Navnedag: Lørdag 14. desember 2019

Stein og Steinar

Lørdag 14. desember 2019 ·•· Innenriks

Finnmarking tiltalt for menneskehandel og overgrep
En mann i 50-årene må i januar møte i Øst-Finnmark tingrett, blant annet tiltalt for grov voldtekt av en kvinne fra Colombia. Mannen mener anklagene er falske.

— De etablerte en kontakt via nettet som gjorde at hun kom hit og ble involvert i ham. Bakgrunnen for etterforskningen er at politiet fikk opplysninger fra fornærmede om at hun hadde et opphold hos tiltalte der hun ble utsatt for press for å gjennomføre arbeid og for seksuelle overgrep, sier politiadvokat Jon Kåre Olsen i Finnmark politidistrikt til VG.

I løpet av den påfølgende halvannen måneden skal tiltalte ha utnyttet kvinnen til å jobbe om lag tolv timer om dagen på et arbeidssted, uten arbeidskontrakt og lønn. I tillegg skal hun ha gjort husarbeid hjemme hos tiltalte.

— Han avviser tvert enhver anklage, og stiller seg utenforstående til at det bevismessig kan være dekning for anklagene. Han har aldri hatt til hensikt å smugle henne inn, det har vært en regulær date og enighet om at hun skulle komme, sier mannens forsvarer, advokat Brynjar Meling.

I løpet av den samme perioden i august-september i fjor skal han ha forgrepet seg mot kvinnen og utøvet vold mot henne i forbindelse med overgrepene. Mannen er tiltalt for grov voldtekt av kvinnen ved flere anledninger.

Det er satt av én uke til rettssaken som starter i Øst-Finnmark tingrett 6. januar.

NTB

Lørdag 14. desember 2019 ·•· Innenriks

NAF: — Uforståelig at et stort ras kan skje ved en nybygget hovedvei
NAF mener alle kortene må på bordet for å finne ut av hvordan det store steinraset på E18 ved Larvik kunne skje på en kun to år gammel hovedvei.

— Hvordan et stort ras kan skje på en nybygget hovedvei er uforståelig. Folk må kunne stole på at nye veier er rastrygge. Her må alle kortene på bordet for å finne ut hva som er årsaken, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i Norges Automobil-Forbund til NTB.

— Dette er alvorlig. Ras er dessverre ikke uvanlig på norske veier, i snitt er det over 2.300 skred og ras hvert år. Altfor mange kjører med hjertet i halsen på sine lokalveier. Eventuelle tiltak for å sikre at dette ikke skjer igjen må komme raskt, sier Ryste.

NTB

Lørdag 14. desember 2019 ·•· Innenriks

Fare for nye ras fra fjellparti — usikkert når E18 i Larvik kan åpnes
Det er fare for at nye deler av fjellpartiet ved E18 ved Bommestad i Larvik skal rase ut. Vegvesenet vet ikke når veien kan gjenåpnes for trafikk.

— Den foreløpige konklusjonen til geologene som har undersøkt fjellet, er at det er usikre masser der som må tas ned. Vi vurderer nå om det lar seg gjøre mekanisk eller om vi må sprenge, sa seksjonssjef Trond Haugstad for drift og vedlikehold i Statens vegvesen under en presseorientering lørdag formiddag.

Ingenting tyder på at noen ble rammet da deler av fjellsiden tett inntil kjørebanen på E18 ved Bommestad i Larvik raste ut sent fredag kveld. Lørdag sperrer enorme kampesteiner hele det sørgående løpet til den to år gamle høyhastighetsveien gjennom Vestfold. I tillegg traff noen mindre steiner traff ett av feltene i nordgående retning.

NTB

Lørdag 14. desember 2019 ·•· Innenriks

Nationen: Endring i skatteoppkrevingen rammer kommunene
Ved å flytte skatteoppkrevingen fra kommunene til staten, mister kommunene ikke bare oppgaven og ansatte. Mange av dem taper også penger, skriver Nationen.

Det viser akkurat hvor dårlig idé det er å frata kommunene skatteoppkrevingen, mener Ap-nestleder og finanspolitiker Hadia Tajik.

— Regjeringen har ikke helt forstått den effektive driften av skatteinnkrevingen som mange kommuner har stått for. Det er ganske frekt å ta fra kommunene mer penger enn de har brukt, mener Tajik.

Hun mener kommunene står overfor en tøffere økonomisk virkelighet enn på lenge.

— Regjeringen har gjort tre ting som gjør det ganske vanskelig. Det er lavere inntektsvekst, de har strammet inn på eiendomsskatt, og de pålegger kommunene oppgaver som ikke er fullfinansiert. Nå kommer dette på toppen, ved at man trekker inn oppgaver og mer penger enn oppgavene har krevd. Da sitter kommunene igjen med veldig trang økonomi, sier hun.

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet bekrefter at enkeltkommuner vil tape på omleggingen.

— Bruken av kriterier som kommunene selv ikke kan påvirke, gir et rettferdig system. Det fører samtidig til at kompensasjonen eller trekket i en enkeltsak sjelden vil være identisk med det den enkelte kommunene faktisk bruker. Men summen for kommunesektoren samlet sett vil stemme, skriver han i en epost til avisa.

Ifølge Hiim vil dette jevne seg ut for den enkelte kommune når man ser ulike endringer i sammenheng over tid.

— Kommunene er robuste økonomiske enheter som i hovedsak er finansiert gjennom frie inntekter. De kan håndtere endringer i oppgaver og hvordan de blir finansiert, skriver han.

NTB

Lørdag 14. desember 2019 ·•· Innenriks

Geolog skal undersøke steinraset på E18 i Larvik
En geolog vil lørdag morgen være på plass ved Bommestadkrysset for å undersøke steinraset som sperrer E18 ved Larvik.

Store steiner falt fredag kveld ut og sperrer begge felt i sørgående retning, i tillegg til at noen mindre steiner traff ett felt i nordgående retning. Grunnet usikkerhet rundt fjellmassene på stedet, er hele veien besluttet stengt på ubestemt tid.

— Vi holder stedet under oppsikt og har gjort undersøkelser i natt. Nå avventer vi dagslys. En geolog skal undersøke stedet i 8-tiden for å se hva vi skal gjøre videre, sier Trond Haugstad, prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen i Vestfold til NRK.

Han kan foreløpig ikke si noe om når veien kan åpne igjen og at det først vil bli klart når de vet omfanget. Inntil videre ledes trafikken på E18 gjennom Larvik.

Trolig ingen tatt

Nødetatene ble varslet om raset klokka 22.45. Det er ingenting som tyder på at mennesker eller biler ble tatt i raset.

— Vi har ikke gjennomsøkt rasstedet og kan derfor ikke si noe sikkert, men det er ingen opplysninger fra vitner om at biler ble tatt, sa operasjonsleder André Kråkenes i Sørøst politidistrikt til NTB natt til lørdag.

Han sier at man har vært heldig om det stemmer at ingen ble tatt.

— Dette er en sterkt trafikkert vei uansett hvilken tid det er på døgnet. Det er flaks at det gikk bra, sier han.

Store mengder stein

NTBs fotograf på stedet forteller at det er snakk om store mengder stein, og at raset som dekker sørgående retning, er mellom to og tre meter høyt på det laveste.

Det er omkjøring i begge retninger, med unntak for modulvogntog.

NTB

Lørdag 14. desember 2019 ·•· Innenriks

Professor mener uavhengige Nav-granskere er inhabile
To av de sju medlemmene av Navs uavhengige granskingsutvalg var selv med på å dømme en person i 2012. Det gjør dem inhabile, mener professor.

Begge de to tidligere dommerne, utvalgsleder Finn Arnesen ved Universitetet i Oslo og Jens Edvin Skoghøy ved Universitetet i Tromsø, stemte i Høyesterett i 2012 for å dømme en mann for flere forhold, blant annet for at han tok med seg sykepenger til Spania, skriver Klassekampen.

Det gjør saken etisk betenkelig, mener jussprofessor Benedikte Moltumyr Høgberg ved Universitetet i Oslo, som sier de to jussprofessorene kan ha egeninteresse av granskingens konklusjoner.

— Offentligheten har krav på å få vite hvordan dette kunne skje. Da kan vi ikke ha to personer som i fellesskap har gjort feil, i et granskingsutvalg. De får et klart insentiv til å vinkle granskingen til sin fordel, sier Høgberg.

NTB

Fredag 13. desember 2019 ·•· Innenriks

Trønder tiltalt for å ha skremt og forfulgt vindkraftarbeider
En trønder i 30-årene er tiltalt for å ha kjørt i motsatt felt, rett mot en kvinnelig vindkraftarbeiders bil.

Mannen derfor møte i Fosen tingrett på nyåret, skriver Adresseavisen.

Den planlagte vindkraftutbyggingen på Frøya har ført til flere opphetede konflikter og mye lokal motstand. Trønderenergi, som har ansvaret for utbyggingen, har ifølge Adressa levert minst ni anmeldelser til politiet.

Aksjonistene har også anmeldt Trønderenergi flere ganger.

Mannen er siktet for veitrafikklovens paragraf 3 om uaktsom kjøring. I tiltalen heter det at han kjørte uten å være hensynsfull, aktpågivende og varsom.

«Kjøringen medførte fare, hindring og forstyrrelse for annen trafikk» heter det i tiltalen.

Han er også tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 266 for ved skremmende eller plagsom opptreden, eller en annen hensynsløs atferd, og for å ha forfulgt en person eller på annen måte krenket en annens fred.

Tiltaltes forsvarer sier til Adresseavisen at det er for tidlig å kommentere saken.

NTB

Fredag 13. desember 2019 ·•· Innenriks

Norges rikeste får 80 milliarder kroner i skattefrie inntekter
En lite kjent regel i skatteloven lar de rikeste i Norge plassere penger skattefritt i egne holdingselskaper, skriver Dagens Næringsliv.

En ny regel i skatteloven i 2006 førte til at de rikeste blant oss kan ha store ubeskattede inntekter i holdingselskapene sine.

De rikeste nordmennene tjener 80 milliarder i året helt skattefritt, som følge av regelen, skriver DN i en bredt anlagt reportasje lørdag.

Endringen skulle gi insentiver til å la pengene bli i selskapene og reinvestere dem i ny virksomhet, for slik å skape vekst og arbeidsplasser. I tillegg var motivet å motvirke at staten ble en for dominerende eier i norsk næringsliv.

Skattefrie utbytter

Da skatteloven trådte i kraft i 2006, opprettet tusenvis av norske bedriftseiere egne holdingselskaper for å kunne motta utbytte skattefritt. For en ny regel i skatteloven gjorde at utbytter forble skattefrie dersom de ble overført til et aksjeselskap.

NTB

Fredag 13. desember 2019 ·•· Utenriks

Flere skyteepisoder i Sverige
Det har vært flere skyteepisoder i Sverige fredag kveld, og minst tre personer er såret.

To personer er sendt til sykehus med skuddskader etter en skyteepisode i Västerås, skriver Aftonbladet. Det er ikke kjent hvor alvorlige skader de to har.

I Sollentuna nord for Stockholm rykket politiet ut etter å ha fått melding om at det var løsnet skudd. Da de kom til stedet, fant de en mann i 30+-årene med stikkskader. Politiet opplyser til Aftonbladet at de leter etter en eller flere gjerningspersoner.

I Uppsala ble det skutt gjennom vinduet på en leilighet, men ingen av personene som befant seg i leiligheten, ble truffet. Det er ikke klart hvor mange skudd som ble løsnet, men politiet sier det er snakk om flere.

Politiet etterforsker saken som drapsforsøk og grovt brudd på våpenloven. Heller ikke i denne saken er noen pågrepet.

NTB-TT

Fredag 13. desember 2019 ·•· Innenriks

Ulovlig trafikkopplæring skal stanses
Trafikkopplæring som er ulovlig, kamufleres ofte som privat øvingskjøring. Derfor stiller regjeringen nå krav til ledsager og elev ved privat øvingskjøring.

Det kan skje ved at for eksempel ledsager må registrere seg og sine elever. Det tas sikte på å legge til rette for enkle løsninger, slik at kravene i minst mulig grad skaper belastning for dem som skal drive med lovlig øvingskjøring.

I tillegg vil det bli mulig å gi aktørene tvangsmulkt, også til dem som driver ulovlig virksomhet. I dag risikerer de som driver kjøreopplæring bare pålegg om stans og tilbakekall av godkjenning.

— Det skal være trygt å ferdes i trafikken, og vi skal kunne føle oss trygge på at de bilistene vi møter har fått en god og grundig opplæring. Derfor foreslår vi å endre regelverket både for å heve kvaliteten i føreropplæringen og for å stanse dem som driver ulovlig opplæring, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Forslagene til endringer i vegtrafikkloven ble lagt fram for Stortinget fredag. Endringene skal bidra til å heve kvaliteten på føreropplæringen og opplæringen av utrykningsførere og yrkessjåfører.

NTB

Fredag 13. desember 2019 ·•· Innenriks

Erklæringen om Manshaus‘ tilregnelighet er godkjent
Den rettsmedisinske kommisjon har ingen vesentlige merknader til erklæringen om at Phillip Manshaus er strafferettslig tilregnelig.

Dermed blir konklusjonen fra de psykiatrisk sakkyndige som har vurdert den draps- og terrorsiktede 22-åringen, stående, skriver NRK.

3. desember ble det klart at tre sakkyndige som har observert Philip Manshaus, konkluderer med at han var tilregnelig da han utførte drapet og terrorhandlingen han er siktet for. Det betyr at han kan dømmes til fengselsstraff eller forvaring dersom han blir funnet skyldig.

22-åringen samtykket i å underlegge seg en fullstendig psykiatrisk undersøkelse utført av overlege og spesialist i psykiatri Rita Lyngved, psykologspesialist Anne Lill Ørbeck og spesialist i psykiatri Helge Haugerud. I løpet av undersøkelsen hadde de sakkyndige elleve samtaler med Manshaus.

NTB

Fredag 13. desember 2019 ·•· Utenriks

Trump: Har ikke noe imot en lang riksrettssak
President Donald Trump sier han ikke har noe imot at en riksrettssak i Senatet mot ham blir langvarig.

I en kommentar til pressen fredag sa han at han ønsker å se hvem som er varsleren som førte til at Demokratene startet riksrettsgranskningen mot ham, melder Reuters.

Det skal ha vært en CIA-analytiker som først varslet om telefonsamtalen som Trump hadde med Ukrainas president i sommer.

Identiteten til varsleren er ikke blitt offentlig kjent, og Trump har flere ganger bedt om at identiteten må bli kjent.

NTB

Fredag 13. desember 2019 ·•· Innenriks

Spotify stenger kontoret i Norge
Verdens største musikkstrømmetjeneste, Spotify, skal legge ned i Norge. Dette rammer i første omgang de ansatte i Oslo, melder næringslivsnettstedet Børsen.

— Vi kan bekrefte at vi har til hensikt å legge ned kontoret i Norge, som en del av en naturlig konsolideringsprosess i et veldig modent marked, sier Frida Berg, nordisk kommunikasjonssjef i Spotify, til Børsen.

De får ikke opplyst om nedleggingen har noen praktisk betydning for strømmegigantens norske kunder.

I 2018 hadde selskapet sju ansatte i Norge, men i dag er det bare oppført to.

NTB

Fredag 13. desember 2019 ·•· Utenriks

ARD: Russland kan ha skjult skiskytterprofilers positive dopingprøver
De russiske skiskytterprofilene Jevgenij Ustjugov og Svetlana Sleptsova skal ha testet positivt på doping, men prøvene ble holdt skjult, ifølge TV-kanalen ARD.

Den tyske kringkasteren melder fredag at de positive prøvene til Ustjugov og Sleptsova ikke skal ha blitt gjenfunnet i materialet Russland har utlevert fra det mye omtalte laboratoriet i Moskva.

WADA utestengte tidligere denne uken Russland fra alle store idrettsarrangementer i fire år som følge av manipuleringen av dataene.

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) opplyser fredag at det allerede i november 2018 ble innledet etterforskning mot fire russiske skiskyttere, blant dem Ustjugov og Sleptsova. Disse sakene var basert på analyser gjort av data fra Moskva-laboratoriet.

Sakene mot de fire russerne er fortsatt ikke ferdigbehandlet. IBU ønsker dermed inntil videre ikke å gi ytterligere kommentarer.

Ifølge ARD kan en dom i sakene komme i januar.

Ustjugov vant gull på fellesstarten og bronse på stafetten under OL i Vancouver i 2010. Fire år senere ble det gull på stafetten i Sotsji. Sleptsova bidro til russisk stafettgull i 2010.

Begge har nå avsluttet sine karrierer og avvist bruk av doping.

Ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA kan Russland miste stafettgullet fra Sotsji dersom Ustjugov finnes skyldig i dopingbruk. I så fall rykker Norge opp fra fjerde- til bronseplass.

Det er mer uklart hvorvidt medaljene fra 2010 blir omfordelt.

I juni utestengte IBU russerne Alexander Tsjernysjov og Alexandr Petsjenkin i fire år som følge av dopingavsløringer som framkom via laboratoriet i Moskva.

NTB

Fredag 13. desember 2019 ·•· Innenriks

Norge lover milliarder til verdens fattigste
Norge vil bidra med over 5 milliarder kroner til fattigdomsbekjempelse, først og fremst i Afrika, de neste tre årene.

Verdensbankens fond for de fattigste landene (IDA) får drøyt 3 milliarder kroner, og Det afrikanske utviklingsfondet (ADF) får drøyt 2 milliarder kroner for perioden 2020-2022, opplyser utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

— 33 av de 47 minst utviklede landene i verden finner vi i Afrika sør for Sahara. Like fullt har andelen av verdens bistand som går til denne regionen, sunket de senere årene, konstaterer han.

— Vi ønsker å bidra til å snu denne utviklingen og øker innsatsen i disse landene slik at de kan nå bærekraftmålene og utrydde all fattigdom innen 2030, sier Ulstein.

NTB

Fredag 13. desember 2019 ·•· Innenriks

Ericsson skal levere Telenors nye 5G-nett
Telenor lover enda raskere mobilnett når de nå har valgt Ericsson som leverandør av det nye 5G-nettet. Oppgraderingen skal ta fire til fem år.

Siden 2018 har Telenor gjennomført en rekke pilotprosjekter med 5G i Norge. Skandinavias største 5G-prosjekt er på Elverum og drives av Telenor. Det skriver Telenor selv i en pressemelding.

For øyeblikket tester Telenor 5G på ti steder i Norge og på utvalgte steder i Danmark, Sverige, Finland, Thailand og Malaysia.

— Norge har noen av de raskeste mobilnettene i verden. Nå ligger alt til rette for at denne utviklingen kan fortsette. Det er et godt utgangspunkt for utvikling av smarte byer, selvkjørende biler og helse- og velferdsteknologi, skriver digitaliseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding.

Telenor regner med at oppgraderingen fra dagens 4G-nett vil ta fire til fem år. I denne perioden vil de benytte deler fra dagens leverandør, Huawei, til å vedlikeholde og videreutvikle 4G-nettet.

NTB

Fredag 13. desember 2019 ·•· Innenriks

LO medgir lønnsøkning til egen Agenda-sjef kan framstå uheldig
Tenketankleder Trygve Svensson i Agenda fikk 15,9 prosents lønnsøkning i fjor. LO finansierer Agenda, og LO medgir at økningen «kan fremstå uheldig».

Da Agenda ansatte Svensson som daglig leder i fjor, fikk han en årslønn på 1.030.000 millioner kroner. Nå opplyser Agenda til Aften­posten at årslønnen hans er på 1.194.468 kroner, som gir en lønnsøkning på 15,9 prosent på ett år.

Mandag denne uken reagerte LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen overfor Dagbladets nye finansavis Børsen på at statlige eide selskaper ga sine toppsjefer en vekst i samlede godtgjørelser på 10 prosent eller mer fra 2017 til 2018, mens gjennomsnittlig lønnsvekst generelt var 2,8 prosent. Han kalte det «totalt uakseptabelt».

I lys av den kommentaren har Aftenposten bedt om kommentar fra LO-sjefen, som Wegard Harsvik, leder for samfunnskontakt og strategisk arbeid i LO, har besvart på vegne av Gabrielsen i en epost.

— I ettertid ser vi at det kan fremstå uheldig. For 2019 fikk alle ansatte i Agenda et flatt kronetillegg — for leder tilsvarte det cirka 1,6 prosent, skriver han.

LO-leder Gabrielsen sitter i Agendas styre, som fastsetter Agenda-sjefens lønn.

Svensson bor på Nesodden i Akershus og fikk tidligere dekket kostnader for hybel i Oslo. Lønnsveksten skal skyldes at godtgjørelsen er gjort om til ordinær lønn.

NTB

Fredag 13. desember 2019 ·•· Innenriks

Forskere har funnet Norges eldste bergart
Forskere ved Norges geologiske undersøkelse har analysert knøttsmå korn av mineraler fra gneis i Finnmark, som viser at den er over tre milliarder år gammel.

— Kjempeartig at vi endelig har fått bekreftet at det finnes så gamle bergarter i Norge. Men sannsynligvis finnes enda eldre bergarter, forteller forsker Trond Slagstad fra NGU.

Etter å ha analysert mineralene i steinen har forskerne kommet fram til at gneisen ble dannet fra magma som størknet for 3.002.000.000 år siden.

— Hvis man går tilbake 1 til 2 milliarder år, var de dominerende geologiske prosessene ganske like de som er operative i dag. Forholdene før den tid er vi veldig usikre på. Ved å finne og jobbe med stadig eldre bergarter, får vi hele tiden ny kunnskap om denne tidlige perioden, sier, stipendiat Harald Hansen fra Universitet i Tromsø.

Prøven ble funnet sør for Lakselv i Finnmark. Den forrige «rekorden» på like under 3 milliarder år kom også fra Finnmark, og underbygger antakelsen om at de eldste bergartene i Norge finnes her.

NTB

Fredag 13. desember 2019 ·•· Innenriks

Undersøkelse: Nordmenn og svensker undervurderer hverandre
En fersk undersøkelse avslører at nordmenn og svensker vet lite om hvor avhengige vi faktisk er av hverandre. Vi har dessuten ganske stereotypiske oppfatninger.

For første gang har den norske ambassaden i Sverige samarbeidet med sin svenske motpart i Norge om en undersøkelse for å se hva broderfolkene tenker og kan om hverandre. Spørreundersøkelsen er utført av Novus og Respons på vegne av ambassadene og utført i april/mai i år, skriver Aftenposten.

Når spurt om de kjenner noen navn fra underholdningsverdenen, er det 48 prosent av svenskene og 39 prosent av nordmennene som ikke kan nevne ett eneste navn. De som klarer å hoste opp noe, kjenner best til Abba og Astrid Lindgren i Sverige, mens den best kjente nordmannen i Sverige er Fredrik Skavlan.

Mens 97 prosent av nordmenn faktisk har vært i Sverige, er det mer enn én av fem svensker som aldri har satt sin fot i Norge.

Enda tydeligere blir stereotypiene når det skal assosieres fritt. Nordmenn tenker impulsivt handel, Volvo og Ikea om svensker, mens söta bror tenker mest på olje, før det ramler på med naturassosiasjoner: fjell, fjord, ski, natur og laks.

Både svensker og nordmenn tror de handler mindre med hverandre enn de faktisk gjør, og at land som USA og Kina er viktigere.

— Svensker undervurderer nordmenn og nordmenn undervurderer svensker. Vi er viktigere for hverandre enn vi tror, sier Norges ambassadør i Stockholm Christian Syse i en kommentar til funnene rundt handel.

NTB

Fredag 13. desember 2019 ·•· Innenriks

Interne Nav-krav: Skulle øke svindel-anmeldelsene med nærmere 100 millioner kroner på fire år
År etter år satte Nav krav til seg selv om å øke summen for hvor mye trygdesvindel som skulle anmeldes. På fire år økte kravet fra 174 til 270 millioner kroner.

I 2011 var kravet at det skulle anmeldes trygdesvindel på til sammen 174 millioner kroner, mens kravet var økt til 270 millioner kroner i 2015, altså med 96 millioner kroner, ifølge et brev arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har sendt til Stortingets kontrollkomité.

Beløpene omtales som et «mål- og resultatkrav» som ble brukt internt.

I perioden 2010 til 2017 ble det flere ganger vedtatt prosentvise økninger i kravet.

«Skal økes med 10 prosent fra 2009», heter det i 2010 og 2011.

«Skal økes med minst 10 prosent fra 2011», heter det i 2012.

«Skal økes med minst 10 prosent fra 2012», heter det i 2013.

Tall fra Navs årsrapporter viser at Nav stort sett har innfridd målene de har satt seg.

NTB

Fredag 13. desember 2019 ·•· Innenriks

Trolig ingen løsning i Hagen-saken før nyttår
Politiet hadde ambisjoner om å løse forsvinningssaken til Anne-Elisabeth Hagen før årets slutt. Nå har de lagt planer for månedene som kommer.

— På nyåret i år var det helt naturlig å sette oss mål innenfor 2019. Nå er det snart et nytt år, og saken er uløst, så vi har lagt planer for ukene og månedene som kommer, og vi fortsetter etterforskningen, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til NTB.

Politiet er svært interessert i å få opplysninger om én bestemt bil som kjørte på en gangvei samme dag som Anne-Elisabeth Hagen ble borte 31. oktober i fjor. Den ble fanget opp av et kamera på motsatt side av Langvannet og befant seg om lag hundre meter fra Hagens hjem i Lørenskog.

— Jeg sender den oppfordringen på nytt om at vi er svært interessert i at de som har kjørt på gangveien den dagen, melder seg for politiet. Vi vet at det var noen få som benyttet seg av gangveien da, sier Brøske.

Nytt bilspor

NTB

Fredag 13. desember 2019 ·•· Innenriks

Asylsøkere tapte ankesak om beviskrav ved fastsettelse av alder
Fem afghanske asylsøkere har tapt ankesaken i Høyesterett, som legger beviskravet til fastsettelse av alder på laveste nivå.

Høyesterettsdommen som falt torsdag, avklarer at det alminnelige beviskravet om sannsynlighetsovervekt, skal legges til grunn i slike saker.

De fem guttene fra Afghanistan søkte asyl i Norge mellom 26. juli og 1. oktober 2015. Alle fem oppga at de var 15 til 16 år gamle. Etter nærmere vurderinger, inkludert medisinske aldersundersøkelser, ble søknadene avslått av Utlendingsdirektoratet (UDI).

Klager til Utlendingsnemnda (UNE) førte ikke fram. Både UDI og UNE vurderte de fem til å være eldre enn 18 år.

Vant i tingretten

I Oslo tingrett i 2017 fikk de fem medhold i at det må foreligge kvalifisert sannsynlighetsovervekt før utlendingsmyndighetene kan fastslå at en person er over 18 år, om personen selv oppgir å være mindreårig.

NTB

Fredag 13. desember 2019 ·•· Innenriks

Hauglie: — Jeg tar Nav-rapporten på alvor
Navs rapport om trygdeskandalen bekrefter at det har vært store utfordringer i etaten, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

— Jeg tar internrevisors rapport på alvor. Rapporten bekrefter at det har vært store utfordringer i Nav på dette området, og at det har fått alvorlige konsekvenser, sier Hauglie i en epost hun har sendt til NTB.

Mangelfull kompetanse og dårlig kapasitet og kommunikasjon førte til Nav-skandalen, ifølge rapporten internrevisjonen i Nav la fram torsdag.

— Jeg merker meg at Nav-direktøren allerede har varslet organisatoriske endringer i kjølvannet av rapporten. Mitt mål er å komme til bunns i hva som har skjedd, og å hindre at noe lignende skjer igjen, sier Hauglie.

Statsråden varsler nå at hun vil be om en skriftlig orientering fra Nav-direktør Sigrun Vågeng om hvordan hun skal følge opp rapporten. I tillegg skal departementet organiseres slik at styringen av Nav blir bedre, ifølge Hauglie.

— Jeg vil også se om det er behov for ytterligere grep i tiden som kommer, blant annet å bedre EØS-kompetansen i departementet, sier hun.

NTB

Fredag 13. desember 2019 ·•· Utenriks

Mann som drepte seks, lynsjet av demonstranter i Bagdad
En mann drepte fire demonstranter og to butikkansatte i Bagdad. Deretter ble han drept av demonstranter som hengte ham opp i en stolpe i byen.

Mannen var ettersøkt for narkotikakriminalitet og var på flukt fra sikkerhetsstyrker da han gikk til angrep torsdag.

Han skjøt og drepte seks personer inkludert fire aktivister som deltok i demonstrasjonene mot regjeringen i Irak. En gruppe demonstranter overmannet mannen, banket ham opp og hengte ham etter beina i en trafikklysstolpe på Wathba-plassen i sentrum av Bagdad.

Hendelsen fordømmes av store deler av den brede protestbevegelsen basert på Tahrir-plassen, som insisterer på fredelige demonstrasjoner mot regjeringen.

— Vi kan ikke tillate at bildet av vår rene revolusjon blir forvridd, så vi erklærer at vi er ikke er skyldige for det som skjedde denne morgenen som fredelige demonstranter, heter det i en uttalelse fra protestbevegelsen.

Nå kreves det at angriperne identifiseres. Militsen Saraya Salam beskytter de fredelige demonstrantene på Tahrir-plassen. Den innflytelsesrike sjiamuslimske lederen Muqtada al-Sadr, som styrer militsen, sier at dersom angriperne ikke er identifisert innen 48 timer, vil han beordre styrken om å forlate plassen.

Nesten 430 mennesker er blitt drept og 20.000 såret siden demonstrasjonene i Irak begynte for over to måneder siden. Forrige fredag ble 25 demonstranter drept da væpnede menn åpnet ild fra biler mot en gruppe demonstranter på Khilaniplassen.

Angrepet er et av de mest dødelige siden demonstrasjonene mot regjeringen begynte.

NTB-AP

Fredag 13. desember 2019 ·•· Innenriks

SV: — Forklaringsproblemet til Hauglie vokser
SV mener Anniken Hauglies sak svekkes med Nav-rapporten. — Det spiller inn i vurderingen av om hun fortsatt bør ha tillit i Stortinget, sier Freddy Øvstegård.

— Det som er urovekkende og oppsiktsvekkende, er hvordan rapporten peker på en stor svikt i kommunikasjonen mellom Nav og departementet, sier Freddy André Øvstegård, som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen for SV, til NTB.

Han mener at interngranskningen av Nav som ble presentert torsdag ettermiddag, viser at alarmen gikk for sent da den gale lovfortolkningen ble oppdaget, og at Arbeids- og sosialdepartementet har vært for utydelige overfor Nav.

— Alle piler peker på at Anikken Hauglie ikke tok ansvaret med å oppklare hva som er rett lovtolkning overfor Nav når de gjentatte ganger ba om arbeidsdepartementets vurdering. Hadde Hauglie og regjeringen vært tydelige på hva som er rett forståelse av loven, ville skandalen blitt avdekket mye tidligere, og mange kunne blitt reddet fra urettmessig fengsling og tilbakebetalingskrav, sier han, og fortsetter:

— Forklaringsproblemet til Hauglie vokser med denne rapporten, og saken hennes svekkes. Det spiller inn i vurderingen av om hun fortsatt bør ha tillit i Stortinget.

— Betyr det at dere vurderer å fremme, eller eventuelt støtte, et nytt mistillitsforslag mot Hauglie?

— Det har vi ikke tatt stilling til. Nå vil vi forstå hvorfor alarmen ikke gikk tidligere og om hun har oppfylt informasjonsplikten.

NTB

Torsdag 12. desember 2019 ·•· Innenriks

Dronning Sonja bak murene
Dronning Sonja avla torsdag formiddag et førjulsbesøk i Bredtveit fengsel i Oslo. Dronningen møtte de innsatte og fikk en omvisning under besøket.

Fengselsbesøket varte om lag i én og en halv time. Dronningen har besøkt fengselet ved en rekke tidligere juleanledninger.

Bredtveit fengselet ligger i Groruddalen og har kun kvinnelige innsatte fordelt på en avdeling med høyt sikkerhetsnivå og en avdeling med lavt sikkerhetsnivå.

NTB

Torsdag 12. desember 2019 ·•· Utenriks

Suu Kyi kritiseres for taushet rundt anklager om folkemord
Aktoratet i Haag anklager Myanmars leder Aung San Suu Kyi for å ha valgt å ignorere grusomme handlinger mot sivile i sin forklaring.

Aktoratet i Den internasjonale domstolen (ICJ) kritiserer også Suu Kyi for å forsvare Myanmars regjeringsstyrkers framferd overfor den muslimske rohingya-minoriteten i landet. Det er Gambia, på vegne av Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC), som har reist saken mot Myanmar.

På dag tre i rettssaken i FN-domstolen anklager Gambias advokater den tidligere fredsprisvinneren for å ha valgt å ignorere grusomme handlinger mot sivile.

Myanmar anklages for å ha drevet rundt 740.000 medlemmer av rohingya-minoriteten på flukt til nabolandet Bangladesh, samt for drap og overgrep mot tusenvis av sivile.

Med kart, satellittbilder og fotografier har aktoratet lagt fram bevis som viser drap på sivile, voldtekt av kvinner og nedbrente hus.

Angrepene mot rohingya-bebodde områder startet i slutten av august 2017. I sitt forsvar for Myanmar har Suu Kyi pekt på at politiposter i områdene først ble angrepet av rohingyaer. Aktoratet mener at den påfølgende militæroperasjonen utgjør folkemord og etnisk rensing og sier at menneskerettbrudd fortsatt skjer.

Myanmars 74 år gamle leder, som i praksis er landets statsminister, har siden 2017 blitt fratatt en rekke priser og ærestitler. I 1991 ble hun tildelt Nobels fredspris. Flere krever nå at også fredsprisen blir tatt fra henne. De anklager henne for å forsvare overgrep i regi av de samme generalene som holdt henne i husarrest i 15 år.

NTB-AFP-AP

Torsdag 12. desember 2019 ·•· Innenriks

Nav-rapport: Mangelfull kompetanse og dårlig kapasitet og kommunikasjon årsaken til Nav-skandalen
Mangelfull kompetanse og dårlig kapasitet og kommunikasjon førte til Nav-skandalen, ifølge internrapporten som ble lagt fram tirsdag.

— Det er ikke én enkelt årsak til at ting har gått såpass galt, sa revisjonsdirektør Terje Klepp i Nav på en pressekonferanse torsdag.

Klepp nevner likevel det han mener er de viktigste årsakene til Nav-skandalen:

— Det er de tre K‘ene, som jeg kaller de. Mangelfull kompetanse, dårlig kapasitet og dårlig kommunikasjon, både internt og eksternt.

Navs internrevisjon har fått i oppgave å gjennomgå hva som skjedde da EØS-forordningen om bruk av trygd i utlandet trådde i kraft, og hva som skjedde etter trygderettens konklusjoner i 2017.

Rapporten som ble lagt fram torsdag, ble ferdig sent onsdag kveld, ifølge Kleppe.

NTB

Torsdag 12. desember 2019 ·•· Innenriks

Mattilsynet: — Vi ser svært alvorlig på funnene i rapporten
Mattilsynet får krass kritikk i en ny rapport. Tilsynet sier de tar tak for å forbedre seg, men de har ikke noe mål på når tilliten skal være gjenopprettet.

— Det er vanskelig å si hvor lang tid det kommer til å ta for å gjenopprette tilliten til Mattilsynet. Det er viktig å se på hvordan vi kan bli bedre, så er det opp til omgivelsene å vurdere når vi har gjenopprettet tilliten, sier tilsynets administrerende direktør Ingunn Midttun Godal til NTB.

Torsdag morgen var hun kalt inn på teppet av landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) etter at en granskningsrapport som ble lagt fram tirsdag av KPMG, konkluderte med at Mattilsynet ikke har gode nok systemer og rutiner i forbindelse med tilsyn.

Rapporten ble bestilt etter at tilliten til Mattilsynet den siste tiden har blitt svekket etter at det ble avdekket alvorlige feil i forbindelse med tilsyn hos en pelsbonde og hos en lakseoppdretter.

NTB

Torsdag 12. desember 2019 ·•· Innenriks

Fortsatt nedgang i antall straffereaksjoner
Nedgangen i antall straffereaksjoner fortsetter og var på 2,5 prosent i 2018. Unntaket er lovbrudd som voldtekt, grove typer vold og grove bedragerier.

I 2018 ble det registrert 270.300 straffereaksjoner, en nedgang på 2,5 prosent fra året før, ifølge Statistisk sentralbyrå.

244.000 personer fikk minst én straffereaksjon i 2018, mens én av ti straffede fikk to eller flere reaksjoner i løpet av året.

Nedgangen i antall straffereaksjoner fortsetter i 2018, noe som har vært trenden de siste ti årene, men er mindre markant.

NTB

Torsdag 12. desember 2019 ·•· Innenriks

To siktede erkjenner å være involvert i drapet i Sola
To av de tre siktede mennene i 20-årene erkjenner å ha vært involvert i drapet i Sola. En mann (44) ble funnet død på en strand mandag.

De to har i avhør erkjent at de var involvert, opplyser påtaleansvarlig Lars Ole Berge i Sørvest politidistrikt.

Politiet vil ikke gå nærmere inn på hva de har forklart i avhør.

Ifølge Aftenbladet ble resultatet av det første fengslingsmøtet torsdag at en av mennene ble varetektsfengslet i fire uker, hvorav to av dem i full isolasjon. Dette er i tråd med det politiet ba om.

Den andre mannen framstilles for fengsling torsdag ettermiddag.

Uavklart om skyldspørsmålet

Advokat Per Holter-Andersen representerer en av de siktede, en mann i starten av 20-årene.

— Han gjennomførte et lengre avhør i går kveld, hvor han knytter seg til gjerningen. Men han har ikke tatt endelig stilling til spørsmålet om straffskyld, sier Holter-Andersen til VG torsdag formiddag.

Mennene er alle bosatt i Rogaland og kjent for politiet fra før.

Undersøker bil

Fengslingsmøtet for den tredje siktede utsettes til fredag.

— Politiet mener det er grunnlag for å holde på ham, men vil gjennomføre ytterligere etterforskningsskritt for å avklare hans rolle, sier Berge.

De tre mennene i 20-årene er siktet etter at den 44 år gamle mannen ble funnet død mandag ettermiddag. Onsdag ble avdødes bil hentet opp fra sjøen utenfor Ølberg.

Bilen blir undersøkt med bistand fra Kripos.

— Det er fortsatt for tidlig å si noe om hendelsesforløp eller motiv. Vi jobber også med å avklare eventuell relasjon mellom de siktede og avdøde, sier Berge.

NTB

Torsdag 12. desember 2019 ·•· Innenriks

2019: Trygdeskandale, bompengebråk og klimastreik
2019 var året da Norge fikk en firepartiregjering, trygdeskandalen ble avslørt, skoleelever streiket for klima og nordmenn kranglet om bompenger.

Januar

2. januar: Fire skiløpere omkommer i et snøskred på Blåbærfjellet i Tamokdalen i Troms. De omkomne var tre finske menn og en svensk kvinne. Den siste av dem blir først funnet i juli.

9. januar: Forsvinningssaken i Lørenskog blir offentlig kjent. Siden 31. oktober 2018 har politiet i skjul etterforsket forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen, ektefellen til forretningsmannen og milliardæren Tom Hagen. Politiets hovedhypotese er nå at hun er drept.

17. januar: Norge får sin første ikke-sosialistiske flertallsregjering siden 1985 når Høyre, Frp, Venstre og KrF blir enige om en regjeringserklæring. Enigheten får navnet Granavolden-plattformen — etter Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland, der forhandlingene fant sted. Samme dag går KrF-leder Knut Arild Hareide av, etter å ha stilt som ultimatum at partiet skulle samarbeide med Ap og Sp.

22. januar: Den utvidede regjeringen blir klar. KrF får tre statsråder: barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

28. januar: Juryen i Borgarting lagmannsrett kjenner den tidligere polititoppen Eirik Jensen skyldig i grov korrupsjon, men frikjenner ham for medvirkning til innførsel av hasj. Fagdommerne setter juryens kjennelse til side, og saken får dermed ny behandling.

NTB

Torsdag 12. desember 2019 ·•· Innenriks

Ambulanseflyfeilen kan være funnet
Flyteknikere kan ha lokalisert årsaken til at fire av Babcocks ambulansefly ble satt på bakken. Flyene kan være tilbake i tjeneste om kort tid.

Det bekrefter Norsk flyteknikerorganisasjon til TV 2.

— Flyteknikere mener forklaringen kan ligge i håndteringen av den nye flytypen som ble tatt i bruk i forbindelse med operatørskiftet, sier leder Andreas Sundt i Norsk flyteknikerorganisasjon.

De nye flyene har kraftigere motorer og et noe annet propelloppsett.

— Flyteknikerne tror dette kan ha påvirket flyene under innflyging slik at de har krenget og gitt en opplevelse av motorsvikt, sier Sundt.

7. desember tok Babcock fem av elleve fly ut av tjenesten etter meldinger om avvik fra piloter valgte å parkere flyene.

Krisen har ført til kraftig kritikk mot både Babcock og helseminister Bent Høie (H). Tirsdag denne uken ble fem ekstrafly satt inn.

Babcock vil verken bekrefte eller avkrefte kommentarene fra Sundt.

NTB

Torsdag 12. desember 2019 ·•· Utenriks

Verdens eldste jegertegninger funnet i hule i Indonesia
Arkeologer har funnet tegninger i en hule i Indonesia som er datert nesten 44.000 år tilbake, de eldste tegningene om jakt som er oppdaget, ifølge en studie.

Tegningene viser menneskefigurer som jakter griser og bøfler, ifølge en studie av et team arkeologer ved Griffith University i Australia. Studien ble denne uken publisert i tidsskriftet Nature.

Tegningene ble funnet i en kalksteinshule i provinsen Sør-Sulawesi i Indonesia.

Minst åtte menneskelignende figurer med sverd og tau er tegnet sammen med dyrene, begge tegnet på samme tid, i den samme kunstneriske stilen, med samme teknikk og mørkerøde farge.

I mange år har det vært antatt at hulekunsten først dukket opp i Europa, men indonesiske malerier har utfordret den teorien.

Det er minst 242 huler eller steder med eldgamle tegninger bare på Sulawesi, og det oppdages nye steder årlig, ifølge forskerne.

— Steinkunsten i Sulawesi kan bidra til uvurderlig innsikt i framveksten av menneskets spiritualitet og spredningen av kunstnerisk tro og praksis som formet vårt moderne sinn, sier Adhi Agus Oktaviana, en av forskerne bak studien.

Forskerne bak studien sier også at tegningene kan betraktes som det eldste beviset for kommunikasjon av en fortelling i paleolittisk kunst. Paleolittisk tid er den eldste delen av steinalderen.

NTB-DPA-AFP

Torsdag 12. desember 2019 ·•· Innenriks

Drapet i Sola ble sannsynligvis forsøkt skjult
Mannen som ble funnet drept på Regestranda i Sola mandag, hadde brannskader og lå på en bålplass. Bilen hans ble funnet dumpet i sjøen ved en kai i nærheten.

Stavanger Aftenblad skriver at dette tyder på at gjerningsmennene forsøkte å skjule drapet. Tre menn i 20-årene fra Rogaland er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på den 44 år gamle mannen fra Bryne. Han ble sist sett søndag på kjøpesenteret M44 på Bryne.

Politiadvokat Lars Ole Berge i Sørvest politidistrikt sier at de tre ikke er siktet for likskjending. Han ønsker ikke å gå inn på hvorvidt siktelsene kan bli utvidet.

— Det er en totalvurdering av de kriminaltekniske undersøkelsene og obduksjonen som gjør at vi trekker den slutningen at man står overfor et drap, forklarer han.

— Knytter seg til handlingen

To av de pågrepne er domfelt tidligere for en rekke forhold, mens den tredje ikke skal være straffedømt, skriver VG. Alle tre er kjent for politiet fra før.

En av de siktede ble avhørt natt til onsdag, mens de to andre ble avhørt onsdag. De tre fremstilles for varetektsfengsling i Stavanger tingrett torsdag.

NTB

Onsdag 11. desember 2019 ·•· Innenriks

Ranssiktet 15-åring varetektsfengslet i Trondheim
Tre gutter i alderen 15 til 18 år er varetektsfengslet, siktet for en rekke ran og ransforsøk i Trondheim den siste tiden.

I oktober, november og desember har politiet registrert en rekke ran og ransforsøk på åpen gate i og ved Trondheim sentrum.

«Hendelsene har vært hyppige, grovheten eskalerende», heter det i en kjennelse fra Sør-Trøndelag tingrett, skriver Adresseavisen.

Politiet mener trioen kan ha vært sammen om flere ran. De tre er blant annet siktet for ran av en privatperson ved Trondheim torg i slutten av november.

NTB

Onsdag 11. desember 2019 ·•· Innenriks

Drapet i Sola ble sannsynligvis forsøkt skjult
Mannen som ble funnet drept på Regestranda i Sola mandag, hadde brannskader og lå på en bålplass. Bilen hans ble funnet dumpet i sjøen ved en kai i nærheten.

Stavanger Aftenblad skriver at dette tyder på at gjerningsmennene forsøkte å skjule drapet. Tre menn i 20-årene fra Rogaland er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på den 44 år gamle mannen fra Bryne.

Politiadvokat Lars Ole Berge i Sørvest politidistrikt sier at de tre ikke er siktet for likskjending. Han ønsker ikke å gå inn på hvorvidt siktelsene kan bli utvidet.

— Det er en totalvurdering av de kriminaltekniske undersøkelsene og obduksjonen som gjør at vi trekker den slutningen at man står overfor et drap, forklarer han.

NTB

Onsdag 11. desember 2019 ·•· Utenriks

Dansk politi mistenker planlagt terrorangrep
Politiet i Danmark har onsdag ettermiddag gjennomført en større aksjon etter mistanke om at det er planlagt et terrorangrep.

Politiet opplyser at de gjennomfører ransakinger og pågripelser flere steder i landet onsdag ettermiddag.

— Bakgrunnen for aksjonen er mistanke om forberedelse av et terrorangrep med militant, islamistisk motiv, skriver København-politiet i en pressemelding.

Politiet vil ikke opplyse ytterligere om aksjonen før en pressekonferanse klokka 17 i København.

Flere politidistrikter er involvert i aksjonen. Danskenes svar på PST, PET, deltar også i aksjonen og på pressekonferansen onsdag ettermiddag.

Den danske avisen Ekstra Bladet skriver at politiet blant annet har ransaket studentboliger i Aalborg og en leilighet utenfor København.

Politiet meldte selv om aksjonen klokka 14.42 på sin Twitter-konto.

PST i Norge opplyser til Filter Nyheter at de er kjent med aksjonen i Danmark, men at det ikke er avdekket koblinger til Norge.

— PST er kjent med aksjonen i Danmark, men vi sitter ikke på informasjon som tyder på at dette påvirker trusselbildet i Norge, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST.

NTB-Ritzau

Onsdag 11. desember 2019 ·•· Utenriks

Sveitsisk bank stopper finansiering av nye kullkraftverk
Det sveitsiske bankselskapet Credit Suisse kunngjør at det ikke vil finansiere nye kullkraftverk, i samsvar med uttalelser på FNs klimatoppmøte i Madrid.

— Banken har bestemt at den ikke lenger vil yte noen form for finansiering relatert til utvikling av nye kullkraftverk. Credit Suisse anerkjenner det delte ansvaret for å gjøre noe med utfordringene klima endringene gir, uttalte den nest største banken i Sveits før en investorkonferanse onsdag.

Banken kom med kunngjøringen etter at den avtroppende britiske sentralbanksjefen Mark Carney etterspurte obligatoriske fremleggelser av klimaavtrykket fra selskaper over hele verden. Dette vil erstatte det nåværende lappeteppet av frivillige skjemaer, uttalte Carney som nylig er utpekt som FNs spesialrepresentant for klimaendringer og finans.

— Det er på tide med en forandring i hele det økonomiske bildet, sa Carney på klimatoppmøtet på tirsdag.

Credit Suisse forplikter seg også til å forbedre sin streben etter en mer klimavennlig økonomi med mindre karbonutslipp.

NTB-AFP

Onsdag 11. desember 2019 ·•· Utenriks

Greta Thunberg kåret til årets person av Time
Den 16 år gamle svenske klimaaktivisten Greta Thunberg er kåret til årets person 2019 av det amerikanske nyhetsmagasinet Time.

— I flere tiår har forskere og aktivister slitt med å få verdensledere til å ta klimatrusselen på alvor, men i år har en tenåring på en eller annen måte fått verdens oppmerksomhet, skriver Time i sin artikkel om Thunberg.

Thunberg ble kjent da hun begynte sin skolestreik foran den svenske Riksdagen i fjor sommer. Inspirert av den unge klimaaktivisten har titusenvis av barn rundt om i verden engasjert seg i klimasaken.

Den svenske 16-åringen har ingen magisk løsning på klimakrisen, men hun har klart å skape et globalt holdningsskifte og en verdensomspennende bevegelse som krever endring, skriver Time, som i nær 100 år har kåret Person of the Year, eller årets person.

Tittelen betegner en person, en gruppe eller idé, som har satt et markant preg på året som gikk. Det kan man si at Thunberg har gjort.

I tillegg til å ha arrangert klimastreiker har Thunberg holdt tale under FNs klimatoppmøte i Katowice i Polen, World Economic Forum i Davos, i det britiske Parlamentet, EU-parlamentet og FNs hovedforsamling.

Hun har møtt presidenter og mektige mennesker som EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker, Frankrikes president Emmanuel Macron, USAs tidligere president Barack Obama og pave Frans.

Den svenske aktivisten er tildelt flere priser for sitt klimaengasjement.

Times kåring går tilbake til 1927. Prisen har gått til statsledere, forretningsfolk, politikere og til og med til «datamaskinen».

NTB-TT

Onsdag 11. desember 2019 ·•· Utenriks

Thunberg: Verdens ledere mangler innsikt
Den unge, svenske klimaaktivisten Greta Thunberg langer på nytt ut mot verdensledere og selskaper som ikke tar klimatruslene på alvor.

— Jeg har hatt det privilegium å få reise verden rundt. Min erfaring er at mangelen på innsikt er like stor over alt, ikke minst blant dem som vi har valgt til å lede oss, sa Thunberg i en tale på FNs klimatoppmøte i Madrid onsdag.

— Ledere oppfører seg ikke som om det er en nødsituasjon, for da hadde de handlet, sa den svenske jenta, som fyller 17 år om en knapp måned.

I tidligere taler har klimaaktivisten fått oppmerksomhet for følelsesladede oppfordringer til verdens ledere. Denne gangen sa hun at hun vil holde seg til fakta.

— Hvis jeg sier «How dare you» er det det eneste folk hører, sa Thunberg.

Deretter listet hun opp fakta.

— I IPCCs 1,5-gradersrapport, som kom i fjor, konstateres det at om vi skal ha 67 prosent mulighet for å begrense oppvarmingen til under 1,5 grader, hadde vi den første januar 2018 bare 420 gigatonn CO2 igjen å slippe ut. Selvsagt er det tallet lavere i dag, ettersom vi slipper ut 42 gigatonn hvert år, sier Thunberg i en rekke med fakta.

Thunberg langet også nylig ut mot Norge og norsk oljeproduksjon.

— Ved å øke olje- og gassproduksjonen ansikt til ansikt med klimakrisen, bryter Norge rettighetene skjenket hvert eneste barn i verden i henhold til FNs barnekonvensjon, het det i et brev til statsminister Erna Solberg (H), undertegnet av Thunberg og barn fra 13 andre land.

NTB-TT

Onsdag 11. desember 2019 ·•· Utenriks

Canadisk flyselskap satser på elfly
Et flyselskap i Canada vil sette elfly inn i persontrafikk og gjennomførte tirsdag det de hevder var en historisk prøveflygning.

Harbour Air har sammen med teknologiselskapet magniX utviklet elmotoren på flyet som ble testet, et 62 år gammelt sjøfly av typen DHC-2 de Havilland Beaver.

Tirsdag gjennomførte de en prøveflygning i Vancouver, rett nok bare tre minutter lang, men likevel historisk, ifølge selskapets grunnlegger og eier Greg McDougall.

Skapte historie

— I dag skapte vi historie, slo han fast etter selv å ha sittet bak spakene på det gule sjøflyet som kan ta seks passasjerer.

— Vårt mål er å elektrifisere alle våre fly. Det er ingen grunn til ikke å gjøre dette, sier han.

Harbour Air transporterer rundt en halv million passasjerer årlig mellom Vancouver, skistedet Whistler og øyer og småsteder langs stillehavskysten.

— Dette beviser at kommersielle helelektriske flygninger lar seg gjennomføre, sier sjefen for magniX, Roei Ganzarski.

Kutt i utslipp

Elfly vil ikke bare medføre drastisk kutt i klimautslipp, men også spare flyselskap for store utgifter til drivstoff og vedlikehold, understreker McDougall.

Kommersiell bruk av elfly i passasjertrafikk er imidlertid fortsatt et stykke fram i tid, men Harbour Air håper sertifiseringen vil være på plass innen to og et halvt år.

Store flyprodusenter som Boeing og Airbus jobber også med å utvikle elfly, og magniX samarbeider også med det israelske selskapet Eviation. Sammen viste de fram et niseters elfly under et flyshow i Paris i juni. Dette flyet, som er døpt Alice, skal etter planen gjennomføre jomfruturen i begynnelsen av neste år.

NTB-DPA-AFP

Onsdag 11. desember 2019 ·•· Innenriks

«Notre-Dame» årets mest populære Google-søk
«Notre-Dame», «Vy» og «Hva skal jeg stemme» er blant årets mest populære Google-søk.

Det viser statistikk fra Google.

— Den dramatiske brannen i Notre-Dame i mai utløste en enorm oppsving i søk etter det franske landemerket, skriver pressesjef Helle Skjervold i Google Norge i en epost til NTB.

Oversikten baserer seg på hvilke søkeord som har økt mest fra 2018.

«Hva er en sjaman» er blant spørsmålene nordmenn har lurt mest på i 2019. På den lista finner man også «Hva betyr Vy», «Hva skal jeg stemme» og «Hvem vant valget».

Terrorsiktede Philip Manshaus er mannsnavnet flest har søkt opp. Laila Anita Bertheussen ligger øverst på listen over kvinnenavn.

— Etter et år der miljøsaken har definert det offentlige ordskiftet, er det kanskje ingen overraskelse at klima-frontfigur Greta Thunberg er blant Google-søkene som har økt mest, skriver Skjervold videre.

NTB

Onsdag 11. desember 2019 ·•· Innenriks

Tøffe værforhold i Sør-Norge
Uvær skaper problemer i hele Sør-Norge, med stengte fjelloverganger, innstilte ferjer, trær som faller ned over veier og biler som velter.

Værforholdene på Østlandet, Vestlandet og i Midt-Norge har medført dårlig framkommelighet, men det er ikke meldt om ulykker med alvorlige personskader natt til onsdag.

Rett før klokka 5 melder Vegtrafikksentralen at ferjesambandet Horten-Moss innstiller inntil videre alle avganger grunnet værforholdene, men at planen er å gjenoppta ordinær drift med først avgang fra 6.15 fra Horten og 6.30 fra Moss.

Fjellovergangene

Svært mange fjelloverganger har vært helt eller delvis stengt natt til onsdag. E16 over Filefjell er en av få som er åpne, men E16 er imidlertid stengt på strekningen fra Voss til Gudvangen, noe som medfører en omkjøring via E39 som kan ta 2—3 timer ekstra.

Siste oppdatering fra Vegtrafikksentralen Vest viser at riksvei 15 over Strynefjellet og fylkesvei 37 mellom Rauland hotell og Skinnarbu bom nå er åpnet, mens riksvei 13 over Vikafjellet, fylkesvei 53 på strekningen Årdal til Tyin og fylkesvei 50 fra Aurland til Hol fremdeles er stengt.

Også E6 over Dovre, fylkesvei 51 Valdresflye og fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet er blant de stengte overgangene.

NTB

Onsdag 11. desember 2019 ·•· Utenriks

Domstol i USA stopper Trumps milliardbevilling til Mexico-mur
En domstol i USA hindrer Trump-administrasjonen i å bruke 3,6 milliarder dollar fra forsvarsbudsjettet til å bygge en mur langs grensa til Mexico.

Det kommer fram i en 21 sider lang kjennelse fra en domstol i El Paso i Texas tirsdag.

Bevillingene som nå er blitt stoppet — i hvert fall foreløpig — er fordelt på elleve prosjekter i California, Arizona, New Mexico og Texas.

Justisdepartementet sier det kommer til å anke avgjørelsen.

Dommer David Briones skriver i kjennelsen at han ikke vil bidra til å gjøre grensesikkerhet mindre viktig, men at den bekymringen ikke kan overstyre betydningen det har for folk at den utøvende makt overholder loven.

— Det er spesielt slik at når Kongressen — folkets representanter — bevilget 1,375 milliarder dollar til grensesikkerhet, ikke 6,1 milliarder til en mur, skriver dommeren i tirsdagens kjennelse.

USAs president Donald Trump erklærte i februar nasjonale krise — unntakstilstand — for å omgå Kongressen og få tilgang til midler fra forsvarsbudsjettet.

Tirsdagens kjennelse gjelder ikke en annen pott med Pentagon-bevilling, som er på 2,5 milliarder dollar. Den er godkjent av USAs høyesterett.

Den såkalte shutdownen endte i februar da det ble undertegnet en avtale som ga 1,4 milliarder dollar til grensesikkerhet, men ingenting til muren Trump ville bygge.

NTB-AP

Onsdag 11. desember 2019 ·•· Innenriks

Nordmenn vil bruke over 6.200 hver på julegaver
Sørlendinger er de i Norge som har tenkt å bruke både mest og minst på julegaver. Hvor mye folk skal bruke, varierer veldig.

I snitt har nordmenn over 18 år planlagt å bruke 6.246 kroner på julegaver i år, ifølge en fersk undersøkelse Norstat har gjort for Storebrand, gjengitt i Fædrelandsvennen. Rundt 15 prosent skal bruke over 10.000 kroner.

— Å bruke nær 9.000 kroner på julegaver er veldig mye og kan også for flere stå i veien for å få hjulene til å gå rundt i hverdagsøkonomien, sier Heidi Skaaret, konserndirektør personmarked i Storebrand, til avisa.

Skaaret frykter mange føler kjøpepress og bruker mer penger enn de strengt tatt har.

Pengebruken øker med alder. I aldersgruppen 18 til 29 år ligger snittet på 3.963 kroner, mens i aldersgruppa over 67 år har de tenkt å bruke klart mest, med 8.884 kroner i snitt hver.

Kanskje mest overraskende er de geografiske ulikhetene, der innbyggerne i Aust-Agder skal bruke minst, med 4.865 hver, mens naboene i Vest-Agder planlegger å spandere hele 8.778 kroner — mest i Norge.

Spørsmålet er om man sløser eller er gavmild når man bruker mye, om man er gnien eller fornuftig ved å bruke mindre.

— Forskjellene er også så store at det må gjenspeile mer enn økonomi. Antakelig ligger ulike holdninger bak, sier Skaaret.

De to andre bunnfylkene på bruk er Oslo og Hordaland, med henholdsvis 5.130 og 5.186 i planlagt julegaveforbruk hver i snitt, mens innbyggere i Rogaland og Troms er de som ligger på forbrukstoppen med vestlendingene, der har de tenkt å punge ut med 7.831 og 7.814 kroner hver.

NTB

Onsdag 11. desember 2019 ·•· Innenriks

Babcock kan få hele regningen etter beredskapskrisen
Regningen kan bli stor for Babcock, etter at både jetfly og forsvarshelikoptre er satt inn for å sikre ambulanseberedskapen i lufta i nord.

Ifølge Klassekampen er det trolig selskapet Babcock International som må ta regningen for den ekstra medisinske beredskapen staten har sett seg nødt til å sette inn for å sikre Nord-Norge, blant annet med et helikopter fra Forsvaret.

— Dette er ganske enkelt. Alt som pådras av kostnader, enten det er kjøpt av andre eller om det er statens egne kostnader, kan kreves erstattet av Babcock, sier Robert Myhre, partner i Aktiv Advokat og ekspert på offentlige anbud.

Det framgår også tydelig av kontrakten mellom Babcock og Luftambulansetjenesten.

I rundt halvparten av 286 såkalte «uønskede hendelser» med luftambulansen de siste fem månedene har det blitt satt inn — og betalt for — alternativ transport, inkludert Forsvarets helikopter og jetfly fra Oslo.

Helseminister Bent Høie (H) sa tirsdag at det er for tidlig å anslå sluttsummen på regningen eller hvem som skal ta den. Ledelsen i Babcock International ønsker ikke å kommentere saken.

NTB

Onsdag 11. desember 2019 ·•· Innenriks

Mystisk bil ved Hagens hus fanget på video
Et til nå ukjent kamerabevis kan avsløre fluktbilen som ble brukt da Anne-Elisabeth Hagen forsvant, skriver VG.

En bil i nærheten av en gangvei ved Hagens bolig peker seg ut.

— Politiet er kjent med at det tidvis er noe biltrafikk på gangveien ved Langvannet, og etterforskningen har avdekket at noen få biler også kjørte på denne gangveien den 31. oktober i fjor, sier politiets etterforskningsleder Tommy Brøske til VG.

Politiet har gjennomgått tusenvis av timer med overvåkingsvideo, og de ber nå personer som har kjørt på gangveien eller gjort observasjoner i dette området 31. oktober i fjor, om å melde seg.

Blant flere uidentifiserte kjøretøy i morgentimene dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant, har én konkret bil vekket særlig interesse, ifølge VGs opplysninger. Bilen, som ble fanget opp av et kamera på motsatt side av Langvannet, befant seg om lag hundre meter fra Hagens hjem.

Til tross for at politiet gjentatte ganger har bedt personer som oppholdt seg i området 31. oktober 2018 om å melde seg, skal ikke den eller de personene som kjørte denne bilen, ha gjort det.

Det er ikke lov å kjøre på gangveien, men den ble likevel tatt i bruk på formiddagen 31. oktober i fjor.

NTB

Onsdag 11. desember 2019 ·•· Utenriks

Studie: Grønlands-isen smelter sju ganger raskere enn før
Issmeltingen på Grønland er nå sju ganger raskere enn på 1990-tallet, ifølge 96 internasjonale forskere tilknyttet 50 universiteter og forskningsinstitusjoner.

— Med dagens utviklingstrend vil avsmeltingen av Grønland alene bidra til at 100 millioner mennesker årlig vil oppleve oversvømmelse mot slutten av dette århundret, eller totalt 400 millioner som følge av alle bidragene til de forventede havnivåøkningene, sier professor Andrew Shepherd ved Universitetet i Leeds.

På 1990-tallet utgjorde issmeltingen 33 milliarder tonn is årlig. I dette tiåret er issmeltingen på 254 milliarder tonn årlig, ifølge polarforskernes studie som er publisert i tidsskriftet Nature.

Grønland har mistet nok is siden 1992 til å heve det globale havnivået med 10,6 millimeter. Fortsetter issmeltingen i samme takt, vil det bety at 100 millioner mennesker i kystnære områder verden rundt kommer til å oppleve årlige oversvømmelser mot slutten av dette århundret, ifølge studien fra forskergruppen Ice Sheet Mass Balance Inter-comparison Exercise (IMBIE).

— Dette er ikke usannsynlige hendelser med neglisjerbare effekter; de skjer nå og vil få ødeleggende konsekvenser for kystsamfunnene, sier Shepherd.

NTB-Ritzau

Onsdag 11. desember 2019 ·•· Innenriks

Mattilsynet får slakt i ekstern granskning
En ekstern granskning konkluderer med at det er mange systematiske svakheter og feil i Mattilsynets tilsynsarbeid.

Granskningen, som er utført av KPMG, kommer etter at Mattilsynet gjennomførte et uanmeldt tilsyn på gården til pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås i Sandnes i juni i fjor og skrev en tilsynsrapport med mange faktafeil. Dette innrømmet også Mattilsynet, og administrerende direktør Harald Gjein gikk av.

Den uavhengige g ranskningen , som har sett nærmere på Mattilsynets tilsynsvirksomhet på landbruks og fiskeriområdet, konkluderer med at etaten ikke har gode nok systemer og rutiner for tilsyn, at tilsynet ikke har et system som sikrer en oppdatert og enhetlig fortolkning av regelverket, og at det mangler kontroll på gjennomføring av tilsyn.

— Resultatet av granskningen viser utfordringer som kan utgjøre en risiko både for rettssikkerheten til tilsynsobjektene og for gjennomføringen av samfunnsoppdraget for øvrig, heter det i rapporten, hvor det også blir foreslått å redusere antall nivåer i Mattilsynet fra to til ett.

NTB

Onsdag 11. desember 2019 ·•· Innenriks

Elever ble navngitt på Google i overgrepssak
Navnene på elever som var varslere og fornærmede i en overgrepssak, lå i over ett år ute på Fylkesmannens nettsider.

Fylkesmannen i Oslo og Viken publiserte to tilsynsrapporter som var så dårlig sladdet at man enkelt fikk fram svært sensitive personopplysninger. Et navnesøk på elevene i Google var alt som skulle til, skriver Utdanningsnytt.

Tilsynsrapporten var lagt ut som en pdf-fil. De sensitive opplysningene ble tilgjengelige ved å kopiere teksten over i Word. I rapporten navngir Fylkesmannen tre elever som hadde vært inne til avhør i en politietterforskning om seksuelle overgrep ved en skole. De tre elevene var ikke selv ofre for seksuelle overgrep.

— Har ikke ord

I rapporten kunne man lese om diagnoser, atferdsproblemer og personkarakteristikker. En av elevene var varsler i overgrepssaken. Foreldrene mener svikten kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, skriver bladet.

— Jeg har nesten ikke ord. Alle disse opplysningene som ligger her. Det kunne ha skapt kjempeproblemer for sønnen min senere i livet, sier moren til en av de berørte elevene.

Begge rapportene er nå fjernet fra internett. Bladet Utdanning har fått sikkerhetseksperter fra tjenesten slettmeg.no til å gjøre det de kan for å finne de fjernede opplysningene, og de har ikke vært i stand til det.

Skulle ikke skje

Grethe Hovde Parr, avdelingsdirektør for Barnehage- og utdanningsavdelingen ved Fylkesmannen i Oslo og Viken, sier saken er hennes ansvar.

— Dette skulle ikke kunne skje, men det har skjedd. Vi kan ikke late som det ikke har skjedd eller at noen andre er skyld i det. Dette er en menneskelig svikt. For rutinene våre er helt klare, sier Parr.

Hun sier de nå gjennomgår rutinene på nytt. De vil også følge opp med mer kursing av de ansatte.

NTB

Onsdag 11. desember 2019 ·•· Utenriks

Finland har fått verdens yngste regjeringssjef
34 år gamle Sanna Marin har overtatt som statsminister i Finland og er nå verdens yngste regjeringssjef.

Marin leder en koalisjonsregjering som foruten hennes eget parti Sosialdemokratene består av fire partier, alle ledet av kvinner, tre av dem i alderen 32 til 34 år.

Finlands nye statsminister ble født i Helsingfors i 1985, vokste opp i småbyen Pirkkala og bord nå i Tampere sammen med ektemannen Markku Raikkonen og lille Emma som ble født i fjor.

Den nye statsministeren har i intervjuer fortalt at hun elsker rock, ikke minst det amerikanske bandet Rage Against the Machine, og hun lytter også gjerne til klassisk hardrock, funk og gammel hiphop, ifølge avisa Tamperelainen.

NTB

Onsdag 11. desember 2019 ·•· Utenriks

Roxette-vokalist Marie Fredriksson er død
Marie Fredriksson fra den svenske popduoen Roxette er død, 61 år gammel.

«Det er med stor sorg vi må meddele at en av våre største og mest elskede artister er borte», skriver manager Marie Dimberg i en pressemelding.

Popstjernen døde mandag morgen etter lengre tids sykdom. Hun etterlater seg ektemann og to barn.

Sammen med Per Gessle slo hun igjennom med popduoen Roxette på 1980-tallet med låter som «The Look», «It Must Have Been Love» og «Joyride». Gruppen solgte 80 millioner album og nådde fire ganger 1. plass på Billboards Hot 100-liste.

Fredriksson ble rammet av hjernesvulst i 2002, men frisknet til og turnerte på nytt med Roxette i årene 2010—2016.

Per Gessle skriver i en uttalelse:

«Tida går så fort, så fort. Det føles som nå nettopp at Marie og jeg satt i min lille leilighet i Halmstad og delte drømmer. Og hvilken fantastisk drøm vi fikk dele! Takk, Marie, takk for ALT. Du var en helt unik musiker, en sanger på et nivå vi knapt kommer til å få oppleve igjen.

NTB-TT

Onsdag 11. desember 2019 ·•· Innenriks

Posten redd folk ikke vil hente pakker når nye momsregler trer i kraft
Fra nyttår oppheves 350-kroners grensa på matvarehandel fra utlandet. Posten frykter at folk ikke vil hente pakker når de oppdager at de må betale toll og moms.

De nye reglene som gjelder fra 1. januar, betyr at du må betale merverdiavgift og toll når du kjøper mat og drikke fra utlandet. Kosttilskudd er også definert som næringsmiddel.

Fram til nyttår kan privatpersoner importere næringsmidler for inntil 350 kroner (inkludert frakt) uten å betale avgifter.

— Posten er den største speditøren, og vi er redd for at mange lar være å hente pakkene sine dersom de ikke kjenner til at regelverket er endret. Det skjedde i Sverige da et lignende avgiftsfritak ble fjernet, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.

Dersom du handler næringsmidler fra en nettbutikk som ikke ordner fortolling for deg, vil Posten gjennomføre en ordinær fortolling. Dette koster 299 kroner fra 1. januar. Noen nettbutikker har tilpasset seg de nye reglene og foretar fortolling på vegne av kundene. Da vil avgiftene inngå i kjøpesummen, og varene kan importeres til Norge uten ytterligere avgift for forbrukeren.

Posten oppfordrer kunder til å spørre i nettbutikken dersom man er i tvil om hva som gjelder.

NTB

Tirsdag 10. desember 2019 ·•· Innenriks

Hytteeiere i Oslo-området kjørte til hytta nesten én million ganger i fjor
Etter mye snakk om flyskam vender blikket seg nå mot utslippene nordmenn står for ved at ni av ti velger bilen når de skal på hytta.

Foreløpige beregninger fra Transportøkonomisk institutt (TØI) på oppdrag for Akershus fylkeskommune viser at det ble gjort rundt 865.000 bilreiser tur/retur til hytter av folk i Oslo-området i 2018. I tillegg kommer besøk til hytter personer i dette området har lånt, ifølge Dagsavisen.

Beregningene er basert på en undersøkelse fra Norstat i oktober og november i fjor, der 1.200 hytteeiere bosatt i Oslo, Asker, Bærum, Drammen, Lier, Røyken, Ski, Ås, Oppegård, Nesodden, Frogn, Skedsmo, Lørenskog og Nittedal har svart. Det foreligger ikke tall for hele landet.

TØI-forsker Eivind Farstad sier hytteturene helt klart at medfører utslipp av klimagasser, fordi det er lite bruk av elbil til hyttene så langt, og kollektivtilbudet er ganske begrenset. Mellom 90 og 100 prosent velger bilen.

— Noe av problemet er at hytteeierne vil ha et fleksibelt avreisetidspunkt, de skal ha med seg bagasje, handle underveis og kanskje også plukke opp personer flere steder på vei til hytta, sier Farstad.

Det er ikke beregnet hvor stor klimabelastningen er, men Farstad viser til en nasjonal undersøkelse om fritidsboliger med data fra 2008. Én tredel hadde da inntil 50 kilometer reisevei til fritidsboligen, én tredel hadde mellom 51 og 150 kilometer reisevei, mens den siste tredelen hadde minst 151 kilometer reisevei fram til hytta.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) sin oversikt over bygningsmasse er det 434.809 hytter og sommerhus i Norge i 2019.

Veitrafikken i 2018 utgjorde for øvrig nesten en femdel av de samlede norske utslippene av klimagasser.

NTB

Tirsdag 10. desember 2019 ·•· Utenriks

Greta Thunberg kritiserer Erna Solberg for norsk oljepolitikk
Miljøaktivist Greta Thunberg og 15 andre barn fra 13 land oppfordrer statsminister Erna Solberg til å stanse letingen etter og utvinningen av olje og gass.

— Ved å øke olje- og gassproduksjonen ansikt til ansikt med klimakrisen, bryter Norge rettighetene skjenket hvert eneste barn i verden i henhold til FNs barnekonvensjon, heter det blant annet i brevet, ifølge Dagsavisen , som opplyser at det internasjonale advokatfirmaet Hausfeld har formidlet budskapet til Erna Solberg på FNs menneskerettighetsdag på vegne av Thunberg og de andre barna. De kommer fra Argentina, Brasil, Frankrike, Tyskland, India, Marshalløyene, Nigeria, Palau, Sør-Afrika, Tunisia, Alaska og USA.

— Klimakrisen er her. Huset vårt brenner nå. Verden går i retning 3,2 graders oppvarming, understrekes det i brevet, som også er sendt i kopi til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), Norges FN-ambassadør Mona Juul og FNs spesialrapportør på menneskerettigheter og miljø, David R. Boyd.

Også Canadas regjering har fått et tilsvarende brev. I likhet med Norge ønsker Canada å ha en internasjonal lederrolle i klimapolitikken, men på hjemmebane planlegger canadierne mer olje- og gassutvinning framover.

— Ved å øke oljeproduksjonen og utslippene av klimagasser på et tidspunkt hvor verden bør gå i motsatt retning, setter Canada og Norge livene til barn i fare og bryter deres fundamentale rettigheter i henhold til internasjonale lover, sier grunnlegger av og styreleder i Hausfeld, Michael D. Hausfeld, i en pressemelding.

NTB

Mandag 9. desember 2019 ·•· Innenriks

Fredsprisvinneren har ankommet Norge
Utfordringene i Etiopia åpner opp for nye muligheter, var budskapet fra fredsprisvinner og statsminister Abiy Ahmed da han ankom Norge mandag kveld.

Etter landing på Gardermoen møtte Abiy representanter fra Nobelkomiteen, diverse trossamfunn og andre etiopiske foreninger, før han gikk ut og møtte pressen.

— Situasjonen i Etiopia er et paradigme, en ny utfordring. Men uten utfordringer har vi ikke muligheter til å gjøre noe nytt, sa Abiy på spørsmål om situasjonen i hjemlandet.

— Vi ser på utfordringene som en stor mulighet til å gjøre noe positivt, sa han videre.

Ahmed føler prisen forplikter ham til å gjøre mer for å få til forsoning i landet.

— Prisen er en anerkjennelse av innsatsen vår og en oppmuntring til å gjøre mer i framtiden, sa han til NTB.

Ahmed er tildelt årets fredspris fordi han i løpet av sitt første halvår som statsminister greide å slutte fred med nabolandet Eritrea etter flere tiår med konflikt og fordi han satte i gang demokratiseringen i Etiopia.

Det siste halvåret har imidlertid prosessen stagnert.

Mandag kveld skal Ahmed videre til middag og møte med Nobelkomiteen. Selve prisutdelingen skjer i Oslo rådhus klokka 13.

NTB

Mandag 9. desember 2019 ·•· Utenriks

FN-topp: — Klimakrisen største globale trussel siden andre verdenskrig
Global oppvarming kan utløse en menneskerettighetskrise av et omfang verden ikke har sett siden 1940-tallet, advarer FNs menneskerettssjef.

Ingen land kommer til å bli spart, sa Michelle Bachelet mandag da andre og avgjørende uke av FNs klimatoppmøte i Spania startet.

Bachelet påpekte at folks rett til liv, helse, mat, vann, husly og utvikling allerede rammes av klimaendringene.

— Av de mange menneskerettsutfordringene som har bredt om seg i de første to tiårene av det 21. årtusen, er den globale klimakrisen kanskje den største globale trusselen mot menneskerettighetene vi har sett siden andre verdenskrig, sier Bachelet.

Verden står i «takknemlighetsgjeld til alle de millioner av barn, tenåringer og unge voksne som har reist seg og tatt til motmæle», la FNs høykommissær til.

Tidligere mandag oppfordret den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg mediene til å trappe ned dekningen av henne og heller rapportere om dem som allerede rammes av den pågående klimakrisen.

— Det er spesielt folk fra det globale sør og fra urfolkssamfunn som trenger å få fortalt sine historier. Det er fordi klimakrisen ikke bare er noe som vil påvirke oss i framtida, det er noe som har påvirkning på barn som lever i dag, sa 16-åringen på en pressekonferanse i Madrid.

NTB-DPA

Mandag 9. desember 2019 ·•· Innenriks

Luftambulanselege sier opp jobben
Det som ifølge TV 2 skal være den første oppsigelsen på grunn av ambulanseflymangelen i Nord-Norge, er nå kommet på bordet.

— Jeg ser lysere på å eventuelt hente pasienter ut av en krigssone, enn å fly ambulansefly de nærmeste måneder i Nord-Norge, skriver flylegen i oppsigelsesbrevet, melder TV 2.

Legen som ønsker å være anonym, har jobbet tre år i luftambulansetjenesten og har vært på rundt 70 oppdrag.

Han sier han stortrives i jobben, men etter at Babcock overtok som operatør i juli i år, kan han ikke forsvare jobben som overlege i luftambulansetjenesten lenger.

— Etter noen måneders flyging med ny operatør synes jeg at flysikkerheten føles så nedprioritert, at jeg ikke lenger ønsker å være en del av videre tjeneste. Både for min egen del, min familie/barn, mine venner i flycrewet og pasientene vi henter, skriver flylegen i oppsigelsesbrevet.

Babcock understreker at de setter sikkerheten først, men ønsker ikke å kommentere innholdet i legens oppsigelse.

— Babcock setter alltid sikkerheten foran alt. Det er derfor vi har satt fly på bakken inntil vi har funnet årsaken til feilene, sier sjef for flyoperasjoner i Babcock, Hans Skog-Andersen, til TV 2.

NTB

Mandag 9. desember 2019 ·•· Innenriks

SV truer med mistillit mot Høie i luftambulansesaken — Høie beklager
I løpet av de neste dagene må helseminister Bent Høie (H) rydde opp i luftambulansesaken, mener SV. Ellers kan de fremme et mistillitsforslag mot Høie.

— Alvoret er så stort nå at vi har kommet til et punkt der nok er nok, sier Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti (SV) fra Troms, til VG.

SV har ikke diskutert det eventuelle forslaget med de andre partiene på Stortinget.

— Helseministeren har til nå vist liten vilje til å se alvoret i situasjonen. Han nekter fortsatt for at det er en krise vi er i, selv om Helse nord selv har satt inn en krisestab, sier Knag Fylkesnes.

NTB.

NTB

Mandag 9. desember 2019 ·•· Innenriks

286 avvik registrert siden Babcock overtok, viser ny rapport
Det er registrert 286 avvik siden Babcock overtok ansvaret for ambulanseflytjenesten, viser en fersk rapport fra Universitetssykehuset Nord-Norge.

Babcock Scandinavian AirAmbulance AS vant i 2017 anbudskonkurransen om å drive ambulansefly i Norge. Selskapet overtok tjenesten etter Lufttransport AS 1. juli 2019.

Ifølge Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) Tromsø har det vært en «betydelig økning» i registrerte forsinkelser siden selskapet tok over, skriver NRK.

Det er nå registrert 286 avvik der oppdrag har blitt forsinket eller har måttet bli overført fra fly til andre ressurser. Tallene gjelder fra 1. juli til 30. november i år, og kommer fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Overlege Mads Gilbert sier til NRK at han har merket en forverring og at det er pasientene i nord som blir skadelidende.

— Dette er akuttmedisinske situasjoner i all hovedsak, og der er tiden er kritisk faktor. For hjerne, for hjerte og ved alvorlige skader. Det vi alltid ønsker å unngå, er tidstap.

Babcock har vært i hardt vær etter at fem av selskapets elleve fly ble satt på bakken i helgen. Mandag opplyste Helse nord at situasjonen i luftambulansetjenesten er bekymringsfull og har satt krisestab på ubestemt tid. Mandag var fortsatt fire av ambulanseflyene ute av beredskap.

Leder for flyoperasjoner i Babcock, Hans Skog-Andersen, sier de jobber med å rette feilen.

— Det har vært en krevende overgangsperiode, men situasjonen var i ferd med å bedre seg i slutten av november. Nå er vi satt tilbake på grunn av en teknisk feil på fem av de nye flyene. Vi jobber intensivt med å utbedre feilen, sier han til kanalen.

NTB

Mandag 9. desember 2019 ·•· Innenriks

Ettåring i Tromsø-tragedien utenfor livsfare
Ettåringen, som ble funnet livløs i vannet i Tromsø sammen med moren og to søstre, er utenfor livsfare. Hun får fremdeles behandling på Rikshospitalet.

Tilstanden til den yngste av de tre jentene er uavklart, men stabil og hun er utenfor umiddelbar livsfare, opplyser Troms politidistrikt.

Tidligere mandag ble det klart at kvinnen som døde etter at hun og hennes tre døtre ble funnet livløse i vannet i Tromsø 2. desember, døde av drukning og alvorlig nedkjøling. Det viser den foreløpige obduksjonsrapporten.

De tre jentene på sju, fire og halvannet år og deres mor i 20-årene ble funnet livløse i sjøen ved Fagereng på Tromsøya. Moren og jentene på sju og fire år er døde, mens den tredje jenta fortsatt er innlagt på Rikshospitalet. Den døde moren er siktet for drap og drapsforsøk.

Fireåringen som døde torsdag 5. desember, døde også av en kombinasjon av drukning og alvorlig nedkjøling, viser den foreløpige obduksjonsrapporten. Det samme gjelder den sju år gamle jenta som døde mandag i forrige uke.

NTB

Mandag 9. desember 2019 ·•· Innenriks

Mobbing er den viktigste saken for barnehageforeldre
Arbeidet mot mobbing og mistrivsel er den viktigste saken foreldre ønsker å være med å påvirke i barnehagen, viser en undersøkelse fra FUB.

66 prosent av de spurte foreldrene svarer at mobbing og mistrivsel i barnehagen er det som opptar foreldrene mest, viser undersøkelsen som er utført av Opinion for Foreldreutvalget for barnehager (FUB).

63 prosent svarer at kvalitet i barnehagen er den viktigste saken. 57 prosent mener at mattilbudet er viktigst.

— De temaene som opptar foreldrene mest, er også de vi har hatt som våre hjertesaker i de fem årene vi har sittet, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

Mens det er et flertall av mødre som ønsker å påvirke barnehagens mattilbud og arbeidet mot mobbing, er fedrene i dominans ved spørsmålet om utetid.

Her svarer 43 prosent av fedrene at dette er et området de vil være med å påvirke, mens 34 prosent av mødrene svarer det samme.

I undersøkelsen er også foreldrene spurt om ulike råd og utvalg i barnehagen. 6 av 10 svarer at barnehagen har et FAU, mens 5 av 10 har et samarbeidsutvalg.

— Å ta verv i samarbeidsutvalg gir en fin anledning til å bli bedre kjent med barnehagens ansatte og drift og til å medvirke. Dette anbefaler vi at flere gjør, sier Skinstad-Jansen.

NTB

Mandag 9. desember 2019 ·•· Utenriks

Finland får verdens yngste regjeringssjef
34 år gamle Sanna Marin overtar tirsdag som statsminister i Finland og blir verdens yngste regjeringssjef.

Marin skal lede en koalisjonsregjering som foruten hennes eget parti Sosialdemokratene består av fire partier, alle ledet av kvinner, tre av dem i alderen 32 til 34 år.

I likhet med New Zealands 39 år gamle statsminister Jacinda Ardern er også Marin småbarnsmor med en ettåring hjemme.

Marin ble valgt inn i den finske nasjonalforsamlingen for Sosialdemokratene i 2015, er nestleder i partiet og transport- og kommunikasjonsminister i den avtroppende regjeringen.

Finlands nye statsminister vokste opp sammen med sin alenemor og har i intervjuer fortalt om diskrimineringen hun opplevde da moren hadde et forhold til en annen kvinne.

NTB-AP

Mandag 9. desember 2019 ·•· Innenriks

Høyesterett skal gi nye retningslinjer for barnevernssaker
Etter at Norge er domfelt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i flere barnevernssaker, skal Høyesterett trekke opp nye retningslinjer.

I begynnelsen av februar skal Høyesteretts storkammer behandle i alt fire ankesaker, blant annet en dom om omsorgsovertakelse og omfanget av samvær. De tre andre sakene gjelder avslag på ankebehandling i lagmannsretten.

Høyesteretts avgjørelse kan føre til en ny praksis i både tingretten og lagmannsretten i slike saker framover, særlig når det gjelder samværsbetingelser, ifølge førstelagmann i Borgarting lagmannsrett, Marianne Vollan.

Nye føringer

— Vi vil få en prinsipiell tilnærming. Jeg har stor tillit til at vi vil få nye føringer som blir viktige for vårt videre arbeid med disse sakene, sier Vollan til NTB.

I september i år slo EMD fast at Norge krenket menneskerettskonvensjonen i en sak som gjaldt tvangsadopsjon av et barnevernsbarn. I november fikk Norge en ny korreks i en sak der et foreldrepar ble fratatt omsorgen for sin nyfødte datter i 2015. Ytterligere drøyt 20 klager er kommunisert fra EMD til Norge.

EMD har vært særlig kritisk til den norske praksisen med strenge betingelser for samvær ved omsorgsovertakelse.

Stor betydning

— Dommene fra EMD får direkte betydning for praksis i behandlingen av nye saker, sier Vollan, som framholder at det er iverksatt flere tiltak for å heve kompetansen hos dommere.

Ved behandling i storkammer settes Høyesterett med elleve dommere i stedet for fem, som er det vanlige. Behandling i storkammer kan etter loven besluttes i saker av «særlig viktighet».

De fire ankesakene skal behandles samlet fra 4.—7. februar.

NTB

Mandag 9. desember 2019 ·•· Innenriks

Turister må holde avstand fra hvalen
Å oppleve hval på nært hold blir vanskeligere. Nye sikkerhetsregler for hvalsafari trer i kraft med umiddelbar virkning.

Det blir forbudt for hvalsafaribåter å være nærmere enn ca. 370 meter fra fiskefartøy eller faststående fiskeredskap. Det blir også forbudt å svømme, dykke eller padle nærmere enn ca. 750 meter fra fiskefartøy og faststående fiskeredskap.

Regjeringen gjør dette for å unngå at folk svømmer tett opp mot båter i bevegelse og utsetter seg selv og andre for risiko.

De nye reglene trer i kraft umiddelbart. Også tidligere har det vært retningslinjer for hvalsafaribransjen, men det er blir etterspurt klarere regler, ifølge regjeringen.

Hvalsafari er blitt en stor næring langs norskekysten. Mellom 30 og 40 bedrifter driver med hvalsafari i Norge i dag.

NTB

Mandag 9. desember 2019 ·•· Utenriks

Russland utestengt fra OL og VM i fire år
Russland er utestengt fra internasjonale idrettsmesterskap de neste fire årene. Det besluttet Verdens antidopingbyrå mandag.

WADA holdt mandag styremøte der de behandlet innstillingen fra byråets regeletterlevelseskomité om å utestenge Russland fra alle internasjonale mesterskap de neste fire årene.

Ifølge NRK og nettstedet Insidethegames ble utestengelsen besluttet enstemmig.

WADAs avtroppende visepresident Linda Hofstad Helleland har kalt Russland-saken verdens største idrettsskandale. Hun har blandede følelser etter WADA-styrets beslutning.

—Jeg er ikke fornøyd med beslutningen vi gjorde i dag, men det er så langt vi kunne gå, sier Helleland til NRK. Hun har arbeidet for en enda strengere reaksjon mot Russland.

— Det (WADA-avgjørelsen) betyr at vi kan oppleve flere hundre russiske utøvere både i Tokyo og Beijing. Det er ikke noen straff eller reaksjon som svir på noen som helst måte.

NTB

Mandag 9. desember 2019 ·•· Utenriks

Kina vil fortsette driften av utskjelte leirer i Xinjiang
Kinesiske myndigheter forsvarer sitt store nettverk av leirer for uigurer i Xinjiang og sier at de vil fortsette «opplæringen» av innbyggerne.

Guvernøren i den kinesiske provinsen, Shohrat Zakir, svarte mandag på spørsmål om leirene etter at Representantenes hus i USA i forrige uke vedtok sanksjoner mot kinesiske embetsmenn for behandlingen av den muslimske uigur-minoriteten.

Zakir avviste anslag fra FNs rasediskrimineringskomité (CERD) og menneskerettighetsorganisasjoner om at mer enn 1 million uigurer og mennesker fra andre muslimske minoriteter holdes innesperret i leirene, men kom ikke selv med noe nøyaktig tall.

Kina hevder leirene er et tilbud om frivillig utdannelse til den muslimske befolkningen, og de avviser at leirene er interneringsleirer og omtaler dem som yrkesfaglige.

— Med hjelp fra regjeringen har studentene fått stabil jobb og forbedret sin livskvalitet, sa guvernøren.

I november publiserte The New York Times mer enn 400 lekkede interne kinesiske dokumenter om hvordan myndighetene jobber for å bryte ned den muslimske etniske minoriteten i det nordvestlige Kina. Blant dokumentene er en upublisert tale fra president Xi Jinping, som oppfordrer tjenestemenn til å vise «ingen nåde».

Da Representantenes hus vedtok forslaget om sanksjoner mot kinesiske embetsmenn for behandlingen av uigurene kalte Kina det for «et eksempel på amerikansk innblanding i Kinas indre anliggender».

Forslaget må imidlertid godkjennes av Senatet og signeres av president Donald Trump før det kan tre i kraft.

NTB-AFP

Mandag 9. desember 2019 ·•· Utenriks

Minst 2.000 koalaer har mistet livet i skogbrannene i Australia
Skogbrannene som har herjet i Australia, har ødelagt mange koalaers naturlige habitat. Over 2.000 koalaer har mistet livet siden oktober, tror eksperter.

Mandag ble koalaene viet en høring i parlamentet i delstaten New South Wales. I høringen oppjusterte ekspertene tallet på hvor mange koalaer de mener har mistet livet i brannene fra 350 til 2.000.

Ødeleggelsene er så store at det trolig er umulig å finne alle de døde dyrene, fortalte leder i miljøorganisasjonen North East Forest Alliance, Dalian Pugh, i høringen.

De siste årene har steder der koalaene bor og trives blitt ødelagt av landrydding, og de siste månedene har kraftige branner i delstatene Queensland og New South Wales utgjort en ny stor trussel.

I New South Wales er et landområde på mer enn 20.000 kvadratkilometer ødelagt i brannene.

Klinikksjef Cheyne Fanagan ved Port Maquarie koalahospital sier at en tredel av koalaenes naturlige habitat ved kysten i New South Wales er ødelagt i brannene.

— Jeg mener at vårt forrige estimat på 350 koalaer trolig er veldig, veldig lavt. Vi har opplevd en rekke branner opp gjennom årene, men ingen har vært som denne. Det er som armageddon, sa hun.

NTB

Mandag 9. desember 2019 ·•· Utenriks

Norge fremdeles på topp i FNs utviklings-rangering
FN kårer nok en gang Norge til verdens beste land å bo i. Samtidig er nye typer ulikheter i samfunn verden over i ferd med å utvikle seg, ifølge FN-rapporten.

Rapporten er utført av FNs utviklingsprogram (UNDP), og det er 15. år på rad at Norge topper listen over land rangert i henhold til FNs levekårsindeks.

Like bak ligger Sveits, Irland, Tyskland og Hongkong. Sverige og Danmark ligger på henholdsvis åttende og ellevte plass på lista. I andre enden av spekteret ligger en rekke afrikanske land, og alle de tolv nederste landene på lista er afrikanske. Helt i bunn ligger Chad, Den sentralafrikanske republikk og Niger.

Rapporten konkluderer med at helt nye ulikheter er i ferd med å utvikle seg mellom mennesker i verden, spesielt knyttet til utdanning og ny teknologi. Faktorer som potensielt kan utløse voldsomme forskjeller i samfunnet på en måte verden ikke har sett siden den industrielle revolusjonen på slutten av 1700-tallet, ifølge rapporten.

Der verden tidligere har forsøkt å håndtere kriser som sult, fattigdom og sykdom, er det nå en rekke andre faktorer som også bidrar til at forskjellene øker mellom rike og fattige land. I land med svært høy menneskelig utvikling vokser andelen bredbånd-abonnenter 15 ganger raskere enn i land med lav menneskelig utvikling. Samtidig vokser andelen voksne med høyere utdanning seks ganger raskere.

NTB

Mandag 9. desember 2019 ·•· Utenriks

Flere ikke gjort rede for etter vulkanutbrudd på New Zealand
En vulkan på en ubebodd øy på New Zealand har brutt ut mandag. Rundt 100 personer skal ha vært på eller rundt øya da utbruddet skjedde.

Utbruddet skjedde i 14-tiden lokal tid på White Island, som ligger nord for Nordøya på New Zealand. Redningspersonell er sendt til øya.

— Det er en pågående situasjon. Rundt 100 personer skal ha vært på eller rundt øya da utbruddet skjedde. Ikke alle er gjort rede for. Dette er en pågående situasjon, og det vil komme mer informasjon senere, sier New Zealands statsminister Jacinda Ardern på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Ifølge ambulansetjenesten St. Johns trenger opp til 20 personer behandling etter vulkanutbruddet mandag, skriver New Zealand Herald.

GeoNet melder at vulkanutbruddet var på nivå fire, i en skala der fem er et stort vulkanutbrudd.

Et kamera som er montert på øya, viser folk som går mot vulkanen like før utbruddet, skriver New Zealand Herald. Bildet ble tatt klokken 14.10 lokal tid, og utbruddet ble registrert av GeoNet 20 minutter senere.

White Island, også kalt Whakaari, er en ubebodd vulkansk øy nord for Nordøya. Øya besøkes jevnlig av små grupper turister.

NTB-AP-DPA

Mandag 9. desember 2019 ·•· Regionalt

75-årig kvinne omkom etter påkjørsel i Hønefoss
En 75 år gammel kvinne død kort tid etter at hun ble påkjørt i den nordre enden av Steinsletta ved E16 i Hønefoss søndag kveld.

Kvinnen var bevisstløs da hun ble brakt til Ringerike sykehus etter påkjørselen, som skjedde litt før klokken 20, og ble erklært død klokka 20.27, opplyser politiet i Sørøst politidistrikt til NTB.

— Ulykken skjedde ved avkjøringen til Gilebakken, i den nordre enden på Steinsletta ved E16. Det er verken fotgjengerfelt, gang- eller sykkelsti der. Det er uklart om vedkommende har krysset eller stått ved veien. Hun ble truffet av en bil med to personer. Passasjeren sov, mens den kvinnelige føreren også var i 70-årene, sier operasjonsleder Tore Grindem ved politiet.

