiet har sikret flere videoer fra vitner som har vært i nærheten av åstedet.

NTB

Lørdag 26. oktober 2019 ·•· Innenriks

Snart en halv million hytter i Norge
De siste fem årene er det bygget over 24.000 hytter i Norge. Ved årsskiftet var det 467.600 fritidsbygg i landet, viser tall fra SSB.

Totalt ble det oppført 24.088 nye fritidsbygg i perioden 2014-2018, og dette tilsvarer rundt 5 prosent av alle hytter i Norge, viser oversikten fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det bygges aller flest hytter i Oppland og Buskerud — 31 prosent av alle nye fritidsbygg i femårsperioden.

Samtidig viser oversikten at flest nye hytter ble oppført i lavlandet — mellom 0 og 50 meter over havet. Her ble 5.600 nye hytter oppført — 23 prosent av det totale antallet nye fritidsbygg.

Den høyestliggende hytta ble oppført over 1.600 meter over havet.

NTB

Lørdag 26. oktober 2019 ·•· Innenriks

Misfornøyd kunde viste fram pistol i Oslo
Da kunden ikke fikk sigarettene rask nok, viste han fram en pistol til betjeningen i kiosken i Oslo sentrum.

Flere politipatruljer deltok da en mann ble pågrepet ved 3.40-tiden natt til lørdag, etter at han skal ha vist fram en pistol inne i en 7-Eleven-kiosk i Torggata i Oslo sentrum en halv time tidligere.

— Politiet fikk melding om at mannen skulle kjøpe sigaretter i kiosken og ble misfornøyd da det tok litt tid. Da trakk han fram en pistol som han viste fram, forteller operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

Den utålmodige kunden betalte for sigarettene han fikk, men den ansatte i kiosken varslet likevel politiet om hendelsen. Politiet etterlyste mannen og satte i verk søk i området. Etter en drøy halvtime ble han pågrepet noen hundre meter unna.

— Det er gjort funn av en våpenkopi som framstår som et ekte våpen. Mannen er pågrepet og kjørt i arresten, sier operasjonslederen.

NTB

Lørdag 26. oktober 2019 ·•· Utenriks

Tysk fotballspiller forårsaket straffespark uten å være på banen
Holstein Kiel-spiller Michael Eberwein sørget sto for en bisarr episode i 2. Bundesliga-oppgjøret mot Bochum fredag. Han laget straffe som ubenyttet reserve.

Den smått utrolige situasjonen oppsto i det 39. minutt da Bochum-spissen Silvere Ganvoula skjøt et stykke utenfor vertenes venstre stolpe fra skrå vinkel.

Der ballen kom sto innbytter Michael Eberwein og varmet opp da han stoppet ballen på vei ut av banen. Problemet var bare at ballen aldri var helt ute av spill da Kiel-spilleren berørte den.

Etter å ha sjekket episoden på video pekte kampleder Timo Gerach på straffemerket. Det var han i sin fulle rett til å gjøre i henhold til fotballens regelverk.

Bochum-spiss Ganvoula fikk muligheten fra ellevemeteren, og denne gangen traff han innenfor stengene og utlignet til 1-1.

Uheldige Eberwein var i troppen til Holstein for første gang etter overgangen fra Fortuna Köln i juli.

Fra benken fikk han se lagkameratene rette opp flausen og sørge for 2-1-seier til tross for et brent straffespark like før pause.

NTB-DPA

Lørdag 26. oktober 2019 ·•· Innenriks

Hagen-forsvinningen: Politiet har funnet forberedelser fra sommeren 2018
Politiet mener de har funnet spor fra tidlig på sommeren 2018 knyttet til løsepengekravet i Hagen-forsvinningen, skriver Dagbladet.

Politiinspektør Tommy Brøske sier til avisa at spor fra gjerningspersonenes forberedelser strekker seg et halvt år tilbake i tid fra 31. oktober 2018, som er dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Det mest konkrete sporet etter planlegging knyttes til løsepengekravet på 9 millioner euro i kryptovaluta, som ble fremsatt gjennom et trusselbrev funnet i Hagen-parets bolig i Lørenskog.

— Gjennom etterforskningen av dette, så har vi funnet det vi mener er forberedelseshandlinger tilbake til tidlig sommeren 2018. Dette tidspunktet er da ut ifra etterforskningen av kryptovaluta-sporet. Selv om hovedhypotesen er endret til at det dreier seg om et drap, så kan vi ikke utelukke at penger har vært en del av motivet, sier Brøske.

Han legger til at det også er andre tegn som kan tyde på planlegging, som innkjøp av konvolutt, brevpapir, strips og sko.

Neste uke er det ett år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog.

NTB

Lørdag 26. oktober 2019 ·•· Innenriks

Mann (61) fengslet etter skadeverk mot pizzarestaurant i Oslo
En 61 år gammel mann ble i Oslo tingrett fredag varetektsfengslet i fire uker, siktet for skadeverk mot en pizzarestaurant på Carl Berner i Oslo.

Alle fire ukene er med brev- og besøksforbud, og den første uken av fengslingen må 61-åringen sitte i full isolasjon.

Mannen er siktet for grovt skadeverk. «Etter rettens syn er det sannsynlig at de har vært planlagt i forkant og at siktede har medvirket til overtredelsene», heter det i fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett.

Fengslingsgrunnlaget er faren for bevisforspillelse, en fare retten anser som overhengende. Retten viser til at etterforskningen er i en innledende fase, og at det er grunn til å tro at det er flere involverte, «herunder personer som verken er pågrepet eller avhørt.» Mye tyder på at saksforholdet strekker seg tilbake i tid, heter det i kjennelsen.

Pizzarestauranten Favorit Pizza er de siste ukene ramponert tre ganger. Det første angrepet skjedde 7. oktober, da en ungdomsgjeng gikk løs på gatekjøkkenet med hammer. Da måtte en ansatt til legevakten med hodeskader. 17. oktober gjorde fem maskerte tenåringer hærverk på nytt og truet de ansatte. De fem tenåringene ble pågrepet på Linderud noen timer senere. Mandag 22. oktober ble stedet på angrepet for tredje gang. Da kastet flere ungdommer stein og knuste vinduer på pizzarestauranten.

Den 61 år gamle mannen som nå er fengslet, har bostedsadresse på Lillestrøm. Han har tidligere vært bydelspolitiker i Oslo. For noen år siden ble han ble han selv beskutt i en restaurant han drev. Han fortalte den gang til mediene at han mente motivet var pengeutpressing.

NTB

Fredag 25. oktober 2019 ·•· Innenriks

Dykkere fant 300 år gammelt skipsvrak utenfor Søgne
Etter å ha lett etter vraket av 1700-tallsgaleasen Juffrau Elisabeth i over ti år, har lokale dykkere fra Søgne endelig funnet det nesten 300 år gamle skipet.

Dykkerne fant vraket allerede i mars i år, men funnet har vært holdt hemmelig fram til nå. Riksantikvaren har allerede fredet vraket og dykkerklubben har fått finnerlønn. Norsk Maritimt Museum har også fått midler fra Riksantikvaren for å gjennomføre en grunndokumentasjon av funnet.

? Dette er et fantastisk funn! Det er svært sjelden man finner over 300 år gamle skipsvrak som kan spores i historiske kilder og settes navn på, sier riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding.

NTB

Fredag 25. oktober 2019 ·•· Utenriks

Mann og kvinne pågrepet etter funnet av 39 døde i lastebil i England
To personer er pågrepet i England, siktet for drap og menneskesmugling etter at 39 mennesker ble funnet døde i kjølerommet på en lastebil.

De to, en mann og en kvinne som begge er 38 år, ble pågrepet i Cheshire, nordvest i England fredag.

Kvinnen er registrert som eier av trekkvognen som plukket opp konteineren, ifølge The Guardian , som gjengir opplysninger i bulgarske medier. Ektemannen skal være eier av et godstransportselskap. Han skal ha hevdet at trekkvognen ble solgt til et selskap i Nord-Irland.

Fra før er en 25 år gammel lastebilsjåfør fra Nord-Irland siktet i saken.

Britisk politi fortsatte avhørene av 25-åringen fredag, ifølge nyhetsbyrået AFP. Han plukket opp konteineren i Purfleet en drøy halvtime før ambulanse ble tilkalt. Ambulansetjenesten har ikke villet opplyse om hvem som tok kontakt.

Britisk politi har opplyst at ofrene er kinesiske statsborgere. De etterforsker om organiserte kriminelle står bak.

NTB-AFP

Fredag 25. oktober 2019 ·•· Utenriks

Kina ber om innsats mot menneskesmugling
Kinas utenriksdepartement ber om felles innsats mot menneskesmugling etter at 39 kinesere ble funnet døde i en kjølekonteiner i Sør-England.

Britisk politi har opplyst at de døde, 31 menn og åtte kvinner, var kinesiske statsborgere. Det kan ikke kinesiske myndigheter bekrefte, opplyste talsmann Hua Chunying i kinesisk UD fredag.

Men Kina samarbeider med britiske myndigheter om å identifisere ofrene, fortalte han. Samtidig oppfordret han til en felles innsats mot menneskesmugling.

NTB-AP

Fredag 25. oktober 2019 ·•· Innenriks

Bil i Jølstravatnet heves i november
Bilen som ble tatt av ras i Jølster i Sogn og Fjordane i sommer, skal heves i neste måned. Arbeidet starter trolig 11. november og er ventet å ta rundt to uker.

En mann i 50-årene fra Jølster omkom i raset, som gikk 30. juli over fylkesvei 451, men mannen er ikke funnet. Det er ikke klart om han er i bilen.

Bilen ligger på 170 meters dyp, 660 meter ute i Jølstravatnet.

Berører lokalsamfunnet

— Dette er en sak som har berørt et helt lokalsamfunn. Det har tatt tid å få svar på om bilen vil bli hevet, og dette har selvsagt vært en ekstra belastning for de pårørende. Derfor er det veldig bra at vi nå kan gå i gang med jobben, og at penger til heving er stilt til disposisjon, sier Arne Johannessen, leder for politiet i Sogn og Fjordane.

Vest politidistrikt har fått penger fra Politidirektoratet til å heve bilen, og etter en anbudsrunde er oppdraget gitt til Norwegian Tunnel Inspection. Prisen er nærmere en million kroner.

NTB

Fredag 25. oktober 2019 ·•· Utenriks

Korallrev rundt australske øyer er halvert
Tykkelsen på korallrevene rundt noen av de mest besøkte øyene ved The Great Barrier Reef i Australia, er halvert på 20 år, viser ny studie.

The Great Barrier Reef på østkysten av Australia er verdens største korallrev og er svært viktig for økosystemet i havet.

Dataene er samlet inn av dykkere fra 1999 til 2019 på 100 ulike steder ved Pinseøyene, Magnetic Island, Keppel Islands og Palm Islands.

Rapporten viser at korallrevlaget rundt disse øyene er redusert med 40—50 prosent. Årsakene er flere. Korallrevet har både blitt stresset av høyere temperaturer, sykloner og dårlig vannkvalitet, ifølge studien.

Forskerne sier at de ble så sjokkert over dataene at de måtte sjekke dem om og om igjen.

— Normale sykluser med forstyrrelser og reparasjoner er naturlige, og revet har historisk sett hatt et veldig godt potensial for restitusjon, sier studiens hovedforfatter Daniela Ceccarelli fra James Cook University i Queensland.

Men med klimaendringene og varmere hav får korallrevet for liten tid til å hente seg inn igjen.

— Endringene i vannkvaliteten, i tillegg til forstyrrelser som bleking og sykloner, er essensielle når det gjelder hvordan korallene restitueres mellom forstyrrelsene, sier Ceccarelli.

— Hvis vi kan takle vannkvaliteten lokalt og klimaendringene globalt, er det håp, legger hun til.

Det er blitt anslått at hele 25 prosent av artene i havet lever på eller ved korallrev. Omtrent alle verdens tropiske korallrev vil trolig dø hvis den globale oppvarmingen overstiger 2 grader, ifølge FNs klimapanel (IPCC).

NTB-DPA

Fredag 25. oktober 2019 ·•· Innenriks

Veterinærinstituttet tror de finner årsaken til hundesykdommen
Forsker og veterinær Hannah Joan Jørgensen, som leder arbeidet med å finne årsaken til sykdomsutbruddet blant hunder, tror de vil komme til bunns i det.

— Vi har nå sluttet å registrere syke hunder og ta prøver fra dem, sier Jørgensen, som er forsker og veterinær på Veterinærinstituttet på Adamstuen i Oslo, til avisen Fædrelandsvennen.

Hun leder arbeidet med å finne årsaken til den ukjente hundesykdommen som herjet i Norge i august og september.

Jørgensen sier at bakterien Providencia alcalifaciens er funnet hos veldig mange av de syke hundene. Hun opplyser at de har lagt planer for hvordan de kan finne ut om bakterien er årsaken til sykedommen alene.

— Jeg tror vi kommer til bunns i dette. Men ikke før jul, og kanskje ikke før neste jul heller, svarer hun når avisen spør om hun tror de finner ut av det.

Det ble registrert 207 hunder med blodig diaré før de stanset registreringen. Det blir anslått at 40 hunder døde av sykdommen.

NTB

Fredag 25. oktober 2019 ·•· Innenriks

Veksling mellom vintertid og sommertid er tøft for hjertet
Det kalles verdens største søvneksperiment og øker risikoen for hjerteinfarkt og ulykker. I helgen må vi stille klokka igjen. I 2021 kan det være slutt.

Natt til søndag klokken 3 er det igjen klart for vintertid i Norge og over 70 andre land, og klokken må stilles én time tilbake. Tilsvarende må klokken stilles fram igjen med en time søndag 29. mars neste år.

Å be befolkningen endre søvnen fram og tilbake på den måten to ganger i året, er blitt kalt verdens største søvneksperiment. 1,6 milliarder mennesker i 76 land «deltar». Og eksperimentet viser tydelig at selv det å bare miste én time søvn, kan være svært farlig for enkelte.

Om våren, når vi mister en time søvn, øker nemlig antall innleggelser med hjerteinfarkt med 24 prosent på verdensbasis dagen etter. Om høsten, når vi får en time mer søvn, er det dokumentert 21 prosents reduksjon i hjerteinfarkt. Den sammen tendensen ses også ved bilulykker og selvmord, skriver nettmagasinet Harvest , som siterer boken «Hvorfor vi sover» av professor i nevrovitenskap og psykologi Matthew Walker.

NTB

Fredag 25. oktober 2019 ·•· Utenriks

Amazon-sjefen ikke lenger verdens rikeste
Grunnlegger og administrerende direktør Jeff Bezos mistet tittelen som den rikeste mannen i verden etter at Amazon leverte et svakt kvartalsresultat.

Amazon-aksjen falt 7 prosent som følge av et kvartalsregnskap som markedet oppfattet som negativt.

Det sendte Bezos‘ formue ned til 103,9 milliarder dollar. Det gjør at han havner på andreplass på lista over verdens rikeste. Microsofts grunnlegger Bill Gates er dermed tilbake på 1. plass på lista. Han er god for 105,7 milliarder dollar, skriver Forbes.

Selv om omsetningen til Amazon steg med 24 prosent til 70 milliarder dollar i tredje kvartal fram til 30. september, falt fortjenesten fra 2,9 milliarder dollar til 2,1 milliarder.

NTB

Fredag 25. oktober 2019 ·•· Utenriks

Svensk sykepleier alvorlig skadd under MR-undersøkelse
En sykepleier ble alvorlig skadd under en MR-undersøkelse ved Sunderby sykehus utenfor Luleå. Pleieren ble sittende fast i magnetfeltet rundt MR-maskinen.

En vekter reagerte raskt klarte å redde sykepleieren.

— Vi hjalp ham i siste minutt, sier vekteren Håkan Lindgren til SVT Norrbotten.

MR-teknologien tar i bruk sterke magnetfelt og radiobølger for å se inn i kroppen, som et alternativ til røntgenstråler. Ulykken ved Luleå skjedde onsdag kveld i en mobil MR-vogn.

Sykepleieren ser ut til å ha gått inn til pasienten under en undersøkelse. Lindgren sier at mannen hadde på seg en vest med vekter av den typen som kan brukes under trening.

— Jeg forsøkte å dra ham løs, men han hadde vektvesten rundt halsen, som dro ham inn i kameraet, så det gikk ikke. Da tok jeg en kniv og skar vesten i stykker. Da jeg fikk ham løs var det virkelig i siste sekund, sier han.

Sykepleieren ble brakt til intensivavdelingen etter ulykken med alvorlige skader, men er siden flyttet over på vanlig avdeling.

— Han er fortsatt på sykehuset, men det går mye bedre nå, sier Ulrika Ask i selskapet Aleris som utfører MR-undersøkelsene i region Norrbotten.

De to vekterne som kom til for å hjelpe fikk lettere skader, mens pasienten i MR-maskinen kom fra hendelsen uskadd.

NTB-TT

Fredag 25. oktober 2019 ·•· Innenriks

Pressetopper slår alarm om infostopp fra sykehus
Avdeling for traumatologi ved Ullevål sykehus vil slutte å gi ut anonymiserte tilstandsrapporter om pasienter. — Svært uheldig, er dommen fra pressetoppene.

I en melding sendt ut til sykehusets pressevakt legger avdelingen til grunn for avgjørelsen at «informasjonen tilhører til syvende og sist kun pasienten» og deres pårørende, skriver Medier24.

— Det er både feil lovforståelse, og en svært uheldig avgjørelse, som vi er nødt til å ta videre, sier generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund til Journalisten.

— Dette åpner for at det blir begått feil. At folk spekulerer i hva som har skjedd. Det er uheldig. Det offentlige skal bidra med nøktern, faktabasert informasjon, og det burde komme fra fagfolkene, sier Floberghagen.

NTB

Fredag 25. oktober 2019 ·•· Innenriks

Politiet nærmer seg svar på hva slags printer som skrev ut Hagen-trusselbrevet
Politiet har nå en formening om hva slags type printer som ble brukt til å skrive ut trusselbrevet som ble funnet i hjemmet til Tom og Anne-Elisabeth Hagen.

— Vi har en formening om hvilken type printer. Dette har vært et levende og viktig etterforskningsskritt helt fra en tidlig fase. Vi er ennå ikke fullt og helt i mål, men vi har kommet et langt stykke på vei og har en formening om hvilken type printer som er mer aktuelle enn andre, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Politiet har tidligere bekreftet at konvolutten brevet lå i selges hos Clas Ohlson.

Hvem som har skrevet trusselbrevet, som ble funnet i ekteparets bolig 31. oktober i fjor, er et sentralt spørsmål i etterforskningen. Det ble i brevet fremsatt grove trusler og krav om 9 millioner euro i løsepenger betalt i kryptovalutaen monero.

NTB

Fredag 25. oktober 2019 ·•· Utenriks

Danske fremmedkrigere kan bli fratatt passet
Danske fremmedkrigere kan bli fratatt pass og statsborgerskap uten rettergang i henhold til en ny lov som ble vedtatt torsdag.

Den omstridte hasteloven rammer primært fremmedkrigere som kjemper for IS i Syria og Irak.

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance stemte for loven, mens De Radikale, Enhedslisten og Alternativet stemte imot. SF stemte verken for eller imot.

Loven åpner for at utlendings- og integreringsminister Mattias Tesfaye kan ta fra danske fremmedkrigere statsborgerskapet uten at det behandles av en domstol.

NTB-Ritzau

Torsdag 24. oktober 2019 ·•· Innenriks

Kronprinsen om Durek-bok: — Tydelig at de har gjort sine vurderinger
Cappelen Damm har stoppet boken til sjaman Durek Verret. Kronprins Haakon sier det er tydelig at forlaget har tatt sine vurderinger.

— Det er jo opp til forlaget om de ønsker å utgi en bok eller ikke. Det er tydelig at de har gjort sine vurderinger der, sier kronprins Haakon til pressen, etter å ha deltatt på Our Ocean-konferansen i Oslo torsdag.

Forskjellig tilnærming

På spørsmål om hva han tenker om boken sier kronprinsen:

— Utgangspunktet mitt er at vi har ganske forskjellig tilnærming til disse spørsmålene. Jeg hadde vel tatt utgangspunkt i forskning på helse og det norske helsevesenet, sier han.

Cappelen Damm kunngjorde onsdag at de stopper utgivelsen av Verretts bok på grunn av etiske vurderinger. Verrett skriver i boken at kreft er «selvpåført» og et resultatet at vi ikke lenger ønsker å leve.

NTB

Torsdag 24. oktober 2019 ·•· Innenriks

Drøyt 5.000 flyktninger skal bosettes i Norge i 2020
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber norske kommuner bosette 5.129 flyktninger i 2020. Over halvparten er overføringsflyktninger.

Oslo er byen som blir bedt om å ta imot flest flyktninger, med 210. Flyktningene skal fordeles til kommuner etter kriterier fastsatt av Kunnskapsdepartementet, med mål om å bosette flyktningene spredt.

— Regjeringens integreringsstrategi setter klare mål for bosetting og integrering av flyktninger. Den solide innsatsen fra kommuner over hele landet kan bidra positivt til at vi når disse målene, sier fungerende direktør Halwan Ibrahim i IMDi.

I strategien for bosetting legger regjeringen vekt på blant annet flyktningenes mulighet til å få arbeid eller utdanning i regionen og kommunens integreringsresultater over tid.

— Vi må ha høye ambisjoner framover og jobbe målrettet for å oppnå gode resultater i bosettings- og integreringsarbeidet, sier Ibrahim.

I de andre storbyene er fordelingen slik: Bergen 195, Trondheim 155 og Stavanger 110. I sør bes Kristiansand ta imot 80, mens Tromsø og Bodø i nord blir bedt om å bosette henholdsvis 82 og 74 flyktninger.

I fjor bosatte norske kommuner rundt 5.000 flyktninger fra til sammen 44 land. Antallet har falt siden 2017, 2016 og 2015, da det lå på henholdsvis 11.000, 15.000 og 11.000.

NTB

Torsdag 24. oktober 2019 ·•· Innenriks

Politiet fant Anne-Elisabeth Hagens blod i huset
Under åstedsundersøkelsene hjemme hos Anne-Elisabeth Hagen, fant krimteknikere mindre mengder blod fra henne.

Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt sier til VG at politiet går ut med opplysningen for å unngå ytterligere spekulasjoner.

Det kommer ikke fram når politiet gjorde funnet. Ifølge VG er politiet ikke ferdig med å analysere blodsporene.

— Funnet er ikke nødvendigvis spesielt oppsiktsvekkende, siden hun bodde der. Men det er en naturlig del av vår jobb å finne ut av hvilken betydning sporet har for saken vi etterforsker, sier Brøske.

Brøske vil ikke kommentere hvor i huset blodet er funnet. Eksperter på rettsmedisin som VG har vært i kontakt med, sier at det ikke finnes kvalifiserte metoder for å tidfeste når et blodspor er avsatt.

Om en uke, 31. oktober, er det ett år siden 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sin bolig i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog.

NTB

Torsdag 24. oktober 2019 ·•· Utenriks

Russland vil ta opp norsk militærutvikling under møte i Kirkenes
Det russiske utenriksdepartementet uttrykker bekymring for pengebruk og utvikling av infrastruktur i Norges forsvar — og vil ta opp temaet i Kirkenes fredag.

Det melder NRK , som siterer nyhetsbyrået Reuters. Russland omtaler utviklingen som «antirussisk».

Arrangementet i Kirkenes fredag er en del av 75-årsmarkeringen for frigjøringen fra tysk okkupasjon. Kong Harald, statsminister Erna Solberg (H), utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov deltar.

— Utenriksminister Sergej Lavrov planlegger å ta opp dette temaet fredag når han møter sin norske motpart i Kirkenes, sier Russlands utenriksdepartement i uttalelsen.

Sikkerhetspolitiske spørsmål

Det har vært knyttet spenning til om Frode Berg-saken skulle få mye oppmerksomhet under markeringen i Kirkenes. Utspillet fra Russland torsdag kan skape en ny ramme når Solberg, Eriksen Søreide og Lavrov deltar i fredagens markering.

— Utenriksministeren ser fram til møtet med sin russiske kollega. Det vil ha en bred dagsorden, der det er naturlig at sikkerhetspolitiske spørsmål er en del av dialogen, skriver Utenriksdepartementet i en epost til NTB.

Brente jords taktikk

Markeringen i Kirkenes er en påminnelse om den grusomme skjebnen som ble lokalbefolkningen til del fra høsten 1944 og i månedene som fulgte.

Nazistene satte i verk «den brente jords taktikk» og tvang titusener til å evakuere da de forlot området. Okkupasjonsstyrkene brente ned og raserte så å si hele Finnmark og Nord-Troms.

2.122 sovjetiske soldater mistet livet under offensiven.

NTB

Torsdag 24. oktober 2019 ·•· Innenriks

Kallmyr avviser krise i politiet
Politiet oppfyller ikke kravene til responstid. Men justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) vil ikke male fanden på veggen av den grunn.

— Man setter ikke i gang krisetiltak fordi responstida er oversteget med ett minutt, sier Kallmyr til NTB.

Frp-statsråden var torsdag i Stortinget for å redegjøre for situasjonen i politiet. Der gjorde han det klart at situasjonen ikke er rosenrød, og at resultatene må bli bedre.

— Vi erkjenner at vi ikke er i mål, og vi erkjenner at vi trenger mer politifolk i Norge, sier Kallmyr.

I budsjettforslaget for 2020 har regjeringen gått inn for å styrke politiet reelt med 350 millioner kroner, påpeker han.

— Hvis vi hadde ment at vi var i mål, og alt var rosenrødt, så hadde vi ikke kommet med dette forslaget.

NTB

Torsdag 24. oktober 2019 ·•· Innenriks

Kallmyr: — Dramatisk nedgang i lommetyveri og ran
Justisminister Jøran Kallmyr sier at vinningskriminaliteten har falt med 36 prosent de siste fem årene.

— Antallet lommetyveri, innbrudd og personran har sunket dramatisk siden 2013. Både fordi det er gjort mye godt politiarbeid, over 15.000 kriminelle utlendinger er uttransportert, men ikke minst fordi vår atferd også har endret seg, sa justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) i en redegjørelse for Stortinget torsdag.

Under redegjørelsen sa Kallmyr at vinningskriminaliteten alltid har vært den desidert største andelen av all kriminalitet i Norge.

— Men denne kriminaliteten har siden 2014 falt med 36 prosent. Det er oppsiktsvekkende, og totalt sett har kriminaliteten sunket med 15 prosent i samme periode.

Justisministeren er klar på at det at det at kontanter brukes i mindre grad har bidratt til at vinningskriminaliteten har falt.

— I dag har vi langt mindre kontanter på oss, Vipps og kort har fullstendig overtatt for kontantene. Vi sikrer hjemmene våre bedre, og mobiltelefoner og annet personlig utstyr er mindre attraktivt å stjele fordi teknologien har gjort produktene sikrere, sa Kallmyr.

NTB

Torsdag 24. oktober 2019 ·•· Utenriks

Internasjonal etterforskning etter funn av 39 døde i England
Alle de 39 ofrene som ble funnet døde i en kjølekonteiner i England, var kinesiske, ifølge TV-kanalen ITV News. Saken etterforskes i flere land.

Opplysningen om at ofrene er kinesiske, er ikke bekreftet, og nyhetskanalen viser ikke til konkrete kilder.

Politiet i Storbritannia, Irland og Belgia er alle involvert i drapsetterforskningen. Britisk politi opplyser at de forsøker å finne ut om organiserte kriminelle grupper kan ha hatt noe med saken å gjøre, men har ikke bekreftet at saken dreier seg om menneskesmugling.

38 av de døde var voksne, mens én antas å være tenåring. Politiet har imidlertid sagt det kan ta lang tid å identifisere ofrene.

Politiet i Nord-Irland gjennomsøkte natt til onsdag to hus som knyttes til sjåføren av lastebilen, en 25 år gammel mann fra Portadown i Nord-Irland. Mannen ble pågrepet etter det grufulle funnet i konteineren på et industriområde i Grays i Essex, øst for London. Han er siktet for drap.

Foreldrene hans har reist fra Nord-Irland til England for å hjelpe sønnen, melder den lokale nettavisen Echo. Lokalpolitikeren Paul Berry, som kjenner familien, sier de er i sjokk og håper at han er uskyldig.

NTB

Torsdag 24. oktober 2019 ·•· Utenriks

Kommisjon foreslår at Putin benåder Frode Berg
En russisk kommisjon som håndterer benådninger, anbefaler at president Vladimir Putin benåder Frode Berg, ifølge Interfax.

— Det er kjempebra hvis det kommer en benåding fra russisk side. De er jo en rettsstat, og dette må på plass før Frode kan komme hjem, sier Øystein Hansen i støttegruppa for Frode Berg til NTB.

Uttalelsen kommer etter at menneskerettskommissær i Moskva, Tatjana Potjaeva, torsdag formiddag opplyste til Interfax at de har foreslått å benåde Frode Berg. Hun er medlem i kommisjonen.

Bekreftet søknad

Frode Berg ble i april dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han ble pågrepet i Moskva i desember 2017 og har sittet fengslet siden.

Bergs advokater, russiske Ilja Novikov og norske Brynjulf Risnes, bekreftet tidligere i oktober at Berg formelt har søkt om å bli benådet av russiske myndigheter.

Hansen i støttegruppa mener det ikke er tilfeldig at nyheten kommer dagen før Russlands utenriksminister Sergej Lavrov besøker Kirkenes i forbindelse med 75-årsmarkeringen for frigjøringen fra tysk okkupasjon.

— Med utviklingen som har vært den siste tiden, tror jeg det er sannsynlig at Frode Berg feirer jul hjemme i Kirkenes, sier Hansen.

Trekantavtale med Litauen

Berg nektet straffskyld etter spionasjetiltalen, men erkjente kontakt med norsk etterretning før reisen.

Det litauiske nyhetsbyrået BNS meldte forrige uke at Russland og Litauen er enige om å utveksle to russere mot to litauere og en ikke navngitt nordmann som er dømt i Russland. Berg er den eneste nordmannen som soner en spiondom i Russland.

NTB-Ritzau

Torsdag 24. oktober 2019 ·•· Innenriks

Lærer får medhold for nedsettende kommentar — innenfor ytringsfriheten, mener Sivilombudsmannen
Sivilombudsmannen ber arbeidsgiveren trekke en advarsel gitt til en lærer som skrev en nedsettende Facebook-kommentar om samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali.

I 2018 fikk ungdomsskolelæreren en formell advarsel fra sin arbeidsgiver etter at hun skrev den nedsettende kommentaren, ifølge Rett 24.

Læreren nektet å godta advarselen og får nå medhold av sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Kommentaren ble publisert under et bilde av Ali og Frp-nestleder Sylvi Listhaug.

«Fjern bildet til venstre vær så snill..!! Jeg blir dårlig av den skapningen-!», skrev læreren, og siktet til Ali.

Sivilombudsmannen mener at kommunen ikke har rettslig grunnlag for å gi den skriftlige advarselen.

Falkanger vekt på at kommentaren var fremsatt på fritiden, og at den først og fremst synes å være politisk motivert. Dette begrunnes med at læreren er medlem av Frp, samt at Ali i forkant av hendelsen skal ha uttalt seg kritisk til Listhaug.

Ombudsmannen skriver blant annet:

«Utsagnet er dermed i kjerneområdet for ytringsfriheten, hvor også agiterende politiske ytringer, og karakteristikker som appellerer til både følelser, fantasi og fornuft i utgangspunktet er like beskyttelsesverdige som mer akademisk pregede, velbegrunnede standpunkter.»

NTB

Torsdag 24. oktober 2019 ·•· Innenriks

Flere fartsbøter på norske veier i år — menn er verstingene
I årets første ni måneder fikk 81.850 sjåfører fartsbøter, 7.904 flere enn i samme periode i 2018. Menn er fortsatt de verste råkjørerne, viser tall fra UP.

Hvis årets trend fortsetter, vil antall bøter i år bli høyere enn i fjor. Da ble det skrevet ut totalt vel 91.500 fartsbøter. Det var da det høyeste antallet i løpet av den siste tiårsperioden.

Mens UPs distrikt øst, vest og sør har skrevet ut drøyt 19.000 bøter hver fra januar til og med september, ble det skrevet ut nesten 13.000 i Nord-Norge og drøyt 11.000 i Midt-Norge. Oslo er ikke med i oversikten.

NTB

Torsdag 24. oktober 2019 ·•· Utenriks

16 dømt til døden i Bangladesh for drap på skoleelev
16 personer er dømt til døden i Bangladesh for drapet på en ung kvinne. 19-åringen ble satt fyr på etter at hun anklaget en rektor for seksuell trakassering.

Nusrat Jahan Rafi (19) ble bundet med et skjerf, dynket med parafin og påtent etter at hun nektet å trekke tilbake en anklage om at rektoren på skolen hennes hadde utsatt henne for seksuell trakassering.

— Dommen viser at ingen kommer unna med drap i Bangladesh. Vi har lov og orden, sa aktor Hafez Ahmed etter dommen torsdag.

Drapet skjedde i april og har skapt sterke reaksjoner i Bangladesh.

Dommene vil bli anket, opplyser forsvarerne.

Det var to andre elever som lokket 19-åringen med opp på taket til skolebygningen, samme dag som hun skulle ta avslutningseksamen. Der ble hun omringet av personer som krevde at hun skulle trekke tilbake anmeldelsen. Da hun nektet, helte de parafin over henne og tente på.

19-åringen greide å komme seg unna, men hadde fått brannskader på 80 prosent av kroppen og døde på sykehus fem dager senere. Planen var å få det til å se ut som selvmord, men Rafi rakk å avgi forklaring før hun døde.

Blant de dømte er flere skoleelever og skolens rektor, som ifølge påtalemyndigheten ga ordre om drapet etter at han ble fengslet som følge av anklagene i slutten av mars.

Saken har ført til store demonstrasjoner i Bangladesh og økt oppmerksomheten om seksuelle overgrep og trakassering i landet. Blant annet har myndighetene gitt 27.000 skoler ordre om å lage handlingsplaner mot seksuell trakassering.

NTB-AFP

Torsdag 24. oktober 2019 ·•· Innenriks

Mannegruppa Ottars Facebook-gruppe nedlagt
Den omstridte Facebook-gruppen til Mannegruppa Ottar er lagt ned. Gruppas leder reagerer.

Nedleggelsen er permanent, skriver VG.

— Hele gruppa er stengt uten forvarsel. Jeg synes det er synd, vi har hatt et mye strengere regelsett som vi har fulgt de siste par årene. Det er ingenting som postes her, som ikke kunne vært vist på storskjerm i lunsjen, sier leder Kay Eriksen.

Eriksen sier gruppas administratorer allerede er i gang med å starte en ny gruppe, men tilføyer at det vil ta tid før de kan nå de 72.000 medlemmene de hadde fram til torsdag.

Den lukkede Facebook-gruppa har de siste årene gjentatte ganger fått flengende kritikk, blant annet for kjønnsdiskriminerende og rasistiske kommentarer. Vitser i gruppen om både voldtekt og 22. juli har også skapt overskrifter.

NTB

Torsdag 24. oktober 2019 ·•· Utenriks

FIFA dobler pengepotten til kvinnene
Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) vil gi kvinnefotballen 9,12 milliarder kroner (1 milliard dollar) de neste fire årene. Det er en fordobling.

Det opplyste FIFA-president Gianni Infantino under et styremøte i Shanghai torsdag.

— Styret har vedtatt å legge 500 millioner til de 500 millionene som allerede er budsjettert, sier Infantino.

VM-sluttspillet i sommer ble en suksess både når det gjaldt publikumsinteressen i Frankrike på kampene og TV-seerne. 1,2 milliarder mennesker rundt om verden fulgte VM på TV eller via digitale plattformer.

Det var første gang at et kvinnemesterskap sprengte milliardgrensen og det var en økning på 30 prosent fra VM i 2015.

NTB

Torsdag 24. oktober 2019 ·•· Innenriks

Norge skal lede utvikling av helseberedskap ved terrorangrep i Europa
EU har bedt Norge lede et prosjekt som går ut på å styrke helseberedskapen i Europa ved eventuelle terrorangrep med kjemiske eller biologiske våpen.

Helsedirektoratet opplyser om prosjektet torsdag morgen. Det er EU-kommisjonen som har bedt Norge koordinere arbeidet, kalt et Joint Action, som skal utvikle et samarbeid mellom ulike sektorer i land i Europa.

— Dette er en anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort for å utvikle helseberedskap i samarbeid mellom ulike sektorer. Vi er svært glade for den tilliten EU viser oss, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i en pressemelding fra direktoratet.

Helsedirektoratet har de siste årene hatt samarbeid med flere andre institusjoner i Norge for å utvikle den nasjonale helseberedskapen. I oppfølgingen av terrorangrepet i 2011 ble det etablert et samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Folkehelseinstituttet og Forsvaret.

Prosjektet skal ha tre års varighet og finansieres av EU.

NTB

Torsdag 24. oktober 2019 ·•· Utenriks

Putin lover storsatsing på Afrika
Russlands president Vladimir Putin lover storstilt økonomisk satsing i Afrika. Nå har han invitert afrikanske statsledere til toppmøte.

Alle de 54 afrikanske statene er representert på toppmøtet i Sotsji ved Svartehavet, som pågår onsdag og torsdag denne uken. 43 av delegatene er stats- og regjeringssjefer.

I løpet av de to dagene som konferansen varer, skal delegatene blant annet diskutere alt fra mineralutvinning til atomteknologi.

Handelen mellom Russland og Afrika har mer enn doblet seg de siste fem årene til over 20 milliarder dollar, ifølge Putin, som peker på at flere ser på dette som et «bra beløp».

— Det er jeg ikke enig i. I Afrika er det veldig mange potensielle partnere med gode utsikter og stort vekstpotensial. Selvfølgelig er ikke dette bra, sa Putin i sin åpningstale.

Putin fastslo at Russland ønsker å minst doble handelen med Afrika. Han sa også at Russland har nedskrevet afrikansk gjeld med over 20 milliarder dollar.

NTB-AFP-AP

Torsdag 24. oktober 2019 ·•· Innenriks

Servitører betaler skatt av tips uten å få noe tilbake
I tråd med nye skatteregler betaler servitører i ferjeselskapet Color Line skatt av tips de får, men uten at det blir grunnlag for syke- eller feriepenger.

LO har sendt Color Line prosessvarsel etter at flere ansatte har reagert på praksisen med måten tips de ansatte tjener, blir skattlagt på.

Siden januar har tips fra fornøyde gjester blitt en del av den skattbare inntekten til de ansatte i rederiet, men måten pengene blir innrapportert på gjør at det ikke opptjenes trygderettigheter ved sykdom eller pensjon, skriver Fri Fagbevegelse.

Hovedtillitsvalgt i Color Line, Erina Bryn Kjær, sier hun har vært uenig i måten arbeidsgiveren har tolket de nye reglene på siden innføringen.

— Skal det betales skatt av tips, skal det også gi oss grunnlag for mer i sykepenger, feriepenger og pensjonsopptjening, sier Kjær.

NTB

Torsdag 24. oktober 2019 ·•· Utenriks

Skylagring drar opp resultatet til Microsoft
Skylagring av data bidrar til økonomisk vekst i teknologiselskapet Microsoft.

Flere virksomheter får hjelp fra Microsoft til skybasert lagring. Denne tjenesten løfter det økonomiske resultatet for perioden juli til september, som også er selskapets første kvartal, melder selskapet.

I perioden hadde Microsoft samlede inntekter på 33,1 milliarder dollar, om lag 302 milliarder norske kroner. Det var en stigning på 14 prosent fra samme periode i fjor, viser resultatet som ble kjent onsdag kveld.

I kvartalsrapporten forklarer Microsoft at veksten blant annet skyldes selskapets sky-løsninger.

Den delen av selskapet som driver med skyløsninger, Intelligent Cloud, hadde en omsetning på 10,8 milliarder dollar. Det er 27 prosent høyere enn året før.

Microsoft-aksjer har steget 35 prosent i år, mens 500-indeksen til Standard & Poor’s har steget 20 prosent.

NTB-AP

Onsdag 23. oktober 2019 ·•· Utenriks

Zuckerberg forsvarer Facebooks kryptovaluta
Under en høring i Kongressen onsdag forsvarte Facebook-sjef Mark Zuckerberg selskapets planlagte kryptovaluta libra.

Zuckerberg ble kalt inn til høringen i Kongressen i forbindelse med Facebooks planer om å opprette sin egen kryptovaluta, kalt libra. Planene om kryptovalutaen, som etter planen skal rulles ut neste år, har blitt møtt med kraftig motstand i USA.

— Det er klart at vi ikke har det helt klart for oss hvordan det vil fungere ennå, sa Facebook-sjefen da han ble grillet av finanskomiteen i Representantenes hus onsdag.

Zuckerberg gjentok flere ganger at libra ikke vil bli en realitet før alle de nødvendige reguleringene er på plass.

På spørsmål fra en av representantene om libra skal knyttes til den amerikanske dollaren, svarte Zuckerberg at det ikke er avklart. Facebook-sjefen var klar på at libra skal kunne hjelpe folk som ikke bruker tradisjonelle banker, til å få tilgang på banktjenester.

Han fastslo at målet med libra er å bygge et globalt betalingssystem og ikke en valuta. Kritikere som USAs handelsminister Steven Mnuchin og sentralbanksjef Jerome Powell, har hevdet at libra kan brukes til hvitvasking av penger eller til narkotikahandel.

Valutaen libra skal etter planen være global og knyttes én-til-én opp mot et fond av tradisjonelle valutaer og verdipapirer hos ordinære sentralbanker.

NTB-DPA

Onsdag 23. oktober 2019 ·•· Innenriks

Siktet ambulansekaprer var ute på prøve
Den 32 år gamle mannen som er siktet for ambulansekapringen i Oslo tirsdag, var ute på prøve da han tok ambulansen.

32-åringen ble i 2017 dømt for trusler mot politiet, for å nekte å stoppe i en politikontroll, ruskjøring og en rekke brudd på vegtrafikkloven etter at han var involvert i en omfattende biljakt for så å forskanse seg i boligen sin i Asker.

Han er fortsatt underlagt prøvetid fra denne dommen. I august ble prøvetiden forlenget med tre måneder til 21. november 2019. Bakgrunnen for forlengelsen var at mannen ikke hadde holdt seg rusfri, ifølge NRK.

En gjennomgang av dommene som NRK har gjort, viser at den siktede mannen startet den kriminelle løpebanen som tenåring. Da han var 15 år ranet han en bensinstasjon med kniv og ble dømt til ti måneders fengsel for dette. 32-åringen er siden straffet for gjentatte overtredelser av våpenlovgivningen, narkolovbrudd, heleri, tyveri, bedrageri og grovt ran. Han er også straffet for trusler, for bruk og besittelse av dopingmidler og flere ganger for vold. Til sammen er han dømt i minst 13 saker.

NTB

Onsdag 23. oktober 2019 ·•· Utenriks

USA hevder over hundre IS-fanger har rømt i Syria etter Tyrkias invasjon
Flere enn hundre IS-fanger har rømt fra fengsel siden Tyrkia innledet sin offensiv i Nord-Syria for to uker siden, ifølge USAs spesialutsending til Syria.

— Vi vil si at antallet nå er på over hundre. Vi vet ikke hvor de er, sa James Jeffrey i en høring i utenrikskomiteen i Representantenes hus onsdag.

Tyrkia innledet i begynnelsen av oktober en lenge varslet militæroffensiv mot det nordøstlige Syria, der landets president Recep Tayyip Erdogan vil opprette en drøyt 30 kilometer bred «sikkerhetssone» på syrisk side av grensa.

Jeffrey viste til at kurdiske soldater har vært fangevoktere for IS-fangene og at det har blitt advart om at de som følge av Tyrkias invasjon, måtte omprioritere ressursene.

— Nesten alle fengslene som SDF har voktet, er fortsatt sikret. SDF har fortsatt folk der, sa han. SDF er den kurdiskdominerte opprørsalliansen Syrian Democratic Forces.

Jeffrey sa at USA jobber så godt de kan med å overvåke situasjonen.

— VI har fortsatt folk i Syria som jobber med SDF, og et av prioritetsområdene er disse fengslene, sa han.

Etter omfattende press, først og fremst fra USA, gikk Erdogan 17. oktober med på å innstille angrepene for å gi kurdisk milits anledning til å forlate området. Tyrkias invasjon skjedde etter at USA gikk med å trekke ut sine styrker i området. Grepet har blitt sett på som et svik mot kurderne, som har vært USAs nærmeste allierte på bakken i krigføringen mot IS.

NTB-AFP

Onsdag 23. oktober 2019 ·•· Utenriks

Forskere mener å ha funnet en hybelkanin i verdensrommet
Hvis forskerne ved UiO har rett, kan hybelkaninene som vanligvis ligger i vanskelig tilgjengelige hjørner eller under sofaen, ha tatt veien ut i verdensrommet.

Solsystemets største støvdott kan nemlig ha blitt oppdaget allerede i 2017 fra et observatorium på Hawaii.

Hybelkaninen fikk da navnet Oumuamua, som er polynesisk for «gjest» eller «speider fra det fjerne», ifølge titan.uio.no.

Sammen med astronomen Jane X. Luu har PoreLab-forskerne Eirik Grude Flekkøy og Renaud Toussaint ved Universitetet i Oslo (UiO) studert det som kan være solsystemets største støvdott.

Objektet er omtrent 400 meter langt og beveger seg ut av solsystemet for aldri igjen å returnere, i motsetning til de hybelkaninene vi gjerne finner i stua.

Studien ved PoreLab — som er et senter for fremragende forskning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO, viser at objektets massetetthet er ekstremt liten, og ikke mer enn 1 prosent av luftens massetetthet ved jordens overflate.

Dette gjør at Oumuamua er det mest porøse objektet som noen gang har vært observert i vårt solsystem. Teorien er at den gigantiske støvdotten kan være dannet ved at støvpartikler knytter seg sammen i forgrenede strukturer tidlig i et annet solsystems utvikling.

Studien publiseres nå i det prestisjetunge Astrophysical Journal Letters.

NTB

Onsdag 23. oktober 2019 ·•· Utenriks

Sterke reaksjoner etter funn av 39 døde i lastebil i Sør-England
Reaksjonene er sterke etter nyheten om at 39 mennesker er funnet døde i en lastebil sørøst i England. Sjåføren er siktet for drap.

Det var den lokale nettavisen Echo som først meldte om saken. Det skal være 38 voksne og én tenåring som er funnet døde i lastebilens lasterom, inne på et industriområde i byen Grays øst for London.

Politiet tror lastebilen kom fra Bulgaria, men opplyser at det kan ta lang tid å identifisere de døde. Det var ambulansepersonell som fant de døde og tilkalte politiet natt til onsdag, men først på formiddagen ble saken kjent i mediene. Den 25 år gamle lastebilsjåføren fra Nord-Irland er pågrepet, siktet for drap.

Forferdelse og sjokk preger reaksjonene på nyheten.

— Dette er en tragedie vi ikke kan forestille oss og dypt hjerteskjærende, sa statsminister Boris Johnson da han møtte til spørretime i Parlamentet onsdag, ifølge BBC.

De folkevalgte, som ellers bruker all sin energi på brexit, tok seg tid til å kommentere saken da de møttes i Underhuset onsdag.

— Forakt for menneskeliv

NTB

Onsdag 23. oktober 2019 ·•· Innenriks

Mann med Gucci-veske pekes ut som leder etter ungdomsvold i Oslo
Blant de 21 siktede etter ungdomsvolden i Oslo i helgen, pekes en mann med Gucci-veske ut som en leder.

En dørvakt i Oslo som har vitnet til politiet, sier mannen — som er i slutten av 20-årene — skiller seg ut som en leder og at han alltid har denne Gucci-veska med seg, kommer det fram i siktelsen.

Det fremgår at siktede hadde en Gucci-veske da han ble pågrepet. Siktede ble pågrepet utenfor åstedet relativt kort tid etter voldshendelsen, ifølge siktelsen.

Mannen synes å tilhøre et voldsbelastet miljø, ifølge retten. Han er tidligere domfelt flere ganger for voldshendelser.

Mannen er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

Et tosifret antall tilfeller av blind vold i helgen skapte overskrifter og reaksjoner. Mandag møtte justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) for å diskutere ungdomsvold i Oslo.

NTB

Onsdag 23. oktober 2019 ·•· Innenriks

Sjaman Dureks bok stoppes
Cappelen Damm trekker boka til den selverklærte sjamanen Durek Verrett. Boka skulle etter planen utgis på norsk i slutten av måneden.

— Begrunnelsen for å stoppe utgivelsen av Sjaman Dureks bok er først og fremst basert på etiske vurderinger, skriver Cappelen Damm i en pressemelding, ifølge Dagbladet.

Forlaget understreker at bokas innhold har vært gjenstand for juridiske betraktninger, og at den burde vært stoppet tidligere.

— Manuset skulle ha vært gjennom en bredere redaksjonell vurdering og diskusjon ved antakelsestidspunktet, står det videre.

Boken skulle ha undertittel «Sjamanske metoder for å gjenvinne din personlige kraft, skape indre forvandling og gjøre verden lysere», skriver VG.

Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise erklærte at de var et par i mai, like før de startet foredragsturneen «The Princess and the Shaman». Märtha Louise fikk mye kritikk i forbindelse med turneen, som førte til at hun sluttet å bruke prinsessetittelen kommersielt.

NTB

Onsdag 23. oktober 2019 ·•· Innenriks

Klokka stilles tilbake i helgen
Klokken skal stilles én time tilbake natt til søndag 27. oktober. Det betyr at helgen blir en time lengre.

Huskeregelen er at man stiller klokken mot nærmeste sommer. Klokken stilles tilbake én time natt til søndag klokka 03.

EU-kommisjonen foreslo i fjor høst at vi skal slutte å stille klokka fram og tilbake hvert halvår. Men EU-landene har ennå ikke bestemt om det skal innføres.

— Mange lurer på om det snart blir slutt på å stille klokka. Det blir det altså foreløpig ikke, vi må vente til EU har behandlet ferdig saken. Så skal vi hente inn innspill på hvordan vi skal gjøre det her i Norge, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

EU-landene skal bestemme seg i desember. EU-parlamentet legger opp til at en eventuell endring vil skje 2021.

Norge har hatt sommertid hvert år siden 1980.

NTB

Onsdag 23. oktober 2019 ·•· Utenriks

Ukrainas president vil bruke løgndetektor til å avsløre politikeres korrupsjon
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj oppfordrer partifeller anklaget for korrupsjon til å ta en løgndetektortest for å bevise sin uskyld.

Ifølge ukrainske medier skal flere av presidentens partifeller i nasjonalforsamlingen ha tatt imot 30.000 euro hver for å få igjennom en lovendring som kunne gagne et eiendomsselskap. En annen politiker anklages dessuten for å ha hatt interesser i selskapet.

Ukrainsk påtalemyndighet sa onsdag at de etterforsker opplysningene, som har kommet fram i mediene.

Zelenskyj var tidligere komiker og TV-kjendis og regnes som en uortodoks politiker. Da han innkasserte en overlegen seier i presidentvalget tidligere i år, var det blant annet på grunn av stor misnøye med korrupsjonen i landet.

At landets folkevalgte har rettslig immunitet, anses å bidra til korrupsjonen, og Zelenskyj har tidligere uttalt at denne bør fjernes.

NTB-AP

Onsdag 23. oktober 2019 ·•· Utenriks

Google hevder de har gjort et stort data-gjennombrudd
Googles forskerne sier de har fullført en utregning som en tradisjonell superdatamaskin ville brukt tusener av år på, på kun noen få minutter.

Utregningen ble utført på en kvantedatamaskin, som utfører enkelte oppgaver mye raskere enn en vanlig datamaskin. Ifølge forskerne ville utregningen tatt 10.000 år med verdens raskeste datamaskin. I stedet ble den fullført på kun 3 minutter og 20 sekunder.

Opplysningene kommer fram i et dokument publisert i tidsskriftet Nature.

NTB-AP-TT

Onsdag 23. oktober 2019 ·•· Innenriks

Politiet ber publikum om videoer av ambulansekapringen
Politiet ber publikum om å sende dem bilde- og videomateriale av ambulansedramaet som utspilte seg på Torshov tirsdag.

I en pressemelding onsdag skriver Oslo-politiet at de ber publikum ta kontakt hvis de har opplysninger eller har gjort observasjoner og fortsatt ikke har snakket med dem.

— Vi ønsker også tilsendt videoer og bildemateriale i forbindelse med saken, skriver de.

Eventuelle bilder eller videoer kan sendes til politiets tipsnettsted.

En 32 år gammel mann er siktet for drapsforsøk etter at han ifølge politiet forsøkte å kjøre på tilfeldige fotgjengere med en kapret ambulanse. En kvinne med en barnevogn ble truffet av ambulansen, og et eldre ektepar måtte slenge seg unna i siste liten for å unngå å bli truffet.

32-åringen fremstilles for fengsling torsdag, etter at påtalemyndigheten er ferdig med sin vurdering av onsdagens avhør.

NTB

Onsdag 23. oktober 2019 ·•· Utenriks

39 personer funnet døde i lastebil i Essex
En drapsetterforskning er satt i gang etter funnet av 39 døde personer i en lastebil i Grays i Essex, melder nyhetsnettstedet Echo og Sky News.

Det skal være snakk om 38 voksne personer og en tenåring. Den 25 år gamle sjåføren av bilen, en mann fra Nord-Irland, er pågrepet, mistenkt for drap.

Politiet sier de tror lastebilen kom fra Bulgaria.

— Vi jobber med å identifisere ofrene, men vi antar at det vil ta lang tid, sier politiinspektør Andrew Mariner ved Essex-politiet, den lokale nettavisen Echo.

Nødetatene rykket ut til lastebilen, som sto på et industriområde i byen Grays natt til onsdag, men alle ofrene ble erklært døde på stedet. Lastebilen antas å ha kommet til England lørdag 19. oktober via havna i Hollyhead ved Irskesjøen, ifølge politiet.

— Dette er en tragisk hendelse der et stort antall mennesker har mistet livet, konstaterer Mariner.

Industriområdet er sperret av mens politiet undersøker åstedet.

NTB

Onsdag 23. oktober 2019 ·•· Innenriks

Færre lovbrudd ble oppklart
I alt 287.000 lovbrudd ble ferdig etterforsket i fjor, en nedgang på 0,4 prosent fra året før. Nedgangen har resultert i færre siktede personer.

På landsbasis ble det oppklart 2.080 færre eiendomstyverier og 2.250 færre rusmiddellovbrudd, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Nedgangen i 2018 er imidlertid marginal sammenlignet med nedgangen i 2017, som var på hele 9,6 prosent.