De pårørende til 75-åringen er varslet. Veien var stengt og omkjøring skiltet mens krimteknikere fra politiet gjorde undersøkelser, på stedet. Klokka 0.42 meldte Veitrafikksentralen at veien var åpnet igjen.

— Det er sikret klær fra avdøde for å se om hun brukte refleks. Ellers kan vi ikke si mye om hvordan ulykken er skjedd ennå. Det kom en annen bil til kort tid etter ulykken, og ambulanse ble tilkalt, som i sin tur varslet politiet, sier Grindem.

Politiet opplyser at en del tungtransport valgte å vente til E16 var åpen for ferdsel igjen, heller enn å ta omkjøringen søndag kveld.

NTB

Mandag 9. desember 2019 ·•· Utenriks

Slutt på egne innganger for kvinner og menn på restauranter i Saudi-Arabia
Det vil ikke lenger stilles krav til å ha egne innganger for kvinner og menn på restauranter og kafeer i Saudi-Arabia, opplyser myndighetene i landet.

Spisesteder i kongeriket i Midtøsten har fram til nå måttet tilby to innganger: En for kvinner og familier og en annen for menn.

Det blir det slutt på nå, kunngjorde kommunaldepartementet i Saudi-Arabia på Twitter søndag. Det skriver Arab News.

En talsperson for departementet som søndag ble kontaktet av Reuters , spesifiserer imidlertid ikke om det også blir slutt kjønnsdelte områder inne på restauranter og kafeer.

De nye reglene er ikke obligatoriske. Det betyr at restauranteiere fortsatt kan opprettholde de separate inngangene, dersom de vil det, opplyser talspersonen til nyhetsbyrået.

Regelendringen ser ikke ut til å inkludere offentlige bygninger som skoler og sykehus, ifølge Reuters.

Ordfører i Mekka Mohammed Abdullah Al-Quwaihis sier til Arab News at endringen vil «lette mange forhold og begrensninger» for restauranteiere.

— Endringen vil føre til økte investeringer og flere og ulike restauranter, sier han.

Det erkekonservative muslimske kongedømmet har gjort flere regelendringer for kvinner i landet de siste årene. For to år siden kunne kvinner i landet for første gang kjøre bil og dra på fotballkamper, men kvinnene har fortsatt svært begrensede rettigheter.

NTB

Mandag 9. desember 2019 ·•· Utenriks

Verdens våpensalg fortsetter å øke
Våpenindustrien omsetter for stadig mer. I fjor økte verdens hundre største forsvarsselskaper salget med 4,6 prosent, opp til 3.800 milliarder kroner.

Det kommer fram i en ny rapport fra det svenske fredsforskningsinstituttet SIPRI, omtalt av Svenska Dagbladet.

Ifølge SIPRI er økningen et resultat av den militære opprustningen i verden, som i fjor var på sitt høyeste siden slutten av den kalde krigen.

De amerikanske selskapene øker mest, og står for over halvparten av alt våpensalg.

SIPRI mener det er fordi amerikanske politikere vil styrke militæret ytterligere for å bedre takle trusselen fra Kina og Russland.

Også russiske våpenprodusenter har økt omsetningen kraftig det siste tiåret, men oppgangen fortsatte ikke i fjor. Det er uvisst hvor mye de kinesiske selskapene omsetter for, og de er derfor ikke med på lista over de største forsvarsbedriftene.

NTB-TT

Søndag 8. desember 2019 ·•· Regionalt

Kvinne påkjørt i Hønefoss
En kvinne ble søndag kveld brakt til Ringerike sykehus etter å ha blitt påkjørt på E16 i Hønefoss.

Kvinnen framsto som alvorlig skadd, ifølge politiet.

— Hun var bevisstløs, sier operasjonsleder Marianne Mørch i Sørøst politidistrikt til NTB.

Politiet meldte om ulykken rett før klokken 20 søndag.

Veien var stengt søndag kveld mens politiet jobbet på stedet.

NTB

Søndag 8. desember 2019 ·•· Utenriks

Reuters: Britisk etterforskning av dokumentlekkasje
Britiske myndigheter har startet etterforskning for å finne ut om hacking eller bevisst lekkasje ligger bak offentliggjøringen av handelsdokumenter.

Nettsamfunnet Reddit rykket før helgen ut og advarte om at dokumentene kan være lagt ut på nett som del av en russisk påvirkningskampanje. Reddit har blokkert 61 brukerkontoer i forbindelse med saken.

De fortrolige regjeringsdokumentene handler om handelssamtaler med USA. Statsminister Boris Johnsons regjering ønsker å raskt få på plass en handelssamtale med landet i etterkant av brexit.

Dokumentene er blitt en het potet i valgkampen. Labours leder Jeremy Corbyn mener de viser at helsevesenet NHS er blitt en forhandlingsbrikke.

To anonyme kilder opplyser til Reuters at britiske myndigheter har satt i gang etterforskning for å finne ut hvordan dokumentene kom ut.

— Det er klare tegn til at det er mer enn uforsiktighet eller bare en enkeltperson som står bak, sier kildene.

NTB-Ritzau

Søndag 8. desember 2019 ·•· Innenriks

Mann fant slange i eske med underbukser
En ansatt i en sportsbutikk i Stavanger fant søndag ettermiddag en slange i en eske med boksershorts.

Den ansatte fant slangen inne i en av boksershortsene, skriver politiet på Twitter.

Ifølge politiet er slangen en kornsnok på mellom 20 og 25 centimeter.

— Meldingen vi har fått, dreier seg om at en ansatt skulle åpne noen esker. I en av disse eskene fant han en levende slange, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt til NTB.

Politiet ba Viking redningstjeneste om å ta hånd om slangen.

— Det er de som har kompetanse til å ivareta reptiler, sier operasjonslederen.

Han ber også publikum om å ta kontakt hvis noen savner slangen sin.

— Det er foreløpig uklart om denne slangen har blitt med fra der disse boksershortsene er produsert, om den har funnet veien inn i esken i løpet av frakten, eller om den har havnet i bokseren på lageret i Stavanger, sier Fenne-Jensen.

Kornsnok lever vilt i USA og er en av de vanligste slangene å ha som kjæledyr i Norge.

NTB

Søndag 8. desember 2019 ·•· Innenriks

Mange deltok på minnemarkering i Tromsø
Over 1.500 personer møtte opp i Tromsø sentrum for å minnes de fire personene som ble funnet i sjøen ved Tromsøya mandag. Barnas far takker for støtten.

Mange hundre hadde varslet at de ville møte opp for å minnes de fire som ble funnet i vannet ved Fagereng på Tromsøya mandag ettermiddag.

Moren og to av barna er døde, mens den yngste datteren fortsatt er under intensiv behandling på Rikshospitalet.

Ifølge NRK møtte over 1.500 mennesker opp på Stortorget i Tromsø søndag ettermiddag for å vise sin støtte.

— Det betyr mye for faren at Tromsø stiller opp på denne måten og viser sin kjærlighet og omsorg til ham. Sammen blir man sterkere, sa farens bistandsadvokat Erik Ringberg.

— Hjerteskjærende tragedie

Blant dem som møtte opp, var Idris Mohammed, som er en venn av familien. Han holdt tale på markeringen.

— Det er en trist og hjerteskjærende tragedie som har rystet oss i Tromsø og hele Norge. Det er en tragedie som har blitt større dag etter dag. Vi sender vår dypeste medfølelse til familien og pårørende, sa Mohammed i talen sin.

NTB

Søndag 8. desember 2019 ·•· Utenriks

Arrangørene mener 800.000 demonstrerte i Hongkong
800.000 demonstranter fylte ifølge arrangørene gatene i Hongkong i en marsj som sammenfalt med at det er et halvt år siden demonstrasjonene startet.

Svartkledde demonstranter i alle aldre deltok i demonstrasjonen, som er den første store som finner sted etter at det ble avholdt lokalvalg i slutten av november. Demonstrantene ropte på frihet og solidaritet med Hongkong.

Folkemengden var så stor at marsjen tidvis sto stille. Mange holdt fram fem fingre som symboliserte deres fem krav, som blant annet innebærer demokratiske valg og gransking av politiets voldsbruk.

Demonstrasjonen, som ble arrangert av gruppen Civil Human Rights Front (CHRF), sammenfaller med at det er et halvt år siden de store demonstrasjonene startet.

En av arrangørene, Eric Lai, hadde på forhånd oppfordret politiet til å begrense seg og ikke bruke tåregass. Flere ganger har demonstrasjonene i Hongkong endt i opptøyer og vold, men søndagens marsj var fredelig. Det var store politistyrker til stede under marsjen, og de sto klare med vannkanoner som ikke ble brukt.

Det ble mer anspent etter at mørket la seg i Hongkong. Politiet hevder på Facebook at det var demonstranter som ødela banker og butikker i to bydeler, og demonstranter skal ha satt opp barrikader i en bydel.

Hongkong-politiet uttalte før demonstrasjonen at de hadde pågrepet elleve personer for ulovlig våpenbesittelse.

NTB-DPA

Søndag 8. desember 2019 ·•· Innenriks

Sea King-helikopter brukte rotoren for å redde fiskebåt i nød
En fiskebåt med seks personer om bord fikk søndag formiddag sin egen not i motoren og drev mot et skjær nord for Sørøya i Finnmark. Rotorvind ble redningen.

Hovedredningssentralen plukket opp Mayday-meldingen som kom via Kystradio Nord klokken 10.42, og sendte både kystvaktskipet Farm, redningsskøyta Odin og et Sea King-helikopter fra Bandak mot stedet.

— Fiskebåten hadde fått sitt eget fiskebruk i propellen, og sånn sett mistet muligheten til å manøvrere og få fremdrift, forteller vakthavende redningsleder Finn Tore Sortland ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB.

Fiskebåten kastet anker, men det tok til før ankeret tok tak.

— Båten drifta mot et skjær og var ganske nær på et tidspunkt. Det var liten nordlig kuling og ganske røft vær.

Ettersom det ville ta minst en time før redningsskøyta og kystvaktskipet var fremme, måtte Sea King-helikopteret, som raskt var fremme på stedet, ta i bruk kreative metoder for å hindre at fiskebåten gikk på skjæret, forklarer Sortland.

— Redningshelikopteret går over på siden og klarer å skyve båten i riktig retning ved hjelp av vinden fra rotoren, sier redningslederen, som legger til at han aldri har hørt om at dette har blitt gjort før.

Redningsskøyta Odin kom etter hvert til stedet og fikk slept fiskebåten i sikkerhet.

— Det var seks fiksere om bord og det er bra med alle sammen, forklarer Sortland.

NTB

Søndag 8. desember 2019 ·•· Utenriks

Israel besvarte raketter med bomber mot Gaza
Israelske luftstyrker bombet søndag morgen mål inne i Gaza som et svar på at tre raketter var blitt skutt mot byer inne i Israel tidligere på natten.

Jagerfly og kamphelikoptre bombet flere mål over Gaza i morgentimene søndag. Det israelske forsvaret (IDF) skriver bombingen av «et antall Hamas-terrormål i Gaza» skjedde som et svar på rakettoppskytinger.

Sent lørdag var to av de tre rakettene som var sent opp fra Gaza blitt avskåret av rakettforsvarssystemet Iron Dome, skriver forsvaret videre.

To mennesker var blitt skadd da de løp til tilfluktsrom etter at luftalarmen hadde blitt utløst i byen Sderot.

Det har vært flere konfrontasjoner mellom Israel og palestinske opprørsgrupper den siste måneden. I løpet av de to første ukene av november ble minst 34 personer drept i Israelske luftangrep. Av disse var 16 sivile ofre.

Det var Israels likvidering av en av lederne i Islamsk hellig krig, Baha Abu al-Ata, som førte til den nye voldsopptrappingen.

NTB-DPA

Søndag 8. desember 2019 ·•· Innenriks

Ousland: — Den vanskeligste turen jeg har gjort
Børge Ousland og Mike Horn kom natt til søndag fram til skipet Lance, som skal frakte dem ut av Polhavet. Det har vært 87 tøffe dager, forteller polfarerne.

— Det er en veldig, veldig stor opplevelse for meg å komme hit. Det var mange ganger underveis jeg trodde at vi ikke skulle klare det, sier Børge Ousland til VG om bord i skipet rundt klokken 00.30 lørdag kveld.

Ousland og Horn har forlot Nome i Alaska med seilbåt 25. august og ankom iskanten 12. september. Siden har de gått på ski over isen i Polhavet via Nordpolen.

— Det er en fantastisk bra følelse å endelig komme i mål etter 87 dager på isen. Mesteparten av dem i mørket med hodelykt. Jeg kan nesten ikke tro det. Det er helt utrolig, sier Ousland til avisen.

Han legger til at han er ved god helse etter den ekstreme turen.

Dramatisk mot slutten

På den siste strekningen har polfarerne gått sammen med hjelperne Bengt Rotmo og Aleksander Gamme. Tirsdag kveld la de ut fra forskningsskipet Lance for å møte Ousland og Horn på isen i Polhavet nord for Svalbard. Ousland og Horn begynte å gå tom for mat og brensel.

Det har vært ruskete vær og vanskelig is i området der de to lagene skulle møtes. Horn måtte fredag reddes opp fra en råk som var siste hinder før møtet med hjelperne. Børge Ousland forteller at han fryktet det verste.

NTB

Lørdag 7. desember 2019 ·•· Utenriks

Avdød Pearl Harbor-veteran vender tilbake til sine skipskamerater
Lauren Bruner overlevde angrepet på Pearl Harbor for 78 år siden, og døde i september, 98 år gammel. Nå vender han tilbake til sine skipskamerater.

I en seremoni lørdag plasserer amerikanske National Park Service og militære dykkere Bruners urne inne i skroget på det sunkne slagskipet USS Arizona.

Bruner hadde selv ønsket å ha sin siste hvile i vraket. Flere av de andre som overlevde senkingen har ønsket det samme, og i tidens løp er det satt ned 44 urner på stedet. Ingen av de tre gjenværende overlevende har ønsket en tilsvarende begravelse, så Bruners urne blir den siste.

Totalt 1.177 gaster og marinesoldater døde da USS Arizona gikk ned noen få minutter etter å ha blitt bombet i morgentimene den 7. desember 1941.

21 år gamle Bruner var blant de aller siste som klarte å komme seg vekk fra det brennende slagskipet. Med to skuddsår i beinet og brannskader over store deler av kroppen hadde han klart å komme seg til skipets akterdekk.

Da en trosse ble kastet ut fra et fartøy i nærheten, greide han og fem andre å komme seg i sikkerhet. Like etter eksploderte ammunisjonen om bord og slagskipet gikk ned.

Lørdag er det 78 år siden det japanske angrepet på den amerikanske marinebasen Pearl Harbor på Hawaii. Store deler av den amerikanske stillehavsflåten ble ødelagt i angrepet, som førte til at USA ble trukket med i andre verdenskrig.

NTB-AFP

Lørdag 7. desember 2019 ·•· Innenriks

Grete Roede gikk bort lørdag
Grete Roede sovnet stille inn med familien rundt seg på Hospice Stabekk i Bærum lørdag formiddag. Hun ble 80 år gammel.

Det opplyser datteren Jeanette Roede til NTB.

Roede har hatt livmorhalskreft i lengre tid, men har vært sprek til det siste. Det gikk imidlertid fort da sykdommen spredte seg.

Grete Roede, som også omtales som Norges slankedronning, er tidligere eier og leder av selskapet Grete Roede AS som driver kurs for slankere.

Det hele begynte da hun ga slankehjelp til åtte damer i 1974, med bakgrunn i egne vektproblemer. Hun har fortalt hun trodde det bare skulle bli en hobby, men slankerådene utviklet seg etter hvert til en forretning.

Det etter hvert så velkjente Grete Roede-kurset utviklet hun selv — etter bitre erfaringer med ulike skippertakskurer og lettvinte løsninger som ikke hjalp.

Virkelig fart i sakene ble det da ukebladet Allers og Grete Roede arrangerte en landsomfattende slankekonkurranse i 1976 hvor folk skulle følge hennes slankeopplegg.

I dag er kurskonseptet og firmanavnet solgt til datteren Jeanette, Erik Roede og Rune Ludviksen.

Grete Roede har fått en rekke utmerkelser for sitt arbeid. Blant annet ble hun tildelt prisen for Årets forretningskvinne i 1999, Nasjonalforeningens folkehelsepris, sammen med Grete Waitz, i 2000, og i 2003 fikk hun Kongens fortjenstmedalje i gull.

Roede har gjennom sin karriere også skrevet en rekke bøker om slanking.

NTB

Lørdag 7. desember 2019 ·•· Innenriks

Faren takker for all omsorg etter drukningene i Tromsø
Mannen som har mistet sin kone og to barn etter at fire personer ble funnet livløse i sjøen i Tromsø mandag, er takknemlig for omsorgen han har fått.

Det forteller mannens bistandsadvokat Erik Ringberg til NRK.

— Han er takknemlig for den omsorgen som Tromsøs befolkning viser ham i en svært krevende tid. Situasjonen hans er vanskelig, men han sier det hjelper på å bli vist slik omsorg, sier Ringberg.

To jenter på henholdsvis sju og fire år er døde, mens deres avdøde mor i 20-årene er siktet for drap og drapsforsøk. En jente på halvannet år ligger fortsatt kritisk skadd på Rikshospitalet.

Minnestund og fakkeltog

Søndag arrangeres det fakkeltog og minnestund i Tromsø etter tragedien.

«La oss komme sammen for å vise at vi bryr oss om hverandre og tenke på dem som ikke lenger er blant oss og dem som sitter igjen. Vi er alle tromsøværinger, og vi er ingenting uten mangfold og hverandre», står det på Facebook-siden som er opprettet for arrangementet.

Det er også opprettet en privat innsamlingsaksjon der pengene skal gå til faren. Lørdag ettermiddag var det kommet inn over 100.000 kroner, skriver NRK.

Vitne har meldt seg

Fredag etterlyste politiet et vitne som ble observert på trilletur med barnevogn forbi stedet der moren og hennes tre barn ble funnet livløse i sjøen.

Lørdag opplyste politiet at vitnet har meldt seg.

— Personen som vi etterlyste, har meldt seg, bekrefter politistasjonssjef Anita Hermandsen overfor Dagbladet.

Politiet håper hun kan hjelpe til med å ytterligere tidfeste hendelsen, som til nå er anslått å ha skjedd mellom klokka 16.30 og 17.00.

NTB

Lørdag 7. desember 2019 ·•· Innenriks

Politiet fant hund i plastpose i bekk i Asker
Politiet reddet lørdag en hund opp fra en bekk ved Bondivann i Asker. Hunden var lagt i en plastpose, og beina var teipet sammen. Hunden er alvorlig skadd.

Hunden, som blir beskrevet som liten, hvit og krøllete, hadde fått beina teipet sammen før den var blitt puttet i plastposen og deretter kastet ut i bekken.

Politiet og brannvesenet dro til stedet etter å ha fått melding fra AMK-sentralen og fikk hunden på land. Den klarte ikke å komme seg løs selv.

— Den er i live, men medtatt og kraftig nedkjølt, skrev Oslo politidistrikt på Twitter lørdag formiddag. Politiet mener det er åpenbart at noen har prøvd å avlive den.

Hunden ble kjørt til veterinær for behandling, og undersøkelsen viser at den er alvorlig skadd.

Rett etter klokken 14 opplyste politiet at de har funnet ut av hvem som har ansvaret for hunden. Ifølge Budstikka er dette en annen person enn eieren, som politiet fant raskt fram til ettersom hunden var chippet.

— Vi har nå kontroll på vedkommende. Vi undersøker videre hva som har skjedd i denne saken, opplyser politiet.

NTB

Lørdag 7. desember 2019 ·•· Utenriks

Frankrike oppretter eget kontor som skal håndtere rasistiske hatforbrytelser
Frankrike har fått nok av rasistiske hatforbrytelser, som tagging av hakekors på jødiske graver. Nå opprettes et eget kontor som skal håndtere slike saker.

Landet har vært preget av en rekke hendelser knyttet til hatforbrytelser de siste årene, spesielt antisemittisme.

Senest tirsdag ble det oppdaget at det var malt hakekors på 107 gravsteiner på en jødisk gravplass. Innenriksminister Christophe Castaner lovet at «gjerningsmennene bak disse motbydelige handlingene vil bli dømt».

Castaner sier at det nye kontoret, som vil bli en underavdeling i politiet, vil ha som hovedoppgave å undersøke antisemittiske, antimuslimske og antikristne angrep.

Antisemittisk graffiti dukker jevnlig opp i Frankrike, ofte på jødiske gravplasser. Landet har den største andelen jødiske innbyggere etter Israel og USA. I Frankrike ble det i fjor registrert 541 antisemittiske lovbrudd, ifølge franske myndigheter. Året før var det tilsvarende tallet 311.

NTB-Ritzau

Lørdag 7. desember 2019 ·•· Utenriks

Israel: Vi vil bombe Iran for å hindre planer om atomvåpen om nødvendig
Den israelske utenriksministeren sier at Israel vil gjennomføre bombeangrep mot Iran hvis det må til for å hindre Irans mulighet til å produsere atomvåpen.

Utenriksminister Israel Katz ble spurt om «det å bombe Iran var et alternativ som Israel vurderer» av den italienske avisen Corriere della Sera.

— Ja, det er et alternativ. Vi vil ikke tillate Iran å produsere eller besitte atomvåpen. Vi ville ha tydd til militær makt dersom det var den aller siste muligheten for å hindre dette, svarte Katz.

Han kritiserer også europeiske land for å ikke ha lagt seg på den samme harde linjen som USAs president Donald Trump har gjort ved å trekke seg fra atomavtalen med Iran.

— Så lenge iranerne villeder seg til å tro at de har støtte fra Europa, vil det bli enda vanskeligere for dem å trekke seg tilbake, sier den israelske utenriksministeren.

NTB-DPA

Lørdag 7. desember 2019 ·•· Innenriks

Vegtrafikksentralen advarer mot glatte veier på Østlandet
Synkende temperaturer over store deler av Østlandet kan gi glatte veier flere steder lørdag. Vegtrafikksentralen ber bilister om å være på vakt.

Kjør forsiktig og senk farten er rådet fra Vegtrafikksentralen Øst på Twitter lørdag morgen.

Salting av flere veier er allerede i gang og vil fortsette utover morgenen.

Også Vegtrafikksentralen Sør advarer om stedvis svært glatte veier i Vestfold, Telemark og Aust-Agder.

I Oslo melder politiet om et vogntog som har kjørt seg fast i Maridalsveien/Skjoldveien. Traileren sperrer veien og fører til trafikale problemer. Bergingsbil er på vei til stedet.

NTB

Lørdag 7. desember 2019 ·•· Utenriks

Indisk kvinne anmeldte menn for voldtekt — døde etter å ha blitt satt fyr på
En 23 år gammel indisk kvinne som ble satt fyr på etter at hun anmeldte en voldtekt i 2018, døde lørdag av skadene hun ble påført.

Kvinnen ble torsdag overfalt da hun var på vei til et rettsmøte mot to menn som hun hadde anmeldt for å ha voldtatt henne i 2018. Kvinnen ble angrepet av fem menn i Unnao-provinsen i delstaten Uttar Pradesh nord i landet. Mennene helte brennbar væske over henne og tente på.

Etter først å ha blitt innlagt på et lokalt sykehus, ble kvinnen fløyet til hovedstaden New Delhi med 70 prosent brannskader. Fredag kveld døde hun av hjertestans, opplyser kvinnens lege, Shalabh Kumar.

I en forklaring til politiet oppga kvinnen at de to mennene hun hadde anmeldt for voldtekt var blant de fem som angrep henne. De slo henne først og satte deretter fyr på henne.

Ildspåsettelsen i Unnao-provinsen er den andre i India på litt over én uke. Den 27. november ble en 27 år gammel veterinær voldtatt av fire menn og siden satt fyr på nær byen Hyderabad lenger sør i landet. Fredag morgen ble alle fire skutt og drept av politiet, angivelig da det lokale politiet skal ha vært i ferd med å gjennomføre en rekonstruksjon av forbrytelsen, og de siktede skal ha forsøkt å ta tak i politiets våpen.

Det har vært store demonstrasjoner i India etter at de grusomme overgrepene er blitt kjent.

NTB-DPA

Lørdag 7. desember 2019 ·•· Innenriks

Pilene peker nedover for Ap
Oppslutningen til Arbeiderpartiet har falt det siste året og ligger på et historisk lavt nivå, viser Norfaktas desembermåling for Klassekampen og Nationen.

Ikke siden Norfakta startet med landsdekkende meningsmålinger i 2008, har Arbeiderpartiet hatt mindre oppslutning, skriver Klassekampen.

— Ser vi på de uvektede tallene, så ligger Ap på 20,5. De har hatt en jevn nedgang det siste året. Med unntak av én måned, har det gått gradvis nedover. Så jeg vil si at dette er en trend, sier produksjonsleder Nils-Olav Vassås.

21,3 prosent av velgerne ville stemt på Ap dersom det var stortingsvalg i dag. Partiet får ett prosentpoeng mindre oppslutning enn i forrige måling. Det er innenfor feilmarginen til målingen, men oppslutning bakover i tid viser at Arbeiderpartiet aldri har hatt mindre støtte.

Årsaken er at partiet taper på konfliktene som preger politikken nå, påpeker valgforsker Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø.

— Så lenge det er sentrum-periferi, reformer og klima- og miljø som dominerer, er dette saker som splitter Arbeiderpartiets velgere, og de har lav troverdighet på disse sakene, sier Stein til Nationen.

Arbeiderpartiet blir forbigått av Høyre (22,6 prosent) som landets største parti.

— Vi merker fremdeles ettervirkningen etter det dårlige valget i høst, skriver nestleder Bjørnar Skjæran i en tekstmelding til Klassekampen.

Han sier det likevel er gledelige at målingen viser et flertall for regjeringsskifte.

De rødgrønne partiene Ap, Sp og SV får til sammen 91 mandater. Senterpartiet ligger stabilt på 19,2 prosent og SV ligger på 7,7 prosent.

NTB

Lørdag 7. desember 2019 ·•· Innenriks

Polfarerne og hjelperne har møtt hverandre på isen
Polfarerne Børge Ousland og Mike Horn har nå møtt Bengt Rotmo og Aleksander Gamme ute på isen i Polhavet og er på vei mot skipet Lance.

Gamme og Rotmo gikk ut på ski fra Lance for å hjelpe polfarerne Horn og Ousland med proviant.

Like etter midnatt natt til lørdag kom meldingen om at de fire hadde møtt hverandre på isen. Det fikk teamet om bord på skipet bekreftet via satellittelefon, skriver VG.

— Vi er litt lettet. De har gått rundt i det samme området lenge og det har vært utfordringer. Nå er det løst, og de har kommet seg over råken. Vi føler oss tryggere på at dette skal gå bra, sier lege Martin Skrove til avisen.

Det har vært ruskete vær og vanskelig is i området der de to lagene skulle møtes. Fredag var det bare en råk som skilte dem.

Lance går mot polfarerne

De fire polfarerne skal nå være om lag 23 kilometer unna skipet Lance. Skipet ligger under horisonten for polfarerne, men store lyskastere om bord er vendt ut fra skipet. Dermed kan polfarerne følge lyset fra skipet på vei tilbake.

Samtidig går Lance i nordøstlig retning mot et avtalt hentepunkt. Det gjør at det blir 18 kilometer å gå for de fire polfarerne, ifølge VG.

Dernest skal skipet komme seg ut av isen igjen. Lance ligger nå i en åpen råk med tynn, ny is. Tidligere i uken var skipet frosset fast og drev med isen.

NTB

Lørdag 7. desember 2019 ·•· Utenriks

Behersket britisk valgduell
Brexit, britisk økonomi og helsevesenet var blant hovedtemaene i en behersket og ryddig debatt mellom statsminister Boris Johnson og Labour-leder Jeremy Corbyn.

Debatten i anledning torsdagens valg ble sendt på BBC fredag.

De konservatives Boris Johnson åpnet med sin velkjente linje om å få brexit unna, og han angrep Corbyn for å være uklar om hva slags plan han har for Storbritannias sorti fra EU.

— Vi har en fantastisk avtale liggende klar, sa Johnson, og forsikret at han ville få i havn gode handelsavtaler med både EU og USA.

Corbyn hevdet på sin side at Johnson vil bruke minst sju år på å få i havn en avtale med USA.

— Det han vil gjøre, er å gå fra et forhold med EU til et forhold med ingen, sa Corbyn, som hevdet han kan få på plass en bedre brexitavtale på tre måneder.

Situasjonen i det britiske helsevesenet NHS var et annet sentralt tema i debatten.

Da Johnson presset Corbyn om beskyldningene om antisemittisme i Labour, svarte Corbyn blant annet at han ikke bruker «rasistisk språk» for å beskrive noen — en henvisning til bemerkninger Johnson har kommet med om muslimske kvinner i burka.

— Begge partilederne gjør det mye bedre enn i den første debatten. De snakker mer flytende og kommer i havn med sine poenger, uten å snakke i munnen på debattlederen, skriver Tim Shipman, som er politisk redaktør i Sunday Times, i en Twitter-melding.

Skotske SNPs partileder Nicola Sturgeon er imidlertid lite imponert.

— Dette var sørgelig. To uinspirerende menn, begge uegnet til å være statsminister, tvitrer hun.

NTB

Fredag 6. desember 2019 ·•· Utenriks

Greta Thunberg: — De hører oss, men handler ikke
— Vi har streiket i ett år, men i bunn og grunn har ingenting skjedd, sa Greta Thunberg da hun møtte pressen etter ankomst til Madrid og FNs klimakonferanse.

Den svenske klimaaktivisten stilte fredag kveld på pressekonferanse sammen med andre unge klimaaktivister.

— Vi ville blitt glad for litt handling fra dem som sitter ved makten, sa Thunberg.

På spørsmål om hva millioner av skoleungdom har oppnådd med skolestreikbevegelsen FridaysForFuture, svarte Thunberg:

— Vi har økt folks bevissthet og skapt meninger, og det er et stort steg, men ikke nok. Utslippene fortsetter, og dermed er det ingen seier. Ser du det på denne måten, har vi ikke oppnådd noen ting.

NTB-TT-AP

Fredag 6. desember 2019 ·•· Innenriks

UNE krever at tolvåring har inntekt for å la moren bli i landet
Utlendingsnemnda vil ikke la en kvinne få familiegjenforening med sønnen fordi tolvåringen ikke har inntekt, melder TV 2.

To greske statsborgere på 12 og 18 år har bodd i Norge i fire år. Det har også moren deres som er statsborger i Peru.

Guttene har gyldig opphold i Norge fordi Hellas er med i EU, men alenemoren har fått avslag fra Utlendingsnemnda (UNE) på søknaden sin om opphold i Norge, ifølge TV 2. Avslaget kan føre til at hun blir tvunget til å forlate sønnene sine. Moren og brødrenes far er skilt og har ikke kontakt.

Familiens advokat Felix Olivier Helle mener at UNE feiltolker EØS-reglene, og at dersom barn skal ha reell rett til fri bevegelse i EU, så må foreldrene kunne bli med. Det er ikke UNE enig i.

— Dersom man som EØS-borger ønsker å oppholde seg i Norge, og også ha familiemedlemmer her, så må man forsørge seg selv og eventuelle familiemedlemmer, sier avdelingsleder Marianne Granlund i UNE til TV 2.

— Hvordan kan dere forlange at en tolvåring har inntekt?

— En tolvåring kan ikke forsørge verken seg selv eller andre, og da vil ikke han kunne oppholde seg her og heller ikke ha sine familiemedlemmer her, sier avdelingslederen.

Familiens advokat Helle varsler søksmål for at moren skal få bli i landet.

— Barn skal kunne nyte godt av de samme rettighetene som voksne. Det er ingen unntaksbestemmelse i EØS-regelverket som sier at det ikke gjelder for barn. Det ville vært helt meningsløst, egentlig, sier Helle til TV 2.

NTB

Fredag 6. desember 2019 ·•· Innenriks

Drapsforsøk med sparkesykkel opp for lagmannsretten
En 29 år gammel litauer som i Oslo tingrett ble dømt for drapsforsøk på en mann i begynnelsen av 40-årene, skal møte i Borgarting lagmannsrett neste uke.

Voldsepisoden fant sted i en trapp i Møllergata i Oslo sentrum rett før midnatt natt til onsdag 11. juli i fjor.

Ifølge tiltalen ranet 29-åringen til seg fornærmedes sparkesykkel og slo ham med den eller knyttet neve slik at han ble påført livstruende skader.

Fornærmede, som er i begynnelsen av 40-årene, ble blant annet påført brudd i nesen og flere brudd i hodet. Ifølge tiltalen overlevde han fordi forbipasserende kom til stedet og fikk varslet politi og ambulanse.

I Oslo tingrett ble den tiltalte litaueren dømt til sju års fengsel. 29-åringen ble i tillegg til fengselsstraffen dømt til å betale 400.000 kroner i oppreisningserstatning til mannen. Ankesaken starter tirsdag i Borgarting lagmannsrett.

En 30 år gammel landsmann av 29-åringen ble dømt til fem måneders fengsel for grov vold mot mannen i 40-årene, og den saken skal også behandles i lagmannsretten.

NTB

Fredag 6. desember 2019 ·•· Innenriks

Polfarerne og hjelperne står 150 meter fra hverandre
Hjelperne Bengt Rotmo og Aleksander Gamme er nå 150 meter unna Børge Ousland og Mike Horn. Mellom dem er det en stor råk, melder VG.

Det er ruskete vær og vanskelig is i området der de to lagene skal møtes.

— Råken er foreløpig litt for stor, og de har ikke krysset over ennå. Men de har jublet og ropt, sier ekspedisjonsleder Lars Ebbesen til VG.

Gamme og Rotmo er sendt ut fra skipet Lance for å hjelpe polfarerne Horn og Ousland med proviant. Det var torsdag rundt tre kilometer mellom de to gruppene. Da slo Gamme og Rotmo leir ved en stor råk.

— Ikke i nød

Ousland og Horn har veldig lite proviant igjen, men polfarerne ønsker ikke å kalle aksjonen en redningsaksjon.

Oppdateringene fra Ousland og Horn viser at de to er utmattet, har frostskader og har måttet reparere ødelagt utstyr. Men foreløpig er det uaktuelt å sende helikopter for å hente ut polfarerne, og de er ikke i nød, sa Ebbesen tidligere på dagen fredag.

— Det å klare seg selv henger høyest, sa han.

Over 85 dager

Ousland og Horn krysser Polhavet fra Alaska til Svalbard på ski. De har brukt en såkalt packraft, en liten oppblåsbar kano, til å krysse råker i isen. Polfarerne har vært utendørs under ekstreme forhold i over 85 dager.

Skipet Lance var en periode frosset fast i isen, men ble frigjort og seiler nå nordover gjennom råkene.

NTB

Fredag 6. desember 2019 ·•· Utenriks

OPEC og Russland enige om oljekutt
OPEC-landene og Russland er enige om å kutte oljeproduksjonen med ytterligere 500.000 fat per dag. Oljeprisen bykset opp etter nyheten.

Beslutningen ble presentert fredag, etter lange diskusjoner i oljekartellet OPECs hovedkvarter i Wien. Prisen på nordsjøolje steg over 2 prosent etter at avgjørelsen var bekreftet.

OPEC-landene og Russland ble for tre år siden enige om å begrense sin samlede produksjon med 1,2 millioner fat per dag. Målet var å løfte oljeprisen. Fra og med årsskiftet blir målet å begrense produksjonen med til sammen 1,7 millioner fat.

I tillegg til dette varsles det at Saudi-Arabia og enkelte andre land vil videreføre såkalte frivillige bidrag som gjør at det samlede kuttet blir på 2,1 millioner fat per dag.

Et vanskelig punkt har vært hvordan produksjonskuttene skal fordeles mellom landene som omfattes av avtalen. Flere av dem har den siste tiden produsert mer olje enn ventet.

OPEC-landene ønsker å holde oljeprisen oppe, men samtidig forsøker de å unngå å miste markedsandeler til USA.

Oljeproduksjon både i USA og land som Canada, Brasil og Norge kan bidra til å dempe effekten av produksjonskuttene til OPEC og Russland.

NTB-AP-AFP

Fredag 6. desember 2019 ·•· Utenriks

Merkel bøyde hodet for nazistenes ofre
— Å minnes forbrytelsene er et ansvar som aldri tar slutt, sa Angela Merkel da hun besøkte dødsleiren Auschwitz for første gang som tysk statsminister.

Sammen med den polske regjeringssjefen Mateusz Morawiecki gikk Merkel fredag gjennom den beryktede porten med påskriften «Arbeit macht frei».

De la ned kranser ved den såkalte dødsveggen, der tusenvis av fanger ble skutt under andre verdenskrig.

— Det finnes ingen ord som kan gi uttrykk for vår sorg, sa Merkel i en tale under besøket.

Hun ga også uttrykk for stor skam på åstedet for noen av de verste forbrytelsene begått av Nazi-Tyskland under andre verdenskrig.

— Vår nasjonale identitet

— Å minnes forbrytelsene er et ansvar som aldri tar slutt, sa Merkel, som tydelig slo fast at ansvaret hviler på Tyskland.

— Å være bevisst dette ansvaret er en del av vår nasjonale identitet og vår selvforståelse som et opplyst og fritt samfunn, et demokrati og en rettsstat, sa den tyske statsministeren.

Uttalelsene ble tolket som kritikk av det høyrepopulistiske partiet AfD, som mener tyskerne bør bruke mindre tid og krefter på å beklage nazistenes handlinger.

NTB-AP-DPA

Fredag 6. desember 2019 ·•· Innenriks

Amedia kjøper nordnorsk medieselskap
Amedia kjøper det nordnorske mediekonsernet Nu Publishing AS som består av tre mediehus og et teknologiselskap.

Nu Publishing er morselskapet til de digitale avisene Bodø Nu, Rana No, Vefsn No og teknologiselskapet Lynx.

— Selskapet har utviklet et konsept som lett lar seg overføre til andre geografier og som har vist at det er mulig å etablere levedyktige og bærekraftige aviser i norske lokalsamfunn, sier konsernsjef Are Stokstad i Amedia.

Amedia har kjøpt selskapet fra sjefredaktør Geir Are Jensen i Bodø Nu og Ståle Pettersen, som er daglig leder og har jobbet for Nu Publishing de siste 10 årene. De to vil fortsette i selskapet også etter salget.

Virksomheten til Nu Publishing omsetter i år for om lag 22 millioner kroner og har 6.600 abonnenter totalt. Den største avisen i Nu Publishing er Bodø Nu som ble startet opp av Jensen i 2002.

NTB

Fredag 6. desember 2019 ·•· Innenriks

Hver femte kvinne har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på julebord
Hver femte, kvinnelige julebordsgjest i Norge har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på julebord, ifølge en ny undersøkelse.

Mens 20 prosent av kvinnene svarer at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, oppgir nesten annenhver nordmann også om at de har opplevd upassende oppførsel fra kollegaer på julebordet. Det kommer det fram av undersøkelsen som er utført av YouGov for Rustelefonen.

— Mange drikker så mye at de selv mister kontrollen og utsetter sine kollegaer for upassende oppførsel eller uønsket seksuell oppmerksomhet, sier seksjonsleder Sturla K. Naas Johansen i Rustelefonen.

Han oppfordrer folk til å planlegge hvor mye de skal drikke på julebordet — og at de holder seg til planen.

Drøyt én av ti nordmenn opplevd at eget alkoholinntak og oppførsel på julebordet har fått negativ innvirkning på forholdet til jobbkollegaer, ifølge undersøkelsen.

80 prosent av dem som har opplevd upassende oppførsel eller uønsket seksuell oppmerksomhet mener at dette ville vært unngått hvis det hadde vært inntatt mindre alkohol.

— Å ha et bevisst forhold til hvor mye du har planlagt å drikke kan redusere pinlige og ubehagelige situasjoner med kollegaer, sier Johansen.

NTB

Fredag 6. desember 2019 ·•· Innenriks

Vy-navnet havner i retten
Vy Communication har gått til sak mot Vy for krenkelse av selskapets varemerke og krever opptil 14 millioner kroner i erstatning.

Tvistesaken er berammet til tirsdag 10. desember i Oslo tingrett og vil etter planen pågå i tre dager.

Anders Haakon Lier, som er styreleder i kommunikasjonsbyråets eierselskap EXP Group, sier til Dagens Næringsliv at det vil bli belyst i retten hvordan de har kommet fram til erstatningssummen.

Når det gjelder byråets navn, vil de først se på utfallet av rettssaken før de tar stilling til et eventuelt navnebytte.

Tidligere i år skiftet NSB navn til Vy i en prosess som vil koste opp mot 280 millioner kroner. Vy Communication gikk til sak for krenkelse av selskapets varemerke og krever erstatning.

Byrået mener at NSB/Vy-gruppen var klar over at deres selskap bar Vy-navnet, men aldri tok kontakt for å avklare situasjonen.

«Vygruppen er ett av de mest kjente selskapene i Norge. Når dette lanserer varemerket og foretaksnavnet Vy med omfattende markedsføring og mediedekning, vil andre aktører med samme varemerke og navn i løpet av kort tid bli fortrengt,» skriver selskapet i sitt sluttinnlegg til Oslo tingrett.

NTB

Fredag 6. desember 2019 ·•· Innenriks

Ny lov skal ansvarliggjøre pressen
Kulturminister Trine Skei Grande vil gi redaktører et utvidet rettslig ansvar for innholdet medier publiserer.

De nye reglene er fremmet i et forslag til medieansvarslov som ble lagt fram fredag.

— Desinformasjon, hatefulle ytringer og andre utviklingstrekk truer den åpne og frie samfunnsdebatten som demokratiet vårt bygger på. Redaktørstyrte medier som vi kan ha tillit til, er her en viktig del av forsvarsverket, sier kulturminister Trine Skei Grande (V) i en pressemelding.

I lovforslaget får redaktøren et utvidet rettslig ansvar for innholdet som publiseres i mediene. Men også andre som medvirker til publiseringen, er ifølge lovforslaget ansvarlige etter lovens alminnelige regler.

Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) har tidligere markert at de aller helst ville sett en såkalt eneansvarsordning, der redaktørene alene har det juridiske ansvaret for publiseringer.

Men disse innspillene er ikke blitt tatt til følge i det ferdig utformede forslaget, skriver Journalisten.

NTB

Fredag 6. desember 2019 ·•· Innenriks

Terrordømt mann får ikke tilbake statsborgerskapet
Mannen som ble terrordømt med mulla Krekar i Italia, fikk ikke medhold i klagen sin og får dermed ikke sitt norske statsborgerskap tilbake.

Saken ble avgjort i statsråd fredag, opplyser kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Tidligere i år ble det kjent at mannen hadde fått innvilget norsk statsborgerskap selv om han var under etterforskning for terror i Italia.

Sanner instruerte i august Utlendingsdirektoratet (UDI) om å trekke tilbake statsborgerskapet til mannen i 40-årene, som klagde på avgjørelsen.

UDI opplyste at de ikke kjente til den italienske straffesaken da de behandlet søknaden om statsborgerskap. Søknaden ble derfor ikke oversendt Kunnskapsdepartementet for vurdering og avgjørelse slik prosedyren er i denne type saker. Mannen opplyste heller ikke selv om straffesaken i søknaden sin.

Mannen ble pågrepet av politiet 12. august. Bakgrunnen for pågripelsen er en etterlysning med sikte på utlevering etter en europeisk arrestordre utstedt av italienske myndigheter.

NTB

Fredag 6. desember 2019 ·•· Innenriks

Narkoaksjon med utspring i Norge: 4 tonn hasj beslaglagt
Etter at norsk politi startet opprullingen av en stor narkoliga, har europeisk politi totalt beslaglagt fire tonn hasj og flere hundre kilo annen narkotika.

Ifølge Kripos har stoffene en gateverdi på en halv milliard kroner.

— Målet med etterforskningen har vært, og er, å gå etter organiserte kriminelle nettverk som leverer narkotika til blant annet gjengmiljøene i Oslo og på Østlandet. Narkotikamarkedet er roten til mye av problemene vi har sett i gjengkriminaliteten, sier Kripos-sjef Ketil Haukaas.

I begynnelsen av måneden ble en dansk statsborger dømt til 19 års fengsel i Oslo tingrett for smugling av 1,6 tonn hasj til Trysil. Han er en av 50 personer som er siktet her til lands, i saken som politiet har kalt «operasjon hubris».

Voldsbølge i Oslo

Etterforskningen startet for alvor våren 2018, og i første omgang ble det beslaglagt rundt 2,5 tonn hasj i Norge og Danmark.

NTB

Fredag 6. desember 2019 ·•· Innenriks

Mot verdensrekord i Bergen - snart går hver femte bil på strøm
Bergen kommer til å passere 20 prosent elbilandel innen kort tid. Byen blir den første i verden hvor en av fem biler går på elektrisitet.

— Det er bare å gratulere politikerne i Bergen. De viser verden at en utslippsfri bilpark er mulig, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Tall fra Statens vegvesen viser at det er 21.910 elbiler i Bergen. Det utgjør 19,3 prosent av den totale bilparken på 113.422 biler. Bergen kommer til å bli første større by i verden som passerer 20 prosent elbilandel, ifølge foreningen.

Elbilandelen i bilparken i Norge totalt, er på om lag 9 prosent. I Oslo er andelen på 16,3 prosent, Trondheim ligger på 11,9 prosent og Stavanger har 13,2 prosent elbilandel, viser tallene fra Statens vegvesen.

— Undersøkelser viser at rabattert bompengepassering er en av de viktigste årsakene til at folk velger elbil. Det er viktig å huske at det fortsatt er slik at den store majoriteten kjører bensin- og dieselbiler både i Bergen og resten av landet, understreker Bu.

NTB

Fredag 6. desember 2019 ·•· Innenriks

Fireåringen fra Tromsø døde på Rikshospitalet
Den fire år gamle jenta som ble hentet livløs opp av sjøen ved Tromsøya mandag, døde torsdag kveld på Rikshospitalet i Oslo.

— Hun har vært kritisk syk og har vært under høyintensiv behandling siden mandag. Politiet vil begjære obduksjon. Pårørende er informert, opplyser politiadvokat Gøril Lund i Troms politidistrikt fredag morgen.

Lund sier til NTB at tilstanden fortsatt er kritisk for den siste og tredje av de tre søstrene. Den halvannet år gamle jenta er under høyintensiv behandling på Rikshospitalet.

Moren til de tre barna og den eldste av de tre søstrene, ble erklært døde på sykehus i Tromsø mandag kveld etter at de fire ble funnet livløse i sjøen åtte til ti meter fra land ved Tromsøya mandag ettermiddag.

NTB

Fredag 6. desember 2019 ·•· Utenriks

Måling: Ny rekordoppslutning for Jimmy Åkessons sverigedemokrater
For andre måned i strekk er Jimmy Åkessons sverigedemokrater (SD) det største partiet i Sverige, viser en måling fra Aftonbladet/Demoskop.

Partiet øker med 1,4 prosentpoeng og når rekordnivået 25,4 prosent. Det er nesten 8 prosentpoeng over valgresultatet i riksdagsvalget i 2018.

Målingen er tatt opp før torsdagens dramatiske beskjed fra en samlet opposisjon om at de vurderer å avsette Socialdemokraternas arbeidsmarkedsminister Eva Nordmark dersom ikke regjeringen kommer dem i møte om organiseringen av Arbeidsformidlingen.

SDs pressesjef Henrik Gustafsson er svært fornøyd med tallene.

— Det er gledelig at flere målingen viser samme tendens, at vi øker og blir liggende høyt over en periode, sier han.

Gustafsson mener det er flere grunner til at SD tar velgere fra de øvrige partiene, ikke minst at paritet har bygd opp tillit over tid i saker som angår folk i hverdagen.

Sveriges statsminister Stefan Löfven leder en mindretallsregjering, men har støtte fra et flertall i riksdagen. Dagens regjeringssituasjon er en konsekvens av at ingen av de etablerte partiene vil inngå noen form for samarbeid med Sverigedemokraterna.

NTB

Fredag 6. desember 2019 ·•· Utenriks

Fire indiske menn siktet for voldtekt, skutt av politiet
Fire menn som var siktet for gjengvoldtekt av en 27 år gammel kvinne i India, er skutt og drept av politiet i forbindelse med etterforskningen.

De fire mennene hadde erkjent at de var sammen om å voldta den 27 år gamle veterinæren ved den indiske byen Hyderabad i forrige uke. Etter det seksuelle overgrepet brente de kvinnen levende.

Fredag skulle politiet gjennomføre en rekonstruksjon av forbrytelsen med de siktede ved åstedet, skriver nyhetsbyrået Reuters.

— Om morgenen ved 6-6.30-tiden skulle våre tjenestemenn gjennomføre en rekonstruksjon av forbrytelsen da de siktede forsøkte å snappe til seg våpnene deres. Det oppsto en skuddveksling hvor alle de fire siktede døde. To politimenn er skadd, sier politisjef N Prakash Reddy ved politiet i Shamshabad.

I en tidligere uttalelse fra politiet fredag ble dødstidspunktet for de siktede satt til 3.30 om natten lokal tid. Årsaken til de ulike tidspunktene er ikke kommentert.

Det har vært omfattende demonstrasjoner i flere byer i India etter den grufulle forbrytelsen. På grunn av omfattende brannskader kunne ikke medisinske undersøkelser konkludere med at kvinnen hadde blitt voldtatt.

Ifølge tall fra nyhetsbyrået DPA ble 33.658 kvinner og jenter voldtatt i India i 2018, men det antas å være store mørketall.

NTB

Fredag 6. desember 2019 ·•· Innenriks

Politiet jakter minst en gjerningsperson etter skyting
Ingen er så langt pågrepet etter at en mann i 30-årene ble skutt i Ila i Trondheim torsdag. Politiet jakter én eller flere gjerningspersoner.

Politiet fikk melding om skytingen utenfor en Bunnpris-butikk i Ila klokken 20.16 torsdag kveld. Det var den skadde mannen som selv varslet politiet. Han ble fraktet til St. Olavs hospital.

Politiet kan ikke fredag morgen si noe om hvilke skader mannen har, eller hvor han ble skutt, men opplyser at det trolig vil gå bra med ham.

Det er ventet at det kommer flere opplysninger om skytingen på en orientering på politihuset i Trondheim fredag klokken 10.00.

NTB

Fredag 6. desember 2019 ·•· Innenriks

SAS planlegger nytt selskap — pilotene steiler
SAS vurderer om en ny flytype med færre seter kan brukes i der dagens fly er for store. Pilotene vil motsette seg planene om et nytt selskap med ny pilotavtale

En framtidig bestilling kan gjelde 20 til 30 nye jetfly med 120—150 seter hver. Planen er at disse skal brukes det SAS‘ Airbus A320 med 180 seter blir for store, skriver Dagens Næringsliv.

Behovet har oppstått fordi flyselskapet kvitter seg med fly av typen Boeing 737 i årene som kommer.

Ledelsen i SAS vil innlemme de nye flyene i det de kaller en «selvstendig enhet», et eget flyselskap. Det er ikke kjent om selskapet skal eies av SAS eller om flyene leies inn av andre.

Det som ifølge DN er klart, et at SAS-sjef Rickard Gustafson mener den nye flytypen også må knyttes til helt nye og rimeligere kollektivavtaler med piloter og kabinpersonale.

Pilotforeningene reagerer sterkt på signalene fra toppledelsen. Christian Laulund er leder i SAS Pilot Group, en sammenslutning av de fire pilotforeningene i SAS i Danmark, Sverige og Norge. Han sier pilotene ikke kjenner detaljene i planene om et nytt flyselskap. De vil likevel motsette seg en plan der jobbene til dagens SAS-piloter blir overført til andre ansatte.

Gustavson avviser at SAS med planene går til angrep på pilotene.

— Vi skal fortsette å utvikle virksomheten med fly og besetning i Skandinavia, og på en måte som betyr at vi kan utvikle kjernevirksomheten i SAS, sier han.

NTB

Fredag 6. desember 2019 ·•· Innenriks

Mann meget alvorlig skadd etter å ha blitt skutt i Trondheim
Politiet leter etter en gjerningsperson etter at en mann i 30-årene ble skutt i Trondheim torsdag kveld.

Mannen som ble skutt, er meget alvorlig skadd, opplyser politiet til Adresseavisen sent torsdag kveld.

Skyteepisoden skjedde i Ila i Trondheim sentrum.

Den skadde mannen er kjørt til sykehus. Mannen ringte selv til politiet for å varsle om hendelsen.

Flere skudd

— Han er kanskje skutt med flere skudd, sier operasjonsleder Bernt Tiller til NTB.

Politiet vil ikke gå inn på hvor mannen er truffet.

Tiller sier til Adressa at det skal være avfyrt minst to skudd.

Avisen skriver også at det lå en kniv på bakken da de ankom åstedet. Politiet anser det som naturlig å trekke en kobling mellom kniven og skyteepisoden, men vet ikke om kniven har blitt brukt.

Område sperret av

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 20.16. Torsdag kveld var et større område sperret av.

Tiller sier at de søker etter mulige gjerningspersoner som har forlatt åstedet i en «liten bil».

Det var flere vitner til hendelsen og mange som ringte til politiet for å varsle.

VG omtalte skyteepisoden først.

NTB

Fredag 6. desember 2019 ·•· Regionalt

Mann utga seg for å jobbe i barnevernet for å komme i kontakt med alenemor — dømt for overgrep
En mann i slutten av 50-årene er i Ringerike tingrett dømt til fengsel i fire og et halvt år for overgrep mot ei jente som da var elleve år gammel.

Mannen er dømt for tre tilfeller av voldtekt sommeren 2008. Retten beskriver handlingene som grove og smertefulle overgrep.

Dommen fra Ringerike tingrett beskriver hvordan mannen kom i kontakt med jentas mor via internett. Han opplyste at han jobbet i barnevernet, og han tilbød å hjelpe kvinnen med barna hennes.

Retten mener denne fremgangsmåten er straffeskjerpende.

Mannen får imidlertid en strafferabatt på ett år fordi det har gått nesten tre år fra saken ble anmeldt til dommen i tingretten.

Mannen benekter at overgrepene har funnet sted og mener beskyldningene må være en hevnaksjon fra jentas mor. Det festet retten imidlertid ingen lit til.

Mannen er også tidligere straffedømt for seksuelle overgrep. Også i den tidligere saken hadde mannen kommet i kontakt med moren til en tenåring ved å utgi seg for å jobbe med barn og ungdom.

NTB

Fredag 6. desember 2019 ·•· Utenriks

Ung mann skutt og drept i Malmö
En mann i 20-årsalderen er skutt og drept i Segevång i Malmö.

En stor politiaksjon er satt i gang. Flere politipatruljer er på stedet, og et stort område er sperret av. Så langt er ingen pågrepet i saken.

Drapsofferet ble funnet utendørs, opplyser politiet i byen.

En mann i 20-årsalderen som omtales som et vitne, er skadd i forbindelse med drapet. Politiet vil ikke si hva som er skjedd med ham, men han skal ikke være utsatt for noe kriminelt.

Malmö har i flere år vært herjet av skyting og voldskriminalitet relatert til gjengoppgjør. Senest mandag ble en annen ung mann skutt og drept i byen.

Natt til torsdag ble to menn skutt og drept utenfor en nattklubb i den svenske byen Norrköping. Dermed er totalt tre drept i skyteepisoder i Sverige det siste døgnet.

NTB-TT

Fredag 6. desember 2019 ·•· Utenriks

Flertall stiller seg bak mistillitsforslag mot svensk minister
Opposisjonen i Sverige varsler at de vil fremme mistillitsforslag mot arbeidsministeren. Årsaken er en strid om privatisering av arbeidsformidlingen.

Vänsterpartiets leder Jonas Sjöstedt sa tidligere torsdag at hans parti vil fremme et mistillitsforslag mot arbeidsminister Eva Nordmark.

Både Moderaterna, Kristdemokraterna og Sverigedemokraterna stiller seg bak mistillitsforslaget.

Vänsterpartiet har i praksis fungert som et støtteparti for statsminister Stefan Löfvens regjering, som mangler flertall i Riksdagen. Da fastlåste regjeringsforhandlinger endelig fikk sin løsning i januar, var det fordi Vänsterpartiet valgte å ikke stemme mot.

Sjöstedt sier regjeringens plan om å fortsette med det han kaller «kaosprivatiseringen», ikke gir partiet noe annet valg enn å gå videre med prosessen for å få til en mistillitsavstemning.

— Det er ikke dagligdags at vi mener det samme som Vänsterpartiet, men nå kommer vi til å handle i fellesskap, sier Moderaternas leder Ulf Kristersson.

Han sier regjeringen må endre kurs innen tirsdag.

NTB-TT

Fredag 6. desember 2019 ·•· Utenriks

To russere tiltalt for å ha tappet bankkontoer for store summer
To russere med angivelige bånd til russisk etterretning tiltales i USA for å ha tappet bankkontoer rundt omkring i verden for minst 100 millioner dollar.

De to oppgis å være medlemmer av en russisk hackergruppe kjent som «Evil Corp.»

Ifølge USAs justisdepartement har Maksim Jakubets og Igor Turasjev tilknytning til russisk etterretning. De beskrives som hovedmennene bak den globale hackergruppen som anklages for å ha installert skadelig programvare på datamaskiner i flere titall land. Slik skal de ha greid å stjele over 100 millioner dollar fra selskaper, organisasjoner, lokale myndigheter og enkeltpersoner, ifølge anklagene.

USAs finansdepartement opplyser at Jakubets arbeidet for den russiske sikkerhetstjenesten FSB i 2017, og at han hadde i oppgave å jobbe med prosjekter for den russiske staten.

— Personer bosatt i Moskva står bak gruppen. De har årevis av erfaring og godt utviklede tillitsforhold til hverandre, skriver finansdepartementet i en uttalelse om saken torsdag.

Stjal identiteter

Russerne skal ha brukt programvare som stjal innloggingsdata fra både ansatte og kunder i bankene. Dermed fikk de tilgang til systemene og kunne stjele penger, melder CNBC.

NTB-AFP

Fredag 6. desember 2019 ·•· Innenriks

Regjeringen åpner for midlertidig dobbeltflagging
Regjeringen forsøker å hindre permanent utflagging ved å åpne for at skip i en begrenset periode kan være registrert i to skipsregistre samtidig.

— I dag flagger skip ut av norsk skipsregister fordi Norge ikke åpner for bareboat-utflagging. Tilbakemeldingen fra næringen er at bareboat-innflagging vil kunne øke antall norske skip under norsk flagg og styrke sysselsettingen av norske sjøfolk, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Sysla.

Såkalt bareboat-utflagging innebærer å midlertidig føre et utenlandsk flagg. Enkelte stater krever nemlig nasjonalt flagg for å tillate skip å operere på landets kontinentalsokkel eller seile innenriksfart.

Det blir også åpnet for at utenlandske skip kan føre norsk flagg i en begrenset periode, noe som kalles bareboat-innflagging.

— Dette gir næringen tilgang til nye markeder, samtidig som det kan hindre permanent utflagging fra norske skipsregistre, sier Røe Isaksen.

Et skip som bareboat-registreres, vil beholde de privatrettslige funksjonene til det opprinnelige skipsregisteret, men seiler under flagget til det nye registeret, ifølge Skipsrevyen , som også omtaler saken.

NTB

Fredag 6. desember 2019 ·•· Innenriks

72 studenter må ta eksamen på nytt etter tabbe
72 studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge må ta eksamen i makroøkonomi på nytt etter at eksamensoppgaven ble gjort tilgjengelig for studentene for tidlig.

Studierektor Vibeke Bredahl ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) sier til Telemarksavisa at det dreier seg om en menneskelig feil, og at det ikke er uvanlig at en faglærer legger ut tidligere eksamensoppgaver før en eksamen.

— Faglæreren skulle legge ut en eksamensoppgave fra våren 2019, men så la han ut oppgaven for høsten 2019, som var den oppgaven de skulle ha. Eksamensoppgaven var litt dårlig merket. Det er en veldig uheldig og beklagelig feil, som ikke ble oppdaget av eksamenskontoret, sier Bredahl til avisen.

Det er ikke kjent hvor mange som faktisk lastet ned den konkrete oppgaven før eksamen. Siden det er gjort en formell feil, har universitetet ikke mulighet til å godkjenne oppgaven til noen av studentene, ifølge Bredahl.

NTB

Fredag 6. desember 2019 ·•· Utenriks

EU krever regler før Facebook kan lage egen valuta
EU vil kreve at et skikkelig regelverk er på plass før selskaper som Facebook får etablere egne kryptovalutaer.

Det varslet Unionens medlemsland i en felles uttalelse torsdag. De bruker det engelske begrepet «stablecoin» — kryptovalutaer som er bundet opp til tradisjonelle verdier som dollar eller gull for å unngå de store verdisvingningene som for eksempel bitcoin er preget av.

— Ingen slike systemer må gjøres operative før spørsmålene om juss, regulering og tilsyn er avklart, heter det i uttalelsen.

Etter at Facebook la fram planer om å etablere kryptovalutaen libra har en rekke land og myndigheter reagert. Selskapet ser for seg at valutaen skal kunne brukes til betaling over landegrensene, og at den skal kunne kjøpes for standardvalutaer som dollar eller euro.

Ettersom Facebook har 2,4 milliarder brukere, er frykten at libra kan komme til true de nasjonale valutaene og føre til store omveltninger i finansmarkedene. Det er også bekymring for at den kan bli tatt i bruk til hvitvasking eller terrorfinansiering, bekymringer som også gjelder kryptovalutaer generelt.

NTB-DPA

Fredag 6. desember 2019 ·•· Utenriks

Kina varsler nedtrapping i handelen med Sverige
Kinas ambassadør i Sverige sier at Kina kommer til å trappe ned samarbeidet med Sverige, både når det gjelder kultur, handel og økonomi.

Kinas nedkjøling av forholdet til Sverige er en reaksjon på den svenske regjeringens kritikk av kinesiske myndigheters pågripelse av den svensk-kinesiske forfatteren og forlagsmannen Gui Minhai.

— Vi kommer ikke bare til å innføre begrensninger innen kulturområdet, vi kommer også til å begrense utveksling og samarbeid innen økonomi og handler, sier ambassadør Gui Congyou til Göteborgs-Posten torsdag.

Han vil imidlertid ikke røpe hva handelstrusselen kommer til å innebære og når restriksjonene kommer til å bli innført.

I november ble Gui Minhai tildelt Tucholsky-prisen av svenske PEN. Til stede på seremonien var også Sveriges kulturminister Amanda Lind, som hadde fått i oppgave å dele ut prisen.

Kina har reagert sterkt på svenske myndigheters linje i saken, som de mener er en innblanding i Kinas interne forhold. Kina beskylder også den svenske regjeringen for å støtte en kriminell.

Gui Minhai er svensk statsborger av kinesisk opprinnelse. I 2012 startet han et forlag i Hongkong som utgir bøker som det kinesiske kommunistpartiet har erklært forbudt.

Han er fengslet for å ha avslørt kinesiske statshemmeligheter. Hans datter bor i Sverige og kjemper for å få faren løslatt. Nylig ble han tildelt Tucholsky-prisen av svenske PEN.

NTB-TT

Torsdag 5. desember 2019 ·•· Innenriks

Ap varsler mistillit mot Hauglie
Arbeiderpartiet vurderer mistillit mot arbeidsminister Anniken Hauglie (H), etter at hun innrømmet at et sentralt brev i trygdesaken ble liggende i en skuff.

— Gjentar hun det samme i Stortinget, er det slutt, sier Aps Eva Kristin Hansen til NRK.

Hauglie innrømmet overfor VG torsdag at et brev fra Nav, som ble sendt til Arbeids- og sosialdepartementet i juni 2018, ble liggende i en skuff i flere måneder.

I brevet stiller Nav spørsmål om tolkning av norsk lov opp mot EØS-retten i forbindelse med en konkret sak. De spør om folk som ikke har vært yrkesaktive før de kom inn i ordningen med arbeidsavklaringspenger, har rett på å ta med seg AAP når de flytter til utlandet.

Brevet ble aldri besvart.

— Det er ulike grunner til at det har blitt liggende, men uansett skulle det aldri ha blitt liggende — den skulle vært besvart, sier statsråden til VG.

— Når hun lar et helt sentralt brev som er sendt i juni 2018 bli liggende til desember 2019, vitner det om et departement totalt uten rutiner og kontroll. Her har tusenvis av mennesker blitt rammet og departementet har ikke evnet å fange opp signalene om at noe er galt, legger Hansen til.

NTB

Torsdag 5. desember 2019 ·•· Utenriks

58 migranter døde da båt sank utenfor Mauritania
Minst 58 er døde etter at et gambisk skip med 150 migranter om bord sank utenfor kysten av Mauritania.

Drukningsulykken er en av de verste så langt i år blant migranter på vei til Europa.

83 personer skal ha greid å svømme inn til land ved byen Nouadhibou, opplyste Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) onsdag.

— Mange druknet. De som overlevde svømte opp til kysten av Mauritania. De overlevende er i sjokk, sier IOMs sjef for Vest-Afrika Laura Lungarotti, og legger til at de overlevende har fått førstehjelpsutstyr, tepper og andre forsyninger. Ti av dem er brakt til sykehus.

Lokale myndigheter søker etter et ukjent antall savnede personer. Det var minst 150 personer om bord på båten, deriblant kvinner og barn.

Båten la ut på reisen mot Kanariøyene fra Gambia 27. november, men hadde for lite drivstoff og mat om bord og dro derfor i retning Mauritania, opplyser IOM.

Ruten hvor det gambiske skipet sank, er mye brukt av migranter fra Vest-Afrika som reiser mot Europa. Ulykken er blant de dødeligste siden Spania begynte å patruljere strekningen for over ti år siden.

NTB-Ritzau-AP

Torsdag 5. desember 2019 ·•· Innenriks

Over 30.000 kjøretøy mangler forsikring
30.000 kjøretøy er ikke forsikret, halvannet år etter at det ble innført bøter for alle som ikke har forsikring, viser tall fra Trafikkforsikringsforeningen.

— Det er nedslående hvis så mange fremdeles tar den risikoen det er å kjøre uten forsikring. I verste fall kan man ende opp som gjeldsslave hvis en forårsaker en personskade i trafikken og selv må dekke erstatningskrav i millionklassen, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

I mars 2018 innførte myndighetene straffegebyr for alle som mangler lovpålagt kjøretøyforsikring. Den gang manglet rundt 69.000 kjøretøy forsikring. Ved inngangen til 2019 var antallet sunket til omtrent 38.000.

Nær halvparten av de uforsikrede kjøretøyene per 3. desember er personbiler. Deretter følger mopeder, varebiler, traktorer, motorsykler, snøscootere og lastebiler.

For to år siden ble det utbetalt over 150 millioner kroner til personer som var utsatt for trafikkulykke forårsaket av uforsikrede eller ukjente kjøretøy.

NTB

Torsdag 5. desember 2019 ·•· Utenriks

19 besetningsmedlemmer bortført fra gresk supertanker
Et greskeid tankskip ble tirsdag angrepet av pirater utenfor Nigeria. 19 besetningsmedlemmer ble bortført, opplyser en kilde i rederiet.

Skipet ble angrepet rundt 77 nautiske mil fra øya Bonny, hvor besetningen ble bortført.

Skipet tilhører shippingselskapet Navios Tanker Management. I en uttalelse fra selskapet heter det at 16 av de bortførte besetningsmedlemmene er indiske statsborgere, mens én er tyrkisk statsborger.

Den greskeide supertankeren, som er registrert i Hongkong, har plass til 2 millioner fat olje.

Ifølge International Maritime Bureau skjer 83 prosent av alle kidnappinger fra skip i Guineagulfen, som er bukta Atlanterhavet danner mot de afrikanske statene Elfenbenskysten, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun og Ekvatorial-Guinea.

NTB-Ritzau-AP

Torsdag 5. desember 2019 ·•· Regionalt

Front mot front E16/Paddevika i Hole
Foto: REGIONSNYTT
En bil kom over i motgående kjørefelt. En møtende bil forsøkte å svinge unna, traff autovern og fikk sleng. Bilen som forsøkte å svinge unna traff en tredje bil.
RegionsNytt

Torsdag 5. desember 2019 ·•· Utenriks

TikTok dropper omstridt metode for å stoppe nettmobbing
Appen TikTok dropper omstridt metode for å begrense netthets. Innlegg fra «spesielle brukere» fikk mindre rekkevidde fordi de kunne skape trakassering.

Personer som ble klassifisert som «mottakelige for trakassering eller netthets, basert på deres fysiske eller mentale tilstand» fikk rekkevidden på innlegg innskrenket, skriver den tyske bloggen for digitale rettigheter, NetzPolitik. De viser til lekkede dokumenter fra videodelingstjenesten TikTok.

Homofile og overvektige var blant brukerne som TikTok sine algoritmer ga restriksjoner, slik at andre brukere på det sosiale nettverket ikke skulle se hva de la ut, heter det i rapporten.

Personer med deformering i ansiktet, autisme og Downs syndrom havnet også på listene over «spesielle brukere» hvor videoene ble vurdert til å skape risiko for mobbing.

NTB-AFP

Torsdag 5. desember 2019 ·•· Utenriks

Instagram vil kreve at brukere oppgir fødselsdato
Den populære bildedelingstjenesten Instagram vil kreve at nye brukere oppgir fødselsdato for å hindre mindreårige i å registrere seg på appen.

Tiltaket er gjort for at selskapet, som er eid av Facebook, bedre skal overholde amerikansk lov og sine egne retningslinjer om at brukerne av appen skal være over 13 år.

— Å spørre etter denne informasjonen vil hjelpe oss med å forhindre at mindreårige registrerer seg på Instagram, opplyser selskapet onsdag.

Informasjonen om alder vil ikke bli synlig for andre, sier selskapet, som har mer enn 1 milliard brukere på tjenesten.

Det kommer ikke fram hvordan Instagram skal håndtere mindreårige som oppgir falsk fødselsdato, noe som har vært et problem for flere sosiale medieplattformer.

Kunngjøringen kommer dagen etter at det amerikanske teknikkmagasinet TechCrunch skrev at Instagram ikke gjør som de fleste andre sosiale medier og sjekker alderen til brukerne.

Artikkelen påpeker at Facebook og Instagram ansetter moderatorer som kan blokkere profiler til brukere de mistenker er under 13 år.

NTB-AFP

Torsdag 5. desember 2019 ·•· Utenriks

Mann (33) siktet for drapsforsøk i Sverige — tiltalt for politivold i Norge
Nordmannen som er siktet for å ha dyttet en kvinne foran toget i Lund, er tiltalt for vold mot politiet i Norge, ifølge NRK.

Mannen skal ha angrepet en flere ansatte i Oslo-politiet inne på politihuset på Grønland i Oslo.

— Tiltalte var på politihuset på Grønland for å anmelde et forhold. Det oppsto en situasjon inne på politihuset, som er foranledningen til punktene han nå er tiltalt for, sier politiadvokat Jeanette Svendsen i Oslo politidistrikt til NRK.

Mannen skal blant annet ha slått en politiansatt i hodet uten forvarsel, skallet ned en annen og slått en arrestforsvarer så han pådro seg hjernerystelse.

I Sverige er han siktet for drapsforsøk etter at han skal ha dyttet en kvinne i 70-årene foran et godstog i Lund. Kvinnen ble alvorlig skadd. Ifølge vitner på stedet skal kvinnen ha virket som et tilfeldig valgt offer.

NTB

Torsdag 5. desember 2019 ·•· Utenriks

Norsk båt stjålet av menneskesmuglere
En norsk båt ble stjålet av menneskesmuglere i Hellas. To dager senere dukket den opp i Italia med 56 migranter om bord, ifølge Dagbladet.

Avisen skriver at seilbåten ble stjålet 30. november. Onsdag ble den etterlatt i stiv kuling og store bølger.

Den 50 fot store Bavariaen skal ha blitt stjålet av menneskesmuglere i Nidri, Lefkada i Hellas lørdag. Mandag dukket den opp igjen i Santa Maria di Leuca i Italia.

Ifølge lokalavisa La Gazzetta del Mezzogiorni var det kurdiske, irakiske og syriske flyktninger om bord. Fem av dem skal ha vært barn.

Alle skal være i god behold.

— Smuglerne hadde forlatt båten i en annen mindre båt før politiet kunne ta dem, og migrantene ble bare etterlatt om bord i seilbåten min. De kunne jo ikke operere båten, sier båtens eier Jens Jacobsen (75) til Dagbladet.

Ifølge forsikringsselskapet har båten nå sunket.

NTB

Torsdag 5. desember 2019 ·•· Utenriks

Mann pågrepet i Russland for å ha lurt migranter med falsk finskegrense
En mann er pågrepet i Russland for å ha bygd en falsk grenseovergang i skogen nær finskegrensen. Den skal ha blitt brukt til å lure penger fra migranter.

Ifølge russiske myndigheter hadde mannen tatt over 90.000 kroner i betaling fra fire sørasiatiske migranter for å smugle dem over grensen til Finland.

Mannen bygde falske grenseposter slik at det skulle se ut som om de hadde passert grensen til Finland, men mannen hadde aldri intensjoner om å holde løftet sitt, opplyser den russiske grensevakttjenesten til nyhetsbyrået Interfax.

Det er ikke kjent hvilket land de fire migrantene kommer fra. Lureriet skal ha skjedd i forrige uke. Mannen skal ha kjørt migrantene inn på en sidevei og deretter tatt dem med videre til fots til den falske grenseovergangen. Like etter ble alle fem pågrepet.

Videoopptak som nå er spredt på russiske nettsider, viser hvordan gruppen står med hendene i været mellom grantrær i mørket.

En domstol i St. Petersburg ga onsdag ordre om at de uheldige migrantene skulle deporteres.

Mannen bak det falske smuglerforsøket er selv fra Sentral-Asia og blir nå siktet for svindel, ifølge russiske medier.

NTB-AFP

Onsdag 4. desember 2019 ·•· Innenriks

Tollere brukte pepperspray for første gang
Norske tollere har kunnet bære pepperspray lovlig i litt over en måned. Fredag brukte en toller pepperspray mot en person for første gang.

Tolletaten skriver i en pressemelding at de brukte pepperspray mot en person under en kontroll i Kristiansand.

Personen skal ha vært svært ruset og gått til angrep på tollerne.

— Denne hendelsen er heldigvis ikke dagligdags for våre tjenestemenn og -kvinner, men den er samtidig et konkret eksempel på at vi ofte står opp mot personer som ikke ønsker å la seg kontrollere og som er villige til å bruke vold for å unngå dette. Jeg er glad for at vi fikk raskt kontroll på situasjonen, til det beste for alle parter, skriver divisjonsdirektør Heidi Vildskog i pressemeldingen.

Etter at tollerne fikk kontroll på mannen, ble han overlevert til politiet.

Norske tollere har hatt lov til å bære pepperspray siden 21. oktober.

I 2016 ble det gjennomført et prøveprosjekt hvor tollerne fikk bære pepperspray. Tollerne sa selv at de da opplevde det som en stor trygghet å bære sprayen. Derfor fortsatte de å gjøre det, selv om det ikke var lov.

NTB

Onsdag 4. desember 2019 ·•· Utenriks

To jussprofessorer mener Trump har misbrukt sin makt
Fire jussprofessorer var onsdag innkalt som vitner i justiskomiteens riksrettsgranskning av Donald Trump. To av dem mener Trump må stilles for riksrett.

Professor Pamela Karlan fra Stanford University er blant dem som mener Trumps atferd versus Ukraina kan defineres som så alvorlig at den bør lede til riksrettssak mot Trump.

Hun karakteriserer presidentens oppfordring til Ukrainas president om å etterforske Joe Biden, en av Trumps fremste politiske rivaler, som et spesielt alvorlig tilfelle av maktmisbruk fordi det «undergraver selve demokratiet».

Også professor Noah Feldman fra Harvard-universitetet mener at Trumps atferd nettopp er slik at loven om riksrett kommer til anvendelse.

En tredje professor, Jonathan Turley fra George Washington-universitet, advarer imidlertid mot å stille Trump for riksrett. Han mener det ikke finnes nok bevis og at riksrettssaken vil «kollapse».

NTB-AP

Onsdag 4. desember 2019 ·•· Utenriks

UEFA gjør endringer i kvinnenes mesterliga
Det europeiske fotballforbundet (UEFA) bekreftet onsdag at de skal innføre gruppespill i kvinnenes mesterliga.

Endringene skal skje fra 2021/22-sesongen. I det nåværende formatet er det kun gruppespill i kvalifiseringen til turneringen. Klarer man å spille seg dit, er det rett til 1/16-finale.

I framtiden er planen at 16 lag skal fordeles på fire grupper med fire lag, med andre ord veldig lignende mennenes format.

En årsak til endringene antas å være de store forskjellene i turneringen. Seks av åtte kamper i årets åttedelsfinale endte med at ett av lagene vant med seks mål eller mer sammenlagt. Nå skal flere av storlagene møtes tidligere i turneringen.

— Vi forventer at kvinnenes mesterliga bli mer populært enn det er i dag. Det er økende interesse fra markedet, fra mediene. Timingen er trolig riktig for å prøve å gjøre det samme med kvinnenes turnering som er gjort for menn. Vi forventer enn bedre turnering, sier Giorgio Marchetti, UEFAs assisterende generalsekretær.

NTB-AFP

Onsdag 4. desember 2019 ·•· Utenriks

Trump mener riksrettsrapporten er en vits
USAs president Donald Trump langer ut mot Kongressens riksrettsrapport og kaller den «en vits».

— Det de gjør er en veldig dårlig ting for landet vårt. Det er en vits, sa Trump da han onsdag ble spurt om rapporten som etterretningskomiteen i Representantenes hus la fram dagen før.

Trump mener også det er en «skam» at justiskomiteen i Representantenes hus har begynt med høringer mens han har vært i London i forbindelse med NATO-toppmøtet.

Demokratene er i flertall i Representantenes hus, og etterretningskomiteen konkluderte med at det finnes et stort antall bevis for at Trump misbrukte presidentembetet da han i sommer ba Ukrainas president etterforske demokraten Joe Biden og hans sønn Hunter.

NTB-AFP

Onsdag 4. desember 2019 ·•· Utenriks

Stoltenberg utpekt som NATOs «vise mann»
NATOs ledere har gitt generalsekretær Jens Stoltenberg i oppdrag å finne ut hvordan alliansen kan bli smartere.

Frankrikes president Emmanuel Macron sendte sjokkbølger igjennom NATO med sitt utspill i et intervju med nyhetsmagasinet Economist om at alliansen er på vei til å bli «hjernedød». Bakteppet var at andre allierte ikke ble konsultert da USA trakk seg ut av Nord-Syria og på den måten ryddet vei for Tyrkias militæroffensiv i området.

Nå har NATOs ledere bestemt seg for å svare på utfordringen ved å utpeke generalsekretær Jens Stoltenberg som alliansens «vise mann».

— Vi er i dag blitt enige om å ta initiativ til en refleksjonsprosess under mitt lederskap for ytterligere å styrke NATOs politiske dimensjon, sa Stoltenberg da han møtte pressen etter NATOs toppmøte i London onsdag.

I slutterklæringen fra toppmøtet inviteres Stoltenberg til å legge fram et forslag til NATOs utenriksministre om hvordan en slik refleksjonsprosess skal gjennomføres. Andre eksperter kan også bli trukket inn i arbeidet.

Statsminister Erna Solberg (H) mener det spesielt blir viktig å få på plass bedre rutiner for politiske konsultasjoner.

— Jeg tror dette kan bidra til å modne tanken om at det er viktig å snakke med andre land, sier Solberg til NTB.

NTB

Onsdag 4. desember 2019 ·•· Innenriks

Lagmannsretten forkastet mulla Krekars anke om utlevering til Italia
Borgarting lagmannsrett har forkastet anken fra mulla Krekar, og dermed opprettholdes tingrettens avgjørelse om at han kan utleveres til Italia.

Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling, opplyser til NRK at avgjørelsen vil bli anket.

— Vi anker selvsagt dette til Høyesterett, sier forsvareren.

Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, ble 15. juli pågrepet av politiet etter at en italiensk domstol samme dag dømte ham til tolv års fengsel for terrorforbund. Ifølge italienske myndigheter ledet Krekar et terrornettverk kalt Rawti Shax.

Den italienske dommen er ikke rettskraftig.

Frykter dødsstraff

Krekar frykter at en utlevering til Italia gjør at han kan utleveres videre til Irak og at han der risikerer dødsstraff. Det mente ikke Oslo tingrett, og lagmannsretten slutter seg til dette.

Krekar mener at en utlevering til Italia vil være brudd på Den europeiske menneskerettighetskommisjonens artikkel 3, som omfatter forbud mot tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling og straff.

«Lagmannsretten kan ikke se at det forhold at Italia er dømt for brudd på EMK art. 3 i flere saker medfører at utlevering vil komme i strid med retten til vern mot tortur og umenneskelig behandling eller medføre fare for forfølgelse som retter seg mot Ahmads liv, frihet eller som for øvrig har alvorlig karakter», heter det kjennelsen fra lagmannsretten

Retten peker også på at Italia er et land som politisk og rettslig ligger nært Norge.

NTB

Onsdag 4. desember 2019 ·•· Innenriks

EU og Norge bommer på miljømål
Europa vil bare oppnå en liten andel av sine miljømål for 2020, fastslår EUs miljøbyrå EEA.

I en ny rapport gjennomgår EEA statusen for målene satt av EUs medlemsland og andre land som omfattes av byråets arbeid, blant dem Norge.

Av 35 miljømål for 2020 ligger det bare an til at seks blir oppnådd. I tillegg vil ni mål trolig delvis bli nådd.

— Vi tar fortsatt ikke de nødvendige grepene for å redusere klimagasser, ta vare på naturen og utvikle en økonomi som er innenfor naturens tåleevne. Vi skal gå grundig gjennom rapporten og se hvor Norge gjør det bra og hvor vi må skjerpe tiltakene, sier klima og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en uttalelse.

En stor utfordring i Norge er klimautslippene, og det norske utslippsmålet for 2020 blir høyst sannsynlig ikke nådd.

NTB

Onsdag 4. desember 2019 ·•· Innenriks

Telenors mobilsvar kunne hackes og avlyttes i årevis
Hvem som helst har i mange år kunnet ringe med falskt nummer, såkalt spoofing, og rett inn til Telenor-kundenes mobilsvar.

Telenor bekrefter at de har vært sårbare for en kjent angrepsteknikk i minst 13 år, skriver digi.no. Fredag 22. november ble muligheten stengt, opplyser Rolv Hauge, som er ansvarlig for telekom-sikkerhet i Telenor Norge.

— Metoden som ble identifisert her, omgikk logikken som krever pinkode ved anrop fra andre nett. Det har vært et smutthull som vi nå har sperret for, sier Hauge til digi.no.

Sårbarheten gjaldt anrop til Telenor-kunders mobilnummer og fungerte om angriper utga seg for å ringe fra samme nummer. Man ringte da rett og slett «seg selv» og kom rett inn på talepostkassen. Telenor vet ikke hvor lenge mobilabonnentene har vært sårbare for spoofing med avlytting av mobilsvar.

— Det er grunn til å tro at dette har vært mulig å gjøre i lang tid, sier Hauge.

Telenors informasjonssjef Fredrik Tangeraas opplyser at det nå pågår trafikkanalyser for å identifisere eventuelle forsøk på misbruk.

NTB

Onsdag 4. desember 2019 ·•· Innenriks

Justisministeren vil ha skjerpede rutiner for håndtering av voldsepisoder i fotballen
Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mener Norges Fotballforbund (NFF) burde anmeldt flere grove voldsepisoder på norske fotballbaner.

— Ja, det mener jeg helt klart, svarer Kallmyr på spørsmål om politiet burde vært koblet inn i flere av de kjente voldsepisodene på fotballbaner i Oslo-området.

Men han har tro på en bedring etter at han kalte NFF-ledelsen inn til møte i Justisdepartementet sammen med kulturminister Trine Skei Grande (V) onsdag.

— Jeg er veldig glad for at NFF nå ser behovet for å gjennomgå disse rutinene på nytt. Jeg forventer at fotballarenaene skal være en voldsfri sone. Det er viktig at foreldrene kan stole på at barna kan delta i den idretten de vil i en voldsfri atmosfære, sier Kallmyr til NTB.

NFF har allerede varslet endringer etter at VG avslørte at ingen av 103 alvorlige voldshendelser registrert siden 2010 er anmeldt til politiet.

— NFF har gode tanker om hvordan de skal klare det. De jobber sammen med politiet i Oslo for å lage gode rutiner for hvordan trenere, lagledere og dommere kan håndtere slike situasjoner, sier Kallmyr.

NTB

Onsdag 4. desember 2019 ·•· Innenriks

Syklist dømt i lagmannsretten for å ha syklet i kollektivfelt
En syklist som benyttet kollektivfeltet på Mosseveien i Oslo, er i Borgarting lagmannsrett dømt til å betale 8.500 kroner i bot for å ha forstyrret trafikken.

Det var på ettermiddagen 24. september i fjor at Ivar Grøneng (55) syklet midt i kollektivfeltet på E18 Mosseveien ut av Oslo fra Ormsund mot Ulvøya.

Det oppsto kø, og politiet stoppet ham fordi de mente han forstyrret trafikken unødig. Han fikk et forelegg på 7.000 kroner for brudd på vegtrafikkloven, noe han ikke godtok. I tingretten ble han frikjent under dissens, men politiet anket frifinnelsen.

Nå slår flertallet i Borgarting lagmannsrett fast at en bot på 8.500 kroner er passende for syklistens brudd på vegtrafikkloven paragraf 31. Mindretallet, en av fagdommerne, ville frifinne 55-åringen fordi han etter hans syn ikke skapte en «unødig» forstyrrelse i trafikken.

— Slik flertallet ser det, tiltok Grøneng seg bevisst en rolle hvor han regulerte trafikken ut fra sin kjøremåte og sine behov. Etter flertallets syn utgjør dette i det minste en bevisst uaktsomhet, heter det i dommen som falt onsdag.

— Jeg er veldig kranglete, men noen plugg i trafikken har jeg ikke vært. Vi skal vise i retten at dette er en helt naturlig flyt. Å komme femten sekunder senere fram til køen foran deg, det er ikke noen plugg, sa Grøneng til NRK før ankesaken startet i november.

NTB

Onsdag 4. desember 2019 ·•· Innenriks

Norske muslimer vil dele ut 10.000 eksemplarer av Koranen
Tre muslimske organisasjoner vil dele ut tusenvis av gratiseksemplarer av muslimenes hellige bok Koranen til nordmenn, melder Vårt Land.

Utdelingen er ment som et svar på koranbrenningen til organisasjonen Sian (Stopp islamiseringen av Norge) under en demonstrasjon i Kristiansand for vel to uker siden.

— Jeg tror mange er nysgjerrige på hva Koranen inneholder og hva muslimer står for. Vi håper at dette prosjektet kan bidra til å avmystifisere hva som står i Koranen, sier Hamza Ansari, styremedlem i den norskpakistanske moskeen Minhaj-ul-Quran i Oslo, til Vårt Land.

Sammen med Norsk muslimsk kunst- og kulturforening og Islamsk litteraturforening skal trossamfunnet dele ut 10.000 norske koranoversettelser til norske borgere.

Organisasjonene varsler at de vil ha stands ulike steder i Oslo hvor de kommer til å dele ut boka. Også i Bergen har de planer om utdeling.

Koranutdelingen finansieres av organisasjonene og donasjoner fra enkeltpersoner.

NTB

Onsdag 4. desember 2019 ·•· Innenriks

Økning i selvmord blant menn
Flere menn begår selvmord, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. For kvinner står raten stille.

Totalt var det 674 selvmord i Norge i fjor. Det gir en aldersjustert rate på 12,9 per 100.000 innbyggere, viser tall fra Folkehelseinstituttets dødsårsaksregister.

— Vi ser ingen endring i selvmordsraten for kvinner, mens det for menn har vært en økning fra 15,7 til 18,2 per 100.000 menn fra 2017 til 2018. Denne økningen skyldes hovedsakelig flere selvmord i aldersgruppen 30 til 60 år blant menn, sier forsker Kim Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet.

Selvmordsraten har variert de siste tre årene. Folkehelseinstituttet understreker at små endringer fra ett år til et annet ikke kan tolkes som en statistisk trend når tallgrunnlaget er begrenset.

I 2016 begikk totalt 615 personer selvmord, med en rate på 12 per 100.000 innbyggere. I 2017 var det en liten nedgang, da det ble begått totalt 595 selvmord — en rate på 11,5.

NTB

Onsdag 4. desember 2019 ·•· Innenriks

NRK: Eritrea kontrollerer norsk innvandrerorganisasjon
Eritrea står bak og kontrollerer en norsk innvandrerorganisasjon. Det hevder kilder i det eritreiske opposisjonsmiljøet overfor NRK.

Den eritreiske forening i Oslo og omegn har opplyst at den er opprettet for å øke forståelsen og kunnskapen blant eritreere i Norge om norske og internasjonale spørsmål, skriver NRK.

Foreningen er derimot et dekke for Eritrea, ett de mest undertrykkende regimene i verden. Det hevder kanalens kilder, som peker på at Eritrea gradvis har tatt kontroll over foreningen. Ifølge den eritreiske opposisjonen brukes foreningen til å kontrollere eritreere i Norge. Foreningen selv avviser påstandene.

Flere enn 22.000 eritreere har innvandret til Norge siden 1990.

— Flere eritreere i mitt nettverk sier at dette er en forening som klart støtter regimet i Eritrea, og som regimet også bruker uformelt som sine «representanter» i Norge, sier professor Kjetil Tronvoll, en av Europas fremste Eritrea-eksperter.

Han peker på at foreningen samler inn penger og har fester som støtter opp under regimet til president Isaias Afwerki.

Foreningen har i år fått 78.000 kroner i støtte fra Oslo kommune. Siden 2009, da NRKs kilder mener foreningen overtatt av, har foreningen mottatt over 370.000 kroner. Foreningen har også fått 18.633 kroner gjennom Grasrotandelen til Norsk Tipping.

— Det er fullt ut lovlig å ha politiske støtteforeninger i Norge. Men det er et etisk poeng her, at en slik forening som støtter et av de mest undertrykkende regimene i verden i dag, samtidig mottar offentlig støtte, sier Tronvoll.

NTB

Onsdag 4. desember 2019 ·•· Utenriks

Nordmann taus etter å ha blitt pågrepet for drapsforsøk på sentralstasjonen i Lund
En kvinne ble alvorlig skadd da hun ble dratt og dyttet foran et godstog på sentralstasjonen i Lund i Sverige. Den pågrepne norske mannen nekter å forklare seg.

Den mistenkte er en 33 år gammel norsk mann, ifølge svensk politi.

Den alvorlig skadde kvinnen er i 70-årene. Hun ble ifølge øyenvitner slept ned på sporet selv om hun gjorde motstand. En 33 år gammel norsk mann er pågrepet og siktet for drapsforsøk, men foreløpig har han ikke gitt noen forklaring.

— Han er blitt avhørt i løpet av dagen, men han har ikke villet fortelle noe i det hele tatt, sier statsadvokat Henrik Steen, som leder etterforskningen.

— Det er jo en veldig tragisk hendelse. Det finnes mange vitner, så vi har gode forhåpninger om at vi skal komme fram til hva som har skjedd og oppklare denne forbrytelsen innen ganske kort tid, sier han videre.

Mannen har ifølge politiet ingen tidligere tilknytning til kvinnen, og det ser ut som om hun ble tilfeldig valgt.

NTB-TT

Tirsdag 3. desember 2019 ·•· Utenriks

Putin inviterer NATO til samarbeid
Russlands president Vladimir Putin sier han er klar for å samarbeide med NATO.

— Vi har gjentatte ganger gitt uttrykk for vilje til i fellesskap å stå imot reelle trusler som internasjonal terrorisme, lokale væpnede konflikter og faren for ukontrollert opprustning av masseødeleggelsesvåpen, sa Putin tirsdag ifølge russiske nyhetsbyråer.

Samtidig hevdet han at NATO ikke har fulgt opp russiske tilbud om samarbeid. Han gjentok sin kritikk av NATOs utvidelser, som ifølge Putin truer Russlands sikkerhet.

De allierte i NATO er tirsdag og onsdag samlet til toppmøte og 70-årsfeiring i London.

NTB-AFP

Tirsdag 3. desember 2019 ·•· Innenriks

Thunberg: — Ikke undervurder kraften i sinte barn
Klimaaktivist Greta Thunberg er framme i Portugal etter å ha krysset Atlanteren med seilbåt. Hun skal videre til Spania for å delta på FNs klimakonferanse.

Miljøvernere og pressefolk møtte den svenske 16-åringen da hun gikk i land i Lisboa tirsdag.

— Ikke undervurder kraften i sinte barn. Vi er sinte og frustrerte, og det er gode grunner til det, sa Thunberg, som står i spissen for et internasjonal bevegelse av ungdommer og barn som krever at mer gjøres for å stanse klimaendringene.

Thunberg nekter å fly siden flyreiser medfører store CO2-utslipp. Hun reiste med seilbåt fra Europa til USA i august for å delta på FNs klimatoppmøte i New York — og returen har også foregått med seilbåt.

16-åringen og hennes far Svante fikk skyss over Atlanterhavet med de australske youtuberne Riley Whitelum og Elayna Carausu. Thunberg skal videre til Madrid for å delta på FNs klimakonferanse COP 25.

Tidligere var planen at møtet skulle holdes i Chile, men det ble flyttet på grunn av opptøyene og de omfattende demonstrasjonene der. Dermed måtte Thunberg raskt endre reiseplanene og sette kursen mot Europa i stedet for Sør-Amerika.

— Det er ikke anbefalt å krysse Atlanteren på denne tiden av året. Det har vært en begivenhetsrik reise, sier Riley Whitelum.

NTB-TT-AP

Tirsdag 3. desember 2019 ·•· Innenriks

Fedje-ubåten bør ikke heves, mener Kystverket
Fedje-ubåten bør ikke heves, konkluderer Kystverket etter at de igjen har utredet saken, ifølge Bergens Tidende.

Ubåten bør dekkes til med en fylling av grus og stein, mener Kystverket, ifølge Bergens Tidende.

De har i en tidligere utredning kommet fram til samme konklusjon.

Vraket av ubåten ble funnet i 2003, og det ble klart at ubåten blant annet hadde 67 tonn flytende kvikksølv om bord, lagret på stålflasker.

I 2018 satte regjeringen av 30 millioner kroner til arbeidet med å dekke til ubåten. Samferdselsdepartementet håpet da at tildekkingen skulle være ferdig til sommeren 2020.

Stortinget ba imidlertid om en vurdering av om ny informasjon eller teknologi kunne gjøre det aktuelt å heve ubåten. Kystverket startet den nye utredningen i september i år, og har altså kommet til samme konklusjon som sist.

NTB

Tirsdag 3. desember 2019 ·•· Utenriks

Finlands regjering går av
Finlands statsminister Antti Rinne har levert regjeringens oppsigelse til presidenten. Bakgrunnen er en arbeidskonflikt i postvesenet Posti.

Centerpartiet, som sitter i regjering med Rinne fra sosialdemokratiske SPD, sa mandag at de ikke lenger har tillit til statsministeren.

Den finske presidenten sier til rikskringkasteren Yle at Rinne har levert oppsigelsen sin.

— Statsminister Antti Rinne leverte i dag regjeringens avskjedssøknad til republikkens president, heter det i en uttalelse fra presidentens kontor.

Krisen i Posti har utgangspunkt i en omorganisering der 700 ansatte ble flyttet over i et datterselskap, og en del ble tvunget til å gå ned i lønn. Dette har ført til flere store streiker, også i andre sektorer enn posten.

SPDs nestleder Sanna Marin sier til Yle at hun er klar for å ta på seg ansvaret for å lede regjeringsforhandlingene. Hun sier også at de i første omgang ikke kommer til å forhandle med noen andre partier enn de fem som sitter i den avtroppende koalisjonen.

President Sauli Niinistö skriver i en uttalelse at han takker Rinne for samarbeidet. Han har også bedt regjeringen bli sittende til en ny regjering er klar for å ta over.

NTB-TT

Tirsdag 3. desember 2019 ·•· Utenriks

Greta Thunberg har nådd land
Klimaaktivist Greta Thunberg er framme i Portugal etter å ha krysset Atlanteren med seilbåt. Hun skal videre til Spania for å delta på FNs klimakonferanse.

— Det føles uvirkelig. Det er en veldig spesiell følelse å se land og mennesker, sa 16-åringen til avisa Dagens Nyheter før katamaranen La Vagabond seilte inn mot havna i Lisboa tirsdag.

Thunberg nekter å fly siden flyreiser medfører store CO2-utslipp. Hun reiste med seilbåt fra Europa til USA i august for å delta på FNs klimatoppmøte i New York — og tilbakereisen har også foregått med seilbåt.

Thunberg og hennes far Svante fikk skyss over Atlanteren med de australske youtuberne Riley Whitelum og Elayna Carausu. 16-åringen skal videre til Madrid for å delta på FNs klimakonferanse der.

Tidligere var planen at møtet skulle holdes i Chile, men det ble flyttet på grunn av opptøyene og de omfattende demonstrasjonene der. Dermed måtte Thunberg raskt endre reiseplanene og sette kursen mot Europa i stedet for Sør-Amerika.

NTB-AP-TT

Tirsdag 3. desember 2019 ·•· Innenriks

SSB: Muslimske trossamfunn vokser
I dag er 175.500 muslimer i Norge registrert som medlemmer i muslimske trossamfunn, en økning på nesten 90 prosent de siste ti årene.

I 2009 var tallet 92.700. Det viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram tirsdag. Økningen fra 2018 til 2019 er på 5,2 prosent.

Samtidig har antallet medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke økt fra 431.000 til 678.000 de siste ti årene, noe som er en økning på 57 prosent.

Om lag 54 prosent av de 678.000 er medlem av et kristent trossamfunn, nesten 26 prosent i et muslimsk samfunn og om lag 14 prosent var medlem i et livssynssamfunn.

Av de drøyt 96.000 registrerte medlemmene i livssynssamfunn sto Human-Etisk Forbund alene for 91.300.

Kirken faller

NTB

Tirsdag 3. desember 2019 ·•· Utenriks

Putin gjør russiske apper obligatorisk på nye datamaskiner og smarttelefoner
Russlands president Vladimir Putin har godkjent en lov som krever at alle smarttelefoner og datamaskiner kommer med forhåndsinstallerte russiske apper.

Loven blir gjeldende fra juli 2020. Målet med den er å promotere russiskprodusert programvare.

Loven har blitt kalt anti-Apple-loven fordi den tvinger Apple til å installere programvare som ikke er produsert av selskapet på sine enheter.

Mandag kommer det en liste over enheter som er berørt, og hvilke apper som skal installeres på enhetene.

Loven er siste ledd i en serie med lover som er ment å øke kontrollen med teknologisektoren. 1. november innførte landet en lov som krever at alle internettleverandører installerer en enhet som åpner for sentralisert kontroll over internettrafikken.

Forrige uke fikk Apple kritikk for å ha «gitt etter» for russiske myndigheter. På kart og værmeldinger levert av selskapet var den annekterte Krim-halvøya oppført som en del av Russland. Apple sa i ettertid at de vurderte å «justere sin tilnærming» til problemstillingen.

NTB-AFP

Tirsdag 3. desember 2019 ·•· Innenriks

PISA: Norske 15-åringer presterer svakere i lesing og naturfag
Særlig sliter guttene med lesing, viser en ny PISA-undersøkelse. Hver fjerde gutt ligger under kritisk grense for å kunne delta i jobb og videre utdanning.

Norske elever ligger fremdeles over OECD-snittet, men sammenlignet med 2015 presterer elevene svakere i lesing og naturfag, viser den nye PISA-undersøkelsen som ble lagt fram tirsdag.

Den internasjonale PISA-undersøkelsen kartlegger 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag og gjennomføres hvert tredje år.

— Åpenhet om resultater i skolen er viktig. Jeg skulle gjerne sett at PISA-resultatene var mer positive, og er særlig bekymret for elevene som presterer på de laveste nivåene. Regjeringen har satt i gang flere tiltak for tidlig innsats og for å løfte alle elever, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Resultatene viser at de norske elevene presterer over OECD-gjennomsnittet i lesing og matematikk, og likt med OECD-snittet i naturfag. Sett over tid er det stabile resultater i alle de tre fagområdene, men prestasjonene har falt i naturfag og lesing sammenlignet med forrige undersøkelse i 2015. I matematikk er det ingen endring fra 2015.

Særlig bekymrer Sanner seg for guttenes leseprestasjoner. 26 prosent av guttene er på de laveste nivåene i lesing, mens dette gjelder 12 prosent av jentene. Til sammenligning var 21 prosent av guttene og 9 prosent av jentene på disse nivåene i 2015.

— Det er alvorlig at hver fjerde gutt sliter så mye med lesing at de ligger under det OECD omtaler som en kritisk grense for å kunne delta i videre utdanning og jobb, sier Sanner.

NTB

Tirsdag 3. desember 2019 ·•· Utenriks

Kvinne dyttet foran tog i Sverige — mann siktet for drapsforsøk
En mann er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en kvinne ble dyttet foran et tog i Lund i Sverige mandag kveld. Hun ble alvorlig skadd.

Mannen er siktet for å ha dyttet kvinnen foran toget, men politiet vet ennå ikke hvorfor.

— Han har ingen tidligere tilknytning til kvinnen, ut ifra det vi vet, sier Magnus Lefèvre, vakthavende i politiets region Syd.

Politiet har innhentet en del bilder fra overvåkingskameraer og var natt til tirsdag på stedet for å sikre bevis.

All togtrafikk forbi Lund ble stanset etter hendelsen mandag kveld, men ble natt til tirsdag gjenåpnet på noen av sporene.

Flere personer som var vitne til hendelsen, fikk tilbud om krisehjelp.

NTB-TT

Tirsdag 3. desember 2019 ·•· Innenriks

NRK: Ungdommer på Oslo-skole betaler for egen sikkerhet
Salg av narkotika, slåsskamper og trusler er en del av hverdagen for enkelte unge på Lofsrud skole på Mortensrud.

— Et eksempel er utpressing av kantinekort, hvor de yngre elevene må gi penger til de som går i 10. klasse, forteller elevrådsleder på Lofsrud, Hannah Grønfur, til NRK.

Ifølge Grønfur har slik utpressing blitt en helt naturlig del av skolehverdagen for noen.

Hittil i år har 15 elever sluttet på skolen, uten å flytte fra området.

— Noen av dem har oppgitt utrygghet og usikkerhet som årsak. Ikke bare knyttet til skolen, men også til miljøet rundt, sier rektor Per Øyvind Hammerstad, som nå er sluttet ved skolen. Han hadde sin siste arbeidsdag mandag.

Utdanningsetaten kalte i november inn til et møte for å diskutere utviklingen blant unge på Mortensrud sør i Oslo. Foresatte fra andre skoler har tatt kontakt fordi elever på Lofsrud truer andre elever på fritiden.

Rektoren fortalte på møtet om et område med nettverk av kriminelle unge og voksne med vold, trusler og betaling for sikkerhet. Han opplever at situasjonen skal ha blitt verre etter sommeren.

Til NRK sier han at problemer knyttet til fattigdom og det at folk føler seg utenfor samfunnet, kan føre til kriminalitet.

FAU-leder på Lofsrud skole, Anne Cecilie Winther, sier det er utfordringer ved skolen og lokalmiljøet som nok er tyngre enn ved andre skoler.

— Men vi opplever også at majoriteten av våre ungdommer trives på skolen og setter pris på mangfoldet, sier hun.

NTB

Tirsdag 3. desember 2019 ·•· Innenriks

«Klimabrøl» er kåret til årets ord 2019
Barn og unges klimaengasjement setter avtrykk i språket. Språkrådet har kåret «klimabrøl» til årets ord i 2019.

Klimabrøl topper lista over de ti mest interessante nyordene i år. Språkrådet mener ordet viser den kraftfulle og alarmerende styrken i de unges klimaengasjement.

Over hele landet har ungdommer samlet seg til klimastreik, og i august samlet tusenvis av mennesker seg til markeringer i femten norske byer for å brøle for klimaet.

— Ordet oppsummerer styrken som særlig ungdom har vist dette året. Andreleddet -brøl bruker vi ellers i språket vårt for å uttrykke voldsom begeistring, gjennom ord som seiersbrøl, tribunebrøl og kollenbrøl, sier seniorrådgiver Dagfinn Rødningen i Språkrådet.

— Ordet klimabrøl er interessant som nylaging, fordi det i denne sammenhengen gir assosiasjoner til sinne og protest, sier han.

Distriktsopprør sterk konkurrent

Klimabrøl ble utfordret av et annet nyord som signaliserer protest: bunadsgerilja. Bunadskledde demonstranter har i år aksjonert for bevaring av sykehustilbudet flere steder i landet.

NTB

Tirsdag 3. desember 2019 ·•· Innenriks

Kvinne og tre barn hentet opp fra sjøen i Tromsø — jente i barneskolealder omkom
En jente i barneskolealder døde på UNN mandag kveld etter å ha blitt funnet i sjøen utenfor Tromsøya. En kvinne og to små barn er kritisk og livstruende skadd.

De to barna ble overført til Rikshospitalet i Oslo i løpet av natten, opplyser Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Rikshospitalets pressevakt opplyser at ambulanseflyet landet i klokken 23.50 i Tromsø.

Politiet holder en pressekonferanse klokken 10.00 tirsdag i forbindelse med hendelsen.

— Per nå kan vi ikke si om det er begått en straffbar handling, en ulykke eller hva som har skjedd, sa politistasjonssjef Anita Hermandsen i Tromsø på en pressekonferanse mandag kveld.

Alle fire er utenlandske statsborgere, og pårørende er varslet. Ved 23-tiden sier Hermandsen til NTB at de ikke er helt ukjente for politiet, men at de foreløpig ikke vil si hva slags statsborgerskap de fire har.

Jenter under ti år

Alle de tre barna er jenter under ti år, opplyser politistasjonssjefen til VG. Hun sier videre at politiet har vært i kontakt med mannen de tror er far til barna.

— Vi er ikke hundre prosent sikre på at kvinnen er mor til barna, så det ønsker vi ikke å bekrefte på nåværende tidspunkt.

Neste oppdatering om kvinnen, som er i 20-årene, kommer tirsdag morgen, opplyser UNN.

NTB

Tirsdag 3. desember 2019 ·•· Utenriks

Merkel vil besøke Auschwitz for første gang
For første gang siden hun tiltrådte som statsleder i Tyskland for 14 år siden vil Angela Merkel fredag besøke konsentrasjonsleieren Auschwitz i Polen.

Merkel vil være den tredje tyske statslederen som besøker leiren, hvor omtrent 1,1 millioner mennesker ble drept under andre verdenskrig. Blant de drepte i Auschwitz var det polske jøder, sovjetiske krigsfanger, romfolk og motstandere av nazismen.

Merkel er selv født ni år etter andre verdenskrigs slutt. Hun har omtalt holocaust som et «brudd med sivilisasjonen» og uttrykt økende bekymring om framveksten av antisemittisme og krefter på ytre høyre i Tyskland.

— Besøket er spesielt viktig nå og gir signal om oppmerksomhet og solidaritet i en tid hvor overlevende fra Auschwitz blir utsatt for antisemittisk hets og hatmail, sier styreleder Christoph Heubner i den internasjonale Auschwitz-komiteen.

I forkant av besøket er det ventet at tyske myndigheter vil godkjenne en donasjon på 66 millioner euro, 670 millioner kroner, til Stiftelsen Auschwitz-Birkenau som ble opprettet for ti år siden.

Merkel vil være i følge med Polens statsminister Mateusz Morawiecki når hun først går inn den kjente porten til leiren. Videre vil det bli holdt ett minutts stillhet foran Dødsveggen hvor mange tusen fanger ble skutt.

NTB-AFP

Tirsdag 3. desember 2019 ·•· Innenriks

Halvparten av politifolk har fått trusler på fritiden
En av to politifolk har opplevd å få trusler mot seg eller sin familie etter arbeidstid, viser en undersøkelse. En tredel har opplevd ubehagelige hendelser.

Undersøkelsen om private trusler mot politifolk er gjort av Politiets Fellesforbund på vegne av VG.

— Det er meget høye tall og veldig overraskende, sier leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund til avisen.

Litt over 3.500 medlemmer i politiforbundet har svart på undersøkelsen. Den viser at fire av ti er redde for at det skal skje noe med dem eller familien på fritiden på grunn av jobben.

Over halvparten svarer at de har fått trusler mot seg selv eller familien. Og en av tre har opplevd ubehagelige hendelser på fritiden knyttet til jobben, skiver VG.

Bolstad sier han har vært kjent med slike trusler og hendelser, men at han er bekymret over antallet.

— Jeg mener at hvis denne utviklingen får fortsette, er vi på grensen til å få et demokratisk problem. Vi risikerer at ansatte begynner å vurdere om de i det hele tatt kan bli i jobben, sier Bolstad. Han er også er urolig for hva det gjør med rekrutteringen til yrket.

NTB

Tirsdag 3. desember 2019 ·•· Innenriks

Politiet undersøker mulig skyting i Oslo
Politiet i Oslo søker etter to eller tre personer etter at skudd trolig ble avfyrt i boligområdet ved Briskeby brannstasjon i Oslo mandag kveld.

Det var rundt klokka 23.25 mandag at det ble meldt om flere smell fra området ved Briskeby brannstasjon, samt personer og kjøretøy som raskt forlot stedet, opplyser politiet på Twitter.

— Vi fikk meldinger fra om flere høye smell rundt brannstasjonen, Kiwi, Løvenskiolds gate og Industrigata, sier operasjonsleder Tor Jøkling ved politiet i Oslo til NTB.

Politiet sendte flere væpnede patruljer til området, og samtidig fikk de melding om at en mindre, sølvfarget Mercedes med to, muligens tre personer var blitt sett kjørende fra åstedet i retning Vestkanttorget. To menn ble beskrevet som av henholdsvis afrikansk opprinnelse og muligens fra Midtøsten, begge cirka 25 år. Den mulige tredjepersonene er det ingen beskrivelser av.

Da politiet kom til stedet, ble det ikke funnet verken skadde eller noen av personene som var beskrevet av vitner. Verken sykehus eller legevakt har tatt imot personer med skuddskader.

— Vi er i området og undersøker, og vi har grunn til å tro at det kan ha blitt avfyrt skudd, uten at vi kan si noe mer om hva som er funnet. Vi ønsker tips fra vitner som kan ha observert noe, sier Jøkling.

Politiet har fått inn flere tips i saken.

— Vi skal også gjennomgå det som er av kameraovervåking i området. Vi prioriterer selvsagt denne hendelsen høyt, det er svært alvorlig når det er skudd avfyrt i et tett befolket område, sier operasjonslederen.

NTB

Tirsdag 3. desember 2019 ·•· Utenriks

Mann skutt og drept i Malmö
En mann ble funnet med livstruende skuddskader på gaten i Malmö mandag kveld. Mannen døde senere av skadene.

Politiet opplyser at flere vitner ringte inn og meldte om at de hadde hørt skudd. Flere patruljebiler rykket ut til en gate i området Hermodsdal, og der fant de en mann i 20-årene livstruende skadd.

Mannen ble fraktet til sykehus der han senere på kvelden døde av skadene.

Politiet har startet drapsetterforskning, men ingen er så langt pågrepet.

Malmö har i flere år vært herjet av skyting og voldskriminalitet relatert til gjengoppgjør.

NTB-TT

Tirsdag 3. desember 2019 ·•· Utenriks

«Pippi» tok imot Nordens språkpris
Pippi-skuespiller Inger Nilsson tok mandag kveld imot Nordens språkpris i Oslo. Hun får prisen for å ha styrket nordiske barns språkforståelse i generasjoner.

TV-serien om Pippi har 50-årsjubileum i år, og juryen mener Nilssons tolkning av Astrid Lindgren-karakteren «har åpnet en ny verden hos barn, ikke kun i fantasien, men også inn i språket».

Juryen skriver i sin begrunnelse at Nilsson i rollen som Pippi skapte en udødelig karakter, som har hatt umåtelig stor betydning for nabospråkforståelsen blant generasjoner av barn i hele Norden.

— Det er helt fantastisk! Man får ikke pris hver dag! Det er en ære, virkelig. Jeg ble utrolig overrasket, sa Nilsson selv da det ble kjent at hun er vinneren av prisen.

Prisen som det er Foreningen Norden som står bak, ble delt ut av Fredrik Skavlan på Abbediengen Hovedgård. Skavlan er selv en tidligere vinner av prisen, som i år var et kunstverk av Lars Lerin.

NTB

Tirsdag 3. desember 2019 ·•· Innenriks

Høyre-fall på fersk meningsmåling
Ikke siden november 2009 har så få velgere stilt seg bak Høyre som nå, viser en fersk TV 2-måling.

Bar 19,1 prosent av de spurte sier de ville ha stemt på Høyre hvis det var stortingsvalg i dag, ifølge målingen Kantar har laget for TV 2. En slik oppslutning ville gitt Norges nest største parti 34 stortingsrepresentanter.

— Det er veldig vanskelig å spekulere, men vi skaper ikke nok entusiasme for vår politikk, og da må vi jobbe med det, sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg til kanalen.

Men bildet er ikke helsvart for Solbergs regjeringsprosjekt: Fremskrittspartiet får en fremgang på 0,6 prosentpoeng til 9,8 prosent sammenlignet med novembermålingen. Både Venstre og KrF går fram 1 prosentpoeng og kommer over sperregrensen med henholdsvis 4,4 og 4,1 prosents oppslutning.

På rødgrønn side faller Senterpartiet 1,9 prosentpoeng tilbake til 17,6 prosent, mens SV etter en solid nedtur i november nå går fram igjen med 2,3 prosent og ender på 7,9 prosent.

Øvrige partier: Arbeiderpartiet 21,9 (-0,7), Rødt 5,0 (-1,6), Miljøpartiet De Grønne 6,1 (-0,8), andre lister og partier 4,2 (+2,1).

Målingen er laget i tidsrommet 25.—29. november. 974 personer er intervjuet, og 81,5 prosent oppga preferanse. Feilmarginen er +/- 1,2-2,8 prosentpoeng.

NTB

Tirsdag 3. desember 2019 ·•· Innenriks

Ertesuppe tilbakekalles etter funn av insekter
Slakterbutikken Gabbas tilbakekaller produktet Gabbas Ertesuppe. Årsaken er at det er gjort funn av insekter i erter som er brukt i produksjonen av suppen.

Produktene som tilbakekalles har siste forbruksdag 21.01.20, opplyser Mattilsynet på sine nettsider.

Det dreier seg om 400 kilospølser med ertesuppe. Ertesuppen er solgt til Spesialgrossisten og bare til lokal distribusjon, ifølge Mattilsynet. Insektene er funnet i erter brukt i produksjonen av suppen. Leverandøren av ertene er varslet.

Seniorinspektør Arve Kolbeinsen i Mattilsynet sier til Nationen at produktet er solgt i Rogaland.

— Gabbas gjorde funnet i ferdig produkt. Jeg kjenner ikke til akkurat hvilket insekt det er snakk om, men fikk opplyst at det var en type bille, sier Kolbeinsen.

Daglig leder Einar Jørgensen i Gabbas sier til avisa at de ikke har gjort lignende funn i sine produkter tidligere, og at de meldte fra til Mattilsynet umiddelbart.

Mattilsynet oppfordrer kunder om å kaste varen.

NTB

Mandag 2. desember 2019 ·•· Innenriks

Politiet har avdekket to nettverk i kongekrabbe-saken — 16 personer siktet
Politiet har avdekket to ulike nettverk og siktet 16 personer i saken der de mener kongekrabbe verdt flere titalls millioner er blitt fanget og solgt ulovlig.

Det ble aksjonert mot en rekke steder i Øst-Finnmark torsdag kveld og fredag morgen.

14 av de siktede er blitt pågrepet eller siktet i løpet av de siste to ukene, mens de to siste ble siktet tidligere i høst.

— Politiet har avdekket to ulike nettverk som er mistenkt for ulovlig fangst, distribusjon og omsetning av kongekrabbe. De siktede ser ut til å ha hatt ulike roller i nettverkene, der noen har vært mer sentrale, og andre har hatt en mindre og mer perifer rolle. Vi er tidlig i etterforskningen og vi presiserer at rollene og siktelsene kan bli endret, sier politioverbetjent Torstein Pettersen i Finnmark politidistrikt.

Politiet understreker at det er et stort sakskompleks med mange involverte, og at det derfor er for tidlig å gå ut med detaljer om hva de siktede har forklart i avhør.

Tre varetektsfengslet

Tre av de siktede er varetektsfengslet i fire uker.

NTB

Mandag 2. desember 2019 ·•· Innenriks

Philip Manshaus i varetekt til over nyttår
Påtalemyndigheten fikk medhold i sin begjæring om fem ukers varetektsfengsling av draps- og terrorsiktede Philip Manshaus.

22-åringen ble mandag fremstilt i Oslo tingrett i sitt femte fengslingsmøte. Politiadvokat Hilde Strand begjærte ham varetektsfengslet fram til 6. januar neste år, uten restriksjoner. Hun sier til NTB at grunnen til at de ba om fem, og ikke fire uker, er jul og nyttår.

Han har tidligere blitt varetektsfengslet fire ganger, hver gang i fire uker. I de tre første fengslingsmøtene fikk påtalemyndigheten også medhold i restriksjonene de begjærte. Dermed satt han de tolv første ukene i isolasjon med brev-, besøks- og medieforbud.

Siktede gjorde igjen nazihilsen i retten og stilte denne gangen med advokat Siri Langseth fra samme advokatkontor som sin første forsvarer Unni Fries. Rettsmøtet var særdeles kort.

Politiet vil sende sin innstilling til påtaleavgjørelse i saken til statsadvokaten før jul. Innstillingen går først til statsadvokatembetet som så sender den videre til Riksadvokaten. Planen er å få saken opp for retten i løpet av første halvår neste år.

Den siktede har erkjent å ha drept sin 17 år gamle stesøster i august i år og terrorangrep på en moske i Bærum kort tid etter drapet.

NTB

Mandag 2. desember 2019 ·•· Utenriks

Stoltenberg til privat audiens hos dronning Elizabeth
Som en av få nordmenn er Jens Stoltenberg invitert til høytidelig audiens hos dronning Elizabeth II på Buckingham Palace.

Det sjeldne og ærefulle besøket skjer tirsdag, skriver Aftenposten.

Samme kveld er dronning Elizabeth vertskap for NATOs stats- og regjeringssjefer, inkludert NATO-sjefen og hans kone Ingrid Schulerud. Dette skjer i anledning NATOs toppmøte, der alliansens 70-årsjubileum skal markeres.

Tirsdag kveld, dagen før toppmøtet starter, har dronning Elizabeth invitert stats- og regjeringssjefene til mottagelse på Buckingham Palace. Her er også statsledernes partnere invitert. I tillegg er Norge representert med både statsminister Erna Solberg (H) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) med følge.

NTB

Mandag 2. desember 2019 ·•· Innenriks

Heving av russisk tråler i gang i Tromsø
Hevingen av den russiske tråleren som brant og sank i Tromsø i september, startet rundt klokken 3.30 natt til mandag.

Hevingen skulle egentlig starte søndag, men måtte utsettes på grunn av sterk vind. Det er kranfartøyet Gulliver som står for hevingen.

Etter planen skal kranfartøyet koble seg opp til havaristen Bukhta Naezdnik og gradvis heve og snu den, samtidig som det blir pumpet ut vann, skriver Nordlys.

Kystverket har pålagt rederiet som eier tråleren, å fjerne vraket innen nyttår, blant annet for å begrense forurensning fra havaristen.

Tråleren sto i brann fra 25. til 26. september. På grunn av eksplosjonsfare og kraftig røyk førte brannen til mange stengte veier, stengte skoler og andre problemer i Tromsø før tråleren sank og brannen slukket.

Kranfartøyet ble også brukt under bergingen av KNM Helge Ingstad. Det har en toppfart på sju knop og kan løfte opptil 4.000 tonn, skriver NRK.

NTB

Mandag 2. desember 2019 ·•· Innenriks

Åtte trafikkdødsfall i november
Åtte personer omkom i trafikken i november. Totalt 96 har mistet livet i trafikken siden årsskiftet.

På samme tid i fjor hadde 102 mistet livet i trafikkulykker.

Av de åtte i november var seks bilister og to fotgjengere. Fem av dem var menn og tre av dem kvinner.

Til sammen har ni fotgjengere mistet livet i trafikken i 2019. Trygg Trafikk advarer om at vintermørket og det medførende været skaper krevende kjøreforhold og ber både bilister og fotgjengere utvise aktsomhet.

— Vi har alle et ansvar for å gjøre vårt for å bidra til at ingen mister livet i trafikken. Desember kan by på krevende og vekslende kjøreforhold og travle tider. Avpass farten til sikt og føre. Ta det med ro i julestria og husk refleksen, sier Trygg Trafikk-direktør Jan Johansen.

Et lyspunkt er at ingen under 16 år har omkommet i trafikken så langt i 2019.

— Hvis det fortsetter slik også i desember, vil vi for første gang oppleve et helt år uten barn som dør i trafikken. Det vil være helt fantastisk, og i tråd med ett av delmålene i Nasjonal Tiltaksplan for Trafikksikkerhet sier Johansen.

NTB

Mandag 2. desember 2019 ·•· Innenriks

Papirløse kan være rammet av skattetabbe
En gruppe papirløse asylsøkere er avkrevd trygdeavgift uten å være medlem av folketrygden. Skattedirektoratet har ikke svart i saken, skriver Vårt Land.

Det er Organisasjonen Mennesker i Limbo (MiL) som har sendt brev til Skattedirektoratet på vegne av de 79 asylsøkerne.

— Dette er en stor forsømmelse fra skattemyndighetene. En veldig sårbar gruppe har blitt avkrevd en avgift de aldri skulle ble avkrevd, sier Tor B. Jørgensen til avisen. Den tidligere biskopen i Den norske kirke har engasjert seg for mennesker som lever i Norge uten oppholdstillatelse.

Fredag bekreftet Skatteetaten at den har funnet 17.500 saker der folk har betalt tilbake ytelser fra Nav uten å få igjen skattepengene de har krav på.

Fram til 2011 hadde asylsøkere lov til å jobbe. Da de fikk avslag på søknaden om opphold, ble de ikke automatisk fratatt skattekortet. Mange fortsatte å jobbe og betale skatt uten å være del av folketrygden.

I brevet krever MiL at det «fastsettes et nytt skatteoppgjør for disse og at trygdeavgiften tilbakebetales».

Skattedirektoratet rakk ikke å svare Vårt Land før saken ble publisert.

NTB

Mandag 2. desember 2019 ·•· Utenriks

Paven advarer mot «forbrukervirus» i desember
Midt i oppstarten av julehandelen går pave Frans ut med en advarsel mot økt forbruk og beskriver kjøpepresset som et virus.

I en messe i Vatikanet søndag advarte paven mot det økte forbruket som kommer før jul. Han beskrev tendensen som et «virus som angriper troen ved roten».

— Vi må avsløre villfarelsen om at du er glad når du har så mange ting. Motstå de blendende lysene som lokker til forbruk overalt denne måneden, sa paven under en messe i Vatikanet i Roma.

Utspillet fra paven kommer rett etter Black Friday og den følgende Cyber Monday, og ikke minst etter høsttakkefesten i USA. Julehandelen er for alvor startet med spesielle tilbud for å sette i gang gavesesongen opp mot jul. Analytikere har beregnet at forbrukere i USA alene handlet for minst 68 milliarder kroner på nett i løpet av Black Friday.

— Vi må overvinne fristelsen til å tro at meningen med livet er akkumulering, sa pave Frans under messen som innledet adventstiden før jul.

NTB-DPA

Mandag 2. desember 2019 ·•· Innenriks

Frode Berg tilbake til jul i Kirkenes
Frode Berg er tilbake i sitt eget hjem, to år etter at han dro ut på den skjebnesvangre turen til Moskva.— Jeg er forberedt på at folk har spørsmål, sier han.

Berg landet på Kirkenes lufthavn sammen med sin kone Anita i 20-tiden søndag kveld, nesten nøyaktig to år etter at han dro ut på turen som endte med et fengselsopphold i Russland.

Han ble møtt av barnebarnet, som ga han en lang klem.

— Jeg visste hele tiden at jeg ville komme tilbake hit. Det å gå ned flytrappa her og kjenne minusgrader og snøfnugg i lufta — det føles godt, sa Berg til oppmøtt presse.

Kirkenes-jul

— Nå skal jeg dra rundt og hilse på folk jeg kjenner. Jeg skal se meg rundt i huset, kjenne på gamle lukter, sa Berg.

De to siste julehøytidene har han tilbrakt i fengsel.

— Det blir godt å feire julen hjemme. Det har vært to juler uten. Det har vært tøft. Men jeg har riktignok fortrengt det, der jeg har vært. Det har jeg vært nødt til, sier han.

— Livet går sin gang

Frode Berg-saken har satt sitt preg på hjembyen, like ved grensen til Russland, og mange har fryktet spionhistorien skal gå ut over det gode forholdet til nabolandet.

Ordfører Rune Rafaelsen håper at situasjonen er på vei tilbake til normalen.

— Livet går sin gang her i Kirkenes. Det er første søndag i advent, og kjempeflott at Frode Berg er hjemme til jul, sier ordføreren, som søndag var med på tenningen av juletreet på torget i sentrum.

— Nå skal Frode tilbake til samfunnet og ting normaliseres. Jeg tror det blir veldig bra for Frode, familien og vennene, sier Rafaelsen.

NTB

Søndag 1. desember 2019 ·•· Innenriks

Bærbar skanner skal gi raskere behandling av hjerneslag
En ny bærbar hjerneskanner skal gi slagpasienter raskere behandling og testes nå ut i et prosjekt ledet av Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Skanneren er tatt i bruk både på enkelte sykehus, redningshelikoptre offshore og luftambulanser, skriver Stavanger Aftenblad.

Hvert år blir rundt 13.000 nordmenn rammet av hjerneslag. I cirka 85 prosent av tilfellene er hjerneslag forårsaket av en blodpropp, men det kan også være snakk om en hjerneblødning. Hva pasienten er rammet av kan kun avklares ved en skanning i en CT-maskin, som i dag kun utføres ved sykehusene.

— Behandlingen av blodpropp og hjerneblødning er helt forskjellig. Blodpropp behandles med blodfortynnende medisin, populært kalt Plumbo. Men den medisinen kan få fatale konsekvenser dersom pasienten har hjerneblødning. Derfor kan vi ikke starte behandling før helt sikker diagnose er stilt, sier professor og seksjonsoverlege Martin Kurz ved Stavanger Universitetssjukehus.

Stavanger universitetssjukehus får i snitt inn to til tre pasienter med symptomer på hjerneslag hver dag og tester nå ut en bærbar hjerneskanner som kan gjøre at behandlingen kommer i gang raskere.

Skanneren gjør at behandlingen kan starte før transporten til sykehuset, og kan være avgjørende for pasientens fremtidige helse, forklarer Stian Bergby, fagutviklingssykepleier ved akuttmottaket på SUS, til avisen.

Foreløpig blir den bærbare skanneren bare brukt til å samle inn data i påvente av endelig godkjenning fra Legemiddelverket, som vil være helt trygge på at skanneren stiller den riktige diagnosen.

NTB

Søndag 1. desember 2019 ·•· Innenriks

Mann skal ha blitt truet med pistol og ranet i Oslo
En mann skal ifølge politiet ha blitt truet med pistol og ranet av flere personer i Torshovdalen i Oslo søndag kveld.

Politiet er i kontakt med fornærmede, som er fysisk uskadd.

— Vi fikk melding klokken 20.22 av en mann i 30-årene som sier han noe forut har blitt ranet av fem personer nede i Torshovdalen. Han sier han ble truet med det han mener er en pistol, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB.

Fornærmede skal ha blitt frastjålet en mobil, PC, hodetelefoner og en kortholder.

— Det skal være fire menn som var lyse i huden og en femtemann som skal være av afrikansk opprinnelse og med flere arr i ansiktet, forteller Jøkling.

Politiet har vært i søk med både hundepatrulje og andre patruljer, og har også sjekket videoovervåking og snakket med personer i området.

Klokken 21.40 skriver politiet på Twitter at gjerningspersonene ikke er funnet. Det aktive søket blir avsluttet, og saken går over til etterforskning.

NTB

Søndag 1. desember 2019 ·•· Utenriks

FN-sjefen: Vi må stanse krigen mot naturen
FN-sjef António Guterres advarer mot konsekvensene av global oppvarming og sier menneskeheten må stanse sin krig mot naturen.

— I mange tiår har menneskeheten vært i krig med planeten, og nå kjemper planeten tilbake, sa FNs generalsekretær i en tale i Madrid søndag, dagen før FNs klimaforhandlinger COP25 starter i den spanske hovedstaden.

Han fordømte verdens rikeste lands «fullstendig mangelfulle» tiltak for å begrense CO2-utslipp.

— Vi må stanse krigen vår mot naturen, og forskning forklarer hvordan vi kan gjøre det, sa Guterres.

NTB-AFP

Søndag 1. desember 2019 ·•· Innenriks

To personer tatt av skred i Trollheimen
To personer skal ha blitt tatt av et skred i Storlidalen i Trollheimen i Trøndelag. Begge to har kommet seg ut, melder politiet.

De to personene skal ha vært begravd, men kommet seg ut. Ifølge Adressa var de to en del av et følge på til sammen elleve personer da skredet gikk.

Ifølge politiet er alle nå ute av skredet.

— Det var elleve personer, fordelt på ti skilag, som var på tur ved Bjønnbekken-området i Storlidalen. Det kom et snøskred, og to ble tatt. Men heldigvis ble de gravd fort fram, og det ble raskt meldt at det ikke var behov for medisinsk hjelp, sier redningsleder Ola Vaage til Adressa.

Det er varslet mye snø i området, og det er oransje snøskredfare i hele Trollheimen.

NTB

Søndag 1. desember 2019 ·•· Utenriks

Minst 14 drept i skuddveksling i Mexico
Minst 14 personer, blant dem politibetjenter og antatte medlemmer av et narkokartell, er drept i en skuddveksling i Mexico, nær USAs grense.

Væpnede menn som skal ha tilhørt et narkotikakartell ankom den lille byen Villa Unión, som ligger om lag en times kjøring fra grensen mot Texas, i en kolonne med kjøretøy midt på dagen lørdag. De stormet byen som har 3.000 innbyggere og angrep kommunale bygninger, opplyser guvernør Miguel Ángel Riquelme i delstaten Coahuila.

Den påfølgende skuddvekslingen mellom bandemedlemmer og sikkerhetsstyrker varte i en times tid. Guvernøren opplyser at fire politifolk og sju antatte medlemmer av Cártel del Noreste (Nordøst-kartellet) ble drept, samt tre uidentifiserte personer som ble funnet på en landevei.

I tillegg ble seks politifolk såret, men de slapp unna uten alvorlige skader og ble utskrevet fra sykehus senere på dagen.

Flere kommunalt ansatte og et barn var meldt savnet etter skuddvekslingen.

Lokale myndigheter opplyser at tolv kjøretøy ble beslaglagt under aksjonen, samt en mengde våpen og ammunisjon.

Videoopptak publisert i sosiale medier viser byens rådhus gjennompepret med kulehull.

Sikkerhetsstyrker skal være utplassert i byen i flere dager fremover for å gjenopprette ro og orden, opplyser guvernøren.

Drapsstatistikken i Mexico er historisk høy og har økt med 2 prosent de første ti månedene med Andrés Manuel López Obrador som president.

Så langt i år har det vært 29.414 drap, ifølge føderale myndigheter. I samme periode i fjor var tallet 28.869 drap.

NTB-AP-AFP

Søndag 1. desember 2019 ·•· Innenriks

Mann søker tilflukt i fyrlykt
En mann som har som mål å oppholde seg ett år på Skjervøyskjæret i Troms ble forsøkt evakuert i natt. Det gikk ikke, og nå har han søkt tilflukt i en fyrlykt.

Odd-Karl Stangnes, som har som mål å bo ett år på Skjervøyskjæret i Troms, måtte i natt be om hjelp til å komme seg vekk fra skjæret.

Det er storm i området. og ifølge Stangnes sin blogg måtte han i natt evakuere til batterirommet på fyrlykten på skjæret. Batterirommet er omtrent 0.7 x 1.4 meter stort.

Han skal senere ha blitt forsøkt hentet av redningsskøyta RS Oscar Tybring IV og kystvaktskipet KV Andenes, men rundt 08.30 ga de opp forsøket på å evakuere Stangnes fra skjæret. Han vil bli forsøkt evakuert på nytt senere søndag.

Kystvakten og redningsskøyta er i beredskap, og mannen skal være trygg i fyrlykten, skriver redningsselskapet på Twitter.

NTB

Søndag 1. desember 2019 ·•· Innenriks

Mann som sovnet i dusjen førte til vannskader i seks leiligheter
En ung mann som sovnet i dusjen i Trondheim førte til vannskader i seks leiligheter, ifølge politiet.

Nødetatene rykket søndag morgen ut til en melding om en vannlekkasje i et boligkompleks i Trondheim.

Da de kom fram viste det seg at det ikke var noen lekkasje, men en ung mann som hadde sovnet i dusjen og dermed blokkert sluket.

Totalt seks leiligheter har fått vannskader etter hendelsen, skriver politiet på Twitter.

NTB

Søndag 1. desember 2019 ·•· Utenriks

Australia innfører fotobokser for å avsløre mobilbruk
Delstaten New South Wales i Australia satte søndag i drift fotobokser for å avsløre ulovlig mobilbruk i kjøretøy, i håp om å begrense antall trafikkulykker.

Målet er å redusere antall døde i trafikken med en 30 prosent i løpet av to år, skriver Reuters.

Så langt i år har 329 personer mistet livet i trafikkulykker i delstaten. I fjor var tallet 354.

Fotoboksene bruker kunstig intelligens for å gjennomgå bilder og oppdage ulovlig bruk av mobiltelefoner. Bilder som systemet mener viser en fører som bruker telefon, vil deretter gjennomgås av autorisert personell, skriver nyhetsbyrået.

Delstaten er den første i verden som tar i bruk disse fotoboksene, ifølge lokale myndigheter.

De tre første månedene vil lovbrudd kun føre til et brev i posten med en advarsel fra myndighetene. Etter det innføres bøter på 344 australske dollar, i overkant av 2.100 kroner. I skoleområder vil boten være på 457 australske dollar, tilsvarende rundt 2.800 kroner etter dagens kurs.

NTB

Søndag 1. desember 2019 ·•· Utenriks

Fire menn gjengvoldtok og brente kroppen til en kvinne i India
Fire menn har erkjent at de gjengvoldtok en 27 år gammel kvinne i India, som de etterpå brente levende, ifølge lokalt politi.

— Fire personer er arrestert, og de har erkjent seksuelt overgrep mot offeret, forteller politiinspektør Venkatesh til CNN.

Fordi mennene brukte vold, skal kvinnen ha vært delvis bevisstløs etter overgrepet som skjedde i byen Hyderabad onsdag.

— De kjørte henne i lastebil til et annet sted. Der la de henne under en bro, helte bensin over henne og brente kroppen, forteller Venkatesh.

Kvinnen døde etter hendelsen.

På grunn av omfattende brannskader kunne ikke medisinske undersøkelser konkludere med at hun hadde blitt voldtatt.

Ifølge tall fra nyhetsbyrået DPA ble 33.658 kvinner og jenter voldtatt i India i 2018, men det antas å være store mørketall.

NTB

Søndag 1. desember 2019 ·•· Utenriks

Thunberg blir forsinket til klimatoppmøtet
Klimaaktivisten Greta Thunberg, som er om bord i en katamaran på vei til Spania, sier at hun antar å ankomme Europa dagen etter klimatoppmøtet starter.

Det opplyser 16-åringen på Twitter sent lørdag kveld.

— Dag 18. Vi setter fart mot Europa! Estimert ankomsttid akkurat nå er tirsdag morgen. Vi ankommer Doca de Alcantara, Lisboa. Vi gleder oss til å se dere alle der, skriver hun.

Båthavna i Portugal er rundt 60 mil fra Madrid hvor klimaforhandlingsmøtet COP25 starter mandag.

Thunberg, som ikke vil fly av miljøhensyn, har vært i Nord-Amerika siden hun i august krysset Atlanterhavet med seilbåten Malizia II.

I november ba hun om hjelp til å returnere til Europa i og med at klimakonferansen ble flyttet fra Chile til Spania. Hun ble kontaktet av de australske båteierne Riley Whitelum og Elayna Carausu og startet seilasen over Atlanterhavet 13. november.

Klimaforhandlingene i Madrid varer til 13. desember.

NTB

Søndag 1. desember 2019 ·•· Innenriks

Forskning: Alenemødre får lettere kjæreste enn de som ikke har barn
Kvinner med barn er attraktive kjærester, viser ny forskning fra Universitetet i Bergen.

2404 single studenter deltok i forskningen, som har blitt utført ved Universitetet i Bergen. Forskningen viser at å ha barn økte sjansen for at kvinnene fant jeg kjæreste, skriver NRK.

— Tidligere funn har tydet på at kvinner som har barn fra før, blir vurdert som mindre attraktive og at det derfor er mindre sannsynlig at de finner seg en partner, sier førsteamanuensis Eilin K. Erevik ved Institutt for samfunnspsykologi til kanalen.

Erevik mener at forskningen kan bety at holdningene til alenemødre har endret seg.

Forskerne vet ikke hvorfor de kvinnelige studentene lettere fikk seg kjæreste. Erevik har likevel noen teorier.

— Forskning viser at de som har barn, ser etter andre ting i en partner enn de som ikke har barn. Kanskje er det mindre konkurranse om disse personene, sier forskeren til NRK.

Erevik tror at det også kan handle om at de som er alene med omsorgen for et barn, kan ha større behov for en partner.

NTB

Søndag 1. desember 2019 ·•· Utenriks

Kina anklager FN for «upassende» innblanding
Kina anklager FNs menneskerettssjef Michelle Bachelet for «upassende» innblanding i Kinas anliggender etter at hun ba om en gransking av politivold i Hongkong.

Bachelet oppfordret myndighetene i Hongkong til å gjennomføre en «uavhengig granskning av meldinger om overdreven voldsbruk av politiet». Hun kom med uttalelsen i en kronikk i South China Morning Post lørdag.

Kinas FN-utsending mener kronikken inneholdt feilaktige kommentarer om situasjonen i Hongkong, og at det er en innblanding i Kinas anliggender.

Politiet i Hongkong har blant annet fått kritikk for å skyte mot demonstranter med gummikuler.

Voldsbruken under de store demonstrasjonene som har pågått i Hongkong siden juni, har økt i omfang den siste måneden.

Det har vært flere voldelige sammenstøt mellom demonstranter og politiet i Hongkong.

NTB-AFP

Lørdag 30. november 2019 ·•· Innenriks

Dårlig skodd vogntog sperret by i Nordland
Et utenlandsk vogntog uegnet for vinterføre i Norge, sto på tvers av Helgelandsbrua ved Sandnessjøen i Nordland og sperret dermed all ferdsel til byen.

Først ble det meldt om at vogntoget ble tatt av vinden, da det blåser kraftig i området. Det var også fare for at vogntoget kunne havne i sjøen. Dette viste seg dog ikke å stemme.

— Traileren var så dårlig skodd at den ikke klarte stigningen opp mot brua på glatt føre. Forsøk på å strø veibanen og sette på kjettinger sånn at bilen kom seg videre viste seg ikke å være tilstrekkelig, sier Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt til Helgelands Blad.

Trekkvogna hadde ikke fungerende håndbrems, så sjåføren satt med foten på bremsen og ventet på hjelp, forteller Nilsson.

— Det blir innført kjøreforbud på vogntoget, sier operasjonslederen.

Politiet fikk melding like før klokka 16.30, og hendelsen førte til lange køer i området.

NTB

Lørdag 30. november 2019 ·•· Utenriks

Hjemløs mann (35) pågrepet etter knivangrep i Nederland
En 35 år gammel hjemløs mann er pågrepet etter at tre ungdommer ble knivstukket i Haag i Nederland.

Mannen skal nå avhøres av politiet, skriver den nederlandske avisen De Telegraaf.

En 13 år gammel gutt og to jenter på 15 år ble knivstukket. Alle tre ble tatt med til sykehus og ble skrevet ut sent fredag kveld. De har forklart seg om hendelsen til politiet.

— Jeg så to jenter skrike og løpe av gårde. En mann flyktet. Han hoppet veldig atletisk over en benk for å komme seg unna. Han så ut som en gepard. Folk prøvde å stoppe han, men lyktes ikke, sa et øyenvitne til kringkasteren NOS fredag kveld.

Både NOS og nyhetsbyrået ANP siterer anonyme kilder på at det ikke ser ut som det ligger et terrormotiv bak angrepet. Det er ikke bekreftet av politiet, som fredag kveld sa at det var for tidlig å si noe om motivet.

Angrepet skjedde på Grote Markstraat, som er et av de viktigste shoppinggatene i sentrum av den nederlandske byen. Langs gaten er det flere store varehus, og på grunn av Black Friday var det svært mange personer i området. Til De Telegraaf sier velinformerte kilder at det ser ut som ofrene var tilfeldig valgt.

Knivangrepet skjedde i 20-tiden fredag kveld, bare noen timer etter at to mennesker ble drept og tre såret i et knivangrep i London. London-angrepet etterforskes som terror. Der ble den antatte gjerningsmannen skutt og drept av politiet.

NTB-AP

Lørdag 30. november 2019 ·•· Innenriks

Listeria påvist i flymat hos Norwegian
Det er påvist listeriabakterier i måltider som ble servert på tre av Norwegians flyginger i juli. Flere av passasjerene ble syke.

Bakterien ble funnet i kokte reker, skriver Nationen.

— Dette er svært beklagelig og noe vi tar alvorlig. Vi har sendt informasjon til alle passasjerer om bord de aktuelle flygingene dette gjelder, sier talsperson Astrid Mannion-Gibson i Norwegian.

Maten ble produsert av det franske cateringselskapet Newrest, og distribuert til fly som flyr mellom Frankrike og USA. Flymaten ble servert på business class.

Norwegian ble orientert om funnet gjennom det franske cateringselskapet.

Det er særlig gravide, eldre med dårlig helse og personer med nedsatt immunforsvar som bør unngå produkter som kan medføre risiko for listeriasmitte. For de fleste andre utgjør bakterien sjelden noen alvorlig helsefare.

NTB

Lørdag 30. november 2019 ·•· Utenriks

Terrormistenkt i London var tidligere dømt
Mannen bak fredagens knivangrep på London Bridge, som drepte to mennesker før han ble skutt og drept, var tidligere dømt for terror, bekrefter politiet.

Det opplyste sjef for det britiske antiterrorpolitiet, Neil Basu, i en uttalelse natt til lørdag.

— Denne personen var kjent for myndighetene etter å ha blitt dømt for et terrorforhold i 2012. Han ble løslatt fra fengselet i desember 2018. Et viktig etterforskningsskritt nå er å finne ut hvorfor han utførte dette angrepet, sa Basu.

Ifølge flere britiske medier lørdag hadde 28 år gamle Usman Khan på seg fotlenke etter prøveløslatelsen i desember i fjor, og at han fortsatt hadde fotlenken på seg under angrepet fredag. The Times skriver at han knyttes til islamistiske terrorgrupper.

NTB-AP

Lørdag 30. november 2019 ·•· Innenriks

Kvinne pågrepet for å hogge mann med kjøttøks i Halden
En kvinne i slutten av 20-årene er pågrepet for å hogge en mann i 40-årene med kjøttøks i Halden natt til lørdag. Fornærmede er kjørt til sykehus.

Øst politidistrikt melder at fornærmede har et kutt i den ene armen og et kutt over nesen. Mannen er kjørt til Kalnes sykehus, og kvinnen er kjørt til arresten.

— Den var den nå pågrepne kvinnen som selv ringte oss og sa at vi måtte hente mannen. Da vi kom til stedet, var han blodig. Det hadde vært en slåsskamp, og hun hadde hogde han med kjøttøks i ansiktet og armen. Han framstår ikke som alvorlig skadd, men han er blitt sendt til sykehus, sier operasjonsleder Ronny Årstein i Øst politidistrikt til NTB.

Hendelsen skjedde på en privat adresse. Politiet fikk melding klokken 2.21.

NTB

Lørdag 30. november 2019 ·•· Innenriks

Mann pågrepet for å dytte jente ut av vindu i Tønsberg
En mann er pågrepet for å ha dyttet en jente ut av et vindu slik at hun falt fire meter i Tønsberg natt til lørdag. Også en mindreårig gutt er innbrakt.

Sørøst politidistrikt fikk melding om hendelsen like over midnatt til lørdag.

Politiet er ikke kjent med tilstanden til den fornærmede jenta, men sier hun var ved bevissthet da hun ble sendt til sykehus. Jenta falt ca. fire meter.

— En mindreårig er innbrakt. Han blir avhørt. I tillegg har vi en som er myndig som er pågrepet, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen.

Eikedalen sier det gjenstår og se om begge to vil bli mistenkt for å dytte jenta ut av vinduet.

NTB

Fredag 29. november 2019 ·•· Innenriks

KNM Fridtjof Nansen invadert av skabb
Den norske fregatten KNM Fridtjof Nansen er invadert av skabb. Mannskapet på 100 personer settes i land for behandling.

— Vi har oppdaget en oppblomstring om bord. Det kan spre seg, så for sikkerhets skyld sender vi hele mannskapet til Ulven leir, der de skal få behandling, sier informasjonsoffiser Torill Herland i Sjøforsvaret til Bergens Tidende.

— De vil gå gjennom en smørekur det neste døgnet og deretter bli sendt hjem til sine egne boliger. Deretter vil fartøyet ligge ubemannet den neste uken for å bli sanert og for å lete etter smittekilder, sier hun til VG.

KNM Fridjof Nansen skal ligge til kai i én uke. På den tiden vil skabben om bord dø naturlig, fordi den ikke får sugd blod.

NTB

Fredag 29. november 2019 ·•· Innenriks

Grethe Fossum er død
Arbeiderparti-politikeren Grethe Fossum er død. Hun ble 74 år, melder Dagbladet.

Fossum satt i flere perioder som representant eller vararepresentant på Stortinget, og hun møtte sist som vara for Sylvia Brustad i perioden 2001-2005.

— Med Grethe Fossums bortgang har vi mistet en markant og tydelig talskvinne for de svakeste i samfunnet, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre i en kommentar til Dagbladet.

NTB

Fredag 29. november 2019 ·•· Innenriks

17-åring angrepet og ranet av ungdomsgjeng i Lørenskog
En 17 år gammel gutt får tilsyn av ambulanse etter at han ble angrepet og fraranet eiendeler av en guttegjeng på opptil tolv personer i Lørenskog fredag kveld.

Politiet fikk melding om hendelsen ved Triaden i Lørenskog klokken 22.59.

— En gutt på 17 år ble angrepet av en guttegjeng på mellom ti til tolv personer. De var mellom 15 og 18 år. Han ble slått ned og ranet. Det er ikke blitt brukt våpen, sier operasjonsleder Ronny Årstein i Øst politidistrikt til NTB.

Årstein opplyser at 17-åringen ble fraranet en mobiltelefon. Han sier de jobber med å finne ut om han har blitt fratatt flere eiendeler.

— Han har det bra etter forholdene. Han får tilsyn av ambulanse. Han er ikke alvorlig skadd, sier operasjonslederen.

Politiet søker etter gjerningspersonene.

NTB

Fredag 29. november 2019 ·•· Innenriks

Klimaforsker: Oppvarmingen på Svalbard seks ganger større enn globalt
Ferske klimatall viser at temperaturene på Svalbard har vært høyere enn gjennomsnittet de siste ni årene. Siden 1961 har temperaturen økt med 5,6 grader.

— Klimaendringene på Svalbard er dramatiske. Oppvarmingen her er seks ganger større enn den globale temperaturøkningen, sier klimaforsker Ketil Isaksen ved Meteorologisk institutt (MET).

Temperaturen på Svalbard har steget med 5,6 grader siden 1961. Til sammenligning har temperaturene globalt gjennomsnittlig steget med 0,9 grader i samme tidsrom. Ingen andre steder skjer oppvarmingen på kloden raskere enn i Svalbard-regionen .

Såkalt vinterregn i vinterhalvåret, som tidligere kom som snø, erstattes nå oftere av kraftig regnvær, forklarer Isaksen. Siden starten av 1960-tallet har temperaturøkningen vært nær tre ganger høyere enn den har vært i Oslo.

— Enkelte måneder har temperaturen i området rundt Longyearbyen vært hele 12-14 grader over normalen. Mange husker tørkesommeren på Østlandet i fjor, og til sammenligning lå temperaturen da «bare» 3,2 grader over normalen på Blindern, sier Isaksen.

NTB

Fredag 29. november 2019 ·•· Utenriks

Svensk politi: Savnet tenåringsjente i Uddevalla er funnet død
Torsdag kveld ble det gjort funn som tyder på at Wilma Andersson (17) er død, opplyser svensk politi. 17-åringen ble sist sett 14. november.

— Politiet har funnet en kroppsdel, som gjør at det er utelukket at hun kommer til å bli funnet i live, skriver svensk politi på sin hjemmeside.

Politiet ønsker ikke å gå nærmere inn på hvilken kroppsdel som er funnet, eller hvor funnet er gjort.

— Vi beklager sterkt at søket etter Wilma endte på denne tragiske måten. Våre tanker går til jentas familie og venner, sier Lars Eckerdal i politiet i en pressemelding, ifølge Aftonbladet.

17 år gamle Wilma ble sist sett i Uddevalla 14. november. Noen dager senere ble en 22 år gammel mann pågrepet, siktet for drap. Torsdag opplyste politiadvokat Caroline Fransson at mistanken mot mannen var styrket.

Politiet opplyser at etterforskningen fortsetter med uforminsket styrke etter funnet.

17-åringens pårørende er informert.

NTB-TT

Fredag 29. november 2019 ·•· Innenriks

Ingen referater fra Hauglies krisemøter med Nav
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier rett ut at det ikke ble ført referat fra flere møter mellom hennes departement og Nav om trygderegler i EØS.

Det kommer fram i et svarbrev fra Hauglie til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

— Det har vært gjennomført flere møter om trygdeforordningsartikkel 21 mellom departementet og direktoratet etter at direktoratet henvendte seg første gang til departementet om mulig feil praktisering. Det er ikke utarbeidet referater fra disse møtene, skriver Hauglie.

Komiteen ba i sitt spørsmål om innsyn i «alle relevante referater og lignede dokumenter» om saken i departementet.

Svarene tyder på at møtene fant sted etter at direktoratet 30. august i år varslet Hauglie om at «det var stor risiko for at det var flere som har fått til dels store tilbakebetalingskrav og uriktige straffedommer mot seg,» skriver Bergens Tidende.

NTB

Fredag 29. november 2019 ·•· Innenriks

Nordmenn har satt ny rekord i grensehandel
Grensehandelen har vokst til rekordhøye 17,6 milliarder kroner det siste året, opplyser SSB.

Økningen kommerse etter at avgiftene på alkoholfrie drikkevarer økte i 2018. Grensehandelen har vokst med hele 15,1 prosent de siste 12 månedene i forhold til foregående periode, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I tredje kvartal var grensehandelen nesten 1 milliarder kroner høyere enn i fjor.

Det gjennomsnittlige handlebeløpet har sunket med 87 kroner per grensehandelstur sammenlignet med perioden i fjor, men det er gjort 9,8 millioner flere dagsturer. Det utgjør en økning på 20,7 prosent.

Taper arbeidsplasser

Den økte grensehandelen har store konsekvenser for norsk handel, mener administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

I 2017 førte grensehandel til tap av 5.375 arbeidsplasser innen handel viser en beregning fra Menon Economics. NHO Service og Handels nye beregninger viser at dette tallet nå har steget til over 6.000. For dagligvarehandelen utgjør de tapte arbeidsplassene cirka en ansatt per norske dagligvarebutikk.

— NHO Service og Handel etterlyser at politikerne tar problemet med den skyhøye grensehandelen på alvor. Den omfattende lekkasjen av verdiskapning og arbeidsplasser fra Norge til Sverige må stoppe, sier Kaltenborn til NTB.

NTB

Fredag 29. november 2019 ·•· Innenriks

Skattedirektøren innrømmer skattetabbe for 17.500 Nav-klienter
Skatteetaten bekrefter overfor NRK at de har funnet 17.500 saker der folk har betalt tilbake Nav-penger uten å få igjen skattepengene de har krav på.

Skattedirektør Hans Christian Holte beklager til dem dette gjelder, skriver NRK.

Hvert av de siste fem årene har Nav krevd tilbake rundt én milliard kroner fra folk som er avhengig av ytelser fra Nav, ifølge statskanalen. Disse pengene er det trukket skatt av på samme måte som for andre lønnsinntekter.

Kanalen skriver at da de stilte spørsmål om skatt på ytelser som folk har betalt tilbake, undersøkte Skatteetaten sakene.

— Vi har avdekket at vi har flere saker der vi må justere skatteberegningen, sier Holte.

Beklager

Han understreker at det er svært beklagelig at de ikke har klart å gjøre korrekt skattebehandling.

— Det er et betydelig antall mennesker som er berørt av dette, slik at dette tar vi svært på alvor og setter inn ressurser for å rette opp så raskt som mulig. Det gjør vi nå for disse 17.500 sakene vi har avdekket, sier skattedirektøren.

Skatteetaten er allerede i gang med å betale tilbake pengene til de som er berørt.

Fra 500 til 5.000 kroner per person

I en pressemelding fredag morgen skriver Skatteetaten at det i de fleste tilfellene dreier seg om summer fra 500 til 5.000 kroner per person.

Noen beløp er betydelig høyere, ifølge pressemeldingen.

— Alle saker vil få en individuell behandling i Skatteetaten, skriver skattedirektøren i pressemeldingen.

Ifølge NRK er noen av disse 17.500 sakene inkludert i de 2.400 som nå skal tas opp på nytt etter trygdeskandalen.

NTB

Fredag 29. november 2019 ·•· Innenriks

Julekalendere blir mindre populært
43 prosent av nordmenn kjøpte eller lagde egen julekalender sist jul. Det er en nedgang på 14 prosentpoeng siden 2012, ifølge nye SIFO-tall.

— Dette kan tyde på at praksisen med å gi julekalender har svekket seg de siste årene, sier Anita Borch, som står bak undersøkelsen fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Forskeren peker på at selv om jula er en tid for tradisjoner og familiehygge, er det også høytid for handling.

— Jula har alltid vært litt todelt. På den ene siden de gode verdiene med familie og nærhet, på den andre siden kommersialisme og kjøpefest. Det har alltid vært en kritikk eller en redsel for at det kommersielle skal overskygge det egentlige budskapet i jula, sier hun.

Borch sier at hun derfor ikke er overrasket over nedgangen.

Det er flere kvinner som gir julekalendre enn menn, og det er vanligst i aldersgruppene 19—26 år og 37—50 år. De fleste gir julekalender til sine nærmeste eller seg selv. Det var flest menn som ga julekalender til partneren sin i fjor.

Tallene viser at det er flere kvinner enn menn som gir bruksgjenstander og praktiske ting i gavekalenderen, som for eksempel tannbørste, reflekser og klær. Menn gir oftere lodd.

Borch tror det skyldes at kvinner er blitt mer sosialisert inn i gavegiverrollen, og kan være bedre orientert om hva de andre i husholdningen trenger. Forskeren tror imidlertid denne forskjellen vil jevnes ut når de yngre mennene kommer på banen.

NTB

Fredag 29. november 2019 ·•· Utenriks

Frankrike vil forby Black Friday-salg
Nasjonalforsamlingen i Frankrike vurderer å forby Black Friday av klimahensyn, og mener den store salgsdagen promoterer overforbruk.

Forbudet ble foreslått av den tidligere miljøministeren Delphine Batho som mener handelsdagen bør vurderes som en «aggressiv lønnsom praksis», som under fransk lov kan straffes med opp til to års fengsel og bøter på 300.000 euro, tilsvarende rundt 3 millioner kroner. Det skriver The Telegraph.

Mandag ble politikerne enige om å tilføye forbudet i et lovforslag om å redusere avfall, som skal debatteres i starten av desember.

— Du kan ikke redusere klimagassutslippene og samtidig be om et vanvittig overforbruk, sier Batho. Hun mener Black Friday får forbrukerne til å kjøpe ting de egentlig ikke trenger.

Landets nåværende miljøminister ser ifølge avisa ut til å støtte ideen, etter at hun tidligere denne uken kom med en advarsel om overforbrukets miljømessige konsekvenser.

NTB-Ritzau

Fredag 29. november 2019 ·•· Utenriks

Ocean Viking har reddet 60 mennesker i Middelhavet
Det norskeide skipet Ocean Viking har plukket opp ytterligere 60 mennesker i Middelhavet, opplyser Leger Uten Grenser (MSF).

Menneskene ble reddet fra det MSF beskriver som en «meget overfylt trebåt» natt til fredag lokal tid.

— Etter en utfordrende operasjon 60 nautiske mil fra kysten av Libya, er en tre måneder gammel baby og hans tre år gamle bror blant dem som nå er trygt om bord, skriver Leger Uten Grenser på Twitter.

Ocean Viking brukes av MSF og SOS Méditerranée til redningsarbeid i Middelhavet.

Reisen over Middelhavet på denne tiden av året er spesielt farlig fordi migranter og flyktninger som reiser i uegnede båter, også kan bli nedkjølt.

Forrige måned brakte Ocean Viking 176 migranter til havnebyen Taranto i Italia. Regjeringen i Italia ga fartøyet tillatelse til å legge til kai etter flere måneder med juridiske og politiske uenigheter knyttet til frivillige redningsfartøyer.

Nylig brakte skipet flere enn hundre mennesker til en havn på Sicilia.

NTB

Fredag 29. november 2019 ·•· Innenriks

Politiet: Mindre sjanse for løsning før jul i Lørenskog-saken
Politiet er fortsatt åpne for gjennombrudd i Lørenskog-saken før året er omme, men de innrømmer at sjansene for en løsning svinner, skriver VG.

Tidligere i høst sa etterforskningsleder Tommy Brøske til VG at politiet hadde som mål å løse Lørenskog-forsvinningen i løpet av året, men sa samtidig at uttalelsen har stor fallhøyde. Brøske nå sier til avisen at sjansen blir mindre.

— I likhet med alle andre ser vi jo samtidig at det går fort mot et nytt år, og sjansen for at saken løses før jul blir derfor stadig mindre, sier Brøske.

Etterforskningslederen sier imidlertid at saken fortsatt er mulig å løse.

— Vi utelukker ikke at vi kan få et gjennombrudd også i 2019. Vi har gjort våre vurderinger og evalueringer, og laget en plan for de kommende ukene og månedene. Av hensyn til etterforskningen ønsker jeg ikke å gå nærmere inn på våre interne vurderinger, sier Brøske.

Han sier at det gjenstår etterforskningsskritt for eksempel opp mot kjøretøy og spor på åstedet.

Over ett år har gått siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog 31. oktober i fjor. Verken familien eller politiet har mottatt livstegn fra kvinnen.

NTB

Torsdag 28. november 2019 ·•· Utenriks

Danskene flyr litt mindre
Etter ti år med økning i antallet avreiser fra København lufthavn Kastrup har det i 2019 vært en liten nedgang, ifølge den danske avisa Politiken.

I 2018 var det 12.228.924 avreiser fra Kastrup uten transitt. Fremskrevne tall for 2019 viser at tallet på avreiser har falt med rundt 77.000 til 12.152.194 i år, skriver avisa.

Turismeforsker Jørgen Ole Bærenholdt ved Universitetet i Roskilde kaller 2019 et viktig vendepunkt etter ti sammenhengende år med stigende passasjertall i flytrafikken i Danmark.

— Å endre våre reisevaner er som å vende en supertanker. Så når vi ser relativt små endringer, kan det være fordi skipet er i ferd med å endre kurs. Klimautfordringene er med å snu utviklingen, blant annet når ekstremvarme i Sør-Europa får folk til å velge bort ferien dit, sier han til avisa.

Også i Aalborg har færre passasjerer valgt å fly fra flyplassen, som har hatt en passasjernedgang på 10 prosent i 2019. Mens det i Billund har det vært en økning på 5 prosent.

NTB

Torsdag 28. november 2019 ·•· Utenriks

Coop i Danmark vil forby tilbudsaviser av klimahensyn
I et åpent brev til Danmarks klimaminister Dan Jørgensen (S) ber det danske Coop-konsernet om et forbud mot tilbudsaviser av papir.

Hvert år blir det trykket 84.000 tonn reklameaviser i Danmark. Det mener konsernet er sløsing av ressurser.

— I disse klimatider, hvor vi alle snakker om hva vi kan gjøre for å redusere klimapåvirkning, syns vi dette er en god idé, sier administrerende direktør Peter Høgsted i Coop.

Han mener at de fleste kunder uansett har tilgang til kundeavisene på digitale plattformer.

De siste tre årene har Coop Danmark redusert mengden tilbudsaviser med 40 prosent, men nå mener kjeden at de ikke kan kutte mer uten å sende kundene rett i armene på konkurrentene.

Konkurrenten Salling Group er åpen for en utfasing av avisene, men mener det ikke er nødvendig med et forbud.

NTB-Ritzau

Torsdag 28. november 2019 ·•· Innenriks

Nav-skandalen: Statsministeren ber om EØS-undersøkelser i alle departementer
Etter avsløringen av Nav-skandalen ber statsminister Erna Solberg alle statsrådene sjekke om også deres departementer har feiltolket EØS-regelverket, ifølge VG.

— Denne saken viser alvorlige feil i praktiseringen av EØS-regelverket i norsk rett. For å forsøke å avdekke om tilsvarende feil har skjedd på andre områder og forhindre at nye feil skjer i fremtiden, har jeg bedt alle statsrådene gå gjennom sine sektorer, sier Solberg til avisen.

Det skal også gjelde departementenes underliggende virksomheter, inkludert direktorater, etater og tilsyn.

Solberg kom med beskjeden i forrige uke, og arbeidet har blitt gitt høy prioritet.

28 oktober ble det kjent at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Minst 85 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette, minst 36 til fengsel. Den lengste dommen er på åtte måneder.

Minst 2.400 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Nav har omgjort 57 feilaktige saker, og det er så langt betalt ut rundt 2 millioner kroner til folk som har fått urettmessige krav.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har nedsatt et ekspertutvalg som skal granske saken og levere sin rapport innen 1. juni neste år. Også Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité undersøker saken, med utgangspunkt i Hauglies redegjørelse til Stortinget 5. november

NTB

Torsdag 28. november 2019 ·•· Utenriks

FN ber Europa hjelpe Hellas med å løse migrantbarnkrisen
Europa må hjelpe Hellas med å løse krisesituasjonen i landet, hvor rundt 5.000 migrantbarn lever i fare for å bli utnyttet og utsatt for vold, mener UNHCR.

— Det er en barnekrise i dette landet som trenger å bli håndtert, sa FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) Filippo Grandi under sitt to dager lange besøk i Hellas.

Hundrevis av migranter ankommer de greske øyene fra Tyrkia hver dag. I tillegg bor rundt 39.000 migranter fra før i leirene på øyene og ytterligere 22.000 på fastlandet.

NTB-AFP

Torsdag 28. november 2019 ·•· Utenriks

EU garanterer katters rett til å vandre fritt
Retten til fri bevegelse gjelder også huskatter, selv om katter kan utgjøre en trussel mot fugler, slår EU fast.

Man kan ikke frata kattene retten til å vandre fritt, konkluderer EU torsdag.

— EU er en sterk forsvarer av retten til fri bevegelse, inkludert katters, heter det i en uttalelse.

EU avviser kategorisk at det noen gang vil komme på tale å innføre påbud om at katter må holdes innendørs eller at katter må gå i bånd hvis de er ute.

Bakgrunnen for uttalelsen er at forskere ved universitetet i Tilburg i Nederland i Oxford-tidsskriftet Journal of Environmental Law skriver at huskatter som vandrer fritt utendørs, «påvirker det biologiske mangfoldet», og at påvirkningen er mer omfattende enn antatt. Derfor må EUs lovverk og direktiver endres slik at katteeiere blir pålagt å holde katter innendørs eller i bånd utendørs, skrev forskerne.

NTB-AP

Torsdag 28. november 2019 ·•· Utenriks

Ukraina raser mot Apple etter at kart ble endret
Reaksjonene er skarpe etter at Apple ga etter for press fra Russland om å la Krim-halvøya vises som russisk territorium i kart og værapper.

«La meg forklare dette på deres premisser, Apple», skriver Ukrainas utenriksminister Vadym Prystaiko på Twitter:

— Se for dere at dere skriker ut om at deres design og ideer, årevis med arbeid og en del av deres hjerte, blir stjålet av deres verste fiende, og at noen deretter gir faen i smerten dere opplever. Det er sånn det føles når dere kaller Krim for russisk land, skriver han.

Og fortsetter:

— iPhoner er fantastiske produkter. Men alvorlig talt, Apple, vær så snill. Hold dere til high-tech og underholdning. Global politikk er ikke deres sterke side.

Bakgrunnen er at russiske politikere onsdag kunne fortelle at Apple hadde gått med på et krav om å endre sine kart og værapper. Det betyr at Krim og de største byene på halvøya, Sevastopol og Simferopol, vises som russisk territorium på Apples apper når de brukes i Russland.

Russiske myndigheter har lenge lagt press på utenlandske selskaper for å få dem til å anerkjenne Krim som en del av Russland. Google har valgt å verken regne Krim som del av Russland eller Ukraina på sine kart.

Krim-halvøya ble annektert av Russland under en operasjon i 2014, som er blitt fordømt av store deler av det internasjonale samfunnet.

Mer enn 13.000 mennesker har dødd siden konflikten brøt ut i Øst-Ukraina, og over en million er blitt drevet på flukt.

NTB-AFP

Torsdag 28. november 2019 ·•· Utenriks

Ungarn trekker seg fra Eurovision
Ungarn kommer ikke til å delta i Eurovision Song Contest i Rotterdam neste år, skriver The Guardian.

Kilder i den ungarske rikskringkastingen MTVA, som har sterke bånd til staten, oppgir til The Guardian at beslutningen om å trekke seg ut av Eurovision henger sammen med regjeringens syn på homoseksualitet, og at Eurovision anses som for sterkt assosiert med LHBT-kultur.

Denne forklaringen bestrides på det sterkeste av regjeringens talsperson Zoltan Kovacs, som stempler opplysningene som «skamløs møkkagraving og sladder». Ifølge ham har ingen i regjeringen noensinne sagt at Eurovision er «for homo».

Noen forklaring på hvorfor Ungarn trekker seg fra sangkonkurransen, gir han derimot ikke.

MTVA uttaler i en skriftlig kommentar til The Guardian at Ungarn i stedet for å delta i Eurovision vil støtte ungarsk popmusikk mer direkte.

NTB-TT

Torsdag 28. november 2019 ·•· Innenriks

Kommunestyret i Stavanger innfører mobilforbud i skolen
I Stavanger blir grunnskolen mobilfri og elevene fra første til fjerde trinn får ikke egen PC.

Når de rødgrønne legger fram sitt første budsjett tar de grep for å gi barna en digital pause, melder Klassekampen.

— Den overivrige digitaliseringen er et stort eksperiment med livene til de små barna, sier Mímir Kristjánsson gruppeleder for Rødt i Stavanger.

Elevene i første til fjerde trinn skal ikke lenger få private PC-er. Disse erstattes med klassesett som kan hentes fram når læreren mener det er behov. Tiltaket sparer kommunen for tolv millioner kroner over fire år.

I tillegg innføres det felles retningslinjer for en mobilfri skole i hele grunnskolen, fra første til tiende trinn.

Rødts koalisjonspartnere i Ap har støttet innføringen av PC-er til de eldre elevene, men mener digitaliseringen har gått for langt.

— PC-er er et viktig verktøy, med fantastiske muligheter som vi skal bruke. Men når seksåringer får privat PC, har dette gått altfor fort, sier Dag Mossige, gruppeleder for Arbeiderpartiet.

NTB

Torsdag 28. november 2019 ·•· Utenriks

Norge opp på FIFA-rankingen
Norges landslag i fotball rykker opp én plass og ligger på 44.-plass på den ferske FIFA-rankingen.

Siden forrige ranking har Lars Lagerbäcks menn vunnet 4-0 hjemme mot Færøyene og 2-1 borte mot Malta i EM-kvalifiseringen.

Resultatene gjør at det norske landslaget rykker opp én plass fra forrige ranking til 44.-plass.

Det er ingen endringer blant de fem beste. Belgia troner fortsatt øverst, etterfulgt av Frankrike, Brasil, England og Uruguay.

Serbia, som Norge møter i den viktige playoffkampen på Ullevaal 26. mars, ligger som nummer 29. Med seier der vil Norge møte enten Skottland (nummer 50. på rankingen) eller Israel (nummer 93) på Ullevaal 31. mars.

Skulle Norge vinne også det oppgjøret, vil de være klare for neste sommers EM-sluttspill.

De ti beste (forrige plassering i parentes):

1) (1) Belgia 1755, 2) (2) Frankrike 1726, 3) (3) Brasil 1715, 4) (4) England 1651, 5) (5) Uruguay 1642, 6) (7) Kroatia 1642, 7) (6) Portugal 1639, 8) (8) Spania 1625, 9) (9) Argentina 1623, 10) (10) Colombia 1622.

Nordiske: 16) (14) Danmark 1598, 17) (18) Sverige 1579, 39) (40) Island 1464, 44) (45) Norge 1451, 58) (55) Finland 1386, 110) (110) Færøyene 1192.

NTB

Torsdag 28. november 2019 ·•· Innenriks

Rekordhøyt norsk strømforbruk i fjor
Nordmenn har aldri før brukt så mye strøm som i 2018. Det viser nye tall fra SSB. Samtidig gikk den totale kraftproduksjonen ned.

De totale strømforbruket i Norge økte med 2 prosent fra 2017 til 2018, viser tall fra SSBs årlige elektrisitetsstatistikk.

I 2018 økte vindkraftproduksjonen med 36 prosent, men vindkraft står fremdeles bare for 2,4 prosent av den totale kraftproduksjonen. Vannkraft står for 95 prosent av strømproduksjonen i Norge.

Den totale kraftproduksjonen falt med 1,6 prosent fra 2017 til 2018, selv om Norge brukte 2 prosent mer strøm.

Økningen i strømforbruk er størst innen gruppene utvinning av råolje og naturgass», «produksjon av ikke-jernholdige metaller i kraftintensiv industri» og «informasjon og kommunikasjon».

I gruppen «informasjon og kommunikasjon» økte forbruket med 55 prosent fra 2017 til 2018. SSB mener at årsaken er at det har blitt etablert flere nye datasentre i Norge i 2018.

Kraftnæringen som helhet satt i 2018 igjen med et driftsresultat på 44 milliarder kroner.

NTB

Torsdag 28. november 2019 ·•· Utenriks

Miljøorganisasjon: «Flodbølge» av giftige leker i Europa
Miljøorganisasjonen EEB slår alarm om giftige leker i Europa. En halloweenmaske som inneholder 43 prosent farlige ftalater, er et av de verste eksemplene.

Hittil i år har det ifølge EEB blitt stoppet «248 typer leker (trolig titalls millioner eksemplarer)» i Sverige og andre europeiske land. Men det er uklart hvor mye som slipper gjennom kontrollsystemene.

De aller fleste av varene som er stoppet, 88 prosent av dem, er produsert i Kina.

De tre verstingproduktene var halloweenmasken, som i vekt inneholdt 43 prosent farlige ftalater og ble solgt i Tyskland. Videre ble de funnet to svært giftinneholdige lekemedisinsett i Polen og et svært giftig kjemisett i Frankrike.

NTB-TT

Torsdag 28. november 2019 ·•· Innenriks

Durek Verrett sier kongefamilien gir ham råd
Prinsesse Märtha Louises kjæreste Durek Verrett sier han kan forstå om noen omfatter ham som gal, og sier han har fått rettledning fra kongefamilien.

I forbindelse med at Durek Verretts omstridte bok blir gitt ut i Norge likevel, har han latt seg intervjue av NRK og VG.

Amerikaneren, også kjent som sjaman Durek, sier at Märtha Louise og hennes familie hele tiden gir ham rettledning og veiledning når han gjør feil.

— Så klart gir de meg mye visdom og hjelper meg med å forstå deres kultur og lærer meg når min oppførsel ikke er i balanse med det som jeg nå er tilknyttet, sier Verrett til VG med henvisning til det norske kongehuset.

NTB

Torsdag 28. november 2019 ·•· Utenriks

Zlatan-statue utsatt for hærverk
En statue av Zlatan Ibrahimovic er vandalisert etter at det ble kjent at fotballstjerna har kjøpt seg inn i Stockholm-klubben Hammarby.

Statuen av Ibrahimovic ble reist utenfor Malmös hjemmebane i oktober. Onsdag kom nyheten om at Ibrahimovic har kjøpt 25 prosent av aksjene i den rivaliserende klubben Hammarby.

En underskriftskampanje ble umiddelbart startet for å bli kvitt bronsestatuen, og nå har noen gått løs på den høyreiste statuen.

Ifølge den Expressen skal noen ha festet et toalettsete til statuen i 13-tiden onsdag, senere ble en plastpose tredd over hodet på statuen, før den ble utsatt for grovere hærverk på kvelden. Det er blant annet skrevet rasistiske meldinger og dødstrusler ved foten av statuen, ifølge den svenske avisa.

— Det har blir sprayet med maling på statuen, men vi kommenterer ikke hva det står, sier talsmann Jimmy Morin i politiet.

Videoer i sosiale medier viser også maskerte menn som retter bengalske lys mot statuen.

Den 3,5 meter høye bronsestatuen ble bestilt av det svenske fotballforbundet og avduket i oktober.

Ibrahimovic debuterte for Malmö for 20 år siden. Den 38 år gamle spissen forlot LA Galaxy ved slutten av årets MLS-sesong, og det har blitt spekulert på hvor Ibrahimovic skal spille videre.

Hammarby ble nummer tre i Allsvenskan forrige sesong med like mange poeng som Malmö, men med dårligere målforskjell. Lagene var ett poeng bak seriemester Djurgården.

— Jeg skal hjelpe Hammarby å bli best i Skandinavia. Det finnes ikke grenser for hvor store Hammarby kan bli, sa Ibrahimovic til Aftonbladet da investeringen i klubben ble kjent.

NTB

Torsdag 28. november 2019 ·•· Utenriks

60.000 evakueres etter eksplosjoner i kjemisk fabrikk i Texas
Flere eksplosjoner har gått av på et kjemisk anlegg i Texas i USA onsdag. Tre personer er sendt til sykehus, og 60.000 beboere i fire byer blir nå evakuert.

Anlegget ligger i byen Port Neches i Øst-Texas. Beboere fra denne byen, samt de nærliggende byene Groves, Port Arthur og Nederland blir nå evakuert, skriver Reuters.

De tre personene som er sendt til sykehus, var arbeidere som arbeidet på fabrikken, ifølge The New York Times.

Den første eksplosjonen gikk av natt til onsdag. Eksplosjonen var så kraftig at vinduer i bygninger flere kilometer unna ble blåst ut.

Brannmannskaper arbeidet siden med å slokke brannen, men etter tolv timer med brann gikk en eller flere eksplosjoner av onsdag ettermiddag.

De evakuerte bor innenfor en radius av 6,5 kilometer fra fabrikken, som ligger om lag 13 mil fra storbyen Houston. Årsaken til eksplosjonen er ikke kjent.

NTB-TT

Torsdag 28. november 2019 ·•· Utenriks

Nervegiften novitsjok forbys
Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen forbyr giften novitsjok, som blant annet ble brukt i angrepet mot en tidligere russisk dobbeltagent i Salisbury.

Beslutningen ble tatt av diplomater fra organisasjonens 193 medlemsland. De vedtok onsdag å oppdatere listen over forbudte stoffer som omfattes av FN-konvensjonen mot kjemiske våpen.

Det er første gang det er blitt gjort siden konvensjonen trådte i kraft i 1997.

Novisjok ble utviklet av Sovjetunionen under den kalde krigen, og var stoffet som ble brukt i attentatet mot Sergej Skripal og hans datter i Salisbury i mars 2018.

De to overlevde angrepet, men en britisk kvinne døde senere etter at hun var i kontakt med en parfymeflaske som inneholdt nervegiften.

Storbritannia anklager russiske agenter for å stå bak, og mener også at angrepet «nesten helt sikkert» ble godkjent av Moskva.

Russland nekter for å ha hatt noe med angrepet å gjøre, og hevder også at de har ødelagt alle sine kjemiske våpen.

Enigheten om et forbud anses som et sjeldent kompromiss på et møte som har vært preget av anspent stemning. Russland er sterkt imot organisasjonens nye budsjett, som omfatter bevilgninger til et nytt team som skal avgjøre hvem som står bak kjemiske angrep i Syria.

NTB-AFP

Onsdag 27. november 2019 ·•· Innenriks

NAF: Rygg bilen inn på parkeringsplassen på Black Friday
NAF oppfordrer ivrige shoppere til å rygge bilen inn på parkeringsplassen for å forhindre kollisjoner på «bulkedagen» Black Friday.

— Rygg inn, det gir mye bedre oversikt når du skal ut igjen, og du unngår uhell, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

I fjor ble det registrert 498 skader på Black Friday knyttet til ulykker som typisk skjer på parkeringsplasser, blant annet etter rygging eller påkjørsel på parkerte kjøretøy.

Black Friday går av stabelen førstkommende fredag, 29. november.

— Det er forståelig at mange tenker praktisk ved at bagasjerommet skal være mer tilgjengelig, men rygger du inn er det mye mer oversiktlig å kjøre forsiktig ut med fronten først når du skal hjem igjen, sier Sødal.

Han oppfordrer folk også til å tenke over at skal være litt plass igjen bak i bilen, slik at man lett får inn posene i bagasjerommet etter endt handletur.

NTB

Onsdag 27. november 2019 ·•· Innenriks

Arbeidet med å heve den havarerte tråleren i Tromsø har startet
Bergingsmannskap forberedte onsdag hevingen av den russiske tråleren Bukhta Naezdnik i Tromsø havn.

Kranbåten Gulliver skal berge tråleren som brant ved kai i Tromsø 25. september i år. Kystverket har pålagt rederiet som eier tråleren, å fjerne vraket innen nyttår.

En talsmann for rederiet har tidligere uttalt til Nordlys at fristen for å fjerne vraket er realistisk og at de vil forholde seg til den.

Kystverket har i et brev til rederiet Murmansk Trawl Fleet skrevet at det er betydelig potensial for akutt forurensning og at faren øker jo lenger skipet blir liggende.

Tråleren sto i brann fra 25. til 26. oktober. På grunn av eksplosjonsfare og kraftig røyk, førte brannen til mange stengte veier, stengte skoler og andre problemer i Tromsø før tråleren sank og brannen slukket.

NTB

Onsdag 27. november 2019 ·•· Utenriks

Brannmann pågrepet for ildspåsettelse i Australia
En 19-åring i det frivillige brannvesenet i Australia er siktet for å ha startet sju branner med vilje. Så deltok han med de andre frivillige i slukkingen.

Det er myndighetene i delstaten New South Wales sørøst i Australia som opplyser om siktelsen.

New South Wales har vært og er hardt rammet av de voldsomme skogbrannene i oktober og november.

Mannen skal ha blitt sett i et kjøretøy tirsdag ettermiddag kort tid før en av brannene brøt ut like ved.

— Politiet vil hevde i retten at mannen startet brannen og forlot området, før han kom tilbake for å rykke ut på brannen som en del av hans oppgaver som frivillig brannmann, sier politiet i en uttalelse.

19-åringen ble pågrepet kort tid etter og siktet for sju tilfeller av ildspåsettelse og uforsvarlig oppførsel med tanke på spredning av brannene.

Anklagene og siktelsen blir møtt med skuffelse og sinne fra frivillige kolleger og samfunn, som føler seg forrådt og at ryktet deres settes i vanry.

Seks personer har mistet livet, over 650 hjem er fullstendig ødelagt og mer enn 15 millioner dekar er svidd av i Australia siden oktober.

I New South Wales alene brenner det fremdeles 129 steder onsdag, 66 er ikke under kontroll. Mer enn 1.800 brannmannskaper er i arbeid, og brannfaren er ennå svært høy mange steder.

Myndighetene har advart om at den verste delen av sesongen ennå kan ligge foran Australia, idet landet går fra vår til sommer i overgangen fra november til desember.

NTB-AFP

Onsdag 27. november 2019 ·•· Utenriks

Amerikanske teknologiselskaper støtter kinesisk overvåkingsnettverk
Intel og Hewlett Packard Enterprise er blant dem som bidrar til og tjener på Kinas enorme overvåkingsindustri, brukt til å følge med på muslimene i landet.

Den siste tiden har Kina blitt kritisert for å ha etablert store interneringsleirer, særlig i Xinjiang vest i landet, for massefengsling av uigurer. Lekkede dokumenter skal ha vist hvordan Kina systematisk hjernevasker hundretusener av muslimer i såkalte oppdragelsesleirer, som Kina hevder er tilbud om frivillig utdannelse og trening til den muslimske befolkningen, de fleste av dem uigurer.

Senest tirsdag kveld, amerikansk tid, sa utenriksminister Mike Pompeo hvordan dokumentene beviser hvordan kinesiske myndigheter er involvert i en massiv og systematisk undertrykkelse av muslimer og andre etniske minoriteter.

Ifølge Washington Post spiller komponenter, kunnskap og finansiering fra de amerikanske teknologigigantene Intel og Hewlett Packard Enterprise og flere andre en sentral rolle i den kinesiske multimilliardindustrien det er blitt å overvåke og kartlegge disse innbyggere.

NTB-AP

Tirsdag 26. november 2019 ·•· Innenriks

Ny politiordre etter brenning av Koranen
Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sier til VG at de nå endrer ordren til politiet angående brenning av Koranen fordi det er en del av ytringsfriheten.

Tidligere denne måneden satte organisasjonen SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) fyr på et eksemplar av Koranen under en demonstrasjon i Kristiansand.

I etterkant avslørte Filter nyheter at Politidirektoratet på forhånd hadde gitt ordre om at det å sette fyr på Koranen, skulle forhindres eller slås ned på.

Tirsdag kveld skriver VG at justisminister Jøran Kallmyr sier at det kommer en ny ordre i løpet av dagen. Årsaken er at den forrige ordren kunne skape uklarheter.

— Og uklarheter i forhold til at ytringsfriheten er uinnskrenkelig i Norge. Selv om vi tar avstand fra brenning av Koranen, må vi tåle det i vårt samfunn fordi vi har ytringsfrihet, og brenning av Koranen er en del av den ytringsfriheten, sier Kallmyr til avisen.

Kallmyr sier at den nye ordren kommer etter dialog mellom Politidirektoratet og departementet.

— Jeg tar sterkt avstand politisk og moralsk fra SIAN, men det er en forskjell på om vi tar avstand og forhåndssensurerer det, og straffeforfølger det. Jeg mener ytringsfriheten trumfer vårt behov for å stanse sånne type handlinger, sier Kallmyr til VG.

NTB

Tirsdag 26. november 2019 ·•· Utenriks

Demonstranter i Pakistan tente på norsk flagg
Et norsk flagg ble påtent da demonstranter i Karachi i Pakistan protesterte mot at en Koran ble satt fyr på under en SIAN-demonstrasjon i Kristiansand nylig.

Demonstrasjonen tirsdag er blant flere protester mot Norge etter koranbrenningen. Også søndag ble det demonstrert mot Norge i Karachi, melder NRK.

Utenriksdepartementet tar skarp avstand fra brenningen av det norske flagget.

— Skjending av det norske flagget er et virkemiddel vi tar avstand fra nettopp fordi vi ikke ønsker en stadig mer polarisert samfunnsdebatt. Ingen vanskelige samfunnsutfordringer blir bedre av at vi slutter å diskutere med hverandre. Aktører som provoserer og hetser hverandre med respektløse handlinger bidrar til konflikt. Selv om en ytring er lovlig og innenfor rammen av ytringsfriheten, så er vi tydelige på at vi er uenige, sier Måseide til NRK.

Den norske ambassadøren ble også kalt inn på teppet til det pakistanske utenriksdepartementet lørdag, og Pakistans regjering ga uttrykk for «dyp bekymring» over koranbrenningen. Tyrkias utenriksdepartement har fordømt handlingen.

Det var under en demonstrasjon i Kristiansand 16. november at lederen av Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) Lars Thorsen satte fyr på et eksemplar av Koranen. Politiet grep inn og slukket brannen, og sinte motdemonstranter gikk til angrep på Thorsen. Påtenningen var varslet på forhånd og politidirektør Benedicte Bjørnland hadde sendt ut en operasjonsordre til samtlige norske politidistrikt, hvor det står at politiet skal motvirke skjending av Koranen. Kritikere mener ordren bryter med ytringsfriheten.

NTB

Tirsdag 26. november 2019 ·•· Innenriks

KrF under 3 prosent på ny måling
Kristelig Folkeparti får under 3 prosents oppslutning på NRK og Aftenpostens nye måling, noe som er første gang. Frp går mest fram på målingen.

KrFs oppslutning er på 2,8 prosent på meningsmålingen som er gjennomført av Norstat for NRK og Aftenposten. Det er en tilbakegang på 1,1 prosentpoeng siden forrige måling, noe som er akkurat innenfor feilmarginen.

— Det er selvsagt altfor dårlig, men heldigvis er det lenge til valget, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til NRK.

Dersom det hadde vært valg i dag, hadde regjeringspartiene fått 59 mandater, ifølge målingen. Dermed hadde de manglet 26 mandater for å ha flertall på Stortinget.

Frp går mest fram på målingen, med 4,5 prosentpoeng.

De øvrige resultatene er som følger, med endring fra forrige måling i parentes: Rødt 4,5 (-1,5), SV 6,5 (-0,9), Ap 22,9 (-0,8), Sp 18,1 (+0,6), MDG 6,4 (+0,3), KrF 2,8 (-1,1), Venstre 3,5 (+0,2), Høyre 19,7 (-2,1), Frp 12,5 (+4,1) og andre 3,2 (+1,2).

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat, basert på 966 intervjuer, gjennomført mellom 19. og 25. november. Undersøkelsen har oppgitt en feilmargin fra 1,2 til 3 prosentpoeng.

NTB

Tirsdag 26. november 2019 ·•· Innenriks

Kongeparet hedret ildsjeler med teselskap på Slottet
Kong Harald og dronning Sonja inviterte 64 eldre ildsjeler fra alle landets fylker på «Afternoon Tea» på Slottet tirsdag ettermiddag.

Dette er fjerde gang kongeparet inviterer eldre ildsjeler på den britiske tradisjonen. På denne måten ønsker kongeparet å hedre den frivillige innsatsen som gjøres av aktive eldre over hele landet.

Årets gjester engasjerer seg innen både idrett, kultur, lokalhistorie, politikk, sosialt arbeid og undervisning.

— Dere er av stor verdi for lokalsamfunnene deres og en inspirasjon for andre, sa kong Harald under åpningstalen før måltidet tirsdag ettermiddag.

Teselskapet ble arrangert samme dag som dronning Maud ville fylt 150 år, og det var nettopp kongens britiske bestemor som tok med seg tradisjonen til Slottet i 1905.

Tedrikking i England går helt tilbake til 1662, men «Afternoon Tea» ble først utbredt fra midten av 1800-tallet. Ritualet utviklet seg da til å bli et eget måltid med brød med smør, kjeks og kaker.

NTB

Tirsdag 26. november 2019 ·•· Utenriks

Google sparker kritiske ansatte
Google har sparket fire ansatte de anklager for å ha brutt datasikkerhetsregler. Kolleger frykter den egentlige årsaken er at de har kritisert ledelsen.

Alle de fire som nå har fått sparken, har stått fram offentlig med kritikk mot deler av Googles virksomhet, blant annet prosjekter der selskapet har samarbeidet med amerikanske myndigheter.

Da en av de fire, Rebecca Rivers, nylig ble suspendert sammen med en annen ansatt, førte det til en demonstrasjon utenfor selskapets San Francisco-kontor.

I et skriv Bloomberg News har fått tilgang til, sier Google at de fire systematisk har søkt etter andre ansattes materiale og arbeid. Det heter også at en av de fire skal ha abonnert på andre ansattes kalendre, slik at de har fått epostmeldinger om deres arbeid og gjøremål, samt opplysninger om personlige møter, legeavtaler og familieaktiviteter, uten at de det gjaldt visste det.

Rivers avviser anklagene. Etter at hun fortalte om oppsigelsen i en Twitter-melding, har flere nåværende og tidligere Google-ansatte kritisert selskapet og antydet at protestaksjonene vil fortsette.

— Dette er feige represalier, og jeg ber alle som kan, om å komme og vise sin støtte, skriver Meredith Whittaker, som var med på å organisere en proteststreik hos Google i fjor og siden har forlatt selskapet, ifølge henne selv etter å ha blitt møtt med mottiltak.