Nedgangen i oppklarte saker gikk ned i til sammen sju distrikter, der Øst sto for den største nedgangen med 5 prosent. Oslo var distriktet med størst oppgang, med en økning på 5 prosent eller 3.070 oppklarte saker.

I kategoriene seksuallovbrudd og vold og mishandling ble det i 2018 oppklart flere saker, henholdsvis 830 og 1.720.

NTB

Onsdag 23. oktober 2019 ·•· Utenriks

Nord-Korea og USA er invitert til nytt møte i Sverige
Nord-Korea og USA har fått en muntlig invitasjon til et nytt møte i Sverige, opplyser den svenske diplomaten Kent Härstedt.

Den muntlige invitasjonen ble fremført i begynnelsen av oktober og skal snart følges opp med en skriftlig variant.

Härstedt har akkurat vært i Beijing og besøker nå Seoul i Sør-Korea i forbindelse med det han beskriver som en pågående prosess.

— Vi holder på med en dialog med alle som er innblandet, spesielt med Nord-Korea og USA, sier han på telefon til det svenske nyhetsbyrået TT.

USA sa allerede ja til å fortsette nedrustningssamtalene i forbindelse med møtene som ble arrangert på Lindingö ved Stockholm i begynnelsen av oktober. Nord-Korea fremstår imidlertid som mer tvilende. Det var Nord-Korea som avbrøt samtalene i Sverige fordi landet mente at USA ikke hadde tatt med seg noe som helst til forhandlingsbordet.

NTB-TT

Onsdag 23. oktober 2019 ·•· Innenriks

Rapport: 1 av 20 har opplevd grov vold fra foreldre
Hver 20. elev på ungdomsskolen har opplevd alvorlig fysisk vold, som sparking, slag med en gjenstand eller å bli banket opp av foreldrene, ifølge en ny rapport.

Rapporten er skrevet av forskere ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og legges fram onsdag.

Det kommer også fram at én av fem har opplevd å bli lugget, kløpet, ristet eller klapset med flat hånd. Nesten én av ti har sett søsken bli slått av en voksen hjemme.

Over halvparten av ungdommene som oppgir å ha vært utsatt for fysisk vold i oppveksten, sier at de også hadde vært utsatt for psykisk vold, som gjentatte ganger å ha blitt latterliggjort, ydmyket eller truet av foreldre. Ungdom som har vært utsatt for fysisk vold hjemme, har også over tre ganger større sjanse for å ha opplevd seksuelle krenkelser fra jevnaldrende, ifølge forskerne.

— Det å være utsatt for vold er sjelden isolert til én spesifikk type vold. Derfor er det viktig å se på helhetsbildet når man undersøker vold og overgrep blant barn og unge, forteller Gertrud Sofie Hafstad, forsker og prosjektleder ved NKVTS.

— Får en voksen vite at et barn har vært utsatt for én form for vold, er det viktig å undersøke hvorvidt barnet eller ungdommen også er utsatt på annet vis, fortsetter hun.

NTB

Onsdag 23. oktober 2019 ·•· Innenriks

Stiftelse med milliardær på laget skal spre informasjon om intelligent design
Med støtte fra en av Norges rikeste, skal en nystartet stiftelse utfordre Darwins evolusjonsteori og spre informasjon om intelligent design blant ungdom.

Stiftelsen BioCosmos med informatikkprofessor Steinar Thorvaldsen skal spre budskapet om at verden ikke er blitt til ved evolusjon alene, men med et bestemt formål. Teorien om intelligent design går ut på at naturen er så finstemt at evolusjonen ikke kan ha skjedd tilfeldig, men er et resultat av ingeniørkunst, skriver Vårt Land.

— Intelligent design kommer fra nye, vitenskapelige opp­dagelser, ikke fra å tolke gamle, religiøse tekster, sier Thorvaldsen.

NTB

Onsdag 23. oktober 2019 ·•· Innenriks

Regjeringen vil ha tiltak mot medisinmangel
Hittil i år har det kommet 1.035 meldinger om mangler på viktige medisiner. Nå vil regjeringen styrke beredskapen.

Tirsdag sendte regjeringen et nytt lovforslag på høring som har som mål å styrke legemiddelberedskapen i Norge, skriver VG.

Forslaget vil innebære endringer i apotekloven, apotekforskriften og grossistforskriften. Det vil gi Legemiddelverket rettigheter til å rasjonere viktige medisiner og få innsyn i lagrene for hele landet for å kunne begrense ulempene for befolkningen dersom det oppstår mangel. Lovforslaget innebærer også at parallelleksport kan forbys.

Bent Høie (H) påpekte at legemiddelmangel er et globalt problem da han tirsdag la fram lovforslaget som nå sendes på høring.

— Forsyningsproblemer kan imidlertid møtes med nasjonale tiltak, og det er det vi gjør med dette forslaget, sa Høie.

Legemiddelindustrien (LMI) ønsker tiltakene velkommen og støtter regjeringens forslag fullt ut.

— Det er særs viktige handlinger regjeringen her foreslår for å begrense konsekvensene av medisinmangel i Norge, sier administrerende direktør Karita Bekkemellem.

Flere ganger de siste årene har det vært kritisk mangel på viktige medisiner. Apoteker har rett og slett vært tomme for kritisk viktige medisiner i løpet av 2018.

NTB

Onsdag 23. oktober 2019 ·•· Innenriks

Skrik og krangling i Oslo var frieri
Politiet fikk melding om krangling og bråk, men da de kom fram, viste det seg at det dreide seg om noe ganske annet.

En nabo ringte til politiet i Oslo natt til onsdag og var bekymret over skrik og banking fra en naboleilighet. Politiet rykket ut med en patrulje til adressen på Sandaker.

— Da patruljen kom fram og fikk kontakt med personene i den aktuelle leiligheten, ble det klart at det ikke dreide seg om husbråk, men et frieri, forteller oppdragsleder Håkon Nilsen i Oslo politidistrikt til NTB.

Han sier det kun var hyggelig stemning i leiligheten, og at frieriet hadde endt med et «ja».

— Så dette var en liten solskinnshistorie, legger han til.

NTB

Onsdag 23. oktober 2019 ·•· Innenriks

30.000 arbeidsplasser blir borte fra varehandelen
Beregninger fra Handel og Kontor viser at 30.000 arbeidsplasser vil forsvinne fra norsk varehandel de neste ti årene.

Å jobbe i butikk er Norges vanligste arbeidsplass i privat sektor, skriver Klassekampen. I alt 376.100 personer, tilsvarende 13,3 prosent av alle som har jobb, tjener til livets opphold i varehandelen, viser tall fra arbeidsgiverforeningen Virke.

Tallet er fallende. I fjor forsvant 2.600 arbeidsplasser på grunn av konkurser i varehandelen, opplyser fagforeningen Handel og Kontor. Etter at kosmetikkjedene Loco og Vita ble slått konkurs mandag, står 1.300 ansatte i fare for å miste jobbene sine.

— Våre prognoser for utviklingen sier at i løpet av en tiårsperiode vil 30.000 arbeidsplasser forsvinne i norsk varehandel, sier leder Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor.

I fjor handlet nordmenn for 15,7 milliarder kroner i utenlandske nettbutikker, en omsetningsvekst på 22,5 prosent siden 2011. Til sammenligning har handelen i fysiske butikker i Norge økt med 2,1 prosent i samme periode. Verdiskapningen i norske butikker står for nesten 10 prosent av bruttonasjonalproduktet.

Sundnes trekker fram bransjens viktighet både når det gjelder integrering og når det gjelder å gi ungdom sin første arbeidserfaring.

— Det er ikke noe godt å frykte for jobben sin, men vi er opptatt av at man ikke skal få panikk. Vi skal gjøre alt i vår makt for å få politikerne til å lytte, sier fagforeningslederen.

NTB

Onsdag 23. oktober 2019 ·•· Innenriks

Mindre kreft blant innvandrere
En ny undersøkelse viser at det er store forskjeller mellom innvandrere og norskfødte når det gjelder forekomsten av flere krefttyper.

Kreftregistrets undersøkelse viser at personer fra Asia rammes for eksempel nesten ikke av føflekkreft. Årlig får over 2.000 norskfødte personer denne sykdommen, skriver Aftenposten.

Også når det gjelder tarmkreft, brystkreft og prostatakreft er forskjellene store mellom norskfødte og innvandrere fra Afrika, Midtøsten, Øst-Europa og Balkan.

Det er første gang Kreftregisteret har sett på all kreftforekomst i hele innvandrerbefolkningen i Norge og sammenlignet ulike grupper, skriver avisen.

Forsker Kristin Larsen ved Kreftregisteret sier livsstil har sammenheng med mange kreftformer og trekker fram at mange innvandrere har et sunnere og mer plantebasert kosthold.

— Vi bør samtidig finne ut hvordan vi kan hjelpe innvandrere med å beholde de sunne vanene sine, slik at verken de eller deres barn tar til seg dårlige kostholdsvaner. Et sunnere kosthold er blant det som trekkes fram, sier direktør Giske Ursin for Kreftregisteret om undersøkelsen.

Prostata- og lungekreft er blant de vanligste kreftformene blant menn, uavhengig av landbakgrunn. Brystkreft er vanligst blant kvinner, uavhengig av landbakgrunn, viser undersøkelsen. Selv om innvandrerbefolkningen overveiende er yngre enn den norskfødte, har forskerne forsøkt å kompensere for denne skjevheten i undersøkelsen.

NTB

Tirsdag 22. oktober 2019 ·•· Innenriks

Eriksen Søreide: Norge har ikke forpliktelse etter barnekonvensjonen for Syria-barna
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide mener Norge ikke har ansvar for barna i al-Hol-leiren etter barnekonvensjonen.

Det svarer statsråden på et spørsmål fra MDGs Une Bastholm.

— Det følger av barnekonvensjonens artikkel 2 nr. 1 at en statspart er forpliktet til å sikre konvensjonsrettighetene for ethvert barn innenfor statens jurisdiksjon. De norske barna i leiren al-Hol i Syria befinner seg ikke innenfor norsk jurisdiksjon. Norge har derfor ikke en forpliktelse etter barnekonvensjonen til å sikre deres konvensjonsrettigheter, skriver Ine Eriksen Søreide.

Hun konkluderer med at norske barn i Syria heller ikke faller inn under noen av unntakene fra hovedregelen om at en stats jurisdiksjon er begrenset til statens territorium.

Hvorvidt Norge skal yte bistand til norske barn i Syria vil måtte avgjøres på annet grunnlag enn basert på menneskerettslige forpliktelser, fastslår statsråden.

MDGs Une Bastholm sier til VG at hun er skuffet over svaret fra Eriksen Søreide.

— Her svarer ikke regjeringen på det vanskeligste, nemlig at leirene ligger i det som er et statsløst område, der den norske gutten heller ikke får sine rettigheter i henhold til barnekonvensjonen ivaretatt av syriske myndigheter, sier Bastholm til avisen.

Ine Eriksen Søreide påpeker at regjeringen hele tiden har sagt at de er bekymret for barn av norske borgere som er internert i Syria og henviser til de fem barna som ble hentet hjem før sommeren.

— Av hensyn til sikkerheten for de berørte kan jeg ikke si noe mer om eventuelt pågående arbeid, avslutter hun svaret.

NTB

Tirsdag 22. oktober 2019 ·•· Innenriks

Litauisk politiker: Ingen avklaring for Frode Berg før november
Først 7. november skal parlamentet i Litauen stemme over lovforslaget som kan føre til løslatelse og utveksling av spiondømte Frode Berg.

Det sier Laurynas Kasciunas i forsvars- og sikkerhetskomiteen i det litauiske parlamentet til NRK.

Det litauiske nyhetsbyrået BNS meldte forrige uke at Russland og Litauen er enige om å utveksle to russere mot to litauere og en ikke navngitt nordmann som er dømt i Russland. Berg er den eneste nordmannen som soner en spiondom i Russland.

Torsdag ble det fremmet et lovforslag i det litauiske parlamentet som kan gjøre det lettere å utlevere russerne. Dette lovforslaget skal altså parlamentet stemme over 7. november.

Det har tidligere vært spekulert på om en løslatelse av Berg vil skje i tilknytning til 75-årsmarkeringen av frigjøringen av Finnmark førstkommende fredag.

Den spionasjedømte nordmannen venter utålmodig på nyheter om sin egen situasjon, sa hans advokat Brynjulf Risnes til NTB tidligere tirsdag.

— Ambassaden besøkte ham i går. Han er kjent med ryktene om avtalen og er naturligvis utålmodig, skrev Risnes i en SMS til NTB.

— Vi vet dessverre ikke noe mer om når en utveksling vil skje, sa han.

Berg ble i april dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han ble pågrepet i Moskva i desember 2017 og har sittet fengslet siden.

NTB

Tirsdag 22. oktober 2019 ·•· Innenriks

32-åring siktet for drapsforsøk etter ambulansedrama i Oslo
Mannen som kapret en ambulanse i Oslo, prøvde bevisst å kjøre ned tilfeldige fotgjengere, ifølge politiet. I ambulansen fant politiet både narkotika og våpen.

Dramaet startet like etter klokka 12 tirsdag, da en eldre Saab kjørte av veien og havnet på taket ved Rosenhoff i Oslo.

Væpnet med hagle og en Uzi maskinpistol krabbet en 32 år gammel mann ut av bilen og iførte seg ifølge vitner en skuddsikker vest og tok med seg to bager.

Da en ambulanse kom til, truet mannen til seg denne og kjørte i full fart fra stedet.

I Saab-en satt også en 25 år gammel kvinne, som løp fra stedet.

Stor politijakt

Dramaet førte til en større politijakt gjennom Oslo, med hjelp av ambulansetjenesten som kunne følge ferden på GPS. Tre ganger forsøkte politiet å stanse den kaprede ambulansen ved å skyte mot den, opplyste politiet på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

— Vi måtte stoppe denne galmannsferden raskest mulig, sier konstituert visepolitimester i Oslo, Johan Fredriksen.

Et snaut kvarter etter kapringen lyktes politiet med hjelp av en annen ambulanse å stanse den kaprede ambulansen i Krebs gate på Torshov og pågripe 32-åringen. Han var da alene i bilen, ifølge politiet. Det ble løsnet en rekke skudd, men ingen personer ble truffet.

NTB

Tirsdag 22. oktober 2019 ·•· Utenriks

Historisk flytting av gammelt fyrtårn i Danmark
Fyrtårnet Rubjerg Knude på nordvestkysten av Danmark er flyttet 80 meter fra kysten. I 120 år har det stått på samme sted. Nå risikerte det å styrte i havet.

Tirsdag ble det flere hundre tonn tunge fyrtårnet satt på en form for rulleski. Ved hjelp av skinner og hydraulisk teknologi skulle det skyves 70—80 meter lenger inn i landet. Operasjonen tok bare 4,5 timer, ikke 10 timer som ventet.

Fyrtårnet skulle flyttes fordi havets bølger hvert år spiser 2—4 meter av kysten foran fyret. Om cirka 40 år er det ventet at det igjen vil befinne seg tett på havet.

Rundt 100 pressefolk og et par tusen tilskuere hadde møtt fram for å overvære den spektakulære flyttingen.

— Jeg kan like gjerne si det som det er. Jeg har aldri forsøkt å flytte et fyr før, sier murermester Kjeld Pedersen, som leder arbeidet, til danske TV 2.

NTB-Ritzau-TT

Tirsdag 22. oktober 2019 ·•· Innenriks

Politiet: Kan ikke utelukke at kvinnen er farlig og bevæpnet
Politiet sier til NTB at de ikke kan utelukke at kvinnen som er involvert i ambulansekapringen på Torshov, kan være farlig.

— Vi søker fortsatt etter den etterlyste kvinnen som var involvert i kollisjonen der en bil havnet på taket, sier operasjonsleder Tor Grøttum til NTB klokken 14.15.

— Kvinnen har en relasjon til den pågrepne mannen, som er i 30-årene, sier han.

Operasjonslederen utelukker ikke at kvinnen kan være farlig.

— Den pågrepne mannen var bevæpnet, så det kan ikke utelukkes at kvinnen også har våpen. Det er ikke noe nå som tilsier at hun er farlig for omgivelsene sine, men vi kan ikke utelukke at hun kan være det dersom hun blir presset. Derfor oppfordrer vi publikum til å ta kontakt dersom de ser henne, sier Grøttum.

Politiet har lagt ut en beskrivelse av den etterlyste kvinnen på Twitter.

— Vi søker etter en navngitt kvinne med følgende beskrivelse: Lys i huden, 165 cm, litt krøllete brunt hår, iført sort jakke, ser ruset ut. Kvinnen er sist observert på Rosenhoff. Ved observasjon må politiet kontaktes umiddelbart på 02800, skriver politiet.

Politiaksjonen pågår fortsatt med betydelige ressurser.

— Det er et betydelig omfang på dette. Vi har ambulansen i Krebs‘ gate og den påkjørte barnevognen ved Sandaker senter. Det er en prioritert sak med mange vitner, sier Grøttum.

NTB

Tirsdag 22. oktober 2019 ·•· Innenriks

Tvillinger på sju måneder påkjørt etter at bevæpnet mann kapret ambulanse
En bevæpnet mann som kapret en ambulanse i Oslo, er pågrepet. Et tvillingpar på sju måneder ble påkjørt. Politiet leter etter en gjerningsperson til.

— Vi har kontroll på en ambulanse som ble stjålet av en bevæpnet mann. Det ble avfyrt skudd for å stanse gjerningsmannen, han er ikke kritisk skadd, skrev politiet på Twitter klokken 13.02.

Ifølge Aftenposten skal gjerningspersonen være skallet og iført militærgrønn bukse og kamuflasjejakke.

En kvinne med barnevogn og et eldre ektepar er påkjørt eller måtte hoppe unna ved Sandaker Senter. Kvinnen og barna er kjørt til sykehus, opplyser politiet.

Uavklart tilstand

Oslo universitetssykehus opplyser at en av tvillingene er lettere skadd, mens tilstanden er uavklart for den andre. To pårørende er fysisk uskadd.

Ambulansen ble stjålet fra Rosenhoff på Torshov litt etter klokka 12.30. Politiet stoppet ambulansen i Krebs gate snaue kvarteret etter.

NTB

Tirsdag 22. oktober 2019 ·•· Innenriks

Gatekjøkken i Oslo angrepet for tredje gang
Ungdommer kastet stein og knuste vinduer på et gatekjøkken på Carl Berners plass i Oslo mandag kveld. Det er tredje gang på kort tid at stedet blir angrepet.

Sannsynligvis er det kastet brostein slik at flere vinduer ble knust, melder NRK.

— Det var et vitne som varslet politiet. Tre ungdommer skal ha løpt fra stedet og stukket av i en bil. Det er beskrevet en eldre, sort Mercedes med sotede vinduer, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt.

7. oktober gikk en ungdomsgjeng løs på gatekjøkkenet med hammer, og en ansatt ble kjørt til legevakta med hodeskader. 17. oktober gjorde fem maskerte tenåringer hærverk og truet de ansatte. Tenåringene ble pågrepet noen timer etterpå.

De tre sakene etterforskes i sammenheng, ifølge NRK. Kanalen kjenner også til at Øst politidistrikt etterforsker en hendelse utenfor eierens bolig.

NTB

Tirsdag 22. oktober 2019 ·•· Utenriks

Nord-Irland legaliserer abort
Nord-Irland har legalisert abort og likekjønnet ekteskap. Dermed er lovverket på linje med resten av Storbritannia.

De nye lovene ble vedtatt av det britiske Parlamentet i juli, noe som lot seg gjøre siden Nord-Irlands egen lovgivende forsamling ble oppløst i januar i 2017.

Det nordirske parlamentet trådte midlertidig sammen igjen mandag, men det største partiet DUP fikk ikke støtte fra opposisjonspartiet Sinn Féin i sitt forsøk på å stanse liberaliseringen.

— Dette er en svært trist dag, sa DUPs leder Arlene Foster da utfallet var klart.

— Jeg kjenner folk som feirer i dag, men til dem vil jeg si: Tenk på dem av oss som er triste i dag og som mener at dette er en krenkelse av menneskeverdet, sa hun.

Ved midnatt gikk tidsfristen for eventuelt å stanse lovendringene ut, og Nord-Irland er dermed i takt med resten av Storbritannia når det gjelder retten til abort og inngå likekjønnet ekteskap.

Storbritannias nordirlandminister Julian Smith opplyser at det senest 31. mars neste år vil kunne utføres aborter i Nord-Irland, mens den nye ekteskapsloven skal være ferdig utformet og tre i kraft senest 13. januar neste år.

Abort og likekjønnet ekteskap er fra før legalisert i England, Skottland og Wales.

NTB-AFÅ

Tirsdag 22. oktober 2019 ·•· Utenriks

Nasa vil sende utlendinger til månen også
Romfartsorganisasjonen Nasa vil reise til månen igjen og vurderer å tilby internasjonale partnere en plass om bord.

Det er dermed gode sjanser for at en ikke-amerikaner kan sette sine bein på månens overflate.

— Jeg tror det er mye plass på månen, og vi trenger at alle våre internasjonale partnere er med oss til månen, sa leder Jim Bridenstine for Nasa på den 70. internasjonale astronautiske kongressen i Washington mandag.

Amerikanerne utvikler et romfartøy (Orion) og en miniromstasjon (Gateway) som skal gå i månens bane og i teorien brukes til et bemannet oppdrag i 2024.

NTB-AFP

Mandag 21. oktober 2019 ·•· Utenriks

FN advarer om dramatisk befolkningsnedgang i Sørøst-Europa
Folketallet i Sørøst-Europa står overfor en drastisk nedgang som følge av høy utvandring og lave fødselsrater. FN advarer om konsekvensene av nedgangen.

Ifølge en FN-oversikt ligger ni av de ti landene med raskest nedgang i befolkningen, i Øst- og Sørøst-Europa, skriver Reuters.

— Færre barn og høy utvandring fører til at befolkningen i Sørøst-Europa blir mindre og eldre. Og i motsetning til vesteuropeiske land, fyller ikke innvandring opp tomrommet, sier Alanna Armitage i FNs befolkningsfond for Øst-Europa og Sentral-Asia.

I 2035 kommer det til å være dobbelt så mange eldre over 65 år som det var i 1995 i de fleste av de aktuelle landene, ifølge FNs prognoser. I flere av landene kan andelen så mye som tredoble seg innen 2035.

Befolkningen i Bulgaria ser ut til å bli rammet hardest. Innen 2050 kan landet ha mistet en firedel av befolkningen som følge av større utvandring enn innvandring, i tillegg til lave fødselsrater.

NTB-TT

Mandag 21. oktober 2019 ·•· Innenriks

Mattilsynet avviste flere tonn kjøtt i grensekontroll
Mattilsynet avviste 11.400 kilo fryst lammekjøtt fra New Zealand i grensekontroll, på grunn av for høye temperaturer.

Kjøttet ble importert av Unil, som er ansvarlig for import, utvikling, innkjøp og markedsføring av produkter under Norgesgruppens merker, skriver Nationen.

Dypfryste næringsmidler skal ha temperaturer på -18 grader eller kaldere. Målingene av kjøttpartiet viste imidlertid temperaturer mellom -9 og -16,1 grader, skriver Mattilsynet i rapporten.

Grensekontrollen ble utført 22. august i år.

Konteineren var overfylt og hadde kartonger med kjøtt stablet fra gulv og helt opp til taket. Jo nærmere veggen og dørene varene befant seg, jo høyere var temperaturen, står det videre.

— Lammekjøttet er sendt i retur til opprinnelseslandet, i henhold til regelverket. Dette medfører ingen direkte økonomiske tap for oss. Den største utfordringen er at vi vil stå uten varer i en periode, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen.

Hun understreker at kjøttet var tiltenkt offshore og storhusholdning.

— Kjøttet ble lastet om i ny konteiner fordi man antar at det er en feil med konteineren. Det har aldri vært noen risiko for at disse varene skulle bli solgt i Norge, legger hun til.

NTB

Mandag 21. oktober 2019 ·•· Innenriks

Bergen kommune stenger meldingstjeneste
Skoleappen Vigilo stenges av i Bergen kommune, etter at en ny alvorlig feil er oppdaget.

Feilen førte til at en melding fra en foresatt til en kontaktlærer gikk ut til en hel foreldregruppe, skriver Bergen kommune i en pressemelding.

Dette er en funksjon som Bergen kommune ikke har avtale om å ta i bruk.

— Alvorlig feil

— Dette er en alvorlig feil. Vi kommer til å kreve en grundig forklaring fra leverandøren om hvordan de kan ta i bruk en ny funksjonalitet som vi ikke har bestilt, spesielt i lys av den siste tids hendelser, sier byråd Linn Kristin Engø (Ap) for barnehage, skole og idrett.

Feilen skyldtes en oppdatering av programvaren som ble gjennomført fredag. Avviket ble oppdaget først mandag. Vigilo har nå stengt av meldingstjenesten og fjernet chattefunksjonen i appen.

Bergen kommune begynte å bruke appen i høst. Den skal brukes til kommunikasjon mellom foreldre og ansatte i skoler og barnehager.

Bergen kommunen har besluttet å vente med å ta tjenesten i bruk inntil videre.

Responsfunksjon slått av

Administrerende direktør Øystein Viland i Vigilo avviser at det er en feil i appen.

— En forelder har antakeligvis svart på en gruppemelding som kontaktlæreren har lagt ut. Da blir det synlig for alle, sier Viland til Bergensavisen.

Dette er ikke første gang skoleappen Vigilo svikter. Tidligere i oktober fikk foreldre uten foreldreansvar informasjon om barna sine, etter at informasjonen ble delt i skoleappen. Kripos ble koblet inn saken.

Svikten omfatter blant annet tre barn som bor på hemmelig adresse og ti barn som har familieforhold som gjør at foreldrene ikke skulle ha noen informasjon om barna, skrev Bergens Tidende.

NTB

Mandag 21. oktober 2019 ·•· Innenriks

Barneombudet etterlyser målrettede tiltak for unge voldsutøvere
Barneombud Inga Bejer Engh er bekymret over helgens voldshendelser i Oslo. Hun mener det trengs tiltak som tar tak i de bakenforliggende årsakene.

— Vi må ha tiltak på plass som tar tak i de bakenforliggende årsakene til voldsbruken til den enkelte ungdom. Enten det er omsorgssvikt hjemme, fattigdom, press fra jevnaldrende eller mobbing i skolen som ligger bak, sier Engh, som mener det er naivt å tro at volden forsvinner av seg selv.

I helgen ble det registrert i alt elleve voldshendelser i Oslo som fremstår som uprovosert. Til sammen er 16 personer pågrepet i sju av sakene. De pågrepne er i alderen 16—30 år og er bosatt på ulike steder.

— Det er bekymringsfullt når ungdom begår alvorlig vold, men løsningene må stå i forhold til problemet, sier Engh. Hun etterlyser gode målrettede tiltak fra Oslo kommune som kan hjelpe unge voldsutøvere ut av voldsspiralen.

NTB

Mandag 21. oktober 2019 ·•· Utenriks

Indisk politi slo til mot mistenkte datasvindlere
To indiske «hjelpesentre» er stengt i en internasjonal politioperasjon for å stanse datasvindel i helgen. Microsoft har hjulpet politiet med å løse saken.

Sju personer er pågrepet i aksjonen mot telefonsentrene i byen Kolkata, hovedstaden den indiske delstaten Vest-Bengal, skriver BBC. Aksjonen følger en fire år lang etterforskning, der Microsoft har bidratt med informasjon.

De sju er mistenkt for å ha svindlet britiske og amerikanske PC-brukere ved å gi seg ut for å være fra Microsoft eller andre kjente dataselskaper. De skal blant annet ha tilbudt verdiløse «sikkerhetspakker» som skal beskytte PC-en mot virusangrep eller hevder å ha avdekket angrep og tatt betalt for å «hjelpe».

Svindlerne lurer ofrene til å gi tilgang til PC-en, som igjen gir tilgang til bankkontoer eller kredittkortinformasjon.

Sikkerhetssjef Ole Tom Seierstad i Microsoft Norge sier det er umulig å vite om de samme svindlerne har forsøkt å lure nordmenn.

— Men vi kan ikke se bort fra det, opplyser han til NTB.

NTB

Mandag 21. oktober 2019 ·•· Utenriks

Trump vil DNA-teste alle asylsøkere
President Donald Trump vil ta DNA-prøve av alle asylsøkere og migranter som kommer til USA og registrere dem i en omfattende FBI-database.

FBI-basen vil være tilgjengelig for amerikansk politi som etterforsker forbrytelser, opplyser justisdepartementet i Washington.

Kravet om DNA-prøve vil ikke gjelde dem som har fått opphold eller de som tar seg lovlig inn i USA. Barn under 14 år vil også bli unntatt, opplyser kilder i departementet.

Myndighetene har ikke offisielt kunngjort den nye politikken, og enkelte detaljer er fortsatt uklare. Det er heller ikke kjent når den obligatoriske DNA-testingen trer i kraft.

Borgerrettighetsgrupper misliker sterkt at det skal tas og lagres DNA-prøver av personer som ikke nødvendigvis har gjort noe galt og kommer trolig til å gå rettens vei for å prøve å stanse det nye tiltaket.

Justisdepartementet håper på sin side at tiltaket vil virke avskrekkende og bremse ulovlig immigrasjon til USA.

Trump-administrasjonen håper også at obligatorisk DNA-testing av asylsøkere og migranter vil bidra til oppklaring av flere forbrytelser i USA.

Trump har gjentatte ganger anklaget migranter for å være mer kriminelle enn andre, noe forskning ikke støtter opp under.

En undersøkelse gjengitt i tidsskriftet Criminology i fjor viste blant annet at delstatene med høyest andel migranter i årene 1990 til 2014 opplevde mindre kriminalitet enn andre amerikanske delstater.

NTB-AP

Mandag 21. oktober 2019 ·•· Innenriks

Politiet patruljerte på Facebook — fem bøtelagt
Fem personer er gitt bøter på mellom 3.000 og 5.000 kroner etter at to politibetjenter på Trondheim «patruljerte» litt på Facebook i ledige stunder.

De to betjentene Lena og Kristine i Trøndelag politidistrikt så med egne øyne at det foregikk ulovligheter på Facebook og startet et prosjekt for å forsøke å bekjempe dette, skriver Adresseavisen. I flere grupper ble det solgt både alkohol og tobakk, og politiet satte seg et mål om at gruppene skulle opphøre.

— Vi er selv på Facebook både privat og på jobb, og vi ser at det helt åpenbart er mye kriminalitet på sosiale medier, sier de to til avisen.

I løpet av to måneder med «patruljering» i ledige stunder ble 16 personer anmeldt for ulovlig salg av tobakk og alkohol i gruppen «The Pentahouse». På det meste hadde gruppen over 6.000 medlemmer, flere av dem var under 18 år. Nå er gruppen borte.

Av sakene som betjentene tok tak i, fikk fem bøter på mellom 3.000 og 5.000 kroner, sju fikk påtaleunnlatelse mens én sak fremdeles er under etterforskning.

— De fleste er klar over at det er ulovlig å selge slike varer på sosiale medier, men ble overrasket over at de ble anmeldt. Mange tror at politiet ikke ser dem når de er på sosiale medier, men de skal vite at vi følger med også, sier Kristine.

Langt flere kunne ha blitt anmeldt. I løpet av prosjektet fokuserte betjentene på dem som jevnlig la ut tilbud om varer og store kvantum.

NTB

Mandag 21. oktober 2019 ·•· Innenriks

Turister pågrepet for droneflyging ved marinebase
To turister i 30-årene ble pågrepet etter at de søndag fløy droner ved marinebasen Haakonsvern i Bergen. Det er ikke mistanke om spionasje, ifølge politiet.

Ifølge NRK ble de to pågrepet av militærpolitiet.

— De har erkjent straffskyld og har fått bot og inndratt dronene, opplyser Vest politidistrikt.

De to ble satt i arrest, men senere løslatt. Politiet understreker at det ikke er mistanke om spionasje.

Haakonsvern orlogsstasjon ligger rundt åtte kilometer sørvest for Bergen sentrum og er Sjøforsvarets hovedbase.

NTB

Mandag 21. oktober 2019 ·•· Innenriks

TV-aksjonen har fått inn 220 millioner kroner
Det er samlet inn 220 millioner kroner i årets TV-aksjon som går til CAREs arbeid for kvinners rettigheter i noen av verdens fattigste land.

Klokken 23.40 søndag kveld var det klart at det var blitt samlet inn 220 millioner kroner over hele landet, ifølge TV-aksjonen.

— I dag har hele Norge åpnet både hjerter og lommebøker. Jeg er så takknemlig og rørt, sier Gry Larsen, generalsekretær i CARE.

I alt 100.000 bøssebærere over hele landet har samlet inn penger gjennom dagen. I gjennomsnitt har hver av de 5,3 millioner innbyggerne Norge gitt 41,34 kroner.

Beboerne på Svalbard var helt i særstilling blant dem som ga mest med et gjennomsnitt på 420 kroner hver. På andreplass kom Utsira i Rogaland med 337 kroner, viser TV-aksjonens egen oversikt.

I tillegg kommer det inn bidrag og gaver fra kommuner, næringsliv og organisasjoner.

NTB

Mandag 21. oktober 2019 ·•· Utenriks

Tyskland: — Tyrkias militæroffensiv er brudd på internasjonal rett
Tyrkia får kraftig refs fra NATO-partner Tysklands utenriksminister Heiko Maas. Han mener militæroffensiven i Syria ikke kan legitimeres.

— Vi tror ikke at et angrep på kurdiske enheter eller kurdisk milits er legitimt under internasjonal rett, sier Maas til TV-kanalen ZDF i det som er hans hittil tydeligste uttalelse om militæroperasjonen som utspiller seg i Syria.

Tyrkiske styrker startet angrepet mot kurdiske styrker 9. oktober og planen er ifølge president Recep Tayyip Erdogan å opprette en såkalt sikkerhetssone på andre siden av grensen.

Søndag trakk kurdiske styrker seg helt ut av en viktig grenseby som tyrkiske styrker har omringet, i tråd med våpenhvileavtalen mellom USA og Tyrkia.

Avtalen gir kurdiske styrker en frist til tirsdag kveld for å trekke seg ut av hele den 120 kilometer lange og 30 kilometer brede «sikkerhetssonen».

— Vi vil gjøre alt vi kan for å sikre at våpenhvilen varer lenger enn fem dager og inntil videre setter en stopper for invasjonen, sier Maas.

Siden den tyrkiske offensiven startet 9. oktober, er minst 114 sivile drept, og 300.000 mennesker er drevet på flukt, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Over 250 SDF-krigere og 190 tyrkiskstøttede krigere er drept i samme periode, ifølge SOHR.

NTB

Mandag 21. oktober 2019 ·•· Innenriks

Jehovas vitner mener stemme-nei ikke er i strid med demokratiske verdier
Jehovas vitner mener at trossamfunnets forbud mot å stemme ved politiske valg ikke kommer i konflikt med de grunnleggende verdiene i et demokratisk samfunn.

— Hvis en i vårt trossamfunn velger å delta i et politisk valg ved å stemme, vil Jehovas vitner se det slik at den personen selv har valgt å forlate trossamfunnet, heter det i brevet, skriver trossamfunnet i et svarbrev til fylkesmannen i Oslo og Viken, ifølge Vårt Land.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har vært kritisk til at medlemmer av trossamfunnet kan bli utstøtt hvis de stemmer ved valg, og har sagt at slik praksis kan være grunnlag for å miste statsstøtten. Jehovas vitner mottar over seks millioner kroner i statsstøtte årlig.

I september ba Fylkesmannen i Oslo og Viken om en redegjørelse fra Jehovas vitner.

I svarbrevet, signert styremedlem Kåre Sæterhaug og pressekontakt Dag-Erik Kristoffersen, står det at Jehovas vitners religiøse standpunkt på ingen måte kommer i konflikt med de grunnleggende verdiene i et demokratisk samfunn når det gjelder politisk nøytralitet. Videre blir det vist til andre land som har behandlet lignende saker i rettssystemet.

Trossamfunnet understreker at det verken bruker press eller trusler for å skremme noen fra å stemme ved valg, og skriver i brevet at ekskluderte medlemmer kan få lov til å overvære religiøse gudstjenester og ha kontakt med nærmeste familie, så lenge de ikke drøfter emner av religiøs karakter.

NTB

Mandag 21. oktober 2019 ·•· Innenriks

Oslo-politikere reagerer på en rekke voldshendelser
Flere Oslo-politikere tar til motmæle etter en voldspreget helg i hovedstaden. Hvordan problemene skal løses er de imidlertid uenige om.

Søndag ettermiddag opplyser Krimvakta ved Oslo politidistrikt til NTB at de foreløpig ikke har en fullstendig oversikt over hvor mange voldshendelser det har vært i løpet av helgen.

Bare natt til lørdag var det opp mot 20 voldshendelser, men også natt til søndag ble det registrert en rekke hendelser hvor det ble utøvd vold.

I flere av forholdene fremstår det som om voldsutøvelsen var uprovosert. Flere av gjerningspersonene er unge menn med utenlandsk opprinnelse som har gått til angrep på enkeltpersoner eller mindre grupper.

Så langt er totalt fem tenåringer pågrepet. De har alle vært i kontakt med politiet tidligere, og ble pågrepet etter at en mann i 20-årene ble slått og sparket flere ganger i hodet i Slemdalsveien natt til søndag.

NTB

Søndag 20. oktober 2019 ·•· Utenriks

Over 1,3 millioner barn og unge er innesperret
Over 1,3 millioner barn og unge sitter i fengsel eller er innesperret på andre måter verden over, viser tall fra FN.

En gruppe FN-eksperter konkluderer med at forholdene mange av barna soner under, er svært dårlige og at de i mange tilfeller frarøves skolegang og tilgang til helsetjenester.

FN-ekspertene understreker at de i sin rapport kun omtaler dem som offisielt er fengslet eller innesperret på andre måter, og medgir at de reelle tallene over barn og unge bak murene trolig er langt høyere.

— Skadene barna påføres er enorme. I en fiendtlig atmosfære som det et fengsel er, slår hjernen deres over til overlevelsesmodus. Alt annet blokkeres, inkludert fysisk, intellektuell og følelsesmessig utvikling, sier psykologen Teresa Ngigi, som er tilknyttet SOS barnebyer.

Ifølge FN sitter 330.000 barn og unge fengslet i tilknytning til migrasjon, mens mellom 430.000 og 680.000 barn og unge holdes innesperret i andre former for mottak, leirer og institusjoner.

— Mange av disse fungerer som militære institusjoner, der barna drilles som soldater. Det handler ikke lenger om disiplin, det handler om straff. Det fins ingen regler, ingen kontroll, barna mottar ikke kjærlighet, de har ikke noe de skulle ha sagt, sier Ngigi.

NTB-DPA

Søndag 20. oktober 2019 ·•· Innenriks

Jordras ved tursti i Bærum
Det gikk et jordras ved en tursti ved Åsbråtkleiva på Kolsås i Bærum natt til søndag. Det er ikke grunn til å tro at noen personer ble tatt av raset.

Raset som gikk, er rundt 50 ganger 50 meter, opplyser Oslo politidistrikt.

— Raset gikk ved foten av et fjell, og det er store steinblokker som har rast ned. Det skal være en sti i nærheten, så vi jobber med å avklare om det er fare for flere ras, sier operasjonsleder Tor Grøttum til NTB.

Operasjonslederen sier det ikke er grunn til å tro at noen personer har blitt tatt av raset.

Området der raset gikk, er søndag ettermiddag sperret av. Det er ikke fare for bebyggelse, ifølge politiet.

NTB

Søndag 20. oktober 2019 ·•· Innenriks

Raymond Johansen vil ta opp ungdomskriminaliteten i Oslo med justisministeren
Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo møter mandag justisminister Jøran Kallmyr (Frp) etter en helg med mange voldsepisoder i hovedstaden.

Møtet som skal handle om ungdomskriminalitet, er ifølge Aftenposten planlagt på forhånd.

Helgen har vært preget av mange voldshendelser i hovedstaden. Natt til lørdag var det mellom 15 og 20 tilfeller av vold i Oslo fra klokken 23 fredag til klokken 2.30 lørdag, flere av voldsepisodene fremstår uprovoserte.

Også natt til søndag har det vært voldshendelser, som i Slemdalsveien hvor en mann i 20-årene har forklart at han ble sparket og slått flere ganger i hodet av en ungdomsgjeng. Flere personer har blitt pågrepet av politiet i forbindelse med saken.

— Fullstendig uakseptabelt

NTB

Søndag 20. oktober 2019 ·•· Utenriks

Vraket av japansk hangarskip funnet på havbunnen ved Midway
Amerikanske utforskere har funnet vraket av hangarskipet Kaga, som gikk ned under slaget om Midway. De er på sporet av flere krigsvrak fra kampene i juni 1942.

Funnet er gjort av mannskapet om bord på forskningsskipet Petrel. Det oppholder seg for tiden i farvannet rundt Midwayøyene i Stillehavet, som ligger omkring midtveis mellom USA og Japan. Området var åsted for et av andre verdenskrigs mest berømte sjøslag.

Historikere anser slaget om Midway som en avgjørende seier for USA og et vendepunkt i krigen. Det fant sted et halvt år etter Japans overraskelsesangrep på Pearl Harbor. Japanerne håpet nok en gang å ta amerikanerne på senga med et angrep på militærbasen på Midway. Amerikanske analytikere klarte imidlertid å dekode den japanske kommunikasjonen, og var forberedt da angrepet ble innledet.

Fire japanske hangarskip og en krysser ble senket i løpet av tre dager med intense kamper. USA mistet hangarskipet Yorktown og jageren Hammann, som forsøkte å forsvare hangarskipet.

NTB-AP

Søndag 20. oktober 2019 ·•· Innenriks

To personer pågrepet etter uprovosert vold i Oslo
To gutter i tenårene er pågrepet etter at en mann i 20-årene ble slått og sparket flere ganger i hodet av en ungdomsgjeng i Oslo natt til søndag.

— Vi kom fram til to konkrete navn og har pågrepet to gutter på to ulike adresser i Oslo. Pågripelsen gikk rolig for seg, sier operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til NTB.

De pågrepne er to gutter på 17 år. Begge er kjørt til arresten, siktet for kroppskrenkelse.

— Guttene er ikke helt ukjent for politiet fra tidligere, sier Grøttum.

Hendelsen skjedde i Slemdalsveien på Oslos vestkant like etter klokken 2 natt til søndag.

Det skal ha vært flere personer involvert i den uprovoserte volden. Politiet håper pågripelsen vil lede dem videre i søket etter de andre.

— Uheldig utvikling

— Vi var kjapt framme og fant en mann i 20-årene som var ved bevissthet, men som forklarte at han hadde blitt slått og sparket gjentatte ganger i hodet av en gjeng på rundt fire-fem personer, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til VG.

— Dette er en svært uheldig og uønsket utvikling. Mye tyder på at dette var et helt uprovosert angrep, og ingenting tyder på at mannen har blitt ranet for noe, sier Jøkling.

Fornærmede vil bli avhørt når han er ferdigbehandlet hos legevakten.

Unge menn

Det har generelt vært mye vold i hovedstaden i helga.

Natt til lørdag fortalte Jøkling til NTB av det mellom klokken 23 fredag og klokken 2.30 lørdag var mellom 15 og 20 tilfeller av uprovosert vold i Oslo. Det meste i sentrum.

Felles for mange av sakene er at gjerningspersonene er unge menn med utenlandsk opprinnelse.

NTB

Søndag 20. oktober 2019 ·•· Innenriks

Bjørn Eidsvåg mener NRK P1 utelater artister over 50 år
Bjørn Eidsvåg (65) mener NRK P1 konsekvent ikke spiller musikk fra norske artister som er over 50 år. NRKs musikksjef avviser anklagene.

«Vår tid som brukbare sangskrivere ser ut til å bli vurdert som over», skriver Eidsvåg i en VG-kronikk.

Han har undersøkt listingen til radiokanalen, hvor det så langt i år kun har vært én sang fra en norsk artist over 50 år, nemlig «Bare gråte» med deLillos. VG har faktasjekket dette og kommet fram til at Eidsvågs påstand stemmer.

Kronikken har Eidsvåg skrevet fordi hans nye låt «Alt eg ser» sammen med Sigvart Dagsland ikke ble spilt på P1. Han savner også tilbakemelding på hvorfor.

«Det såreste å få høre vil ikke være at låten ikke holder mål, det såreste å få høre vil være at vi er for gamle, at vi ikke har mer å gi». «Den dagen kommer, og vi kommer nok neppe til å innrømme det da heller, men ikke pokker om den er her ennå», avslutter artisten.

Musikksjef Atle Bredal i NRK P1 sier til VG at de vurderte «Alt eg ser», men at den ikke nådde opp. Samtidig avviser han at kanalen konsekvent utelater eldre artister.

— Når det gjelder ny musikk, vurderer vi alle utgivelser likt, sier han.

NTB

Søndag 20. oktober 2019 ·•· Innenriks

15-åring ranet og utsatt for vold i Oslo
En 15 år gammel gutt ble sent lørdag kveld ranet av rundt ti gutter i samme alder på Bøler i Oslo. Gutten ble også utsatt for vold.

Politiet ble varslet om hendelsen omtrent en halvtime før midnatt.

Rundt ti ungdommer skal ha gått til angrep på 15-åringen, slått han med belte og fraranet han mobiltelefonen og jakken. Gutten klarte å komme seg i sikkerhet hos en nabo og fikk varslet politiet, opplyser operasjonsleder Tor Jøkling til NTB.

Straksetterforskning gjorde at politiet omtrent 45 minutter senere fikk kontroll på fem mindreårige gutter på Ellingsrud som de anser å være knyttet til ranet.

Politiet søker ikke etter flere gjerningspersoner, da noen sannsynligvis kun var vitner.

Det skal ikke være relasjon mellom fornærmede og gjerningspersonene.

— Det sier seg selv vi ser alvorlig på dette når mindreårige raner og bruker vold mot andre mindreårige. Det er en farlig utvikling, sier Jøkling til NTB.

15-åringen er ikke skadd etter volden.

NTB

Søndag 20. oktober 2019 ·•· Innenriks

Norske skoleelever får millionstøtte til konsentrasjonsleirturer
Skoleklasser som ønsker å besøke de tidligere konsentrasjonsleirene i Polen og Tyskland, får nå mulighet til å søke om økonomisk støtte.

Tilskuddsordningen er et tiltak fra regjeringen som skal gjøre det rimeligere for norske ungdommer å reise på turer med organisasjoner som Aktive Fredsreiser og Hvite Busser, skriver Dagen.

— Det er dyrt å reise på skoletur helt til Tyskland eller Polen. Det er i statsbudsjettet for 2019 derfor øremerket 15 millioner kroner årlig til slike skoleturer, som en del av handlingsplanen mot antisemittisme. Jeg håper at tilskuddet vil bidra til at enda flere ungdom kan reise på slike turer, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til avisen.

For å kunne søke om støtten må elevene være mellom 12 og 16 år, og turen må ha en faglig tematikk. Tilskuddsordningen er en del av regjeringens handlingsplan mot antisemittisme.

NTB

Søndag 20. oktober 2019 ·•· Innenriks

80.000 kjører med sommerdekk om vinteren
Om lag 80.000 nordmenn kjører rundt med sommerdekk gjennom vinteren, ifølge en ny undersøkelse. — Bekymringsfullt, sier NAF.

Undersøkelsen er gjennomført av bilistenes interesseorganisasjon NAF, skriver NRK.

— Det er bekymringsfullt når så mange som tre prosent i undersøkelsen svarer at de gjør det. Det utgjør mange biler, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

Feil eller mangler ved kjøretøy var medvirkende faktorer til 24 prosent av dødsulykker på veier i Norge i perioden 2005 til 2018. Dårlige dekk er en gjenganger.

Det er de yngste sjåførene som kommer dårligst ut i NAFs undersøkelse.

— Sjåfører mellom 18 og 29 år er overrepresentert blant dem som svarer at de kjører på sommerdekk, sier Ryste.

NTB

Søndag 20. oktober 2019 ·•· Innenriks

KrFU vil tillate lærere å bruke nikab
I Norge er det forbudt i undervisningssammenheng å være iført ansiktsdekkende plagg, som nikab. KrFU ønsker nå å åpne for at lærere kan bruke slike plagg.

I august i fjor ble det innført et forbud mot ansiktsdekkende plagg i all undervisning. Alle partiene støttet lovendringen med unntak av SV, Rødt og MDG.

På KrFUs landsmøte lørdag vedtok ungdomspartiet å gå inn for å tillate ansiktsdekkende plagg i norsk undervisningssammenheng, skriver Dagen.

— Vi må inkludere alle. I diskusjonen om hvorvidt lærere skal få lov til å gå med religiøse symboler på jobb, kan man kun tillate noen religiøse plagg. Det blir for dumt og er urettferdig. Bare fordi noe er ukjent skal man bare stenge det ute, sa fylkesstyremedlem Ingvild Halderaker Husby i Oslo KrFU fra talerstolen lørdag.

Nederland innførte i august et forbud av burka, nikab og andre ansiktsdekkende plagg i landet. Loven innebærer at det ikke er lov å dekke til ansiktet på offentlige transportmidler, i offentlige bygninger og på skoler og sykehus. Lignende forbud er innført i Frankrike, Tyskland, Belgia, Østerrike og Danmark.

NTB

Søndag 20. oktober 2019 ·•· Innenriks

Gutt siktet for Dagbladet-hacking
En gutt er siktet for datainnbruddet hos Dagbladet torsdag. Politiet undersøker om det har sammenheng med at flere tusen journalistpassord har vært på avveie.

— Politiet har gjort beslag av ungdommens datautstyr og vi vil etterforske saken videre ved gjennomgang av dette beslaget samt videre oppfølgning med avhør, sier seksjonssjef Rune Skjold i Oslo politidistrikt.

Politiet ønsker ikke å identifisere gjerningspersonen noe ytterligere grunnet hans lave alder. Den antatte gjerningspersonen er en ungdom bosatt utenfor Oslo. Han har ikke fått oppnevnt en advokat, opplyser politiet.

— Han er ikke blitt pågrepet fordi han er i en alder hvor det ikke er behov for en pågripelse. Nå har vi sikret det vi trenger å sikre, og vi mener å ha god kontroll på dette. Han vil bli avhørt til uken og vil bli konfrontert med siktelsen da, sier Skjold til NTB.

NTB

Søndag 20. oktober 2019 ·•· Regionalt

Jakob Ingebrigtsen satte ny norgesrekord
Foto: REGIONSNYTT
Jakob Ingebrigtsen knuste konkurrentene og stakk av med seieren i Hytteplanmila lørdag. Med tiden 27.53 satte han ny norsk rekord på 10 kilometer gateløp.

19-åringen løp i mål i ensom majestet på 10-kilometeren i Ringerike. Storebror Filip ble akkurat nummer tre, 50 sekunder bak lillebroren.

Tiden til Jakob slettet dermed Sondre Norstad Moens tidligere norgesrekord på 27.55 med to sekunder.

— Jeg kom ikke hit nødvendigvis for å springe fort, men for å kjempe om seieren. Det var veldig gøy. Det er ikke hvem som helst som hadde den norgesrekorden før meg, sa han til TV 2 etter løpet.

Også løyperekorden, som storebror Henrik satte i fjor med 28.41, røk dermed på Ringerike lørdag. Henrik stilte ikke til årets løp.

I våte forhold byttet Jakob og Filip på å ligge i front fra start, og etter noen kilometer løp de i en tetgruppe med to andre. Ved passering seks kilometer lå de langt foran skjemaet til å ta løyperekorden etter å ha løpt på 2.46 på den siste kilometeren.

Omtrent tre kilometer før mål måtte Filip og de andre slippe, og Jakob ble løpende alene i front. Avstanden ned til konkurrentene fortsatte å øke og de siste hundre meterne la han inn en sterk avslutning, som akkurat holdt til ny norgesrekord.

NTB

Søndag 20. oktober 2019 ·•· Innenriks

Politiet advarer mot utpressingsmail
Sørvest politidistrikt har mottatt flere telefoner fra folk som sier de har fått utpressingsmail. Politiet advarer mot å gå i dialog med avsender.

De som har kontaktet politiet, har fått mail der de blir bedt om å betale. Hvis ikke, vil det bli publisert bilder av dem.

— Dette er svindel, ikke gå i dialog, ikke betal. De har ikke kontroll på din PC, skriver Sørvest politidistrikt på Twitter.

Operasjonsleder Irene Raghildstveit forklarer at politiet går ut med meldingen for å være føre var.

— Dette er en epost som er sendt til svært mange, og noen blir bekymret og kontakter oss, sier hun til Haugesunds Avis

NTB

Søndag 20. oktober 2019 ·•· Utenriks

Bevegelser i jordskjelvforkastning i California skaper bekymring
For første gang er det registrert bevegelser i en større forkastning i jordskorpa i California som er i stand til å utløse et større jordskjelv med styrke 8.

Forkastninger er strukturer som dannes når en del av jordskorpa beveger seg i forhold til en annen langs en bruddsone.

Bevegelsene er et resultat av flere kraftige jordskjelv som rammet Los Angeles-området i juli, skriver forskere fra California Institute of Technology i en ny studie som ble publisert i tidsskriftet Science torsdag.

Forkastningen som nå beveger på seg, er 257 kilometer lang og går langs den nordlige kanten av Mojaveørkenen. I moderne tid er det aldri tidligere registrert kraftige jordskjelv eller andre bevegelser i forkastningen.

NTB-DPA

Lørdag 19. oktober 2019 ·•· Utenriks

USA skjerper sanksjonene mot Cuba
USA skjerper sanksjonene mot Cuba, forbyr leasing av fly til cubanske selskap og innfører restriksjoner på eksport av varer med amerikansk innhold til landet.

— Dette sender et klart budskap til det cubanske regimet om at de øyeblikkelig må stanse sin ødeleggende oppførsel både hjemme og i utlandet, sier USAs handelsminister Wilbur Ross.

Hvilke varer, og hvor mange fly som rammes av de nye restriksjonene, er ikke kjent.

Cubanske flyselskap er i stor grad avhengige av å lease fly fra utlandet, og de skjerpede sanksjonene er fra USAs side ment å ramme turismen i landet.

Tidligere i år forbød president Donald Trump cruiseskip å legge til kai på Cuba, noe som medførte at myndighetene i landet måtte kutte sitt anslag over antall besøkende med 15 prosent til 4,3 millioner i år.

I fjor var det nærmere 900.000 cruiseturister som besøkte Cuba, og nesten 40 prosent av dem var amerikanere.

Tidligere president Barack Obama lettet på sanksjonene mot Cuba, gjenopprettet de diplomatiske forbindelsene og tok flere steg i retning av å normalisere forholdet som hadde vært preget av fiendskap i over 50 år.

Trump har reversert oppmykningen og innført flere nye sanksjoner siden han overtok.

NTB-AFP

Lørdag 19. oktober 2019 ·•· Innenriks

Europris tilbakekaller tyggebein til hund etter plastfunn
Etter funn av emballasjebånd av plast i tyggebeinet MaxDog trekker Europris tilbake produktet.

Emballasjebåndet har kommet med i produksjonen av tyggebeinet, og hunder kan få i seg plast, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Produktet «MaxDog tyggebein 2-pk. 8 kompakt» er solgt i Europris sine butikker i Norge og har best før-dato 15.10.2020, men er trukket tilbake og finnes ikke lenger i butikkene.

Hundeeiere som har kjøpt tyggebeinet fra Europris, kan levere det tilbake til butikken uten kvittering, opplyser Europris til NRK.

NTB

Lørdag 19. oktober 2019 ·•· Innenriks

Solberg: Oslo-regionen er overrepresentert i offentlige utvalg og styrer
Statsminister Erna Solberg (H) innrømmer at Oslo-regionen er overrepresentert i offentlige utvalg og i styrende organer i selskaper eid av staten.

Innrømmelsen kommer i et skriftlig svar til stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet, skriver Nationen.

Ifølge en gjennomgang avisa har gjort av blant annet kraftskatteutvalget og domstolkommisjonen, er de fleste av medlemmene i utvalgene fra Oslo, eller fra en annen stor by i Norge. Mehl mener at distriktene er for dårlig representert i slike råd og utvalg, og at det kan påvirke beslutningene som blir tatt.

I sitt spørsmål spør Sp-politikeren om statsministeren er enig i dette, og om regjeringen i fremtiden bør endre praksis for å sikre at distriktsnorge er tilstrekkelig representert i styrer og utvalg.

Solberg svarer at det er viktig at myndighetene sikrer at medlemmer i offentlige styrer, råd og utvalg har bakgrunn fra forskjellige deler av landet.

— Vi ser at Oslo-regionen er overrepresentert i offentlige utvalg og i styrende organer i selskaper eid av staten. Både bosted og arbeidsmiljø påvirker perspektiver og kunnskapstilfang, dette gjelder også for fageksperter, skriver hun.

— Regjeringen må derfor bli flinkere til å hente faglig ekspertise fra miljøer utenfor hovedstadsregionen, fortsetter Solberg.

NTB

Lørdag 19. oktober 2019 ·•· Innenriks

Rapport: Sivilforsvaret vil ikke kunne gjennomføre evakuering ved krig
Sivilforsvaret vil ikke kunne evakuere den norske befolkningen under en eventuell krig, ifølge en ny rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet.

I rapporten, som VG siterer, trekkes det blant annet fram at Sivilforsvaret har et «kritisk behov for trening», at de har for lavt kompetansenivå på enkeltmannsnivå innenfor samtlige fagområder, og at de har gamle biler og gammelt utstyr.

Det trekkes også fram at Sivilforsvaret, som har som hovedoppgave å verne sivilbefolkningen i krig, ikke er i stand til å evakuere den norske befolkningen.

— Vi skriver i rapporten at dagens organisering, opplæring og dimensjonering ikke er dekkende for å utføre oppgaver som evakuering/forflytning av befolkningen og funksjoner knyttet til tilfluktsrom, bekrefter Sivilforsvar-sjef Tore Ketil Stårvik til avisa.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kommer i rapporten med flere anbefalinger til hvordan Sivilforsvaret bør organiseres og omstilles, og beregner et årlig investeringsbehov på 22—25 millioner kroner per år for at etterslep ikke skal øke. De tre siste årene har regjeringen bevilget rundt 13,5 millioner kroner per år til investeringer i Sivilforsvaret, ifølge DSB-direktør Cecilie Daae.

NTB

Lørdag 19. oktober 2019 ·•· Innenriks

Politiet: Mye uprovosert vold i Oslo
Natt til lørdag har politiet håndtert mange tilfeller av uprovosert vold i Oslo, hvor yngre menn i gjenger har gått til angrep på enkeltpersoner.

— Det har vært over gjennomsnittet mange tilfeller av ordensforstyrrelser og slagsmål i natt, sier operasjonsleder Tor Jøkling til NTB.

Fra klokken 23 fredag kveld til klokken 2.30 natt til lørdag anslår han at det har vært mellom 15 og 20 tilfeller av uprovosert vold i hovedstaden. De fleste i Oslo sentrum.

— Mye tyder på at det er snakk om større gjenger med menn som uprovosert går til angrep på enkeltpersoner eller mindre grupper, forklarer Jøkling. Gjerningspersonene er av utenlandsk av opprinnelse og anslås å være sent i tenårene.

— De har gått hardt til verks og slått ned folk og sparket dem mens de har ligget nede, forteller Jøkling.

Alle de utsatte beskriver som «lettere til middels skadd». Et offer fikk tennene slått ut.

— Det er klart vi ser alvorlig på det. Man ska kunne gå ut og ha det gøy på byen uten å frykte uprovosert vold, sier Jøkling.

Noen av gjerningsmennene er pågrepet, og noen er bortvist. I andre tilfeller var gjerningsmennene forsvunnet da politiet ankom stedet.

NTB

Lørdag 19. oktober 2019 ·•· Innenriks

Ny avtale med EU gjør det lettere å utlevere norske forbrytere
En norsk-europeisk arrestordreavtale trer i kraft om to uker. Da blir det raskere og lettere å utlevere norske statsborgere som har brutt loven i andre EU-land.

Avtalen tar sikte på å gjøre det enklere og raskere å utlevere lovbrytere mellom EU-land, og åpner blant annet for at norske statsborgere kan bli utlevert for straffeforfølgelse og soning til landet forbrytelsen er begått i.

Den såkalte nordisk-europeiske arrestordreavtalen ble aktualisert sist i sommer, da mulla Krekar og fem andre menn ble dømt i Italia for terrorplanlegging. Krekar er irakisk statsborger, men to av de domfelte, en mann i 40-årene bosatt i Østfold og en mann i 40-årene bosatt i Buskerud, er norske borgere.

Norge utleverer ikke sine egne borgere til andre land, men avtalen som ble underskrevet av daværende justisminister Knut Storberget allerede i 2006, kan gi konsekvenser for de to nordmennene, skrev Drammens Tidende 18. juli.

— Den nordisk-europeiske arrestordren innebærer et systemskifte for overlevering av lovbrytere, og erstatter utleveringssystemet når det gjelder overlevering mellom medlemsstatene i EU og Norge. Innen EU har arrestordren vist seg å være et viktig virkemiddel i kampen mot grenseoverskridende kriminalitet, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

Han poengterer at rettssikkerheten ivaretas ved at prinsippet om domstolsprøving av vilkårene for overlevering videreføres. Det er dessuten ikke lenger departementet, men påtalemyndigheten som skal avgjøre om arrestorden skal etterkommes eller ikke.

NTB

Fredag 18. oktober 2019 ·•· Innenriks

Lekket passord kan være årsak til hacking av Dagbladet
Politiet etterforsker om et lekket passord er årsaken til det mulige hackerangrepet, som førte til at Dagbladet og fire andre nettsted ble stengt torsdag.

— Jeg kan bekrefte at lekket passord er en av flere teorier vi i politiet jobber etter, sier seksjonssjef for finans- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt Rune Skjold til Adresseavisen.

Flere Dagbladet-artikler publisert torsdag ettermiddag, ble endret, og det ble lagt inn grove, falske utsagn.

En publisert sak fikk tittelen «Erna Solberg sier det er greit» og ingressen «Pedofili er greit så lenge man ikke får sæd på barnet».

Nettsidene til Dagbladet, Se og Hør, Din Side, KK og SOL ble tatt ned torsdag klokka 17.50 som følge av hendelsen. Rundt klokka 21.15 torsdag kveld var alle nettstedene oppe igjen.

Adressa avslørte i forrige uke at passordene til over 2.700 ansatte fra VG, Aftenposten, Dagbladet, NRK og Adresseavisen er lekket på nettet.

Politiet har etter angrepet jobbet med å sikre tekniske spor, men vil ikke gå i detaljer på hvordan jobber videre med saken fremover.

Dagbladet opplyser at de har overlevert en IP-adresse til politiet. Skjold ønsker imidlertid ikke å kommentere dette, eller om andre IP-adresser har blitt overlevert.

— Vi mistenkte at systemene våre ble hacket, og leverte inn en politianmeldelse torsdag kveld. Der har vi også levert en IP-adresse, som vi har identifisert som problemet, sier sjefredaktør Alexandra Beverfjord i Dagbladet.

Statssekretær Rune Alstadsæter ved Statsministerens kontor sier til Medier24 at de har vært i kontakt med Dagbladet om saken.

NTB

Fredag 18. oktober 2019 ·•· Innenriks

Tollere gjorde storbeslag av piller på Gardermoen
To menn ble i forrige uke stanset av tollerne på Oslo Lufthavn. I bagasjen hadde de nærmere 130.000 tabletter av det smertestillende medikamentet tramadol.

Til sammen 129.580 tabletter var pakket ned i fire kofferter, opplyser Tolletaten.

De to mennene kom med et fly fra Etiopia søndag 13. oktober. Saken etterforskes av politiet.

Tramadol er i Norge et reseptpliktig legemiddel med strenge krav til innførsel. Flere europeiske land har klassifisert tramadol som narkotika. Tidligere i år ble legemiddelet forbudt av det internasjonale sykkelforbundet (UCI).

I juni i år gjorde tollere flere beslag av til sammen minst 260.000 tabletter tramadol på Gardermoen.

NTB

Fredag 18. oktober 2019 ·•· Utenriks

Le Maire: USAs toll er en fiendtlig handling
USAs nye straffetoll på europeiske varer er en «fiendtlig handling», slår Frankrikes finansminister Bruno Le Maire fast. EU varsler mottiltak.

— Dette er en fiendtlig handling mellom allierte. Slike fiendtlige handlinger er uønsket, sa Le Maire til journalister fredag, på sidelinjen av årsmøtene i Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF).

Uttalelsen kom etter at EUs handelskommissær Cecilia Malmström sa at EU vil straffe USA med mottiltak.

— Vi beklager at USA har valgt å gjennomføre innføringen av toll. Da har vi ikke noe annet alternativ enn å følge opp med vår egen toll når tiden er inne, sier EUs handelskommissær Cecilia Malmström.

Amerikanerne fikk nylig medhold i Verdens handelsorganisasjon WTO i en klagesak mot EU. Europeerne har gitt billige lån til flyprodusenten Airbus, noe som ifølge USA og WTO utgjør ulovlig subsidiering. Dermed fikk amerikanerne grønt lys til å innføre straffetoll på til sammen 7,5 milliarder dollar i året, tilsvarende drøyt 68 milliarder kroner med dagens kurs.

EU har på sin side klaget USA inn for WTO for ulovlig støtte til Boeing, Airbus‘ viktigste konkurrent. Konklusjonen er den samme hos WTO: Handelsreglene er brutt. Straffen er ikke fastsatt ennå, og EU ba USA avvente innføringen av straffetoll i håp om å unngå en forverring av det betente handelsforholdet på tvers av Atlanteren.

Malmström hadde håpet på et forlik, men har hele tiden gjort det klart at EU vil svare med samme mynt på USAs nye avgifter.

NTB-AFP

Fredag 18. oktober 2019 ·•· Innenriks

Macron vil ikke ha en ny brexitutsettelse
Dersom Underhuset avviser brexitavtalen, er en utsettelse uunngåelig, mener Angela Merkel. Emmanuel Macron sier han ikke vil se enda en forsinkelse.

Den franske presidenten sa etter EUs toppmøte at Frankrike ikke vil at Storbritannias utmelding fra EU skal drøye lenger enn den datoen som ble satt i våres.

— Jeg mener utmeldingsdatoen 31. oktober bør blir respektert. Jeg synes ikke det bør settes noen nye frister. Vi må bli ferdig med disse forhandlingene og gå videre til å diskutere dert fremtidige forholdet mellom EU og Storbritannia, sa Macron da han oppsummerte toppmøtet.

— Etter uker med diskusjon har vi fått på plass en god avtale, som er et godt grunnlag for å bygge et fremtidig forhold, sa den franske presidenten.

Tysklands statsminister påpeker ifølge The Guardian at en utsettelse er uunngåelig dersom det britiske Parlamentet avviser avtalen. Da hadde EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker allerede sagt at det vil være katastrofalt om Underhuset stemmer ned avtalen.

Angela Merkel sa til sine europeiske kolleger at de ikke kan late som om de vil nekte britene en utsettelse dersom de ber om det etter et eventuelt «nei» i Parlamentet, ifølge en kilde som er kjent med samtalene.

Merkel sa lederne har ansvar for ikke å skyve Storbritannia ut i kulden dersom landet ber om mer tid. Hun ga også sin britiske kollega Boris Johnson beskjed om å ikke fortelle det britiske folket at EU-lederne utelukket en utvidelse.

NTB

Fredag 18. oktober 2019 ·•· Innenriks

Senterpartiet rykker fram blant LO-medlemmer
Senterpartiet tar innpå Arbeiderpartiet og er det nest største partiet blant LO-medlemmene, viser en oversikt over medlemmenes stemmer ved kommunevalget.

Senterpartiet har økt oppslutning blant LO-medlemmene fra 11 til 18 prosent på fire år, skriver Frifagbevegelse.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er ikke overrasket over partiets økte oppslutning blant medlemmene.

— Mange av dem som jobber i offentlig sektor, ser at sentraliseringen gjør tjenestene dårligere. Og i privat sektor blir folks rettigheter truet fordi hverdagen blir tøffere, sier Vedum.

Arbeiderpartiet er fortsatt det største partiet, men går samtidig noe tilbake blant medlemmene. 33 prosent av LO-medlemmene stemte på partiet, mot 42 prosent ved forrige kommunevalg.

NTB

Fredag 18. oktober 2019 ·•· Innenriks

Coop tilbakekaller karbonadedeig etter funn av plastrester
Coop tilbakekaller karbonadedeig, fordi det er funnet rester av plast i fire pakker.

Plasten er blå og stammer trolig fra plastsekker som kjøttet leveres i før det kvernes til karbonadedeig.

— Selv om plasten skal være lett å oppdage for kundene ønsker vi ikke å ta noen sjanser og kaller tilbake produktene, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge.

Han oppfordrer kunder som har kjøpt produktet om å levere det tilbake, slik at de kan få nytt produkt eller pengene tilbake.

Tilbakekallingen gjelder Coop karbonadedeig 400 gram med siste forbruksdag 22. oktober 2019.

NTB

Fredag 18. oktober 2019 ·•· Utenriks

Kvinnelige astronauter skaper historie med sin første romvandring
For første gang i historien blir en romvandring ved Den internasjonale romstasjonen (ISS) utført av to kvinner.

De to NASA-astronautene Christina Koch og Jessica Meir svevde fredag ut av romstasjonen for å erstatte en ødelagt batterilader.

Det er første gang kvinner svever i verdensrommet uten en mann ved sin side.

For Meir er det den første romvandringen noensinne. Hun er født i USA, men har også svensk og israelsk statsborgerskap.

Også i mars ble det forsøkt å gjennomføre en romvandring med bare kvinner, men den ble hindret fordi det manglet en romdrakt i riktig størrelse.

NTB-DPA

Fredag 18. oktober 2019 ·•· Innenriks

Kvinne dømt for 47 nettbedragerier
En kvinne i 30-årene er i Gjøvik tingrett dømt til 72 dagers fengsel for å ha lurt flere personer for flere tusen kroner, melder NRK.

Kvinnen solgte bruktvarer på Finn og Facebook, men kundene fikk ingenting.

Av dommen på 72 dagers fengsel er 36 dager gjort betinget. Kvinnen må betale ofrene full erstatning, som samlet ligger på 73.945 kroner. I dommen inngår en promillekjøring som hun har tilstått.

Etter tiltalebeslutningen skal nettbedrageriene skjedd i toårsperioden 2016—2018.

— Noe måtte gjøres. Nå har det endelig kommet en dom i hvert fall, sier Reidar Nyborg til NRK. Han har kjempet for å få kvinnen til retten i flere år.

Kvinnen har hele tiden nektet straffskyld. I retten hevdet hun at det var flere tidligere samboere som sto bak lovbruddene.

Retten peker blant annet på fellestrekk for gjentakende skrivefeil i meldinger til ofrene, som en del av bevisgrunnlaget mot kvinnen. Flere bevis som tyder på at en kvinne skal stå bak, gjør det ifølge dommen usannsynlig at tre menn skal ha utført bedrageriene.

At disse sakene blir nedprioritert, er politiet åpne om.

— Politiet bruker vanligvis ikke ressurser på slike saker, sa aktor Elena Lindstad i retten.

NTB

Fredag 18. oktober 2019 ·•· Innenriks

Mazyar Keshvari melder seg ut av Frp
Frps stortingsrepresentant Mazyar Keshvari melder seg ut av Fremskrittspartiet samme dag som han møter i retten for grovt bedrageri.

— Det er med tungt hjerte jeg har meldt meg ut av Frp, sier Keshvari i en pressemelding.

Han skriver videre at han angrer på det han har gjort og ønsker å gjøre opp for seg.

— Dessverre kan jeg ikke gjøre det gale jeg har gjort, ugjort, uansett hvor inderlig jeg skulle ønske det. Det jeg derimot kan gjøre, er det jeg har gjort fra første stund i denne saken, nemlig å erkjenne de feil jeg har begått, bidra til å oppklare omfanget og tilbakebetale det jeg urettmessig har fått utbetalt. Og ikke minst ta fullt ut konsekvensene ved både å trekke meg fra samtlige verv, og melde meg ut av partiet, skriver han videre.

NTB

Fredag 18. oktober 2019 ·•· Innenriks

Nok en norsk barnevernssak skal behandles i EMD
En ny sak om norsk barnevern er tatt opp til behandling i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD). Det blir sak nummer 27 som omhandler barnevernet.

I juli i år ble det kjent at 16 nye saker som omhandler norsk barnevern skal tas opp til behandling i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Det brakte det totale antallet av norske barnevernssaker opp i 26.

— Så langt jeg er kjent med, er det én ny sak som er kommunisert på barnevernsområdet, bekrefter regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i en epost til Dagbladet.

Den nye saken skal ifølge avisen gå tilbake til 2013 da en svensk borger ble fratatt sine tre sønner av barnevernet. Han fikk tilbake en av disse i 2015, mens de to andre ble beholdt i fosterhjem.

Svensken klagde dette inn for EMD i 2016, en sak som fremdeles er til behandling i Strasbourg. Den nye klagen som skal behandles gjelder utviklingen i barnevernssaken fra 2016 og fram til i dag.

Barnevernet har opprettholdt vedtaket om de to sønnene, og mannen har ikke fått medhold verken hos fylkesmannen eller i tingretten. Både lagmannsretten og Høyesterett har avslått å ta opp saken.

Dermed er i alt 27 norske barnevernssaker tatt til behandling i Menneskerettsdomstolen fra desember 2015 og fram til i dag.

Til nå er Norge frikjent i to og dømt i to barnevernssaker. Avgjørelse er dermed ventet i ytterligere 23 barnevernssaker.

NTB

Fredag 18. oktober 2019 ·•· Utenriks

Ajax og Frankfurt straffes etter supporterbråk, Arsenal og Chelsea slipper bortefans i London
Ajax får ikke selge billetter til onsdagens mesterligakamp mot Chelsea etter supporterbråk. Også Arsenal må spille en hjemmekamp i europaligaen uten bortefans.

Det er Det europeiske fotballforbundet (UEFA) som straffer Ajax og Frankfurt etter supportertrøbbel i europeiske kamper.

Den kruttsterke borteseieren (3-0) i mesterligaen mot Valencia ble overskygget av Ajax-supporternes bråk og ødeleggelser på stadion. For det har UEFA nå gitt den nederlandske klubben 68.000 euro i bot, rundt 700.000 norske kroner.

I tillegg får ikke Ajax selge billetter til sin neste bortekamp i mesterligaen. Det betyr at oppgjøret mot Chelsea i London onsdag spilles uten bortefans på Stamford Bridge.

I europaligaen har tyske Eintracht Frankfurt fått forbud mot å selge billetter til de to neste kampene etter supporterbråket borte mot Vitória Guimarães. Det betyr at bortekampene mot Standard Liège (7. november) og Arsenal (28. november) spilles uten bortesupportere til stede.

NTB-TT

Fredag 18. oktober 2019 ·•· Utenriks

Amnesty anklager Tyrkia for krigsforbrytelser i Syria
Tyrkiske regjeringsstyrker og allierte militssoldater har begått krigsforbrytelser under militæroffensiven nordøst i Syria, slår Amnesty International fast.

— Tyrkiske regjeringsstyrker og en koalisjon av tyrkiskstøttede væpnede grupper i Syria har utvist en skammelig mangel på respekt for sivile liv og gjort seg skyldige i alvorlige overgrep og krigsforbrytelser, blant annet utenomrettslige henrettelser, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen.

Amnesty viser til omfattende angrep mot boligområder og sivile mål som et bakeri og en skole, samt likvideringen av den kurdiske politikeren Hevrin Khalaf. Hun ble stanset og drept av soldater fra Ahrar Al-Sharqiya, en milits som inngår i koalisjonen Syrias nasjonale hær, som er væpnet og trent av Tyrkia.

NTB-AFP

Fredag 18. oktober 2019 ·•· Innenriks

Politiet jobber videre med sikring av spor etter mulig hackerangrep mot Dagbladet
Politiet etterforsker et mulig hackerangrep, som torsdag førte til at Dagbladet og fire andre nettsteder ble stengt.

Nettstedene opplevde at flere av artiklene publisert torsdag ettermiddag ble endret, og det ble lagt inn grove, falske utsagn.

— Vi jobber i videre med teknisk sikring av spor. Jeg ønsker ikke å gå inn på detaljer eller hvordan vi vil jobbe fremover, og har ingen ytterligere kommentarer, sier Rune Skjold, seksjonssjef for finans- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt, til NTB fredag morgen.

Politiet var allerede torsdag i gang med å sikre bevis, og Dagbladet skrev at en IP-adresse var overlevert til politiet.

Skjold ønsker imidlertid ikke å kommentere dette, eller om andre IP-adresser har blitt overlevert.

Det var nettsidene til Dagbladet, Se og Hør, Din Side, KK og SOL som ble tatt ned klokka 17.50, ifølge Dagbladet.

Hos Dagbladet fikk en publisert sak tittelen «Erna Solberg sier det er greit» og ingressen «Pedofili er greit så lenge man ikke får sæd på barnet».

— Vi mistenker et hackerangrep. Vi fikk innhold på våre redaksjonelle plattformer som vi ikke har laget. Derfor valgte vi å stenge ned flere av sidene våre i noen få timer, sier Aller Medias konsernsjef Dag B. Sørsdahl til avisen.

Statssekretær Rune Alstadsæter ved Statsministerens kontor sier til Medier24 at de har vært i kontakt med Dagbladet om saken.

Rundt klokka 21.15 torsdag kveld var alle nettstedene oppe igjen.

NTB

Fredag 18. oktober 2019 ·•· Innenriks

Politiet sjekker ut DNA-spor i Hagen-saken
I arbeidet med å kartlegge åstedet på den tiden Anne-Elisabeth Hagen forsvant har politiets etterforskere innkalt vitner til å avgi DNA-prøve.

Politiets etterforskning i Hagen-saken spisser seg stadig nærmere inn mot det tidspunktet de antar at den 68 år gamle kvinnen forsvant fra hjemmet på Lørenskog 31. oktober i fjor.

Fredag skriver VG at etterforskerne forsøker å rekonstruere en DNA-profil som kan peke mot mulige gjerningspersoner. Et vitne i saken ble i forrige uke kontaktet av Kripos for å avgi DNA-prøve. Vedkommende hadde tidligere vært hjemme hos ekteparet.

— Politiet sa ikke så mye, men jeg fikk inntrykk av at de skulle utkvittere DNA fra boligen, sier han til avisa.

Mannen var også inne i bildet da politiet etterforsket alle skospor i huset til de bare satt igjen med ett uidentifisert avtrykk fra Sprox-skoen i størrelse 45.

Bekrefter DNA-prøver

Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt bekrefter at politiet har sikret DNA-spor i etterforskningen, og at det arbeides med å finne ut hvilken betydning dette har.

— Jeg vil ikke kommentere analyseresultatene, sier Brøske, som likevel bekrefter at personer nå blir innkalt for å avgi DNA-prøver for å bli sjekket ut av saken.

Politiet har sagt at de har som mål å oppklare saken innen utgangen av 2019, men Brøske sier at dette ikke er et absolutt mål.

NTB

Fredag 18. oktober 2019 ·•· Innenriks

Politiet har brukt adgangen til datainnbrudd åtte ganger
I 2016 fikk politiet fullmakt til å skaffe seg tilgang til alt som skrives eller gjøres på en mobiltelefon eller datamaskin. Metoden brukes stadig oftere.

Ifølge Aftenposten har politiet først det siste året for alvor begynte å benytte den omstridte og inngripende etterforskningsmetoden Stortinget ga utvidede fullmakter til i september 2016. Av åtte datainnbrudd som er gjort i politiøyemed, skal sju av dem ha blitt gjort i 2018, som ledd i etterforskningen av alvorlige straffesaker.

Såkalt «dataavlesning» gir mulighet til «vedvarende overvåking av et datasystem i sanntid», før dataene blir kryptert.

Tallene er hentet fra en redegjørelse fra Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll. Ifølge utvalget har det vært vanskelig både for utvalget og domstolene å kontrollere om politiets hacking og datainnbrudd skjer i samsvar med loven.

Utvalget har varslet Riksadvokaten og listet opp flere forslag til forbedring. Ifølge Aftenposten vil saken nå få konsekvenser. Alle politimestre, sjefen for Kripos og sjefen for Økokrim har fått beskjed av Riksadvokaten om å gi mer informasjon både til domstolene og til kontrollutvalget.

Også Datatilsynet, som var kritisk til innføring av etterforskningsmetoden, etterlyser en evaluering av denne muligheten til å overvåke alt en mistenkt gjør.

— Dataavlesning er en svært inngripende metode, og et stykke på vei en kriminalisering av tanken, sier Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

NTB

Fredag 18. oktober 2019 ·•· Innenriks

Keshvari-saken for retten i dag — vil tilstå grovt bedrageri av Stortinget
Bedragerisaken mot stortingsrepresentant Mazyar Keshvari (Frp) avvikles fredag. Han har erkjent forholdet, og saken går som en tilståelsessak i retten.

Påtalemyndigheten har varslet at det vil bli lagt ned påstand om halvannet års ubetinget fengsel for Keshvari i Nedre Romerike tingrett på Lillestrøm fredag ettermiddag. Ettersom det er en tilståelsessak, har retten bare satt av en halv dag til saken.

Keshvari er siktet for grovt bedrageri ved å ha forledet Stortingets administrasjon til urettmessig å utbetale ham til sammen 450.000 kroner i reiserefusjon.

NTB

Fredag 18. oktober 2019 ·•· Utenriks

EUs toppmøte ga sin velsignelse til brexitavtale
EUs stats- og regjeringssjefer stiller seg bak brexitavtalen som ble klar bare timer før toppmøtet. Nå er det opp til det britiske Parlamentet å si ja.

Det var stille før stormen, og ingenting virket klart da toppmøtedagen startet. Det endret seg raskt da det ble kjent at en ny brexitavtale var klar.

— Dette er en unik løsning, som tar hensyn til Nord-Irlands unike historie og geografi, sa Leo Varadkar. Som statsminister i Irland leder han det gjenværende medlemslandet som blir mest berørt av den britiske utmeldingen.

NTB

Fredag 18. oktober 2019 ·•· Utenriks

Mann pågrepet for å ha holdt familien innesperret i kjeller i flere år
En 67 år gammel familiefar er pågrepet for å ha holdt sin egen familie innesperret i en kjeller på et gårdsbruk i Nederland i flere år.

67-åringen er siktet for urettmessig frihetsberøvelse, misbruk og hvitvasking av penger, ifølge politiet i Assen i provinsen Drenthe øst i Nederland.

— Vi har pågrepet faren, sa en polititalskvinne torsdag.

Fortsatt er mye uklart i saken, men torsdag ble det antydet at faren var medlem av en kultbevegelse. En talsmann for Den forente familie, også kalt Enhetskirken, en nyreligiøs bevegelse grunnlagt av koreanske Sun Myung-moon på 1950-tallet, sier 67-åringen på et tidspunkt har vært medlem av bevegelsen.

Dagen i forveien ble en 58 år gammel mann fra Østerrike pågrepet av politiet. Mannen, identifisert som Josef B., leier gården i landsbyen Ruinerwold, der 67-åringen og de seks voksne barna ble funnet i en kjeller tidligere i uken.

Familien ble funnet etter at en av sønnene hadde dratt til en pub der han ba om hjelp. Det antas at familien har sittet isolert på gården i ni år, uten kontakt med omverdenen.

NTB-DPA

Fredag 18. oktober 2019 ·•· Innenriks

Dagbladet oppe igjen etter mulig hackerangrep
Politiet etterforsker et mulig hackerangrep mot Dagbladet.no. Hendelsen førte til at Dagbladet og fire andre nettsteder ble stengt ned.

Nettsidene til Dagbladet, Se og Hør, Din Side, KK og SOL ble tatt ned klokka 17.50, skriver Dagbladet.

Årsaken var at flere artikler som ble publisert torsdag ettermiddag, ble endret, og det ble lagt inn grove, falske utsagn. Blant annet fikk en sak tittelen «Erna Solberg sier det er greit» og ingressen «Pedofili er greit så lenge man ikke får sæd på barnet».

— Vi jobber teknisk og prøver å finne ut hvem som står bak dette, sier seksjonssjef for finans- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt Rune Skjold til NTB.

Han opplyser at de er i gang med å sikre bevis.

Rundt klokka 21.15 var alle nettstedene oppe igjen. Dagbladet skriver at en IP-adresse er blitt overlevert til politiet i Oslo.

— Vi mistenker et hackerangrep. Vi fikk innhold på våre redaksjonelle plattformer som vi ikke har laget. Derfor valgte vi å stenge ned flere av sidene våre i noen få timer, sier Aller Medias konsernsjef Dag B. Sørsdahl til avisen.

Statssekretær Rune Alstadsæter ved Statsministerens kontor sier til Medier24 at de har vært i kontakt med Dagbladet om saken.

— Det er svært alvorlig at så grove og feilaktige beskyldninger rettes mot statsministeren på ett av Norges mest leste nettsteder, sier statssekretær Rune Alstadsæter ved Statsministerens kontor.

NTB

Fredag 18. oktober 2019 ·•· Innenriks

Pizzarestaurant i Oslo ramponert
Fem gutter i tenårene er innbrakt til politiets sentralarrest, mistenkt for å ha ramponert en pizzarestaurant på Carl Berners plass i Oslo.

— Fem maskerte personer kom inn i restauranten. De utøvde skadeverk og fremsatte trusler før de løp fra stedet, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeset i Oslo politidistrikt til NTB.

Han opplyser at noen vinduer i restauranten ble knust, og at de maskerte personene brukte en hammer.

Ved 19.20-tiden stanset politiet fem gutter i tenårene på Linderud i Oslo som de mistenker at har noe med ramponeringen å gjøre. Operasjonslederen beskriver personene, som ble innbrakt til sentralarresten, som forholdsvis unge gutter i tenårene.

Engeset bekrefter at det er den samme pizzarestauranten som ble ramponert 7. oktober, som nå igjen ble utsatt for hærverk.

På spørsmål om de to tilfellene har noen sammenheng, svarer operasjonslederen at han ikke ønsker å spekulere rundt den hendelsen.

Torsdag kveld var pizzastedet sperret av, politiet gjennomførte avhør av vitner og fornærmede, og det ble gjennomført kriminaltekniske undersøkelser.

Politiet fikk melding om hendelsen ved 18-tiden.

NTB

Fredag 18. oktober 2019 ·•· Innenriks

Dagbladet og to andre nettsteder stengt
Dagbladet, Din Side og Seher.no er stengt etter at en artikkel med grove, falske utsagn ble publisert. Politiet er varslet om det mulige hackerangrepet.

De tre nettstedene, som alle er eid av mediekonsernet Aller Media, ble tatt ned i 18-tiden.

— Vi jobber på spreng for å finne ut hva som har skjedd. Sidene våre er stengt av oss, sier Dagbladets nyhetsredaktør Frode Hansen til Medier24 , som først omtalte saken.

Mediekonsernet utelukker ikke at de er blitt utsatt for et hackerangrep.

— Vi er i kontakt med politiet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) som følge av hendelsene, sier Aller Medias konsernsjef Dag B. Sørsdahl til Medier24.

Bakgrunnen er at en artikkel med støtende tekstinnhold ble lagt ut på Dagbladet.no. Saken hadde forsidehenvisningen «BMW-er ribbes over hele Østlandet». Men når man klikket seg inn på den, hadde den tittelen «Erna Solberg sier det er greit» og ingressen «Pedofili er greit så lenge man ikke får sæd på barnet».

— Det er svært alvorlig at så grove og feilaktige beskyldninger rettes mot statsministeren på ett av Norges mest leste nettsteder, sier statssekretær Rune Alstadsæter ved Statsministerens kontor.

Han har vært i kontakt med avisen.

— Jeg vet de jobber med å slette innholdet, få oversikt over hva som har skjedd og hvor alvorlig det er. Det forventer jeg også at de gjør, sier Alstadsæter.

NTB

Fredag 18. oktober 2019 ·•· Innenriks

Turgåere fant tonnevis med mynter ved Kongsberg
De trodde først de hadde funnet en haug med stein. Men haugen turgåerne hadde oppdaget ved Kongsberg, viste seg å være tonnevis med kobbermynter fra 50-tallet.

Myntene lå delvis nedgravd i et skogholt utenfor byen som er kjent for sine sølvgruver.

Turgåerne som ifølge NRK var ute for å se etter sopp, varslet Det Norske Myntverket på Kongsberg da de kom hjem.

Myntene bærer tydelig preg av tidens tann, og de har etter all sannsynlighet ligget på funnstedet i nærmere 70 år, siden slutten av 50-tallet, ifølge Det Norske Myntverket og eieren Samlerhuset. De forsøker nå å få klarhet i hvor myntene kommer fra, og hvordan tonnevis av dem har havnet i et skogholt.

Foreløpige undersøkelser viser at kobbermyntene er merket med «H7», som er kong Haakon VIIs monogram, som betyr at de er utgitt mellom 1946 og Haakons død i 1957. Myntene er åpenbart produsert på Det Norske Myntverket.

Styreleder i Samlerhuset og Det Norske Myntverket, Ole Bjørn Fausa, mener det er et mysterium hvordan myntene har havnet i skogen, og hvorfor de har blitt liggende så lenge.

— Det kan både være snakk om utbytte fra kriminelle handlinger, som eksempelvis ran av pengetransport, eller så kan de også ha kommet direkte fra Myntverket, sier Fausa.

Myntverket gjør nå nærmere undersøkelser av myntene, og kanskje vil de komme nærmere et svar på hvorfor myntene havnet i skogen.

NTB

Fredag 18. oktober 2019 ·•· Innenriks

Mattilsynet skal tvangsslakte rundt 300 dyr
På en gård i Trøndelag vurderte Mattilsynet driften som så dårlig at dyreholdet må avvikles. Rundt 300 dyr blir sendt til tvangsslakt.

Torsdag aksjonerer de mot gården, og dyrene skal fraktes vekk, skriver NRK.

— I så alvorlige tilfeller, som går over så lang tid, har Mattilsynet mulighet til å avvikle dyrehold, og det er det vi gjennomfører i dag, sier Bjørn Røthe Knutsen i Mattilsynet til kanalen.

Har fulgt driften i tolv år

Mattilsynet har fulgt med på gården, som drives av den veterinærutdannede bonden Merete Støvring, i over tolv år.

Totalt er det gjennomført rundt 20 inspeksjoner og fattet 25 vedtak som gjelder brudd på regelverket om dyrevelferd.

Mattilsynet anslår at det er snakk om rundt opp mot 200 høner, 30 kyr, 15 hester, 100 sauer og 10 griser som nå skal tvangsslaktes.

— Bruddene omfatter lang tids manglende dekning av de behovene dyrene har for vann, hvile, tilsyn og pleie. Vi har over tid prøvd å aktivt veilede, uten at de har ført fram. Vi erfarer at regelbruddene gjentas, nye regelbrudd oppstår og flere pålegg blir ikke etterkommet, sier Knutsen.

NTB

Fredag 18. oktober 2019 ·•· Innenriks

Forsvinningssaken i Lørenskog: Både brevark og konvolutt solgt hos Clas Ohlson
Politiet offentliggjør flere detaljer om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning. Både brevarket og konvolutten som trusselbrevet lå i, er solgt hos Clas Ohlson.

— Vi har engasjert eksperter på papir, og konsultert fagmiljøer og papirlaboratorier i blant annet Tyskland, opplyser politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt i en pressemelding torsdag.

Politiet kan nå slå fast at konvolutten som fulgte trusselbrevet, er produsert i Tyskland og er solgt hos Clas Ohlson. Det samme gjelder brevpapiret, som imidlertid er produsert ved en papirfabrikk i Portugal.

— Vi kan ikke utelukke at brevpapir med tilsvarende tekniske kvaliteter kan være solgt andre steder, heter det i pressemeldingen.

Både trusselbrevet og konvolutten er kriminalteknisk undersøkt, blant annet for å finne tekniske spor.

— Av hensyn til etterforskningen vil vi ikke nå kommentere resultatet av disse undersøkelsene, skriver politiet.

Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra hjemmet i Lørenskog for snart ett år siden. Siste livstegn etter Hagen er fortsatt 31. oktober 2018.

Torsdag ble det også kjent at tidsrommet for forsvinningen er snevret inn til en gang mellom klokken 9.14 og 9.48 den dagen.

NTB

Fredag 18. oktober 2019 ·•· Utenriks

Kurderne anklager Tyrkia for å bruke forbudte våpen
Kurderne i Syria anklager Tyrkia for å bruke forbudte våpen som napalm og hvitt fosfor i krigføringen mot dem.

— Stilt overfor en åpenbart mislykket plan, tyr president Recep Tayyip Erdogan til bruk av globalt forbudte våpen som fosfor og napalm, heter det i en kunngjøring fra kurdiske myndigheter i Nord-Syria.

— Vi ber innstendig internasjonale organisasjoner om å etterforske noen av skadene fra angrepene, sier en talsmann for opprørsalliansen SDF, som i hovedsak består av den kurdiske YPG-militsen.

Påstanden om bruk av napalm og fosfor bekreftes ikke fra annet hold, heller ikke fra Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) som følger utviklingen på bakken tett.

Kurdiske tjenestemenn har lagt ut bilder av brannskadde barn på sosiale medier, og en lege i Hasakeh-provinsen sier at skadene tyder på bruk av forbudte våpen. Brannskader er imidlertid ikke uvanlig hos ofre for flyangrep heller, noe man blant annet har sett i Afghanistan.

Napalm ble flittig benyttet av USA under Vietnam-krigen og er en svært brennbar gelé som benyttes i brannbomber, først og fremst for å fjerne vegetasjon.

Granater med hvitt fosfor benyttes vanligvis for å røyklegge slagmarken eller for å lyse opp og markere mål, men er forbudt å bruke mot områder med mange sivile.

Hvitt fosfor brenner med svært høy temperatur når det kommer i kontakt med luft, er svært vanskelig å slukke og forårsaker ekstreme brannskader på mennesker. Det ble blant annet benyttet av Israel under angrepene mot Gazastripen i 2009.

NTB

Fredag 18. oktober 2019 ·•· Utenriks

SOHR: 300.000 på flukt etter Tyrkias angrep
300.000 mennesker er drevet på flukt siden Tyrkia gikk til angrep mot kurdisk milits nordøst i Syria, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights.

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) opplyste tirsdag at 190.000 mennesker var drevet på flukt siden Tyrkia innledet angrepene 9. oktober.

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) mener tallet er langt høyere.

— Over 300.000 sivile er drevet på flukt siden starten på offensiven, sier eksilgruppas leder Rami Abdulrahman.

Ifølge SOHR har mange flyktet fra kampene rundt Tell Abyad og Ayn al-Arab, som kurderne kaller Kobani, de siste dagene.

Mange har søkt tilflukt hos slektninger i tryggere områder, noen har flyktet til nabolandet Irak og andre tilbringer nettene i rundt 40 skoler som er omgjort til provisoriske mottak.

NTB-AFP

Fredag 18. oktober 2019 ·•· Innenriks

15 ambassadører fikk passord frastjålet
Ambassadører har brukt passord som «Norge123», «ostepop» og «password» til å logge seg på sosiale medier.

Adresseavisen har de siste månedene hatt tilgang til mer enn 1,4 milliarder epostadresser og passordene som er knyttet til dem. I en gjennomgang avisen har gjort, framkommer det at over 650 brukernavn og passord knyttet til 15 norske ambassadører og andre ledere og ansatte i UD har havnet på avveie.

Blant ambassadørenes passord er lettvektere som «Norge123», «ostepop» og «password» brukt til å logge seg inn på populære nettsteder, som LinkedIn og Dropbox.

— Vi har vært klare over at det har vært mange hundre passord som kan knyttes til UD-adresser på avveie, bekrefter UDs datasikkerhetsleder Helge Marstrander.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har i sin siste vurdering av trusselbildet mot Norge påpekt at norske borgere som oppholder seg i land med et autoritært styresett, vil kunne bli forsøkt lokket eller presset av etterretningstjenestene i de aktuelle landene til å utføre oppdrag for dem. Marstrander erkjenner at UD er bekymret for at gjenbruk av passord fra lekkasjer kan føre til utpressingsforsøk.

Han sier departementet gir de ansatte omfattende sikkerhetsopplæring, inkludert i passordrutiner.

NTB

Torsdag 17. oktober 2019 ·•· Innenriks

NAV-rapport: Nye AAP-regler har ført til at flere går på sosialstønad
Antallet personer som går fra arbeidsavklaringspenger til sosialhjelp har økt kraftig etter at regjeringen strammet inn reglene for hvor lenge man kan få AAP.

AAP er en overgangsordning, stønad folk med sykdom eller skade mottar mens det avklares om de enten skal bli friskmeldt eller komme over på uføretrygd. Fra 1. januar 2018 kuttet regjeringen makstiden for å motta AAP fra fire til tre år, for å få en raskere avklaring av AAP-mottakere mot jobb eller uføretrygd, ifølge Dagsavisen.

En ny rapport fra Nav onsdag viser imidlertid at det har vært en kraftig økning i antallet personer som verken kommer ut i jobb eller får uføretrygde, de havner på sosialhjelp etter at regjeringen strammet inn regelverket.

«Det er liten tvil om at regelverksendringene for AAP har ført til at flere avslutter til sosialhjelp eller ingen registrert inntekt.», heter skriver forskerne bak rapporten, Inger Cathrine Kann og Therese Dokken.

— Vi har ikke klart å følge opp alle i like stor grad som vi skulle ønsket. Det er vi klar over, og det jobber vi med, skriver Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i Nav i en epost til Dagsavisen.

NTB

Torsdag 17. oktober 2019 ·•· Utenriks

Frontex: Økning i antall ulovlige grensepasseringer til EU
Antallet ulovlige grensepasseringer til EU økte betraktelig i september, og flertallet er migranter som ankommer fra Middelhavet, ifølge grensestyrken Frontex.

Over 17.200 flere migranter ankom EU via de mest brukte migrasjonsrutene i Middelhavet i september enn i august, en økning på 14 prosent, opplyser EUs grensestyrke Frontex.

Økningen fra august til september kommer hovedsakelig som følge av at flere migranter ankom de greske øyene øst i Middelhavet, ifølge Frontex. Mer enn 11.500 tok den østlige ruten i Middelhavet, som er 16 prosent flere enn i august.

Det har også vært en økning i antall migranter som har tatt den vestlige ruten i Middelhavet til Spania i september — en økning på 12 prosent fra august. Disse migrantene er i hovedsak fra land fra sør for Sahara.

I det sentrale Middelhavet har det også vært en økning i antall migranter som har krysset havet over til Europa. Der var økningen fra august til september på 16 prosent til 2.280 migranter.

Siden januar har antallet migranter som krysset Middelhavet, økt med 22 prosent fra året før til 50.600 personer, ifølge Frontex. To av fem migranter kom fra Afghanistan.

Til tross for en ankomstøkning den siste måneden, sier Frontex at det generelle ulovlige grensekryssingen falt til 88.200 de første tre kvartalene i 2019, en nedgang på 19 prosent fra samme tid i fjor.

NTB-DPA

Torsdag 17. oktober 2019 ·•· Innenriks

Skole-app ga ut hemmelige opplysninger igjen — nå på Østlandet
En alenemor i en stor kommune på Østlandet vurderer ifølge NRK å flytte etter at barnefaren via appen Vigilo nylig fikk vite hvilken skole barnet går på.

For under én uke siden ble det kjent på NRK at Kripos er koblet inn etter at foreldre uten foreldreansvar, som ikke skulle få informasjon om barna, ble lagt til i skoleappen Vigilo i Bergen kommune.

Nå melder NRK om nytt avvik, denne gangen på Østlandet. For mer enn ti år siden ble barnefaren det gjelder dømt til besøksforbud, og mor og barn har bodd på hemmelig adresse siden da. Nå er det imidlertid gått over ti år siden hendelsen, så adressen er ikke sperret og besøksforbudet gjelder ikke, men moren har foreldreansvaret. Etter barneloven kan barnefaren søke om å få opplysninger om barnet, men om det er til skade for barnet, kan man nekte å gi faren opplysninger. Den vurderingen ble ikke tatt da Vigilo-appen sendte mannen en autogenerert epost med informasjon om innlogging, samt navnet på skolen der barnet hans er elev. Moren ble ikke varslet om at faren var lagt til i appen, hun så det selv i oktober. Nå er hun redd.

— Jeg kommer til å leve i frykt til vi har flyttet, sier hun til NRK.

— Vi beklager at vi har bidratt til at dette har blitt en vanskelig situasjon, sier utdanningsdirektøren i kommunen.

Vigilo sier at selskapet snakker med kommunen om personvernforhold på lik linje med andre kommuner i kundekretsen, og at på generelt grunnlag må kommuner må «være obs på utfordringer knyttet til import av data fra Folkeregisteret».

En firedel av skolene i landet og en tredel av barnehagene er kunder hos Vigilo, ifølge NRK. Flere blir kunder i løpet av høsten

NTB

Torsdag 17. oktober 2019 ·•· Innenriks

Waras samboer kan bli etterforsket ytterligere
Saken mot tidligere justisminister Tor Mikkel Waras samboer kan bli etterforsket ytterligere, selv om PST har innstilt på tiltale, ifølge riksadvokaten.

Flere medier har meldt at saken er ferdig etterforsket, men riksadvokat Tor-Aksel Busch sier onsdag at det ikke er riktig, ifølge NRK.

— Nå er det en dialog mellom statsadvokaten og forsvarer om ytterligere etterforskning. Saken mot Waras samboer er ennå ikke kommet til meg, sier Busch.

Statsadvokat Marit Formo ved Det nasjonale statsadvokatembetet bekrefter opplysningene fra Busch. Hun sier at dette kan dreie seg om avhør eller andre etterforskningsskritt.

Tor Mikkel Waras samboer Laila Anita Bertheussen (54) ble 14. mars pågrepet og siktet av PST for å ha tent på familiens bil fire dager tidligere. Den daværende justisministeren gikk ut i permisjon samme dag. 28. mars trakk Wara seg som justisminister.

Bertheussen har også fått status som mistenkt i saker knyttet til flere hendelser ved parets bolig. Hun erkjenner ikke straffskyld.

PST sendte i slutten av september over sin innstilling til tiltale mot Bertheussen. Etter det NRK erfarer, anbefalte PST at hun tiltales på flere punkter.

NTB
 

Onsdag 16. oktober 2019 ·•· Regionalt

Posten tilbake til Vik
Foto: REGIONSNYTT
Posten blir nabo med Vik restaurant.

Under oppstart blir det pakkeutlevering, innlevering av ferdigfrankert pakker og postboksene kommer tilbake.

Arbeid pågår sammen med Rema for å finne en løsning for betaling.

Det blir samme åpningstider som Rema.

REGIONSNYTT

Onsdag 16. oktober 2019 ·•· Innenriks

Litauiske medier: En utvekslingsavtale skal være på plass for Frode Berg
En utvekslingsavtale er på plass for Frode Berg, ifølge litauiske medier.

Russland og Litauen er enige om å utveksle en spiondømt russer mot to litauere og en nordmann, opplyser kilder i den litauiske sikkerhetstjenesten til den litauiske nyhetstjenesten Baltic News Service (BNS)

— Utvekslingsavtalen inkluderer også en norsk statsborger som er dømt i Russland, sier en anonym tjenestemann i den litauiske sikkerhetstjenesten.

Avisen navngir ikke Frode Berg, men Berg er den eneste nordmannen som soner en slik dom i Russland.

Aftenposten og en rekke norske medier omtalte saken onsdag ettermiddag. Flere russiske medier melder også om det samme, alle med BNS som kilde.

— Håper en avtale foreligger

NTB

Onsdag 16. oktober 2019 ·•· Regionalt

Alle de pågrepne i voldtektssaken i Hønefoss løslates
De sju mennene som er siktet i voldtektssaken i Hønefoss, blir løslatt, men siktelsene mot dem opprettholdes, opplyser politiet.

Vilkårene for varetektsfengsling er ikke lenger til stede. Dette gjelder særlig vilkåret om bevisforspillelsesfare, opplyser politiadvokat Ole Jacob Garder i Sørøst politidistrikt.

— Samtlige involverte er avhørt, og nødvendige spor, både fysiske og tekniske, er sikret, sier Garder.

Etter planen skulle det holdes fengslingsmøter for de siktede mennene onsdag formiddag, men dette ble utsatt fordi politiet ville gjennomføre nye avhør, blant annet av fornærmede og et vitne, ifølge VG.

Nå er mennene altså løslatt, men siktelsene opprettholdes mot alle sju. Etterforskningen fortsetter i uforminsket styrke i dagene fremover, opplyser politiet.

Mennene er siktet for grov voldtekt av en 20 år gammel kvinne. Voldtekten skal ha funnet sted natt til tirsdag denne uken. Samtlige av de siktede nekter straffskyld.

Også kvinnen har forklart seg for politiet. Hun møtte på politihuset på Hønefoss onsdag formiddag sammen med bistandsadvokat Guro Trillhus.

— Vi sitter i avhør nå og går gjennom hendelsen. Mer enn det vil jeg ikke fortelle fra det avhøret, sa Trillhus til NRK.

Garder bekreftet tirsdag overfor NTB at de sju siktede er av østeuropeisk opprinnelse. De har ikke norsk statsborgerskap, men har trolig oppholdt seg i landet en stund, ifølge Garder.

NTB

Onsdag 16. oktober 2019 ·•· Utenriks

Ridder Kim vil overvinne USAs sanksjoner
Kim Jong-un har tidligere søkt til fjells før viktige avgjørelser. Nå har han ridd en hvit hest til det hellige Paektu og lovet å beseire USAs sanksjoner.

Nord-Korea har offentliggjort en bildeserie av landets leder til hest, på vei opp Paektufjellet, som er hellig for nordkoreanerne. Både fjellet og den hvite hesten er symboler som knyttes til den herskende Kim-familien i landets mytologiske ideologi.

Ved fjellet kom Kim med løfte om å overvinne sanksjonene som ifølge ham har ført til både lidelse og sinne blant folket.

NTB-AP

Onsdag 16. oktober 2019 ·•· Innenriks

Den norske kronen svakest mot euro siden finanskrisen
Den norske kronen har ikke vært svakere mot euro siden finanskrisen. Onsdag morgen kostet en euro 10,13 kroner.

Kronen har ikke vært svakere mot euro siden bunnrekorden på 10,17 kroner under finanskrisen i 2008, skriver E24. Kronen svekket seg samtidig til 9,18 kroner mot dollar, noe som er det svakeste på 18 år.

— Kronesvekkelsen fortsetter, og vi ser for oss at det vil bli ny «all time high» denne høsten, sier valutastrateg Kjetil Martinsen i Swedbank.

Han tror handelskrigen mellom USA og Kina for øyeblikket har mer å si for svekkelsen av kronen enn brexit. Han begrunner det med at handelskrigen bremser den globale veksten og etterspørselen etter olje.

Euroen har styrket seg etter at Tysklands statsminister Angela Merkel har åpnet for å bruke finanspolitikken mer aktivt for å demme opp for svak vekst, skriver Nettavisen. Svekkelsen av kronen det siste døgnet skyldes derfor vel så mye en sterk euro som en svak krone, mener valutaekspert Joackim Bernhardsen i Nordea.

— Det verste er ikke over. Et usikkert geopolitisk klima med handelskrig, brexit og risikoaversjon i markedet gir et dårlig klima for den norske kronen, sier Bernhardsen.

Utviklingen skiller seg fra finanskrisen, da kronen styrket seg raskt igjen.

— Nå har kronen lenge vært på rundt 9,50 og på 10-tallet mot euro. Denne utviklingen skyldes en mer vedvarende geopolitisk situasjon, sier Bernhardsen.

NTB

Onsdag 16. oktober 2019 ·•· Regionalt

Fengslingsmøtene i voldtektssaken på Hønefoss utsatt
Politiet skal gjennomføre nye avhør i voldtektssaken i Hønefoss der sju menn er siktet for grov voldtekt. De planlagte fengslingsmøtene er derfor utsatt.

Det skriver VG.

— Dette er utsatt fordi vi har behov for å gjennomføre nye avhør, blant annet av fornærmede og et vitne. Fengslingsmøtene blir eventuelt senere i dag, og senest i morgen, sier politiadvokat Ole Jacob Garder i Sørøst politidistrikt til avisen.

Politiadvokaten bekreftet tirsdag til NTB at de sju siktede er av østeuropeisk opprinnelse. De har ikke norsk statsborgerskap, men har trolig oppholdt seg i landet en stund, ifølge Garder.

Til Dagbladet opplyser politiet at en av de siktede ble løslatt tirsdag kveld.

Mennene er siktet for grov voldtekt av en 20 år gammel kvinne. Voldtekten skal ha funnet sted natt til tirsdag denne uken. Samtlige av de siktede nekter straffskyld.

Kvinnen og hennes bistandsadvokat Guro Trillhus møtte til avhør på politihuset i Hønefoss onsdag formiddag, skriver NRK.