Google vil ikke kommentere saken nærmere.

NTB-AFP-DPA

Tirsdag 26. november 2019 ·•· Innenriks

Mistillitsforslaget mot Hauglie legges fram onsdag
Rødts Bjørnar Moxnes vil levere mistillitsforslaget mot arbeidsminister Anniken Hauglie (H) onsdag. Stortinget bestemmer selv hvordan det skal behandles.

Moxnes opplyser til VG at Stortinget skal stemme over mistillitsforslaget alt onsdag, samme dag som han legger det fram. Overfor NTB viser han til opplysninger han har fått fra stortingsadministrasjonen. Men han gjør det klart at Rødt ikke krever noen hastebehandling av saken.

— Vi vil gjerne at Hauglie skal gå så fort som mulig, men vi er lydhøre for andre partier som sier at de ønsker mer tid. Det er underlig om de samme partiene går inn for hastebehandling samme dag som vi leverer forslaget, sier Moxnes til NTB.

Stortingsadministrasjonen hadde ikke mottatt forslaget tirsdag ettermiddag, opplyser leder Jorunn Nilsen i Stortingets kommunikasjonsavdeling.

— Han må levere sitt forslag som representantforslag innen klokka halv ni onsdag morgen. Stortinget i plenum bestemmer hvordan forslaget skal behandles, sier hun til NTB.

Moxnes mener han alt nå har nok opplysninger om Hauglies håndtering av Nav-skandalen til å si at han ikke har tillit til statsråden. Men han sier det ikke er noe formelt i veien for at Stortinget bestemmer seg for å sende mistillitsforslaget til kontroll- og konstitusjonskomiteen, og at dette inngår i granskingen som komiteen har satt i gang. Komiteen skal holde høring om saken 9. januar.

NTB

Tirsdag 26. november 2019 ·•· Innenriks

Riksrevisjonen: Integreringstiltak får ikke flere innvandrere i arbeid
Regjeringens integreringstiltak fungerer dårlig og får ikke flere innvandrere med fluktbakgrunn ut i jobb, viser en ny rapport fra Riksrevisjonen.

Trass i en rekke nye virkemidler og tiltak for innvandrere og asylsøkere har ikke regjeringen lykkes i å få flere i arbeid, viser rapporten som ble offentliggjort tirsdag.

— De enkelte tiltakene fungerer for dårlig hver for seg, og de ansvarlige myndighetene samarbeider for lite, heter det i rapporten.

Riksrevisor Per-Kristian Foss peker på at introduksjonsprogrammene ikke er tilpasset godt nok for hver enkelt bruker.

— Kvaliteten og kvantiteten på programmet varierer sterkt fra kommune til kommune, sier han og peker på at kommunene får 14,5 milliarder for å gjennomføre introduksjonsprogrammet.

NTB

Tirsdag 26. november 2019 ·•· Innenriks

Amedia lanserer ny lokalavis i Trondheim
Amedia lanserer en lokalavis i Trondheim. Avisen som får navnet Nidaros blir en heldigital avis som kommer med sin første utgave nyttårsaften.

— Vi skal lage en avis for alle som bor og lever i Trondheim. Byen fortjener en dedikert og nyhetsdrevet lokalavis. Vi skal sette dagsorden og være tett på innbyggere og det som skjer, sier Arne Reginiussen (36), som blir ansvarlig redaktør for avisen, i en pressemelding.

— Vi har store ambisjoner og Adresseavisen kommer til å merke oss, sier Reginiussen til Medier24.

Amedia går dermed i konkurranse med Polaris Media og Adresseavisen, som har hatt monopol i Trondheim i mange år.

I første omgang får Reginiussen en redaksjon på tolv medarbeidere. Han kommer fra stillingen som ansvarlig redaktør og daglig leder i Finnmark Dagblad og iFinnmark.no, der han har vært sjef siden 2015.

Nidaros var i sin tid navnet på den største avisen i Trondheim. Avisen ble etablert i 1902 og holdt det gående som dagsavis til 1957. Den byttet etter flere konkurser navn til Trondheimsavisa i 1989, før den ifølge Store Norske Leksikon ble nedlagt i 1991.

Geir Håkonsund (36) overtar som redaktør i iFinnmark.

NTB

Tirsdag 26. november 2019 ·•· Innenriks

Listeriabakterier funnet i rakfisk — produkt trekkes fra markedet
Rakefiskprodusenten Haadum Fisk trekker tilbake produktet «Hel rakfisk i spann — 4 kg» etter funn av listeriabakterier, melder Mattilsynet.

Etter et sykdomsutbrudd ble prøver av rakfisken sendt til Veterinærinstituttet for analyse. Analyseresultatene viser svært høy konsentrasjon av listeriabakterier i særlig ett parti med hel rakfisk pakket i firekilosspann, opplyser Mattilsynet på sine nettsider.

Produsenten har igangsatt tilbaketrekking, og tilsynet advarer mot å spise rakfisken fra partiet med lotnummer 924.

Det er gjort funn av listeriabakterier i ett spann fra dette partiet. Det er foreløpig ingen indikasjoner på at andre produkter fra Haadum Fisk er smittet med listeria, men det blir tatt ytterligere prøver av produksjonen.

Det er særlig gravide, eldre med dårlig helse og personer med nedsatt immunforsvar som bør unngå produkter som kan medføre risiko for listeriasmitte. For de fleste andre utgjør bakterien sjelden noen alvorlig helsefare.

NTB

Tirsdag 26. november 2019 ·•· Innenriks

Politiet får økt adgang til bevæpning
Ap støtter regjeringen når justiskomiteen nå gir politiet anledning til tidsubegrenset bevæpnet patruljering. Snikinnføring av permanent bevæpning, mener SV.

Forslaget innebærer at politiet skal slippe å avvæpne seg og låse inn våpnene når de flytter seg mellom såkalte sårbare objekter. Stortingets justiskomité avgir sin innstilling i saken tirsdag.

— Vi har fått en snikinnføring av permanent politibevæpning i Norge, mener SVs justispolitiske talsperson Petter Eide, som går imot forslaget.

— Vi mener at vi skal ha et politi som har minst mulig våpen. Det er helt avgjørende for å få til et godt forhold mellom publikum og politi, sier han til NTB.

Endringen i politiloven innebærer at politiet gis anledning til «å forflytte seg innenfor et avgrenset område med flere sårbare objekter uten tidsbegrensning», ifølge justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

— Dette bidrar til at politiet kan beskytte sårbare objekter på en mer hensiktsmessig og rasjonell måte enn i dag, sa han da forslaget ble lagt fram.

NTB får bekreftet at Ap støtter regjeringens forslag. Men SV viser til at forslaget er det siste av flere tiltak som har økt bevæpningen i norsk politi, trass i at bevæpningsutvalget i 2017 advarte mot en slik utvikling. Frykten er at økt bevæpning skal føre til mer skyting.

— SV er ikke imot at politiet i noen situasjoner bruker våpen. Men bevæpningen må være begrunnet ut fra en sårbarhets- eller trusselsituasjon, sier Eide.

NTB

Tirsdag 26. november 2019 ·•· Innenriks

Flere velger å gifte seg utenfor kirken
For 20 år siden foregikk over halvparten av alle vielser i Den norske kirke. Nå er det bare vel en av tre som velger folkekirken når de skal inngå ekteskap.

Borgerlig vigsel ble for første gang den største vigselstypen i fjor. Tall Dagen har hentet fram, viser at det har vært en kraftig økning i religiøse vielser utenom Den norske kirke.

I 2018 ble det inngått 20.949 ekteskap blant bosatte i Norge. Det var 1.162 færre enn året før. Bare 7.630 par giftet seg i Den norske kirke, det er en andel på 36,4 prosent.

Samme år ble det foretatt 1.797 vielser i tros- og livssynssamfunn utenom Kirken, rundt 700 av disse var i regi av HEF. Borgerlige vielser var mest populært i fjor med 8.063.

— Vigsel er den kirkelige handlingen som står svakest. Begravelser, dåp og konfirmasjon står langt sterkere, ser Harald Hegstad, professor i teologi ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, kirke og samfunn (MF) til Dagen.

En annen faktor er økonomi. Å gifte seg i kirken er ofte dyrt.

— De som gifter seg i kirken vil gjerne ha hvit brudekjole, stort selskap og en pyntet og vakker vielse. Borgerlige vielser gjøres ofte enklere, sier professoren.

NTB

Tirsdag 26. november 2019 ·•· Innenriks

Fastleger mindre fornøyde med psykiatritilbudet
Fastlegene er mindre fornøyd med de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) nå enn de var for fire år siden, viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet.

Ikke siden 2006 har fastlegene vært like misfornøyde med DPS-tilbudet, viser undersøkelsen. Tilbakegangen har vært særlig stor fra 2014 til 2018.

Bedre psykisk helsehjelp har stått høyt på Erna Solbergs (H) politiske agenda siden hun ble statsminister i 2013. Men undersøkelsen kan altså tyde på at utviklingen går motsatt vei.

— Negativ utvikling

— Det har skjedd en negativ utvikling på nasjonalt nivå når det gjelder samhandling mellom fastlegene og de distriktspsykiatriske sentrene. Utviklingen er også negativ når det gjelder tilgangen til spesialiserte tjenester for personer med psykiske lidelser, sier seniorforsker Ingeborg Strømseng Sjetne ved Folkehelseinstituttet.

Det er imidlertid lokale forskjeller. Helse Midt-Norge får best skussmål av fastlegene, viser undersøkelsen, som er gjennomført for femte gang. I alt har drøyt 2.500 fastleger deltatt.

Mens det ble målt en liten framgang på i alt sju indikatorer — bemanning, epikriser, veiledning, akuttsituasjoner, kompetanse, henvisninger og ventetid — fra 2006 til 2014, har tilbudet blitt dårligere de siste fire årene, mener fastlegene.

NTB

Tirsdag 26. november 2019 ·•· Innenriks

Forbrukertilsynet advarer kunder mot Black Friday-lureri
Ivrige nordmenn kommer til å bruke 3,8 milliarder kroner på Black Friday. Forbrukertilsynet advarer mot tilbud som ikke er like gode som de markedsføres som.

I sin Black Friday- veileder ber de nordmenn på leting etter kupp om å puste med magen, holde hodet kaldt og ikke stole blindt på markedsføringen og rabattene.

For selv om det står både 30, 50 og 70 prosent rabatt på akkurat den stavmikseren eller de skiskoene som du er ute etter, betyr det ikke at varene ikke selges enda billigere i en annen butikk.

Avdelingsdirektør Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet mener det er nødvendig å gi kundene veiledning. Gjennom flere år har tilsynet erfart at noe av Black Friday-markedsføringen er villedende.

— Det typiske er at prisen ikke er satt ned, og at det er feil førpris som oppgis. Forbrukerne kan da bli villedet til å tro at de gjør et veldig godt kjøp, uten at det er tilfelle, sier han.

NTB

Tirsdag 26. november 2019 ·•· Innenriks

Telenor-problemer påvirker nødtelefonen 113 i hele landet
Telenor har tekniske problemer natt til tirsdag. Det fører til at innringere til nødtelefonen 113 i hele landet havner hos AMK-sentralen i Oslo.

— Alle samtaler kommer igjennom, og innringer vil få medisinsk veiledning som vanlig mens samtalen kobles opp til riktig AMK-sentral, opplyser Ivar Greiner ved Oslo universitetssykehus i en pressemelding til NTB natt til tirsdag.

På grunn av tekniske problemer blir innringerne til nødtelefonen 113 ikke koblet til riktig AMK-sentral. Alle havner i stedet i Oslo.

Pressevakt Roald Orheim i Telenor sier til NTB at de fikk melding om feilen klokken 00.20.

— Det er feil som gjør at alle som ringer, havner i Oslo. Vi klarer likevel å finne posisjonen og hvor de ringer fra. Vi jobber med feilsøk, sier Orheim.

Klokken 6 opplyser Orheim til NTB at de fortsatt forsøker å finne feilen.

Greiner ved Oslo universitetssykehus sier at AMK Oslo har god kapasitet og svarer alle telefoner fra hele landet.

NTB

Tirsdag 26. november 2019 ·•· Innenriks

Nigardsbreen i Jostedalen har trukket seg 80 meter tilbake
Det siste året har Nigardsbreen i Jostedalen trukket seg 81 meter tilbake, noe som kan gjøre det mer risikabelt å ferdes rundt breen, ifølge glasiolog i NVE.

NRK skriver at Nigardsbreen er et yndig turistmål, men nå som breen har trukket seg mer tilbake, sier glasiolog Hallgeir Elvehøy i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at det blir mer risikabelt å ferdes i områdene rundt breen.

— Der det er store forandringer, blir det utrygt. Der det er trygt å gå tidlig på året, kan det mot slutten av året være rasutsatt, sier Elvehøy til kanalen.

De siste ti årene har Nigardsbreen trukket seg 504 meter tilbake.

Foruten Nigardsbreen ser man størst tilbakegang ved Gråfjellsbrea ved Folgefonna med 82 meter. Engabreen ved Svartisen har trukket seg 61 meter tilbake.

— Det eneste lyspunktet vi ser vi ser i år, er Engabreen, som har et masseoverskudd etter fjorårets snømengder. Ellers har alle underskudd, sier Elvehøy.

Glasiologen sier breene de undersøker, ikke viser tegn til å gå fram igjen.

NTB

Tirsdag 26. november 2019 ·•· Innenriks

Flere moskeer har innført sikkerhetstiltak etter terrorangrepet i Bærum
I flere moskeer i Norge er vektere eller frivillige vakter til stede under fredagsbønnen. Noen har også montert overvåkingskamera etter terrorangrepet i Bærum.

Andre har montert kodelås på døra, viser en rundspørring Vårt Land har gjort blant moskeer i Norge.

Al-Noor-moskeen i Bærum hadde allerede en del sikkerhetstiltak på plass før terrorangrepet i moskeen 10. august i år. Etter angrepet har de styrket sikkerheten ytterligere, blant annet har de en vaktordning og kodelås på inngangsdørene i moskeen, skriver avisen.

Flere moskeer i Oslo opplyser til Vårt Land at de har vektere som passer på under fredagsbønnen. Noen har også montert overvåkingskamera eller kodelås, og andre diskuterer å gjøre det.

Noen steder har sikkerhetstiltakene oppstått spontant. I Bergen moské sier styreleder Badreddine Maizi at det nå er noen som stiller seg ved dørene og passer på når andre ber.

— Jeg merker at det er flere frivillige vakter. Noen vil beskytte eller «ofre seg». Jeg har ikke snakket med dem hvorfor de gjør det. Det virker som en del tar litt ansvar, sier Maizi.

Noen moskeer sier til Vårt Land at de får henvendelser fra bekymrede medlemmer og merker noe mindre pågang, mens andre sier bruken av moskeen er tilbake til normalen.

NTB

Tirsdag 26. november 2019 ·•· Innenriks

Forbrukertilsynet vil ha svar på hvorfor tre selskaper ikke tar imot kontanter
Frisørkjeden Cutters, Babybanden og restauranteier Fursetgruppen må svare på Forbrukertilsynets spørsmål om hvorfor de ikke aksepterer kontanter.

Det skriver ABC Nyheter.

Fursetgruppen driver blant annet Sanguine Brasserie på Operahuset, som er kontantfri. Det er en praksis som ifølge tilsynet reiser spørsmål om restauranten bryter finansavtaleloven. Forbrukertilsynet ber om å få avklart om restauranten «gir forbrukerne mulighet til å betale med kontanter».

Markeds- og kommunikasjonsdirektør Naja Boone skriver i en epost til ABC Nyheter at de opplever at deres kunder er positive til kontantfri betaling. Hun skriver at det er i noen få tilfeller at gjesten ønsker å betale kontant, og «det finner vi alltid en løsning på».

Hun sier at alle deres restauranter, som blant annet omfatter Ekebergrestauranten, Grand Cafe og Maaemo, skal bli kontantfrie.

Babybanden ønsker ikke å kommentere saken overfor ABC Nyheter.

Frisørkjeden Cutters uttalte til ABC Nyheter i januar at det er mest effektivt både for kunden og dem, at det betales med bankkort eller Vipps.

Gründer og daglig leder Kristian Hauge Solheim uttalte den gang at han mente regelverket er utydelig og utdatert.

— I frisørbransjen representerer kontanter først og fremst et problem. Det myldrer med frisører som tar betalt svart, skrev Solheim i en epost.

NTB

Tirsdag 26. november 2019 ·•· Utenriks

Tyskland ber Kina om å gi FN full tilgang til leirene i Xinjiang
Tyskland ber Kina om å gi FN fullt innsyn i leirene i regionen Xinjiang, der lekkede dokumenter tyder på at det foregår hjernevask og tortur.

Over én million mennesker, hovedsakelig fra den muslimske uigur-minoriteten, skal ifølge rapportene være tvangsinternert i disse leirene. Det er ICIJ, et internasjonalt nettverk av undersøkende journalister, som i helgen brakte nyheten om dokumentene. De beskriver hvordan Kina angivelig driver systematisk hjernevask i såkalte oppdragelsesleirer og hvordan minoritetene her blir utsatt for psykisk tortur.

Avsløringene har skapt «stor bekymring» hos den tyske regjeringen, ifølge talskvinne Maria Adebahr i det tyske utenriksdepartementet.

Steffen Seibert, en annen talsperson for tyske myndigheter, sier at Tyskland har sluttet seg til andre land som ber om at eksperter fra FN får full adgang til leirene for å kunne gjøre en uavhengig granskning av situasjonen.

— Vi må nå konsentrere oss om å verifisere disse rapportene, sa Seibert mandag.

Kinesiske myndigheter beskriver selv leirene som frivillige opplæringssentre for å bekjempe ekstremisme og gi mennesker ny kompetanse. Kinas ambassade i Storbritannia har uttalt at de lekkede dokumentene er fabrikkerte og omtaler det som falske nyheter.

NTB-AP

Tirsdag 26. november 2019 ·•· Innenriks

Riksadvokaten ble ikke orientert om trygdeskandalen fordi saken kunne bli offentlig kjent
Nav orienterte ikke Riksadvokaten om trygdeskandalen fordi saken kunne bli offentlig kjent, viser et notat fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

I notatet som Arbeids- og velferdsdirektoratet oversendte Arbeidsdepartementet 4. oktober, og som Bergens Tidende har fått tilgang til, går det fram at Riksadvokaten ikke fikk en skriftlig orientering om trygdeskandalen fordi Riksadvokaten «praktiserer full offentlighet».

Riksadvokaten ble først 16. oktober orientert om saken, som dreier seg om at en rekke personer var blitt dømt i trygdesaker som bygde på feil lovanvendelse.

Arbeids- og velferdsdirektoratet sendte imidlertid 30. august, 47 dager før Riksadvokaten ble informert, et notat til departementet om at det var sannsynlig at personer var dømt på feil grunnlag. I løpet av den perioden har personer blitt dømt og tatt inn til soning.

NTB

Mandag 25. november 2019 ·•· Utenriks

WADA-utvalg vil utestenge Russland fra all idrett i fire år
Et utvalg nedsatt av Verdens antidopingbyrå (WADA) foreslår at Russland utestenges fra all idrett i fire år for brudd på dopingreglementet.

Utvalget ledet av briten Jonathan Taylor mener at Russland har neglisjert dopingreglementet over år, skriver The New York Times.

Det nevnte utvalget har over flere år arbeidet med å komme til bunns i russernes bruk av doping og forsøkene på å skjule dopingen for omverden.

Utvalget mener at Russland har manipulert datamateriale som de har gitt fra seg. Hele denne saken baserer seg på rapporten om statsstyrt doping som ble offentliggjort i 2015.

Utvalget har kommet med sin innstilling, og nå er det opp til WADAs styre å ta den endelige beslutningen på hva som skal skje med russisk idrett på styremøtet i Paris 9. desember.

NTB

Mandag 25. november 2019 ·•· Utenriks

Spansk politi stanset smuglerubåt
Spansk politi har oppdaget en ubåt lastet med flere tonn kokain på landets nordvestkyst. Fartøyet skal ha kommet fra Sør-Amerika.

To menn fra Ecuador ble pågrepet i politiaksjonen søndag. Den fant sted i byen Cangas nær grensen til Portugal, opplyser en talsmann for myndighetene i Galicia-regionen. En tredje person klarte å komme seg unna.

Ubåten ligger under vann, men det er uklart om den er senket med vilje eller fikk problemer. En dykker fra politiet tok seg mandag inn i fartøyet og hentet ut noe av narkotikaen.

Politiet forsøker nå å bringe ubåten til overflaten. Fartøyet var ifølge spanske medier lastet med over 3 tonn kokain fra Colombia, men den nøyaktige mengden blir ikke kjent før ubåten er gjennomsøkt.

En kilde med kjennskap til etterforskningen sier at den 20 meter lange ubåten kom fra Sør-Amerika, men hvilket land blir ikke spesifisert.

— Det er ikke første gang, men vi ser ikke dette hver dag her i Europa, sier vedkommende.

Tidligere har særlig colombianske narkosmuglere blitt tatt i forsøk på å bruke ubåter til å smugler kokain til Mexico, og derfra videre til USA.

Narkokarteller betaler ofte arbeidsledige ingeniører for å designe og bygge ubåtene, sier Wilder Alejandro Sanchez i den amerikanske tankesmia Center for International Maritime Security (CIMSEC).

Som oftest er de bare delvis i stand til å bevege seg under vann, men enkelte kan dykke helt ned til 30 meters dyp.

I september stanset den amerikanske kystvakten, med hjelp fra den colombianske marinen, en ubåt lastet med over 5 tonn kokain utenfor kysten av Sør-Amerika.

NTB-AFP

Mandag 25. november 2019 ·•· Innenriks

Nytt apparat skal avsløre førere i narkotikarus
Politiet tar i bruk et nytt apparat som kan avdekke om førere i trafikken er påvirket av andre rusmidler enn alkohol.

Utstyret avdekker indikasjon på annen ruspåvirkning enn alkohol gjennom spyttprøver. Det kan brukes til å avklare behovet for blodprøve og nærmere analyse av ruspåvirkning, skriver Politiforum.

— Det er helt åpenbart at dette vil bidra til å redde liv i trafikken. Jo flere rusede førere politiet kan avdekke, jo flere liv kan vi redde på veiene, sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen.

Apparatet har høy følsomhet for de mest brukte legemidlene og narkotiske stoffene, som cannabis og kokain.

— De forskjellige stoffene har forskjellig farepotensial, og det er det også tatt hensyn til når det gjelder de forskjellige straffeutmålingsgrensene, sier Skjelbred Larsen.

Utrykningspolitiet (UP) har testet apparatet i fire år. Innen utgangen av året blir apparatet tilgjengelig for samtlige enheter i alle politidistriktene i Norge.

NTB

Mandag 25. november 2019 ·•· Utenriks

Ny svensk etterforskning av Iraks forsvarsminister
Iraks forsvarsminister Najah al-Shammari etterforskes i Sverige for forbrytelser mot menneskeheten.

Den svenske riksenheten mot internasjonal og organisert kriminalitet vurderer nå hvordan de skal arbeide videre med saken, opplyser den svenske påtalemyndigheten.

De sier at etterforskningen er «i en veldig tidlig fase».

Ifølge avisa Expressen har al-Shammari eller Najah al-Adeli, som er hans svenske navn, tidligere vært general i Iraks hær da Saddam Hussein var landets leder.

I løpet av de siste dagene har flere svenske medier meldt at Shammari har svensk statsborgerskap i tillegg til sitt irakiske statsborgerskap. Opplysningene er også bekreftet av det svenske forsvarsdepartementet overfor Svenska Dagbladet.

Forsvarsministeren skal ifølge de svenske medieopplysningene ha vært under etterforskning for trygdesvindel i Sverige i tillegg til flere andre forhold. Etterforskningene skal ha blitt avsluttet uten at sakene mot al-Shammari kom opp for retten.

NTB-TT

Mandag 25. november 2019 ·•· Regionalt

Politiet utelukker flere pågripelser etter skytingen i Åmot
To personer er pågrepet etter en skyteepisode i Åmot i Buskerud søndag ettermiddag.

— To personer er pågrepet, men vi ser ikke bort ifra at det kan bli tatt inn flere, sier seksjonsleder Bent Øye i etterforskningsseksjonen ved Hønefoss politistasjon til NTB.

Politiet arbeider nå med å skaffe informasjon om bakgrunnen for hendelsen i Åmot i Modum og gjør tekniske undersøkelser.

Replikavåpen

Politiet har tatt hånd om et replikavåpen i sammenheng med hendelsen. Våpenkopier, såkalte replika, ser helt ekte ut. Men det som er inni våpenet er ikke like farlig som en ekte pistol.

— Det er fullt mulig å få tak i våpen som ser helt ekte ut i dag, det kan skape frykt for tilfeldig forbipasserende, forklarer Øye.

Ingen ble skadd i skytingen som politiet meldte om like før klokken 13 søndag ettermiddag.

Mulig varetekt

— Vi fikk inn en telefon fra en som befant seg i Åmot sentrum om at det var avfyrt skudd med tohåndsvåpen, en hagle eller lignende, og at den mistenkte hadde dratt av gårde i en bil, sa operasjonsleder André Kråkenes til VG.

Mannen ble pågrepet i Drammen søndag kveld.

Til Drammens Tidende sier politiet at det er en relasjon mellom de involverte, og politiet kjenner til begge fra tidligere.

I løpet av dagen vil det bli tatt stilling til om de to pågrepne skal framstilles for varetektsfengsling tirsdag.

NTB

Mandag 25. november 2019 ·•· Utenriks

Tysk museum med skatter fra barokken frastjålet store verdier
Et tysk statsmuseum med en av de største europeiske samlingene av skatter fra barokken har blitt utsatt for innbrudd, opplyser politiet mandag.

Ifølge tall fra lokale medier kan tyvene ha fått med seg gjenstander med en samlet verdi opp mot 1 milliard euro, eller 10 milliarder kroner.

Innbruddet i Det Grønne Hvelvet ved Dresdens kongelige palass, som huser rundt 4.000 dyrebare gjenstander laget av elfenben, gull, sølv og juveler, skjedde mandag morgen.

Politiet bekrefter innbruddet og opplyser av tyvene er på flukt.

Myndighetene har så langt ikke kommet med noen verdiestimater på hva som har blitt tatt, men den tyske avisen Bild skriver at «antikke smykker verdt rundt 1 milliard euro har blitt stjålet».

Ifølge avisen har de kriminelle brutt seg inn i det godt beskyttede palasset ved å slå ut en nærliggende strømfordeler, for så å klatre gjennom et vindu. Deretter valgte de å stjele mindre museumsobjekter som smykker, og etterlot de større gjenstandene, skriver avisen uten å sitere kilder.

Det Grønne Hvelvet, eller «Grünes Gewölbe,» er et av de eldste museene i Europa, og ble grunnlagt av August den sterke, kurfyrste av Sachsen, i 1723.

NTB-AFP

Mandag 25. november 2019 ·•· Utenriks

Stadig mer klimagasser i atmosfæren
Mengden klimagasser i atmosfæren fortsetter å stige og nådde i fjor et nytt rekordnivå.

Det går fram av nye tall fra Verdens meteorologiorganisasjon (WMO). Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren var i fjor den høyeste på minst 3 millioner år.

Utslippene av metan og nitrogenoksid, som også bidrar til å varme opp kloden, steg også til nye rekordnivåer i 2018.

— Det er ingen tegn til noen oppbremsing, og slett ingen nedgang, i konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren, tross forpliktelsene i Parisavtalen, sier WMO-sjef Petteri Taalas.

NTB-AFP

Mandag 25. november 2019 ·•· Innenriks

Rådmann i Trondheim får ikke lenger kalle seg «mann»
Bystyret i Trondheim har gått bort fra den kjønnede tittelen rådmann til å heller bruke tittelen kommunedirektør.

Rådmann Morten Wolden er dermed blitt til kommunedirektør Morten Wolden, skriver Adresseavisen.

Avviklingen av rådmannen, som tittel og begrep, skjedde på bystyremøtet torsdag. Selv om tittelinnehaveren selv er uanfektet, ble det temperatur blant politikere da rådmannen falt, skriver avisen.

Stillingstittelen «kommunedirektør» er kjønnsnøytral og benyttes gjennomgående i ny kommunelov. I innstillingen het det at rådmannen foreslår at stillingstittelen til den øverste lederen av administrasjonen blir kommunedirektør ved ikrafttredelse av ny kommunelov.

— Jeg er absolutt ikke opptatt av tittel, men det er vel lurt at jeg har samme tittel som de andre lederne. Jeg har vært rådmann ganske lenge, så jeg skal innrømme at det blir litt rart. Og så må politikere omstille seg. Rådmannen er jo mye mer enn meg. Navnet på hele institusjonen endrer seg nå, sier kommunedirektør Morten Wolden.

NTB

Mandag 25. november 2019 ·•· Innenriks

Bruk av smertestillende medisin mangedoblet i Norge på 15 år
Bruken av den smertestillende medisinen Oksykodon er åttedoblet i Norge de siste 15 årene. Det samme preparatet knyttes til epidemien av overdosedødsfall i USA.

Det er tall fra Reseptregisteret som viser at bruken av Oksykodon har skutt i været i Norge de siste årene, skriver NRK.

Medikamentet Oksykodon har fått skylden for å skape en ny gruppe narkomane i USA og for å ha ført til svært mange dødsfall. Også i Norge er det nå flere som dør av overdoser av lovlig medisin, enn for eksempel heroin, ifølge kanalen.

Leder Thomas Clausen for Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo er bekymret over utviklingen.

— Nå tror jeg ikke at vi kommer til å ende opp der USA er, med tusenvis av dødsfall knyttet til dette medikamentet. Men vi har ropt varsku fordi vi gjerne vil snu denne utviklingen tidlig, og før det blir en folkehelsekatastrofe i Norge, sier Clausen til NRK.

Leder Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin sier til kanalen at de har iverksatt tiltak for å redusere bruken av preparatet. Hun sier Oksykodon var mer avhengighetsskapende enn de var klar over da det ble introdusert til det norske markedet.

Kvittum Tangen sier de gir råd til leger om å være forsiktig med å skrive ut preparatet og råder leger til å velge andre typer smertestillende.

NTB

Mandag 25. november 2019 ·•· Innenriks

Lovutvalg slo alarm om norsk barnevernspraksis i 2016
Regjeringens barnevernlovutvalg advarte i 2016 om at norske samværsbetingelser etter omsorgsovertakelse kunne krenke menneskerettskonvensjonen.

Barnevernlovutvalget leverte i 2016 en utredning til daværende barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp). Her fikk myndighetene klar beskjed om at norsk samværspraksis etter omsorgsovertakelse er på kollisjonskurs med retten til familieliv, skriver Dagbladet.

Utvalget skrev at «å fastsette samvær til tre til seks ganger i året umiddelbart etter en omsorgsovertakelse, som synes å være praksis i dag, kanskje kombinert med fravær av hjelp til foreldrene til å bedre sin omsorgskompetanse, vil etter omstendighetene kunne føre til en krenkelse av EMK artikkel 8».

Til tross for den utvetydige advarselen, har fylkesnemndene fram til i dag kunne sette svært strenge samværsbetingelser for foreldre som er fratatt omsorgen for sine barn, skriver avisen.

Forrige tirsdag ble Norge dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) i en barnevernssak. Det er den niende av 35 norske barnevernssaker som er tatt til behandling i domstolen siden desember 2015.

Statssekretær Jorunn Hallaråker (KrF) i Barne- og familiedepartementet sier til Dagbladet at de foreslo i høringsnotatet til ny barnevernlov å lovfeste at samværsomfanget skal fastsettes etter en konkret vurdering av barnets behov. Hun sier samvær ikke skal fastsettes ut fra generelle normer.

— Dette vil vi ta tak i, både overfor praksisfeltet og som presiseringer i gjeldende lov. I det videre arbeidet med ny barnevernslov vil vi legge særlig vekt på grundige menneskerettslige vurderinger. Dommer fra EMD inngår som en viktig bakgrunn for dette arbeidet.

NTB

Mandag 25. november 2019 ·•· Innenriks

Rapport: Effekttariffer vil ramme strømsparende nordmenn
Nordmenn som sparer på strømmen vil være taperne dersom NVEs effekttariffer innføres, ifølge ny rapport. Samtidig vil de med høyt forbruk belønnes.

Rapporten, som er utarbeidet av Ny analyse, har sett på konsekvensene av en omstridt nettleie-omlegging som planlegges av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), hvor såkalte effekttariffer innføres, skriver E24.

Effekttariffer fører til at nettleien blir dyrere på de tidspunktene av døgnet hvor det er mange som bruker strømnettet samtidig. Ifølge rapporten er det en «tydelig trend» at omleggingen rammer dem som har lavere strømforbruk.

— Funnene bekrefter langt på vei våre advarsler: NVEs forslag ivaretar nettselskapene, i stedet for forbrukerne og klimaet, sier generalsekretær Morten Meyer i Huseierne til nettavisen.

NVE vil imidlertid ikke gå god for funnen i rapporten og sier forutsetningene som legges til grunn for Ny analyses utregninger «ikke er i tråd med de prinsippene» NVE har lagt til grunn.

NVEs beregninger viser andre resultater for nettleien enn rapporten tilsier, skriver NVE-seksjonssjef Torfinn Jonassen til E24, og legger til at formålet med endringen er å gi rimelig kostnadsfordeling og effektiv utnyttelse og utvikling av nettet.

NVE trakk sitt forrige forslag om nye effekttariff-regler sist år, og det er ventet et revidert forslag om kort tid.

Rapporten er bestilt av Solenergiklyngen og Norsk Solenergiforening.

NTB

Mandag 25. november 2019 ·•· Utenriks

Skip med 14.600 sauer om bord kantret i Svartehavet
Et frakteskip med 14.600 sauer om bord, kantret i Svartehavet utenfor Romania søndag. En intenst arbeid pågår for å redde dyrene fra drukningsdøden.

Skipet var på vei til Jeddah i Saudi-Arabia da det kantret kort tid etter at det kastet loss fra Midia-havnen i Romania.

Mannskapet på 20 syrere og én libaneser ble reddet, det samme ble 32 av sauene, opplyser en talskvinne for den rumenske redningstjenesten.

— Redningsarbeidet pågår fortsatt. Vi håper at sauene inne i skipet fortsatt er i live, sier hun til reportere søndag kveld.

Både politi og soldater er satt inn i arbeidet med å få snudd skipet på rett kjøl igjen. Årsaken til kantringen er så langt ikke kjent.

Romania, som er et av EUs fattigste land, er den tredje største saueprodusenten i unionen etter Storbritannia og Spania.

Dyrevernsaktivister har lenge ropt varsku om Romanias dyretransporter og kaller skipene som brukes for «dødsskip». Aktivistene påpeker blant annet at dyr som fraktes med slike skip, risikerer å bli kokt levende om bord i lasterommene i de varme sommermånedene.

NTB-AFP

Mandag 25. november 2019 ·•· Regionalt

Mann pågrepet etter skyting i Åmot
En mann er pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en person i sentrum av Åmot i Buskerud søndag.

Politiet melder like før klokken 19 at den mistenkte mannen ble pågrepet i Drammen.

Ingen ble skadd i skytingen som politiet meldte om like før klokken 13 søndag ettermiddag.

— Vi fikk inn en telefon fra en som befant seg i Åmot sentrum om at det var avfyrt skudd med tohåndsvåpen, en hagle eller lignende, og at den mistenkte hadde dratt av gårde i en bil, sa operasjonsleder André Kråkenes til VG.

Politiet sa til NTB i 16-tiden at de hadde vært i kontakt med den antatte gjerningsmannen på telefon, men at han da ikke ønsket å si hvor han befant seg.

Til Drammens Tidende sier politiet at det er en relasjon mellom de involverte, og politiet kjenner til begge fra tidligere.

NTB

Mandag 25. november 2019 ·•· Innenriks

Advarer om Netflix-svindel
En SMS som gir seg ut for å komme fra streamingtjenesten Netflix, ber mottakerne oppgi betalingsinformasjon.

«Kontoen din er sperret. Vi kunne ikke behandle den siste betalingen din. Prøv på nytt, eller oppdater betalingsopplysningene dine for å fortsette å se Netflix», heter det i SMS-en, som også gir en lenke, skriver Dagbladet.

Sondre Ronander i Släger er representant Netflix‘ pressetjeneste i Norge. Til avisa bekrefter han at SMS-en ikke kommer fra streaminggiganten.

— Dessverre er svindel som «phishing» vanlig på internett, og retter seg ofte mot populære merkevarer, som Netflix og andre selskaper som har mange kunder, for å lure brukerne til å gi fra seg personlig informasjon, skriver Ronander til avisen.

Videre sier han at Netflix tar sikkerheten på alvor og gjør flere aktive tiltak for å stoppe svindelforsøk.

Ifølge Ronander vil svindlerne ikke få tilgang til brukernes bankkonto eller annen sensitiv informasjon.

NTB

Søndag 24. november 2019 ·•· Regionalt

Mann skjøt mot person i Åmot
Det ble avfyrt skudd mot en person i sentrum av Åmot i Buskerud søndag. Politiet er i dialog med den antatte gjerningsmannen, som ikke vil si hvor han er.

Ifølge politiet ble ingen skadd under skyteepisoden.

— Vi fikk inn en telefon fra en som befant seg i Åmot sentrum om at det var avfyrt skudd med tohåndsvåpen, en hagle eller lignende, og at den mistenkte hadde dratt av gårde i en bil, sier operasjonsleder André Kråkenes til VG.

Klokken 16 sier politiet til NTB at de har vært i kontakt med den antatte gjerningsmannen på telefon, men at han fremdeles er på frifot.

— Han ønsker ikke å si hvor han er. Han vil møte politiet på et senere tidspunkt, så derfor er vi ute og leter etter ham, sier operasjonsleder Erik Gunnerød.

Det er ikke mistanke om at mannen er til fare for andre.

Til Drammens Tidende sier politiet at det er en relasjon mellom de involverte, og politiet kjenner til begge fra tidligere.

Politiet meldte først om hendelsen like før klokka 13 søndag ettermiddag.

NTB

Søndag 24. november 2019 ·•· Innenriks

Rapport: Effekttariffer vil ramme strømsparende nordmenn
Nordmenn som sparer på strømmen vil være taperne dersom NVEs effekttariffer innføres, ifølge ny rapport. Samtidig vil de med høyt forbruk belønnes.

Rapporten, som er utarbeidet av Ny analyse, har sett på konsekvensene av en omstridt nettleie-omlegging som planlegges av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), hvor såkalte effekttariffer innføres, skriver E24.

Effekttariffer fører til at nettleien blir dyrere på de tidspunktene av døgnet hvor det er mange som bruker strømnettet samtidig. Ifølge rapporten er det en «tydelig trend» at omleggingen rammer dem som har lavere strømforbruk.

— Funnene bekrefter langt på vei våre advarsler: NVEs forslag ivaretar nettselskapene, i stedet for forbrukerne og klimaet, sier generalsekretær Morten Meyer i Huseierne til nettavisen.

NVE vil imidlertid ikke gå god for funnen i rapporten og sier forutsetningene som legges til grunn for Ny rapports utregninger «ikke er i tråd med de prinsippene» NVE har lagt til grunn.

NVEs beregninger viser andre resultater for nettleien enn rapporten tilsier, skriver NVE-seksjonssjef Torfinn Jonassen til E24, og legger til at formålet med endringen er å gi rimelig kostnadsfordeling og effektiv utnyttelse og utvikling av nettet.

NVE trakk sitt forrige forslag om nye effekttariff-regler sist år, og det er ventet et revidert forslag om kort tid.

Rapporten er bestilt av Solenergiklyngen og Norsk Solenergiforening.

NTB

Søndag 24. november 2019 ·•· Innenriks

Politiet måtte kjøre 25 mil for å få utagerende mann i arresten
Natt til lørdag var en slitsom natt for Vest politidistrikt. Spesielt slitsomt var det å få en mann fra Årdal i Sogn til arresten i Bergen — 25 mil unna.

Operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt forteller til NRK at lokalt politi rykket ut til Øvre Årdal etter meldinger om en voldshendelse.

Da de kom til stedet rundt klokken 2 natt til søndag støtte de på en mann som var på vei vekk fra stedet i bil.

Politiet fattet mistanke om promillekjøring og stanset bilen. Føreren forsøkte da å stikke av fra politiet, som ville fremstille ham for legevakt og blodprøvetaking.

Måtte innom tre legevakter

Under transporten til legevakten ble personen imidlertid så utagerende at han ble anmeldt for vold mot politiet. Dermed ble det bestemt at mannen skulle fraktes til arresten i Bergen — 25 mil unna.

— Det var høy grad av rus, med spytting og sparking og voldsom oppførsel på ymse legevakter, sier operasjonsleder Rebnord til Bergens Tidende.

Totalt måtte mannen innom tre legevakter på den 253 kilometer lange turen til cella hos politiet i Bergen.

Tre patruljer involvert

Hele tre politipatruljer var involvert i transporten, som startet med lokalt politi i Årdal, avløst av politiet på Voss, før tredje og siste etappe ble tatt av en patrulje fra Bergen.

Klokken 8 søndag morgen, rundt seks timer etter at politiet først støtte på mannen, kunne Rebnord fortelle til NRK at mannen var på plass i arresten og hadde roet seg ned.

Ifølge Bergens Tidende må han forberede seg på en lang rekke anmeldelser etter nattens hendelser.

NTB

Søndag 24. november 2019 ·•· Innenriks

Mistanken styrket om at mystisk hundesykdom skyldes enkeltbakterie
Forskere ved Veterinærinstituttet sier at de er nærmere å finne ut hva som var årsaken til sykdomsutbruddet blant hunder i august og september.

— Det var naturlig å mistenke at hundene ble eksponert for en eller annen form for felles smittekilde, for eksempel vann eller fôr. Vi har lett intenst etter mulige smittekilder, men foreløpig uten å komme i mål, sier Jørgensen, som er forsker og veterinær på Veterinærinstituttet på Adamstuen i Oslo, til Dagbladet.

Hun sier at genetiske analyser viser at bakteriene fra hundetarmen er så nært beslektet at det kan se ut som de stammer fra samme smittekilde.

— Det er for tidlig å konkludere, men det styrker i alle fall mistanken vår om en felles smittekilde, sier Jørgensen.

Ved Veterinærinstituttet har forskere i løpet av høsten jobbet hardt for å finne ut den bakenforliggende årsaken til sykdomsutbruddet, som pågikk i august og september. Det ble registrert 207 hunder med blodig diaré før de stanset registreringen. Det blir anslått at 40 hunder døde av sykdommen.

Hun viser til at de har obdusert mange hunder, og at den samme bakterien, Providencia alcalifaciens, er funnet i de aller fleste. Forskerne tror bakterien har noe med sykdommen å gjøre, men de har ennå ikke fått bevist at bakterien kan forårsake tarmskade hos hund.

NTB

Søndag 24. november 2019 ·•· Utenriks

23-åring fra Nord-Irland siktes etter at 39 vietnamesere ble funnet døde i konteiner
En 23 år gammel mann fra Nord-Irland blir siktet i forbindelse med at 39 vietnamesere døde mens de var sperret inne i en kjølekonteiner.

Mannen er ventet å bli fremstilt for varetektsfengsling mandag. Han ble pågrepet fredag morgen på motorveien M40.

Britisk politi har fra før av siktet en 25 år gammel lastebilsjåfør fra Nord-Irland for 39 tilfeller av uaktsomt drap, samt menneskesmugling og medvirkning til ulovlig innvandring.

En tredje mann fra Nord-Irland er pågrepet i Dublin. Han er 22 år og ble fremstilt for varetektsfengsling torsdag. Britiske myndigheter krever ham utlevert.

Vietnameserne ble funnet i en konteiner på en parkeringsplass i Grays i Essex 23. oktober. Mandag skal 23-åringen fremstilles for retten. Han er ifølge politiet i Essex siktet for medvirkning til menneskesmugling og brudd på britisk innvandringslover.

NTB-AP

Søndag 24. november 2019 ·•· Innenriks

Advarer mot salgsbløff på Black Friday: — En del produkter går opp i pris
Prisjakt.no og Forbrukertilsynet advarer om at den del produkter kan øke i pris når julehandelen for alvor sparkes i gang med Black Friday neste uke.

— Mitt første råd til forbrukerne er at de må være smarte og bevisste når de jakter på de gode Black Friday-kuppene. Ikke minst må du være klar over at en del produkter faktisk også går opp i pris under Black Week/Black Friday, noe som er lett å overse blant alle tilbudene, sier norgessjef Are Vittersø i Prisjakt.no til Dagens Næringsliv.

Sist år gikk 30 prosent av de 10.000 mest populære produktene hos den norske tjenesten Prisjakt.no ned i pris, mens 13 prosent gikk opp i pris, viser tall fra prissammenligningstjenesten.

— At det er stort prisavslag på én bestemt modell, betyr ikke at lignende modeller er på sitt billigste samme dag, sier Vittersø til avisen.

NTB

Søndag 24. november 2019 ·•· Innenriks

20 år siden Sleipner-ulykken
Sleipner-ulykken preger fortsatt etterlatte og overlevende, 20 år etter. Tirsdag samles de for å minnes det som skjedde.

— Du glemmer ikke en sånn hendelse. Det sitter i deg resten av livet. Det å treffe andre som forstår deg og har det på samme måte, er viktig. Det er veldig spesielt, sier Tove Følid til NTB.

Sønnen hennes var en av de 16 som omkom da hurtigbåten grunnstøtte og sank i løpet av kort tid i Bømlafjorden, ytterst i Hardangerfjorden.

Følid leder Støttegruppen etter Sleipner-ulykken og Nasjonalt Støttegruppenettverk og har jobbet med å organisere tirsdagens minnestund. Hun anslår at rundt 100 personer vil ta turen til minnesmerket ved Ryvarden fyr i Sveio. Arbeidet med å organisere samlingen, skaffe talere og busser har tatt mye tid og er både fysisk og psykisk slitsomt, forteller Følid.

NTB

Søndag 24. november 2019 ·•· Innenriks

Mye fyll og bråk flere steder i landet
Politiet i de største byene har hatt en hektisk natt, med pågripelser, innbringelser og mye fyll og bråk.

— Julebordssesongen har nok startet, og det har dreid seg mye om vold, overstadig beruselse og slåssing. Natt til søndag har det vært noen flere tilfeller enn vanlig, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

En person ble også knivstukket i ryggen i Brugata i Oslo sentrum. Det ble meldt om mye blod, og offeret ble sendt til akuttmottaket på Ullevål sykehus. Vedkommende kom fra hendelsen uten alvorlige skader.

I Sørøst politidistrikt opplyser politiet at 14 personer har blitt innbrakt eller pågrepet, noe som ikke er mye over normalen.

— Relativt travelt

Trøndelag-politiet har også hatt sitt å gjøre.

— Det har vært en relativt travel natt. Det har vært mye slåssing og bråk. Det mest alvorlige tilfellet var trusler med kniv, men det har også dreid seg om tyveri, trafikk og narkotika, sier operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt.

Til sammen ble 18 personer innringet eller pågrepet natt til søndag.

— Det er ganske mye til å være Trøndelag, sier Tiller.

— Spesielt mange

— Det har vært spesielt mange. Det har gått i ett for oss i natt, sier operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt til Dagbladet.

I Troms politidistrikt har det vært mye aktivitet i byene.

— Vi merker at julebordsesongen er i gang, men det har ikke vært noe verre enn normalen, sier operasjonsleder Kåre Munkvold.

NTB

Søndag 24. november 2019 ·•· Utenriks

USA advarer Canada om Huawei-bruk
Nasjonale sikkerhetsmyndigheter i USA fraråder Canada om å bruke Huaweis 5G-teknologi fordi det vil sette informasjonsdelingen mellom landene i fare.

Om Canada tar i bruk 5G-teknologien fra Huawei, vil det også gjøre canadiere utsatt for informasjonsinnhenting fra Kina, mener amerikanske myndigheter. Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Canadas statsminister Justin Trudeau utsatte avgjørelsen om å tildele Huawei kontrakt på utbygging av 5G i landet til etter valget i oktober. Trudeau har ikke kommentert saken siden han vant valget 21. oktober, skriver Reuters.

Sikkerhetsrådgiver Robert O’Brien sammenligner Huawei med en trojansk hest, og sier deling av etterretning vil bli påvirket dersom nære allierte bruker teknologi fra de kinesiske selskapet.

— Når de (kineserne) får Huawei inn i Canada eller andre vestlige land, kommer de til å få tilgang til alle helseregister, bankutskrifter og meldinger på sosiale medier. De kommer til å få vite alt om hver eneste canadier, sa O‘Brien på en sikkerhetskonferanse i Halifax lørdag.

USA, Australia og New Zealand har utestengt Huawei fra 5G-utbygging, mens Storbritannia er mindre restriktive. Også Tyskland kan komme til å utestenge det kinesiske selskapet.

NTB

Søndag 24. november 2019 ·•· Innenriks

Beruset trailersjåfør hadde spydd på rattet
Politiet ble møtt av en overstadig beruset sjåfør som hadde kastet opp på rattet, da de stanset en litauisk semitrailer i Bø i Telemark lørdag kveld.

Politiet rykket ut etter meldinger om en semitrailer som vinglet på riksvei 36 gjennom Bø i Telemark lørdag kveld. Like før midnatt fikk de stanset den utenlandske lastebilen. Politiet melder at sjåføren hadde nesten 2 i promille.

— Da politiet fikk stanset sjåføren kjørte han litt ut i grøfta. Da døren ble åpnet så patruljen at han hadde kastet opp i kupeen, sier operasjonsleder Trond Groth i Sørøst politidistrikt til NTB.

Sjåføren ble pågrepet, og både nøklene og traileren er beslaglagt som bevissikring. Operasjonslederen forteller om at det normalt er brukbart med trafikk på riksvei 36 som er hovedveien mellom Skien og Seljord i Telemark.

— Dette er utrolig skjerpende. En overstadig beruset sjåfør på en riksvei med en del trafikk, sier operasjonslederen. Han sier saken blir etterforsket videre.

NTB

Søndag 24. november 2019 ·•· Utenriks

Iraks forsvarsminister truer med å saksøke svenske medier
Iraks forsvarsminister Najah al-Shammari truer med å saksøke svenske medier etter avsløringer om at han etterforskes for trygdesvindel i Sverige.

Det melder svensk TV4.

I løpet av de siste dagene har flere svenske medier rapportert om avsløringen om at Shammari har både svensk og irakisk statsborgerskap. Ifølge medieopplysningene skal han også være under etterforskning for trygdesvindel i Sverige i tillegg til flere andre straffbare forhold.

Ifølge TV4 har Shammari nå kontaktet en svensk advokat for å vurdere muligheten for å saksøke svenske og arabiske medier, som også har slått opp saken.

NTB

Søndag 24. november 2019 ·•· Innenriks

Norges ambassadør i Pakistan kalt inn på teppet etter koranbrenning
Norges ambassadør er kalt inn på teppet til Pakistans utenriksdepartement etter SIANs brenning av Koranen i Kristiansand sist helg.

Det skriver Pakistans utenriksdepartement i en pressemelding lørdag.

— Norges ambassadør ble i dag kalt inn til utenriksdepartementet for å formidle den dype bekymringen hos regjeringen og folket i Pakistan etter skjendingen av Koranen i Kristiansand, skriver utenriksdepartementet.

Det var avisa Dagen som først omtalte pressemeldingen i Norge.

Til NTB sier Det norske utenriksdepartementet at det stemmer at Norges ambassadør Kjell-Gunnar Eriksen deltok på et møte i pakistansk UD lørdag.

— I møtet gjorde han det klart at norske myndigheter tar skarp avstand fra koranbrenningen som Stopp Islamiseringen av Norge sto bak i Kristiansand. Han gjorde det samtidig klart at norsk politi stanset demonstrasjonen av sikkerhetshensyn og at i Norge har alle ytringsfrihet og rett til fritt å praktisere sin tro, skriver pressekontakt Ane Haavardsdatter Lunde i en epost.

NTB

Søndag 24. november 2019 ·•· Innenriks

13-åring ranet i Oslo
En 13-år gammel gutt ble ranet av en guttegjeng på Storo i Oslo lørdag.

— Det var sju mot en og de fikk med seg beltet og forsøkte også å rive av fornærmede en jakke og vest han hadde på seg. Dette skjedde rett utenfor McDonalds på Storo. Fornærmede greide å ta seg til Circle K like ved, sier operasjonsleder Tore Solberg i Oslo politidistrikt til VG.

Politiet leter nå etter flere gutter i alderen 13 til 15 år, som trolig har utenlandsk bakgrunn.

NTB

Søndag 24. november 2019 ·•· Utenriks

Russland anklages for å stjele toaletter
Ukraina har fått tilbake tre marinefartøy som ble tatt i arrest av Russland i fjor. Men noe manglet: blant alle toalettene som var om bord.

Russland ga de tre fartøyene tilbake til den ukrainske marinen mandag denne uken. Men ifølge ukrainerne har russerne ribbet skipene for våpen og utstyr, deriblant toalettene, melder BBC.

— De (Russland. red.anm.) har også fjernet taklamper, stikkontakter og toalettskåler, sier Ukrainas flåtesjef Ihor Vorontjenko.

Den russiske etterretningstjenesten FSB hevder imidlertid at skipene ble returnert i normal tilstand.

De tre ukrainske marinefartøyene ble tatt i arrest i Kertsjstredet i november i fjor av FSB. Den russiske kystvakten hevdet skipene seilte ulovlig gjennom russisk farvann. Mannskap på 24 som ble tatt til fange, ble returnert til Ukraina i september som en del av en utveksling.

NTB-Ritzau

Søndag 24. november 2019 ·•· Utenriks

WADA-panel innstiller på å utestenge RUSADA på nytt
Et panel som har fått ansvar for å vurdere Russlands avlevering av dopingprøver, mener at WADA igjen bør utestenge landets antidopingbyrå.

Det opplyser WADAs (Verdens antidopingbyrå) uavhengige komité for regeletterlevelse, CRC, ifølge Ritzau. Anbefalingen skal tas stilling til av WADA-ledelsen på et møte i Paris 9. desember.

Det russiske antidopingbyrået RUSADA ble i fjor høst tatt inn i varmen igjen hos WADA etter tre års utestengelse. Det skjedde under forutsetning av at flere betingelser ble oppfylt, blant annet å gi WADA full tilgang til antidopinglaboratoriet i Moskva innen årsskiftet.

Den tilgangen ble gitt i januar, noe forsinket, men det nevnte panelet mener at det er mange uregelmessigheter rundt de avleverte prøvene.

Friidrettstopper utestengt

Lørdag ble det også klart at den russiske friidrettspresidenten Dmitrij Sjljakhtin trekker seg fra sitt verv. Lederen i Russlands antidopingbyrå RUSADA, Jurij Ganus, venter dessuten at russerne kommer til å bli utestengt fra neste års OL i Tokyo, skriver DPA.

Russland har ikke deltatt i internasjonale friidrettskonkurranser siden november 2015. Lørdag skriver Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) at pros

NTB-DPA-Ritzau

Søndag 24. november 2019 ·•· Innenriks

Brannvesenet mest populære i offentlig sektor — Plan- og bygg på bunn
Brannvesenet får en score på 80 poeng, og blir dermed den mest populære etaten i offentlig sektor, viser Difis årlige innbyggerundersøkelse.

I den andre enden av skalaen er blant annet Nav og kollektivtransporten i kommunene, som begge scorer 56 av 100 mulige poeng, skriver Fagbladet.

Dårligst ut kommer imidlertid Plan- og bygningsetaten, med 53 poeng.

Difis (Direktoratet for informasjon og forvaltning) innbyggerundersøkelse er den mest omfattende undersøkelsen i Norge og har vært gjennomført annethvert år siden 2010.

Totalt 40.000 personer har bidratt med hvilket inntrykk de har av det offentlige tjenestetilbudet.

NTB

Lørdag 23. november 2019 ·•· Regionalt

En person knivstukket i Hønefoss — mann pågrepet
En mann er kjørt til legevakt, og en annen mann er pågrepet etter en knivstikking i Hønefoss natt til lørdag.

Politiet ble varslet om knivstikkingen klokka 1.11 natt til lørdag. En krangel mellom to menn i 30- og 40-årene utartet da den ene tok fram en kniv.

— Det kom fram en kniv, og da ble offeret påført skader i overkroppen. De skal ikke være alvorlige, men han ble fraktet til legevakt for behandling, sier operasjonsleder Truls Fjeld i Sørøst politidistrikt til NTB.

Det var den fornærmede mannen i 30-årene som selv varslet nødetatene om hendelsen. Da politiet kom til leiligheten der slåsskampen hadde utspilt seg, var den andre mannen i 40-årene stukket av fra stedet.

— Han ble akkurat pågrepet da han kom hjem til sin egen bolig, sier Fjeld klokka 2.44.

NTB

Lørdag 23. november 2019 ·•· Utenriks

Trump anklager riksrettsvitner for løgn
Donald Trump langet fredag på nytt ut mot vitnene i riksrettshøringen. Han forsvarte også bruken av sin personlige advokat i utenrikspolitikken.

Den amerikanske presidenten sa i intervjuet med programmet Fox & Friends at Rudy Giulianis evner til å bekjempe kriminalitet var nødvendig for å hanskes med det korrupte landet Ukraina, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Kommentaren kom etter den femte og siste dagen av den offentlige riksrettshøringen i Representantenes hus. To nye vitner bekreftet torsdag Giulianis forsøk på å presse Ukraina til å etterforske Biden-familien.

Fiona Hill, som tidligere var den øverste Russland-eksperten i Det hvite hus, fortalte at Giuliani fremmet saker som etter hennes syn «kunne hjemsøke oss på et senere tidspunkt».

Trump mener Giuliani var den rette manen for jobben, og at han var kvalifisert på bakgrunn av sitt gode rykte.

— Han er en ikonisk skikkelse i dette landet av to grunner. Han var den beste ordføreren i New York, og han er den beste til å bekjempe kriminalitet de siste 50 årene, sa Trump til Fox & Friends.

Trump sa ikke noe om hva han ba Giuliani om å gjøre i Ukraina.

Presidenten skal i intervjuet med Fox ha kommet med minst 18 usanne påstander, viser en gjennomgang kanalen CNN har gjort.

NTB

Lørdag 23. november 2019 ·•· Innenriks

Islandske kvinner lever lengst i Norden
Islandske kvinner har lengst levetid, mens finske menn har kortest. Det viser en ny undersøkelse av levealderen i Norden.

Det er første gang det er det gjort en grundig, sammenlignende analyse av såkalt sykdomsbyrde og forventet levealder i de nordiske landene, samt Grønland, skriver Aftenposten.

Analysen er presentert i det anerkjente, medisinske tidsskriftet The Lancet.

Resultatene viser at finske menn har større sykdomsbyrde enn nordiske menn generelt, av årsaker som hjertesykdom, selvmord og skadelig alkoholbruk. Både finske menn og danske menn og kvinner har lavest forventet levealder.

Blant kvinnene er de islandske kvinner som har lavest sykdomsbyrde.

Norske menn skiller seg positivt ut med 18 prosent mindre sykdomsbyrde som følge av hjertesykdom. Men norske kvinner har 36 prosent høyere sykdomsbyrde knyttet til angstlidelser enn resten av den nordiske befolkningen.

— Dette er et av resultatene vi foreløpig er litt usikre på. Vi mangler oppdaterte forekomsttall på angstlidelser i Norge som vi kan sammenligne disse beregningene med, sier seniorforsker Ann Kristin Knudsen ved Senter for sykdomsbyrde ved Norsk Folkehelseinstitutt til Aftenposten.

NTB

Fredag 22. november 2019 ·•· Utenriks

Svenske medier: Iraks forsvarsminister mistenkt for trygdesvindel
Iraks forsvarsminister Najah al-Shammari har svensk statsborgerskap og mistenkes for trygdesvindel i Sverige, skriver flere svenske medier.

Tidligere denne uka skrev nettavisen Nyheter Idag , som har forbindelser til partiet Sverigedemokraterna, at al-Shammari har dobbelt statsborgerskap. Han skal ha vært folkeregistrert under et annet navn i en forstad til Stockholm.

Fredag bekrefter det svenske forsvarsdepartementet overfor Svenska Dagbladet at al-Shammari også har svensk statsborgerskap. Han har angivelig hatt status som sykmeldt, og både Nyheter Idag og Expressen skriver at han mistenkes for trygdesvindel.

I 2015 var han mistenkt for bedrageri, og året etter satt han varetektsfengslet i Sverige, ifølge Aftonbladet. Etterforskningene skal ha blitt avsluttet uten at sakene kom for retten.

Ingen av de svenske mediene har fått opplysningene bekreftet fra al-Shammari selv eller hans familie. De viser blant annet til opplysninger fra anonyme kilder og offentlige svenske dokumenter.

I irakiske medier ble imidlertid rykter om det svenske statsborgerskapet omtalt da den tidligere generalen ble foreslått som forsvarsminister i vår. Avisa Bagdad Post hevdet i april at al-Shammari ikke har svensk statsborgerskap.

En ikke navngitt person på Iraks ambassade i Sverige sier til Aftonbladet at det ikke er uvanlig at irakere har flere statsborgerskap.

NTB

Fredag 22. november 2019 ·•· Innenriks

Kun én av fem norske ungdommer er aktive nok
Over 80 prosent av norske ungdommer mellom 11 og 17 år er ikke i nok fysisk aktivitet, viser globale studier gjort av Verdens helseorganisasjon (WHO).

— Nå er det nødvendig med hastetiltak for å øke den fysiske aktiviteten, særlig for å fremme og for å beholde jenters deltakelse, sier forsker Dr. Regina Guthold i WHO.

I Norge har antallet gutter som er i for lite fysisk aktivitet, økt fra 2001 til 2016, da tallene til rapporten ble hentet inn. Studien viser også en økning i antallet jenter som er i for lite bevegelse. I Norge var over 78 prosent av guttene og 88 prosent av jentene for lite aktive i 2016, ifølge undersøkelsen.

Samlede tall for både jenter og gutter viser at det er en marginal positiv endring i aktivitetsnivået blant unge.

NTB

Fredag 22. november 2019 ·•· Innenriks

114 lastebiler fikk kjøreforbud i kontroller på svenskegrensa
Statens vegvesen ga kjøreforbud til 114 tunge kjøretøy i kontroller på Svinesund og i Ørje denne uka. — Alvorlig med tanke på sikkerheten, sier Vegvesenet.

Under kontrollene der 551 kjøretøy ble kontrollert, var det særlig fokus på vinterutrustning som dekk og kjetting. 53 av de kontrollerte lastebilene hadde slike mangler, og seks fikk kjøreforbud.

— Dette kan transportfirmaene lett rydde opp i ved innkjøp av lovpålagt utstyr, men det som fortsatt sjokkerer garvede kontrollører er holdninger blant ledelsen i enkelte transportfirma hvor det gambles med sikkerheten både for egne sjåfører og øvrige trafikanter, sier leder Øyvind Grotterød i Utekontrollseksjonen i Østfold.

Han sier de har sett eksempler på selskaper som bevisst sender bilene sine med defekte kjettinger, for få kjettinger eller for dårlige dekk.

Under kontrollene på svenskegrensa fra mandag til torsdag ble også kjøre- og hviletid, dokumenter, vekt, lastsikring, bremser og sikt undersøkt. 221 hadde tekniske mangler, og totalt ble 114 av lastebilene som ble stoppet, ilagt kjøreforbud.

— De tekniske manglene er omtrent som forventet, men allikevel meget alvorlige med tanke på trafikksikkerheten på norske vinterveier, sier Grotterød.

NTB

Fredag 22. november 2019 ·•· Innenriks

Tenåringer varetektsfengslet etter kidnapping i Oslo
En 16-åring og en 18-åring er varetektsfengslet, siktet for frihetsberøvelse mot det som skal være mindreårige gutter i Oslo.

Ifølge VG ble de to pågrepet torsdag.

— Av hensyn til etterforskningen i saken ønsker jeg ikke å si noe mer på dette tidspunktet, opplyser politiadvokat Ingrid Hærem i Oslo politidistrikt til avisa.

Ifølge NRK er 16-åringen varetektsfengslet i to uker, og 18-åringen er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll.

NRK får opplyst at det skal være flere mindreårige gutter som er fornærmet i saken.

18-åringen erkjenner delvis straffskyld, ifølge allmennkringkasteren.

— Saken er helt i startfasen, så jeg kan ikke si så mye, sier 18-åringens forsvarer Marijana Lozic.

Ifølge Dagbladet er den siktede 18-åringen også tiltalt i en annen straffesak som omfatter vold mot en gutt i september i fjor. Gutten skal ha blant annet ha blitt slått med balltre, og andre gjenstander mens han var bundet fast til en stolpe ved hjelp av kjetting.

16-åringen forsvares av advokat Hilde Ims, som ikke ønsker å kommentere hvordan han stiller seg til siktelsen.

NTB

Fredag 22. november 2019 ·•· Innenriks

Politiet avslutter søket etter den savnede bilen i Jølstravatnet
Politiet og hevingsarbeiderne i Jølster avslutter forsøkene på å finne mannen i 50-årene som ble tatt av et ras i sommer, melder BT.

— I dag blir den siste dagen i denne omgang. Så får vi vurdere andre tiltak senere, sier lensmann Dag Fiske til avisen.

Politiet i Sunnfjord har fått penger av politidirektoratet for å søke etter en bil med en mann i, som ble tatt av et ras 30. juli.

Mannens ektefelle og tre voksne barn er orientert om at politiet nå avslutter søket.

— Familien er selvfølgelig skuffet, men samtidig er det ikke helt uventet. Det som har vært mest belastende opp i alt sammen, er at det har tatt så lang tid, sier familiens talsmann Kjell Otto Gjesdal til BT.

NTB

Fredag 22. november 2019 ·•· Innenriks

8.000 bruker ikke rett til gratis barnehage
Nesten et av fem barn som har rett til gratis kjernetid i barnehagen, bruker ikke ordningen. Guri Melby (V) innrømmer at det er noe som ikke fungerer.

— Når såpass mange har rett til en gratis plass uten å bruke den, er det fare for at de ikke kjenner til ordningen. Det er kanskje de ungene som trenger tilbudet aller mest, som ikke bruker det, sier Guri Melby, stortingsrepresentant for Venstre, til Dagbladet.

20 timer gratis barnehage i uken til familier med lav inntekt har vært en av Venstres store seire i regjering. Fra i høst gjelder ordningen alle barn fra 2 til 5 år i husstander som tjener under 548.500 kroner årlig.

Likevel viser tall fra Kunnskapsdepartementet at nær et av fem barn som har rett til gratis kjernetid, ikke benytter seg av det. Totalt utgjorde dette 8.000 barn i 2018. Gratis kjernetid betyr at barnet kan være i barnehagen mellom klokken 10 og 14, fem dager i uken.

Melby innrømmer at det er noe med ordningen som ikke fungerer:

— Kommunene har fått ansvar for å forvalte den. De har til og med fått 20 millioner kroner ekstra for å reklamere for ordningen.

NTB

Fredag 22. november 2019 ·•· Innenriks

Over tusen år gammelt skip funnet på Edøy i Smøla
Arkeologer har avdekket spor av et skip på Smøla på Nordmøre. Skipet er trolig fra vikingtiden eller kanskje eldre.

— Dette er et funn som har både nasjonal og internasjonal betydning, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

Arkeologene fra Møre og Romsdal fylkeskommune og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) brukte georadar for å finne skipet.

— Skipet er viktig for vår felles historie. Norge og Møre og Romsdal har et stort ansvar i å forvalte funnet. Nå må vi finne den rette måten å behandle det på, sier Elvestuen.

Skipet ble funnet under kartleggingen av Edøy, gjennom prosjektet «En bit av historien», der Møre og Romsdal fylkeskommune sitter i førersetet.

— Oppdagelsen er helt unik og på linje med Tuneskipet. Dette er et fantastisk funn som understreker hvilken sentral posisjon denne øya har hatt i historien, sier arkeolog Arve Nytun i fylkeskommunen.

NTB

Fredag 22. november 2019 ·•· Innenriks

Arbeidsgivere er positive til å ansette innvandrerkvinner — få søker
I en undersøkelse fra Likestillingsombudet sier arbeidsgivere de er positive til å ansette innvandrerkvinner, men at få søker på utlyste jobber.

200 norske arbeidsgivere i ulike bransjer og steder i landet er i en undersøkelse spurt om sitt syn på innvandrerkvinner i arbeidslivet. Et stort flertall av de spurte svarer at innvandrerkvinner bidrar positivt til arbeidsmiljøet. Sju av ti svarer også at de ikke ser på religiøse plagg som et hinder så lenge søkeren ellers er kvalifisert til stillingen, skriver Vårt Land.

Problemet er imidlertid at innvandrerkvinner ikke søker på de utlyste jobbene. Undersøkelsen ble presentert på årskonferansen til Likestilling- og diskrimineringsombudet (LDO) torsdag.

Nå sier likestillingsombud Hanne Bjurstrøm at en må se på årsakene til at denne gruppen kvinner ikke søker jobber utenfor hjemmet. I mange sammenhenger er det mennene som står i veien for at kvinnene kan komme seg ut i betalt arbeid.

— Vi må kunne utfordre kjønnsroller og tradisjoner, også blant innvandrerfamilier, sier Bjurstrøm.

— Ikke ved å marsjere inn i familiene og fortelle de enkelte hva de skal gjøre, men ved å utforme virkemidler som treffer og gå i dialog med mennene. Kontantstøtten er det første som bør fjernes, sier hun.

NTB

Fredag 22. november 2019 ·•· Utenriks

Ocean Viking har plukket opp 90 migranter i Middelhavet
Det norskeide skipet Ocean Viking har reddet ytterligere 90 mennesker fra en gummibåt fra havsnød i Middelhavet.

Dermed befinner det seg 215 reddede personer på skipet. De har blitt plukket opp i løpet av de siste tre dagene.

Menneskene som ble plukket opp torsdag, forlot ifølge Leger Uten Grenser Libya sent tirsdag.

Humanitær rådgiver Trygve Thorson om bord på båten sier i en pressemelding at mange av dem som kom om bord, fortalte hvordan de led i Libya. Thorson sier at mange av dem har skader.

Ocean Viking brukes av organisasjonene Leger Uten Grenser (MSF) og SOS Méditerranée til frivillig redningsarbeid i Middelhavet.

Reisen over Middelhavet på denne tiden av året er spesielt farlig fordi migranter og flyktninger som reiser i uegnede båter, også kan bli nedkjølt.

Forrige måned brakte Ocean Viking 176 migranter til havnebyen Taranto i Italia. Et par uker senere brakte skipet flere enn hundre mennesker til en havn på Sicilia. Regjeringen i Italia ga fartøyet tillatelse til å legge til kai etter flere måneder med juridiske og politiske uenigheter knyttet til frivillige redningsfartøyer.

NTB

Fredag 22. november 2019 ·•· Innenriks

Jurister er kritiske til politidirektørens ordre om å nekte koranbrenning
Både professor Eivind Smith og fagdirektør Anine Kierulf reagerer på politiets ordre om å nekte brenning av religiøse symboler.

Politidirektør Benedicte Bjørnland sendte fredag ut en såkalt operasjonsordre til samtlige norske politidistrikt, hvor det spesifikt står at politiet skal motvirke skjending av koranen, ifølge Filter nyheter.

Politiet bekrefter overfor Filter at ordren var basert på straffelovens paragraf 185 om hatefulle ytringer.

Ordren får flere jurister til å reagere.

— Politiet må bygge på noen oppfatninger av hva som er forbudt etter straffeloven, spørsmålet er om de har rett. Og det føler jeg meg ikke overbevist om, sier jussprofessor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo, til nettstedet Document.

Også fagdirektør Anine Kierulf ved Norges institusjon for menneskerettigheter er kritisk.

— Når noen brenner en koran, tolkes det som et angrep på religionen islam og ikke dens tilhengere. Da norske myndigheter tok stilling til at blasfemiparagrafen skulle oppheves, var begrunnelsen nettopp dette skillet. Og i det ligger at om man først aksepterer at det å kritisere religion er lovlig, kan man ikke si at veldig provoserende kritikk av religion ikke er lov likevel, sier Kierulf til Filter nyheter.

Smith sier likevel til Document at politiets inngripen kan forsvares.

— Det at politiet griper inn og forbyr brenning av, i dette tilfellet, en koran under en demonstrasjon kan meget vel forsvares ut fra politiets oppgave med å holde ro og orden. De kan til og med forby demonstrasjoner tror jeg, hvis det er fare for opprettholdelsen av ro og orden. Men jeg stusset på instruksen, det skal jeg innrømme, sier Smith.

NTB

Fredag 22. november 2019 ·•· Innenriks

«Hvaldimir» har flyttet sørover
Hvithvalen «Hvaldimir» forlot i forrige måned havnen i Hammerfest, der han tilbrakte store deler av sommeren og høsten. Torsdag dukket han opp i Nord-Troms.

Hvalen oppsøkte en fiskebåt på vei ut fra havna i Sørkjosen i Nordreisa kommune i Troms, skriver Nordlys.

— Vi skulle ut i 7-tiden da vi så en hvit skygge kom opp mot båten. Vi skjønte med en gang på oppførselen at det var Hvaldimir. Han gnikket seg mot båten, sier Morten Bergland til avisen.

Det var Framtid i Nord som først meldte at hvalen hadde kommet til Nord-Troms.

«Hvaldimir» dukket opp utenfor Rolfsøya i Finnmark i slutten av april. Hvithvalen hadde en russisk sele rundt halsen, var tam og oppsøkte kontakt med mennesker.

Mange mente først at hvalen kunne være en «spionhval» fra den russiske marinen. Ifølge Fiskeribladet kan hvalen ha rømt fra et russisk terapianlegg nær den norske grensen, hvor den kan ha vært brukt til terapi for vanskeligstilte barn.

NTB

Fredag 22. november 2019 ·•· Utenriks

Russland-ekspert advarer mot konspirasjonsteori
Russland-eksperten Fiona Hill advarte under torsdagens riksrettshøring mot en konspirasjonsteori om Ukraina som er blitt populær blant republikanere.

President Donald Trump og hans allierte har bidratt til å fremme en teori om at myndighetene i Ukraina forsøkte å påvirke presidentvalget i USA i 2016.

Fiona Hill, som tidligere var den øverste Russland-eksperten i Det hvite hus, advarer mot å spre det hun beskrev som en oppdiktet historie.

— Dette er en oppdiktet historie som er blitt begått og spredt av Russlands sikkerhetstjenester, sa hun under høringen i Representantenes hus.

I likhet med flere amerikanske etterretningstjenester slo hun fast at Russland — og ikke Ukraina — sto bak en kampanje for å påvirke det amerikanske valget i 2016. Hun advarte om at russiske myndigheter forbereder seg på å gjør det samme fram mot valget i USA neste år.

Russiske myndigheter selv har gjentatte ganger nektet for at de har stått bak valgpåvirkning.

Konspirasjonsteorien om ukrainsk valgpåvirkning var én av sakene Trump tidligere i år ønsket at ukrainske myndigheter skulle granske. I tillegg ønsket han seg en etterforskning som involverte Joe Biden, som kan bli Trumps motkandidat neste år.

NTB-DPA-AP

Fredag 22. november 2019 ·•· Innenriks

Riksadvokaten refser Nav for taushet om trygdeskandalen
I et møte 26. september med Nav og flere andre etater spurte riksadvokat Tor-Aksel Busch om noen hadde noe vesentlig nytt å melde. Nav sa ingenting.

Det kommer fram i et oppsiktsvekkende brev fra Riksadvokaten til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

I brevet viser riksadvokaten til et møte i Det sentrale samarbeidsforum 26. september i år. Der deltok daværende riksadvokat Tor-Aksel Busch sammen med Navs ytelsesdirektør Kjersti Monland og flere andre etatsledere.

Busch inviterte ifølge møtereferatet til «en kort runde rundt bordet med oppdatering av vesentlig nytt siden forrige møte fra de enkelte etatsledere».

Ifølge brevet til kontroll- og konstitusjonskomiteen sa Monland da ingenting om trygdeskandalen som var under opprulling i Nav.

Nav ønsket torsdag ikke å kommentere brevet.

— Dette er et brev fra Tor-Aksel Busch til Justisdepartementet. Nav har ingen kommentarer til dette, opplyser seniorrådgiver Tone Kathrin Dehli i Navs kommunikasjonsavdeling til NTB.

NTB

Fredag 22. november 2019 ·•· Utenriks

BMW og Fiat Chrysler tilbakekaller biler
BMW tilbakekaller 232.000 biler på grunn av mulig brannrisiko, og bilprodusenten Fiat Chrysler kaller tilbake 700.000 biler globalt grunnet en motorfeil.

Den tyske bilprodusenten BMW utvider en tidligere tilbakekalling fra i fjor, opplyste en talsperson for selskapet torsdag.

Bare i Tyskland er det snakk om 113.000 biler som må på verksted på grunn av brannfare. Bilmodeller som er rammet av feilen, har firesylindret dieselmotor og er seriene 1 til 6 eller SUV-modeller som X1, X3, X4, X5 og X6. Ifølge BMW blir eierne av de aktuelle bilene kontaktet.

Også Fiat Chrysler har torsdag kalt tilbake flere hundre tusen biler verden over. Tilbakekallingen gjelder 2011- og 2013-modeller av bilene Jeep Grand Cherokees og Dodge Durangos — de fleste i Nord-Amerika.

Selskapet sier det er en feil som kan føre til motorstans eller at motoren ikke vil starte.

NTB-DPA-AP

Fredag 22. november 2019 ·•· Utenriks

16 personer funnet innestengt i lastebil på Stena Line-ferge
16 personer er funnet innesperret i en lastebil om bord en Stena Line-ferge på vei fra Frankrike til Irland, ifølge Sky News.

Alle er ved god helse og er blitt innlosjert i lugarer på båten, opplyser Stena Line ifølge Sky News.

Personene er mellom 20 og 40 år og har trolig reist fra Belgia for om lag fem dager siden.

Fergen er på vei fra Cherbourg i Frankrike til Rosslare i Irland. Sikkerhets- og immigrasjonsmyndigheter i Rosslare er varslet om hendelsen.

En ansatt på båten oppdaget menneskene da han hørte banking fra lastebilen, ifølge RTE.

NTB

Fredag 22. november 2019 ·•· Innenriks

Posten ber folk om å sende julegavene ekstra tidlig
Posten ber kundene om å sende julekort, brev og pakker før leveringsfristen går ut hvis de vil være sikre på at forsendelsene skal komme fram før julaften.

Vanligvis er leveringstiden to til seks dager for post som skal til andre land i Europa. For resten av verden tar det fire til åtte dager for posten å komme fram, men i forbindelse med julen setter Posten opp egne sendefrister i samarbeid med andre lands postverk.

Pakker som skal til Sverige, Danmark, Finland og Island, bør sendes før 13. desember, mens brev og små pakker som skal samme sted, bør sendes innen 15. desember.

For øvrige land i Europa er fristen for brev og småpakker 13. desember og 11. desember dersom du skal sende noe til USA og Canada.

For resten av verden bør brev og småpakker sendes før 4. desember for at de skal nå fram til julaften.

Det må også påregnes inntil to dager ekstra på grunn av tollbehandling for pakker til utlandet.

I Norge er det ingen frister, men Posten ber likevel kundene om å beregne ekstra god tid.

NTB

Fredag 22. november 2019 ·•· Innenriks

Rastatt bil i Jølstravatnet fortsatt ikke funnet
Bilen som ble tatt av et ras i Jølstravatnet i sommer, er likevel ikke funnet. I stedet er det funnet rester av et nettinggjerde i vannet.

Denne uka har mannskap jobbet med å fjerne jordmasser rundt en metallgjenstand man har antatt at var bilen som ble tatt av raset 30. juli.

— Det viser seg dessverre at dette ikke er bilen som ble tatt av raset i sommer. Gjenstanden som er funnet, er en sammenfiltret bunt av nettinggjerde, opplyser politiet i en pressemelding torsdag.

En mann i 50-årene var i bilen da den ble tatt av raset. Mannens pårørende er varslet om den siste utviklingen i saken.

Mannskaper har søkt videre med metalldetektor i nærheten for å være sikker på at det ikke er andre metallgjenstander der.

Nettinggjerdet som er funnet, skal fjernes. Deretter vil politiet vurdere om det er ytterligere tiltak som kan gjøres for å prøve å lokalisere den savnede bilen.

NTB

Fredag 22. november 2019 ·•· Regionalt

Stort ras i turområde ved Hønefoss
Det har gått et leirras med en antatt bredde på 300 til 400 meter i et turområde ved Hovsenga ved Hønefoss. Det er ikke opplysninger om at personer er tatt.

Raset gikk ved 10.30-tiden torsdag, og politiet ble varslet drøyt halvannen time senere.

— Raset er ganske stort. Det ser ut som det har rast fra vestsiden av elva og mot Hovsenga. Politiet jobber med å få sperret av området. Kommunen og NVE er varslet, opplyser operasjonssentralen i Sørøst politidistrikt.

Ifølge politiet er ingen bebyggelse tatt.

— Vi har heller ingen opplysninger om at det skal være noen som er tatt av skredet, melder politiet.

Et vitne anslår overfor NRK at 300 til 400 meter av en tursti er dekket av leirmasser.

NTB

Fredag 22. november 2019 ·•· Utenriks

Australias statsminister avviser direkte sammenheng mellom klimautslipp og skogbranner
Australias klimautslipp er ikke årsaken til de mange skogbrannene i landet den siste tiden, mener Australias statsminister Scott Morrison.

Skogbranner fortsetter å svi av skog og eiendommer i Australia, og torsdag tåkela røyk fra brannene igjen storbyen Sydney.

Statsminister Scott Morrison har lenge unngått å kommentere sammenhengen mellom landets klimautslipp og de dødelige brannene. Torsdag tok han bladet fra munnen.

— Påstanden om at Australia, som står for 1,3 prosent av verdens utslipp, direkte påvirker branner, enten her eller andre steder, holder ikke mål vitenskapelig, sa Morrison til ABC radio.

Skogbrannene som herjer i landet, blir beskrevet som uvanlig mange og store så tidlig i skogbrannsesongen.

Torsdag brenner det i alle Australias regioner, og innbyggere i Victoria blir bedt om å forlate områder med høy brannfare. I delstaten New South Wales er mer enn 600 hus ødelagt av branner de siste ukene.

Forskere mener det blir varmere, tørrere og mer vind på grunn av økte temperaturer globalt. Morrisons regjering blir avkrevd kutt i utslipp av klimagasser og en hurtigere overgang til fornybar energi. Det er en følsom debatt i et land med en stor gruveindustri.

NTB-AFP

Fredag 22. november 2019 ·•· Utenriks

Amnesty: Google og Facebooks forretningsmodeller truer menneskerettighetene
Google og Facebooks forretningsmodeller, som bygger på store mengder datainnsamling, truer menneskerettighetene, fastslår Amnesty i en rapport.

Amnesty argumenterer for at det å tilby folk gratis internettjenester i bytte mot å anvende personlig informasjon fra brukerne for å tilby målrettede annonser, truer ytringsfriheten.

— Til tross for den reelle verdien av tjenestene de tilbyr, har plattformene til Google og Facebook en kostnad, skriver organisasjonen i den ferske rapporten «Surveilliance Giants».

Amnesty påpeker at det er problematisk at den eneste måten man kan bruke tjenestene på, er å overgi seg til et system som bygger på menneskerettighetsbrudd.

— Uforenelig med retten til privatliv

Businessmodellen er «gjennomgående uforenlig med retten til et privatliv», fastslår organisasjonen.

NTB-AFP

Fredag 22. november 2019 ·•· Utenriks

Hitlers flosshat solgt for over 500.000 kroner
En flosshatt som tilhørte Adolf Hitler, og en luksusutgave av «Mein Kampf» er blant gjenstandene som ble solgt på en omstridt auksjon i Tyskland.

Blant de over 800 nazi-tilknyttede gjenstandene som ble auksjonert bort onsdag, var kjolen til Adolf Hitlers kone Eva Braun, Hitlers flosshat og Hermann Görings sigareske.

Kjolen til Braun ble auksjonert bort for stive 46.000 kroner, mens «Mein Kampf» gikk for 1,3 millioner kroner. Hitlers flosshatt gikk for over en halv millioner kroner.

Auksjonen, som ble avholdt i Grasbrunn nær München i regi av auksjonshuset Hermann Historica, har blitt møtt med kritikk fra blant andre fra den europeiske jødiske foreningen EJA.

Hermann Historica-sjef Bernhard Pacher opplyser at de har solgt rundt 80 prosent av gjenstandene og sier at de fleste som kjøpte, var museer, nasjonalsamlinger og private samlere med akademisk interesse for feltet.

— Vår jobb er å hindre at disse tingene havner i feil hender, sa han før auksjonen, som fortsetter over internett torsdag.

NTB-DPA

Torsdag 21. november 2019 ·•· Utenriks

Sveriges Riksbank tar klimagrep — vil kvitte seg med «brune» obligasjoner
Sveriges Riksbank vil slutte å investere i statsobligasjoner fra land som etterlater et stort klimaavtrykk som et tiltak for å få ned klimautslippene.

Det går fram av et nyhetsbrev som DNB Markets denne uka sendte ut til kunder og investorer.

I en tale Riksbankens visepresident Martin Flodén holdt i forrige uke, slo han fast at Riksbanken vil kvitte seg med såkalte «brune» obligasjoner — det vil si obligasjoner fra land og andre obligasjonsutstedere som setter store klimaavtrykk.

Med andre ord vil banken vil bruke investeringer som brekkjern for å kutte klimautslippene.

Solgt seg ut i Canada og Australia

Til nå har Riksbanken solgt obligasjoner utstedt av den oljerike provinsen Alberta i Canada og de australske delstatene Queensland og Western Australia, går det fram av nyhetsbrevet.

Beslutningen er ifølge Flodén tatt som et ledd i en satsing på en langsiktig, bærekraftig utvikling og etter en helhetsvurdering av hvordan landene jobber for å bevare klimaet.

Både Australia og Canada topper en statistikk over direkte utslipp av klimagasser som Riksbanken har utarbeidet, basert på kilder som FNs klimapanel og Climate Watch.

NTB

Torsdag 21. november 2019 ·•· Innenriks

En av seks i Bergen kommune lot seg lure av falsk epost
Resultatet ble nedslående da Bergen kommune skulle teste datasikkerheten blant de ansatte. En av seks lot seg lure.

Hver sjette ansatte i Bergen kommune ga fra seg brukernavn og passord da de ble forsøkt lurt under en gransking av datasikkerheten i kommunen, skriver Bergens Tidende.

— Det er selvsagt for mange. Denne rapporten er et varsku, som viser at vi har opplagte utfordringer når det gjelder kompetanse og kultur om personvern, sier finansbyråd Erlend Horn (V), som er ansvarlig for kommunens datasikkerhet.

I et arrangert svindelforsøk konsulentselskapet Deloitte utførte 15. mai, mottok 13.365 ansatte i Bergen kommune en epost fra det fiktive selskapet «DcureGlobal». De skulle svare på en undersøkelse og ble bedt om å trykke på en lenke i eposten.

Over 3.000 av de ansatte trykket på den ukjente lenken. 2.213 av dem oppga også brukernavnet og passordet sitt, noe som utgjør 16,5 prosent av alle ansatte. Verst var det i byrådsleders avdeling der hele 31 prosent av de ansatte trykket på den giftige lenken.

Sikkerhetsanalysen kommer etter at Bergen kommune to ganger fått avdekket alvorlige sikkerhetshull i datasystemene sine. Et avvik i fjor førte til at kommunen fikk den største boten Datatilsynet noen gang har gitt.

NTB

Torsdag 21. november 2019 ·•· Utenriks

Greta Thunberg får internasjonal fredspris for barn
Den svenske tenåringsaktivisten Greta Thunberg ble onsdag tildelt en internasjonal fredspris for barn for sitt arbeid i kampen mot klimaendringer.

Fredsprisen er stiftet av den nederlandske organisasjonen KidsRights Foundation, som har delt ut prisen siden 2005. Den 15 år gamle fredsaktivisten Divina Maloum fra Kamerun mottok også den samme prisen.

Utdelingsseremonien fant sted i Haag i Nederland, men Thunberg kunne ikke møte personlig. Hun krysser for tiden Atlanterhavet i båt på vei til FNs klimakonferanse i Madrid.

I en uttalelse sier hun imidlertid at hun er utrolig takknemlig og beæret over tildelingen.

Med fredsprisen følger 100.000 euro som skal investeres i prosjekter tilknyttet det vinnerne jobber for. Tidligere vinnere av prisen er blant annet Malala Yousafzai, som ble skutt i hodet av Taliban på grunn av sin kamp for jenters skolegang i Pakistan.

Thunberg ble kjent da hun begynte sin skolestreik foran den svenske Riksdagen i fjor sommer. Inspirert av den unge klimaaktivisten har titusenvis av barn rundt om i verden engasjert seg i klimasaken.

NTB-AP

Torsdag 21. november 2019 ·•· Innenriks

Politidirektøren ga ordre om å stanse koranbrenning dagen før koranbrenningen i Kristiansand
Politidirektoratet sendte fredag ut en ordre til politiet om å gripe inn mot brenning av religiøse symboler. Dagen etter grep de inn mot SIANs koranbrenning.

— Våre operasjonsordre er unntatt offentlighet, så jeg vil ikke gå inn på ordlyden. Men det handler om å gripe inn mot å brenne religiøse symboler i en setting hvor man fort kan gå over i å true, forhåne og fremme hat, forfølgelse og ringeakt overfor noen på grunn av deres religion eller livssyn, som er ordlyden i straffeloven, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til Filter Nyheter.

Hun bekrefter at direktoratet fredag sendte ut en operasjonsordre der det står at politiet skal prøve å avverge offentlig «skjending av koranen» før det skjer, og så gripe inn umiddelbart om det likevel ender med at aktivister setter fyr på boken.

NTB

Torsdag 21. november 2019 ·•· Innenriks

VG: Hauglie sa til Nav i februar at gamle saker ikke skulle gjennomgås
I en epost til Nav i februar skrev Arbeids- og sosialdepartementet at etaten ikke trengte å gjennomgå eldre trygdesaker som kunne ha blitt feilbehandlet.

Beskjeden kom tre måneder etter at departementet først var blitt varslet om Navs mulige feiltolkning av regelverket. Den framkommer i en epostkorrespondanse som er blant det omfattende materialet som tirsdag ble oversendt til Stortingets kontrollkomité, ifølge VG.

Komiteen har bedt arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) svare på en rekke spørsmål i forbindelse med trygdeskandalen.

— Administrativt krevende

Eposten fra en ansatt i Hauglies departement til Nav er datert 22. februar. Der slås det fast at politisk ledelse i departementet har gitt klarsignal til Nav om at de ikke trengte å gjennomgå saker tilbake i tid.

«Da har vi fått en avklaring fra politisk ledelse om å gi dere tilslutning til å gi tilbakemelding til Trygderetten om at dere nå vil legge om praksis i tråd med Trygderettens forståelse av artikkel 21. Vi har videre fått tilslutning til at slik praksis bør legges om for saker fremover i tid (både førstegangssaker og ved klager), da det vil være svært administrativt krevende om etaten skal gjenoppta alle saker hvor de har avslått søknaden, om disse sakene i det hele tatt kan identifiseres», heter det i eposten.

NTB

Torsdag 21. november 2019 ·•· Innenriks

Krisemåling for KrF
KrF og Venstre får under 3 prosent oppslutning i Vårt Lands novembermåling. Også her er det Senterpartiet som er den store vinneren.

KrF får en oppslutning på 2,9 prosent, etter en tilbakegang på 0,7 prosentpoeng, i novembermålingen som Norstat har laget for Vårt Land. Det betyr at bare halvparten av KrFs velgere fra forrige valg er lojale. Med oppslutningen fra novembermålingen ville partiet bare fått én representant på Stortinget.

Tilbakegangen er målt samme uke som det har stormet rundt partiets utspill mot miljøbevegelsen og partiets holdning til homoterapi.

— Det er vanskelig å gi eksakte årsaker til enkeltmålinger. Men vi vet at det igjen har vært mye oppmerksomhet rundt KrFs veivalg den siste tiden. Slikt gjør ikke at man trekker velgere til seg, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til avisen.

Venstre får en kraftig tilbakegang og får en oppslutning på 2,0 prosent i meningsmålingen, etter en tilbakegang på 1,3 prosentpoeng.

Senterpartiet får hele 20 prosents oppslutning i målingen, og er dermed partiet som gjør det best, med en framgang på 1,9 prosentpoeng. Frp går mest tilbake, med 2,7 prosentpoeng, og får 9 prosents oppslutning.

Videre får Arbeiderpartiet 22,9 prosent oppslutning (+1,3), Høyre 20,8 (-0,7), Rødt 4,2 (-0,7), SV 8,1 (+0,4), MDG 6,9 (+0,7) og Andre 3,1 (+0,3).

NTB

Onsdag 20. november 2019 ·•· Innenriks

Snop og brus til veldedighet slipper avgifter
Produsenter og importører som gir sjokolade og brus til veldedige formål, skal slippe å betale avgifter for dem, har regjeringen besluttet.

— Dette handler om å bruke sunn fornuft. Vi kan ikke ha det slik at produsenter og importører skal kaste varer fremfor å gi dem til et godt formål, sier finansminister Siv Jensen (Frp) til NTB.

Det er i første rekke avgifter knyttet til sjokolade- og sukkervarer, alkoholfrie drikkevarer, drikkevareemballasje og sukker som blir fjernet. Dermed kan julesnop gis bort — avgiftsfritt.

I 2016 ble momsen på veldedige matgaver fjernet, men nylig ble regjeringen gjort oppmerksom på en gløggprodusent som ønsket å gi bort 4.000 flasker julegløgg som var utgått på dato. Det ville imidlertid ha medført avgifter på 32.000 kroner. Alternativet var å tømme flaskene.

Saken førte til at det ble tatt affære, ifølge Jensen, som nå jobber med å få et regelverk på plass.

— Vi vet at ikke alle har råd til alt i julen, derfor gjør matsentralene og frivillige organisasjoner en viktig jobb i å sørge for at flest mulig får en god jul. Det håper jeg blir enklere nå, sier Jensen.

NTB

Onsdag 20. november 2019 ·•· Innenriks

Bekymret Kallmyr vil hindre at gjengkriminalitet smitter fra Sverige
Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) er bekymret for en smitteeffekt over grensa etter en oppblomstring i gjengkriminaliteten i Sverige.

Statsråden skal drøfte den nasjonale satsingen mot gjengmiljøene med politidirektør Benedicte Bjørnland og politimester Beate Gangås i Oslo torsdag ettermiddag.