— Vi sitter i avhør nå og går gjennom hendelsen. Mer enn det vil jeg ikke fortelle fra det avhøret, sier Trillhus til kanalen.

NTB

Onsdag 16. oktober 2019 ·•· Regionalt

Fremdeles ingen mistenkte etter vold mot far og sønn i Hønefoss
Politiet har fortsatt ingen mistenkte gjerningspersoner etter at en mann og hans sju år gamle sønn ble angrepet da de gikk tur i Hønefoss lørdag.

Seksjonsleder for etterforskning Bent Øye i Sørøst politidistrikt sier til VG at de er interessert i å komme i kontakt med personer som er observert i området Schjongslunden i tidsrommet 11til 13 lørdag 12. oktober.

— Utover det har vi foreløpig ingen opplysninger som leder hen til et gjennombrudd, sier Øye.

Faren og hans sju år gamle sønn gikk i fritidsområdet da de ble angrepet bakfra av to menn. Faren ble slått og ble lettere skadd, mens sønnen ble dyttet over ende.

Øye bekrefter at de fornærmede i avhør har forklart at det under hendelsen ble fremsatt ytringer som kan tolkes som rasistiske, men han ønsker ikke å gå i detalj på hva som skal ha blitt sagt.

Etter forholdene står det bra til med far og sønn.

— Det var heldigvis ingen store fysiske skader, men en sånn opplevelse er selvfølgelig noe man blir påvirket av, sier Øye.

NTB

Onsdag 16. oktober 2019 ·•· Utenriks

Erdogan gir ikke etter for press, Tyrkia fortsetter angrepene
Tyrkia fortsetter angrepene nordøst i Syria, til tross for amerikanske sanksjoner og protester fra resten av verden.

— Vi kommer ikke til å proklamere våpenhvile, slår president Recep Tayyip Erdogan fast i en kommentar til at USAs visepresident Mike Pence og utenriksminister Mike Pompeo snart er på vei til Tyrkia for å få landet til å innstille angrepene nordøst i Syria.

— Tyrkia forhandler ikke med terrorister, fastslår Erdogan, med henvisning til den kurdiske YPG-militsen, som er målet for den tyrkiske militæroffensiven.

Den tyrkiske presidenten bare blåser av sanksjonene USA har innført, samt en rekke europeiske lands stans i våpeneksport til Tyrkia.

— De forsøker å presse oss til å avbryte innsatsen. Vi har et klart definert mål og uroer oss ikke på grunn av sanksjonene, sier han.

NTB-AFP-AP

Onsdag 16. oktober 2019 ·•· Utenriks

Fire personer pågrepet i Bulgaria etter rasisme-episoden
Bulgarsk politi har gått til pågripelse av fire personer mistenkt for å stå bak de rasistiske tilropene på tribunen i kampen mellom Bulgaria og England mandag.

— Det jobbes med å identifisere de øvrige personene som sto bak opptrinnet, opplyser det bulgarske politiet til Sky Sports.

De skriver også at treneren for det bulgarske landslaget, Krasimir Balakov, retter en beklagelse til de engelske spillerne etter hendelsen.

EM-kvalifiseringskampen ble avbrutt to ganger av kampens dommer i 1. omgang på grunn av publikums rasistiske tilrop mot engelske spillere. I tillegg viser bilder fra kampen at flere bulgarske tilhengere gjorde nazihilsen under kampen.

Nasjonalstadion i hovedstaden Sofia var bare halvfullt etter en UEFA-straff etter rasistiske tilrop mot spillere i tidligere kamper.

Den ubehagelige episoden i kampen fikk allerede tirsdag følger. Den bulgarske fotballpresidenten valgte å gå av som følge av hendelsen i Sofia etter at Bulgarias statsminister anmodet om det.

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) har dessuten startet sin egen etterforskning mot det bulgarske fotballforbundet. Det er også åpnet sak mot det engelske fotballforbundet etter engelske fans forstyrret avviklingen av den bulgarske nasjonalsangen før kampen.

England vant for øvrige EM-kvalifiseringskampen 6—0 og er på god vei mot EM-deltakelse.

NTB-Ritzau

Onsdag 16. oktober 2019 ·•· Innenriks

Seks kommuner fortsatt uten ordfører
Snart halvannen måned etter valget er det fremdeles seks kommuner som ikke har fått valgt ordfører. Partiforhandlinger og omtelling er noen av årsakene.

Både i Bergen og Oslo er forhandlingene om en felles politisk plattform for partiene som skal samarbeide de eneste fire årene, ennå ikke i boks. Men også på mindre steder som Hamarøy, Kautokeino, Kvænangen og Lurøy er ordførervalget ennå ikke avgjort, skriver Kommunal Rapport.

I Kvænangen har rot ved gjennomføring av kommunevalget ført til en politisk thriller. Mandag møttes valgstyret for å legge inn resultatene på nytt etter omtelling. Da ble det imidlertid oppdaget nye feil og møtet avbrutt. Ap og Sp kniver om det siste mandatet, et mandat som kan avgjøre hvilket parti som får ordføreren.

I Lurøy har forhandlingene ennå ikke ført fram. Her har Ap og Sp seks representanter hver, like mange som Høyre og Frp til sammen. Her foregår fortsatt forhandlingene, og kommunestyret skal etter planen ha et konstituerende møte 31. oktober.

I Hamarøy skal kommunestyret konstituere seg 24. oktober. Her forhandler Sp med Ap. Blir de enige har de flertall. Her har Høyre snudd etter valget og droppet sin opprinnelige ordførerkandidat ettersom en annen fikk flere listestemmer.

I Kautokeino har kommunestyret sitt konstituerende møte 31. oktober.

NTB

Onsdag 16. oktober 2019 ·•· Innenriks

NRK: Bakmenn tjener på å sende utrangerte biler til Afrika
En mor er i Oslo tingrett dømt til 2 år og 6 måneders fengsel for fysisk og psykisk vold mot sin familie i 12 år. Aktors påstand var tre års fengsel.

Moren er i tillegg dømt til to års kontaktforbud og 150.000 kroner i oppreisning overfor det eldste barnet, skriver Rett24.

De fornærmede er kvinnens tidligere ektefelle og hennes tre barn. Volden har ifølge dommen primært rammet det eldste barnet, gjennom slag, spark, dytting, biting og lugging.

Kvinnens forsvarer, advokat Martin Hay sier dommen vil bli anket både på skyldspørsmålet og på straffutmåling.

— Det som er litt spesielt her, er at man har oppsøkt offentlig hjelpeapparat av eget initiativ. Barnevernet var informert ti måneder før saken ble anmeldt. Forholdene er ikke skjedd i skjul, det har vært gjort aktive forsøk på å få hjelp. Selve saksforholdet for øvrig er relativt vanlig. Det dreier seg om vold i nedre sjikt, hvor straffbarheten oppgraderes fordi det skjer over tid, og fordi det er barn involvert, sier Hay.

De to minste barna og eksmannen tilkjennes henholdsvis 50.000, 25.000 og 25.000 kroner i oppreisningserstatning.

NTB

Onsdag 16. oktober 2019 ·•· Regionalt

Fengslingsmøtene i voldtektssaken på Hønefoss utsatt
Politiet skal gjennomføre nye avhør i voldtektssaken i Hønefoss der sju menn er siktet for grov voldtekt. De planlagte fengslingsmøtene er derfor utsatt.

Det skriver VG.

— Dette er utsatt fordi vi har behov for å gjennomføre nye avhør, blant annet av fornærmede og et vitne. Fengslingsmøtene blir eventuelt senere i dag, og senest i morgen, sier politiadvokat Ole Jacob Garder i Sørøst politidistrikt til avisen.

Politiadvokaten bekreftet tirsdag til NTB at de sju siktede er av østeuropeisk opprinnelse. De har ikke norsk statsborgerskap, men har trolig oppholdt seg i landet en stund, ifølge Garder.

Til Dagbladet opplyser politiet at en av de siktede ble løslatt tirsdag kveld.

Mennene er siktet for grov voldtekt av en 20 år gammel kvinne. Voldtekten skal ha funnet sted natt til tirsdag denne uken. Samtlige av de siktede nekter straffskyld.

NTB

Onsdag 16. oktober 2019 ·•· Innenriks

Mor dømt til 2,5 års fengsel for mishandling av mann og barn
En mor er i Oslo tingrett dømt til 2 år og 6 måneders fengsel for fysisk og psykisk vold mot sin familie i 12 år. Aktors påstand var tre års fengsel.

Moren er i tillegg dømt til to års kontaktforbud og 150.000 kroner i oppreisning overfor det eldste barnet, skriver Rett24.

De fornærmede er kvinnens tidligere ektefelle og hennes tre barn. Volden har ifølge dommen primært rammet det eldste barnet, gjennom slag, spark, dytting, biting og lugging.

Kvinnens forsvarer, advokat Martin Hay sier dommen vil bli anket både på skyldspørsmålet og på straffutmåling.

— Det som er litt spesielt her, er at man har oppsøkt offentlig hjelpeapparat av eget initiativ. Barnevernet var informert ti måneder før saken ble anmeldt. Forholdene er ikke skjedd i skjul, det har vært gjort aktive forsøk på å få hjelp. Selve saksforholdet for øvrig er relativt vanlig. Det dreier seg om vold i nedre sjikt, hvor straffbarheten oppgraderes fordi det skjer over tid, og fordi det er barn involvert, sier Hay.

De to minste barna og eksmannen tilkjennes henholdsvis 50.000, 25.000 og 25.000 kroner i oppreisningserstatning.

NTB

Onsdag 16. oktober 2019 ·•· Utenriks

Havneområde i Malmö avsperret etter bombealarm
Deler av havnen i Malmö er avsperret etter en brann i et bilfirma. Slukkingen ble stanset etter mistanke om at det kan være en bombe i bygget.

— Patruljene på stedet har sett spor som gjør at de vil ha på plass den nasjonale bombegruppen, sier politiets talsmann Patric Fors til nyhetsbyrået TT onsdag morgen.

Ifølge avisen Kvällsposten aksjonerte politiet tirsdag mot et bilfirma i et industriområde i Malmö, der det ble funnet flere sprengladninger.

Politiets bombegruppe uskadeliggjorde sprenglandingene, og ingen eksploderte.

Det er uklart om det fins en sammenheng mellom tirsdagens funn i industriområdet og mistanken om en bombe i bilfirmaet som brenner i Östra havn onsdag.

— Det er for tidlig å se etter en forbindelse, men vi er klar over gårsdagens hendelse, sier Fors.

NTB-TT

Onsdag 16. oktober 2019 ·•· Utenriks

Putin inviterer Erdogan til Russland
Russlands president Vladimir Putin inviterer Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan til Moskva, åpenbart for å diskutere Tyrkias militæroffensiv i Syria.

Erdogan har takket ja til invitasjonen om å avlegge et «arbeidsbesøk i løpet av de kommende dagene», heter det fra Putins kontor etter en telefonsamtale mellom de to presidentene.

Russland kom tirsdag med en klar advarsel til Tyrkia og slo fast at militæroperasjonen mot kurdisk milits i Syria er uakseptabel. Da USA trakk seg ut av området, inngikk kurderne en avtale med den russisk-støttede regjeringen i Damaskus, som rykket inn i det som har vært kurdiskkontrollert område.

Russiske soldater er nå på plass ved fronten, og Russland kommer ikke til å tillate at syriske og tyrkiske regjeringsstyrker havner i kamp med hverandre, heter det fra Moskva.

NTB-AFP

Onsdag 16. oktober 2019 ·•· Innenriks

Sterk økning i sykdomstilfeller etter smitte av flåttvirus
Det har vært en kraftig økning i antall sykdomstilfeller hos folk som er blitt smittet av flåttviruset, ifølge NRK.

Aldri før er så mange blitt syke etter å ha fått flåttvirus som i år. Viruset kan forårsake alvorlig infeksjon i sentralnervesystemet, og kan ikke behandles. Det finnes derimot en vaksine mot viruset, melder statskanalen.

Bare ved sykehuset i Telemark er det i år registrert tolv tilfeller, mot ni i fjor. Tidligere har antallet sykdomstilfeller ligget mellom null og tre. Flåttviruset er bare påvist langs kysten av Telemark, Buskerud, Vestfold og Agder.

— De pasientene vi ser, er gjerne de som får kraftig hodepine og høy feber. Noen kan få lammelser med balanseproblemer, sier overlege Hilde Skurdal.

Folkehelseinstituttet skal nå se nærmere på utviklingen og undersøke om det dreier seg om en ny trend eller om økningen bare er midlertidig.

NTB

Tirsdag 15. oktober 2019 ·•· Innenriks

Kvinnelig imam tildeles menneskerettighetspris i Oslo
Med fare for eget liv har den tyske juristen og imamen Seyran Ates kjempet for kvinners rettigheter. Nå hedres hun med pris av Universitetet i Oslo.

— Enkelte menneskers grenseløse mot imponerer, og Seyran Ates er ett av dem. Hun viser en imponerende sterk vilje til å beskytte og kjempe for universelle verdier og menneskerettigheter, på bekostning av sin egen personlige frihet og med fare for sitt eget liv, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo om tildelingen av UiOs menneskerettspris.

Ates er født i Tyrkia, men har bodd i Tyskland siden hun var barn. Hun er utdannet jurist og har kjempet for lovgiving som beskytter mot tvangsekteskap. Hun har også skrevet en bok der hun tar til orde for «seksuell revolusjon» innen islam. I 2017 grunnla hun Ibn Rushd-Goethe-moskeen i Berlin, der menn og kvinner kan be side om side.

Menneskerettighetsprisen deles ut 5. desember i forbindelse med arrangementet Oslo Peace Days. Det er UiOs styre som deler ut prisen.

NTB

Tirsdag 15. oktober 2019 ·•· Regionalt

Sju pågrepet i grov voldtektssak på Hønefoss
Sju menn er pågrepet, siktet for grov voldtekt av kvinne på Hønefoss. De er ennå ikke blitt avhørt om hendelsen.

— De sju personene er siktet for grov voldtekt av en kvinne, sier politiadvokat Ole Jacob Garder i Sørøst politidistrikt til NTB.

Ifølge politiet oppsøkte kvinnen en venninne kort tid etter at hendelsen skal ha skjedd natt til tirsdag.

— Hun fortalte henne hva hun hadde blitt utsatt for. Det skal ha vært fem-seks personer som var delaktig i selve voldtekten. Så ble politiet kontaktet av venninnen, og vi rykket ut til en adresse der sju personer ble pågrepet, sier Garder.

Pågripelsene skjedde ved firetiden natt til tirsdag.

— Ikke fast opphold

Han bekrefter at det er snakk om personer av østeuropeisk opprinnelse. De ser ifølge Garder ikke ut til å ha fast opphold i Norge, men politiet har ingen opplysninger om de ikke har lovlig opphold.

— De har ikke norsk statsborgerskap, men de har vært her en stund, sier han.

Garder opplyser at både kvinnen og de pågrepne har vært hos legevakt. Der er det er tatt prøver av samtlige for å sikre eventuelle spor og bevis for voldtekt. Det er også tatt beslag i mobiltelefoner og klær, og det foretas tekniske undersøkelser i boligen.

Behov for tolk

— De sju er nå i politiarresten i Hønefoss og Drammen. Vi tar sikte på å avhøre dem så fort som mulig, men det har vist seg noe logistisk utfordrende ettersom vi må skaffe både tolk og advokat til hver enkelt. Derfor vil det ta litt tid før vi kommer videre i etterforskningen og får gjennomført avhør, sier politiadvokat Garder.

Politiet vil fortløpende ta stilling til varetektsfengsling i løpet av onsdag og torsdag.

NTB

Tirsdag 15. oktober 2019 ·•· Utenriks

FN krever gransking av utenomrettslige henrettelser i Syria
FNs høykommissær for menneskerettigheter krever uavhengig gransking etter meldinger om utenomrettslige henrettelser av kurdiske politikere nordøst i Syria.

Krigere fra opprørsgruppen Ahrar al-Sharqiya la i helgen ut en video som viste drap på tre kurdiske fanger nord i Syria.

Det har også dukket opp en video som angivelig viser hvordan opprørere stanser bilen til generalsekretæren i det kurdiske partiet Syrias framtid, Hevrin Khalaf, for deretter å drepe henne.

En talsmann for FNs høykommissær for menneskerettigheter, Rupert Colville, krevde tirsdag uavhengig gransking av det som framstår som utenomrettslige henrettelser.

Colville slo samtidig fast at Tyrkia kan bli stilt til ansvar for krigsforbrytelser begått av militssoldater de har «effektiv kontroll over».

Ahrar al-Sharqiya holdt opprinnelig til i Deir al-Zor-provinsen og består i stor grad av tidligere medlemmer av al-Qaidas forlengede arm i Syria, Nusrafronten og Ahrar al-Sham.

Opprørerne har tidvis vært alliert med Tyrkia, men har også kjempet mot andre tyrkiskstøttede militser i området.

NTB-AP

Tirsdag 15. oktober 2019 ·•· Utenriks

Erdogan: Militæroffensiven fortsetter til målene er nådd
Den tyrkiske militæroffensiven nordøst i Syria kommer til å fortsette helt til målene er nådd, sier president Recep Tayyip Erdogan.

— Med Guds hjelp vil vi sikre regionen fra Manbij til grensa vår med Irak og i første omgang sørge for at 1 million, deretter 2 millioner syriske flyktninger kan vende tilbake til sine hjem av egen fri vilje, sa Erdogan i en TV-tale tirsdag.

Ifølge den tyrkiske presidenten er et område på 1.000 kvadratkilometer nå «frigjort fra separatistenes terroristorganisasjon».

Tyrkia hevder i likhet med amerikansk etterretning at YPG-militsen i Syria er en avlegger av den kurdiske PKK-geriljaen i Tyrkia, og har satt begge organisasjoner på sin terrorliste. YPG har likevel i flere år inntil nyllig vært alliert med USA i kampen mot IS.

NTB-AFP

Tirsdag 15. oktober 2019 ·•· Innenriks

Strengere krav til vinterdekk for tunge kjøretøy
Kravene til vinterdekk for tunge kjøretøy skjerpes inn, mens brudd på kravene til vinterutrustning skal straffes med høyere gebyrer, varsler regjeringen.

Det skal også bli flere kontroller på vinterstid, og regjeringen har bevilget 20 millioner kroner til Statens vegvesen til dette arbeidet, opplyser Samferdselsdepartementet.

De nye reglene trer i kraft 15. november 2020.

Fra neste vinter kan vogntog kun bruke dekk som er merket med «alpesymbolet».

— Disse dekkene har vist seg å ha bedre akselerasjonsevne på vinterføre, ifølge departementet.

Ifølge de nye reglene vil man dessuten få et gebyr for hvert enkelt brudd.

— Slik det har vært fram til nå, har man for eksempel kun fått ett gebyr selv om man mangler fem kjettinger. Nå vil man få fem, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Tyskland og Sverige har innført de samme kravene, men med en overgangsperiode fram til 2024.

NTB

Tirsdag 15. oktober 2019 ·•· Innenriks

Lesertallene synker på papir — øker digitalt
Norske papiraviser og magasiner sliter med fortsatt tilbakegang, mens nettutgavene til avisene blir mer populære, spesielt på mobil.

Det viser de ferske lesertallene fra undersøkelsen Forbruker & Media.

Magasinlesingen går tilbake med 11 prosent for 2018/2019. Fire magasiner øker antall lesere, mens 66 magasiner går tilbake sammenlignet med 2017/2018.

Illustrert Vitenskap er Norges mest leste magasin med 376.000 lesere per utgave. Deretter følger Hjemmet og Donald Duck, som har henholdsvis 362.000 og 322.000 lesere. A-magasinet er fortsatt Norges største avismagasin med 753.000 lesere, mens NAFs medlemsmagasin Motor har 663.000 lesere per utgave.

Nesten en av fire leser magasiner daglig

— Tross tilbakegangen leser 24 prosent av det norske folk minst ett magasin hver dag, sier administrerende direktør Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening i en pressemelding.

Hun viser også til at flere magasiner også har digitale produkter med positiv utvikling gjennom 2019.

Samtidig viser tallene at 83 prosent av Norges befolkning daglig bruker norske aviser enten på papir eller digitalt for å holde seg oppdatert. 67 prosent bruker daglig digitalt innhold, mens 39 prosent fortsatt får sine nyheter via papiraviser en gjennomsnittlig dag.

NTB

Tirsdag 15. oktober 2019 ·•· Regionalt

Sju pågrepet i grov voldtektssak på Hønefoss
Sju menn er pågrepet, siktet for grov voldtekt av kvinne på Hønefoss.

— De sju personene er siktet for grov voldtekt av en kvinne, sier Ole Jacob Garder, politiadvokat i Sørøst politidistrikt, til NRK.

Ifølge politiet oppsøkte kvinnen en venninne kort tid etter at hendelsen skal ha skjedd.

— Hun fortalte henne hva hun hadde blitt utsatt for. Så ble da politiet kontaktet og tilkalt, og vi gjennomfører en pågripelse på åstedet av disse sju personene, sier Garder.

Han forteller at det er snakk om sju personer av østeuropeisk opprinnelse. De ser ifølge Garder ikke ut til å ha fast opphold i Norge.

Politiet gikk til aksjon litt før klokka 4 natt til tirsdag mot et hus noen kilometer utenfor Hønefoss sentrum. Huset er en større flermannsbolig.

Ifølge Ringerikes Blad ble flere personer ført inn i ventende politibiler. Noen av dem var iført håndjern.

Både kvinnen og de sju siktede har vært innom voldtektsmottaket i Drammen, melder NRK.

— Nå ønsker vi å få gjennomført avhør av de siktede. I og med at det er så mange, så er det en logistisk utfordring, for de er også avhengige av å ha med seg tolk og forsvarer i avhøret, sier Garder.

NTB

Tirsdag 15. oktober 2019 ·•· Innenriks

Flere metoo-saker i Forsvaret
Flere soldater og offiserer blir refset for seksuelle krenkelser og trakassering. Men det er fortsatt mørketall, ifølge Generaladvokaten.

I 2018 ble det ifølge Generaladvokatens årsrapport reist disiplinærsak og ilagt refselse til ni soldater og offiserer for «seksuelle handlinger uten samtykke», skriver Aftenposten.

Det er flere saker enn de tre foregående årene til sammen. I tillegg registrerte Militærpolitiet 14 seksuallovbrudd i fjor som ble oversendt til politiet.

— Tallet er for høyt i den forstand at det ikke burde være slike saker. Men tallet er lavt i den forstand at det er mye som tyder på at det er flere saker enn de som kommer til uttrykk i min rapport, sier generaladvokat Sigrid Redse Johansen til avisa.

— Forsvaret har nulltoleranse mot mobbing og seksuell trakassering, uansett alvorlighetsgrad. Vi ser derfor svært alvorlig på dette, sier orlogskaptein Per-Thomas Bøe, som er talsperson for Forsvaret.

I fjor var det 7.346 soldater som avtjente førstegangstjenesten. Av dem var 28,5 prosent kvinner.

NTB

Tirsdag 15. oktober 2019 ·•· Innenriks

Hackere har lekket passordene til 362 norske politifolk
Politimestre, lensmenn og sjefer i politidirektoratet og hundrevis av politifolk over hele landet er blant dem som har fått sine hemmelige passord lekket.

Det skriver Adresseavisen som de siste månedene har hatt tilgang til mer enn 1,4 milliarder epostadresser og passordene som er knyttet til dem.

Opplysningene stammer fra en rekke omfattende datalekkasjer fra flere ulike nettsteder som har vært utsatt for datainnbrudd, hvor hackere har stjålet opplysninger.

Politiets egne systemer er ikke hacket. Epostadressene og passordene har havnet på avveie etter at politifolk har registrert seg med jobbdetaljene på ulike nettsteder, deriblant Dropbox og LinkedIn.

Blant de lekkede passordene fra politifolk er «sommer», «poli10», «tjorven» og «lillepus».

Ifølge Adresseavisen er passordene til over 600.000 nordmenn omfattet av hackingen. Dette gjelder blant annet passordene til norske statsråder, generaler, politimestre, ambassadører og bedriftsledere. I tillegg er hundretusener vanlige nordmenn er berørt, samt brukere over hele verden.

Politidirektoratet opplyser at de vet at «epostadresser knyttet til politiet finnes i slike databaser», men ønsker ikke å svare om omfanget Adresseavisen melder om, er kjent internt.

Også 2.702 mediefolk fra VG, Aftenposten, Dagbladet, NRK og Adresseavisen er blant dem som har fått sine passord lekket ut på nettet.

NTB

Tirsdag 15. oktober 2019 ·•· Innenriks

Politiet har målsetting om å løse Lørenskog-saken før årsskiftet
Etterforskningsleder Tommy Brøske sier til VG at Øst politidistrikt har som mål å få svar på hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen, før 2020.

— Vi har fortsatt en målsetting om å løse saken i løpet av 2019, men samtidig nærmer vi oss raskt et nytt år, sier han til avisa.

Etterforskningslederen opplyser at politiet jobber med prosjekter som kan bidra til en oppklaring av saken, men han tør ikke anslå hvor stor sjansen er for at politiet skal nå målsettingen sin.

Om drøye to uker, 31. oktober, er det ett år siden 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sin bolig i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog. Hun forsvant en gang mellom klokka 9.15 og 13.30.

Politiet holdt etterforskningen hemmelig, og først 9. januar gikk de offentlig ut med saken. De begrunnet det med grove trusler mot kvinnens liv og helse. Det har blitt fremmet krav om 9 millioner euro i løsepenger betalt i kryptovalutaen monero og fremsatt grove trusler i et brev etterlatt på stedet.

Før sommeren opplyste politiet at de mener Hagen kan være drept, og at bortføringen ble iscenesatt for å skjule drapet.

NTB

Tirsdag 15. oktober 2019 ·•· Innenriks

Mann i Arendal fyllekjørte med gressklipper
Politiet pågrep mandag kveld en mann i 60-årene som fyllekjørte med gressklipper på en offentlig vei på Rykene i Arendal.

Mannen ble etter pågripelsen kjørt til legevakta for blodprøvetaking, skriver Fædrelandsvennen.

— Å fyllekjøre med gressklipper på offentlig vei er sidestilt med å fyllekjøre i en bil. Det virker kanskje mer uskyldig på en gressklipper, men skadepotensialet kan være stort der også, sier operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt til avisa.

Det er ikke kjent hvor mannen skulle, men ifølge vitner til politiet tar mannen av og til gressklipperen når han skal handle på butikken.

Politiet meldte om hendelsen ved 18.30-tiden mandag.

NTB

Tirsdag 15. oktober 2019 ·•· Regionalt

Brann på Sokna slukket
Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen i et industribygg på Sokna mandag ettermiddag. Etter en drøy time var brannen slokket og evakueringssonen opphevet.

Nødetatene fikk melding om brannen klokka 16.25. Ifølge politiet var det en tilhenger lastet med flis som tok fyr.

I forbindelse med brannen i industribygget som huser en trailerbedrift, ble det satt 300 meters sikkerhetsavstand på grunn av eksplosjonsfare.

Det var ingen personer i bygget da det begynte å brenne.

NTB

Tirsdag 15. oktober 2019 ·•· Innenriks

Ryggpasient tvunget til å forlate sykehus — ble fraktet i jekketralle på ferje
En pasient med store ryggsmerter ønsket ikke å dra hjem fra sykehuset ettersom han ikke klarte å gå. Men han endte opp på en jekketralle.

Mannen fra Jørpeland ble først sendt til legevakten på hjemstedet, der de ga ham smertestillende og sendte ham videre til Stavanger Universitetssjukehus (SUS), skriver Stavanger Aftenblad.

Der ble han undersøkt nærmere, og legene slo fast at de ikke kunne gjøre mer. Han fikk dermed beskjed om å dra hjem siden sykehuset ikke hadde noen ledig sengeplass. Siden pasienten ikke klarte å gå, motsatte han seg dette.

Da ble politiet tilkalt for å hente ham hjem under tvang. De kjørte ham til ferja til Tau, der han ble forlatt på en benk.

Et øyenvitne forteller til avisen at mannen deretter forsøkte å åle seg langs bakken for å komme om bord i ferja, men at han ble hjulpet av matrosene som plasserte ham på en jekketralle for å få ham om bord.

Den samme jekketralla ble deretter brukt til å få ham av ferja og på en benk i venterommet på Tau. En passasjer på ferja ringte deretter etter sykebil for å få mannen hjem.

Sykehuset sier til avisen at den medisinskfaglige vurderingen var at mannen ikke hadde behov for sykehusinnleggelse.

Politimester Hans Vik i Sørvest politidistrikt opplyser i en pressemelding mandag at de skal se nærmere på hendelsen.

— Jeg ønsker å få en klarhet i hva som nøyaktig har skjedd i denne saken, både i dialogen med SUS og i dialogen med pasienten, og oppretter derfor en klagesak for å finne dette ut, sier Vik, ifølge Stavanger Aftenblad.

NTB

Tirsdag 15. oktober 2019 ·•· Innenriks

Færre enn én av tre nyutdannede politifolk jobber i politiet
Under 30 prosent av studentene som gikk ut fra Politihøgskolen våren 2019, har nå jobb i politiet. Av disse har 9 prosent fått fast jobb.

Politidirektoratets tall over nyutdannede fra 2019-kullet viser en nedgang på 18,6 prosent som er i jobb som politifolk, sammenlignet med 2. kvartal 2019.

Ifølge direktoratet skyldes dette sesongvariasjoner og at mange nyutdannede har vært ansatt i midlertidige sommervikariater.

— Samtidig har det vært en økning i andelen med fast ansettelse på tvers av alle kullene. Tallene viser at nyutdannede får jobb etter endt politiutdannelse, men at det kan ta tid å få fast ansettelse, sier HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet.

Mens 28,8 prosent av årets avgangsstudenter nå jobber i politiet, gjelder dette rundt 80 prosent av studentene fra 2018-kullet. 64,4 prosent av disse har fått fast jobb. Fra 2017-kullet er drøyt 90 prosent av studentene ansatt i politiet, litt over 86 prosent av disse i fast stilling.

Politiet hadde totalt 16.991 årsverk ved utgangen av september 2019, av disse 10.107 politiårsverk. Det er ventet at regjeringen vil nå målet om to politiårsverk per 1.000 innbyggere neste år.

NTB

Tirsdag 15. oktober 2019 ·•· Utenriks

FN: 14 prosent av all mat går tapt før den når butikken
En ny rapport fra FN viser at 14 prosent av all mat som blir produsert i verden, går tapt før den når butikkhyllene.

— Jeg lurer ofte på hvordan vi kan akseptere at mat blir kastet når over 820 millioner mennesker i verden fortsatt går sultne hver dag, sier generalsekretær Qu Dongyu i FNs organisasjon for ernæring og landbruk, FAO.

Organisasjonen skriver i den nye rapporten at reduksjon av maten som går tapt, vil øke den økonomiske veksten, gi mindre hungersnød og begrense utslippene av klimagasser.

FAO skiller mellom mat som går tapt etter at den er høstet eller under transport, og mat som kastes av dagligvarebutikkene eller forbrukerne. I 2011 anslo FAO at en tredel av all mat gikk tapt eller ble kastet årlig, men i den nye rapporten understreker organisasjonen at dette var et omtrentlig anslag.

Rapporten viser at mest mat går tapt i det sentrale og sørlige Asia, med 20,7 prosent av det som blir produsert, fulgt av Nord-Amerika og Europa med 15,7 prosent.

Rotgrønnsaker og oljevekster er matvarene som i størst grad går tapt med 25,3 prosent av avlingene.

Årsakene til at maten går tapt, er blant annet feil innhøstingstidspunkt, klimaet på gården, utfordringer med å få varene ut i markedet, feil lagring og at maten behandles feil under transporten.

Rapporten peker samtidig på at det er mulig å redusere tapene mye, særlig på de feltene hvor tapene er størst.

NTB-DPA

Tirsdag 15. oktober 2019 ·•· Utenriks

Politibetjent la igjen pistol på toalettet under svensk toppkamp
En svensk politibetjent risikerer lønnstrekk etter å ha glemt igjen våpenet sitt på toalettet under en fotballkamp på Friends Arena i juni, skriver Aftonbladet.

Det var under storkampen mellom AIK og Malmö at en privatperson fant pistolen på et av toalettene på den svenske landslagsarenaen.

19.141 tilskuere var til stede på tribunene i 0-0-kampen der blant andre Tarik Elyounoussi spilte.

Personen som fant våpenet, meldte ifra til en ordensvakt og leverte det fra seg. Ifølge Aftonbladet skal den aktuelle politibetjenten selv ha meldt fra på politiradioen om at et våpen var funnet, før betjenten senere oppdaget at det var vedkommendes egen pistol.

Underveis i kampen hadde politibetjenten gått på toalettet, lagt våpenet på gulvet og så forlatt toalettet uten å ta med seg pistolen.

Det ble innledet en etterforskning av episoden, men påtalemyndigheten konkluderte med at politibetjenten ikke har begått noe regelbrudd. Politiets personalansvarsnemnd ser samtidig alvorlig på episoden og anbefaler lønnskutt som straff for våpenhendelsen.

NTB

Tirsdag 15. oktober 2019 ·•· Innenriks

Selskap forsøkte å smugle skip ut av Norge — fikk 7 millioner kroner i bot
Singapore-selskapet Wirana Shipping har fått en bot på 7 millioner kroner av Økokrim for å ha forsøkt å smugle skipet Tide Carrier ut av Norge.

Boten er allerede betalt, opplyser Økokrim i en pressemelding.

Selskapet forsøkte i februar 2017 å seile skipet Tide Carrier fra Høylandsbygd i Kvinnherad til opphogging på en strand i Gadani i Pakistan — uten tillatelse fra Miljødirektoratet.

Selskapet Wirana Shipping Corporation Pte. Ltd. var såkalt «commercial manager» for seilasen og bestemte hvor den skulle gå til, hvilket formål og hvordan den skulle gjennomføres. Selskapets virksomhet er blant annet å kjøpe opp utrangerte skip og selge dem til opphoggingssteder på strendene i India og Pakistan.

Tide Carrier hadde ligget ti år i opplag før seilasen.

Etter to dager fikk skipet motorproblemer og kom i drift utenfor Jærstrendene. Miljømyndighetene nektet da skipet å forlate Norge uten tillatelse.

Forelegget omfatter flere tilfeller av uriktig forklaring til offentlig myndighet. Det omfatter også brudd på forurensningsloven ut fra den forurensningsfare seilasen innebar. Ifølge Kystverket var det overhengende fare for akutt forurensning da skipet kom i drift. På skipets tanker var det blant annet 1.500 kubikkmeter oljeholdige væsker.

Miljødirektoratet innga anmeldelse i saken i april 2017 og Kystverket i mai 2017. Saken har vært etterforsket sammen med Vest politidistrikt.

NTB

Tirsdag 15. oktober 2019 ·•· Utenriks

Nobelpris i økonomi for forskning på fattigdom
Abhijit Banerjee, Esther Duflo og Michael Kremer får nobelprisen i økonomi for forskning på fattigdom. Duflo er den andre kvinnen noensinne som mottar prisen.

Det opplyste Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm mandag. Banerjee og Kremer er amerikanere, mens Duflo er fransk-amerikansk.

De tre er kjent for en eksperimentell tilnærming til fattigdomsproblemet, blant annet ved å teste ut konkrete tiltak med felteksperimenter.

I motsetning til de andre nobelprisene ble ikke økonomiprisen innstiftet av Alfred Nobel. I stedet var det den svenske sentralbanken — Sveriges Riksbank — som innstiftet prisen i forbindelse med bankens trehundreårsjubileum i 1968.

Økonomiprisens offisielle navn er Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap til Alfred Nobels minne. Ofte omtales den som nobelprisen i økonomi.

Både Abhijit Banerjee og Esther Duflo er ansatt ved Massachusetts Institute of Technology i USA. Kremer jobber ved Harvard-universitetet.

NTB-AP

Tirsdag 15. oktober 2019 ·•· Innenriks

Norge stadig mer populært blant utlendinger.
I sommer satte utlendinger overnattingsrekord med 6,6 millioner overnattinger på norske hoteller. Tyskere er de ivrigste til å gjeste Norge.

Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå mandag.

Både norske og utenlandske overnattinger økte i sommermånedene, men det var de utenlandske gjestene som hadde den største prosentvise veksten. I alt er det registrert 18,5 millioner hotelldøgn fra mai til og med august. Én av tre gjester var utenlandske, viser tallene.

Siden 2015 har antall norske gjester økt med 7 prosent, mens tallet på utenlandske gjester har økt med hele 26 prosent.

Tyske turister sto for nesten en firedel, 1,5 millioner, av overnattingene i sommer, mens nederlendere kommer på andreplass.

En annen nasjon er verdt å merke seg, er Kina, ifølge SSB. Tallet på kineserne som bor på hotell i Norge, har økt med 53 prosent siden 2015. Også antall amerikanske overnattinger er mer enn doblet.

NTB

Tirsdag 15. oktober 2019 ·•· Innenriks

Forskere kartlegger langtidsvirkninger etter Utøya-terroren
Høsten 2019 gjennomføres den fjerde intervjurunden i studien av dem som overlevde terrorangrepet på Utøya og deres foreldre.

— Nå er åtte år gått siden terrorangrepet 22. juli 2011, og for de fleste av oss er hendelsene kommet litt på avstand. For mange av de berørte setter derimot angrepet fortsatt preg på hverdagen, og mange sliter med fysiske og psykiske ettervirkninger av terrorangrepet, sier Grete Dyb, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hun er også prosjektleder for studien av de overlevende fra Utøya.

Utøya-studien ved NKVTS har siden 2011 fulgt opp de som var på Utøya 22. juli, og deres foreldre. Forskerne har gjennomført tre runder med datainnsamlinger, der de berørte har blitt intervjuet om sine opplevelser og hvordan de har hatt det etterpå.

Nå ønsker forskerne å lære mer om langtidsvirkningene av å være utsatt for terror.

NKVTS ønsker særlig å komme i kontakt med overlevende og foreldre som ikke tidligere har deltatt i studien, men som har et ønske om å være med i siste runde av undersøkelsen. De inviterer også berørte til å delta i en måling av aktivitet og søvn.

— Bakgrunnen for dette er at mange kan slite med å sove godt og å få nok vanlig aktivitet gjennom dagen i etterkant av en traumatisk hendelse, forteller Dyb.

Deltakere som ønsker det, kan få tilbakemelding på egne data.

Resultater fra Utøya-studien har blitt publisert i over femti internasjonale tidsskrifter.

NTB

Tirsdag 15. oktober 2019 ·•· Innenriks

29 dyreholdere anmeldt til politiet hittil i år
Mattilsynet har anmeldt 29 dyreholdere til politiet i år. Det er like mange som i hele 2018.

— Det finnes langt flere kjæledyreiere enn bønder, og omtrent halvparten av politianmeldelsene våre gjaldt saker med kjæledyr. Vi meldte 14 dyreholdere med kjæledyr til politiet og avviklet 14 slike dyrehold i denne perioden, sier Torunn Knævelsrud, leder for seksjon dyrevelferd i Mattilsynet, i en pressemelding.

Av de øvrige dyreholdene som ble politianmeldt, var fem med svin, tre med storfe, tre med sau, én med mink og tre er andre typer dyrehold, viser Mattilsynets dyrevelferdsrapport for de åtte første månedene i 2019.

— Mattilsynet finner alvorlige forhold også i dyrehold med storfe, sau og svin. Vi fant dyr som ble utsatt for alvorlig vanskjøtsel i åtte storfehold, sju sauehold og fire svinehold, sier Knævelsrud.

Totalt gjennomførte Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden i 4.906 dyrehold fra 1. januar til 31. august i år. Det ble oppdaget større og mindre brudd på regelverket i 36 prosent av disse dyreholdene.

Mattilsynet understreker at de gjennomfører tilsyn oftere hos de dyreholdene de mener har størst risiko for brudd på regelverket, og at funnene derfor ikke viser totalbildet av hvordan dyr har det i Norge.

— Et regelbrudd betyr ikke alltid at dyrene lider, sier Knævelsrud.

NTB

Mandag 14. oktober 2019 ·•· Innenriks

Kallmyr vil at fotballvold anmeldes
Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) krever at Norges Fotballforbund (NFF) lager systemer for å rapportere og politianmelde vold på fotballbanen.

— Når fotballbanen blir et sted man kan utøve vold, er det på tide å rydde opp, sier justisminister Jøran Kallmyr til VG.

Avisen har de siste ukene satt søkelyset på alvorlige voldshendelser på fotballbanen i Oslo og ellers i landet. Dette er vold som ofte utspiller seg i lavere divisjoner og i ungdomsfotballen. Volden skjer både mellom spillere og mot dommere, viser en rekke rapporterte tilfeller. I Oslo har fotballdommere begynt å skjule sin identitet av frykt for egen sikkerhet, skrev VG søndag.

Til nå har det ifølge VG vært opp til ofrene for fotballvolden å bestemme hvorvidt de vil anmelde eller ikke. Dette vil justisministeren endre. Han ønsker at det lages systemer som gjør at det er en selvfølge at dette meldes inn til politiet.

Oslos politimester Beate Gangås er enig i at det må settes inn tiltak for å hindre at idretten blir en arena der det utøves grov vold som ikke anmeldes.

— Anmeldelser gir politiet mulighet til å vurdere sakene, derfor ønsker vi at slike saker anmeldes. Vi ser det som naturlig at NFF melder fra når de får kunnskap om alvorlige voldssaker, sier Gangås til VG.

NTB

Mandag 14. oktober 2019 ·•· Innenriks

Undersøkelse: Én av fire ga samtykke til å gi fra seg alle personlige data på Facebook
Én av fire nordmenn ga samtykke til å gi fra seg alle personlige data på Facebook, ifølge et fersk eksperiment gjort av norske forskere.

Undersøkelsen ble gjennomført av forskere fra Norsk Regnesentral (NR) og Universitetet i Bergen (UiB), som gjorde et skjult eksperiment på Facebook, skriver Aftenposten.

2.800 nordmenn ble spurt om å gi samtykke til at personlige data og all informasjon som Facebook hadde om dem ble hentet ut. De fikk følgende spørsmål:

«Du har tidligere svart på undersøkelser. Kan vi koble disse svarene med din Facebook-profil eller annen informasjon på Facebook om deg, og legge informasjonen til din profil som oppdragsgiver lager?".

— Det vi spurte om, er nesten det samme som å be om lov å få hente alle filer folk har på datamaskinen og mobilen. Vi ba om å få vite alt om vedkommende, hva han eller hun hadde svart på tidligere undersøkelse og alt som fantes av opplysninger om dem på Facebook, sier seniorforsker Ingvar Tjøstheim ved NR.

26 prosent ga samtykke til å hente ut alle persondata på Facebook. Andelen menn var størst blant dem som samtykket. 32 prosent av alle menn ga samtykke, mens kun 20 prosent av kvinnene gjorde det samme.

Stadige forespørsler om samtykke i dagens digitale samfunn fører til at mange kanskje svarer automatisk ja, mener forsker.

— I stedet for å føle at vi har mulighet til å kontrollere våre persondata, har vi fått en flodbølge av forespørsler som vi skal gi samtykke til, sier Lisbeth Berg ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Oslo Met.

NTB

Mandag 14. oktober 2019 ·•· Utenriks

Norsk utvekslingsstudent siktet for terrortrusler i USA
En norsk utvekslingsstudent i New York ble denne uka pågrepet etter at han kom med trusler om skoleskyting mot skolen han gikk på, ifølge Dagbladet.

Hendelsen fant sted tirsdag ved en internasjonal videregående skole i New York, hvor nordmann var på utveksling, skriver avisen.

Nordmannen skal ha sendt en anonym melding til en medelev ved skolen. Meldingen gikk ut på at det ville bli satt i gang en skoleskyting på campus ti minutter senere.

Trusselmeldingen utløste en stor politiaksjon, som varte i om lag tre timer. Tre andre skoler i området satte i gang en såkalt lockout i forbindelse med hendelsen, ifølge amerikansk politi.

Nordmannen ble pågrepet da det ble klart at det var han som sto bak den anonyme meldingen. Han ble senere løslatt.

— Vi ble varslet om trusselen mot vår campus i New York og fulgte våre sikkerhetsrutiner. Politiet ble umiddelbart kontaktet. De har konkludert med at trusselen ikke var reell, og vi fortsetter med skolens aktiviteter som normalt. Dette var en enkeltstående hendelse, og alle våre studenter og ansatte er trygge og uskadde, sier en talsperson for skolen.

Utenriksdepartementet bekrefter at de er kjent med saken.

NTB

Mandag 14. oktober 2019 ·•· Innenriks

Ap: Staten bør si et kraftig «nei» til Jehovas vitner
Arbeiderpartiet mener at trossamfunnet Jehovas vitner bryter menneskerettighetene og vil stramme kraftig inn på kravene til at trossamfunn skal få statsstøtte.

NRK har snakket med flere personer som har brutt med Jehovas vitner på bakgrunn av det de mener er «svært problematiske holdninger til blant annet homofili og kvinner».

— I dette trossamfunnet, og i mange andre, vokser barn og unge opp og blir lært at de ikke kan være den de er. At de må undertrykke sin legning, og at de ikke kan få sine menneskerettigheter ivaretatt fordi de er kvinner, sier stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap) til NRK.

— Dette mener jeg staten skal si et kraftig «nei» til, og at vi må stille strengere krav dersom de skal få statsstøtte, sier Trettebergstuen, som er nestleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Jehovas vitner mottok i fjor 14 millioner kroner i støtte fra staten. I sommer kom regjeringen med forslag til en ny trossamfunnslov der det foreslås at trossamfunn kan nektes statsstøtte etter enkelte kriterier. Eksempler på slike kriterier er brudd på lovbestemte diskrimineringsforbud, eller at de på andre måter alvorlig krenker andre rettigheter og friheter.

— Nå foreslår regjeringen en bestemmelse som sier at man i noen tilfeller kan trekke tilbake støtten, men den er ikke vedtatt ennå. Terskelen skal være høy, men hvor den skal ligge, får vi komme tilbake til, sier statssekretær Jorunn Hallaråker (KrF) i Barne- og familiedepartementet.

Jehovas vitner har ikke besvart NRKs henvendelser.

NTB

Mandag 14. oktober 2019 ·•· Innenriks

Passord til journalister i de største mediehusene i Norge er blottstilt på nettet
Adresseavisen avslørte tidligere denne uken at passordene til 600.000 nordmenn er blottstilt på nettet. Over 2.700 av dem er ansatte i Medie-Norge.

Avisen har de siste månedene hatt tilgang til mer enn 1,4 milliarder epostadresser og passordene knyttet til dem som følge av omfattende datalekkasjer. Blant de berørte er norske statsråder, generaler, politimestre, ambassadører og bedriftsledere, samt hundretusener av vanlige nordmenn.

2.702 mediefolk fra VG, Aftenposten, Dagbladet, NRK og Adresseavisen er blant dem som har fått sine passord lekket ut på nettet. Norsk Redaktørforening er bekymret over konsekvensene dette kan få for kildearbeidet til norske journalister.

— Det er helt åpenbart at dette er et problem. Det handler ikke bare om den personlige beskyttelsen, men også om å beskytte kilder som kan være lovet konfidensialitet, og der er det en risiko at deres identitet kan bli avslørt, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

Blant de lekkede journalist-passordene er passord som «javielsker», «bernstein», «kvinner», «assman6699» og «huskerdetaldri».

NTB
 

Søndag 13. oktober 2019 ·•· Regionalt

Prestmarken er ferdig på Vik
Foto: REGIONSNYTT
Det er en stor mengde biler som har vært innom lokalene til Prestmarken på Vik. Da Prestmarken Bil flyttet til Helgelandsmoen tok Autopool over lokalene.

Hos Autopool AS var fornøyde kunder viktig. Dessverre var det ikke mange nok kunder til at det varte så lenge.

Daglig leder Knut-Andre Vassdal Odda fratrådte 19.09.2019, og ingen har overtatt etter ham i følge Brønnøysundregistrene.

Incom Pool AS er eier av Autopool AS, og det igjen er eid av Prestmarken Holding AS, Odda Vassdal Holding AS, og E. Bakken Holding AS, alle med like store andeler.

Når treningssenteret HQ overtar skal det bli trygt, enkelt og mer motiverende i lokalene.

REGIONSNYTT

Søndag 13. oktober 2019 ·•· Utenriks

Politiet i Nord-Makedonia fant 45 pakistanske migranter i varebil
En politipatrulje i Nord-Makedonia fant søndag 45 pakistanske migranter stuet sammen i en varebil på en motorvei ved byen Veles.

Den 28 år gamle makedonske mannen som kjørte bilen, ble pågrepet.

Migrantene har trolig tatt seg ulovlig inn i Nord-Makedonia fra nabolandet Hellas. De vil etter alt å dømme bli deportert.

Selv om den offisielt har vært stengt siden 2016, bruker menneskesmuglere fortsatt den såkalte Balkan-ruten aktivt. Antallet migranter som har tatt seg ulovlig inn i Nord-Makedonia, har økt med 20 prosent i år.

NTB-AP

Søndag 13. oktober 2019 ·•· Innenriks

Sedler verdt over 4 milliarder kroner blir snart for gamle
Gamle 50- og 500-lapper tas ut av sirkulasjon fredag 18. oktober, ett år etter at de nye sedlene ble lansert.

— Norges Bank oppfordrer publikum til å bruke eller sette gamle 50- og 500-kronesedler inn på konto før denne fristen, sier direktør Leif Veggum for kontante betalingsmidler i Norges Bank.

Sedlene tas ut av sirkulasjon ett år etter at Norges Bank lanserte nye 50- og 500-kronesedler.

Seddelserien som er på vei ut, ble introdusert i årene 1994—2001.

I månedsskiftet september/oktober var det 8,1 millioner gamle 500-kronesedler og 12,4 millioner gamle 50-kronesedler i omløp. Det tilsvarer 4,6 milliarder kroner.

— Det er en betydelig mengde sedler, så vi håper flest mulig nå tar en ekstra kikk i skuffer og skap for å se om de kan ha gamle sedler liggende, sier Veggum.

Etter 18. oktober kan sedlene veksles gebyrfritt hos Norges Bank i minst ti år. Det gjøres ved å troppe opp ved et av Norges Banks depoter eller ved å sende sedlene til sentralbanken.

NTB

Søndag 13. oktober 2019 ·•· Utenriks

Dødstallet stiger etter tyfonen i Japan
Minst 19 mennesker er døde og en rekke andre savnet etter tyfonen Hagibis‘ herjinger i Japan. De materielle skadene er store, og hundretusener er uten strøm.

Tyfonen Hagibis var på forhånd meldt å bli det verste uværet i Japan på 60 år. Da den kom inn over land i morgentimene lørdag, var det med voldsom vind og kraftig regn, noe som forårsaket omfattende ødeleggelser, jordskred og stormflo.

På det meste var over 7 millioner mennesker oppfordret til å evakuere fra de mest utsatte områdene.

Ulike kilder oppgir forskjellige antall omkomne i naturkatastrofen. Nyhetsbyrået Kyodo og flere andre medier meldte søndag at 19 er døde, mens 16 andre er savnet.

Over hundre mennesker skal ha fått skader i uværet. Blant de savnede er deler av mannskapet på et lasteskap som sank i havna i Tokyo.

NTB-AP-AFP

Søndag 13. oktober 2019 ·•· Innenriks

163 studenter tar staten for retten
163 psykologistudenter har tilsluttet seg et gruppesøksmål mot Staten og Helse- og omsorgsdepartementet. Mandag starter den åtte dager lange rettssaken i Oslo.

Bakteppet er klager fra flere psykologistudenter som har fått avslag på søknaden i Norge om å få godkjent en mastergrad i klinisk helsepsykologi fra ELTE-universitetet i Ungarn, etter at Helsedirektoratet brått endret godkjenningspraksis i 2016.

Det europeiske frihandelsforbunds (EFTA) overvåkingsorgan ESA åpnet derfor i mai en sak mot Norge, fordi de mener det er i strid med EØS-avtalen.

Da fristen for å melde seg på gruppesøksmålet gikk ut 30. august hadde 163 personer meldt seg, ifølge Dagens Medisin.

NTB

Søndag 13. oktober 2019 ·•· Innenriks

Forsker bekymret over økt bruk av smertestillende blant unge
Tall viser en økt og feil bruk av smertestillende blant ungdom. Det er grunn til bekymring, mener forsker.

Forsker Siv Skarstein ved Oslo Met forteller til ABC nyhete r at ungdom har oppgitt at de bruker smertestillende til å behandle generelt ubehag, søvnproblemer, stress, følelsen av å være utenfor og andre sosiale utfordringer.

— Selv om det kan være psykisk smertefullt å være stengt utenfor, brukes medisinene altså til mange andre ting enn det de er godkjent for, sier Skarstein.

Også Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe er bekymret.

— Det er jo nærmest slik at man blir lært opp til at det alltid er en pille å ta ved ubehag. Det viser at det er stor kunnskapsmangel blant unge om bruken og hva de virker mot. Når frisk ungdom tar smertestillende som forebyggende, da har det gått langt, sier hun.

Toppe har derfor sendt et skriftlig spørsmål til kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) hvor hun spør om han vil ta initiativ til et forebyggende undervisningsopplegg i grunnskolen.

Sanner svarer at skolene selv har frihet til å velge de læremidlene, arbeidsmåtene og den organiseringen som er best egnet. Men tilføyer at folkehelse og livsmestring er et fag som prioriteres, i tillegg til at det i forslaget til ny læreplan er et kompetansemål som omhandler hvordan legemidler påvirker kroppen.

NTB

Søndag 13. oktober 2019 ·•· Utenriks

Ocean Viking reddet 74 mennesker i gummibåt utenfor Libya
Det norske skipet Ocean Viking hentet natt til søndag opp 74 personer fra en gummibåt i Middelhavet utenfor kysten av Libya.

Det norskeide redningsskipet Ocean Viking, som driftes av Leger Uten Grenser (MSF) og SOS Méditerranée, meldte selv om aksjonen ved 1-tiden natt til søndag.

— Ocean Viking har akkurat reddet 74 mennesker, deriblant seks barn, fra en gummibåt i nød ved et oljefelt om lag 50 nautiske mil utenfor kysten av Libya, melder Leger Uten Grenser på Twitter.

Alle om bord i gummibåten er slitne etter den farlige reisen, men alle er tilsynelatende i stabil form, skriver organisasjonen.

I september reddet Ocean Viking opp i alt 182 mennesker fra skrøpelige båter utenfor Libyas kyst. De ble satt i land i Messina på Sicilia.

NTB

Søndag 13. oktober 2019 ·•· Innenriks

Fører stanset med nærmere 3 i promille
Etter tips fra vitner ble en mann i 20-årene stanset med nærmere 3 i promille i Drammen lørdag kveld.