Møtet er det tredje Kallmyr har med ledelsen i Oslo politidistrikt på én måned.

Justisministeren møtte ledelsen i Oslo politidistrikt, ordførerne i Asker og Bærum og representanter fra byrådslederens kontor i Oslo senest tirsdag ettermiddag. Et av temaene var da ungdomskriminaliteten i Oslo.

— Jeg vil forhindre svenske tilstander, altså at vi får parallellsamfunn i Oslo, det skal ikke skje på min vakt, sa Jøran Kallmyr til NTB etter møtet tirsdag.

NTB

Onsdag 20. november 2019 ·•· Innenriks

ESA godkjenner skattefordeler for små og nyetablerte selskaper
ESA godkjenner endringer i støtteordningen som gir skatteforelder til små og nyetablerte selskaper i Norge.

For to år siden det ble innført en støtteordning for å gjøre det mulig for små og nyetablerte selskaper å rekruttere og beholde ansatte i Norge.

Ordningen går ut på at selskaper som ikke kan tilby konkurransedyktige lønninger, i stedet kan gi ansatte mulighet til å kjøpe aksjer i selskaper til en fast pris og at skattlegging kan utsettes.

Norge har foreslått endringer for å gjøre ordningen enda mer effektiv.

EØS-tilsynet ESA har nå godkjent å økte grensen for antall ansatte i selskaper som mottar støtte fra 10 til 12.

De har videre godkjent to års forlengelse av ordningen fram til 2029. Den maksimale opsjonsfordelen økes samtidig fra 500.000 til en million kroner.

NTB

Onsdag 20. november 2019 ·•· Utenriks

23 drept i israelske flyangrep mot Syria
Israel bekrefter at de har gjennomført flyangrep mot syriske og iranske militære anlegg i Syria. 23 personer ble drept, ifølge eksilgruppe.

Totalt er 23 personer drept i angrepene, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). 16 av dem skal være utenlandske krigere, mens to skal være sivile.

De øvrige skal være syriske soldater.

Målet for luftangrepene var våpenlagre som tilhører den iranske Revolusjonsgardens elitestyrke, Quds-styrken, blant annet i forstedene Qudsaya og Kisweh utenfor Damaskus, ifølge SOHRs leder Rami Abdulrahman.

Israelske forsvarsmyndigheter bekrefter at det i morgentimene onsdag ble gjennomført flere titall flyangrep mot Quds-styrken og den syriske regjeringshæren. Både leirer og våpenlagre skal være truffet.

Angrepene blir betegnet som en reaksjon på at fire raketter tirsdag ble skutt ut mot israelske områder.

NTB-DPA-AP

Onsdag 20. november 2019 ·•· Utenriks

Hellas vil plassere asylsøkere i interneringsleirer
Hellas vil etablere opptil fem interneringsleire for asylsøkere på de greske øyene og samtidig stenge de åpne leirene på blant annet Lesvos og Samos.

Den konservative greske regjeringen har flere ganger tidligere varslet at den vil stenge leirene på de greske øyene, der det bor tre til fire ganger flere flyktninger og migranter enn det er plass til.

Nå opplyser regjeringen at den vil etablere opptil fem lukkede leirer på øyene Samos, Chios, Lesvos, Kos og Leros. Her skal mennesker som kommer sjøveien til Hellas, identifiseres før de eventuelt sendes videre til andre mottak eller deporteres, opplyser viseforsvarsminister og eksgeneralen Alkiviadis Stefanis.

— Å avlaste øyene er på dette stadiet en prioritet, sa Stefanis på en pressekonferanse i Aten onsdag.

De nye leirene skal ha i oppgave å både identifisere, relokalisere og deportere asylsøkere. Asylsøkerne skal ikke kunne bevege seg fritt på øyene.

NTB-AFP

Onsdag 20. november 2019 ·•· Innenriks

Mistenkt ambulansekaprer siktet for fem drapsforsøk
Politiet mener mannen som kapret en ambulanse i Oslo i oktober står bak totalt fem drapsforsøk etter villmannskjøringen i hovedstaden, melder VG.

— Han er siktet for drapsforsøk og det gjelder et eldre ektepar og moren med barnevognen med tvillingene, sier politiadvokat Kari Kirkhorn i Oslo politidistrikt til avisa.

Mannen (32) som er siktet etter ambulansekapringen, samtykker til å la seg fengsle i fire nye uker, skriver Dagbladet. Torsdag fremstilles han på nytt for varetektsfengsling etter å ha sittet fengslet i fire uker.

32-åringen er siktet for drapsforsøk, befatning med våpen og oppbevaring av narkotika.

— Han samtykker til fengsling, men ikke til restriksjonene, opplyser hans forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen til avisa.

32-åringen avviser skyld for drapsforsøk. Resten har han ikke tatt stilling til ennå, ifølge forsvareren.

Den medsiktede 25 år gamle kvinnen ble fremstilt for ny fengsling onsdag. Hun er siktet for flere forhold.

NTB

Onsdag 20. november 2019 ·•· Innenriks

Flere får dø hjemme i stedet for på sykehus
Flere pasienter får dø i sitt eget hjem enn tidligere, og Fransiskushjelpen regner med at tallet bare vil øke.

Den ideelle, katolske stiftelsen har i 40 år drevet såkalt hjemmehospice for døende pasienter i Oslo.

— I år har vi en kraftig økning i pasienter som dør hjemme, sier fagansvarlig Saskia Berdahl i Fransiskushjelpen.

Så langt i år har 73 av Fransiskushjelpens pasienter dødd i eget hjem, en økning på 28 prosent fra hele fjoråret. Tallet vil med all sannsynlighet øke ytterligere før året er omme, anslår stiftelsen.

Berdahl mener det er flere årsaker til at flere dør hjemme etter eget ønske. Folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) ønsker at flere skal få muligheten til dette, i stedet for å dø på sykehus. Ifølge Berdahl har kompetansen hos de hjemmebaserte tjenestene i kommunen økt, samtidig som flere uttrykker ønske om å dø hjemme.

— Vi vet at det kommer en eldrebølge. Trolig vil vi fortsette å oppleve en økning i hjemmedød, sier Berdahl i en pressemelding.

NTB

Onsdag 20. november 2019 ·•· Innenriks

Ap etterlyser Frps tiltak mot gjengkriminalitet
Arbeiderpartiet stusser over at Frp stemmer ned konkrete tiltak mot gjengkriminalitet, mens partiets justisministre fremmer de samme forslagene i mediene.

— Jeg har trodd at dette var et felt der jeg er enig med regjeringen og forventet at her kunne jeg oppnå noe, sier Jan Bøhler (Ap), som sitter i justiskomiteen på Stortinget.

I sin iver etter å få gjort noe med gjengproblemene i Oslo har Bøhler lagt fram sine forslag over flere år, både mer uformelt i interpellasjoner og debatter og som konkrete representantforslag. Dette er tiltak politiet selv sier de trenger for å kunne ta tak i problemene, ifølge Ap-politikeren.

— Det som er paradokset, er at Frp sier at de er positive til alle forslagene, og jeg får ros for engasjementet mitt. De er ikke uenige, men de gjør ikke noe med det, sier Bøhler.

NTB

Onsdag 20. november 2019 ·•· Innenriks

Senterpartiet fortsatt strammest på kvoteflyktninger
I sitt alternative budsjett foreslår Sp samme beløp som regjeringen til kvoteflyktninger, men partiet er ikke på regjeringens linje når det gjelder antallet.

Senterpartiet foreslår at Norge skal ta imot «minst» 2.000 kvoteflyktninger i stedet for å følge regjeringens politikk om å ta imot 3.000 kvoteflyktninger i året, skriver Vårt Land.

Deretter skal FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) vurdere om det skal komme ytterligere 1.000 kvoteflyktninger til Norge, eller om resten av midlene skal gå til nærområdene. I tillegg bevilger partiet 240 millioner direkte til høykommissæren.

— Hele poenget her er å hjelpe flest mulig folk, på best mulig måte, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til avisa.

Får Frp-kritikk

Innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim i Frp mener det er overraskende og kunnskapsløst av Senterpartiet å ønske at en slik beslutning overføres til FN.

— Sp forsøker her å lure folk til å tro at de ikke skal ta imot like mange flyktninger, i stedet åpner de faktisk for at FN skal styre denne politikken. Får FN en hånd på rattet her, så blir det mange flere flyktninger, sier Helgheim til NTB.

Flere enn Stoltenberg-regjeringen

Sps linje innebærer færre garanterte kvoteflyktninger enn det regjeringens, Arbeiderpartiets og SVs linje gjør.

Regjeringen og Ap ligger på 3.000, mens SV ønsker å hente 5.000 kvoteflyktninger årlig, som er det nivået FNs høykommissær for flyktninger mener Norge bør legge seg på.

Til sammenligning tok den rødgrønne Stoltenberg-regjeringen i sin tid imot vel 1.000 kvoteflyktninger årlig.

NTB

Onsdag 20. november 2019 ·•· Innenriks

Norge har passert 5,35 millioner innbyggere
Folketallet i Norge økte med 11.200 personer i tredje kvartal. Over halvparten av økningen skyldes innvandring. Samtidig er antall fødsler i år rekordlavt.

I årets første ni måneder er det registrert 42.300 fødsler her i landet, det er 500 færre enn i samme tidsrom i fjor.

Tallet på fødsler per 1.000 innbyggere har aldri vært lavere i årets ni første måneder på denne siden av årtusenskiftet.

Ved utgangen av tredje kvartal 2019 bor det 5.356.800 personer i Norge, det er 33.850 flere enn til samme tid i fjor.

Fødselsoverskuddet, altså antall fødte minus antall døde, ble i tredje kvartal på 5.000, mens nettoinnvandringen, innvandring minus utvandring, endte på 6.190. Dette ga en folketallsøkning på 11.200, viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte onsdag.

NTB

Onsdag 20. november 2019 ·•· Innenriks

Ulveangrep rammer sauebønder psykisk
Sauebønder i kommuner hvor sauer er tatt av ulv de siste fem årene, har høyere forekomst av angst og depresjonsplager, viser ny forskning.

Forskningsinstituttet Ruralis som har gjort funnene ved å analysere tall fra SSB, Rovbasen og den årlige spørreundersøkelsen Trender i norsk landbruk, ifølge Nationen.

— Hovedfunnet fra de kvantitative analysene er at sauebønder i kommuner hvor det har vært tap av sau til ulv siste fem årene har høyere forekomst av angst og depresjonssymptomer sammenlignet med sauebønder ellers i landet og bønder i samme område som ikke driver med saueproduksjon, sier forsker Alexander Zahl-Thanem til avisen.

Forskerne har også gjennomført dybdeintervjuer med bønder i flere kommuner i Hedmark. Her forteller bøndene om stress og redusert livskvalitet og at de ikke får sove om natta når de vet det er ulv i nærheten.

— Bøndene beskriver også hvordan de gruer seg til å slippe dyra i utmarka på grunn av risikoen for rovdyrangrep, sier forskeren.

NTB

Onsdag 20. november 2019 ·•· Innenriks

Innbyggerne har mer engasjement, men lavere tillit til de folkevalgte
Stadig flere innbyggere sier de forsøker å påvirke politikere aktivt, samtidig som folks tillit til de folkevalgte avtar, viser «Innbyggerundersøkelsen 2019».

«Innbyggerundersøkelsen 2019» viser ifølge NRK at antallet som oppgir å ha prøvd å påvirke en avgjørelse på Stortinget — utover å bruke stemmeretten — har økt med 75 prosent fra 2013 til 2019.

I samme periode har tilliten til stortingspolitikerne falt. Respondentene skal svare på hvor stor tillit de har til at politikerne arbeider for innbyggernes beste, på en skala fra null til 100. I 2013 fikk politikerne 56, i 2019 får de 46.

Dette er femte gang undersøkelsen lodder stemningen på hvor stor tillit innbyggerne i Norge har til offentlige tjenester, institusjoner og politikere.

Undersøkelsen er gjort av Kantar TNS på oppdrag for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) blant et representativt utvalg av befolkningen over 18 år. Undersøkelsen er sendt til 40.000 respondenter som er trukket tilfeldig fra Folkeregisteret. 7.134 har svart.

NTB

Onsdag 20. november 2019 ·•· Innenriks

Hauglie: Nav visste i februar at trygdeskandalen omfattet straffesaker
Allerede i februar var Nav klar over at trygdeskandalen omfattet straffesaker. Det skriver arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til kontrollkomiteen.

Hauglie sendte tirsdag kveld sine svar på de rundt ti spørsmålene som Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har krevd svar på.

I svarbrevet heter det at det har framkommet ny informasjon siden Hauglie holdt sin redegjørelse i Stortinget.

— I en intern epostutveksling i Nav 25. februar i år fremgår det at «Når departementets brev foreligger, må det foretas avklaring på flere områder bla hvordan pågående straffesaker skal håndteres», heter det i brevet.

Varslet departementet i august

Denne epostutvekslingen ble ikke oversendt departementet før 17. november, heter det videre i brevet, som NTB og andre medier har fått tilgang til.

— Det er veldig alvorlig at Nav allerede i februar 2019 satt på kunnskap om at det fantes pågående straffesaker, som følge av feil rettspraksis. Det er informasjon som departementet først fikk 30. august, sier Hauglie til VG.

Hun vil imidlertid ikke si om hun fortsatt har tillit til Nav-direktør Sigrun Vågeng.

— Nå kommer internrevisjonen i Nav med en rapport om to ukers tid. Da vil vi se mer av bildet, forhåpentligvis. Jeg ønsker ikke å treffe en konklusjon før jeg har hele bildet, men denne eposten er alvorlig, sier Hauglie.

NTB

Onsdag 20. november 2019 ·•· Innenriks

Mann forsøkte å kvele gutter og skallet til politiet på kjøpesenter i Moss
En mann er pågrepet etter at han angrep tre gutter på et kjøpesenter og forsøkte å kvele dem. Da politiet kom, gikk han også til angrep på dem.

— Det var tre gutter på 15, 17 og 22 år som satt på en benk på Amfi-senteret i Moss, da en for dem ukjent mann kom bort. Helt uprovosert tar han først kvelertak på den ene av dem, så den andre før han slo den tredje, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt til NTB.

— Da politiet ankom stedet, var han utagerende. Han truet med å skyte dem, før han begynte å spytte. Han skallet deretter til en betjent slik at han fikk skader på tennene, sier Aas.

Etter litt klarte likevel politiet å få kontroll på mannen. Han er i 20-årene og er en kjenning av politiet. Det er mistanke om at han var beruset eller ruset.

— Vi ser svært alvorlig på at han først angriper unge gutter, for så å gå til angrep på politiet, sier operasjonslederen.

NTB

Onsdag 20. november 2019 ·•· Innenriks

Fremmedkriger dømt til åtte års fengsel for terror
En 31-åring er i Borgarting lagmannsrett dømt til åtte års fengsel for terror. I tingretten ble mannen dømt seks år og tre måneders fengsel.

Den 31 år gamle mannen er kinesisk statsborger, og bosatt i Stavanger-området.

Han er dømt for terrorforbund og støtte til to ulike terrororganisasjoner i Syria. De to er Turkestan Islamic Party (TIP) og IS.

TIP har opphav i Xinjang-provinsen i Kina, og ønsker at provinsen skal løsrives fra resten av Kina. Lagmannsretten la i sin dom vekt på at TIP på tidspunktet mannen var hos dem, var en nær alliert av Al-Qaida.

Mannen var ifølge dommen hos TIP i om lag fire og en halv måned i 2014.

Seks av sju dommere i retten mente også det var bevist at mannen hadde vært en del av IS, blant annet ved å bære våpen og grave huler for organisasjonen. Retten mener også at den mannen hadde til hensikt å bidra til IS‘ væpnede kamp.

Retten mener at det er formildende at mannen i stor grad har bidratt til å forklare hva han gjorde i Syria.

— Han ville ikke blitt domfelt uten sin egen forklaring om hva han hadde gjort i Syria, skriver lagmannsretten i en pressemelding.

NTB

Onsdag 20. november 2019 ·•· Utenriks

25 personer funnet i kjølekonteiner på vei til Storbritannia
25 mennesker er funnet i en kjølekonteiner på en ferje som skulle fra Nederland til Storbritannia.

Nederlandsk politi forteller om hendelsen til TV-stasjonen NOS. Nødetatene opplyser at personene er funnet i en kjølekonteiner.

Kilder på skipet skal ha opplyst at ingen er omkommet, men personenes tilstand er foreløpig ikke kjent.

Ferja Britannia Seaways skulle fra byen Vlaardingen til England. Et stort antall ambulanser er sendt til havna i Vlaardingen.

23. oktober ble 39 migranter fra Vietnam funnet omkomne i en kjølekonteiner i en trailer i Essex i England. Lastebilen kom til Storbritannia med ferje fra Belgia.

NTB-Ritzau

Tirsdag 19. november 2019 ·•· Utenriks

To fengselsvakter siktet etter Epsteins dødsfall
To fengselsvakter som var på jobb da Jeffrey Epstein tok livet sitt, er blitt siktet for ikke å ha voktet ham slik de skulle.

Siktelsene er de første knyttet til etterforskningen av milliardærens dødsfall i en fengselscelle på Manhattan 10. august.

De to vaktene havnet i søkelyset kort tid etter dødsfallet, fordi de var ansvarlige for å overvåke høysikkerhetscellen hvor Epstein ble holdt.

I stedet for å sjekke cellen hver halvtime, slik de skulle etter forskriftene, skal de ha sovet i flere timer og forfalsket logger for å dekke over hva de hadde gjort. Tirsdag ble det kjent at de er siktet for å ha forfalsket loggene.

Epstein, som hadde flere mektige og berømte venner i USA og Storbritannia, var siktet for menneskehandel og overgrep mot flere unge jenter og kvinner.

Etter dødsfallet verserte det en rekke konspirasjonsteorier og rykter og milliardærens dødsfall.

Epsteins familie engasjerte også en patolog, som sa at skadene som ble kartlagt under obduksjonen kunne tyde på drap.

Påtalemyndigheten uttalte imidlertid tirsdag at videoovervåking fra fengselet bekrefter at Epstein var alene da han døde.

NTB-AP

Tirsdag 19. november 2019 ·•· Innenriks

Kallmyr: — Fengsling av unge kriminelle vurderes for sjeldent
Økningen i ungdomskriminalitet begått av unge gjengangere i Oslo, skyldes mangel på straffereaksjon, mener justisminister Jøran Kallmyr (Frp)

Tirsdag diskuterte statsråden ungdomskriminalitet med ledelsen i Oslo politidistrikt for andre gang på én måned.

— Den viktigste forebyggingen er at ungdomskriminaliteten blir oppklart og at den som har begått kriminaliteten, får en reaksjon, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til NTB.

— Hvis ikke ungdomsstraff fungerer, så må man dessverre ty til fengselsstraff, sier Kallmyr.

— Vurderer fengsling for sjeldent

Justisministeren har allerede åpnet for ytterligere tre fengselsplasser for ungdom på Eidsberg fengsel i Østfold. Det finnes allerede åtte slike fengslingsplasser for barn under 18 år i Norge.

Andelen under 18 år som ikke er registrert med lovbrudd i Oslo, har ligget jevnt på 97 prosent i flere år. Samtidig har andelen unge gjengangere i hovedstaden økt fra 88 i 2015 til 182 i fjor.

NTB

Tirsdag 19. november 2019 ·•· Innenriks

Flertall på Stortinget sier nei til et tredje kjønn
Venstre sikrer nei til MDG og Aps forslag om et nytt og tredje juridisk kjønn. Partiet går dermed mot sitt eget standpunkt i saken.

— Vi har avklart at vi ikke vil stemme for et tredje kjønn, sier Grunde Almeland, familietalsperson for Venstre til Dagen.

Saken om et tredje kjønn har vært oppe til votering i Stortinget hvert år de siste årene. I 2016 tok Venstre initiativ til å innføre et tredje kjønn, men fikk bare støtte av SV og MDG.

En av forslagsstillerne, Une Bastholm (MDG), mener en tredje kjønnskategori er nødvendig for å «sikre at personer som ikke føler seg som menn eller kvinner (ikke-binære mennesker), skal få identiteten sin respektert».

— Venstre er prinsipielt for et tredje kjønn. Det er noe vi kjemper for, og noe jeg personlig ønsker sterkt, sier Almeland.

KrF og Frp vil også stemme nei til forslaget om et tredje kjønn. Høyre peker på at de ikke har tatt politisk stilling til saken i partiprogram eller prinsipprogram.

NTB

Tirsdag 19. november 2019 ·•· Innenriks

NATO utvider til verdensrommet
Generalsekretær Jens Stoltenberg regner med at NATOs utenriksministre denne uken utvider alliansens operative område til å inkludere verdensrommet.

— Vi har ingen planer om å plassere våpen i verdensrommet, men dette handler om å erkjenne at verdensrommet er avgjørende for forsvar og avskrekking, tidlig varsling, kommunikasjon og navigasjon, sa Stoltenberg på en pressekonferanse dagen før utenriksministrene samles ved alliansens hovedkvarter i Brussel.

— Å se på verdensrommet som vårt femte domene er et signal om at vi fortsetter å styrke forsvarsevnen på alle områder, sier generalsekretæren. De fire eksisterende domenene er for øvrig land, sjø, luft og cyberrommet.

Kina

Onsdagens møte kommer også til å handle om mange av de faste postene i NATO-sammenheng, inkludert kampen mot terror og byrdefordeling mellom medlemmene i alliansen. Det kommer oppdaterte tall om hvor mye medlemslandene bruker på forsvarsbudsjettet.

NATO-landene skal også diskutere Kina, som inntar en stadig mer fremtredende rolle i verden.

— Med det følger det muligheter, men også mulige utfordringer. Da jeg nylig besøkte USA, møtte jeg folk som ga uttrykk for bekymring for Kina, og da er det viktig at venner og allierte holder sammen. Det gjør NATO enda viktigere for USA.

NTB

Tirsdag 19. november 2019 ·•· Utenriks

Ocean Viking har plukket opp 94 migranter i Middelhavet
Det norskeide skipet Ocean Viking opplyser at det har plukket opp 94 migranter fra en gummibåt i Middelhavet.

Blant migrantene er elleve kvinner, og fire av dem er gravide. I tillegg var det seks små barn i gummibåten, opplyser organisasjonen SOS Méditerranée på Twitter tirsdag.

Ocean Viking brukes av organisasjonene Leger Uten Grenser (MSF) og SOS Méditerranée til å drive med frivillig redningsarbeid i Middelhavet.

Migrantene ble plukket opp utenfor kysten av Libya etter at båten opplevde vansker på sjøen.

Reisen over Middelhavet på denne tiden av året er spesielt farlig fordi passasjerer som reiser i uegnede båter også kan bli utsatt for nedsatt kroppstemperatur.

NTB-DPA

Tirsdag 19. november 2019 ·•· Innenriks

Savnet bil i Jølstravannet skal snart heves
Bilen som ble tatt av ras og havnet i Jølstravannet i Sogn og Fjordane i august, skal nå graves fram og heves.

Arbeidet med å heve bilen startet i forrige uke, men har tatt lenger tid enn først forventet. Selve funnstedet har vært avmerket siden august, men verken undervannskamera eller sonar har klart å lokalisere bilen.

Ved hjelp av metalldetektor ble det mandag funnet en rundt to meter bred metallgjenstand som ligger begravet under bunnmassene. Politiet regner med at dette er bilen som ble tatt av raset i august, og nå begynner arbeidet med å grave bilen fram.

En mann i 50-årene er antatt omkommet etter å ha blitt tatt raset på sørsiden av Jølstravatnet.

NTB

Tirsdag 19. november 2019 ·•· Innenriks

Nesten en million alderspensjonister i Norge
I dag mottar 953.900 personer her i landet alderspensjon. Det er 20.400 flere enn i september 2018. I alt er 18 prosent av befolkningen alderspensjonister.

— Antallet alderspensjonister økte med 2,2 prosent det siste året, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav.

Han sier det er grunn til å vente minst like sterk vekst i årene som kommer.

— Vi tror at antallet alderspensjonister vil passere 1 million mot slutten av 2021, sier Lien.

Flere alderspensjonister gir økte pensjonsutgifter på statsbudsjettet. Alderspensjonsutgiftene i 2019 ligger an til å bli omtrent 232 milliarder kroner, 11 milliarder høyere enn i 2018.

— I 2019 utgjør alderspensjon 17 prosent av statsbudsjettet. Tilsvarende andel for 10 år siden var 13 prosent, sier Lien.

NTB

Tirsdag 19. november 2019 ·•· Innenriks

Dommen mot Mazyar Keshvari ankes
Statsadvokaten anker straffeutmålingen i saken mot Mazyar Keshvari som i oktober ble dømt til sju måneders fengsel for grovt bedrageri mot Stortinget.

— Påtalemyndigheten mener at tingretten har utmålt en for mild straff. Tingretten har etter påtalemyndighetens oppfatning i skjerpende retning lagt for liten vekt på at det grove bedrageriet er begått i anledning vervet som stortingsrepresentant, heter det i en pressemelding fra Oslo statsadvokatembeter.

Den tidligere Fremskrittsparti-politikeren ble i Nedre Romerike tingrett dømt til sju måneders ubetinget fengsel for å ha lurt Stortingets administrasjon til urettmessig å utbetale ham 450.000 kroner i reiserefusjon.

Påtalemyndighetens påstand var ett og et halvt års ubetinget fengsel.

NTB

Tirsdag 19. november 2019 ·•· Innenriks

Foreldrene vant fram i EMD: Norge felt for menneskerettighetsbrudd
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen feller Norge nok en gang i en barnevernssak.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg konkluderer med at saken utgjør et brudd på menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8 om retten til respekt for privatlivet og familielivet.

Grunnen er at norske myndigheter la for sterke begrensninger på kontakten mellom foreldrene og deres datter.

Foreldrene blir tilkjent en skadeerstatning på 10.000 euro hver. Staten må også betale saksomkostningene.

Barnevernet grep inn i saken kort tid etter at jenta ble født i 2015. Mor og barn ble først brakt til et foreldresenter, men etter få dager ble spedbarnet akuttplassert i beredskapshjem. Jenta ble plassert i fosterhjem noen måneder senere.

Foreldrene fikk jenta tilbake i 2018 etter tre år og flere runder i barnevernsnemnda og retten.

EMDs konklusjon er at omsorgsovertakelsen var tilstrekkelig godt begrunnet, men at foreldrenes samvær med jenta ble for sterkt begrenset. Norge felles derfor for brudd på menneskerettighetene på det siste punktet.

For tida behandler domstolen i Strasbourg rundt 30 saker mot Norge.

I september ble Norge dømt i en sak om tvangsadopsjon av en tre år gammel gutt som hadde levd i fosterhjem siden han var tre uker gammel. I denne saken kom EMD fram til at både guttens og hans biologiske mors rett til privatliv var krenket.

NTB

Tirsdag 19. november 2019 ·•· Innenriks

Statsstøtten til Norges største moské frosset på grunn av konflikt
Statsstøtten til Norges største moské er midlertidig stanset. Ifølge Fylkesmannen er det to styrer som begge hevder å representere moskeen.

Tawfiiq Islamsk Senter i Åkebergveien i Oslo er Norges største enkeltstående moské. Den er grunnlagt av norsksomaliere og har 7.837 medlemmer.

Etter det NRK forstår er bakgrunnen flere år med konflikter mellom ulike grupper i moskeen. Søndag rykket en patrulje fra politiet ut etter at naboer meldte fra om bråk.

Trossamfunn får vel 1.000 kroner årlig fra det offentlige per medlem. Støtten for 2019 på nesten 8 millioner kroner skulle vært utbetalt i juni, men betalingen er stanset.

— Utbetalingen er stilt i bero fordi vi ikke har klarhet i hvem det er som representerer denne moskeen. Det er en opplysning vi må ha for å vite at vi utbetaler støtte til dem som faktisk representerer trossamfunnet, sier seksjonssjef Hege Skaanes Nyhus hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

— Slik vi har forstått konflikten, er det nå to styrer som sier de begge representerer trossamfunnet, sier hun.

Seksjonssjefen sier de håper å konkludere i saken om noen uker.

NTB

Tirsdag 19. november 2019 ·•· Utenriks

Pårørende til lastebil-ofrene i Essex må betale for å hente de avdøde til Vietnam
Familiene til de 39 vietnamesiske statsborgerne som ble funnet døde i en lastebil i Essex i Storbritannia, må selv betale for å hente sine døde hjem.

— Regjeringen har bedt kommunale myndigheter informere familiene om at den britiske og vietnamesiske regjeringen ikke vil dekke kostnadene, sier Bui Huy Cuong, nestleder i folkekomiteen i Can Loc-distriktet i Ha Tinh-provinsen i Vietnam. I dette området bor pårørende til ti av ofrene.

Han legger til at kommunale myndigheter tirsdag vil snakke med familiene.

— Vi kan kun bistå dem med å transportere asken eller kroppene tilbake fra flyplassen.

NTB-DPA-AFP

Tirsdag 19. november 2019 ·•· Innenriks

Norsk IS-mistenkt angrer på brev til UD
I et intervju med NRK forteller Aisha Shazadi Kausar (28) at hun ikke vil ha hjelp fra Norge. Hun ønsker nå å rømme fra IS-leiren al-Roj i Syria.

— Jeg har forberedt en nødbag til meg og min sønn. Jeg har pakket ned de mest essensielle tingene som kan være nyttig hvis man er på rømmen eller må flykte, sier Kausar til NRK.

28-åringen er internert i leiren al-Roj nordøst i Syria. Leiren ligger like utenfor sikkerhetssonen Tyrkia ønsker å opprette inne i Syria. Den kurdiskdominerte militsgruppen SDF kontrollerer området. Nylig oppsøkte et lokalt journalistteam bærumskvinnen på vegne av NRK.

I fjor skrev 28-åringen et brev til norske myndigheter der hun ba om hjelp til å komme til Norge. Nå sier Kausar at hun likevel ikke vil tilbake, og at hun angrer på brevet til UD.

— Brevet ble skrevet i hui og hast og i desperasjon. Jeg forventer ikke noe hjelp fra norske myndigheter. Jeg ønsker heller ikke å bidra til prosessen om å få oss nordmenn returnert til Norge, sier Kausar.

28-åringen sier hun ser på Norge som «siste utvei». Hun vil heller til Pakistan, der hennes foreldre er født.

— Det er enklere å praktisere islam i Pakistan enn i Norge. Jeg forlot Norge fordi jeg ville dra til et sted hvor jeg kunne praktisere islam med full frihet.

Kausar reiste til Syria i august 2014. 28-åringen er mistenkt av PST for deltakelse i en terrororganisasjon. Hun legger ifølge NRK ikke skjul på at hun har vært medlem av gruppa. Hvis Norge tar henne og sønnen tilbake, regner hun med å bli straffet.

— Det jeg har gjort, blir sett på som en forbrytelse, og jeg innrømmer det. Jeg må ta konsekvensene av mine valg. Det er ikke noe jeg prøver å løpe vekk fra, sier Kausar.

NTB

Tirsdag 19. november 2019 ·•· Innenriks

Nav-skandalen: Regjeringen visste allerede i 2017
I en EU-dom fra 2017 ble tre departementer orientert om hvorfor nordmenn i utlandet hadde krav på trygdeytelser.

Også regjeringsadvokaten fikk tilsendt den viktige dommen i EU -domstolen som slo fast at Norge ikke kan stille krav om at nordmenn må oppholde seg i Norge for å få sykepenger eller arbeidsavklaringspenger, skriver Aftenposten.

Norge valgte i 2015 å intervenere i en sak mellom Storbritannia og en engelsk kvinne, Mrs. Tolley, som mistet sine trygdeytelser etter at hun flyttet til Spania på begynnelsen av 2000-tallet. Sammen med den britiske staten tapte imidlertid Norge saken i EU-domstolen. Som partseier i søksmålet ble Regjeringsadvokaten orientert om utfallet, det samme ble Arbeids- og sosialdepartementet og Utenriksdepartementet.

Denne dommen er nå blant grunnlaget som Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) i oktober i år legger til grunn for at det ikke lenger kan stilles krav til tilstedeværelse i Norge.

Etter at dommen kom 1. februar 2017 fortsatte likevel Norge å håndheve sin tolkning av regelverket. Etter den tid har 22 mennesker blitt dømt til fengsel med bakgrunn i den gale lovtolkningen.

Hos Regjeringsadvokaten sier Ketil Bøe Moen at Norges innlegg i den britiske saken fra 2017 handlet om noe annet enn hva som er tilfelle for Nav-saken nå.

— Men det norske innlegget berører ikke de spørsmål som nå diskuteres i det såkalte Nav-komplekset, skriver han til Aftenposten.

NTB

Tirsdag 19. november 2019 ·•· Utenriks

Burger King saksøkes for kjøttsmitte til vegetarburger
Hamburgerkjeden Burger King saksøkes av en vegansk kunde for å steke deres kjøttfrie burger på samme grill som tradisjonelle burgere.

Kunden Phillip Williams sier han kjøpte den plantebaserte burgeren «Impossible Whopper» i en drive-through i Atlanta. Det ville han ikke gjort om han visste at tilberedningen av den kjøttfrie burgeren gjorde at den ble dekket av «kjøtt-biprodukt», skriver nyhetsbyrået Reuters.

Søksmålet ble fremsatt ved en domstol i Miami. Williams krever erstatning for alle amerikanske kunder som har kjøpt en «Impossible Whopper». Han krever også at Burger King skal «avsløre» at den plantebaserte burgeren stekes på de samme grillene som tradisjonelle burgere.

Burger King har nektet å kommentere saken.

NTB

Tirsdag 19. november 2019 ·•· Utenriks

Forskere har utviklet et belegg som skal hindre bæsjen i å feste seg i skåla
Et svært glatt belegg i toalettskåla kan bidra til å spare enorme mengder vann i verden, hevder forskerne som har utviklet belegget.

Det er forskere ved Penn State University som har utviklet en spray som gir det glatte toalettbelegget. De hevder det trengs 90 prosent mindre vann til å skylle ned avføringen ved bruk av det nyutviklede belegget.

Forskerne viser også til at belegget hindrer bakterier i å danne seg i toalettskåla, og det reduserer i tillegg lukt, skriver BBC.

Sprayen skal være glattere enn teflon, men det slites bort ved bruk og må dermed påføres på nytt etter om lag 50 skyllinger.

Forskerne, som har publisert funnene i tidsskriftet Nature Sustainability , skriver at verdens toaletter bruker seks ganger så mye vann daglig som Afrikas samlede vannforbruk.

Onsdag markerer FN Verdens toalettdag ved å rette oppmerksomheten mot viktigheten av hygieniske sanitæranlegg. Ifølge FN mangler en tredel av alle mennesker tilgang til tilfredsstillende sanitære forhold og toaletter.

NTB

Tirsdag 19. november 2019 ·•· Innenriks

Politiet med stort etterslep på uttransporteringer
Etter årets første åtte måneder var bare 2.800 av målet på 4.000 personer uttransportert av politiet.

Regjeringens mål om å frakte 6.000 personer uten lovlig opphold ut av landet i løpet av 2019 ser ut til å henge i tynn tråd. En politirapport ABC Nyheter har fått innsyn i viser at det innen august skulle ha vært uttransportert 4.000 personer fra Norge, men at det faktisk bare var 2.800 som var sendt ut av landet. Skal måltallet nås, må aktiviteten øke kraftig fram mot nyttår.

Totalt rapporterer politiet om et etterslep på 15.510 utlendingssaker i forvaltningen. Antallet saker på vent har økt siden begynnelsen av året. Begrunnelsen fra politiet er at antallet årsverk i utlendingsforvaltningen ble redusert fra 2018 til i år.

— Denne regjeringen har uttransportert et rekordhøyt antall personer uten lovlig opphold i Norge. Samtidig er antallet asylsøkere som ankommer Norge, lavt. Dette er hovedforklaringen på at Politiets utlendingsenhet den siste tiden har uttransportert færre personer uten lovlig opphold, sier statssekretær Kristoffer Sivertsen (Frp) til nettavisen.

Politiets utlendingsenhet er midt i en kraftig nedbemanningsprosess. Politidirektoratet har bedt Justisdepartementet om å redusere måltallet til 5.000 personer, men har så langt ikke blitt hørt.

NTB

Tirsdag 19. november 2019 ·•· Innenriks

Mellom 30 og 40 nyfødte omplasseres av barnevernet årlig
Siden 2016 er 143 spedbarn tatt fra foreldrene rett etter fødselen og omplassert av barnevernet. Nesten ingen av klagene fra foreldrene når fram.

Bare ved ett tilfelle de siste tre årene ble barnevernets vedtak om akuttplassering av et nyfødt barn stanset av Fylkesnemnda, skriver Aftenposten. 78 foreldre klaget i ettertid vedtaket inn, men barnevernet har fått medhold i 72 av dem. Så langt i år er 29 nyfødte akuttplassert.

Det er for tiden 30 norske saker til behandling i den Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD). Flere av dem er dreier seg om klager på barnevernets omplassering av barn like etter fødsel. Dom i en sakene er ventet å falle tirsdag, skriver avisen.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) opplyser til Aftenposten at det ikke finnes offisiell statistikk som presiserer årsak til akuttplasseringer av nyfødte, ut over at det er fare for liv og helse på kort sikt hvis barnet blir værende hos biologiske foreldre.

Jussprofessor Elisabeth Gording Stang ved Oslo Met sier det er grunn til å spørre om den rettslige kontrollen i fylkesnemnda er god nok. Hun viser til at de sakene hvor barnevernet går til akuttplassering, går rett gjennom systemet. Professoren deler flere advokaters bekymring om hvorvidt fylkesnemnder og domstoler får god nok informasjon og om vedtaket vurderes opp mot menneskerettighetene.

— Vi må sikre oss at det er «de riktige» barna som det gjøres akuttvedtak for, sier Stang til Aftenposten.

NTB

Tirsdag 19. november 2019 ·•· Innenriks

Digitaliseringsministeren ber foreldre holde barna unna smarttelefoner
Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) er bekymret for digital avhengighet og mener foreldre ikke bør gi barn smarttelefon før på ungdomsskolen.

Ni av ti tiåringer hadde i 2018 egen smarttelefon, en økning fra 2014 da 67 prosent av landets tiåringer hadde slik telefon. Utviklingen bekymrer digitaliseringsminister Nikolai Astrup som ser at telefonene stjeler av barns tid fra lek og sosial aktivitet med andre. Han ber foreldre vente med å gi barna slike telefoner.

— Barn trenger ikke smarttelefon. Når hovedgrunnen til at de skal ha telefon er kontakt med foreldre, holder det lenge med en gammeldags mobiltelefon som kan ringe og sende meldinger, sier Astrup til Klassekampen.

Astrup er bekymret for at de yngste brukerne er utsatt for digital avhengighet og for å bli utnyttet. Han viser til at de fleste sosiale medier har en 13-årsgrense for å opprette egen bruker.

Leder i Utdanningsforbundets lederråd, Tormod Korpås, støtter ministerens initiativ, men advarer om at tendensen ikke kan stanses av foreldre alene. Korpås oppfordrer Astrup til å be Helsedirektoratet lage som retningslinjer foreldre og skoler kan bruke.

NTB

Tirsdag 19. november 2019 ·•· Innenriks

Ny studie vekker oppsikt: 1 av 20 barn utsettes for grov vold i hjemmet
1 av 20 barn har opplevd alvorlig fysisk vold i hjemmet, mens én av fem har vært utsatt for lugging, klaps og klyping i oppveksten, ifølge en fersk rapport.

Det er Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) som står bak studien «Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten».

Forskerne har intervjuet i alt 9.240 ungdommer mellom 12 og 16 år i januar og februar i år.

Det var NRK som først omtalte studien, som nå vekker oppsikt.

— Endelig er det enorme omfanget dokumentert, sier førstelektor Runi Børresen ved Universitetet i Sørøst-Norge.

NTB

Tirsdag 19. november 2019 ·•· Utenriks

USA godtar Israels bosetninger på Vestbredden
Donald Trump og hans regjering endrer USAs syn på Israels bosetninger på den okkuperte Vestbredden. USA mener ikke lenger at de strider med folkeretten.

— Å kalle etableringen av israelske sivile bosetninger på Vestbredden inkonsistent med folkeretten har ikke fungert. Det har ikke fremmet fredssaken, sa utenriksminister Mike Pompeo mandag.

Han tok dermed avstand fra en vurdering som USAs utenriksdepartement gjorde i 1978. Her ble det slått fast at Israels bosetninger på den okkuperte palestinske Vestbredden ikke er i overensstemmelse med folkeretten.

Vurderingen har vært et viktig grunnlag for USAs Midtøsten-politikk i over 40 år.

Pompeo sa videre at beslutningen ikke legger føringer for hvilken status Vestbredden skal ha i en eventuell fredsavtale mellom Palestina og Israel.

Han nektet også for at de med denne helomvendingen gir grønt lys for flere israelske bosetninger.

NTB-AP-AFP

Tirsdag 19. november 2019 ·•· Innenriks

Muslimske ledere anmelder SIAN etter Koran-brenningen i Kristiansand
Flere muslimske ledere i Agder varsler at de vil politianmelde SIAN etter at de satte fyr på Koranen under en markering lørdag.

— Vi har tenkt å politianmelde den hatkriminaliteten som Sian har utført. De har kommet med verbale overgrep mot muslimer og ulovlig satt fyr på Koranen, sier Akmal Ali, leder for Muslimsk Union i Agder, til Fædrelandsvennen.

Mandag var de i møte med politikere og politi etter at Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) lørdag arrangerte en demonstrasjon hvor to eksemplarer av Koranen ble kastet i en søppeldunk, mens ett eksemplar ble satt fyr på av leder Lars Thorsen. Flere motdemonstranter gikk deretter til angrep på Thorsen.

SIAN hadde på forhånd varslet at de ville brenne et eksemplar av Koranen. Politiet hadde ikke gitt tillatelse til dette, og derfor ble demonstrasjonen stanset da SIAN-leder Lars Thorsen tente på en bok.

— Lars Thorsen oppnådde målet sitt. Han villedet politiet og satte fyr på Koranen. Det at han klarte dette har skapt mye frustrasjon blant både voksne og ungdom, sa Omar Sadiq, som er leder for Muslimsk Union Ungdom Agder, under møtet mandag.

— Nå sier ungdommene til oss ledere at vi jo ikke klarte å stoppe det som skjedde, og at de har mistet tilliten til oss. Derfor ønsker vi å politianmelde SIAN og kjøre denne saken i rettssystemet. Vi ønsker en gang for alle å stoppe SIAN og andre som skaper splid og rivalisering, sa Sadiq.

Lars Thorsen ble tidligere denne måneden dømt til 30 dagers betinget fengsel og en bot på 20.000 kroner for å ha omtalt muslimer som «notoriske seksualpredatorer» som «voldtar i epidemisk omfang» i SIAN-brosjyrer som ble delt ut i Oslo i fjor sommer.

NTB

Tirsdag 19. november 2019 ·•· Innenriks

Innbyggere i Sør-Varanger ber E-tjenesten holde seg unna lokalbefolkningen
Forsvarets etterretning og PST har forsøkt å rekruttere folk i Sør-Varanger i flere år, skriver Aftenposten. Nå ber innbyggere tjenestene om å ligge unna.

— Frode Berg-saken viser hvor galt det kan gå. Nå må de hemmelige tjenestene lære seg å ligge langt unna befolkningen i Kirkenes. De må ikke skade samfunnet her mer enn de allerede har gjort, sier den tidligere næringslivslederen Kaare Ramberg til Aftenposten.

Han mener at de hemmelige tjenestene driver med farlig rekruttering av amatører til risikable oppdrag, noe som både setter folk og samarbeidet over grensa i fare.

Avisen har også være i kontakt med flere andre personer som er kritiske til Forsvarets etterretningstjeneste, eller som sier at de har blitt bedt om å ta oppdrag for E-tjenesten eller PST.

Kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bergene i Forsvarets etterretningstjeneste sier at de har vært til stede i Sør-Varanger siden 50-tallet, og at de har hatt ansatte som har bodd i Kirkenes-området.

— E-tjenesten har aldri, på generelt grunnlag gitt disse noe oppdrag om å søke kontakt med sivilsamfunnet med henblikk på rekruttering til tjeneste og hjelp i Russland. Det er derfor helt feil å sette likhetstegn mellom e-tjenesteansatt og forsøk på verving til den type tjeneste — da mistenkeliggjøres en hel gruppe av våre ansatte. Det tar vi på det sterkeste avstand fra, sier hun.

Seniorrådgiver Martin Bernsen i PST sier at de fortsatt vil snakke med mennesker og samle inn informasjon innenfor sitt mandat.

— Vi jobber ikke med å rekruttere folk som skal brukes til å samle informasjon i utlandet, sier han.

NTB

Tirsdag 19. november 2019 ·•· Utenriks

Et flertall av amerikanerne vil avsette Trump
51 prosent av amerikanerne mener at president Donald Trump bør stilles for riksrett og avsettes, ifølge en ny meningsmåling.

I tillegg svarer 6 prosent at president Trump bør stilles for riksrett, men ikke gå av. 38 prosent svarer at de er mot riksrett.

Målingen er gjennomført av Ipsos for ABC News og er den første målingen som er utført etter at riksrettshøringene ble åpnet for offentligheten.

Onsdag ble utspørringene for første gang sendt direkte på TV. Det kan virke som at det har vært en økning blant dem som er for riksrett, etter at direktesendingene begynte.

I et gjennomsnitt av målinger utført før onsdag, svarte 48 prosent at de var for at Trump skulle avsettes, mens 46 prosent svarte at de var mot riksrett, ifølge nettstedet FiveThirtyEight.

Ifølge ABC News‘ måling fulgte 58 prosent av amerikanere over 18 år de direktesendte høringene noenlunde tett, mens 42 prosent ikke fulgte dem.

I september kunngjorde demokraten Nancy Pelosi, lederen for Representantenes hus, en gransking som kan føre til at Trump stilles for riksrett. Demokratene vil bevise at Trump misbrukte sin makt ved å be Ukraina om hjelp til å vinne presidentvalget neste år.

NTB-AFP

Mandag 18. november 2019 ·•· Innenriks

Tre menn fremstilt for fengsling etter vold på Hadeland i helgen
Politiet ber om varetektsfengsling for tre menn som er siktet i en voldssak på Gran i Oppland lørdag kveld. Fem personer skal ha blitt utsatt for vold.

— Vi har bedt om fengsling i to uker med brev- og besøksforbud for tre menn, opplyser politiinspektør Johan Petter Bærland i Innlandet politidistrikt til NTB.

De tre er siktet for grov kroppskrenkelse og grove trusler. Alle tre er siktet for begge forholdene, enten som gjerningsmann eller medvirker. Ifølge politiet skal de blant annet ha truet med en softgun. Politiet har sikret seg bevis fra et privat videokamera i boligen.

De tre ble fremstilt for fengsling i Gjøvik tingrett mandag ettermiddag. Det siste fengslingsmøtet ble avsluttet ved 18-tiden, og politiet regner med å få kjennelsene i løpet av kvelden mandag.

Den eldste av de tre siktede er født i 1980, og de to andre er født i 1992.

Ifølge Innlandet politidistrikt skjedde voldshendelsen i en privatbolig på Gran lørdag kveld der det var fest. Politiet rykket ut til stedet ved 22-tiden. Blant de fornærmede er det to menn og tre kvinner. Fire av de fem ble undersøkt av ambulansepersonell, mens to måtte innom legevakten.

— De tre mennene som er begjært varetektsfengslet, ble pågrepet samtidig på en annen adresse natt til søndag, sier Bærland.

NTB

Mandag 18. november 2019 ·•· Regionalt

Forslag til Utøya-minnesmerke blir sendt på høring
Trass i store protester fra naboene har Hole kommune vedtatt å sende forslaget om et 22. juli-minnesmerke på Utøykaia på høring.

Beslutningen ble fattet på et møte i kommunens plan- og miljøutvalg mandag kveld.

— Min innstilling i saken ble vedtatt, sier rådmann Torger Ødegaard til NTB.

Anbefaler godkjenning

Rådmannen har anbefalt at kommunen godkjenner planforslaget fra Statsbygg som plasserer minnesmerket ved Utøykaia på landsiden til øya der 69 mennesker, de fleste ungdommer, ble skutt og drept 22. juli 2011.

Men beboere på Utøykaia har lenge kjempet mot en slik plassering av minnesmerket. De mener at det å daglig bli minnet om terrorhandlingen vil være en stor belastning.

I forkant av mandagens møte oppfordret Utstranda Vel kommunen til ikke å vedta rådmannens anbefaling.

Vil ha alternativ utredet

Siden plasseringen av minnesmerket på landsiden ble vedtatt i 2017, har naboene vært delt i synet på plasseringen. Vellaget har hele tiden bedt om at en alternativ plassering må utredes.

Både kommunen og innbyggerne var imot det opprinnelige forslaget fra regjeringen om å plassere minnesmerket på Sørbråten på selve Utøya. Dermed ble forslaget trukket, og man endte opp med plasseringen på landsiden.

Flere beboere ønsker at minnesmerket skal plasseres på et sted som heter «Utsikten» og som ligger mer tilbaketrukket fra der ungdommene ble fraktet i land fra terroraksjonen på Utøya i 2011.

NTB

Mandag 18. november 2019 ·•· Regionalt

Naboer til Utøya-minnesmerke ber kommunen vedta utredning om en annen plassering
Naboene til det omstridte 22. juli-minnesmerket i Hole har ikke gitt opp kampen mot plasseringen av minnesmerket. Kommunen skal behandle saken mandag.

Hole kommune skal behandle Statsbyggs planforslag i kommunens plan- og miljøutvalg mandag ettermiddag. Plasseringen som regjeringen og Statsbygg har vedtatt, er ved Utøykaia på landsiden, og rådmannen har anbefalt at kommunen godkjenner Statsbyggs forslag.

Utstranda Vel oppfordrer nå i en pressemelding kommunen til ikke å vedta rådmannens anbefaling.

«Vi ber innstendig om at våre folkevalgte krever at det skal utredes en alternativ plassering», heter det blant annet i uttalelsen fra det lokale vellaget.

De mener at nasjonale interesser vektlegges framfor lokale og peker på at et nasjonalt minnesmerke bør være samlende og ikke splittende.

Siden plasseringen av minnesmerket på landsiden ble vedtatt i 2017, har naboene vært delt i synet på plasseringen, og vellaget har hele tiden bedt om at det må utarbeides et alternativ.

Både kommunen og innbyggerne var imot det opprinnelige forslaget fra regjeringen om å plassere minnesmerket på Sørbråten på selve Utøya. Dermed ble forslaget trukket, og man endte opp med plasseringen på landsiden.

Flere lokale innbyggere ønsker at minnesmerket skal plasseres på et sted som heter «Utsikten» og som ligger mer tilbaketrukket fra der ungdommene ble fraktet i land fra terroraksjonen på Utøya i 2011.

Utstranda Vel mener at å plassere minnesmerket i nærmiljøet, slik at beboerne daglig minnes på terrorhandlingen, vil være belastende både redningspersonell og naboer som hjalp til 22. juli.

NTB

Mandag 18. november 2019 ·•· Innenriks

Tåregass i lufteanlegg førte til evakuering av ungdomsskole i Østfold
Flere hundre elever og ansatte ble evakuert fra Eidsberg ungdomsskole mandag etter at det som trolig var tåregass, ble spredt via ventilasjonsanlegget.

Elever og ansatte meldte om pustebesvær og sviende øyne, og alle ble derfor evakuert til Eidsberghallen noen minutters gange unna. Ved 13-tiden ble evakueringen avsluttet, etter at skolen var luftet ut og «friskmeldt», ifølge Øst politidistrikt.

— Vi legger til grunn at det er en CS-gass som er blitt spredt via ventilasjonsanlegget. Vi gjør videre undersøkelser på stedet, skriver politiet på Twitter.

Mellom 130 og 200 elever ble undersøkt av helsepersonell og lege, ifølge politiet. Til sammen ble 387 elever evakuert, i tillegg til skolens ansatte.

Både politi, ambulanse og brannvesen ble tilkalt.

Ordfører Erik Unaas (H) roser nødetatene, så vel som skolesjefen, rektoren, lærerne og elvene for hvordan de håndterte situasjonen. Også foreldrerepresentantene fra FAU var på plass.

— Alle til stede i Eidsberghallen var naturlig nok alvorstynget, men det var en behersket stemning og samtlige «voksenpersonene» visste godt hva de skulle si og gjøre. Vi ser i slike situasjoner tydelige resultater av tidligere drill og øvelser. Rutinene fungerer, skriver Unaas i en pressemelding.

NTB

Mandag 18. november 2019 ·•· Innenriks

Norge faller på lista over hvem som trekker til seg arbeidskraft
Norge mister pallplassen i en ny kartlegging av hvor gode land er til å tiltrekke seg arbeidskraft — og ender i år på en sjetteplass.

Undersøkelsen er gjennomført av handelshøyskolen IMD.

Sveits topper lista, slik landet gjorde også i 2018, mens Danmark beholder andreplassen. Sverige tar steget fem plasser opp til en tredjeplass. Også Østerrike og Luxembourg legger seg foran Norge i år.

Av de ti høyest rangerte landene er Singapore det eneste ikke-europeiske. Helt nederst av de 63 landene ligger Mongolia.

Toppen av lista domineres av små og mellomstore europeiske land, hvor fellesnevneren er høye investeringer i utdanning og høy livskvalitet.

Det er særlig resultatene i kategorien «readiness» som gjør at Norge faller på lista, ifølge IMD. Det som trekker ned, er særlig en lav andel studenter innen naturvitenskapelige fag og en lav andel utenlandske studenter i høyere utdanning.

NTB

Mandag 18. november 2019 ·•· Innenriks

Småbedriftene vil ha bukt med tilsynsvelde
Små bedrifter synes offentlige etater for ofte stikker kjepper i hjulene på dem og vil ha færre tidkrevende tilsyn.

— Vi har mange tilbakemeldinger om at møtet med det offentlige er veldig inkonsistent, uforutsigbart og personavhengig. Det koker ned til den enkelte saksbehandler, sier Olaf Thommessen, leder for SMB Norge, interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter.

Mandag lanseres SMB-patruljen, som skal reise rundt og hjelpe bedrifter i møte med det offentlige, men også samle erfaringer med tilsyn, regler og krav.

Patruljens første besøk skjer mandag på Egge gård i Lier, der den tidligere Venstre-politikeren Thommessen har med seg partileder og kulturminister Trine Skei Grande. Her vil de få høre hvordan bedriften, som har slått seg opp på drikkevarer basert på epler, har opplevd å få 51 tilsyn på tre år.

— Dette er et kjempeproblem, og det tar enormt mye krefter, spesielt for mange gründere og småbedrifter som ikke har egne HR-avdelinger og ansatte til å ta seg av det, sier Grande til NTB.

NTB

Mandag 18. november 2019 ·•· Innenriks

Ingen pressekonferanse med Frode Berg mandag
Det blir ingen pressekonferanse med Frode Berg mandag, opplyser hans norske advokat til NTB.

Ifølge advokat Brynjulf Risnes vil det senere mandag komme informasjon om en pressekonferanse.

Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg ble tidligere i år dømt for spionasje i Russland etter å ha blitt pågrepet i Moskva i desember i 2017. Han ble benådet og overlevert til personer fra norske myndigheter i Litauen fredag som del av en avtale mellom Litauen og Russland. Lørdag kveld ble Berg fløyet til Norge.

— Nå må vi bare prøve å finne roen, vi har mye å snakke om, skrev kona Anita Berg i en SMS til NTB søndag.

Det er mange ubesvarte spørsmål i saken. Berg har innrømmet at han som pensjonist har tatt på seg flere oppdrag for norsk etterretningstjeneste, men han har hevdet at det dreide seg om ren kurervirksomhet og ikke aktiv innsamling av informasjon.

Norske myndigheter har imidlertid ikke bekreftet påstandene hans, noe det er ventet at de heller ikke vil gjøre, uavhengig av om det er hold i dem.

NTB

Mandag 18. november 2019 ·•· Innenriks

Det offentlige brukte mer på miljøvern i fjor
Det offentlige Norge brukte 36,9 milliarder kroner på miljøvern i fjor. Det er en økning på 7 prosent fra året før, den største oppgangen siden 2015.

Den største posten var kommunale utgifter til avløpsvann og håndtering av avfall.

Det offentlige hadde totale utgifter på drøyt 1.700 milliarder kroner, og av dette gikk 2,2 prosent til miljøvern, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

Forskning og utvikling knyttet til miljøvern har den største prosentmessige økningen med 35 prosent fra 2017 til 2018. Utgiftene til jord og grunnvann, avfallshåndtering og biologisk mangfold har også økt mye det siste året.

I 2018 utgjorde utgifter til klimatiltak drøyt 9 prosent av de totale offentlige utgiftene til miljøvern. 57 prosent av dette er klimatiltak i utlandet.

Totalt overførte Norge 2,1 milliarder kroner til miljøvern i utlandet i 2018. Av dette gikk det meste til klimatiltak, for eksempel bevaring av regnskog i Brasil.

NTB

Mandag 18. november 2019 ·•· Utenriks

Politiet: Ti personer skutt på fest i California - fire av dem er døde
Minst fire personer er skutt og drept på en bakgårdsfest i Fresno i California. Seks andre ble truffet av skudd, men ventes å overleve, ifølge politiet.

Ofrene var samlet i en bakgård søndag kveld for å se en fotballkamp på TV da de plutselig ble beskutt, opplyser politiet.

— Det vi vet, er at dette var en samling, en familie- og vennesamling i bakgården. Alle så på fotball denne kvelden idet ukjente gjerningsmenn nærmet seg boligen, snek seg inn i bakgården og åpnet ild, sier politibetjent Bill Dooley.

Tre personer ble funnet døde i bakgården, mens den fjerde døde på sykehuset.

NTB-AP

Mandag 18. november 2019 ·•· Innenriks

Få opplever at ledelsen tar metoo-grep før julebordsesongen
Nær åtte av ti svarer at de opplever at ledelsen har lite fokus på seksuell trakassering opp mot julebordsesongen, ifølge en undersøkelse.

— Det er grunn til å slå alarm. Dette er nedslående tall. To år etter metoo ser det ikke ut til at norske ledere har lært. De har et soleklart ansvar for å beskytte sine ansatte, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til Dagbladet.

Undersøkelsen er utført av Kantar på vegne av NHO Reiseliv. I undersøkelsen svarer 78 prosent at seksuell trakassering er et tema ledelsen har lite fokus på i tilknytning til julebordet på jobben.

I samarbeid med partnene i arbeidslivet, Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet lanserer Hauglie et samtaleverkøy som skal gjøre det lettere å snakke om trakassering på jobb.

Verktøyet, som kalles «Sett strek», er bygget opp som en quiz hvor ledere og ansatte i en virksomhet sammen kan gå gjennom tolv ulike dilemmaer knyttet til seksuell trakassering. De ulike svaralternativene skal danne utgangspunkt for refleksjoner og diskusjoner som skal knyttes til eget arbeidsmiljøarbeid.

— To år etter metoo er det ingen ledere som lenger kan si at de ikke visste, sier Hauglie.

NTB

Mandag 18. november 2019 ·•· Utenriks

Eksplosjon i rekkehus i Helsingborg
Bombegruppen undersøker en bolig i Helsingborg i Sverige etter at en gjenstand eksploderte natt til mandag.

Politiet fikk melding om eksplosjonen like etter klokken halv ett og opplyser til Helsingborgs Dagblad at det er snakk om en gjenstand som ble kastet inn gjennom et vindu.

Gjenstanden detonerte inne i boligen, men de to som befant seg i huset, ble ikke skadd.

Teknikere og den nasjonale bombegruppen skal undersøke boligen.

Saken etterforskes som et drapsforsøk, og de utelukeker ikke at dette kan utvides, opplyser politiet.

NTB

Mandag 18. november 2019 ·•· Innenriks

Dobbelt så mange cruiseanløp ventes i Kristiansand
Antall cruiseanløp til Kristiansand er ventet å dobles på to år, fra dagens rundt 50 i året til rundt 100 anløp i 2021.

I inneværende år er det ventet rett over 50 cruiseanløp til Kristiansand, omtrent på samme nivå som de foregående årene. Så langt er det registrert 103 anløp i 2021, skriver Fædrelandsvennen.

Havnedirektør Halvard Aglen i Kristiansand tror en av årsakene til at flere skip kommer til å besøke Kristiansand, er at andre byer strammer inn.

Forurensning og overturisme har blant annet ført til at Bergen har satt et tak på tre skip og 8.000 passasjerer daglig. Rundt 330 skip ventes å legge til kai i Bergen i 2019, skriver avisen.

Andre årsaker Aglen trekker fram, er tilbud om landstrøm, vekst i cruisenæringen og at Agder er en attraktiv destinasjon.

Kristiansands nye ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) sier doblingen av cruisetrafikken til Kristiansand er overraskende stor. Han sier økningen gjør det enda mer aktuelt å se på konsekvensene av å ha så mange anløp i byen.

NTB

Mandag 18. november 2019 ·•· Utenriks

Russland vil frigi ukrainske marineskip
Russland skal returnere tre ukrainske skip som ble tatt i arrest for ett år siden, ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.

De to ukrainske marinefartøyene og en taubåt ble tatt i arrest i Kertsjstredet i november i fjor av sikkerhetstjenesten FSB. Den russiske kystvakten hevdet skipene seilte ulovlig gjennom russisk farvann.

Et mannskap på 24 ble tatt til fange og ble returnert til Ukraina i september som en del av en utveksling.

Nå skal skipene også returneres før et planlagt møte mellom de to landene.

— I samsvar med avtaler inngått med den ukrainske siden, blir tre ukrainske skip tauet fra havnen i Kerch til et godkjent overføringspunkt, sier en talsmann for FSB til nyhetsbyrået Interfax.

TV-kanalen Crimea 24 skal ha sendt bilder av tre ukrainske skipene som blir tauet av den russiske kystvakten over Kertsjstredet.

Senest i oktober fordømte generalsekretær Jens Stoltenberg i NATO Russland for å opptre aggressivt i Svartehavet og for å hindre Ukraina fri tilgang til havnene i Azovhavet.

Overleveringen av skipene skal skje mandag.

NTB-AFP

Mandag 18. november 2019 ·•· Innenriks

Norsk politi krever brødre utlevert fra Dubai
Norsk politi krever to norsk-pakistanske brødre i Dubai i De forente arabiske emirater utlevert, skriver NRK.

En av brødrene er siktet for narkotikainnførsel til Norge. Den andre er siktet for delaktighet i Nordea-svindelsaken fra 2010. Begge er i 30-årene, skriver kanalen.

I den såkalte Nordea-saken, som er en av norgeshistoriens største svindelsaker, ble fire menn og en kvinne dømt for bedrageri av nærmere 90 millioner kroner. Mannen som er siktet for narkotikainnførsel til Norge, knytter Kripos til et internasjonalt narkotikanettverk. Han er også dømt for vitnepåvirkning i Nordea-saken, skriver NRK.

Politiadvokat Nora Pedersen i Kripos sier til NRK at begjæringen ble sendt til De forente arabiske emirater 7. november.

Advokat John Christian Elden, som forsvarer begge brødrene, sier myndighetene i Dubai har kommet fram til at mannen som er siktet i Nordea-saken, ikke kan utlevers fordi det ikke foreligger mistanke mot ham som kan medføre at han straffes.

— Han er så langt ikke spurt om utlevering da politiet i Dubai ikke har fått materiale fra Norge som skal underbygge siktelsen, og som gjør at de kan vurdere det ennå, sier Elden til NRK om mannen som er siktet for narkotikainnførsel til Norge. Elden sier han stiller seg uforstående til siktelsen.

NTB

Mandag 18. november 2019 ·•· Innenriks

To personer amok på pizzeria — gikk til angrep på både kunder og ansatte
To personer skal ha gått til angrep på både kunder og ansatte på et pizzeria i Bergen sentrum søndag kveld.

Personene, en mann i 30-årene og en kvinne i midten av 20-årene, skal først ha slått seg vrange på en 7-Eleven-butikk på Vågsallmenningen klokken 18.20, skriver Bergens Tidende. Her skal duoen ha revet ned varer fra butikkehyllene fordi de ikke fikk låne toalettet.

Ifølge politiet ble de vist bort fra sentrum, men dukket kort tid senere opp på et pizzeria like ved.

Her skal de ha gått "amok", og fysisk angrepet både kunder og personalet, skriver politiet på Twitter.

— Vi kom forholdsvis raskt til stedet, og fikk pågrepet dem. Ingen skal ha blitt alvorlig skadet, men en politimann ble sparket i foten, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til avisen.

— Begge var beruset og kjenninger av politiet. De er nå satt i varetekt, sier han.

NTB

Mandag 18. november 2019 ·•· Utenriks

Venezia rammet av ny flom
Den ikoniske Markusplassen i Venezia ble igjen stengt søndag etter den tredje storflommen på under en uke.

Søndag steg flomvannet i Venezia til 150 centimeter. Det er noe lavere en tirsdagens 187 centimeter, det høyeste som er målt på et halvt hundreår, men fortsatt farlig.

Lokale myndigheter har erklært unntakstilstand i Venezia, der ordføreren anslår at skadene på byen, som står på verdensarv-lista, nå har passert en milliard euro. Blant annet har over 50 av byens kirker fått ødeleggelser.

Også fredag ble Markusplassen stengt på grunn av flom.

Siden 2003 har et prosjekt for å verne Venezia, med navnet MOSE, ligget på tegnebrettet. Men prosjektet til flere milliarder euro har vært rammet av kostnadsoverskridelser og korrupsjon, noe som har ført til store forsinkelser.

- Vi betaler nå prisen for at MOSE-prosjektet ikke er blitt ferdig, sier Guido Fulgenzi. Kafeeieren hadde planer om å åpne sin kafé på Markusplassen denne uka.

Regn og uvær har også ført til flomvarsler i andre områder i Italia, deriblant de historiske byene Firenze og Pisa.

I Pisa jobbet mannskaper søndag med å demme opp langs breddene av Arno-elven, der vannstanden har steget dramatisk på grunn av kraftig regn natt til søndag.

Også i Firenze blir Arno-elven nøye overvåket. En flom i 1966 tok minst 100 menneskeliv og ødela tusenvis av uerstattelige kunstgjenstander i renessansebyen.

NTB-AFP

Mandag 18. november 2019 ·•· Utenriks

Kjemiprofessorer i Arkansas siktet for narkoproduksjon
To professorer i kjemi ved Henderson-universitetet i Arkansas er pågrepet og siktet for å ha produsert det narkotiske stoffet methamfetamin.

Saken har et par iøynefallende likheter med den kjente TV-serien "Breaking bad", som handler om en kjemilærer som vikler seg inn i en kriminell karriere med å lage det sterkt vanedannende stoffet.

De to professorene ble pågrepet fredag. De var søndag uklart om de fortsatt sitter fengslet.

En talskvinne for Henderson-universitetet i byen Arkadelphia sier at de to har vært permittert siden 11. oktober. Tre dager tidligere ble politiet tilkalt til universitetet på grunn av en mistenkelig lukt fra et av universitetets laboratorier.

NTB-AP

Søndag 17. november 2019 ·•· Innenriks

NRK: Familien forsøker å få IS-søstrene fra Bærum til Somaliland
Familien til de to kvinnene fra Bærum, som i over et halvt år har sittet i al-Hol-leiren i Syria, forsøker å få dem til Somaliland, ifølge NRK.

Kvinnene er født i Somaliland og har også familie der. Målet til søstrenes familiemedlemmer er derfor å få dem dit, skriver NRK. Familien har ikke kommentert saken overfor kanalen.

De to norsksomaliske søstrene dro til Syria som tenåringer i 2013. Kvinnene har tilsammen tre barn som er født mens de har oppholdt seg i Syria. Etter norsk lov er barna deres også norske statsborgere.

Da Aftenposten møtte søstrene i al-Hol-leiren i sommer fortalte de at de ønsket at barna deres skulle få komme til Norge. Søstrene satt imidlertid som krav at de som barnas mødre også må få være med.

Kurdiske selvstyremyndigheter har gjentatte ganger oppfordret land som har statsborgere i al-Hol-leiren til å ta ansvar og hente hjem borgerne sine. Det må imidlertid komme et krav fra myndighetene i de respektive landene for at dette skal kunne forhandles om.

For å flytte søstrene til Somaliland må derfor Somaliland be om å få dem dit. Ifølge en representant for myndighetene i Somaliland har dette ikke skjedd, skriver NRK.

Det er heller ikke klart om søstrene har bedt Utenriksdepartementet om hjelp. UD ønsket heller ikke å svare på om de har tatt kontakt.

Søstrene er siktet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for deltagelse i en terrororganisasjon.

NTB

Søndag 17. november 2019 ·•· Innenriks

Norge bruker 50 millioner kroner på flyktningleir i Rwanda
Regjeringen bevilger 50 millioner kroner til oppussing og drift av en flyktningleir i Rwanda.

Leiren ligger rundt 60 kilometer utenfor landets hovedstad Kigali, og hadde utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) på besøk torsdag, skriver Vårt Land.

Der møtte han flere av de 189 flyktningene som er fløyet til landet fra Libya de siste ukene.

— Inntrykkene er mange og sterke, det er nesten vanskelig å gjenfortelle dem, for mange har opplevd så forferdelige ting, sier statsråden til avisen.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) ba i september om støtte på 10 millioner dollar, og det var i den forbindelse at regjeringen bevilget pengene.

Leiren skal fungere som transittmottak og har plass til 500 flyktninger som skal få tett helseoppfølging. FN har planer om å fly totalt 4.700 flyktninger til leiren.

I Libya bor det allerede 150.000 flyktninger fra blant annet Burundi og Kongo.

Solberg-regjeringen har også lovet å bidra med 200 millioner kroner til EU-prosjektet Trust Fund For Africa. Fondet finansierer driften av Libyas marine, som plukker opp båtflyktninger og frakter de tilbake til leirer i Libya.

NTB

Søndag 17. november 2019 ·•· Innenriks

Kongle-rekord kan gi over 500 millioner skogplanter
I høst er det sanket inn om lag 120 tonn kongler, etter det som omtales som det beste kongleåret i nyere tid. Det kan gi mer enn 500 millioner nye skogplanter

— En uvanlig varm og tørr sommer i 2018 gjør at 2019 er det beste kongleåret i nyere tid. Grantrærne reagerte på den varme og tørre sommeren i fjor med å danne ekstra mye knopper med kongleanlegg, sier seniorrådgiver Øystein Meland Edvardsen i Skogfrøverket til Nationen.

Det ble derfor iverksatt en omfattende høsting av kongler, som vil sikre nok frø til skogplanteproduksjonen i lang tid framover.

Edvardsen sier at Skogfrøverket i år forventer å få inn rundt 6.600 sekker med grankongler, noe som kan gi opp mot 3.720 kilo frø.

Det aller meste av årets kongler, 97 prosent, hentes i Skogfrøverkets frøplantasjer. I tillegg sankes det også litt på Vestlandet i utvalgte kvalitetsbestand og i midlere til høyere høydelag på Østlandet.

NTB

Søndag 17. november 2019 ·•· Utenriks

245 personer ble pågrepet under gule vester-demonstrasjoner i Frankrike
Til sammen 254 personer ble pågrepet under gule vester-demonstrasjoner i Frankrike lørdag. Søndag er det ett år siden protestbevegelsens første demonstrasjon.

Bare i Paris ble 173 personer pågrepet, mens flere titall ble pågrepet i byer som Nantes, Montpellier og Strasbour, ifølge innenriksminister Christophe Castaner.

Han mener det var få faktiske demonstranter i gatene lørdag, men heller «kjeltringer som ville slåss mot sikkerhetsstyrkene og hindre nødetatene i å gjennomføre jobben sin».

En rekke biler ble snudd på taket eller satt fyr på, busskur ble rasert og monumentet av den franske generalen Alphonse Pierre Juin, som beskrives som en helt fra 2. verdenskrig, ble ødelagt.

Grupper med svartkledde demonstranter ikledd masker kastet steiner mot vinduene på en rekke store kjøpesentre og hoteller.

Søndag er det planlagt nye demonstrasjoner.

NTB

Søndag 17. november 2019 ·•· Utenriks

Valgfusk og ingen reell opposisjon i valget i Hviterussland
Søndag velges ny nasjonalforsamling i Hviterussland. Men bare lojale tilhengere av president Lukasjenko har en sjanse til å vinne.

Ifølge opposisjonen er det hittil registrert 524 tilfeller av valgfusk. Dette dreier seg for det meste om valgfunksjonærer som melder om flere velgere i stemmelokalene enn opptellinger fra observatører viser.

Menneskerettsaktivister melder også om at observatører blant annet har blitt kastet ut fra stemmelokalene og fått forbud mot å ta bilder.

516 kandidater kjemper om de 110 plassene i nasjonalforsamlingen i søndagens valg. Flere begrunnelser er brukt for å nekte ledende opposisjonskandidater å stille, deriblant «ubegrunnet kritikk av regjeringen».

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) har sendt 400 valgobservatører.

Aleksandr Lukasjenko har styrt den tidligere sovjetrepublikken med jernhånd siden presidentembetet ble opprettet i 1994. Han har vist liten toleranse overfor politiske motstandere og en fri presse. Lukasjenko har flere ganger forlenget sin regjeringsperiode i valg som verken har vært frie eller rettferdige, ifølge vestlige observatører.

Flere observatører anser helgen valg for å være en generalprøve før presidentvalget neste år.

NTB-AFP

Søndag 17. november 2019 ·•· Innenriks

Halsbånd med strøm brukt på hundepensjonat — to kvinner må i retten
Opptil 70 kennelhunder ble påsatt halsbånd med strøm for å stoppe bjeffing. Nå må en tidligere innehaver og en ansatt ved et hundepensjonat møte i retten.

De to kvinnene som jobbet ved et hundepensjonat i Trøndelag, erkjenner begge å ha bundet hundene, men skylder på hverandre.

De møter onsdag i Inntrøndelag tingrett tiltalt for brudd på dyrevernloven. En egen forskrift regulerer bruken av strømhalsbånd for hund.

— Den type halsbånd vi mener er brukt i denne saken, er forbudt å montere på hund i Norge. Halsbåndene kalles for «bjeffehalsbånd» fordi de gir et støt hvis hunden bjeffer. Det finnes land hvor disse halsbåndene er lovlige. Dermed er det også et marked. Slike halsbånd koster ikke all verden på nett, sier politiadvokat Amund Sand til NTB. Han er aktor i saken mot de to kvinnene.

NTB

Søndag 17. november 2019 ·•· Innenriks

Fotgjenger påkjørt i Oslo — fører stakk av
En fotgjenger behandles på Ullevål sykehus etter å ha blitt påkjørt i Oslo natt til søndag. Føreren av bilen stakk av til fots, men ble raskt pågrepet.

Nødetatene ble varslet om ulykken i Søndre gate klokken 3.53.

Det ble først meldt at vedkommende var lettere skadd. Senere ble han kjørt til sykehuset.

— Han skal ha vært bevisstløs en periode og har hodeskader. Han er skadd, men det skal ikke være kritisk, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Den skadde er en mann i slutten av 30-årene.

Bilføreren forsøkte å stikke fra stedet til fots, men ble påtruffet og tatt kontroll på av en politipatrulje. Mannen i 40-årene hadde ikke gyldig førerkort og var ifølge politiet meget ruset.

— Fotgjengeren blir kjørt rett ned av en bil og blir liggende igjen, mens føreren av bilen stikker av til fots. Heldigvis klarer vi å ta ham kjapt, og det viser seg at han er ruset, sier Stokkli til VG.

Politiet var fremme på stedet klokken 3.55. Ett minutt senere var gjerningsmannen pågrepet.

Ifølge TV 2 skjedde påkjørselen i en 50-sone. Bilen fikk frontruten knust under sammenstøtet.

Politiet har i løpet av natten anholdt sju bilførere som enten kjørte med for høy promille, eller var ruset på narkotika. I to av tilfellene var det snakk om trafikkulykker.

— Det er et uvanlig høyt tall, sier operasjonslederen.

Alle de sju førerne blir anmeldt og har fått førerkortet sitt fratatt. Blant dem en 18 år gammel mann som krasjet med en annen bil og stakk fra stedet.

NTB

Søndag 17. november 2019 ·•· Utenriks

NRK: Panama-ofrene har reist hjem til Norge
De seks nordmennene som forrige helg ble overfalt og ranet i Panama, reiste natt til søndag hjem til Norge, ifølge NRK.

Det får statskanalen opplyst fra flere anonyme kilder i Panama by.

De seks nordmennene var på reise rundt Sør-Amerika da de ble overfalt utenfor kysten av Panama fredag kveld forrige uke.

Båten befant seg ved det vesle tettstedet Nombre de Dios, noen mil nordøst for byen Colón, da opptil åtte maskerte menn, som kom til seilbåten i en egen båt, overfalte dem. De var bevæpnet med kniver og skytevåpen.

Seks varetektsfengslet

Torsdag ble seks menn varetektsfengslet i seks måneder. De ble tirsdag pågrepet i tettstedet Nombre de Dios. De seks er siktet for to overtredelser av straffeloven som kan medføre fengsel fra 10 til 18 år, ifølge en pressemelding fra politiet.

— De er alle unge menn. De er fra det samme stedet, og de kjenner hverandre. To av dem er fettere. Det er tragisk at de har begått denne ugjerningen, sier politidirektør Manuel Castillo til NRK.

En av årsakene til den lange varetektsfengslingen er at myndighetene mener overfallet skader turistnæringen og dermed landets økonomi.

Bisto politiet

Årsaken til at nordmennene drar hjem først en drøy uke etter overfallet, er at de har bistått politiet i etterforskningen. De var også til stede under varetektsfengslingen torsdag, ifølge NRK.

Siden hendelsen har de bodd på et hotell hvor de har fått medisinsk hjelp og har hatt politivakthold hele døgnet.

NTB

Søndag 17. november 2019 ·•· Innenriks

Tilsyn: Sykehjem i Hedmark gjør ikke forsøk på å gjenopplive pasienter
Tilsyn avdekket at en avdeling ved Eidskog helsetun har som rutine at det ikke gjøres forsøk på gjenoppliving av pasienter på sykehjemmet.

Tilsynet ble gjort i mars etter at en pårørende til en pasient som døde på sykehjemmet, klaget avdelingen inn da vedkommende ble gjort kjent med sykehjemmets gjenopplivingsrutiner, skriver Kommunal Rapport.

«Det er tatt en muntlig beslutning på at pasienter ved langtidsavdelingene får HLR minus status (at det ikke skal forsøkes gjenoppliving, red.anm.). Dette er grunnet høy alder, dårlig allmenntilstand og svært ofte mange sammensatte diagnoser», heter det fra virksomhetsleder Evy Anne Vestli Heggen i helse og omsorg i mars.

«Klagers forklaring og kommunens svar viste en så alvorlig praksis at Fylkesmannen ringte virksomhetsleder for å få endret praksis ved langtidsavdelingen umiddelbart», skriver fylkeslegen i rapporten.

Senere, i mai, sendte lederen på sykehjemmet en nytt brev til Fylkesmannen hvor hun sier at det foreligger misforståelser, og at vurdering av HLR (hjerte- og lungeredning) har vært praktisert i alle år. Det ble også vedlagt dokumenter som skulle bevise dette.

Fylkesmannen mener at skjemaet er endret i ettertid av tilsynet og mener det er alvorlig. Kommunen avviser at de har tuklet med dokumentasjonen.

Fylkesmannen konkluderer med at Eidskog kommune har brutt helse- og omsorgstjenesteloven.

NTB

Søndag 17. november 2019 ·•· Innenriks

Nytt tilfelle av skrantesyke påvist på elg
Prøver av en død elg funnet i Buskerud viser at dyret hadde skrantesyke. Det er det sjette tilfellet siden sykdommen kom til Norge i 2016.

Det var elgjegere som tilfeldigvis kom over det døde dyret i Sigdal og meldte fra til viltforvalteren i kommunen.

— Hjernemateriale ble sendt inn til Veterinærinstituttet for testing, og det ga utslag på skrantesyke. Hos dyr med atypisk skrantesyke finner vi ikke smittestoff i lymfeknutene, og det ble det heller ikke gjort i hodelymfeknutene fra denne elgen, heter det i en pressemelding fra Mattilsynet.

Elgen blir nå sendt til Veterinærinstituttet for videre testing.

De fem første tilfellene var også at typen atypisk skrantesyke. Ifølge Nationen er det snakk om tre elg i Selbu, en i Lierne og en i Flesberg, i tillegg til en hjort i Gjemnes.

Den smittsomme typen er ifølge avisa kun funnet hos villrein i Nordfjella.

Siden starten av 2016 er over 94.000 hjortedyr blitt testet for skrantesyke. Sykdommen er dødelig for hjortedyr, men har aldri vist seg å smitte til mennesker, verken fra dyr eller kjøtt.

NTB

Søndag 17. november 2019 ·•· Utenriks

Nissan tilbakekaller 400.000 biler
Den japanske bilprodusenten Nissan tilbakekaller nesten 400.000 biler i USA. Det er feil med bremsesystemet, som kan føre til at kjøretøyene tar fyr.

Tilbakekallingen føyer seg inn i rekken av flere problemer Nissan har hatt med sine biler.

Så sent som for to måneder siden innledet USAs trafikksikkerhetsmyndighet NHTSA en undersøkelse om det automatiske nødbremsesystemet i Nissans Rouge-modellen, som kan påvirke 553.000 biler i USA, skriver Reuters.

I september måtte Nissan tilbakekalle 1,3 millioner biler i forbindelse med problemer med sikkerhetskameraene.

NTB

Søndag 17. november 2019 ·•· Innenriks

Forsvarer: — Siktede er sterkt preget etter Larvik-brannen
Den 28 år gamle mannen som er siktet for å ha tent på Larvik bibliotek natt til lørdag, er sterkt preget etter brannen, ifølge hans forsvarer.

Til NRK sier forsvarer Søren Ø. Hellenes at 28-åringen har forklart for politiet at han tente på en søppeldunk, men at det ikke var i hans tanker at biblioteket skulle brenne ned.

— Han ringte selv til brannvesenet da det brant så fælt i konteineren, opplyser Hellenes til Østlands-Posten.

Politiet fikk melding om brannen i Larvik bibliotek like før klokken 6 natt til lørdag. Ved 14-tiden, åtte timer etter at det begynte å brenne, meldte Sørøst politidistrikt på Twitter at brannen var slukket. Deler av biblioteket er totalskadd.

Lørdag morgen ble 28-åringen pågrepet i umiddelbar nærhet til åstedet. Ifølge forsvareren har siktede det tungt og er svært preget etter hendelsen.

— Han er preget og lei seg, sier Hellenes til Østlands-Posten. Ifølge forsvareren angrer den siktede, og han har ingen god forklaring på hvorfor han gjorde det.

Mannen har foreløpig ikke tatt stilling til straffskyld. Mandag blir han fremstilt for varetektsfengsling.

Den 28 år gamle mannen ble også siktet for å ha tent på fem steder i Larvik sentrum i forrige uke. Men på grunn av kommunikasjonssvikt mellom politiet i Larvik og Tønsberg, ble han løslatt.

Mannen ble siktet for å ha tent på flere søppelkasser inntil husvegger i Larvik sentrum. Flere steder lå folk og sov mens brannene utviklet seg, skriver VG.

NTB

Søndag 17. november 2019 ·•· Utenriks

Uventede svingninger i oksygennivåene på Mars
Den tynne atmosfæren på Mars byr stadig på overraskelser for forskerne. Nå er det oppdaget uventede svingninger i oksygeninnholdet.

Det er ikke mye oksygen på Mars, men den lille andelen som finnes, stiger på sommeren og faller på vinteren, viser nye analyser. De er delvis gjennomført ved Luleå tekniska universitet i Sverige.

— Vi vet ikke hvordan oksygenet dannes og deretter forsvinner igjen. Dette er en spennende oppdagelse. Vi må lære mer om miljøet på Mars før vi kan sende mennesker dit, sier professor Javier Martín-Torres ved universitetet.

Han har vært med på å designe et av måleinstrumentene som er brukt. Der er installert på Mars-roboten Curiosity, som har utforsket planeten siden den landet i 2012.

Mars-atmosfæren inneholder 95 prosent karbondioksid. Oksygeninnholdet er i gjennomsnitt bare 0,16 prosent, men nivået varierer kraftig etter årstiden. På våren og sommeren kan økningen utgjøre opp mot en tredel.

— Enkelte spekulerer på om dette kan være et tegn på liv. På vår egen planet er jo forekomsten av både oksygen og metan, en gass som også varierer på Mars, koblet til liv. Men miljøet er nok for hardt der, med svært lave temperaturer, tørke og sterk stråling. Jeg tror det heller handler om fotokjemiske prosesser i det øverste jordlaget, sier Javier Martín-Torres.

NTB-TT

Søndag 17. november 2019 ·•· Innenriks

Frode Berg tilbake på norsk jord
En fortumlet, men glad Frode Berg landet i lørdag kveld på den militære flyplassen på Gardermoen. Han er ifølge sin advokat ikke blitt debrifet ennå.

Advokat Brynjulf Risnes bekrefter overfor NTB at Frode Berg kom sammen med ham til Gardermoen lørdag kveld, og at han nå skal gjenforenes med kona.

— Han er fortumlet, men fattet, sier advokaten til NTB.

Risnes sier at den spiondømte nordmannen ikke er blitt debrifet av norske myndigheter.

Berg skal skjermes

Frode Berg sa selv via Facebook sent fredag kveld at han så fram til å treffe familien i løpet av noen dager. Et døgn senere gikk ønsket i oppfyllelse.

— Berg vil nå skjermes et par dager, skriver Risnes i en tekstmelding.

I noen timer var det ingen som visste om Berg virkelig var i flyet som tok av fra Vilnius ved 18.40-tiden. Flyets ferd kunne følges på flere nettsteder, og mange pressefolk var på Gardermoen lørdag kveld. Flyet landet imidlertid inne på den militære delen av flyplassen, dermed var det umulig å se hvem som kom ut.

NTB

Lørdag 16. november 2019 ·•· Utenriks

Stor demonstrasjon mot regjeringen i Tsjekkia
Over 200.000 tsjekkere demonstrerte lørdag i Praha, både for å markere 30-årsjubileet for Fløyelsrevolusjonen og å kreve statsministerens avgang.

Det er 30 år siden det kommunistiske regimet i det daværende Tsjekkoslovakia falt. Men en like viktig sak for mange demonstranter lørdag er korrupsjonsbeskyldningene mot landets statsminister, milliardæren Andrej Babis.

De har vekket skarpe reaksjoner og mange i folkemengden i Praha viftet med flagg og bannere der Babis ble oppfordret til å gå av.

Tsjekkisk politi konkluderte i en Twitter-melding at over 200.000 personer hadde samlet seg, og føyde til at flere var på vei til markeringen ved Letna-parken sentralt i Praha.

Babis, som tidligere var kommunist, er anklaget for korrupsjon og interessekonflikter knyttet til selskapet Agrofert.

I sommer la EU-kommisjonen fram en rapport som tyder på at Babis og hans selskap på ulovlig vis har nytt godt av EU-støtte og kan komme til å måtte betale tilbake nærmere 170 millioner kroner. Han avviser selv å ha gjort noe galt.

NTB-AFP

Lørdag 16. november 2019 ·•· Innenriks

Sp vil gjenopprette 20 politikontorer
Senterpartiet vil gjenopprette 20 av lensmannskontorene som ble lagt ned da politireformen ble iverksatt.

Det foreslår partiet når det legger fram sitt alternativet budsjett tirsdag, ifølge Nationen.

— Vi har anslått et tall på 20 lensmannskontorer. Vi forstår at vi ikke får gjenopprettet alle. Da må de viktigste gjenopprettes først, sier stortingsrepresentant Jenny Klinge for Senterpartiet.

Totalt ble 126 lensmannskontorer nedlagt som følge av politireformen.

Klinge har ikke svar på hvilke lensmannskontor partiet vil gjenopprette først.

Senterpartiet vil videre bruke en halv milliard kroner mer enn regjeringen på politiet. Pengene skal blant annet brukes til å styrke påtalemyndigheten og til å ansette ferdigutdannede fra Politihøgskolen.

Partiet foreslår samtidig gjøre store kutt i Politidirektoratet.

— Domstolene venter faktisk på å få flere saker fra politiet. Det blir jo nesten absurd når regjeringen vil legge ned både domstoler og fengsler fordi disse ikke har nok å gjøre, når problemet faktisk er at straffesakene stopper opp i politietaten, sier Klinge.

Senterpartiets alternativet budsjett legges fram tirsdag og er en indikator på hvordan partiet vil styre landet hvis det blir regjeringsskifte i 2021.

NTB

Lørdag 16. november 2019 ·•· Innenriks

Koran-brenning i Kristiansand førte til bråk
Fem personer ble innbrakt i forbindelse med en anti-islamdemonstrasjon på torget i Kristiansand lørdag ettermiddag. Demonstrasjonen ble stanset av politiet.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) hadde på forhånd varslet at de ville brenne et eksemplar av Koranen. Politiet hadde ikke gitt tillatelse til dette, og derfor ble demonstrasjonen stanset da SIAN-leder Lars Thorsen tente på en bok.

— En slik markering er kontroversiell. Det er mye engasjement. Og derfor tillot vi ikke åpen ild, sier stabssjef Morten Sjustøl i Agder politidistrikt i en pressemelding.

— Når SIAN til tross for politiets klare instruksjoner bryter vilkårene som er satt, er det straffbart, og vi grep inn som vi gjorde, sier stabssjef i Agder politidistrikt, sier Sjustøl.

Fem personer er innbrakt for å ha forstyrret ro og orden og for ikke å ha etterkommet politiets pålegg.

Motdemonstranter

En rekke motdemonstranter hadde møtt opp for å protestere mot koranbrenningen. Flere av disse ble lagt i bakken av politiet da det oppsto bråk.

Idet Koranen ble satt fyr på, stormet fire-fem motdemonstranter inn på det avsperrede området og gikk til fysisk angrep på Lars Thorsen, ifølge Fædrelandsvennen. Det var da politiet grep inn. Både Thorsen og flere motdemonstranter ble ført bort.

NTB

Lørdag 16. november 2019 ·•· Utenriks

Grensekontrollen mot Sverige koster danskene 100 millioner
Grensekontrollen på svenskegrensen koster Danmark 100 millioner danske kroner, opplyser landets justisminister Nick Hækkerup.

Summen tilsvarer rundt 135 millioner norske kroner.

Grensekontrollen mellom Sverige og Danmark ble innført tirsdag, etter initiativ fra regjeringen i København. Danmark varslet i oktober Sverige og EU-kommisjonen om tiltaket, som innføres for å hindre medlemmer av kriminelle gjenger i å bevege seg fritt over grensene. Tiltaket skal i første omgang vare i seks måneder.

Nå er kostnaden blitt kjent, skriver Jyllands-Posten. Hækkerup kommer med opplysningen i et svar til folketingsmedlemmet Sikandar Siddique i Alternativet.

Seks måneders grensekontroll og utgiftene til det tilhørende Center for Politisamarbejde og Kriminalitetsbekæmpelse i Øresunds-regionen beløper seg totalt til 100 millioner kroner, heter det.

Kontrollene foregår på Øresundstoget, på Øresundsbroen og i havner med ferjetrafikk i Helsingør, Frederikshavn, Grenaa og Rønne.

Togkontrollene vil i første omgang skje ved København lufthavn og ved Tårnby stasjon. Dansk politi ønsker imidlertid å kunne kontrollere passasjerer om bord i tog som kjører inn på dansk territorium.

Bilister fra Sverige vil kunne bli vinket inn av politiet for stikkprøvekontroller og periodiske kontroller.

NTB-Ritzau

Lørdag 16. november 2019 ·•· Utenriks

Dansk mann som ble pågrepet etter drap i Malmö, er funnet død i fengsel
En dansk 27-åring som fredag kveld ble pågrepet etter en biljakt i Danmark, er funnet død i fengsel. Han ble siktet for å ha drept en kvinne i Malmö i Sverige.

27-åringen er funnet død i en fengselscelle i Odense, opplyser politiet i Fyn lørdag formiddag.

Mannen skulle etter planen møte i retten i Odense lørdag, hvor det skulle avgjøres om han skulle utleveres til Sverige.

Han ble pågrepet på Fyn i Danmark etter en biljakt fredag kveld, skriver Kvällsposten.

— Det tok lang tid. Han ville ikke stoppe, sier operasjonsleder Ehm Christensen ved Fyn-politiet. Flere patruljer deltok i biljakten, men ifølge Christensen foregikk det hele forholdsvis udramatisk.

Funnet i en bil

Politi i Malmö fikk melding om funn av en død kvinne i en bil torsdag kveld. Politipatruljen som ankom stedet, konstaterte at hun var død, og omstendighetene rundt gjorde at en etterforskning med mistanke om drap ble innledet, opplyser politiet.

Kvinnen skal ifølge Sydsvenskan være 24 år gammel. Det er fremdeles uklart hvordan hun døde.

Den danske mannen er tidligere dømt for ran i Sverige.

Flere voldssaker i Malmö

Malmö har lenge vært herjet av en lang rekke grove voldssaker. På tirsdag skrev avisen Aftonbladet at det har vært 38 gjengrelaterte drap i byen de siste åtte årene. Bare seks av dem er blitt oppklart.

Forrige helg ble en 15-åring drept og en annen kritisk såret i en skyteepisode på en pizzarestaurant i sentrum. Mandag kveld ble en mindreårig gutt skadd i en ny skyteepisode i byen.

NTB-TT-Ritzau

Lørdag 16. november 2019 ·•· Innenriks

Krimkommentator kritisk til politiets informasjonsflyt
NRKs krimkommentator Olav Rønneberg er kritisk til politiets informasjonsflyt etter de unnlot å informere om drapsforsøket på Oslo S tirsdag.

Det tok to dager før politiet informerte om drapsforsøket, da fordi den siktede også kunne knyttes til et drap i hovedstaden.

— Dette er ganske oppsiktsvekkende. Hendelsen skjedde på Norges største kollektivknutepunkt, og det var åpenbart ganske dramatisk. Hvorfor velger da politiet å ikke melde om dette til offentligheten? spør Rønneberg i et intervju med Medier24.

— Det var åpenbart en stor utrykning med mange ambulanser og politibilder ute. Det kan folk bli urolige av. Det er ikke lenge siden hendelsen på Torshov, så politiet burde gått ut tidlig for å berolige folk. Og for pressen har det åpenbar offentlig interesse, sier Rønneberg.

En 36 år gammel kvinne er siktet for drapsforsøk etter at en kvinne i 60-årene ble utsatt for et tilfeldig knivangrep på Oslo sentralstasjon tirsdag. I forbindelse med etterforskningen fant politiet torsdag en død kvinne i den siktedes leilighet i Oslo sentrum. 36-åringen er derfor også siktet for drap på det som var et av hennes familiemedlemmer.

— Noen vil mene at politiet velger å ikke tvitre for å få arbeidsro. Det var nok en travel dag for politiet, men jeg vil ikke spekulere selv. Jeg er likevel veldig interessert i å høre hva de selv sier, sier Rønneberg.

Kommunikasjonssjef Unni T Grøndal i Oslo politidistrikt sier i en epost til Medier24 at de må undersøke bakgrunnen nærmere før de kan kommentere saken.

NTB

Lørdag 16. november 2019 ·•· Utenriks

Siktet skoleskytter i California er død
16-åringen som er siktet for å stå bak skytingen på en skole i Santa Clarita i California der to ble drept, døde fredag.

Politiet bekrefter at 16-åringen, Nathaniel Berhow, døde fredag ettermiddag.

16-åringen ble satt i politiets varetekt, men fikk behandling på sykehus etter skoleskytingen i California torsdag morgen. Ifølge politiet viser videoovervåkingskamera at han skjøt seg selv i hodet etter at han skjøt og skadet fem andre på Saugus High School.

To personer, en 15 år gammel jente og en 14 år gammel gutt, ble drept. Tre andre i samme aldersgruppe ble skadd.

Politiet har gjennomført over 40 vitneavhør i forbindelse med skoleskytingen. Kent Wegener i Los Angeles-politiet sier de ennå ikke kjenner til motivet til den antatte gjerningspersonen, som fylte 16 år samme dag som skoleskytingen fant sted.

Wegener sier de ikke har funnet noe manifest, dagbok eller selvmordsbrev i forbindelse med etterforskningen.

NTB-AFP-AP

Lørdag 16. november 2019 ·•· Innenriks

Over 6.000 bedrifter i Norge har gått konkurs det siste året
De siste tolv månedene har 6.311 bedrifter gått konkurs eller blitt tvangsavviklet, ifølge tall fra analyseselskapet Bisnode.

— Konkursene er en viktig indikator på hvordan det står til i norsk næringsliv. Når vi nå ser at vi nærmer oss nivået under finanskrisen, er det jo litt bekymringsfullt, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode.

Tallet på 6.311 konkurser det siste året er jevnt med konkursnivået under finanskriseåret 2009. Da gikk 6.449 bedrifter konkurs.

Ruud viser til at den svake krona er gunstig for eksportbedrifter, men at en stor del av norsk næringsliv baserer seg på salg av importvarer.

— Når den svake kronen gjør at innkjøpsprisen øker, må man sette opp prisene for å beholde marginene. Men mange bransjer opplever så stor konkurranse at det ikke lar seg gjøre. Da kan det fort ende i skifteretten, sier kredittøkonomen.

Analyseselskapet Bisnode slår fast at konkurstallene gir et bilde på hvordan det går i et næringsliv samlet sett.

— Konkurs for en bedrift gir kraftige ringvirkninger for andre bedrifter som ikke får pengene sine, så de selv risikerer å gå over ende. Det er derfor viktig at man passer godt på de virksomhetene man handler med og jevnlig sjekker kredittevnen, sier Ruud.

NTB

Lørdag 16. november 2019 ·•· Innenriks

Nav har gjort første tilbakebetaling etter trygdeskandalen
Seksjonssjef Magne Fladby i Nav opplyser til TV 2 at de har gjort den første tilbakebetalingen til en person som er berørt av trygdeskandalen.

— Den første utbetalingen har gått til bank fra oss. Vedkommende vil ha pengene på sin konto i dag eller like over helgen, skriver Fladby i en epost til kanalen.

Utbetalingen er på rundt 70.000 kroner. Tidligere denne uken sa seksjonssejefen til TV 2 at NAV prioriterer de mest alvorlige sakene først, som innebærer saker som dreier seg om anmeldelser, domfellelser eller tilbakebetalingskrav.

Fladby sa også at de ikke har oversikt over hvor mange som kan være berørte.

— Vi arbeider så raskt vi kan for at de som har blitt rammet av denne feilsituasjonen, skal få tilbakebetalt det de rettmessig har krav på, så raskt som mulig, skriver han i eposten til TV 2.

NTB

Lørdag 16. november 2019 ·•· Innenriks

Markering med bluss på Ullevaal
En gruppe tilskuere kom med et innlegg i debatten rundt pyroteknikk på norske fotballtribuner ved å tenne bluss ved avspark på Ullevaal.

Rett etter avspark i EM-kvalifiseringskampen mot Færøyene ble det tent et stort antall bluss på en liten seksjon av tribunen bak målet Norge angrep mot. Det ble veivet med blussene og ropt slagord, og det var lite vaktene kunne gjøre.

Det var ikke nok til å røyklegge banen, og etter noen minutter var markeringen over, men Norges Fotballforbund må regne med et etterspill og trolig et bot etter at UEFA-delegaten har levert sin rapport.

NTB

Lørdag 16. november 2019 ·•· Innenriks

Manshaus gikk rettens vei for å beholde kontrollen over formuen — tapte
Politiet fikk i Asker og Bærum tingrett medhold i å beholde kontrollen over draps- og terrorsiktede Philip Manshaus‘ millionformue.

Årsaken til at politiet har begjært heftelse i verdier som tilhører 22-åringen er for å sikre betaling av erstatning og oppreisning til etterlatte og ofre.

Fredag ble det klart at retten mener det er en klar risiko for at midlene han har forsvinner og at ofre ikke får erstatning, og politiet får dermed medhold i heftelsen, skriver Nettavisen.

Det betyr at politiet har kontroll over formuen hans, slik at han ikke kan disponere den selv.

Det foreløpige anslagsvise erstatningskravet er på fire millioner kroner, ifølge politiadvokat Hilde Strand.

Av dokumenter Nettavisen har fått tilgang til, går det fram at det gjelder en halvpart av en leilighet han eier i Oslo, og politiet har tatt heft i verdier på inntil fem millioner kroner. Ifølge eiendomsregisteret ble leiligheten kjøpt av Manshaus og et familiemedlem for 5,9 millioner kroner i november 2016.

Det var lørdag 10. august at moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum ble rammet av terror, men ingen personer ble alvorlig skadd. Kort tid før moskéangrepet drepte Manshaus sin 17-år gamle stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen.

NTB

Lørdag 16. november 2019 ·•· Innenriks

Riksrevisjonen stanser trygdesvindel-undersøkelse etter NAV-skandalen
Riksrevisjonen skulle etter planen undersøke NAVs innsats mot trygdesvindel, men stanser sine undersøkelser etter NAV-skandalen.

— Vi vurderer fortløpende om ny informasjon har betydning for vårt arbeid og har nå bestemt oss for å stanse undersøkelsen om trygdesvindel, sier ekspedisjonssjef Aleksander Åsheim i Riksrevisjonen til VG.

Riksrevisjonen har som oppgave å kontrollere at NAV gjennomfører oppgavene sine i henhold til Stortingets bestemmelser.

28. oktober ble det klart at norske myndigheter har tolket regelverket for eksport av velferdsytelser for feil. Over flere år har personer som hadde krav på ytelsene, blitt idømt straff og fått krav om tilbakebetaling.

Skandalen kan derfor ha betydning for dataene Riksrevisjonen har hentet inn i sin undersøkelse, og det er bestemt at den stanses.

— Informasjonen, statistikken og dataene er hentet inn i annen kontekst enn dagens, der forvaltningen har operert under en lovforståelse som det nå er usikkerhet om, sier Åsheim til avisen.

Riksrevisjonen følger utviklingen i trygdesaken og vurderer fortløpende hvilken betydning saken har for arbeidet deres. Det er foreløpig ikke aktuelt for revisjonen å opprette en undersøkelse av NAV-skandalen.

Skandalen etterforskes imidlertid av både av et eksternt granskingsutvalg og av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

NTB

Fredag 15. november 2019 ·•· Innenriks

Kirkenes-ordfører om Berg-utveksling: — En gledens dag
Kirkenes-ordfører Rune Rafaelsen (Ap) mottok nyheten om at Frode Berg er utvekslet til Litauen med stor glede.

— Jeg er først og fremst glad på familiens vegne. Da jeg fikk dette bekreftet fra regjeringen, så kjente jeg at det ble en fysisk reaksjon, sier Rafaelsen til NTB.

Det var på en pressekonferanse med Litauens president at nyheten om at Berg, sammen med to spiondømte litauere, var del av en utvekslingsavtale med Russland.

— Han kom for kort tid siden over grensa fra Kaliningrad til Litauen. Jeg er i Litauen og venter på å møte ham snart, sier Bergs norske advokat Brynjulf Risnes.

Også statsminister Erna Solberg har bekreftet nyheten.

Bergs familien i Oslo

Rafelsen forteller at han har hatt kontakt med Bergs familie, som fredag er i Oslo for å ta ham imot.

— Jeg får flotte meldinger fra familien nå. Det har vært en belastning for dem, og jeg er glad det nå er løst. Dette betyr enormt mye.

— Dette er en gledens dag for familien, og også personlig synes jeg dette er fantastisk bra, sier Rafaelsen.

— Overlykkelige

Han ønsker å berømme den norske regjeringen for arbeidet deres med Berg-saken.

— Dette er en uhyre komplisert sak. Jeg er overbevist om at regjeringen har gjort alt de kan for å få dette til. Det har jeg lyst til å berømme dem for.

Til VG sier Bergs datter Christina Berg at familien nå er overlykkelige.

— Eneste vi vil si nå er at vi er overlykkelige og glade.

Utleveringen av de spiondømte skjedde på grensen mellom Litauen og det russiske området Kaliningrad klokken 11 norsk tid fredag, ifølge den nasjonale sikkerhetsdirektøren i Litauen, Darius Jauniškis.

NTB

Fredag 15. november 2019 ·•· Utenriks

Frode Berg overlevert til norske myndigheter
Frode Berg ble fredag klokken 11 overlevert til norske myndigheter i Litauen. Berg vil nå komme hjem til Norge og gjenforenes med familien sin, ifølge SMK.

— Vi er glade for at Frode Berg nå kommer hjem til Norge, som en fri mann. Jeg vil takke litauiske myndigheter for samarbeidet og for den innsatsen de har gjort for å få Berg fri, sier statsminister Erna Solberg (H) i en pressemelding.

Kort tid i forveien kunngjorde Litauens president at Berg nå er løslatt som del av en spionutvekslingsavtale mellom Litauen og Russland.

— Tiden i fengsel har vært en stor belastning for Frode Berg og hans nærmeste. Vi er glade for at han nå kan gjenforenes med sin familie. Vi har arbeidet systematisk for å få Frode Berg hjem helt fra han ble arrestert, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Både Solberg og Søreide vil være tilgjengelig for å kommentere saken ytterligere senere fredag.

Den pensjonerte norske grenseinspektøren Frode Berg (64) har sittet fengslet i Moskva siden desember 2017. Han ble i april i år dømt til 14 års fengsel for spionasje.

NTB

Fredag 15. november 2019 ·•· Utenriks

Svensk politi jakter dansk mann etter drap i Malmö
Svensk politi mener at den 24 år gamle kvinnen som ble funnet død i en bil i Malmö torsdag, ble drept. Nå jakter de en dansk mann som er siktet for drapet.

Politi fikk melding om funn av en død kvinne i en bil torsdag kveld. Politipatruljen som kom på stedet, konstaterte at hun var død, og omstendighetene gjorde at en etterforskning om mistenkt drap ble innledet, opplyser politiet.

Kvinnen skal ifølge Sydsvenskan være 24 år gammel.

Tidlig fredag morgen ble en 27 år gammel dansk mann siktet for drapet, ifølge avisen. Han er nå begjært arrestert, så han kan etterlyses internasjonalt.

Mannen skal ikke være bosatt i Sverige.

Politiet er sparsomme med opplysningene om hendelsen.

— Vi er fremdeles veldig interessert i å komme i kontakt med personer som kan ha sett eller hørt noe, eller som var i området i går ettermiddag og kveld, sier Jimmy Mordin ved politiets kommunikasjonssentral til Sydsvenskan fredag morgen.

Det er fremdeles uklart hvordan kvinnen døde.

Malmö har lenge vært herjet av en lang rekke grove voldssaker. På tirsdag skrev avisen Aftonbladet at det har vært 38 gjengrelaterte drap i byen de siste åtte årene. Bare seks av dem er blitt oppklart.

Forrige helg ble en 15-åring drept og en annen kritisk såret i en skyteepisode på en pizzarestaurant i sentrum. Mandag kveld ble en mindreårig gutt skadd i en ny skyteepisode i byen.

NTB-TT

Fredag 15. november 2019 ·•· Utenriks

Bilskilt med Hitler-henvisning forbys i Tyskland
En domstol i Münster har fastslått at det er forbudt i Tyskland å bruke bilskilt som henspiller på Hitler og det året han kom til makten.

Det aktuelle bilskiltet, HH1933, er ikke i overensstemmelse med etiske normer da det åpenbart henspiller på Adolf Hitler og det året han ble kansler, heter det i kjennelsen fra domstolen.

Det var kommunen Viersen på grensen mot Nederland som utstedte skiltet etter søknad fra en bileier. Men så ble godkjennelsen trukket tilbake. Eieren tok så saken til en domstol i Düsseldorf, som også la ned forbud.

Til sist tok bileieren sin skiltsøknad til en overordnet domstol i Münster, og der stansen prosessen. Nå er skiltet avskiltet for godt.

NTB-DPA

Fredag 15. november 2019 ·•· Innenriks

Ny ordning gjør det enklere å varsle om miljøkriminalitet
Miljødirektoratet lanserer en ny løsning som skal gjøre det enklere å både tipse og varsle om miljøkriminalitet.

Miljøminister Ola Elvestuen (V) sier at miljøkriminalitet er et alvorlig problem med store negative konsekvenser for klima.

— Samtidig anses miljøkrim for å ha lav oppdagelsesrisiko sammenlignet med mange andre former for kriminalitet, derfor er digital tipsordning for miljøkriminalitet viktig for at vi skal få vite om flere overtredelser, sier han.

Med den nye løsningen kan alle melde inn tips som gjelder mistanker om ulovlige miljøforhold, inkludert varsel om ulovlige miljøforhold som arbeidstakere har sett på egen arbeidsplass.

Tipsere og varslere kan benytte seg av direktoratets nettside , der de også kan laste opp bildebevis av miljøsaken som meldes inn. Tipsere er sikret anonymitet av Miljødirektoratet. Ved varsling til offentlige myndigheter har myndighetene taushetsplikt.

— Vi oppfordrer folk til å melde ifra når de har mistanke om at det skjer ulovlige forhold som kan skade natur og miljø. Tips og varsler fra publikum er nyttig informasjon for oss i arbeidet med å bekjempe miljøkriminalitet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

NTB

Fredag 15. november 2019 ·•· Innenriks

500 gater og veier i Norge har fått nye navn
Rundt 500 gater og veier har fått nye navn det siste året på grunn av kommunesammenslåinger.

Bakgrunnen for endringene er at ingen gater eller veier skal ha samme navn i en og samme kommune, skriver P4.

Per oktober er 500 veinavn endret, mens 41 navn er oppe til behandling i kommunene rundt omkring.

— Det vil være noen få veier som ikke rekker å få nye navn før årsskifte, sier prosjektmedarbeider Inger Margrethe Kristiansen i Kartverket.

Navneendringene er gjort i totalt 109 kommuner, som skal bli 43 kommuner etter kommunesammenslåingene som gjelder fra 1. januar 2020.

Svelvik, Nedre Eiker og Drammen er blant kommunene som slås sammen. Rundt 70 navn i den nye kommunen måtte skriftes ut.

Siden i fjor høst har også rundt 3.500 fylkesveier her i landet fått nytt veinummer. Når omleggingen er fullført skal alle riks- og fylkesveier ha unike numre. Målet er å unngå at man får to eller flere fylkesveier med samme nummer i forbindelse med fylkessammenslåingene.

NTB

Fredag 15. november 2019 ·•· Utenriks

SD største parti i Sverige på måling
Sverigedemokraterna får 24 prosent oppslutning på en fersk måling, noe som gjør dem til Sveriges største parti.

For første gang siden Demoskop startet å utføre målinger for Aftonbladet , er Sverigedemokraterna Sveriges største parti.

Socialdemokraterna får 22 prosent oppslutning på målingen, det laveste tallet partiet noensinne har fått i en Demoskop-måling.

SD-leder Jimmie Åkesson sier han ikke er overrasket over at målingen går hans vei.

— Vi har sett en utvikling i hele høst der vi har nærmet oss Socialdemokraterna, sier han til Aftonbladet.

Partisekretær Lena Rådström Baastad i Socialdemokraterna sier hun er skuffet over den lave oppslutningen i målingen.

— Jeg er ikke overrasket over det året vi har lagt bak oss. Med gjengdrap, skuddvekslinger og eksplosjoner. Der må vi som regjeringsparti betale en pris, sier hun til avisen.

Ifølge Demoskop tar Sverigedemokraterna velgere fra Socialdemokraterna og Moderaterna. Moderaterna, som også taper velgere til Kristdemokraterna, får 17,8 prosent på målingen.

NTB

Fredag 15. november 2019 ·•· Utenriks

To palestinere såret i israelske luftangrep mot Gazastripen
To palestinere får behandling på sykehus etter at Israel utførte luftangrep mot Gazastripen natt til fredag, bekrefter lokale helsemyndigheter.

— Vi treffer for øyeblikket terrormål mot Islamsk hellig krig (Jihad) i Gaza, skrev det israelske forsvaret (IDF) i en melding på Twitter natt til fredag.

Forsvaret skrev videre at angrepet kom som følge av at den palestinske gruppen Islamsk hellig krig avfyrte fem raketter fra Gazastripen mot Israel torsdag, ikke mange timene etter at partene inngikk en våpenhvileavtale. To av rakettene ble stoppet av rakettforsvarssystemet deres, ifølge det israelske forsvaret.

Våpenhvilen ble inngått etter to dager med israelske luftangrep og palestinske rakettangrep som drepte 34 palestinere, mange av dem sivile, ifølge palestinske kilder. Blant de drepte er seks medlemmer av samme familie, har helsepersonell i Gaza uttalt.

— IDF ser svært alvorlig på brudd på våpenhvilen og rakettene rettet mot Israel, sier det israelske forsvaret i en uttalelse.

I uttalelsen sier de videre at de er forberedt på å «fortsette å operere som nødvendig mot alle forsøk på å skade israelske sivile».

Egypt og FN meklet mellom partene for å få til en våpenhvile.

NTB-DPA-AFP

Fredag 15. november 2019 ·•· Innenriks

Rødt vil bruke 5,3 milliarder kroner mot familiefattigdom
Rødt vil prioritere kamp mot familiefattigdom i sitt alternative budsjett. Totalt vil partiet bruke 5,3 milliarder kroner på ulike tiltak.

— Barn velger ikke sine foreldre, derfor er fattigdommen som rammer barn ekstra urettferdig. Andelen som vokser opp i fattigdom øker, men våre forslag viser at det er fullt mulig å gjøre noe med, sier Silje J. Kjosbakken, 2. nestleder i Rødt til NTB.

Partiet legger fram sitt alternative budsjett fredag formiddag. Der vil flere poster knytte seg til å redusere familiefattigdom. Partiet vil blant annet øke barnetrygden med 1,9 milliarder kroner, bruke 1,6 milliarder kroner på å heve sosialhjelpssatsen med 25 prosent, gi full barnetrygd til folk med sosialhjelp og øke barnetillegget for uføre.

Partiet vil også bruke 891 millioner kroner på å innføre gratis barnehage for alle 5-åringer og 80 millioner kroner på målrettede tiltak for fattige familier.

NTB

Fredag 15. november 2019 ·•· Utenriks

Trump: Riksrettsprosessen veldig tøft for familien
President Donald Trump sier riksrettsprosessen mot ham er «veldig urettferdig», og sier det er «veldig tøft» for familien hans.

På besøk i delstaten Louisiana gjentok den amerikanske presidenten at riksrettsgranskningen mot ham er en «heksejakt», men mente også at det er en politisk velsignelse i og med at han ønsker å bli gjenvalgt neste år.

— Jeg har ett problem. Riksrett for meg er et skittent ord. Det har vært veldig urettferdig, veldig tøft for familien min, sa Trump.

I Louisiana gjentok Trump også at han ikke har gjort noe galt, og han hevdet at han ikke hadde behov for å be Ukraina om å undersøke tidligere visepresident Joe Biden og sønnen Hunter.

Demokratene i Representantenes hus planlegger å bruke de neste ukene til å bevise at Trump misbrukte sin makt ved å be Ukraina om hjelp til å vinne presidentvalget neste år. Trumps plan var ifølge Demokratene å få Ukraina til å sverte hans politiske rival Joe Biden og sønnen Hunter ved å innlede en korrupsjonsetterforskning mot dem.

Den første høringen i riksrettssaken var onsdag. Da forklarte USAs fungerende Ukraina-ambassadør William Taylor og statssekretær George Kent i utenriksdepartementet seg.

NTB-AP

Fredag 15. november 2019 ·•· Utenriks

Stoltenberg frykter IS-fanger kan slippe fri
USA krever at Europa henter hjem sine fengslede IS-krigere i Irak og Syria. NATO-sjef Jens Stoltenberg har ikke tatt stilling til hva medlemslandene bør gjøre.

Stoltenberg var torsdag i Det hvite hus for å møte USAs president Donald Trump. Et av de viktigste temaene på møtet ved siden av NATO og byrdefordeling, var situasjonen i Nord-Syria.

Fremmedkrigere har i lang tid blitt holdt til fange i leirer, og flere skal ha rømt etter at Tyrkia startet en offensiv mot nordlige Syria i oktober. Flere europeiske land ønsker ikke å ta sine statsborgere tilbake, noe USAs utenriksminister Mike Pompeo torsdag sa at de krever.

— Her har vi ikke kommet fram til noen konklusjon, det er veldig mange ulike meninger også innad i NATO, sier Stoltenberg under en pressekonferanse utenfor Det hvite hus etter møtet med Trump.

NTB

Fredag 15. november 2019 ·•· Innenriks

MDG vil øke bensinavgiften med fem kroner literen
I sine alternative budsjett foreslår både Miljøpartiet De Grønne og Rødt å øke bensinavgiften. Samtidig vil begge partiene innføre klimabelønning.

Belønningen er noe MDG luftet allerede i 2016, og det skal gjøre miljøskatter lettere for folk flest å svelge, samtidig som det motiverer til mindre forbruk av bensin og diesel.

I MDGs budsjettforslag som legges fram neste torsdag, foreslår partiet å øke bensinavgiften med hele fem kroner per liter.

— Det viktigste er å få en solid miljøeffekt som får folk til å endre atferd. Vår modell er enkel, ubyråkratisk og omfordelende, sier nasjonal talsperson Arild Hermstad i MDG til Klassekampen.

Partiet ønsker også å bruke inntektene fra flypassasjeravgiften til klimabelønningspotten, noe som ifølge avisa gir en pott på 8,3 millioner kroner og kontantutbetalinger på i overkant av 1.500 kroner fordelt på alle — uansett inntekt.

MDG har også vedtatt at de som bor i distriktene, og som er avhengige av å kjøre bil, vil få mer.

Rødt, som legger fram sitt alternative budsjett fredag, foreslår å skru opp CO2-avgiften 50 prosent, noe som tilsvarer en økt bensinavgift på 80 øre per liter. Samtidig vil folk få tilbakebetalt de økte klimaavgiftene i form av kontantutbetalinger, avhengig av inntektsnivå, forteller Rødts leder Bjørnar Moxnes til Klassekampen.

Tidligere denne uken foreslo Ap en lignende klima- og avgiftspolitikk. Klimabelønning er ikke en del av SVs alternative budsjett som legges fram mandag.

NTB

Fredag 15. november 2019 ·•· Innenriks

«Ja, vi elsker» blir omsider Norges nasjonalsang
Stortinget vil gjøre «Ja, vi elsker» til Norges offisielle nasjonalsang, 150 år etter at den ble skrevet.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Torsdag ble det klart at en enstemmig familie- og kulturkomité på Stortinget støtter forslaget fra Frps Morten Wold om å gi Bjørnstjerne Bjørnsons fedrelandssang den offisielle statusen den ikke har hatt til nå. Det endelige vedtaket gjøres i Stortinget 11. desember.

— Jeg er glad for at alle partiene valgte å gå inn og støtte forslaget. «Ja, vi elsker» er en sang vi alle har et forhold til og det føles riktig å formalisere det ved at Stortinget vedtar den som nasjonalsang, sier Wold til NTB.

Han påpeker at mange land har vedtatt hva som skal være deres nasjonalsang, og mener det var på tide at Norge gjorde det samme.

— Da er det slått fast en gang for alle, sier Wold, som mener det nå heller ikke er nødvendig å debattere tekstens innhold mer.

Få har stilt spørsmål ved sangens status som uoffisiell nasjonalsang, men det har likevel vært debatt om teksten. En av strofene som trekkes fram er denne: «Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett». SV-veteran Oddny Miljeteig er blant dem som har omtalt sangen som kjønnsdiskriminerende og utdatert.

Bjørnstjerne Bjørnsons første versjon av teksten ble skrevet og publisert til Stortingets åpning i 1859, ifølge Store Norske Leksikon. Han gjorde flere endringer, og den endelige versjonen kom ti år senere. Melodien er skrevet av Rikard Nordraak.

NTB

Fredag 15. november 2019 ·•· Innenriks

Boken til Durek Verrett gis ut i Norge
Boken «Spirit Hacking», skrevet av den selverklærte sjamanen Durek Verrett, gis ut av Lille Måne Forlag, opplyser Dagbladet.

— Jeg tenker boka kan gi spirituelt påfyll til de som ønsker det, så får folk velge selv hva de vil være med på og ikke, sier forlegger Jan Mesicek i Lille Måne til Dagbladet.

Forlaget opplyser på sine nettsider at boka kommer ut 29. november, og den får på norsk tittelen «Sjamanens reise».

Cappelen Damm stoppet i oktober boka til den selverklærte sjamanen. Ifølge forlagssjef Knut Ola Ulvestad ble den stoppet på grunn av etiske vurderinger.

Cappelen Damm ble oppmerksom på problematiske passasjer i boka først etter mediestormen som oppsto da den ble utgitt i USA.

— Det var passasjer i den amerikanske versjonen som vi ikke trodde var med i den norske utgaven. Det viste seg imidlertid at bøkene var identiske, opplyste Ulvestad til NTB. Han understreker at det spesielt er avsnittene som handler om årsaker og behandlingsformer for kreft som er problematiske.

Verrett ble kjent for nordmenn i forbindelse med at han og prinsesse Märtha Louise i mai erklærte at de var et par. Dette var like før de startet foredragsturneen «The Princess and the Shaman». Märtha Louise fikk mye kritikk i forbindelse med turneen, som førte til at hun sluttet å bruke prinsessetittelen kommersielt.

NTB

Fredag 15. november 2019 ·•· Innenriks

Flest frykter å møte utenlandske vogntog i trafikken
En fersk undersøkelse viser at det norske bilister frykter mest i trafikken er møte med utenlandske vogntog.

55 prosent av de spurte trekker fram utenlandske vogntog som sin største frykt i en undersøkelse YouGov har utført for Frende Forsikring.

— Når vi ser at utenlandske vogntog kjører seg fast på fjellet med sommerdekk, stoppes i kontroller eller tar fyr i tunneler er det klart det setter spor hos folk, sier Roger Ytre-Hauge som er fagsjef på motor i Frende Forsikring.

Flere vogntog kjører med dekk som er uegnet for vinterføret i Norge. Dette gjør at mange havner i grøftekanten.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) varslet i oktober at kravene til tunge kjøretøy skal skjerpes fra vinteren. Dette går blant annet ut på økte midler til kontroller og økte krav til dekk og utstyr.

— Skjerpede krav til vinterdekk på vogntog og penger til flere kontroller er gode tiltak, sier Ytre-Hauge.

Tall fra Statens vegvesen viser at 18 prosent av dødsulykkene på norske veier i 2018 var kollisjoner mellom personbil og lastebil, buss eller vogntog. De to ulykkestypene som skjer oftest er møteulykker og utforkjøringer.

Videre på listen over hva de spurte bilistene frykter mest i trafikken er glatt føre og dyr i veibanen.

NTB

Fredag 15. november 2019 ·•· Innenriks

Oslo Ap vil tilbakebetale noe av bompengene til oslofolk
Arbeiderpartiet i Oslo foreslår å gjøre Oslo til prøveby for klimabelønning, som går ut på at økte miljøavgifter skal betales direkte tilbake til folket.

Belønningen skal gjøre det enklere for folk flest å svelge økte klimaavgifter, sier miljøpolitisk talsperson Andreas Halse i Oslo Arbeiderparti til Klassekampen.

— Fram til i dag har vi tatt inn bompenger fra bilistene og brukt dem på kollektivtilbud og sykkelveier. Det er aktverdig, men kanskje vi må se på måter som er mindre omstridt, sier han.

Tirsdag åpnet Ap-leder Jonas Gahr Støre for å gjøre klimaavgift til fordeling (KAF) til Ap-politikk. Ordningen som i fjor ble innført i Canada, har støtte hos blant andre Naturvernforbundet, SV, MDG og Rødt.

Senterpartiet har vært skeptiske til ordningen, som de mener kan slå skeivt ut for folk i distriktene som er avhengige av bil som fremkomstmiddel.

Halse i Oslo Ap utelukker ikke at debatten om tiltaket kan bli stor også internt i Arbeiderpartiet. Han mener ordningen først bør prøves ut i byene, før den eventuelt kan utvides til hele landet.

NTB

Torsdag 14. november 2019 ·•· Innenriks

Forbund mener voldsutsatte lærere står alene
Skolenes Landsforbund vil straffeforfølge arbeidsgivere som ikke tar vold mot skoleansatte på alvor, og de mener voldsutsatte lærere ofte står alene.

Forbundet viser til flere hendelser hvor både kommune og rektor ikke har ønsket å anmelde voldsovergrep, og overlatt det til den voldsutsatte ansatte.

— Det er arbeidsgiver som har ansvar for å anmelde, påpeker forbundssekretær Geir Allan Stava i Skolenes Landsforbund overfor Klassekampen.

Han mener læreren kan havne i en vanskelig situasjon om vedkommende må anmelde saken selv. Blant annet kan det ødelegge relasjonen med elever og foresatte, og det skaper en risiko for represalier, mener han.

14 prosent av grunnskolelærere i Norge ble i fjor utsatt for vold og trusler fra elever eller foresatte, ifølge Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse.

Skolenes Landsforbund ber nå sine tillitsvalgte om å politianmelde arbeidsgivere som ikke beskytter og følger opp lærere som utsettes for vold.

— En arbeidsgiver som løper fra ansvaret, bryter loven og risikerer straff, sier Stava.

Også Arbeidstilsynet sier at vold og trusler er et arbeidsmiljøproblem, og de anbefaler sterkt at arbeidsgiveren tar ansvar for anmeldelse — etter samtykke fra den ansatte.

NTB

Torsdag 14. november 2019 ·•· Innenriks

Nav skjerper sikkerhetsrutinene for sine ansatte
Nav tar grep og skjerper sine sikkerhetsrutiner for å hindre angrep på ansatte i forbindelse med trygdeskandalen.

— Når en sak som dette skjer, og det dekkes så stort i mediene, blir det voldsomt stort. Noen ganger kan det «blusse opp», det vet man aldri. Det behøver ikke være dem som er berørt av EØS-saker, men det kan smitte over på andre folk som er i en krevende livssituasjon, sier Navs HR-direktør Gunhild Løkkevold til Dagbladet.

Alle Navs enheter er bedt om å ta en ekstra gjennomgang av trusselutviklingen i sine enheter, i tillegg til at alle kontoransatte er bedt om å utvise ekstra årvåkenhet.

Et annet av tiltakene de gjør, er å ta en ekstra runde med sine ansatte om de allerede etablerte sikkerhetsrutinene, som blant annet krever at folk må legitimere seg hvis de skal komme i kontakt med Nav-ansatte.

I fjor ble det registrert 2.000 tilfeller hvor ansatte ble utsatt for vold, trusler eller sjikane. Det er så langt ikke registrert tilfeller av vold eller trusler knyttet til trygdesaken, men det har vært «noen få» tilfeller av uønskede hendelser mot ansatte etter at saken ble kjent.

Siden EUs nye trygderegler ble en del av norsk lov i 2012, har ikke Nav praktisert reglene om å ta med seg sykepenger, AAP og/eller pleiepenger til andre EØS-land riktig. Rundt 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg, og minst 48 mennesker er urettmessig dømt for trygdesvindel.

NTB

Onsdag 13. november 2019 ·•· Innenriks

Politiet leter etter tre gutter etter knivstikking i Oslo
En 23 år gammel mann ble onsdag kveld knivstukket i området Kværnerdalen i Oslo, melder politiet. De leter etter tre gutter etter hendelsen.

Mannen som ble knivstukket, meldte selv fra til politiet om hendelsen klokken 21.32.

Han ble først fraktet til legevakt med ambulanse, og det ble opplyst at han ikke er kritisk skadd. Senere, klokken 22.43, opplyser politiet på Twitter at mannen er kjørt videre til sykehus.

— Han hadde skader som gjorde at de ønsket å kjøre ham videre til sykehuset. Det skal ikke være kritisk, men han fremstår som moderat eller alvorlig skadd, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

Den fornærmede mannen har opplyst til politiet at det var tre gutter i 15-årsalderen som utsatte ham for vold.

— Vi pratet med ham på stedet, og vi har pratet med ham på telefon. Nå må han først og fremst få behandling, før vi så fort som mulig kan gjøre et avhør av ham for å få mer informasjon, sier operasjonslederen.

Til TV 2 bekrefter innsatsleder på stedet, Svein Bjelland, at det dreier seg om knivstikking. Politiet har foreløpig ikke gjort funn av kniven.

De mistenkte guttene skal ha vært mørke i huden og mørkkledde. De hadde stukket fra området da politiet ankom.

— Vi har gode beskrivelser av dem som er mistenkt i saken, og vi har jobbet på stedet for å sikre spor. Videre går vi dør til dør for å høre om noen har sett noe, sier Hekkelstrand.

Hendelsesforløpet er foreløpig ukjent. Det er heller ingenting som tyder på at de mistenkte og den fornærmede kjente hverandre fra før.

NTB

Onsdag 13. november 2019 ·•· Innenriks

Lørenskog-saken: Politiet kan sitte på DNA-profilen til gjerningsperson
Politiet har holdepunkter for at en ukjent DNA-profil som er avsatt sentralt på åstedet, kan knyttes til bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen, ifølge VG.

Ifølge avisa har politiet klart å gjenskape minst én DNA-profil i høst, og det kan bety at politiet kan sitte med DNA-profilen til en gjerningsperson som bortførte Anne-Elisabeth Hagen fra sitt hjem i Sloraveien på Lørenskog 31. oktober 2018.

Etterforskningsleder Tommy Brøske bekrefter overfor VG at politiet har gjort funn av DNA-spor.

— Ja, vi har sikret DNA som vi anser som interessant slik saken står nå. Det jobbes videre med få finne ut hvilken betydning disse sporene har for etterforskningen av vår sak, sier han.

Det er ikke kjent om DNA-profilen politiet sitter på, er en fullstendig eller ufullstendig profil. Fra tidligere er det kjent at politiet har kontaktet vitner i saken for å avgi DNA-prøve.

Det er nå over ett år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Lørenskog i Akershus. På sensommeren begynte politiet å gå ut med detaljert informasjon om funn de har gjort i det de betrakter som åstedet: familiens bolig på Fjellhamar. I august viste politiet fram en fritidssko av samme type som de tror gjerningspersonen har brukt, og som har avsatt avtrykk i huset.

I tillegg har politiet sendt ut bilder og omtalt strips, brevark og en konvolutt som er funnet i boligen, samt i hvilke forretninger de er solgt. Det er også gjort funn av andre personlige eiendeler som politiet ikke har opplyst om.

NTB

Onsdag 13. november 2019 ·•· Utenriks

Facebook: Har slettet milliarder av falske kontoer
Facebook sier de har slettet 5,4 milliarder falske kontoer så langt i år. Mange av kontoene ble slettet rett etter at de ble opprettet.

— Vi har forbedret vår evne til å oppdage og blokkere forsøk på å opprette falske kontoer, opplyser IT-giganten i en fersk rapport onsdag.

Der anslår Facebook at selskapet ved hjelp av sine nye systemer daglig klarer å stanse millioner av forsøk på å opprette falske kontoer.

I rapporten kommer det også fram at amerikanske myndigheters krav om å få tilgang til brukerinformasjon aldri har vært så høyt som nå.

NTB-AFP

Onsdag 13. november 2019 ·•· Utenriks

Ledende medlem av nynazistisk gruppe pågrepet for hærverk mot jødisk gravplass
To menn er pågrepet for helgens hærverk mot en jødisk kirkegård i Randers. En av dem er såkalt redeleder for Den nordiske motstandsbevegelsen i Danmark.

Mennene på 27 og 38 år er siktet for overtredelse av straffelovens såkalte rasismeparagraf og for hærverk.

Påtalemyndigheten vil onsdag be retten i Randers om at de to varetektsfengsles, opplyser Østjyllands politi onsdag. Begge nekter straffskyld.

Forstår hærverket

Mannen på 38 år er Jacob Vullum Andersen, en såkalt redeleder for Den nordiske motstandsbevegelsen i Danmark, ifølge nyhetsbyrået Ritzau. Han kommenterte nylig hærverket på kirkegården i Randers.

— Vi synes det er positivt at folk omsider har begynt å våkne opp til en erkjennelse av at jøder med makt, og jødisk infiltrasjon i samfunnet er ytterst skadelig og uønsket, sa han til TV 2 Østjylland.

Han påpeker samtidig at det ikke er organisasjonen som står bak hærverket.

NTB-RITZAU

Onsdag 13. november 2019 ·•· Innenriks

140 dødsulykker med vogntog gransket
Fra 2014 til 2018 var det 140 dødsulykker med tunge kjøretøy på norske veier. I tre av fire tilfeller var det andre enn vogntoget som forårsaket ulykken.

Det viser sammenstillingen Samferdselsdepartementet har laget med tall fra Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe (UAG) for perioden 2014 til 2018.

I 26 prosent av ulykkene var det vogntoget som var «utløsende enhet». I de aller fleste ulykkene var det andre trafikanter som forårsaket ulykken.

— Alle som er ute på veien, kan bidra til større sikkerhet. Men tallenes tale er klare. Norske vogntog forårsaker forholdsmessig få ulykker, men er involvert i mange fordi andre trafikanter forårsaker ulykken, sier leder Geir Mo i Norges Lastebileier-Forbund.

NTB

Onsdag 13. november 2019 ·•· Innenriks

Politiet tar beslag i millionformuen til draps- og terrorsiktede Philip Manshaus
Påtalemyndigheten har begjært heftelse i verdier som tilhører Philip Manshaus, for å sikre betaling av erstatning og oppreisning til etterlatte og ofre

22-åringen motsetter seg beslaget, og vil prøve saken for retten, skriver Nettavisen.

I eiendomsregisteret går det fram at Oslo politidistrikt har tatt heft i 22-åringens millionformue. Det betyr at politiet har kontroll over formuen hans, slik at han ikke kan disponere den selv.

Av dokumenter Nettavisen har fått tilgang til, går det fram at det gjelder en halvpart av en leilighet han eier i Oslo, og politiet har tatt heft i verdier på inntil fem millioner kroner. Ifølge eiendomsregisteret ble leiligheten kjøpt av Manshaus og et familiemedlem for 5,9 millioner kroner i november 2016.

— Min klient samtykker ikke til heftelsen fordi han ønsker å disponere over midlene sine selv. Han vil derfor ha en rettslig behandling av dette, sier forsvarer Unni Fries til Nettavisen.

Det var lørdag 10. august at moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum ble rammet av terror, men ingen personer ble alvorlig skadd. Kort tid før moskéangrepet drepte Manshaus sin 17-år gamle stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen.

NTB

Onsdag 13. november 2019 ·•· Innenriks

Solberg måtte svare for Grandes utspill om elbilmisunnelse
Ap-leder Jonas Gahr Støre vil vite om statsminister Erna Solberg (H) deler Venstre-lederens oppfatning om misunnelse i diskusjonen om prisen på elbiler.

Utgangspunktet er at Arbeiderpartiet i sitt alternative budsjett foreslår at de dyreste elbilene skal være momsfrie inntil 600.000, men ilegges moms for det beløpet som eventuelt overstiger dette.

— Arbeiderpartiet vil øke momsen på de dyreste elbilene — så da veit vi det: Misunnelsen er en større drivkraft enn ønske om en bilpark med nullutslippsbiler, skrev Venstre-leder Trine Skei Grande på Twitter.

Støre tok opp saken i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

— Det er fritt fram å kjøpe slike biler med både kvalitet og ekstrautstyr. Men i Ap mener vi det er rimelig at du betaler momsen selv på de dyreste bilene over 600.000 kroner, sa han.

— Partilederen i Venstre kaller dette et uttrykk for misunnelse. Er statsministeren enig med Trine Skei Grande? ville han vite.

NTB

Onsdag 13. november 2019 ·•· Innenriks

Ledigheten faller blant innvandrere i Norge
I alt 5,5 prosent av innvandrere i Norge var helt arbeidsledige i tredje kvartal. Det er en nedgang på 0,4 prosentpoeng fra samme periode i 2018.

Til sammenligning var ledigheten blant befolkningen for øvrig 1,7 prosent i tredje kvartal. Det er på samme nivå som i fjor.

Andelen arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak var 5,8 prosent blant innvandrermenn og 7,4 prosent blant kvinnene. Det er en nedgang på 0,5 prosent for menn og 0,7 prosent for kvinnene.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at 1.339 færre innvandrere var registrert ledige eller på tiltak i tredje kvartal 2019, målt mot samme periode i 2018. Til sammen er 31.142 innvandrere helt arbeidsledige og deltakere på tiltak ved utgangen av kvartalet, viser SSBs tall.

Høyest arbeidsledighet var det blant innvandrere fra Afrika, hvor 9,6 prosent var helt ledige. Blant innvandrere fra Asia var ledigheten 6,2 prosent. Lavest ledighet finner vi blant innvandrere fra Norden der 2,3 prosent er registrert helt ledige.

NTB

Onsdag 13. november 2019 ·•· Utenriks

Danske fremmedkrigeres barn blir ikke automatisk danske statsborgere
Danmarks regjering foreslår at danske barn, som blir født i områder der terrororganisasjoner deltar i væpnet konflikt, ikke lenger kan bli danske statsborgere.

Venstre har uttrykt støtte til forslaget, som dermed ligger an til å få flertall i Folketinget.

— Vi er umiddelbart positivt innstilt, sier partiets talsmann i asyl- og innvandringssaker, Morten Dahlin.

Forslaget er ute på høring, men mange instanser kritiserer at barn skal straffes for foreldrenes handlinger.

Lovutkastet er foreløpig siste trekk fra danske myndigheter i håndteringen av det problemkomplekset som fremmedkrigere utgjør.

Et flertall i Folketinget har allerede vedtatt et forslag som gjør det mulig å frata fremmedkrigere statsborgerskap gjennom et administrativt vedtak, uten at saken skal opp for en domstol.

Men med henvisning til konvensjoner Danmark har undertegnet, hevder flere i høringsrunden at en fremmedkriger ikke kan fratas sitt danske statsborgerskap, såfremt han ikke er borger av to land.

Institutt for menneskerettigheter mener at lovutkastet vil innføre en ordning som bryter med Danmarks internasjonale forpliktelser.

— Det er etter vår oppfatning i strid med en langvarig politisk og juridisk tradisjon og forpliktelse at man lar barnets statsborgerskap følge foreldrenes, sier direktør Jonas Christoffersen.

NTB-Ritzau

Onsdag 13. november 2019 ·•· Utenriks

USA holder tusenvis av barn innesperret på mottak
70.000 barn av asylsøkere har i år vært holdt innesperret i mottak i USA, viser tall fra myndighetene. Mange av barna får alvorlige traumer og skader for livet.

En tre år gammel jente var på vei nordover i flere uker, trygt passet på fanget til faren som ville søke asyl i USA. Nå vil hun ikke engang se på ham lenger.

På grensa til USA ble de to, som kommer fra Honduras, skilt med tvang. Deretter ble den lille jenta plassert i fosterhjem, misbrukt seksuelt og til slutt deportert til hjemlandet, sammen med faren.

I dag er jenta innesluttet, redd og sint, overbevist om at faren forlot henne. Han frykter at de nære båndene mellom dem er brutt for alltid.

— Jeg tenker på traumet hun har, for traumet forfølger også meg og har ikke blitt noe mindre, sier han, få dager at de to ble gjenforent.

NTB-AP

Onsdag 13. november 2019 ·•· Innenriks

Oslo vil plante 100.000 trær innen 2030
Oslo byråd inviterer til dugnad og ønsker å plante 100.000 nye trær i Oslo innen 2030.

— Kommunen skal ikke stå for all denne plantingen på egen hånd. Den skal gjennomføres i dialog med utbyggere og næringslivet og vi vil også se på ulike løsninger for hvordan innbyggerne kan bidra ved for eksempel å plante trær i hagene sine og andre steder, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG) til Dagsavisen.

Hun innrømmer at det er et hårete mål, men mener det er et trivselstiltak som vil gjøre byen hyggeligere.

De nye trærne skal plantes i byggesonen hvor det ifølge Plan- og bygningsetaten i dag er mellom 700.000 og 1,2 millioner trær.

Også i Bergen er det vedtatt en strategi om å øke antallet trær, mens det i Stavanger jobbes med en forvaltningsplan med samme mål.

NTB

Onsdag 13. november 2019 ·•· Utenriks

Thunberg tar katamaran til Spania
Klimaaktivisten Greta Thunberg skal seile fra Virginia på USAs østkyst til Spania med en 15 meter lang katamaran for å delta på klimatoppmøtet i desember.

Med seg på turen «over dammen» på La Vagabonde har hun den britiske seileren Nikki Henderson, faren sin Svante Thunberg, de australske båteierne Riley Whitelum og Elayna Carausu og deres sønn Lenny på 11 måneder.

Turen over Atlanterhavet starter fra Hampton onsdag, skriver 16-åringen på Twitter.

I likhet med hennes forrige seiltur, blir turen tilbake til Europa av den miljøvennlige sorten. La Vagabonde er utstyrt med solcellepanel og vannturbiner som sørger for strøm. Denne gangen vil det imidlertid være et toalett på fartøyet.

— Det uendelig mange rundt om i verden som ikke har tilgang til toalett. Det er ikke viktig, men det er fint å ha, sier Thunberg om oppgraderingen.

Det er ventet at turen kommer til å ta to til fire uker, men Thunberg satser på at hun rekker fram til Madrid før klimatoppmøtet i starten av desember.

Thunberg ba i starten av november om hjelp til å returnere til Europa i og med at klimakonferansen ble flyttet fra Chile til Spania. Båteierne Whitelum og Carausu kontaktet Thunberg for å tilby henne å sitte på. Australierne skal dokumentere reisen.

Thunberg, som ikke vil fly av miljøhensyn, har vært i Nord-Amerika siden hun i august krysset Atlanterhavet med seilbåten Malizia II.

NTB-TT-AP

Onsdag 13. november 2019 ·•· Innenriks

Norske vogntogsjåfører involvert i flest dødsulykker
Fra 2014 til 2018 var det 140 dødsulykker med tunge kjøretøy på norske veier. I 105 av ulykkene satt en nordmann bak rattet.

Det viser sammenstillingen Samferdselsdepartementet har laget med tall fra Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe (UAG) for perioden 2014 til 2018.

Til sammenligning var utenlandske sjåfører involvert i 34 av dem. I én dødsulykke er førerens nasjonalitet ikke oppgitt.

Norske sjåfører i seks dødsulykker årlig

Sammenstillingen viser også at det i tre av fire ulykker er andre kjøretøy, eller andre trafikanter, som har forårsaket ulykken der tunge kjøretøy er involvert.

Av de 37 dødsulykkene hvor tungbilen var utløsende for ulykken var ti av dem med utenlandske sjåfører. Utenlandske vogntogsjåfører har med andre ord vært fører av utløsende enhet i gjennomsnitt 2 dødsulykker per år de siste 5 årene.

For norske tungbilsjåfører viser tallene at de var involvert i om lag seks dødsulykker årlig.

NTB

Onsdag 13. november 2019 ·•· Innenriks

Ap og Sp reagerer på Bane Nors million-merkevarebygging
Flere reagerer etter at regjeringen har gitt Bane Nor et seks års budsjett på 54 millioner kroner øremerket design- og merkevaretjenester.

— Selvsagt skal man informere om aktiviteten sin, men å bygge en merkevare, det er jåleri og en sløsing med skattebetalernes penger. Dette er penger som i stedet burde vært brukt til å gjøre norsk jernbane bedre, sier Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik til Kampanje.

Han kaller budsjettmidlene for «et utslag av ukultur i staten», der det er en holdning at ulike enheter skal ha en egen merkevarestrategi.

Også Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson, Sverre Myrli, reagerer på pengebruken, og stempler den som «vanvittig».

— Jeg vil ikke kritisere Bane Nor, men regjeringen. Det er de som splitter opp jernbanen og lager alle disse mer eller mindre fristilte enhetene og foretakene, skriver han i en tekstmelding til bransjenettstedet.

Leder for merkevare og design i Bane Nor, Truels Brodtkorb, mener på sin side at Bane Nor har en jobb å gjøre for å synliggjøre samfunnsoppdraget.

— Vårt mandat er nedfelt, og vi har et oppdrag om å formidle overfor folk hva som er vårt oppdrag, rolle og ansvar, og det har så langt ikke vært tydelig nok kommunisert, sier han.

Totalt har regjeringen satt av 26,8 milliarder til jernbanen i neste års statsbudsjett.

NTB

Onsdag 13. november 2019 ·•· Innenriks

Stavanger-par risikerer fengsel for menneskehandel
Påtalemyndigheten mener en mann i 40-årene og hans kone i 30-årene utnyttet fire indiske kokker til tvangsarbeid i restauranten de drev i Stavanger.

I tingretten ble ekteparet i januar dømt til henholdsvis to år og to måneder og halvannet års fengsel for menneskehandel og tvangsarbeid, skriver Stavanger Aftenblad.

Dommen ble anket til Gulating lagmannsrett, hvor statsadvokat Tore Kulstad tirsdag la ned påstand om straffeutmåling tilnærmet lik dommene fra tingretten.

Ekteparet, som sammen drev en indisk restaurant, nekter for de alvorligste anklagene rettet mot dem.

Politiet begynte å spane på ekteparet i 2014 etter at tre ansatte kunne fortelle som alvorlige brudd på arbeids- og lønnsforhold. Få dager senere, 13. desember, gikk Arbeidstilsynet til aksjon og politiet pågrep ekteparet.

NTB

Onsdag 13. november 2019 ·•· Innenriks

Palestinske skolebøker forherliger martyrdød — stortingstopper vil revurdere norsk støtte
Tekster i nye palestinske skolebøker forherliger hellig krig og martyrdød. Norge støtter palestinske utdanningsmyndigheter med 55 millioner kroner årlig.

Anniken Huitfeldt ber nå om en redegjørelse fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) om hva regjeringen har gjort siden de ble kjent med innholdet i bøkene, ifølge Aftenposten.

— Vi må være sikre på at pengene blir brukt til å fremme fred og forsoning, ikke til å bygge opp motsetninger. Vi vil avvente spørsmål om bevilgninger til etter denne redegjørelsen, sier Huitfeldt.

Norge økte i år den årlige støtten til palestinske utdanningsmyndigheter fra 40 til 55 millioner kroner. Statssekretær Audun Halvorsen i UD presiserer at støtten ikke går til lønninger, driftsutgifter, trykking av bøker eller skolepensum, men i hovedsak til infrastruktur, som bygging og renovasjon av skoler.

I de nye bøkene er henvisninger til fredsprosesser de siste 25 årene fjernet. Martyrdød og hellig krig omtales som «det viktigste i livet», ifølge avisen.

EU og FN har kritisert bøkene, og EU skal granske innholdet i pensum.

Høyres Michael Tetzschner er bekymret over utviklingen hos palestinske selvstyremyndigheter.

— Jeg synes vi må ta en større debatt om norske skattebetalere skal bidra til at et regime som utvikler seg så dårlig. Før eller senere må vi sette ned foten, sier Tetzschner.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) har tatt til orde for å fryse støtten fram pensumet er endret tilstrekkelig, mens Frp foreslår å kutte støtten med 10 prosent.

NTB

Tirsdag 12. november 2019 ·•· Utenriks

Bergs advokat: Sannsynlig at Frode Berg benådes onsdag
Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes mener det er sannsynlig at den spiondømte nordmannen benådes onsdag.

— Det eneste formelle som gjenstår er at alle benådes, sier Risnes til NTB.

Litauens president Gitanas Nauseda undertegnet mandag en lov som kan gjøre det enklere å få spiondømte Frode Berg utvekslet fra russisk fangenskap.

— I og med at loven er vedtatt og at presidenten åpenbart er i landet siden han signerte loven i går, ser vi ikke noen grunn til at dette drar ut lenger, sier Risnes.

Enige om avtale

Den 16. oktober siterte det litauiske nyhetsbyrået BNS anonyme kilder på at Russland og Litauen er enige om å utveksle en spiondømt russer mot to litauere og en nordmann som er dømt i Russland.

BNS navngir ikke Frode Berg, men Berg (64) er den eneste nordmannen som soner en slik dom i Russland.

NTB

Tirsdag 12. november 2019 ·•· Innenriks

Syklist i lagmannsretten etter å ha syklet i kollektivfelt
Politiet mener en syklist har var til hinder for trafikken på E18. Han ble frifunnet i tingretten, men politiet anket. Tirsdag gikk ankesaken i lagmannsretten.

Det var på ettermiddagen 24. september i fjor at Ivar Grøneng syklet midt i kollektivfeltet på E18 Mosseveien ut av Oslo fra Ormsund mot Ulvøya. Det oppsto kø, og politiet stoppet ham fordi de mente han forstyrret trafikken unødig.

Han fikk et forelegg på 7.000 kroner for brudd på vegtrafikkloven, noe han ikke godtok.

I tingretten ble han frikjent under dissens. Fagdommer mente forholdet var straffbart, mens meddommerne mente han verken var en unødig hindring eller opptrådte uaktsomt. Meddommerne mente også at bilistene må tale en viss grad av forstyrrelse fra syklister, ettersom det er lovlig å sykle i kollektivfeltet.

Politiet anket imidlertid saken til lagmannsretten.

— Jeg er veldig kranglete, men noen plugg i trafikken har jeg ikke vært. Vi skal vise i retten at dette er en helt naturlig flyt. Å komme femten sekunder senere fram til køen foran deg, det er ikke noen plugg, sa Grøneng til NRK før saken startet tirsdag.

Politiet på sin side mener det er viktig å se på den konkrete situasjonen.

— Dette handler ikke om et generelt forbud mot bruk av kollektivfelt for syklister. Det er en vurdering av hva som er en hindring i den konkrete situasjonen, og påtalemyndigheten mener at dette har vært en unødig forstyrrelse, sier aktor Cristina Bonde til NRK.

Hun sier det finnes alternativ for syklister på det aktuelle stedet — både sykkelsti og en ordinær vei i nærheten.

NTB

Tirsdag 12. november 2019 ·•· Utenriks

Svensk politi bekymret over kriminelle barn
Politiet i Sverige er sterkt bekymret over økende voldskriminalitet blant barn helt ned i 11-12-årsalderen.

Politiregionen Midt-Sverige, som inkluderer de tre svenske fylkene Gävleborg, Västmanland og Uppsala, har hittil i år opplevd 44 skyteepisoder. Tre av dem har hatt dødelig utgang, og 18 personer er såret.

— Skyteepisodene begynte i storbyene, men har nå spredd seg til hele landet, sier politisjefen i regionen, Carin Götblad.

Regionen har også opplevd en rekke tilfeller der det har vært brukt sprengladninger og en generell økning i antallet grove forbrytelser det siste året.

Etter drapet på en 15-åring på en pizzarestaurant i Malmö lørdag, har svensk politi bestemt seg for å se hendelsene i sammenheng og dessuten trappe opp og koordinere sin innsats.

NTB-TT

Tirsdag 12. november 2019 ·•· Innenriks

Financial Times får sin første kvinnelige sjefredaktør
Roula Khalaf overtar som sjefredaktør i den britiske avisa Financial Times når mangeårig redaktør Lionel Barber går av som redaktør på nyåret.

Khalaf blir Financial Times‘ første kvinnelige sjefredaktør siden avisa ble grunnlagt i 1888.

Hun har jobbet 24 år i avisa og går fra rollen som Barbers nestkommanderende blant redaktørene — en rolle hun har hatt siden 2016, skriver avisa på sine nettsider. Khalaf er født i Beirut i Libanon og vokste opp i landet under borgerkrigen.

I en kommentar sier den nyansatte sjefredaktøren at hun er begeistret over å lede «verdens beste nyhetsorganisasjon».

Financial Times‘ sjefredaktør gjennom 14 år, Lionel Barber, informerte tirsdag de ansatte i en epost om at han forlater jobben 1. januar 2020.

— Da jeg tok over som redaktør, ønsket jeg å gjenskape gullstandarden i FTs journalistikk og meningsinnhold, og å hjelpe styret med byggingen av en bærekraftig og lønnsom forretningsmodell basert på den digitale transformasjonen, het det i eposten.

Det mener Barber nå at avisa som har passert én million betalende abonnenter i 2019, har klart.

NTB

Tirsdag 12. november 2019 ·•· Utenriks

Tre personer pågrepet for terrorplanlegging i Tyskland
Tyske myndigheter har pågrepet tre personer de mistenker er IS-tilhengere. De skal ha forberedt et angrep hvor de ville drepe «så mange ikke-troende som mulig».

Rundt 170 politifolk var involvert i pågripelsen, som skjedde i tre leiligheter utenfor byen Offenbach tirsdag, ifølge påtalemyndigheten i Frankfurt.

Påtaleansvarlig Nadja Niesen sier at den hovedmistenkte, en 24 år gammel tysk statsborger med makedonsk bakgrunn, allerede hadde skaffet seg materialene han trengte for å lage eksplosiver, og at han hadde søkt på skytevåpen på internett.

Politiet tok flere beslag i mannens leilighet.

De to andre mistenkte er en 21 år gammel og en 22 år gammel tyrkisk statsborger. Alle de tre som ble pågrepet, skal tidligere ha fortalt vitner at de støtter IS.

NTB-AP

Tirsdag 12. november 2019 ·•· Utenriks

Anti-jødisk hærverk i Norden kan være koordinert aksjon
Hærverket i Danmark, Norge, Sverige og Finland i forbindelse med krystallnatten var trolig koordinert og ment som en maktdemonstrasjon, tror terrorforsker.

— Med dette forsøker de å vise at de er sterke i alle land, at det fins handlingskraft og at det kan eskalere til ting som er mer voldsomme, sier den svenske terrorforskeren Magnus Ranstorp til den danske avisa Information.

Han tror Den nordiske motstandsbevegelsen, som selv omtaler seg som nasjonalsosialister, sto bak hærverket, og han advarer mot å ignorere gruppen.

I Randers i Danmark ble en jødisk gravlund vandalisert på årsdagen for krystallnatten, som i 1938 markerte starten på jødeforfølgelsen i Tyskland.

Det ble også begått hærverk mot jøders hjem, synagoger og andre bygninger i alle de nordiske landene, blant annet ved at vegger ble tagget.

NTB-Ritzau

Tirsdag 12. november 2019 ·•· Utenriks

51 skadd da mann angrep kinesiske barnehagebarn med lut
51 barn og tre barnehageansatte ble skadd da en mann brøt seg i en barnehage i Kina og sprayet rundt seg med lut.

Mannen mistenkt for å stå bak angrepet, klatret over en vegg for å komme inn i barnehagen hvor han sprayet ofrene med lut, opplyser myndighetene i byen Kaiyuan i Yunnan-provinsen sørvest i landet.

Politiet pågrep den 23 år gamle mannen mindre enn tre timer etter angrepet mandag morgen. Ifølge myndighetene skal mannen ha vært psykisk ustabil.

Totalt ble 54 personer skadd i angrepet. To skal ha «alvorlige symptomer».

Angrep mot skolebarn er ikke uvanlig i Kina. De siste årene har det vært flere alvorlige hendelser mot skoler og barnehager, hvor det ofte har blitt brukt kniv.

NTB-AFP

Tirsdag 12. november 2019 ·•· Innenriks

56.000 nye jobber det siste året
56.000 nye jobber er skapt i Norge fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år, en økning på 1,9 prosent.

Økningen følger av 810.000 nyansettelser og 754.000 avsluttede ansettelser, ifølge tall fra SSB.

I privat sektor og offentlig eide foretak økte antall jobber med 41.300, mens økningen i kommuneforvaltningen og statsforvaltningen lå på henholdsvis 11.900 og 2.700.

I årets tredje sektor var det i underkant av 2,7 millioner lønnstakere, en økning på 1,7 prosent. Også der er økningen størst i privat sektor.

Det er kvinner i privat sektor og offentlig eide foretak som har den relativt høyeste andelen innen både nyansettelser og avsluttede ansettelser, begge på rundt 30 prosent.

Årsveksten i gjennomsnittlig avtalt månedslønn var på 3,5 prosent. Veksten var sterkest i statsforvaltningen.

NTB

Tirsdag 12. november 2019 ·•· Innenriks

Bønder har mange innspill før gransking av Mattilsynet
Søndag utløp høringsfristen for innspill til den uavhengige granskingen av Mattilsynets tilsynsvirksomhet. Bønder og veterinærer har mye på hjertet.

En uavhengig gransking skal i høst undersøke Mattilsynets tilsynsvirksomhet i hele landet. Høringsfristen var søndag 10. november, og selve granskningsrapporten skal leveres innen 10. desember.

En arbeidsgruppe med representanter fra landbruksfeltet har ifølge Stavanger Aftenblad spilt inn sine synspunkter i høringen, etter et møte på Undheim i Time i Rogaland i august der mange luftet sin misnøye.

Krever tiltak

— Hvis Mattilsynet skal oppnå den troverdighet og seriøsitet man som tilsynsorgan skal og må ha, må tiltak iverksettes, sier stortingsrepresentant Margrete Dysjaland (Frp), som var initiativtaker til stormøtet på Undheim.

Arbeidsgruppa har spilt inn en rekke punkter til granskingen, som blant annet handler om oppførselen til Mattilsynets inspektører og hvordan avvik fremstilles i rapporter etter tilsyn.

Revisjons- og rådgivingsselskapet KPMG som står for granskingen, sier de ikke vil kommentere granskingen så lenge den pågår.

NTB

Tirsdag 12. november 2019 ·•· Innenriks

Melodi Grand Prix-finalen skal holdes i Trondheim
Neste års Melodi Grand Prix-finale skal gå i Trondheim Spektrum. Samtidig utvides konkurransen, og det skal holdes fem direktesendte landsdelsfinaler.

— Det er stor stas å ta MGP-finalen til Trondheim i forbindelse med musikkonkurransens 60-årsjubileum. Det er 31 år siden sist finalen ble arrangert utenfor Oslo, så dette blir en flott begivenhet. Vi håper Trondheim og resten av Norge er klare for å lage folkefest midt i landet vårt, sier prosjektleder Stig Karlsen i en pressemelding fra NRK.

Kun to ganger tidligere har Melodi Grand Prix-finalen blitt arrangert utenfor Oslo. Sist gang var i Stavanger i 1989.

I år skal det også holdes fem direktesendte landsdelsfinaler. Disse begynner lørdag 11. januar, og holdes deretter hver lørdag fram til finalen i Trondheim 15. februar. Én artist fra hver delfinale går videre til finalen, hvor de møter fem forhåndskvalifiserte artister.

De forhåndskvalifiserte artistene blir presentert 3. januar, mens de fire artistene i hver delfinale presenteres hver mandag i uken de er i delfinale fra 6. januar. Programledere for sendingene presenteres i begynnelsen av desember.

— Vi lover fantastiske låter og artister. Det blir pyro, konfetti, flotte programledere og alt annet som hører med når Norges største musikkfest inntar byen. Ikke minst blir det et helt spesielt gjensyn med fjorårets supersuksess Keiino og låten «Spirit in the Sky» sier Stig Karlsen.

Vinneren av årets Melodi Grand Prix går videre til Eurovision Song Contest i Rotterdam i mai.

NTB

Tirsdag 12. november 2019 ·•· Innenriks

Ny vurdering kan få Nav-skandalen til å vokse
Snart kommer Nav med en ny vurdering på om flere ytelser, eller saker fra før 2012, faller inn under trygdeskandalen. Det kan få skandalen til å vokse stort.

Det er snart to uker siden Riksadvokaten ba Nav sende en ny rettslig betenkning angående trygdeskandalen «så snart som mulig». Vurderingen skal se på om også saker fra før 2012 — og for andre trygdeytelser enn AAP, sykepenger og pleiepenger — kan falle inn under Nav-skandalen.

NTB har gjentatte ganger vært i kontakt med Nav, som foreløpig ikke har kunnet si om etaten har svart Riksadvokaten.

Klargjøring

Inntil nå er det kun slått fast at loven er blitt tolket feil i saker fra etter 2012 og for de nevnte tre ytelsene. I alle tilfellene dreier det seg om opphold i andre EØS-land mens man fikk utbetalinger fra Nav.

«Fra ulike hold er det reist spørsmål om holdbarheten av at skjæringspunktet fastsettes til omtalte tidspunkt», skrev nylig avgått riksadvokat Tor-Aksel Busch i sitt brev til Nav i slutten av forrige måned.

I brevet heter det også at Nav bes om å «klargjøre om andre sakstyper omfattes av forordningen og således kan være beheftet med tilsvarende feil. Av hensyn til de berørte er det også her viktig med en snarlig tilbakemelding.»

NTB

Tirsdag 12. november 2019 ·•· Utenriks

Kraftig skogbrann stenger flere hundre skoler i Australia
Mer enn 600 skoler holdes tirsdag stengt i New South Wales som følge av de kraftige skogbrannene i den australske delstaten.

Tirsdag er det ventet godt over 30 grader og kraftig vind flere steder i New South Wales. Brannvesenet frykter at ytterligere branner kan blusse opp eller at brannene sprer seg.

Som følge av de kraftige brannene, har skoleetaten i den mest befolkede delstaten i Australia besluttet å holde over 600 barne-, ungdoms- og videregående skoler rundt om i delstaten holdes stengt tirsdag.

3.000 brannmenn er satt inn i arbeidet med å slukke over 50 branner i New South Wales. De aller fleste av dem er nord i delstaten.

Mandag ble det erklært sju dagers unntakstilstand som følge av skogbrannene som herjer. I tillegg er det varslet «katastrofal» brannfare i Sydney, som er det høyeste nivået siden brannfareskalaen ble innført i 2009.

NTB-AP-DPA

Mandag 11. november 2019 ·•· Utenriks

En person såret i ny skyteepisode i Malmö
En person er funnet såret etter en ny skyteepisode i Malmö, opplyser svensk politi.

Politiet fikk melding i 18-tiden mandag og rykket ut med mannskaper til et område som heter Eriksfält. Her fant de en bil med kulehull, men ingen personer.

Om lag en halv time senere fant politiet en person med skuddskader, men det er foreløpig ikke kjent hvilken tilstand den sårede er i.

De antatte gjerningsmennene ble sett flyktende fra stedet i en bil og var ved 19.30-tiden fortsatt på frifot. Politiet opplyser at saken etterforskes som drapsforsøk.

Lørdag ble en 15 år gammel gutt drept mens en annen tenåring ligger kritisk såret på sykehus etter at ukjente gjerningspersoner skjøt inn i en pizzarestaurant i Malmö. Ingen er pågrepet i denne saken.

Det er foreløpig ikke kjent om mandagens skyteepisode har forbindelse til lørdagens drap og drapsforsøk.

Skyteepisodene ryster nok en gang Malmö, som har vært herjet av vold og kriminalitet i lang tid.

De to guttene som ble skutt, var kjenninger av politiet, opplyste Malmös politimester Stefan Sintéus på en pressekonferanse tidligere på mandag. Han sa at politiet nå vil gjøre visse omprioriteringer og jobbe mot det åpne hasjmarkedet i Malmö, samt mot konkrete kriminelle individer.

— Dette markedet er en av grunnene til det vi ser av sprenginger og skytinger i Malmö, sier politimesteren.

Politiet i Malmö får nå forsterkninger fra både regionalt og nasjonalt nivå.

NTB-TT

Mandag 11. november 2019 ·•· Innenriks

Hevingsarbeidet av bilen i Jølstravatnet er i gang
Arbeidet med å heve bilen som ble tatt av et ras i Jølster i Sogn og Fjordane i sommer, har startet. Mannen (54) som satt i bilen, er ennå ikke funnet.

— Det er godt å endelig komme i gang. Det har vært ei belastning å vente så lenge, sier Kjell Otto Gjesdal til NRK.

Han er talsperson for familien og svogeren til 54-åringen som omkom da et stort ras gikk over fylkesvei 451 30. juli. Politiet mener det er sannsynlig at mannen er inni bilen.

Arendalsfirmaet Norwegian Tunnel Inspection står for hevingsarbeidet. Prisen er nærmere en million kroner.

Ei flåte på vannet blir arbeidsplass i tiden det tar å få opp bilen. Dette kan ta rundt to uker. Først skal en undervannsrobot finne bilen, deretter skal bunnmasse rundt bilen ryddes vekk.

— Så skal vi prøve å feste løfteutstyr i kjøretøyet og heve bilen opp til overflaten, sier politioverbetjent Torbjørn Thue ved Førde lensmannskontor.

Den dårlige sikten på bunnen skaper utfordringer. I tillegg har bilen en mørk farge.

NTB

Mandag 11. november 2019 ·•· Regionalt

Politiet henlegger saken etter at far og sønn ble angrepet på Hønefoss
Politiet henlegger saken etter at en far og hans sønn ble angrepet på Hønefoss i oktober. Familien har også på nytt fått nei til opphold i Norge.

Den afghanske familien på fem har siden mars 2018 hatt tilhold i Hønefoss kirke. Lørdag 12. oktober ble familiefaren og hans sju år gamle sønn angrepet da de gikk tur i et friområde på Hønefoss.

Faren ble lettere skadd etter å ha blitt slått, mens sønnen ble dyttet over ende. I avhør har de fornærmede forklart at det ble fremsatt ytringer som kan tolkes som rasistiske under angrepet.

Til avisen Vårt Land bekrefter politiet mandag at saken er henlagt på grunn av mangel på gjerningspersoner. Det er heller ingen vitner som har meldt seg, opplyser politioverbetjent Lisbeth Edvardsen ved Hønefoss politistasjon.

Samtidig som politiet har ferdigstilt sine undersøkelser i straffesaken, har også UNE avsluttet sin behandling av familiens asylsak, og opprettholder siste avslagsvedtak

Familien på fem kom til Norge i november i 2015. De søkte beskyttelse fra forfølgelse i hjemlandet fordi de hadde innledet et hemmelig kjærlighetsforhold i strid med ønskene til kvinnens familie. Familien mener de vil bli drept av kvinnens bror dersom de reiser tilbake.

Norske utlendingsmyndigheter har flere ganger avslått søknaden, med begrunnelse i at det ikke er fare for forfølgelse eller andre overgrep.

Familien har også fått avslag på opphold på humanitært grunnlag fra både Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE).

NTB

Mandag 11. november 2019 ·•· Utenriks

Kampfiksing i Sverige: 19 kamper sannsynligvis avgjort med juks
Sveriges fotballforbund (SFF) har avdekket flere svært mistenkelige utfall i kamper denne sesongen. Politiet er koblet inn.

SFF har gransket 47 oppgjør fra i år ekstra nøye. 19 av disse anses som sannsynlig eller svært sannsynlig å ha blitt manipulert resultatmessig. Dette skal være gjort for å sikre gamblere «sikre» gevinster.

Omtrent 15 av kampene blir trolig gjenstand for etterforskning av politiet.

Kampene er fra nivå én til fire. — Dette er helt klart meget alvorlig. Dessverre skiller ikke dette året seg så mye ut fra andre. Det har ligget omkring disse nivåene de siste årene i svensk fotball, sier Johan Claesson i det svenske fotballforbundet til nyhetsbyrået TT.

— Det vi merker et at vi får flere tips og mer informasjon rundt dette.

I flesteparten av de aktuelle svenske kampene, skal det ha vært levert unormalt mange spill på at det skulle lages fire mål eller flere.

Fiksing av kamper innen idretten er ingen ny ting. Allerede i 1906 skal en kampserie i amerikansk fotball ha blitt rigget.

Mandag ble tolv personer anholdt i Bosnia. De er mistenkt for å stå bak kampfiksing i landets 1. divisjon i fotball.

NTB-TT

Mandag 11. november 2019 ·•· Innenriks

Mann og kvinne fengslet etter brann i Musikkens hus i Farsund
En mann og en kvinne er varetektsfengslet i fire uker etter en brann i Musikkens hus i Farsund i Vest-Agder fredag. Begge er tidligere dømt for brannstifting.

Kvinnen (31) erkjenner straffskyld og har samtykket til fengslingen, sier hennes forsvarer, advokat Olav Sylte til Fædrelandsvennen.

Mannen (35) nekter straffskyld.

— Han sier at han var i Farsund for å besøke en bekjent, sier mannens forsvarer, advokat Tone Skranefjell.

Musikkens hus ble totalskadd i brannen natt til fredag.

De to ble pågrepet i nærheten av brannstedet kort tid etter at brannen ble oppdaget og er siktet for grovt skadeverk.

I fjor ble de dømt til fengsel og til å betale til sammen 12,9 millioner kroner i erstatning til eiere av bygg og forsikringsselskap. Mannen slapp ut av soning i januar, mens kvinnen slapp ut fra fengsel i mai i år.

NTB

Mandag 11. november 2019 ·•· Innenriks

Våpen som skulle vært destruert av Forsvaret, er funnet hos kriminelle
Minst 20 våpen som er levert fra politiet til Forsvaret for destruksjon, er funnet i ulovlige våpensamlinger, opplyser politiet til VG.

Våpen som beslaglegges eller leveres til politiet av privatpersoner, skal destrueres av Forsvaret.

— Det er flere destruksjonsvåpen fra Kripos som er funnet igjen hos flere personer, på flere steder, sier politioverbetjent Skule Worpvik i Sørøst politidistrikt til VG.

Politidistriktet har funnet minst 124 våpen som står oppført som destruert i Forsvarets register. De frykter at dette gjelder langt flere våpen.

Søndag skrev VG at politiet mener at Forsvaret har mistet kontrollen på et parti med 1.600 Colt-pistoler.

— Så langt har vi funnet igjen over 120 pistoler og pistoldeler fra dette partiet, men hvor mange som reelt er borte av de 1.600, det vet vi ikke, sier Worpvik.

Forsvaret erkjenner at svikt og manglende kontroll på 2000-tallet fortsatt skaper problemer for det sivile samfunnet.

— Det viser tydelig at vi ikke har hatt gode nok rutiner på dette tidligere. Det er også snakk om et tillitsforhold mellom politiet og Forsvaret når vi gjør en jobb på vegne av politiet. Det skulle ikke ha skjedd, sier viseadmiral Elisabeth Natvig, som er sjef for Forsvarsstaben.

I 2009 ble det innført nye rutiner for våpendestruksjon. Blant annet er det alltid en tredjepart til stede når våpen destrueres.

NTB

Mandag 11. november 2019 ·•· Innenriks

Minst 80 graver på kirkegård i Bergen utsatt for hærverk
Lyng, lykter og blomster er slengt rundt på Slettebakken kirkegård i Bergen. Minst 80 graver er vandalisert, ifølge Bergens Tidende.

Diakon Bergfinn Sørlie sier til avisa at et stort antall lyngplanter, lykter og ferske roser er kastet rundt på gravplassen og utenfor gjerdet ned mot Tveitevannet. Sørlie mener hendelsen har skjedd natt til søndag. Det ble oppdaget mandag formiddag.

— Det var overnatting i kirken, og noen skal ha hørt støy utenfor midt på natten, sier han.

Skadeverket er anmeldt til politiet, som opplyser at det ikke meldt om skader på gravstøtter.

— Politiet foretar åstedsundersøkelse i forbindelse med melding om skadeverk på gravlys og blomster på kirkegården, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

NTB

Mandag 11. november 2019 ·•· Innenriks

163 studenter tapte mot staten i retten
163 psykologistudenter tapte rettssaken mot staten i spørsmålet om utdannelsen fra Ungarn skulle gi lisens og autorisasjon i Norge.

Dommen kom etter nesten tre uker med vurdering av bevisene i saken, skriver Khrono mandag.

Bakteppet er klager fra flere psykologistudenter som har fått avslag på søknaden i Norge om å få godkjent en mastergrad i klinisk helsepsykologi fra ELTE-universitetet i Ungarn, etter at Helsedirektoratet brått endret godkjenningspraksis i 2016.

Det sentrale rettslige spørsmålet var om ELTE-studentene har utdannet seg til samme yrke som en norsk psykolog. Statens klare holdning er at de har ikke det, og at avslagene på ELTE-studentens lisens- og autorisasjonssøknader er riktige og gyldige.

EFTAs overvåkingsorgan ESA åpnet i mai en sak mot Norge fordi de mener det er i strid med EØS-avtalen.

NTB

Mandag 11. november 2019 ·•· Utenriks

EU forlenger sanksjoner mot Venezuela
EU forlenger sanksjonene mot Venezuela, inkludert en våpenembargo, med ett år fram til 14 november 2020.

— I lys av den vedvarende politiske, økonomiske, sosiale og humanitære krisen i Venezuela, der demokratiet, rettsstaten og respekt for menneskerettigheten stadig undergraves, er det bestemt å forlenge restriksjonene overfor Venezuela med ett år, heter det i en pressemelding fra EU-rådet mandag formiddag.

I tillegg til våpenembargoen, er det forbud mot handel av utstyr som kan brukes til å undertrykke befolkningen i Venezuela. 25 tjenestemenn som EU mener har ansvar for menneskerettsbrudd og for å undergrave demokratiet og rettsstaten, er ilagt reiseforbud, og bankkontoene deres er sperret.

Målet med sanksjonene er å fremme demokratiske fellesløsninger for å oppnå politisk stabilitet i landet og gripe fatt i befolkningens prekære behov, skriver EU-rådet i pressemeldingen. Rådet sier sanksjonene er utformet slik at de ikke skal ramme folket i Venezuela.

Situasjonen i Venezuela er en av sakene som står på dagsordenen når EUs utenriksministre er samlet i Brussel mandag.

NTB

Mandag 11. november 2019 ·•· Utenriks

Tyrkia deporterer utenlandske IS-krigere
Tyrkia har begynt å deportere IS-krigere til hjemlandet, og den første er satt på et fly til USA, ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

President Recep Tayyip Erdogan opplyste i forrige uke at 1.149 tidligere IS-krigere sitter fengslet i Tyrkia, 737 av dem utenlandske statsborgere.

Innenriksminister Suleyman Soylu kunngjorde samtidig at Tyrkia ville deportere de utenlandske IS-krigerne til hjemlandet, og mandag meldte Anadolu at den første — en amerikansk statsborger — var satt på et fly til USA.

Sju tyske statsborgere vil bli sendt hjem tirsdag, opplyser en talsmann for det tyrkiske innenriksdepartementet.

— Det arbeides også med å få sendt hjem elleve utenlandske terrorister av fransk opprinnelse, som er tatt til fange i Syria, sier talsmannen Ismail Catakli til Anadolu.

Ifølge ham forbereder Tyrkia også deportasjonen av IS-krigere fra Irland og Danmark.

Soylu har kommet med krass kritikk av europeiske land som har trukket tilbake statsborgerskapet til IS-krigere og som derfor nekter å ta imot dem.

— Vi er ikke noe hotell for andres IS-krigere, sa han nylig.

NTB-DPA

Mandag 11. november 2019 ·•· Innenriks

Rapport: Pressestøtte til lokalaviser har ikke ønsket effekt
Pressestøtten til lokalaviser har ikke gitt bedre journalistisk dekning av lokalpolitikk, ifølge en ny studie.

Det er heller redaksjonens størrelse som avgjør i hvilken utstrekning lokalaviser dekker den lokale politikken, viser studien publisert av tidsskriftet Nordicom ved Göteborgs universitet.

Flere norske medieforskere har analysert til sammen 800.000 nyhetsartikler fra 2015 til 2017. De har konkludert med at pressestøtten ikke leder til bedre dekning av lokalpolitikk, selv om det er målet med støtten.

Studien peker imidlertid på at pressestøtten indirekte kan forbedre mengden av politisk rapportering, om den leder til at lokale redaksjoner blir større.

- Politisk dekning er et ressursspørsmål, og større redaksjoner har derfor mer lokalpolitikk i sin nyhetsdekning. Fordi større aviser også har høyere publiseringsfrekvens, med flere utgaver i uka, kan de også følge de lokalpolitiske prosessene nærmere, sier medieforsker Helle Sjøvaag i en kommentar til studien.

NTB

Mandag 11. november 2019 ·•· Innenriks

Snøvær på Østlandet: Vær forberedt på køkaos
Det snør tett på Østlandet mandag morgen. Veitrafikksentralen brøyter, innfører lavere hastighet og varsler kø. Rådet er: Ta deg ekstra tid.

— I dag vil det sannsynligvis bli kaos på veiene, så det er viktig å ta seg bedre tid enn vanlig og kjøre mer forsiktig når man skal kjøre til jobb, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB i 6.30-tiden.

Gjennom natten og i morgentimene har flere biler kjørt av veien på Østlandet som følge av det tette snøværet. En person er lettere skadd etter å ha kjørt av veien og inn i et tre i Nes kommune i Akershus.

Klokken 7.48 melder Øst politidistrikt også om at en passasjerbuss har veltet i Sørum kommune i Akershus. Det er foreløpig uvisst om det er personskader, men i tillegg til sjåføren skal det ha vært to passasjerer i bussen.

NTB

Mandag 11. november 2019 ·•· Innenriks

Rapport: Få tiltak får unge lovbrytere på rett spor
Ungdomsstraff skal gi unge lovbrytere oppfølging og hjelp, men en ny rapport viser at 30 prosent av dem som ble idømt slik straff, ble dømt for nye lovbrudd.

I en rapport omtalt i Aftenposten har Nordlandsforskning fulgt 20 ungdommer fra sakene deres kom til Konfliktrådet helt til de ble avsluttet. Forskerne har også kartlagt 1.700 saker som konfliktrådene i Norge har behandlet fra ungdomsstraff ble innført i 2014 og fram til 2018.

Ungdomsstraff , som fastsettes i Konfliktrådet, er et alternativ til fengsel for unge lovbrytere, der lovbryteren skal få hjelp og oppfølging, for eksempel med rus- og atferdsproblemer.

Rapporten viser at én av ti trekker samtykket til ungdomsstraff eller -oppfølging underveis, noen ganger også før oppstart. 30 prosent av ungdommene ble dømt for nye lovbrudd bare ett år etter at straffereaksjonen ble fullført.

Forsker Therese Andrews mener hjelpeapparatet ikke er godt nok rustet til å håndtere sakene. For eksempel får enkelte unge voldsutøvere tilbud om kurs i sinnemestring som er beregnet for voksne, når det kanskje ikke er sinnemestring de har behov for.

Forskerne sier de også har snakket med unge som ber om å få slippe avrusing som et av tiltakene i ungdomsstraffen, fordi de røyker hasj og ikke ser på seg selv som narkomane.

— Slike steder er for heroinister, sier de. Ungdommene er redde for å bli påvirket, sier Andrews.

— Tiltakene som settes inn i ungdomsstraffen, står ofte ikke i forhold til problemene ungdommene har, sier barneombud Inga Bejer Engh.

NTB

Mandag 11. november 2019 ·•· Regionalt

Hønefoss Sparebank lot kunde betale ned boliglån med kontanter i fem måneder
Finanstilsynet kritiserer Hønefoss Sparebank for ikke å varsle om «mistenkelig transaksjon» etter hvitvaskingsreglene, da en kunde nedbetalte lån med kontanter.

Det er Dagens Næringsliv som beskriver hvordan kunden i fem måneder slapp unna hvitvasksjekk, til tross for at det skal gjøres ved mistenkelig atferd i henhold til hvitvaskingsreglene. Kunden benyttet kun én tjeneste i banken — boliglånet — og betalte ned ved å levere inn store kontantsummer i bankens innskuddsautomat og overføre disse til brukskontoen og videre til nedbetaling på boliglån.

Hønefoss Sparebank reagerte ikke før Finanstilsynet kom på kontroll. Banksjef Per-Arne Hanssen bekrefter saken i en epost til DN.

Finanstilsynet kommer med sterk kritikk i en rapport og bruker saken som ett eksempel på at banken ikke har verken «rutiner, kompetanse eller systemer til å fange opp mistenkelig kundeatferd».

— Vi ser at vi dessverre har gjort for lite og kom for sent i gang med tiltak på hvitvaskingsområdet. Dette tar jeg selvkritikk på, skriver Hanssen.

NTB

Mandag 11. november 2019 ·•· Innenriks

Minst tre anmeldelser etter at jente ble overfalt i Sandnes
Politiet har mottatt tre anmeldelser og forventer en fjerde etter at en 13-årig jente ble banket opp på et ungdomstreff på Ganddal i Sandnes fredag kveld.

Like før klokken tre natt til lørdag meldte politiet at det hadde vært slagsmål mellom flere mindreårige jenter på arrangementet for ungdom på Ganddal like før klokken 23. 13-åringen fikk hjernerystelse etter å ha blitt slått og sparket, og ifølge Stavanger Aftenblad har flere vitner uttalt at det var ei jente som skulle tas.

— Saken vokser i omfang. I dag, søndag, har vi mottatt en tredje anmeldelse fra samme sted. Vi har også mottatt informasjon om ytterlige én episode, og sannsynligvis vil det komme en fjerde anmeldelse, sier etterforskningsleder Arne Sindre Gilje.

Jenta som ble slått ned, skal ifølge politiet ha forsøkt å gå mellom for å avverge slåsskamp mellom flere andre jenter. Ifølge politiet er det ting som tyder på at noe var planlagt, men det er usikker om slåssing var på agendaen.

— Det virker som det var meldt dårlig vær på den klubben. Trolig har det ulmet og skjedd ting i sosiale medier i forkant, sier Gilje.

Politiet ser alvorlig på at det var i alt fire saker på én kveld på klubben, slik det nå kan se ut til.

— Det er veldig alvorlig at ungdommer på 13 år går på en klubb og så blir resultatet at de blir truet og banket opp og ender med hjernerystelse. Det hører ikke hjemme noen plass, sier Gilje.

NTB

Mandag 11. november 2019 ·•· Innenriks

RBK-supportere forlot Lerkendal i protest etter pågripelse
Politiet slo til mot Rosenborg-supportere under eliteseriekampen mot Bodø/Glimt på Lerkendal søndag. Det førte til at hjemmefans gikk i protest.

Da de siste 45 minuttene ble sparket i gang i Trondheim var det merkbart færre RBK-fans på tribuneområdet der klubbens trofaste supportere i Kjernen alltid har tilhold.

Etter kampen kom forklaringen.

— Kjernen markerte i andre omgang av kampen i dag på grunn av en aksjon med sivilt politi tidlig i kampen og i pausen, da mistenkte for ulovlig pyro ble pågrepet og lagt i jern, sier leder i Kjernen Espen Viken til Adresseavisen.

Han opplyser videre til lokalavisen at flere sivilkledde polititjenestemenn skal ha dukket opp på tribunen.

Operasjonsleder hos politiet i Trøndelag, Svein Åkervik, sier én person er pågrepet.

— Vedkommende ble pågrepet på grunn av aggressiv opptreden overfor noen av de sivile vaktene. Det ble også brukt pyrolys inne på tribunen, sier han til Adresseavisen.

En av vaktene på Lerkendal skal ha blitt kjørt til legevakten for sjekk etter å ha fått noe i øyet som følge av fansens bruk av pyroteknikk.

Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug er ikke overrasket over at det ble aksjonert fra politiets side.

— Det eneste vi visste var at vi visste i forkant av kampen at det ville være ekstra fokus på bluss fra politiet. Det har vi hatt møter om, og det var begge klubbene informert om, så må jeg som sagt få oversikt over situasjonen, sier hun til VG.

Debatten rundt bruk av bluss og fyrverkeri på norske fotballtribuner har rast den siste tiden. Søndag ble det også brukt bluss i eliteseriekampen mellom Lillestrøm og Stabæk på Åråsen.

NTB

Mandag 11. november 2019 ·•· Regionalt

Ambulanse frontkolliderte med personbil på Hadeland
En ambulanse under utrykning frontkolliderte med en personbil på fylkesvei 34 i Gran på Hadeland søndag kveld. Ingen personer ble skadd i kollisjonen.

En annen ambulanse var også involvert i ulykken, opplyser Innlandet politidistrikt i en pressemelding. Den kjørte av veien og traff en telefonstolpe. Denne ambulansen hadde en pasient i bilen og var på vei til sykehus. Pasienten ble hentet av en annen ambulanse og fraktet videre til sykehus.

De øvrige personene som befant seg i ambulansene, ble kjørt til legesjekk på sykehuset i Gjøvik, tilsynelatende uskadd. Føreren av personbilen og en passasjer som satt i bilen, kom uskadd fra kollisjonen.

Ulykken skjedde klokken 20.08. Ingen av bilene var kjørbare etter kollisjonen og utforkjøringen.

NTB

Mandag 11. november 2019 ·•· Innenriks

Hevingen av bil i Jølstravatnet starter mandag
Arbeidet med å heve bilen som ble tatt av et ras i Jølster i Sogn og Fjordane i sommer, starter mandag.

En mann i 50-årene fra Jølster omkom i raset som gikk over fylkesvei 451 30. juli, men mannen er ikke funnet. Det er ikke klart om han er i bilen.

Bilen er lokalisert på 170 meters dyp, 660 meter ute i Jølstravatnet.

— Håper at vi finner ham

— Det er utrolig viktig for familien at han blir funnet, og det er motivasjonen for å heve bilen. Vi har ingen garanti for at vedkommende er inne i bilen, men vi håper det, sier Arne Johannessen, som leder politiet i Sogn og Fjordane, til NTB.

Vest politidistrikt har fått penger fra Politidirektoratet til å heve bilen, og etter en anbudsrunde er oppdraget gitt til Norwegian Tunnel Inspection. Prisen er nærmere en million kroner. Firmaet starter å rigge opp mandag.

Bygger flåte

— Det er snakk om at det skal bygges en flåte på vannet som skal være basen for å heve bilen. Det vil ta tid å bygge en flåte som tåler et så stort trykk som det vil være, sier Johannessen.

— Dette arbeidet kan ta inntil to uker, legger han til.

30. juli gikk det flere jordras i Jølster og Førde i Sogn og Fjordane etter et kraftig regnvær. Fem av rasene som gikk i Jølster kommune, var av større karakter, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Jordrasene førte til at folk mistet strømmen og ble isolert sånn at de måtte evakueres i båter. På et tidspunkt var rundt 150 personer evakuert.

NTB

Mandag 11. november 2019 ·•· Innenriks

Venstre vil ha gratis SFO for de fattigste fra 2021
Venstre håper innfasingen av gratis skolefritidsordning (SFO) for de barna som trenger det mest, kan starte allerede i 2021.

— Gratis SFO for barna som trenger det mest, er en hovedprioritet for Venstre i budsjettforhandlingene framover. Det bør være mulig å starte innfasingen allerede i 2021, sier partiets utdanningspolitiske talsperson Guri Melby til NTB.

Hun viser til 2020-budsjettet, hvor det heter at man skal «vurdere ordninger med gratis opphold på SFO for barn av foreldre med lav inntekt».

Og i stortingsmeldingen «Tett på», som ble lagt fram fredag, åpner regjeringen for å innføre en nasjonal ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier.

— Vi ønsker at flest mulig skal kunne gå på SFO, uavhengig av bakgrunn. Vi vil derfor gi tilbud om moderasjonsordninger, skriver regjeringen.

Melby mener gratis SFO for dem som har dårligst råd, er viktig for at flere skal benytte seg av tilbudet. At SFO blir billigere for 1.- og 2.-klassingene fra familier med lav inntekt neste år, er et viktig steg på veien mot en ordning som er tilgjengelig for alle, mener hun.

— Venstres mål har hele tiden vært å fjerne hele det økonomiske hinderet for deltakelse i SFO blant barna fra de minst ressurssterke familiene. Det åpnes det for i regjeringens nye stortingsmelding, sier Melby.

NTB

Søndag 10. november 2019 ·•· Innenriks

Telenor har stabilisert flere av tjenestene
Telenor melder om god stabilitet for de allerede friskmeldte kanalene. Selskapet fortsetter arbeidet med å sikre stabilitet for alle sine tjenester.

— Telenor kan bekrefte at de kanalene vi friskmeldte i går kveld, slik som Telenor.no, online.no, MittTelenor og MinBedrift, siden har vært stabile og fungerer som normalt, sier kommunikasjonssjef Fredrik Tangeraas i Telenor til NTB søndag kveld.

Tangeraas sier at de fortsetter arbeidet med å sikre fortsatt stabilitet for samtlige kanaler og tjenester.

— Vi beklager overfor de av våre kunder som ble rammet av feilsituasjonen, legger han til.

Fordi kundeservicenumrene var berørt, ga Telenor mange råd via Facebook-siden sin , der posten om problemene dro over 2.000 kommentarer. Flere skrev at de slet med nettilgang og stilte spørsmål ved Telenors utsagn om at bredbånd ikke var berørt. Andre reagerte på svært lang ventetid i telefonen.

— Det skal ikke være relatert til problemene med Telenors interne kontornett. Etter at vi fikk systemene våre i gang, har kunder kunnet logge seg på Mine Sider eller Mitt Telenor og kunnet hjelpe seg selv, sier Tangeraas i en kommentar.

NTB

Søndag 10. november 2019 ·•· Innenriks

Mistenkelig dødsfall i Sandviken i Bergen
Politiet sperret av et større område etter at en mann ble funnet død ved et idrettsanlegg i Sandviken i Bergen søndag. Mannens identitet er ikke kjent.

Mannen ble funnet i 11.30-tiden på Stemmemyren idrettsanlegg i Øyjorden. Det var en forbipasserende som meldte fra om funnet til politiet.

— Det har så langt ikke lyktes politiet å finne fram til ID på vedkommende. Dermed er ingen pårørende varslet, heter det i en pressemelding fra Vest politidistrikt.

Krimteknikere jobbet på stedet søndag ettermiddag. Ifølge politiet er det usikkert om dødsfallet skyldes en ulykke, sykdom eller en kriminell handling.