Politiet ble varslet klokken 22.50 om mannen som selv kom kjørende til et utested på Bragernes.

Prøver viste at han i tillegg til den høye promillen også hadde tatt medisiner som ikke er forenelig med kjøring, melder politiet i Sørøst på Twitter.

Til VG opplyser operasjonsleder Trond Egil Groth at mannen blir anmeldt og mister førerkortet.

Ifølge Folkehelseinstituttet kan en promille på over 3 være dødelig, mens en promille over 4 får hjerneaktiviteten til å avta og flere av kroppens organer til å slutte å fungere.

NTB

Søndag 13. oktober 2019 ·•· Regionalt

Politiet undersøker rasistisk motiv etter angrep på kirkeasylanter på Hønefoss
Ingen er pågrepet etter det som kan være et rasistisk angrep på en far og hans sju år gamle sønn på Hønefoss lørdag.

Faren ble slått mens sønnen ble dyttet over ende. Politiet leter etter to menn, men lørdag kveld var jakten resultatløs.

— Faren er lettere skadd, opplyser operasjonsleder André Kråkenes i Sørøst politidistrikt til NTB.

Angrepet skjedde trolig uten foranledning i fritidsområdet Schjongslunden i Hønefoss lørdag formiddag. Saken ble først omtalt i Ringerikes Blad.

Jakter to menn

De to var på tur i området da to menn plutselig gikk til angrep. Gutten ble dyttet mens faren ble slått. De to mistenkte beskrives som menn i 30-40-årsalderen. De løp fra stedet da vitner kom til.

Politiet ønsker å komme i kontakt med vitner til hendelsen, men lørdag kveld hadde ingen meldt seg.

Prost Kristin Moen Saxegaard i Ringerike bekrefter overfor Vårt Land at de to som ble angrepet, tilhører den afghanske familien som har bodd i kirken siden mars i fjor. Selv om de har fått innvilget midlertidig opphold, bor de fremdeles i kirken.

Undersøker rasistisk motiv

Det var Saxegaard som hjalp de to til politiet for å anmelde saken. Hun sier det er grunn til å tro at angrepet er rasistisk motivert.

— Det er ytret noe om at det er rasistisk motivert. Gjerningspersonene sa noe som tyder på det før de angrep, sier hun.

Operasjonsleder Kråkenes bekrefter at det kan ligge et rasistisk motiv i bunn, men vil ikke fastslå det.

— Det er en av teoriene vi jobber etter. Men så lenge vi ikke har fått tak i motparten og avhørt dem, vet vi ikke. Vi må også ha et avhør med fornærmede, med tolk, for å få bedre klarhet i hva som har skjedd, sier han til Vårt Land.

Dette forhøret blir ikke foretatt lørdag kveld, slik opprinnelig planlagt, sier operasjonslederen til NTB.

— Vi må ha tolk, og avhøret vil derfor tidligst skje søndag. Vi skal også innhente overvåkingsbilder fra området der dette skjedde, sier Kråkenes.

NTB

Søndag 13. oktober 2019 ·•· Innenriks

17-åring risikerer fengselsstraff for falsk nødmelding
En gutt (17) kan få fengselsstraff for å ha ringt inn en falsk nødmelding om at en båt var i ferd med å synke. Flere helikoptre og båter rykket ut.

Lørdag besluttet politiet at gutten skal anmeldes, ifølge Stavanger Aftenblad.

Vanligvis straffes misbruk av nødsignal med forelegg. I dette tilfellet risikerer imidlertid gutten fengselsstraff, selv om det tas hensyn til at han er under 18 år.

— Her har meldingen medført at nødetatene rykket ut til en stor redningsaksjon, og resultatet kan bli både fengselsstraff og erstatningsansvar, sier jourhavende politiadvokat Anne Mette Dale i Sørvest politidistrikt.

17-åringen ringte fredag kveld inn til politiet og sa at han og fem andre personer var om bord i en båt som var i ferd med å synke ved Røvær i Haugesund. Deretter ble kontakten brutt.

I om lag tre timer søkte tre helikoptre, to redningsskøyter og flere sivile fartøy etter båten og personene. Det viste seg så at meldingen var falsk.

Hovedredningssentralen ser alvorlig på falske nødmeldinger. Redningsleder Jan Lillebøe sier at dette i verste fall kan føre til at liv går tapt.

— Det kunne oppstått andre hendelser hvor du ikke bruker de nevnte ressursene fordi det er mer alvorlig at seks personer er i ferd med å gå ned. Andre mennesker kan komme i en situasjon hvor de dør fordi vi ikke har tilgjengelige ressurser, sier han.

NTB

Søndag 13. oktober 2019 ·•· Innenriks

Justisdepartementet: Krekar har kostet staten 12 millioner
Staten har brukt 12 millioner kroner på ulike rettssaker og fengselsopphold knyttet til mulla Krekar.

Det viser tall ABC Nyheter har fått fra Justisdepartementet, som startet arbeidet i sommer med å regne på hva de ulike rettsprosessene knyttet til Najumuddin Faraj Ahma har kostet.

Krekar ble første gang arrestert i 2002, og beløpet er de samlede utgiftene på rettsprosesser inntil dags dato, får nettavisa opplyst fra departementets kommunikasjonsavdeling.

Utgiftene fordeler seg på to hovedkategorier — straffegjennomføring (3,8 millioner kroner) og domstolsbehandling (8,2 millioner kroner). Straffegjennomføring omfatter både varetekt og vanlig soning i fengsel.

Arbeidet med et kostnadsoverslag er første gang registrert i departementets postjournal 29. juli, to uker etter Krekars siste dom.

NTB

Lørdag 12. oktober 2019 ·•· Innenriks

Norsk tobarnsmor i Syria terrorsiktet allerede i august
Allerede i august ble en norsk kvinne som oppholder seg i al-Hol-leiren i Syria, siktet for deltakelse i en terrororganisasjon.

— Kvinnens status ble endret fra mistenkt til siktet i august 2019, sier PSTs pressevakt Annett Aamodt til NTB.

Hun forklarer at dette skjedde fordi det ble tatt i bruk et tvangsmiddel mot kvinnen da PST i forbindelse med etterforskningen innhentet finansielle opplysninger om henne. Bruk av slike tvangsmidler forutsetter at det tas ut siktelse, og kvinnen ble gjort kjent med dette via sin advokat.

Kvinnen er siktet etter straffelovens paragraf 136a, som gjelder deltakelse i terrororganisasjon.

— Flere av våre mistenkte er siktet for dette. Etter at kvinnens advokat valgte å opplyse enkelte redaksjoner om siktelsen denne uka, bekreftet PST dette, sier Aamodt.

Ifølge Aamodt har PST fortsatt ikke etterlyst den norske kvinnen internasjonalt.

Den terrorsiktede kvinnen oppholder seg i flyktningleiren al-Hol i Syria sammen med sine to barn. Hennes situasjon har fått stor oppmerksomhet fordi hun har en sønn på snart fem år som ifølge kvinnens advokat er alvorlig syk.

NTB

Lørdag 12. oktober 2019 ·•· Innenriks

NRK får kritikk for hyppig omtale av egne programmer
Hittil i år har «Exit» og andre NRK-serier blitt omtalt 243 ganger på kanalens egne nyhetssendinger. Ekspert frykter det vil svekke kanalens troverdighet.

Mediebyrået Retriever har på forespørsel fra Klassekampen undersøkt hvor mye NRK bruker sine nyhetsflater til å omtale egne programmer.

— NRK har et sterkt behov for å pusse støv av Vær varsom-plakatens punkt 2.7, sier ekspert på presseetikk Svein Brurås.

Punktet slår fast at «journalistisk omtale av produkter, tjenester, merkenavn og kommersielle interesser, også mediets egne, skal være journalistisk motivert og ikke fremstå som reklame». Brurås tror det svekker NRKs troverdighet når det som presenteres som nyheter, handler om egne underholdningsprogrammer.

Programredaktør Kyrre Nakkim i NRK tilbakeviser at kanalen bryter med regelverket, eller at omtalen går på troverdigheten løs.

— Regelen hos oss er at nyhetskriteriet skal legges til grunn for egne produkter. Dersom disse produktene skaper stort engasjement i befolkningen, så skal engasjementet også gjenspeiles i våre nyhetssendinger, sier han.

NTB

Lørdag 12. oktober 2019 ·•· Innenriks

18-åring spiste sin egen hest — fikk drapstrusler
En 18 år gammel kvinne fra Trøndelag har mottatt drapstrusler og internasjonal oppmerksomhet etter at hun spiste sin egen hest.

Truslene har hopet seg opp siden Pia Olden fra Bjugn i forrige uke la ut et bilde av maten på Facebook. Måltiden er hennes tidligere hest, Drifting Speed.

Ifølge NRK har hun mottatt drapstrusler på norsk, russisk, fransk og spansk.

— Det er mulig at jeg er blitt verdens mest hatede 18-åring. Mange skriver at jeg er psykopat, at de håper jeg ikke får barn og at jeg bør fratas retten til å ha dyr, sier Olden.

Kvinnen sier imidlertid at hesten hadde uhelbredelig skade som gjorde at den måtte avlives. 18-åringens måltid ble omtalt av både britiske Daily Mail og amerikanske New York Post.

— I avisene høres jeg ut som en kaldblodig morder, som plutselig en dag ble sulten og gikk i stallen og drepte hesten min, sier Olden.

Forsker Annechen Bahr Bugge sier at mennesker over tid har utviklet et forhold til hesten som gjør at vi oppfatter den som uspiselig. Likevel mener hun at 18-åringen fra Bjugn er nytenkende.

— Vi er blitt mer opptatt av et bærekraftig kosthold, og sett i det lyset er jo Olden sin handling flott. Hun valgte å la hesten bli til mat heller enn å la den råtne og bli til søppel.

NTB

Lørdag 12. oktober 2019 ·•· Innenriks

Anne-Elisabeth Hagens familie vurderer dusør
Anne-Elisabeth Hagens familie vurderer å utlove en dusør for opplysninger som fører til en løsning på forsvinningssaken, skriver VG.

Ifølge avisens opplysninger ble spørsmålet diskutert med politiet så sent som denne uken.

— Dusør har vært tema ved noen anledninger underveis i etterforskningen. Politiet opererer ikke selv med dusør. Det er faktisk en samfunnsplikt å bidra med opplysninger som er av betydning for en etterforskning som denne, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til VG.

Han vil ikke si noe om eventuelle konkrete beløp som er diskutert.

Svein Holden, som er bistandsadvokat for Anne-Elisabeth Hagens ektemann Tom Hagen, ønsker ikke å kommentere saken.

68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra boligen i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog en gang mellom klokka 9.15 og 13.30 onsdag 31. oktober i fjor. Forretningsmannen og milliardæren Tom Hagen kom hjem rundt klokka 13.30 og varslet politiet en drøy halvtime senere.

Politiet holdt etterforskningen hemmelig, og først 9. januar gikk de offentlig ut med saken. De begrunnet det med grove trusler mot kvinnens liv og helse. Det har blitt fremmet krav om 9 millioner euro i løsepenger betalt i kryptovalutaen monero og fremsatt grove trusler i et brev etterlatt på stedet.

Før sommeren opplyste politiet at de mener Hagen kan være drept, og at bortføringen ble iscenesatt for å skjule drapet.

NTB

Lørdag 12. oktober 2019 ·•· Utenriks

Ugandas regjering vil ha dødsstraff for homofile
Myndighetene i Uganda ønsker å innføre dødsstraff for homofile og vil legge fram et nytt lovforslag om dette i nasjonalforsamlingen.

Ugandas president Yoweri Museveni sørget i 2014 for at Uganda fikk en lov som innebar at homofil sex kunne straffes med fengsel på livstid. Det opprinnelige lovforslaget, som allerede ble lagt fram i 2009, inneholdt også muligheten for dødsstraff.

Men loven ble opphevet av ugandiske domstoler fordi nasjonalforsamlingen ikke var beslutningsdyktig da loven ble vedtatt.

Nå sier landets etikkminister Simon Lokodo at parlamentarikere som ønsker å skjerpe loven mot homofili, har mobilisert på nytt. Han mener det nye lovforslaget vil få stor oppslutning når det blir lagt fram i nasjonalforsamlingen innen utgangen av året.

Sex mellom to personer av samme kjønn er allerede kriminalisert i Uganda, men Lokodo mener at loven også må forby rekruttering og aktiviteter som fremmer homofiles rettigheter.

Frank Mugisha, som arbeider for homofiles rettigheter i Uganda, sier til nyhetsbyrået AP at aktivister vil kjempe imot ethvert forsøk på å innføre lover som krenker rettighetene til LGBT-personer.

— Vi vil kjempe på samme måte som vi kjempet mot den forrige. Ugandere er virkelig slitne. Dette er ikke en sak for uganderne nå, sier han.

NTB-AP

Fredag 11. oktober 2019 ·•· Innenriks

Kvinne dømt for hatefulle ytringer
En 65 år gammel kvinne er i Nord-Troms tingrett dømt til 21 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år for å ha kommet med hatefulle ytringer.

I retten forklarte kvinnen at hun ble svært sint da hun i januar leste et innlegg av Human Rights Service-leder Hege Storhaug på Facebook, skriver Stavanger Aftenblad. Innlegget begynte slik: «Galskapen fortsetter i 2019. Stavanger «berikes» med en ny stormoske. Hele bystyret stemte for fascismen. Frp inkludert. Velkommen til oljebyen. Erdogan!».

To timer etter at artikkelen var publisert, skrev 65-åringen følgende i kommentarfeltet: «Plasser ei bombe der og få bygningen sprengt først som sist. Boikott Tyrkia».

Den straffbare kommentaren fikk fire «likes», men flere reagerte også negativt.

I retten forklarte kvinnen at hun ble svært sint da hun leste innlegget, og at hun følte frykt for islam. Derfor skal det ha vært provoserende for henne at det skulle bygges en ny moské i Stavanger.

Videre forklarte 65-åringen at hun fremsatte ytringen i affekt, og at hun ikke tenkte på at andre kunne bli skremt eller føle seg diskriminert av kommentaren.

Kripos‘ nettpatrulje ble tipset, og anmeldelse ble inngitt i mars. Det var satt av én dag til saken i tingretten der tiltalte erkjente straffskyld.

Kvinnen, som er bosatt i Troms, dømmes også til å betale 10.000 kroner i bot og 3.000 kroner i sakskostnader.

NTB

Fredag 11. oktober 2019 ·•· Utenriks

Carlsberg utvikler ølflaske av papp
Danske Carlsberg, som også eier Ringnes, er i gang med å utvikle en ølflaske laget av trefiber.

Arbeidet med å få på plass en bærekraftig og resirkulerbar ølflaske laget av papp har pågått siden 2015. Fredag kunne den danske bryggerikjempen vise fram to nye prototyper. Begge har en hinne på innsiden laget av polymerer. Selskapet har imidlertid en ambisjon om å lage en 100 prosent biobasert flaske uten polymerer, som er et kjemisk fremstilt materiale.

Utviklingen av flaskene er del av bærekraftsprogrammet Together Towards ZERO, som innebærer en forpliktelse om at alle bryggeriene skal være karbonnøytrale innen 2030.

Carlsberg opplyser at bryggeriet vil samarbeide med Coca-Cola, den svenske vodkaprodusenten Absolut og sminkeprodusenten L‘Oréal i arbeidet med å utvikle pappflasker.

NTB-AP

Fredag 11. oktober 2019 ·•· Innenriks

Rundt 20 elever utførte skadeverk på skole i Oslo
Rundt 20 elever kastet stoler og utøvde skadeverk på Bjørnholt videregående skole i Oslo.

— Meldingen går ut på at elevene har begynt å utagere og kaste stoler og ramponert et klasserom. De skal også ha kastet flasker på en lærer. Skolen hadde ikke kontroll, og kontaktet dermed oss, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til VG.

Politiet opplyser på Twitter rundt klokken 13.40 at de er på stedet med flere patruljer og har kontroll på situasjonen.

— Ingen er fysisk skadd, og vi snakker med partene om årsaken til hendelsen, skriver politiet.

NTB

Fredag 11. oktober 2019 ·•· Innenriks

Trussel om skoleskyting i Askim —mindreårig gutt pågrepet
En mindreårig gutt er pågrepet etter at det ble fremsatt en trussel om skoleskyting ved Askim ungdomsskole

Gutten ble pågrepet klokken 10.18 fredag, opplyser Øst politidistrikt.

— Trusselen ble fremsatt på sosiale medier. Det var aldri fare for liv eller helse, og pågripelsen gikk rolig for seg, opplyser politiet.

Barnevernet er rutinemessig koblet inn i saken, opplyser de videre. Politiet vil foreløpig ikke gi flere detaljer om hendelsen.

NTB

Fredag 11. oktober 2019 ·•· Utenriks

Abiy Ahmed får Nobels fredspris for 2019
Etiopias statsminister Abiy Ahmed får Nobels fredspris for 2019.

Ahmed, som er tidligere FN-soldat, får fredsprisen for sitt arbeid med å etablere fred med nabolandet Eritrea da han tiltrådte som statsminister i 2018.

— Han utarbeidet raskt prinsippene for en fredsavtale for å avslutte den langvarige, fastlåste situasjonen mellom landene, sa Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen da hun kunngjorde tildelingen.

Meislet ut avtale

— Da Abiy Ahmed ble statsminister i april 2018, gjorde han det klart at han ønsket å gjenoppta fredssamtalene med Eritrea. I nært samarbeid med Eritreas president Isaias Afwerki meislet Abiy Ahmed på kort tid ut prinsippene for en fredsavtale, sa Reiss-Andersen videre.

Hun fremhevet flere av hans handlinger etter at han inntok statsministerembetet.

— Han brukte sine første 100 dager som statsminister til å oppheve unntakstilstanden i landet, gi amnesti til flere tusen politiske fanger, avvikle pressesensuren, legalisere tidligere kriminaliserte opposisjonsgrupper, avsette korrupsjonsmistenkte militære og sivile ledere, samt i betydelig grad øke kvinners innflytelse i etiopisk politikk og samfunnsliv, sa hun.

NTB

Fredag 11. oktober 2019 ·•· Innenriks

Ap har bedt om redegjørelse fra utenriksministeren om situasjonen i Syria
Situasjonen i Syria er urovekkende, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre. Ap har bedt utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) om en redegjørelse.

— Det er veldig alvorlig at det nå er en ny militær konflikt under opptrapping med invasjon fra Tyrkia inn på syrisk område. Dette er et område som har hatt dårlig statskontroll fram til nå. Og nå er det altså militær aktivitet, bombing, nye menneskemengder på flukt og en veldig alvorlig humanitær situasjon, sier Støre til NTB.

Han har bedt utenriksministeren om en redegjørelse om situasjonen i området, ikke minst når det gjelder de norske statsborgerne som befinner seg i området.

— Situasjonen for alle menneskegrupper som befinner seg i denne regionen er urovekkende. Nå har Arbeiderpartiet bedt om å få en redegjørelse fra utenriksministeren om situasjonen. Det er helt nødvendig for å få kunnskap om veldig kompliserte forhold som omgir også norske statsborgere. Det å være både flyktning og internert og nå må gå gjennom dette er en veldig usikker situasjon, sier Støre.

Han beskriver situasjonen i regionen som veldig uoversiktlig, og konstaterer at land som var veldig aktive for noen måneder siden nå er passive.

Han mener at både NATO og FNs sikkerhetsråd må ta ansvar og jobbe for å finne en vei som kan ta spenningen i området ned og få kamphandlingene til å stoppe.

NTB

Fredag 11. oktober 2019 ·•· Utenriks

Iran: Oljetanker rammet av to missiler i Rødehavet
Et iransk tankskip er rammet av eksplosjoner utenfor kysten av den saudiarabiske byen Jeddah. Rederiet mistenker at skipet er truffet av missiler.

Rederiet National Iranian Tanker Company sier i en kunngjøring at tankskipet ble rammet av to separate eksplosjoner, som trolig var forårsaket av missiler.

Ifølge rederiet er mannskapet i sikkerhet, og skipet er stabilt. De sier mannskapet forsøker å begrense skadene.

Statlig TV melder at eksplosjonene rammet to lastetanker i tankskipet, 100 kilometer utenfor den saudiarabiske havnebyen Jeddah, mens det var på vei gjennom Rødehavet.

NTB-AP-AFP

Fredag 11. oktober 2019 ·•· Utenriks

Flyers-fansen skal få blåse ut frustrasjonen i «sinnerom»
NHL-klubben Philadelphia Flyers tilbyr fansen et eget rom til å få ut innebygget aggresjon. Målet er å hindre tribunevold og annet bråk.

Fansen i idrettsbyen Philadelphia har vært involvert i mange uheldige episoder i det siste. Det er blant annet blitt kastet snøballer, batterier og mynter mot spillerne. Så hvorfor ikke la dem gå løs på livløse gjenstander i et kontrollert miljø? Slik tenker i hvert fall klubbledelsen.

Man kan enten ta på seg hjelmen, finne fram baseballkølla og stille seg opp på plata for moro skyld, eller du kan la frustrasjonen gå utover flasker, tallerkener eller til og med glassboller med motstanderens logo på. Alt løsøre er der slik at det kan bli knust til småbiter med klubbledelsens velvilje.

Dette kan man gjøre mens det blir spilt tung metallmusikk på full styrke i bakgrunnen.

Flyers åpnet sitt «sinnerom» foran tirsdagens kamp mot New Jersey Devils. Tilbudet er en del av renoveringen av den 23 år gamle hjemmebanen til 2,42 milliarder norske kroner.

NTB-AP

Fredag 11. oktober 2019 ·•· Utenriks

Gjerningsmannen fra massakren i El Paso erkjente ikke skyld
21-åringen som drepte 22 personer på et kjøpesenter i El Paso 3. august, erkjente ikke skyld etter tiltalen da han torsdag møtte i retten første gang.

Patrick Crusius har ifølge politiet tilstått å ha vært ute etter mexicanere da han skjøt ned folk i grensebyen i Texas, der befolkningen i stor grad er latinamerikanere.

Torsdag stilte han i retten i El Paso for første gang, tiltalt for «capital murder», som i USA innebærer overlagt drap som kan straffes med dødsstraff.

Crusius erklærte seg ikke skyldig, og hans forsvarer ba om folk har et åpent sinn når deres klients sak føres for retten.

Aktoratet har allerede sagt at de vil gå for dødsstraff for 21-åringen.

De fleste av de drepte hadde spanske etternavn og åtte av dem var mexicanere.

Justisdepartementet har kalt handlingen innenlandsk terror.

I tillegg til de drepte, havnet et to sifret antall personer på sykehus etter angrepet på kjøpesenteret. To av dem er fremdeles innlagt, over to måneder etterpå.

Kort tid etter angrepet fant sted, ble ni personer ble drept i en ny masseskyting i Dayton i delstaten Ohio, søndag 4. august.

NTB-AP

Fredag 11. oktober 2019 ·•· Innenriks

Hundretusener av nordmenns passord blottstilt på nett
Passordene til over 600.000 nordmenn er gjort tilgjengelig på internettet etter hacking av flere store nettsider.

Adresseavisen har de siste månedene hatt tilgang til mer enn 1,4 milliarder epostadresser og passordene knyttet til dem som følge av omfattende datalekkasjer.

Brukere fra over hele verden er berørt, over 600.000 i Norge, ifølge avisen. Lekkasjene er fra teknologiselskaper som LinkedIn og Dropbox, samt flere andre mindre nettsteder. Blant de berørte er norske statsråder, generaler, politimestre, ambassadører og bedriftsledere, samt hundretusener av vanlige nordmenn.

I et halvt år har sikkerhetsansatte i NTNU fulgt hackeren gjennom datastrømmene til universitetet. Lekkasjene skal ha stammet fra en russisk hacker som brøt seg inn i datasystemer i 2012, før opplysningene dukket opp på det mørke nettet fire år senere, til salgs.

— Altfor mange forstår ikke hvor alvorlig det kan være at et passord havner på avveie, sier fagdirektør Roar Thon i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Myndigheten ber brukere anvende såkalt tofaktor-autentisering, altså pålogging som krever en ekstra opplysning eller bekreftelse for å logge inn. I tillegg anbefaler NSM bruk av et passordhåndteringsprogram, som er en slags digital safe for passord. Eksempler på slike programmer er Lastpass og 1 password.

NTB

Fredag 11. oktober 2019 ·•· Innenriks

SAS har funnet feil i to Boeing-fly
SAS har oppdaget feil i to av de 31 Boeing 737 NG-flyene som er undersøkt etter at det ble funnet sprekker ved flyets vinger på denne flytypen i Kina.

Det opplyser fungerende informasjonssjef Troels Karlskov i SAS til nettstedet check-in.dk , skriver nyhetsbyrået Ritzau.

Som følge av funnene, er de to flyene tatt ut av drift. De aktuelle delene på flyene blir skiftet ut. Ett av flyene var for øvrig på vei ut av selskapets flåte.

Undersøkelsene ble beordret av USAs luftfartsmyndigheter (FAA) i forrige uke. I september fant Boeing revner i flere 737 NG-fly. SAS ble pålagt å undersøke 31 av sine fly. FAA krever inspeksjon av i alt 165 fly.

NTB-Ritzau

Torsdag 10. oktober 2019 ·•· Innenriks

Norge stanser ny eksport av militærutstyr til Tyrkia
Norge vil inntil videre ikke behandle nye søknader om eksportlisens for forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær bruk i Tyrkia.

Det opplyser Utenriksdepartementet torsdag ettermiddag.

— Ettersom situasjonen er uoversiktlig og endrer seg raskt, vil Utenriksdepartementet — som et føre-var-tiltak — ikke behandle nye søknader om eksportlisens for forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær bruk til Tyrkia inntil videre, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en uttalelse til norske medier.

— Vi gjennomgår nå også alle gyldige lisenser for eksport av forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær bruk i Tyrkia, sier hun.

Kalt inn på teppet

Tyrkia innledet onsdag en lenge varslet militæroffensiv i det nordlige Syria. Tyrkiske soldater tok seg over grensen, og jagerfly bombet mål i det kurdiskdominerte området. I løpet av torsdagen har tyrkiske bakkesoldater trengt lenger inn i landet.

— Vi følger situasjonen med dyp bekymring og gjentar vår tydelige oppfordring om at Tyrkia må avslutte militæroperasjonen, samt respektere folkeretten. Dette har Utenriksdepartementet også gitt uttrykk for i et møte med Tyrkias ambassadør til Norge i dag, sier Søreide.

NTB

Torsdag 10. oktober 2019 ·•· Innenriks

Nobels litteraturpris til Tokarczuk og Handke
Nobels litteraturpris for 2018 tildeles den polske forfatteren Olga Tokarczuk (57). Den østerrikske forfatteren Peter Handke (76) får prisen for 2019.

Det kunngjorde Svenska Akademien torsdag.

57 år gamle Tokarczuk får prisen for sin kreative fortellerkunst som krysser grenser, mens Svenska Akademien begrunner prisen til Handke med den innflytelsen han har hatt på litteraturen og den ekstraordinære oppmerksomheten han har hatt på den materielle verden.

Den østerrikske forfatteren og dramatikeren fikk Ibsenprisen i 2014. Da ble han møtt med demonstrasjoner og beskyldninger om å bagatellisere serbiske krigsforbrytelser.

NTB

Torsdag 10. oktober 2019 ·•· Utenriks

Erdogan truer med å «åpne porten til Europa» for syriske flyktninger
Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan truer med «åpne porten til Europa» for millioner av syriske flyktninger som befinner seg i landet.

Erdogan misliker EUs kritikk av landets militæroffensiv mot kurdisk milits nord i Syria, og han minner om avtalen med Brussel der Tyrkia har lovet å holde tilbake syriske flyktninger som ønsker å ta seg til andre europeiske land.

— Hallo EU! Dere kan ikke stemple operasjonen vår som en invasjon, sier Erdogan.

— Da kommer vi til å åpne portene og sende 3,6 millioner flyktninger, sier han, og understreker at den tyrkiske operasjonen bare er et forsøk på å «utrydde terror» i Syria.

NTB-AFP-DPA

Torsdag 10. oktober 2019 ·•· Utenriks

Apple trekker sporingsapp etter kritikk fra Kina
En app som sporer politiet i Hongkong, er fjernet fra Apple store. Utvikleren av appen mener den amerikanske teknologigiganten bryter menneskerettighetene.

Apple fjernet sporings-appen HKmap.live torsdag. Det skjer dagen etter at kinesiske medier anklaget det amerikanske teknologiselskapet for å støtte demonstrasjoner. Appen gjorde det mulig for demonstranter i Hongkong å spore politiets bevegelser.

I forklaringen fra Apple blir det vist til at appen har blitt brukt på måter som er til fare for opprettholdelse av lov og orden samt Hongkongs innbyggere, opplyser utvikleren av appen på Twitter.

— Vi trodde først app-avslaget rett og slett var en byråkratisk «fuck up», men nå er det helt klart en politisk beslutning om å undertrykke frihet og menneskerettigheter i Hongkong, tvitrer utvikleren.

HKmap.live er fremdeles tilgjengelig på nett og i Android-versjonen.

NTB-DPA

Torsdag 10. oktober 2019 ·•· Utenriks

USA ga ikke grønt lys til tyrkisk militæroffensiv
Tyrkia har legitime sikkerhetsgrunner, men fikk ikke grønt lys fra USA til sin militæroffensiv i Nord-Syria, sier utenriksminister Mike Pompeo.

— De har en terrortrussel fra sør, sier Pompeo i et intervju med amerikanske PBS.

— Tyrkerne har en legitim sikkerhetsbekymring, sier den amerikanske utenriksministeren, som understreker at USA ikke ga grønt lys til Tyrkias militæroffensiv mot den kurdiske YPG-militsen nord i Syria.

Protestene og advarslene har vært mange etter at tyrkiske kampfly og bakkestyrker gikk til angrep mot YPG-mål onsdag.

President Donald Trump har advart Tyrkia og sagt at dersom militæroffensiven ikke blir gjennomført «så humant som mulig», akter han å «utradere» Tyrkias økonomi.

NTB-AFP

Torsdag 10. oktober 2019 ·•· Utenriks

DR: Danmark vil innføre grensekontroll mot Sverige
Regjeringen i Danmark vil fra midten av november innføre midlertidig grensekontroll mot Sverige, melder DR Nyheder.

Bakgrunnen for å innføre grensekontroll er bombeattentatet mot et skattekontor i København i august, som flere svenske menn er siktet for å ha stått bak.

Statsminister Mette Fredriksen varslet skjerpet kontroll bare få dager etter.

— Det skal ikke være slik at man kan reise fra Sverige til Danmark og plassere dynamitt i København, sa hun under en pressekonferanse.

Ifølge DR Nyheder vil det fra midten av november bli innført punktvis kontroll av dem som ankommer med ferje til Rønne, Helsingør, Frederikshavn og Grenaa, med bil eller buss over Øresundsbroen, samt med tog til København. De som blir kontrollert, må vise legitimasjon med foto.

Danmarks regjering har orientert Sverige og EU-kommisjonen om de nye tiltakene.

Sverige innførte grensekontroll mot Danmark i november 2015, og reisende den veien har siden måttet vise pass eller annen form for legitimasjon med foto.

NTB

Torsdag 10. oktober 2019 ·•· Innenriks

Flyselskaper setter nye Boeing-fly på bakken etter funn av sprekker
To flyselskap har satt 13 Boeing 737-fly på bakken etter at det ble funnet sprekker ved flyets vinger. Også 38 skandinaviske fly skal undersøkes.

Undersøkelsene er beordret av USAs luftfartsmyndigheter forrige uke etter at det ble funnet sprekker på fly i Kina.

Talsperson Brian Oarrish for amerikanske Southwest Airline forteller at selskapet undersøkte over 200 fly, og satte to på bakken. Også brasilianske Gol Linhas Aereas har tatt elleve fly ut av drift, ifølge Reuters.

Sprekkene er funnet på det som kalles «pickle fork», som er strukturen som blant annet styrker vingenes feste til flykroppen.

En talsperson for Boeing sier at produsenten jobber med flyselskapene for å utvikle reparasjonsplaner, skaffe deler og tilby hjelp.

Ifølge bransjemagasinet check-in.dk har FAA også krevd at 38 skandinaviske fly skal undersøkes.

Fly som hadde gått mer enn 30.000 kilometer er beordret undersøkt innen én uke. Undersøkelsen kan gjøres visuelt og tar omtrent én time per fly.

Flyene er en versjon av typen Boeing 737 kalt NG, som er forkortelse for neste generasjon. Boeing planlegger å erstatte NG med MAX-flyene, som alle for tiden er satt på bakken etter de to MAX 8-ulykkene i Indonesia i oktober i fjor og Etiopia i mars som kostet totalt 346 mennesker livet.

NTB-AP-Ritzau

Torsdag 10. oktober 2019 ·•· Innenriks

Togstreik over hele landet torsdag
Torsdag stanser togtrafikken fra klokka 12 til 14. Da går Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund igjen til politisk streik mot EUs jernbanepakke.

Forbundene krever at Stortinget har råderett over jernbanen for kommende generasjoner. Fellesforbundet og Fagforbundet deltar i streiken.

Tog, busser, trikk og T-bane vil stoppe, og det holdes demonstrasjoner i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, samt mindre markeringer over store deler av landet.

Streik var det også forrige torsdag, da også mellom klokka 12 og 14.

Fagforbundene protesterer mot EUs fjerde jernbanepakke. Den vil pålegge konkurranseutsetting og legge den norske jernbanen under EUs jernbanebyrå. Det kan gå ut over sikkerheten og tilbudet til passasjerene, mener forbundene.

— Regjeringen vil avdemokratisere jernbanen, blant landets viktigste infrastruktur. Dette har ingenting med modernisering å gjøre. Vi sier ja til toget som framtidas transportmiddel, og nei til EUs fjerde jernbanepakke, sier forbundsleder Jane Brekkhus Sæthre i NJF.

Forbundsleder Rolf Ringdal i NLF sier at regjeringen vil flytte makten til EU, og gjøre anbud, konkurranseutsetting og privatisering obligatorisk på jernbanen for all framtid.

— Norsk jernbane har hatt grensekryssende tog i over hundre år, og har hatt samtrafikk med felles personell som krysser grensen før EUs jernbanepakker oppsto. EUs fjerde jernbanepakke er derfor helt unødvendig for å sikre tog over grensene, sier Ringdal.

NTB

Torsdag 10. oktober 2019 ·•· Innenriks

Færre handler i Oslo sentrum — butikkene sliter
Stadig færre handler i Oslo sentrum og butikkene i området sliter. Både netthandel og «bilfritt byliv»-prosjektet får skylden for nedturen.

I typiske handelsgater i Oslo, som Karl Johans gate, Hegdehaugsveien, Markveien og Thorvald Meyers gate, har leieprisene falt siden i fjor, skriver Finansavisen.

I de mest sentrale sentrene, som Oslo City og Aker Brygge, falt omsetningen med henholdsvis 6 og 4,4 prosent i første halvår, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, skriver avisen.

— Det er komplekst og sammen­satt. Det er færre som er ute og handler. Karl Johans gate har hatt en nedgang i antallet besøkende de siste to årene, sier leder av retailavdelingen Haakon Reed-Larsen i Colliers International.

Reed-Larsen peker på netthandel, færre kinesiske turister og færre parkeringsplasser i forbindelse med «bilfritt byliv»-prosjektet som forklarende faktorer. Han påpeker at de store kjøpesentrene opprettholder omsetningen, men at de mindre sliter mer.

Kollega, leder Stian Kjellhov i handelseiendomsadministrasjonen i Collier International, er enig.

— Det er i ferd med å bli tøffere å være liten. De store sentrene har fortsatt en egen tiltrekningskraft. Hvis du er stor og tung, har du din egen gravitasjon, sier han.

NTB

Torsdag 10. oktober 2019 ·•· Innenriks

Elsparkesyklist stanset i Oslo-tunnel med nær 2 i promille
En elsparkesyklist med nær 2 i promille ble stanset i Vålerengtunnelen etter at en bilist varslet Vegtrafikksentralen.

Hendelsen natt til søndag førte til at Vegtrafikksentralen stengte tunnelen, skriver Aftenposten. Da politiet ankom og målte syklistens promille, var den på 1,88.

— Vi har ikke opplevd noe lignende før. Dette har ingenting med fornuft å gjøre. Vi vet heller ikke om det bare var en dårlig vurdering, eller resultat av et veddemål, sier Finn Erik Grønli, politioverbetjent i trafikkorpset i Oslo politidistrikt.

Elsparkesyklene i Oslo har ført til hundrevis av skader og ulykker i år, ifølge legevakten i Oslo og akuttmottaket på Ullevål.

NTB

Onsdag 9. oktober 2019 ·•· Innenriks

Foreldre med besøksforbud lagt til i skole-app
En sikkerhetssvikt i Bergen kommune gjorde at foreldre uten foreldreansvar og som ikke skulle få informasjon om barna, likevel ble lagt til i skoleappen Vigilo.

Svikten omfatter blant annet tre barn som bor på hemmelig adresse og ti barn som har familieforhold som gjør at foreldrene ikke skulle ha noen informasjon om barna, skriver Bergens Tidende.

Bergen kommune begynte å bruke appen i høst. Den skal brukes til kommunikasjon mellom foreldre og ansatte i skoler og barnehager.

Personopplysningene lastes inn direkte fra Folkeregisteret. Der fremkommer imidlertid ikke opplysninger om besøksforbud, barnevernstiltak eller lignende, så dette måtte legges inn manuelt. Da personopplysningene fra Folkeregisteret skulle oppdateres etter en måned, la de seg oppå de manuelle endringene som var gjort. Dette ble oppdaget tre måneder senere da en mor så at faren til barnet lå inne i appen.

— Da fjernet vi umiddelbart alle som lå inne i Vigilo uten foreldreansvar, sier kommunaldirektør Trine Samuelsberg til Bergens Tidende.

Det viste seg senere at ingen av foreldrene som ikke skulle ha tilgang på opplysningene, hadde logget seg på appen. Men i ti av familiene hadde foreldre fått brev med info om hvilken skole barnet gitt på.

Kommunen har holdt saken hemmelig til nå på grunn av risikoen for de involverte familiene. Datatilsynet er varslet om saken.

NTB

Onsdag 9. oktober 2019 ·•· Innenriks

Norsk terrorsiktet kvinne ber om å bli pågrepet og utlevert
Den 29 år gamle norske tobarnsmoren i Al Hol-leiren i Syria søker Oslo tingrett om å bli pågrepet, slik at hun kan få forklare seg for norsk politi i Norge.

Familiens advokat Nils Christian Nordhus sier til NRK at han vil levere et krav om dette til Oslo tingrett.

Tirsdag siktet PST kvinnen for deltakelse i en terrororganisasjon. Den norsk-pakistanske 29-åringen nekter straffskyld, og har forklart at hun ble lurt inn i Syria.

Norge har ikke bedt om å få kvinnen utlevert, og kommer heller ikke til å gjøre det med mindre politiet ber om det, sa justisminister Jøran Kallmyr (Frp) onsdag.

Nordhus mener kvinnen bør få medhold i sitt krav.

— Påtalemyndigheten etterforsker en alvorlig straffesak. Vi regner med at de vil oppklare denne saken og vil imøtekomme ønsket hennes om å bli pågrepet, sier Nordhus.

Han legger til at avgjørelsen om å hente hjem moren og barna hennes er et spørsmål om utenrikspolitikk, og ikke et ansvar påtalemyndigheten har.

NTB

Onsdag 9. oktober 2019 ·•· Innenriks

Organisasjon som skulle forebygge ekstremisme legges ned
Organisasjonen JustUnity som jobbet med forebygging av radikalisering og ekstremisme, legges ned.

Aktivitetsnivået har den siste tiden vært labert, og både nettsiden og Facebook-siden til JustUnity er borte, skriver Resett.

«Gjennom foredrag, kurs og workshops skal de reise rundt og snakke om egenopplevde erfaringer, og inspirere til samtaler og diskusjon», skrev Vårt Land i 2015, da JustUnity ble lansert.

Kontaktperson Tone Grøttum i JustUnity sier til Resett at arbeidet med å forebygge radikalisering ikke lenger er like aktuelt.

— Så har de to som har jobbet med dette, også gått videre med studier og andre ting, sier Grøttum som til daglig jobber ved advokatkontoret til Geir Lippestad.

Organisasjonen, som ble stiftet av Yousef Bartho Al-Nahi og Faten Mahdi Al-Hussaini, kom inn på statsbudsjettet med 500.000 kroner i 2016. Siden er potten økt til 900.000 årlig.

Kunnskapsdepartementet opplyser at de nylig har fått informasjon om at organisasjonen har innstilt sin aktivitet fra og med våren 2019.

— Ved en feil er det foreslått å bevilge 900.000 kroner til JustUnity i budsjettet for 2020. I budsjettbehandlingen i Stortinget vil vi be om at det ikke bevilges penger til dette formålet, sier statssekretær Tom Erlend Skaug (H) i Kunnskapsdepartementet.

Grøttum fra JustUnity sier til Resett at ubrukte midler allerede er tilbakebetalt.

NTB

Onsdag 9. oktober 2019 ·•· Utenriks

Tysk gjerningsmann filmet angrep mot synagoge
Mannen som utførte skytingen i den tyske byen Halle, filmet hendelsen og la den ut på internett, opplyser en overvåkingstjenesten SITE.

Mannen brukte et hjelmbasert kamera og filmet i 35 minutter. Klippet ble lagt ut på en kringkastingsplattformen Twitch, opplyser SITE.

Nyhetsbyrået AFP har sett noen scener fra filmen, der gjerningsmannen kommer med antisemittiske tirader på engelsk.

Gjerningsmannen snakker engelsk, og sier blant annet at han er Holocaust-fornekter, ifølge The Independent.

Ifølge Independent sier han i videoen at feminisme er årsaken til dalende fødselsrater i Vesten, og han knytter fødselsratene til innvandring. I tillegg sier han at «roten til alle disse problemene er jødene».

Den tyske innenriksministeren Horst Seehofer sier at politiet mener gjerningsmannen har høyreradikale, ytterliggående motiver for sine handlinger.

Twitch brukes vanligvis til å direktesende videoer av dataspill. Brenton Tarrant, som sto bak terrorangrepet i Christchurch på New Zealand, kringkastet video av angrepet direkte på Facebook. 51 mennesker mistet livet da han gikk til angrep mot to moskeer.

Tarrant lastet opp et såkalt manifest der han ga uttrykk for et lignende verdensbilde som den angivelige tyske gjerningsmannen.

NTB-AFP

Onsdag 9. oktober 2019 ·•· Utenriks

Tre deler nobelprisen i kjemi for utviklingen av oppladbare batterier
Nobelprisen i kjemi for 2019 tildeles John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham og Akira Yoshino for utviklingen av oppladbare litium-ion-batterier.

— Litium-ion-batterier har revolusjonert livene våre og brukes i alt fra mobiltelefoner til bærbare datamaskiner og elektriske kjøretøy. Gjennom sitt arbeid har årets kjemiprisvinnere lagt grunnlaget for et trådløst, fossilt drivstoffritt samfunn, sa sekretær Göran K. Hansson i det svenske vitenskapsakademiet da prisen ble kunngjort onsdag.

Litium-ion-batterier har høy energitetthet og kan derfor være veldig små, men likevel kraftfulle. Li-ion-batterier er blant de mest populære oppladbare batteriene i bærbar elektronikk.

Eldste kjemiprisvinner noen gang

John Goodenough er født i 1922 og er den eldste nobelprisvinneren noensinne. Om 97-åringen kommer til prisutdelingen 10. desember eller ikke, vet ikke Nobelkomiteen, som ennå ikke har fått tak i ham.

NTB-TT-AP

Onsdag 9. oktober 2019 ·•· Utenriks

Ungarer ble funnet sovende på fransk vingård — dømt for å ha iscenesatt forsvinning i Molde
En ungarsk mann er i Romsdal tingrett dømt til fengsel i ett år og seks måneder for å ha fabrikkert bevis mot et ektepar i sin egen forsvinningssak.

Arbeidsgiveren til den nå 39 år gamle ungarske mannen ble bekymret da han 25. juni i fjor ikke møtte på jobb, ifølge dommen.

Arbeidsgiveren sendte en av sine ansatte hjem til ungareren. Vedkommende kom til ulåst ytterdør, og på gulvet inne i leiligheten ble det funnet glasskår fra et knust vannglass. Arbeidsgiveren varslet deretter politiet.

NTB

Onsdag 9. oktober 2019 ·•· Utenriks

Torsdag kan iranske kvinner flest se herrefotball fra tribunen
Torsdag vil tusenvis av iranske kvinner kunne følge VM-kvalifiseringskampen mellom Iran og Kambodsja fra tribunen.

Det er første gang på 40 år at kvinner i Iran får mulighet til å se fotball for menn fra tribunen. Det har ikke vært mulig etter den islamske revolusjonen i landet i 1979.

Noe som er normalt for de fleste kvinner ellers i verden har vært en tøff kamp for de iranske. Det strenge islamske lovene og det ultrakonservative presteskapet har hindret dem.

— Torsdag vil det bli skrevet iransk historie på Azadi Stadium, skrev en fans på sosiale medier.

Kvinner har tidligere tatt seg inn på stadioner ikledd herreklær og løsskjegg for å unngå forbudet. I forrige måned døde en kvinne etter at hun satte fyr på seg selv i protest mot å ha blitt nektet adgang på et stadion.

FIFA ser opphevelsen av kvinneforbudet som en stor seier. FIFA-president Gianni Infantino har truet med å ekskludere Iran fra VM i 2020 hvis landet ikke opphever dette forbudet.

I fjor fikk riktignok rundt 100 kvinner lov til å se det iranske landslaget under en vennskapskamp mot Bolivia. Men det var på begrensede områder og de fleste var slektninger av spillere og arrangører.

NTB-DPA

Onsdag 9. oktober 2019 ·•· Utenriks

Supermarkeder i New Zealand innfører stilletime for autister
Den største supermarkedkjeden på New Zealand innfører en stilletime for kunder med autisme.

Én time hver onsdag ettermiddag vil supermarkedkjeden Countdown skru av musikken, dempe belysningen, la være å fylle på varer i hyllene og unngå å gi beskjeder over høyttaleranleggene.

Det var en av kjedens ansatte, som selv har et barn med autismespekterforstyrrelse, som foreslo for ledelsen at dette kunne være en god idé.

Initiativet er iverksatt med støtte fra organisasjonen Autism New Zealand og har vært utprøvd i flere av kjedens butikker i år.

Lederen for organisasjonen Autism New Zealand sier det kan være vanskelig for andre å forstå de mange vanskelighetene som autister står overfor i sine daglige gjøremål ettersom autisme ikke er noe som synes på utsiden. Han er glad for at supermarkedkjeden tar hensyn til kunder med autisme.

De fleste autister er blant annet svært sensitive for lyder, lys og det på ha mange mennesker rundt seg.

NTB-Ritzau

Onsdag 9. oktober 2019 ·•· Innenriks

Nedtur for Høyre i ny måling
Regjeringspartiene kommer dårlig ut i en ny meningsmåling og har ikke hatt en samlet oppslutning på et lavere nivå siden 1995. Høyre går mest tilbake.

Målingen er gjennomført av Kantar for TV 2. Tallene viser at de fire borgerlige partiene som nå sitter i regjering, ikke har hatt en samlet oppslutning på et lavere nivå siden april 1995 — altså på 24 år.

Høyre går mest tilbake fra den forrige målingen, som ble laget i begynnelsen av valgkampen i august. Partiet får en oppslutning på 20,2 prosent, en tilbakegang på 2,3 prosentpoeng. Det er på nivå med kommunevalget, hvor partiet fikk en oppslutning på 20,1 prosent. Partiet mister over 50.000 velgere til Arbeiderpartiet, mens 10.000 velgere går motsatt vei.

Fremskrittspartiet ligger på omtrent samme nivå som før kommunevalget med en oppslutning på 9,0 prosent (-0,1). Kristelig Folkeparti ligger rett under sperregrensen med 3,9 prosent (+0,1), mens Venstre får 2,6 prosent (+0,6).

Heller ikke Arbeiderpartiet gjør en god måling — partiet får en oppslutning på 23,3 prosent. Ap mister rundt 75.000 velgere fra 2017-valget til Senterpartiet, mens 50.000 velgere går til SV og 46.000 til Rødt.

De øvrige partienes oppslutning er som følger (endring fra august i parentes): Sp 15,6 (+0,3), SV 8,9 (+0,5), Rødt 6,1 (+0,9), MDG 7,2 (+0,8) og andre 3,2 (-0,3).

Målingen er den første med spørsmål om stortingsvalg som Kantar har laget for TV 2 etter kommunevalget. 980 personer er intervjuet i tidsrommet 30. september til 4. oktober, altså før forslaget til statsbudsjett ble lagt fram. 84,6 prosent av de spurte oppgir partipreferanse. Feilmarginen er +/- 1,2—2,4 prosentpoeng.

NTB

Onsdag 9. oktober 2019 ·•· Innenriks

Frp vil nekte flyktninger på sosialhjelp å sende penger til utlandet
Frp vil nekte flyktninger som mottar sosialhjelp, å sende penger til hjemlandet. Partileder Siv Jensen foreslår at sosialhjelpsmottakere undertegner en avtale.

Tall Nettavisen har fått fra Skatteetaten viser at privatpersoner fra blant annet Somalia, Pakistan og Filippinene i første halvdel av 2019 sendte ut henholdsvis 280, 219 og 86 millioner kroner.

— Vi vet ikke om det er de samme personene som mottar sosialhjelp, som sender penger ut av landet. Men tallene viser at det er grunn til å spørre seg om det er en sammenheng, sier Jensen.

42 prosent av innvandrere fra Somalia mottar sosialhjelp, ifølge Nettavisen, men gruppen er også den som sender mest penger ut av landet. Jensen mener de nye tallene gir grunnlag for å tenke nytt. Finansministeren ser for seg et system hvor sosialhjelpsmottakere skriver under på en avtale når de får sosialhjelp, og at Nav Kontroll følger opp med stikkprøver.

— Vi må sikre at pengene brukes til det formålet det er tiltenkt. Sosialhjelpen er et sikkerhetsnett som skal sikre livsoppholdet til mottakeren, sier Jensen.

NTB

Onsdag 9. oktober 2019 ·•· Innenriks

Norsk skrivebrett prises til 1 milliard kroner
Et investeringsselskap i USA går inn med 135 millioner kroner i et norsk teknologiselskap, som har utviklet et digitalt skrivebrett som prises til 1 milliard.

Teknologiselskapet Remarkable har solgt 100.000 enheter av skrivebrettet siden 2017, skriver Dagens Næringsliv.

Produktet er et digitalt lese- og skrivebrett man kan notere og tegne på. Det produseres i Kina, men utvikles i Norge og er ikke koblet opp til en nettleser.

Avisen skriver tirsdag at det amerikanske selskapet Spark Capital investerer i den norske teknologien. Ifølge gründer og daglig leder Magnus Haug Wanberg i Remarkable verdsettes skrivebrettet nå til 1 milliard kroner.

— Dette betyr mye for oss, sier han.

Spark Capital er et av de større investeringsselskapene for oppstartsselskaper i USA og forvalter 30 milliarder kroner.

— Vi samarbeider med eksepsjonelle gründere som tør å være først og som lager spennende produkter, sier Kevin Thau, partner i Spark Capital i en pressemelding.

NTB

Onsdag 9. oktober 2019 ·•· Innenriks

Norsk kvinne i Syria siktet for IS-deltakelse
Den norske kvinnen som er internert i Al-Hol-leiren i Syria med et alvorlig sykt barn, er av PST siktet for deltakelse i terrororganisasjonen IS, ifølge NRK.

— Dette er et sterkt signal til regjeringen om å hente kvinnen, slik at PST kan få oppklart saken, sier kvinnens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, til NTB.

Kvinnen nekter straffskyld.

— Regjeringen må ikke hindre en pågående politietterforskning, men heller sikre at straffesaken kan avgjøres innen rimelig tid, sier han.

Ønsker å bidra

Kvinnen ønsker å bidra i etterforskningen ved avhør, opplyser Nordhus videre.

Kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST bekrefter siktelsen til NRK. Han ønsker ikke å si noe om bakgrunnen for at kvinnen nå har fått endret status fra mistenkt til siktet.

Kvinnen, som er 29 år, er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a. Den øvre strafferammen er seks år.

Alvorlig sykt barn

29-åringen er mor til blant annet en fire år gammel gutt. Fireåringen skal ha cystisk fibrose, som krever avansert behandling. Helsepersonell ved feltsykehuset i flyktningleiren har konkludert med at de ikke kan gi fireåringen behandlingen han trenger.

I forrige uke stemte Stortinget ned et forslag om å hente kvinnen og hennes syke fire år gamle sønn hjem.

Gutten har vært internert i flyktningleiren sammen med moren og lillesøsteren siden mars, da familien kom ut av IS-enklaven Baghouz.

vaktsjef@ntb.noDen norske kvinnen som er internert i Al-Hol-leiren i Syria med et alvorlig sykt barn, er av PST siktet for deltakelse i en terrororganisasjon, ifølge NRK.

Det bekrefter kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST, ifølge NRK.

Han ønsker ikke å si noe om bakgrunnen for at kvinnen nå har fått endret status fra mistenkt til siktet.

Kvinnens advokat, Nils Christian Nordhus, skriver i en kommentar til NRK at kvinnen nekter straffskyld.

— Hun er glad for at PST vil finne ut hva som er skjedd. Hun er imidlertid fortvilet over at PST hittil har avslått hennes ønske om å bidra til etterforskningen gjennom avhør, sier han.

Kvinnen, som er 29 år, er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a. Den øvre strafferammen er seks år.

Hun er mor til blant annet en fire år gammel gutt. Fireåringen skal ha cystisk fibrose, som krever avansert behandling. Helsepersonell ved feltsykehuset i flyktningleiren har konkludert med at de ikke kan gi fireåringen behandlingen han trenger.

I forrige uke stemte Stortinget ned et forslag om å hente kvinnen og hennes syke fire år gamle sønn hjem.

Gutten har vært internert i flyktningleiren sammen med moren og lillesøsteren siden mars, da familien kom ut av IS-enklaven Baghouz.

NTB

Onsdag 9. oktober 2019 ·•· Utenriks

Pasient med mulig ebola undersøkes i Malmö
En person er innlagt på sykehus i Malmö i Sverige med mistanke om blødningsfeberen ebola.

Pasienten hadde feber og ble innlagt på Skåne universitetssykehus mandag.

— Ebola er usannsynlig, men det kan ikke utelukkes før vi har fått svar på prøvene, sier Maria Josephson, operasjonsleder ved infeksjonsklinikken ved Skåne universitetssykehus, til Aftonbladet.

Ifølge Josephson er det bekreftede tilfeller av ebola i området pasienten har vært i. Hun forteller at sykehuset følger rutinene ved mistanke om ebolasmitte. Det blir blant annet ikke tatt inn flere pasienter på avdelingen som pasienten med mistanke om ebola ligger på.

Pressetalsmann Magnus Aspegren ved sykehuset bekrefter dette til nyhetsbyrået TT.

Viruset kan smitten ved direkte kontakt med blod og andre kroppsvæsker fra syke eller døde personer.

Kongo er rammet av en ebolaepidemi som har pågått siden august i fjor og som hittil har tatt livet av over 2.000 mennesker.

Mellom 2014 og 2016 døde over 11.300 personer etter å ha blitt smittet av ebola i Vest-Afrika. Etter at det store utbruddet var over, har det blitt registrert flere sporadiske tilfeller av smitte.

NTB-TT

Onsdag 9. oktober 2019 ·•· Utenriks

Trio får nobelprisen i fysikk for å ha økt vår forståelse av universet
En amerikaner og to sveitsere belønnes med nobelprisen i fysikk for å ha bidratt til vår forståelse av universets utvikling og jordens plass i universet.

— Årets prismottakere har bidratt til å gi svar på grunnleggende spørsmål om vår eksistens, uttaler det svenske vitenskapsakademiet.

Canadisk-amerikanske James Peebles får halvparten av prispengene på 9 millioner svenske kroner. De to sveitserne Michel Mayor og Didier Queloz deler den andre halvparten, kunngjorde det svenske vitenskapsakademiet tirsdag.

Peebles tildeles prisen for teoretiske oppdagelser innen fysisk kosmologi. Mayor og Queloz får prisen for den første oppdagelsen av en eksoplanet i bane rundt en sollignende stjerne utenfor vårt solsystem, skriver akademiet i sin begrunnelse.

— James Peebles teoretiske oppdagelser bidro til at vi nå forstår hvordan universet utviklet seg etter Big Bang. Michel Mayor og Didier Queloz utforsket våre kosmiske nabolag i jakten på ukjente planeter. Deres funn har for alltid endret vår oppfatning av verden, skriver akademiet.

NTB-TT-DPA

Onsdag 9. oktober 2019 ·•· Innenriks

Mattilsynet får kritikk for å la dyrelidelser pågå for lenge
Riksrevisjonen retter kritikk mot Mattilsynet for at for dårlig oppfølging gjør at dyr lider for lenge.

— Riksrevisjonen mener det er kritikkverdig at det tar for lang tid før kronisk dårlige dyrehold med fare for å bryte dyrevelferdsloven flere ganger, får ny inspeksjon av Mattilsynet. Det er etter Riksrevisjonens vurdering også kritikkverdig at kronisk dårlige dyrehold får pågå for lenge, skriver Riksrevisjonen i sin årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2018.

Riksrevisjonen skriver også at gjentatte alvorlige brudd ikke er blitt avdekket på grunn av sen oppfølging fra Mattilsynet, og at tilsynet ikke har en tilstrekkelig opptrappende virkemiddelbruk for de alvorlige sakene med brudd på dyrevelferdsloven.

Totalt får Mattilsynet kritikk på tre punkter:

* Mattilsynet har ikke systematisert tilgjengelige data fra ulike kilder, som for eksempel kjøttkontrollen. Konsekvensen er at risikobildet ikke blir dekkende, og grunnlaget for å risikobasere tilsynsvirksomheten blir dermed svakere.

* Det tar for lang tid før kronisk dårlige dyrehold med fare for å bryte dyrevelferdsloven flere ganger, får ny inspeksjon av Mattilsynet.

* Kronisk dårlige dyrehold får pågå for lenge.

De tre punktene ansees som kritikkverdige, som er det minst alvorlige av de fire kritikknivåene Riksrevisjonen bruker.

NTB

Onsdag 9. oktober 2019 ·•· Innenriks

Terrorforsker: — Ser ikke noe sikkerhetsproblem ved å ta tilbake barn med sine mødre
Det er ikke er stor sikkerhetsrisiko ved å hente hjem barn og kvinner fra Al-Hol-leiren i Syria, mener terrorforsker Thomas Hegghammer.

Det har den siste tiden vært en opphetet debatt om Norge bør hente hjem norske barn og kvinner i Al-Hol-leiren i Syria. Stortinget stemte forrige uke ned et forslag om å hente en syk norsk fireåring og moren hjem. Moren etterforskes av PST for deltakelse i terrororganisasjonen IS.

— Jeg ser ikke noe sikkerhetsproblem ved å ta tilbake barn med sine mødre, sier terrorforsker Thomas Hegghammer til NRK.

Hegghammer trekker fram at IS har normer som tilsier at kvinner ikke deltar i operasjoner. Han viser samtidig til at kvinnene som er aktuelle for retur, har forpliktelser til barna sine.

— De er da i en annen stilling enn en enslig person med lite å miste. I tillegg har Norge veldig gode ressurser. Vi er bedre rustet økonomisk til å håndtere returnerte personer enn mange andre land. Det er snakk om bare et veldig lite antall. Jeg tror systemet i Norge vil klare å håndtere det og redusere den eventuelle sikkerhetsutfordringen ganske kraftig, sier han.

Fireåringen har cystisk fibrose, som krever avansert behandling. Helsepersonell ved feltsykehuset i flyktningleiren har konkludert med at de ikke kan gi fireåringen behandlingen han trenger.

Tyrkias varslede invasjon av nordøstlige Syria har også de siste dagene blir brukt som et argument for å hente dem hjem.

Norge har tidligere hentet hjem fem foreldreløse barn fra Syria, og også Sverige har hentet hjem foreldreløse barn.

NTB

Onsdag 9. oktober 2019 ·•· Utenriks

FN kritiserer Nederlands burkaforbud
FNs rasismeekspert kritiserer det nye burkaforbundet i Nederland og sier at det gjør mer skade enn det gjør godt.

Den nye loven trådde i kraft 1. august i år og forbyr bruk av burka, nikab og andre ansiktsdekkende plagg i landet. Siden da har kvinner som bærer islamske slør, rapportert om mer trakassering, ifølge FNs Tendayi Achiume, som har vært på besøk i Nederland nylig.

I en foreløpig rapport ber hun regjeringen om å gjøre mer for å lære folket om «historien om slaveri og kolonialisme, og historien om systematisk rasemessig underordning».

Samtidig berømmer hun landet for å fremme likestilling og LHBTIQ-rettigheter, og oppfordrer til en lignende innsats for å forbedre rasemessig og etnisk likestilling.

Talsperson Coen Gelinck for sosialdepartementet i landet sier i en kommentar at den nederlandske regjeringen etterstreber et inkluderende samfunn, men erkjenner at «det fortsatt er arbeid som må gjøres».

NTB-AP

Onsdag 9. oktober 2019 ·•· Utenriks

Saudi-Arabia tillater ikke-gifte turister å sove sammen
Saudi-Arabia endrer landets lover og vil tillate utenlandske turister av motsatt kjønn å få sove på samme hotellrom, selv om de ikke er gift.

Det bekrefter landets kommisjon for turisme og nasjonalarv på Twitter, ifølge CNBC. Turister fra utlandet vil fra nå av kunne sjekke inn på hotellene kun ved bruk av pass, de trenger ikke lenger bevise at de er i slekt eller gift for å kunne dele hotellrom.

Grunnen til endringen i loven er at Saudi-Arabia ønsker å øke inntektene fra turismen til 10 prosent av landets bruttonasjonalprodukt (BNP) innen 2030, opp fra dagens andel på 2 prosent.

Endringen gjelder kun utenlandske turister. Saudiarabere som ønsker å sjekke inn på hotellrom, må fortsatt legge fram bevis for legitimt forhold til personen de vil overnatte sammen med.

De nye reglene tillater også at kvinner, både utenlandske og lokale, får bo alene på hotellrom.

Forrige måned åpnet Saudi-Arabia opp for å utstede elektroniske visum til innbyggere i 49 land, deriblant Norge.

NTB

Tirsdag 8. oktober 2019 ·•· Utenriks

FN kan være pengelens før november
FN har et underskudd på 230 millioner dollar og kan gå tom for penger før måneden er omme, ifølge generalsekretær António Guterres.

Årsaken til underskuddet er at medlemslandene kun har betalt 70 prosent av beløpet som behøves for budsjettet 2019, heter det i et brev generalsekretæren sendte til FNs 37.000 ansatte, sitert av nyhetsbyrået AFP.

Underskuddet tilsvarer rundt 2 milliarder norske kroner.

I brevet skriver António Guterres at FN risikerer å måtte brukte reservemidler innen enden av oktober, og sier at innsparingstiltak må gjøres for å kunne sikre at lønn og tilskudd blir betalt.

Han foreslår blant annet å utsette konferanser og møter, redusere tjenester og begrense offisielle reiser til kun de mest nødvendige.

Guterres ba tidligere i år medlemslandene om å bidra for å hindre økonomiske problemer, men landene skal ha nektet, ifølge en anonym FN-ansatt.

— Det endelige ansvaret for vår økonomiske helse ligger hos medlemslandene, sa Guterres da.

Fredsoperasjoner ekskludert, har FN et budsjett på nærmere 5,4 milliarder dollar for 2018—2019. USA står for 22 prosent av det budsjettet.

NTB-AFP

Tirsdag 8. oktober 2019 ·•· Utenriks

Astronomer har oppdaget 20 nye måner rundt Saturn
Solsystemet har en ny vinner når det gjelder antall måner. Saturn har 20 flere enn hva man tidligere trodde.

Dermed har Saturn passert Jupiter med i alt 82 måner mot Jupiters 79. Og flere kan det bli, ifølge astronomen Scott Sheppard. Muligens går ytterligere 100 små måner i bane rundt Saturn, de er bare ikke oppdaget ennå.

Sheppard jobber for The Carnegie Institution for Science og ledet teamet som oppdaget månene.

Hvis det kan være noen trøst for dem som holder med Jupiter — solsystemets største planet — så er det fortsatt Jupiter som har den største månen. Den har fått navnet Ganymedes og er nesten halvparten så stor som Jorden.

Til sammenligning er alle de 20 nyoppdagede månene rundt Saturn meget små, med diametrer på knapt 5 kilometer.

Sheppard og teamet hans brukte i løpet av sommeren et teleskop på Hawaii for å finne de 20 nye månene.

NTB-AP

Tirsdag 8. oktober 2019 ·•· Utenriks

Hundrevis av klimaaktivister pågrepet
Nesten 300 mennesker ble pågrepet i London under klimaprotestene til gruppa Extinction Rebellion, som har tatt til orde for to uker med globale aksjoner.

Aksjonene er basert på sivil ulydighet og blokkering av veier. Slik håper aktivistene å skape økt oppmerksomhet rundt den globale oppvarmingen.

Bevegelsen oppsto i London, og her ble veier, bruer og torg sperret av klimaaktivister flere steder i sentrum mandag. Demonstranter spilte på steel drums mens de marsjerte gjennom sentrum av den britiske hovedstaden.

På kvelden opplyser politiet at 276 mennesker var pågrepet. Blant dem var folk som hadde satt seg midt i veien som fører inn til Parliament Square.

NTB-AFP-AP

Tirsdag 8. oktober 2019 ·•· Innenriks

Norske nettbankkunder svindlet for millioner
De siste månedene har politiet fått inn over 50 meldinger fra nettbankkunder som har blitt svindlet for mer enn 17 millioner kroner

Politiadvokat Kjetil Linge Tomren i Vest politidistrikt etterforsker to slike saker, skriver Bergensavisen.

— De fornærmede har blitt kontakt på telefon av personer som gir seg ut for å være fra norske eller utenlandske banker. Nettbankkundene oppfordres til å bruke BankID til verifisering, forteller Tomren.

De som kontaktes blir henvist til noe som fremstår som bankens nettside, men som i realiteten er fiktive sider. Informasjonen som blir lagt inn blir så brukt til å tappe kontoen.

— Ved hjelp av BankID tar svindlerne seg inn i den virkelige banken til fornærmede og tømmer kontoen. Alt går ganske fort, forteller politibetjent Julie Eikeland i Vest politidistrikt.

På landsbasis har politiet fått inn over 50 meldinger. Det er snakk om over 17 millioner kroner og rundt 200 personer er blitt rammet.

— Pengene blir som regel overført til mellommenn og vekslet til kryptovaluta. De etterlater seg få spor. Svindelforsøkene har rammet alle aldersgrupper. Den yngste er 20 år, mens den eldste er 90, forteller Eikeland.

NTB

Tirsdag 8. oktober 2019 ·•· Innenriks

Norges nye redningshelikoptre lar fortsatt vente på seg
17 år etter at Stortinget besluttet å kjøpe nye redningshelikoptre, er de ennå ikke på plass.

Norge har besluttet å kjøpe 16 nye helikoptre av typen AW101, og disse skulle være operative innen 2020. Prislappen er 12,1 milliarder kroner.

Daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) opplyste i 2018 at det første helikopteret skulle være i drift i begynnelsen av 2019.

Det siste av de 50 år gamle Sea King-helikoptrene skulle ifølge ham være erstattet innen 2021, men slik går det ikke.

Forsinkelsene har vært mange, og dagbøtene til Leonardo Helicopters begynte å løpe alt i 2018.

I regjeringens forslag til neste års statsbudsjett går det fram at det første AW101-helikopteret tidligst vil bli satt i drift i første halvår neste år, og at det deretter vil ta minst to år før de resterende er i drift.

De aldrende Sea King-helikoptrene, som justiskomiteen på Stortinget alt i 2002 betegnet som svært gamle og krevde utfasing av, må dermed holdes i lufta til da.

NTB

Tirsdag 8. oktober 2019 ·•· Innenriks

800.000 mer i apanasje til de kongelige
Regjeringen vil øke den kongelige apanasjen med 797.000 kroner.

Kronprinsparet og kongeparet får til sammen litt under 23 millioner kroner i apanasje neste år. Det er en betydelig økning, skriver Dagbladet.

Apanasjen skal dekke personlige utgifter for medlemmene av kongehuset, blant annet utgifter i forbindelse med diverse offisielle oppgaver og vedlikehold av egne eiendommer.

Kongeparet får 12,5 millioner kroner i apanasje. Det er 435.000 kroner mer enn i 2019. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marits apanasje blir på 10,4 millioner kroner, opp 362.000 kroner fra 2019. Totalt foreslår regjeringen å øke den kongelige apanasjen med 797.000 kroner i statsbudsjettet for 2020.

NTB

Tirsdag 8. oktober 2019 ·•· Utenriks

Trio deler nobelprisen i medisin for forskning på celler
En amerikansk-britisk trio tildeles nobelprisen i medisin for å ha forsket på celler og oksygentilgang, med stor betydning for behandling av mange sykdommer.

William G. Kaelin jr., sir Peter J. Ratcliffe og Gregg L. Semenza får prisen for sin forskning på hvordan celler oppfatter og tilpasser seg tilgang på oksygen.

— Forskningen som de tre står bak, har en fundamental betydning for fysiologi og har banet vei for lovende nye måter å bekjempe anemi, kreft og mange andre sykdommer på, heter det i begrunnelsen.

Juryen opplyser at trioen har identifisert det molekylære maskineriet som regulerer aktiviteten i hvordan genene reagerer på ulik tilgang til oksygen, noe som er av betydning for et stort antall sykdommer.

— De har lagt grunnlaget for vår forståelse for hvordan oksygennivå påvirker cellulær metabolisme og fysiologiske funksjoner, uttaler juryen.

Prisen ble kunngjort av Karolinska Institutet i Stockholm mandag.

NTB-TT-DPA

Tirsdag 8. oktober 2019 ·•· Utenriks

Sveriges kongehus krymper
Sveriges prinsesse Madeleines barn og prins Carl Philips barn skal ikke lenger tilhøre det svenske kongehuset.

Det opplyser kongehuset i en pressemelding mandag.

Prinsesse Madeleine har tre barn: prins Nicolas, prinsesse Leonore og prinsesse Adrienne. Prins Carl Philip har to barn: Prins Alexander og prins Gabriel.

Barna skal dermed ikke påta seg offisielle oppdrag for kongehuset, og de får ikke bruke tittelen «kongelig høyhet». Men de forblir medlemmer av den kongelige familien.

NTB-TT

Tirsdag 8. oktober 2019 ·•· Innenriks

Sukkeravgiften består
Det blir ingen kutt i sukkeravgiften på brus i forslaget til statsbudsjett for 2020.

Etter det NTB kjenner til, blir sukkeravgiften på ikke-alkoholholdig drikke tvert imot prisjustert opp i budsjettforslaget.

Bryggeri- og drikkevareforeningen har tidligere gitt uttrykk for håp om kutt i avgiften slik at norsk brus blir billigere.

— Vi håper at regjeringen har fått med seg at det er satt stadig nye rekorder i grensehandel og at konsekvensene av den avgiftsøkningen de gjorde nylig, ikke går over. De blir bare forsterket, sa leder Erlend Fuglum i Bryggeri- og drikkevareforeningen til NTB i forrige uke.

Sukkeravgiften ble ved inngangen til 2018 økt med rundt 40 prosent for alkoholfrie varer og 80 prosent for sjokolade- og sukkervare. Etter massiv kritikk fra næringen gikk regjeringen i fjor høst inn for å reversere avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer.

Men avgiftsøkningen på alkoholfrie drikkevarer sto fortsatt urørt.

NTB

Tirsdag 8. oktober 2019 ·•· Utenriks

Eksplosjon og flere bilbranner i Stockholm-forstad
Minst 19 biler ble satt i brann i Stockholm-forstaden Märsta natt til mandag. Samtidig be det meldt om en eksplosjon i en frisørsalong samme sted.

— Det virker som om noe har detonert ved inngangen til frisørsalongen, opplyser en talskvinne for politiet til avisen Aftonbladet. Inngangspartiet fikk store skader.

Natt til mandag ble det også meldt om flere bilbranner på til sammen tre ulike steder i Märsta. Ingen personer kom til skade i eksplosjonen og bilbrannene.

Politiet etterforsker sakene bredt, og øyenvitner har forklart at de har sett personer springe vekk fra stedet der eksplosjonen var. Ingen er så langt pågrepet.

NTB-TT

Tirsdag 8. oktober 2019 ·•· Innenriks

Manshaus gjorde igjen nazihilsen i retten
Som tidligere gjorde terror- og drapssiktede Philip Manshaus nazihilsen da han ankom fengslingsmøtet i Oslo tingrett mandag.

Han holdt hilsenen i to-tre sekunder rettet mot fotografene.

Pressen fikk mandag ta bilder av den siktede, slik som under tidligere fengslingsmøter. Fotografene måtte imidlertid stå bak i lokalet sammen med de øvrige journalistene.

Politiet har bedt om forlenget varetektsfengsling i fire uker med brev- og besøksforbud, samt medieforbud. Manshaus blir også begjært holdt i fullstendig isolasjon de første to ukene av denne perioden. Hvis de får medhold, vil Manshaus ha sittet i fullstendig isolasjon i ti uker — tolv uker hvis politiet som tidligere ber om forlenget isolasjon etter de to første ukene.

22 år gamle Manshaus er siktet for å ha utført et terrorangrep mot Al-Noor-moskeen i Bærum i sommer og for drap på sin 17 år gamle stesøster. Han har innrømmet de faktiske forhold, men nekter straffskyld.

NTB

Tirsdag 8. oktober 2019 ·•· Innenriks

Barnevernet får over 300 millioner i statsbudsjettet
307 millioner kroner bevilges i statsbudsjettet til å forbedre og øke kapasiteten på barnevernsinstitusjoner, skriver Dagen.

— Vi jobber for å bedre barnevernet og sikre best mulig hjelp til barn og familier. Nå prioriterer vi mer midler til kvalitet og forebygging på institusjonene, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til avisa.

Barnevernet er delt i en kommunal og en statlig del, og det er den statlige delen som nå blir styrket.

Den kommunale delen har ansvar for oppfølging av bekymringsmeldinger, fatting av vedtak og iverksettelse av hjelpetiltak, mens den statlige har ansvar for etablering og drifting av barnevernsinstitusjoner og godkjennelse av private og kommunale institusjoner.

Den statlige delen har også ansvaret for rekruttering og formidling av fosterhjem.

NTB

Tirsdag 8. oktober 2019 ·•· Innenriks

Budsjettlekkasje: Norge skal ta imot 3.000 kvoteflyktninger neste år
Regjeringen vil at Norge skal ta imot 3.000 kvoteflyktninger neste år, det samme som i år. Samtidig skal det bli billigere å få familiegjenforening.

NTB får bekreftet at regjeringen i neste års statsbudsjett går inn for at Norge skal ta imot 3.000 kvoteflyktninger neste år. Det er det samme antallet som i år.

Med det er Norge ett av landene i verden som tar imot flest kvoteflyktninger.

Ifølge VG vil regjeringen samtidig gjøre det lettere å få familiegjenforening. I statsbudsjettet foreslår de å redusere gebyret knyttet til familiegjenforening med over 25 prosent. Reduksjonen skal utgjøre 2.700 kroner.

NTB

Mandag 7. oktober 2019 ·•· Utenriks

FBI: Seriedrapsmann har drept minst 50 mennesker
En 79 år gammel mann har drept minst 50 mennesker, noe som gjør ham til den mest aktive seriedrapsmannen i USAs historie, opplyser FBI.

Det føderale politiet har bekreftet 79 år gamle Samuel Littles involvering i minst 50 drap. Men tallet er lavt sammenlignet med det Little selv hevder. Han har sagt at han stått bak 93 drap i perioden fra 1970 til 2005.

Selv om FBI ikke har kunnet knytte ham til mer enn 50, er det grunn til å tro at hans innrømmelse er troverdig, medgir FBI.

— Mange av hans ofres dødsfall var i utgangspunktet koblet til overdoser, eller knyttet til ulykkesrelaterte eller ikke fastslåtte årsaker. Noen lik ble aldri funnet, skriver FBI på et nettsted som politiet har laget om seriemorderen. Der er det lagt ut videoopptak hvor Little forteller om drapene, og tegninger som han selv har laget som viser folk han hevder å ha drept.

Little ble fengslet på livstid i 2014 etter å ha blitt dømt for tre drap.

— Selv om han allerede sitter i fengsel, mener FBI at det er viktig å oppnå rettferdighet for hvert eneste offer, slik at vi kan avslutte så mange saker som mulig, sier FBIs krimanalytiker Christie Palazzolo.

Samuel Little, også kjent som Samuel McDowell, har vært bokser. Han ble første gang pågrepet i 2012 på et senter for hjemløse i delstaten Kentucky og utlevert til California på en narkotikarelatert tiltale.

I California ble hans DNA knyttet til tre uløste drapssaker, som førte til at han ble dømt i 2014 for drap på tre kvinner i Los Angeles mellom 1987 og 1989.

NTB-AFP

Mandag 7. oktober 2019 ·•· Utenriks

Europarådet ber EU om en mer human migrasjonspolitikk
Europarådets kommissær for menneskerettigheter etterlyser større ambisjoner fra EU når det gjelder å beskytte migranters rettssikkerhet og verdighet.

— EUs justis- og innenriksministre bør gripe muligheten til å pense migrasjonspolitikken over i et mer humant spor og gjøre den mer i tråd med menneskerettighetene, sier Dunja Mijatovic i forkant av et ministermøte i Luxembourg mandag og tirsdag. Også Norges justisminister, Jøran Kallmyr (Frp), deltar på møtets andre dag.

Et viktig tema på tirsdag blir forslaget om en ny mekanisme for mottak og fordeling av migranter som kommer over Middelhavet. Frankrike, Tyskland, Italia og Malta ble for to uker siden enige om en slik fordeling i påvente av reformer av det europeiske asylsystemet.

— Jeg setter pris på initiativene som har kommet for å dele ansvaret blant medlemsstatene og sikre trygg ilandsetting av personer som reddes til havs, såframt dette skjer på en måte som trygger menneskerettighetene, sier kommissæren i en uttalelse.

Hun sier det er viktig at samtalene også inkluderer ivaretakelse av disse rettighetene innen andre områder av migrasjonspolitikken, inkludert at de som blir reddet, ikke sendes tilbake til land der de kan møte grove brudd på menneskerettighetene.

NTB

Mandag 7. oktober 2019 ·•· Innenriks

Ropstad reagerer på barnevernsavsløring
Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) reagerer på avsløringen om at flere barnevernsbarn er blitt boende isolert i strid med faglig råd.

Flere barnevernsledere i flere store kommuner sa til VG søndag at en rekke barn er blitt plassert alene under såkalte «enetiltak» i strid med deres faglige råd.

— Det burde ikke skjedd. Vi mener at det i de fleste tilfellene vil være best å bo sammen med andre barn. Kun i de mest alvorlige tilfellene, der det er nødvendig, bør enetiltak brukes, sier Ropstad i en VG-artikkel mandag.

Blant annet har Stavanger kommune de siste fem årene hatt 22 barn som har bodd isolert fra andre barn. 17 av barna skulle aldri bodd slik, mener kommunen, mens én ønsket det selv. I Bergen kommune har 24 barn hatt enetiltak mellom 2014 og 2018.

Ropstad tror at en av årsakene til økningen av praksisen fra da han selv var i justiskomiteen og jobbet med det, er at barn ikke skal fengsles. Det betyr nedgang der, men også at det blir større utfordringer andre steder, sier han.

— Vi har nå fullt trykk på å gjøre barnevernet bedre, og gi et bedre tilbud til de barna som trenger det aller mest, sier Ropstad.

NTB

Mandag 7. oktober 2019 ·•· Utenriks

Regn slukker noen av skogbrannene i Bolivia
Kraftig regnvær har slukket noen av de store skogbrannene som har herjet i Bolivias lavland de siste månedene.

Regnværet har lagt store deler av den tropiske savannen Chiquitania i det østlige Bolivia under vann, og satellittbilder viser at det ikke lenger er noen branner i området, ifølge myndighetene i Santa Cruz.

Santa Cruz-provinsen har vært hardest rammet i Bolivia av skogbranner som startet i mai og ble mer intense i august. Millioner av hektar tropisk skog har brent ned de siste månedene.

Miljøvernere har anklaget president Evo Morales for å være medansvarlig for brannene etter at han oppfordret bønder til å brenne skog og beiteland for å utvide jordbruksproduksjonen.

Etter hvert som brannene tok overhånd, ble en Boeing 747 og et Iljusjin-fly med vanntanker satt inn i slukkingsarbeidet, sammen med helikoptre, 5.000 brannmenn, soldater og politi.

I Brasil har president Jair Bolsonaro fått skylden for at det har vært langt flere store branner i Amazonas i år enn de siste årene.

NTB-AFP

Mandag 7. oktober 2019 ·•· Innenriks

VG: Regjeringen vil fjerne særordninger for flyktninger
Flyktninger som får opphold i Norge, har krav på rettigheter som ellers krever 40 års medlemskap i folketrygden. Det vil regjeringen endre, ifølge VG.

Avisa erfarer at regjeringen vil fjerne retten til pensjon fra første dag etter oppholdstillatelse, samt heve botidskravet fra tre til fem år for arbeidsavklaringspenger og uføretrygd for flyktninger.

I dag har flyktninger ordninger som gir dem rett til full alderspensjon og andre trygde- og velferdsytelser, uten opptjeningstid, skriver VG.

— Jeg blir veldig glad hvis vi får gjennomslag, og regjeringen har lagt inn dette i budsjettet. Det er meningsløst at flyktninger skal ha bedre ordninger enn innbyggere i Norge, sier leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Erlend Wiborg (Frp).

Regjeringen skal mandag legge fram forslag til statsbudsjett for 2020.

NTB

Mandag 7. oktober 2019 ·•· Utenriks

Tusenvis går til «opprør mot utslettelse»
Klimaaktivister sier at samkjørte protester er på gang i 60 byer verden over gjennom en periode på to uker. Aksjonene har fått navnet «opprør mot utslettelse».

Tusenvis av støttespillere deltok søndag på et arrangement i London hvor protestopprøret ble lansert. Gruppen som står bak det såkalte Extinction Rebellion (også kjent som XR) lover fredelige demonstrasjoner. Men de opplyser også at de har til hensikt å okkupere maktsentra og holde dem stengt inntil regjeringer tar grep for klima og miljø.

— Åpningsseremonien bringer folk med helt ulik bakgrunn sammen, skrev arrangøren i London på Twitter søndag.

En lignende prosess startet i Paris samtidig.

— Opprøret vil bli fornyende, gjenfødende. Gjør dere klare for historiens største prosess som tar i bruk sivil ulydighet, sier Extinction Rebellion UK i en melding til støttespillerne.

Aktivistene har mål om at protestene skal bli fem ganger større enn lignende aksjoner i april.

— De vil vise at vi kan oppfostre en ny kultur som er motstandsdyktig og robust, skriver gruppen.

London-politiet opplyser at sju menn og tre kvinner er innbrakt, mistenkt for å planlegge ordensforstyrrelser.

NTB-DPA

Søndag 6. oktober 2019 ·•· Innenriks

Siv Jensen vil holde igjen på pengebruken i statsbudsjettet
Det er fortsatt oppgang i norsk økonomi, og finansminister Siv Jensen (Frp) varsler at hun må være påpasselig med pengebruken i mandagens statsbudsjett.

— Utgangspunktet er veldig godt, og da må vi holde igjen sånn at vi ikke svekker konkurranseevnen til bedriftene våre, sier Jensen i et intervju med NRK , dagen før statsbudsjettet legges fram.

Sysselsettingen i Norge har økt, arbeidsledigheten har falt, og veksten i fastlandsøkonomien har fortsatt.

— Nå har jo regjeringen normalisert oljepengebruken gjennom flere år, rett og slett fordi vi har hatt god vekst i mange år. Det må selvfølgelig også prege statsbudsjettet for 2020, sier finansministeren.

Selv om budsjettet er planlagt for den økonomiske situasjonen som Norge er inne i, er statsminister Erna Solberg (H) tydelig på at det er viktig å være klar for at det internasjonale bildet kan endre seg, og at det kan komme tøffere tider.

— Hvis det skulle vise seg at et helt annet omslag i internasjonal økonomi slår ut på norsk økonomi, så har vi jo handlingsrom i Norge til å kunne motvirke det gjennom økt aktivitet fra staten sin side, sier hun.

NTB

Søndag 6. oktober 2019 ·•· Utenriks

Frankrikes innenriksminister innrømmer svikt etter politi-angrep
Myndighetene burde ha holdt et bedre øye med mannen som knivstakk og drepte fire politifolk forrige uke, innrømmer den franske innenriksministeren.

Politiets etterforskere har funnet bevis på at gjerningsmannen har støttet en ekstrem versjon av islam.

Det har åpenbart forekommet svikt, sa innenriksminister Christophe Castaner i et intervju med TV-kanalen TF1 søndag. Men han gjorde det klart at han ikke akter å gå av, som noen kritiske stemmer på høyresiden i fransk politikk har krevd.

Kritikken har vokst etter at Castaner først hevdet at det før torsdagens angrep aldri hadde vært den minste grunn til å fatte mistanke mot gjerningsmannen Mickael Harpon, en 45 år gammel IT-ansatt ved politiets hovedkvarter i Paris.

NTB-AFP

Søndag 6. oktober 2019 ·•· Innenriks

300 ruspasienter skal få gratis heroin
Regjeringen setter av 13,1 millioner kroner til et forsøk med heroinassistert behandling. 300 ruspasienter inkluderes i prøveprosjektet.

— Det er veldig bra at vi får dette på plass, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til Aftenposten.

Venstre har hatt behandlingen som forslag i partiprogrammet sitt siden 2007, og får med dette gjennomslag for det de mener er en mer human og kunnskapsbasert rusomsorg.

Elvestuen mener heroinassistert behandling må ses i sammenheng med hele rusreformen som er i gang, med sprøyterom og flere legemidler inn i LAR.

Prøveprosjektet med heroinassistert behandling skal gjennomføres i Oslo og Bergen neste år, hvor totalt 300 ruspasienter skal få tilbudet. Det foreslås i tillegg at prosjektet blir femårig. Forslaget blir lagt fram i statsbudsjettet som presenteres mandag.

Ruspasienten må besøke spesielle klinikker to ganger daglig for å få utdelt en dose medisinsk heroin. Klinikkene vil være åpen ti timer hver dag hele året og skal være bemannet med lege, sykepleiere, psykolog og ruskoordinator. Heroinen som brukes, skal produseres av legemiddelselskaper på lovlig vis, og kan injiseres eller gis i form av tabletter.

NTB

Søndag 6. oktober 2019 ·•· Innenriks

52 byggeplasser måtte stenges etter tilsyn på Vestlandet
Arbeidstilsynet gjorde over 200 tilsyn på byggeplasser på Vestlandet i september. 52 endte med vedtak om å stenge, og 100 med pålegg om utbedring.

Arbeidstilsynet fokuserte på arbeid i høyden og forsvarlig bruk av sag da det ble gjort 212 tilsyn fordelt på over hundre byggeplasser på Vestlandet i september, skriver Bergens Tidende.

Blant funnene var arbeidere som jobbet på tak uten sikring, arbeidere som på stillas ikke var sikret rett eller godt nok, og mangel på verneutstyr på byggeplassene.

— Når vi stanser arbeidet, er det fordi det er fare for liv og helse. Det er ganske alvorlig, sier tilsynsleder Marita Scott i Arbeidstilsynet Vestlandet til avisen.

Scott sier hensikten med aksjonen er å forebygge ulykker ved å gjennomføre kontroller og gi reaksjoner i form av pålegg og gebyr.

Arbeidstilsynet har hatt muligheten til å gi overtredelsesgebyr siden 2014. Det vil si at brudd på arbeidsmiljøloven kan medføre gebyr på nærmere halvannen million kroner, skriver BT.

Storkontrollen fra september har ført til at Arbeidstilsynet har opprettet 41 saker som skal vurderes for overtredelsesgebyr.

NTB

Søndag 6. oktober 2019 ·•· Innenriks

Flere barnevernsbarn har bodd isolert i strid med faglige råd
Flere barn er blitt boende isolert, til tross for at hjemkommunen har ment at barnets beste vil være å bo med andre barn eller i fosterhjem, skriver VG.

Flere barnevernsledere i flere store kommuner sier til VG at en rekke barn er blitt plassert alene under såkalte «enetiltak» i strid med deres faglige råd. Det er Barne-, ungdoms- og familieenheten (Bufetat) som gjør de fleste plasseringene.

Blant annet har Stavanger kommune de siste fem årene hatt 22 barn som har bodd isolert fra andre barn. 17 av barna skulle aldri bodd slik, mener kommunen, mens én ønsket det selv. I Bergen kommune har 24 barn hatt enetiltak mellom 2014 og 2018, og i et fåtall av sakene er enetiltak det beste for barnet, sier kommunen.

Trond Nygard-Sture i Bufetat region vest sier han er enig med kommunene i at antall barn som har bodd i enetiltak, har vært for høyt de siste årene. Han sier også at i noen tilfeller har barn som skulle bo i gruppetiltak, bodd alene i påvente av at andre barn skulle flytte inn.

Han sier videre at opplysningene barnevernslederen i Stavanger har gitt til VG, ikke samsvarer med deres opplysninger. Han sier de har vært dialog med kommunen om dette og at de har et felles ønske om å gå gjennom sakene. Om Bergen svarer Nygard-Sture at de har løpende dialog om alle plasseringer og at kommunen har beskrevet ønske om enetiltak i søknader om institusjonsplass og i møter om enkeltbarn.

NTB

Søndag 6. oktober 2019 ·•· Utenriks

Danmark med ny plan for å oppdage dysleksi tidligere
Den danske regjeringen vil teste for dysleksi allerede i barnehagealder. De mener lese- og skrivevansker generelt blir oppdaget for sent i dag.

Den danske regjeringen kommer nå med en firemålsplan for å minimere ringvirkningene av lese- og skrivevansker for de barna som har dette, skriver avisa Politiken.

I dag kan barnas språk fra barnehagealder kartlegges og utredes, slik at man kan vurdere om de er i risikosonen. Deretter har de krav på å testes for dysleksi i 2.-3. klasse på skolen. Det er tilnærmet lik samme opplegg som i Norge. Det duger ikke, mener barne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i den danske regjeringen.

— Vi vil at du skal begynne å spore det i barnehage og første klasse, slik at barna får en så god start på skolen som mulig, sier Rosenkrantz-Theil til Ritzau.

— Vi vet at for barn med dysleksi går det ut over skolegangen deres hvis du oppdager det for sent. Og jo raskere vi kommer inn, jo bedre skolegang vil barna som har dysleksi, få, sier hun.

Det første målet i planen er å teste barn for dysleksi fra barnehagealder og 1. klasse. Et annet er mål er å kartlegge hvilke kommuner som henger etter i arbeidet med å følge opp barna som sliter. Det skal også tilpasses en egen test for barn med dansk som andrespråk, og til sist skal det gjøres en vurdering av hvilken effekt investeringene i dysleksiarbeidet har hatt.

NTB-Ritzau

Lørdag 5. oktober 2019 ·•· Utenriks

Angriper i Paris-politiet hadde salafist-kontakter
Fransk påtalemyndighet sier at mannen som drepte fire politifolk i Paris, hadde kontakter innen salafist-miljøet.

Angriperen, en 45 år gammel mann som var ansatt i IT-avdelingen i etterretningsavdelingen hos politiet i Paris, drepte fire politifolk med kniv inne på politiets hovedkvarter i den franske hovedstaden torsdag.

Sjefetterforsker Jean-François Ricard sier at det virker som mannen hadde et radikalt islam-synspunkt, og var i kontakt med medlemmer av det ultrakonservative salafist-miljøet.

I tillegg til å drepe fire kolleger rakk mannen å såre ytterligere en person før han selv ble skutt og drept på gårdsplassen utenfor politiets hovedkvarter.

Både politiet og påtalemyndigheten mente i første omgang at det lå en arbeidskonflikt bak angrepet, men fredag opplyste statsadvokaten i Paris at saken likevel blir etterforsket som en mulig terrorhandling etter at det kom fram opplysninger om at mannen konverterte til islam for ti år siden.

NTB-AFP-DPA

Lørdag 5. oktober 2019 ·•· Innenriks

Regjeringspartiene uten flertall på måling
Venstre og KrF er begge under sperregrensa, og Høyre og Frp har til sammen nesten 10 prosent dårligere oppslutning enn ved 2017-valget, viser en måling.

De fire regjeringspartiene får til sammen 60 mandater på Stortinget på en oktobermåling Norfakta har gjennomført for Nationen og Klassekampen. I dag har de 88 mandater, og det trengs 85 for å få flertall.

Siden Norfakta startet med månedlige målinger for Nationen i 2008, har de borgerlige bare gjort det like dårlig én gang. Det var i juli i år, skriver Nationen.

— Dette er ikke godt nok. Nå har vi nettopp vært gjennom et lokalvalg, og det er helt naturlig at målingene bekrefter resultatet der, sier Høyre-nestleder og helseminister Bent Høie til avisen.

På målingen er både Venstre og KrF under sperregrensa, selv om Venstre går klart fram fra forrige måling. Partiene får henholdsvis 3,8 prosent og 3,3 prosent oppslutning.

Arbeiderpartiet og Sp får alene 79 mandater i målingen. Inkludert SV får de rødgrønne partiene 91 mandater og dermed et klart flertall.

1.000 personer deltok i målingen. Feilmarginen som helhet er inntil 3,1 prosent.

NTB

Lørdag 5. oktober 2019 ·•· Innenriks

Kun 1 av 5 Venstre-velgere synes Grande gjør en god jobb som partileder
Bare 22 prosent av Venstres egne velgere synes Trine Skei Grande gjør en god jobb som partileder, viser en måling. — Ikke overraskende, svarer Grande.

Venstre-leder Trine Skei Grande er den partilederen som får lavest oppslutning blant egne velgere i en måling Ipsos har gjennomført for Dagbladet etter valget.

Partilederen får også liten støtte fra samtlige spurte i målingen. 55 prosent av de spurte mener Grande gjør en dårlig jobb som partileder, mens 8 prosent synes hun gjør en god jobb. I tilsvarende måling i mai var tallene henholdsvis 40 prosent og 11 prosent.

— Dette er ikke overraskende med tanke på den turbulente valgkampen vi har lagt bak oss, sier Trine Skei Grande til avisen.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er den partilederen som får høyest oppslutning blant sine egne velgere, 95 prosent.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum er den som flest av alle spurte i målingen synes gjør en god jobb, 64 prosent. Deretter på lista følger Rødt-leder Moxnes (47 prosent), Høyre-leder Erna Solberg (45 prosent), SV-leder Audun Lysbakken (34 prosent), MDG-talsperson Une Aina Bastholm (27 prosent), Frps leder Siv Jensen (24 prosent), Ap-leder Jonas Gahr Støre (18 prosent) og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad (13 prosent).

939 personer deltok i meningsmålingen.

NTB

Lørdag 5. oktober 2019 ·•· Innenriks

Alle over 55 år skal undersøkes for tarmkreft fra neste år
Screeningprogrammet for tarmkreft som har vært testet i flere i år, skal bli permanent. Fra neste år vil kvinner og menn over 55 år få innkalling til screening.

VG får opplyst at i neste års statsbudsjett vil regjeringen øke bevillingen til tarmkreftscreening med 24,7 millioner kroner, noe som gir en total ramme på 97 kommer kroner i året.

De første innkallingene til screeningprogrammet skal sendes ut i 2020 og skal implementeres i hele landet innen 2024.

Screeningprogrammet baseres på undersøkelse av blod i avføringen, en såkalt iFOBT-test. Et test-kit sendes til pasienten som tar prøven selv og sender den tilbake i posten, skriver VG.

Testen skal gjentas annenhvert år i ti år, altså fem ganger. Dersom det blir funnet blod i avføringen, kalles pasienten inn til koloskopi, som er en tykktarmsundersøkelse med koloskop, en bøyelig fiberoptisk slange som føres inn i tarmen. Man kan da inspisere tarmens innside og overføre bilder fra kroppens indre til en TV-skjerm.

Ifølge Kreftforeningen er tarmkreft blant sykdommene som tar flest liv. Sykdommen er også en av få som kan oppdages før det utvikler seg til kreft. I dag har Norge screeningprogrammer for brystkreft og livmorhalskreft.

— Det er anslått at vi med en nasjonal tarmkreftscreening kan redusere dødeligheten med opp mot 300 personer i året. Så vi har ingen tid å miste, sier assisterende generalsekretær i Kreftforeningen Ole Alexander Opdalshei til VG.

NTB

Lørdag 5. oktober 2019 ·•· Utenriks

Knivangrep i Paris etterforskes som mulig terror
Torsdagens knivangrep i politiets hovedkvarter i Paris vil likevel bli etterforsket som et mulig terrorangrep, opplyser fransk påtalemyndighet.

Fire politiansatte ble drept da en 45 år gammel IT-medarbeider i politiets etterretningsavdeling uten forvarsel trakk kniv og gikk løs på kollegaer torsdag.

Gjerningsmannen rakk også å såre ytterligere én før han selv ble skutt og drept på gårdsplassen utenfor politiets hovedkvarter i Paris.

Politiet og påtalemyndigheten hevdet fra første stund at det lå en arbeidskonflikt bak og understreket at ingenting tydet på at det lå ekstremistiske motiver bak.

Gjerningsmannens kone har i avhør fortalt at han hevdet å høre stemmer i hodet kvelden før.

Mulig terrorhandling

Fredag opplyste statsadvokaten i Paris at saken likevel vil bli etterforsket som en mulig terrorhandling fordi det har kommet fram opplysninger som tilsier at det kan ha vært snakk om dette. Hvilke opplysninger det er snakk om, er ikke kjent.

Franske medier meldte få timer etter drapene at gjerningsmannen for 18 måneder siden konverterte til islam.

— Det faktum at noen konverterer til islam er ikke et automatisk tegn på radikalisering, sa en talsperson for den franske regjeringen tidligere fredag.

Født på Martinique

Sibeth Ndiaye advarte samtidig mot spredning av falske rykter på sosiale medier.

— Man er nødt til å se på presise fakta. Det er det den pågående etterforskningen gjør nå, sier hun og la til at et eventuelt terrorist-motiv «selvsagt ikke er utelukket».

Den 45 år gamle gjerningsmannen hadde jobbet i politiet siden 2003. Han ble født på den franske øya Martinique i Karibia og flyttet til Paris for mange år siden.

NTB-DPA-AP

Lørdag 5. oktober 2019 ·•· Innenriks

Stortinget sier nei til å hente syk fireåring og moren fra Syria til Norge
Stortinget har stemt ned et forslag om å hente den norske fireåringen som er syk i flyktningleiren al-Hol i Syria og hans familie til Norge raskest mulig.

Det var MDG som fremmet hasteforslaget. De ville ha resten av partiene med seg på følgende vedtak:

«Stortinget ber regjeringen sørge for å raskest mulig hente den norske fireåringen i al-Hol til Norge på grunn av humanitære hensyn hvor det står om liv og død for et alvorlig sykt barn. Det innebærer også å hente til Norge søsteren på tre år og barnas norske 29-årige mor, som etterforskes av Politiets sikkerhetstjeneste for deltakelse i terrororganisasjonen IS».

Det var kun MDG, SV og Rødt som støttet forslaget.

Stortingsflertallet har i stedet blitt enige om et alternativt forslag fra Arbeiderpartiet om saken. Det lyder slik:

«Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig og på egnet måte redegjøre om hvordan man kan sikre at barn som har norske foreldre og som befinner seg i Syria kommer raskest mulig hjem, samt situasjonen knyttet til nordmenn som har tilsluttet seg eller virket med IS, om status for arbeidet med et rettsoppgjør i regionen og grunnlaget for pågripelse og straffeforfølgelse av disse om de kommer til norsk territorium.»

NTB

Lørdag 5. oktober 2019 ·•· Utenriks

Studie: Handel med ville dyr er langt mer omfattende enn tidligere kjent
Handelen med ville dyr omfatter langt flere dyrearter enn tidligere antatt, ifølge en ny studie. Over 5.500 dyrearter kjøpes og selges verden rundt.

Det tilsvarer en femdel av verdens virveldyr og gjelder både fugler, pattedyr, amfibier og reptiler. Dette er 50 prosent høyere enn tidligere anslått, ifølge en studie fra University of Sheffield og University of Florida som ble publisert torsdag.

Handel med ville dyr er, sammen med menneskeskapt utbygging, de fremste årsakene til at dyrearter dør ut.

Brukes i produkter

— At så mange ulike arter omsettes, er forbløffende. Utsikten til at dette vil øke er svært bekymringsfull, sier en av forfatterne bak studien, professor David Edwards ved University of Sheffield, til BBC.

NTB-AFP

Lørdag 5. oktober 2019 ·•· Utenriks

Østerriksk mann fryste ned sin døde kompis i kjelleren
En 45 år gammel mann bosatt i Wien erkjenner å ha fryst ned sin avdøde kompis i en fryser i kjelleren, ifølge østerriksk politi.

Tidligere denne uken hadde rengjørere blitt oppmerksomme på en sterk lukt som kom fra kjelleren der mannen leide en leilighet.

Etterforskere som tok turen for å undersøke kjelleren, fant etter hvert levningene etter den døde mannen — pakket inn i plastposer i en fryser. Det er foreløpig ikke blitt funnet noen tegn til at dødsårsaken skyldes noe mistenkelig, ifølge rettsmedisinere.

Den 45 år gamle mannen har fortalt at hans nå avdøde venn en periode bodde hjemme hos han. Vennen skal ha vært syk, og hans helse forverret seg, før leietakeren en dag fant ham død.

NTB-DPA

Lørdag 5. oktober 2019 ·•· Utenriks

31 migranter er reddet fra Den engelske kanal
Franske redningsarbeidere har reddet 31 migranter som forsøkte å krysse Den engelske kanal til Storbritannia i oppblåsbare båter.

Det opplyser franske myndigheter fredag.

En tenåring og fire barn var blant dem som ble reddet. De fikk trøbbel under overfarten og kontaktet nødetater for å få hjelp.

Migrantene, som har opplyst å komme fra Iran, Irak og Afghanistan, ble plukket opp tidlig fredag morgen og tatt med til Frankrike. Flere led av hypotermi.

Båtene fikk trøbbel i krapp sjø, og en av båtene sank kort tid etter at personene om bord var reddet.

Siden januar har over 1.400 migranter blitt reddet enten av den britiske eller franske kystvakten. Det er over dobbelt så mange som forsøkte å krysse kanalen i 2018, ifølge tall fra Frankrike.

Ifølge franske myndigheter har varmt sommervær ført til at flere har forsøkt seg på reisen. Å krysse Den engelske kanal er farlig og risikofylt, både fordi strekningen er svært trafikkert, men også på grunn av sterke strømmer og kaldt vann.

NTB-AFP

Lørdag 5. oktober 2019 ·•· Innenriks

Giske-varsler kritiserer Njie etter boken om Giske-saken
Line Oma, som sto fram i fjor som Giske-varsler, mener Haddy Njie kaller henne for en løgner i sin nye bok om Giske-saken.

I dag blir boken «Dagbok 13. desember—13. februar» lansert. I boka skildrer Njie hvordan hun opplevde mediestormen som fulgte med metoo-varslene mot sin mann og daværende nestleder i Ap.

Oma, som er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet og leder bydelsutvalget i Gamle Oslo, gikk ut med sin historie til NRK.

I et Facebook-innlegg, som åpner med «Kjære Haddy», går Oma hardt ut mot hvordan boken omtaler varselsakene.

— I går gråt jeg for første gang siden jeg varslet om seksuell trakassering av din mann, Trond Giske. Jeg gråt ikke fordi jeg var rørt av din framstilling, men fordi du velger å bruke din makt, rekkevidde og innflytelse til å kalle meg en løgner, skriver Oma i innlegget.

Oma beskriver samtidig hvor vanskelig det var å stå fram som varsler og sier at torsdagens medieoppslag om boken oppleves som represalier.

— Du sier selv at Giske var naiv i forhold til sin egen makt. I går demonstrerte du at ikke du heller forstår bruken av egen makt. Du er en av Norges mest kjente kvinner, du har fått privilegiet av å skrive en bok, din stemme når lengre enn de fleste andres stemmer, skriver hun blant annet i Facebook-innlegget.

Oma legger til at hun forstår Njies behov for å fortelle sin historie, men at hun samtidig tråkker på andre kvinner.

NTB

Lørdag 5. oktober 2019 ·•· Innenriks

27-åring tatt med nær 1.500 liter vodka
En 27 år gammel mann fra Elverum ble tatt på svenskegrensa med 480 treliters kartonger med vodka i varebilen han kjørte.

Mannen kjørte inn i landet ved Kjerret grenseovergang nordøst for Charlottenberg og ble stoppet av en tollpatrulje fra Kongsvinger.

Tollbeslaget utgjør 557.000 kroner i avgifter, opplyser Tolletaten, som meldte om beslaget fredag morgen.

NTB

Fredag 4. oktober 2019 ·•· Innenriks

Solberg grillet om økt ulikhet og sentralisering
Statsminister Erna Solberg (H) måtte svare for økt ulikhet og nye forslag om sentralisering da opposisjonen spurte henne ut i Stortinget.

— Ulikhet er gift for omstilling, dundret Ap-leder Jonas Gahr Støre fra talerstolen under trontaledebatten i Stortinget fredag.

Da hadde statsminister Erna Solberg (H) nettopp trukket fram omstilling som et stadig viktigere poeng i norsk økonomi under sitt hovedinnlegg.

— Vi må skape flere jobber. Vi må huske det helt grunnleggende. Over tid er det jobbene og verdiskapningen som avgjør om vi har gode velferdsordninger eller ikke, sa statsministeren.

Støre pekte på at regjeringen har kuttet i stønad og velferdsgoder. Det samme gjorde SV-leder Audun Lysbakken.

— En viktig grunn til at denne regjeringen er så upopulær, er at den fører en politikk for økt ulikhet i makt og rikdom, sa Lysbakken og trakk fram forslaget om kutt i minstesatsen for arbeidsavklaringspenger for ungdom, som kom denne uken.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ville vite hvordan statsministeren stilte seg til forslagene fra to statlige utvalg denne uken. Det ene går ut på å kutte antallet tingretter fra 60 til 22. Det andre går på å avvikle spesialordningene som gir kommunene direkte skatteinntekter fra vannkraft.

Solberg kunne ikke gi noe entydig svar på hva hun vil gjøre med forslagene.

— Begge de to utredningene har utfordringer ved seg, som gjør at vi må se hvordan vi skal følge opp disse, sa hun.

NTB

Fredag 4. oktober 2019 ·•· Innenriks

Hadia Tajik blir finanspolitisk talsperson i Ap
Arbeiderpartiets gruppemøte valgte fredag Hadia Tajik til ny finanspolitisk talsperson i partiet.

Tajik bytter plass med Rigmor Aasrud, som blir ny arbeidspolitisk talsperson og fraksjonsleder for Aps medlemmer i arbeids- og sosialkomiteen.

Flere andre stortingsrepresentanter får også nye arbeidsoppgaver. Torstein Tvedt Solberg blir ny fraksjonsleder for utdannings- og forskningsfraksjonen. Martin Henriksen fortsetter etter eget ønske som medlem av samme fraksjon.

Elise Bjørnebekk-Waagen går fra helse- og omsorgsfraksjonen til arbeids- og sosialfraksjonen. Ruth Grung går fra næringsfraksjonen til energi- og miljøfraksjonen.

Eigil Knutsen går fra arbeids- og sosialfraksjonen til finansfraksjonen. Hege Haukeland Liadal går fra energi- og miljøfraksjonen til helse- og omsorgsfraksjonen, og Åsunn Lyngedal går fra finansfraksjonen til næringsfraksjonen.

— Skiftene er basert på representantenes ønsker og kompetanse. Med dette bygger vi opp et sterkt lag i stortingsgruppa, og jeg ønsker alle lykke til med nye oppgaver, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

NTB

Fredag 4. oktober 2019 ·•· Innenriks

Ødegaard om pengehysteriet: — Beløpene er sprø
Martin Ødegaard rister på hodet av prisene på fotballspillere. Nylig ble han verdsatt til 600 millioner kroner av et spansk nettsted.

— Jeg føler meg ikke berømt. Jeg lever et normalt liv. Noen ganger ønsker noen å ta et bilde sammen med meg. Det er bare hyggelig og skjer ikke så ofte, sier Ødegaard om hverdagen i San Sebastian.

Real Madrid skal ha betalt cirka 30 millioner kroner for Ødegaard da han kom fra Strømsgodset for snart fem år siden. Det framstår som smårusk i en tid der unggutter hentes for kjempebeløp.