— Vi vet veldig lite foreløpig, så det er ikke så mye å si annet enn at vi sikrer spor og jobber med taktisk etterforskning, sier operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

Han opplyser at politiet anser dødsfallet som mistenkelig.

— Ja, vi gjør det i den forstand at vi ikke vet hvorfor vedkommende er død. Det er altfor tidlig å si noe om dødsårsak, sier Kolltveit.

Politiet har opprettet en tipstelefon dersom noen har informasjon om saken: Tlf. 476 96 060.

NTB

Søndag 10. november 2019 ·•· Utenriks

Jødiske gravsteiner utsatt for hærverk i Danmark
Dansk politi har åpnet etterforskning av hærverk mot 84 gravsteiner på en jødisk gravlund i Randers, vest i Danmark.

Gravsteinene er blitt innsmurt med grønn maling, og noen av dem er veltet.

Hærverket ved gravlunden, som ble anlagt på 1800-tallet, ble meldt inn lørdag, men det er uklart når det har skjedd.

Lørdag var årsdagen for krystallnatten, da jødiske forretninger ble angrepet og jøder drept i nabolandet Tyskland tilbake i 1938.

Randers-borgermester Torben Hansen sier hærverket er feigt og forkastelig.

— Det er skremmende, sett i et historisk perspektiv, og derfor var det viktig for meg å komme hit for å se hvor ille det sto til, sa Hansen til reportere på stedet.

NTB-Ritzau-DPA

Søndag 10. november 2019 ·•· Utenriks

Tenåring døde etter skyteepisode i Malmö
En tenåring døde og en annen er påført livstruende skader etter en skyteepisode på en pizzarestaurant i Malmö lørdag kveld. Ingen er pågrepet.

Politi og ambulanse rykket klokka 21.03 lørdag kveld ut til meldinger om skyting på en restaurant på Möllevångstorget i Malmö. I en pizzarestaurant på plassen fant de ett av skuddofrene liggende på gulvet.

Kort tid senere ankom et annet skuddoffer sykehusets akuttmottak med privatbil.

Ofrene, begge menn, er påført livstruende skader, opplyste sykehuset først. Begge er tenåringer mellom 15 og 18 år.

Region Skåne opplyste natt til søndag på sine nettsider at den ene av tenåringene er død av skadene.

— Vi kan bekrefte at en 15 år gammel gutt er død, sier pressetalsmann Patric Fors søndag formiddag.

Politiet vil ikke kommentere tilstanden til den andre, og henviser til sykehuset.

Skyteepisoden utløste en stor politiaksjon. Politiet sperret av flere områder, også deler av sykehusets akuttmottak, av sikkerhetsårsaker.

NTB-TT

Søndag 10. november 2019 ·•· Innenriks

Mandag kan planeten Merkur ses foran solen
11. november står jorden og Merkur på linje, og det er mulig å observere planetens ferd foran solen. En såkalt Merkur-passasje skjer 13 ganger hvert århundre.

I Norge kan man oppleve fenomenet fra klokken 13.35 og til solen går ned, ifølge Illustrert vitenskap.

Det kan gå mellom 3,5 til 13 år mellom hver gang fenomenet inntreffer. Sist var i mai 2016, da en sjelden og usedvanlig langvarig merkurpassasje fant sted. Det vil gå 125 år til vi kan oppleve en mer langvarig planetpassasje.

Går man glipp av hendelsen 11. november, blir det ingen ny mulighet før i november 2032.

Liten svart flekk

Ettersom Merkur ligger nær solen, er det ikke lett å se planeten fra jorden. Den kan være gjemt bak solen, eller den kan være vanskelig å se på grunn av de skarpe solstrålene. 11. november ligger imidlertid ting til rette for å observere planeten, og den vil kunne ses som en liten svart flekk på solskiven.

Ettersom Merkur er så liten, vil ikke beskyttelsesbriller alene være nok til å kunne få øye på det relativt sjeldne fenomenet, og man er avhengig av en kikkert eller et teleskop. Det er også viktig å beskytte øynene.

Kan ses i Oslo først

Ifølge Norsk Astronomisk Selskap vil passasjen først kunne ses i Oslo klokken 13.40, når solen står lavt i nordvest. Der vil den være synlig fram til solen går ned klokken 15. I Kristiansand står solen høyere på himmelen, og det vil derfor være mulig å se passasjen noe lenger, fram til solnedgang klokken 15.35.

I Bodø starter passasjen omtrent samtidig som solen går ned, og det vil derfor ikke være mulig å oppleve fenomenet så langt nord i landet.

NTB

Søndag 10. november 2019 ·•· Innenriks

Over tusen forsvarspistoler er ikke gjort rede for
Politiet mener Forsvaret ikke har kontroll på 1.600 Colt-pistoler. Flere av disse pistolene er funnet hos kriminelle eller i ulovlige våpensamlinger.

En pistol funnet hos en volds- og narkotikadømt mann i Telemark, ledet politiet til Forsvarets våpenregister. Dette viste at pistolen skulle ha vært destruert i 2008, skriver VG.

Politiet mener at pistolen er del av et større parti som forsvant da Kongsgårdsmoen militærleir ble lagt ned.

— Så langt har vi funnet igjen over 120 pistoler og pistoldeler fra dette partiet, men hvor mange som reelt er borte av de 1.600 vet vi ikke, sier etterforskningsleder Skule Worpvik i politiets operasjon Bonanza til avisa.

Flere personer er de siste årene siktet og dømt for å eie disse pistolene fra Forsvaret. Ingen er derimot straffet for å ha stjålet eller har lurt unna våpnene.

Forsvaret peker på at det ser alvorlig på funnene, men peker samtidig på at dette er forhold som ligger langt tilbake i tid og at det er innført strengere kontroll ved våpenlagre og destruksjon.

— Det gjøres funn nå, men vi må huske at dette ikke er noe som har skjedd de siste årene. Dette er noe som har skjedd over lang tid, sier viseadmiral Elisabeth Natvig til VG.

NTB

Søndag 10. november 2019 ·•· Utenriks

Tenåring døde etter skyteepisode i Malmö
En tenåring døde og en annen er påført livstruende skader etter en skyteepisode på en pizzarestaurant i Malmö lørdag kveld.

Politi og ambulanse rykket klokka 21.03 lørdag kveld ut til meldinger om skyting på en restaurant på Möllevångstorget i Malmö. I en pizzarestaurant på plassen fant de ett av skuddofrene liggende på gulvet.

Kort tid senere ankom et annet skuddoffer sykehusets akuttmottak med privatbil.

Ofrene, begge menn, er påført livstruende skader, opplyste sykehuset først. Begge er tenåringer mellom 15 og 18 år. Helseforetaket Region Skåne opplyser natt til søndag at den ene av tenåringene er død av skadene.

Skyteepisoden utløste en stor politiaksjon. Politiet sperret av flere områder, også deler av sykehusets akuttmottak, av sikkerhetsårsaker.

NTB-TT

Søndag 10. november 2019 ·•· Utenriks

Eksplosjon ved leilighetshus utenfor Stockholm
Enda en eksplosjon rystet Sverige lørdag kveld da en detonasjon ble utløst i forstadsområdet Rönninge sør for Stockholm.

Politiet ble varslet om eksplosjonen klokken 22.40 lørdag kveld. Den ble utløst like ved et leilighetsbygg i Rönninge og førte til skader på en balkong og noen glassruter som er knust.

Ingen personer skal ha kommet til skade.

— Vi er der og avhører vitner som har sett noe og forsøker å finne ut hva som har skjedd og hvorfor, sier pressetalsmann Mats Eriksson ved politiet i Stockholm.

Eksplosjonen i Rönninge er den tredje lørdag kveld i Sverige. Klokka 20.57 fikk politiet melding om en eksplosjon i Malmö og en times tid senere ble det også varslet om et høyt smell og funn av en brennende bil i Helsingborg.

— VI etterforsker nå om det er snakk om en eksplosjon eller en bilbrann, opplyser politiets pressetalsperson Katarina Rusin til TT.

Det svenske politiets nasjonale bombegruppe er koblet inn for å undersøke alle sakene.

NTB-TT

Søndag 10. november 2019 ·•· Innenriks

Seks ungdommer mistenkt for ran i Oslo
Politiet har kjørt seks ungdommer i alderen 14 til 15 år til Manglerud politistasjon etter et ran på Lambertseter lørdag kveld.

To 16-åringer ble truet til å gi fra seg penger og eiendeler. De to fornærmede skal ha blitt truet med knokejern, opplyste politiet ved 22.30-tiden lørdag kveld.

Seks ungdommer i 14—15-års alderen er mistenk i saken.

— De mistenkte blir kjørt til Manglerud politistasjon for videre oppfølging. Det ble utøvet både vold og trusler i forbindelse med ranet, melder politiet i Oslo klokken 23.04 lørdag kveld.

Fornærmede er uskadd, opplyser politiet.

NTB

Søndag 10. november 2019 ·•· Utenriks

Nesten 80.000 tilskuere så Englands fotballkvinner, ny tilskuerrekord
77.768 tilskuere inntok Wembley da Englands fotballkvinner møtte Tyskland til privatlandskamp lørdag. Det er ny rekord for en treningskamp for kvinner.

Tyske Klara Buhls 2-1 scoring på overtid sendte mesteparten av fansen skuffet hjem.

Phil Nevilles England fikk en fantastisk ramme rundt kampen mot Tyskland, men klarte ikke å dra nytte av hjelpen fra tilskuerne i det som ble det femte tapet på sju kamper.

Alexandra Popp ga Tyskland ledelsen med en heading etter kun ni minutter, men et nesten fullsatt Wembley kunne juble for England-mål da Ellen White utlignet rett før pause. Tyskland klarte likevel å dra i land seieren med 2-1 rett før slutt, til stor skuffelse for de mange fremmøte og målscorer White.

— Jeg er veldig lei meg for at vi ikke klarte å få med oss noe i dag, sa White til publikum rett etter kampen.

De kan likevel glede seg over publikumsinteressen i det som slo tilskuerrekorden for en treningskamp for kvinner. Tilskuerrekorden totalt er fortsatt VM-finalen mellom USA og Kina i 1999, da mer enn 90.000 var til stede.

NTB

Søndag 10. november 2019 ·•· Innenriks

Nylig løslatt etter brannstifting — siktet igjen
To personer som nylig ble løslatt fra fengsel etter å ha sonet dommer for brannstifting, er nå siktet for å ha satt fyr på Musikkens hus i Farsund.

En kvinne (31) og en mann (35) ble avhørt i saken lørdag, men politiet ønsker foreløpig ikke å si noe om hvorvidt de erkjenner straffskyld eller ikke, melder NRK.

— Vi vil begjære varetektsfengsling av begge de siktede på mandag, sier politiadvokat Kaja Michaelsen til kanalen.

Musikkens hus ble totalskadd i brannen natt til fredag. Kvinnens forsvarer Olav Sylte sier til NRK at hun nekter straffskyld i saken.

Etter det NRK erfarer, er de to siktede tidligere dømt til å betale 12,9 millioner kroner i erstatning for å ha tent på flere bygninger på Sørlandet. De slapp nylig ut av fengsel etter å ha sonet for brannstifting.

NTB

Lørdag 9. november 2019 ·•· Utenriks

Sjokolademur revet i Paris
En fransk sjokoladekunstner feiret 30-årsdagen for Berlinmurens fall ved å rive en sjokolademur og spandere bitene på jublende tilskuere.

Med 200 kilo sjokolade hadde Patrick Roger laget en minikopi av muren som delte Øst- og Vest-Tyskland. Ordene «Frihet» og «Jeg er en berliner» prydet skulpturen.

Akkurat som tyskere slo i stykker biter av betongmuren 9. november 1989, gikk Roger og hans assistent løs på sjokolademuren.

Etter noen slag med hammeren raste muren i flere hundre biter ned på fortauet foran Rogers sjokoladebutikk. Frydende tilskuere kastet seg over bitene, som forsvant på få minutter.

Blant pariserne og turistene som overvar stuntet, var Cecile Reveret, som bodde noen år i Øst-Tyskland før muren falt.

— Det er en praktfull idé. Det var derfor jeg kom. Nå har jeg biter av muren, sier Reveret.

— Jeg var ikke der da den falt i 1989. Men det var med hele mitt hjerte at jeg støttet gjenforeningen, og de østtyskerne som jeg fikk muligheten til å omgås, og som har tårer i øynene iblant når de nevner muren, sier Reveret.

Fjerningen av det forhatte byggverket i Berlin ble et symbol på kommunismens endelikt i Europa.

NTB-AP

Lørdag 9. november 2019 ·•· Innenriks

Ny metoo-undersøkelse i mediebransjen
To år etter at metoo-bølgen traff norske mediehus, samler presseorganisasjonene hele bransjen for en ny kartlegging av seksuell trakassering.

Resultatet av den nye kartleggingen kommer i januar, melder Medier24.

Den første metoo-undersøkelsen i mediebransjen ble presentert i desember 2017. Det kom 5.700 svar, og de viste at 11,1 prosent av unge kvinner mellom 18 og 30 år som hadde besvart undersøkelsen, sa de hadde blitt utsatt for seksuell trakassering det siste halve året.

— Norsk Journalistlag var tydelig på at vi ønsket en ny undersøkelse. Nå har vi brukt tiden på å finne ut hvem som skal være med, og hvordan undersøkelsen skal gjøres, sier leder Hege Iren Frantzen i Norsk Journalistlag til Medier24.

Alle organisasjonene som er medlem av Norsk Presseforbund, deltar i den nye undersøkelsen.

— Jeg er veldig glad for at en samlet mediebransje gjør dette sammen. Vi er alle enige om at vi har forsømt oss som bransje fram til 2017, sier assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening til Medier24.

Undersøkelsen vil bli sendt ut på samme tid som i 2017 — i slutten av november — med svarfrist i begynnelsen av desember.

NTB

Lørdag 9. november 2019 ·•· Innenriks

Telenor rammet av store tekniske problemer
En rekke av Telenors tjenester har vært utilgjengelige siden fredag. Feilen er lokalisert, men det er uvisst når den vil være rettet opp.

Siden fredag morgen har Telenor.no, «Mine sider», betaling med SMS, kundeservice-numre, noen av Telenor-appene og epost-tjenesten online.no vært nede for telling, ifølge VG. Telenor vet ikke når problemene vil være fikset.

— Jeg kan ikke si annet enn at vi har funnet et feilområde, og at arbeidet fortsetter. Derfor kan vi ikke anslå noe om når dette er løst. Men vi har egne ansatte og eksterne ressurser på plass som jobber døgnet rundt, sier informasjonssjef Magnus Line i Telenor.

På telenor.no kommer denne feilmeldingen opp: «Hei, Du har forsøkt å besøke Telenors nettside. Vi opplever for tiden tekniske problemer og jobber iherdig med å løse situasjonen. Takk for tålmodigheten».

Selv om Telenor ikke vet nøyaktig hva feilen skyldes, utelukkes det at de er utsatt for hacking.

— Vi kan avkrefte at det er snakk om hacking eller annen ondsinnet aktivitet, sier Line, som understreker at det ikke er problemer med bredbånd og den generelle telefondekningen.

På Telenors Facebook-side klager imidlertid flere frustrerte kunder over at de har problemer med blant annet bredbånd og TV-signaler, skriver Aftenposten.

— Hvis noen kunder opplever problemer med bredbånd eller TV-signaler, så har ikke det noen sammenheng med den interne nettfeilen Telenor har nå, sier informasjonssjefen.

NTB

Lørdag 9. november 2019 ·•· Utenriks

Merkel oppfordrer Europa til å forsvare demokrati og frihet
Angela Merkel oppfordret Europa til å forsvare demokrati og frihet da hun talte i forbindelse med at det er 30 år siden Berlinmurens fall.

Ledere fra Tyskland, Polen, Ungarn, Slovakia og Tsjekkia deltok lørdag på en seremoni i gaten Bernauer Strasse i Berlin, der en av de siste delene av Berlinmuren ligger.

Fjerningen av det forhatte byggverket ble et symbol på kommunismens endelikt i Europa.

I en tale ved et kapell i forbindelse med 30-årsmarkeringen hedret Tysklands statsminister Angela Merkel de som ble drept eller fengslet da de prøvde å flykte fra øst til vest. Hun fastslo at den globale kampen for frihet ikke er over.

— Berlinmuren, mine damer og herrer, er historie, og den lærer oss at ingen mur som holder folk ute og hindrer frihet, er så høy eller bred at den ikke kan bli brutt ned, sa Merkel og oppfordret Europa til å forsvare demokrati og frihet.

Hun viste også til krystallnatten i 1938, da forfølgelsen av jødene for alvor ble trappet opp, og trakk dette fram som en påminnelse om å stå opp mot rasisme og antisemittisme.

Berlinmuren ble satt opp i august 1961 og delte Øst- og Vest-Berlin.

NTB-AFP

Lørdag 9. november 2019 ·•· Innenriks

Mann må møte i lagmannsretten etter å ha syklet i kollektivfeltet
En syklist ble frifunnet i tingretten etter å ha stått tiltalt for å ha syklet i kollektivfeltet og dermed hindret trafikken. Tirsdag starter ankesaken.

Om ettermiddagen mandag 24. september i fjor syklet mannen midt i kollektivfeltet på E18 Mosseveien ut av Oslo fra Ormsund mot Ulvøya. Det oppsto kø bak syklisten, og politiet stoppet ham fordi de mente han forstyrret trafikken unødig.

Politiet ga mannen et forelegg på 7.000 kroner for brudd på vegtrafikkloven, noe han ikke godtok, og dermed havnet saken i retten.

Syklisten ble frikjent da saken ble behandlet i Oslo tingrett tidligere i år.

Dommen ble avsagt under dissens ettersom fagdommeren mente forholdet var straffbart. De to meddommerne mente imidlertid at syklisten ikke skapte en unødig hindring og heller ikke opptrådte uaktsomt. De mente at når det er lovlig å sykle i kollektivfelt, må bilistene tåle en viss grad av forstyrrelse av syklister.

Oslo statsadvokatembeter anket dommen, og tirsdag kommer saken opp for Borgarting lagmannsrett. Det er satt av én dag til saken.

NTB

Lørdag 9. november 2019 ·•· Innenriks

Mann ble frastjålet BankID — må betale 100.000 kroner
En mann ble utsatt for identitetstyveri, men må likevel dekke bankens tap på over 100.000 kroner for et forbrukslån, slår Agder lagmannsrett fast.

Våren 2017 reiste mannen på ferie, men BankID-brikken ble liggende igjen i skuffen på jobben. Da han kom tilbake, var den borte, skriver Finansavisen.

I en fersk dom fra Agder lagmannsrett er mannen dømt til å betale Easybanks tap på over 100.000 kroner på et forbrukslån en person tok opp i mannens navn ved hjelp av denne kodebrikken. Easybank tapte i forliksrådet, men fikk medhold i tingretten og nå også i lagmannsretten.

Et ektepar, der en av partene i en kort periode hadde adgang til mannens arbeidsplass, benyttet mannens BankID-brikke til å sende en elektronisk søknad om forbrukslån på 101.000 kroner hos Easybank. Paret ble dømt for dette høsten 2017.

For å få utbetalt et lån, er det i tillegg til BankID-brikken nødvendig å ha en personlig kode. Hvordan ekteparet har fått tak i mannens kode er ikke avklart gjennom rettssaken.

I dommen heter det at mannen ikke aktsomt har «etterlevd de reglene som gjelder for alle brukere av personlig BankID, verken når det gjelder den personlige BankID-koden eller når det gjelder den fysiske BankID-brikken».

NTB

Lørdag 9. november 2019 ·•· Utenriks

Portrett av Greta Thunberg skal pryde fasade i San Francisco
Et enormt veggmaleri av den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg skal pryde en stor fasade i San Francisco.

— Om vi kan forsterke hennes budskap og få flere mennesker til å engasjere seg og høre på hva hun har sagt, så har vi gjort noe bra, sier initiativtakeren Paul Scott fra den ideelle organisasjonen One Atmosphere, som finansierer prosjektet, til CNN.

Kunstverket, som er malt på en bygning ved Union Square, skal være ferdigstilt på tirsdag neste uke, ifølge kanalen.

Thunberg har vært i Nord-Amerika siden hun i august krysset Atlanterhavet seilbåten Malizia II og befinner seg for øyeblikket i den amerikanske delstaten North Carolina.

Planen hennes var å dra til Santiago i Chile for å delta på FNs klimakonferanse. Den ble imidlertid avlyst etter de voldsomme demonstrasjonene mot president Sebastián Pińera.

NTB-TT

Lørdag 9. november 2019 ·•· Innenriks

Jentegjeng overfalt tenåringsjente i Rogaland
En tenåringsjente har fått hjernerystelse og mulige bruddskader etter å ha blitt overfalt av en gruppe jevnaldrende jenter i Ganddal i Rogaland fredag kveld.

Like før klokken tre natt til lørdag meldte politiet at det tidligere fredag kveld hadde vært slagsmål mellom flere mindreårige jenter på et arrangement for ungdom på Ganddal i Sandnes. Hendelsen skjedde like før klokken 23.

— Politiet ble kontaktet av foreldrene til en ungdom som hadde vært på dette arrangementet. Datteren hadde forklart at hun var blitt slått ned av en gjeng andre jenter på Ganddal, sier operasjonsleder Jøran Solheim i Sørvest politidistrikt til NTB.

Jenta som ble slått ned skal, ifølge politiet, ha forsøkt å gå mellom for å avverge en slåsskamp mellom flere andre jenter, skriver Aftenposten.

En patrulje ble sendt til stedet og det er opprettet sak. Politiet har fått navnet på flere involverte, som er mellom 13 og 14 år gamle, og kommer til å følge opp saken lørdag.

— Vi skal se på hvordan vi følger opp saken og med hvilke etater vi gjør det, men det er helt klart at vil skal følge opp denne saken, sier Solheim.

Alderen til de involverte, måten det skjedde på og skadene den fornærmede ungdommen har fått, gjør at politiet ser alvorlig på saken.

— Vi er kjent med at det er en viss temperatur på Facebook etter det som skjedde, og vi følger med, sier operasjonslederen. Han ber personer som har informasjon eller video fra hendelsen, om å ta kontakt med politiet.

NTB

Lørdag 9. november 2019 ·•· Utenriks

Uenighet om hjemmebrent i EU
Hvor mye sprit kan man brygge hjemme uten å betale skatt for det? Den som tørster etter svar, må vente, siden EUs ledere ikke klarer å bli enige.

Kjernen er om det skal være et unntak fra skattekravet i de landene der produksjon av hjemmebrent faktisk er helt lovlig virksomhet. Og hvis svaret er ja, hvor går grensen for antall liter sprit man kan framstille uten at futen melder seg?

Romania og Ungarn er de fremste forsvarere av denne form for husflid. Tusenvis av bønder lager egen sprit av frukt som av en eller annen grunn ikke blir solgt, ofte plommer og aprikoser.

Minst 100 liter

De to landene vil at EUs skatteregler skal gi rom for å kunne brenne minst 100 liter i året av det til dels svært sterke rumenske plommebrennevinet tuica og det ungarske fruktbrennevinet palinka, med røtter tilbake til middelalderen, uten å måtte skatte.

NTB-TT

Lørdag 9. november 2019 ·•· Innenriks

Byrådet i Bergen vil prøve ut borgerlønn
Politikerne i Bergen er klare for å teste ut borgerlønn som sikrer innbyggerne penger, uten at staten krever noe tilbake.

Når og hvordan vet de ikke ennå, melder Bergens Tidende.

Det kommer fram i byrådsplattformen til Ap, Venstre, KrF og MDG, som ble presentert for to uker siden:

«Byrådet vil ta initiativ overfor statlige myndigheter om at et eventuelt prøveprosjekt om borgerlønn i Norge skal inkludere Bergen», heter det.

Borgerlønn betyr at man får utbetalt penger av myndighetene uten krav om gjenytelse. Det legges vanligvis til grunn at borgerlønnen skal gi en inntekt som er stor nok til å leve av.

Det var MDG som kjempet inn borgerlønn i plattformen. MDGs Mona Høgli satt selv i forhandlingene og hun mener dette er et godt og grønt tiltak.

Om det blir aktuelt i denne byråds­perioden, er hun ikke sikker på. Høgli erkjenner at dagens regjering sannsynligvis ikke kommer til å ta initiativ til dette med det første.

— Men vi tror på en ny regjering om to år, og vi ønsker å ligge i forkant. Bergen er en fremoverlent by, og bergenserne er nysgjerrige på nye ting, sier hun.

Lubna Jaffery (Ap), Bergens nye arbeids-, sosial- og boligbyråd, understreker at byrådet ikke har tatt stilling til om borgerlønn er bra eller dårlig, men om dette blir aktuelt i Norge, mener hun det er naturlig at Bergen blir med.

NTB

Lørdag 9. november 2019 ·•· Innenriks

Nær halvparten av norske elever vet om narkotikabruk i skolen
44 prosent av norske elever kjenner til at elever har brukt narkotika i skoletiden, viser en ny undersøkelse fra organisasjonen Actis.

Undersøkelsen er gjort blant ungdom i alderen 15 til 20 år. Seks prosent opplyser at de har følt seg utrygge på grunn av andre elevers rusbruk på skolen. Fire prosent svarer at de har opplevd at rusede elever forstyrrer undervisningen, skriver VG.

— Det er bekymringsfullt at mer enn fire av ti elever kjenner til at det foregår bruk av narkotika i skoletiden, sier generalsekretær Pernille Huseby i Actis, rusfeltets samarbeidsorgan.

Hun sier elever har krav på et rusfritt læringsmiljø.

— Tilsvarende rusbruk på en arbeidsplass for voksne ville vært helt uakseptabelt, sier Huseby til avisen

NTB

Lørdag 9. november 2019 ·•· Innenriks

Ap vil ha et tak på momsfritaket for elbiler
Det er store forskjeller i hvor mye elbileiere må betale i avgifter. Det vil Hadia Tajik i Arbeiderpartiet ha slutt på.

— Det er nok fordeler for de pengesterke nå, som til sammen har fått mer enn åtte milliarder i skattekutt siden 2013, sier Tajik til Dagens Næringsliv.

Hun mener det burde være en grense for hvor dyre biler staten subsidierer.

En oversikt fra Finansdepartementet viser at kjøpere av Tesla X må betale 7.770 kroner i avgifter, mens de som kjøper en fossildrevet VW Tourareg må ut med 569.000 kroner i statlige avgifter.

I det alternative budsjettet til Arbeiderpartiet blir et tak på momsfritaket foreslått innført. Det skal gjelde fra elbilene som koster mer enn 600.000 kroner, og momsen skal betales av beløpet over 600.000, skriver avisa.

— Klimaet bryr seg ikke om du kjører en Tesla Model 3, Volkswagen Gold eller en Jaguar. Tesla 3 og Golf havner under grensen, men om du skal ha en Jaguar må du legge i litt ekstra, sier Tajik.

Arbeiderpartiet har tidligere foreslått en øvre grense for momsfritak, og Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim avviser forslaget igjen. Han utelukker ikke at det kan komme avgifter på elbiler, men står fast på at elbilfordelene skal vare til 2021.

NTB

Lørdag 9. november 2019 ·•· Innenriks

Sp tar innpå Ap i ny rekordmåling
Senterpartiet går fram på nok en måling. Klassekampens novembermåling viser at Sp er nær ved å få like stor oppslutning som Arbeiderpartiet.

I målingen får Sp 19, 2 prosent, fram 2 prosentpoeng fra målingen i oktober. Ap gjør på sin side sin dårligste måling hos Klassekampen og ender på 22,3 prosent. Hadde det vært stortingsvalg nå, ville Ap fått 40 representanter og Sp 38 representanter.

Dette er den tredje målingen på kort tid der Sp gjør det sterkt. I en måling utført på vegne av Nettavisen og Amedia i starten av november, får Sp og Ap til sammen 83 representanter på Stortinget. Partiet fikk dessuten en oppslutning på 19,5 prosent på TV 2s novembermåling.

— Nå har vi fantastiske målinger, men vi kan ikkje forvente at det skal være slik for alltid. Vi må bare være tydelige på hva vi mener, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til Klassekampen.

Arbeiderpartiet har det siste året falt på avisens målinger. Partisekretær Kjersti Stenseng i Ap sier det viser den enorme jobben partiet har framfor seg for å vinne tilbake tilliten til velgerne som forlot dem ved høstens valg.

I den ferske målingen får Høyre 22,9 prosents oppslutning (fram 1,5 prosentpoeng), mens Frp går tilbake 2,1 poeng til 8,4 prosent. Oppslutningen til SV (7,1 prosent), MDG (6,1), Venstre (4,3), Rødt (4,1) og KrF (3,4) er mer eller mindre uendret fra forrige måling.

Feilmarginen varierer fra 2,6 og 1,1 og størst for de største partiene.

NTB

Lørdag 9. november 2019 ·•· Utenriks

FN sier «brutale» fengselsforhold bidro til Mursis død
FN-eksperter sier Egypts tidligere president Mohamed Mursi sonet under så brutale forhold i fengsel at det bidro til at han døde i varetekt.

De advarer også om at tusenvis av andre innsatte er i «alvorlig fare» som følge av «grove overtredelser» i egyptiske fengsler.

Mursi døde i juni, 67 år gammel, etter å ha falt om under et rettsmøte.

I en uttalelse fra FNs høykommissær for menneskerettigheter heter det at ekspertene konkluderte med at forholdene Mursi sonet under «kan være ensbetydende med et statsgodkjent drap».

FNs eksperter mener ekspresidenten satt på isolat 23 timer i døgnet, ble nektet medisinsk hjelp, mistet synet på ett øye og led av tilbakevendende diabetisk koma.

Mursi ble valgt til president i 2012 etter massedemonstrasjonene under den arabiske våren og ble med det Egypts første sivile og demokratisk valgte president.

Mindre enn ett år etter at Mursi ble president, brøt det ut nye massedemonstrasjoner, denne gangen i protest mot at Mursi førte landet i det mange mente var islamistisk retning.

Etter militærkuppet ble Det muslimske brorskapet forbudt, og både Mursi og titusener av andre opposisjonelle, både islamister og sekulære, ble dømt til lange fengselsstraffer.

Mursi selv ble dømt til både lange fengselsstraffer og døden, men dødsdommen ble opphevet i 2016.

NTB-AP

Lørdag 9. november 2019 ·•· Innenriks

Foreldre dømt for mishandling av datteren
Et foreldrepar i 50-årene er i Sør-Trøndelag tingrett dømt for grov vold og gjentatt mishandling av datteren gjennom hennes barndom.

Moren dømmes til ett år og seks måneders fengsel, mens faren dømmes til ett år og ni måneders fengsel. Foreldreparet dømmes videre til å betale datteren 250.000 kroner i oppreisningserstatning.

Straffen er lavere enn aktors påstand om tre års fengsel for moren og tre år og tre måneders fengsel for faren.

Foreldreparet er dømt for å ha utsatt datteren for grov vold gjentatte ganger over en periode på 13 år. Datteren har posttraumatisk stresslidelse og liten arbeidsevne som følge av mishandlingen hun har vært utsatt for.

Foreldreparet erkjente seg ikke skyldig i retten, men innrømmet lettere «oppdragervold» mot fornærmede.

NTB

Lørdag 9. november 2019 ·•· Utenriks

Australia herjes av flere skogbranner
Australske brannmannskaper kjemper mot flere titall skogbranner øst i landet og sier de aldri har vært i en lignende situasjon.

Om lag hundre skogbranner har oppstått i delstatene New South Wales og Queensland i Australia, og 17 av disse var fredag fortsatt regnet som farlige og ikke under kontroll.

— Vi har aldri sett så mange branner samtidig som det varsles om på krisenivå. Vi er i ukjent farvann, sier en talsmann for brannvesenet i New South Wales til den australske kringkasteren ABC.

Mindre buskbranner er vanlige i Australia, og brannmannskaper har i månedsvis slukket sporadiske småbranner før landets sommer nå er i ferd med å starte. Den nye bølgen med skogbranner er en tøff start på det forskere frykter blir en hard brannsesong.

Klimaendringer og uheldige værsykluser har bidratt til en kruttønne med kraftig vind, lav luftfuktighet og høye temperaturer.

Det er foreløpig ikke meldt om dødsfall som følge av brannene, men det har blitt meldt at bygninger har tatt fyr, og at folk har blitt sittende fast i boligene sine.

Skogbrannene er spredt på en om lag 1.000 kilometer strekning langs kysten, noe som gjør slukningsarbeidet vanskelig for redningsmannskapene.

Til tross for at det er benyttet rundt 70 fly og helikoptre, har brannene brutt igjennom brannsperringer, og tvunget myndighetene til å stenge motorveien som knytter storbyene Sydney og Brisbane sammen.

NTB-AFP

Lørdag 9. november 2019 ·•· Innenriks

Magnus Carlsen har meldt seg ut av Norges Sjakkforbund
Magnus Carlsen skal fortsatt representere Norge i internasjonale mesterskap og turneringer selv om han har meldt seg ut av Norges Sjakkforbund.

I en pressemelding sendt fredag skriver Norges Sjakkforbund (NSF) at forbundet 30. september mottok en melding fra Magnus Carlsens far Henrik Carlsen. Den inneholdt blant annet følgende:

«Som indikert allerede i sommer ønsker Magnus med dette å melde seg ut av Norges Sjakkforbund, og gjerne så raskt som det er mulig. Han vil benytte anledningen til fortsatt å representere Norge som avklart med Fide og NSF på ettersommeren.»

FIDE er Det internasjonale sjakkforbundet.

Carlsen var i møte med sentralstyret i NSF allerede 11. juli, noen dager etter kongressen i forbundet 7. juli. Ifølge NSF skal verdensmesteren allerede da ha signalisert at det var aktuelt å melde seg ut.

NTB

Lørdag 9. november 2019 ·•· Utenriks

Anonym forfatter av ny bok kaller Trump uberegnelig og udugelig
En anonym forfatter av en ny bok om president Donald Trump kaller ham uberegnelig og uegnet til å være USAs øverste militære sjef.

Utdrag fra boken «A Warning» ble torsdag trykt i The Washington Post. Forfatteren er identifisert som «en ledende tjenestemann i Trump-administrasjonen».

Boken gjengir påståtte utfall fra hverdagssituasjoner i Det hvite hus, der Trump lirer av seg rasistiske utfall og sterkt nedlatende beskrivelser av kvinner.

-Han stotrer, baktaler, blir forvirret og er oppfarende. Han har problemer med å trekke ut essensen i opplysninger han får seg presentert, heter det.

Pressetalskvinne i Det hvite hus, Stephanie Grisham, sier i en pressemelding at forfatteren ikke våger stå fram under fullt navn, da boken ikke er noen annet enn løgner. Hun oppfordrer pressen til å behandle boken som det den er; «et rent oppspinn».

Boken kommer ut 19. november. Forfatteren hevder at en gruppe ledende tjenestemenn vurderte å gå av samlet i fjor, som en advarsel om situasjonen. Men de kom angivelig til at en slik handling ville gjøre mer skade enn nytte.

Utgiver er det anerkjente forlaget Hachette, som har gjort det klart at forfatteren ikke vil bli ytterligere identifisert.

NTB-AP

Lørdag 9. november 2019 ·•· Regionalt

Norsk kunstner har lagd verdens vakreste frimerke
Kunstner Viggo Ree fra Åmot i Østerdalen har malt bildet på frimerket som er kåret til verdens vakreste.

I en internasjonal konkurranse har «Snøugla» av Viggo Ree blitt kåret til det vakreste frimerket som ble utgitt i fjor.

Konkurransen ble arrangert av det spanske frimerketidsskriftet El Eco.

- Det er svært hyggelig at våre frimerker oppnår gode resultater internasjonalt, og et klart bevis på norske frimerkers høye kvalitet, skriver konsernsjef Tone Wille i Posten i en pressemelding.

Snøugle-frimerket er trykket opp i et opplag på 6,5 millioner eksemplarer.

NTB

Lørdag 9. november 2019 ·•· Utenriks

Ofrene fra lastebilen i Essex bringes til Vietnam
Alle de 39 menneskene som ble funnet døde i en lastebil i Essex i Storbritannia, var vietnamesiske statsborgere. De bringes nå tilbake til hjemlandet.

Det opplyser myndighetene i Vietnam, ifølge lokale medier. Det er ventet at de omkomne vil ankomme landet med samme fly på lørdag eller søndag.

Landets statsminister Nguyen Xuan Phuc kondolerte torsdag de dødes familier, og rettet samtidig oppmerksomheten mot den ulovlige menneskesmuglingen.

Britisk politi har bekreftet at alle de omkomne var vietnamesiske statsborgere. De betegner identifiseringen som et viktig skritt i etterforskningen som gjør dem i stand til å hjelpe de pårørende. Ifølge lokale medier er det over 20 vietnamesiske familier som har tatt kontakt på jakt etter informasjon om savnede familiemedlemmer.

Det var 23. oktober at de 39 omkomne, blant dem åtte kvinner og 31 menn, ble funnet i en kjølekonteiner i en trailer i Grays i Essex. Lastebilen kom til Storbritannia med ferge fra Belgia.

I Vietnam er minst ti personer pågrepet for menneskesmugling etter tragedien. I Storbritannia ble lastebilsjåføren pågrepet kort tid etter funnet av de omkomne, og er siktet for 39 tilfeller av uaktsomt drap, samt menneskesmugling, hvitvasking av penger og organisert støtte til ulovlig innvandring.

NTB-DPA

Fredag 8. november 2019 ·•· Innenriks

Nav-ansatte sier tilliten til ledelsen er tynnslitt
Ansatte i Nav sier det er krevende å representere et system de opplever ikke virker. De varsler at tilliten til ledelsen er lav.

Marit S. Isaksen i Fellesorganisasjonen (FO) forteller til Dagsavisen at det er krevende tider for Nav-veilederne.

— De ønsker å opptre på en god måte. Men det er krevende å representere et system som ikke har vært bra nok. Det er veilederne som møter brukerne og får erfare ulike reaksjoner de har, og som må møte folks svekkede tillit til systemet og velferdstjenesten, sier Isaksen.

Fellesorganisasjonen representerer om lag 3.000 kommunalt og statlig ansatte i Nav.

Sigrun Vågeng skal ha hatt høy grad av tillit blant FO-medlemmene etter at hun overtok jobben som Nav-direktør i 2015. Nå er derimot tilliten tynnslitt på grunn av dårlig styring, både fra Nav og departementet, skriver Dagsavisen.

NTL Nav, som representerer 5.600 ansatte, mener det ikke er det rette tidspunktet for å vurdere tillit.

NTB

Fredag 8. november 2019 ·•· Innenriks

Prognose: Nordmenn vil bruke nærmere 100 milliarder kroner på julehandelen
Nordmenn vil til sammen punge ut 97 milliarder for årets julefeiring. Bare i desember bruker hver og en av oss 11.100 kroner på julemat og julegaver.

Det viser prognoser fra Oslo Handelsstands Forening (OHS), som regner med en vekst på 0,9 prosent fra fjoråret.

Desember er den viktigste måneden for handelsstanden, og det er ventet at omsetningen vil være om lag 28 prosent høyere enn resten av året. For enkelte bransjer er tallet mye høyere, som for eksempel hos leketøysbutikkene der omsetningen øker med over 200 prosent før jul.

— Julehandelen er kjempeviktig. Hadde man tatt bort november og desember, hadde det blitt mye røde tall, så vi er ekstremt avhengige av en vellykket julehandel, sier administrerende direktør Bjørn Næss i OHF til NTB.

For bokhandlere, gullsmeder og urmakere forventes det rundt 150 prosent økning i omsetningen.

NTB

Fredag 8. november 2019 ·•· Utenriks

30 år siden Berlinmurens fall
Denne helgen er det 30 år siden Berlinmuren falt. Fjerningen av det forhatte byggverket ble et symbol på kommunismens endelikt i Europa.

Muren falt da regimet i det daværende Øst-Tyskland bestemte seg for å åpne grenseovergangene i Berlin 9. november 1989. Men denne begivenheten hadde en lang forhistorie, som egentlig begynner med Tysklands deling etter nederlaget i andre verdenskrig.

Landsdelene som var okkupert av USA, Storbritannia og Frankrike, ble til Forbundsrepublikken Tyskland, til daglig kalt Vest-Tyskland. Den sovjetiske okkupasjonssonen ble til Den Tyske Demokratiske Republikk, Øst-Tyskland eller DDR.

Sperret inne

DDR ble styrt med hard hånd av kommunistpartiet SED, som imidlertid ikke greide å skape stor materiell velstand for befolkningen. Vesttyskerne opplevde på sin side et «Wirtschaftswunder», et «økonomisk mirakel», med raskt voksende levestandard på 1950-tallet.

Den uunngåelige følgen var at folk flyktet fra øst til vest. Denne flukten fikk etter hvert et slikt omfang at makthaverne i DDR bestemte seg for at den måtte stoppes med alle midler, og i Vest-Berlin skulle befolkningen bokstavelig talt mures inne.

Men offisielt kunne man jo ikke si noe slikt. Derfor brukte det østtyske regimet påskuddet om at muren egentlig skulle holde infiltrasjon fra de aggressive, nyfascistiske vestmaktene ute — og den ble da også offisielt kalt «den antifascistiske beskyttelsesmuren».

NTB-DPA-AFP

Fredag 8. november 2019 ·•· Innenriks

170.000 fartssyndere bøtelagt i fjor
De fleste bilistene som blir stanset i fartskontroll, har ingen unnskyldning, sier Utrykningspolitiet. 170.000 ble straffet for fartsbrudd i 2018.

101.000 av dem ble stoppet av politiet, mens de andre ble fanget opp av fotobokser og fikk bot tilsendt i posten, skriver Aftenposten.

— For noen blir det stusslig å holde fartsgrensen på en vei som er tilsynelatende enkel å kjøre på, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Foreleggene fra politiet lå i snitt på 4.531 kroner. Bilistene som ble tatt i automatisk trafikkontroll måtte i snitt ut med 2.896 kroner.

Fra nyttår ble det dyrere å kjøre for fort. Ligger du opp mot ti kilometer i timen over fartsgrensen, koster det deg 2.100 kroner. Å kjøre for fort på motorvei, kan koste deg opptil 10.650 kroner, viser politiets oversikt over bøtenivået.

Assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen sier de fleste ikke har noen god unnskyldning for fartsoverskridelsene.

— Noen skylder på at de ikke var klar over fartsgrensen på stedet, at de trodde de lå innenfor eller at de måtte gasse skikkelig på for å rekke forbi køen, sier Larsen.

Det var flest menn, 77 prosent, som ble tatt for å kjøre for fort, viser tall fra UP.

NTB

Fredag 8. november 2019 ·•· Utenriks

Store teltleire revet i Paris - mange av beboerne er unge afghanere
Fransk politi har revet to teltleire med over 1.600 flyktninger og migranter i Paris. Hundrevis av beboerne skal være unge afghanere som har bodd i Sverige.

Forholdene i leirene beskrives som svært dårlige, preget av rotter og narkotika. De har fungert som bosted for hundrevis av unge afghanere og afrikanere, mange av dem papirløse eller personer som har fått avslag på asylsøknaden sin i andre land.

15—20 prosent av beboerne er personer som allerede har fått asyl, men som ikke har greid å finne et annet sted å bo, ifølge Paris‘ viseborgermester Dominique Versini.

Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT kan hundrevis av beboerne i leiren ved Porte de la Chapelle nord i Paris, ha vært afghanere som tidligere har bodd i Sverige.

Etter å ha fått avslag på asylsøknaden har de reist til Frankrike for å slippe å bli utvist.

NTB-DPA-TT

Fredag 8. november 2019 ·•· Innenriks

TV 2: Havarikommisjonen peker ikke på én årsak til Helge Ingstad-ulykken
Havarikommisjonen kommer til å konkludere med at KNM Helge Ingstad-ulykken skyldtes en serie uheldige sammentreff, etter det TV 2 erfarer.

Fredag legger Havarikommisjonen fram sin rapport, på årsdagen etter at KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola utenfor Stureterminalen i Hordaland natt til 8. november i fjor.

Etter det TV 2 erfarer er hovedkonklusjonen at det skjedde en rekke sammenfallende uheldige omstendigheter.

Det var også konklusjonen i kommisjonens foreløpige analyse som kom i november i fjor.

Personer i Forsvaret opplyser i forkant til TV 2 at Havarikommisjonens rapport i stor grad samsvarer med Forsvarets egne funn.

Fregatten KNM Helge Ingstad ble totalskadd i kollisjonen. I sommer ble det kjent at fregatten ikke skal repareres. Kostnadene ved en reparasjon er anslått til mellom 12 og 14 milliarder kroner, mens kostnadene ved kjøp av et tilsvarende fartøy estimeres til 11 til 13 milliarder kroner.

NTB

Fredag 8. november 2019 ·•· Innenriks

Utvist mann dømt til sju år og fire måneders fengsel etter rekordstort pillebeslag
En 37 år gammel mann fra Algerie er dømt til fengsel i sju år og fire måneder etter å ha blitt funnet skyldig i å være bestyrer av et pilledepot på Oslos vest.

Dommen falt i Oslo tingrett torsdag 31. oktober. Bare tilfeldigheter gjorde at saken ble rullet opp, melder TV 2.

Mannen ble stanset av politiet i en kontroll på Skøyen 4. juli i fjor etter at han ble gjenkjent av en politibetjent. I en pose mannen hadde, fant politiet 9.000 tabletter.

37-åringen hadde også nøkler på seg, men svarte unnvikende på hvor han bodde. Etter at han var plassert i arresten, forøkte politiet å låse opp leiligheter i området og fant at nøklene passet til en leilighet i nærheten. Der fant politiet til sammen 379.515 tabletter Rivotril og Ksalol. Begge medikamentene er av typen benzodiazepiner, som gir en beroligende effekt.

— Dette er det største beslaget av narkotiske tabletter som noen gang er gjort i Norge, sier aktor, statsadvokat Stein Vale, til TV 2.

Mannen ble utvist fra Norge etter narkodommer både i 2012 og 2013, men kom likevel tilbake. Han hevdet å være flyktning fra Libya, men kommer opprinnelig fra Algerie.

Tiltalte erkjente seg skyldig i henhold til samtlige punkter i tiltalen da han møtte i Oslo tingrett 16. oktober.

Aktors påstand var ni års fengsel, og statsadvokat Vale sier at påtalemyndigheten vurderer å anke. Mannens forsvarer sier til TV 2 at hans klient er tilfreds med utfallet av saken.

NTB

Fredag 8. november 2019 ·•· Innenriks

Stortinget sier bestemt nei til kontant-krav
Stortinget vendte torsdag tommelen ned for Senterpartiets forslag om å slå fast retten til å betale med kontanter.

Representantforslaget innebærer ikke bare at forbrukerens rett til å betale med kontanter slås ettertrykkelig fast, men også at det knyttes en straffebestemmelse til plikten til å ta imot kontanter.

— Finansminister Siv Jensen (Frp) nektet i dagens debatt å svare på om Vys kontantfrie praksis er i tråd med gjeldende lov. Det er jo nettopp denne uklarheten som gjør Sps forslag så avgjørende viktig, sier Sps Sigbjørn Gjelsvik til NTB.

— Man hadde presisert hva som ligger i plikten man har til å ta imot kontanter og hvilke konsekvenser det vil kunne få å avvise, legger han til.

Forslaget ble fremmet som et tillegg til innstillingen om finansmarkedsmeldingen for 2019. Også i 2017 ble et lignende forslag fra Sp nedstemt.

NTB

Fredag 8. november 2019 ·•· Utenriks

Tysklands landslag i fotball skal ikke spille i land der kvinner nektes adgang til tribunene
Tysklands fotballforbund har vedtatt at landslagene ikke skal spille kamper i land der kvinner ikke har adgang til tribunene på linje med menn.

Det opplyser Tysklands nye fotballpresident Fritz Keller i en artikkel for avisen Die Welt. Han sier at han foreslo tiltaket overfor styret, som ga det sin oppslutning.

Keller sier at tysk fotball må ta stilling til aktuelle samfunnsspørsmål.

— Vi må gå i diskusjoner for å besvare sammensatte spørsmål, som «hvilke verdier kan vi ikke gå på akkord med?» Kvinners rettigheter er blant disse, mener DFB-presidenten.

Keller nevnte ingen land ved navn, men nylig fikk kvinner for første gang på nesten 40 år overvære en av Irans hjemmekamper i VM-kvalifiseringen. Det skjedde etter kraftig press fra FIFA. Kvinner fikk 4000 av 80.000 billetter, men de måtte oppholde seg på en egen tribuneseksjon.

Keller, som ble valgt til DFB-president i september, sa at han i sitt første styremøte som president la fram et forslag til vedtak om at «vi ikke lenger tillater våre landslag å spille kamper i land der kvinner ikke har adgang til tribunene eller andre idrettsfasiliteter på lik linje med menn og uten diskriminering».

Dette er nå vedtatt.

NTB-DPA

Fredag 8. november 2019 ·•· Innenriks

Ny avtale skal gi kvinnelige toppfotballspillere en lettere og tilpasset hverdag
Toppfotball Kvinner har inngått samarbeid med Høyskolen Kristiania. Målet er at det skal bli enklere å kombinere fotball og studier.

Avtalen innebærer at alle spillere i Toppserien og 1. divisjon får individuell studieveiledning og spesialpris på aktuelle nettstudier. I tillegg vil én heldig spiller i året få tilbud om en fullfinansiert studieplass.

— Motiverte fotballspillere som har valgt å satse på sin idrett skal ikke måtte legge skoene på hylla for å være sikret en interessant og trygg fremtid. Høyskolen Kristiania ønsker å bidra til at flest mulig, også idrettsutøvere, skal ta den utdanningen de ønsker. Med fleksible studietilbud på nett kan fotballspillerne ta utdanning parallelt med satsingen på sin idrett og ikke måtte velge bort en jobb- eller idrettskarriere, sier Heidi Åberg, avdelingsdirektør for arbeidsliv og innovasjon hos Høyskolen Kristiania, i en pressemelding.

Daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, er stolt over den nye avtalen.

— Vi er kjempeglade for å få på plass en så viktig avtale. Dette er en del av satsingen vi gjør for kvinnefotballen, som vi ønsker skal være en idrett hvor visjonen om en dobbel karriere kan bli en realitet i form av en lettere og mer tilpasset hverdag for spillerne, sier Jørgensen.

En av de største utfordringene til kvinnefotballen er at begrenset økonomi gjør det vanskelig for spillerne å satse på idretten sin. Bare de færreste kan leve av å spille fotball, og inntektene er sjeldent tilstrekkelig for å kunne ivareta utøvernes langsiktige behov for en finansiell og karrieremessig grunnmur.

— Vi er veldig stolte av at spillerne våre tar høyere utdanning ved siden av fotballen, men de trenger en bedre balanse slik at de kan satse mer på fotballen. Dette er et viktig steg på veien til ytterligere profesjonalisering av toppklubbene på kvinnesiden, mener Jørgensen.

NTB

Fredag 8. november 2019 ·•· Utenriks

Politimann tiltalt for drap av Aston Villa-spiller
En politimann er tiltalt for å ha drept den tidligere Aston Villa-spilleren Dalian Atkinson etter at det ble brukt elektrosjokk under en pågripelse i 2016.

48 år gamle Atkinson ble pågrepet utenfor farens hjem 15. august i 2016, og politiet måtte ta i bruk en elektrosjokkpistol. Han kom raskt under førstehjelpsbehandling i ambulansen, men døde på vei til sykehus.

Slektninger av Atkinson har opplyst at han hadde store helseplager og svakt hjerte i tiden etter at han la opp som fotballspiller. Elektrosjokket førte trolig til at Atkinson pådro seg et hjerteinfarkt og at livet ikke sto til å redde.

Den britiske påtalemyndigheten (Crown Prosecution Service) opplyste at polititjenestemannen måtte møte for retten i Birmingham torsdag sammen med en kollega som er tiltalt for et overgrep med kroppslig skade.

Atkinsons familie har støttet avgjørelsen om å få politiets opptreden opp for en jury, men har samtidig kritiserte myndighetene for at det har gått mer enn tre år siden Atkinson døde.

48-åringen spilte også for Ipswich og Sheffield Wednesday i løpet av karrieren.

NTB-AFP

Torsdag 7. november 2019 ·•· Utenriks

Russland advarer mot IS-krigeres slektninger
Rundt 2.000 slektninger av IS-krigere kan returnere til Russland og begå terrorhandlinger, advarer FSB-sjef Aleksandr Bortnikov.

— Det er nå rundt 2.000 kvinner og barn som vi har registrert som er slektninger av krigere som er russiske statsborgere, sa Bortnikov på en sikkerhetskonferanse i Usbekistans hovedstad Tasjkent, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. FSB er en av de russiske sikkerhetstjenestene.

FSB-sjefen fastslo at dette omfatter både familiemedlemmer som fortsatt er i Midtøsten, og de som har forlatt regionen. Bortnikov advarte om at noen av disse fortsatt har ekstreme holdninger og kan begå terrorhandlinger i Russland.

— Slike hjemvendte personer forfekter ofte en ekstrem religiøs ideologi, sa han.

Ifølge Bortnikov er det risiko for at ekstremistledere vil forsøke å presse familiemedlemmene til å bli selvmordsbombere, til rekruttering eller til å virke som agenter for terrornettverk.

I motsetning til flere andre land har Russland organisert hjemsendelse for barn og kvinner av IS-krigere, hovedsakelig til Kaukasus-området.

NTB-AFP

Torsdag 7. november 2019 ·•· Utenriks

Kina innfører restriksjoner på dataspill for unge
Kinesiske myndigheter har innført en rekke restriksjoner på dataspill på internett for personer under 18 år i håp om å dempe spillavhengigheten i landet.

Personer under 18 år får med de nye reglene ikke lov til å spille dataspill på internett mellom klokken 10 på kvelden og klokken 8 på morgenen.

Myndighetene har også satt en grense på bare 90 minutter per dag innenfor tiden det er lovlig å spille. I tillegg er det satt grense for hvor mye penger personer under 18 år kan bruke på dataspill i måneden.

Personer som er under 16 år, kan bare bruke up til 28 dollar i måneden, mens de mellom 16 år og 18 år kan bruke dobbelt så mye. Reglene innebærer også at alle må registrere seg med sitt ekte navn, telefonnummer og personnummer.

Kina er det største markedet for dataspill i verden, men myndighetene har den siste tiden innført flere restriktive tiltak som følge av bekymringer knyttet til helsekonsekvenser og avhengighet.

I fjor innførte Beijing restriksjoner på hvor mange spill som kan bli spilt på internett, begrenset nye slipp av dataspill og innførte restriksjoner for unge brukere.

I et innlegg som er blant de mest diskuterte på den kinesiske sosiale plattformen Weibo, hevder en bruker at de nye restriksjonene gjør at mange tenåringer ikke kan spille dataspill, fordi de er på skolen mellom klokken 6.30 på morgenen til 10 på kvelden.

NTB-AFP

Torsdag 7. november 2019 ·•· Utenriks

Russisk idrettsminister avviser juks med dopingmateriale
Russlands idrettsminister Pavel Kolobkov avviser at dopingmaterialet som ble overlevert til WADA i januar er blitt forfalsket eller manipulert.

— Eksperter har slått fast at det ikke er blitt fjernet noe fra dem, sier Kolobkov ifølge AFP.

I januar klarte Russland etter lengre tids tautrekning å overgi testdata fra det beryktede dopinglaboratoriet i Moskva. Det skal angivelig ha vært senteret for organisert statsdoping av russiske idrettsutøvere.

Verdens antidopingbyrå (WADA) kunne raskt konstatere at noen av dataene var manipulert med og har bedt den russiske regjeringen om en forklaring.

En uavhengig kommisjon vurderer samtidig om Det russiske antidopingbyrået (RUSADA) nok en gang skal utestenges fra samarbeidet med WADA.

Onsdag gikk den russiske antidopingsjefen Jurij Ganus ut mot de russiske myndighetene i Moskva. Han har beskyldt dem for å så bak juksingen med materialet til WADA. Det avviser Kolobov.

— Det er ikke manipulert med noe, som Jurij Ganus påstår, sier han.

Ganus mener at RUSADA nærmest er blitt tatt som gissel i den siste dopingskandalen.

— RUSADA har ikke noe å gjøre med databasen og overføringene til WADA, sa Ganus under WADAs kongress i Polen onsdag.

Han oppfordret WADA til å tenke seg godt om før de bestemte seg for eventuelle sanksjoner.

Ganus sa i oktober at han forventer at Russland blir utestengt fra OL i Tokyo neste år og vinterlekene i Beijing i 2022.

NTB-Ritzau-AFP

Torsdag 7. november 2019 ·•· Utenriks

Supertyfonen Halong i Stillehavet — en av tidenes kraftigste
Tyfonen Halong er liten, men var ekstremt tøff i trynet på sitt verste i Stillehavet. Vindstyrken på opp mot 85 sekundmeter er noe av det høyeste registrert.

Det er sesong for tropiske stormer på andre siden av jorda, og hittil i år har det vært 29 navngitte slike, ny rekord for det, og sesongen er ennå ikke over. Så langt er årets sesong den nest dyreste hva angår materielle kostnader etter ødeleggelser på grunn av stormenes herjinger og følger av flom og oversvømmelser.

Tyfonen Halong vil være nærmest puslete når den etter hvert treffer land, i nærheten av kystbyen Hoi An i Vietnam ifølge Washington Post , og godt er det, for på sitt verste var vindstyrken oppe i over 80 sekundmeter tirsdag, med vindkast over 98 sekundmeter og lufttrykket i stormens øye nede i 897 hektopascal. Et så lavt trykk løftet vannet under supertyfonen og formet 13—14 meter høye bølger.

Til sammenligning var lufttrykket 910 hektopascal i orkanen Dorian, da den hang over Bahamas og harvet opp land og eiendommer til det bare var pinneved og grus igjen.

Værnerder verden over har fulgt Halong den siste uka, fra tyfonen litt overraskende begynte å formes lørdag til den ble en av tidenes kraftigste, iallfall som er registrert siden satellittregistreringen begynte i 1979.

NTB

Torsdag 7. november 2019 ·•· Innenriks

Skeivt kristent nettverk reagerer på samlivsdokument
I et samlivsdokument fra Pinsebevegelsens teologiske refleksjonsgruppe står det at homofil orientering kan endres ved terapi.

— Jeg synes dette er horribelt. Internasjonalt finnes det tusenvis av mennesker som har opplevd at dette ikke fungerte, og som har blitt skadd av det. Da er det forkastelig at den formuleringen er med i dokumentet, sier leder Marit Liarbø i Skeivt kristent nettverk til Vårt Land.

Dokumentet tar for seg samlivsetiske spørsmål og ble publisert av Pinsebevegelsens teologiske refleksjonsgruppe i juni. I et kapittel om homofilt samliv blir såkalt konverteringsterapi omtalt. Denne omstridte formen for terapi har fått fornyet oppmerksomhet i kjølvannet av serien « Homoterapi » på VGTV.

«Vi har også sett at i en del tilfeller kan en homofil orientering endres ved terapi», står det i dokumentet, ifølge serien.

I en pressemelding fra Pinsebevegelsens teologiske refleksjonsgruppe understrekes det at Pinsebevegelsen består av 330 selvstendige kirker, og at form og kvalitet på håndtering av mennesker vil variere.

— Pinsebevegelsen har, så langt jeg kjenner til, ikke noe arbeid, verken nasjonalt eller lokalt, som er fokusert spesielt mot mennesker med homofil legning, heller ikke reorientering, sier leder Sigmund T. Kristoffersen i Pinsebevegelsens lederråd.

NTB

Torsdag 7. november 2019 ·•· Utenriks

Politi fant 15 mennesker gjemt i lastebil i England
Engelsk politi stanset onsdag kveld en lastebil med 15 personer skjult bak. En er overført til sykehus, mens de andre er tatt hånd om av politiet.

Politiet fikk melding om mistenkelig aktivitet knyttet til lastebilen like før 21.30 onsdag kveld, opplyser politiet i Wiltshire i en pressemelding sent onsdag kveld. Lastebilen befant seg på motorvei A350 i nærheten av Chippenham, 150 kilometer vest for London.

Politiet stanset lastebilen og oppdaget 15 personer bakerst i kjøretøyet, skriver TV 2, som omtalte saken først.

En mann i 50-årene er pågrepet, mistenkt for å ha deltatt i å smugle personer ulovlig inn i landet, melder avisa The Mirror.

Politiet opplyser at alle i lastebilen er over 16 år gamle. Én person ble sendt til sykehus for helsesjekk, mens de andre ble tatt hånd om av politiet.

For to uker siden ble 39 personer funnet døde i en annen lastebil i Essex. Så langt er ti personer pågrepet i Storbritannia og Vietnam etter denne tragedien.

NTB

Torsdag 7. november 2019 ·•· Utenriks

Tre siktet for spionasje mot Twitter-brukere kritiske til Saudi-Arabia
To tidligere ansatte i Twitter og en tredje person er siktet for å ha spionert på personer som har vært kritiske til kongefamilien i Saudi-Arabia.

Det er amerikanske myndigheter som har siktet to saudiarabiske og en amerikansk statsborger.

De tre skal ha samarbeidet om å avdekke personopplysninger fra Twitter-kontoer tilhørende dissidenter, på oppdrag fra regjeringen i Riyadh og kongefamilien i Saudi-Arabia, opplyser det amerikanske justisdepartementet.

En av de tre siktede har bånd til kongefamilien i Saudi-Arabia. De tre skal ifølge siktelsen ha hatt kontakt med en ikke navngitt saudiarabisk tjenestemann. Denne jobbet på oppdrag fra det som i rettsdokumentene omtales som «Kongefamiliemedlem-1». Ifølge avisa The Washington Post dreier dette seg om Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman.

— Den foreløpige siktelsen går ut på at saudiarabiske agenter har gått inn i Twitters interne systemer for å hente ut personlig informasjon om kjente saudiarabiske kritikere og tusenvis av andre Twitter-brukere,» sa den amerikanske statsadvokaten David Anderson.

NTB-AFP

Torsdag 7. november 2019 ·•· Innenriks

Olav Thon setter av en milliard til forskning på muskel- og skjelettlidelser
Milliardær Olav Thon har satt av en milliard kroner til en nyopprettet stiftelse som skal forske på muskel- og skjelettlidelser.

— Skal det være noe vits i dette her, så snakker vi om en milliard. Såpass må det være, sa Thon da han kom med nyheten under et intervju på NRK-programmet Torp onsdag kveld.

— Disse plagene som koster staten, og alle stater, milliarder av kroner i sykepenger og fravær i arbeidslivet, men er merkelig lite prioritert i det offentlige forskningsapparatet.

Det er deler av Thons egen formue som skal bidra til stiftelsen. Milliardæren overførte i 2013 aksjer for rundt 26 milliarder til Olav Thon Stiftelsen, og står i dag oppført med en formue på 2,3 milliarder i skattelistene.

Ifølge Thon selv vil det meste av stiftelsens penger bli investert i eiendom, og han håper dette vil gi en årlig avkastning på opp mot 100 millioner kroner i året. Det meste av dette skal deles ut til forskning, skriver NRK.

96-årige Thon er konsernsjef i Olav Thon Gruppen, som blant annet driver hoteller og kjøpesentre, og er også styreleder i stiftelsen med hans navn. Hvert år deler Olav Thon Stiftelsen ut rundt 50 millioner kroner til allmennyttige formål.

NTB

Torsdag 7. november 2019 ·•· Innenriks

Kraftig Ap-fall og nesten-dobling for Rødt i ny meningsmåling
Arbeiderpartiet faller fra 26,3 til 23 prosent i VGs partibarometer for november. De store vinnerne er Rødt og Senterpartiet.

Partibarometeret er utført av Respons Analyse mellom 31. oktober og 4. november.

Mens Ap synker, er Rødt nær å doble oppslutningen, og går fra 3,3 prosent til 6 prosent. Det er partiets beste stortingsmåling i VG

Samtidig vokser Senterpartiet stadig mer, på denne målingen fra 14,8 til 16,5 prosent.

— Dette er ren matematikk: Ap lekker, og de gjør det først og fremst til Senterpartiet og til venstresiden, spesielt til Rødt, sier daglig leder Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse til avisa.

For de resterende partiene er utviklingen slik: SV 6,5 prosent (-0,2), MDG 5,9 (-1), KrF 3,9 (-0,3), V 3,2 (+0,2), H 21,3 (+0,7) og Frp 11,4 (-0,5).

Målingen viser et klart rødgrønt flertall, der Ap, Sp og SV til sammen får 87 mandater, mens Rødt og MDG får ti mandater hver. Dagens sittende regjering ville endt med 62 mandater om målingen var valgresultat.

Feilmarginene er på mellom 1,1 og 2,6 prosent, og størst for partiene med høyest oppslutning. 1.003 respondenter er intervjuet.

NTB

Onsdag 6. november 2019 ·•· Utenriks

Enighet om antidopingkoden, sterke ord om Russland på WADAs verdenskonferanse
WADAs nye antidopingkode ble onsdag ferdig debattert under verdenskonferansen om doping i idretten, og torsdag vil den bli vedtatt av styret.

Antidopingkoden har de to siste årene vært gjenstand for en omfattende revisjonsprosess, der WADA har fått tusenvis av innspill. Norges idrettsforbund er blant dem som har bidratt flittig.

— Revisjonsprosessen har strukket seg over to tingperioder, og både det forrige og det sittende idrettsstyret har vært involvert i arbeidet. Det er særlig gledelig at også utøverne, gjennom NIFs utøverkomité, har vært engasjert i arbeidet med å gi innspill, sier generalsekretær Karen Kvalevåg i en pressemelding.

— Vi er glade for å registrere at det siste utkastet inneholder endringer som skal styrke utøvernes rettssikkerhet. WADA foreslår blant annet at høringer i dopingsaker skal være åpne dersom den som er anklaget for et regelbrudd krever det. Dette er et skritt i riktig retning og noe NIF har vært en pådriver for, sier NIF-visepresident Johann Olav Koss.

WADA-koden ble innført i 2003 og er tidligere revidert i 2009 og 2015.

— Dette er den sterkeste og mest robuste WADA-koden til nå, sier Lars Mortsiefer i det tyske antidopingbyrået. Torsdag morgen skal WADAs høyeste organ, Foundation Board, vedta koden slik at den kan innføres fra 2021.

NTB-DPA

Onsdag 6. november 2019 ·•· Innenriks

Farevarsel for snø på Østlandet — kan lokalt komme opptil 15 centimeter
Det ventes mye snø på Østlandet fra fredag formiddag til lørdag kveld. Lokalt kan det komme 10 til 15 centimeter med snø eller sludd.

Meteorologene har derfor sendt ut farevarsel på gult nivå for både Vestfold, Østfold, Buskerud, Oslo, Akershus og Hedmark.

Nedbøren kan komme som både sludd og snø, og kan by på konsekvenser for trafikantene.

— Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene, anbefaler meteorologene.

NTB

Onsdag 6. november 2019 ·•· Utenriks

Trumps sønn publiserte navnet på angivelig varsler
Donald Trumps sønn har lagt ut navnet på en person han mener er identisk med personen som varslet om Trumps telefonsamtale med Ukrainas president.

I samtalen forsøker Trump å få Ukraina til å innlede etterforskning av demokraten Joe Biden og hans sønn Hunter.

Varslersaken har ført til at demokratene i Representantenes hus har innledet en etterforskning av Trump med sikte på å stille ham for riksrett.

Å legge ut navnet på en varsler som ønsker å være anonym, er et alvorlig brudd på normene som skal beskytte personer som gir beskjed om kritikkverdige forhold i regjeringsapparatet.

Personen som Donald Trump junior nå har navngitt, er identisk med navnet på en CIA-analytiker hvis navn har sirkulert på nettet i ukevis.

Trumps sønn lenker også til en artikkel på det høyreorienterte nettstedet Breitbart, der personen blir fremstilt som en tilhenger av Demokratene og som motstander av Trump.

President Donald Trump har flere ganger bedt om at varslerens identitet må bli kjent.

Nyhetsbyrået AFP kan ikke bekrefte at personen som er navngitt, virkelig er varsleren og vil ikke publisere navnet.

Det hvite hus har gjort en rekke forsøk på å diskreditere riksrettsetterforskningen av Trump, som presidenten selv har kalt den verste heksejakten i amerikansk historie.

— Det finnes ingen varsler. Det er noen med en agenda mot Donald Trump, skrev presidenten på Twitter mandag.

NTB-AFP

Onsdag 6. november 2019 ·•· Innenriks

Høyesterett forkastet anke fra mor som la ut bilder av datteren på Facebook
Høyesterett forkaster anken fra en kvinne i slutten av 40-årene som tidligere i år ble dømt for å ha krenket og utlevert sin sju år gamle datter på Facebook.

Kvinnen ble først dømt i Nord-Troms tingrett høsten 2018. Deretter ble hun igjen dømt i Hålogaland lagmannsrett til å betale en bot på 12.000 kroner i april. Kvinnen ble også dømt for å ha brukt eller vært i besittelse av narkotika.

Bakgrunnen var en konflikt kvinnen var i med barnevernet, etter at barnevernet fattet vedtak om omsorgsovertakelse av datteren hennes.

NTB

Onsdag 6. november 2019 ·•· Innenriks

Tysker frifunnet for bæring av skrutrekker på offentlig sted
En tysk mann i 30-årene ble onsdag frifunnet av Oslo tingrett for å ha gått med en skrutrekker i lomma på Universitetet i Oslo.

Mannen ble 14. oktober i år funnet sovende utenfor en lesesal i en av Universitetet i Oslos bygninger i Forskningsparken med en flat skrutrekker i lomma.

Tyskeren sa til politiet at han hadde funnet skrutrekkeren, men svarte ikke direkte på spørsmål om hva han skulle med den.

Mannen ble tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 189, som innebærer å ha båret et skarpt redskap på offentlig sted som var egnet til å påføre noen en kroppskrenkelse.

Den tyske mannen møtte ikke selv i rettssaken i Oslo tingrett onsdag. Under rettssaken ble han frifunnet for å ha hatt skrutrekkeren fordi retten ikke fant det bevist at den ble båret uten aktverdig formål.

Han ble imidlertid dømt til å betale en bot på 5.000 kroner for å ha oppgitt falskt navn og fødselsdato til politiet på Jernbanetorget 14. september i år.

NTB

Onsdag 6. november 2019 ·•· Innenriks

Ny rekordmåling for Senterpartiet
Senterpartiet får nesten flertall sammen med Arbeiderpartiet i en fersk måling. Mandatberegningen gir Sp og Ap 83 representanter til sammen på Stortinget.

Senterpartiet får en oppslutning på 20 prosent i novembermålingen Sentio i har utført på vegne av Nettavisen og Amedia. Dette er partiets beste resultat noensinne på Sentios målinger.

Dette er også en dobling fra resultatet i stortingsvalget i 2017, og ville gitt Senterpartiet en kraftig økning i antall stortingsrepresentanter, fra 19 til 40. De ville dermed fått to flere representanter enn Høyre på Stortinget.

Dersom målingen hadde vært resultat i et stortingsvalg, ville Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ville fått et klart flertall med 97 mandater, opp fra 93 i oktober. Senterpartiet og Ap ville fått 83, to færre enn det som kreves for flertall.

Dagens regjeringspartier Høyre, Frp, Venstre og KrF ville fått 58 mandater, ned fra 61 i oktober. Både Venstre og KrF er under sperregrensen på målingen. Det samme er Rødt.

Partiene målte som følger i november (resultat fra oktober i parentes):

Arbeiderpartiet får 22,6 prosent (24,9), Frp 9,2 (9), Høyre 20,8 (20,9), KrF 3,1 (3,6), Rødt 3,9 (3,2), Sp 20 (17,6), SV 7,7 (6,4), Venstre 3,9 (4,1), MDG 6,3 (7,7) og andre 2,6 (2,7).

Målingen er gjennomført imellom 29. oktober til 2. november og har en feilmargin mellom 1,1 og 3 prosent.

NTB

Onsdag 6. november 2019 ·•· Innenriks

Norges F-35-fly er nå operative
Som siste steg i to år med testing ble F-35-flyene onsdag prøveflyttet fra Ørland til Luftforsvarets base på Rygge. Flyene er nå klare for sine første oppdrag.

Siden de tre første F-35-kampflyene landet på norsk jord i november 2017, har Luftforsvaret testet hvordan flyene takler særnorske forhold.

Det er blitt gjennomført vinteroperasjoner, operasjoner i nord, og samarbeidsoppdrag med landets hær-, sjø- og spesialstyrker, og den siste testen var flyttingen av flyene med tilhørende utstyr fra Ørland til Rygge, som ble ferdigstilt onsdag.

Flyttingen er kun midlertidig, og flyene skal tilbake til Ørland, der 15 av Norges til nå 22 F-35 skal operere fra. De andre flyene er utstasjonert i USA til utdanningsformål.

Forsvaret har dermed nådd sitt mål fra 2011 om å nå operativ evne med flyene innen slutten av 2019.

— Det er et resultat av et formidabelt arbeid over mange år i store deler av forsvarssektoren. Nå kan F-35 bidra til å løse nasjonale kriser og hindre at norsk suverenitet trues, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Det er snakk om en første operativ evne, på engelsk initial operational capability, forkortet IOC. Ifølge forsvarsdepartementet er Luftforsvaret nå i stand til å respondere raskt med F-35-flyene på hendelser og kriser i Norge, norsk territorialfarvann og nærliggende områder.

Norge har bestilt 52 kampfly av typen F-35. De kan utføre langt flere oppdrag uten støtte fra andre fly eller bakkestasjoner enn det F-16 kan.

Flyene vil være fullt operative fra 2025, opplyser Forsvarsdepartementet.

NTB

Onsdag 6. november 2019 ·•· Innenriks

Kampklar Eirik Jensen i ny runde i retten
Eirik Jensen nektet igjen straffskyld da den tredje og siste runden i rettsmaratonen mot ekspolitimannen startet i Borgarting lagmannsrett.

I rosa skjorte ankom den pensjonerte politimannen Oslo tinghus onsdag, vel vitende om at for ham står resten av livet på spill. Han risikerer 21 års fengsel for medvirkning til smugling av store mengder hasj under særdeles skjerpende omstendigheter og grov korrupsjon.

— Det er noe som ligger i bakhodet. At konsekvensene er ganske fatale hvis vi ikke når fram, sa Jensen til NRK før rettssaken startet.

Det er snart seks år siden han ble pågrepet i februar 2014.

Fri forklaring

Saken er beregnet å vare helt fram til slutten av mars neste år. Da rettssaken startet, erklærte Jensen som tidligere at han er uskyldig.

Jensen skal etter planen starte sin frie forklaring torsdag. Deretter vil påtalemyndigheten gå i gang med sin utspørring av den tidligere toppolitimannen.

I den første runden av ankesaken nektet Jensen å la seg utspørre før hans medtiltalte Gjermund Cappelen hadde holdt sin forklaring. Det vil ikke skje denne gangen, opplyser en av hans forsvarere, Sidsel Katralen, til NTB.

— Vi vet jo stort sett hva Cappelen vil si. Det er ikke noe drama rundt dette, sier Katralen.

NTB

Onsdag 6. november 2019 ·•· Innenriks

Kreml bekrefter at de har mottatt søknad om benådning av Frode Berg
President Vladimir Putins talsperson bekrefter at de vurderer en søknad om benådning fra spiondømte Frode Berg.

— Han soner en dom på 14 år i fengsel for spionasje og har sendt inn en søknad om benådning til Russlands president. Vi har mottatt søknaden og den blir behandlet etter det gjeldende regelverket, sa president Vladimir Putins pressetalsperson Dmitrij Peskov under en pressekonferanse onsdag ifølge nyhetsbyrået Ria.

Han kom ikke med noen opplysninger om når det vil bli tatt en avgjørelse om søknaden.

Bergs advokat Brynjulf Risnes bekreftet overfor NTB 17. oktober at de hadde sendt inn en søknad.

— Den ble sendt for en tid tilbake. En slik benådning er en ren formalitet, men det må foreligge en avtale mellom statene. Selve søknaden er en enkel prosess, men det er greit å ha den inne, sa Risnes.

I midten av oktober skrev det litauiske nyhetsbyrået BNS at Russland og Litauen er enige om å utveksle to russere mot to litauere og en ikke navngitt nordmann som er dømt i Russland. Frode Berg er den eneste nordmannen som soner en spiondom i Russland.

Noen dager senere opplyste menneskerettskommissær Tatjana Potjaeva i Moskva til Interfax at de har anbefalt president Vladimir Putin å benåde Frode Berg. Hun er medlem i kommisjonen.

— Dette bekrefter ytterligere at det foreligger en avtale, slik vi har hørt om den siste uka, sa Risnes til NTB etter nyheten om at Putin hadde blitt anbefalt en benådning var kjent.

NTB

Onsdag 6. november 2019 ·•· Utenriks

Svensk-iraker tiltalt for flyktningspionasje på iranere
En 46 år gammel mann med irakisk og svensk statsborgerskap er tiltalt for å ha spionert for Iran på iranske flyktninger i Sverige, Belgia og Nederland.

Mannen tiltales for å ha samlet inn personlige opplysninger om opposisjonelle iranere tilhørende den arabiske ahwaziminoriteten. Svensk påtalemyndighet mener at 46-åringen gjorde dette fra april 2015 til februar i år, skriver Aftonbladet.

— Jeg har tiltalt mannen for å ha utgitt seg for å representere en arabisk nettavis, som dekke for blant annet å ha fotografert og filmet ahwaziske konferansedeltakere og demonstranter i Belgia, Nederland og Sverige, sier påtaleansvarlig Hans-Jörgen Hanström ved Riksenheten för säkerhetsmål.

Påtalemyndigheten mener også at 46-åringen har infiltrert ahwaziske nettforum og fått tilgang på adresser og telefonnumre. Videre tiltales han for å ha tatt bilder av registreringsnummer på biler og innloggingsopplysninger.

En del av opplysningene ble gitt videre til representanter for iransk etterretning via internett eller ved personlige møter, blant annet i Teheran, står det i tiltalen. Etterforskningsmaterialet utgjør om lag 1.700 sider.

46-åringen benekter at han har gjort noe ulovlig.

— Å spionere på flyktninger er en svært alvorlig kriminell handling som betyr at folk som fra før er sårbare, ikke tør å benytte seg av sin grunnlovsfestede rett til å ytre seg fritt i Sverige, uttalte det svenske sikkerhetspolitiet (Säpo) tidligere i år.

Mannen ble pågrepet 27. februar.

NTB-AP

Onsdag 6. november 2019 ·•· Utenriks

IOC-presidenten foreslår gentesting av utøvere i Tokyo-OL
Gentester kan bli en realitet under OL i Tokyo neste år. Det foreslo IOC-president Thoms Bach under WADAs verdenskongress i polske Katowice.

Det er nettsiden Inside the Games som skriver om dette.

Testen er tenkt gjennomført sammen med annen type av blodtester der man anvender tørket blod — et nytt våpen i kampen mot doping.

— Denne nye strategien kan bli banebrytende for å oppdage bloddoping uker eller til og med måneder etter at den har skjedd, sa Bach.

Han la til at hvis metoden godkjennes av Verdens antidopingbyrå (WADA) så vil denne testmetoden bli tatt i bruk allerede i Tokyo.

Bach mener også at den den nye metoden vil ha en avskrekkende effekt.

— Vi vil at jukserne aldri skal føle seg sikre, uansett tid eller sted, sier han.

Selv om de nye metodene ikke skulle rekke å bli klare til OL, planlegger IOC å lagre tester fra lekene for å kunne analysere dem når systemet blir klart for det.

NTB-TT

Onsdag 6. november 2019 ·•· Innenriks

Fluor fra skismøring funnet i meitemark og klatremus
I området rundt skiløypene i Granåsen i Trondheim er det påvist høye nivåer av perfluorerte stoffer som brukes i skismøring, i jorda, mus og meitemark.

Doktorgradsstipendiat Randi Grønnestad ved Institutt for biologi ved NTNU har undersøkt nivåene av forskjellige perfluorerte stoffer — PFAS — i skiområdet Granåsen og sammenlignet med et referanseområde der det ikke drives med skiaktivitet, skriver Dagbladet.

— Jeg har funnet at det er signifikant høyere nivåer av de fleste PFAS-ene i mus fra disse skiområdene. Spesielt av de mer langkjedede stoffene, som man finner i skismøring, finner jeg betydelig høyere nivåer av i mus i skiområdene enn i mus i referanseområdet, forteller hun.

Grønnestad mener det er alarmerende at nivåene var så mye høyere i skiområdet — selv om prøvene var tatt om sommeren.

— Mange måneder etter at snøen har smeltet, så finner man disse nivåene i jord, meitemark og mus. Det viser at stoffene blir igjen i naturen og tas opp i dyrene. Så det er ikke bare i skisesongen at det er et problem, sier hun.

— Disse stoffene har vist seg å ha effekter på hormonsystemet, de kan føre til kreft, og de kan føre til ubalanse i mange ulike systemer i kroppen, sier hun.

En artikkel om Grønnestads doktorgradsarbeid publiseres nå i det amerikanske tidsskriftet Enviromental Science & Technology.

I 2015 viste en rapport fra Miljødirektoratet lignende funn for området rundt Holmenkollen i Oslo. Norges Skiforbund har innført forbud mot glidprodukter som inneholder fluor for skiløpere i barne- og ungdomsklassene under 16 år.

NTB

Onsdag 6. november 2019 ·•· Innenriks

Nytt olje- og gassfunn i Nordsjøen
— Vi har gjort et av årets største funn, opplyser Equinor, som sammen med tre partnere har funnet mellom 38 og 100 millioner fat oljeekvivalenter i Nordsjøen.

— Funnet er gjort i det aller mest modne området på norsk sokkel, ikke langt fra Troll-feltet. Det viser hvilke muligheter som fortsatt finnes for verdiskaping og inntekter fra denne næringen, sier letedirektør for norsk og britisk sokkel i Equinor , Nick Ashton.

Funnet ble gjort 3,2 kilometer sørvest for Fram-feltet på et sted hvor havdybden er 350 meter. Det vil trolig bli knyttet opp mot eksisterende infrastruktur.

— Etter mer enn femti år med geologiske undersøkelser på norsk sokkel så lærer vi stadig nye ting, og vi finner hydrokarboner hvor vi tidligere ikke trodde det fantes, sier Ashton.

Han har tro på at oljen og gassen i området kan utvinnes med god lønnsomhet og lav CO2-intensitet.

Equinor har en andel på 45 prosent av utvinningslisensen, mens partnerne ExxonMobil, Idemitsu Petroleum og Neptune Energy har henholdsvis 25 prosent, 15 prosent og 15 prosent.

NTB

Onsdag 6. november 2019 ·•· Innenriks

Nå kan du sjekke luftkvaliteten på Yr
Værvarslingstjenesten Yr utvider tilbudet og inkluderer luftkvalitet i varslene.

Det er forskere ved Meteorologisk institutt som har utviklet varslingsmodellen, som viser den lokale luftforurensingen i nåtid og 24 timer framover.

— Modellen kombinerer værvarselet og utslipp for å beregne luftkvaliteten. Slik kan vi dekke hele Norge, ned til et så lite område som 50 meter, sier seniorforsker Bruce Rolstad Denby ved Meteorologisk institutt.

Luftforurensing er et problem på vinteren, det er særlig svevestøv og nitrogendioksid som forurenser lokalt.

Varselet er utviklet med tanke på sårbare grupper som eldre, gravide, barn og de med astma og luftveisplager.

Tjenesten er i første omgang tilgjengelig på nett, opplyser Meteorologisk institutt.

NTB

Onsdag 6. november 2019 ·•· Innenriks

Svarte Natta nekter for «Giske-show»
Trond Giske er hovedtrekkplaster på mediekonferansen Svarte Natta. Styreleder Amund Trellevik tror det kan bli ubehagelig for Ap-politikeren.

— Som alle andre som deltar i debatter på Svarte Natta, kommer Trond Giske til å få meget velformulerte, kritiske og sikkert for hans del ubehagelige spørsmål, sier Trellevik til NTB.

Han nekter å være med på kritikken Svarte Natta har fått for å legge opp til en paneldebatt der det er Trond Giske som settes i rollen som «offer».

— Det er ikke slik at vi gir Trond Giske en scene der han skal sitte og renvaske seg.

Trakk seg i protest

Diskusjonen skjøt fart mandag denne uka da kommentator Hege Ulstein i Dagsavisen trakk seg fra debatten.

«Jeg ble invitert til og takket ja til en pressedebatt om metoo. Det har nå utviklet seg til noe som kan se ut som et Giske-show. Det takker jeg nei til», skriver Ulstein på Facebook.

Hun beskylder Svarte Natta for å ha endret premissene etter at hun sa ja, og for å legge opp til en debatt der det er Giske som framstår som offeret i stedet for kvinnene som varslet mot ham.

NTB

Onsdag 6. november 2019 ·•· Utenriks

Selvskryt og angrep preger Trumps Twitter-meldinger
En gjennomgang av Donald Trumps Twitter-bruk viser at han har publisert over 11.000 meldinger siden han ble president.

Det er The New York Times som har gjennomgått presidentens bruk av Twitter. Undersøkelsen viser at i begynnelsen av sin tid som president tvitret Trump rundt ni ganger per dag. De tre siste månedene er antallet tredoblet, og aller mest aktiv var han den andre uken i oktober. Da la han ut hele 271 meldinger.

Fra skepsis til entusiasme

I begynnelsen av Trumps tid som president, ønsket rådgivere å begrense bruken. Det ble til og med vurdert å be et selskap om å legge inn et kvarters forsinkelse på meldingene, skriver den amerikanske avisen.

Men 11.390 twitter-meldinger senere er Trumps besettelse med Twitter noe som omfavnes av mange amerikanske tjenestemenn og republikanske politikere. Nå samler de seg rundt Trumps pressesjef for selv å komme med forslag til hva han kan legge ut, ifølge New York Times.

NTB

Onsdag 6. november 2019 ·•· Utenriks

15 drept og to skadd i angrep sør i Thailand
15 personer er drept og to er skadd i angrep sør i Thailand, opplyser en talsperson for forsvarsmyndighetene i landet onsdag.

Ifølge talsperson Pramote Prom-in for militæret var det trolig muslimske opprørere som sto bak det som er det dødeligste angrepet på mange år i Thailand.

Et ukjent antall angripere skjøt mot sikkerhetskontroller sent tirsdag kveld.

— Tolv personer ble drept på stedet, ytterligere to døde på sykehuset og én døde denne morgenen, sier Pramote onsdag.

Områdene sør i Thailand, provinsene Pattani, Narathiwat og Yala, har de siste 15 årene vært preget av et opprør blant muslimer med tilknytning til Malaysia. Det har resultat i blodige sammenstøt og mer enn 7.000 dødsfall, der de fleste av de drepte er sivile.

Både opprørere og regjeringsstyrker beskyldes for menneskerettighetsbrudd.

NTB-AP-AFP

Onsdag 6. november 2019 ·•· Innenriks

Mediehøyskole reviderer omstridt verdidokument
NLA Mediehøgskolen på Gimlekollen i Kristiansand skal bytte ut et verdidokument som blant inneholder et omstridt punkt om homofili.

Dokumentet blir forelagt alle som søker jobb på den private høyskolen. I ett av punktene står det at «seksuelt samliv utenom det monogame ekteskap mellom kvinne og mann er i strid med Bibelens ord», skriver Fædrelandsvennen.

— Vi ønsker å ha et dokument som både i språkdrakt og innhold kan være et godt grunnlag for å kunne realisere formålet som NLA har forpliktet seg på, skriver NLA-rektor Erik Waaler i en epost til avisa.

Dokumentet har vært omstridt, ikke minst på grunn av synet på homofilt samliv. I 2005 brøt Fædrelandsvennen sitt samarbeid med medieutdanningen på grunn av dokumentet. Da Gimlekollen fusjonerte med NLA i 2013 ble dokumentet byttet ut med et nytt verdidokument. Fremdeles inneholdt det formuleringer om skilsmisse, abort og ekteskap.

Waaler sier at et nytt utkast allerede er lagt fram for avdelingslederne ved høyskolen, men han vil ikke si noe om innholdet.

Det nye dokumentet skal være mindre detaljert og ikke lenger inneholder formuleringer om samliv.

NTB

Onsdag 6. november 2019 ·•· Innenriks

Nær halvparten av kirkens medlemmer er for aktiv dødshjelp
En undersøkelse blant medlemmer i Den norske kirke viser at 46 prosent er for aktiv dødshjelp. Det får biskopene til å reagere.

— Vi skal ikke la oss styre av at kirkens medlemmer er uenige med oss. Vi som biskoper har gitt et løfte om at vi skal forkynne evangeliet og fremme kirkens tro og bekjennelse. Det er der vår lojalitet ligger, sier biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin til Vårt Land.

Den norske kirkes egen medlemsundersøkelse er utført av markedsanalysebyrået Opinion, og skal gjøre kirken bedre kjent med sine medlemmer. Den viser­ blant annet at 14 prosent av ­kirkens medlemmer sier de er helt uenige med kirken når den uttaler seg offentlig.

Enigheten er størst i saker om klima og fattigdom, men i spørsmål om aktiv dødshjelp står altså kirken og medlemmene langt fra hverandre.

— Det var det mest overraskende funnet for meg. Jeg vil tro ­biskopene har et restriktivt forhold til aktiv dødshjelp. Det er i alle fall min posisjon, selv om jeg ser at dette innebærer mange krevende avveininger, sier preses Helga Haugland Byfuglien, til avisen.

Nordhaug sier han er en «veldig tydelig motstander av å endre på lovverket vi har», men er som Byfuglien åpen for å ta opp spørsmålet på Kirkemøtet.

Aktiv dødshjelp var sist en sak på Kirke­møtet i 1998. Da ble det enstemmig avvist.

NTB

Onsdag 6. november 2019 ·•· Utenriks

Flere land bruker sosiale medier til påvirkning og overvåking
Stadig flere land bruker sosiale medier på internett til å overvåke og påvirke innbyggerne og til å manipulere valg, viser en ny undersøkelse.

Organisasjonen Freedom House skriver i sin årlige rapport at blant 65 land er det avdekket at det i minst 40 av dem er brukt avanserte overvåkingsprogrammer på sosiale medier.

— Mange regjeringer har oppdaget at propaganda virker bedre på sosiale medier enn sensur, sier president Mike Abramowitz i Freedom House.

For niende året på rad blir det organisasjonen kaller «global frihet» mindre på internett. I mange land kuttes rett og slett tilgangen til nettet, andre bruker propaganda og desinformasjon i stor skala.

NTB-AFP

Onsdag 6. november 2019 ·•· Utenriks

USA beskylder Iran for å drive atomutpressing
USA beskylder Iran for å drive «atomutpressing» etter at landet opplyste de ville starte anriking av uran som er i brudd med den internasjonale atomavtalen.

— Iran har ingen troverdig grunn for å utvide sitt program for anriking av uran, verken på Fordow-anlegget eller andre steder. Det er ikke noe annet enn et tydelig forsøk på atomutpressing som bare vil forsterke landets politiske og økonomiske isolasjon, sa en talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet tirsdag.

Tirsdag sa Irans president Hassan Rouhani i en tale på statlig TV at Iran fra onsdag vil begynne med å sprøyte urangass inn i 1.044 sentrifuger i det underjordiske Fordow-anlegget som ligger i nærheten av den hellige sjiamuslimske byen Qom. I henhold til den internasjonale avtalen om Irans atomprogram skal disse sentrifugene kun brukes uten injisering av gass.

Rouhani sa at Iran håper det varslede bruddet på avtalen kan innebære at noen av de økonomiske sanksjonene mot landet heves. Etter at USA trakk seg fra atomavtalen har landet hatt vanskeligheter med å selge oljen sin.

USA vil derimot ikke bøye av.

— Vil fortsette å øve maksimalt trykk på regimet til det gir opp sin destabiliserende atferd, svarer utenriksdepartementet.

NTB-AFP

Onsdag 6. november 2019 ·•· Innenriks

Coop felt for markedsføring mot barn
Coops bruk av konseptet «Barnas Uker» sammen med reklame for snacks og godteri bryter med retningslinjene i matbransjen, mener Matbransjens Faglige Utvalg.

Det var en kundeavis fra supermarkedkjeden som ble klaget inn. På en side i avisen der det ble reklamert for chips og godteri, var det også et banner med teksten «Barnas Uker» i barnslig utforming.

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) mener det appellerte klart til barn. Coop Obs peker på at kundeavisen ikke hovedsakelig retter seg mot barn.

— MFU mener imidlertid det må forventes at en profesjonell aktør som Coop, som bør være vel kjent med MFUs retningslinjer, ikke blander sammen konsepter som «Barnas Uker» med produkter som står på MFUs produktliste, skriver utvalget, som opplyser at klagen mot Coop Obs ble tatt til følge.

MFU regulerer markedsføringsaktiviteter for mat og drikke mot barn og unge.

NTB

Onsdag 6. november 2019 ·•· Innenriks

«Den norske los» blir digital
I over 100 år har Kartverket oppdatert bokverket «Den norske los», som alle registreringspliktige skip er pliktige å ha om bord. Nå blir det slutt på det.

— De åtte tykke bøkene blir nå erstattet av en digital løsning som gjør hverdagen enklere for alle sjøfarende, inkludert fritidsflåten, opplyser Kartverket i en pressemelding.

Statens kartverk har jobbet i to år med å digitalisere farvannsbeskrivelsen «Den norske los», som er et supplement til sjøkartene og gir brukerne utfyllende informasjon om havner og farvannet de skal inn i.

— Dette er et stort og viktig digitaliseringstiltak som kommer brukerne til gode med raskere oppdateringer, mer relevant innhold og høyere kvalitet på dataene. Det er også et eksempel på hvordan Kartverket, som en offentlig etat, rasjonaliserer og effektiviserer driften og dermed utnytter offentlige midler på en bedre måte, sier kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup.

Kartverket er norsk sjøkartmyndighet og skal gjennom denne rollen bidra til en mer effektiv og sikker seilas i norske farvann.

NTB

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Innenriks

Mann tiltalt for datainnbrudd hos Vegvesenet
En mann bosatt i Bergen, er tiltalt for å ha brutt seg inn i Statens vegvesens datasystem og stjålet personopplysninger til flere millioner brukere, skriver BA.

Den 33 år gamle utenlandske statsborgeren ble pågrepet i januar 2018 etter at Vegvesenet hadde anmeldt han til politiet.

Ifølge Bergensavisen ville mannen utvikle en app med informasjon om kjøretøy, og Statens vegvesen mistenkte at mannen på ulovlig vis hadde fått adgang til informasjon fra deres registre.

I tiltalen står det at mannen kjørte et skript som gjorde at han fikk tilgang til og kunne laste ned Statens vegvesens kunderegister, og at han skal ha gjort dette flere ganger i perioden desember 2017 til januar 2018.