— Jeg er glad for at de ikke betalte mer. For meg er beløpene det snakkes om i dag sprø, og de blir bare verre og verre. Hver dag stiger prisene. Jeg føler at jeg ikke er verdt det Real Madrid betalte for meg, sier Ødegaard til ESPN.

Det anerkjente nettstedet Transfermarkt har satt Ødegaards markedsverdi til 195 millioner kroner. Det betyr at prisen er nesten femdoblet på 16 måneder.

Tøv

Ødegaard-spekulasjonene kommer mer og mer hyppig i mediene. Tidligere denne uka skrev et spansk nettsted, El Desmarque , som konsentrer seg om La Liga-lagene i og rundt Madrid at Ødegaard kunne forlate Real Madrid om tilbudet kom opp mot 600 millioner kroner.

— Det er mange sprø historier, og mange av dem er ikke sanne. Noen ganger bare ler jeg når jeg leser det, sier Ødegaard til ESPN.

Han sier at han ikke har vært i direkte kontakt med Real Madrid-trener Zinédine Zidane den siste tiden, men at kontakten med klubbledelsen er der.

Søndag spiller Ødegaard hjemme mot Getafe i den spanske serien. Mandag ettermiddag starter landslagets samling inn mot oppgjør mot Spania (lørdag i Oslo) og Romania (tirsdag i Bucuresti). Begge er del av EM-kvalifiseringen.

NTB

Fredag 4. oktober 2019 ·•· Innenriks

Sjømateksporten på vei mot 100 milliarder
Norge har eksportert sjømat for 76,2 milliarder kroner hittil i år. Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp) tror på ny rekord.

— Jeg har troen på at 2019 blir det første året hvor eksporten av sjømat når 100 milliarder kroner, sier Nesvik.

I fjor eksporterte vi sjømat for 99 milliarder kroner. Men i år har sjømatnæringen slått alle rekorder. Ved utgangen av september lå eksporten på 76,2 milliarder kroner, opp 8 prosent eller 5,5 milliarder kroner fra samme periode i fjor, viser nye tall fra Norges sjømatråd.

Verdiøkningen kommer til tross for at volumet på eksporten har falt med 7 prosent til 1,8 millioner tonn.

— En svak norsk kroner er fortsatt en viktig bidragsyter til den totale verdiøkningen, forklarer Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

Alle de viktigste sjømatartene viser vekst i eksportverdien. Den største verdiøkningen er det eksporten av laks som står for.

— Det er gledelig å se at sjømateksporten fortsetter å øke og særlig at arbeidet med å bedre markedsadgangen til Kina gir utslag. Samtidig er det fortsatt mye å hente i viktige vekstmarkeder som Sør-Korea, Kina og USA, sier Nesvik.

NTB

Fredag 4. oktober 2019 ·•· Utenriks

Stadig flere dødsfall tilskrives e-sigaretter i USA
18 mennesker er døde og 1.080 har bitt lungesyke etter bruk av e-sigaretter i USA, ifølge amerikanske helsemyndigheter.

Ifølge Centers for Disease Control and Prevention er det registrert 275 nye tilfeller av lungeskader knyttet til bruk av e-sigaretter i USA den siste uken.

Det er flere menn enn kvinner som har blitt syke, men det er vanskelig å finne fellestrekk blant dem. Tilfeller er registrert i 48 delstater, og pasientene er i alle aldersgrupper. Den yngste er tidlig i tenårene, mens den eldste er 72 år.

De som har blitt syke, har røykt forskjellige typer e-sigaretter og med ulike typer tilsetningsstoffer, men et flertall av dem har røykt varianter som inneholder tetrahydrocannabinol (THC), det viktigste psykoaktive virkemiddelet i cannabisplanten.

Andre som har blitt syke sier at de både har røyket THC og nikotin-varianter, mens enkelte bare har valgt varianter som inneholder nikotin.

Flere delstater har nå innført forbud mot salg av e-sigaretter med slike tilsetningsstoffer, og 11. september varslet Trump-administrasjonen at et tilsvarende tiltak vil bli innført på føderalt nivå.

NTB-AFP-AP

Fredag 4. oktober 2019 ·•· Innenriks

Feil i betongblandingen årsak til at deler av taket i Fløyfjellstunnelen raste ned
En feil under blanding av betongen førte til at 300—400 kilo raste ned fra taket i Fløyfjellstunnelen i Bergen torsdag formiddag. Ingen ble skadd.

Det var et par kvadratmeter av taket inne i tunnelen som løsnet og falt rett ned i veibanen. I 9.30-tiden fikk en bil motorstans etter å ha kjørt inn i løsmassene, men de to som satt bilen, kom uskadd fra det.

— Dette skal ikke skje, og vi tar hendelsen veldig alvorlig, sier Per Arne Blindheim i Statens vegvesen til Bergens Tidende.

Det ble utført arbeid inne i tunnelen natt til torsdag, og i forbindelse med dette arbeidet ble det påført sprøytebetong, og det var deler av dette som raste ned.

— Vi har konkludert med at det skyldes at et stoff til herdingsprosessen ikke ble tilsatt. Dette var en periodisk feil, som betyr at det var i det feltet der betongen ramlet ut at stoffet manglet, sier prosjektleder Helge Gilberg i Statens vegvesen til avisen.

— Vi har gjennomført møte med alle involverte parter. Vi har gått gjennom hva som var blitt gjort og hva vi kan gjøre for at det ikke skjer igjen, sier Gilberg.

Hele tunnelen ble stengt i nordgående retning, noe som forårsaket lange køer i byen. Tunnelløpet kunne åpne igjen i 11.30-tiden.

NTB

Fredag 4. oktober 2019 ·•· Innenriks

Rovdata ber jegere og turfolk om å samle bjørnebæsj
Jegere og turgåere blir oppfordret av Rovdata til å samle inn bjørnebæsj. Prøvene skal bidra til å kartlegge bestanden av brunbjørn i Norge.

Prøvene blir levert videre til Statens naturoppsyn, som årlig samler inn ekskrementprøver for å kunne overvåke bjørnebestanden, skriver Rovdata.

— På sensommeren og høsten inneholder bjørnebæsj gjerne mye bær. Vi ønsker at de plukker med seg en del av bæsjen på størrelse med en tommelfinger og gjerne litt mer, i en ren plastpose, sier leder Jonas Kindberg i Rovdata.

Slike DNA-prøver kan inneholde verdifull informasjon om bjørnens kjønn, historikk og levemåte, ifølge Kindberg.

Rovdata har samlet inn DNA-prøver fra bjørn i Norge siden 2009. Gjennom DNA-analyser ble det fastslått at det var minst 138 ulike bjørner innenfor Norges grenser i løpet av fjoråret.

NTB

Fredag 4. oktober 2019 ·•· Utenriks

Dopingjegernes nye våpen kan bli klart til Tokyo-OL
En ny form for dopingtester kan være klar til bruk under neste års sommer-OL i Tokyo. Den omtales som banebrytende.

Det internasjonale antidopingbyrået WADA opplyste onsdag at metoden, som har fått navnet DBS, blant annet blir mer praktisk for utøverne. Et stikk fingeren og en liten dråpe blod er nok til en prøve.

Det vil også gjøre transport og lagring av dopingprøver enklere.

I tillegg mener WADA at den nye testmetoden vil gjøre prøvene mer varige.

Målet er å ha DBS klart til bruk under vinter-OL i Beijing i 2022, slik at det der kan komplementere vanlige blod- og urinprøver. Samtidig heter det nå at «enkelte aspekter» kan bli benyttet allerede under Tokyo-OL neste sommer.

WADA opplyser videre at samarbeidsavtaler så langt er signert med antidopingbyråene i Australia, Kina, Italia og Japan, i tillegg til Den internasjonale olympiske komité (IOC).

— Det er en genuin følelse blant prosjektdeltakerne at DBS kan være noe som vil banebrytende i antidopingmiljøet, sier WADA-direktør Olivier Rabin.

Han opplyser at DBS «enklere vil avsløre dopingbruk» og legger til:

— WADA er dedikert til å tilgjengeliggjøre nye måter å sørge for at idretten er ren, og som reduserer ulempene og ubehaget for idrettsutøvere og er enklere, og er enklere, mer effektive og billigere å gjennomføre.

NTB-DPA

Torsdag 3. oktober 2019 ·•· Utenriks

Twitter fjernet Trump-melding
Twitter har fjernet en tweet fra president Donald Trump som inneholdt en redigert musikkvideo med innhold rettet mot tidligere visepresident Joe Biden.

Den manipulerte filmen var basert på en musikkvideo med det canadiske rockebandet Nickelback fra 2005 og viser sangeren Chad Kroger som holder et bilde av Biden, hans sønn, en leder i et ukrainsk gasselskap og en annen mann.

En talskvinne for Twitter sier selskapet reagerte på en klage om brudd på opphavsretten, sendt fra rettighetshaverne. Nickelbacks representanter har så langt ikke kommentert saken.

Trumps tweet var den siste av en lang rekke meldinger der presidenten kritiserer Demokratene for å ha åpnet en riksrettsprosess mot ham.

Mandag tvitret Trump at hvis en riksrettssak mot ham førte til at han ble fjernet, ville det føre til «borgerkrig» i USA. Meldingen, der Trump siterte pastor Robert Jeffress som var gjest hos Fox News, skapte reaksjoner. Den demokratiske senatoren Kamala Harris sendte blant annet en formell forespørsel til Twitter om å stenge presidentens konto.

— Dette er åpenbare trusler. Vi trenger et sivilisert samfunn, ikke borgerkrig, skrev Harris. Selskapet har så langt ikke svart på henvendelsen, men presidentens melding er ikke blitt fjernet, og kontoen hans er fortsatt åpen.

Twitters egne regler sier at innhold som promoterer vold, terror eller voldelig ekstremisme ikke tolereres. Selskapet kunngjorde imidlertid i juni at det har egne regler for politikere, og at regelbrudd fra disse vil tolereres hvis de er i offentlighetens interesse.

NTB-AP

Torsdag 3. oktober 2019 ·•· Utenriks

Fire politibetjenter drept i knivangrep i Paris
Fire politibetjenter er drept i et knivangrep i politiets hovedkvarter i Paris, opplyser politiet. Gjerningsmannen, en ansatt i politiet, er uskadeliggjort.

Angriperen ble skutt og drept av en politimann «i en situasjon som ser ut til å ha vært selvforsvar», opplyser en talsperson for politiets fagforening, Loic Travers. Hendelsen skjedde i 13-tiden torsdag.

Ifølge franske medier fant knivangrepet sted i en del av hovedkvarteret der publikum ikke har adgang. En kilde opplyser til Le Figaro at det dreier seg om politiets informasjonsavdeling.

Angrep startet på mannens eget kontor, før han så tok seg videre rundt om i bygget, ifølge Travers. Mannen skal ha blitt skutt og drept i hovedkvarterets gårdsrom.

NTB-AP-AFP

Torsdag 3. oktober 2019 ·•· Utenriks

Svenske politifolk frikjent for å ha skutt og drept Eric Torell
De tre politibetjentene som var tiltalt for tjenestefeil da Eric Torell ble skutt og drept, er frikjent i tingretten i Stockholm.

Eric Torell, som hadde både Downs syndrom og autisme, ble skutt og drept av politiet i Stockholm 2. august i fjor etter at han hadde rømt hjemmefra. 20-åringen hadde et lekevåpen og oppførte seg ifølge politiet truende. Totalt ble det avfyrt 25 skudd.

Alle de tre politibetjentene var tiltalt for tjenestefeil, men kun en av dem var tiltalt for å ha forvoldt en annens død

Påtalemyndigheten mente at leketøyspistolen kunne oppfattes som et ekte våpen, men konkluderte likevel med at politifolkene ikke vurderte situasjonen grundig nok før de skjøt. Det ble også argumentert med at bare 23 av de 25 skuddene som ble avfyrt, kunne forsvares med at de ble fyrt av i selvforsvar.

NTB-TT-Ritzau

Torsdag 3. oktober 2019 ·•· Innenriks

Tollerne fant 700.000 kroner i bærepose
Under gulvmatta i bilen til en tysk mann som skulle ta ferja fra Larvik, fant tollerne 700.000 kroner i en pose. Mannen ville ikke si hvor han fikk pengene fra.

Tyskeren ble stoppet av tollere fra Sandefjord onsdag denne uka, opplyser Tollvesenet.

51-åringen skulle reise med ferja fra Larvik til Hirtshals i Danmark.

— Mannen ville ikke si noe om opphavet til pengene, melder Tollvesenet.

Hvis man skal ha med seg valuta tilsvarende mer enn 25.000 kroner til eller fra Norge, må man melde ifra til Tolletaten. Gjør man ikke det, risikerer man å måtte betale 20 prosent av hele beløpet i straffegebyr eller bli politianmeldt.

NTB

Torsdag 3. oktober 2019 ·•· Innenriks

Waras samboer mener PST lekker
Laila Anita Bertheussen mener at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) står bak lekkasjer om straffesaken og gamle dommer mot henne til pressen.

— Jeg er blitt dratt inn i dette hylende og baklengs mens PST forsyner mediene med «godbiter» fra min havarerte ungdomstid. Jeg føler meg sjanseløs, skriver Laila Anita Bertheussen i et innlegg på Facebook.

Bertheussen viser til flere eksempler som hun mener illustrerer at PST lekker informasjon om henne til mediene.

Hun skriver i innlegget at hun lørdag 21. september fikk forespørsel fra pressen om å kommentere en innstilling som skulle oversendes fra politiet to dager senere.

Anklager PST for lekkasje

— Journalisten visste innholdet og ba om en kommentar. Jeg og advokat har fortsatt ikke fått innstillingen. Den er nemlig hemmelig. Men pressen visste altså om den før den ble sendt og før oss! skriver Bertheussen i innlegget.

NTB

Torsdag 3. oktober 2019 ·•· Utenriks

Facebook kan tvinges til å fjerne støtende innhold globalt
Europeiske domstoler kan beordre sosiale medier som Facebook til å fjerne støtende innhold globalt, har EU-domstolen besluttet.

Domstoler i europeiske land kan dermed beordre Facebook både til å fjerne en spesifikk støtende kommentar fra én bruker, men også lignende kommentarer fra andre brukere. Domstolene kan også beordre Facebook og andre sosiale medier til å fjerne kommentarene fra sine sider for brukere over hele verden.

— Dette er en historisk seier for å beskytte personlige rettigheter mot internettgiganter, sier den østerrikske politikeren Eva Glawischnig-Piesczek.

Hun gikk til sak mot Facebook etter at hun hadde bedt dem om å fjerne en nedsettende kommentar om henne. Kommentaren ble blokkert slik at brukere i Østerrike ikke kunne se den, men Glawischnig-Piesczek ba om at blokkeringen også måtte gjelde globalt.

Høyesterett i Østerrike sendte saken videre til EU-domstolen for å få hjelp til å tolke lovverket i EU.

Saken skal nå tilbake til den østerrikske høyesteretten, som skal avgi sin dom. Den vil ta med EU-domstolens kjennelse i sin vurdering.

NTB-DPA-Ritzau

Torsdag 3. oktober 2019 ·•· Innenriks

Støre varsler tydelig motstand mot regjeringens politikk
Rødgrønne partier har kapret makten i store deler av landet etter valget. Den skal brukes for alt den er verdt mot regjeringens politikk, varsler Ap-lederen.

— Høstens valg var et tydelig nei til mer høyrepolitikk, proklamerte Jonas Gahr Støre, da han innledet den to dager lange trontaledebatten på Stortinget torsdag.

Han fastslo at selv om valget også var en skuffelse for Arbeiderpartiet isolert sett, har partiet sammen med sine rødgrønne venner skjøvet de borgerlige fra makten i svært mange av landets kommuner og fylker.

Motvekt

Den makten skal brukes til å være en tydelig lokal og regional motvekt mot «usosial politikk» fra regjeringen, varslet Støre.

Støre viste til Ap-høvdingen Einar Gerhardsen, hvis liv har blitt vist som dokumentarseiere på NRK nå i høst.

— Han viste handlekraft i møte med store utfordringer, sa Støre, og anklaget regjeringen for ikke å gjøre det samme i møte med nåtidens utfordringer, verken når det gjelder klima, økende forskjeller eller for å hindre økende polarisering i samfunnet.

— I stedet for å bygge sterkere fellesskap, øker polariseringen mellom grupper, ofte heiet fram av politikere, også av medlemmer i regjeringen, sa Støre.

NTB

Torsdag 3. oktober 2019 ·•· Innenriks

Politiet har brukt elektrosjokkvåpen 26 ganger
Politiet har brukt elektrosjokkvåpen 26 ganger siden våpentypen ble innført ved nyttår.

Det er de fire politidistriktene Troms, Sør-Vest, Øst og Oslo som deltar i prosjektet der politiet prøver ut elektrosjokkvåpen.

Formålet er å få erfaring med våpentypen for å vurdere om den skal innføres permanent.

Politiet selv mener bruk av elektrosjokkvåpen i flere tilfeller har forhindret tap av liv.

— Prøveprosjektet har pågått i ni måneder, og selv om vi ikke har noen evaluering klar ennå, har vi eksempler på at tjenestepersonenes bruk av elektrosjokkvåpen har forhindret at liv er gått tapt, sier politiinspektør Kjetil Lussand, som er prosjektleder i Politidirektoratet.

— Vi ser også at trusler om bruk av elektrosjokkvåpen gir god effekt og at politiet får kontroll og kan foreta pågripelser uten å avfyre, sier han.

NTB

Torsdag 3. oktober 2019 ·•· Utenriks

Greta Thunberg klimastreiker i Iowa fredag
Etter demonstrasjoner i New York og Montreal sier Greta Thunberg at neste fredagsstreik for klimaet for hennes del, vil finne sted i Iowa.

Den 16 år gamle aktivisten har fått mye oppmerksomhet verden over etter sin tordentale i FN, der hun refset verdens ledere for å ikke gjøre nok for å motvirke klimaendringene. I etterkant av tordentalen deltok hun i klimastreiken i Montreal i Canada sist fredag.

— Denne fredagen er jeg glad for å kunne meddele at jeg vil delta i klimastreiken i Iowa by!, skriver Thunberg på Twitter onsdag, og merker innlegget #FridaysForFuture.

Hun legger til at det eneste de ber om i demonstrasjonene er at folk stiller seg bak vitenskapen og lytter til forskerne.

Thunberg vil sakte, men sikkert forflytte seg videre gjennom Amerika på sin vei til Santiago i Chile, der hun skal delta på en ny FN-klimakonferanse i desember.

NTB-AFP

Torsdag 3. oktober 2019 ·•· Utenriks

Gulrøtter kan ha betennelseshemmende effekt mot kreft
Danske forskere har tidligere funnet at gulrot inneholder to stoffer som kan forebygge tarmkreft. Nå tror de at de vet hvorfor: Gulroten bremser betennelser.

Forskere fra Syddansk Universitet (SDU), Odense Universitetshospital (OUH) og Aalborg Universitet (AAU) har tidligere vist at gulrotens innhold av stoffene falcarinol og falcarindiol kan forebygge utviklingen av tarmkreft hos rotter.

I en pressemelding fra Syddansk Universitet (SDU) opplyses det nå at forskerne kan ha funnet ut hvorfor de to plantestoffene kan virke forebyggende.

En ny studie viser at mengden gulrot dyrene fikk har stor betydning. Desto mer gulrot dyrene fikk, desto mindre var risikoen for å utvikle tarmkreft.

NTB-Ritzau

Torsdag 3. oktober 2019 ·•· Innenriks

Ropstad ber Fylkesmannen vurdere statsstøtten til Jehovas vitner
Barne- og familiedepartementet ber fylkesmannsembetet vurdere statsstøtten til Jehovas vitner fordi medlemmer kan bli utstøtt hvis de stemmer ved valg.

I august skrev Vårt Land at medlemmer av Jehovas vitner ikke har lov til å ha politiske meninger, og avgir de med viten og vilje stemme ved et politisk valg, må man melde seg ut av trossamfunnet.

Det fikk tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til å reagere og sa at en slik praksis kan være grunnlag for å miste statsstøtten.

Senere i august mottok Fylkesmannen i Oslo og Viken en forespørsel fra Ropstads departement, Barne- og familiedepartementet, hvor de ber om å vurdere støtten til trossamfunnet. I dokumentet skriver departementet at de ønsker en snarlig behandling av saken, skriver Vårt Land.

— Vi oppfatter saken som viktig, sier seksjonssjef Hege Nyhus til avisen.

11. september sendte Fylkesmannen et brev til trossamfunnet der de ber om en redegjørelse. De har ennå ikke fått svar. Vanligvis får mottakeren tre uker på å besvare slike henvendelser. Dersom de ikke får svar, må de ta utgangspunkt i det som har kommet fram i mediene, ifølge Nyhus.

Jehovas vitner mottar over seks millioner kroner i året.

NTB

Torsdag 3. oktober 2019 ·•· Innenriks

System for å forebygge terror ikke på plass
Et system som skal innhente opplysninger om flypassasjerer for blant annet å oppdage og etterforske terror, er fortsatt ikke på plass to år etter bestillingen.

I juni 2017 fikk Politidirektoratet og Tolldirektoratet et oppdrag fra regjeringen om å utvikle en løsning for å innhente, behandle og analysere såkalte PNR-opplysninger (passenger name record) om flypassasjerer, skriver Dagens Næringsliv.

Analyser av systemet som blant annet vil inneholde navn, bestillingsdato, reiseselskap og setenummer, vil gjøre det mulig å «vurdere passasjerene, analysere mønstre og finne fram til hittil «ukjente» kriminelle eller terrorister», ifølge regjeringen.

I oppdragsbrevet gitt til de to direktoratene heter det at «det planlegges implementering av PNR-løsning innen utgangen av 2018». Dermed er prosjektet kraftig på overtid, skriver DN.

Prosjektet nevnes ifølge avisen i et høringsnotat fra august der Justisdepartementet foreslår å gi PST større tilgang til passasjerlister. I notatet står det at arbeidet er igangsatt.

Justisdepartementet viser til svar gitt til Dagens Næringsliv forrige uke på spørsmål om hvorfor prosjektet ikke har kommet lenger. Kommunikasjonsrådgiver Andreas Bjørklund sier at arbeidet er godt i gang. Han sier Norge har kontaktet EU om å forhandle en tilknytning til EUs PNR-system, men sier at slike avtaler erfaringsmessig tar lang tid å forhandle fram. Derfor har Norge begynt med sitt arbeid parallelt, og Norge kan koble seg på EUs system når en avtale er klar.

NTB

Onsdag 2. oktober 2019 ·•· Utenriks

USA innfører straffetoll for milliarder på import fra EU
Trump-administrasjonen varsler straffetoll på en rekke varer fra EU, etter å ha vunnet fram med sin WTO-klage på unionens ulovlige subsidiering av Airbus.

Etter en årelang strid kom Verdens handelsorganisasjon (WTO) med sin endelige konklusjon i mai: EU-subsidiene til Airbus har skadet den amerikanske konkurrenten Boeing. Subsidiene kom i form av billige lån til flyprodusenten.

Et voldgiftspanel har nå fastslått at USA kan svare med å ilegge straffetoll på opptil 100 prosent på import fra EU verdt 7,5 milliarder dollar i året. Det tilsvarer drøyt 680 milliarder kroner til dagens kurs. Det er en god del lavere enn USAs krav, som var på 11,2 milliarder dollar.

Fly og matvarer

USA vil om kort tid legge fram en liste over hvilke varer fra EU som rammes av de nye tollsatsene, men ifølge en kilde i Trump-administrasjonen blir det blant annet snakk om 10 prosent på fly og 25 prosent på en rekke andre produkter.

De andre produktene det skal være snakk om er mat- og drikkevarer som ost, oliven, appelsiner, mel og whisky. Straffetollen må opphøre når subsidieringen av Airbus stanser.

— Vi mener fortsatt det vil være kortsynt og lite produktivt å innføre straffetiltak nå, sier EUs handelskommissær Margot Wallström etter at WTO-kjennelsen ble klar.

Vil svare

EU har på forhånd sagt at unionen vil forsvare sine interesser og svare dersom amerikanerne innfører straffetoll.

Europeerne har vunnet en lignende sak i WTO om subsidiering av Boeing, men der har det ikke kommet noen beslutning om eventuelle straffetiltak ennå.

Airbus sier amerikanske straffetiltak vil gå ut over USAs økonomi, inkludert flyselskaper, passasjerer og amerikanske arbeidstakere og underleverandører.

— Hele den globale luftfartsindustrien vil bli skadelidende, sier Airbus-sjef Guillaume Faury.

NTB-DPA

Onsdag 2. oktober 2019 ·•· Innenriks

Politiet rykket ut på 64.000 færre oppdrag i 2018
Antallet oppdrag politiet rykker ut på, har falt med 64.000 etter at politireformen ble innført i 2016, viser en ny doktoravhandling.

Doktorgraden «Kritisk kunnskap» er skrevet av forsker Jenny Maria Lundgaard ved Universitetet i Oslo. Hun har vært til stede, lyttet og observert i 590 timer ved politiets operasjonssentraler i Oslo, Rogaland og Sør-Trøndelag, skriver Aftenposten.

Avisen har selv hentet inn tall fra Politidirektoratet som viser at politiets operasjonssentraler loggførte 668.178 politioppdrag i 2018, en nedgang på 8,8 prosent siden 2016.

Det er politidistriktene Vest, Oslo og Sørøst som har den største nedgangen i antallet politioppdrag.

I den samme perioden har politiet fått om lag 3 milliarder kroner i økte bevilgninger og 1.100 flere årsverk.

Samtidig som antallet oppdrag er blitt færre, er operasjonssentralene blitt mer profesjonelle med mer opplæring, økte ressurser, spesialisering, hyppige evalueringer og høyere status, ifølge doktorgraden.

NTB

Onsdag 2. oktober 2019 ·•· Innenriks

280.000 laks har rømt fra norske oppdrettsanlegg
Hittil i år er det registrert flere lakserømninger enn i de to foregående årene til sammen.

I midten av september hadde Fiskeridirektoratet mottatt 33 rapporter om rømningshendelser fra oppdrettere på om lag 280.000 laks og 2.000 regnbueørret, ifølge Sysla.

2017 representerte et bunnår med rekordlave 22.409 rømninger fra norske oppdrettsanlegg. De to siste årene har tallet imidlertid økt kraftig.

I 2018 ble det registrert over 160.000 lakserømninger. Hittil i 2019 er det rømt mer laks enn de to foregående årene til sammen, viser tall fra Fiskeridirektoratet.

De siste månedene har det kommet flere meldinger om store mengder laks som har rømt fra anlegg.

I juli rømte over 203.000 fisk fra Fjordsmolts settefiskanlegg Hellaren i Troms. Samme måned rømte om lag 50.000 laks fra et anlegg i Tosenfjorden. Nylig forsvant over 17.200 fisk fra Slakteriet Brekke i Gulen, og mandag mottok Fiskeridirektoratet nye meldinger om rømning fra Mowi-lokalitetene Voldnes og Rønstad på Sunnmøre.

Fredag skal fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik møte næringen for å diskutere hvordan man kan få ned antall lakserømninger.

NTB

Onsdag 2. oktober 2019 ·•· Utenriks

Putin kritiserer Gretha Thunberg
Russlands president Vladimir Putin kritiserer den unge, svenske aktivisten Greta Thunberg for hennes tale i FN i forrige uke.

— Ingen har forklart Greta at den moderne verden er kompleks og annerledes, og at folk i Afrika eller i mange asiatiske land ønsker samme levestandard som i Sverige, sa Putin onsdag på en energikonferansen i Moskva, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Under klimatoppmøtet i FN forrige uke var klimaaktivisten Greta Thunberg (16) en av dem som fikk mest oppmerksomhet. Hun var tydelig sint og hadde tårer i øynene da hun talte til hovedforsamlingen og hudflettet verdens ledere for ikke å gjøre nok for å bekjempe klimaendringene.

Den russiske presidenten fastslår at det er viktig å høre på og støtte unge mennesker som er opptatt av klima, men mener at man må fordømme dem som utnytter barn og tenåringer for personlige formål.

— Jeg er sikker på at Greta er en snill og oppriktig jente, men de fleste voksne må gjøre alt de kan for å ikke bringe tenåringer og barn inn i ekstreme situasjoner, sier Putin.

NTB-TT

Onsdag 2. oktober 2019 ·•· Innenriks

TV-pastor: Spis biff og fly som aldri før, for snart kommer Jesus tilbake
Den profilerte TV-pastoren Jan Hanvold oppfordrer til å spise biff og å fly som aldri før, for snart kommer Jesus tilbake.

68-åringen driver Visjon Norge, den største kristne TV-kanalen i Norge, med over 100.000 seere ukentlig.

— Bibelen sier at snart kommer Jesus, og oppretter sitt 1000-årige fredsrike. Så det er de gode nyhetene, verden går ikke under, skriver Hanvold på sin facebookside , ifølge NRK.

— Så ikke vær bekymret for klima, fortsett å spis din biff med god samvittighet. Fly som aldri før, få ikke flyskam. Og kjør bil som alltid, husk det står alltid et tog. Så skal du komme fram, bruk bilen. Og fryd deg over livet, skriver TV-pastoren videre.

Pastoren bidrar til at klimakrisen blir verre for millioner, mener biskop Atle Sommerfeldt i Borg bispedømme, som kaller Hanvold en «falsk profet».

— Det er bare tullball det Hanvold skriver. Oppdraget vi har fått fra Gud er å forvalte det skaperverket vi er gitt på best mulig måte, sånn at vi overlater det i bedre stand enn det vi fikk det, sier Sommerfeldt.

Hanvold sier til NRK at han aldri har omtalt seg selv profet, og han sier at han kun reflekterer over «hysteriet» og ber folk komme til sunn fornuft.

NTB

Onsdag 2. oktober 2019 ·•· Utenriks

Danmark: Barn av fremmedkrigere kan bli nektet statsborgerskap
Danmarks regjering foreslår å nekte barn av danske fremmedkrigere statsborgerskap.

Barn som blir født av danske statsborgere i Syria eller andre steder der danske myndigheter har lagt ned forbud mot å reise og oppholde seg, skal ikke få automatisk dansk statsborgerskap, foreslår regjeringen.

Regjeringen foreslår også at den danske stat skal ha mulighet til å frata en person statsborgerskap dersom vedkommende har påført alvorlig skade på Danmarks «vitale interesser».

Forslaget til lovendringer er fremmet i regjeringens arbeidsprogram for inneværende og neste år, skriver avisen Berlingske.

Etter dagens lovverk får barn dansk statsborgerskap så lenge far, mor eller stemor er dansk statsborger.

— Dette etterlater barn i en svært prekær situasjon der de potensielt kan ende som statsløse, sier Tore Hamming ved European University Institute. Han har doktorgrad i jihadisme og forsker på radikalisering.

Dansk Folkepartis Marie Krarup støtter regjeringens forslag.

— Det sitter fortsatt fremmedkrigere ute i verden. Det er disse forslaget vil ramme. Og så kan det ramme folk som i tiden som kommer drar til andre land enn Syria for å kjempe, sier hun til avisen.

NTB-Ritzau

Onsdag 2. oktober 2019 ·•· Innenriks

670.000 har lastet ned førerkort-appen
Statens vegvesen opplever stor interesse for sitt digitale førerkort. I løpet av det første døgnet har 670.000 brukere lastet ned den nye appen for lappen.

— Vi visste at dette kom til å bli populært, men interessen og trafikken overgår det meste. Vi er glade for at folk setter pris på tjenesten, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Den eldste brukeren av tjenesten er 95 år. Det er totalt 10 personer over 90 år som har lastet ned appen, ifølge Vegvesenet.

2,2 millioner førerkort-innehavere kan bruke det nye digitale førerkortet. Noen får ikke tatt i bruk appen fordi at det ikke ligger et digitalt bilde i Vegvesenets system.

Flere land utvikler digitale førerkort, men Norge er trolig det første land i Europa som ruller ut løsningen i full skala, opplyser Statens vegvesen.

— Vi ønsker å gjøre det enklere for folk å bruke Vegvesenets tjenester. Vi har selvbrukertjenester og digitale tjenester innen mange områder. Nå også på førerkort, sier Dreyer.

Det digitale førerkortet er gyldig dokumentasjon på dine førerrettigheter. Du trenger ikke å ha med plastkortet i tillegg. Det digitale førerkortet er foreløpig bare bare gyldig i Norge og som legitimasjon dersom du blir stoppet i trafikkontroll.

Digitalt førerkort kan bare benyttes på én telefon om gangen. For iPhone må du ha iOS-versjon 9.0 eller nyere, mens Android-brukere må ha versjon 6.0 eller nyere.

NTB

Onsdag 2. oktober 2019 ·•· Innenriks

Flere bilister bøtelagt for mobilbruk
Flere bilister tas for å bruke mobil mens de kjører bil. 8.635 bilister fikk forelegg for ulovlig mobilbruk i første halvår, mot 8.089 i første halvår i fjor.

Det viser tall P4-nyhetene har fått fra Skatteetaten.

— Altfor mange bruker mobilen i bilen og det er en uting. Det er mye farligere enn mange tror, sier Nils Sødal i NAF til kanalen.

Forskning fra USA viser at det å bruke mobil i bil er det samme som å kjøre med 0,8 i promille.

— Det er langt over alle promillegrenser som er forsvarlig. Det gjør deg veldig lite bevisst på det som skjer rundt deg, sier Sødal.

Det er klart flest menn som blir tatt for bruk av mobil mens de kjører — 6209 i første halvår i år, mot 2426 kvinner.

— Jeg har ingen god forklaring på hvorfor. Det kan være fordi flere menn enn kvinner kjører bil, men det vet vi for lite om, sier Sødal.

Sjef for Utrykningspolitiet, Runar Karlsen, sier det er vanskelig vite årsaken til at flere har blitt tatt. Han viser til at UP har et jevnt nivå på kontrollene.

I år ble reaksjonen skjerpet, ved at overtredelse fører til to prikker på førerkortet i tillegg til boten og fire prikker for dem som ikke har hatt førerkort i mer enn to år.

NTB

Onsdag 2. oktober 2019 ·•· Utenriks

Trump kaller riksrettsprosedyren et kuppforsøk
USAs president Donald Trump raser igjen på Twitter mot sine politiske motstandere som vil stille ham for riksrett, og mener han utsettes for kuppforsøk.

Den bitre striden splitter for tiden USA, og tirsdag kveld fordømte presidenten den pågående riksrettsprosedyren på Twitter.

— Etter hvert som jeg får vite mer og mer hver dag, kommer jeg til den konklusjonen at det som foregår ikke er en riksrettssak, det er et KUPP, skriver Trump.

Ifølge Trump er der hensikten med kuppet mot ham å ta fra det amerikanske folket rettigheter som Gud har gitt dem: Folkets makt, stemmeretten deres, friheten deres, det andre grunnlovstillegget — som er retten til å bære våpen, religionen deres, militæret og grensemuren.

Han har lagt ved et kart som trolig skal vise at han har bred støtte i over mesteparten av USA.

Trumps generelle oppslutning er for øvrig rekordlav, ifølge en måling utført av CNBC. Kun 37 prosent av amerikanere sier at han gjør en god jobb.

To meningsmålinger tidligere denne uka viser imidlertid at amerikanernes støtte til riksrett har økt betraktelig etter at Representantenes hus iverksatte den formelle granskingen i forrige uke.

Ifølge en måling fra Quinnipiac University mener 47 prosent av registrerte velgere at Trump bør stilles for riksrett og bli fjernet fra presidentembetet. Like mange svarer at han ikke bør bli det. En uke i forveien svarte 37 prosent ja til riksrett mens 57 var imot.

I en måling fra CNN svarer også 47 prosent at Trump bør stilles for riksrett og avsettes, en oppgang fra 41 prosent i mai.

Begge målingene viser stor splittelse mellom partiene. Flesteparten av Demokratenes tilhengere støtter riksrett. Flesteparten av dem som stemmer på Republikanerne er imot.

NTB

Onsdag 2. oktober 2019 ·•· Innenriks

Statsadvokaten åpner for ny gjennomgang av Kebnekaise-saken
Statsadvokaten i Nordland ber politimesteren i Nordland og Generaladvokaten om instansenes vurdering av om Kebnekaise-saken bør gjenopptas.

Henvendelsen om saken der et Hercules-fly fra Forsvaret styrtet i fjellveggen i Kebnekaise i 2012, kom i et brev som ble sendt tirsdag, skriver VG.

«Det sentrale spørsmål for påtalemyndigheten blir i realiteten om foreliggende informasjon og spørsmålsstillinger gir grunnlag for en ny samlet gjennomgang av saksforholdet, eventuelt med nye undersøkelser i det strafferettslige sporet», heter det i brevet, som VG har fått kopi av.

Førstestatsadvokat Geir Fornebo ber i brevet instansene vurdere hvorvidt informasjonen som kommer fram i VGs artikkel om en varsler, sammen med avisens spørsmål, gir grunnlag for en ny gjennomgang av saken.

En varsler som var pilot på skvadronen Hercules-flyet tilhørte, hevder en ukultur førte til at man på skvadronen ikke fulgte reglene for planlegging av flyturer. Luftforsvarets ledelse har overfor VG avvist at det finnes en ukultur i organisasjonen.

Hercules-flyet var på vei fra Evenes i Nordland til Kiruna i Sverige da det styrtet 15. mars 2012. Alle fem om bord omkom.

NTB

Onsdag 2. oktober 2019 ·•· Utenriks

Den afrikanske kjempesneglen Mollusk invaderer Cuba
På kort tid har den afrikanske kjempesneglen blitt den nye folkefienden på Cuba. Ekspertene og befolkningen frykter ødelagte avlinger og overførbare sykdommer.

I det stille har den 20 centimeter lange sneglen inntatt Karibias største øy, Cuba.

— Jeg hadde aldri hørt om den før, men nå er de overalt, sier Ysmila Marín som bor i ett av nabolagene som bløtdyret har inntatt.

I løpet av de siste månedene har myndighetene satt i gang et nasjonalt tiltak for å bekjempe sneglene, men ikke alle er like fornøyd med statens innsats så langt.

Marín og flere nabofamilier holder barna innendørs i frykt for smitte fra sneglene som i verste fall føre til alvorlig hjerneinfeksjon og mageinfeksjon.

Myndighetene oppfordrer folk til å fjerne sneglene uten å ta på dem, og destruere dem i forseglede bokser.

Mollusken ble først oppdaget på Cuba i 2014, men er nå å finne over store deler av Havanna og resten av øystaten. Myndighetene har erkjent at det vil ta noe tid før snegleinvasjonen er under kontroll.

Det er foreløpig ikke kjent hvordan sneglen har kommet seg til Cuba.

NTB-AP

Tirsdag 1. oktober 2019 ·•· Utenriks

Hertuginne Meghan saksøker Mail on Sunday
Hertuginne Meghan saksøker Mail on Sunday etter at den britiske avisen trykket et brev hun skrev til faren, som hun har et anstrengt forhold til.

Meghan, som er gift med prins Harry, saksøker utgiveren av avisen for brudd på loven om opphavsrett, misbruk av privat informasjon og brudd på personvernet, skriver The Guardian.

The Mail on Sunday har tidligere trykket flere saker om hertuginnens far Thomas Markle, og i det håndskrevne brevet ber datteren ham om ikke lenger å stille opp for mediene.

Prins Harry går også hardt ut mot britisk tabloidpresse og deres behandling av Meghan og sier i en kunngjøring at han «ikke lenger stilltiende kan være vitne til hennes lidelse».

Prins Harry anklager videre enkelte medier for å føre «en kampanje mot enkeltpersoner, uten tanke for hvilke konsekvenser dette kan får». Han sammenligner skriveriene om Meghan med den behandlingen hans egen mor, prinsesse Diana, i sin tid fikk.

— Min dypeste frykt er at historien skal gjenta seg, skriver han.

NTB

Tirsdag 1. oktober 2019 ·•· Innenriks

Mann dømt for besittelse av store mender overgrepsmateriale
En mann på 31 år er dømt til ett år og åtte måneders fengsel for oppbevaring av store mengder bilder og filmer av overgrep, skriver Stavanger Aftenblad.

Politiet fant 2,2 millioner mediefiler, og da etterforskerne hadde gått gjennom 1,5 millioner, satte de strek. De hadde da funnet over 800.000 filer som seksualiserte barn eller viste seksuelle overgrep mot barn, skriver Aftenbladet.

En del av innholdet var, ifølge dommen fra Stavanger tingrett, svært grov. Det ble sommeren 2016 gjennomført en ransaking på mannens bopel, og politiet tok beslag i datautstyr. I desember 2017 ransaket politiet bopelen igjen og gjorde nye beslag.

Det blir vurdert som skjerpende at mannen fortsatte å laste ned slikt materiale etter at de hadde ransaket bopelen hans første gang.

«Politiets ransaking og beslag av datautstyr har ikke virket avskrekkende på ham», står det i dommen, ifølge Aftenbladet.

31-åringen erkjenner straffskyld og samtykker i at saken blir avgjort ved tilståelsesdom. Mannen, som retten trekker fram at også selv ble utsatt for overgrep i sin barndom, har forklart at han var avhengig av å samle på slikt materiale. Retten anslår at opplevelsene i barndommen har vært en medvirkende årsak til de straffbare handlinger.

NTB

Tirsdag 1. oktober 2019 ·•· Innenriks

Solberg åpnet hjelpelinje for overgrepsutsatte
Statsminister Erna Solberg (H) åpnet tirsdag morgen Krisesentersekretariatets Vold- og overgrepslinje hos Oslo Krisesenter.

Dette er den første nasjonale hjelpelinjen for personer som er utsatt for vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.

Hjelpelinjen 116 006 er anonym, og er åpen hele døgnet for alle som trenger å snakke om vold eller overgrep. Det gjelder både personer som er utsatt for vold, familie og folk i hjelpeapparatet.

Tall fra en lignende hjelpelinje i Sverige viser at over hundre personer tar kontakt daglig, opplyser Krisesentersekretariatet.

Hjelpelinjen er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet og er en del av regjeringens nye handlingsplan mot voldtekt.

Krisesentersekretariatet er en uavhengig paraplyorganisasjon for krisesentre i Norge.

NTB

Tirsdag 1. oktober 2019 ·•· Utenriks

Sverige vurderer å åpne for utvisninger til Syria
Sverige vurderer muligheten for å kunne utvise asylsøkere fra Syria. Landet kan dermed bli det første i Europa som utviser folk dit.

— Vi er nok blant de første i rekken. Ettersom vi ikke er politisk påvirket, går som oftest vår beslutningsprosess noe raskere. Jeg tror at Sveriges beslutning kommer til å være noe som mange andre land kommer til å se på, sier Fredrik Beijer i Migrationsverket til Sveriges Radio.

Bakgrunnen er at Migrationsverket i slutten av august endret sin vurdering av sikkerhetssituasjonen i Syria. Flere områder i landet blir nå vurdert som såpass sikre at det kan la seg gjøre å gjennomføre utvisninger dit.

Det innebærer blant annet at det i visse tilfeller blir mulig å nekte asyl eller at det blir mulig å iverksette utvisninger til Syria. Den tidligere vurderingen innebar at man i praksis i flere år ga alle asylsøkere fra Syria midlertidig oppholdstillatelse.

I utgangspunktet ser Migrationsverket for seg at en ny praksis kun vil berøre syrere som er felt for lovbrudd i Sverige og dømt til utvisning. Per i dag dreier det seg om et titall personer på landsbasis.

En ordning om utvisning til Syria vil også avhenge av syriske myndigheter, påpeker Said Mahmoudi, professor i folkerett ved universitetet i Stockholm.

— Utgangspunktet er at uansett hva man synes om den politikken som det andre landet fører, så må man fortsatt ha en form for et fungerende forhold mellom de to landene, sier Mahmoudi.

NTB-TT

Tirsdag 1. oktober 2019 ·•· Utenriks

Rapport: Mye av plastsøppelet i havet kommer trolig fra skip
De fleste plastflaskene som skylles opp på den ubebodde øya Inaccessible Island sør i Atlanterhavet, kommer trolig fra kinesiske handelsskip, viser ny rapport.

Studien gir ny dokumentasjon på at de enorme søppelfeltene med flytende plast først og fremst skyldes at skip kaster tonnevis av søppel over bord, ikke at folk kaster plast i sjøen eller på land.

Studien er laget av Proceedings of the National Academy of Sciences, eller PNAS, og forfatterne har samlet inn tusenvis av plastobjekter under besøk til den lille øya i 1984, 2009 og 2018.

Øya ligger cirka midt mellom Argentina og Sør-Afrika, i et område med mange ulike strømninger som har gjort det til en oppsamlingsplass for søppel.

Tidlige undersøkelser av søppelet som ble skylt opp på øya, tydet på at det kom fra Sør-Amerika, om lag 300 mil lenger vest, men i 2018 så kom om lag tre firedeler av søppelet fra Asia, hvorav mesteparten fra Kina.

Avfall fra siste to år

Mange av plastflaskene er blitt klemt sammen med skrukorken på, noe som gjerne gjøres på skip for å spare plass, opplyser Peter Ryan, direktør ved Fitzpatrick Institute of African Ornithology ved Universitetet i Cape Town i Sør-Afrika.

NTB-AFP

Tirsdag 1. oktober 2019 ·•· Innenriks

Bil på flukt kolliderte med politi
Tre personer er pågrepet etter at en bil flyktet etter et innbrudd på en skole i Skien natt til tirsdag. Bilen kolliderte med en politibil som sperret veien.

Politiet fikk klokken 2.58 natt til tirsdag melding om en innbruddsalarm som ble utløst på Kollmyr barneskole. Flere politipatruljer rykket til stedet, og de konstaterte med at det hadde skjedd et innbrudd.

— En bil flyktet fra stedet på gangveien. Samtidig var en patrulje på vei i motsatt retning. Denne stanset på gangveien med blålys på. Fluktbilen kjørte rett i fronten på denne, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter.

Føreren av fluktbilen, en mann i siste halvdel av 20-årene, og passasjeren, en kvinne i starten av 30-årene, er pågrepet og siktet. Begge er fra Skien.

I bilen fant politiet det de beskriver som «noe narkotika».

— Vi ønsker ikke å gå inn på hva eller hvor mye, sier operasjonsleder Ola Kamben i Sørøst politidistrikt til NTB.

I tillegg er en tredje person, en mann i midten av 30-årene fra Skien, pågrepet i saken.

— Alle tre vil bli avhørt på dagtid, sier Kamben.

Kvinnen i fluktbilen og de to polititjenestemennene klagde over smerter etter kollisjonen, og de undersøkes av helsepersonell. Det er trolig ikke snakk om alvorlige skader.

Etterforskningen av selve kollisjonen vil bli gjort av en annen geografisk driftsenhet i politidistriktet. Spesialenheten for politisaker er rutinemessig varslet.

NTB

Tirsdag 1. oktober 2019 ·•· Innenriks

Hurtigruten vurderer å flagge ut flere skip
Hurtigruten vurderer å flagge ut flere skip til å kunne seile uten norsk besetning og i stedet ha utenlandske arbeidere, skriver Klassekampen.

Hurtigruten vurderer ulike flaggstater for minst fire av sine skip, skriver Klassekampen. Fra 1. januar 2021 kan rederiets skip seile under utenlandske flagg, selv om de er på ekspedisjonscruise i norske farvann.

Kommunikasjonsrådgiver Hanne Taalesen i Hurtigruten understreker at rederiet er norsk og at de ønsker å seile under norsk flagg.

— Men samtidig vil vi måtte forholde oss til gjeldende lover og regler, både her og andre steder i verden hvor vi seiler, og vi opererer i en sterk internasjonal konkurranse. Det er i dag ikke tatt noen avgjørelser når det gjelder en eventuell utflagging, sier Taalesen til avisen.

Hurtigrutens nyeste fartøy Roald Amundsen som ble tatt i bruk i sommer, har norske 15 offiserer og et mannskap på 70—80 personer fra Filippinene. Også fartøyet Fram har norske offiserer og utenlandsk besetning. Ifølge Klassekampen kan det også bli slik på fire andre skip.

Hovedtillitsvalgt Jørn Lorentzen i Norsk Sjømannsforbund sier at deres hovedkrav er at fartøy som opererer i norske farvann, skal ha Norge som flaggstat og norsk som språk og må følge norske lønns- og arbeidsvilkår.

NTB

Tirsdag 1. oktober 2019 ·•· Utenriks

Langdistanseløper døde da han ble truffet av lynnedslag i innspurten
En amerikansk langdistanseløper ble truffet av lynnedslag og døde 400 meter før mållinjen under et femmilsløp i Kansas.

Det var 33 år gamle Thomas Stanley som mistet livet i ulykken, opplyser Carolyn Robinson, som er sjef for løpet.

Hun sier været var fint tidligere på dagen, men at en liten storm «helt uten forvarsel» traff målområdet, som ligger om lag 24 mil sørvest for Kansas by i delstaten Missouri.

Ifølge Robinson ble Stanley truffet med en gang stormen kom. Flere løpsdeltakere, blant dem en lege, forsøkte å gi ham livreddende førstehjelp.

— Mange av løperne som pleiet ham, sliter veldig med å takle bortgangen hans. De gjorde alt de kunne, sier Robinson.

Stanley ble tatt med blant dem som fullførte løpet på den endelige resultatlista, og kona hans fikk overrakt premien. Paret har tre barn sammen, det eldste kun seks år gammelt.

NTB-AP

Tirsdag 1. oktober 2019 ·•· Innenriks

Nå kan du ha førerkortet på mobilen din
Nå kan du slippe å måtte ha med deg det fysiske førerkortet ditt når du kjører bil. Tirsdag kan du laste ned en app og ha førerkortet på mobilen din.

Norge er dermed etter alt å dømme det første landet i Europa som ruller ut løsningen i full skala, melder Statens vegvesen på sine nettsider.

Ordningen trer i kraft fra tirsdag 1. oktober og gjelder for 2,2 millioner nordmenn.

Appen, som heter «Førerkort», er tilgjengelig på Apple store og Google play.

Det digitale førerkortet er gyldig dokumentasjon på dine førerrettigheter og gyldig som legitimasjon dersom du blir stoppet i trafikkontroll. Du trenger ikke å ha med plastkortet i tillegg.

Det digitale førerkortet er imidlertid bare gyldig i Norge, og skal du leie bil, enten i Norge eller i utlandet, må du fortsatt i en periode vise fram plastkortet.

Det vil fremdeles bli utstedt fysisk førerkort, både til dem som får førerkort for første gang, og ved fornying.

NTB

Mandag 30. september 2019 ·•· Utenriks

Svensk påtalemyndighet varsler tiltale mot grensebutikk
Eierne av butikken Storlien Handel etterforskes av svensk politi for brudd på næringsmiddelloven risikerer foretaksbot og fengselsstraff.

— Det kommer til å bli tiltale i denne saken, jeg kan ikke tenke meg annet, sier statsadvokat Catharina Kjelsson til NRK.

Etter å ha fått tips om juks gikk Åre kommune, politiet, tollvesenet og skatteetaten sammen om å undersøke den populære grensebutikken Storlien Handel. Der skal ha blitt funnet skadedyr i alle lagre, samt store mengder avfall. Det ble ifølge kontrollørene konstatert generelt dårlig hygiene i hele butikken, som ble stengt med umiddelbar virkning.

Ifølge svensk påtalemyndighet har butikken blant annet merket om kjøtt, solgt ti år gamle matvarer og matvarer som er umerkede. Statsadvokat Catharina Kjelsson mener de har gode bevis opplyser at de har gjort flere beslag.

De to eierne, Bassem Abdel-Ghani og Bassima Sikiawi, har uttalt til NRK at de føler seg utsatt for en heksejakt.

— Vi rydder butikken og klargjør til gjenåpningen om to uker. Vi henter varer fra bak lageret og merker varene. Dette er internt arbeid, ikke mer enn det. Butikken er stengt nå, og vi gjør ingen forretninger, sier Abdel-Ghani Bassem til NRK.

NTB

Mandag 30. september 2019 ·•· Utenriks

Nigeriansk politi slo til mot «babyfabrikker»
Politiet i Lagos i Nigeria sier de har reddet 19 jenter og unge kvinner som var blitt kidnappet og tvunget til å bære fram barn som skulle selges.

Lagos-politiets talsmann Bala Elkana sier ofrene sammen med fire spedbarn ble reddet fra fire forskjellige steder i forstaden Ikotun, nordvest for landets største by.

Alle de 19 ofrene er gravide, ifølge politiet.

Ofrene, som stort sett kommer fra Øst-Nigeria, sier de ble lurt til å komme til Lagos med løfter om arbeid som tjenestepersonale.

Elkana sier to mistenkte er pågrepet, og at en politijakt er på gang etter en hovedmistenkt.

Nigeria har høy forekomst av grupper som holder unge kvinner i fangenskap for å lage barn som senere blir solgt. Lokalt er dette kjent som «babyfabrikker».

Ifølge Elkana kan prisen for et spedbarn variere fra 830 til 1.400 dollar — eller mellom drøyt 7.500 og 12.700 norske kroner.

NTB-AP

Mandag 30. september 2019 ·•· Innenriks

Snublesteiner til minne om folkemordet på jødene ble malt over
Tre snublesteiner i nærheten av den jødiske synagogen på St. Hanshaugen i Oslo ble malt over før helgen. Nå blir tilgrisingen anmeldt som hatkriminalitet.

Birgitte Lerheim, førsteamanuensis i teologi ved Universitetet i Oslo, bor på St. Hanshaugen og oppdaget fredag at tre snublesteiner var malt over slik at navnene på personene ikke syntes.

Nå sier hun til avisen Vårt Land at vil hun har bestemt seg for å anmelde saken som hatkriminalitet.

— Synagogen er en gammel og viktig del av vårt nabolag. Det har gått jødiske barn på den lokale skolen som ikke alltid har hatt det like lett der. Nabolaget her på St. Hanshaugen har både et spesielt forhold til og et spesielt ansvar for våre jødiske naboer, sier Lerheim.

Snublesteinene er brosteiner som ligger i bakken utenfor steder hvor deporterte norske jøder bodde eller arbeidet før de ble ført ut av landet. De er en del av et internasjonalt prosjekt til minne om ofrene for folkemordet på jødene under andre verdenskrig.

NTB

Mandag 30. september 2019 ·•· Innenriks

Ny rapport foreslår å fjerne bompenger, fergebilletter og bilavgifter
Transportøkonomisk institutt (TØI) mener system for allmenn veiprising bør erstatte dagens bompenger og de aller fleste bilavgifter.

I forslaget blir det lagt opp til at hver enkelt bil må ha en elektronisk brikke som registrerer hver tur og teller antall kilometer bilen kjører og hvor.

Konsekvensen er ifølge TØI at bilkjøring på landsbygda blir billigere, mens det blir dyrere å kjøre i byene, melder NRK.

— På bygda vil veiprisingen ifølge forslaget bety en avgift på rundt 20 øre per kilometer. I byene må vi regne med at det koster 4-5 kroner kilometeren i rushtiden, sier forsker Lasse Fridstrøm i Transportøkonomisk institutt til NRK.

Forslaget går ut på at bompenger, fergebilletter og de aller fleste bilavgifter skal erstattes av allmenn veiprising.

I forslaget skriver TØI at en «basiskilometeravgift» på 20 øre ville være tilstrekkelig for bensin-, diesel- og elbiler. I rapporten definerer TØI klimagassutslipp, lokal forurensing, veislitasje, støy, trafikkulykker og tidstap på grunn av kø som «ulemper».

I rapporten heter det at ulempene med bilkjøring i spredtbygde områder er små. I rushtiden i byene er ulempen ifølge TØI 20 ganger så stor som på landsbygda.

— Her er det mye å vinne på å kutte trafikktoppene og redusere støyen, og dessuten begrense luftforurensingen, særlig på kalde og tørre vinterdager, står det i rapporten.

NTB

Mandag 30. september 2019 ·•· Utenriks

Saudi-Arabias kronprins advarer om «utenkelig» høye oljepriser
Etter angrepet mot et oljeanlegg i Saudi-Arabia advarer kronprins Mohammed bin Salman mot «utenkelig» høye oljepriser om det ikke gjøres tiltak mot Iran.

I et TV-intervju med CBS-programmet «60 Minutes» oppfordret kronprinsen det internasjonale samfunnet om å stå sammen mot Iran.

— Om verden ikke tar et sterkt og fast standpunkt mot Iran, vil vi se ytterligere opptrappinger som vil true verdens interesser, sa kronprinsen.

— Oljeforsyningene vil bli forstyrret og oljeprisen vil øke til utenkelige høye tall som vi ikke har sett i vår livstid, advarte han.

Uttalelsen kommer etter oljeangrepet mot Saudi-Arabia 14. september.

— Det er ikke et strategisk mål. Kun et fjols vil angripe fem prosent av de globale forsyningene, sa Salman.

— Det eneste strategiske målet var å vise at de er dumme, og det er det de gjorde.

Houthi-opprørerne hevder å stå bak drone- og missilangrepene mot oljeanleggene, men både USA og Saudi-Arabia har anklaget Iran for å stå bak.

Iran nekter for å ha noe med angrepene å gjøre.

NTB-DPA-AP

Mandag 30. september 2019 ·•· Innenriks

Ungdommer råkjører i stjålne i biler
Politiet i Oslo har gjort flere observasjoner av ungdommer ned i 15-årsalderen uten førerkort bak rattet i svært høy fart, flere av dem i stjålne Teslaer.

Avsnittsleder Johan Benitez ved Ungdomsavsnittet ved Majorstuen politistasjon skrev forrige uke på Facebook at politiet for tiden jobber med saker knyttet til ungdommer som stjeler biler. Flere Teslaer er observert i svært høy fart, men også andre bilmerker.

Til Aftenposten opplyser Benitez at ungdommene de har observert, er fra 15 til 18 år. Politiet sier de har kjennskap til kjøring i ruspåvirket tilstand, og kjøreatferden beskrives som regelrett livsfarlig.

Politiet oppfordrer folk til å gi beskjed til dem om folk ser «bilførere som åpenbart ser for unge ut», eventuelt andre omstendigheter som gjør at folk blir urolige og mistenksomme.

I et tilfelle fulgte en Tesla-eier bilens bevegelser gjennom Tesla-appen, ifølge politiet. Der kunne han spore hvor en ung sjåfør som hadde stjålet bilen, befant seg og hastigheten. På et tidspunkt hadde bilen en hastighet på nesten 200 km/t på Ring 3, ifølge politiet.

Benitez ber bileiere passe bedre på.

— De går målrettet etter biler hvor nøkkelen ligger i bilen og keyless (nøkkelfri start), sier han.

— Ungdommer kjenner på om bildørene er åpne. Av 100 bildører er det én som åpner seg med nøklene i, sier avsnittslederen.

NTB

Mandag 30. september 2019 ·•· Innenriks

Adresseavisen: Domstolkommisjonen vil kutte to av tre tingretter
Det er for mange tingretter i Norge, mener Domstolkommisjonen. Tirsdag legger de fram et forslag om å legge ned to av tre tingretter, ifølge Adresseavisen.

Kommisjonen foreslår dermed å stenge halvparten av landets rettslokaler for godt, skriver avisa.

I den fremskyndede delrapporten om struktur og lokalisering av tingrettene og lagmannsrettene i Norge, heter det blant annet at dagens 60 tingretter reduseres til 22 tingretter med 30 rettssteder, og at dagens 34 jordskifteretter reduseres til 13 jordskifterettskretser med til sammen 20 bemannede rettssteder.

Adresseavisen skriver at dette for eksempel betyr at hele Trøndelag foreslås samlet til én tingrett.

Kommisjonen mener dagens inndeling og lokalisering av seks lagmannsretter er fornuftig, men har lagt inn to ulike endringer i rettskretsinndelingen rundt Borgarting lagmannsrett.

I delrapporten begrunner Domstolkommisjonen ønsket om nedleggelse med med at små tingretter utfordrer tilfeldighetsprinsippet ved valg av dommer, at undersøkelser indikerer kvalitetsforskjeller, og at prinsippet om at like tilfeller skal behandles likt, er under press.

Kommisjonen med 16 medlemmer ledes av sorenskriver Yngve Svendsen i Oslo tingrett. Kommisjonen ble nedsatt 11. august 2017.

Tirsdag 1. oktober klokka 12 overlever Domstolkommisjonen delrapporten til justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp), ifølge justisdepartementet.

Andre delrapport fra kommisjonen har sett på uavhengigheten, digitalisering og domstolenes oppgaver.

NTB

Mandag 30. september 2019 ·•· Innenriks

Elden mener kameraer og PC-er som ikke fungerte, er sentralt i Wara-saken
Laila Anita Bertheussens advokat John Christian Elden mener at videoovervåking som ikke fungerte, er en sentral del av bevisbildet i saken mot henne.

— At kameraer og PC-er ikke fungerte er en sentral del av bevisbildet. Og dette var godt kjent for politiet allerede før noen tente på Bertheussen bil i mars, sier Elden til VG.

Tor Mikkel Waras samboer Laila Anita Bertheussen ble pågrepet og siktet av PST 14. mars. Åtte dager senere klaget den daværende justisministeren i et brev til politiet og PST over mangelfull sikring av huset og lekkasjer til mediene.

Ifølge VG redegjør Wara i brevet blant annet for teknisk svikt på PC-er, og manglende videoovervåking fra politiets sikkerhetsselskap Stanley Security. I Waras notat står det at bare ett kamera fungerte da familiens bil ble påtent natt til 10. mars.

Bertheussen er siktet for å ha iscenesatt en kriminell handling ved å tenne på bilen.

Elden mener at filmopptak uten gjerningsmannen ikke er noe bevis mot hans klient, slik noen medier tidligere har antydet, og at manglende kameraer har svekket etterforskningen.

PSTs innstilling i påtalespørsmålet for Laila Bertheussen ble tidligere denne uka klar. Ifølge NRK og Filter Nyheter ønsker PST å tiltale henne for flere forhold, blant annet etter paragrafen om angrep mot statsmakten. Selv nekter hun straffskyld.

Oslo-politiet, PST og sikkerhetsselskapet Stanley har ikke villet kommentere kritikken Wara rettet i notatet som VG har omtalt.

NTB

Mandag 30. september 2019 ·•· Innenriks

Politiet sjekket aldri Hagen-familiens søppel
Politiet fikk aldri sjekket søppelet i avfallsbeholderen utenfor Hagen-familiens bolig før det ble hentet. Dermed kan politiet ha gått glipp av viktige spor.

Avfallet ble hentet dagen etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra ekteparets bolig i Sloraveien på Lørenskog onsdag 31. oktober i fjor, skriver Dagbladet.

— Det stemmer at søpla ved boligen ble hentet torsdag. Dette er et praktisk eksempel på utfordringene vi står i, og sto i da etterforskningen startet. Som kjent holdt vi en lav profil innledningsvis, og vi er ærlige på at det førte til at vi måtte gjøre noen valg. I dette spesielle tilfellet var det kort tid mellom forholdet ble kjent, og søpla ble tømt, sier politiinspektør Tommy Brøske til avisen.

Elleve måneder etter forsvinningen er det helt uvisst om spor gikk tapt som følge av valgene politiet tok i perioden det ble lagt fullstendig lokk på saken. Først i begynnelsen av januar i år valgte politiet å opplyse om saken.

— Vi vurderer det som lite sannsynlig at vi har gått glipp av sentrale spor eller bevis i forbindelse med søppelhentinga. Men man kan aldri være hundre prosent sikker og utelukke dette, selv om vi anser det som lite sannsynlig, ut ifra et helhetsbilde, sier Brøske.

NTB

Mandag 30. september 2019 ·•· Innenriks

TV 2: Broen på KNM Helge Ingstad var ikke normalt bemannet før ulykken
De fem posisjonene på ulykkesfregatten Helge Ingstad var ikke helt normalt bemannet da den seilte inn i Hjeltefjorden, ifølge TV 2.

Ifølge kanalen hadde personen som var styrbord utkikk, spisepause og satt i byssa i minuttene før fregatten kjørte inn i oljetankeren Sola TS ved Stureterminalen natt til 8. november i fjor.

Havarikommisjonen har fastslått at det var vesentlig at brobesetningen på fregatten hadde feil virkelighetsoppfatning av situasjonen og derfor forvekslet Sola TS med Stureterminalen, som var på fregattens styrbord side. Da utkikken var ferdig å spise, var situasjonen allerede kritisk, ifølge TV 2.

I tillegg deltok to i den faste besetningen i opplæringen av nytt mannskap.

Det er ikke slik at sjøloven pålegger å ha styrbord utkikk til enhver tid, men det er vaktsjefen som skal vurdere det løpende behovet.

Sjøforsvarets granskning av Helge Ingstad-ulykken er i praksis ferdig. De konkluderer med at det ikke var én stor feil som førte til ulykken.

— Det har vært en kjede av faktorer. En lang rekke hendelser som sammen førte til at det gikk som det gikk. Det er noe vi også kjenner igjen fra andre store ulykker, sa marinesjef Rune Andersen på Haakonsvern til Bergens Tidende tidligere denne måneden.

Havarikommisjonen offentliggjør sin rapport etter ulykken 8. november.

NTB

Mandag 30. september 2019 ·•· Utenriks

Tyrkia skjøt ned drone på grensa til Syria
Tyrkiske jagerfly skjøt ned en uidentifisert drone på grensa til Syria etter at den krenket tyrkisk luftrom seks ganger, ifølge forsvarsdepartementet i Ankara.

— Et ubemannet luftfartøy som krenket vårt luftrom seks ganger, ble skutt ned av to av våre F-16-fly som tok av fra Incirlik-basen, opplyser det tyrkiske forsvarsdepartementet søndag.

Departementet deler bilder av en nedskutt drone og sier de ikke vet hvem den tilhører. Vraket av dronen ble funnet av tyrkiske soldater i Kilis-provinsen, nær grensa til Syria, heter det videre.

Da det tyrkiske luftforsvaret i 2015 skjøt ned et russisk kampfly i det samme grenseområdet, utløste det en dyp krise i forholdet mellom Tyrkia og Russland.

Forholdet er siden bedret, og de to landene har innledet et samarbeid i Syria-konflikten, til tross for at de fortsatt står på hver sin side i krigen.

Tyrkia støtter opprørere som forsøker å styrte president Bashar al-Assad. Russlands massive militærhjelp har bidratt sterkt til at Assads styrker de siste par årene har gjenerobret mesteparten av landet.

NTB-AFP

Mandag 30. september 2019 ·•· Regionalt

Brannen i betongfabrikk på Hønefoss er slokket
Det brøt søndag ut brann i en betongfabrikk på Hønefoss. Ingen ble skadd i brannen.

Politiet fikk melding om brannen klokken 15.07 søndag ettermiddag.

Det ble i en periode opprettet en sikkerhetssone på 300 meter rundt betongfabrikken på grunn av røykutviklingen, og E16 forbi stedet var også stengt en stund.

Klokken 17.40 opplyste politiet at brannen er slokket.

— Det er ikke meldt om noen skadde, og nødetatene er nå ferdige på stedet, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sørøst politidistrikt til NTB.

NTB

Søndag 29. september 2019 ·•· Innenriks

Feil i nytt datasystem til 560 millioner kroner
Det nye IT-systemet Visma InSchool (VIS) som er planlagt for alle landets videregående skoler, fungerer ikke, mener lærere i Akershus.

Det nye IT-systemet ble rullet ut til 34 videregående skoler i Akershus i høst. Bare noen uker etter skolestart er misnøyen stor, skriver Aftenposten.

Problemene er blant annet knyttet til at elevene faller ut av klasselister og at føring av fravær ikke fungerer. Lærerne får heller ikke registrert elevene i det gamle systemet «It‘s Learning».

— Det er mye frustrasjon knyttet til det nye systemet, som har ført til en stor arbeidsbelastning for både lærere og skoleledere, sier Johannes Bjørset Aagaard, leder for Utdanningsforbundet i Viken, tidligere Akershus fylkeskommune.

Visma vant oppdraget om å utvikle et nytt administrativt datasystem til alle videregående skoler i Norge og i grunnskolen i Oslo. Det interkommunale selskapet, Vigo IKS, er innkjøper av systemet og betaler 560 millioner for å leie Vismas løsning i ti år.

Systemet er ikke helt klart før høsten 2020 og ble rullet ut før det var ferdig. Det er fortsatt rundt 100 personer som jobber med utviklingen.

— Formålet var at det kunne tas i bruk, slik at man fikk rask tilbakemelding på hva som fungerer, eventuelt ikke fungerer, sier daglig leder Brynjulf Bøen i Vigo IKS.

— Det er viktig for oss i Visma å presisere at InSchool innebærer mye nytt for skolene og de ansatte. Vi har stor forståelse for at det å ta i bruk et nytt system, som erstatter mange gamle systemer, kan oppleves som vanskelig, sier han.

NTB

Søndag 29. september 2019 ·•· Innenriks

Full kvinne ringte politiet nesten hundre ganger
Politiet i Finnmark har anmeldt en kvinne som i løpet av få timer lørdag ettermiddag ringte nødnummeret 112 nesten hundre ganger.

I løpet av noen få timer lørdag ettermiddag ringte kvinnen fra Lakselv politiets nødsentral i Kirkenes nesten hundre ganger. Operasjonsleder Tarjei Leinan Mathiesen i Finnmark politidistrikt opplyser at kvinnen var overstadig beruset og at hun ringte og ringte uten at det forelå noen fare.

— Under normale omstendigheter ville vi dratt hjem til kvinnen og beslaglagt telefonen, men vi hadde ingen patrulje i dette området lørdag ettermiddag. Da vi senere på kvelden hadde folk i distriktet hadde telefonene opphørt, så vi avventer videre, sier operasjonslederen.

Han beskriver de mange telefonene som belastende og at de tok kapasiteten til politiet fra andre gjøremål. Kvinnen er derfor anmeldt av politiet selv og kan nå vente seg et etterspill.

— Vi har noen slike som ringer ofte, men sjelden så voldsomt som denne gangen, sier operasjonslederen.

NTB

Søndag 29. september 2019 ·•· Utenriks

Tysk avis ut mot hets av Greta Thunberg
Den tyske avisen Rheinpfalz am Sonntag tar i en lederartikkel et oppgjør med netthetsen av klimaaktivisten Greta Thunberg (16).

— Det er utrolig hva slags oppførsel voksne kvinner og menn er kapable til når en 16-åring tør å stille krav til de eldre. Fiendtligheten er forbløffende, skriver avisen.

Den svenske 16-åringen har vært gjenstand for internasjonal anerkjennelse for sitt klimaengasjement, men har også blitt utsatt for trusler og netthets, spesielt etter tordentalen i FNs hovedforsamling tidligere denne måneden.

— Greta er tross alt ansiktet til en generasjon som har tatt til gatene for å vise bekymring. Det er ikke noe galt med det. Det som imidlertid er grunnleggende galt er voldsfantasiene på nettet mot en ung person hver gang en annerledes mening blir delt, heter det i lederen.

— Ikke-voldelig og lidenskapelig debatt i jakten på bedre løsninger ble fram til nå sett på som en bragd for sivilisasjonen. Det ble også sett på som voksen oppførsel. Dessverre finnes det mennesker der ute som ønsker å ødelegge debattklimaet, skriver avisen.

NTB-DPA

Lørdag 28. september 2019 ·•· Innenriks

Undersøkelse: Én av fire ledere mener det liten risiko for å rammes av dataangrep
I en ny undersøkelse svarer én av fire bedriftsledere at de mener det er lite sannsynlig at deres bedrift blir rammet av et dataangrep, skriver E24.

Det er YouGov som har gjort undersøkelsen for Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS). NorSIS-sjef Peggy Heie sier til E24 at det er skremmende at ikke flere har tatt inn over seg den store trusselen cyberkriminalitet i dag utgjør.

— Bedriftslederne kan ikke forvente at leverandører og myndigheter tar alt ansvaret. De må også gjøre noe selv for å sikre virksomhetens verdier. Da er den digitale kompetansen til de ansatte helt sentral, sier Heie.

Et stort flertall av respondentene mener på den andre siden at det vil bli like mange eller flere dataangrep mot norske virksomheter i tiden som kommer. Bare 6 prosent av de spurte lederne mener det vil bli mindre datakriminalitet rettet mot bedrifter i tiden som kommer.

I undersøkelsen oppgir en tredel av de spurte bedriftslederne at de har vært utsatt for svindel, over halvparten sier de har blitt angrepet av ondsinnede eposter, og en firedel sier de har opplevd nedetid og avbrudd som følge av menneskelige sikkerhetsfeil.

NTB

Lørdag 28. september 2019 ·•· Innenriks

Rederiet til russisk tråler i Tromsø vil overta vaktholdet
Det russiske rederiet som eier tråleren som brant og kantret i Tromsø, har signalisert at de ønsker å ta over vaktholdet rundt havaristen, ifølge NRK.

Det er innsatsleder Kaj Christiansen i Tromsø brann og redning, som opplyser dette til kanalen.

Innsatslederen sier det er forsikringsselskapet til rederiet Murmansk Trawl Fleet som har signalisert at de ønsker å overta vaktholdet.

Ifølge NRK holder to personer vakt ved tråleren døgnet rundt for å passe på at det ikke lekker olje fra det havarerte skipet.

Den russiske tråleren Naezdnik begynte å brenne onsdag. Like før klokka 9.15 torsdag morgen tippet tråleren over til siden, og store deler av skipet ble liggende under vann. Da hadde skipet stått i brann i nesten et døgn med en voldsom røykutvikling.

Havnedirektør Jørn-Even Hanssen i Tromsø har sagt at han tror det vil ta lang tid å heve tråleren.

Kystverket satte fredag ut et mer omfattende lensesystem i Tromsø havn for å sikre mot eventuell lekkasje. Om bord i det havarerte skipet er det 200.000 liter marin diesel og 2.700 liter ammoniakk i en tank.

NTB

Lørdag 28. september 2019 ·•· Innenriks

Minnesmerke etter rosehavet avduket ved Oslo domkirke
Med støttegruppa, byrådslederen og kronprinsparet til stede ble «Jernrosene» avduket ved Oslo domkirke lørdag, til minne om rosehavet etter 22. juli.

«Jernrosene» er et prosjekt som Tobbe Malm og Tone Mørk Karlsrud tok initiativ til etter terrorangrepene 22. juli 2011.

Smeder fra hele verden, overlevende, etterlatte og andre berørte ble invitert til å smi roser.

Til sammen mistet 77 mennesker livet i angrepene mot regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya i Buskerud. I alt 1.000 roser er smidd til minnesmerket.

Preget Johansen

Det var byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og Lisbeth Røyneland, leder for Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene, som sto for avdukingen, og kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon var også til stede.

— Det er mye sterkere enn jeg trodde det skulle være da jeg våknet i morges, sier en tydelig preget Raymond Johansen til NTB.

For ham er minnesmerket et symbol på samholdet i etterkant av terrorhandlingen.

— Det er et fantastisk sterkt minnesmerke. For hva det symboliserer: den handlingen da veldig mange folk i Oslo og andre steder kom hit og sa det med roser, sier Johansen.

NTB

Lørdag 28. september 2019 ·•· Innenriks

Lørenskog-saken: Politiet har 20 biler igjen å undersøke
Politiet jobber fortsatt med å kartlegge bilene som har vært i området ved boligen til savnede Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog. Nå gjenstår det rundt 20 biler.

Ifølge Dagbladet har politiet klar å snevre inn tallet på aktuelle kjøretøy.

— Innenfor det tidsintervallet vi nå mener er mest aktuelt, dreier det seg om omkring 100 biler som vi har hatt behov for å ettergå, sier politiinspektør og etterforskningsleder Tommy Brøske.

— I underkant av 20 biler gjenstår innenfor dette tidsintervallet. Jeg vil ikke spesifisere noe nærmere når dette intervallet er og hvor mange timer eller minutter det er snakk om, fortsetter han.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra boligen i Sloraveien på Fjellhammar i Lørenskog en gang mellom klokka 9.15 og 13.30 onsdag 31. oktober 2018. Ektemannen — forretningsmannen og milliardæren Tom Hagen — kom hjem rundt klokka 13.30 og varslet politiet en drøy halvtime senere.

Politiet holdt etterforskningen hemmelig, og først 9. januar gikk de ut offentlig. De begrunnet det med grove trusler mot kvinnens liv og helse. Det har blitt fremmet krav om 9 millioner euro i løsepenger betalt i kryptovalutaen monero og fremsatt grove trusler i et brev etterlatt på stedet.

NTB

Lørdag 28. september 2019 ·•· Innenriks

Avis får penger til kartlegge hva aktive kristne mener
Fritt Ord har gitt avisa Dagen støtte til å kartlegge aktive kristnes holdninger. Et av spørsmålene er om det er greit at en muslim blir statsminister i Norge.

Analyseselskapet Nordic Navigation har fått oppdraget med å gjennomføre undersøkelsen og har kontakt med 300—400 menigheter på ulike nivåer. skriver Dagen selv.

Direktør Knut Olav Åmås i Fritt Ord opplyser at de aldri var i tvil om hvorvidt de ville gi økonomisk støtte til prosjektet, og han opplever kristen tro og praksis som et underbelyst fenomen i norsk offentlighet.

— Selv dekningen av Den norske kirke i mainstream-medier er marginal. Aktive kristne er jo noen hundre tusen mennesker som politisk og ideologisk utgjør en kraft i Norge, uavhengig av hvilket parti man søker til. Jeg har lenge ment at det norske samfunn ikke er så sekularisert som det kan se ut til i vanlige medier. De kristne eksisterer, men de synes ikke for en bred offentlighet, sier Åmås.

Undersøkelsen inneholder 65 spørsmål, samt mange påstander som respondentene skal ta stilling til.

NTB

Lørdag 28. september 2019 ·•· Innenriks

Nordmenn handler for 2,2 milliarder på svenske Systembolaget
Svenske Strömstad har Nordens største utsalg for vin, øl og brennevin, men 90 prosent av salget går til norske kunder.

Skulle befolkningen i grensebyen Strömstad konsumert all vinen som blir solgt på Systembolaget i byen, ville det utgjort 483 liter årlig for alle over 15 år, skriver Aftenposten. Tilsvarende tall for Vinmonopolets salg i nabobyen Halden på den norske siden av grensen er 6,4 liter, og i Oslo 18,9 liter, i året.

Det voldsomme tallet for Strömstad skyldes at 90 prosent av vinen blir drukket av nordmenn, viser en analyse som er utarbeidet av selskapet Capstan.

I det svenske Systembolaget vil man ikke gi ut tall for hver butikk. Ifølge beregninger som Capstan har gjort ved å granske lagerbeholdningen i de 13 butikkene langs grensen er det kommet til at de fra i fjor sommer til sommeren i år omsatte for 2,22 milliarder svenske kroner, om lag 6 prosent av all omsetning i Systembolaget.

Generalsekretær Ingunn Jordheim i Vin- og brennevinsleverandørenes forening (VBF) sier at Systembolagets hemmelighold bare viser at norske kunder er så lukrative at de ikke vil snakke høyt om det.

— Når Strømstad med få innbyggere er Nordens største polutsalg, burde det ringe bjeller i alle politiske leirer. Vi kan ikke sitte og se på at Vinmonopolet taper markedsandeler, fordi den svenske polordningen tjener på vår alkohol- og avgiftspolitikk, sier Jordheim til avisen.

I analyseselskapet har de sett på konsekvensene av en harmonering av avgiftene mellom Norge og Sverige. Ifølge deres beregninger ville det gitt Vinmonopolet økt omsetning på 2,2 milliarder kroner. Med dagens ordning går staten glipp av 1,35 milliarder i tapt moms og alkoholavgift.

NTB

Lørdag 28. september 2019 ·•· Utenriks

Grensebutikk avviser beskyldninger om matjuks
Butikken Storlien Handel tilbakeviser anklager om matjuks og varsler et erstatningskrav på 5 millioner kroner fra Åre kommune for hver uke de må holde stengt.

Kommunen opplyste i forrige uke om tilstanden i butikken, som har mange norske kunder. Etter tips om juks ble det gjort undersøkelser og funnet skadedyr i alle lagre, samt store mengder avfall. Det ble konstatert generelt dårlig hygiene i hele butikken.

Butikken ble stengt i en måned, og butikken etterforskes av svensk politi for brudd på næringsmiddelloven, ifølge NRK.

— Vi har ikke utredningen klar ennå, men vi er i sluttfasen av den. Eierne av butikken vet at politiet jobber med dette, og at de er mistenkt for å ha blant annet pakket om mat, sier gruppesjef for utredning hos politiet i Jämtland, David Redin, til kanalen.

Storlien ligger to kilometer fra grensa til Norge og tettstedet har siden år 2000 bygget opp handelen rundt grensehandel.

— Kommunen har spredt dårlig reklame om oss. Det dreier seg bare om én pakke suppe, og det mener vi ikke er farlig. Bønner er heller ikke farlige. Vi har ikke byttet varer etter inspeksjonen, sier Bassima Sikiawi som driver butikken sammen med sin mann. Hun innrømmer at de har gjort feil, men mener feilene ikke er alvorlige.

Mannen har tidligere drevet matbutikk i Trondheim, og i 2012 fattet Mattilsynet et hastevedtak mot kjøttsalg i butikken på grunn av manglende merking og regelbrudd.

— Det er var falske anklager mot oss den gangen som nå. Det var en ansatt som kom med en falsk anmeldelse mot oss. Det mangler bevis, sier Bassima Sikiawi.

NTB

Lørdag 28. september 2019 ·•· Innenriks

Politiet advarer mot oppringninger fra 112
Politiet flere steder i landet advarer mot å svare på oppringninger fra telefonnummeret 112. De understreker at politiet aldri ringer fra nødnummeret.

Politiet mener det er snakk om svindel og tror at målet er at folk skal ringe tilbake til en teletorg-tjeneste, skriver NRK.

Vest, Sør-Øst, Øst og Agder politidistrikt har så langt advart mot telefonnummeret fredag ettermiddag.

— Politiet ringer IKKE fra disse linjene. Vi oppfordrer om å ikke besvare disse anropene, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

— Vi anbefaler at folk ikke tar telefonen hvis det nummeret ringer, men hvis noen ved et uhell tar telefonen, så må de i hvert fall ikke gi fra seg personopplysninger, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

Politidirektoratet opplyser at det var lignende hendelser forrige helg og at det finnes teknologi som gjør det mulig for svindlere å velge hvilket nummer som dukker opp på telefonen som blir oppringt.

NTB

Lørdag 28. september 2019 ·•· Utenriks

To pågrepet for menneskesmugling på Sicilia
To påståtte menneskesmuglere er pågrepet av italiensk politi på Sicilia. De var blant 182 mennesker som ble berget av redningsskipet Ocean Viking denne uka.

De to egyptiske mennene ble pågrepet i byen Messina etter at andre passasjerer identifiserte dem i avhør, opplyser politiet i Italia fredag. De hjalp etterforskerne med å rekonstruere hva som skjedde før de la ut på reisen fra konfliktherjede Libya over Middelhavet.

Øyevitnene fra Ocean Viking fortalte at de hadde betalt en pengesum for reisen til Italia. Deretter ble de holdt fanget i flere dager i et skur i Libya før de ble sendt ut på den farlige reisen, opplyser etterforskerne, som også har fått se videobevis fra migrantenes mobiltelefoner. Væpnede og maskerte menn fulgte dem etter hvert til en strand og førte dem om bord i en trebåt.

Totalt 182 mennesker var tirsdag om bord da Ocean Viking, som drives av hjelpeorganisasjonene Leger Uten Grenser og SOS Méditerranée, la til kai i Messina. De ble en uke tidligere berget om bord på skipet fra skrøpelige båter utenfor Libyas kyst.

Italias innenriksdepartement sa torsdag at 124 av menneskene fra Ocean Viking skal tas imot av fem andre EU-land: Frankrike, Tyskland, Portugal, Irland og Luxembourg.

NTB-AP-DPA

Lørdag 28. september 2019 ·•· Innenriks

REMA 1000 tilbakekaller Stange Provence-saus
REMA 1000 trekker tilbake Stange Kremet Provence-saus fordi melk ikke står med uthevet skrift i ingredienslisten.

— Personer med melkeallergi eller intoleranse burde ikke spise produktet. Det medfører ingen helserisiko for dem som tåler melk, skriver Rema 1000 i en pressemelding.

Tilbaketrekkingen gjelder alle batcher og datoer av Kremet Provence-saus fra merket Stange. Produktet er solgt i alle REMA 1000-butikker over hele landet.

Kunder som har kjøpt produktet, kan ta kontakt med sin butikk og vil få pengene tilbake.

NTB

Lørdag 28. september 2019 ·•· Innenriks

Aktor krever tre års fengsel for fabrikkering av bevis mot ektepar
Aktor ber om tre års fengsel for en mann som er tiltalt for å ha iscenesatt egen forsvinning og fabrikkert bevis mot et ektepar fra Molde, melder NRK.

Den 39 år gamle mannen møtte tirsdag i Romsdal tingrett. Statsadvokaten i Møre og Romsdal har tiltalt mannen etter straffelovens paragraf 223 om såkalt grov uriktig anklage. Forholdet har en øvre strafferamme på ti års fengsel.

Det ble satt i gang en leteaksjon da en ungarsk mann ble meldt savnet i Molde juni 2018.

Et ektepar fra Molde ble pågrepet fire dager senere og siktet for frihetsberøving eller medvirkning til dette. Paret ble fengslet, og barnevernet overtok ansvaret for barna deres. En storstilt etterforskning ble iverksatt, og blant annet ble flere tjern i Molde tappet ned.

Politiet mistenker at mannen fabrikkerte bevis mot ekteparet. I tiltalen heter det at han plantet eget blod i bilen til ekteparet «før han forlot Molde uten pass, bank kredittkort og med avslått telefon, under omstendigheter som førte til at det ble iverksatt politietterforskning».

— Påtalemyndigheten mener tiltalte hadde et forhold til kvinnen og arrangerte forsvinningen for å ramme hennes mann, sa aktor, statsadvokat Magne Nyborg i innledningsforedraget, ifølge TV 2.

Mannen kom til rette i Frankrike en uke etter at han ble meldt savnet, og da ble ekteparet løslatt.

Mannen nekter straffskyld.

NTB

Lørdag 28. september 2019 ·•· Utenriks

Politiet i Nigeria aksjonerte mot kostskole
Politiet i byen Kaduna i Nord-Nigeria sier de har reddet 300 elever fra en islamsk kostskole der mange skal ha blitt torturert og seksuelt misbrukt.

Sju lærere ved skolen er pågrepet, opplyser en talsperson for politiet. Det er både voksne og barn blant dem som ble reddet ut. Flere av dem skal ha vært lenket da politiet fant dem.

Politiet tok seg inn i bygningen på torsdag.

- Ofrene ble utsatt for nedverdigende og inhuman behandling under påskudd av å lære dem om Koranen og reformere dem, sier politiets talsmann Yakubu Sabo.

Flere av de som ble reddet ut bærer preg av vold, og skal også ha blitt seksuelt misbrukt. Skolens elever ble sendt dit for å få koranundervisning og komme seg ut av narkotikamisbruk, og skolen har vært i virksomhet i et tiår.

Politiet sier de har funnet et "torturkammer" i bygningen, der elevene skal ha blitt lenket, hengt opp og slått.

NTB-AFP

Lørdag 28. september 2019 ·•· Innenriks

Kirketjener siktet for oppbevaring av overgrepsmateriale
En mann i 50-årene ble torsdag varetektsfengslet i fire uker i Jæren tingrett, siktet for oppbevaring av store mengder overgrepsmateriale.

Mannen, som er frivillig kirketjener i en menighet i Rogaland, erkjenner ikke straffskyld. Han har allerede anket tingrettens avgjørelse i fengslingsspørsmålet, skriver Stavanger Aftenblad.

— Utover at min klient har anket kjennelsen fra tingretten, ønsker jeg ikke å kommentere saken på det nåværende tidspunkt, sier mannens forsvarer, advokat Svein Kjetil Lode Svendsen.

Politiet etterforsker blant annet om siktede har mottatt overgrepsmateriale fra Filippinene.

Mannen er tidligere domfelt for å ha forgrepet seg på fire barn i alderen 2 til 9 år. Denne dommen ble avsagt i Sandnes herredsrett i 2000. Retten fant det da bevist at siktede hadde forgrepet seg seksuelt på barna mens han var barnevakt for dem.

For dette forholdet ble han dømt til tre års fengsel og til sikring i fem år fordi retten mente det var fare for at han ville forgripe seg på barn igjen.

Retten har ikke lagt vekt på den snart 20 år gamle dommen siden den ligger langt tilbake i tid, men er likevel enig med politiet i at det også denne gangen foreligger gjentakelsesfare.

NTB

Lørdag 28. september 2019 ·•· Utenriks

Rapport om MAX-ulykkene: — Boeing feilberegnet pilotenes reaksjoner
Boeing må rette mer oppmerksomhet mot hvordan piloter reagerer i krisesituasjoner, fastslår den amerikanske havarikommisjonen i en sikkerhetsvurdering.

Til sammen 346 mennesker mistet livet i to 737 MAX 8-ulykker i Indonesia i oktober i fjor og Etiopia i mars. I etterkant av Etiopia-ulykken ble flytypen satt på bakken av luftfartsmyndigheter over hele verden.

Den amerikanske havarikommisjonen National Transportation Safety Board (NTSB) fastslår i sin sikkerhetsvurdering av ulykkene, som ble offentliggjort torsdag, at Boeing og USAs luftfartsmyndighet (FAA) må være mer realistiske når de vurderer hvordan piloter reagerer på krisesituasjoner.

— Vi så i disse to ulykkene at pilotene ikke handlet på den måten Boeing og FAA har antatt at de skulle gjøre, sier leder Robert Sumwalt i NTSB.

Pilotene hadde i forkant av begge ulykkene store problemer med å kontrollere flyet da et kontrollsystem ble aktivert som følge av feilaktige signaler. Pilotene ble møtt av et kaos av alarmer og signaler i cockpiten, noe Boeing, under FAAs overvåking, ikke tok med i sine beregninger, mener NTSB.

Flere alarmer og indikasjoner i cockpiten kan øke pilotenes arbeidsmengde og kan også gjøre det vanskeligere å identifisere prosedyrene piloten må gå gjennom, heter det i rapporten.

NTB-AFP

Lørdag 28. september 2019 ·•· Innenriks

86 prosent har tilgang til bredbånd med høy hastighet
86 prosent av husstandene i Norge har tilgang til bredbånd med høy hastighet, viser Nasjonal kommunikasjonsmyndighets årstall for bredbåndsdekning.

Det er en økning fra 82 prosent på samme tid i fjor. En økende andel av dette er bredbånd basert på fiber.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomfører årlig en undersøkelse av bredbåndsdekningen i Norge. I årets rapport er det anslått at færre enn tusen husstander i Norge ikke har tilbud om bredbånd på minst 10 Mbit/s kapasitet.

Den kraftige veksten i utbygging av fiber har æren for at stadig flere husstander har tilgang til høyhastighetsbredbånd. Bredbånd basert på fiber eller kabel-TV-nett kan gi tilgang til 100 Mbit/s eller mer for kundene.

I Stortingsmeldingen «Digital agenda for Norge» har regjeringen fastsatt som overordnet mål at 90 prosent av husstandene skal ha tilbud om minst 100 Mbit/s bredbånd innen år 2020.

NTB

Lørdag 28. september 2019 ·•· Innenriks

Kvinne dømt for «langvarig terrorisering» av sin familie
En kvinne har i Agder lagmannsrett fått en skjerpet dom på ett og et halvt års fengsel. Hun er blant annet dømt for trusler og hensynsløs atferd mot familien.

Kvinnen skal ifølge dommen også ha diktet opp straffbare handlinger og brudd på besøksforbud mot familiemedlemmer, skriver Fædrelandsvennen.

Saken har ifølge avisen pågått gjennom mange år.

I tingretten ble kvinnen dømt til ett år og tre måneder, hvorav seks måneder var betinget fengsel. Nå har lagmannsretten lagt til tre måneder, samt at hele fengselsstraffen er omgjort til ubetinget fengsel.

— Det som særpreger straffutmålingen i vår sak er at de mange overtredelsene av ulike straffebud alle er rettet mot egen familie og til sammen utgjør en langvarig terrorisering der de fornærmede aldri får fred. Siktede framstår som grenseløs. Lagmannsretten har full forståelse for at de fornærmede er svært redde for hva hun hva hun kan komme til å foreta seg, heter det i dommen fra lagmannsretten.

Kvinnen har tidligere uttalt at familien er ute etter økonomisk vinning i saken og at det hele bunner i en arvestrid. Hun har tidligere erkjent straffskyld for noen av tiltalepunktene.

Kvinnens forsvarer, advokat Marie Sophie Kaiser, ønsker ikke å kommentere lagmannsrettens kjennelse.

NTB

Fredag 27. september 2019 ·•· Utenriks

Svenskeid tankskip forlater iransk havneby etter frigivelse
Tankskipet Stena Impero har forlatt den iranske havnebyen Bandar Abbas, viser navigasjonsdata som nyhetsbyrået Reuters har fått tilgang til.

Stena Impero ble stanset av den iranske Revolusjonsgarden i midten av juli da det var på vei gjennom Hormuz-stedet. Iranske myndigheter har hevdet at tankskipet ble stanset som følge av at det hadde kollidert med et fiskefartøy og stukket av.

Navigasjonsdata viser også at skipet har endret kurs fra Jubail i Saudi-Arabia til havnebyen Port Rashid i Dubai, skriver Reuters. Det blir anslått at tankskipet vil nå Port Rashid, som ligger 250 kilometer fra Bandar Abbas, i løpet av en halv dag.

Statlig iransk TV siterer lokale myndigheter på at tankskipet har forlatt Iran.

Rederisjef Erik Hanell sier imidlertid fredag morgen at skipet forbereder seg på å forlate Bandar Abbas.

Rederiet opplyste denne uken at det ikke gjenstår noen forhandlinger med Iran og at det ikke foreligger noen siktelser i saken. 23 personer ble pågrepet da skipet ble tatt i arrest. Besetningen på skipet kommer fra Russland, India, Latvia og Filippinene.

Mandag denne uken opplyste iranske myndigheter at skipet ville bli frigitt innen kort tid, men det ble ikke satt noe tidspunkt. Skipet ble tatt i arrest rundt to uker etter at et iransk tankskip ble tatt i arrestert utenfor Gibraltar, etter anklager om brudd på sanksjonene mot Syria.

NTB

Fredag 27. september 2019 ·•· Utenriks

Lekket IAEA-rapport: Iran med ferske brudd på atomavtalen
Iran har begynt å bruke avanserte sentrifuger for anriking av uran, noe som er et brudd på den vaklende atomavtalen fra 2015, ifølge en lekket IAEA-rapport.

De avanserte sentrifugene ved anrikingsfabrikken Natanz akkumulerer, eller er tilrettelagt for å akkumulere, anriket uran, heter det i rapporten som nyhetsbyrået AFP har fått tilgang til.

Irans nye satsing på anrikingsteknologi gjør det mulig for landet å øke sin beholdning av høyanriket uran raskere. Det betyr at Iran kan skaffe seg atomvåpen på kortere tid hvis myndighetene i Teheran bestemmer seg for det.

Atomavtalen fra 2015 setter strenge grenser for Irans produksjon av anriket uran, som både kan brukes til kraftproduksjon og atomstridshoder. Til gjengjeld ble de økonomiske sanksjonene mot landet trappet ned, men USAs president Donald Trump valgte i 2018 å trekke USA fra atomavtalen.

Selv om de europeiske landene i avtalen har forsøkt å redde den, er innsatsen fra Europa for å hjelpe Iran til å opprettholde atomavtalen, ikke god nok, mener iranske myndigheter.

NTB-DPA

Fredag 27. september 2019 ·•· Innenriks

Spaltister vurderer å slutte i Morgenbladet
En rekke kjente spaltister vurderer å slutte å levere bidrag til Morgenbladet etter bråket i avisa den siste tiden. De støtter de ansatte i konflikten.

— Vi ønsker med dette å uttale vår støtte til de ansatte og vurderer vår tilknytning til avisen, skriver de 29 skribentene i fredagens utgave av Morgenbladet, ifølge Medier24.

Gruppa av spaltister består av en rekke forfattere, anmeldere, professorer og øvrige akademikere, blant dem kjente navn som Thomas Hylland Eriksen, Vigdis Hjorth og Espen Søbye.

Langvarig bråk

Morgenbladet har strevd med en langvarig konflikt mellom ansvarlig redaktør Anna B. Jenssen og redaksjonen, og flere av journalistene har truet med å slutte dersom ikke Jenssen går av.

10. september ble det i tillegg kjent at Morgenbladet må spare 8 millioner kroner, hvorav 6 millioner skal spares på bemanning. Torsdag ble det kjent at åtte av avisas 26 redaksjonelt ansatte — nesten én av fire — har søkt sluttpakke.

Redaksjonsklubben har tidligere gjort det klart at den ikke har tillit til at Jenssen er i stand til å lede avisa, mens Jenssen selv har avvist overfor NTB at hun vil trekke seg.

Tviler på målet

Spaltistene stiller nå spørsmål ved hva Morgenbladets eier, mediekonsernet NHST, egentlig vil med avisa.

— Inntil nå har vi trodd at Morgenbladets idé var å bidra til etablering og opprettholdelse av en offentlighet, samt til å forsøke å prege den i en ikke-autoritær, humanistisk og opplyst retning. De siste ukenes redaksjonsopprør i Morgenbladet angår også oss. Det har fått oss til å tvile på om konsernets mål med Morgenbladet er forenlig med det vi har trodd var hensikten, skriver spaltistene.

NTB

Fredag 27. september 2019 ·•· Utenriks

Trump etterlyser varslerens kilder
Donald Trump krever å få vite hvem som er Ukraina-varslerens kilde og sammenligner vedkommende med en spion, ifølge New York Times‘ kilder.

Avisa refererer fra en tilstelning som torsdag ble holdt til ære for USAs FN-delegasjon i New York.

— Jeg vil vite hvem er personen som ga varsleren denne informasjonen, fordi det er nærmest en spion, sa Trump ifølge avisas kilder.

Han sa videre at varsleren aldri hørte den mye omtalte telefonsamtalen med Ukrainas president.

— Dere vet hva vi pleide å gjøre i gamle dager da vi var skarp med spioner og forræderi, sant? Vi pleide å håndtere det litt annerledes enn vi gjør nå, skal Trump ha sagt.

Varsleren, som er en ikke navngitt amerikansk etterretningsansatt, sier han fikk informasjon om telefonsamtalen fra over en håndfull amerikanske tjenestemenn. Varslerrapporten ble torsdag offentliggjort av Kongressen etter at Det hvite hus i flere uker holdt den igjen.

Torsdag sa USAs fungerende etterretningsdirektør i en kongresshøring at Trump aldri har bedt om å få identiteten til varsleren.

Presidentens uttalelser ble gitt omtrent samtidig, foran en gruppe på rundt 50 personer i den amerikanske FN-delegasjonen.

Trump begynte med å fordømme tidligere visepresident Joe Bidens rolle i Ukraina på den tiden da sønnen Hunter Biden satt i styret i et ukrainsk energiselskap, skriver New York Times. Presidenten viste gjentatte ganger til varsleren, fordømte nyhetsmediene som skrev om den offentliggjorte varslerrapporten og omtalte dem som «avskum», ifølge avisas kilder.

NTB

Fredag 27. september 2019 ·•· Innenriks

Politimann i retten tiltalt for å ha lest overgrepslitteratur
Politimannen som er tiltalt for å ha lest noveller om seksualisert vold mot spedbarn, erkjente ikke straffskyld da saken startet i Bergen tingrett torsdag.

Det er satt av to dager til saken der sju vitner er innkalt, skriver Bergens Tidende.

Han skal gjentatte ganger ha logget inn på et nettsted og lest historier om barn som har seksuell omgang med hverandre, og om voksne som forgriper seg på mindreårige. Noen av tekstene skal ha fremstilt grov seksualisert vold mot spedbarn, ifølge tiltalen.

Politimannen skal ha lest tekstene på sin iPad, som ble overvåket i det skjulte. Saken ble kjent for snart tre år siden. I november 2016, to dager etter en aksjon flere steder i Hordaland, ble han tatt inn til avhør.

Noen måneder senere vedtok han et forelegg på 15.000 kroner, men understreket at det ikke innebar at han innrømmet skyld.

— Han har ikke lest disse skildringene, sier hans forsvarer, advokat Eirik Nåmdal til Bergensavisen.

Tiltalte arbeider fortsatt i politiet, etter å ha vært suspendert en periode. I mai 2017 gikk ansettelsesrådet i Vest politidistrikt enstemmig inn for avskjedigelse, noe politimannen klaget på.

Klagesaken er fortsatt ikke avgjort av Politidirektoratet, som venter på en avgjørelse i den pågående straffesaken før de konkluderer, ifølge aktor, politiinspektør Lars Ole Berge i Sørvest politidistrikt.

Siden saken har tatt lang tid, fikk den suspenderte politimannen sent i fjor komme tilbake i en mindre betrodd tjeneste. Det skal gjelde til avskjedssaken er endelig avgjort.

NTB

Fredag 27. september 2019 ·•· Innenriks

Stadig flere tar toget
20,6 millioner passasjerer satte seg på toget i andre kvartal i år. Det er en økning på 1 prosent fra samme periode i fjor.

Økningen utgjør 198.000 flere reisende med tog, opplyser SSB.

Andre typer kollektivtrafikk hadde en nedgang på forsommeren. Buss, båt, sporvei og T-bane hadde 4,2 prosent færre reisende. Samlet sett gikk antall passasjerer med kollektivtransport ned med 3,6 prosent i andre kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor, noe SSB mener setter i sammenheng med at påskeferien kom sent i år.

Billettinntektene for kollektivtransport var på totalt 3,9 milliarder kroner fra 1. april til 1. juli. Det er en økning på 182 millioner kroner fra samme periode i fjor, og det var inntektene fra togbilletter som økte mest. Takstøkninger det siste året bidrar til en økning i billettinntektene, ifølge SSB.

NTB

Fredag 27. september 2019 ·•· Innenriks

Russiske øvelser tettere på Svalbard enn tidligere
Russiske styrker øver på militære operasjoner mot Svalbard. Øvelsene skal blant annet gå ut på å kutte kabelforbindelsen mellom Svalbard og Fastlands-Norge.

Det skriver nettstedet Aldrimer.no , som siterer allierte forsvarskilder.

Den russiske marinegruppen fra Nordflåten gjennomfører øvelsene i havet mellom Svalbard og Franz Josef Land — mer nærgående og tettere på Svalbard enn det som er vanlig, ifølge Etteretningstjenesten.

Øvelsene skal blant annet gå ut på å kutte sambandskablene mellom Fastlands-Norge og Svalbard, og flere fartøyer som har kapasitet til å gjennomføre slike operasjoner skal ha deltatt i øvelsene.

Satellittstasjonen SvalSat på Svalbard skal ha vært et særskilt mål for øvelsen fra de russiske styrkene. Men Stasjonssjef Maja-Stina Ekstedt ved SvalSat sier de ikke er kjent med at satellittstasjonen skal ha blitt berørt av den russiske øvingsvirksomheten.

Russland har hatt økt fokus på forsvar av sine arktiske områder de senere år, ifølge E-tjenestens sjef, generalmajor Morten Haga Lunde.

— Det innebærer utbygging og modernisering av forsvarsinstallasjoner langs hele den nordlige sjørute og årlige tokt med fartøyer fra Nordflåten. Disse toktene er ofte en kombinasjon av tilførsel av militært materiell og øvelser — herunder skarpskyting med ulike typer missiler, sier han.

— Det er en prioritert oppgave for E-tjenesten å følge den russ

NTB

Fredag 27. september 2019 ·•· Innenriks

Kvinne dømt for å ha kjørt elbilen sin tom for strøm
En 48 år gammel kvinne er dømt til å betale 12.000 kroner for uaktsomhet, etter at elbilen hennes gikk tom for strøm midt på E18 ved Bærum i januar i år.

Hendelsen førte til at bilene bak elbilen måtte bråbremse bak, og én bil kjørte inn i en annen som følge av den plutselige stansen, skriver Budstikka.

Ifølge politiet måtte flere andre biler gjøre brå unnamanøvre for å unngå å kollidere. Sjåføren av elbilen ble fratatt førerkortet på stedet, men hun nektet å betale forelegget. Dermed endte saken opp i retten.

Kvinnen hevdet i retten at bråstoppet skyldtes en teknisk feil. Hun mente det var 25 prosent strøm igjen og at elbilen ikke ga noe forvarsel før den plutselig sloknet. Kvinnens forklaring ble avvist av retten.

— Retten mener å kunne se helt bort fra tiltaltes forklaring om at hun ikke fikk noe forvarsel før bilen var helt tom for strøm. To politibetjenter har forklart at alle varsellamper viste at fremdriftsbatteriet var tomt. De blinket på bilens dashbord, skriver tingrettsdommer Bente Løvik Ulven.

— Hun tok enten en bevisst risiko ved å fortsette hjemover, eller hun manglet kunnskap om bilens instrumenter og varsellamper, heter det videre i dommen.

Kvinnen måtte også betale 3.000 kroner i sakskostnader, noe som betyr at kvinnen totalt må ut med 15.000 kroner.

NTB

Fredag 27. september 2019 ·•· Innenriks

Norges rikeste er nesten dobbelt så rik som nestemann på lista
Reder John Fredriksen er fremdeles Norges soleklart rikeste, med en formue på 114 milliarder kroner, ifølge Kapitals årlige oversikt over Norges 400 rikeste.

Fredriksens formue har ifølge magasinet vokst med én milliard kroner fra i fjor.

Han mener likevel at det har vært et dårlig år og peker på at formuen hans har vokst som følge av at dollaren har styrket seg, ifølge NRK.

— Jeg tjener på dollarstyrkelsen, men vi er jo en dollarbusiness, og da er det ikke størrelsen på nettoverdiene målt i norske kroner som er avgjørende, har Fredriksen sagt til Finansavisen og TradeWinds.

Landets nest rikeste er, som i fjor, reder Torstein Hagen i Viking Cruises, hvis formue anslås til 60 milliarder kroner. Odd Reitan ligger på tredjeplass, med 42,4 milliarder kroner. De neste to plassene innehas av Johan Johannson og Kjell Inge Røkke, med henholdsvis 40 og 35,5 milliarder kroner.

Rekkefølgen på Norges fem rikeste er uendret fra i fjor. Hotellinvestor Petter Stordalen var i fjor på topp-ti-listen, men har i år falt til ellevte plass. Hans formue anslås nå til å være 26,4 milliarder kroner.

Blant de 400 rikeste er det listet opp 51 kvinner. Margaret B. Garmann er fremdeles Norges rikeste kvinne og ligger i år på 22 plass — én plass opp fra i fjor. Hun anslås å ha en formue på 9 milliarder kroner.

Norge har i år 33 flere milliardærer enn i fjor, noe som utgjør til sammen 341 norske milliardærer. Landets 400 rikeste personer har i snitt en formue på 3,5 milliarder kroner. Det siste året har de i snitt blitt 150 millioner kroner rikere.

NTB

Torsdag 26. september 2019 ·•· Innenriks

mener oljeindustrien er en del av løsningen på klimakrisen
Bjørnar Skjæran, nestleder i Ap, ønsker ikke å sette en sluttdato for oljeproduksjonen. Han mener derimot oljeindustrien er en del av løsningen på klimakrisen.

— Industrien må være en del av løsningen. Vi skal sikre arbeid til alle, skape verdier og kutte utslipp. Det er kjernen, sier Skjæran til Dagsavisen.

Skjæran legger til at han ikke vil sette en sluttdato for oljenæringen. Statsminister Erna Solberg (H) har tidligere sagt at den som skal slukke lyset på norsk sokkel ikke er født ennå.

— Jeg tror ikke lyset på norsk sokkel skal slukkes. Selv den dagen vi ikke bruker fossilt brensel, så vil vi fortsatt trenge petroleum til produksjon av andre varer, sier Ap-nestlederen, og viser til hvordan petrokjemisk industri også blir brukt til alt fra plastemballasje til klær.

Etter det dårlige kommunevalget har flere i Ap luftet tanken om å ta Miljøpartiet De Grønne (MDG) med i et rødgrønt samarbeid ved neste stortingsvalg i 2021.

Viktige deler av fagbevegelsen har uttrykt sterk skepsis til dette. De mener deler av MDGs program ikke er forenelig med samarbeid, spesielt med tanke på at MDG har programfestet ufasing av oljenæringen i løpet av 15 år.

Dersom MDG går bort fra en så bastant plan, er Fellesforbundet villig til å diskutere samarbeid.

— Det er klart at dersom vi trenger et stort flertall for å holde de borgerlige borte i 2021, sier vi ikke nei til noen, sier leder Jørn Eggum i Fellesforbundet til Klassekampen.

NTB

Torsdag 26. september 2019 ·•· Innenriks

Røyk fra brennende tråler truer pasienter på sykehuset i Tromsø
Røyken fra den kraftige brannen i tråleren i Tromsøs havn truer pasientene på Universitetssykehuset i Nord-Norge. Derfor kan heller ikke brannen slokkes raskt.