Mannen har i avhør nektet straffskyld for datainnbrudd, men han har fortalt at han ville utvikle en app der informasjon om kjøretøy var sentralt, ifølge avisa.

33-åringen er tiltalt etter straffelovens paragraf 204, som har en strafferamme på inntil to års fengsel. I februar 2020 kommer saken opp for Bergen tingrett. Det er satt av to dager til saken.

NTB

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Utenriks

11.000 forskere erklærer klimakrise
Mer enn 11.000 forskere fra 153 land slår fast at verden er på vei inn i en klimakrise som kan føre med seg store lidelser hvis ikke det gripes raskt inn.

— Vitenskapsfolk har et moralsk ansvar for å gi menneskeheten et tydelig varsel om enhver stor, eksistensiell trussel, heter det i erklæringen som gruppen har undertegnet. Den er gjengitt i forskningstidsskriftet Bioscience Magazine tirsdag.

— Til tross for 40 år med globale klimaforhandlinger har vi med få unntak fortsatt som før, og vi har i grove trekk mislyktes i å ta tak i dette problemet, skriver alliansen av forskere, som er ledet av William Ripple og Christopher Wolf ved Oregon State University i USA.

— Klimakrisen er her, og utvikler seg raskere enn de fleste vitenskapsfolk hadde ventet.

De foreslår seks tiltak som kan dempe de verste effektene av den globale oppvarmingen. Det dreier seg om å erstatte fossilt drivstoff med fornybar energi, redusere utslippene av stoffer som metan, beskytte jordas økosystemer, endre matvanene i retning av mer plantebasert kost, skape en økonomi basert på reduserte utslipp og stabilisere befolkningstallet.

Vitenskapsfolkene understreker at de er oppmuntret av en bølge av omtanke for klimaet den siste tiden, blant annet i form av elevaksjoner og andre grasrotbevegelser.

Forskernes initiativ blir kjent dagen etter at USA varslet FN om at landet begynner prosessen med å trekke seg fra Parisavtalen.

NTB-DPA

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Innenriks

Politiet vurderer foretaksstraff for Forsvaret og Kystverket etter Helge Ingstad-ulykken
Etterforskningen av havariet til fregatten Helge Ingstad blir neppe avsluttet før nyttår. Politiet vurderer om Forsvaret og Kystverket skal gis foretaksstraff.

Det er for forhold knyttet til drift, rutiner, opplæring og risikovurdering politiet vurderer å straffeforfølge Kystverket og Forsvaret, melder VG.

— Foretakenes ansvar har vært tema under etterforskningen, men det er for tidlig å si hvordan vi konkluderer, sier påtaleansvarlig, politiadvokat Ole Bjørn Mevatne i Vest politidistrikt til avisa.

Han sier at foretaksstraff heller ikke er utelukket for det greske rederiet som eier tankskipet Sola TS.

For politiet gjenstår det flere avhør og undersøkelser før påtaleinnstillingen er klar. De avventer også granskningsrapporten til Havarikommisjonen, som skal legges fram på fredag.

Politiet har tidligere sagt at det er tre personer som har status som mistenkt i saken — losen på tankskipet Sola, vaktsjefen på KNM Helge Ingstad og operatøren ved trafikksentralen på Fedje.

Fregatten kolliderte med oljetankeren Sola TS fredag 8. november 2018 ved Stureterminalen i Øygarden i Hordaland. Skipet ble totalskadd i kollisjonen.

NTB

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Innenriks

Presseutvalg mener mediene må skjerpe seg
Norske journalister må bli flinkere i sin omgang med kilder for å sikre økt tillit til mediene, mener et utvalg som foreslår endringer i Vær varsom-plakaten.

Det er store variasjoner fra journalist til journalist, og fra redaksjon til redaksjon, i omgangen med kilder, konkluderer utvalget.

— Presseetikken er nærmest blitt individualisert, sa utvalgets leder Sven Egil Omdal da han la fram rapporten tirsdag.

Sammen med Anki Gerhardsen, Eva Sannum og Simen Sætre foreslår han flere endringer i Vær varsom-plakaten for å gjøre kjørereglene for norske journalister tydeligere.

Hjørnestein

— Tillit er hjørnesteinen som bærer all verdifull journalistikk, sa Omdal.

— En gjennomført høy etisk standard styrker den autoriteten mediene trenger for å kunne utføre sin samfunnsrolle. Det gjelder ikke minst når mektige personer eller institusjoner blir kritisert, sa han.

— I slike tilfeller vil pressens troverdighet veldig ofte bli forsøkt trukket i tvil. Journalistene vil bli tillagt skjulte motiver, arbeidsmetodene vil bli kritisert, sa Omdal.

NTB

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Innenriks

Sosialkomiteens leder mener Nav-ledelsen må gå av
Skremmende, sier sosialkomiteens leder Erlend Wiborg (Frp) om Navs håndtering av trygdeskandalen. Han mener etatens ledelse må gå av.

Nav burde reagert tidligere og har vært for passive, ifølge Wiborg.

— Mest graverende syns jeg det er at når Nav, når de blir gjort kjent med sakens alvor, ikke ser at her må vi gå tilbake å finne ut hvem som er utsatt for urett. Det syns jeg er skremmende, sier han til NTB.

Han viser til brevet Nav sendte til departementet der etaten ga uttrykk for at det ville være for tidkrevende å gå tilbake og finne ut hvem som er rammet av Nav-skandalen. Det gjør at han mener ledelsen må gå av.

— Det viser at de ikke nødvendigvis er de rette til å være de som skal lede Nav gjennom den oppryddingen som skal være, sier Wiborg.

NTB har bedt Nav-direktør Sigrun Vågeng om kommentar til uttalelsen. Hun er ikke tilgjengelig for intervju tirsdag, men har via Navs kommunikasjonsavdeling sendt en kommentar på epost. Der viser hun til arbeidet etaten har satt i gang for å rydde opp og rette opp feilene.

— Jeg følger dette arbeidet tett, skriver hun, og lover at «hver stein skal snus».

Vågeng sa til VG før helgen at hun planlegger å sitte ut åremålsperioden, som går ut i slutten av oktober neste år.

NTB

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Innenriks

Støre mener Hauglie har mottatt uromeldinger fra Nav uten å ta grep
Støre mener Anniken Hauglie må svare på hvorfor hun ikke sørget for at pågående saker ble stanset, straks hun ble orientert om mulige feil fra Nav.

— Det virker som om departementet i mange måneder passivt har mottatt urosignaler fra Nav. Hvorfor førte ikke dette til aktivitet fra departementet for å få klarhet i saken? sa han i Stortinget tirsdag.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie redegjorde da for Nav-skandalen.

— Når feilen ikke ble oppdaget tidligere, burde den i alle fall ha blitt oppdaget da, sa han.

Han rettet også kritikk mot Nav.

— Hva er det som gjør at Nav ikke er lydhør overfor trygderetten, når den sender ni saker tilbake til Nav i perioden 2017-2018? Hvordan kan Nav bare mene at domstolenes rettsanvendelse ikke er riktig og fortsette som før, spurte han.

Støre var imidlertid tydelig på at Hauglie har det øverste ansvaret.

— Dette er Navs ansvar og politisk er Nav arbeidsministerens ansvar, sa han.

Saken reiser åpenbare spørsmål om politisk ansvar, sier Støre, som også understreket at tidligere regjeringer også må granskes.

— Granskningen må gå så langt tilbake i tid som nødvendig. I denne saken må alle steiner snus, uavhengig av hvilke partier som har regjeringsmakt til hvilken tid, sa han.

Han mener det har sviktet i alle ledd.

— Det er nedslående og sannsynlig at det har sviktet hos alle statsmaktene — i regjering, storting og i domstolene.

NTB

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Innenriks

Hauglie ber Nav-ofrene om unnskyldning
— Jeg har fra første dag omtalt dette som en skandale. Det står jeg ved, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) om de uskyldig dømte Nav-ofrene.

Statsråden begynte sin redegjørelse om saken i Stortinget med å beklage overfor alle som er blitt rammet.

— På vegne av regjeringen vil jeg be de menneskene det gjelder og deres familier om unnskyldning for det de har blitt utsatt for. Staten skal gjøre opp for seg, sa Hauglie.

Hun viste til beregninger fra Nav om at 2.400 personer helt urettmessig har fått krav om å tilbakebetale penger etter opphold i utlandet mens de fikk ulike trygdeytelser.

— Det mest alvorlige i saken er at Nav etter 2012 har anmeldt i overkant av 100 personer for trygdesvindel for å ha oppgitt uriktige opplysninger, sa Hauglie.

NTB

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Innenriks

Presseutvalg vil ha slutt på omtrentlige sitater og lemfeldig bruk av anonyme kilder
Et utvalg nedsatt av Norsk Presseforbund foreslår flere endringer i Vær varsom-plakaten.

I kjølvannet av Bar Vulkan-saken tidligere i år oppnevnte Norsk Presseforbund et eget utvalg for å se nærmere på medienes forhold til kildene.

Nå har utvalget levert sin rapport. Der er hovedkonklusjonen at det i praksis ikke fins noen bransjestandard for dialogen med kildene. I stedet er presseetikken nærmest blitt individualisert, med store variasjoner fra journalist til journalist.

— Det var overraskende for oss at det var så store personlige variasjoner innad i hver enkelt redaksjon, sier utvalgets leder Sven Egil Omdal til NTB.

Dette er svært forvirrende for kildene fordi de ikke kan vite hvordan de vil bli behandlet, advarer han.

NTB

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Innenriks

Varehandelen omsatte for 1.740.048.700.000 kroner i 2018
Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå viser at varehandelen i Norge omsatte for 1.740 milliarder kroner i 2018.

Tallet tilsvarer en økning på 98 milliarder kroner sammenlignet med 2017.

Samtidig blir det fremdeles stadig flere som jobber i varehandelen. Fra 2017 til 2018 økte antallet sysselsatte i varehandelsnæringene med nærmere 6.000 til totalt 395.789 personer.

Det ble fra 2017 til 2018 også 419 færre foretak innen varehandelen.

NTB

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Innenriks

Minst 61 vådeskudd fra politifolk de siste fem årene
Politifolk har avfyrt minst 61 vådeskudd i løpet av de siste fem årene. En av fem er blitt straffet.

I tillegg har NRK funnet en sak som kun er sendt til Spesialenheten for politisaker. Politidirektoratet understreker at det kan være mørketall.

— Vi må ha en god dialog med Politihøgskolen når det gjelder opplæring, kultur og bevissthet om all håndtering av våpen, sier Elisabeth Rise i Politidirektoratet.

Det er fem år siden det først ble innført midlertidig bevæpning av politiet. Siden er sju blitt skadd av vådeskuddene.

Totalt elleve politibetjenter har fått bot for vådeskudd de siste fem årene. Spesialenheten etterforsker tre pågående saker.

Eirik Rosø, sjef for operativ seksjon ved Politihøgskolen, sier at tallene vekker bekymring.

— At såpass mange hendelser inntreffer, betyr at det er flere tjenestepersoner hos oss som ikke har den riktige mentale tilstedeværelsen når de behandler våpen. Det er svært bekymringsfullt, sier Rosø.

NTB

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Innenriks

Mohn tjente mest i fjor, mens Røkke har størst formue
Skattelistene viser at Trond Mohn tjente mest i fjor, nærmere bestemt 443 millioner kroner. På formuetoppen troner Kjell Inge Røkke med 18,6 milliarder kroner.

Skattelistene ble gjort offentlig tilgjengelig tirsdag klokka 7. En oversikt Dagens Næringsliv har laget viser at følgende fem er oppført med de høyeste formuene:

1. Kjell Inge Røkke: 18,6 milliarder kroner

2. Frederik Wilhelm Mohn: 6,5 milliarder kroner

3. Margaret Boel Garmann: 6,4 milliarder kroner

4. Odd Reitan: 6,0 milliarder kroner

5. Trond Mohn: 5,7 milliarder kroner

Sistnevnte er på topp på listen over de høyeste inntektene i 2018. Der ser topplisten slik ut, ifølge DN :

1. Trond Mohn: 443 millioner kroner

2. Bjørn Stray: 275 millioner kroner

3. Jan Tellef Thorleifsson: 258 millioner kroner

4 Torleif Ahlsand: 235 millioner kroner

5. Terje Tom Høili: 207 millioner kroner.

NTB

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Innenriks

Hauglie til kamp for sitt politiske liv
Stortinget vil sitte med ørene spisset og ha kvasse spørsmål når arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) kommer med sin redegjørelse om Nav-skandalen.

Klokka 10 tirsdag entrer Hauglie Stortingets talerstol for å forklare hvordan og ikke minst hvorfor EU-forordningen om trygderettigheter i årevis har blitt feiltolket av både Nav og myndighetene.

Feilen har sendt minst 36 uskyldige mottakere av syke-, pleie- eller arbeidsavklaringspenger i fengsel siden 2012. Andre har uriktig fått betingede dommer for trygdesvindel, mens tusenvis urettmessig har fått krav om tilbakebetaling fra Nav.

Kinkige spørsmål

Etter at trygdeskandalen sprakk i forrige uke, er det blitt klart at også rettsapparatet helt opp til Høyesterett har sviktet. Saken har dessuten vist at EUs trygdeforordning fra 2012 aldri er blitt tatt inn i den norske folketrygdloven, trass i at den har forrang. Det ville i tilfelle vært den rødgrønne regjeringens ansvar.

Men også Hauglie bør ha noen gode svar på en rekke kinkige spørsmål. SV og Rødt vurderer allerede mistillit mot ministeren, som har hatt posten siden desember 2015.

NTB

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Utenriks

Australia først i verden med likelønn for kvinner og menn på fotballandslag
Australia skal betale kvinnene som spiller på fotballandslaget det samme som mennene. Gutta drar inn mer penger, men jentene presterer bedre, påpekes det.

Det melder News.com.au , som opplyser at kvinnelandslaget «The Matildas» har fått samme lønnsavtale som sine mannlige kolleger på «The Socceroos». Alle penger som kommer inn fra sponsorer av landslagene skal fordeles likt mellom kvinne- og herrelandslagene, noe som innebærer at herrelandslaget har gått med på å «gi fra seg» en stor del av sponsormidlene det innbringer — alt for å sikre likelønn.

Det påpekes at mens fotballgutta i Australia drar inn mer penger i kassa enn jentene kommersielt sett, så oppnår de australske fotballjentene bedre internasjonale resultater — litt som i Norge.

Matildas har kommet til flere kvartfinaler i fotball-VM og har også gjort det bra i andre internasjonale mesterskap.

Ifølge The Daily Telegraph vil det australske fotballforbundet (FFA) og den australske spillerforeningen (PFA) kunngjøre avtalen innen kort tid.

Målet er at avtalen skal være sluttført før Matildas spiller mot Chile på hjemmebane lørdag.

NTB-Ritzau

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Innenriks

Fant nyfødt baby i konteiner i 1990 — nå er moren funnet
Med DNA-analyse og slektsforskning har TV 2-programmet Åsted Norge funnet den biologiske moren til en nyfødt jente som ble funnet i en konteiner i Oslo i 1990.

Lørdag 11. august for 29 år siden ble en nyfødt jentebaby funnet ved en tilfeldighet på Bjølsen i Oslo. Jenta ble etter hvert adoptert bort og fikk nytt navn.

I vinter ble TV 2-programmet Åsted Norge kontaktet av en bekjent av den nå 29 år gamle kvinnen, som ønsket å finne ut hvem som hadde lagt henne i konteineren.

Eksperter har jobbet med å finne 29-åringens biologiske mor, blant annet gjennom å finlese politiets etterforskningsdokumenter fra 1990, samt ved hjelp av DNA-analyse og slektsforskning.

Forrige uke ble mysteriet løst da en DNA-prøve kunne slå fast at en kvinne bosatt i nordlandsregionen hadde født «konteinerbabyen» for 29 år siden.

— Gjennom mine år som drapsetterforsker i Kripos har jeg aldri vært borte i en sak som har blitt løst på denne måten, sier «Åsted Norge»-ekspert og tidligere drapsetterforsker i Kripos, Asbjørn Hansen.

NTB

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Innenriks

Islamsk Råd foreslår muslimske barnevernsinstitusjoner
For å ivareta minoritetsbarns rett til å bevare sin kulturelle, religiøse og språklige bakgrunn, foreslår Islamsk Råd egne muslimske barnevernsinstitusjoner.

I Barne- og familiedepartementets forslag til ny barnevernlov foreslår de en ny overordnet bestemmelse som tydeliggjør at barnevernet i sitt arbeid skal ta hensyn til dette. Islamsk Råd Norge (IRN) mener formuleringen «hensyn» blir for svak, skriver Vårt Land.

Derfor foreslår paraplyorganisasjonen for 33 islamske trossamfunn og organisasjoner i Norge å opprette egne muslimske barnevernsinstitusjoner, som én av flere mulige løsninger.

Leder Abdirahman Diriye i Islamsk Råd Norge sier til avisa at det er en kjent sak at barnevernet har tillitsproblemer i innvandrermiljøer, blant annet på grunn av manglende kunnskap om miljøene.

— Å opprette muslimske barneverns­institusjoner vil kunne ­gjøre foreldre trygge på at barna får en oppdragelse i tråd med de verdier de selv står for, sier utdyper han.

Diriye understreker at institusjonene vil være akkurat som andre barnevernsinstitusjoner, men med ansatte som ivaretar barnas kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn.

NTB

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Utenriks

USA har innledet prosessen med å trekke landet fra klimaavtalen
Trump-administrasjonen har gitt FN formell beskjed om at USA har startet prosessen med å trekke landet fra klimaavtalen som ble inngått i Paris i 2015.

Utenriksminister Mike Pompeo ga mandag beskjed om at den formelle prosessen har startet, noe som innebærer at tilbaketrekkingen vil tre i kraft om ett år.

Pompeo gjentok samtidig president Donald Trumps argument om at avtalen er urettferdig fordi USA blir rammet hardere økonomisk enn andre land.

Trump har vært en iherdig motstander av klimaavtalen, også under valgkampen i 2016. Etter at han ble president, har han opphevet en rekke reguleringer som skulle beskytte miljøet og begrense den globale oppvarmingen. Han mener at reguleringene hemmer amerikansk næringsliv og gir andre land fordeler.

Parisavtalen ble inngått i desember 2015 og er signert av nesten alle verdens land. Med sin motstand har Trump havnet på kollisjonskurs med sine allierte og også USAs viktigste konkurrenter.

Trump selv har uttrykt skepsis til menneskeskapte klimaendringer.

Ettersom den formelle utmeldingen tar nøyaktig ett år, kommer den til å tre i kraft dagen etter presidentvalget høsten 2020.

NTB-AP

Tirsdag 5. november 2019 ·•· Innenriks

Aftenposten: Ap-politiker har levert uriktige reiseregninger
Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal har levert uriktige reiseregninger til Stortinget i minst fire år, skriver Aftenposten.

Avisen har fått tilgang til reiseregningene Ap-politikeren har levert fra hun begynte på Stortinget i 2013 og fram til 2016, da Stortinget byttet reiseregningssystem. Gjennomgåelsen avdekker at hennes praksis med å rette ureglementerte reisekrav til Stortinget har hatt større omfang og pågått over lengre tid enn tidligere kjent, ifølge Aftenposten.

Avisen har funnet totalt 30 tilfeller der stortingsrepresentanten enten har levert falske reiseregninger, fått utbetalt diett/kjøregodtgjørelse hun ikke har hatt krav på eller krevd dekket utgifter som fremstår som private. I tillegg skal hun ved minst 16 anledninger ha krevd utbetalt for mye kjøregodtgjørelse ved å oppgi for lange avstander. De aktuelle reiseregningene utgjør et totalbeløp på rundt 100.000 kroner.

NTB

Mandag 4. november 2019 ·•· Innenriks

ESA krever svar om Nav-skandalen
I et brev til norske myndigheter ber EØS-tilsynet ESA om svar på elleve spørsmål i Nav-saken.

Brevet ble lagt ut i ESAs offentlige dokumentregister mandag og er signert indre marked-direktør Gunnar Thor Pétursson.

Det var Dagbladet som omtalte brevet først. Bakteppet er avsløringene om at norske myndigheter i en årrekke har feiltolket reglene for å ta med seg trygdeytelser, som sykepenger og arbeidsavklaringspenger, til andre EØS-land.

ESA ber Arbeids- og sosialdepartementet svare på spørsmålene innen 4. desember.

Spørsmål

Blant spørsmålene ESA vil ha svar på, er hva Norge har gjort for å sikre at EØS-regelverket blir fulgt framover.

I tillegg vil tilsynsorganet vite hvordan norske myndigheter arbeider for å finne fram til dem som er blitt rammet av skandalen, og hvordan disse menneskene skal følges opp.

Det blir også reist spørsmål ved om den norske praksisen kan ha vært feil når det gjelder andre ytelser enn sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger.

NTB

Mandag 4. november 2019 ·•· Utenriks

41 mennesker funnet i live i lastebil i Hellas
41 migranter er funnet i live i en kjøleconteiner i en lastebil nord i Hellas mandag, opplyser politiet. Sjåføren er pågrepet.

De overlevende er trolig av afghansk opprinnelse. Flesteparten av dem var i god behold. Sju av dem ble sendt til sykehus, opplyser gresk politi.

NTB-AFP

Mandag 4. november 2019 ·•· Innenriks

Dagbladet får ikke pressestøtte
Dagbladet har fått avslag fra Medietilsynet på søknaden om å få pressestøtte for den digitale abonnementstjenesten Dagbladet Pluss.

Det opplyser konsernsjef Dag Sørsdahl i Aller Media, som eier Dagbladet, til Dagens Næringsliv. Tidligere på dagen erfarte Medier24 det samme.

— Vi er overrasket over at Medietilsynet konkluderer som de gjør i denne saken. Vi kommer til å sette oss grundig inn i begrunnelsen for denne avgjørelsen, og deretter avgjøre hvordan vi tar denne saken videre, skriver Sørsdahl i en epost til avisen.

Siden potten for pressestøtte fordeles på en rekke forskjellige aktører, ville en tildeling til Dagbladet Pluss ha betydd at det ble mindre igjen til de andre.

NTB

Mandag 4. november 2019 ·•· Utenriks

Gorbatsjov: — Må ødelegge atomvåpen for å redde oss selv og planeten
Verden er i kolossal fare som følge av det dårlige forholdet mellom atomvåpenmaktene USA og Russland, mener Sovjetunionens siste leder Mikhail Gorbatsjov.

88-åringen får spørsmål om konfrontasjonen mellom stormaktene i et nytt intervju med den britiske kringkasteren BBC.

— Så lenge det finnes masseødeleggelsesvåpen, særlig atomvåpen, er faren kolossal, svarer Gorbatsjov.

Den tidligere lederen for supermakten Sovjet mener alle verdens land må erklære at alle atomvåpen skal ødelegges.

— For å redde oss selv og planeten vår, legger han til.

Gorbatsjov ledet Sovjetunionen da Berlinmuren falt for 30 år siden og den kalde krigen tok slutt. Både i Tyskland og andre østeuropeiske land kollapset kommunist-regimene uten at Sovjetunionen grep inn militært.

— Vi kunne ikke tillate blodsutgytelser som følge av en sak av slik betydning for Tyskland, Europa og for hele verden. Så vi erklærte at vi ikke ville gripe inn, forteller Gorbatsjov.

Under hans tid ved makten undertegnet Sovjetunionen flere viktige nedrustningsavtaler med USA. En av disse var INF-avtalen om mellomdistanseraketter.

Både USA og Russland trakk seg fra denne avtalen tidligere i år.

NTB

Mandag 4. november 2019 ·•· Utenriks

Åtte pågrepet i Vietnam etter lastebiltragedien i England
Vietnamesisk politi har pågrepet åtte personer i forbindelse med funnet av 39 døde mennesker i en lastebil nær London i slutten av oktober, melder Reuters.

— Basert på det vi har fått vite fra de mistenkte, iverksetter vi aktiv etterforskning for å bekjempe og utrydde disse menneskesmuglingsringene som frakter folk ulovlig til Storbritannia, sier Nghe An-provinsens politisjef Nguyen Huu Cau, ifølge det statlige vietnamesiske nyhetsbyrået VNA.

Det er uklart når de åtte ble pågrepet. Fredag opplyste politiet i Vietnam at to personer var pågrepet og flere andre kalt inn til avhør i forbindelse med lastebiltragedien.

Flere personer er pågrepet også i Storbritannia og Irland. Britisk politi trodde først at alle de 39 menneskene som ble funnet døde i lastebilen onsdag 23. oktober, var kinesere, men slo senere fast at det dreide seg om vietnamesiske statsborgere.

NTB

Mandag 4. november 2019 ·•· Utenriks

Forsker tror Ugland-kaprere har økonomisk motiv
Mye tyder på at økonomisk motiv ligger bak bortføringen av ni sjøfolk fra det norskeide lasteskipet Bonita ved Benin, ifølge seniorforsker Morten Bøås.

Skipet eies av Ugland Rederi som har base i Grimstad.

— Med den begrensede informasjonen jeg har, så er det mye som tyder på at dette er økonomisk motivert, skriver seniorforsker Morten Bøås ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) i en epost til NRK.

Han tror de ni filippinske gislene er tatt i land og skjules for å få på plass forhandlinger med rederiet etter at skipet ble bordet av pirater lørdag morgen.

Myndighetene i Benin ble varslet om hendelsen av gjenværende mannskap samme dag, og skipet fortsatte inn til havnebyen Cotonou i det vestafrikanske landet.

NTB

Mandag 4. november 2019 ·•· Utenriks

dnappet fra norsk skip utenfor Benin
Pirater har kidnappet ni sjøfolk fra lasteskipet Bonita utenfor det vestafrikanske landet Benin. Skipet tilhører det norske rederiet J.J. Ugland.

Til Dagens Næringsliv opplyser kommunikasjonsdirektør Christine Korme i Norsk Rederiforbund at alle de kidnappede er filippinske statsborgere.

— Vi har tett dialog med rederiet og henviser til deres hjemmeside, sier Korme til NTB.

På sine nettsider melder rederiet at skipet ble bordet av pirater tidlig lørdag morgen mens det lå til anker.

Kontakt med myndigheter

Rederiet er i kontakt med relevante myndigheter, heter det, og det vil holde familiene til mannskapet er informert.

— Utenriksdepartementet er kjent med hendelsen. Ingen norske borgere er involvert. Saken håndteres av rederiet, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet til NTB.

NTB

Mandag 4. november 2019 ·•· Innenriks

Forskere: Nordmenn vil kjøre mer bil i 2050
Folk i Norge kommer å kjøre mer bil i 2050, ikke mindre, ifølge transportforskere. Særlig er det lengre turer som ventes å få en økning.

Ifølge Aftenposten antas økningen i bilkjøring spesielt å gjelde avstander over 7 mil.

Samtidig ventes det å bli mindre sykling, gåing og bruk av buss, mens togandelen antas å være like stor som i dag. Opplysningene er hentet fra ferske forarbeider til Nasjonal transportplan for 2022—2033.

Det ventes å gå i motsatt retning med flytrafikken, der andelen av alle reiser over 7 mil antas å falle fra 30 prosent i 2018 til 24 prosent i 2050.

NTB

Mandag 4. november 2019 ·•· Utenriks

Kraftig uvær i Frankrike — 140.000 strømløse husstander
Stormen Amelie feide over Frankrike i helgen og førte med seg sterk vind og store nedbørsmengder. 140.000 husstander var uten strøm søndag.

Det er regionene Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, Auvergne og Occitanie vest og sørvest i Frankrike som ble verst rammet av uværet i helgen.

Det er ikke kommet meldinger om at noen har mistet livet, men ifølge lokale medier er flere mennesker skadd etter å ha blitt truffet av trær som veltet eller greiner som brakk. Avisen Nice Matin melder at en eldre kvinne er savnet etter at et jordskred gikk over deler av eiendommen hennes mens hun jobbet i hagen sin.

Søndag ble det målt 45 sekundmeter vind flere steder, og langs den franske atlanterhavskysten var myndighetene i høyeste beredskap.

Strømselskapet Enedis opplyste søndag at 140.000 kunder var uten strøm. Uværet førte også til store forsinkelser i tog- og veitrafikken.

NTB-AFP-DPA

Søndag 3. november 2019 ·•· Utenriks

Balotelli gikk av banen i sinne etter rasistiske tilrop
Den italienske fotballstjernen Mario Balotelli gikk av banen etter å ha blitt utsatt for rasisme i bortekampen mot Hellas Verona søndag.

Episoden skjedde etter 54 minutters spill. Balotelli hadde ballen nede ved cornerflagget da han plutselig tok ballen opp med hendene og sparket den opp mot tribunen. Spissen var fly forbannet, gikk av banen og mot spillertunnelen.

Rapporter i Italia, hos blant annet storavisen La Gazzetta dello Sport , melder at utbruddet skyldtes rasistiske tilrop fra tribunen.

29-åringen ble deretter overtalt av andre spillere til å forbli på banen og fortsette kampen. Fra speakeren på tribunen ble det deretter lest opp en melding om at kampen ville blitt avbrutt dersom ikke tilskuerne skjerpet seg.

Oppgjøret endte til slutt 2-1 til hjemmelaget Hellas Verona. Balotelli scoret gjestenes reduseringsmål fem minutter før slutt.

Rasisme på tribunen har vært en gjenganger denne høsten. I Italia har det vært flere episoder den siste tiden. Blant andre Romelu Lukaku fikk apelyder ropt mot seg da hans Inter spilte borte mot Cagliari tidligere i sesongen.

NTB-AP

Søndag 3. november 2019 ·•· Utenriks

En død og åtte innlagt grunnet salmonella-utbrudd i USA
En person er død og åtte andre er innlagt på sykehus etter alvorlig salmonella-utbrudd i USA. Kjøttdeig antas å være årsaken.

Totalt har ti personer i seks forskjellige delstater fått påvist sykdommen, ifølge ABC News.

Bakterien sies å være mer alvorlig enn typiske salmonella-utbrudd, hvor vanligvis kun 20 prosent av de smittede må innlegges på sykehus.

Ifølge amerikanske Centers for Disease Control and Prevention (CDC) skyldes smitten sannsynligvis kjøttdeig. Men de har foreløpig ikke klart å finne ut hvilken leverandør det stammer fra, da pasientene har oppgitt å ha spist storfekjøttdeig fra flere forskjellige merker.

Salmonella er en av de vanligste årsakene til smittsom mage- og tarminfeksjon. Smitten skjer vanligvis fra matvarer, ofte kjøttprodukter, og sykdommen gir som regel diaré og magebesvær.

Ifølge CDC tar det to til fire uker før man merker symptomene.

NTB

Søndag 3. november 2019 ·•· Utenriks

Framgang for brannvesenet i kampen mot California-skogbranner
Brannvesenet har kontroll på 30 prosent av skogbrannen i Ventura i California som så langt har rammet rundt 39.000 mål, ifølge lokale myndigheter.

Beboere fra det utenforliggende området Somis har fått flytte hjem, men fortsatt truer den voldsomme skogbrannen 2.500 hjem.

Ifølge myndighetene ventes det at luftfuktigheten i området vil forbli lav, men det antas at vinden vil bli mer fordelaktig for brannvesenet.

Den såkalte Maria-brannen brøt ut torsdag i Ventura fylke, som ligger 10,5 mil nordvest for Los Angeles.

I Sonoma fylke nord for San Francisco har brannvesenet kontroll på 74 prosent av det som har vært delstatens største brann denne sesongen.

Søndag forrige uke erklærte guvernør Gavin Newsom krise i California. Det ble også sendt ut et rødt farevarsel for Los Angeles-regionen, som torsdag ble opphevet.

Fjorårets skogbranner i Paradise nord i California kostet 86 mennesker livet. Året før omkom 44 personer som følge av skogbranner i området.

Ingen har så langt i år mistet livet.

NTB-AP-AFP

Søndag 3. november 2019 ·•· Innenriks

Stakk av med luksusbil under prøvekjøring — fire pågrepet
Fire personer er pågrepet av politiet etter at en Jaguar I-Pace ikke ble levert tilbake til en bilbutikk i Kristiansand etter prøvekjøring.

De fire personene løp fra stedet da bilen ble funnet, opplyser operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt til NTB.

— De pågrepne personene er i slutten av tenårene og begynnelsen av 20-årene. Noen av dem er hjemmehørende på Sørlandet, mens noen av er fra andre steder i landet, sier Repstad.

Han ønsker av etterforskningsmessige hensyn ikke å opplyse om de siktedes kjønn.

Politiet ble varslet om den forsvunne bilen ved 13.45-tiden lørdag ettermiddag da en bilbutikk ikke fikk tak i en kunde som prøvekjørte Jaguaren verdt 800.000 kroner.

Daglig leder ved forhandleren British Cars Kristiansand, Christian Austad, sier til Fædrelandsvennen at alt syntes å være i orden, helt til butikken ikke fikk tak i føreren.

— Vedkommende var innom butikken, utga seg for være interessert i bilen og ønsket å prøvekjøre. Vi fikk personalia av kunden, og han kjørte ut for en kort prøvekjøring men returnerte ikke til avtalt tid, sier han.

Klokka 20.50 lørdag meldte politiet at de hadde funnet bilen, som de betegner som stjålet, i Mosby i Kristiansand.

NTB

Søndag 3. november 2019 ·•· Innenriks

Jussprofessor mener trygdeskandalen svekker domstolenes tillit
Domstolene har ikke kontrollert forvaltningen godt nok, sier jussprofessor Mads Andenæs til TV 2. Han mener trygdeskandalen svekker tilliten.

Andenæs, som er professor i privatrett ved Universitetet i Oslo, sier til kanalen at jurister kan ha bidratt til systematiske overgrep mot de svakeste i samfunnet og at domstolene burde ha oppdaget feilene.

— Når domstolene ikke kontrollerer forvaltningen slik de har til oppgave, så legitimerer de lovbrudd og overgrep som i Nav-sakene, sier han.

Professoren peker også på at universitetene har et ansvar, og at det ikke er nok forskning på gjennomføringen av EØS-rett på trygdefeltet.

Så langt er det kjent at minst 48 personer er uskyldig dømt for trygdesvindel fordi de oppholdt seg i et annet EØS-land mens de mottok sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger, noe de altså etter reglene har rett til.

Minst 2.400 personer har urettmessig fått krav om tilbakebetaling.

NTB

Lørdag 2. november 2019 ·•· Innenriks

Amerikansk høyreekstremist pågrepet på arrangement i Oslo — motsetter seg utvisning
En amerikansk høyreekstremist ble lørdag pågrepet av politiet under et arrangement på Sinsen i Oslo. Amerikaneren motsetter seg utvisning.

Høyreekstremisten som er pågrepet, er ifølge Filter Nyheter Greg Johnson.

Han er blant mellom 50 og 100 personer som lørdag skulle delta i en konferanse arrangert av det høyreekstreme nettverket Scandza Forum.

Johnson har blant annet uttrykt støtte til Anders Behring Breiviks begrunnelse for 22-juli-terroren, og kalt terroren for «nødvendig».

Motsetter seg utvisning

— Den pågrepne forfekter og kommuniserer en høyreekstrem ideologi. Det er en fare for at den kan resultere i vold eller voldelige handlinger. Den pågrepne amerikanske statsborgeren blir derfor bortvist fra Norge, helst så fort som mulig, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NTB.

PST opplyser lørdag kveld til Dagbladet at Johnson sitter i politiets varetekt i påvente av effektuering av bortvisningsvedtak.

Amerikanerens forsvarer, advokat John Christian Elden, sier til avisa at Johnson motsetter seg utvisning.

— Min klient bestrider å være til fare for grunnleggende nasjonale interesser, og trodde han kom på besøk til et demokratisk land der han var invitert til å benytte sin ytringsfrihet, sier han.

NTB

Lørdag 2. november 2019 ·•· Innenriks

Økokrim tok millionbeslag hos kristen forening i aksjon på anmodning fra FBI
Økokrim tok i juni beslag i sølvmynter verdt 14 millioner kroner i en aksjon mot en kristen forening på Østlandet, ifølge ABC Nyheter.

Aksjonen 4. juni skjedde på anmodning fra amerikanske myndigheter, bekrefter politiadvokat Erlend Stenberg i Økokrim overfor avisen.

Tre utenlandske statsborgere bosatt i Norge er siktet for bedrageri og hvitvasking av minst 58 millioner kroner i USA. Ifølge FBI har personene, som er en del av et kristent nettverk, bedratt et ukjent antall personer som skal ha overført penger til to bankkontoer i Norge.

Økokrims beslag består av ting FBI og amerikanske skattemyndigheter (IRS) mener er relevant i saken, som blant annet dokumenter og elektroniske lagringsmedier, i tillegg til sølvmyntene, som utbyttet av de angivelige bedrageriene skal ha blitt investert i.

De siktede i saken nektet for å ha gjort noe ulovlig og har anket Økokrims avgjørelse om å ta beslag for både tingretten og lagmannsretten. Retten mener imidlertid at det fremstår mest sannsynlig at pengene uberettiget er brukt til personlig vinning for de siktede, og at det hele tiden har vært hensikten, ifølge en kjennelse, skriver ABC Nyheter.

De siktede har også varslet krav på til sammen rundt 1.000 milliarder kroner for en amerikansk domstol mot en rekke ansatte i politiet, Økokrim og tingretten for deres befatning med saken i Norge.

NTB

Lørdag 2. november 2019 ·•· Utenriks

Nordisk råd mener Kina er en trussel mot Norden
Kina er den nye trusselen mot Norden, mener avtroppende formann Hans Wallmark i Nordisk råd.

Wallmark mener han ser en økning i kinesiske påvirkningsoperasjoner, skriver Bergens Tidende.

— Russland er hovedtrusselen mot de nordiske landene. Men ut over den militære trusselen, må vi legge til den kinesiske økonomiske og industrielle trusselen. Vi ser økt aktivitet i påvirkningsoperasjoner fra Kina, sier formann Hans Wallmark i Nordisk råd.

Han mener Norden må styrke samarbeidet og bygge opp forsvaret mot cyberangrep, spredning av falske nyheter og kampanjer som forsøker å destabilisere og undergrave innbyggernes tiltro til de nordiske statene.

— Sikkerhet og fiendebilder er ikke lenger bare militært med bomber og granater, men også bruk av manipulasjon og trusler digitalt. De nordiske landene må bli bedre til å forsvare seg mot dette, sier han.

Wallmark viser blant annet til at kinesere har kjøpt en helsides politisk annonse i den svenske avisen Dagens Nyheter om opprørene i Hongkong. Videre har den kinesiske ambassadøren i Sverige deltatt aktivt i den politiske diskusjonen i landet.

NTB

Lørdag 2. november 2019 ·•· Utenriks

Tyrkia vil returnere IS-fanger til hjemlandene
Tyrkia vil sende utenlandske IS-krigere som sitter fanget i Syria, tilbake til hjemlandene, uansett om landene vil ta imot dem eller ikke.

— Vi kommer ikke til å holde på dem i evinnelighet. Vi er ikke et hotell for Daesh, sier den tyrkiske innenriksministeren Suleyman Soylu lørdag. Daesh er den arabiske betegnelsen på IS.

Han sier tyrkiske myndigheter kan holde utenlandske krigere fanget «i en viss tid», men at de deretter vil bli returnert tilbake til hjemlandene.

Mange land, deriblant europeiske land, har vist liten vilje til å hente tilbake sine statsborgere som har vært fremmedkrigere i Syria.

Vil ikke ta imot dem

Tyrkia har gjentatte ganger bedt europeiske land om å ta ansvar og hente hjem sine statsborgere, uten å ha fått gehør for det.

Soylu sier enkelte EU-land som Nederland og Storbritannia har fratatt statsborgerskapet til flere av fremmedkrigerne for å hindre at Tyrkia kan sende dem tilbake.

— De har funnet en enkel løsning. De sier til oss: «vi har tatt statsborgerskapet fra dem, det er deres problem nå». Men det er uakseptabelt og fullstendig uansvarlig, fortsetter ministeren.

Rømte fanger

Om lag 12.000 antatte IS-krigere ble holdt fanget av den kurdiskdominerte SDF-styrken i Nord-Syria. Mange av disse er fremmedkrigere fra andre land.

Men etter Tyrkias offensiv, er det ikke lenger kurdiske styrker som vokter dem, men tyrkiske styrker eller protyrkiske militsgrupper.

I tillegg har et ukjent antall IS-krigere rømt under kaoset som oppsto i forbindelse med offensiven.

NTB-AFP

Lørdag 2. november 2019 ·•· Utenriks

Halve USA gir Trump deler av æren for IS-lederens død
54 prosent av amerikanere syns presidenten bør få sin del av æren for at Abu Bakr al-Baghdadi er død. Mange flere ga Barack Obama æren for Osama bin Ladens død.

Det viser en undersøkelse gjennomført av Pew Research Center Polls for ABC News og Washington Post blant et representativt utvalg av voksne amerikanere i perioden 27. til 30. oktober. Det ble gjennomført 1.003 intervjuer.

Mens 22 prosent av de spurte syns president Donald Trump burde få mye av æren for at IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi er drept, mener 32 prosent han burde få noe av æren — til sammen 54 prosent. Over halvparten mener dermed at presidenten fortjener sin del av æren.

Etter at Osama bin Laden ble drept i mai 2011, under president Barack Obama, ble samme type meningsmåling gjennomført. Da svarte 35 prosent av de spurte at de syntes president Obama burde få mye av æren for at bin Laden ble drept, mens 41 prosent syntes Obama burde få noe av æren — til sammen 76 prosent. Over tre firedeler mente den gangen at presidenten fortjente sin del av æren for at en terroristleder var tatt av dage.

NTB

Lørdag 2. november 2019 ·•· Innenriks

Mann angrepet av ti ungdommer i Oslo
En mann ble fredag kveld angrepet av rundt ti ungdommer på Lambertseter i Oslo. Mannen ble slått og sparket og blir kjørt til sykehus.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 22.50.

Den skadde mannen blør litt fra hodet, melder politiet i Oslo. Han blir kjørt til Ullevål sykehus for videre sjekk, siden han har fått slag mot hodet.

Mannen ble frastjålet en jakke av en gjeng på rundt 10 gutter.

— Vi ble varslet av AMK. Vi vet ikke om det er en forbindelse mellom vedkommende og ungdommene, sier operasjonsleder Marianne Heidenstrøm i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet søker etter gjerningspersonene, blant annet med hundepatruljer.

NTB

Lørdag 2. november 2019 ·•· Innenriks

Stor pågang på ny vold- og overgrepstelefon
For én måned siden åpnet en ny hjelpelinje for voldsutsatte, og over 130 har til nå ringt inn. — Responsen har vært over all forventning, sier prosjektleder.

1. oktober åpnet volds- og overgrepslinjen 116 006 på bakgrunn av et behov for et lavterskeltilbud til voldsutsatte, som av ulike årsaker ikke tar kontakt med eksisterende hjelpeapparater.

I løpet av den første måneden har både pårørende og personer som selv er blitt utsatt for vold, ringt hjelpelinjen.

— Responsen har vært over all forventning. I løpet av en måned har allerede 130 personer tatt kontakt med hjelpelinjen. Flere av dem som ringer, forteller at de aldri har vært i kontakt med hjelpeapparatet før, sier prosjektleder Sara Bondø for Vold- og overgrepslinjen.

Bondø sier at mange kvier seg for å ta kontakt fordi de skammer seg. Mange har blitt overbevist av voldsutøver om at det er dem selv det er noe galt med. Mange voldsutsatte sier at «han er jo egentlig snill, og hadde ikke jeg provosert ham, så hadde han kanskje ikke slått meg», ifølge Bondø.

— Det er derfor veldig fint at de ringer til oss for en samtale, da kan vi få kommunisert at det er aldri er din feil, det er aldri for sent og det er alltid hjelp å få, sier hun.

Hjelpelinjen er finansiert av Finansdepartement og er en del av regjeringens nye handlingsplan mot voldtekt. Det er en døgnåpen, anonym og gratis tjeneste. Telefonnummeret er 116 006.

NTB

Lørdag 2. november 2019 ·•· Utenriks

Berømt Thailand-grotte åpen for turister
Grotten der en gruppe thailandske gutter satt innesperret i over to uker i fjor, har nå åpnet for turister.

Fredag hadde over 2.000 turister strømmet til Thamn Luang-grotten i håp om å bli de første til å ta seg inn i den dype grotten, melder Bangkok Post.

Etter en offisiell åpningsseremoni ble den første gruppen med turister sluppet inn i grottegangen.

Myndighetene har lagt opp til at grupper på maks 20 personer av gangen får lov til å ta seg inn til det første kammeret i grotten, som vil være åpen for turister i åtte timer hver dag.

Hele verden fulgte med på den spektakulære redningsaksjonen i 2018 for å få reddet ut de tolv guttene i fotballaget Wild Boars og treneren deres. I to og en halv uke satt de innesperret i et kammer flere kilometer inne i grotten før alle sammen ble reddet ut i live. Men en thailandsk dykker omkom i redningsaksjonen.

NTB

Lørdag 2. november 2019 ·•· Innenriks

Mulla Krekar anker avgjørelsen om utlevering til Italia
Oslo tingrett har besluttet at mulla Krekar kan utleveres til Italia, der han er dømt til tolv års fengsel for terrorforbund. Krekar anker avgjørelsen.

Avgjørelsen falt fredag.

Til TV 2 opplyser forsvareren, advokat Brynjar Meling, at den blir anket.

— Jeg er ikke overrasket, men det betyr ikke at jeg synes kjennelsen er riktig. Mulla Krekar kommer til å påanke mandag. Vi kommer bruke alle rettsmidler. Bakgrunnen for det er at mulla Krekar aldri har ledet noen terrororganisasjonene, inngått i terrorforbund, eller hatt noen forbindelser med Italia, sier forsvareren.

Valgkampløfte

Meling sier at tingretten har unnlatt å se på det han omtaler som det politiske spillet rundt Krekar, blant annet det årelange valgkampløftet fra Frp.

— Denne saken vil prøves i rettssystemet, også internasjonalt, og jeg håper dette ikke blir en skamplett for Norge, sier han.

Mulla Krekar møtte i begynnelsen av denne uka i Oslo tingrett. Han motsatte seg da utlevering til Italia.

— Saken er bare et politisk spill, sa Krekar i retten.

NTB

Lørdag 2. november 2019 ·•· Utenriks

Greta Thunberg ber om hjelp til å returnere til Europa
Klimaaktivisten Greta Thunberg ber om hjelp til å komme tilbake til Europa etter at FNs klimakonferanse flyttes fra Chile til Spania.

— Det viser seg at jeg har reist halve jorden rundt i feil retning, skriver hun på Twitter etter at det fredag ble kjent at FNs klimakonferanse i desember skal arrangeres i Madrid og ikke i Chiles hovedstad Santiago, slik opprinnelig planlagt.

— Nå trenger jeg hjelp til å krysse Atlanteren i november. Om noen kan hjelpe meg med transport, så blir jeg veldig takknemlig, skriver hun videre.

Thunberg, som ikke vil fly av miljøhensyn, har vært i Nord-Amerika siden hun i august krysset Atlanterhavet seilbåten Malizia II. Senere på fredag skulle hun delta i en stor klimademonstrasjon i Los Angeles.

Et av hovedmålene med Amerika-turen hennes var å delta på klimakonferansen i Chile.

Men landet trakk seg tidligere denne uken som arrangør på grunn av den omfattende uroen som har preget det søramerikanske landet den siste tiden.

Rundt 25.000 delegater er ventet til COP25 som arrangeres fra 2. til 13. desember. Det er FNs årlige klimakonferanse og inngår i innsatsen for å implementere målene fra Parisavtalen.

NTB-TT

Lørdag 2. november 2019 ·•· Utenriks

Flere pågripelser etter lastebiltragedien
Irsk og vietnamesisk politi har pågrepet flere personer i forbindelse med funnet av 39 døde mennesker i en lastebil utenfor London forrige uke.

To personer ble fredag pågrepet i Vietnam og siktet for menneskesmugling. Det mistenkes at mange av de døde som ble funnet en lastebil i Essex forrige onsdag, kom fra Vietnam.

En talsmann for vietnamesisk politi opplyser at de to som ble pågrepet fredag, mistenkes for å ha medvirket til å få vietnamesere smuglet inn til Storbritannia. Flere av dem som skal ha betal store summer til de to pågrepne, fryktes å være blant de døde.

Politiet sier at de to siktede har organisert menneskesmugling i flere år.

Fredag opplyste også irsk politi at en 22 år gammel mann fra Nord-Irland er pågrepet i Dublin og siktet i forbindelse med lastebiltragedien. Britisk politi har begjært å få ham utlevert til Storbritannia der han vil bli siktet for medvirkning til 39 drap.

Åtte kvinner og 31 menn ble funnet døde i Grays i Essex forrige onsdag i en kjølevogn som kom til Storbritannia på ei ferje fra Belgia.

Mange familier i Vietnam frykter at deres medlemmer er blant ofrene. DNA-prøver fra vietnamesere som savner slektninger, er samlet inn og skal brukes i identifiseringsarbeidet.

Lastebilføreren ble pågrepet kort tid etter funnet, siktet for 39 tilfeller av uaktsomt drap, samt menneskesmugling, hvitvasking av penger og organisert støtte til ulovlig immigrasjon.

Tre andre personer som ble pågrepet i forbindelse med etterforskningen er alle blitt løslatt på vilkår.

NTB-AFP-AP

Lørdag 2. november 2019 ·•· Innenriks

Årets oktober var den kaldeste på ti år
Frøs du i oktober? Kanskje ikke så rart, for årets oktober var den kaldeste på mange år. Vi må helt tilbake til 2009 og 2003 for å finne tilsvarende.

Ifølge Meteorologisk institutt lå månedstemperaturen for hele landet 1,4 grader under normalen.

— Relativt kaldest var det i Nord-Norge, særlig i Troms og Finnmark, der flere stasjoner hadde avvik fra 2 til nesten 4 grader under normalen. Et par stasjoner på Vestlandet hadde månedstemperaturer fra 0,1 til 0,5 grader over normalen, opplyser meteorologene.

Troms og Finnmark

Når det gjelder månedstemperatur, var den lavest på Sjufjellet i Balsfjord med 5,6 minusgrader. Så fulgte Sætertinden i Tjelsundet og Kistefjell i Lenvik med 5 minusgrader. Alle disse stasjonene ligger i Troms.

Deretter kom Sihccajavri og Suolovuopmi — Lulit i Kautokeino, samt Cuovddatmohkki i Karasjok, alle med 4,8 grader. Dette er mellom 2,3 og 2,9 grader under normalen. For de øvrige stasjonene er det ikke etablert en normal ennå.

NTB

Lørdag 2. november 2019 ·•· Utenriks

Putin strammer grepet om nettet
En kontroversiell ny lov som gir russiske myndigheter makt til å strupe trafikken fra internasjonale internettservere, har nå trådt i kraft.

Den nye loven ble undertegnet av president Vladimir Putin i mai og trådte i kraft fredag.

Loven pålegger russiske nettleverandører å installere tekniske enheter som tilhører myndighetene, og som muliggjør sentralisert kontroll med trafikken.

I tillegg innføres det nye filtre for å blokkere ulovlige nettsider.

Tilhengere av den nye loven sier målet er å sikre at russiske nettsider kan fortsette å fungere hvis kontakten til internasjonale servere brytes, eller hvis Russland utsettes for utenlandske cyberangrep.

Menneskerettighetsgrupper er derimot av en annen oppfatning og frykter sensur.

NTB-AFP

Lørdag 2. november 2019 ·•· Innenriks

Hundre eksplosjoner i Sverige hittil i år
Politiets bombegruppe har rykket ut på 100 eksplosjoner i Sverige så langt i år. — Helt utrolig at ingen har dødd, sier en av analytikerne.

Hele 30 eksplosjoner de siste to månedene og 100 eksplosjoner så langt i år. Det er status idet årets nest siste måned starter i Sverige.

Bare fra torsdag til fredag smalt det tre plasser. Først i Malmö, så i Växjö og bare noen timer senere i Landvetter utenfor Göteborg.

Antall hendelser så langt i år er dobbelt så høyt som i samme periode i fjor.

— Også når man sammenligner Sverige med andre land i Europa og verden som er på samme utviklingsnivå, skiller vi oss ut, sier Ylva Ehrlin, en av analytikerne i den nasjonale bombegruppen.

Hun kaller utviklingen et samfunnsproblem.

— Man kan ikke bare få bort sprengstoffene og verktøyene, man må også finne årsakene. Før har det vært skyteepisoder, nå er det eksplosjoner, sier Ehrlin.

Flere personer har fått alvorlige skader i eksplosjonene. Ehrlin frykter enda mer alvorlige hendelser framover.

— Risikoen er svært stor. Hittil har vi hatt utrolig flaks, men det kan simpelthen ikke vare, sier hun.

— Det er helt utrolig at ingen har dødd.

NTB-TT

Lørdag 2. november 2019 ·•· Innenriks

Dataangrep mot norske bedrifter hver dag
Digitale trusler mot norske bedrifter er overveldende, sier samfunnsikkerhetsministeren. Skatteetaten utsettes for 100.000 forsøk på dataangrep hver eneste dag.

Det sier Øyvind Haugmoen, som er ansvarlig for operativ sikkerhet i Skatteetaten.

Flere funksjoner i etaten kan nemlig være attraktive dersom noen ønsker å skape kaos i det norske samfunnet.

— Finansieringen av staten går jo gjennom oss. Flere milliarder kroner går gjennom Skatteetaten hver dag, sier Haugmoen til NTB.

Han deltok på åpningen av Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) fredag. Senteret er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

35 aktører fra næringslivet og offentlig sektor er med, deriblant Skatteetaten. Selv om det satses betydelig på digital sikkerhet i etaten, kan man aldri si aldri.

— De som drifter fly, sier jo at fly ikke skal falle ned. Men de gjør det jo likevel, sier Haugmoen.

NTB

Lørdag 2. november 2019 ·•· Innenriks

Norge åpner for dobbelt statsborgerskap fra nyttår
Fra 1. januar neste år kan nordmenn bli statsborgere i et annet land uten å miste sitt norske statsborgerskap.

Samtidig må ikke lenger utenlandske statsborgere si fra seg sitt opprinnelige statsborgerskap for å bli norske borgere.

— Når vi åpner for dobbelt statsborgerskap, sørger vi for at norsk lov følger utviklingen i en mer globalisert verden, der stadig flere har tilknytning til mer enn ett land, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Stortinget vedtok i fjor regjeringens forslag om å åpne for dobbelt statsborgerskap. I statsråd fredag ble det vedtatt at endringene i statsborgerloven trer i kraft 1. januar.

Norske borgere som har mistet det norske statsborgerskapet sitt da de fikk statsborgerskap i et annet land, kan nå på en enkel måte få tilbake det norske statsborgerskapet sitt.

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som skal behandle søknadene om norsk statsborgerskap fra utenlandske statsborgere og tidligere norske borgere, opplyser Kunnskapsdepartementet.

NTB

Fredag 1. november 2019 ·•· Innenriks

EØS-tilsyn vil be Norge om Nav-svar på mandag
Tilsynsorganet for EØS vil mandag be Norge redegjøre for Nav-skandalene og feiltolkningen av EØS-avtalen.

— Vi vil sende en forespørsel til Norge for å gå nærmere inn på det som er kommet fram i mediene. Etter det vil vi vurdere hvordan saken skal håndteres videre, sier informasjonsrådgiver Gunnar Gardarsson i tilsynsorganet ESA til NTB.

— Dette er en sak som angår borgeres rettigheter, og vi tar det meget alvorlig. Derfor vil vi ikke forsinke saken ytterligere, men sende vår forespørsel allerede på mandag, sier han.

Ifølge Gardarsson vil ESA gå bredt ut og «se på alt», men han kan ikke si om det inkluderer flere ytelser enn de som allerede er omtalt — arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger.

— Spørsmålene er ikke formulert ennå, så jeg kan foreløpig ikke si nøyaktig hva vil be om, sier Gardarsson.

NTB

Fredag 1. november 2019 ·•· Utenriks

Styrtregn og flom rammer over én million i Øst-Afrika
Over én million mennesker er rammet av flom i Sør-Sudan og Somalia. Unormalt vær fører til ekstremregn i Øst-Afrika, hvor det for et par år siden var tørke.

I Somalia er over 200.000 mennesker tvunget på flukt fra vannmassene, ifølge Redd Barna. Byen Beledweyne er nesten fullstendig oversvømt.

Samtidig anslås det at nærmere 1 million mennesker er rammet i fattige og krigsherjede Sør-Sudan.

— Dette er en katastrofe. Folk sitter igjen uten noen ting, sa Sør-Sudans minister for humanitære saker Hussein Mar Nyuot tidligere denne uka.

Han uttalte seg da regjeringen erklærte unntakstilstand som følge av flomkrisen. Både i Sør-Sudan, Somalia, Kenya, Etiopia og Tanzania har folk mistet livet i flom og jordskred.

NTB-AFP

Fredag 1. november 2019 ·•· Innenriks

Riksadvokaten stanser etterforskning av Nav-anmeldelser knyttet til EØS-opphold
Riksadvokat Tor-Aksel Busch har gitt politiet beskjed om inntil videre å stanse etterforskningen av alle anmeldelser fra Nav knyttet til utenlandsopphold i EØS.

Det melder Rett24 fredag.

— Etter vårt syn er situasjonen så vidt usikker rettslig sett at jeg mener det ikke er forsvarlig å trekke folk for retten med utgangspunkt i anmeldelser fra Nav knyttet til denne problematikken — uansett hvilket område vi snakker om, og uansett om det er før eller etter 2012, sier Busch til nettstedet.

— Dette må avklares, men vi trenger vesentlig mer materiale fra direktoratet for å gjøre en kvalifisert vurdering av om vi er enige med deres vurdering. Så nå settes alt på vent, sier riksadvokaten.

Brev til politiet

Han har formidlet sitt pålegg i et brev til alle landets politidistrikter.

Da Nav-saken ble kjent denne uken, var det saker om pleiepenger, arbeidsavklaringspenger og sykepenger som var tema. Saken var dessuten begrenset i tid tilbake til 2012. Men nå har Busch bedt om stans i etterforskningen av alle anmeldelser knyttet til utenlandsopphold i EØS, uansett tidspunkt og uansett ytelse.

Hvert år blir omkring 1.000 mennesker anmeldt for trygdesvindel her i landet, ifølge Navs nettsider.

Oppvask

Busch har nå takket av som riksadvokat, og fredag overtok Jørn Sigurd Maurud jobben.

Denne uken ble det kjent at minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem ble dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneders fengsel. 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg.

Det blir nå full oppvask, og tirsdag skal arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) redegjøre om saken i Stortinget.

NTB

Fredag 1. november 2019 ·•· Utenriks

Krisevarsel om 30.000 uidentifiserte ofre i Mexico
Over 30.000 døde mennesker ligger uidentifisert og uavhentet på likhus i Mexico, og tallet er økende, advarer landets nasjonale menneskerettskommisjon.

Likhusene mangler penger, personell og utstyr til å gjennomføre tilstrekkelige undersøkelser av de navnløse, ifølge kommisjonen. Det offentlige organet sier det pågår «en krise i arbeidet med rettsmedisinsk identifisering» i Mexico.

Den stadig voksende drapsbølgen i det mellomamerikanske landet det siste tiåret har også bidratt til et enormt etterslep i arbeidet med å obdusere og identifisere ofre.

Mange av levningene er blitt funnet i umerkede graver som kriminelle bander ofte bruker for å kvitte seg med sine drapsofre.

Menneskerettskommisjonen anbefaler at fotoalbum blir satt sammen når slike graver avdekkes, for å dokumentere klær, gjenstander eller andre ting som kan bidra i identifiseringen.

I 2018 varslet innbyggerne i byen Guadalajara vest i Mexico om lukten fra en kjølebil som viste seg å inneholde 273 uidentifiserte lik. Det lokale likhuset var så overfylt og dårlig drevet at noen av de døde ble liggende og råtne i to år før de ble obdusert.

Noen av landets likhus har gravlagt de døde, noe som i flere tilfeller har vakt kritikk fordi det ikke ble tatt vevsprøver av levningene, eller fordi gravene eller registrene over dem ikke er blitt godt nok bevart.

NTB-AP

Fredag 1. november 2019 ·•· Utenriks

En voldsom skogbrann herjer i Brasil
En voldsom skogbrann herjer våtmarkssystemet Pantanal sør i Brasil, et av områdene i verden med størst biologisk mangfold.

Så langt er over 50.000 hektar rammet.

Brannen er «større enn noe vi noen gang har sett i regionen tidligere», heter det i en uttalelse fra guvernøren i Grosso do Suls kontor.

Ifølge guvernørens kontor er situasjonen kritisk, med branner som herjer i tre byer i Pantanal, som har et av verdens rikeste dyre- og planteliv og er et populær reisemål for øko-turisme.

— Intense flammer og rødlig røyk har forstyrret trafikken på motorveiene, heter det i uttalelsen fra guvernøren.

Brannen kommer etter at andre skogbranner har ødelagt millioner av hektar i regnskogen Amazonas i august.

Satellittbilder fra Brasils romforskningssenter INPE viser at det har vært nesten 8.500 branner i Pantanal mellom januar og oktober i år. Det er det høyeste antallet siden 2007.

NTB-AFP

Fredag 1. november 2019 ·•· Innenriks

Terrorsiktet tobarnsmor vil til Norge — krav om pågripelse avvist
Den norske tobarnsmoren i al-Hol-leiren i Syria nådde heller ikke fram i lagmannsretten om å bli pågrepet og dermed utlevert. Advokaten hennes vurderer å anke.

— Vi er først og fremst skuffet over at påtalemyndigheten har motarbeidet ønsket til en siktet om å være med på å oppklare egen straffesak, sier kvinnens advokat, Nils Christian Nordhus, til VG , som skriver at advokaten vurderer å ta saken inn for Høyesterett.

Borgarting lagmannsrett gjorde som Oslo tingrett og avviste kvinnens begjæring om å bli pågrepet og dermed utlevert fra al-Hol-leiren i Syria til Norge.

Oslo tingrett viste til at påtalemyndigheten ikke har begjært henne fengslet, og lagmannsretten viste til samme konklusjon.

Lagmannsretten viser til at «en norsk pågripelsesbeslutning normalt måtte følge med en utleveringsbegjæring til annen stat». Det nasjonale statsadvokatembetet har fastslått at det ikke er aktuelt nå, skriver avisen.

— Dette betyr at hvis PST følger opp sin siktelse med en begjæring om pågripelse, så vil statsadvokaten måtte begjære kvinnen utlevert til Norge, sier Nordhus til VG.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har siktet kvinnen for deltakelse i terrororganisasjonen IS, men har altså ikke begjært henne pågrepet.

Tidligere denne uken ble det kjent at kvinnen også er siktet for deltakelse i Nusrafronten.

Hun har to barn, hvorav sønnen på snart fem år er alvorlig syk, ifølge hennes advokat.

NTB

Fredag 1. november 2019 ·•· Innenriks

Ap medgir at de kan ha medansvar for Nav-skandalen
Arbeidslivspolitisk talsperson Rigmor Aasrud går med på at Arbeiderpartiet kan ha et medansvar for feilen som har ført til Nav-skandalen.

Både Aasrud og SVs Audun Lysbakken satt i regjering da EUs trygderegler ble en del av norsk lov i 2012. EU-reglene skulle bety at det ble lov å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger selv om mottakeren oppholdt seg midlertidig i et annet EU-land. Men det er ikke slik Nav har praktisert reglene.

Dette ble de to opposisjonspolitikerne konfrontert med på NRKs Debatten torsdag kveld.

— Sånn som jeg har forstått det, ble den forordningen tatt inn i norsk rett på helt vanlig måte. Så får granskingen vise om det ble gjort riktig. Var det feil, må vi selvsagt ta medansvar for det, sa Aasrud.

Lysbakken, som deltok i samme debatt, sier det er viktig å finne ut hvor feilen stammer fra.

— Jeg er ikke i stand til nå å svare på hvor denne feilen oppsto, sa han.

Som barne- og likestillingsminister mottok Lysbakken i 2011 en utredning fra Brochmann-utvalget, der eksport av trygdeytelser innenfor EU var et sentralt tema. Det var imidlertid arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) som hadde ansvar for å følge opp utredningen.

NTB

Fredag 1. november 2019 ·•· Innenriks

Blodprøve ble fraktet med drone fra sykehuset i Førde
For første gang i norsk helsevesen er en blodprøve fraktet med drone. Den ble sendt fra Førde sentralsykehus til Sunnfjord hotell.

150 deltakere på helseinnnovasjonskonferansen fikk se den dronesendte blodprøven ankomme hotellet. Flere helseforetak går nå sammen med selskapet Airlift om å finne framtidens droneløsning for helsevesenet.

— Vi har en ferdig løsning. Helseforetakene ønsker nå å se på denne. Det vi ser, er starten. Innen tre år tror jeg at vi er i lufta, sier daglig leder Børre Eimhjellen i Airlift.

Årlig blir flere millioner blodprøver fraktet rundt i landet med alt fra post til fly. Selskapet vil bruke sykehuset i Førde og Sunnfjord hotell som testarena for droneprosjektet.

NTB

Fredag 1. november 2019 ·•· Innenriks

Fagforbundsleder ber Nav-sjef og statsråd vurdere stillingene sine
Nav-direktør Sigrun Vågeng og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) kan måtte vurdere sine stillinger, mener leder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

Til VG sier fagforbundslederen at det sannsynligvis dreier seg om «flere justismord enn det NAV-direktøren og arbeidsministeren har fingre å telle med».

— Dette er ikke greit. Statsråden er ansvarlig. Og om hennes forklaring til Stortinget stemmer overens med sakene mediene nå avdekker, må både hun og NAV-direktør Vågeng vurdere sine stillinger. Heller ikke statsråder kan sende uskyldige mennesker i fengsel uten at det får alvorlige konsekvenser, sier Eggum.

På vegne av statsråd Anniken Hauglie svarer statssekretær Vegard Einan (H) at de nå gjør alt i sin makt for å hindre at noe lignende skjer igjen og at staten skal rydde opp etter seg gjennom å gi oppreisning til dem som er urettmessig straffet eller har fått urettmessige krav. Han viser videre til den varslede eksterne granskingen og at det er viktig å få fakta på bordet.

Overfor VG svarer Nav-direktør Sigrun Vågeng slik:

— Det er ikke min oppgave å kommentere om jeg bør gå. Det jeg konsentrerer meg om nå, er å sørge for at vi får full oversikt over situasjonen og å rette opp i de sakene hvor vi har gjort feil. Det er min, og hele organisasjonens førsteprioritet.

Mandag opplyste Riksadvokaten at minst 48 personer er uriktig dømt for trygdesvindel i norske domstoler — 36 av dem er dømt til fengselsstraff. Torsdag ble det kjent at ytterligere minst ti saker er funnet ved tre domstoler.

NTB

Fredag 1. november 2019 ·•· Innenriks

Kronprins Haakon deltok i åpningen av Startup Campus
Kronprins Haakon var til stede ved åpningen av Startup Campus i Oslo i regi av Startup Norway torsdag.

Gründerne bak prosjektet, Maja Adriaensen Knut Wien og daglig leder Solveig Indregård, tok imot kronprinsen under åpningen torsdag. Forretningsgiganten Olav Thon var også på plass.

Startup Campus skal være en lærings- og utviklingsarena for oppstartsbedrifter og gründere. Der kan de blant annet delta på kurs og skape møteplasser for gründere.

Kronprins Haakon fikk en omvisning i de nye lokalene, før han plantet et flagg og erklærte med det huset for offisielt åpnet.

NTB

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Utenriks

IS truer med å hevne Baghdadis død
IS truer med hevnaksjoner etter å ha bekreftet at både IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi og hans antatte etterfølger Abu Hassan al-Muhajir er døde.

— Ikke gled dere, USA. Den nye utvalgte vil få dere til å glemme det fæle dere har sett og gjøre at det Baghdadi oppnådde i sin tid, vil smake søtere, heter det i den sju minutter lange lydopptaket på ekstremistgruppas propagandakanal Al Furqan torsdag.

I uttalelsen opplyses det at Abi Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi er utpekt til IS‘ nye leder. Ekstremistgruppa bekrefter samtidig at både Baghdadi og hans talsmann og antatte etterfølger Abu Hassan al-Muhajir er døde.

USAs president Donald Trump kunngjorde på en pressekonferanse i Det hvite hus søndag forrige uke at Baghdadi var død.

— Han døde som en hund. Han døde som en feiging, sa Trump blant annet om Baghdadi.

I IS-uttalelsen blir Trump omtalt som en «gal, gammel mann».

Baghdadi døde i en amerikansk spesialoperasjon i Syria lørdag 26. oktober. Han var IS‘ leder siden 2010, og i 2014 proklamerte han opprettelsen av IS-kalifatet i Syria og Irak.

USAs forsvarsdepartement offentliggjorde tidligere denne uken en video som viser deler av militæraksjonen der al-Baghdadi ble drept. I videoen, som ble lagt fram på en pressekonferanse onsdag, ser man amerikanske soldater som nærmer seg skjulestedet der Baghdadi oppholdt seg.

NTB-AFP

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Utenriks

Riksrettsprosessen mot Trump formaliseres
Representantenes hus har vedtatt å formalisere riksrettsprosessen mot Donald Trump. Presidenten svarer med å kalle det den største heksejakten i USAs historie.

Resolusjonen ble vedtatt med 232 mot 196 stemmer og fulgte i stor grad den partipolitiske skillelinjen der Demokratene stemte for og Republikanerne mot.

Torsdagens avstemning var egentlig en formalitet, men den var den første formelle i en prosess som kommer til å ta mange måneder og trolig vil vare et godt stykke inn i valgåret 2020.

Resolusjonen omhandler regler og forutsetninger for Kongressens videre arbeid i prosessen. Den åpner blant annet for at høringer av personer som er stevnet som vitner i granskningen, skal være offentlige.

NTB-AP

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Utenriks

Internasjonale organisasjoner sammen mot juks i idretten
Norges Idrettsforbund var representert ved advokat Tord Jordet da flere enn 100 personer denne uke møttes i Lausanne for å diskutere tiltak mot juks i idretten.

International Forum for Sports Integrity (IFSI) samlet deltakere fra blant annet den olympiske bevegelsen, Europarådet, FN, Interpol, Europol, nasjonale myndigheter og ulike forskningsmiljøer. Norges idrettsforbund var invitert av IOC og stilte med Jordet, som også er medlem av IOCs jussekspertgruppe for å motvirke manipulasjon av idrettskonkurranser.

— Manipulasjon og juks i idretten er en av vår tids største trusler. Derfor er det viktig at NIF bidrar internasjonalt i kampen for å sikre vilkårene for fair play i idretten. Vi ønsker å være til stede og bidra med vår fremste fagkompetanse, sier generalsekretær Karen Kvalevåg i en pressemelding fra idrettsforbundet.

IOC-president Thomas Bach understreket under møtet betydningen av samarbeid på tvers av ulike organisasjoner og fagmiljøer for å beskytte idretten mot manipulering og korrupsjon.

NTB

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Innenriks

Over 100 sjåfører fikk kjøreforbud i nasjonal tungbilkontroll
Foreløpig har 3.700 tungbiler blitt stoppet i storkontrollen som pågår denne uka. Over 100 førere er ilagt kjøreforbud og flere er blitt anmeldt.

Mandag startet den nasjonale felleskontrollen, og torsdag morgen var til sammen rundt 110 førere ilagt kjøreforbud. Årsaken var alt fra gjenstander i frontruta til grove feil på bremser. Overlast og dårlig lastsikring har ført til flest kjøreforbud.

De aller fleste av de 3.700 tungbilene som ble kontrollert, fikk imidlertid kjøre videre etter en kort sjekk.

Tunge kjøretøy

Statens vegvesen region øst står bak tiltaket, som gjennomføres fire steder på Østlandet. Rundt 70 kontrollører fra hele landet deltar. I tillegg deltar kontrollører fra Sverige, Danmark og Finland.

Hovedtemaet er teknisk kontroll av tunge kjøretøy. Videre er lastsikring, kjøre- og hviletid og kabotasje prioriterte temaer.

Kabotasje er transport mellom steder i et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme.

NTB

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Innenriks

BankID-problemer hos Telenor skaper trøbbel for nettbankene
I banker over hele landet har kunder problemer med å logge inn i nettbanken.

Sparebanken Vest opplyser til Bergensavisen at det er BankID som har problemer, og at det treffer alle bankene likt. Også DNB melder om tilsvarende trøbbel, men da kun på mobil.

— Det er tekniske problemer med BankID på mobil for Telenors kunder, og det jobbes med å få rettet opp feilen så raskt som mulig, sier kommunikasjonssjef Fredrik Tangeraas i Telenor.

NTB

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Innenriks

Politiet har liste over mistenkte i Hagen-saken
Politiet har en liste med navn på potensielle gjerningspersoner i forsvinningssaken på Lørenskog.

Gjennom etterforskningen er det også blitt pekt på personer som mistenkes å kunne ha noe med saken å gjøre. De har jobbet mot konkrete kriminelle miljøer i et forsøk på å få informasjon om saken, melder TV 2.

Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt bekrefter at de har utarbeidet en liste over potensielle gjerningspersoner:

— Det er en ganske vanlig prosedyre i så alvorlige saker, men jeg kan ikke kommentere dette ytterligere.

Han sier videre at politiet jobber kontinuerlig med å sjekke personer ut av saken.

I forrige uke skrev Dagbladet at politiet mener at forberedelsene til den kriminelle handlingen kan ha pågått i flere måneder.

— Vi har sett forberedelseshandlinger forut for oktober. Vi mener å kunne tolke at det har pågått forberedelser siden sommeren 2018, sier Brøske.

Torsdag er det ett år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Lørenskog utenfor Oslo. Verken familien eller politiet har mottatt livstegn fra 68-åringen.

Flere personer har vært inne til avhør. De har status som vitner, men flere av dem er samtidig blitt spurt om de har alibi for 31. oktober i fjor.

Brøske sier til NRK at det ikke er noen tvil om at det blir en videreføring av etterforskningen også inn i 2020, og at teorien om at det dreier seg om en fingert bortføring fortsatt står sterkt.

NTB

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Utenriks

Zuckerberg med brennende forsvar for politisk reklame
Facebook-sjef Mark Zuckerberg er dypt uenig med Twitters beslutning om å forby politisk reklame.

«I et demokrati syns jeg ikke det er riktig at private selskaper skal sensurere politikere eller nyhetene», skriver Zuckerberg i et engasjert innlegg på Facebook.

Der forklarer han hvorfor han mener det er riktig av Facebook å tillate politisk reklame, som nå forbys på Twitter.

Politisk reklame kan være en viktig del av stemmen til kandidater og interessegrupper som kanskje ikke når igjennom i ellers, påpeker han.

«Og det er vanskelig å avgjøre hvor vi skal sette strek. Skulle vi virkelig ha blokkert reklame for viktige politiske saker som klima eller kvinners rettigheter? Jeg mener en bedre tilnærming er å arbeide for å øke åpenheten i stedet», skriver Zuckerberg.

Politiske ytringer er viktige, og derfor må de høres, fastholder han.

NTB

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Innenriks

Dommer påpekte feil — fikk ikke svar fra Nav
Dommeren i Trygderetten mente Nav ikke hadde fulgt EØS-reglene og ba dem gjøre en ny vurdering av en sak i oktober 2017. Nav svarte ikke dommeren, skriver VG.

Saken dreide seg om en litauisk sjåfør som fikk foten knust i en trafikkulykke i Norge. Han fikk et krav fra Nav på 650.000 kroner fordi han hadde reist til hjemlandet etter ulykken. Dommer i Trygderetten Constanse Holtermann opphevet Navs beslutning, skriver VG.

I kjennelsen skriver Holtermann at hun kontaktet Nav og ba dem vurdere ankesaken opp mot EØS-reglene. De fikk en tidsfrist, men Nav svarte ikke innen fristen.

Dommeren skriver at i saker der EØS-reglene kommer i konflikt med norske lover, er det EØS-reglene som har forrang. Siden Nav ikke hadde vurdert saken opp mot EØS- reglene, ble vedtaket opphevet.

Denne kjennelsen blir senere vist til i et flertall av ankesaker hos Trygderetten.

LO-advokat Imran Haider, som har doktorgrad i trygderett, sier at når Trygderetten tar opp feil eller mangelfull lovforståelse med Nav, så får du ikke klarere foranledning til å gå gjennom sin egen lovforståelse enn det.

— De gangene dommeren sier noe om regelforståelse, må man være ekstra oppmerksom på det som sies, sier Haider.

Bakgrunnen er at Trygderetten skal være med på å forme praksis og lovforståelse.

NTB

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Innenriks

Skattesmell for pendlere over nyttår
1. januar kommer en endring som gjør at pendlere kan miste et årlig fradrag på over 30.000 kroner.

Fradrag for kost og losji for pendlere gis bare for en periode på 24 måneder fra det tidspunktet skattyter først ble gitt fradrag for merkostnadene, ifølge Skatteetaten. 24-månedersregelen trådte i kraft med virkning fra og med 1. januar 2018.

Det betyr at de som fortsatt pendler til samme kommune når året skifter til 2020, vil miste fradraget sitt.

Økonomirådgiver Espen Øren i HR-selskapet Infotjenester skisserer følgende regnestykke i en situasjon hvor en arbeidstaker bor på østlandsområdet og pendler inn til Oslo.

— En gjennomsnittlig leiepris for en 2-roms i Oslo er 13.000 kroner i måneden, ifølge Utleiemegleren. Det betyr at en pendlerbolig i snitt vil koste 156.000 kroner i året, og pendleren vil da fra 2020 miste 34.320 kroner i fradrag årlig, sier han til NTB.

— Denne 24-månedersregelen gjelder også kost, men det vil bare gjelde de som bor på hotell eller pensjonat. Det er lite sannsynlig at de som pendler over flere år, bor slik. De fleste vil nok da bo i boliger eller leiligheter, mener Øren.

Endringen kom i statsbudsjettet for 2018.

NTB

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Utenriks

50 Boeing-fly satt på bakken etter funn av sprekker
Kriserammede Boeing har satt rundt 50 737 NG-fly på bakken grunnet sikkerhetsbekymringer etter at det ble funnet sprekker ved flyets vinger.

Flyene er satt på bakken etter at USAs luftfartsmyndighet tidlig i oktober beordret at flyene skulle undersøkes grunnet funn av sprekker på fly i Kina.

Til nyhetsbyrået AFP opplyser en talsperson for Boeing at rundt 1.000 fly hittil har bestått inspeksjonen, med «funn» på mindre enn fem prosent, altså rundt 50 fly.

Flyene er en versjon av typen Boeing 737 kalt NG, som er forkortelse for neste generasjon. Boeing planlegger å erstatte NG med MAX-flyene, som alle for tiden er satt på bakken etter de to MAX 8-ulykkene i Indonesia i oktober i fjor og Etiopia i mars der til sammen 346 mennesker mistet livet.

NTB-AFP

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Utenriks

New Zealand forbyr videospill om moskéskyting
New Zealand forbyr det de beskriver som et «avskyelig» videospill som glorifiserer livestrømmingen av moskéangrepet i Christchurch i mars.

Ifølge NZ Herald går spilleren inn i rollen som en terrorist kalt «Brenton Torrent», altså kun få endringer fra etternavnet til Brenton Tarrant som er siktet for angrepet hvor 51 personer ble drept.

— Alle som ikke er en hvit heterofil mann er et mål, kun fordi de eksisterer, sier landets sensurleder David Shanks om spillet.

Han mener de fleste in New Zealand vil finne spillet avskyelig.

Landet har også forbudt manifestet som skal ha blitt skrevet av gjerningsmannen bak synagogeangrepet i Halle i Tyskland. To personer ble drept i dette angrepet tidligere denne måneden.

— Slike publikasjoner fremmer drap og terrorisme og har ingen positive formål, sier Shanks.

En 35 minutter lang livestrømming fra Halle-angrepet er allerede forbudt i New Zealand.

NTB-DPA

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Utenriks

Pentagon offentliggjør video av angrepet på al-Baghdadi
USAs forsvarsdepartement har offentliggjort en video som viser deler av militæraksjonen der IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi ble drept.

I videoen ser man amerikanske soldater som nærmer seg skjulestedet der Baghdadi oppholdt seg. IS-lederen ble drept i en militæraksjon i Idlib-provinsen nordvest i Syria lørdag.

Videoen ble lagt fram på en pressekonferanse i regi av departementet onsdag, der generalen Kenneth McKenzie, som er sjef for USAs sentralkommando, beskrev angrepet.

— Da militærstyrkene omringet skjulestedet, ba vi dem gjentatte ganger om å komme fredelig ut, sa McKenzie.

Videre beskrev han øyeblikket da Baghdadi tok sitt eget liv.

— Da pågripelsen var nært forestående, detonerte Baghdadi en bombe som tok livet av ham selv og to unge barn.

Han sier det ble tatt prøver av levningene etter Baghdadi, som matchet en DNA-prøve innhentet i en irakisk fangeleir i 2004.

McKenzie sier videre at levningene ble begravet på sjøen.

NTB

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Utenriks

Twitter forbyr politiske reklamer
Twitter forbyr all politisk reklame i sin tjeneste, tvitrer selskapets sjef Jack Dorsey.

Sosiale medieselskaper gir annonsører en urettferdig fordel gjennom å spre målrettede, villedende budskap, mener Dorsey.

Facebook har vært i hardt vær siden selskapet tidligere i oktober opplyste at de ikke kommer til å faktasjekke innlegg fra politikere eller deres valgkampapparat. Kritikere har påpekt at det gir politikere grønt lys til å lyve.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg sa i en høring i Kongressen forrige uke at politikere har rett til ytringsfrihet på Facebook.

Mesteparten av pengene som brukes på politisk reklame i USA, går til TV-stasjonene. Twitters nye retningslinjer vil gjelde globalt og trer i kraft fra 22. november.

NTB-AP-AFP

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Utenriks

Facebook stenger nettverk med russiske kontoer
Facebook har stengt tre russisk-støttede kontonettverk som har forsøkt å spre feilinformasjon i åtte afrikanske land, opplyser det amerikanske medieselskapet.

Kontoene brukte falske identiteter, men knyttes til den russiske forretningsmannen Jevgenij Prigozjin.

— Hver og en av disse operasjonene dannet nettverk med kontoer for å villede andre om hvem de var og hva de drev på med, sier Facebooks cybersikkerhetssjef Nathaniel Gleicher i en uttalelse onsdag.

— Vi har delt informasjon om våre funn med politimyndigheter, politikere og industripartnere, tilføyer han.

Prigozjin omtales som en alliert av president Vladimir Putin. Han er dessuten blant russerne som er tiltalt i USA for innblanding i presidentvalget i 2016, som brakte Donald Trump til makten.

De russisk-støttede nettverkene var ifølge selskapet rettet mot Facebook- og Instagram-brukere i Mosambik, Kamerun, Sudan, Libya, Kongo, Elfenbenskysten, Madagaskar og Den sentralafrikanske republikk.

Et av de tre nettverkene besto av 35 kontoer og 53 sider, opplyser Facebook. Kampanjen samlet totalt rundt 475.000 følgere og betalte 700.000 kroner til annonser om internasjonale og lokale politiske nyheter.

Stengningen av nettverkene er et ledd i en pågående innsats fra den amerikanske mediegiganten for å motvirke utenlandske forsøk på å skaffe seg innflytelse i USA og andre deler av verden.

NTB-AFP

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Innenriks

46 anmeldelser er under etterforskning eller påtalebehandling i trygdesaken
Riksadvokaten pålegger påtalemyndigheten og Nav en rekke tiltak i trygdesaken. 46 anmeldelser er for tiden under etterforskning eller påtalebehandling.

Disse sakene kommer i tillegg til de 48 sakene der personer feilaktig er dømt.

I et brev onsdag pålegger Riksadvokaten påtalemyndigheten og politiet tiltak for å rette opp feil.

«Politidistriktene må gjennomgå de oversendte listene fra Nav og foreta en selvstendig gjennomgang av saker i sitt distrikt for eventuelt å avdekke dommer eller anmeldelser som ikke er kommet med på oversikten fra Nav», heter det.

Særskilte team

— Situasjonen er alvorlig, og vi beklager sterkt det inntrufne på vegne av påtalemyndigheten og politiet, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Han pålegger politimestrene å opprette særskilte team for å sørge for at de uriktige dommene kan bli gjenopptatt og at det kan bli avsagt frifinnende dommer.

— Denne saken viser også hvor viktig det er at påtalemyndigheten foretar en selvstendig vurdering av alle spørsmål i straffesakene som anmeldes — inkludert de rettslige — uaktet om anmeldelsene kommer fra offentlige myndigheter, sier riksadvokat Busch.

Nav må klargjøre

Onsdag sendte Riksadvokaten også et brev Nav med beskjed om så snart som mulig å sende en «rettslig betenkning som underbygger at det oppgitte skjæringspunktet juni 2012 er avgjørende hva gjelder den omtalte feil og også klargjør om andre sakstyper omfattes av forordningen».

Nav bes også om å klargjøre overfor sin etat at påtalemyndighetens leder snarest skal informeres dersom det er tvil av faktisk eller rettslig karakter om holdbarheten av anmeldelser som er inngitt.

NTB

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Utenriks

12 personer funnet i kjølekonteiner ved motorvei i Belgia
12 menn fra Syria og Sudan er funnet i live i en kjølekonteiner i Belgia. Det var lastebilsjåføren som selv varslet politiet, melder nyhetsbyrået Reuters.

Sjåføren skulle frakte frukt og grønnsaker, men oppdaget altså en gruppe menn i lasten på en lastebilparkeringsplass nord i Belgia. Politiet tok mennene med til innvandringsmyndighetenes kontor i Antwerpen, skriver nyhetsbyrået.

Natt til onsdag i forrige uke ble 39 mennesker funnet døde i en kjølekonteiner sørøst i England. Konteineren hadde samme natt kommet til landet fra den belgiske havna Zeebrugge, og belgiske myndigheter bistår britisk politi i etterforskningen.

NTB

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Innenriks

38-åring dømt for trygdesvindel to uker etter at Hauglie (H) ble varslet om Nav-feil
17. september i år ble en 38-åring feilaktig dømt for trygdesvindel — trass i at Nav allerede da visste at grunnlaget for dommen var tvilsomt.

Drøyt to uker tidligere, 30. august, gjorde Nav arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) oppmerksom på at også lengre opphold i EØS-land er tillatt ifølge EU-forordningen fra 2012 om trygderettigheter.

38-åringen fra Austevoll ble dømt til 60 dagers fengsel for urettmessig å ha mottatt i alt 530.000 kroner fordi han fikk arbeidsavklaringspenger mens han var i Ungarn, noe Nav feilaktig mente ikke var lov, skriver VG.

Dommen falt åtte måneder etter at Nav først hadde gjort Arbeids- og sosialdepartementet oppmerksom på at Trygderetten hadde stilt spørsmål ved lovforståelsen når det gjelder retten til å ta med seg kontantytelser som sykepenger og arbeidsavklaringspenger ved opphold i andre EØS-land.

Ifølge EU-forordningen er dette er en rett borgerne har.

Først mandag, ti måneder etter den første kontakten mellom Nav og departementet, ble det kjent at Nav i sju år har tolket regelverket feil.

Ifølge Riksadvokaten har 48 mennesker blitt dømt for trygdesvindel på uriktig grunnlag siden 2012.

NTB

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Innenriks

PST får beskjed om å gjøre nye undersøkelser i saken mot Laila Anita Bertheussen
Det nasjonale statsadvokatembetet har sendt saken mot Laila Anita Bertheussen tilbake til PST for nye undersøkelser, melder Aftenposten.

I september bekreftet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at de hadde sendt sin innstilling om påtalespørsmålet i saken til statsadvokatembetet. Ifølge flere medier innstilte PST på å tiltale Bertheussen. Nå får PST saken i retur, skriver Aftenposten.

— Det vil bli gjennomført noen nye undersøkelser, sier statsadvokat Marit Formo til avisen.

— Klokt

Laila Anita Bertheussens advokat, John Christian Elden, mener det er riktig av statsadvokatene å be om flere undersøkelser.

— Det er klokt. Det er mange løse tråder her, og det Formo ber om, kan bidra til en avklaring og henleggelse på enkelte felter, sier Elden til NTB.

Formo kommenterer ikke hva slags undersøkelser det handler om, annet enn at det er undersøkelser som tidligere ikke er gjennomført. Det skal ikke gjennomføres nye avhør. Det er heller ikke klart hvor lang tid dette vil ta.

Nekter straffskyld

Laila Anita Bertheussen (54), samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, er siktet av PST for flere forhold, blant annet for å ha tent på parets egen bil ved boligen deres i Oslo i mars i år, samt andre hendelser ved parets bolig.

Wara trakk seg kort tid etter som justisminister.

Hun erkjenner ikke straffskyld for noen forhold. Elden har flere ganger uttalt at saken kun er bygd på indisier, og at han regner med at den blir henlagt.

Det er Riksadvokaten som skal ta endelig stilling til påtalespørsmålet i saken.

NTB

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Innenriks

Kvikksølv og andre ulovlige stoffer funnet i hudblekemidler
Da Mattilsynet undersøkte 53 typer hudblekemidler, ble det funnet ulovlige og mulig helseskadelige stoffer i over halvparten av produktene.

Mattilsynet advarer mot å bruke denne typen kosmetiske produkter. De farlige produktene er nå trukket fra markedet.

Av de 53 ulike hudkremene med påstått blekende effekt ble uorganisk kvikksølv, hydrokinon eller betametason (en steroidmedisin) påvist i 32 prøver. Disse stoffene er forbudt å tilsette i kosmetikk og kroppspleieprodukter, inkludert hudblekemidler, da de kan forårsake helseskade.

— Selv om det både er helsefarlig og ulovlig, tilsettes likevel uorganisk kvikksølv, hydrokinon eller glukokortikoider i mange hudblekeprodukter for å lysne huden, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

— Basert på våre funn fraråder vi alle å bruke slike hudblekningsprodukter, og særlig de som ikke har en innholdsdeklarasjon, sier hun.

Det ble påvist uorganisk kvikksølv i 28 produkter, fra lave og moderate mengder til svært høye konsentrasjoner. Uorganisk kvikksølv kan skade huden og gi helseskadelige effekter på nyrer og nervesystemet.

Hudblekemidlene som ble undersøkt, ble alle funnet i fysiske butikker rundt om i Norge. Mattilsynet samarbeider med Tollvesenet og Posten og kjenner til at importen av slike produkter har økt.

NTB

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Innenriks

Solberg om russiske ubåter: Russland tester hvor nøye Norge følger med
Statsminister Erna Solberg sier hun er informert om Russlands ubåtoperasjon i Barents- og Norskehavet. Hun mener russerne undersøker hvor godt Norge følger med.

— Vi er jo informert av e-tjenesten om den operasjonen som pågår, sier Solberg til Forsvarets Forum.

Statsministeren vil ikke si når hun ble informert.

Onsdag ble det kjent at de fleste ubåtene i den russiske Nordflåten den siste uka har forsøkt å seile ut fra sine baser på Kola, uten å bli oppdaget, og ut i Barents- og Norskehavet.

Målet er å vise at de er i stand til å forsvare sine baser og true USAs østkyst, opplyste Etteretningstjenesten til NRK.

Dette er den største russiske ubåtoperasjonen siden tidlig 90-tallet og den kalde krigens dager. Det er inntil ti russiske ubåter som nå deltar i operasjonen. Åtte av disse er atomdrevne. Målet for enkelte av ubåtene er å komme seg så langt ut i Atlanterhavet som mulig, uten å bli oppdaget.

— Dette viser bare at russerne har store kapasiteter, ikke minst til sjøs. Og så vet vi hvor viktig det er for russerne å sikre sjøveien inn mot Murmansk. Det dreier seg om store deler av norskekysten, sier Solberg til Forsvarets Forum.

Russland viser makt med operasjonen, mener statsministeren.

— De er selvsagt også interessert i sjekke hvor mye vi klarer å følge med på. Russerne viser også makt. De viser potensial og makt, sier Solberg.

NTB

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Innenriks

Verdens nest største fisk observert 43 ganger ved norskekysten
Havforskningsinstituttet har fått inn 43 meldinger om at folk har observert haien brugde langs norskekysten.

I vår ba forskerne om at folk som hadde observert brugde, meldte fra om det.

— Brugde er verdens nest største fisk, men vi vet dessverre altfor lite om denne haiarten, sier havforsker Claudia Junge ved Havforskningsinstituttet.

Instituttet har fått meldinger om 43 observasjoner. 28 av dem er gjort i år. Haien er observert både langs kysten og til havs, men de fleste meldinger gjelder observasjoner langs kysten.

Det er meldt om ni observasjoner i Nordland og Møre og Romsdal, mens det er fire meldinger fra Troms og to fra Hordaland, Trøndelag og Finnmark.

Mannskap på fartøy eller oljeplattformer har sett brugde til havs.

— Det kan hende at ei brugde som er observert i Nordsjøen eller Norskehavet også kan ha blitt sett ved kysten samme år. Likevel er alle meldingene svært nyttige, blant annet fordi de sier noe om vandringsmønsteret til brugda, sier hun.

Forskerne vet lite om hvordan brugda vandrer og lurer på om de som kommer til Norge i sommerhalvåret oppholder seg ved Storbritannia og Irland om vinteren.

Brugda (cetorhinus maximus) er den største haien som lever i norske farvann. Det er den nest største fisken i verden etter hvalhaien. Brugda kan bli inntil elleve meter lang og kan veie opptil sju tonn. Brugda er ufarlig for mennesker og spiser dyreplankton. Fiskens gap kan bli nesten én meter bredt og brukes til å filtrere sjøvann.

Det antas at brugda kan leve i omtrent 50 år.

NTB

Torsdag 31. oktober 2019 ·•· Innenriks

Undersøkelse retter søkelyset mot promillesykling
Åtte av ti har syklet under alkoholpåvirkning minst én gang i løpet av livet, viser en ny undersøkelse om nordmenns holdninger til sykling i beruset tilstand.

— Loven åpner for fortolkning. Det er ikke strengt forbudt, men det er heller ikke definert en helt tydelig grense for når det ikke er tillatt å sykle i alkoholpåvirket tilstand, sier Mathias Vestgård som står bak undersøkelsen. Den inngår i hans masteroppgave «Cycling under the influence — Who and why?».

Han har snakket med syklister både på puber, gaten og via spørreskjema for å finne ut mer om hvilke vurderinger de gjorde i forkant og etterkant. Åtte av ti hadde syklet under alkoholpåvirkning minst én gang i løpet av livet, og seks av ti hadde gjort det én eller flere ganger i løpet av det siste året.

NTB